orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1."

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet for naturvitenskap og teknologi Instituttleder Innkalling til instituttstyremøte Møtetid: Tirsdag kl M Møtested: 1. etg. romm K4-168 Dato: Signatur : The Arkiv: 0 Saksliste: Godkjenning av dagsorden. IKP-sak 13/011 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ogg saksliste. IKP-sak 13/02 HMS årsrapport 2012 og insidentrapport - presentasjon i møtet IKP-sak 13/033 Gjennomgang av status resultater for 2012, mål 2013 og nyheter ved IKP IKP-sak 13/04 Strategi og bemanning orientering IKP-sak 13/05 Regnskap 2012 IKP-sak 13/06 Om undervisning generelt og studentes nes forkunnskaperr spesielt - IKP-sak 13/07 Eventuelt Side 1 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

2 NTNU IKP-sak 13/01 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for kjemisk prosessteknologi /Tom Helmersen Arkiv: 13/001/THe N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Godkjenning av protokoll fra møtet Tilråding: Instituttstyret godkjenner protokollen Møteprotokoll fra Instituttstyremøte ved Institutt for kjemisk prosessteknologi Gjelder : Instituttstyremøte Møtetid: Kl Møtested: Kjemiblokk 5, rom K5-201 Signatur: THe Til stede: Styreleder Eksterne medlemmer Styremedlem Styremedlem Vara styremedlem Representant for faste vitenskapelige tilsatte: Styremedlem Representant for midlertidige vitenskapelig tilsatte Styremedlem Representant for teknisk/ administrative tilsatte Styremedlem Vara styremedlem Instituttleder Øyvind Gregersen - IKP Head of Energy and Environment Heidi Mediaas Environmental Technology- Statoil TNE R&D Research Centre Trondheim Forskningsdirektør Philip Reme - PFI Forskningssjef Ole Wærnes SINTEF M&K Professor Hilde Johnsen Venvik IKP Stipendiat Margrethe Nergaard IKP Seniorkonsulent Torgrim Mathisen IKP Senioringeniør Berit Borthen - IKP Side 2 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

3 Studentrepresentanter Styremedlem Sekretær Forfall: Student Peter Johan Bergh Lindersen - IKP Student Ebenezer Hayfron-Benjamin - IKP Administrativ leder Tom Helmersen - IKP Saksliste: Godkjenning av dagsorden Vedtak: Instituttstyret godkjenner dagsorden IKP-sak 12/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksliste Vedtak: Instituttstyret godkjenner protokollen IKP-sak 12/08 HMS status for arbeidet og insidentrapport - presentasjon i møtet Vedtak: Instituttstyret tar statusrapporten til etterretning - se vedlegg IKP-sak 12/09 Gjennomgang av status resultater for 2012, mål 2013 og nyheter ved IKP Vedtak: Instituttstyret tar orienteringen til etterretning se vedlegg Status måleindikatorer pr. november 2012: Side 3 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

4 Målområde Indikator Resultater 2009 Resultater 2010 Resultatmål 2011 Resultater 2011 Resultatmål Resultater 2012 nov.12 Publisering Doktorgrader Ekstern finansiering Ant publ.poeng pr. vit. stilling 6,68 6,69 (128) 7 7,68 (163) 7 (131) Andel av publ på nivå 2 39,60 % 35 % 40 % 33 % 35 40,45 % Ant uteksaminerte phdkandidater pr. vit. stilling. 0,74 0,85 1 1,25 1 0,67 Omsetn. BOA inkl EU i MNOK 80, , EU-omsetning 4,3 MNOK 6,3 5 MNOK 4,3 MNOK 5 MNOK 2,5 MNOK Utdanningskvalitet Gjennomføringsgrad. pr student opptatt. 69% på normert tid, ingen har sluttet 72 % 75 % 90 % 75 % 74% Kjønnsbalanse vit.stillinger Rekrutteringsandel fra Ind.kjemi og bioteknologi Rekruttering på internasjonalt masterprogram Rekrutteing ordnære MSc. Programmet Andel kvinner av nytilsatte som krever dr.grad Andel kvinner i fast vit. stillinger 29 % % av årskull 9 av 12 møtt opp 50 % 40 % 50 % 44 % % 80 % 50 % 33 % 50 % 10% % 19% IKP-sak 12/10 Budsjett 2013 Vedtak: Instituttstyret vedtar overordnet budsjett for IKP-sak 12/11 Studieplan 2013/2014 Vedtak: Instituttstyret vedtar studieplan for 2013/2014 med de foreslåtte endringer IKP-sak 12/12 Eventuelt Vedtak: Ingen saker til eventuelt Side 4 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

5 NTNU IKP-sak 13/02 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for kjemisk prosessteknologi /Tom Helmersen Arkiv: 13/002/THe N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: HMS årsrapport 2012 og insidentrapport - presentasjon i møtet Tilråding: Instituttstyret tar statusrapporten til etterretning Side 5 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 NTNU IKP-sak 13/03 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for kjemisk prosessteknologi /Tom Helmersen Arkiv: 13/003/THe N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Gjennomgang av resultater for 2012, mål 2013 og nyheter ved IKP Tilråding: Instituttstyret tar gjennomgang av resultater til etterretning og vedtar at måltabellene for 2013 skal være lik måltall for Målområde Publisering Doktorgrader Ekstern finansiering Resultatmål Resultater Resultatmål Utdanningskvalitet Kjønnsbalanse vit.stillinger Indikator Ant publ.poeng pr. vit. stilling Andel av publ på nivå 2 Ant uteksaminerte phd-kandidater pr. vit. stilling. Omsetn. BOA inkl EU i MNOK Resultater 2009 EU-omsetning 4,3 Gjennomføringsgrad. pr student opptatt. Rekrutteringsandel fra Ind.kjemi og bioteknologi Rekruttering på internasjonalt masterprogram (MsChemgEng) Rekrutteing ordnære MSc. Programmet (MTKJ) Antall inn i MSc fra Høgskole (MIKJ) Andel kvinner av nytilsatte som krever dr.grad Andel kvinner i fast vit. stillinger Resultater 2010 Resultater ,68 6,69 (128) 7,68 (163) 7 9,25 (194,3) 39,60 % 35 % 33 % % 35 0,74 0,85 1,25 1 0, , , , % på normert tid, ingen har sluttet 29 % 11 MNOK 6,3 4,3 MNOK 5 MNOK 3,0 MNOK Side 6 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx 7 5 MNOK 72 % 90 % 75 % 74% 75 % 49 % av årskull 9 av 12 møtt opp 40 % 50 % 44 % 50 % % 80 % 33 % 50 % 10% 50 % % 19 % 50 %

21 NTNU IKP-sak 13/04 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for kjemisk prosessteknologi /Tom Helmersen Arkiv: 13/004/THe N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Strategi og bemanning orientering Tilråding: Instituttstyret tar orienteringen til etterretning Notat unntatt off. Side 7 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

22 NTNU IKP-sak 13/05 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for kjemisk prosessteknologi /Tom Helmersen Arkiv: 13/005/THe Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Regnskap 2012 N O T A T Tilråding: Instiuttstyret godkjenner regnskapet for var et ganske uvanlig år økonomisk sett. Året startet med et sterkt ønske om høy aktivitet. Når man fikk de første signaler fra NTNU sentralt om tildelingen 2013 og prosjektinngangen ble det etter hvert slått kontra med beskjed om at 2013 kom til å bli et vanskelig år og at det ikke var nødvendig å presse på aktivitetsnivået. Det hele kulminerte med stillngstopp i slutten av For instituttets del ble et par større investeringer på rammetildelingen (gassalarm K4 og oppussing av lunsjrom) forsinket slik at resultatet på RD (Ramme drift) ble i størrelsesorden ca. 2 MNOK bedre enn forventet og endte på 2,7 MNOK og akkumulert på 6,2 MNOK. Når det gjelder RD-69 så ble den avviklet i 2011, og i 2012 kun vært noen overføringer gjennom denne rammen. På RSO(Ramme Strategi og Omstilling) fikk vi noen nye prosjekter, men rammen har vært preget av nedbygging, særlig bevilingningene i forbindelse med finalister til SFF. Når det gjelder BOA så har vi hatt en nedgang i aktivitet fra 69 66,3 MNOK. Lønnsutgiftene har sunket og antalle stipendiater synker, mens investeringer og driftsutgifter øker. Likevel økte ordrereserven med KNOK 687 i løpet av året og inntektene er noe på vei opp. Forhåpentlig er reduksjonen i 2011/12 bare en korvarig nedgang. Totalt sett økte instituttet sin reserver i Side 13 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

23 Regnskapsrapporter 2012 for det enkelte segmentet RD, RD69, RSO: Bevilgningøkonomien Eksterne prosj. (BOA): Er ekstern prosjektmidler (offentlig og private) IKP totalt NTNU - RAPPROD: Budsjettavviksrapport (alle beløp i tusen) Sted : '663005', Periode : 'des-12', Utvalg : 'T' Sted Steds-navn A Arts-klasse Sum regnskap hittil i år Over-/underskudd tidligere år Disponible budsjett Institutt for kjemisk 2 2 Overført processteknologi 3 3 Inntekter Investeringer Lønn Drift Drift Drift Drift Sum 6-9: TOTALSUM: Årsresultat UB - Total Ramme Drift NTNU - RAPPROD: Budsjettavviksrapport (alle beløp i tusen) Sted : '663005', Periode : 'des-12', Utvalg : 'rd' Sted Steds-navn A Arts-klasse Sum regnskap hittil i år Over-/underskudd tidligere år Disponible budsjett Institutt for kjemisk processteknologi 2 2 Overført Inntekter Investeringer Lønn Drift Drift Drift Drift Sum 6-9: TOTALSUM: Årsresultat UB - Total Ramme Drift 69 NTNU - RAPPROD: Budsjettavviksrapport (alle beløp i tusen) Sted : '663005', Periode : 'des-12', Utvalg : 'RD69' Sted Steds-navn A Arts-klasse Sum regnskap hittil i år Over-/underskudd tidligere år Disponible budsjett 2 2 Overført Inntekter Investeringer Lønn Drift Drift Drift Drift Sum 6-9: TOTALSUM: Årsresultat 3 UB - Total 3 Ramme Strategi og omstilling NTNU - RAPPROD: Budsjettavviksrapport (alle beløp i tusen) Sted : '663005', Periode : 'des-12', Utvalg : 'rso' Sted Steds-navn A Arts-klasse Sum regnskap hittil i år Over-/underskudd tidligere år Disponible budsjett 2 2 Overført Inntekter Investeringer Institutt for kjemisk processteknologi 5 5 Lønn Drift Drift Drift Drift Sum 6-9: TOTALSUM: Årsresultat UB - Total Eksternfinansert prosjekter (BOA) NTNU - RAPPROD: Budsjettavviksrapport (alle beløp i tusen) Sted : '663005', Periode : 'des-12', Utvalg : 'E' Sted Steds-navn A Arts-klasse Sum regnskap hittil i år Over-/underskudd tidligere år Disponible budsjett 2 2 Overført Inntekter Investeringer Institutt for kjemisk processteknologi Institutt for kjemisk processteknologi 5 5 Lønn Drift Drift Drift Drift Sum 6-9: TOTALSUM: Årsresultat -687 UB - Total

24 NTNU IKP-sak 13/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for kjemisk prosessteknologi /Tom Helmersen Arkiv: 13/006/THe N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Om undervisning generelt og studentenes forkunnskaper spesielt Tilråding: Instiuttstyret tar redegjørelsen fra førsteamanuensis Tore Haug-Warberg til orientering og ber instituttleder ta opp saken i kollegiet på et faglærermøte, ev. melde inn ønsket i forbindelse med behandlingen av studieplan for 2014/2015 Vedlagt ligger skrivet fra førsteamanuensis Tore Haug-Warberg. Til orientering var det ikke lagt ved noen prøveeksamen. Side 14 av Instituttstyremøte - dagsorden og sakspapirer.docx

25

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein (Deltok ikke i behandl. av K-sak 80/01) Konsulent Beate K. Reinertsen

Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein (Deltok ikke i behandl. av K-sak 80/01) Konsulent Beate K. Reinertsen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2001/189/011.1 17.10.2001 UD/BKR P R O T O K O L L fra Kollegiets møte 17.10. 2001, kl. 10.00 16.15 Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Detaljer