vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem"

Transkript

1 vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem AX 2009

2 Gå fremtiden i møte med Microsoft Dynamics AX Forretning uten grenser Grenser brytes ned mellom markeder, bransjer, selskaper og forretningsforbindelser. Markedet er mer enn sammenkoblet det er et nettverk av globale muligheter. Bedrifter med stor suksess vurderer sine IT-investeringer nøye. Man ønsker å redusere kostnader, finne nye markeder, få maksimalt ut av eksisterende marked, finne nye kunder, utvikle eksisterende forretningsforbindelser og øke omsetningen. I mange bedrifter er de klar over at det å investere i teknologi kan gi dem fleksibilitet og hjelpe dem gjennom usikre økonomiske tider. Den riktige forretningsløsningen kan hjelpe medarbeidere å arbeide raskt og effektivt, håndtere vekst og tilfredsstille de kravene et globalt marked stiller. organisasjonen, og forenkling av samsvar med myndighetskrav. Vi tilbyr også mange bransjeløsninger som utvider funksjonaliteten i Microsoft Dynamics AX til å dekke behovene i spesifikke bransjer. Og resultatet? En forretningsløsning som er i forkant av utviklingen slik at både dagens og fremtidens behov blir ivaretatt. Microsoft Dynamics AX 2009 er en slik løsning. Velkjent og enkel i bruk. Microsoft Dynamics AX kan hjelpe deg å drive forretning på tvers av lokasjoner og land gjennom samkjøring og standardisering av prosesser, deling av informasjon i hele g å f r e m t i d e n i m ø t e m e d m i cr o s o f t dy n a m i c s a x

3 Compliance Management Portal for samarbeid Mobilitet Økonomistyring Compliance Center Landsspesifikk funksjonalitet i 37 land Revisjons- og tilgangskontroll Innebygd arbeidsflyt Virksomhetsportal basert på SharePoint teknologi Integrert Unified Communications Mobile løsninger fra våre partnere for håndverkere, lagermedarbeidere, selgere og andre roller Hovedbok Salgsordre og innkjøp Remittering og banktransaksjoner Anleggsregnskap Kostnadsregnskap Konsernregnskap og konsolidering Business Intelligence og rapportering Standard, ad-hoc, og analytisk rapportering med Microsoft SQL Server Reporting Services Rollebaserte predefinerte kuber med flere dimensjoner Dashboard oversikt med key performance indikatorer (KPIer) Integrasjon med Microsoft Sharepoint Server Servicestyring Serviceordrer og -kontrakter Ressursallokering Reparasjonsstyring Serviceavtaler Moduler i Microsoft Dynamics AX CRM og markedsføring Automatisering av salgsstyrken Telemarketing og telefonsalg Salgsledelse Kundeportal Dokumentstyring Produksjonsstyring Begrenset og ubegrenset kapasitet og materialplanlegging Arbeidsplanlegging og sekvensering Ressursstyring Shop Floor Control Arbeidsordre med selvkostkalkyle Produktkonfigurator Kvalitetsstyring Lean manufacturing Personalsystem Supply Chain Management Prosjekt Styring av organisasjon og arbeidsstyrke Rekruttering og utvelgelse Utviklingsplaner og ytelse Kompetansekartlegging Kurs og opplæring Reiseregning Medarbeiderportal Prognoseplanlegging Intern handel Lagerstyring Distribusjonsplanlegging Innkjøpsstyring Leverandørportal Business-to-business e-handel Partnerintegrasjon Styring av multiple varelager Ordrestyring med handelsavtaler Vare- og lot reservasjon Sporing Ordreplanlegging RFID støtte Distribusjonsplanlegging Prosjektregnskap og fakturering Prosjekt kostnadskontroll Revenue recognition og pågående arbeid Integrasjon med produksjonsstyring Konsulentportal

4 Hjelp dine medarbeidere med å jobbe raskere og smartere For å være i forkant i et globalt marked med hard konkurranse, har individuell produktivitet og effektivitet direkte innvirkning på bunnlinjen. Gi dine medarbeidere kjente verktøy som er enkle i bruk og som gjør det mulig for dem å jobbe effektivt og ta riktige beslutninger. Frigjør medarbeidernes tid slik at de kan fokusere på å jobbe i stedet for å lære nye applikasjoner. Med en løsning som ser ut, føles og fungerer som kjente Microsoft produkter, er dette mulig. Gi alle dine medarbeidere bedre beslutningsgrunnlag med forretningsanalyse og rapporteringsverktøy. Hver enkelt medarbeider kan få styringsinformasjon som er relevant for sin rolle i et dashboard med nøkkeltall, Key Performance Indikatorer (KPI) og grafer. Rapporter og analyser kan kjøres direkte i Microsoft Excel. Bygg tette bånd til ansatte, kunder og partnere med hjelp av integrerte samarbeidsverktøy og Unified Communication. Jobb effektivt med en intuitiv, rollebasert brukeropplevelse. Rollesenter hjelper brukerne å organisere, prioritere og få tilgang til de viktigste arbeidsoppgavene og nøkkelinformasjon alt fra ett enkelt skjermbilde. Med Microsoft Dynamics AX 2009 er viktig styringsinformasjon tilgjengelig for alle i bedriften. Rollesenteret er medarbeiderens hjemmeside med grafiske fremstillinger av informasjon som er viktige for brukeren. I løsningen finnes 36 predefinerte roller, og hver medarbeider kan endre sin side etter behov. v e l k j e n t b r u k e r g r e n s e s n i t t På jobb med Microsoft Dynamics AX Sara, Økonomisjef Sara starter arbeidsdagen Sara forbereder seg til et møte med administrerende direktør. Agenda for møtet er forrige måneds salgsstall for bedriftens kontor i Sverige. Hun åpner salgsrapporten fra rollesenteret, og kan raskt og enkelt eksportere dataene til et Excel ark. Sara mottar en telefon som haster Sara mottar en telefonsamtale fra en representant i revisjonsselskapet. De ønsker en oversikt over alle regnskapstransaksjoner som er gjennomført for fire ulike datterselskap. Sara åpner revisjonsrapporten i Compliance Center og videreformidler dataene til revisjonsselskapet.

5 Arbeid smart og effektivt med tilgang til styringsinformasjon (Business Intelligence) Medarbeiderne kan velge mellom forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer ved å bruke Microsoft SQL Server Analysis Services datakuber for presentasjon i rollesenteret. Medarbeiderne kan også konstruere og dele spesialiserte rapporter i et bredt formatspekter integrert med SQL Server Reporting Services. Enhver virksomhet er opptatt av medarbeidernes individuelle produktivitet. For at alle ansatte til enhver tid skal vite hvordan de ligger an i forhold til sine mål er det viktig med gode rapporter og analyser som kan vises i verktøy som benyttes daglig. Gjennom rollesenteret i Microsoft Dynamics AX 2009 kan hver enkelt bruker lett tilpasse data og rapporter skreddersydd for sin rolle. Dette sikrer tilgang til styringsinformasjon (Business Intelligence) på alle nivå i bedriften. Rapportverktøy hjelper medarbeiderne med å analysere data gjennom dashboard som består av Key Performance Indikatorer (KPI), Microsoft Office Excel og Business Analytics i Microsoft Dynamics AX. Økonomi: Rollesenteret for økonomisjef viser blant annet bunker som varsler økonomisjefen om fakturaer, reiseregninger, innkjøp og andre transaksjoner som krever oppmerksomhet eller godkjennelse. Produksjon: Rollesenteret for produksjonssjefen viser blant annet en oversikt over produksjonskostnader. Røde, gule og grønne varsellys viser status slik at man kan gjennomføre forebyggende tiltak. I N N S I K T Overvåke bedriftens ytelse I løpet av dagen sjekker Sara rollesenteret sitt regelmessig. Hun oppdager at en av hennes KPI er utestående fakturaer er rød og avviker fra normalen. Hun bestemmer seg for å sette opp et møte med Rune, som er regnskapssjef slik at de kan finne en løsning. Siste gjøremål før arbeidsdagen avsluttes Sara må godkjenne en kjøpsordre som er registrert i systemet. Gjennom rollesenteret kan hun gjennomgå kjøpsordren og deretter godkjenne den.

6 Bli en konkurrent i verdensklasse Det kan for mange være en forretningsmulighet å ekspandere i nye markeder og nye land. Microsoft Dynamics AX er bygget for å håndtere kompleksiteten i en global organisasjon ved å konsolidere og standardisere prosesser og gi tilgang til informasjon på tvers av hele organisasjonen. Forenkler internasjonal ekspansjon i organisasjoner med behov for landsspesifikk funksjonalitet for flere land, ulike språk og valutaer. Forenkler samsvar med myndighetskrav som Sarbanes-Oxley (SOX) og regnskapsregler i flere enn 40 land. Konsolider finansielle og operasjonelle kundedata og samtidig ivareta lokal informasjon. Bruk dette til å bygge et strategisk fortrinn ved å utvikle personlige kunde-, partner- og leverandørrelasjoner. Konsolider standarder og sikre høy kvalitet ved å sentralisere prosesser, dele best practices og styre logistikk på tvers av lokasjoner og divisjoner. Styr og overvåk global og lokal inntjening, kostnader og andre målekriterier med hjelp av sofistikerte, men enkle rapporterings- og analyseverktøy. Kombiner din løsning med Microsoft forretningsanalyseverktøy som utvider analyseegenskapene ytterligere slik at dere kan gjøre analyser som er kritiske for å kunne ta beslutninger i virksomheter med komplisert selskapsstruktur. Gi dine medarbeidere tilgang til KPI er, scorecards og data i sanntid gjennom virksomhetsportalen i Microsoft Dynamics AX. Med Microsoft SharePoint, kan beslutningstakere jobbe med virksomhetskritisk informasjon uten å logge på Microsoft Dynamics AX. Sikre effektiv, konsistent utrulling med Microsoft Dynamics SureStep, en standardisert, global metode og pakke med verktøy som forenkler implementering og oppgradering. VO K S E R M E D B E D R I F T E N På jobb Med Microsoft Dynamics AX Trond, Produksjonssjef Arbeidsdagen starter tidlig Trond starter arbeidsdagen med å åpne rollesenteret. Her ser han grafer og tabeller som viser antall defekter i produksjonen. Han oppdager at antall defekter har økt de siste tre ukene og avtaler derfor et møte med Frank som er Controller, slik at de kan finne en løsning. En uventet hendelse Kari, som er salgssjef, ringer Trond for å gi beskjed om at en kunde har lagt inn en stor og uventet ordre. Gjennom rollesenteret åpner Trond produksjonsplanleggeren slik at han får oversikt over produksjonskapasiteten. Han må diskutere med produksjonsteamet om de klarer å levere innen leveringsfristen.

7 Samsvar med myndighetskrav og reguleringer Sentraliser og del virksomhetens aktiviteter knyttet til samsvar med lover og regler i Complience Center, et innebygd verktøy for å styre policier, prosessbeskrivelserog dokumenter, revisjonsspor, rapporter og nøkkelindikatorer for risiko. Virksomheter står ovenfor en rekke reguleringer og myndighetskrav. Kravene varierer i ulike regioner og land. Det kan være Sarbanes-Oxley (SOX), EU krav og bransjereguleringer. Microsoft Dynamics AX kan hjelpe deg å redusere risiko og erstatningskrav knyttet til samsvar med slike krav. Spar tid og arbeid med arbeidsflyt som framtvinger kontroll basert på ulike risiko og samsvar scenario. Sikre konsistens med standardiserte, repeterende prosesser som aggregerer pålitelige data og dokumenter. Hold et fast grep rundt aktiviteter knyttet til samsvar ved hjelp av forretningsanalyseverktøy som overvåker interne endringer slik at du raskt kan respondere når dere blir forespurt informasjon. Reduser kostnader og usikkerhet rundt sikring av virksomhetens data knyttet til samsvar. Benytt den avanserte sikkerheten som er bygd inn i Microsoft Dynamics AX og andre Microsoftprodukter som benyttes i deres infrastruktur. Snu utfordringer til muligheter ved å støtte initiativer fra kunder, som miljø- og RFID logistikk initiativer, med muligheter for å redusere svinn i produksjon. g lo b a l Planlegger fremover Trond har behov for å overvåke et nytt produkt som er i produksjon. I rollesenteret setter han opp flere varslinger slik han umiddelbart får beskjed dersom det oppstår forsinkelser i produksjonsprosessen. Han mottar disse varslingene på e-post. Arbeidsdagen nærmer seg slutten I rollesenteret mottar Trond en påminnelse på en reiseregning som må godkjennes. Nils, som er en av produksjonsmedarbeiderne, har registrert en reiseregning som Trond må gjennomgå og deretter godkjenne.

8 Gjør endringer til muligheter For å ligge foran konkurrentene, må virksomheter vokse inn i nye geografiske områder, lansere nye produkter og tjenester og styrke seg gjennom fusjoner og oppkjøp. Med Microsoft Dynamics AX kan du håndtere vekst og endring med stor suksess ved å bygge lønnsomme relasjoner i forsyningskjeden og raskt endre interne prosesser når etterspørselen endres. Microsoft Dynamics AX er et trygt valg for virksomheter som forventer vekst og endringer. Med tjenesteorientert arkitektur, støtte for web services og en tett integrasjon med øvrige Microsoft produkter og teknologier, kan en enkelt legge til brukere og tilpasse løsningen til nye forretningsprosesser. Denne teknologien muliggjør også å skalere løsningen til store, distribuerte globale virksomheter. Konfigurasjon og enkel modifikasjon av ad-hoc arbeidsflyt for å dra nytte av nye muligheter og rask tilpasning til endringer i bransje- og kundekrav. Tilpass din løsning til å fungere slik din virksomhet gjør. Ivareta spesielle krav og behov med Microsoft Dynamics AX bransjeløsninger eller tilleggsløsninger fra partnere. Med fleksible lisensieringsmuligheter kan du velge løsningen du har behov for i dag og legge til funksjonalitet etter hvert som din virksomhet vokser raskt og kostnadseffektivt. Dra nytte av dine tidligere investeringer i Microsoft teknologi og oppnå raskere tilbakebetaling på den totale investeringen. Sømløs automatisering av forsyningskjeden og dokumentutveksling med partnere av alle størrelser ved hjelp av BizTalk Server og Microsoft Office. CO M P L I A N CE I T R Å D M E D LOV E R O G R E G L E R Vi var ute etter å samle alle våre forretningssystemer i en sentral løsning. Med Microsoft Dynamics AX opplever vi reduserte kostnader gjennom sentral drift og sømløs informasjonsflyt mellom avdelingene lokalt og utekontorer i 25 land. Vi har også fått støtte for lokale regnskapsregler og andre landspesifikke krav, selv om vi kjører sentralisert på servere i Norge. Arvid Hovland, Senior Vice President, Nera Networks AS. Kundene og det offentlige stiller stadig tøffere krav til matvaresikkerhet og sporbarhet. Vi kunne bygd på det gamle systemet, men fant oss bedre tjent med en ny løsning. Her skilte Microsoft Dynamics AX seg klart ut som det beste alternativet. Bernt Bergheim, Økonomidirektør og Jørn Stenehjem, IKT-sjef i Lerum.

9 Microsoft Dynamics AX bransjeløsninger Microsoft Dynamics AX bransjeløsninger dekker de unike behovene og kravene ulike bransjer har. Løsningene er designet for å effektivisere og optimalisere de bransjespesifikke prosessene. Løsningene leveres og supporteres av Microsoft, og oppgraderes i takt med øvrig funksjonalitet. Bransjeløsningene er tett integrert med øvrige Microsoftprodukter slik at dere får maksimalt utbytte av IT-investeringen og en kjent brukeropplevelse. Samarbeid med en partner som forstår din bransje. Microsoft partnere har bransjekunnskap og kompetanse til å gi råd om hvordan løsningen skal optimaliseres for å møte dine spesifikke behov. Microsoft har et nettverk av partnere både i Norge og verden for øvrig. Kunder kan derfor få lokal bistand og opplæring i alle deler av verden. Det er svært betryggende for oss at Microsoft kan tilby en bransjeløsning hvor det investeres betydelig i forskning og videreutvikling, hvor de kunne vise til et stort antall referansekunder over hele verden. Med Microsoft Dynamics AX bransjeløsning har vi fått en løsning som utvikles og oppgraderes i samme tempo som løsningen forøvrig. Terje Nymark Olsen, IT-sjef, Sparkjøp

10 Tjenesteytende næring for Microsoft Dynamics AX Tjenesteytende næring er en av de raskest voksende næringene, og en bransje som har helt spesielle krav. Kundene forventer et langt bredere servicetilbud med kortere tidsfrister og smalere budsjetter som gir lite rom for innovasjon og kvalitetssikring. For å opprettholde lønnsomheten og konkurrere globalt, trenger virksomheter innen tjenesteytende og servicenæringer gode og funksjonelle løsninger. Løsninger som integrerer informasjon fra hele organisasjonen, knytter medarbeidere i teamet sammen med klienter og eksterne partnere i ett felles nettverk, som er en drivkraft for økt effektivitet i interne prosesser. Integrerer informasjon om ressurser, oppgaver, intellektuell kapital og finansdata Microsoft Dynamics AX kobler sammen ulike systemer, integrerer data, strømlinjeformer virksomheten- og prosjektrelaterte prosesser og bedrer påliteligheten. Rollebasert tilgang til informasjon og prosesser frigjør medarbeidernes tid slik at de kan fokusere på å levere prosjekter slik kunden ønsker det til rett tid og på budsjett. Få innblikk i kritisk forretningsinformasjon og trender Konsollider og analyser klient- og prosjektinformasjon slik at dere kan gjøre veloverveide beslutninger basert på riktig informasjon. Fleksibel planlegging og rapportering kan hjelpe dere med å styre ressurser og lage rapporter som dekker umiddelbare og langsiktige behov. Microsoft dynamics ax for tjenesteytende næring Jobbkostnader Fleksible prosjekter, kostnadskode Prosjektledelse Ressursplanlegging Dokumentstyring Arbeidsflyt Prosjekttilbud Styring av arbeidsstyrken Ressursstyring Tid og kostnader Kostnadsregler Forbedre kostnads- og lønnsomhetsstyring Se klient-, budsjett- og prosjektstyringsdetaljer i sanntid for å overvåke fremdrift og lønnsomhet. Unngå kostnadsoverskridelser og få den fleksibiliteten du behøver for å implementere endringer i prosesser eller strategi når det er nødvendig. Prosjektestimering Sporing av budsjettrevisjoner Prosjektregnskap og finansiell styring Tid og kostnad Tilbakeholding av betaling Kostnadsføring WIP Rapportering STANDARDFUNKSJONALITET Forretningsanalyse Virksomhetsportal Personalsystem Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

11 Felttjenester for Microsoft Dynamics AX Effektiv koordinering og styring av en feltorganisasjon kan være en utfordring. Manuelle prosesser, lite koordinert personell, mangelfull informasjon ved ressursplanlegging og mye papirarbeid forhindrer effektivitet og trekker ned både kundeservice og fortjeneste. Bransjeløsning for felttjenester er en løsning som strømlinjeformer prosesser, automatiserer og integrerer informasjonsflyten. Bransjeløsningen kan dramatisk forbedre produktiviteten, oversikt over virksomheten og effektivisere driften. Optimaliser planlegging, dispatch og ressursstyring Gjør rask og systematisk registrering av kundens servicebehov, og reduser tiden mellom mottak av serviceordren og iverksetting av oppdrag. Tildeling av oppdrag til de best tilgjengelige ressursene. MICROSOFT DYNAMICS AX for FELTTJENESTER Felttjenester for Microsoft Dynamics AX kobler sammen hovedkontoret og dine feltarbeidere med prosesser og informasjonen som er nødvendig for å redusere responstider, senke kostnader, og øke antall oppdrag som blir løst ved første besøk. Med disse forbedringene, vil bedrifter kunne bedre fortjenesten, kundelojalitet og få et konkurransefortrinn. Call Center Telefonmottak Ruteoptimalisering og beste tilpasning Ressursstyring og planlegging Fleksible prosjekter, kostnadskode Mobil feltkommunikasjon GPS-sporing Drift Tid og materialer, planlegging og forbruk Flåte og anleggstyring Prosjektledelse Effektiviser din arbeidsstyrke ved å integrere mennesker og informasjon Automatiser manuelle prosesser, del best practices og sjekklister og ha full oversikt over servicelager i sanntid. Utstedelse Generering av arbeidsordre Styring av kontrakt, salg og serviceavtale Vedlikeholdsstyring Prising Styring av feltarbeidere Ressursplanlegging Sertifisering og kompetanser Forbedre flyten av informasjon ved å koble sammen medarbeidere i felten med Windows Mobile-baserte håndholdte enheter. standardfunksjonalitet Garantistyring Ytelsesmåling Forretningsanalyse Virksomhetsportal Personalsystem Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

12 Prosjektorientert produksjon for Microsoft Dynamics AX Prosjektorienterte produksjonsbedrifter har et stort behov for å håndtere konkurransen fra lavkostprodusenter i utviklingsland. Samtidig er det økt fokus på å utvide virksomheten. Daglig konfronteres de med utfordringer knyttet til produktkvalitet, integrasjoner, leveransetider, nye supply chain initiativer og forbedringer av kundeservice. Produsenter har behov for løsninger som muliggjør strømlinjeforming, overvåking og kontroll av hele produksjons- og servicesyklusen. Prosjektorientert produksjon for Microsoft Dynamics AX kan hjelpe produsenter av komponenter, delsammensetninger og komplette systemer med å få bedre oversikt over driften, forbedre kontroll over prosesser og prosjekter og muliggjøre ekspansjon i nye territorier og forretningsområder. Integrer design med produksjon Kort ned tiden fra innovasjon av nye produkter til de når markedet ved å integrere design og produksjonsprosesser, effektiv styring av prosjekter og effektivt samarbeid med leverandører, partnere og kunder. Imøtekom spesifikke kundekrav ved å konfigurere varer til ordreproduksjon enkelt og effektivt. Forbedre prosjektstyring for tilpassede ordrer Lag estimater og tilbud raskt og presist. Ved å analysere prosjektkostnader og tidsforbruket knyttet til leveransen, kan du forutsi hvor mange maskin- og arbeidstimer det er behov for i forbindelse med strategisk planlegging. microsoft dynamics ax for PROSJEKTORIENTERT PRODUKSJON Kundeservice og support Garantistyring Servicestyring Reservedelsplanlegging Supplychain Management Multimodus forsyningsplanlegging Utvidet innkjøp Transportstyring Salg og markedsføring Markedsautomatisering Salgsautomatisering Teknisk tilbud Ordrestyring Salgskonfigurator Dokumentstyring Inspeksjonsstyring Underleverandører Produksjonskontroll Kostnadsregnskap Prosjektstyring PDM/PLM integrasjon Produksjonsstyring Produktutvikling Produksjonsplanlegging Arbeidsordrer Kapasitetsplanlegging Preventivt vedlikehold Vedlikehold av arbeidssentre Produkt livssyklusstyring Støtte for et bredt spekter av produksjonsprosesser og forretningsmodeller Tilpass din løsning til å støtte produksjon til lager, ordre- standardfunksjonalitet Forretningsanalyse Virksomhetsportal Produkt og prosessdefinisjon Engineering endringsstyring Personalsystem produksjon, sammensetning til ordre, konfigurer til ordre og design til ordremodeller. Styr varer fra design gjennom Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring sammensetning, testing, leveranse, installasjon og vedlikehold.

13 Prosessindustri for Microsoft Dynamics AX For å forbli konkurransedyktige må produsenter i prosessindustrien kontinuerlig jobbe med å redusere kostnadene knyttet til produksjon- og forsyningskjede, perfeksjonere leveransepresisjonen og tilfredsstille krav og reguleringskrav fra et stort antall kunder. Mange prosess-produsenter har utfordringer rundt komplikasjonen med kombinasjonen av prosessproduksjon og diskret produksjon, og ha full kontroll på materialer fra leveranse til produksjon og hele forsyningskjeden fram til kunden. Virksomheter trenger forretningsløsninger som hjelper dem å effektivt produsere og levere produkter laget med tilpassede formler eller oppskrifter og tar full fordel av produksjon- og supply chain mulighetene. Bransjeløsningen for prosessindustri i Microsoft Dynamics AX hjelper selskaper med å optimalisere drift og har støtte for myndighetskrav, reguleringer, bransje- og markedskrav. Forbedre integrasjon og kommunikasjon Ivareta høyt produksjonsvolum og leveranser til riktig tid ved å dele portalbasert sanntidsinformasjon om spesifikasjoner, ordrestatus, testing og kvalitetskontroll med de viktigste avdelinger og handelspartnere. Få innsikt i kostnader og prosesseffektivitet Analyser og styr produksjonsplaner med rapporteringsverktøy og what-if scenario som kapasitetsnivå, produksjonsaktiviteter og kostnader. Få oppdaterte detaljer om klienter, kontrakter og prosjektdetaljer for presis informasjon om lønnsomhet. MICROSOFT DYNAMICS AX for prosessindustri Supply Chain Management Først utgått/først ut Holdbarhetsstyring Sporing på partinummer og serienummer Produksjonsprosess, definisjon og styring Prosess Lagerstyring Veid vekt(vektvare)/doble måleenheter Kostnadsberegning av prosessvare Flerdimensjon varelager Formelstyring Definisjon av formler Prosessvarestyring Opprettelse og styring av batch Øk effektiviteten og reduser risiko på tvers av hele organisasjonen Støtte for flere ulike produksjonsmodeller, en hybrid eller produksjon som består av en miks av ulike modeller. Standardiser prosesser og enkel deling av best practices. Reduser tid som benyttes til å lage tilbud og estimeter med presis kostnads- og kapasitetsinformasjon. Leverandørgodkjenning Lastbærer-styring Bi-Produkter og Avfallsprodukter Kvalitetsstyring Kvalitetskontroll Kvalitetssikring standardfunksjonalitet Forretningsanalyse Virksomhetsportal Personalsystem (HR) Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

14 Detaljhandel for Microsoft Dynamics AX Globalisering av markeder har åpnet for nye forretningsmuligheter for detaljister av alle typer og størrelser. For å lykkes i konkurransen med større selskaper som har bedre infrastruktur og ressurser, må mellomstore detaljister fokusere på å få full oversikt, minimere lagernivåene, oppnå kortere ledetider fra produsent til detaljleddet, være en attraktiv arbeidsgiver, beholde dyktige medarbeidere og få fornøyde kunder. I dag har detaljistkjeder ofte behov for tilgang til sentraliserte data, sentralisert prosessering, kritiske nøkkeldata i sanntid og effektiv deling av informasjon med kollegaer, handelspartnere og leverandører. Bransjeløsningen for detaljhandel i Microsoft Dynamics AX hjelper detaljister med å bedre sin inntjening ved å forbedre styringen av varesortiment, prosesser, transaksjoner og forretningsrelasjoner fra kategoristyring til supply chain management til kassepunktet og tjenester. Det er en dynamisk løsning som raskt og kostnadseffektivt kan endres med nye eller endrede behov. MICROSOFT DYNAMICS AX for DETALJHANDEL og KJEDESTYRING Supply Chain Management Logistikk Markedsføring POS integrasjon Distribusjon Lojalitet- og gavekort Retursstyring Komplettering av varesortiment Gruppemedlemskap Vare og hyllemerking Økonomistyring for butikk Tapssikring Strekkodeintegrasjon Varestyring Sortiment Kampanjer Prising og rabatter Garantibevis Detaljhandel datavarehus Trendanalyser standardfunksjonalitet Fleksible prosjekter, kostnadskode Virksomhetsportal Personalsystem Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

15 Optimalisering av varesortiment Kategoriser varene slik det passer best for din bransje. Microsoft Dynamics AX sin bransjeløsning for detaljhandel passer alt fra kosmetikk til møbler, elektronikk, bøker og mote. Bygg flere hierarkier for produktstyring med fleksible konfigurasjonsverktøy. Styr varesortiment (grupper med varegrupper), kampanjer knyttet til disse og leverandører på den spesifikke varen. Strømlinjeform Supply Chain prosessene Integrer planlegging, organisering, prosessering av varetransaksjoner og oppfølging for vareflyt inkludert all vareflyt som vanligvis finner sted i sentralt styrte detaljkjeder. Definer sentraliserte regler for spesifikke butikker som mal for innkjøp, automatisk varepåfylling og lagerstyring. Sentral styring av nivåene for varelager for alle butikker. Koble kassepunktet til hovedkontoret Konfigurer integrasjonen mellom POS systemet i butikk ved å definere dine egne synkroniseringsscenario med masterdata og varesalgsinformasjon. Du kan kontrollere og administrere kassepunkter sentralt for å holde følge med ordrer, forhåndsbetalinger, fakturaer og kontantbetalinger. Ønsker du mer informasjon om Microsoft Dynamics AX 2009? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. E-post: Web: Telefon: AX 2009

16 Gå fremtiden i møte med Microsoft Dynamics AX 2009 For mer informasjon om Microsoft Dynamics AX besøk: AX 2009

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX 2012 kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX er en ERP løsning fra Microsoft med spesialtilpasset funksjonalitet for fem ulike bransjer. Ved å kombinere omfattende ERPfunksjonalitet

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Microsoft Dynamics NAV gir deg frihet til å fokusere på virksomheten gjennom effektivisering og økt produktivitet. Med

Detaljer

BI4Dynamics Business Intelligence

BI4Dynamics Business Intelligence Standardisert Business Intelligence for Microsoft Dynamics NAV BI4Dynamics Business Intelligence Data Varehus + OLAP Kuber + Medfølgende rapportsett + Skreddersy rapporter selv + DATAVAREHUS BI VERKTØY

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda CRM for Bank & Finans Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda 1 Agenda Om Objectware, teknologi og plattform Utfordringer i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Foto: istockphoto Microsoft Dynamics CRM Øk produktiviteten jobb mer effektivt Microsoft Dynamics CRM er en fullverdig CRM løsning med funksjonalitet for salg, markedsføring og kundeservice. Microsoft

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM

MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM En praktisk tilnærming INTRODUKSJON Den moderne produsent blir utsatt for mange typer press. Disse varierer etter sektor

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

FDVU-systemer muligheter og begrensninger

FDVU-systemer muligheter og begrensninger FDVU-systemer muligheter og begrensninger Storefjell 7 mars 2007 Ole Petter Andersen sportation Facility Asset Service Power Generation Process Manufacturing Oil and Gas Mining Aviation Communication Pharmaceuticals

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Organisasjon Marked Salg Plan Med fokus på prosjekt- og ressursstyring får du en bedre prosjektorientert kompetansebedrift Bedrifter

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto 360 Management Reporting Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto Innhold Hvem er Affecto og hvordan samarbeider vi med SI? 360 Management Reporting - Litt historikk - Overordnet om modulen - Merverdi av modulen -

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

Saksbehandling i 360 for Bedrifter

Saksbehandling i 360 for Bedrifter Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering og bedre samhandling Powered by Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering

Detaljer

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Teknologidrevet energiselskap - 30 300 ansatte i 42 land (2010) Egenproduksjon

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Hvorfor starte fra bunnen?

Hvorfor starte fra bunnen? Challenge us! Hvorfor starte fra bunnen? Rull ut BI4Dynamics på bare 1 dag! Installasjonsguiden bygger opp det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og ruller ut OLAP kuber i Microsoft Analysis

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Velkommen. Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen

Velkommen. Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen Velkommen Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen Presentatører Bernhard Rikardsen: Sjefskonsulent i Sariba innen lederrådgivning Konserndirektør i SAS frem til 2007. Bjørn Bakken

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

IT-løsninger som sikrer sterk styring av prosjekter og produksjon

IT-løsninger som sikrer sterk styring av prosjekter og produksjon IT-løsninger som sikrer sterk styring av prosjekter og produksjon Få styr på fremdrift, kapasitetsutnyttelse og hele prosjektflyten EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulen sikrer oppsett og tilrettelegging av integrasjon mellom ProMark og andre forretningssystemer. inneholder allerede en lang rekke integrasjoner som standard, og det kommer hele tiden flere til.

Detaljer

EFFEKTIVISER OG MODERNISER PERIODEAVSLUTNINGEN

EFFEKTIVISER OG MODERNISER PERIODEAVSLUTNINGEN EFFEKTIVISER OG MODERNISER PERIODEAVSLUTNINGEN 26.04.2016 LEIF HOLST & BERGUR OLAFSSON AGENDA > Kort om Adra > Utfordringer i periodeavslutningsprosessen > Mål, krav og internkontroll > Trender > Demonstrasjon

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC SAS-forum 2013 BI Strategi og BICC Tormod Kojen BN Bank ASA Agenda Kort om BN Bank Hvilke systemer har vi Modenhetsanalyse BI-strategi BICC 2 BN Bank BN Bank er en landsdekkende bank Innskudd fra kunder:

Detaljer

Unit4 Business World. Self-driving ERP TM

Unit4 Business World. Self-driving ERP TM Unit4 Business World Self-driving ERP TM Opplev det positive drivet i en ERP-løsning som setter menneskelige ressurser i fokus og innfrir behovene for raske endringer i både næringsliv og offentlig sektor.

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplanlegging i oppnås en optimal fordeling av medarbeiderressurser i forhold til virksomhetens produksjons-, jobb- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKASJON AV OPPGAVER SOM SKAL LØSES OG NÅR BEMANNINGSPLANLEGGING

Detaljer

TILPASSET DIN BRANSJE:

TILPASSET DIN BRANSJE: Scenario Professional Bransjeløsninger basert på et standardsystem TILPASSET DIN BRANSJE: Butikk og faghandel Entreprenør og håndverker Regnskapskontor Engros og handel Tjenesteytende virksomheter Trelast

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business Software Det er nærmere

Detaljer

EMENTOR Application Management Center

EMENTOR Application Management Center EMENTOR Application Management Center Agenda Hvordan levere en god brukeropplevelse i et konfliktfritt miljø Bjørn M. Riiber Produktsjef - Citrix og Ementor AMC briiber@ementor.no 92018498 Ementors fem

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

Utstyrsportalen. Brukersamling høsten 2009

Utstyrsportalen. Brukersamling høsten 2009 Utstyrsportalen Brukersamling høsten 2009 Agenda 13:00 Avreise med buss fra Onix 14:00 Velkommen til brukersamling (Bernt) Leirdueskyting 15:30 Program Lett servering Presentasjon av Onix og deltakere

Detaljer

Verdikjeder: Hva kjennetegner de beste og hva vil framtiden bringe?

Verdikjeder: Hva kjennetegner de beste og hva vil framtiden bringe? Verdikjeder: Hva kjennetegner de beste og hva vil framtiden bringe? Heidi C. Dreyer NTNU/SINTEF SMARTLOG og Logistikkforum 5. oktober 2006 1 En verdikjede er... 2 Dagens verdikjede: Eksempel VVS/VA Info.

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Styrestudio ---?? Tanker om styrestudio for vareproduserende bedrifter i nettverk. Ola Strandhagen SMARTLOG-seminar 1. - 2.

Styrestudio ---?? Tanker om styrestudio for vareproduserende bedrifter i nettverk. Ola Strandhagen SMARTLOG-seminar 1. - 2. Styrestudio ---?? Tanker om styrestudio for vareproduserende bedrifter i nettverk Ola Strandhagen SMARTLOG-seminar 1. - 2. september 2005 1 Fra styringsmodell... 2 fra måling av taktid på enkeltmaskiner

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Praktisk risikohåndtering i vareflyten

Praktisk risikohåndtering i vareflyten Praktisk risikohåndtering i vareflyten Jan Elling Rindli Management Consultant Fornebu Consulting AS Perspektiv på risiko Hvordan starte opp? Praktisk erfaring 2 Risiko Trussel Mulighet 3 Risiko Fjerne

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen:

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: 10 % oppgang eller mer 5 10 % oppgang Stabil 5 10 % nedgang 10 % nedgang eller mer 4% Omløpshastighet 35% 50% 1% 4% Margin 35% 49% 11% 1% 3%

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

lisensiering Enkelt forklart

lisensiering Enkelt forklart lisensiering Enkelt forklart 1 Kjøpe kua eller bare melken? De færreste av oss ville investert i egen ku, kun for å ha tilgang til melkeprodukter hver dag. På samme måte er det heller ikke nødvendig å

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

publisering - ehandel - intranett innhold - design

publisering - ehandel - intranett innhold - design publisering - ehandel - intranett innhold - design Om Digitroll AS Digitroll ble etablert i 1999 Microsoft Gullpartner AAA Rated av Dun & Bradstreet for 6. året på rad Digitroll utvikler og leverer standard

Detaljer

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggs-produktet Mamut Enterprise Call Center. Det vil bli illustrert hvordan du bruker systemet med et fiktivt eksempel

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer