vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem"

Transkript

1 vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem AX 2009

2 Gå fremtiden i møte med Microsoft Dynamics AX Forretning uten grenser Grenser brytes ned mellom markeder, bransjer, selskaper og forretningsforbindelser. Markedet er mer enn sammenkoblet det er et nettverk av globale muligheter. Bedrifter med stor suksess vurderer sine IT-investeringer nøye. Man ønsker å redusere kostnader, finne nye markeder, få maksimalt ut av eksisterende marked, finne nye kunder, utvikle eksisterende forretningsforbindelser og øke omsetningen. I mange bedrifter er de klar over at det å investere i teknologi kan gi dem fleksibilitet og hjelpe dem gjennom usikre økonomiske tider. Den riktige forretningsløsningen kan hjelpe medarbeidere å arbeide raskt og effektivt, håndtere vekst og tilfredsstille de kravene et globalt marked stiller. organisasjonen, og forenkling av samsvar med myndighetskrav. Vi tilbyr også mange bransjeløsninger som utvider funksjonaliteten i Microsoft Dynamics AX til å dekke behovene i spesifikke bransjer. Og resultatet? En forretningsløsning som er i forkant av utviklingen slik at både dagens og fremtidens behov blir ivaretatt. Microsoft Dynamics AX 2009 er en slik løsning. Velkjent og enkel i bruk. Microsoft Dynamics AX kan hjelpe deg å drive forretning på tvers av lokasjoner og land gjennom samkjøring og standardisering av prosesser, deling av informasjon i hele g å f r e m t i d e n i m ø t e m e d m i cr o s o f t dy n a m i c s a x

3 Compliance Management Portal for samarbeid Mobilitet Økonomistyring Compliance Center Landsspesifikk funksjonalitet i 37 land Revisjons- og tilgangskontroll Innebygd arbeidsflyt Virksomhetsportal basert på SharePoint teknologi Integrert Unified Communications Mobile løsninger fra våre partnere for håndverkere, lagermedarbeidere, selgere og andre roller Hovedbok Salgsordre og innkjøp Remittering og banktransaksjoner Anleggsregnskap Kostnadsregnskap Konsernregnskap og konsolidering Business Intelligence og rapportering Standard, ad-hoc, og analytisk rapportering med Microsoft SQL Server Reporting Services Rollebaserte predefinerte kuber med flere dimensjoner Dashboard oversikt med key performance indikatorer (KPIer) Integrasjon med Microsoft Sharepoint Server Servicestyring Serviceordrer og -kontrakter Ressursallokering Reparasjonsstyring Serviceavtaler Moduler i Microsoft Dynamics AX CRM og markedsføring Automatisering av salgsstyrken Telemarketing og telefonsalg Salgsledelse Kundeportal Dokumentstyring Produksjonsstyring Begrenset og ubegrenset kapasitet og materialplanlegging Arbeidsplanlegging og sekvensering Ressursstyring Shop Floor Control Arbeidsordre med selvkostkalkyle Produktkonfigurator Kvalitetsstyring Lean manufacturing Personalsystem Supply Chain Management Prosjekt Styring av organisasjon og arbeidsstyrke Rekruttering og utvelgelse Utviklingsplaner og ytelse Kompetansekartlegging Kurs og opplæring Reiseregning Medarbeiderportal Prognoseplanlegging Intern handel Lagerstyring Distribusjonsplanlegging Innkjøpsstyring Leverandørportal Business-to-business e-handel Partnerintegrasjon Styring av multiple varelager Ordrestyring med handelsavtaler Vare- og lot reservasjon Sporing Ordreplanlegging RFID støtte Distribusjonsplanlegging Prosjektregnskap og fakturering Prosjekt kostnadskontroll Revenue recognition og pågående arbeid Integrasjon med produksjonsstyring Konsulentportal

4 Hjelp dine medarbeidere med å jobbe raskere og smartere For å være i forkant i et globalt marked med hard konkurranse, har individuell produktivitet og effektivitet direkte innvirkning på bunnlinjen. Gi dine medarbeidere kjente verktøy som er enkle i bruk og som gjør det mulig for dem å jobbe effektivt og ta riktige beslutninger. Frigjør medarbeidernes tid slik at de kan fokusere på å jobbe i stedet for å lære nye applikasjoner. Med en løsning som ser ut, føles og fungerer som kjente Microsoft produkter, er dette mulig. Gi alle dine medarbeidere bedre beslutningsgrunnlag med forretningsanalyse og rapporteringsverktøy. Hver enkelt medarbeider kan få styringsinformasjon som er relevant for sin rolle i et dashboard med nøkkeltall, Key Performance Indikatorer (KPI) og grafer. Rapporter og analyser kan kjøres direkte i Microsoft Excel. Bygg tette bånd til ansatte, kunder og partnere med hjelp av integrerte samarbeidsverktøy og Unified Communication. Jobb effektivt med en intuitiv, rollebasert brukeropplevelse. Rollesenter hjelper brukerne å organisere, prioritere og få tilgang til de viktigste arbeidsoppgavene og nøkkelinformasjon alt fra ett enkelt skjermbilde. Med Microsoft Dynamics AX 2009 er viktig styringsinformasjon tilgjengelig for alle i bedriften. Rollesenteret er medarbeiderens hjemmeside med grafiske fremstillinger av informasjon som er viktige for brukeren. I løsningen finnes 36 predefinerte roller, og hver medarbeider kan endre sin side etter behov. v e l k j e n t b r u k e r g r e n s e s n i t t På jobb med Microsoft Dynamics AX Sara, Økonomisjef Sara starter arbeidsdagen Sara forbereder seg til et møte med administrerende direktør. Agenda for møtet er forrige måneds salgsstall for bedriftens kontor i Sverige. Hun åpner salgsrapporten fra rollesenteret, og kan raskt og enkelt eksportere dataene til et Excel ark. Sara mottar en telefon som haster Sara mottar en telefonsamtale fra en representant i revisjonsselskapet. De ønsker en oversikt over alle regnskapstransaksjoner som er gjennomført for fire ulike datterselskap. Sara åpner revisjonsrapporten i Compliance Center og videreformidler dataene til revisjonsselskapet.

5 Arbeid smart og effektivt med tilgang til styringsinformasjon (Business Intelligence) Medarbeiderne kan velge mellom forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer ved å bruke Microsoft SQL Server Analysis Services datakuber for presentasjon i rollesenteret. Medarbeiderne kan også konstruere og dele spesialiserte rapporter i et bredt formatspekter integrert med SQL Server Reporting Services. Enhver virksomhet er opptatt av medarbeidernes individuelle produktivitet. For at alle ansatte til enhver tid skal vite hvordan de ligger an i forhold til sine mål er det viktig med gode rapporter og analyser som kan vises i verktøy som benyttes daglig. Gjennom rollesenteret i Microsoft Dynamics AX 2009 kan hver enkelt bruker lett tilpasse data og rapporter skreddersydd for sin rolle. Dette sikrer tilgang til styringsinformasjon (Business Intelligence) på alle nivå i bedriften. Rapportverktøy hjelper medarbeiderne med å analysere data gjennom dashboard som består av Key Performance Indikatorer (KPI), Microsoft Office Excel og Business Analytics i Microsoft Dynamics AX. Økonomi: Rollesenteret for økonomisjef viser blant annet bunker som varsler økonomisjefen om fakturaer, reiseregninger, innkjøp og andre transaksjoner som krever oppmerksomhet eller godkjennelse. Produksjon: Rollesenteret for produksjonssjefen viser blant annet en oversikt over produksjonskostnader. Røde, gule og grønne varsellys viser status slik at man kan gjennomføre forebyggende tiltak. I N N S I K T Overvåke bedriftens ytelse I løpet av dagen sjekker Sara rollesenteret sitt regelmessig. Hun oppdager at en av hennes KPI er utestående fakturaer er rød og avviker fra normalen. Hun bestemmer seg for å sette opp et møte med Rune, som er regnskapssjef slik at de kan finne en løsning. Siste gjøremål før arbeidsdagen avsluttes Sara må godkjenne en kjøpsordre som er registrert i systemet. Gjennom rollesenteret kan hun gjennomgå kjøpsordren og deretter godkjenne den.

6 Bli en konkurrent i verdensklasse Det kan for mange være en forretningsmulighet å ekspandere i nye markeder og nye land. Microsoft Dynamics AX er bygget for å håndtere kompleksiteten i en global organisasjon ved å konsolidere og standardisere prosesser og gi tilgang til informasjon på tvers av hele organisasjonen. Forenkler internasjonal ekspansjon i organisasjoner med behov for landsspesifikk funksjonalitet for flere land, ulike språk og valutaer. Forenkler samsvar med myndighetskrav som Sarbanes-Oxley (SOX) og regnskapsregler i flere enn 40 land. Konsolider finansielle og operasjonelle kundedata og samtidig ivareta lokal informasjon. Bruk dette til å bygge et strategisk fortrinn ved å utvikle personlige kunde-, partner- og leverandørrelasjoner. Konsolider standarder og sikre høy kvalitet ved å sentralisere prosesser, dele best practices og styre logistikk på tvers av lokasjoner og divisjoner. Styr og overvåk global og lokal inntjening, kostnader og andre målekriterier med hjelp av sofistikerte, men enkle rapporterings- og analyseverktøy. Kombiner din løsning med Microsoft forretningsanalyseverktøy som utvider analyseegenskapene ytterligere slik at dere kan gjøre analyser som er kritiske for å kunne ta beslutninger i virksomheter med komplisert selskapsstruktur. Gi dine medarbeidere tilgang til KPI er, scorecards og data i sanntid gjennom virksomhetsportalen i Microsoft Dynamics AX. Med Microsoft SharePoint, kan beslutningstakere jobbe med virksomhetskritisk informasjon uten å logge på Microsoft Dynamics AX. Sikre effektiv, konsistent utrulling med Microsoft Dynamics SureStep, en standardisert, global metode og pakke med verktøy som forenkler implementering og oppgradering. VO K S E R M E D B E D R I F T E N På jobb Med Microsoft Dynamics AX Trond, Produksjonssjef Arbeidsdagen starter tidlig Trond starter arbeidsdagen med å åpne rollesenteret. Her ser han grafer og tabeller som viser antall defekter i produksjonen. Han oppdager at antall defekter har økt de siste tre ukene og avtaler derfor et møte med Frank som er Controller, slik at de kan finne en løsning. En uventet hendelse Kari, som er salgssjef, ringer Trond for å gi beskjed om at en kunde har lagt inn en stor og uventet ordre. Gjennom rollesenteret åpner Trond produksjonsplanleggeren slik at han får oversikt over produksjonskapasiteten. Han må diskutere med produksjonsteamet om de klarer å levere innen leveringsfristen.

7 Samsvar med myndighetskrav og reguleringer Sentraliser og del virksomhetens aktiviteter knyttet til samsvar med lover og regler i Complience Center, et innebygd verktøy for å styre policier, prosessbeskrivelserog dokumenter, revisjonsspor, rapporter og nøkkelindikatorer for risiko. Virksomheter står ovenfor en rekke reguleringer og myndighetskrav. Kravene varierer i ulike regioner og land. Det kan være Sarbanes-Oxley (SOX), EU krav og bransjereguleringer. Microsoft Dynamics AX kan hjelpe deg å redusere risiko og erstatningskrav knyttet til samsvar med slike krav. Spar tid og arbeid med arbeidsflyt som framtvinger kontroll basert på ulike risiko og samsvar scenario. Sikre konsistens med standardiserte, repeterende prosesser som aggregerer pålitelige data og dokumenter. Hold et fast grep rundt aktiviteter knyttet til samsvar ved hjelp av forretningsanalyseverktøy som overvåker interne endringer slik at du raskt kan respondere når dere blir forespurt informasjon. Reduser kostnader og usikkerhet rundt sikring av virksomhetens data knyttet til samsvar. Benytt den avanserte sikkerheten som er bygd inn i Microsoft Dynamics AX og andre Microsoftprodukter som benyttes i deres infrastruktur. Snu utfordringer til muligheter ved å støtte initiativer fra kunder, som miljø- og RFID logistikk initiativer, med muligheter for å redusere svinn i produksjon. g lo b a l Planlegger fremover Trond har behov for å overvåke et nytt produkt som er i produksjon. I rollesenteret setter han opp flere varslinger slik han umiddelbart får beskjed dersom det oppstår forsinkelser i produksjonsprosessen. Han mottar disse varslingene på e-post. Arbeidsdagen nærmer seg slutten I rollesenteret mottar Trond en påminnelse på en reiseregning som må godkjennes. Nils, som er en av produksjonsmedarbeiderne, har registrert en reiseregning som Trond må gjennomgå og deretter godkjenne.

8 Gjør endringer til muligheter For å ligge foran konkurrentene, må virksomheter vokse inn i nye geografiske områder, lansere nye produkter og tjenester og styrke seg gjennom fusjoner og oppkjøp. Med Microsoft Dynamics AX kan du håndtere vekst og endring med stor suksess ved å bygge lønnsomme relasjoner i forsyningskjeden og raskt endre interne prosesser når etterspørselen endres. Microsoft Dynamics AX er et trygt valg for virksomheter som forventer vekst og endringer. Med tjenesteorientert arkitektur, støtte for web services og en tett integrasjon med øvrige Microsoft produkter og teknologier, kan en enkelt legge til brukere og tilpasse løsningen til nye forretningsprosesser. Denne teknologien muliggjør også å skalere løsningen til store, distribuerte globale virksomheter. Konfigurasjon og enkel modifikasjon av ad-hoc arbeidsflyt for å dra nytte av nye muligheter og rask tilpasning til endringer i bransje- og kundekrav. Tilpass din løsning til å fungere slik din virksomhet gjør. Ivareta spesielle krav og behov med Microsoft Dynamics AX bransjeløsninger eller tilleggsløsninger fra partnere. Med fleksible lisensieringsmuligheter kan du velge løsningen du har behov for i dag og legge til funksjonalitet etter hvert som din virksomhet vokser raskt og kostnadseffektivt. Dra nytte av dine tidligere investeringer i Microsoft teknologi og oppnå raskere tilbakebetaling på den totale investeringen. Sømløs automatisering av forsyningskjeden og dokumentutveksling med partnere av alle størrelser ved hjelp av BizTalk Server og Microsoft Office. CO M P L I A N CE I T R Å D M E D LOV E R O G R E G L E R Vi var ute etter å samle alle våre forretningssystemer i en sentral løsning. Med Microsoft Dynamics AX opplever vi reduserte kostnader gjennom sentral drift og sømløs informasjonsflyt mellom avdelingene lokalt og utekontorer i 25 land. Vi har også fått støtte for lokale regnskapsregler og andre landspesifikke krav, selv om vi kjører sentralisert på servere i Norge. Arvid Hovland, Senior Vice President, Nera Networks AS. Kundene og det offentlige stiller stadig tøffere krav til matvaresikkerhet og sporbarhet. Vi kunne bygd på det gamle systemet, men fant oss bedre tjent med en ny løsning. Her skilte Microsoft Dynamics AX seg klart ut som det beste alternativet. Bernt Bergheim, Økonomidirektør og Jørn Stenehjem, IKT-sjef i Lerum.

9 Microsoft Dynamics AX bransjeløsninger Microsoft Dynamics AX bransjeløsninger dekker de unike behovene og kravene ulike bransjer har. Løsningene er designet for å effektivisere og optimalisere de bransjespesifikke prosessene. Løsningene leveres og supporteres av Microsoft, og oppgraderes i takt med øvrig funksjonalitet. Bransjeløsningene er tett integrert med øvrige Microsoftprodukter slik at dere får maksimalt utbytte av IT-investeringen og en kjent brukeropplevelse. Samarbeid med en partner som forstår din bransje. Microsoft partnere har bransjekunnskap og kompetanse til å gi råd om hvordan løsningen skal optimaliseres for å møte dine spesifikke behov. Microsoft har et nettverk av partnere både i Norge og verden for øvrig. Kunder kan derfor få lokal bistand og opplæring i alle deler av verden. Det er svært betryggende for oss at Microsoft kan tilby en bransjeløsning hvor det investeres betydelig i forskning og videreutvikling, hvor de kunne vise til et stort antall referansekunder over hele verden. Med Microsoft Dynamics AX bransjeløsning har vi fått en løsning som utvikles og oppgraderes i samme tempo som løsningen forøvrig. Terje Nymark Olsen, IT-sjef, Sparkjøp

10 Tjenesteytende næring for Microsoft Dynamics AX Tjenesteytende næring er en av de raskest voksende næringene, og en bransje som har helt spesielle krav. Kundene forventer et langt bredere servicetilbud med kortere tidsfrister og smalere budsjetter som gir lite rom for innovasjon og kvalitetssikring. For å opprettholde lønnsomheten og konkurrere globalt, trenger virksomheter innen tjenesteytende og servicenæringer gode og funksjonelle løsninger. Løsninger som integrerer informasjon fra hele organisasjonen, knytter medarbeidere i teamet sammen med klienter og eksterne partnere i ett felles nettverk, som er en drivkraft for økt effektivitet i interne prosesser. Integrerer informasjon om ressurser, oppgaver, intellektuell kapital og finansdata Microsoft Dynamics AX kobler sammen ulike systemer, integrerer data, strømlinjeformer virksomheten- og prosjektrelaterte prosesser og bedrer påliteligheten. Rollebasert tilgang til informasjon og prosesser frigjør medarbeidernes tid slik at de kan fokusere på å levere prosjekter slik kunden ønsker det til rett tid og på budsjett. Få innblikk i kritisk forretningsinformasjon og trender Konsollider og analyser klient- og prosjektinformasjon slik at dere kan gjøre veloverveide beslutninger basert på riktig informasjon. Fleksibel planlegging og rapportering kan hjelpe dere med å styre ressurser og lage rapporter som dekker umiddelbare og langsiktige behov. Microsoft dynamics ax for tjenesteytende næring Jobbkostnader Fleksible prosjekter, kostnadskode Prosjektledelse Ressursplanlegging Dokumentstyring Arbeidsflyt Prosjekttilbud Styring av arbeidsstyrken Ressursstyring Tid og kostnader Kostnadsregler Forbedre kostnads- og lønnsomhetsstyring Se klient-, budsjett- og prosjektstyringsdetaljer i sanntid for å overvåke fremdrift og lønnsomhet. Unngå kostnadsoverskridelser og få den fleksibiliteten du behøver for å implementere endringer i prosesser eller strategi når det er nødvendig. Prosjektestimering Sporing av budsjettrevisjoner Prosjektregnskap og finansiell styring Tid og kostnad Tilbakeholding av betaling Kostnadsføring WIP Rapportering STANDARDFUNKSJONALITET Forretningsanalyse Virksomhetsportal Personalsystem Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

11 Felttjenester for Microsoft Dynamics AX Effektiv koordinering og styring av en feltorganisasjon kan være en utfordring. Manuelle prosesser, lite koordinert personell, mangelfull informasjon ved ressursplanlegging og mye papirarbeid forhindrer effektivitet og trekker ned både kundeservice og fortjeneste. Bransjeløsning for felttjenester er en løsning som strømlinjeformer prosesser, automatiserer og integrerer informasjonsflyten. Bransjeløsningen kan dramatisk forbedre produktiviteten, oversikt over virksomheten og effektivisere driften. Optimaliser planlegging, dispatch og ressursstyring Gjør rask og systematisk registrering av kundens servicebehov, og reduser tiden mellom mottak av serviceordren og iverksetting av oppdrag. Tildeling av oppdrag til de best tilgjengelige ressursene. MICROSOFT DYNAMICS AX for FELTTJENESTER Felttjenester for Microsoft Dynamics AX kobler sammen hovedkontoret og dine feltarbeidere med prosesser og informasjonen som er nødvendig for å redusere responstider, senke kostnader, og øke antall oppdrag som blir løst ved første besøk. Med disse forbedringene, vil bedrifter kunne bedre fortjenesten, kundelojalitet og få et konkurransefortrinn. Call Center Telefonmottak Ruteoptimalisering og beste tilpasning Ressursstyring og planlegging Fleksible prosjekter, kostnadskode Mobil feltkommunikasjon GPS-sporing Drift Tid og materialer, planlegging og forbruk Flåte og anleggstyring Prosjektledelse Effektiviser din arbeidsstyrke ved å integrere mennesker og informasjon Automatiser manuelle prosesser, del best practices og sjekklister og ha full oversikt over servicelager i sanntid. Utstedelse Generering av arbeidsordre Styring av kontrakt, salg og serviceavtale Vedlikeholdsstyring Prising Styring av feltarbeidere Ressursplanlegging Sertifisering og kompetanser Forbedre flyten av informasjon ved å koble sammen medarbeidere i felten med Windows Mobile-baserte håndholdte enheter. standardfunksjonalitet Garantistyring Ytelsesmåling Forretningsanalyse Virksomhetsportal Personalsystem Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

12 Prosjektorientert produksjon for Microsoft Dynamics AX Prosjektorienterte produksjonsbedrifter har et stort behov for å håndtere konkurransen fra lavkostprodusenter i utviklingsland. Samtidig er det økt fokus på å utvide virksomheten. Daglig konfronteres de med utfordringer knyttet til produktkvalitet, integrasjoner, leveransetider, nye supply chain initiativer og forbedringer av kundeservice. Produsenter har behov for løsninger som muliggjør strømlinjeforming, overvåking og kontroll av hele produksjons- og servicesyklusen. Prosjektorientert produksjon for Microsoft Dynamics AX kan hjelpe produsenter av komponenter, delsammensetninger og komplette systemer med å få bedre oversikt over driften, forbedre kontroll over prosesser og prosjekter og muliggjøre ekspansjon i nye territorier og forretningsområder. Integrer design med produksjon Kort ned tiden fra innovasjon av nye produkter til de når markedet ved å integrere design og produksjonsprosesser, effektiv styring av prosjekter og effektivt samarbeid med leverandører, partnere og kunder. Imøtekom spesifikke kundekrav ved å konfigurere varer til ordreproduksjon enkelt og effektivt. Forbedre prosjektstyring for tilpassede ordrer Lag estimater og tilbud raskt og presist. Ved å analysere prosjektkostnader og tidsforbruket knyttet til leveransen, kan du forutsi hvor mange maskin- og arbeidstimer det er behov for i forbindelse med strategisk planlegging. microsoft dynamics ax for PROSJEKTORIENTERT PRODUKSJON Kundeservice og support Garantistyring Servicestyring Reservedelsplanlegging Supplychain Management Multimodus forsyningsplanlegging Utvidet innkjøp Transportstyring Salg og markedsføring Markedsautomatisering Salgsautomatisering Teknisk tilbud Ordrestyring Salgskonfigurator Dokumentstyring Inspeksjonsstyring Underleverandører Produksjonskontroll Kostnadsregnskap Prosjektstyring PDM/PLM integrasjon Produksjonsstyring Produktutvikling Produksjonsplanlegging Arbeidsordrer Kapasitetsplanlegging Preventivt vedlikehold Vedlikehold av arbeidssentre Produkt livssyklusstyring Støtte for et bredt spekter av produksjonsprosesser og forretningsmodeller Tilpass din løsning til å støtte produksjon til lager, ordre- standardfunksjonalitet Forretningsanalyse Virksomhetsportal Produkt og prosessdefinisjon Engineering endringsstyring Personalsystem produksjon, sammensetning til ordre, konfigurer til ordre og design til ordremodeller. Styr varer fra design gjennom Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring sammensetning, testing, leveranse, installasjon og vedlikehold.

13 Prosessindustri for Microsoft Dynamics AX For å forbli konkurransedyktige må produsenter i prosessindustrien kontinuerlig jobbe med å redusere kostnadene knyttet til produksjon- og forsyningskjede, perfeksjonere leveransepresisjonen og tilfredsstille krav og reguleringskrav fra et stort antall kunder. Mange prosess-produsenter har utfordringer rundt komplikasjonen med kombinasjonen av prosessproduksjon og diskret produksjon, og ha full kontroll på materialer fra leveranse til produksjon og hele forsyningskjeden fram til kunden. Virksomheter trenger forretningsløsninger som hjelper dem å effektivt produsere og levere produkter laget med tilpassede formler eller oppskrifter og tar full fordel av produksjon- og supply chain mulighetene. Bransjeløsningen for prosessindustri i Microsoft Dynamics AX hjelper selskaper med å optimalisere drift og har støtte for myndighetskrav, reguleringer, bransje- og markedskrav. Forbedre integrasjon og kommunikasjon Ivareta høyt produksjonsvolum og leveranser til riktig tid ved å dele portalbasert sanntidsinformasjon om spesifikasjoner, ordrestatus, testing og kvalitetskontroll med de viktigste avdelinger og handelspartnere. Få innsikt i kostnader og prosesseffektivitet Analyser og styr produksjonsplaner med rapporteringsverktøy og what-if scenario som kapasitetsnivå, produksjonsaktiviteter og kostnader. Få oppdaterte detaljer om klienter, kontrakter og prosjektdetaljer for presis informasjon om lønnsomhet. MICROSOFT DYNAMICS AX for prosessindustri Supply Chain Management Først utgått/først ut Holdbarhetsstyring Sporing på partinummer og serienummer Produksjonsprosess, definisjon og styring Prosess Lagerstyring Veid vekt(vektvare)/doble måleenheter Kostnadsberegning av prosessvare Flerdimensjon varelager Formelstyring Definisjon av formler Prosessvarestyring Opprettelse og styring av batch Øk effektiviteten og reduser risiko på tvers av hele organisasjonen Støtte for flere ulike produksjonsmodeller, en hybrid eller produksjon som består av en miks av ulike modeller. Standardiser prosesser og enkel deling av best practices. Reduser tid som benyttes til å lage tilbud og estimeter med presis kostnads- og kapasitetsinformasjon. Leverandørgodkjenning Lastbærer-styring Bi-Produkter og Avfallsprodukter Kvalitetsstyring Kvalitetskontroll Kvalitetssikring standardfunksjonalitet Forretningsanalyse Virksomhetsportal Personalsystem (HR) Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

14 Detaljhandel for Microsoft Dynamics AX Globalisering av markeder har åpnet for nye forretningsmuligheter for detaljister av alle typer og størrelser. For å lykkes i konkurransen med større selskaper som har bedre infrastruktur og ressurser, må mellomstore detaljister fokusere på å få full oversikt, minimere lagernivåene, oppnå kortere ledetider fra produsent til detaljleddet, være en attraktiv arbeidsgiver, beholde dyktige medarbeidere og få fornøyde kunder. I dag har detaljistkjeder ofte behov for tilgang til sentraliserte data, sentralisert prosessering, kritiske nøkkeldata i sanntid og effektiv deling av informasjon med kollegaer, handelspartnere og leverandører. Bransjeløsningen for detaljhandel i Microsoft Dynamics AX hjelper detaljister med å bedre sin inntjening ved å forbedre styringen av varesortiment, prosesser, transaksjoner og forretningsrelasjoner fra kategoristyring til supply chain management til kassepunktet og tjenester. Det er en dynamisk løsning som raskt og kostnadseffektivt kan endres med nye eller endrede behov. MICROSOFT DYNAMICS AX for DETALJHANDEL og KJEDESTYRING Supply Chain Management Logistikk Markedsføring POS integrasjon Distribusjon Lojalitet- og gavekort Retursstyring Komplettering av varesortiment Gruppemedlemskap Vare og hyllemerking Økonomistyring for butikk Tapssikring Strekkodeintegrasjon Varestyring Sortiment Kampanjer Prising og rabatter Garantibevis Detaljhandel datavarehus Trendanalyser standardfunksjonalitet Fleksible prosjekter, kostnadskode Virksomhetsportal Personalsystem Supply Chain Management Salg og markedsføring Økonomistyring

15 Optimalisering av varesortiment Kategoriser varene slik det passer best for din bransje. Microsoft Dynamics AX sin bransjeløsning for detaljhandel passer alt fra kosmetikk til møbler, elektronikk, bøker og mote. Bygg flere hierarkier for produktstyring med fleksible konfigurasjonsverktøy. Styr varesortiment (grupper med varegrupper), kampanjer knyttet til disse og leverandører på den spesifikke varen. Strømlinjeform Supply Chain prosessene Integrer planlegging, organisering, prosessering av varetransaksjoner og oppfølging for vareflyt inkludert all vareflyt som vanligvis finner sted i sentralt styrte detaljkjeder. Definer sentraliserte regler for spesifikke butikker som mal for innkjøp, automatisk varepåfylling og lagerstyring. Sentral styring av nivåene for varelager for alle butikker. Koble kassepunktet til hovedkontoret Konfigurer integrasjonen mellom POS systemet i butikk ved å definere dine egne synkroniseringsscenario med masterdata og varesalgsinformasjon. Du kan kontrollere og administrere kassepunkter sentralt for å holde følge med ordrer, forhåndsbetalinger, fakturaer og kontantbetalinger. Ønsker du mer informasjon om Microsoft Dynamics AX 2009? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. E-post: Web: Telefon: AX 2009

16 Gå fremtiden i møte med Microsoft Dynamics AX 2009 For mer informasjon om Microsoft Dynamics AX besøk: AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX 2012 kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX er en ERP løsning fra Microsoft med spesialtilpasset funksjonalitet for fem ulike bransjer. Ved å kombinere omfattende ERPfunksjonalitet

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Microsoft Dynamics NAV gir deg frihet til å fokusere på virksomheten gjennom effektivisering og økt produktivitet. Med

Detaljer

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Innledning SAP hjelper virksomheter av alle størrelser og i alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager

Detaljer

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje EG www.egnorge.no » Når vi går på jobb i EG, gjør vi det for å skape produktivitetsløft og fornyet konkurranseevne for og sammen med

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Foto: istockphoto Microsoft Dynamics CRM Øk produktiviteten jobb mer effektivt Microsoft Dynamics CRM er en fullverdig CRM løsning med funksjonalitet for salg, markedsføring og kundeservice. Microsoft

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: L&L 2007-05:1 09-05-07 15:25 Side 16 ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: Lever fortsatt i lykkerus Årets store ERP-konferanse 5. - 6. juni har fått navnet ERP-systemer 2007. De fleste ERPleverandørene

Detaljer

Velkommen til Forretningssystemer 2014

Velkommen til Forretningssystemer 2014 Velkommen til Forretningssystemer 2014 Et ekte webbasert ERP-system for større virksomheter Å bytte forretningssystem innebærer å ta fatt på et av de mest krevende og risikofylte prosjekt en virksomhet

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer