VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen"

Transkript

1 VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen

2 Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne får det riktige verktøyet å arbeide med, slik at de kan drive virksomheten fremover og møte komplekse utfordringer på en måte som gir et bedre sluttresultat. Riktig verktøy hjelper deg med å: Arbeide målrettet og effektivt. Optimalisere produktivitet og yteevne. Reagere raskt på endrede betingelser i markedet. Dette og mer til er mulig med det riktige forretningssystemet: Microsoft Dynamics AX. M I C R O S O F T D Y N A M I C S

3 Nå målet med Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX (tidligere Microsoft Axapta) er en integrert og fleksibel forretningsløsning som kan automatisere prosesser for økonomistyring, Supply Chain Management og CRM. Systemet integrerer verdifulle data og gjør det enklere å vedlikeholde viktige forretningsforhold. Med Microsoft Dynamics AX setter du medarbeidere, informasjon og prosesser i forbindelse med hverandre på tvers av organisasjonsmessige og geografiske grenser. De ansatte vil kunne arbeide mer effektivt, ta bedre beslutninger og enklere nå virksomhetens forretningsmål. Microsoft Dynamics AX kan hjelpe deg med å: Automatisere og strømlinjeforme forretningsprosesser på tvers av organisasjonen. Koble sammen kunder, leverandører, partnere og datterselskaper på global basis. Få bedre innsikt og ta raskere og bedre beslutninger. Microsoft Dynamics AX er utviklet for å kunne brukes sammen med annen Microsoft-teknologi som du og dine medarbeidere allerede er fortrolige med, noe som reduserer opplæringstiden. Medarbeiderne kan skreddersy og tilpasse løsningen på bakgrunn av deres egne preferanser og arbeidsmetoder. Resultatet er mindre tid til opplæring og utvikling, og raskere avkastning på investeringene. Løsningen kjører på Microsoft Windows Server 2003 operativsystem, noe som gir virksomheten den oppkobling, ytelse og sikkerhet som kreves for å lykkes i dagens globale marked. Den kan skaleres opp til å støtte større avdelinger i spredte virksomheter og skaleres ned for å støtte spesifikke krav i mindre virksomheter. Microsoft Dynamics AX er også skalerbar med hensyn til fremtidens krav, slik at systemet kan vokse med virksomheten. For oss var det viktig å velge en ERP-løsning som var tilpasningsdyktig. Vi har helt klart oppnådd store besparelser med Microsoft Axapta [nå Microsoft Dynamics AX]. Terje Nymark, IT-sjef, Spar Kjøp AS KONKURRER M I C R O S O F T D Y N A M I C S

4 Automatiser de forretningskritiske prosessene du selv ønsker Tilpass Microsoft Dynamics AX-løsningen ved å velge den funksjonaliteten du har bruk for, slik at de matcher dine prosesser og passer med kravene i organisasjonen. Etter hvert som virksomheten vokser og nye muligheter dukker opp, er det bare å utvide løsningen ved å legge til ny funksjonalitet. Viktige egenskaper og funksjonalitet: CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Automatisering av salg og markedsføring Telefonsalg og spørreskjemaer Salgsstyring Selvbetjening for kunder via Internett Integrasjon mellom telefoni og data (CTI) Dokumentadministrasjon Microsoft Outlook-synkronisering PERSONALADMINISTRASJON Organisasjonsstruktur og registrering av ansatte Kartlegging av ferdigheter og rekruttering Selvbetjening for ansatte via Internett Administrasjon av forretningsprosesser GLOBAL STØTTE Støtter lokale skatteregler, lover og forskrifter Flerspråklig Multisite Multivaluta TEKNOLOGI Én integrert og internettbasert forretningslogikk Trelags, skalerbar systemarkitektur Åpen kildekode med kraftige og integrerte tilpasningsverktøy Dyp Microsoft-integrasjon Fleksible varslingssystemer ØKONOMISTYRING Økonomistyring med dimensjoner Konserninterne transaksjoner og konsolidering Fullstendige revisjonsspor Anleggsmidler Kostnadsberegning FORRETNINGSANALYSER Designet veiviser for flerdimensjonale datakuber Integrasjon med Microsoft Analysis Services og Microsoft SQL Server Reporting Services Visning av analyser via integrert PivotTable Balansert målstyring med nøkkelindikatorer (KPI-er) M I C R O S O F T D Y N A M I C S

5 PRODUKSJON Integrert forsynings- og etterspørselsplanlegging Begrenset og ubegrenset kapasitets og materialeplanlegging Sekvens- og finplanlegging Tilbakerapportering Ressursstyring Styring av produksjonslokale Håndtering av arbeidsordrer og kalkyler Produktkonfigurering Grafisk stykklisteveiviser med versjonskontroll DISTRIBUSJON Multisite lagerstyring Lagerstyring med dimensjoner Ordrehåndtering med pris- og rabattmatriser Bestillingsgaranti Reservasjon og sporing av artikkel- og partinummer SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Etterspørselsprognose Konsernintern handel Første mulige forsendelsesdato (CTP) og Tilgjengelig for ordre (ATP) Investeringsforvaltning Distribusjonsplanlegging Innkjøpshåndtering Selvbetjening for partnere via Internett Ytelseskontroll Elektronisk utveksling av informasjon SERVICESTYRING Håndtering av serviceordrer og -kontrakter Planlegging av serviceordrer for teknikere Servicesamtaler Historikk for reservedelutskifting Serviceabonnement PROSJEKTSTYRING Prosjekttyper og hierarkier Prosjektøkonomi og fakturering Selvbetjening for konsulenter via Internett Systemkrav Minst ett av de følgende kravene må oppfylles innenfor hvert område: KLIENTOPERATIVSYSTEM SERVERPLATTFORM WEBSERVER Windows 2000, Windows XP, og Windows 2003 eller nyere Windows Server 2003 Standard og Windows Server 2003 Enterprise Internet Information Services 6.0 eller nyere DATABASE Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2000 SP4 og Oracle 10g R2. NETTLESER Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere MICROSOFT OFFICE Microsoft Office 2003 eller nyere M I C R O S O F T D Y N A M I C S

6 Jo mer kontroll vi har over produksjon og matvaresikkerhet, jo bedre kan vi posisjonere oss i forhold til våre kunder og forbrukerne. Microsoft Axaptaløsningen [nå Microsoft Dynamics AX] gir oss den oversikt vi trenger for å sikre at kvaliteten er av beste merke. Torstein Rønning, administrerende direktør, Grillstad Automatiser forretningsprosesser Microsoft Dynamics AX automatiserer forretningsprosesser, integrerer data på tvers av virksomheten og legger til rette for en mer effektiv arbeidsflyt. Resultatet er at medarbeiderne får mer tid til å konsentrere seg om virksomhetens sentrale arbeidsoppgaver, de samarbeider mer effektivt og virksomheten blir mer konkurransedyktig. For å lykkes globalt er det nødvendig at samarbeidet med partnere og leverandører fungerer effektivt. Microsoft Dynamics AX kan forbedre virksomhetens evne til å dele forretningsinformasjon med sentrale aktører på en enkel og effektiv måte. Prosjektgrupper kan bruke Microsoft Windows SharePoint -tjenestene til å utveksle forretningsdokumenter, slik som produksjonsplaner, supportplaner for utstyr og detaljerte designskisser. Kunder, leverandører og partnere kan bli selvbetjent på en enkel og grei måte via nettbaserte løsninger eller XML-basert PC-til-PC-interaksjon. Microsoft Dynamics AX sikrer at hver person får den informasjon de trenger på den måten som passer best. Øk produktiviteten med kraftige og kjente verktøy Microsoft Dynamics AX ser ut som og fungerer sammen med Microsoft Office-programmer, som du bruker daglig, inkludert Word og Excel. Dermed kan du redusere tiden det tar å lære systemet å kjenne, opplæringen blir minimal og arbeidet blir mer effektivt. Bli raskt produktiv Du og dine medarbeidere kan ta i bruk Microsoft Dynamics AX med en gang, og dere vil raskt bli dyktige i bruken av systemet. Det er enkelt å navigere rundt i løsningen takket være Microsoft Office-grensesnittet som bl. a. inneholder Outlookliknende navigasjonspanel og kontroller. Brukere kan få tilgang til og behandle viktig informasjon ved hjelp av verktøy de bruker til hverdags. 6 M I C R O S O F T D Y N A M I C S

7 Resultatet blir høyere produktivitet og mindre fare for feil. Det er også mulig å få tilgang til et nettsted hvor online brukerstøtte oppdateres jevnlig. I stedet for å finne statisk informasjon, vil brukere finne oppdatert informasjon. Microsoft Dynamics AX inneholder også grundig brukerdokumentasjon med veiledning om viktige forretningsoppgaver, slik at medarbeiderne alltid har opplæringsressurser tilgjengelig. Skreddersy brukeropplevelsen Med Microsoft Dynamics AX får medarbeiderne lett tilgjengelig det verktøyet de trenger for å øke produktiviteten ytterligere. Microsoft Dynamics AX er laget for å kartlegge oppgaver i forhold til nøkkelroller for økonomi, salg, innkjøp, produksjon, lagerstyring og personal. Medarbeidere kan også tilpasse brukergrensesnittet slik at det matcher deres personlige preferanser og arbeidsmetoder. Med Microsoft Dynamics AX kan du få en individuell brukeropplevelse og dermed få den enkelte medarbeider til å arbeide bedre og mer effektivt. Microsoft Outlook-grensesnittet i Microsoft Dynamics AX gjør det enklere for mange å lære seg ERP-systemet. Dette gir kortere implementeringstid og raskere vei til ROI. STRØMLINJEFORM M I C R O S O F T D Y N A M I C S

8 MAKSIMER M I C R O S O F T D Y N A M I C S

9 Få mer ut av dine investeringer i Microsoft-teknologi Microsoft Dynamics AX er ikke bare kompatibel med Microsoft Office-pakken, men også med dine eksisterende systemer som blant annet Microsoft SQL Server 2000 og 2005, og Microsoft BizTalk Server Denne sømløse integrasjonen gjør det enklere å sette opp Microsoft Dynamics AX i virksomhetens eksisterende infrastruktur, og du får mer igjen for investeringene i Microsofts produkter og teknologi. Med Microsoft Dynamics AX kan du standardisere teknologiplattformen på tvers av virksomheten, for å gjøre den mer brukervennlig og redusere opplæringstid og vedlikeholdskostnader, samt øke produktiviteten blant medarbeiderne. Microsoft Dynamics AX benytter sofistikerte integrasjonsstandarder basert på BizTalk Server 2006 og Microsoft Visual Studio.NET for å utveksle data på tvers av større virksomheter, med selskap eller handelspartnere. Microsoft SharePoint Portal-tjenestene* kan også brukes til å koble seg opp mot fjernbrukere og for håndtering og utveksling av dokumenter. Det er også enkelt å utveksle data via Internett med Microsoft Dynamics AX. Ved hjelp av en nettleser kan du ha et nært og effektivt samarbeid med kunder og leverandører uten kostnadene ved en formell EDIimplementering. Du kan for eksempel bruke Microsoft Office-programmer til å koble deg opp mot mindre handelspartnere ved å opprette og utveksle XML-baserte dokumenter for kundeordrer, fakturaer og fraktbrev. Microsoft Dynamics AX gir oss mer funksjonalitet for mindre kostnader. Vi har fått et langt mer omfattende produkt enn vi hadde, samtidig som prisen er lavere. Nå har vi forutsigbarhet og full kontroll, både på IT-strukturen og kostnadene. Vi må vise våre eiere at vi gjør fornuftige investeringer. De er imponert over en Return on Investment på 25 måneder. Vanligvis regner vi fem år som bra. Are Sundhaugen, System Manager, Madshus AS. * Krever Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 eller nyere. M I C R O S O F T D Y N A M I C S

10 Vær på høyde med endringene En virksomhet er alltid dynamisk. Microsoft Dynamics AX er laget med tanke på rammebetingelser og forretningsprosesser i stadig endring. Til forskjell fra andre systemer som krever at virksomheten tilpasser seg deres prosesser, tilpasser Microsoft Dynamics AX seg virksomhetens arbeidsmetoder og skaleres etter dens spesifikke forretningsbehov. Det er med andre ord et system som utvikler seg sammen med virksomheten. Enkel tilpasning gir raskere gevinst Microsoft.NET Framwork og Web Services-teknologien gjør det enkelt å sende viktig forretningsinformasjon til rett mottaker. Med fleksibel trelags arkitektur kan Microsoft Dynamics AX, ved hjelp av standard utviklingsverktøy, tilpasses virksomhetens egne arbeidsmetoder og spesifikke krav. Koble virksomheten sammen med handelspartnere og andre forretningssystemer Fleksibiliteten som ligger i Microsoft Dynamics AX gjør det mulig å utveksle data med handelspartnere, strømlinjeforme forretningstransaksjoner, forbedre kommunikasjon med leverandører og effektivisere driften. Du kan også utvide plattformen til å integrere med andre spesialapplikasjoner som er viktig for virksomheten og dele data på tvers av morselskap og avdelinger/datterselskaper. Med Web Services og Application Integration Framework (AIF) kan virksomheten koble seg opp mot andre forretningsprosesser internt eller eksternt for å sende, motta og svare på elektroniske transaksjoner fra andre Microsoft Dynamics AX-implementeringer eller applikasjoner fra tredjepart. AIF inneholder out-of-thebox-support for en lang rekke av de mest vanlige brukerdokumentene, inkludert innkjøpsskjema, ordresedler og fakturaer. Posisjoner virksomheten for fremtiden Microsoft Dynamics AX er en del av et større og innovativt utviklingsforløp som vil gi virksomheten stadig kraftigere verktøy, noe som igjen vil øke verdien av IT-investeringene. Den innebygde kompatibiliteten med Microsoft SQL Server 2005 vil utvide virksomhetens muligheter når det gjelder tilgang til informasjon, noe som fører til bedre og kraftigere analyseegenskaper. Microsoft Dynamics AX fungerer sømløst med øvrig Microsoft-teknologi. 10 M I C R O S O F T D Y N A M I C S

11 Det er et av de mest positive aspektene ved Microsoft Axapta [nå Microsoft Dynamics AX]: Systemets åpenhet og fleksibilitet. Vi kan endre funksjonaliteten etter vårt behov noe som er veldig bra fordi i denne bransjen endrer behovene seg hele tiden. Heine Fjord Nielsen, IT Manager, TC Group M I C R O S O F T D Y N A M I C S 11

12 12 M I C R O S O F T D Y N A M I C S KAPITALISÉR

13 Bedre innsikt gir større handlekraft Med tilgang til integrert informasjon i sanntid fra hele organisasjonen, gjør Microsoft Dynamics AX det mulig å reagere raskt når betingelsene endres. Med god innsikt i driften kan du ta avgjørende og overbevisende beslutninger til rett tid. Tilgang til viktige data i rett tid Applikasjoner som er integrert med Microsoft Dynamics AX deler data på tvers av forretningsprosessene, slik at du kan få den informasjonen du har bruk for, når du har bruk for den. For eksempel med totalintegrert RFID-teknologi* i Microsoft Dynamics AX, kan produsenter og distributører få økt synlighet i deres forsyningskjeder, slik at de bedre kan oppfylle behovene til sentrale handelspartnere. Ved så å foreta en drilldown til detaljert informasjon fra hvor som helst i systemet, får de tilgang til data i sanntid om alt fra produksjonsordrer og lagerbeholdning til kundestatus. Robuste rapporterings- og analysefunksjoner Microsoft Dynamics AX gir ikke bare enkel tilgang til den forretningsinformasjonen du har bruk for, men kommer også med kraftige rapporteringsog analysefunksjoner, slik at du kan få innblikk i trender, spore ytelse og oppdage potensielle problemer. Du kan analysere data slik du selv vil, med fleksible visninger og grafiske nøkkeltallsoversikter. Du kan også opprettekraftige, fleksible rapporter ved å importere data inn i Excel eller bruke den nye rapporteringspakken som følger med Microsoft SQL 2005 Reporting Services. Integrasjonen mellom Microsoft Dynamics AX og Microsoft SharePoint Services gjør det enkelt å få sanntidsinformasjon om virksomhetens kritiske prestasjonsfaktorer. * RFID (radiofrekvensidentifikasjon)-integrasjonen krever Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 eller nyere, samt RFID Services som vil bli tilgjengelig i slutten av M I C R O S O F T D Y N A M I C S 13

14 Grip nye globale muligheter I dagens globale økonomi er mulighetene for å komme inn på nye markeder og inngå nye samarbeid større enn noensinne. Men global ekspansjon kan også øke konkurransen og kravene fra kundene kan bli større. For å få mest mulig ut av de nye mulighetene, må du være forberedt og klar til å handle raskt og bestemt. Microsoft Dynamics AX kan hjelpe virksomheten med lønnsom vekst, samtidig som den høye produktiviteten og det gode servicenivået opprettholdes. Velg selv hvilke språk og valuta du vil gjøre forretninger i Med Microsoft Dynamics AX har du verktøyet som skal til for å gjøre forretninger globalt. Det kommer med innebygd språk- og valutastøtte for 32 land, inkludert Kina, Japan og Brasil tre av de viktigste markedsøkonomiene i vårt århundre. Du kan opprette nettsider og levere informasjon til kunder, partnere og forhandlere på deres foretrukne språk med minimale kostnader. Microsoft Dynamics AX er også i tråd med Unicode, slik at dataene kan sendes over flere forskjellige plattformer, språk og land, uten at noe endres. Å opprette forretningsrelasjoner i nye markeder er med andre ord blitt mye enklere. Vekst uten grenser Å holde styr på globale forretningsrelasjoner innebærer mange utfordringer. Virksomheter med datterselskaper i utlandet har ofte problemer med manglende kontroll når det gjelder å administrere salg og innkjøp. Faren for feilhandlinger øker betraktelig og ressurser går til spille. Microsoft Dynamics AX gir out-of-the-box, automatisert handelsstøtte internt i konsernet, slik at du kan ha oversikt over alle aspekter ved salg og innkjøp. For eksempel kan du etablere spesifikke regler for muligheten til å endre et salg eller en bestilling. Microsoft Dynamics AX kommer også med andre landspesifikke egenskaper, som oppdatert informasjon om skatt og forskrifter, for å gjøre det enklere å sette opp og tilpasse systemet. Med Microsoft Axapta [nå Microsoft Dynamics AX] har vi fått full kontroll på kostnadene gjennom hele prosessen. Det er absolutt nødvendig for å henge med i dagens globale marked, som er preget av stramme marginer hele veien. Per Morten Lyngaas, Produksjonssjef, Oswo AS 14 M I C R O S O F T D Y N A M I C S

15 Data i sanntid holder deg oppdatert med regler, forskrifter og standarder Progresjon handler om å vite hvor man er på vei, men det handler også om å vite hvor man kommer fra. Dette er særlig viktig i en tid hvor det er nødvendig å være i samsvar med en lang rekke regulativer. De fleste bransjer er i dag underlagt mange spesialkontroller, regler og forskrifter. For å kunne imøtegå de reguleringer og regnskapsstandarder som er i stadig endring, må du ha tilgang til pålitelige, tilgjengelige og reviderbare data. Den sentraliserte og robuste informasjonssporingen i Microsoft Dynamics AX kan hjelpe deg med å oppfylle rapporteringskrav for alle dine prosjekter og forretningsforhold. Microsoft Dynamics AX inneholder informasjon om norske skatteregler og reguleringer, som også kan være til hjelp ved beslutningstaking på andre områder i virksomheten. Våre viktigste kunder ( ) stiller store krav til IT-systemene hos sine leverandører. Sporbarhet er ufravikelig, og de krever også at alle transaksjoner skal foregå papirløst i e-handelsløsninger. Vi registerer alle nødvendige data med en kombinasjon av strekkodeskanning og online vekter og har dermed full dokumentasjon av råvarene helt ned til de enkelte pølsepakkene. Trond Andersen, IT-sjef, Grillstad Les mer på: M I C R O S O F T D Y N A M I C S 15

16 Dette dokumentet er kun ment som informasjon. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTALT, IMPLISERT ELLER LOVBESTEMT, VEDRØRENDE INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET Microsoft Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Microsoft, Axapta, BizTalk, Excel, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics-logoen, Outlook, PivotTable, SharePoint, Visual Studio, Windows, Windows Server, og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation eller Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller i andre land. Microsoft Dynamics er en serie integrerte forretningssystemer som er enkle å tilpasse og som gir deg og dine medarbeidere muligheter for å ta forretningsbeslutninger med større sikkerhet. Microsoft Dynamics fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft, og automatiserer og strømlinjeformer økonomistyring, Supply Chain Management og CRM på en måte som hjelper virksomheten med å nå sine mål. For mer informasjon:

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

PRODUKTGUIDE 2008. Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner

PRODUKTGUIDE 2008. Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner PRODUKTGUIDE 2008 Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner Norges mestselgende økonomi-, CRM- og Internettløsninger! 2007 Beste

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll på regnskap og fakturering

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter. En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa

Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter. En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa Introduksjon Hvem er målgruppen for denne hviteboken? Denne

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer