S Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S 850-0. Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon"

Transkript

1 S Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon

2 Oversikt Display og navigasjon Talevolum Innstilling av samtalevolumet for telefonrør og handsfree. Hovedmeny Tilgang til anropsliste, intercom-innstillinger, generelle innstillinger og telefonbok. Telefonbok Tilgang til prioriterte telefonnumre. Intercom-meny Tilgang til funksjoner innen bygningskommunikasjonen (f.eks. styring og kobling). Navigering i alle menyer Med styreknappene som er plassert i kryssform og enterknappen i midten av krysset navigerer du til alle håndsettets menyer. Du bekrefter dine valg med den runde enterknappen i midten av krysset eller alternativt med displayknappen eller Lagre. Du forlater et menynivå og springer ett menynivå høyere, uten å lagre dine inndata: Med den røde legge-på-knappen eller alternativt med displayknappen. Utvalgte menypunkter, funksjoner eller nav i displayet har en gul ramme eller de er fremstilt i gult. I denne brukerhåndboken har de en grå ramme.

3 Oversikt Modell: Siedle Scope Høyttaler til diskret tale Høyttaleren til handsfree befinner seg på baksiden :34 Mandag Statusvisning i displayet Display Lys Døranrop Funksjoner som brukes ofte Displayknapper Styreknapper til navigering i menyene Enterknapp Grønn Ringe + Anrope-knapp Døråpneknapp Rød legge-på-knapp Inn- / utkobling av apparatet (holdes trykket i 3 sek.) Knapp til å springe tilbake i menyen Innlesing av sifre og bokstaver Firkantknapp til sperring av knapper (holdes trykket i 3 sek.) Mikrofon Stjerneknapp til utkobling av anrop (holdes trykket i 3 sek.)

4 Oversikt Display 14:34 Mandag Beredskapstilstand I beredskapstilstand viser håndsettet klokkeslett og dato i displayet, de 4 symbolene i hovedmenyen samt 2 funksjoner som brukes ofte via displayknappene, dersom disse er tilsvarende forberedt. Lys Døranrop Statusvisning i displayet Øverst i displayet fremstilles Siedle Scopes aktuelle statusvisninger. Mottakskvaliteten til basisstasjonen og det oppladbare batteriets ladetilstand kan avleses kontinuerlig. Ytterligere funksjoner er tonet inn som symboler når disse er aktive. Symboler i beredskapstilstand Statusvisning i displayet Statusvisning i displayet Volum I menyen Samtalevolum innstilles samtalevolumene for telefonrør og handsfree. Mottakskvalitet Svært god til ingen Viderekobling døranrop aktivert Hovedmeny Tilgang til anropsliste, intercom-innstillinger, generelle innstillinger og telefonbok. Det oppladbare batteriets ladetilstand 100 %, 80 %, 60 %, 40 % og nesten tomt Service not available Den ønskede funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket (f.eks. er linjen opptatt). Telefonbok Tilgang til prioriterte telefonnumre. Knappsperre Knappsperren forhindrer at telefonen betjenes uforvarende. Dørmatikk: aktivert Intercom-meny Tilgang til funksjoner innen bygningskommunikasjonen (f.eks. styring og kobling). 9+ Anrop ved fravær Alle anrop telles oppover inntil antall 9. Hvis det foreligger fler enn 9 anrop, fremstilles plusstegnet bak 9. Utkobling av anrop: aktivert 2

5 Indhold Oversikt Display og navigasjon Modell: Siedle Scope Display Siedle Scope 4 Det ene for alt 4 Sikkerhetsinstrukser 5 Avfallsbehandling 5 Første skritt 6 Registrering av håndsettet ved basisstasjonen 6 Opplading av håndsettets 6 oppladbare batteri Registrering av ytterligere 6 håndsett ved basisstasjonen Inn- og utkobling av håndsettet 7 Innkommende anrop 8 Knappsperre 8 Velge telefonnummer 8 Føre samtale 8 Handsfree 8 Utkobling av anrop 9 Volum 9 Mikrofonsperre 9 Parkering 9 Viderekoble samtale 10 Avslutte samtale 10 Samtale på vent 11 Håndsett 11 Ladestasjon 11 Åpne dør 11 Stille inn dato og klokkeslett 12 Klokkeslettinnstilling 12 Stille inn dato 13 Video 14 Talevolum 15 Hovedmeny 16 Anropslister 16 Intercom-innstillinger 18 Dørmatikk 18 Videreføring av anrop 19 Viderekobling av døranrop til 19 fastnettelefonen Funksjoner 20 Dør 21 Styreapparat 21 Funksjon Status 22 Klokkeslettinnstilling 23 Stille inn dato 24 Toner og signaler 25 Ringetoner 25 Talevolum 26 Henvisningstoner 27 Tasttoner 27 Batteritone 27 Signaltone 27 Kortvalg 28 Anrop kortvalg 29 Funksjoner som brukes ofte 29 Språk 31 System 31 ECO-modus 32 Endre PIN 32 Resett av basisstasjonen 34 Døranrop 35 Avmelding / registrering av 35 håndsett Valgpause 35 Retningsnummer 36 Ny oppføring 37 Telefonbok-valgmuligheter 38 Ringe opp oppføringen 38 Endre oppføring 39 Slette oppføring 39 Intercom-meny 40 De enkelte symbolene i Intercom-menyen 40 Spørsmål og svar 42 Indeks 43 Tekniske supplementer og trykkfeil er ingen grunn til skadeserstatning. Kundeservice i vår fabrikk i Furtwangen Denne brukerhåndboken suppleres med: Produktinformasjonen til Scope Systemhåndboken for in-home-bus: Video Den til enhver tid aktuelle utgaven finner du i nedlastingsfeltet på 3

6 Siedle Scope Det ene for alt En ny frihet Siedle Scope er en video-dørtelefon og fastnettelefon i ett og samme apparat. Og det trådløst. Det betyr: Uansett hvor du befinner deg, enten det er på kjøkkenet, i badet, i hagen, i kjelleren Scope viser deg live hvem som står foran døren. Samtidig tilbyr Scope alle de funksjonene en innendørs videostasjon kan by på, inklusive handsfreefunksjon og døråpnerknapp. I tillegg til dette er Siedle Scope en fullverdig fastnettelefon med utmerket språkkvalitet og en mengde komfortfunksjoner. Det ene for alt. En ny frihet. Scope, den mobile video-dørtelefonen Stort fargedisplay Videoovervåkning med digitalzoom Handsfree-funksjon Styring av husfunksjoner, f.eks. lys, garasjeport eller rulleskodder Kan utvides: Inntil 8 håndsett parallelt Scope, den trådløse fastnettelefonen Høy rekkevidde og eksellent språkkvalitet, takket være DECTstandard Handsfree-funksjon Ergonomisk optimert utforming og brukerføring ECO-modus med redusert sendeeffekt Telefonbok, anropsliste og tallrike ytterligere telefonfunksjoner Kompatibel med telefoner fra andre produsenter (GAP) når det gjelder grunnfunksjonaliteter, produsentspesifikke funksjoner kun betinget mulig. Leveringsomfang Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideofunksjon for in-homebussen. Bestående av basisstasjon, mobildel og ladestasjon. Scope forener dørkommunikasjonens og telefoniens verdener, den er comfort-video-svartelefon og DECTtelefon i ett og samme apparat. I tillegg finner du de nødvendige forbindelsesledningene: 2 nettilkoblingsapparater 1 kabel for tilkobling til fastnettet 1 forbindelsesledning Funksjonsdata Eksklusiv design med høykvalitets materialer i en utsøkt bearbeiding Høy rekkevidde og eksellent språkkvalitet, takket være DECTstandard ECO-modus med redusert sendeeffekt Energisparende nettdeler (maks. 0,5 W uten belastning) Rekkevidde utendørs inntil 300 m, inne i bygninger inntil 50 m Videoovervåkning med digitalzoom Viderekobling eksempelvis til en mobiltelefon også for døranrop (beskyttet med PIN) Styring av husfunksjoner, f.eks. lys garasjeport eller rulleskodder Kommunikasjon mellom Scope og alle andre in-home-apparater Dørmatikk Kan utvides: Inntil 8 håndsett parallelt Kompatibel med DECT-telefoner fra andre produsenter i samsvar med GAP-profil Drift med og uten telefonanlegg mulig Funksjonsdata håndsett Individuelt designkonsept med seks designvarianter Stort fargedisplay 5,5 cm, 240 x 320 piksel, belyst Belyst tastatur Handsfree-funksjon Ladestasjon med belyst betjeningsknapp (anropsmottak og døråpner) 8 ringemelodier Telefonbok for 50 posisjoner Oppringerliste inkl. dato og klokkeslett Valgrepetisjon Menyspråk innstillbart Visning av dato og klokkeslett Visning av signalstyrke Visning av oppringer (clip) Oppladbart batteri Li-polymer Driftberedskap inntil 100 h 4 Merk: Scope håndsettet må oppbevares omhyggelig og sikkert mot tyveri akkurat som en dørnøkkel, fordi man kan åpne husdøren din utenfra med den. Sørg for at ikke uvedkommende får tak i den!

7 Sikkerhetsinstrukser Fare Advarsel Avfallsbehandling Installasjon, montering og servicearbeid på elektriske apparater må utelukkende foretas av faglærte elektrikere. Dersom dette ikke overholdes, består det fare for alvorlige helseskader eller livsfare gjennom elektrisk sjokk. Fare Hold det oppladbare batteriet på tilbørlig avstand fra åpen ild! Ikke dypp det oppladbare batteriet i vann eller saltvann! Det oppladbare batteriet må aldri plukkes fra hverandre, modifiseres eller utsettes for varme! Unngå at det oppladbare batteriet faller ned! Beskytt det oppladbare batteriet mot støt og slag som kan skade huset! Ellers kan det oppstå eksplosjoner eller lekkasje i det oppladbare batteriet, noe som igjen kan føre til brann, personskade eller skade i omgivelsene. Dersom et oppladbart batteri lekker og batterivæsken kommer i kontakt med øyne, munn, hud eller bekledning, må stedet øyeblikkelig skylles med vann og lege må oppsøkes. Lad kun det oppladbare batteriet i håndsettet opp med den spesielle ladestasjonen og det originale nettilkoblingsapparatet. Ladestasjonen og nettilkoblingsapparatet har utelukkende blitt utviklet til bruk med Siedle Scope håndsett. Skal ikke anvendes sammen med andre andre produkter eller oppladbare batterier. Det består fare for overoppheting og deformering, noe som igjen kan utløse brann og elektrisk sjokk. Ikke utsett apparatene for sterk varme og sterkt trykk! Det kan oppstå personskade ved ikke-korrekt betjening. Ikke la apparatene falle ned, og ikke kast dem! Ikke benytt apparatene dersom de oppviser skade, f.eks. ved skade på apparathuset (skarpe kanter eller deler som ligger åpne)! Advarsel Monter basisstasjonen på et tørt og støvfritt sted uten direkte innfall av solstråler. Siedle Scope er ikke egnet for bruk i våtrom eller i potensielt eksplosive rom. Still opp håndsettet og basisstasjonen minst 1 meter fra andre elektriske apparater. Ved bruk i nærheten av medisinsk utstyr kan det oppstå funksjonsforstyrrelser. Ta i slike tilfeller kontakt med din fagpartner eller en elektroinstallatør! Det skal kun anvendes originale Siedle nettilkoblingsapparater som er bestanddel av leveringsomfanget. Anvend kun det original Siedle oppladbare batteriet i håndsettet. Ikke hold håndsettet med baksiden mot øret når det ringer eller ved bruk av handsfree-funksjonen! Alvorlige hørselskader kan være følgene. Ved anvendelse med høreapparater kan det oppstå brumme- eller koblingslyder. Ta i servicetilfelle kontakt med din fagpartner eller elektroinstallatør! Moderne møbler er belagt med en enorm mangfoldighet av lakker og kunststoffer. For bordapparaters vedkommende kan bestanddeler av disse stoffene føre til at kunststofføttene mykner, og dette kan igjen ha en negativ innflytelse på møbeloverflaten. Vi ber om forståelse for at produsentene ikke kan holdes ansvarlig for dette. Alle elektro- og elektronikkapparater skal avfallsbehandles atskilt fra vanlig husholdningsavfall via statlige eller kommunale mottak, f.eks. miljøstasjon. Dersom dette symbolet av en avfallbøtte med strek over er plassert på et produkt, så er dette produktet underlagt det europeiske direktivet 2002/96/EF. Sakkyndig avfallsbehandling og separat samling av gamle apparater tjener til å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Slik fremgangsmåte er en forutsetning for resirkulering av brukte elektro- og elektronikkapparater. Heller ikke oppladbare batterier skal kastes i husholdningsavfallet. Overhold de lokale bestemmelsene for fjerning av avfall når de gamle apparatene dine skal kastes; disse opplysningene kan du få hos din kommune, av avfallsbehandlingsfirmaet eller fagforhandleren som du har kjøpt produktet av. Før de oppladbare batteriene avfallsbehandles, skal kontaktene dekkes med tape eller annet isoleringsmaterial, slik at disse ikke kan komme i direkte berøring med andre gjenstander! Berøring med metallgjenstander i avfallcontainere kan føre til brann og eksplosjoner. 5

8 Første skritt Registrering av håndsettet ved basisstasjonen I settet er håndsettet ditt allerede påmeldt: Det venstre feltstyrkesymbolet angir forbindelsene i displayets øverste statuslinje. 14:34 Mandag Fant ikke basisstasjon Viser displayet på håndsettet ditt følgende melding, fremhevet i gult: Fant ikke basisstasjon, så må basisstasjonen kobles til strømnettet. Koble også ladestasjonen med håndsettet til strømnettet. Så snart basisstasjonen er funnet, kan du ta håndsettet i bruk. Dersom registreringen mislyktes, ta kontakt med din fagpartner eller elektroinstallatør. Opplading av håndsettets oppladbare batteri Etter at håndsettet er pakket ut, må det oppladbare batteriets ladetilstand kontrolleres. Det er oppladet i fabrikken, men det kan utlades under lagring og transport. Merk: Vennligst overhold sikkerhetsinstruksene og instruksene til avfallsbehandling for det oppladbare batteriet. Det dreier seg om et li-olymer oppladbart batteri med følgende effektdata: Standby: ca. 100 h Videoforbindelse: ca. 3 h Kun audioforbindelse: inntil ca. 10 h Registrering av ytterligere håndsett ved basisstasjonen Du kan drive inntil 8 håndsett parallelt på basisstasjonen. Håndsettet som medleveres som standard i settet betegnes som håndsett 1. Ytterligere håndsett nummereres gjennomgående i den rekkefølgen de meldes på. De fastlagte betegnelsene håndsett 1 til 8 kan ikke redigeres. Registrering Skal telefonen For å melde på et ytterligere håndsett må basisstasjonen skilles fra strømnettet. Koble basisstasjonen til strømnettet igjen. Basisstasjonen er nå i beredskap i 3 minutter for å melde på et ytterligere håndsett; dette indikerer den vha. en LED på oversiden som blinker grønt. Koble også ladestasjonen med håndsettet til strømnettet. Displayet til håndsettet som er meldt på i tillegg viser spørsmålet: Skal telefonen registreres? 6

9 Første skritt Registrering av ytterligere håndsett ved basisstasjonen Under registreringsforløpet viser displayet: Søk basisstasjon Vennligst vent Etter at basis er valgt følger så: Registrering håndsett Vennligst vent Så snart basisstasjonen er funnet, bekreftes basisstasjonen som er funnet med den venstre displayknappen 14:34 Mandag Nå er håndsettet i beredskapstilstand. Etter at registreringen er avsluttet, er basisstasjonen sperret igjen for ny registrering og indikerer dette ved at LEDen lyser kontinuerlig grønt. For å registrere ytterligere håndsett, skiller du basisstasjonen fra strømnettet igjen og går frem slik det beskrives ovenfor. Lys Døranrop Merk: De håndsettene som er registrert i tillegg synkroniserer seg i forhold til håndsett 1 med hensyn til dato og tidsinnstilling samt intercominnstillinger. Inn- og utkobling av håndsettet Under innkoblingstiden viser displayet en fremdriftsbjelke. For å slå på håndsettet, trykkes på den røde legge-på-knappen i ca. 1 sekund. Håndsettet aktiverer strømsparemodus selvstendig dersom den er i hvilemodus i lengre enn 2 minutter. Displayet slukker. Et utkoblet håndsett slår seg på igjen så snart den stilles i ladestasjonen. Displayet avslutter strømsparemodus automatisk etter ca. 1 sekund så snart det tas ut av ladestasjonen. 7

10 Første skritt Snakke i telefonen Inn- og utkobling av håndsettet Ved et display i strømsparemodus tjener første gangs trykk på knappen til å slå på displayet igjen, det har ingen ytterligere funksjon. Innkommende anrop Telefonnummeret er å se i displayet når den som ringer tillater at telefonnummeret overføres. Navnet er å se i displayet når du har lagret tilhørende telefonnummeret med navn i Scopetelefonboken. Knappsperre Knappsperren forhindrer at telefonen betjenes uforvarende. Knapplåsen slår seg automatisk av når du blir oppringt. Etter at samtalen er avslutt, slår den seg på igjen. eller Med den grønne Ringe + Anropeknappen tar du imot innkommende anrop. Hvis du tar imot anropet med munnknappen, er samtalen i handsfree-modus. Står håndsettet i ladestasjonen, kan du også ta imot anropet med munnknappen på ladestasjonen. For å låse og låse opp holdes firkantknappen trykket inntil låssymbolet i statusvisningen øverst i displayet vises eller blir tonet bort. Merk: Når knapplåsen er slått på, kan du heller ikke velge et nødtelefonnummer. Velge telefonnummer + Det ønskede telefonnummeret leses inn med tallknappene. Etter at det første sifferet er lest inn, viser displayet sifrene som er lest inn. Korreksjoner foretas med displayknappen <C. Føre samtale Før å koble opp samtalen, trykker du på den grønne Ringe + Anropeknappen. Handsfree Hvis handsfreemodus er aktiv, fremstilles munnsymbolet i gult. 8 For å koble opp samtalen i handsfree-modus, trykker du på den venstre displayknappen med munnsymbolet. Hvis handsfreemodus er aktiv, fremstilles munnsymbolet i gult.

11 Første skritt Snakke i telefonen Utkobling av anrop Ved behov stumkobler du alle ringetoner. Inngående samtaler signaliseres nå bare optisk i displayet. Volum Med symbolene + og - økes og reduseres samtalevolumet til den aktuelle samtalen; avhengig av samtalemodus enten samtalevolumet i telefonrøret eller handsfree For å stumkoble eller sette på lyden igjen, holdes stjerneknappen trykket inntil klokkesymbolet i statusvisningen øverst i displayet vises eller blir tonet bort. Marker minussymbolet med den venstre styreknappen eller plussymbolet med den høyre styreknappen. Samtalevolumet stiller du inn i 8 trinn. Mikrofonsperre Med mikrofonsperren kobler du håndsettet stumt under en samtale, for å kunne snakke diskret med en person som oppholder seg i rommet. Samtalepartneren din på telefonen kan da ikke høre hva som blir sagt. Når mikrofonen er sperret, er mikrofonsymbolet fremstilt i gult, og håndsettet advarer med signaltoner. Når du snakker i telefonen, markerer du det overstrøkne mikrofonsymbolet på displayet med den øverste styreknappen. Parkering Punktknappen er den såkalte «flash». Hva som utløses med «flash» avhenger av telefonanlegget som Scope er koblet til. Avhengig av konfigurasjonen kan du eksempelvis parkere samtalen for å viderekoble den til en annen abonnent etter å ha samrådd deg med denne. En annen abonnent kan være en hvilken som helst telefon som er koblet til et av telefonanleggets biapparater. Videreformidling til et annet Scope håndsett som er meldt på den samme basisstasjonen foretas via displayknappen Viderekobling. Marker punktsymbolet med den nederste styreknappen. Velg telefonnummeret til abonnenten som du ønsker å bli satt over til.før å koble opp samtalen, trykker du på den grønne Ringe + Anropeknappen. For å avslutte videreformidlingen, avslutter du tilbakemeldingen med den røde legge-på-knappen. Ønsker du alternativt tilbake til den ventende, så trykker du på punktknappen igjen. 9

12 Første skritt Snakke i telefonen Viderekoble samtale Du kan viderekoble innkommende anrop, både fra fastnettet og også døranrop samt anrop fra andre busstelefoner til andre Scope håndsett. Viderekobling av anrop Håndsett 1 Håndsett 2 Håndsett 3 Håndsett 4 Håndsett 5 Viderekoble Viderekobling av anrop Ved et mottatt anrop, betjener du displayknappen Viderekobling for å koble anropet videre. Undermenyen Viderekobling av anrop med de tilgjengelige håndsettene åpner seg. Med styreknappen velges nå det håndsettet som samtalen skal viderekobles til. Forbindelsen til håndsettet opprettes. Så snart forbindelsen til det valgte håndsettet er opprettet, bekrefter du viderekoblingen ved å trykke på den røde legge-på-knappen. Videreføring av anrop Avslutte samtale Samtaler avslutter du med den røde legge-på knappen. Døranrop Telefonrørvolum + Mikrofon På Av Viderekoble Avslutt Ved et mottatt døranrop trykker du nå på displayknappen Valgmuligheter for å viderekoble anropet. Undermenyen Valgmuligheter åpner seg. Velg oppføringen Viderekobling med den nederste styreknappen. Med styreknappen velges nå det håndsettet som samtalen skal viderekobles til. Bekreft med den venstre displayknappen Forbindelsen til håndsettet opprettes. Så snart forbindelsen til det valgte håndsettet er opprettet, bekrefter du viderekoblingen ved å trykke på den røde legge-på-knappen. Merk: Viderekobling uten samtale (blind transfer) er ikke mulig. For å avslutte samtalen, trykkes den røde legge-på-knappen. Hvis du snakker i handsfree-modus med håndsettet i ladestasjonen, avsluttes samtalen med munnknappen på ladestasjonen. 10

13 Første skritt Snakke i telefonen Samtale på vent Samtale på vent står for formidling og er en funksjon som du kan skifte frem og tilbake mellom døranrop og anrop fra fastnettet med. Med den grønne Ringe + Anropeknappen tar du imot døranropet eller innkommende anrop fra fastnettet. Ved å trykke på den grønne Ringe + Anrope-knappen, tar du imot det andre innkommende anropet. Med den grønne Ringe + Anropeknappen skifter du frem og tilbake mellom de to aktive anropene. Ved å betjene den røde leggepå-knappen avviser du derimot det andre innkommende anropet. Håndsett Hvilemodus For å spare strøm og å forlenge det oppladbare batteriets varighet, er displayet slått av i hvilemodus, ca. 2 minutter etter siste aksjon slår displayet seg av automatisk. Så snart et anrop kommer inn eller det overføres informasjon, aktiveres displayet automatisk til beredskapstilstand. Merk: Ved et display i strømsparemodus tjener første gangs trykk på knappen til å slå på displayet igjen, det har ingen ytterligere funksjon. Ladestasjon Ladestasjonen til ditt Scope håndsett tjener til opplading av det oppladbare batteriet og tilbyr 2 ekstra betjeningsknapper. Betjeningsknappene er bare belyst når de er i bruk, når håndsettet står i ladestasjonen og ladestasjonen forsynes med strøm via nettdelen. Uten å ta håndsettet i hånden, mottar du det innkommende anropet med handsfreeknappen på ladestasjonen. Anropet avsluttes ved å trykke på handsfreeknappen på nytt. Med døråpnerknappen åpner du døren. Åpne dør Du åpner husdøren eller etasjedøren avhengig av hvor døranropet kommer fra, med døråpnerknappen med nøkkelsymbolet. Også uten døranrop kan du åpne husdøren med den hvite døråpnerknappen. En ytterligere døråpnerknapp befinner seg på ladestasjonen. Den fungerer bare når håndsettet befinner seg i ladestasjonen. 11

14 Første skritt Stille inn dato og klokkeslett Stille inn dato og klokkeslett Dato og klokkeslett er nødvendig for å føye til korrekt tid på anrop i anropslisten. Hovedmeny Med styreknappen til høyre velger du hovedmenyen. I hovedmenyen velger du innstillingene med den høyre og deretter med den nederste styreknappen. Klokkeslettinnstilling Status Dato og klokkeslett Toner og signaler Kortvalg Språk System Marker dato og klokkeslett i innstillingsmenyen med den nederste styreknappen. Dato og klokkeslett Klokkeslett Dato Oppføringen klokkeslett er markert i dato-og-klokkeslett-menyen. 12

15 Første skritt Stille inn dato og klokkeslett Klokkeslettinnstilling Stille inn klokkeslett Time Minutt Lagre <C Den øyeblikkelige innstillingen til dato og klokkeslett sees i displayet. Disse kan du slette med displayknappen <C. Les inn aktuelt klokkeslett med sifrene, f.eks. 17 for time. Marker minuttene med den nederste styreknappen og les inn f.eks. 25 Lagre. For å bekrefte viser displayet tilbakemeldingen: Klokkeslett lagret med innlest klokkeslett. Stille inn dato Dato og klokkeslett Klokkeslett Dato I hovedmenyen velger du innstillinger-symbolet med den høyre og nederste styreknappen. Marker dato og klokkeslett i innstillingsmenyen med den nederste styreknappen. Marker dato med styreknappen. Den øyeblikkelige innstillingen til dato og klokkeslett sees i displayet. Disse kan du slette med displayknappen <C. Stille inn dato År Måned År: Les inn det aktuelle året med sifrene. Måned: Marker måneden med den nederste styreknappen og les inn den aktuelle måneden numerisk med sifrene. Dag: Marker dagen med den nederste styreknappen og les inn den aktuelle dagen numerisk med sifrene. Dag Lagre <C Lagre. For å bekrefte viser displayet tilbakemeldingen: Dato lagret med innlest dato. 13

16 Første skritt Video Video Ved et døranrop ringer Scope håndsettet og viser videobildet. Etter at det er blitt trykket på den grønne Ringe + Anrope -knappen eller handsfreeknappen med munnsymbolet, kobles samtaleforbindelsen opp. Følger et døranrop til fra en annen dør, så avsluttes den eksisterende samtalen, og forløpet starter på nytt. Digitalzoom Når du har tatt imot videoforbindelsen til dørstasjonen, fremstilles bildeutsnitt forstørret med digitalzoomen. Med styreknappen i midten zoomer du i videobildet. Med styreknappene oppe, nede, til venstre og høyre velger du bildeutsnittet. Ny betjening av styreknappen deaktiverer zoom-funksjonen. Den aktiverte digitalzoomen kan du fastlegge som standard. Åpne menyen med displayknappen Valgmuligheter. Velg Fastlegge som standard og bekreft valget med For å slette standard-bildeutsnittet åpner du menyen Valgmuligheter. Velg Deaktivere zoom. Bildeutsnittet til det zoomede bildet kan du fastlegge som standard. Det neste døranropet starter videobildet deretter med nøyaktig dette bildeutsnittet. 14

17 Talevolum Med den øverste styreknappen velger du undermenyen Samtalevolum. Telefonrør Talevolum Telefonrør + Handsfree + Med styreknappene høyre og venstre (+ og -) innstiller du samtalevolumet i 8 trinn. Ønsker du å overta verdien, så bekreft Lagre med den venstre displayknappen. Lagre Handsfree Talevolum Telefonrør + Handsfree + Velg Handsfree med den nederste styreknappen. Med styreknappene til høyre og venstre (+ og -) innstiller du handsfreevolumet i flere trinn. Ønsker du å overta verdien, så bekreft Lagre med den venstre displayknappen. Lagre 15

18 Anropslister Med styreknappen til høyre velger du hovedmenyen. I hovedmenyen har du rask tilgang til: Anropslister Intercom-innstillinger Generelle innstillinger Telefonbok eller Anropslistene når du frem til ved å trykke på den grønne Ringe + Anrope-knappen fra beredskapstilstanden. Anropslister Anropslisten protokollerer de inn- og utgående anropene med telefonnummer, dato og klokkeslett. Anropslisten er inndelt i flere lister: Mottatte, utgående, innkomne i fravær og alle anrop. alle anrop Anrop ved fravær Alle anrop telles oppover inntil antall 9. Hvis det foreligger fler enn 9 anrop, fremstilles plusstegnet bak 9. utgående anrop mottatte anrop 16

19 Anropslister Anropslister I hovedmenyen er symbolet for anropslisten fremstilt i gult. Hovedmeny Symbolet for anropsliste er markert med gult. Først fremstilles hele anropslisten. I displayets statuslinje er det fremstilt symboler for de forskjellige anropslistene. Med den høyre og venstre styreknappen skifter du mellom de forskjellige listene. Den aktive listen fremstilles i gult i displayets statuslinje. Når du vil ringe noen tilbake, markerer du den ønskede abonnenten med gult med styreknappen og trykker på den grønne Ringe + Anrope-knappen. Anropsliste Company X Anrope Slette Slette liste Lagre i telefonboken For å redigere anropslistene, trykker du på displayknappen Valgmuligheter. Her er følgende funksjoner tilgjengelige: Anrope Slette Slette liste Lagre i telefonboken 17

20 Intercom-innstillinger Med styreknappen til høyre velger du hovedmenyen. I hovedmenyen har du rask tilgang til: Anropslister Intercom-innstillinger Generelle innstillinger Telefonbok Intercom-innstillinger I menyen Intercom-innstillinger foretar du de brukerrelaterte innlesningene som er beregnet på koblings- og styredrift med ditt Scope håndsett. Disse funksjonene skal innstilles av din elektriker. Hovedmeny I hovedmenyen velger du intercom-innstillingene med styreknappene. Dørmatikk I dørmatikk-menyen aktiverer / deaktiverer du dørmatikken dersom din elektroinstallatør har tilkoblet denne funksjonen. I displayets statusvisning i beredskapstilstand vises dørmatikk-symbolet når dørmatikken er aktivert. Dørmatikk-innstillingen gjelder for alle de håndsettene som er meldt på basisstasjonen og blir også vist i displayets statusvisning. Intercom-innstillinger Dørmatikk Videreføring av anrop Funksjoner Oppføringen dørmatikk er markert. Med den høyre eller venstre styreknappen velger du Ja eller Nei. Det du velger fremstilles i gult. Displayet viser meldingen: Dørmatikk aktivert / deaktivert. 18 Dørmatikk Aktivere dørmatikk? Ja Nei Merk: Døranropet følger i ca. 40 sek., til tross for at dørmatikken er aktivert. Ønsker du å slå av anropet, så still inn samtalevolumet for husdøren på 0, dette gjør du i Hovedmeny > > Toner og signaler > Husdør, eller du stumkobler ditt Scope håndsett med stjerneknappen. Du må imidlertid være klar over at da også alle andre innkommende anrop stumkobles.

21 Intercom-innstillinger Videreføring av anrop I døranrop-viderekoblingsmenyen kobler du ditt døranrop automatisk videre til en fastnettelefon. Denne funksjonen eksisterer utelukkende for døranrop; viderekoblingen av døranropet kan kun følge til en fastnettelefon. Hvis du dessuten ønsker å benytte døråpnerfunksjonen fra fastnettelefonen din, behøver du din individuelle PIN. Intercom-innstillinger Dørmatikk Videreføring av anrop Funksjoner Videreføring av anrop Aktivere viderekobling av døranrop? Ja Nei I menyen intercom-innstillinger markerer du oppføringen Viderekobling av døranrop med styreknappen. Med den høyre eller venstre styreknappen velger du Ja eller Nei. Det du velger fremstilles i gult. Menyen til viderekobling av døranrop viser adresser til viderekobling fra din telefonbok. Velg en oppføring med den nederste eller øverste styreknappen. eller Anlegg en ny viderekoblingsadresse med valget Ny oppføring, med navn og det tilhørende telefonnummeret. Displayet viser meldingen: Viderekobling av døranrop aktivert med det respektive navnet som det viderekobles til, eller deaktivert. Viderekobling av døranrop til fastnettelefonen Ved aktivert døranrop-viderekobling kan du også åpne husdøren din fra fastnettelefonen din. En grunnleggende forutsetning for dette er av sikkerhetsmessige grunner en individuell PIN. Motta døranropet med din fastnettelefon. Les inn ditt firesifrede PIN med tallblokken. Betjen firkantknappen. Din husdør åpnes fra fastnettelefonen. Du avslutter døranropet med knappkombinasjonen *0#, før telefonrøret blir lagt på, ellers høres opptattsignalet fra fastnettet helt til timeout ved døren. 19

22 Intercom-innstillinger Funksjoner Funksjonsmenyen lister opp styrefunksjonene samt de interne anropfunksjonene som din elektroinstallatør allerede har opprettet. Den informerer deg også om de funksjonsnumrene som ennå er ledige og som dermed kan tilordnes andre funksjoner. Og her kan du også slette andre funksjoner igjen som du ikke trenger mer. Funksjonene 1 og 2 er allerede tilordnet ved levering. Begge funksjonene kan imidlertid endres av din elektroinstallatør, dersom du ønsker dette. Funksjoner 1 Lys 2 Siste dør I menyen intercom-innstillinger markerer du oppføringen Funksjoner med den nederste styreknappen. Marker et funksjonsnummer som ennå er ledig i Funksjonsmeny. Inntil 15 funksjoner er mulig. Navn Til ditt valg må du kun velge funksjoner som ikke er tilordnet. Pass på at du ikke overskriver de forhåndsinnstilte funksjonene i vanvare. Type I undermenyen Type tilordner du funksjonen den passende funksjonstypen. Prinsipielt kan enhver funksjon knyttes til enhver funksjonstype. Med valg av den riktige typen sikrer du at håndsettene fremstiller den passende overflaten når du utfører funksjonen. Du har valget mellom 3 muligheter. Kablet Dør Styreapparat Kablet Denne funksjonstypen velger du når det skal ringes til en annen bustelefon med funksjonen. Ny oppføring Navn Type Funksjon 3 <C Type Kablet Dør Styreapparat I menyen Ny oppføring er oppføringen Navn markert. Les inn en entydig betegnelse for den ønskede funksjonen med bokstavknappene, f.eks. Åpne garasje eller Husdør-lys. Navnet må ikke begynne med en blank eller spesialtegn! Marker oppføringen Type med styreknappene. Hent opp de mulig funksjonstypene med displayknappen Marker oppføringen Kablet med styreknappene. 20

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer