Dei unge fyller gudstenesta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dei unge fyller gudstenesta"

Transkript

1 NR ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot BUK Ål Kyrkjeakademi... 6 Kva er «Open kyrkje»?...6 Vi går i kyrkja... 7 Gravstell...7 Topp med leir!...8 «For Gud, som er opphav og endemål for alt, han ville føra mange born til herlegdom. Då måtte han la opphavsmannen til frelsa nå fullendinga gjennom lidingar» Foto: Øystein Kilde. Dansegruppe frå Ål kulturskule. 26. april kl blir det gudsteneste FOR ALLE prega av ungdom. Samtlege konfirmantar vil ha ei oppgave i eller rundt gudstenesta. glimt fra konfirmantåret og konfirmanttankar vil bli delt, drama og dans kan det bli, sang og musikk og kyrkjekaffi, sjølvsagt. Hebr. 2,10. Folkemusikkliturgien vil bli nytta denne dagen, og det blir arbeidd for å få ungdommelege musikarar. Konfirmantane skal bidra i alle ledd, så langt som råd, i førebuing, gjennomføring og etterarbeid. Du vil møte konfirmantar i døra som ønskjer deg velkommen. Konfirmantar vil lese tekstar og lede bøner, I gamledagar var det overhøyring. Seinere vart det samtalegudsteneste. Dei siste åra har konfirmantane i Ål prega den ordinære gudstenesta i alle ledd søndag før første konfirmasjonssøndag. Det er berre å gle seg og kome!

2 OPPSUMMERT Fire dager med hundrevis av ungdommer, magiske konserter, inspirerende møter og høy faktor med organisering kjennes i kroppen. Etter få timers søvn gjennom helga nærmer jeg meg festivallanding og gudstjeneste i kirka. Skjærgårds vinter 2015 er snart gjennomført. Jeg blir sittende å se utover en fullsatt kirke der majoriteten er ungdom og unge voksne. Salmer er byttet ut med lovsang, - orgelet er byttet ut med band og solister, - og salme boka er byttet ut med lysbilder på powerpoint. Men menneskene er ikke byttet ut. De er her - fra de helt små til de godt voksne. Her er alle generasjoner. Mange kjente og mange ukjente. Kanskje noen «sluker noen kameler» i denne gudstjenesten, for den er ikke som den bruker å være. I så fall gjør de det med glans. Når vi inviterer til fest blir det alltid annerledes, -mer spenstig og mer utradisjonelt. Vi mennesker har lett for å mislike endringer det er trygt og godt med det vi kjenner best. Noen ganger hindrer det at nye ting spirer fram og at nye kommer til. Det er da vi må gå noen skritt, og tillate usikker heten og det ukjente å komme, for hemmeligheten med suksess er alltid å ville noe. (Benjamin Disraeli) Og uten å ville noe får man ingenting gjort. Bibelmaraton- TAKK! Tusen, tusen takk til alle dykk som stilte opp både på natta og på dagtid for å vera med å lesa gjennom Bibelen under Bibelmaraton på Gol. Det var så mange som stilte opp. Og det var litt spesielt å lesa Bibelen kontinuerleg fra første til siste side i fire dagar og tre netter! Det me ynskte var ikkje å setja nokon rekord. Men det var å setja fokus på Bibelen, Guds levande ord og å inspirere til meir bibellesing. Eit av måla var óg å «opne» denne boka for fleire. Det var folk som les på mange ulike språk både santali, aseri, gassisk, tagalog, på swahili m.fl. På den måten fekk vi også sett fokus på at vi er ein del av ei verdensvid kyrkje. Normisjon er også oppteken av at fleire folkeslag skal få Guds ord på sitt språk, så det arbeidet støtter vi også. Samlinga på søndag ettermiddag vart veldig spesiell. Litt før kl.18. kom dei to inn som hadde lese siste timen, framfor dei gjekk to jenter med det lyset som hadde brunne heile tida sidan vi starta å lesa på torsdag morgon. Heile forsamlinga reiste seg, og vi fekk høyra Johannes openbarings siste kapittel lese der. Då var det mange av oss som hadde ei tåre i augekroken. Og etterpå steig takken opp til Gud både fordi vi fritt kan få lesa Bibelen, fordi vi har Guds ord på vårt eige språk og fordi vi fekk ta imot Guds levande ord. Gunnvor Kreken Sangen runger ut av høyttalerne i kirken, og gleden kommer i takt med musikken. Takknemmeligheten og forventningen stiger hos flere enn meg denne formiddagen. Det er håp for kirkene og menighetene våre i framtida, og det er håp for neste generasjon! Det er jeg sikker på Borghild Ulshagen

3 Fra død til liv AV ARNE JENSEN PROSTIPREST To kvinner som sørget over Jesu død gikk for å se til graven hans. Det som møtte dem da de kom frem var en tom grav, et blendende lys, og en engel som sa «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa». (Matteus 28,5-6) Troen på Jesus og Jesu oppstandelse er en gave. Uten Gud ville troen på et liv etter døden være noe vi kunne ønske oss eller drømme om, men ikke en tilstand vi kunne fremkalle selv. Med Jesu oppstandelse er denne «drømmen» blitt virkelighet. For godt til å være sant, vil noen si. Den kristne tro sier i stedet at dette både er sant og godt på én gang! De fleste av oss har selv gått den tunge veien til en grav. Hvert eneste navn på hver eneste støtte minner om adskillelse og oppbrudd, ofte til en veldig høy pris. Likevel synes mange at det er fint å rusle rundt på kirkegården. Kanskje fordi de samtidig blir minnet om at de ikke er alene. Det store antall gravstøtter viser at det er mange som har erfart hva det vil si å miste en de er glad i. Og i en slik setting kan vi kjenne at felles erfaring gir styrke. Et annet sted vi kan hente styrke er i Bibelen. I Romerbrevet 6,5 står det, «Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans». En gravplass minner oss om livets korthet, men samtidig om livets verdi. For Jesus er et menneskeliv likevel mye mer verdt enn det vi kan favne over under vår korte tid på jorden. Derfor gav han oss sin påske. Jesu oppstandelse mer enn bare Jesu oppstandelse. Dette har sammenheng med Jesu egne ord om at den som tror på ham, skal leve om han enn dør (Joh. 11,24). Jesus døde for å sette oss mennesker fri, og han gjorde det til en veldig høy pris. Hans sår vitner om at det finnes tilgivelse for synd. Gjennom dette åpner han veien til frelse. Jesu fødsel har gitt navn til vår tidsregning. Før Kristus og etter Kristus. Jesu oppstandelse peker også på et før og et etter. Kvinnene som kom til Jesu grav opplevde overgangen. De så Jesus både i lidelse, død og oppstandelse. Det de har fortalt fra disse opplevelsene gir oss grunn til å feire påske hele året. Påskekonsert...med Thor Olav Fjellhøi på trompet! Arr: B-karad`n Stein-Ove Thon bind det heile saman med tekstlesing. Onsdag 1.april 2015, kl Pris: 100kr. /voksen -barn gratis. Ål kyrkje Velkommen til ein fin start på påskehøgtida saman med oss! KYRKJEBLAD FOR ÅL

4 Kyrkjevalet 2015 No er det berre 6 månader til valet. Og mange brikker fell på plass. Likevel er mykje att. Det tok tid før søknaden om ny sokneråd struktur for Ål vart godkjent. Og nokre spørsmål må sokneråda fi nne løysing på, men det let seg ordne. Ål kyrkjelege fellesråd vert nok som før: I alt 9 representantar, dvs 2 frå kvar kyrkjelyd med 2 varafolk på same måte, samt kyrkjev erje og prost/sokneprest, samt ein frå kommune/ formannskap med vara. Fellesrådet har oppgåva å vera formell arbeidsgjevar og styre økonomien/kostnadane i kyrkjene. Det nye Ål felles sokneråd (endeleg namn på rådet er ikkje bestemt) vert sett samen av 4 representantar frå Ål kyrkjelyd, 2 frå Leveld og 2 frå Torpo. Kvart kyrkjesokn skal også velja 5 varafolk. Dessutan er prost/sokneprest med i soknerådet. For Torpo t.d. vil dei to valde medlemene delta både i fellesrådet og soknerådet. Dei 5 varafolka vil få tildelt dei andre oppgåvene i si lokale kyrkje. Ål trusopplæringsutval skal saman med kyrkjelydspedagogen styre opplæringa av alle mellom 0-18 år. Kvart sokn skal framleis ha eit lokalt diakoniutval og ein del diakonikontaktar i samarbeid med diakonen, med dei same oppgåvene som før. I Ål misjonsråd deltek dei 5 store misjonsorganisasjonane i Ål, samt soknepresten. Dei arbeider med fellesarrangement og misjonsprosjekta i kyrkjene våre. Kyrkjebladet er eit fellestiltak for alle tre kyrkjelydane. Medlemene i sokneråd/fellesråd, samt varamedlemene vil også føre det lokale ansvar for kyrkja og kyrkjegarden, innspel til vedlikehald, utstyr, aktivitetar osv. Nominasjonsarbeidet er i godt i gang i skrivande stund - både til bispedømeråd og sokneråd. Her er det berre å melde seg til teneste for den lokale kyrkja! Ti gode grunnar til å vera med i soknerådet: 1. Du medverkar til å halda lokalkyrkja levande 2. Du vert ein del av eit kristent fellesskap 3. Du gjer ein viktig jobb for fellesskapet 4. Du kan syta for eit trygt og godt fritidstilbod for born og unge 5. Du får innblikk i og påverkar dei demokratiske prosessane i kyrkja 6. Du får eit nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 7. Du kan syta for at di kyrkje er ei open og inkluderande kyrkje 8. Du pregar aktivitetstilbodet i nærmiljøet ditt 9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruka i andre samanhengar 10. Du kan oppdage nye sider ved deg sjølv. Lutherstadt Ål kyrkjelyd skal vere med på å markere «Lutherjubiléet». I januar fekk to representantar frå Ål gleda av å vere på studietur til Wittenberg for å sjå staden som har sett slike sterke spor i kyrkjehistoria. Johanne Marie Jordet og Kjellfred Dekko kom heim fylt av inntrykk og entusiasme. Om to år er det 500 år sidan Martin Luther slo opp sine 95 tesar på døra til slottskyrkja i Wittenberg. Dette vart ei hending som skulle forandre kyrkja og verda. Men kvar ligg Wittenberg og korleis er det der i dag? Wittenberg er ein liten by som ligg ein god times biltur sør for Berlin.Her finn me mykje som vitnar om at denne staden var viktig for Martin Luther og dei som stod han nær i tida fram mot reformasjonen. I dag er byen under ei total renovering. Denne har pågått i fleire år og målet er at byen skal stå fram i all si prakt i Då blir det venta storinnrykk av turistar og andre som ynskjer å feire jubiléet i byen der reformasjonen fekk sitt utspring. Sjølve «gamlebyen» er liten. I hovudgata finn me porten inn til Lutherhuset. Dette var universitetet 4 -omo-

5 Å få oversett Bibelen til eit språk folket kunne forstå var eit viktig mål for Luther. Wittenberg fram mot 2017 Luther kom til då han flytta til Wittenberg. Her starta han etter kvart med forelesingar for teologistudentar. No er dette museum, og midt inni finn me to rom som er teke vare på i si originale form. Her budde Luther med sin familie. Mykje tyder på at Wittenberg var eit viktig kraftsenter for utdanning innan fleire fagfelt som filosofi, psykologi, jus og teologi. Ikkje langt frå Lutherhuset ligg Melangthons hus. Phillip Melangthon var ein av Luther sine nære medarbei- darar. Han var lærer ved sitetet i Wittenberg og med på å univerforfatte Confessio Augustana, som i dag er den Lutherske kyrkja sine vedkjennings skrifter. Luther var som me forstår ikkje aleine. Viktig var og Lucas Cranach. Han var målar ved hoffet til Fredrik den Vise på 1500-talet. Mykje på grunn av målarkunsten hans finn me i dag bilete av dei kjente personane frå denne tida. I hans atelier i Wittenberg vart det og måla mange altartavler. På fleire av desse finn me igjen kjente personar frå samtida i Wittenberg plassert inn i kjente bibelforteljingar. Melangthon var og viktig i samband med utviklinga av boktrykkarkunsten og trykking av Biblar. Å få oversett Bibelen til eit språk folket kunne forstå var eit viktig mål for Luther. Me finn i dag eit lite trykkeri som viser spor av korleis prosessen var då dei starta med trykking av Biblar. I enden av hovudgata ligg Slottskyrkja, tydeleg under oppussing. Det var her Luther i 1517 angiveleg skal ha slått opp dei 95 tesane han hadde utforma. Den gong var nok døra av tre, i dag er ho av metall der alle tesane er gravert inn. I løpet av dei siste åra har kyrkjelydar over heile verda vore på besøk i Wittenberg for å førebu og markere 500-års-jubiléet for reformasjonen. Dette finn me synleggjort av fleire hundretals nyplanta tre i «Lutherparken». Sett frå lufta har parken form som «Lutherrosa», med korset i midten som sentrum for vår tru. KYRKJEBLAD FOR ÅL

6 Blir ein friskare av å tru? Kva betyr tru og livssyn for mennesket i dag? Kan ein bli frisk, eventuelt friskare av å tru? Finst det vitskaplege prov for at tru og bøn førebyggjer eller lækjer sjukdom? Psykiater og professor Lars Lien, frå Hamar, har forska på desse spørsmåla og held foredrag om dette i Ål kyrkjeakademi andre fredag etter påske. Ål kulturhus, Neschmuseet Fredag 17. april kl Billettar: kr 120/150 BUK 2015 FOTSPOR Planlegg ferien og set av datoane allereie no juni. Visst Eyvind Skeie skal & Sigvald våren Tveit komme san ger om håp KONSERT I ÅL KYRKJE laurdag 18. april kl Ål kantori og Voss og omegn kantori med dirigentar: Audun Flaen og Magnus Kløften. Solistar Gunhild og Sigurd Rotvik Tunestveit. FOTO: AUDUN MOEN BUK er feriesamling for born som er ferdige med trinn. Frå kl skal dagane fyllast med fullt liv og mykje moro. Det blir frisk song, leik, bibelsamlingar, konkurransar, turar, matkos og formingsaktivitetar. Me skal i år ha base i kyrkja og området rundt. Unge frå 5. tr og oppover må veldig gjerne melde seg som minileiarar/ungdomsleiarar. Send påmelding med fylgjande info; Namn, adresse, telefon mor/far, skule/kl.trinn, T-skjortestørrelse: 4-6, 8-10, 12-14, S, M, L Allergiar eller anna me treng å vite om Til e-post eller brev Ål kyrkjekontor, postboks 140, 3571 Ål. Påmeldingsfrist 1. juni.pris 300,- pr barn. Etter fristen 400,-. Det vert praktisert venteliste. Arr: Ål sokneråd/trusopplæringa i Ål Øystein Kilde, Johanne Marie Jordet, Ingvild Kaslegard I tillegg til gudstenester på sundagar er det høve til å gå i Ål kyrkje dei kvardagane når nokon av dei tilsette arbeider i eller ved kyrkja. Ein del av oss har som regel ikkje høve til det og då kan me gå dit onsdagskveldane - frå klokka halv åtte til ni. For meg er det ikkje viktigast kva som foregår eller kven som er der. Men at eg kan vera der. Berre vera. Og at det er andre der som også vil vera i Guds hus. Gud er overalt, han ser oss overalt, men det gjer noko med oss når me møter opp, Kva er «OPEN KYRKJE»...? stiller oss innfor Guds åsyn om eg kan seia det slik. Bortsett frå ein litt lang sommarferie har me ei vaktliste, slik at to personar låser opp, tenner lys og set fram salmebøker. Me spelar ein CD med sangar frå Taize, åtte korte sangtekster omatt og omatt ein halv time. Så er det ein som les opp ein eller fleire av tekst ene for komande sundag før me startar opp att musikken. Då går det an at nokre samlast bakerst i kyrkja for samtale om det som er opplese, medan andre sit stille i benkane eller knelar ved altarringen eller studerer Ål-taket. I fastetid og advent er det korte nattverdgudstenester frå klokka halv åtte. Eg opplever desse kveldane som viktige, både for meg og mitt kristenliv og for kyrkjelyden ved at kyrkja er i bruk noko meir enn dei sundagane det er messe. Titelen «open kyrkje» syns eg også kan vera eit motto, for sjølv om eg veit mange syns det er vanskeleg å gå i kyrkja så ynskjer eg at alle skal kjenna at kyrkja er open nok til å gå dit når dei kjenner at dei har bruk for det eller lyst til det. Ål kyrkje er open kvar dag tysdag fredag mellom kl og kvar onsdagskveld kl Då svara Herren: «Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men det er eitt som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikkje takast frå henne.» Asle 6 KYRKJEBLAD FOR ÅL 2 15

7 REDAKSJONSKOMITE: Magny Reinton Folkedal Borghild Ulshagen Arne Jensen Olav O. Moen Bankgiro: ADRESSE: Postboks 140, 3571 Ål UTGJEVAR: Sokneråda i Ål, Torpo og Leveld GRAFISK PRODUKSJON: Kreator Kommunikasjon AS 3570 Ål Telefon ÅL PRESTEGJELD KYRKJEKONTORET Ope tysdag fredag kl Tlf Vakttlf. kl helgane Prost/spr. Vigdis M. Storhaug Sokneprest Frank Vorhaug Prest/rådgj. Arne Lie Prostiprest Arne Jensen Kyrkjeverje Kjellfred Dekko Sekretærar Magny R. Folkedal Guro Stave Kantor Audun Flaen Organistar Ingunn S. Lie Håkon Tveito Diakon Bente K. Sletten Kyrkjelydsped. Johanne Marie Jordet Reinhaldar Gro Thoen Kyrkjetenarar Nils Medgard Håkon Tveito Per Hermann Kolsrud Soknerådsleiarar: Ål Øystein Kilde Torpo Anne Torild Grødum Leveld Ingvard Solberg Fellesrådsleiar: Ingvard Solberg Palmesundag Vats fjellkyrkje Familiegudsteneste Skjærtorsdag Torpo kyrkje Vats fjellkyrkje Nystølskyrkja Sportsandakt Sangefjell naturkatedral Ål kyrkjestugu Bordmesse Langfredag Nystølskyrkja Leveld kyrkje Ål kyrkje Påskedag Leveld kyrkje Høgtidsgudsteneste Ål kyrkje Høgtidsgudsteneste Nystølhovda, Opheimsåsen Friluftsgudsteneste påskedag Kårstugu s. i påsketida Ål kyrkje VI GÅR I KYRKJA Gravstell Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål. Prisliste finst på nettsida: aspx For at kyrkja kan ta på seg gravstell, er det nødvendig med plantekasse som vist i illustrasjonen. Kyrkja sel plantekasser i ulike størrelsar. Vats fjellkyrkje Sportsandakt s. i påsketida Leveld kyrkje Torpo kyrkje s. i påsketida Ål kyrkje s. i påsketida Leveld kyrkje Torpo kyrkje Konfirmasjon s. i påsketida Ål kyrkje og Konfirmasjon Kristi Himmelf.dag Ål kyrkje Grunnlovsdagen Ål kyrkje Torpo kyrkje Leveld kyrkje Frist for å teikne ny avtale om gravstell er 15. mai. Avtale teikna etter denne datoen, trer i kraft året etter. DØYPTE Ål: Alma Lunden-Gjeitsund Olai Bjørnsen Skarpås Mari Veslegard Torpo: Idunn Nesje Ødegård Alma Vestenfor Gullhagen Anna Haugen Pettersborg DØDE Ål: Thelma Helling f Gudrun Margrethe Lien f Gurid Solveig Asgrimplass f Borghild Kristine Skjervheim f Jon Bolstad f Vidar Arne Grefsheim f Sidsel Rønhovde f Geir Irjan Hansen f Leveld: Sissel E. Arnegard f Borgny Hagen f Torpo: Martin Johannes Engstrøm f Samtaler for par, familier og enkeltpersonar Kommunikasjon, Konfliktløysing, Foreldrerettleiing, Mekling m.m Tilbodet er gratis Tlf Torget 5, Ål. Pb. 119, 3570 Ål For døve og tunghøyrde; send sms til: Familieterapeutar: Liv A. Solberg Børge Bekkestad Marit Haug Noss Sekretær: Guro Stave Neste nr. av kyrkjebladet kjem til pinse. Stoff til bladet må leverast kyrkjekontoret innan 22. april. KYRKJEBLAD FOR ÅL

8 Informasjon til alle husstandar i Ål TOPP MED LEIR på Veslestølen! Hver høst og hver vinter er det barneleir på Veslestølen Leirsted i Votn dalen. Der er årlige ungdomsleirer, også. På leiren februar var det som i fjor venteliste. Så populært er det med leir på Veslestølen! Barn i alderen 2.-7.trinn fra Geilo og Gol, Hemsedal og Ål og fra Oslo med, fylte alle rom i hovedbygget og i underetasjen i styrerboligen. Lederne er også Hallingdals egne, med Hildegunn Joranger som sjef og Gro Thoen med solid mannskap på leirkjøkkenet. Det er gøy å reise på leir og oppleve masse forskjellig sammen med andre på omtrent samme alder. Og på leir er det helt naturlig å snakke om Jesus! På denne leiren var det tema fra Esra og Nehemia i Det gamle testamentet. Om Israelsfolket som glemte Gud. De var mer opptatt av å ligne på naboene. Da gikk det ikke så bra. Men Gud hørte deres bønn i fangenskapet i Babylon, og gjennom en fremmed konge gav Gud dem anledning til å reise hjem og gjenreise templet og Jerusalems bymurer. Og folket ble lei seg, da de hørte Guds Ord lest, for de skjønte at de hadde levd langt fra Guds gode vilje for dem. Det ble en ny start for folket. Vi skal også få be til Gud, når vi har det godt og når vi har det vanskelig. Og vi også kan få en ny start. Aking i lange, gode bakker framkalte mange gledeshyl, smil og latter. Noen danset. Noen spilte Wii. Mange nyttet bassenget på Actif i et par ettermiddagstimer. Og ellers spill, lek og prat. Og på lørdagskvelden ville underholdningsinnslagene fra barna (nesten) ingen ende ta. Også er det koselig å ligge å prate sammen på rommet etter at lyset er slukket. Vennskap. Nye vennskap. Gode vennskap. Leir skaper noe godt og viktig i utfordrende barneår! Frank Vorhaug

TAKKSEMD. Innhald. I kyrkjeporten...2. Skjærgårds Vinter...2. Andakt...3. Medarbeidarfest...4. Kirke og musikk...5

TAKKSEMD. Innhald. I kyrkjeporten...2. Skjærgårds Vinter...2. Andakt...3. Medarbeidarfest...4. Kirke og musikk...5 NR.1 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Skjærgårds Vinter...2 Andakt...3 Medarbeidarfest...4 Kirke og musikk...5 Skriv deg, salme, på mitt hjerte...5 BUK 2015... 6 Baby- og småbarnssang... 6 KIA...6

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer