Microsoft Dynamics CRM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsoft Dynamics CRM"

Transkript

1 Foto: istockphoto Microsoft Dynamics CRM Øk produktiviteten jobb mer effektivt Microsoft Dynamics CRM er en fullverdig CRM løsning med funksjonalitet for salg, markedsføring og kundeservice. Microsoft Dynamics CRM gir dine medarbeidere tilgang til kundeinformasjon og forretningsrelasjoner gjennom en kjent Microsoft Outlook-opplevelse som bidrar til å sikre rask innføring og raske resultater.

2 Microsoft Dynamics CRM er: VELKJENT: Ser og føles ut som andre Microsoft Office programmer som dine ansatte bruker hver dag. INTELLIGENT: Gir et bedre beslutningsgrunnlag gjennom tilgang til rollebaserte rapporter, dashboard og automatiserte forretningsprosesser. TILGJENGELIG: Samhandling med andre programmer som Excel, Word, og Sharepoint. Mulighet for å samarbeide, kommunisere og dele informasjon på tvers av PC, mobile enheter og nettleser. Arbeid i Microsoft Outlook som du kjenner fra før og få mest mulig ut av funksjonene til Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM Online CRM-løsningen kan installeres lokalt på egne servere eller leies som en tjeneste fra Microsoft. Med Microsoft Dynamics CRM Online trenger du ikke å investere i verken servere eller ny programvare, og det er en oppetidsgaranti på 99,9 %. Med Microsoft Dynamics CRM Online driftes og vedlikeholdes CRM-løsningen av Microsoft, og du får samme funksjonalitet i nettskyen som ved en lokal installert løsning.

3 Microsoft Dynamics CRM er en komplett CRM løsning med funksjonalitet for salg, markedsføring, kundeservice og utvidet CRM. Salg: Vinn flere avtaler Bruk mer tid på å selge og mindre tid på administrative oppgaver: Forenkle godkjenninger, automatiser manuelle oppgaver og sikre beste praksis i hele salgsorganisasjonen. Fokuser på de riktige salgsmulighetene Øk omsetningen med tilgang til salgsprognoser og rapporter i sanntid. Markedsføring: Få mest mulig ut av markedsbudsjettet Utfør mer effektive markedskampanjer: Markedsavdelingen og salg arbeider i samme løsning. Brukervennlige segmenteringsverktøy og enkel administrasjon av markedskampanjer. Tilgang til rapporter og analyser som gir oversikt over hvilke markedsaktiviteter som gir best respons, konverteringsgrad fra prospekt til kunde, samt en oversikt over kostnader per prospekt og per salg. Kundeservice: Få økt kundetilfredshet Tilby en konkurransedyktig kundeserviceopplevelse som bygger kundelojalitet: Gi medarbeiderne dine verktøy som forenkler saksbehandling og sørger for at saker eskaleres til riktige personer. Tilgang til felles kunnskapsbase som samler all kunnskap om spørsmål og svar og feilrettinger på ett sted. Utvidet CRM: Maksimer verdien for din virksomhet Administrer alle relasjoner din virksomhet har: Få kontroll på relasjonene med ansatte, partnere, leverandører, distributører, forhandlere og mange andre viktige relasjoner Øk verdien av din Microsoft løsning gjennom tilpassede forretningsapplikasjoner og bransjeløsninger uten å gå på kompromiss med funksjonalitet, budsjett eller leveringstid.

4 SALG Vinn flere avtaler og øk salget Selgere trenger oversikt over kundene på ett sted. De trenger riktige verktøy slik at de får en kortere salgssyklus, vinner flere kunder, og får lavere kundefrafall. Microsoft Dynamics CRM gir selgere rask tilgang til kundedata og historikk. Dette gjør at de kan arbeide smartere og bruke mer tid med kunder, forkorte salgssykluser og øke salget. VELKJENT: SALGSVERKTØY SOM DU KJENNER FRA FØR Fra prospekt til salg: Få oversikt over all kundekontakt, kommunikasjon, tilbud og bestillinger gjennom hele salgssyklusen, slik at du kan drive effektivt salg hver gang du er i kontakt med en kunde. Jobb i Microsoft Outlook: Sentral administrasjon av e-post, avtaler, oppgaver, kontakter og kundeinformasjon direkte fra Microsoft Outlook. Effektiviser administrasjon av kundekontoer: Spor all kontakt og aktiviteter for hver kunde og andre forretningsrelasjoner. Øk salgsproduktiviteten: Få raskt tilgang til den informasjonen du trenger med forhåndsvisningsruter, personlige visninger og sist-brukt -lister. INTELLIGENT: FÅ ET BEDRE BESLUTNINGSGRUNNLAG Intelligent oppfølging av salgsmuligheter: Send salgsmuligheter raskt til riktig person med automatiserte regler og prosesser. Effektiviser salgsprosessen: Identifiser raskt muligheter for kryssalg og mersalg med innebygde analyser. Forbedre administrasjon av salgspipeline: Gjennomfør mer nøyaktige salgsprognoser med individuelle eller felles salgsprognoser. Spor omsetningsmål etter dato, regnskapsperiode eller andre forhåndsdefinerte kriterier. Styrte dialoger: Forbedre produktiviteten med arbeidsflyter for enkeltpersoner, grupper eller virksomheten. Opprett eller tilordne oppgaver og aktiviteter automatisk, basert på ulike regler. Ta bedre beslutninger: Oppnå forretningsinnsikt med fleksible dashboard og innebygde, visuelle rapporter. Bruk innebygde salgsrapporter til å utføre detaljerte analyser uten å måtte spørre IT-avdelingen om hjelp. Jobb i Microsoft Outlook og få raskt tilgang til kundedata uten å måtte logge deg på et annet program. Få tilgang til salgsrapporter i sanntid direkte fra Outlook. TILGJENGELIG: SAMHANDLING I SALGSORGANISASJONEN Innsiktsfulle koblinger: Identifiser viktige påvirkere, oppdragsgivere og myndigheter for hver konto. Øk salget i salgsteamet: Oppnå et bedre samarbeid internt gjennom verktøy for sanntidskommunikasjon. Se raskt om andre personer er tilgjengelig eller ikke. Sentralisert dokumentstyring: Effektiviser administrasjonen av tilbud, bestillinger, fakturaer og andre salgsdokumenter med funksjoner for helhetlig dokumentstyring. Mobil produktivitet: Få tilgang kundedata og kundehistorikk selv om du ikke er på kontoret. Oppdater og motta salgsmuligheter døgnet rundt, og svar raskt på kundeforespørsler når du er på farten. Forenkle arbeidsflytprosesser: Effektiviser godkjenninger, automatiser oppfølgingsoppgaver og sikre beste praksis i hele salgsorganisasjonen med fleksible arbeidsflyter. Få tilgang til kundedata gjennom Mobile Express. Kraftfulle portalløsninger: Styrk samarbeidet med partnere og kunder gjennom portalløsninger for Microsoft Dynamics CRM.

5 MARKEDSFØRING Utfør mer effektive markedskampanjer I Microsoft Dynamics CRM jobber marked- og salgsavdelingen i samme løsning. Dette sikrer et optimalt samarbeid slik at bedriften får maksimal avkastning fra markedsbudsjettet. Virksomheten sikrer at alle salgsmuligheter følges opp og markedsavdelingen får tilgang til rapporter som viser konverteringsgrad fra prospekt til kunde, samt en oversikt over kostnader per prospekt og per salg. VELKJENT: MARKEDSFØRING SOM ER TILPASSET DINE BEHOV Brukervennlig Outlook-opplevelse: Forbedre effektiviteten med sentral administrasjon av e-post, avtaler, oppgaver, kontakter og kampanjeinformasjon direkte fra Microsoft Outlook. Forbedret dataadministrasjon: Effektiviser dataimport og forbedre datakvalitet med enkle verktøy for dataimportering og innebygde funksjoner for datavasking. Detaljert segmentering: Identifiser aktuelle kunder og lag markedslister med fleksible segmenteringsverktøy og regler for betinget formatering. Hurtigkampanjer: Gi salgs- og markedsavdelingene mulighet til å lage hurtigkampanjer ved bruk av ferdigbygde kampanjemaler og hurtigkampanje-funksjoner. Forenklet kommunikasjon: Gjør kommunikasjonen enklere med innebygd Få oversikt over markedsbudsjettet direkte fra Microsoft Outlook. utskriftsfletting, e-postmaler og mulighet til å konvertere markedsaktiviteter til salgsmuligheter med ett klikk. INTELLIGENT: INNSIKTSFULL INFORMASJON Kampanjer: Definer og spor kampanjebudsjetter, oppgaver, aktiviteter og avtaler med helhetlig kampanjeadministrasjon. Effektiv håndtering av salgsmuligheter: Mål kampanjeeffektiviteten ved automatisk å spore kampanjesvar mot genererte salgsmuligheter, tilbud og ordre. Helhetlig responssporing: Sørg for at respons og salgsmuligheter rutes videre til riktig selger med integrert historikk og kampanjeinformasjon. Innsiktsfulle markedsrapporter: Tilgang til rapporter og analyser som gir oversikt over hvilke markedsaktiviteter som gir best respons og som viser konverteringsgrad fra prospekt til kunde. Få tilgang til visuelle markedsrapporter i sanntid. TILGJENGELIG: EFEKTIV MARKEDSFØRING MED SAMHANDLING Dokumentstyring: Gjør produksjonen av markedsplaner, kampanjemateriell og andre dokumenter enklere med mulighet for å dele dokumenter. Samarbeid: Styrk samarbeidet i markedsavdelingen. Gi medarbeiderne mulighet for å sette opp aktivitetslister med oversikt over ulike oppgaver som må gjøres i forbindelse med en markedskampanje for å sikre at alle jobber mot felles målsetninger. Sømløs administrasjon av aktiviteter: Forbedre effektiviteten ved markedsaktiviteter og spor enkelt kampanjerespons med innebygde funksjoner. Få raskt oversikt over kampanjerespons direkte fra Outlook.

6 KUNDESERVICE Få økt kundetilfredshet Microsoft Dynamics CRM er en brukervennlig løsning med rollebaserte arbeidsflater som enkelt kan tilpasses bedriftens kundeserviceprosesser. Når marked, salg og kundeservice har tilgang til og jobber med de samme dataene, fremstår bedriften som både mer effektiv og koordinert i dialog med kunder og forretningsforbindelser. VELKJENT: GJØR KUNDESERVICE MER EFFEKTIV Forenklet saksbehandling: Dra nytte av intuitiv saksbehandling og gjør det enklere for medarbeiderne å opprette, avslutte eller spore saker. Jobb i Microsoft Outlook: Kjente brukergrensesnitt som kan rollestyres, og som krever minimalt med opplæring Full historikk over all kontakt: Spor detaljene for hver kontakt, inkludert tilbud, bestillinger, kontrakter og saker, slik at medarbeiderne kan levere riktig service til riktig tid. Service-respons: Minimere registreringsarbeid for å øke både responstid og redusere kostnader for hver enkelt henvendelse. INTELLIGENT: KOMPLETT OVERSIKT OVER KUNDESERVICE Serviceplanlegging: Administrer serviceavtaler, lokaler og utstyr med funksjoner for planlegging av service. Serviceanalyser: Få bedre innsikt med konfigurerbare dashbord, drilldownanalyser og integrert datavisualisering. Ressursoversikt: Rask oversikt over tilgjengelige ressurser i forhold til kundens ønsker og krav. Automatisk møtebooking i de enkelte individers Microsoft Outlook kalender. Overvåkning av servicehenvendelser: Få bedre innsikt i service- og supportaktiviteter og møt servicenivå-avtalene (SLA-avtalene) gjennom effektiv systemovervåkning. Styrte serviceprosesser: Effektiviser saksavslutning og videresending med styrte dialoger, automatiserte prosesser og regler for betinget formatering. Oppfølging av servicemål: Spor servicemål, slik som løsning ved første kontakt og gjennomsnittlig samtaletid med omfattende funksjoner for administrasjon av målsetninger. Få raskt oversikt over hvert kontaktpunkt i virksomheten. Få bedre innsikt med visuelle grafer og dashboard. TILGJENGELIG: EFFEKTIV KUNDESERVICE BASERT PÅ SAMARBEID OG RESPONSEVNE Dokumentstyring: Administrer saker, serviceavtaler og ofte stilte spørsmål med innebygd dokumentstyring i Microsoft SharePoint. Kunnskapsdatabase: Samle all kunnskap om spørsmål og svar, og feilrettinger på ett sted. Prosess støtte: Sikre at alle involverte parter både internt og eksternt i en gitt prosess følger opp til avtalt tid på tvers av både avdelinger og bedrifter. Selvbetjening på web: La kundene finne svar, lage sine egne saker og planlegge serviceavtaler på web 24 timer i døgnet. Få raskt oversikt over saker og serviceavtaler.

7 UTVIDET CRM Maksimer verdien for din virksomhet I dagens marked har bedrifter behov for å styre alt, ikke bare relasjonene med kundene. De trenger også verktøy som kan styre relasjoner med ansatte, partnere, leverandører, distributører, forhandlere og mange andre viktige relasjoner. Microsoft Dynamics CRM kan enkelt tilpasses disse scenarier for Utvidet CRM og øke verdien av din Microsoft løsning. VELKJENT: VERKTØY SOM ER KJENTE Strømlinjeformet brukeropplevelse: Bruk rollebaserte skjema med dra og slipp -tilpasning og ferdige maler for å optimalisere brukeropplevelsen. Rask utvikling: Gjør applikasjonsutviklingen raskere med et deklarativt rammeverk som opererer på et høyt abstraksjonsnivå for større enkelhet. Datatilgang og sikkerhet: Gi de riktige personene tilgang til data gjennom bruk av sikkerhet på feltnivå og rollebaserte skjema. Arbeidsflyt: Automatiser forretningsprosessene med arbeidsflyt, inkludert et visuelt designmiljø, full programmatisk tilgang og avanserte triggere. INTELLIGENT: TILGANG TIL FORRETNINGSKRITISK INFORMASJON I SANNTID Dasboard i sanntid: Få et bedre beslutningsgrunnlag med tilgang til dashboard i sanntid, ad-hoc-analyser og drilldown-funksjonalitet. Rollebasert rapportering: Tilpass rapportene dine slik at de tilfredsstiller dine spesifikke behov med fleksible og enkle verktøy for oppretting og deling av informasjon. Styrte prosesser: Sett opp styrte prosesser som gjør det enklere å arbeide konsekvent og effektivt. Statusovervåkning: Spor fremgang og identifiser muligheter for å forbedre resultatene med aktivitetsovervåkning som dekker hele systemet. TILGJENGELIG: APPLIKASJONER SOM ER FLEKSIBLE OG STØTTER SAMARBEID Kontekstuelle dokumentbibliotek: Gi øyeblikkelig tilgang til kontekstuelle dokumenter knyttet til alle dataoppføringer eller forretningsenheter. Teamledelse: Gjør samarbeid enklere gjennom teambasert eierskap av oppføringer. Gi medarbeiderne verktøy som gjør det mulig å samarbeide, kommunisere og dele informasjon på tvers av PC, mobil og nettleser. Forretningsforbindelser: Lag integrerte applikasjoner som bruker informasjon fra andre applikasjoner ved hjelp av verktøy for administrasjon av forretningsforbindelser og sosiale nettverk. Rask integrasjon: Bedre utnyttelse av teknologiinvesteringer gjennom innebygde Microsoft Office-funksjoner og sømløs integrasjon med tredjepartsløsninger. Løsningshåndtering: Enkel import, eksport og administrasjon av applikasjoner som gjør Microsoft Dynamics CRM enda mer relevant og enkel å bruke. Microsoft Dynamics Marketplace: Du kan raskt finne verdifulle applikasjoner og tjenester levert fra Microsoft Partnere i Microsoft Dynamics Marketplace. Administrer flere utvidede CRM-løsninger, inkludert import, eksport og alternativer for installering i nettskyen. Gi brukerne tilgang til forretningsinformasjon i sanntid. Alle kontakter og andre relasjoner kan knyttes opp til sosiale nettverk direkte i Outlook og Microsoft Dynamics CRM.

8 Prøv Microsoft Dynamics CRM gratis i 30 dager! Søk etter løsning i Microsoft Dynamics Marketplace Mulighet for å finne, laste ned og ta i bruk tilleggsprogrammer. Søk etter tilleggstjenester levert gjennom Microsoft partnere. Søk etter en Microsoft Partner som kan bistå med implementering, tilpasninger og mye mer. Kontakt oss