Årsmøte for mars 2014 Kl i Aulaen, Skålahallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen"

Transkript

1 Årsmøte for mars 2014 Kl i Aulaen, Skålahallen

2 SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. 5. STYRETS ÅRSMELDING Budsjett 2015 og regnskap GRUPPENES ÅRSMELDINGER Budsjett 2015 og regnskap 2014 Valg i gruppene 7. MEDLEMSKONTIGENT. 8. STYREHONORAR. 9. ORIENTERING, formell nedlegging/utmelding av O-krets 10. VALG hovedstyre, revisorer, valgkomite. Årsmøte for 2014 SLUTT Ordet fritt / Eventuelt

3 Årsmelding Hovedstyret/arb.utvalget 1.Organisasjon Hovedstyret har bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Kasserer: Fotball: Trim: Ski: Håndball: Jan-Erik Kvåle Per Johan Gussiås Helene Reistad Ekrol Kristian Flovikholm Susanne Vik Lillian Christensen Kim Hugo Eggen Medlemstallet i Skåla IL er 783 pr Medlemskontingenten har vært for barn kr 70,-, voksen kr 120,- og familie kr 200,- Antall aktive i laget øker jemnt og trutt, derfor er det viktig at gruppene kontrollerer at de aktive er medlemmer. Vi har potensial for å øke medlemstallet enda mer. Det er avholdt 4 styremøter og diverse planleggingsmøter, og vi har behandlet 26 saker. Arbeidsutvalget har avholdt egne budsjett- og planleggingsmøter utenom dette. 2. Aktivitet Laget har i 2014 hatt normal aktivitet, både sportslig og administrativt. Unntaket her er Ski, som slet med en dårlig vintersesong 2013/2014. Se skigruppas årsmelding. I klubben er det gjort en stor innsats av veldig mange. Undergruppene har jobbet jevnt og trutt med sine aktiviteter. Alle grupper fungerer godt, både hva gjelder administrasjon og sportslig fremføring.

4 Medlemsbladet Varde ble gitt en gang - elektronisk med distribusjon via nettsiden skaalaidrett.no og FaceBook. Vi har fått en ny nettside, og det er der vi bør legge all relevant inormasjon om laget. Alle gruppene har fått sine egne områder, og etter en innføringsperiode siste halvdel 2014 og første halvdel 2015 skal alle gruppene vere oppe og gå når det gjelder bruken av nettsiden. Det har blitt kjørt opplæring av nettansvarlige i Handball, Trim og Ski (leder er nettansvarlig). Opplæring for fotball planlagt snarlig ved sesongstart årsjubileum Det har i 2014 vært jobbet godt i gruppa som er ansvarlig for utgivelsen av jubileumsboka til 100-årsjubileumet i Gruppa har bestått av Torill Hovdenak, Konrad Gjeitnes, Frank Dahle og Anita Nesje, samt forfatter Svein Magne Harnes. Styret vil takke disse for innsatsen i 2014, vi ser fram til innspurten frem mot boklansering på jubileumsfesten våren Sponsor- og inntektsarbeidet Sparebanken Møre er klubbens hovedsponsor. SIL mottar et årlig pengebeløp ifra SBM samt at de er velvillige sponsorer utover dette beløpet til f.eks premier osv. SBM er derfor en veldig viktig samarbeidspartner for Skåla IL. Fra mars 2009 ble det også mulig å støtte Skåla IL gjennom Norsk Tipping. Dette er den såkalte Grasrotandelen som i 2014 totalt ga inntekter på til sammen ,- Vi har pr spillere som støtter klubben. Antall støttespillere har økt med 1 mens innkommende midler økte med ,-, noe som er en gledelig økning sett i forhold til nedgangen i 2013 (ned 3 010,- ) Dette viser at det spilles og tippes aktivt på Skåla! Det er nok likevel enda mer å hente i spillerne fra nærområdet vårt, og vi vil oppmode medlemmer og andre til å bruke denne muligheten til å støtte Skåla idrettslag. Det koster å holde aktiviteten i gang, og vi er helt avhengig av støtten som sponsorgruppen bidrar med. Disse midlene blir fordelt videre til alle gruppene etter en forutbestemt fordelingsnøkkel. Det blir også satt av et fond, der gruppene har mulighet til å søke om midler ved behov.

5 Sponsorinntekter for 2014 utgjorde om lag kr , og utgjør en betydelig andel av inntektene til klubben. Sponsormarked inkludert Prosjekt Tilhørighet har hardnet betraktelig til de to siste åra. Det er vanskelig for en klubb på bygda å gjennomslag hos bedrifter i Molde-området, desto mer gledelig er det når vi får napp hos nye sponsorer. Ny sponsor i 2014 er G.Øye AS og Karla Tre AS. I tillegg jobbet sponsoransvarlig aktivt mot Searig AS, som fra 2015 kommer inn som ny sponsor. Andre viktige sponsorer er Spar Skåla, Idrettsbingo og Borgnys frisørstue. Prosjekt Tilhørighet (fra Molde fotball/trg) : Skåla idrettslag satte opp egen buss til Molde Fotball sine hjemmekamper. Bussen ble på mange måter en stor suksess.foruten to kamper midt i fellesferien med 25 passasjerer ligger snittet på 42 reisende i resten av kampene. Dette er svært bra! Det som ikke er bra er at flere privatpersoner og personer med firmakort har kjørt buss uten at de har støttet SIL. Her er det et lite problem at vi ikke får oversikten fra MFK før etter sesongslutt. Vi ser i ettertid at man burde kjørt mye strengere kontroll, og sjekket opp alle passasjerer selv om de bedyrer at de støtter SIL. Tilsammen har dette kostet oss ,- i reduserte inntekter. Alle dette gjelder har blitt kontaktet, og vi har all grunn til å håpe at dette problemet ikke vil forekomme i Vi har mistet mange firma på PT, rett og slett pga stort påtrykk fra byklubber. Her må det jobbes bedre av alle gruppene. Bussen kostet oss i , men vi regner med denne summen vil stige til om lag ca ,,- i 2015, grunnet omkjøring rundt Osen på hjemtur. Sponsorgruppa har i 2014 utfordret styret på om dette tiltaket skal videreføres, og det er stemning for å prøve dette også i Dette er noe det nye styret raskt må ta endelig stilling til etter at de første turene er gjennomført. Omkjøringen rundt Osen gjør dette til et usikkert prosjekt pr. dato. Vi håper likevel at bussopplegget blir en suksess også i Tiltaket har blitt godt mottatt på Skåla og er blitt lagt merke til av flere, inkludert Kjell Inge Røkke som visstnok ble veldig fornøyd med vårt tiltak. Vi ser på dette som et langsiktig prosjekt, der vi tror at oppslutningen vil øke ytterligere. Sponsorgruppa har bestått av nestleder Per Johan Gussiås, Hilde Merete Hovdenak og Arne Jeremiassen. Gruppa fortsetter arbeidet i 2015, med mål om å øke sponsorinntektene ytterligere.

6 3. Anlegg Det er utført flere dugnader i skiløypene og på skibua på Berg. Klubbens anlegg, fotballbaner med tilhørende bygninger er for øvrig godt vedlikeholdt og tatt vare på. Se gruppenes årsmeldinger. 4. Økonomi Regnskapet for 2014 er avsluttet med et regnskapsmessig underskudd på kr ,- Regnskapet er periodisert pr Dette skyldes i hovedsak noe mindre inntekt på sponsor innenfor regnskapsåret (fordringer, note 3 i regnskapet), samt nedgang i inntektene fra Prosjekt Tilhørighet (se eget avsnitt over). En del av kostnaden med jubileumsboka (utgis i 2015) er også bokført på 2014 (deler av forfatterhonoraret). Med økt fokus på medlemsverving med bedre rutiner for medlemshåndtering og fakturering, håper vi å øke medlemskontigenten i Det er behov for å stramme inn praksisen rundt krav om medlemskap i hovedlaget for deltakelse i aktiviteter i regi av Skåla idrettslag. Arbeidet med å etablere nytt system og nye rutiner for medlemsadministrasjon ble iverksatt høsten 2014, og vi har pr. dato iverksatt/overført medlemsregisteret til idrettsforbundets nye medlemssystem KlubbAdmin. Det er grei økonomi i Skåla IL, og laget drives med nøkternhet. Dugnader og annet frivillig arbeid ligger til grunn for driften, og vi takker alle som har bidratt. Gruppene har fått overført kr ,- fra hovedstyret. Dette er midler fra sponsorer, tilskudd fra NIF, Prosjekt Tilhørighet og kommunale midler. Styret takker alle trenere, ledere, foreldre, tillitsvalgte og aktive for støtte og innsats i Vi vil også takke våre sponsorer for velvillig og nødvendig støtte! Skåla, 15. mars 2015 For hovedstyret, Jan-Erik Kvåle, leder

7

8

9

10 Budsjett Skåla IL 2015 Hovedstyret INNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Medlemskontigent Idrettsbingo Sponsor Off tilskudd Salg Skåla klær/utstyr Jubileumsbok/100-årsjub Norsk Tipping/ Grasrotandelen PT MVA-kompensasjon Renteinntekter Sum inntekter UTGIFTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Gruppeoverføringer Forsikringer Husleie Styrehonorar Utgifter Varde Klubben Online Arrangementer Adm.utg Trimtex klær Buss PT års-jubileum Andre utgifter Sum utgifter Underskudd/overskudd

11 Årsmelding Trim 1: STYRET Leder: Kasserer: Styremedlem og ansvarlig idrettsskolen: Styremedlem: Styremedlem: Susanne Vik Marita Toven Indbjør Heidi Marit Nesje Anna Vikan Tonje Vikhagen 2: AKTIVITETER Allidrett: Ansvarlig er Torhild Nesje. Allidretten består av styrketrening og div ballidrett. Det har vært varierende antall deltagere gjennom året, siste halvdel var gjennomsnittet på 6-8. Bestemte derfor på slutten av året at vi skulle kjøre egen gruppe med bare styrketrening itillegg til den andre gruppa fra januar Idrettsskolen: Ansvarlig er Heidi Marit Nesje. Også her er det varierende oppmøte etter hva som står på planen av ulike aktiviteter. Barnetrim: Ansvarlig her er Marie Sofie Våge, Gunn Eva Rein og Anita Bringslid. Her trenger vi flere foreldre til å stille opp som instruktører/medhjelpere. Dette er et populært tilbud til aldersgruppen 3-6 år. Trimposter: Våre trimposter har atter en gang satt ny rekord med registreringer. Kammen: 4580 besøkende, her vant Marit Wirum gavekort på kr 300,- hos Sport 1 Horja: 2500 besøkende, vinner Gunn Harriet Bergsvik Bjønnalihaugen: 614 besøkende, vinner Bente Malones Gjeitnesfossen: 1220 besøkende, vinner Rikke Gjeitnes Dahle Røviklia ved bua:

12 1350 besøkende, vinner Gøril Gjeitnes Kneika: 1765 besøkende, vinner Anita Halle Dalskau Røviklia: 2020, vinner Britt Sønslien Aktiviteter utenom de faste prøvde vi få til lag til Vågen Rundt uten interesse. Vi hadde orientering for de minste og løp for de større ved isdammen i september med oppimot 60 store og små. Dugnad: Vi hadde en dugnad ved isdammen i mai, denne gang med så mange deltagende at vi fikk ryddet hele runden rundt. Vi leide også inn Jan Magne Dahle til å hjelpe med å ordne grøft ved isdammen. 3: ØKONOMI Trimgruppa har god økonomi. Vi hadde et overskudd på ,- i Vi investerte i utstyr for kr ,-, dette gikk blant annet til ny type trimbøker med hardperm og mange flere registreringer pr bok. Ny trimbokkasse på Horja. Vi vedtok også å støtte ballbinge i gjeitnesvågen velforening med kr ,- om dette blir en realitet. 4: NYTT STYRE 2015 Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Styremedlem: Susanne Vik Marita Toven Indbjør Heidi Marit Nesje Anna Vikan Gjermund Brubek Med hilsen Susanne Vik, leder

13

14 S åla IL, 0-g ppa I RESULTATREGNSKAP I Inntekter Tren.avg Arrangem. Lotteri Sponsor Gr.tildellng Egenandeler Andre innt. Renteinnt Note Budsjett 4 109,00 I 850, ,00 Sum inntekter Utgifter Kretskont. Driftsutg. Tråkkemask. Lotteri Startkont. Reise utg. Arrangem. Treningsutg Andre utg Sum utgifter Resultat 1 850, ,00 0 I 350,00 I 350, ,00 440,00 I 350, , , ,00 0 I BALANSE I Eiendeler Sparebanken Møre Kasse H øgrente Fordringer Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Årets resultat Gjeld Sum EK I Gjeld Hovdenakken ,64 0, , ,64 I 850, , , , , , ,64 Kasserer Revisor

15 Skåla IL, 0- ru a I RESULTATREGNSKAP I INNTEKTER Tren.avg Arrangem. Lotteri Sponsor Gr.tildeling Egenandeler Andre innt. Renteinnt i 850,00 Sum inntekter I 850,00 UTGIFTER Kretskont. i 350,00 Driftsutg. Tråkkemask. Lotteri Startkont. Reise utg. Arrangem. Treningsutg Andre utg Sum utgifter I 350,00 Resultat 500,00

16 S ålallo- ru a EIENDELER BALANSE I SB Møre Kasse Fordringer H øgrente Sum Eiendeler , ,64 EK og GJELD Egenkapital Årets resultat Gjeld 75478,64 500,00 Sum EK / Gjeld ,64

17 Årsmelding Ski Årsmelding Skåla IL Skigruppa ORGANISASJON Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Anlegg (Nest leder): Aktivitets leder: Styremedlem: Lillian Christensen Jørill Gjeitnes Arild Nesje Tom Andre Mordal Øystein Vikhagen Gruppa har hatt 2 styremøter i perioden, ellers kontakt pr mail/tlf. 2. AKTIVITETER Vinter: Vinteren 2014 vil nok gå inn i historien som en veldig dårlig skivinter. På nyåret lot snøen vente til midten av mars før den kom og varte kun en uke. Vi hadde lagt mange planer for vinteren i samarbeid med Solemdal IL. Skåla Cup/Telenorkarusell, sonerenn og turrenn fra Nakken til Berg var planlagt, men alt ble avlyst pga mangel på snø. Skitrening i Solemdal på mandager, i samarbeid med Solemdal IL, ble barmarkstreninger hele vinteren igjennom. Noe som resulterte i lav oppslutning. Høst: Horja Opp ble arrangert lørdag 20. september. Det var 6 startende i konkurranse klassene. I trimklassen var det 31 påmeldte. Økningen i trimklassen skylles nok at det

18 var valgfritt med målgang på Kammen eller Horja for denne klassen, noe som fenget småbarns- familier. Det ble ikke barmarkstrening utover høsten pga mangel på trenere. Snøen kom til jul og de første løypene på Berg ble tråkket i romjulenj 3. ANLEGG Det har vært arrangert 2 dugnader i for bindelser med rivning av lyktestolper/lys i lysløypa i Røvika og flytting av stolpene opp til Berg. Enkelt personer har også bidratt utover disse oppsatte dugnadene. Det ble ikke organisert dugnad for rydding av løypetraseen i høst da det ble vurdert at forholdene var ok. Når snøen kom i romjula ble det dessverre tydelig at det måtte ryddes. Så det ble en del saging/rydding på de første turene med løypemaskin i romjula. I desember starter 4 ivrige pensjonister med oppussing av skibua. Oppussingen omfattet følgende arbeid; Innsetting av dør, flytting av vindu, tetting av gulv mellom brakkene, tak og veggkledning, samt listing og montering av kjøkkeninnredning. Dette arbeidet ble ferdigstilt på nyåret Følgende personer har i år bidratt til en ekstra dugnads innsatt: Arne Steinveg, Odd Gribbestad, Joar Bergset og Øyvind Hovdenak, Jon Monsås og Arild Nesje Vi takker for innsatsen. 4. ØKONOMI Gruppa har god økonomi. Regnskap og budsjett viser detaljer over økonomi. 5. FORSLAG TIL NYTT STYRE

19 Leder: Lillian Christensen (ikke på valg) Kasserer: Jørill Gjeitnes (Gjenvalg, 2 år) Anlegg (Nest leder): Arild Nesje (Gjenvalg, 2 år) Aktivitets leder: Tom Andre Mordal (Gjenvalg, 2 år) Styremedlem: Øystein Vikhagen (ikke på valg) Skåla IL Skigruppa Lillian Christensen Leder Skigruppa

20

21

22 Årsmelding Handball Organisasjon Forslag nytt styre: Kim Hugo Eggen. Leder ut 2016 april Øystein Riksfjord. Nestleder ut 2016 april Kristine Eikrem. Kasserer ut des. Geir Nilsen sportslig leder 2017 april Kristian Lillebø Dommerkontakt 2016 april Vi mangler Web, sekretær og kiosk/material forvalter, men det vil løse seg. Gammelt styre: Kim Hugo Eggen Øystein Riksfjord Kristine Eikrem Kristian Lillebø Anita Solås Aina Antonsen Anita Dalskau Torhild Nesje Leder/ sportslig leder Nest leder Kasserer Dommer kontakt Web ansvarlig Sekretær Material/kiosk ansvarlig Material/kiosk ansvar Trenere: Merete Vidall og Egil Horsgård trener j11/ 1 og 2 og j12 Ingunn malo trener j10 Bjørn Ove Rotlid t rener j10 Jan sindre Mini Ingunn Mini Sportslig aktivitet

23 Vi har hatt 5 lag i serie spill. Det er j12, to lag j11 og to lag i j10. Og vi har hatt ca 6-7 lag med i mini som har vært og spilt rundt forbi i Moldedistriktet. Vi har hatt en miniturnering i Skåla hallen med stor suksess. Mye skryt fra de som kommer og besøker oss i Skåla hallen. Vi har hatt en del miljøsamlinger i Skålahallen der de antatt beste spillerne er fra Møre region, alltid kjekt at de vil bruke hallen vår til dette. Vi har vært på landskamp i Kristiansund å fikk se Norge-Tyrkia håndball herrer. Vi reiste ca 55 stk fra Skåla store og små. Det var en fantastisk opplevelse. Vi i Skåla håndball ville gi noe tilbake til Foreldre/trenere og ikke minst spillere. Vi hentet inn eksterne trenere uten i fra for og hjelpe oss med talent utvikling. Det er for å hjelpe oss videre både på trener siden og ikke minst utvikle våre fantastiske spillere videre. Vi har hatt en fantastisk sesong med våre lag, vi har gode trenere som ser og hører våre spillere. Vi skal til Tiller cup april, leid inn buss og noen må kjøre. Dette er noe vi gjør hvert år og dette skal vi fortsette med. Vi har 13 dommere i Skåla håndball og det er vi glade for. Vi skal fortsette å produsere dommere og få til klubben vår. En stor takk til alle som har bidratt i Skåla håndball denne sesongen. Både spillere, trenere, lagledere, dommere og ikke minst foreldrene som støtter opp. Anlegg:

24 Skåla håndball eier ikke noe anlegg. Vi leier Skålahallen og har et godt samarbeid med hallen. Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Skåla hallen og jobber med å få flere lag inn i hallen. Økonomi: Vi har fra forrige sesongen strammet inn på økonomien. Vi har hatt to dugnader. Revy/fest i samarbeid med Vågane ungdomslag som nå etter 10 års samarbeid må avslutte på grunn av dårlig inntjenning. Vi takker Vågane ungdomslag for et godt og tett samarbeid i 10 år. Vi har hatt do papir salg med stor suksess og vil fortsette med dette. Nå har vi en brukbar økonomi og det skal settes inn til nye drakter tilkommende sesong og vi går over til Nike. Sender med eget vedlegg på budsjett/regnsakpet. Oppsummering: Vi har hatt en bra sesong sportslig og økonomisk. Vi har opplevd mye glede og vært sosiale rundt lagene. Vi mangler nå 3 til 4 personer i styret, det viktigse er at vi har en leder og en kasserer for at driften skal gå videre. Vi skal fortsatt være en klubb som har et tilbud til alle og vi har gode verdier og holdninger i klubben vår som jeg er utrolig stolt over. Vi skal fortsette med dopapir salg og vi skal fortsette med å være nøktern med økonomien. Det vil bli økning i spilleravgiften. Med hilsen Kim Hugo Eggen, Leder i Skåla Håndball

25

26

27 BUDSJETT 2015 Spilleravgift Dugnad Arrangement/turneringer Gruppetildeling Kiosk Andre inntekter Sum driftsinntekter Varer kiosk Div innkjøp/drakter Leie Hall Dommerutgifter Deltakerutgifter Reiseutgifter Cup Utstyr Kurs Trenere Avslutning Andre utgifter Bilgodtgjørelser Sum driftsutgifter

28 Årsmelding Fotball 1. ORGANISASJON Styret: Kristian Flovikholm Leder Merete M Bergsvik Arrangement Rønnaug Madsen Bøe Sekretær Ole K Hovdenak Anlegg Olav Hafskjær Sportslig gruppe Steinar Kringstad Kasserer Anja Røvik Materialforvalter May-Elin Solevågseide Åshild Malones 1.vara 2.vara Fotballgruppa har avholdt tre ordinære styremøte i perioden, ellers mye kontakt over tlf/mail. Sportslig gruppe: Lodve Villa Nesje Olav Hafskjær Kristian Flovikholm (ansvarlig lagpåmelding/fordeling treningstider) Dommere: Dessverre ingen dommere som har dømt kretskamper for oss. Men kanskje bedring på sikt, høsten 2014 tok fem unge klubbdommere rekruttdommerkurs. Milepel! Ellers har vi har mange flinke egne klubbdommere som dømmer knøtt- og barnefotball, hadde kurs for nye klubbdommere i april. Dommerkontakt: Anne Marie Solemdal

29 Trenere og lagledere: Knøtt 6/7år: Trener Øystein Vikhagen Thomas Evensen Knøtt 8: Trener Tom A Mordal Toni Kvam Lagleder Dagrun Bye Jenter 8: Trener Jan Sindre Bergsvik Magne Flovikholm Lagleder Elin Ahdell Gutter 9: Trener Andreas Brunvoll Arne Jeremiassen Jenter 9: Trener Svein Ove Flemmen Lillian Christensen Lagleder Kurth Hagen Jenter 10: Trener: Ingunn Malo Roar Hilde Lagleder: Merete Viddal Jenter 11 Trener: Siv Vestad Per J Gussiås Lagleder: Doreen Moll Gutter 11: Trener Jørn Dahle Torgeir Bye Steinar Malones Lagleder Elin Nilsen Gutter 12: Trener Reidar Pedersen Lagleder Martin Sandstrøm Jenter 13: Trener Jan Olav Borvik Nils P Øie Lagleder Frank Dalskaug G 14 (to lag) Trener Lodve V Nesje Oddvar Bjerkestrand Kim H Eggen Lagleder Anne M Solemdal Siri Amundsen Gutter 16: Trener/lagleder Kjell Inge Kristiansen

30 Trener/lagleder Kristian Flovikholm Damer: Trener Gunnar Bergsvik Jan s Sivertsen Roar Hilde Lagleder Kjell Stenså 2. AKTIVITET Deltok dette året med totalt 15 lag i seriekamper og turneringsspill i regi av fotballkretsen. Totalt er det 184 registrerte fotballspillere i Skålasystemet sesongen 2014, må være noe av det meste Skåla noensinne har hatt! Med damelaget hadde vi 6 lag på dame/jente sida, 9 guttelag. Nytt av året var 9er fotball for de yngste ungdomsspillerne. Reglene er som for 11er fotball, men med mindre baner. Vart godt mottatt og er en smidig overgang fra barnefotball og mot spill på store baner. Vi har store årsklasser både på G16, G14 og J13 som vi er stolte av. Det gror også veldig bra lengre ned i årsklassene, fotball har et bra «grep» på barn og ungdom. Dette takket være alle timene som blir lagt ned av frivillige voksne for å få en fin positiv aktivitet. Ingen kretsmestere dette året heller, men jevnt over mener vi at våre lag hevder seg greit og at vi henger godt med. Resultat er også underordna i våre målsettinger, utvikling av ferdigheter, trivsel og «flest mulig lengst mulig» er ledetråer. Men gjør sjølsagt godt å vinne enkelte kamper. G16 og G12 deltok på Norway Cup og gjorde bra innsats. Ellers har våre lag deltatt på Romsdalscupen, Hessacup, Hydrocup og andre lokale cuper. Vi har hatt møte med lagledere/trenere vår og høst, kick off før sesongstart, og evaluering av sesongen på senhøsten. Sesongavslutninga for aldersbestemt på tradisjonell måte i Samfunnshuset Skålahallen. I november hadde vi fest for tillitsvalgte/trenere/lagledere/banefolk etc på Veøheim. Hyggelig kveld med mye folk, god mat og bra stemning. Julepuben påførte oss dette året et underskudd på ca kr 3000,-, var berre 46 betalende gjester. Trist, men interessen for dette arrangementet er helt borte. Sannsynligvis den

31 siste julepuben fotball har arrangert. Vi kan ikke se noen annen årsak for det dårlige oppmøtet enn trend i tida. Fotballgruppa hadde ansvar for varetelling Spar Skåla i mai. Fotballhåndboka er revidert. Representant fra klubben deltok på kretsting i fotball kretsen. 3. ANLEGG Hus og baner har blitt godt vedlikeholdt og pleid i året gjennom året. Banene vart etterhvert meget flotte og innbydende etter mye god pleie. Har aldri sett Våganebana så fin som denne sesongen. Vi hadde dugnad fra de forskjellige laga på alle tre banene våren Grasbanene vart «lufta» etter sesongslutt. I forbindelse med oppstart av 9er fotball vart det montert ballfangernett på sjøsida av Vågane. Kgb på Vågsetra har blitt slådda av oss ukentlig, samt at Molde kommune har grovrensa banen. 4. ØKONOMI Økonomien i gruppa er grei med en god base egenkapital. Spilleravgifter og gruppeoverføringer, er de største inntektskildene. Fikk et relativt lite underskudd dette året som i hovedsak skyldes helt bortfall av arrangementsinntekter, samt ikke budsjetterte utgifter til ballnett og annet utstyr. Gruppa har ansvar for drift av tre baner, derav to grasbaner. Som nevnt i fjorårets årsmelding er har vi en gammel klipper som vart kjøpt brukt for 5-6 år siden. Gruppa har beslutta at denne må skiftes ut med ny klipper. Mye av gruppas egenkapital vil derfor bli brukt til å kjøpe ny driftssikker moderne klipper. Dette er avgjørende for å få frivillige personer til å klippe og for å holde anlegga som de bør være. Som det går frem av budsjett blir det budsjettert med et underskudd i gruppa for 2015 pga investering i ny klipper. De siste fem årene har gruppa prøvd å holde julearrangementet i gang, men med sviktende interesse år for år. Vi har og prøvd ungdomsdiskotek, pubkveld med Stand

32 Up bl annet. Ingen av disse arrangementene har vært vellykka. Vi har derfor beslutta at vi ikke trenger å ha en arrangementsansvarlig i styret. Styret ser pr dato ingen fremtid å legge ned mye dugnadsinnsats i dette når folket på Skålahalvøya svikter gang på gang år etter år. Økonomisk blir vi mer og mer prisgitt sponsor og overføringer, dette er ikke gunstig. I budsjettet har vi justert opp spilleravgifter betydelig. Dette forsvares med at vi gir et godt tilbud, minst på linje med byklubbene. Vi har og flotte anlegg, og med unntak av vinterknipa kan våre lag trene så mye de vil. Videre har flinke trenere og meget lav dugnadsbyrde. Alt dette tilsier at vi med god samvittighet kan ha spilleravgifter som er tilnærmet lik byklubbene. De største utgiftspostene våre er drift baner, klubbhus og kretskontingenter. 5. AKTIVITET 2015 Blir mye som sist år, alle ungdomslag som ønsker å trene i vinter har fått tid i Skålahallen. Vi disponerer også 1,5 time i Aker hallen på lørdager, her kan alle lag som ønsker trene. I sesongen kan alle våre lag faktisk trene så mye de vil på våre egne tre baner. I 100års-sesongen stiller vi med herrelag igjen. Det ei stor gruppa spillere fra 16 til +30 år som har trent godt i fjor høst og nå i vinter. Vi vil fortsette å arbeide for samarbeid, og med ydmykhet over for andre grupper i Idrettslaget slik at vi sammen kan nå våre målsettinger. Ellers har vi følgende ambisjoner: - Fortsette å utdanne egne trenere gjennom kretsen/aker akademiet. - Hjelpe knøtter(nye lag eller årsklasser å starte opp), ha et system for dette. - Klubbdommerkurs april Fotballskole over to dager. - Følge opp de nye rekruttdommerne våre En stor takk til alle som stiller opp i en eller annen forbindelse for å holde fotballaktiviteten i gang. Vi skaper trygge, gode og utviklende miljø uke etter uke, år etter år.

33 ALLE BØR FØLE STOLTHET OVER - det vi gjør i klubben - at vi bruker vår knappe fritid for andre - verdier vi skaper uten egen vinning Skåla IL Fotballgruppa Kristian Flovikholm Forslag Nytt styre fotball Leder: Arrangement: Tar bort denne posisjonen, se årsmelding Sekretær: Rønnaug Madsen Bøe (ikke på valg) Anlegg: Ole Kristian Hovdenak (ikke på valg) Sportslig gruppe:? Matrial forvalt Anja Røvik (ikke på valg) Kasserer Steinar Kringstad (ikke på valg) 1.vara: May-Elin Solevågseide (ikke på valg) 2.vara Åshild Malones (ikke på valg)

34 Skåla IL fotball RESULTATREGNSKAP Inntekter Budsjett 2015 Spilleravgift Gruppeoverføring Prosjekt Tilhørighet Arrangement Sponsor Kiosk og billettinntekter Dugnad herrelag Mva kompensasjon Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Arrangementsutgifter Kiosk utgifter Leie hall Klubbhus Kretskontingent Klippere Dommerutgifter Baner Reiseutgifter Cuper Utstyr Herrelaget Trenerkompensasjon, aldersbestemt Andre utgifter Bilgodtgjørelse Bankgebyr Feilkonto hovedbok Sum utgifter Resultat zzojo U ?,280 Eiendeler Sparebanken Møre Fordringer BALANSE Sum Eiendeler Egenkapitalog gjeld Egenkapital 01.0't. Arets resultat Gjeld Sum EK / Gjeld Hovdenakken,%r;s Steinar Kringstad ffitrltu&

35 Inntekter Note Budsjett 2015 Spilleravgift Gruppeoverføring Prosjekt Tilhørighet Arrangement Sponsor Kiosk og billettinntekter Dugnad herrelag Mva kompensasjon Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Arrangementsutgifter Kiosk utgifter Leie hall Klubbhus Kretskontingent Klippere Dommerutgifter Baner Reiseutgifter Cuper Utstyr Herrelaget Trenerkompensasjon, aldersbestemt Andre utgifter Bilgodtgjørelse Bankgebyr Feilkonto hovedbok Sum utgifter Resultat Eiendeler Sparebanken Møre Fordringer Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Skåla IL fotball RESULTATREGNSKAP BALANSE Egenkapital Årets resultat Gjeld Sum EK / Gjeld Hovdenakken... Kasserer Steinar Kringstad Revisor

Årsmøte for mars 2017 Kl i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for mars 2017 Kl i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2016 27. mars 2017 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte for mars 2017 Kl i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for mars 2017 Kl i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2016 27. mars 2017 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte for 2015. 14. mars 2015 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2015. 14. mars 2015 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2015 14. mars 2015 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMELDING SKÅLA IL FOTBALL 2016

ÅRSMELDING SKÅLA IL FOTBALL 2016 ÅRSMELDING SKÅLA IL FOTBALL 2016 1. ORGANISASJON Styret: Thomas Evensen Leder/sportslig gruppe Øystein Vikhagen Ingunn Malo Nestleder/sportslig gruppe Arrangement Rønnaug Madsen Bøe Sekretær Ole K Hovdenak

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5.

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. ÅRSBERETNING 2016 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 1. Løypekomiteen

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene Etter vedtektenes 12 behandlet Årsmøtet følgende saker: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Innkalling til årsmøtet godkjent Valg av referent Svein M Håve valgt til å føre protokollen Valg av møteleder Rolf Einar

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte Tønsberg Innebandyklubb Innkalling til årsmøte 17. mars 2016 Innkalling til årsmøte i Tønsberg Innebandyklubb Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 Sted: Eikhallen, møterommet Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Årlig møte i sykkel. Tirsdag 7. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i sykkel. Tirsdag 7. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i sykkel Tirsdag 7. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

ÅRSMØTE. Fotballgruppa

ÅRSMØTE. Fotballgruppa Fotballgruppa ÅRSMØTE REFERAT. Blindheim IL fotballgruppa Mandag 10. november 2008 kl 19.00 Klubbhuset Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av de to som signerer årsmøteprotokoll

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer