Tid: Tirsdag :30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen"

Transkript

1 Årsmøte i NUUG 2008 Tid: Tirsdag :30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 Dagsorden i henhold til vedtektene 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 3. Innkallelsens lovlighet 4. Forslag til årsberetning 5. Godkjenning av regnskap 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn: Formann 2 av 4 styremedlemmer 2 varamenn 2 revisorer eller 1 autorisert revisor Valgkomité på 3 medlemmer 7. Fastsettelse av kontingenten for Forslag til revider budsjett for 2008 og budsjett for Eventuelt Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret foreslår NUUGs leder Petter Reinholdtsen som møteleder og styremedlem Håvard Fosseng som referent. Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen To medlemmer velges til å underskrive protokollen. Sak 3: Innkallelsens lovlighet Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Sak 4: Forslag til årsberetning Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes. 1

2 Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner årsberetningen. Sak 5: Godkjenning av regnskap Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes Forslag til vedtak Det fremlagte regnskapet for 2007 godkjennes. Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn Valgkomiteen har bestått av Anders Nordby, Morten Kjelkenes og Runar Ingebriktsen. Ifølge vedtektene: Styret består av 5 medlemmer. Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen. Som revisor foreslår styret at vi beholder nåværende statsautoriserte revisor RSM Hasner. Valgkomitéens forslag til nytt styre og ny valgkomité vil bli lagt frem på møtet. Sak 8: Forslag til kontingentsatser for 2009 Kontingentene foreslås i hovedsak uendret fra 2008 til Et unntak er kontingenten for personlige medlemmer uten USENIX. Sammenlignet med NUUGs andel av kontingenten (som ikke sendes til USENIX) for personlige medlemmer med USENIX, bør denne kontingenten økes for å gi samme bidrag til NUUGs økonomi. Forslag til vedtak Følgende kontingentsatser vedtas for 2009: Bedriftsmedlem inkl. inntil 3 personmedlemmer 4000 Tillegg for ekstra personmedlem i bedrift 1060 Personlig medlem 1110 Personlig medlem uten USENIX 410 Studentmedlem 260 Studentmedlem uten USENIX 50 2

3 Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2008 og budsjett for 2009 Revidert budsjett for 2008 I forhold til 2008-budsjettet som ble vedtatt i fjor er det foreslått noen mindre endringer: Ny post leie av lokalefor å dekke leie av lagerplass og postboks nå som vi ikke lenger har et sekretariat Sekretariat-posten satt ned med de som går til leie av lokale. Endelig løsning på NUUGs sekretariatsfunksjon er ikke funnet, men styret ønsker å holde muligheten åpen for å sette bort (deler av) arbeidet. Medlemsmøter økt fra til Den vesentligste utgiften med medlemsmøter er å betale reise og opphold for foredragsholdere fra inn- og utland. Justert forventet kontingentinntekt og USENIX-utgift basert på virkelig antall medlemmer ved siste årsskifte, samt et forventet tilsig av medlemmer uten USENIXmedlemskap. Lagt inn både inntekt og utgift relatert til formidling av SAGE-medlemskap. Lagt til estimat på finansinntekter/utgifter. Tilpasset budsjett-oppsettet til regnskapets kontoplan, med kontonummer. Forslag til budsjett for 2009 Budsjettet er basert på forslaget til kontingentsatser ovenfor, inneholder en forventet moderat økning av antall personlige medlemmer og en mulig økning av USENIXkontingenten. Posten for medlemsmøter er foreslått økt ytterligere til 30000, ellers ingen endringer fra Forslag til vedtak De fremlagte budsjettforslagene for 2008 og 2009 godkjennes. Vedlegg a. Sak 4: Forslag til årsberetning b. Sak 5: Forslag til regnskap, balanse c. Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2008 og budsjett for 2009 Revisorrapporten var ikke klar i tide for utsending av årsmøtepapirene og vil bli delt ut på møtet. 3

4 Styrets årsberetning for 2007 For perioden fra og med årsmøtet til årsmøtet Styret I styret har disse vært med: Petter Reinholdtsen, leder (valgt for 1 år i 2007, i styret siden 2001) Peter N. M. Hansteen, styremedlem/nestleder (valgt for 2 år i 2007, i styret siden 2004) Jon Petter Bjerke, styremedlem/kasserer (valgt for 2 år i 2006, i styret siden 1992) Håvard Fosseng, styremedlem (valgt for 2 år i 2006, i styret siden 2006) Ole Kristian Lien, styremedlem/kontaktperson for likesinnede foreninger (valgt for 2 år i 2007, i styret siden 2007) Gaute Nessan, varamedlem (valgt for 1 år i 2007, i styret siden 2004) Runar Ingebriktsen, varamedlem (valgt for 1 år i 2007, i styret siden 2007) Andre tillitsvalgte Valgkomité Anders Nordby Morten Kjelkenes Runar Ingebriktsen Revisor RSM Hasner AS Sekretariatet Etter at DnD Servicekontoret sa opp avtalen om sekretariattjenester har NUUG ikke hatt eksternt sekretariat. Se også eget punkt. Sekretariat I året som har gått har styret lagt ned mye arbeid i å gjøre det mulig å håndtere foreningens drift uten et sekretariat. Dette har i stor grad bestått i å splitte opp arbeidet som tidligere ble utført av sekretariatet og spesifisere de enkelte bitene så godt at de kan automatiseres eller kjøpes separat. (Og, i tilfelle kjøp, flyttes fra en leverandør til en annen.) Arbeidet er ennå ikke sluttført. 1

5 Møteaktiviteter Styret har hatt 8 møter i perioden NUUG Oslo har hatt 10 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende: Politiske/samfunnsmessige aspekter ved fri programvare (Innovation Goes Public), organisatoriske aspekter (Release Management in Large Free Software Projects, Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere), brukergrensesnitt (Accessibility with Open Source and Free Software) og produkt-/teknologipresentasjoner (Kunnskapsbasert Engineering med Common Lisp, Introducing OpenID). Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web. Større arrangementer Prisen for fri programvare Prisen for fremme av fri programvare i Norge ble i år igjen delt ut i samarbeide med Høgskolen i Oslo. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera, delte ut prisen som gikk til Linpro A/S (http://www.linpro.no) for langvarig arbeid med og for fri programvare i en bransje i rask utvikling. Linuxforum 2007 i København Linuxforum ble arrangert i 2007 for 10. gang, mars på Arkitektskolen i København. Konferansen har fokus på fri programvare, er den største åpne IT-konferansen i Norden, og dekker mange emner innen fri programvare, Unix, *BSD og Linux. Vi var 11 personer i fra Norge som dro, mellom disse flere NUUG-medlemmer. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki: FSCONS 2007 i Göteborg Free Software Conference in Scandinavia er en konferanse som ble avholdt 7-8. desember i Göteborg. Under konferansen ble det også delt ut en skandinavisk pris for fri programvare. NUUGs medlemmer fikk sendt inn 9 nominasjoner, blant annet Skolelinuxprosjektet, som vant. Vi var 6 personer i fra Norge som dro, flere av disse var NUUG-medlemmer. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki: FOSDEM 2008 i Brüssel FOSDEM 08 is a free and non-commercial event organised by the community, for the community. Its goal is to provide Free and Open Source developers a place to meet." Vi er 5 personer i fra Norge som har planlagt å dra, mellom disse flere NUUGmedlemmer. Planleggingen blir gjort på NUUGs wiki: 2

6 Presseoppslag NUUG er nevnt i media 76 ganger i kalenderåret 2007, en kraftig økning fra 28 ganger året før. De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag, er: Prisen for fri programvare (13) Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare (8) Dokumentformater (7) Frie kartdata (5) Undersøkelse om fri programvare (4) NUUGs jobb-epost-liste (4) Rapport fra undergrupper og utvalg Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over hva gruppene har gjort det siste året. For mer informasjon, se den enkelte gruppens wikiside. IP-telefonigruppen Wikiside: Gruppen ble vakt til live igjen, etter en periode med lav aktivitet. Ole Kristian Lien har blitt valgt som gruppeleder. Gruppen har fått flere interesserte medlemmer. Satt opp testinstallasjon med Asterisk. Laget liste over planer fremover. Kartgruppen Wikiside: Nyopprettet interessegruppe for kartteknologi. Knut Arne Bjørndal har blitt valgt som gruppeleder. Stor vekst blant gruppens medlemmer (se statistikk for e-post-liste). Gruppens medlemmer er deltagere i prosjektet <URL: > for å få fritt tilgjengelig kartmateriale for Norge. Arbeider med å koble informasjonen fra donasjoner til politiske partier med norgeskartet, for å visualisere hvor donasjonene kommer fra. Høringsuttalelse om forskrift til den nye offentlighetsloven ble skrevet: <URL: >. 3

7 Programvarepatentergruppen Grunnet lite aktivitet, ønsker vi flere som tar tak og gjør denne gruppen aktiv igjen. Standardiseringsutvalget Wikiside: Har arbeidet for å hindre at Norge skulle stemme ja til Microsofts forsøk på å få OOXML vedtatt som internasjonal standard. Har kommet med innspill til Standardiseringsrådets forslag til dokumentstandarder i offentlig sektor, og i denne sammenheng utarbeidet høringsuttalelse. Spørreundersøkelsesgruppen Wikiside: Gruppen har arbeidet med å gjennomføre en ny spørreundersøkelse blant medlemmene. Videogruppen Wikiside: Mangler for øyeblikket en gruppeleder. Har publisert to videoer fra foredrag i fjor, som ikke hadde blitt gjort. Stilt opp og filmet hvert eneste foredrag i år. Tok seg av arbeidet med innmeldingen i Foreningen Frikanalen. Laget rutiner og oversikt over video opptak Startet å lage liste over videoer fra andre likesinnede konferanser, foredrag og organisasjoner. Startet på arbeidet rundt fri lisens på NUUG sine videoer. Systemadministrasjonsgruppen Wikiside: Peter N.M. Hansteen og Petter Reinholdtsen har blitt medlemmer. Satt opp serveren voip.nuug.no for IP-telefoni-gruppa. Fått mailman operativt og flyttet over mailinglister. Overtatt 2 TiB diskhylle fra USIT, til bruk for videolagring. 4

8 Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo Arrangert 10 medlemsmøter. Da vår samarbeidspartner Høgskolen i Oslo byttet lokaler sommeren 2007, flyttet medlemsmøtene med til Pilestredet 35. Michael Fogeborg har vært aktiv og hjulpet til både med å finne foredragsholdere og med praktiske oppgaver rundt møtene. Andre aktiviteter i perioden Rabattavtaler Rabattavtalene på 20% for kurs hos Linpro er videreført. Medlemmer har også 35% rabatt på bøker fra O Reilly. NUUG-medlemmer fikk rabatt på Linuxdagen 2007, og får 30% rabatt på konferansen Go Open 2008 som arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge. Tilgjengeliggjøring av videoopptak fra medlemsmøter Det er laget et opplegg for å gjøre det enklere å se opptak fra medlemsmøtene (http://www.nuug.no/dokumenter/nuug-tv.shtml). Tjenester for brukergrupper NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper. Bibliotek Det har blitt laget en komplett oversikt over publikasjoner som befinner seg på NU- UGs arkiv. Tanken bak dette er fremtidig utlån til medlemmene. Oversikten finnes på NUUGs wiki: Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare NUUG var inne i lobby-prosessen for å få opprettet Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, og var representert ved åpningsseremonien. Planlegging av Go Open-konferansen NUUG har vært inne i planleggingen av det tekniske sporet til Go Open-konferansen som skal holdes 8. og 9. april Høringsuttalelser NUUG har levert høringsuttalelser til Justisdepartementets forslag til forskrift til den nye offentlighetsloven, og til Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor 5

9 Medlemskap i Foreningen Frikanalen NUUG meldte seg i slutten av 2007 inn i foreningen Frikanalen, som er de frivillige organisasjonenes egen tv-kanal som starter sendinger på det digitale bakkenettet i løpet av første halvår Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer. Medlemskap i Kringkasterforeningen for Åpen kanal NUUG meldte seg i mai 2006 inn i foreningen åpen~kanal(http://www.openchannel.no}, som jobber med å få på plass en TV-kanal der alle borgerne får mulighet til å spre sitt budskap i eteren. Foreningen har siden skiftet navn til Kringkasterforeningen. NUUGs motivasjon for dette er å få tilgang til en kanal for å spre vårt budskap. Foreningen trenger teknisk assistanse, og styret oppforder medlemmene til å ta kontakt med åpen kanal for å bistå. Planer fremover Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene. Vi planlegger også å arrangere en sommerfest i 2008, etter modell fra tidligere år og på samme sted. Vi har også tenkt å arrangere prisutdeling til høsten, etter gammel oppskrift. Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når. Forholdet til USENIX og SAGE USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare. SAGE er nå en egen gruppe, ikke en undergruppe av USENIX. Fokusområdet er fortsatt systemadministrasjon. Medlemmene i NUUG blir automatisk medlemmer i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i SAGE. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen. Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre NUUG arrangerte i januar 2007 en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre interesserte. Vi har planer om å gjenta dette i år. Medlemmer Antall medlemmer har steget betydelig i løpet av Antall nyinnmeldinger er omtrent som i fjor, mens antall utmeldinger har blitt betydelig redusert. Årsaken kan være at det nå er på plass et opplegg for automatisk utsending av epost når folk blir meldt ut, slik at det er flere som oppdager at bedriften melder seg ut eller at kontingenten ikke 6

10 er blitt betalt. I tillegg går det ut epost to ganger i året til alle medlemmer for å be dem sjekke informasjonen vi har registrert om dem i medlemsregisteret. Dette har ført til at medlemsregisteret er mer oppdatert, og sjansene for å nå medlemmene har blitt bedre. Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor / / / Medlemmer (personer) Firmamedlemmer Medlem under bedrift (1-3) - Medlem under bedrift (4->) Personlige medlemmer Personlige 4 +4 medlemmer uten USENIX Studenter Studenter uten 1 +1 USENIX Æresmedlemmer Medlemmer av SAGE Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter. Det har vært stor endring i medlemsmassen det siste året. Det har vært 83 innmeldinger og 53 utmeldinger i perioden. Her er statistikk over hvordan medlemsmassen på 325 medlemmer fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandeter folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse. Tallene for 2005 er ikke helt korrekte, da statistikken inneholdt 4 personer som var feilaktig talt som medlemmer. Vi har valgt å vise fram tallene likevel, da feilen kun utgjør 1.35% og trenden er riktig. Personer Fylke Andel 2007 Andel 2006 Andel 2005 (ca) 185 Oslo 56.92% 55.74% 56.00% 42 Akershus 12.92% 12.16% 11.00% 19 Rogaland 5.85% 5.07% 3.67% 14 Sør-Trøndelag 4.31% 4.05% 5.33% 11 Hordaland 3.38% 4.05% 4.33% 11 Troms 3.38% 4.39% 3.67% 9 Vestfold 2.77% 3.38% 3.33% 9 Østfold 2.77% 2.70% 2.00% 6 Buskerud 1.85% 1.69% 1.67% 4 Telemark 1.23% 1.01% 1.00% 3 Nordland 0.92% 2.03% 3.67% 3 Aust-Agder 0.92% 1.01% 1.67% 3 Ukjent/Utlandet 0.92% 0.68% 1.00% 2 Oppland 0.62% 1.01% 1.00% 2 Sogn og Fjordane 0.62% 0.68% 0.33% 1 Vest-Agder 0.31% 0.34% 0.00% 1 Hedmark 0.31% 0.00% 0.00% 0 Møre og Romsdal 0.00% 0.00% 0.33% 7

11 Epostlister Liste Abonnenter Formål per medlemmer 314 Lukket liste for medlemmer i NUUG. Alle modereres. aktive 89 De aktive i foreningen NUUG. De som er bidrar til arrangementer og annen aktivitet i foreningen. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres. stavanger 28 Aktivitetsgruppe for Stavanger. NUUGmedlemmer interessert i å lage NUUG-møter i Stavanger. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres. jobbmarked 255 Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Åpen liste. Ikkeabonnenter modereres. pressemelding 83 En rekke journalister og redaksjoner interessert i IT-spørsmål. Brukes til utsending av pressemeldinger. Lukket liste. Alle modereres. annonsering 255 Brukes til utsending av informasjon om aktiviteter og møter i NUUG Oslo. Sendes til likesinnede foreninger og andre interesserte i Oslo-området. Åpen liste. Alle modereres. nuug-commits 14 Mottar alle endringsmeldingene for NUUGs CVS. Lukket liste. kart 44 Åpen NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon. patent 26 Åpen forum for alle som er interessert i problemområdet patenter og programvare. patent-core 4 Lukket forum innen problemområdet patenter og programvare. video 12 Mailingliste for video-gruppen til NUUG. Økonomi Regnskap og balanse for 2007 er vedlagt. Regnskapet er muntlig godkjent av revisor. Underskrevet balanse og revisjonsrapport vil bli delt ut på årsmøtet. NUUGs regnskap viser et overskudd, selv etter et betydelig valutatap som følge av fallende dollarkurs. For å kunne ha et forutsigbart budsjett kjøper foreningen dollar til å betale kontingent for 2 år framover, og setter disse på en egen dollarkonto i banken (DnBNOR). På grunn av reglene for god regnskapsskikk må vi likevel avskrive som tap (eventuelt gevinst) den endring som skyldes dollarkursens utvikling i løpet av året. Det er derfor mest korrekt å se på valutatapet som en del av USENIX kostnaden, som dermed blir mer realistisk med et høyere medlemstall enn i budsjettet. Regnskapstallene for hver konto er tatt inn i budsjettforslaget, se dette for detaljer. 8

12 I løpet av året har foreningen skiftet regnskapssystem og regnskapsfører, fra Visma hos DnD Servicekontoret til Lodo ført av Konsulent Vikaren. Lodo er et web-basert regnskapssystem og er i sin helhet fri programvare. Omleggingen har ført til ekstra kostnader på kontoen regnskap på grunn av arbeidet med å etablere nytt regnskap og overføre data. For fremtiden vil mer av regnskapsføringen bli utført av kasserer og vi forventer vesentlig lavere utgifter til dette i 2008, samtidig som styret har bedre kontroll og innsyn i regnskapet til enhver tid. 9

13 NUUG, balanse for året Eiendeler og Anleggsmidler Note Omløpsmidler Kundefordringer , ,00 Bank driftskonto , ,31 Bank særvilkår 163,08 162,58 SUM OMLØPSMIDLER , ,89 SUM EIENDELER , ,89 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar , ,02 Årets resultat , ,89 SUM EGENKAPITAL , ,91 GJELD Leverandørgjeld 4 709, ,14 Medlemskontingent for kommende år , ,84 SUM GJELD , ,98 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,89 Note 1 Det er innbetalt kontingent for kommende år i dette året Dollerkontoen på ,40 er verdatt til kurs 5,411 gir nok ,85 pr 31/12-07 Note 2 Medlemskontingent for kommende år ble fakturert i oktober dette år Oslo, 16. februar 2008 Petter Reinholtsen leder Ole Kristian Lien Jon Petter Bjerke Gaute Nessan Håvard Fosseng Peter N. M. Hansteen Runar Ingebriktsen

14 NUUG, resultatregnskap for året Inntekter Note Budsjett 2006 revidert Medlemsinntekter , , ,58 Inntekt Sommerfest 0,00 0, ,50 SUM INNTEKTER , , ,08 Kostnader Usenix kontingent , , ,20 LINUX abonnement 1 760, , ,00 Kostnader årsmøte , , ,81 Kostnader medlemsmøte , ,00 295,06 Kostnader videopptak 0, ,00 0,00 Kostnader arrangementer (Sommerfesten) 0, , ,48 Medlemsutgifter , , ,55 Sekretariatskostnad medlemregister/sekretær , , ,51 Sekretariatskostnad arrangementer 0,00 0,00 0,00 Sekretariatskostnad regnskap , , ,51 Sekretariatskostnader , , ,02 Revisjonskostnader , , ,00 Markedsføring 6 449, , ,00 Styremøter/møteutgifter 4 700, ,00 911,84 Gaver 1 210, ,00 0,00 Web server/domenavgift 345, , ,00 Andre adm.kostnader 9 358, , ,29 Andre kostnader , , ,13 Sum driftsutgifter , , ,70 DRIFTSRESULTAT , , ,38 FINANS OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter , , ,56 Bankgebyr 0,00 0, ,51 Agiogevinst 0,00 0,00 0,00 Agiotap ,05 0, ,54 NETTO FINANSRESULTAT , , ,49 ORDINÆRT RESULTAT , , ,89 Note 3 Dollarkontoen for dette år gir et tap på grunn av svigning i dollerkurs. Se note 1. Dollarkontoen blir benyttet til betaling av USENIX.

15 BUDSJETTFORSLAG FOR NUUG, 2008 og 2009 Kontonr. Budsjett REGNSKAP REELT OPPR.BUDSJ SATS REV.BUDSJ EST. SATS EST Bedriftsmedlemmer , , ,00 65 Antall personer (1-3 pr bedrift) Ekstra personer I bedrift , , ,00 75 Personlige medlemmer , , ,00 70 Studenter , , ,00 20 Æresmedlemmer 1 0,00 0 0, ,00 1 Personlig uten Usenix , , ,00 30 Student uten Usenix 1 500, , ,00 10 Sum kontingenter , , , , , SAGE , ,00 52 SAGE Student , ,00 5 Sum SAGE inntekt , ,00 Kontingent/SAGE rabatt ,98 3% ,05 3% ,05 Inntekter årsmøte 0,00 0,00 Inntekter andre arrangementer ,00 0,00 Inntekt Linux Magasinet ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , ,95 USENIX AM , , , , , USENIX S-AM , , , , ,90 20 USENIX SAGE , , ,28 52 USENIX SAGE-S , , ,13 5 Dollarkurs 6,135 5,841 Reduksjon pga ikke fullt år 4% ,05 4% ,46 Sum Usenix relaterte utgifter , , , , ,37 Disponibelt etter Usenix , , , ,58 Disponbelt pr medlem (snitt) 465,94 614,36 493,56 502,47 Linux magasinet ,00 0,00 0,00 Leie lokale , , , ,00 Sekretariat/assistanse arrangement ,00 0, , , ,00 Regnskap ordinær , , , , ,00 Revisjon ordinær , , , , ,00 Revisjon konsulent ,00 Medlemsregister ,13 Sekretariat/administrasjon , , , , ,00 Kontorrekvisita ,00 175, , , ,00 Kopiering ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Medlemsmøter , , , , ,00 Video opptak ,00 0, , , ,00 Porto , , , , ,00 Web server ,00 345, , , ,00 Reklame/Markedsføring , , , , ,00 Andre arrangementer ,00 0, , , ,00 Gaver , , , , ,00 Styret , , , , ,00 Generalforsamling/årsmøte , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , ,00 Sum utgifter , , , , ,37 Resultat før finansposter , , , , ,58 Bankgebyrer , , ,00 Renter , , ,00 Valutagevinst ,00 0,00 0,00 Valutatap ,05 0,00 0,00 Sum finansposter , , ,00 Årsresultat , , ,58

Styrets årsberetning for 2006

Styrets årsberetning for 2006 Styrets årsberetning for 2006 For perioden fra og med årsmøtet 2006-03-14 til årsmøtet 2007-03-13. Styret I styret har disse vært med: Petter Reinholdtsen, leder (valgt for 1 år i 2006, i styret siden

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017 Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017 Tid: Sted: Tirsdag 25. april 2016 kl.16.00 Teknas møtelokaler, Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Tid: 16/5/02 kl 1700 Sted: Héyskolen i Oslo, avd. for ingeniérutdanning, Cort Adelersgt. 30, Oslo.

Tid: 16/5/02 kl 1700 Sted: Héyskolen i Oslo, avd. for ingeniérutdanning, Cort Adelersgt. 30, Oslo. Norwegian UNIX systems User Group Referat fra ordinå rt a rsmåte 2002 i NUUG Tid: 16/5/02 kl 1700 Sted: Héyskolen i Oslo, avd. for ingeniérutdanning, Cort Adelersgt. 30, Oslo. Få lgende 6 medlemmer og

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG Foretaksnr. 985215499 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Andre inntekter 121 723 188 874 Kommunale kulturmidler 0

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer