Dei unge fyller gudstenesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dei unge fyller gudstenesta"

Transkript

1 NR ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot BUK Ål Kyrkjeakademi... 6 Kva er «Open kyrkje»?...6 Vi går i kyrkja... 7 Gravstell...7 Topp med leir!...8 «For Gud, som er opphav og endemål for alt, han ville føra mange born til herlegdom. Då måtte han la opphavsmannen til frelsa nå fullendinga gjennom lidingar» Foto: Øystein Kilde. Dansegruppe frå Ål kulturskule. 26. april kl blir det gudsteneste FOR ALLE prega av ungdom. Samtlege konfirmantar vil ha ei oppgave i eller rundt gudstenesta. glimt fra konfirmantåret og konfirmanttankar vil bli delt, drama og dans kan det bli, sang og musikk og kyrkjekaffi, sjølvsagt. Hebr. 2,10. Folkemusikkliturgien vil bli nytta denne dagen, og det blir arbeidd for å få ungdommelege musikarar. Konfirmantane skal bidra i alle ledd, så langt som råd, i førebuing, gjennomføring og etterarbeid. Du vil møte konfirmantar i døra som ønskjer deg velkommen. Konfirmantar vil lese tekstar og lede bøner, I gamledagar var det overhøyring. Seinere vart det samtalegudsteneste. Dei siste åra har konfirmantane i Ål prega den ordinære gudstenesta i alle ledd søndag før første konfirmasjonssøndag. Det er berre å gle seg og kome!

2 OPPSUMMERT Fire dager med hundrevis av ungdommer, magiske konserter, inspirerende møter og høy faktor med organisering kjennes i kroppen. Etter få timers søvn gjennom helga nærmer jeg meg festivallanding og gudstjeneste i kirka. Skjærgårds vinter 2015 er snart gjennomført. Jeg blir sittende å se utover en fullsatt kirke der majoriteten er ungdom og unge voksne. Salmer er byttet ut med lovsang, - orgelet er byttet ut med band og solister, - og salme boka er byttet ut med lysbilder på powerpoint. Men menneskene er ikke byttet ut. De er her - fra de helt små til de godt voksne. Her er alle generasjoner. Mange kjente og mange ukjente. Kanskje noen «sluker noen kameler» i denne gudstjenesten, for den er ikke som den bruker å være. I så fall gjør de det med glans. Når vi inviterer til fest blir det alltid annerledes, -mer spenstig og mer utradisjonelt. Vi mennesker har lett for å mislike endringer det er trygt og godt med det vi kjenner best. Noen ganger hindrer det at nye ting spirer fram og at nye kommer til. Det er da vi må gå noen skritt, og tillate usikker heten og det ukjente å komme, for hemmeligheten med suksess er alltid å ville noe. (Benjamin Disraeli) Og uten å ville noe får man ingenting gjort. Bibelmaraton- TAKK! Tusen, tusen takk til alle dykk som stilte opp både på natta og på dagtid for å vera med å lesa gjennom Bibelen under Bibelmaraton på Gol. Det var så mange som stilte opp. Og det var litt spesielt å lesa Bibelen kontinuerleg fra første til siste side i fire dagar og tre netter! Det me ynskte var ikkje å setja nokon rekord. Men det var å setja fokus på Bibelen, Guds levande ord og å inspirere til meir bibellesing. Eit av måla var óg å «opne» denne boka for fleire. Det var folk som les på mange ulike språk både santali, aseri, gassisk, tagalog, på swahili m.fl. På den måten fekk vi også sett fokus på at vi er ein del av ei verdensvid kyrkje. Normisjon er også oppteken av at fleire folkeslag skal få Guds ord på sitt språk, så det arbeidet støtter vi også. Samlinga på søndag ettermiddag vart veldig spesiell. Litt før kl.18. kom dei to inn som hadde lese siste timen, framfor dei gjekk to jenter med det lyset som hadde brunne heile tida sidan vi starta å lesa på torsdag morgon. Heile forsamlinga reiste seg, og vi fekk høyra Johannes openbarings siste kapittel lese der. Då var det mange av oss som hadde ei tåre i augekroken. Og etterpå steig takken opp til Gud både fordi vi fritt kan få lesa Bibelen, fordi vi har Guds ord på vårt eige språk og fordi vi fekk ta imot Guds levande ord. Gunnvor Kreken Sangen runger ut av høyttalerne i kirken, og gleden kommer i takt med musikken. Takknemmeligheten og forventningen stiger hos flere enn meg denne formiddagen. Det er håp for kirkene og menighetene våre i framtida, og det er håp for neste generasjon! Det er jeg sikker på Borghild Ulshagen

3 Fra død til liv AV ARNE JENSEN PROSTIPREST To kvinner som sørget over Jesu død gikk for å se til graven hans. Det som møtte dem da de kom frem var en tom grav, et blendende lys, og en engel som sa «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa». (Matteus 28,5-6) Troen på Jesus og Jesu oppstandelse er en gave. Uten Gud ville troen på et liv etter døden være noe vi kunne ønske oss eller drømme om, men ikke en tilstand vi kunne fremkalle selv. Med Jesu oppstandelse er denne «drømmen» blitt virkelighet. For godt til å være sant, vil noen si. Den kristne tro sier i stedet at dette både er sant og godt på én gang! De fleste av oss har selv gått den tunge veien til en grav. Hvert eneste navn på hver eneste støtte minner om adskillelse og oppbrudd, ofte til en veldig høy pris. Likevel synes mange at det er fint å rusle rundt på kirkegården. Kanskje fordi de samtidig blir minnet om at de ikke er alene. Det store antall gravstøtter viser at det er mange som har erfart hva det vil si å miste en de er glad i. Og i en slik setting kan vi kjenne at felles erfaring gir styrke. Et annet sted vi kan hente styrke er i Bibelen. I Romerbrevet 6,5 står det, «Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans». En gravplass minner oss om livets korthet, men samtidig om livets verdi. For Jesus er et menneskeliv likevel mye mer verdt enn det vi kan favne over under vår korte tid på jorden. Derfor gav han oss sin påske. Jesu oppstandelse mer enn bare Jesu oppstandelse. Dette har sammenheng med Jesu egne ord om at den som tror på ham, skal leve om han enn dør (Joh. 11,24). Jesus døde for å sette oss mennesker fri, og han gjorde det til en veldig høy pris. Hans sår vitner om at det finnes tilgivelse for synd. Gjennom dette åpner han veien til frelse. Jesu fødsel har gitt navn til vår tidsregning. Før Kristus og etter Kristus. Jesu oppstandelse peker også på et før og et etter. Kvinnene som kom til Jesu grav opplevde overgangen. De så Jesus både i lidelse, død og oppstandelse. Det de har fortalt fra disse opplevelsene gir oss grunn til å feire påske hele året. Påskekonsert...med Thor Olav Fjellhøi på trompet! Arr: B-karad`n Stein-Ove Thon bind det heile saman med tekstlesing. Onsdag 1.april 2015, kl Pris: 100kr. /voksen -barn gratis. Ål kyrkje Velkommen til ein fin start på påskehøgtida saman med oss! KYRKJEBLAD FOR ÅL

4 Kyrkjevalet 2015 No er det berre 6 månader til valet. Og mange brikker fell på plass. Likevel er mykje att. Det tok tid før søknaden om ny sokneråd struktur for Ål vart godkjent. Og nokre spørsmål må sokneråda fi nne løysing på, men det let seg ordne. Ål kyrkjelege fellesråd vert nok som før: I alt 9 representantar, dvs 2 frå kvar kyrkjelyd med 2 varafolk på same måte, samt kyrkjev erje og prost/sokneprest, samt ein frå kommune/ formannskap med vara. Fellesrådet har oppgåva å vera formell arbeidsgjevar og styre økonomien/kostnadane i kyrkjene. Det nye Ål felles sokneråd (endeleg namn på rådet er ikkje bestemt) vert sett samen av 4 representantar frå Ål kyrkjelyd, 2 frå Leveld og 2 frå Torpo. Kvart kyrkjesokn skal også velja 5 varafolk. Dessutan er prost/sokneprest med i soknerådet. For Torpo t.d. vil dei to valde medlemene delta både i fellesrådet og soknerådet. Dei 5 varafolka vil få tildelt dei andre oppgåvene i si lokale kyrkje. Ål trusopplæringsutval skal saman med kyrkjelydspedagogen styre opplæringa av alle mellom 0-18 år. Kvart sokn skal framleis ha eit lokalt diakoniutval og ein del diakonikontaktar i samarbeid med diakonen, med dei same oppgåvene som før. I Ål misjonsråd deltek dei 5 store misjonsorganisasjonane i Ål, samt soknepresten. Dei arbeider med fellesarrangement og misjonsprosjekta i kyrkjene våre. Kyrkjebladet er eit fellestiltak for alle tre kyrkjelydane. Medlemene i sokneråd/fellesråd, samt varamedlemene vil også føre det lokale ansvar for kyrkja og kyrkjegarden, innspel til vedlikehald, utstyr, aktivitetar osv. Nominasjonsarbeidet er i godt i gang i skrivande stund - både til bispedømeråd og sokneråd. Her er det berre å melde seg til teneste for den lokale kyrkja! Ti gode grunnar til å vera med i soknerådet: 1. Du medverkar til å halda lokalkyrkja levande 2. Du vert ein del av eit kristent fellesskap 3. Du gjer ein viktig jobb for fellesskapet 4. Du kan syta for eit trygt og godt fritidstilbod for born og unge 5. Du får innblikk i og påverkar dei demokratiske prosessane i kyrkja 6. Du får eit nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 7. Du kan syta for at di kyrkje er ei open og inkluderande kyrkje 8. Du pregar aktivitetstilbodet i nærmiljøet ditt 9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruka i andre samanhengar 10. Du kan oppdage nye sider ved deg sjølv. Lutherstadt Ål kyrkjelyd skal vere med på å markere «Lutherjubiléet». I januar fekk to representantar frå Ål gleda av å vere på studietur til Wittenberg for å sjå staden som har sett slike sterke spor i kyrkjehistoria. Johanne Marie Jordet og Kjellfred Dekko kom heim fylt av inntrykk og entusiasme. Om to år er det 500 år sidan Martin Luther slo opp sine 95 tesar på døra til slottskyrkja i Wittenberg. Dette vart ei hending som skulle forandre kyrkja og verda. Men kvar ligg Wittenberg og korleis er det der i dag? Wittenberg er ein liten by som ligg ein god times biltur sør for Berlin.Her finn me mykje som vitnar om at denne staden var viktig for Martin Luther og dei som stod han nær i tida fram mot reformasjonen. I dag er byen under ei total renovering. Denne har pågått i fleire år og målet er at byen skal stå fram i all si prakt i Då blir det venta storinnrykk av turistar og andre som ynskjer å feire jubiléet i byen der reformasjonen fekk sitt utspring. Sjølve «gamlebyen» er liten. I hovudgata finn me porten inn til Lutherhuset. Dette var universitetet 4 -omo-

5 Å få oversett Bibelen til eit språk folket kunne forstå var eit viktig mål for Luther. Wittenberg fram mot 2017 Luther kom til då han flytta til Wittenberg. Her starta han etter kvart med forelesingar for teologistudentar. No er dette museum, og midt inni finn me to rom som er teke vare på i si originale form. Her budde Luther med sin familie. Mykje tyder på at Wittenberg var eit viktig kraftsenter for utdanning innan fleire fagfelt som filosofi, psykologi, jus og teologi. Ikkje langt frå Lutherhuset ligg Melangthons hus. Phillip Melangthon var ein av Luther sine nære medarbei- darar. Han var lærer ved sitetet i Wittenberg og med på å univerforfatte Confessio Augustana, som i dag er den Lutherske kyrkja sine vedkjennings skrifter. Luther var som me forstår ikkje aleine. Viktig var og Lucas Cranach. Han var målar ved hoffet til Fredrik den Vise på 1500-talet. Mykje på grunn av målarkunsten hans finn me i dag bilete av dei kjente personane frå denne tida. I hans atelier i Wittenberg vart det og måla mange altartavler. På fleire av desse finn me igjen kjente personar frå samtida i Wittenberg plassert inn i kjente bibelforteljingar. Melangthon var og viktig i samband med utviklinga av boktrykkarkunsten og trykking av Biblar. Å få oversett Bibelen til eit språk folket kunne forstå var eit viktig mål for Luther. Me finn i dag eit lite trykkeri som viser spor av korleis prosessen var då dei starta med trykking av Biblar. I enden av hovudgata ligg Slottskyrkja, tydeleg under oppussing. Det var her Luther i 1517 angiveleg skal ha slått opp dei 95 tesane han hadde utforma. Den gong var nok døra av tre, i dag er ho av metall der alle tesane er gravert inn. I løpet av dei siste åra har kyrkjelydar over heile verda vore på besøk i Wittenberg for å førebu og markere 500-års-jubiléet for reformasjonen. Dette finn me synleggjort av fleire hundretals nyplanta tre i «Lutherparken». Sett frå lufta har parken form som «Lutherrosa», med korset i midten som sentrum for vår tru. KYRKJEBLAD FOR ÅL

6 Blir ein friskare av å tru? Kva betyr tru og livssyn for mennesket i dag? Kan ein bli frisk, eventuelt friskare av å tru? Finst det vitskaplege prov for at tru og bøn førebyggjer eller lækjer sjukdom? Psykiater og professor Lars Lien, frå Hamar, har forska på desse spørsmåla og held foredrag om dette i Ål kyrkjeakademi andre fredag etter påske. Ål kulturhus, Neschmuseet Fredag 17. april kl Billettar: kr 120/150 BUK 2015 FOTSPOR Planlegg ferien og set av datoane allereie no juni. Visst Eyvind Skeie skal & Sigvald våren Tveit komme san ger om håp KONSERT I ÅL KYRKJE laurdag 18. april kl Ål kantori og Voss og omegn kantori med dirigentar: Audun Flaen og Magnus Kløften. Solistar Gunhild og Sigurd Rotvik Tunestveit. FOTO: AUDUN MOEN BUK er feriesamling for born som er ferdige med trinn. Frå kl skal dagane fyllast med fullt liv og mykje moro. Det blir frisk song, leik, bibelsamlingar, konkurransar, turar, matkos og formingsaktivitetar. Me skal i år ha base i kyrkja og området rundt. Unge frå 5. tr og oppover må veldig gjerne melde seg som minileiarar/ungdomsleiarar. Send påmelding med fylgjande info; Namn, adresse, telefon mor/far, skule/kl.trinn, T-skjortestørrelse: 4-6, 8-10, 12-14, S, M, L Allergiar eller anna me treng å vite om Til e-post eller brev Ål kyrkjekontor, postboks 140, 3571 Ål. Påmeldingsfrist 1. juni.pris 300,- pr barn. Etter fristen 400,-. Det vert praktisert venteliste. Arr: Ål sokneråd/trusopplæringa i Ål Øystein Kilde, Johanne Marie Jordet, Ingvild Kaslegard I tillegg til gudstenester på sundagar er det høve til å gå i Ål kyrkje dei kvardagane når nokon av dei tilsette arbeider i eller ved kyrkja. Ein del av oss har som regel ikkje høve til det og då kan me gå dit onsdagskveldane - frå klokka halv åtte til ni. For meg er det ikkje viktigast kva som foregår eller kven som er der. Men at eg kan vera der. Berre vera. Og at det er andre der som også vil vera i Guds hus. Gud er overalt, han ser oss overalt, men det gjer noko med oss når me møter opp, Kva er «OPEN KYRKJE»...? stiller oss innfor Guds åsyn om eg kan seia det slik. Bortsett frå ein litt lang sommarferie har me ei vaktliste, slik at to personar låser opp, tenner lys og set fram salmebøker. Me spelar ein CD med sangar frå Taize, åtte korte sangtekster omatt og omatt ein halv time. Så er det ein som les opp ein eller fleire av tekst ene for komande sundag før me startar opp att musikken. Då går det an at nokre samlast bakerst i kyrkja for samtale om det som er opplese, medan andre sit stille i benkane eller knelar ved altarringen eller studerer Ål-taket. I fastetid og advent er det korte nattverdgudstenester frå klokka halv åtte. Eg opplever desse kveldane som viktige, både for meg og mitt kristenliv og for kyrkjelyden ved at kyrkja er i bruk noko meir enn dei sundagane det er messe. Titelen «open kyrkje» syns eg også kan vera eit motto, for sjølv om eg veit mange syns det er vanskeleg å gå i kyrkja så ynskjer eg at alle skal kjenna at kyrkja er open nok til å gå dit når dei kjenner at dei har bruk for det eller lyst til det. Ål kyrkje er open kvar dag tysdag fredag mellom kl og kvar onsdagskveld kl Då svara Herren: «Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men det er eitt som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikkje takast frå henne.» Asle 6 KYRKJEBLAD FOR ÅL 2 15

7 REDAKSJONSKOMITE: Magny Reinton Folkedal Borghild Ulshagen Arne Jensen Olav O. Moen Bankgiro: ADRESSE: Postboks 140, 3571 Ål UTGJEVAR: Sokneråda i Ål, Torpo og Leveld GRAFISK PRODUKSJON: Kreator Kommunikasjon AS 3570 Ål Telefon ÅL PRESTEGJELD KYRKJEKONTORET Ope tysdag fredag kl Tlf Vakttlf. kl helgane Prost/spr. Vigdis M. Storhaug Sokneprest Frank Vorhaug Prest/rådgj. Arne Lie Prostiprest Arne Jensen Kyrkjeverje Kjellfred Dekko Sekretærar Magny R. Folkedal Guro Stave Kantor Audun Flaen Organistar Ingunn S. Lie Håkon Tveito Diakon Bente K. Sletten Kyrkjelydsped. Johanne Marie Jordet Reinhaldar Gro Thoen Kyrkjetenarar Nils Medgard Håkon Tveito Per Hermann Kolsrud Soknerådsleiarar: Ål Øystein Kilde Torpo Anne Torild Grødum Leveld Ingvard Solberg Fellesrådsleiar: Ingvard Solberg Palmesundag Vats fjellkyrkje Familiegudsteneste Skjærtorsdag Torpo kyrkje Vats fjellkyrkje Nystølskyrkja Sportsandakt Sangefjell naturkatedral Ål kyrkjestugu Bordmesse Langfredag Nystølskyrkja Leveld kyrkje Ål kyrkje Påskedag Leveld kyrkje Høgtidsgudsteneste Ål kyrkje Høgtidsgudsteneste Nystølhovda, Opheimsåsen Friluftsgudsteneste påskedag Kårstugu s. i påsketida Ål kyrkje VI GÅR I KYRKJA Gravstell Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål. Prisliste finst på nettsida: aspx For at kyrkja kan ta på seg gravstell, er det nødvendig med plantekasse som vist i illustrasjonen. Kyrkja sel plantekasser i ulike størrelsar. Vats fjellkyrkje Sportsandakt s. i påsketida Leveld kyrkje Torpo kyrkje s. i påsketida Ål kyrkje s. i påsketida Leveld kyrkje Torpo kyrkje Konfirmasjon s. i påsketida Ål kyrkje og Konfirmasjon Kristi Himmelf.dag Ål kyrkje Grunnlovsdagen Ål kyrkje Torpo kyrkje Leveld kyrkje Frist for å teikne ny avtale om gravstell er 15. mai. Avtale teikna etter denne datoen, trer i kraft året etter. DØYPTE Ål: Alma Lunden-Gjeitsund Olai Bjørnsen Skarpås Mari Veslegard Torpo: Idunn Nesje Ødegård Alma Vestenfor Gullhagen Anna Haugen Pettersborg DØDE Ål: Thelma Helling f Gudrun Margrethe Lien f Gurid Solveig Asgrimplass f Borghild Kristine Skjervheim f Jon Bolstad f Vidar Arne Grefsheim f Sidsel Rønhovde f Geir Irjan Hansen f Leveld: Sissel E. Arnegard f Borgny Hagen f Torpo: Martin Johannes Engstrøm f Samtaler for par, familier og enkeltpersonar Kommunikasjon, Konfliktløysing, Foreldrerettleiing, Mekling m.m Tilbodet er gratis Tlf Torget 5, Ål. Pb. 119, 3570 Ål For døve og tunghøyrde; send sms til: Familieterapeutar: Liv A. Solberg Børge Bekkestad Marit Haug Noss Sekretær: Guro Stave Neste nr. av kyrkjebladet kjem til pinse. Stoff til bladet må leverast kyrkjekontoret innan 22. april. KYRKJEBLAD FOR ÅL

8 Informasjon til alle husstandar i Ål TOPP MED LEIR på Veslestølen! Hver høst og hver vinter er det barneleir på Veslestølen Leirsted i Votn dalen. Der er årlige ungdomsleirer, også. På leiren februar var det som i fjor venteliste. Så populært er det med leir på Veslestølen! Barn i alderen 2.-7.trinn fra Geilo og Gol, Hemsedal og Ål og fra Oslo med, fylte alle rom i hovedbygget og i underetasjen i styrerboligen. Lederne er også Hallingdals egne, med Hildegunn Joranger som sjef og Gro Thoen med solid mannskap på leirkjøkkenet. Det er gøy å reise på leir og oppleve masse forskjellig sammen med andre på omtrent samme alder. Og på leir er det helt naturlig å snakke om Jesus! På denne leiren var det tema fra Esra og Nehemia i Det gamle testamentet. Om Israelsfolket som glemte Gud. De var mer opptatt av å ligne på naboene. Da gikk det ikke så bra. Men Gud hørte deres bønn i fangenskapet i Babylon, og gjennom en fremmed konge gav Gud dem anledning til å reise hjem og gjenreise templet og Jerusalems bymurer. Og folket ble lei seg, da de hørte Guds Ord lest, for de skjønte at de hadde levd langt fra Guds gode vilje for dem. Det ble en ny start for folket. Vi skal også få be til Gud, når vi har det godt og når vi har det vanskelig. Og vi også kan få en ny start. Aking i lange, gode bakker framkalte mange gledeshyl, smil og latter. Noen danset. Noen spilte Wii. Mange nyttet bassenget på Actif i et par ettermiddagstimer. Og ellers spill, lek og prat. Og på lørdagskvelden ville underholdningsinnslagene fra barna (nesten) ingen ende ta. Også er det koselig å ligge å prate sammen på rommet etter at lyset er slukket. Vennskap. Nye vennskap. Gode vennskap. Leir skaper noe godt og viktig i utfordrende barneår! Frank Vorhaug

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

TAKKSEMD. Innhald. I kyrkjeporten...2. Skjærgårds Vinter...2. Andakt...3. Medarbeidarfest...4. Kirke og musikk...5

TAKKSEMD. Innhald. I kyrkjeporten...2. Skjærgårds Vinter...2. Andakt...3. Medarbeidarfest...4. Kirke og musikk...5 NR.1 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Skjærgårds Vinter...2 Andakt...3 Medarbeidarfest...4 Kirke og musikk...5 Skriv deg, salme, på mitt hjerte...5 BUK 2015... 6 Baby- og småbarnssang... 6 KIA...6

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Påskekonsert LEVENDE HÅP! Hilsen fra Kambodsja. Grunnlovsjubileum. Onsdag 16.april 2014, kl. 20.00 Pris: 100kr/ barn gratis.

Påskekonsert LEVENDE HÅP! Hilsen fra Kambodsja. Grunnlovsjubileum. Onsdag 16.april 2014, kl. 20.00 Pris: 100kr/ barn gratis. NR. 2-2014 - 55. ÅRGANG Innhald Hilsen fra Kambodsja...2 Andakt Levende håp!...3 TRUSOPPLÆRING I ÅL... 4 6 BUK 2014...6 Vi går i kyrkja... 7 Foto: Haakon Sundbø Fargane i taket... 8 «For liksom jorda lèt

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR V e l k o m e n s o m konfirm ant Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende 2015 VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Påmelding/

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

Årsmelding for Ål kyrkjelyd 2015

Årsmelding for Ål kyrkjelyd 2015 Årsmelding for Ål kyrkjelyd 2015 I 2015 har samansetjinga av Ål sokneråd (SR) vore slik: Øystein Kilde (leiar og repr i Fellesrådet FR), Terje Nordal (nestleiar, repr i FR, og kasserar), Ingvild Kaslegard

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer