Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden. Forberedelse av generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden. Forberedelse av generalforsamling"

Transkript

1 Referat 1 Styremøte Wessel Vel Forberedelse av generalsamling Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Vigdis Floberg, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Elton, Søren Jørgensen Fraværende Ingen Gjest Sindre Lingaard - var invitert, men kunne ikke. Møtested Hos Vigdis, Mads Vei 19 Dato 28. februar Kopi Sindre, Dagsorden 1.1 Inmasjon fra PSA Økonomi Prosjekt Wesselbakken Overskjøting av friområder Generalsamling Reservering av Wesselstua Innkallingen Kjøring på fellesveiene Internett sider Eventuelt Ønske om styrerepresentant fra Hermannens vei

2 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL Redusere vellets antall av bankkontoer til en Økning av grendmidlene Oppjustering av web-ansvarligs godtgjørelse Siste nyt om overledning Renovasjonsordningen Manglende lys på grender Mal referatskrivning Neste styremøte Billag Inmasjon fra PSA Sindre var invitert til å komme å telle om sitt syn på hva der skjer i PSA i øyeblikket. Sindre kunne desvære ikke komme. Flere i styret hadde lest innkallingen til ekstraordinær generalsamling, og den felles holdning var at ikke alt i PSA var fryd og gammen. Følgende observasjoner var blevet gjort: Behovet å få driften av PSA på anbud virket liten. Den økonomiske gevinsten av å skifte leverandør ville den enkelte ikke betyde merr enn maks et par hundre kroner besparelse på årsbasis. Generelt var styrets medlemmer tilfreds med BOF. Servisen var langt fra perfekt, men man hadde en idé om at bransjen generelt ikke var bedre. En anbudsrunde ville jo selvfølgelig bekrefte at prisen vi betaler drift av PSA er korrekt. Dele av innkallingen til generalsamlingen satte imidlertid spørsmålstegn ved hvorvidt anbudsrunden var ordentlig gjennomført. Rapporten fra Kabel-TV eksperten kritiserte nøytralitet over de aktuelle tilbydere. De aktuelle tilbydere har ikke fått nuftige tidsfrister, hvor man kan slå tvil om man har fått innhentet de best mulige tilbud fra de skjellige tilbydere. Kabel-TV eksperten anbefaler at man avbryter prosessen med valg av tilbyder.

3 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL 3 Hvem har ansvaret kabelnettets tilstand. Hvilket ansvar har BOF dette. Tilbudet fra Get var stort sett identisk med det tilbud andre Get kunder får. Dette virker underlig. Hvis Get ikke skal have de økonomiske utgifter med å drifte et nett helt ut til de enkelte kunder, må de også kunne gjøre jobben billigere. Alfa Media AS ble antatt å være eiet av Canal Digital, da en detaljert programoversikt Alfa Media AS kunne hentes fra Canal Digital sine hjemmesider. I etterkant viser denne konklusjon seg å være noe hastet. Ifølge bedriftsinmasjonene fra er Alfa Media AS eiet av en Knut Arne Jacobsen (Bosidende i Ås) og Norske Fjernsynsantenner AS som igjen er eiet av Morten Nielsen (Bosidende i Oslo) som også er daglig leder i selskapet. Selskapet hadde i 2006 en omsetning på kr ,-. Der er med andre ord tale om et meget lille selskap og spørsmålet blir: Er selskapet stor nok oss. Vi har mange spørsmål, men må vente til generalsamling. Generelt ønsker styret å uttrykke sin støtte til sin representant i PSA styret. Vi ønsker å være behjelpelig i alle hensener. 1.2 Økonomi Nina hadde ikke mye nytt. En enkel hadde betalt vel kontingent siden sist. Ellers var det bare å se i de papirer som nylig ble sendt ut med epost. Se billagene avsnitt Prosjekt Wesselbakken Styre har bekreftet sin støtte til prosjekt Wesselbakken ved Tore Opdal. Se evt. billagene avsnit Overskjøting av friområder Vi har mottatt en epost fra Tore Opdal og Thor Hansson vedrørende overskjøting av friområder. Se evt. billagene avsnit 1.9. Ingen i styret har noen anelse om hva

4 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL 4 sagen dreier seg om. Leif Åge ser i de gamle referatene og evt. snakker med Jan Harald Wessel å finne ut hva sagen dreier seg om. 1.5 Generalsamling Reservering av Wesselstua Klaus har kontaktet kommunen og har reservert Wesselstua. Ordinær Generalsamling blir således tirsdag den 27. mai kl Innkallingen Klaus har lavet et utkast til generalsamlingsinnkallelse. Forslaget ble med enkelte tilføyelser godkjent. Den reviderte utgave er i skrivende stund klar til distribuering Kjøring på fellesveiene Det ventes at også i år vil kjøring på gangveiene blive et tema på generalsamlingen. Tidligere har store dele av tiden på generalsamlingen vært brukt til å diskutere denne problemstilling. Styret diskuterte som så ofte før problemstilling igjen. Ingen i styret vil fungere som en annen politi. Likeledes vedgår styret at der er problemer med kjøring på fellesveiene. Styret planlegger å inmere om reglene kjøring på fellesveien på sin hjemmeside http: //wessel.vel.googlepages.com. Referatet fra generalsamlingen vil også i år komme til å inneholde presiseringer av hva regler omkring kjøring på fellesveien er. Såfremt generalsamling ønsker merr konkrete handlinger slår styret at der opprettes en gruppe unner styret, som tar seg av jobben. Ingen i styret vil delta i denne gruppe, så det bliver da generalsamlings oppgave å velge personer til gruppen. 1.6 Internett sider Utviklingen av vår hjemmeside har stått stille i det siste grunnet sykdom. Å få inmasjon om parkering og kjøring på fellesveiene er en prioritert oppgave.

5 1.7 Eventuelt REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL Ønske om styrerepresentant fra Hermannens vei Klaus har fått en henvendelse vedrørende reglene parkering fra Hermannens vei. Grenden Herremannens vei har i øyeblikket ingen grendmann eller representant i styret, hvor Klaus gjorde et vervingssøk. Vi håper snart å se Heidi Redusere vellets antall av bankkontoer til en Vellet har i øyeblikket to bankkontoer. Kasseren ser ingen grunn til dette. Der var tvil om ordningen med to kontoer, en drifts- og en vedlikeholdskonto og en sparekonto, var et pålegg fra generalsamlingen etter underslags saken. Etter noen diskusjon kom styret frem til at der var noe virring omkring begrebene konto og budjet. Styret er av den oppfattelse at der stadig skal budsjetteres med noen oppsparing, men at dette ikke behøver å avspeiles i en sparekonto. Oppgave: Til neste møte. (Leif Åge) Gamle generalsamlingsreferater undersøkes, evt. konsulterer Jan Harald å finne ut om de to kontoer er et pålegg fra generalsamlingen Økning av grendmidlene Det ble slått at grendemidlene oppjusteres. Beløpet har ikke vært justert på mange år. Dette må vurderes i bindelse med budjeget neste år Oppjustering av web-ansvarligs godtgjørelse Styret har tatt internett i bruk å kommunikeer med medlemmene, og sekretæren har brukt mye tid på dette arbeide. Det slåss der at det styremedlem som er ansvarlig vellets hjemmeside får oppjustert sin godtgjørelse Siste nyt om overledning Siste inmasjonsmøte Hafslund har hatt om overledningen har vært bra besøkt. Der var fremmøte, og dele av kommunestyret med ordfører var tilstede.

6 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL 6 Hafslund inmerte bare om det de måtte. Da den tidligere ordføre gikk Hafslund på klingen å få merr inmasjon om ledningsføringen i Vestby, var svaret at samlingen ikke hadde krav på å få svar på det. Man gjør nu søk på å involverer Olje- og Energiminister Åslaug Haga. (Vi må håpe at hun har lidt lokal angagement hun bor jo i Ås.) Renovasjonsordningen Vi har lenge ventet på at der skulle komme en ny renovasjonsordning. Vigdis hadde 1 1 år siden en henvendelse til Movar vedrørende flytting av gjenbruksstasjonen på parkeringsplassen til Johans - og Mads vei. De var dengang avventende 2 i påvente av ny renovasjonsordning. Likeledes har der nylig vært klager over samme gjenbruksstasjon som etterhånden er blevet falleferdig. Også da var Movar avventende i påvente av ny renovasjonsordning. Etter styrets møte har der været nok en kontakt med Movar, og i den bindelse lovede Movar å repeterer gjenbruksstasjonen. Vellet må vente utgifter i bindelse med at der skal laves en ny renovasjonsordning. Det ville være nuftig å ta kontakt med kommunen å høre hvilke økonomiske konsekvenser vi må vente alt etter hvilket slag som velges. Vellet bør overveie å budsjettere med disse utgifter Manglende lys på grender Belysningen på Mads vei var mangelfull og Vigdis ville kontakte kommunen å få det lavet Mal referatskrivning Klaus ville lave en mal til referatskrivning. Sekretæren har vært syk, og vi vil i fremtiden gjøre et søk på og skrive referatet samtidig med møtet. 1.8 Neste styremøte Neste styremøte er tirsdag d. 1/ hos Nina, Mads vei 18 kl

7 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL Billag 1.i Overskjøring av friområpder [1+1] 1.ii Bekrefting av økonomisk støtte til Prosjekt Wesselbakken9 [1+2] 1.iii Økonomi: Hovedbok Resultat Kontoer [1+4] 1.iv Økonomi: Balanse og Resultat [1+2] 1.v Økonomi: Resultat kontrolliste Standard [1+30] 1.vi Økonomi: Årsoppgjørelse fra banken [1+1]

8 Bilag 1.i: Overskjøring av friområpder [1+1]

9 1 of 1 03/06/ :53 P RE: Overskjøting av friområder Subject: RE: Overskjøting av friområder From: "Thor Hansson" Date: Tue, 26 Feb :08: To: "'tore opdal'" Hei Jeg mener friområdene Wessel Vel er overskjøtet. Thor From: tore opdal Sent: 25. februar :42 To: Cc: 'Thor Hansson' Subject: Fwd: Overskjøting av friområder Hei, kanskje dere kan hjelpe oss med det her. Husker godt denne overskjøringen fra min tid i Wessel Vel styret. mvh Tore Opdal Videresendt melding: Fra: "Thor Hansson" Dato: 24. februar MET Til: "Knud Christensen" Emne: Overskjøting av friområder Hei Jeg har vært i kontakt med Grethe Hagbø i kommunen. Det ble sendt ut noen papirer Disse er ikke returnert. Det må lages nye papirer, men dersom vi finner disse så kan det brukes som et utgangspunkt. Hvis ikke, må det kopieres noen fra et annet vel. Vi bruker det nye styret som pliktende. Thor No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :35 No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :45 No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :45

10 Bilag [1+2] 1.ii: Bekrefting av økonomisk støtte til Prosjekt Wesselbakken

11 1 of 2 03/06/ :50 SV: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm Subject: SV: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm From: "Klaus Fottland" Date: Tue, 5 Feb :24: To: "tore opdal" "Tore Hem" CC: Hei Jeg vil tsatt bekrefte at vi selvsagt tsatt står bak vårt styrevedtak av Wessel vel vil overføre kr så snart det er praktisk mulig. Det er bare å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Med hilsen Klaus Fottland Leder Wessel vel Tlf Opprinnelig melding----- Fra: tore opdal Sendt: 4. februar :39 Til: Kopi: Tore Hem Emne: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm Hei, viser til samtale med Marianne Helene Elton i kveld og sender videre mailen jeg sendte til henne: sender som avtalt kopi av styremøtereferat med påtegning fra Jan Harald Wessel. Legger også med søknaden til orientering siden dette er noe tid tilbake. Arbeidet regnes fullført. Sluttføring av økonomien med finansiering gjenstår. Legger også med tilsagnet om spillemidler. Hva er utført: Bakken er gitt en lett beareiding med gravemaskin slik at den er jevn og brukbar også med lite snø i større bredde. Det er også kjørt til jord på toppen, arrondert i en avrundet haug som gir fart til den siden av bakken. Det er også laget til noen kuler på en side - ikke helt vellykket synes jeg, men det tenkte jeg å rette litt på hånd. I bunn av dumpa er det ryddet fra baken og ut til parkeringsplassen til Stabels vei; bye busker og kratt er kappet ned og hugget opp til flis som sammen med tilkjørt flis er lagt opp som brukbar vei/trase skiløype mm. Her er også planert med graver og tilsådd. Rundt Wesselstua er det ryddet vei også med tanke på skiløype og annen bruk. Det meste av arbeidet har blitt utført av John Øyvind Røen som liker slikt arbeid og gjør det pent. Han har fått lov til å ta dette innimellom når han har hatt leding tid. der har det også dratt noe ut i tid. Men på denne måten har han kunnet tilby rimelig arbeid. Bakken mm har også bitt slått to ganger i Det har blitt utført med traktor, og vi ser at dette lar seg gjøre til en overkommelig pris. vi har fått kommentar på at tidspunktet klipping gjerne bør tilpasses slik at man tar vare på og kan få en hyggelig, kultivert blomstereng i bakken, og det vil jeg gjerne bidra til om vi finner penger til klipping dette året, og det tro jeg. Fra styret i Pepperstad Skog Vel (PSV) har jeg oppfattet en positiv innstilling. Jeg håper styret i Wessel vel kan se at resultatet er verd bidraget og ber om at dette - kr innbetales til PSV som har lagt ut arbeidet. Finansieringsplan vedlagt; en kort utfyllende info: Egenkap: fra PSA Kommunen Wessel vel og Vestby IL, sum 7.000

12 2 of 2 03/06/ :50 SV: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm dugnad; verdi av eget arbeid Spillemidler: , maks 50 % av kostnadene; tilsagn gitt i brev vedlagt Regnskap er i ferd med å sluttføres og ettersendes i løpet av denne uken. Ellers vil jeg gjerne svare på spørsmål eller gi utfyllene inmasjon om noen ønsker det. mvh Tore Opdal mob

13 Bilag 1.iii: Økonomi: Hovedbok Resultat Kontoer 2007 [1+4]

14 Hovedbok Wessel Vel Side: 1 Periode / år : / 2007 Per Ter Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri cr cr 4 Fak.jrn. nr. 2 Sum periode cr cr 4 Fak.jrn. nr cr 4 Fak.jrn. nr. 3 Sum periode cr cr cr 4 Fak.jrn. nr cr 4 Fak.jrn. nr. 5 Sum periode cr 5330 Styrehonorar Sum periode Renovasjon, vann, avløp o l , ,00 IF Movar Sum periode , , Lys, varme ,61 569,61 IF Hafslund Strøm AS , ,18 IF Hafslund Strøm AS , ,86 IF Hafslund Strøm AS , ,82 IF Hafslund Strøm AS , ,95 IF Hafslund Strøm AS Sum periode , , , ,95 IF Hafslund Strøm AS , ,95 IF Hafslund Strøm AS , ,45 IF Hafslund Strøm AS , ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS Sum periode , , ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS Sum periode , ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS Sum periode ,45 NIN Wessel Vel (666) :01

15 Hovedbok Wessel Vel Side: 2 Periode / år : / 2007 Per Ter Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto Sum periode , Leie maskiner / rydding / brøyting IF Hans-Kristian Finsta Sum periode IF Hans-Kristian Finsta Sum periode , ,50 IF Hans Petter Hovland Sum periode , , ,50 IF Hans-Kristian Finsta Sum periode , Annen leiekostnad / postboks IF Posten Norge AS Sum periode IF Vestby Kommune Økono Sum periode Reparasjon og vedlikehold IF Vestby Elektro-Servi Sum periode Vedlikehold Wessel Vel IF Finstad Anleggsdrift Sum periode Regnskapshonorar , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont , IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , ,00 NIN Wessel Vel (666) :01

16 Hovedbok Wessel Vel Side: 3 Periode / år : / 2007 Per Ter 6940 Porto Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto ,00 109,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode ,00 109, Kontingenter , ,00 IF Norges Velbund Sum periode , , Gave / oppmerksomhet mm ,50 248,50 blomst til Wessel Sum periode ,50 248, Bank- og kortgebyr ,00 62, Sum periode ,00 62, ,00 98, , Sum periode , ,00 604, , Sum periode ,00 742, Sum periode ,00 742, ,00 796, ,00 848, , Sum periode , , , , , , Sum periode , , Annen kostnad - utbetalt grend herremandens vei madsvei/johansvei tømmersvendens vei slagterens vei Sum periode Renteinntekt bankinnskudd ,23 427,23 cr ,85 733,08 cr 1920 Sum periode ,08 733,08 cr 8155 Rentekostnad leverandørgjeld Bet.Norges Velbund NIN Wessel Vel (666) :01

17 Hovedbok Wessel Vel Side: 4 Periode / år : / 2007 Per Ter Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto Sum periode Avbet. gjeldssanering HKO , ,00 cr ,00 cr ,00 cr 1920 Sum periode , ,00 cr ,00 cr , cr 1920 Sum periode , cr cr , ,00 cr 1920 Sum periode , ,00 cr , cr 1920 Sum periode , cr , ,00 cr 1920 Sum periode , ,00 cr 8850 Årsresultat , , Sum periode , ,63 Totalsummer , ,08 NIN Wessel Vel (666) :01

18 Bilag 1.iv: Økonomi: Balanse og Resultat 2007 [1+2]

19 Dato fra-til: - Regnskapsår: 2007 Periode: Balanse Wessel Vel Side: 1 Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Hittil Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 1500 Kundedringer Andre skuddsbetalte driftskostnader 1920 Bedriftskonto , , , , Vedlikehold , , , ,63 Omløpsmidler , , , ,49 0 Eiendeler , , , ,49 0 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Annen egenkapital ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr Opptjent egenkapital ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr 0 Egenkapital ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr Leverandørgjeld 1 151,00 cr 3 748, ,00 cr 3 748,00 Kortsiktig gjeld 1 151,00 cr 3 748, ,00 cr 3 748,00 0 Gjeld 1 151,00 cr 3 748, ,00 cr 3 748,00 0 Egenkapital og gjeld ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr 0 Beregnet resultat 0 0 Sum beregnet egenkapital og gjeld ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr 0 NIN Wessel Vel (666) :59

20 Dato fra-til: - Regnskapsår Nr Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 3100 Salgsinntekt handelsvarer, cr ,00 cr cr ,00 cr avgiftsfri Salgs- og driftsinntekt cr ,00 cr cr ,00 cr 0 Dekningsbidrag cr ,00 cr cr ,00 cr 0 Lønnskostnad 5330 Styrehonorar Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 1 885, , , , Lys, varme , , , , Leie maskiner / rydding / , , brøyting 6490 Annen leiekostnad / postboks , , Reparasjon og vedlikehold , , Vedlikehold Wessel Vel Regnskapshonorar , , , , Kontorrekvisita 214,00 214, Porto 109, ,54 109, ,54 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad , , , , Kontingenter 1 058, , , , Gave / oppmerksomhet mm 248, , Gave / støtte Bank- og kortgebyr 1 287, , , , Annen kostnad - utbetalt grend Annen driftskostnad , , , ,00 0 Driftskostnader , , , ,99 0 Driftsresultat ,55 cr , ,55 cr , Renteinntekt bankinnskudd 733,08 cr 376,06 cr 733,08 cr 376,06 cr 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 5 5 Ordinært resultat før skattekostnad Resultatregnskap Periode Wessel Vel ,63 cr , ,63 cr ,93 0 Ordinært resultat ,63 cr , ,63 cr , Avbet. gjeldssanering HKO ,00 cr 6 42 cr ,00 cr 6 42 cr Årsresultat ,63 cr , ,63 cr , Årsresultat , ,93 cr , ,93 cr Side: 1 NIN Wessel Vel (666) :59

21 Bilag 1.v: Økonomi: Resultat kontrolliste Standard 2007 [1+30]

22 Reskontroliste Standard - Kunde Regnskapsår: 2007 Periode : Wessel Vel Side: 1 Kundenr.: Skjerden Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjerden Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjerden Kundenr.: Samsing Brutto omsetning hittil 1 50 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Betaling Kunder 75 Bet.Samsing Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Samsing 1 50 Kundenr.: Andreassen Brutto omsetning hittil 1 50 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Betaling Kunder 75 Bet.Andreassen Bokført Utg. Faktura Kundenr.: Loulous Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Loulous Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Loulous Kundenr.: Hellerud Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Hellerud Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Hellerud

23 Regnskapsår: Periode : Reskontroliste Standard - Kunde Kundenr.: Andersen Brutto omsetning hittil 1 50 Wessel Vel Side: Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andersen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andersen Kundenr.: Torp Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Torp Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Torp Kundenr.: Angelsen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Angelsen Bokført Utg. Faktura Kundenr.: Rodrigues/Scavenius Brutto omsetning hittil IB Betaling Kunder 75 Bet.Rodrigues/Scavenius Kundenr.: Skjelfjord Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjelfjord Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjelfjord Kundenr.: Jacobsen/Karlsrud Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Jacobsen/Karlsrud Bokført Utg. Faktura

24 Regnskapsår: Periode : Reskontroliste Standard - Kunde Kundenr.: Jacobsen/Karlsrud Brutto omsetning hittil 1 50 Wessel Vel Side: Betaling Kunder 75 Bet.Jacobsen/Karlsrud Kundenr.: Burås Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Burås Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Burås Kundenr.: Mathiesen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Mathiesen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Mathiesen Kundenr.: Andresassen/Steen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andresassen/Steen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andresassen/Steen Kundenr.: Dikkanen/Karlsen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Dikkanen/Karlsen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Dikkanen/Karlsen Kundenr.: Frøhaug Brutto omsetning hittil 75 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Bokført Utg. Faktura

25 Regnskapsår: Periode : Reskontroliste Standard - Kunde Kundenr.: Frøhaug Brutto omsetning hittil 75 Wessel Vel Side: Bokført Utg. nota Fak.jrn. 5,Ref. faktura Kundenr.: Donberg Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Donberg Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Donberg Kundenr.: Hansen Brutto omsetning hittil 1 50 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Bokført Utg. Faktura Kundenr.: Øllgaard Hansen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Øllgaard Hansen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Øllgaard Hansen Kundenr.: Ottesen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Ottesen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Ottesen Kundenr.: Grønnevik Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Grønnevik Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Grønnevik

Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden

Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden Referat 1 Styremøte Wessel Vel Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Vigdis Floberg, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Elton, Søren Jørgensen Fraværende Ingen Gjest Sindre Lingaard - var invitert,

Detaljer

Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne

Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Referat 1 Styremøte Wessel Vel Forberedelse av generalforsamling III Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Elton, Søren Jørgensen Fraværende Vigdis Floberg

Detaljer

WESSEL VEL INNKALLER TIL GENERALFORSAMLING 2015 STED: WESSELSTUA TID: 25. MAI 2015 KL 19:00

WESSEL VEL INNKALLER TIL GENERALFORSAMLING 2015 STED: WESSELSTUA TID: 25. MAI 2015 KL 19:00 WESSEL VEL INNKALLER TIL GENERALFORSAMLING 215 STED: WESSELSTUA TID: 25. MAI 215 KL 19: Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjettforslag

Detaljer

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 STED: WESSELSTUA TID: TORSDAG 05.05.11 KL 19:00 Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjettforslag

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Tirsdag d. 27 mai 28 Referat 1 Generalforsamling Wessel Vel Referant Søren Jørgensen Tilstede Tolv beboere samt seks fra styret 18 personer totalt Gjest Alice

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

~~.~> Revisors beretning. Til arsrnetet i Norske Redningshunder, Trendelag distrikt

~~.~> Revisors beretning. Til arsrnetet i Norske Redningshunder, Trendelag distrikt Til arsrnetet i Norske Redningshunder, Trendelag distrikt Revisors beretning Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet Norske Redningshunder, Vcernesregion lag som viser et overskudd pa

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole GENERALFORSAMLING 2010 PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole TIRSDAG 23. MARS 2010 Kl. 19.30: Infomøte Get/Get svarer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2012

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2012 WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2012 STED: WESSELSTUA TID: TORSDAG 22. mars 2012 KL 19:00 Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjettforslag

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Referat av Generalforsamling i Wessel Vel

Referat av Generalforsamling i Wessel Vel Referat av Generalforsamling i Wessel Vel tirsdag 26. mai 2009 kl. 19.00-21.45 Wesselstua Dette referat finnes i sin helhet på vår hjemmeside. http://www.wesselvel.org Alternativt kan beboere få referatet

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag innkaller til ordinært årsmøte: Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00 På Fjellheim, Nerskogen Innkallingen er sendt

Detaljer

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole GENERALFORSAMLING 2012 PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole TIRSDAG 24. APRIL 2012 Kl. 19.30: Infomøte Get Kl. 20.00: Ordinær

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 6 Ordinært Styremøte 28. november 2011 2015-2140 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer