Årsmøte for mars 2014 Kl i Aulaen, Skålahallen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen"

Transkript

1 Årsmøte for mars 2014 Kl i Aulaen, Skålahallen

2 SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. 5. STYRETS ÅRSMELDING Budsjett 2015 og regnskap GRUPPENES ÅRSMELDINGER Budsjett 2015 og regnskap 2014 Valg i gruppene 7. MEDLEMSKONTIGENT. 8. STYREHONORAR. 9. ORIENTERING, formell nedlegging/utmelding av O-krets 10. VALG hovedstyre, revisorer, valgkomite. Årsmøte for 2014 SLUTT Ordet fritt / Eventuelt

3 Årsmelding Hovedstyret/arb.utvalget 1.Organisasjon Hovedstyret har bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Kasserer: Fotball: Trim: Ski: Håndball: Jan-Erik Kvåle Per Johan Gussiås Helene Reistad Ekrol Kristian Flovikholm Susanne Vik Lillian Christensen Kim Hugo Eggen Medlemstallet i Skåla IL er 783 pr Medlemskontingenten har vært for barn kr 70,-, voksen kr 120,- og familie kr 200,- Antall aktive i laget øker jemnt og trutt, derfor er det viktig at gruppene kontrollerer at de aktive er medlemmer. Vi har potensial for å øke medlemstallet enda mer. Det er avholdt 4 styremøter og diverse planleggingsmøter, og vi har behandlet 26 saker. Arbeidsutvalget har avholdt egne budsjett- og planleggingsmøter utenom dette. 2. Aktivitet Laget har i 2014 hatt normal aktivitet, både sportslig og administrativt. Unntaket her er Ski, som slet med en dårlig vintersesong 2013/2014. Se skigruppas årsmelding. I klubben er det gjort en stor innsats av veldig mange. Undergruppene har jobbet jevnt og trutt med sine aktiviteter. Alle grupper fungerer godt, både hva gjelder administrasjon og sportslig fremføring.

4 Medlemsbladet Varde ble gitt en gang - elektronisk med distribusjon via nettsiden skaalaidrett.no og FaceBook. Vi har fått en ny nettside, og det er der vi bør legge all relevant inormasjon om laget. Alle gruppene har fått sine egne områder, og etter en innføringsperiode siste halvdel 2014 og første halvdel 2015 skal alle gruppene vere oppe og gå når det gjelder bruken av nettsiden. Det har blitt kjørt opplæring av nettansvarlige i Handball, Trim og Ski (leder er nettansvarlig). Opplæring for fotball planlagt snarlig ved sesongstart årsjubileum Det har i 2014 vært jobbet godt i gruppa som er ansvarlig for utgivelsen av jubileumsboka til 100-årsjubileumet i Gruppa har bestått av Torill Hovdenak, Konrad Gjeitnes, Frank Dahle og Anita Nesje, samt forfatter Svein Magne Harnes. Styret vil takke disse for innsatsen i 2014, vi ser fram til innspurten frem mot boklansering på jubileumsfesten våren Sponsor- og inntektsarbeidet Sparebanken Møre er klubbens hovedsponsor. SIL mottar et årlig pengebeløp ifra SBM samt at de er velvillige sponsorer utover dette beløpet til f.eks premier osv. SBM er derfor en veldig viktig samarbeidspartner for Skåla IL. Fra mars 2009 ble det også mulig å støtte Skåla IL gjennom Norsk Tipping. Dette er den såkalte Grasrotandelen som i 2014 totalt ga inntekter på til sammen ,- Vi har pr spillere som støtter klubben. Antall støttespillere har økt med 1 mens innkommende midler økte med ,-, noe som er en gledelig økning sett i forhold til nedgangen i 2013 (ned 3 010,- ) Dette viser at det spilles og tippes aktivt på Skåla! Det er nok likevel enda mer å hente i spillerne fra nærområdet vårt, og vi vil oppmode medlemmer og andre til å bruke denne muligheten til å støtte Skåla idrettslag. Det koster å holde aktiviteten i gang, og vi er helt avhengig av støtten som sponsorgruppen bidrar med. Disse midlene blir fordelt videre til alle gruppene etter en forutbestemt fordelingsnøkkel. Det blir også satt av et fond, der gruppene har mulighet til å søke om midler ved behov.

5 Sponsorinntekter for 2014 utgjorde om lag kr , og utgjør en betydelig andel av inntektene til klubben. Sponsormarked inkludert Prosjekt Tilhørighet har hardnet betraktelig til de to siste åra. Det er vanskelig for en klubb på bygda å gjennomslag hos bedrifter i Molde-området, desto mer gledelig er det når vi får napp hos nye sponsorer. Ny sponsor i 2014 er G.Øye AS og Karla Tre AS. I tillegg jobbet sponsoransvarlig aktivt mot Searig AS, som fra 2015 kommer inn som ny sponsor. Andre viktige sponsorer er Spar Skåla, Idrettsbingo og Borgnys frisørstue. Prosjekt Tilhørighet (fra Molde fotball/trg) : Skåla idrettslag satte opp egen buss til Molde Fotball sine hjemmekamper. Bussen ble på mange måter en stor suksess.foruten to kamper midt i fellesferien med 25 passasjerer ligger snittet på 42 reisende i resten av kampene. Dette er svært bra! Det som ikke er bra er at flere privatpersoner og personer med firmakort har kjørt buss uten at de har støttet SIL. Her er det et lite problem at vi ikke får oversikten fra MFK før etter sesongslutt. Vi ser i ettertid at man burde kjørt mye strengere kontroll, og sjekket opp alle passasjerer selv om de bedyrer at de støtter SIL. Tilsammen har dette kostet oss ,- i reduserte inntekter. Alle dette gjelder har blitt kontaktet, og vi har all grunn til å håpe at dette problemet ikke vil forekomme i Vi har mistet mange firma på PT, rett og slett pga stort påtrykk fra byklubber. Her må det jobbes bedre av alle gruppene. Bussen kostet oss i , men vi regner med denne summen vil stige til om lag ca ,,- i 2015, grunnet omkjøring rundt Osen på hjemtur. Sponsorgruppa har i 2014 utfordret styret på om dette tiltaket skal videreføres, og det er stemning for å prøve dette også i Dette er noe det nye styret raskt må ta endelig stilling til etter at de første turene er gjennomført. Omkjøringen rundt Osen gjør dette til et usikkert prosjekt pr. dato. Vi håper likevel at bussopplegget blir en suksess også i Tiltaket har blitt godt mottatt på Skåla og er blitt lagt merke til av flere, inkludert Kjell Inge Røkke som visstnok ble veldig fornøyd med vårt tiltak. Vi ser på dette som et langsiktig prosjekt, der vi tror at oppslutningen vil øke ytterligere. Sponsorgruppa har bestått av nestleder Per Johan Gussiås, Hilde Merete Hovdenak og Arne Jeremiassen. Gruppa fortsetter arbeidet i 2015, med mål om å øke sponsorinntektene ytterligere.

6 3. Anlegg Det er utført flere dugnader i skiløypene og på skibua på Berg. Klubbens anlegg, fotballbaner med tilhørende bygninger er for øvrig godt vedlikeholdt og tatt vare på. Se gruppenes årsmeldinger. 4. Økonomi Regnskapet for 2014 er avsluttet med et regnskapsmessig underskudd på kr ,- Regnskapet er periodisert pr Dette skyldes i hovedsak noe mindre inntekt på sponsor innenfor regnskapsåret (fordringer, note 3 i regnskapet), samt nedgang i inntektene fra Prosjekt Tilhørighet (se eget avsnitt over). En del av kostnaden med jubileumsboka (utgis i 2015) er også bokført på 2014 (deler av forfatterhonoraret). Med økt fokus på medlemsverving med bedre rutiner for medlemshåndtering og fakturering, håper vi å øke medlemskontigenten i Det er behov for å stramme inn praksisen rundt krav om medlemskap i hovedlaget for deltakelse i aktiviteter i regi av Skåla idrettslag. Arbeidet med å etablere nytt system og nye rutiner for medlemsadministrasjon ble iverksatt høsten 2014, og vi har pr. dato iverksatt/overført medlemsregisteret til idrettsforbundets nye medlemssystem KlubbAdmin. Det er grei økonomi i Skåla IL, og laget drives med nøkternhet. Dugnader og annet frivillig arbeid ligger til grunn for driften, og vi takker alle som har bidratt. Gruppene har fått overført kr ,- fra hovedstyret. Dette er midler fra sponsorer, tilskudd fra NIF, Prosjekt Tilhørighet og kommunale midler. Styret takker alle trenere, ledere, foreldre, tillitsvalgte og aktive for støtte og innsats i Vi vil også takke våre sponsorer for velvillig og nødvendig støtte! Skåla, 15. mars 2015 For hovedstyret, Jan-Erik Kvåle, leder

7

8

9

10 Budsjett Skåla IL 2015 Hovedstyret INNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Medlemskontigent Idrettsbingo Sponsor Off tilskudd Salg Skåla klær/utstyr Jubileumsbok/100-årsjub Norsk Tipping/ Grasrotandelen PT MVA-kompensasjon Renteinntekter Sum inntekter UTGIFTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Gruppeoverføringer Forsikringer Husleie Styrehonorar Utgifter Varde Klubben Online Arrangementer Adm.utg Trimtex klær Buss PT års-jubileum Andre utgifter Sum utgifter Underskudd/overskudd

11 Årsmelding Trim 1: STYRET Leder: Kasserer: Styremedlem og ansvarlig idrettsskolen: Styremedlem: Styremedlem: Susanne Vik Marita Toven Indbjør Heidi Marit Nesje Anna Vikan Tonje Vikhagen 2: AKTIVITETER Allidrett: Ansvarlig er Torhild Nesje. Allidretten består av styrketrening og div ballidrett. Det har vært varierende antall deltagere gjennom året, siste halvdel var gjennomsnittet på 6-8. Bestemte derfor på slutten av året at vi skulle kjøre egen gruppe med bare styrketrening itillegg til den andre gruppa fra januar Idrettsskolen: Ansvarlig er Heidi Marit Nesje. Også her er det varierende oppmøte etter hva som står på planen av ulike aktiviteter. Barnetrim: Ansvarlig her er Marie Sofie Våge, Gunn Eva Rein og Anita Bringslid. Her trenger vi flere foreldre til å stille opp som instruktører/medhjelpere. Dette er et populært tilbud til aldersgruppen 3-6 år. Trimposter: Våre trimposter har atter en gang satt ny rekord med registreringer. Kammen: 4580 besøkende, her vant Marit Wirum gavekort på kr 300,- hos Sport 1 Horja: 2500 besøkende, vinner Gunn Harriet Bergsvik Bjønnalihaugen: 614 besøkende, vinner Bente Malones Gjeitnesfossen: 1220 besøkende, vinner Rikke Gjeitnes Dahle Røviklia ved bua:

12 1350 besøkende, vinner Gøril Gjeitnes Kneika: 1765 besøkende, vinner Anita Halle Dalskau Røviklia: 2020, vinner Britt Sønslien Aktiviteter utenom de faste prøvde vi få til lag til Vågen Rundt uten interesse. Vi hadde orientering for de minste og løp for de større ved isdammen i september med oppimot 60 store og små. Dugnad: Vi hadde en dugnad ved isdammen i mai, denne gang med så mange deltagende at vi fikk ryddet hele runden rundt. Vi leide også inn Jan Magne Dahle til å hjelpe med å ordne grøft ved isdammen. 3: ØKONOMI Trimgruppa har god økonomi. Vi hadde et overskudd på ,- i Vi investerte i utstyr for kr ,-, dette gikk blant annet til ny type trimbøker med hardperm og mange flere registreringer pr bok. Ny trimbokkasse på Horja. Vi vedtok også å støtte ballbinge i gjeitnesvågen velforening med kr ,- om dette blir en realitet. 4: NYTT STYRE 2015 Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Styremedlem: Susanne Vik Marita Toven Indbjør Heidi Marit Nesje Anna Vikan Gjermund Brubek Med hilsen Susanne Vik, leder

13

14 S åla IL, 0-g ppa I RESULTATREGNSKAP I Inntekter Tren.avg Arrangem. Lotteri Sponsor Gr.tildellng Egenandeler Andre innt. Renteinnt Note Budsjett 4 109,00 I 850, ,00 Sum inntekter Utgifter Kretskont. Driftsutg. Tråkkemask. Lotteri Startkont. Reise utg. Arrangem. Treningsutg Andre utg Sum utgifter Resultat 1 850, ,00 0 I 350,00 I 350, ,00 440,00 I 350, , , ,00 0 I BALANSE I Eiendeler Sparebanken Møre Kasse H øgrente Fordringer Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Årets resultat Gjeld Sum EK I Gjeld Hovdenakken ,64 0, , ,64 I 850, , , , , , ,64 Kasserer Revisor

15 Skåla IL, 0- ru a I RESULTATREGNSKAP I INNTEKTER Tren.avg Arrangem. Lotteri Sponsor Gr.tildeling Egenandeler Andre innt. Renteinnt i 850,00 Sum inntekter I 850,00 UTGIFTER Kretskont. i 350,00 Driftsutg. Tråkkemask. Lotteri Startkont. Reise utg. Arrangem. Treningsutg Andre utg Sum utgifter I 350,00 Resultat 500,00

16 S ålallo- ru a EIENDELER BALANSE I SB Møre Kasse Fordringer H øgrente Sum Eiendeler , ,64 EK og GJELD Egenkapital Årets resultat Gjeld 75478,64 500,00 Sum EK / Gjeld ,64

17 Årsmelding Ski Årsmelding Skåla IL Skigruppa ORGANISASJON Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Anlegg (Nest leder): Aktivitets leder: Styremedlem: Lillian Christensen Jørill Gjeitnes Arild Nesje Tom Andre Mordal Øystein Vikhagen Gruppa har hatt 2 styremøter i perioden, ellers kontakt pr mail/tlf. 2. AKTIVITETER Vinter: Vinteren 2014 vil nok gå inn i historien som en veldig dårlig skivinter. På nyåret lot snøen vente til midten av mars før den kom og varte kun en uke. Vi hadde lagt mange planer for vinteren i samarbeid med Solemdal IL. Skåla Cup/Telenorkarusell, sonerenn og turrenn fra Nakken til Berg var planlagt, men alt ble avlyst pga mangel på snø. Skitrening i Solemdal på mandager, i samarbeid med Solemdal IL, ble barmarkstreninger hele vinteren igjennom. Noe som resulterte i lav oppslutning. Høst: Horja Opp ble arrangert lørdag 20. september. Det var 6 startende i konkurranse klassene. I trimklassen var det 31 påmeldte. Økningen i trimklassen skylles nok at det

18 var valgfritt med målgang på Kammen eller Horja for denne klassen, noe som fenget småbarns- familier. Det ble ikke barmarkstrening utover høsten pga mangel på trenere. Snøen kom til jul og de første løypene på Berg ble tråkket i romjulenj 3. ANLEGG Det har vært arrangert 2 dugnader i for bindelser med rivning av lyktestolper/lys i lysløypa i Røvika og flytting av stolpene opp til Berg. Enkelt personer har også bidratt utover disse oppsatte dugnadene. Det ble ikke organisert dugnad for rydding av løypetraseen i høst da det ble vurdert at forholdene var ok. Når snøen kom i romjula ble det dessverre tydelig at det måtte ryddes. Så det ble en del saging/rydding på de første turene med løypemaskin i romjula. I desember starter 4 ivrige pensjonister med oppussing av skibua. Oppussingen omfattet følgende arbeid; Innsetting av dør, flytting av vindu, tetting av gulv mellom brakkene, tak og veggkledning, samt listing og montering av kjøkkeninnredning. Dette arbeidet ble ferdigstilt på nyåret Følgende personer har i år bidratt til en ekstra dugnads innsatt: Arne Steinveg, Odd Gribbestad, Joar Bergset og Øyvind Hovdenak, Jon Monsås og Arild Nesje Vi takker for innsatsen. 4. ØKONOMI Gruppa har god økonomi. Regnskap og budsjett viser detaljer over økonomi. 5. FORSLAG TIL NYTT STYRE

19 Leder: Lillian Christensen (ikke på valg) Kasserer: Jørill Gjeitnes (Gjenvalg, 2 år) Anlegg (Nest leder): Arild Nesje (Gjenvalg, 2 år) Aktivitets leder: Tom Andre Mordal (Gjenvalg, 2 år) Styremedlem: Øystein Vikhagen (ikke på valg) Skåla IL Skigruppa Lillian Christensen Leder Skigruppa

20

21

22 Årsmelding Handball Organisasjon Forslag nytt styre: Kim Hugo Eggen. Leder ut 2016 april Øystein Riksfjord. Nestleder ut 2016 april Kristine Eikrem. Kasserer ut des. Geir Nilsen sportslig leder 2017 april Kristian Lillebø Dommerkontakt 2016 april Vi mangler Web, sekretær og kiosk/material forvalter, men det vil løse seg. Gammelt styre: Kim Hugo Eggen Øystein Riksfjord Kristine Eikrem Kristian Lillebø Anita Solås Aina Antonsen Anita Dalskau Torhild Nesje Leder/ sportslig leder Nest leder Kasserer Dommer kontakt Web ansvarlig Sekretær Material/kiosk ansvarlig Material/kiosk ansvar Trenere: Merete Vidall og Egil Horsgård trener j11/ 1 og 2 og j12 Ingunn malo trener j10 Bjørn Ove Rotlid t rener j10 Jan sindre Mini Ingunn Mini Sportslig aktivitet

23 Vi har hatt 5 lag i serie spill. Det er j12, to lag j11 og to lag i j10. Og vi har hatt ca 6-7 lag med i mini som har vært og spilt rundt forbi i Moldedistriktet. Vi har hatt en miniturnering i Skåla hallen med stor suksess. Mye skryt fra de som kommer og besøker oss i Skåla hallen. Vi har hatt en del miljøsamlinger i Skålahallen der de antatt beste spillerne er fra Møre region, alltid kjekt at de vil bruke hallen vår til dette. Vi har vært på landskamp i Kristiansund å fikk se Norge-Tyrkia håndball herrer. Vi reiste ca 55 stk fra Skåla store og små. Det var en fantastisk opplevelse. Vi i Skåla håndball ville gi noe tilbake til Foreldre/trenere og ikke minst spillere. Vi hentet inn eksterne trenere uten i fra for og hjelpe oss med talent utvikling. Det er for å hjelpe oss videre både på trener siden og ikke minst utvikle våre fantastiske spillere videre. Vi har hatt en fantastisk sesong med våre lag, vi har gode trenere som ser og hører våre spillere. Vi skal til Tiller cup april, leid inn buss og noen må kjøre. Dette er noe vi gjør hvert år og dette skal vi fortsette med. Vi har 13 dommere i Skåla håndball og det er vi glade for. Vi skal fortsette å produsere dommere og få til klubben vår. En stor takk til alle som har bidratt i Skåla håndball denne sesongen. Både spillere, trenere, lagledere, dommere og ikke minst foreldrene som støtter opp. Anlegg:

24 Skåla håndball eier ikke noe anlegg. Vi leier Skålahallen og har et godt samarbeid med hallen. Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Skåla hallen og jobber med å få flere lag inn i hallen. Økonomi: Vi har fra forrige sesongen strammet inn på økonomien. Vi har hatt to dugnader. Revy/fest i samarbeid med Vågane ungdomslag som nå etter 10 års samarbeid må avslutte på grunn av dårlig inntjenning. Vi takker Vågane ungdomslag for et godt og tett samarbeid i 10 år. Vi har hatt do papir salg med stor suksess og vil fortsette med dette. Nå har vi en brukbar økonomi og det skal settes inn til nye drakter tilkommende sesong og vi går over til Nike. Sender med eget vedlegg på budsjett/regnsakpet. Oppsummering: Vi har hatt en bra sesong sportslig og økonomisk. Vi har opplevd mye glede og vært sosiale rundt lagene. Vi mangler nå 3 til 4 personer i styret, det viktigse er at vi har en leder og en kasserer for at driften skal gå videre. Vi skal fortsatt være en klubb som har et tilbud til alle og vi har gode verdier og holdninger i klubben vår som jeg er utrolig stolt over. Vi skal fortsette med dopapir salg og vi skal fortsette med å være nøktern med økonomien. Det vil bli økning i spilleravgiften. Med hilsen Kim Hugo Eggen, Leder i Skåla Håndball

25

26

27 BUDSJETT 2015 Spilleravgift Dugnad Arrangement/turneringer Gruppetildeling Kiosk Andre inntekter Sum driftsinntekter Varer kiosk Div innkjøp/drakter Leie Hall Dommerutgifter Deltakerutgifter Reiseutgifter Cup Utstyr Kurs Trenere Avslutning Andre utgifter Bilgodtgjørelser Sum driftsutgifter

28 Årsmelding Fotball 1. ORGANISASJON Styret: Kristian Flovikholm Leder Merete M Bergsvik Arrangement Rønnaug Madsen Bøe Sekretær Ole K Hovdenak Anlegg Olav Hafskjær Sportslig gruppe Steinar Kringstad Kasserer Anja Røvik Materialforvalter May-Elin Solevågseide Åshild Malones 1.vara 2.vara Fotballgruppa har avholdt tre ordinære styremøte i perioden, ellers mye kontakt over tlf/mail. Sportslig gruppe: Lodve Villa Nesje Olav Hafskjær Kristian Flovikholm (ansvarlig lagpåmelding/fordeling treningstider) Dommere: Dessverre ingen dommere som har dømt kretskamper for oss. Men kanskje bedring på sikt, høsten 2014 tok fem unge klubbdommere rekruttdommerkurs. Milepel! Ellers har vi har mange flinke egne klubbdommere som dømmer knøtt- og barnefotball, hadde kurs for nye klubbdommere i april. Dommerkontakt: Anne Marie Solemdal

29 Trenere og lagledere: Knøtt 6/7år: Trener Øystein Vikhagen Thomas Evensen Knøtt 8: Trener Tom A Mordal Toni Kvam Lagleder Dagrun Bye Jenter 8: Trener Jan Sindre Bergsvik Magne Flovikholm Lagleder Elin Ahdell Gutter 9: Trener Andreas Brunvoll Arne Jeremiassen Jenter 9: Trener Svein Ove Flemmen Lillian Christensen Lagleder Kurth Hagen Jenter 10: Trener: Ingunn Malo Roar Hilde Lagleder: Merete Viddal Jenter 11 Trener: Siv Vestad Per J Gussiås Lagleder: Doreen Moll Gutter 11: Trener Jørn Dahle Torgeir Bye Steinar Malones Lagleder Elin Nilsen Gutter 12: Trener Reidar Pedersen Lagleder Martin Sandstrøm Jenter 13: Trener Jan Olav Borvik Nils P Øie Lagleder Frank Dalskaug G 14 (to lag) Trener Lodve V Nesje Oddvar Bjerkestrand Kim H Eggen Lagleder Anne M Solemdal Siri Amundsen Gutter 16: Trener/lagleder Kjell Inge Kristiansen

30 Trener/lagleder Kristian Flovikholm Damer: Trener Gunnar Bergsvik Jan s Sivertsen Roar Hilde Lagleder Kjell Stenså 2. AKTIVITET Deltok dette året med totalt 15 lag i seriekamper og turneringsspill i regi av fotballkretsen. Totalt er det 184 registrerte fotballspillere i Skålasystemet sesongen 2014, må være noe av det meste Skåla noensinne har hatt! Med damelaget hadde vi 6 lag på dame/jente sida, 9 guttelag. Nytt av året var 9er fotball for de yngste ungdomsspillerne. Reglene er som for 11er fotball, men med mindre baner. Vart godt mottatt og er en smidig overgang fra barnefotball og mot spill på store baner. Vi har store årsklasser både på G16, G14 og J13 som vi er stolte av. Det gror også veldig bra lengre ned i årsklassene, fotball har et bra «grep» på barn og ungdom. Dette takket være alle timene som blir lagt ned av frivillige voksne for å få en fin positiv aktivitet. Ingen kretsmestere dette året heller, men jevnt over mener vi at våre lag hevder seg greit og at vi henger godt med. Resultat er også underordna i våre målsettinger, utvikling av ferdigheter, trivsel og «flest mulig lengst mulig» er ledetråer. Men gjør sjølsagt godt å vinne enkelte kamper. G16 og G12 deltok på Norway Cup og gjorde bra innsats. Ellers har våre lag deltatt på Romsdalscupen, Hessacup, Hydrocup og andre lokale cuper. Vi har hatt møte med lagledere/trenere vår og høst, kick off før sesongstart, og evaluering av sesongen på senhøsten. Sesongavslutninga for aldersbestemt på tradisjonell måte i Samfunnshuset Skålahallen. I november hadde vi fest for tillitsvalgte/trenere/lagledere/banefolk etc på Veøheim. Hyggelig kveld med mye folk, god mat og bra stemning. Julepuben påførte oss dette året et underskudd på ca kr 3000,-, var berre 46 betalende gjester. Trist, men interessen for dette arrangementet er helt borte. Sannsynligvis den

31 siste julepuben fotball har arrangert. Vi kan ikke se noen annen årsak for det dårlige oppmøtet enn trend i tida. Fotballgruppa hadde ansvar for varetelling Spar Skåla i mai. Fotballhåndboka er revidert. Representant fra klubben deltok på kretsting i fotball kretsen. 3. ANLEGG Hus og baner har blitt godt vedlikeholdt og pleid i året gjennom året. Banene vart etterhvert meget flotte og innbydende etter mye god pleie. Har aldri sett Våganebana så fin som denne sesongen. Vi hadde dugnad fra de forskjellige laga på alle tre banene våren Grasbanene vart «lufta» etter sesongslutt. I forbindelse med oppstart av 9er fotball vart det montert ballfangernett på sjøsida av Vågane. Kgb på Vågsetra har blitt slådda av oss ukentlig, samt at Molde kommune har grovrensa banen. 4. ØKONOMI Økonomien i gruppa er grei med en god base egenkapital. Spilleravgifter og gruppeoverføringer, er de største inntektskildene. Fikk et relativt lite underskudd dette året som i hovedsak skyldes helt bortfall av arrangementsinntekter, samt ikke budsjetterte utgifter til ballnett og annet utstyr. Gruppa har ansvar for drift av tre baner, derav to grasbaner. Som nevnt i fjorårets årsmelding er har vi en gammel klipper som vart kjøpt brukt for 5-6 år siden. Gruppa har beslutta at denne må skiftes ut med ny klipper. Mye av gruppas egenkapital vil derfor bli brukt til å kjøpe ny driftssikker moderne klipper. Dette er avgjørende for å få frivillige personer til å klippe og for å holde anlegga som de bør være. Som det går frem av budsjett blir det budsjettert med et underskudd i gruppa for 2015 pga investering i ny klipper. De siste fem årene har gruppa prøvd å holde julearrangementet i gang, men med sviktende interesse år for år. Vi har og prøvd ungdomsdiskotek, pubkveld med Stand

32 Up bl annet. Ingen av disse arrangementene har vært vellykka. Vi har derfor beslutta at vi ikke trenger å ha en arrangementsansvarlig i styret. Styret ser pr dato ingen fremtid å legge ned mye dugnadsinnsats i dette når folket på Skålahalvøya svikter gang på gang år etter år. Økonomisk blir vi mer og mer prisgitt sponsor og overføringer, dette er ikke gunstig. I budsjettet har vi justert opp spilleravgifter betydelig. Dette forsvares med at vi gir et godt tilbud, minst på linje med byklubbene. Vi har og flotte anlegg, og med unntak av vinterknipa kan våre lag trene så mye de vil. Videre har flinke trenere og meget lav dugnadsbyrde. Alt dette tilsier at vi med god samvittighet kan ha spilleravgifter som er tilnærmet lik byklubbene. De største utgiftspostene våre er drift baner, klubbhus og kretskontingenter. 5. AKTIVITET 2015 Blir mye som sist år, alle ungdomslag som ønsker å trene i vinter har fått tid i Skålahallen. Vi disponerer også 1,5 time i Aker hallen på lørdager, her kan alle lag som ønsker trene. I sesongen kan alle våre lag faktisk trene så mye de vil på våre egne tre baner. I 100års-sesongen stiller vi med herrelag igjen. Det ei stor gruppa spillere fra 16 til +30 år som har trent godt i fjor høst og nå i vinter. Vi vil fortsette å arbeide for samarbeid, og med ydmykhet over for andre grupper i Idrettslaget slik at vi sammen kan nå våre målsettinger. Ellers har vi følgende ambisjoner: - Fortsette å utdanne egne trenere gjennom kretsen/aker akademiet. - Hjelpe knøtter(nye lag eller årsklasser å starte opp), ha et system for dette. - Klubbdommerkurs april Fotballskole over to dager. - Følge opp de nye rekruttdommerne våre En stor takk til alle som stiller opp i en eller annen forbindelse for å holde fotballaktiviteten i gang. Vi skaper trygge, gode og utviklende miljø uke etter uke, år etter år.

33 ALLE BØR FØLE STOLTHET OVER - det vi gjør i klubben - at vi bruker vår knappe fritid for andre - verdier vi skaper uten egen vinning Skåla IL Fotballgruppa Kristian Flovikholm Forslag Nytt styre fotball Leder: Arrangement: Tar bort denne posisjonen, se årsmelding Sekretær: Rønnaug Madsen Bøe (ikke på valg) Anlegg: Ole Kristian Hovdenak (ikke på valg) Sportslig gruppe:? Matrial forvalt Anja Røvik (ikke på valg) Kasserer Steinar Kringstad (ikke på valg) 1.vara: May-Elin Solevågseide (ikke på valg) 2.vara Åshild Malones (ikke på valg)

34 Skåla IL fotball RESULTATREGNSKAP Inntekter Budsjett 2015 Spilleravgift Gruppeoverføring Prosjekt Tilhørighet Arrangement Sponsor Kiosk og billettinntekter Dugnad herrelag Mva kompensasjon Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Arrangementsutgifter Kiosk utgifter Leie hall Klubbhus Kretskontingent Klippere Dommerutgifter Baner Reiseutgifter Cuper Utstyr Herrelaget Trenerkompensasjon, aldersbestemt Andre utgifter Bilgodtgjørelse Bankgebyr Feilkonto hovedbok Sum utgifter Resultat zzojo U ?,280 Eiendeler Sparebanken Møre Fordringer BALANSE Sum Eiendeler Egenkapitalog gjeld Egenkapital 01.0't. Arets resultat Gjeld Sum EK / Gjeld Hovdenakken,%r;s Steinar Kringstad ffitrltu&

35 Inntekter Note Budsjett 2015 Spilleravgift Gruppeoverføring Prosjekt Tilhørighet Arrangement Sponsor Kiosk og billettinntekter Dugnad herrelag Mva kompensasjon Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Arrangementsutgifter Kiosk utgifter Leie hall Klubbhus Kretskontingent Klippere Dommerutgifter Baner Reiseutgifter Cuper Utstyr Herrelaget Trenerkompensasjon, aldersbestemt Andre utgifter Bilgodtgjørelse Bankgebyr Feilkonto hovedbok Sum utgifter Resultat Eiendeler Sparebanken Møre Fordringer Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Skåla IL fotball RESULTATREGNSKAP BALANSE Egenkapital Årets resultat Gjeld Sum EK / Gjeld Hovdenakken... Kasserer Steinar Kringstad Revisor

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer