Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden. Forberedelse av generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden. Forberedelse av generalforsamling"

Transkript

1 Referat 1 Styremøte Wessel Vel Forberedelse av generalsamling Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Vigdis Floberg, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Elton, Søren Jørgensen Fraværende Ingen Gjest Sindre Lingaard - var invitert, men kunne ikke. Møtested Hos Vigdis, Mads Vei 19 Dato 28. februar Kopi Sindre, Dagsorden 1.1 Inmasjon fra PSA Økonomi Prosjekt Wesselbakken Overskjøting av friområder Generalsamling Reservering av Wesselstua Innkallingen Kjøring på fellesveiene Internett sider Eventuelt Ønske om styrerepresentant fra Hermannens vei

2 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL Redusere vellets antall av bankkontoer til en Økning av grendmidlene Oppjustering av web-ansvarligs godtgjørelse Siste nyt om overledning Renovasjonsordningen Manglende lys på grender Mal referatskrivning Neste styremøte Billag Inmasjon fra PSA Sindre var invitert til å komme å telle om sitt syn på hva der skjer i PSA i øyeblikket. Sindre kunne desvære ikke komme. Flere i styret hadde lest innkallingen til ekstraordinær generalsamling, og den felles holdning var at ikke alt i PSA var fryd og gammen. Følgende observasjoner var blevet gjort: Behovet å få driften av PSA på anbud virket liten. Den økonomiske gevinsten av å skifte leverandør ville den enkelte ikke betyde merr enn maks et par hundre kroner besparelse på årsbasis. Generelt var styrets medlemmer tilfreds med BOF. Servisen var langt fra perfekt, men man hadde en idé om at bransjen generelt ikke var bedre. En anbudsrunde ville jo selvfølgelig bekrefte at prisen vi betaler drift av PSA er korrekt. Dele av innkallingen til generalsamlingen satte imidlertid spørsmålstegn ved hvorvidt anbudsrunden var ordentlig gjennomført. Rapporten fra Kabel-TV eksperten kritiserte nøytralitet over de aktuelle tilbydere. De aktuelle tilbydere har ikke fått nuftige tidsfrister, hvor man kan slå tvil om man har fått innhentet de best mulige tilbud fra de skjellige tilbydere. Kabel-TV eksperten anbefaler at man avbryter prosessen med valg av tilbyder.

3 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL 3 Hvem har ansvaret kabelnettets tilstand. Hvilket ansvar har BOF dette. Tilbudet fra Get var stort sett identisk med det tilbud andre Get kunder får. Dette virker underlig. Hvis Get ikke skal have de økonomiske utgifter med å drifte et nett helt ut til de enkelte kunder, må de også kunne gjøre jobben billigere. Alfa Media AS ble antatt å være eiet av Canal Digital, da en detaljert programoversikt Alfa Media AS kunne hentes fra Canal Digital sine hjemmesider. I etterkant viser denne konklusjon seg å være noe hastet. Ifølge bedriftsinmasjonene fra er Alfa Media AS eiet av en Knut Arne Jacobsen (Bosidende i Ås) og Norske Fjernsynsantenner AS som igjen er eiet av Morten Nielsen (Bosidende i Oslo) som også er daglig leder i selskapet. Selskapet hadde i 2006 en omsetning på kr ,-. Der er med andre ord tale om et meget lille selskap og spørsmålet blir: Er selskapet stor nok oss. Vi har mange spørsmål, men må vente til generalsamling. Generelt ønsker styret å uttrykke sin støtte til sin representant i PSA styret. Vi ønsker å være behjelpelig i alle hensener. 1.2 Økonomi Nina hadde ikke mye nytt. En enkel hadde betalt vel kontingent siden sist. Ellers var det bare å se i de papirer som nylig ble sendt ut med epost. Se billagene avsnitt Prosjekt Wesselbakken Styre har bekreftet sin støtte til prosjekt Wesselbakken ved Tore Opdal. Se evt. billagene avsnit Overskjøting av friområder Vi har mottatt en epost fra Tore Opdal og Thor Hansson vedrørende overskjøting av friområder. Se evt. billagene avsnit 1.9. Ingen i styret har noen anelse om hva

4 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL 4 sagen dreier seg om. Leif Åge ser i de gamle referatene og evt. snakker med Jan Harald Wessel å finne ut hva sagen dreier seg om. 1.5 Generalsamling Reservering av Wesselstua Klaus har kontaktet kommunen og har reservert Wesselstua. Ordinær Generalsamling blir således tirsdag den 27. mai kl Innkallingen Klaus har lavet et utkast til generalsamlingsinnkallelse. Forslaget ble med enkelte tilføyelser godkjent. Den reviderte utgave er i skrivende stund klar til distribuering Kjøring på fellesveiene Det ventes at også i år vil kjøring på gangveiene blive et tema på generalsamlingen. Tidligere har store dele av tiden på generalsamlingen vært brukt til å diskutere denne problemstilling. Styret diskuterte som så ofte før problemstilling igjen. Ingen i styret vil fungere som en annen politi. Likeledes vedgår styret at der er problemer med kjøring på fellesveiene. Styret planlegger å inmere om reglene kjøring på fellesveien på sin hjemmeside http: //wessel.vel.googlepages.com. Referatet fra generalsamlingen vil også i år komme til å inneholde presiseringer av hva regler omkring kjøring på fellesveien er. Såfremt generalsamling ønsker merr konkrete handlinger slår styret at der opprettes en gruppe unner styret, som tar seg av jobben. Ingen i styret vil delta i denne gruppe, så det bliver da generalsamlings oppgave å velge personer til gruppen. 1.6 Internett sider Utviklingen av vår hjemmeside har stått stille i det siste grunnet sykdom. Å få inmasjon om parkering og kjøring på fellesveiene er en prioritert oppgave.

5 1.7 Eventuelt REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL Ønske om styrerepresentant fra Hermannens vei Klaus har fått en henvendelse vedrørende reglene parkering fra Hermannens vei. Grenden Herremannens vei har i øyeblikket ingen grendmann eller representant i styret, hvor Klaus gjorde et vervingssøk. Vi håper snart å se Heidi Redusere vellets antall av bankkontoer til en Vellet har i øyeblikket to bankkontoer. Kasseren ser ingen grunn til dette. Der var tvil om ordningen med to kontoer, en drifts- og en vedlikeholdskonto og en sparekonto, var et pålegg fra generalsamlingen etter underslags saken. Etter noen diskusjon kom styret frem til at der var noe virring omkring begrebene konto og budjet. Styret er av den oppfattelse at der stadig skal budsjetteres med noen oppsparing, men at dette ikke behøver å avspeiles i en sparekonto. Oppgave: Til neste møte. (Leif Åge) Gamle generalsamlingsreferater undersøkes, evt. konsulterer Jan Harald å finne ut om de to kontoer er et pålegg fra generalsamlingen Økning av grendmidlene Det ble slått at grendemidlene oppjusteres. Beløpet har ikke vært justert på mange år. Dette må vurderes i bindelse med budjeget neste år Oppjustering av web-ansvarligs godtgjørelse Styret har tatt internett i bruk å kommunikeer med medlemmene, og sekretæren har brukt mye tid på dette arbeide. Det slåss der at det styremedlem som er ansvarlig vellets hjemmeside får oppjustert sin godtgjørelse Siste nyt om overledning Siste inmasjonsmøte Hafslund har hatt om overledningen har vært bra besøkt. Der var fremmøte, og dele av kommunestyret med ordfører var tilstede.

6 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL 6 Hafslund inmerte bare om det de måtte. Da den tidligere ordføre gikk Hafslund på klingen å få merr inmasjon om ledningsføringen i Vestby, var svaret at samlingen ikke hadde krav på å få svar på det. Man gjør nu søk på å involverer Olje- og Energiminister Åslaug Haga. (Vi må håpe at hun har lidt lokal angagement hun bor jo i Ås.) Renovasjonsordningen Vi har lenge ventet på at der skulle komme en ny renovasjonsordning. Vigdis hadde 1 1 år siden en henvendelse til Movar vedrørende flytting av gjenbruksstasjonen på parkeringsplassen til Johans - og Mads vei. De var dengang avventende 2 i påvente av ny renovasjonsordning. Likeledes har der nylig vært klager over samme gjenbruksstasjon som etterhånden er blevet falleferdig. Også da var Movar avventende i påvente av ny renovasjonsordning. Etter styrets møte har der været nok en kontakt med Movar, og i den bindelse lovede Movar å repeterer gjenbruksstasjonen. Vellet må vente utgifter i bindelse med at der skal laves en ny renovasjonsordning. Det ville være nuftig å ta kontakt med kommunen å høre hvilke økonomiske konsekvenser vi må vente alt etter hvilket slag som velges. Vellet bør overveie å budsjettere med disse utgifter Manglende lys på grender Belysningen på Mads vei var mangelfull og Vigdis ville kontakte kommunen å få det lavet Mal referatskrivning Klaus ville lave en mal til referatskrivning. Sekretæren har vært syk, og vi vil i fremtiden gjøre et søk på og skrive referatet samtidig med møtet. 1.8 Neste styremøte Neste styremøte er tirsdag d. 1/ hos Nina, Mads vei 18 kl

7 REFERAT 1. STYREMØTE WESSEL VEL Billag 1.i Overskjøring av friområpder [1+1] 1.ii Bekrefting av økonomisk støtte til Prosjekt Wesselbakken9 [1+2] 1.iii Økonomi: Hovedbok Resultat Kontoer [1+4] 1.iv Økonomi: Balanse og Resultat [1+2] 1.v Økonomi: Resultat kontrolliste Standard [1+30] 1.vi Økonomi: Årsoppgjørelse fra banken [1+1]

8 Bilag 1.i: Overskjøring av friområpder [1+1]

9 1 of 1 03/06/ :53 P RE: Overskjøting av friområder Subject: RE: Overskjøting av friområder From: "Thor Hansson" Date: Tue, 26 Feb :08: To: "'tore opdal'" Hei Jeg mener friområdene Wessel Vel er overskjøtet. Thor From: tore opdal Sent: 25. februar :42 To: Cc: 'Thor Hansson' Subject: Fwd: Overskjøting av friområder Hei, kanskje dere kan hjelpe oss med det her. Husker godt denne overskjøringen fra min tid i Wessel Vel styret. mvh Tore Opdal Videresendt melding: Fra: "Thor Hansson" Dato: 24. februar MET Til: "Knud Christensen" Emne: Overskjøting av friområder Hei Jeg har vært i kontakt med Grethe Hagbø i kommunen. Det ble sendt ut noen papirer Disse er ikke returnert. Det må lages nye papirer, men dersom vi finner disse så kan det brukes som et utgangspunkt. Hvis ikke, må det kopieres noen fra et annet vel. Vi bruker det nye styret som pliktende. Thor No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :35 No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :45 No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :45

10 Bilag [1+2] 1.ii: Bekrefting av økonomisk støtte til Prosjekt Wesselbakken

11 1 of 2 03/06/ :50 SV: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm Subject: SV: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm From: "Klaus Fottland" Date: Tue, 5 Feb :24: To: "tore opdal" "Tore Hem" CC: Hei Jeg vil tsatt bekrefte at vi selvsagt tsatt står bak vårt styrevedtak av Wessel vel vil overføre kr så snart det er praktisk mulig. Det er bare å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Med hilsen Klaus Fottland Leder Wessel vel Tlf Opprinnelig melding----- Fra: tore opdal Sendt: 4. februar :39 Til: Kopi: Tore Hem Emne: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm Hei, viser til samtale med Marianne Helene Elton i kveld og sender videre mailen jeg sendte til henne: sender som avtalt kopi av styremøtereferat med påtegning fra Jan Harald Wessel. Legger også med søknaden til orientering siden dette er noe tid tilbake. Arbeidet regnes fullført. Sluttføring av økonomien med finansiering gjenstår. Legger også med tilsagnet om spillemidler. Hva er utført: Bakken er gitt en lett beareiding med gravemaskin slik at den er jevn og brukbar også med lite snø i større bredde. Det er også kjørt til jord på toppen, arrondert i en avrundet haug som gir fart til den siden av bakken. Det er også laget til noen kuler på en side - ikke helt vellykket synes jeg, men det tenkte jeg å rette litt på hånd. I bunn av dumpa er det ryddet fra baken og ut til parkeringsplassen til Stabels vei; bye busker og kratt er kappet ned og hugget opp til flis som sammen med tilkjørt flis er lagt opp som brukbar vei/trase skiløype mm. Her er også planert med graver og tilsådd. Rundt Wesselstua er det ryddet vei også med tanke på skiløype og annen bruk. Det meste av arbeidet har blitt utført av John Øyvind Røen som liker slikt arbeid og gjør det pent. Han har fått lov til å ta dette innimellom når han har hatt leding tid. der har det også dratt noe ut i tid. Men på denne måten har han kunnet tilby rimelig arbeid. Bakken mm har også bitt slått to ganger i Det har blitt utført med traktor, og vi ser at dette lar seg gjøre til en overkommelig pris. vi har fått kommentar på at tidspunktet klipping gjerne bør tilpasses slik at man tar vare på og kan få en hyggelig, kultivert blomstereng i bakken, og det vil jeg gjerne bidra til om vi finner penger til klipping dette året, og det tro jeg. Fra styret i Pepperstad Skog Vel (PSV) har jeg oppfattet en positiv innstilling. Jeg håper styret i Wessel vel kan se at resultatet er verd bidraget og ber om at dette - kr innbetales til PSV som har lagt ut arbeidet. Finansieringsplan vedlagt; en kort utfyllende info: Egenkap: fra PSA Kommunen Wessel vel og Vestby IL, sum 7.000

12 2 of 2 03/06/ :50 SV: Prosjekt Wesselbakken - tilrettelegging skilek mm dugnad; verdi av eget arbeid Spillemidler: , maks 50 % av kostnadene; tilsagn gitt i brev vedlagt Regnskap er i ferd med å sluttføres og ettersendes i løpet av denne uken. Ellers vil jeg gjerne svare på spørsmål eller gi utfyllene inmasjon om noen ønsker det. mvh Tore Opdal mob

13 Bilag 1.iii: Økonomi: Hovedbok Resultat Kontoer 2007 [1+4]

14 Hovedbok Wessel Vel Side: 1 Periode / år : / 2007 Per Ter Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri cr cr 4 Fak.jrn. nr. 2 Sum periode cr cr 4 Fak.jrn. nr cr 4 Fak.jrn. nr. 3 Sum periode cr cr cr 4 Fak.jrn. nr cr 4 Fak.jrn. nr. 5 Sum periode cr 5330 Styrehonorar Sum periode Renovasjon, vann, avløp o l , ,00 IF Movar Sum periode , , Lys, varme ,61 569,61 IF Hafslund Strøm AS , ,18 IF Hafslund Strøm AS , ,86 IF Hafslund Strøm AS , ,82 IF Hafslund Strøm AS , ,95 IF Hafslund Strøm AS Sum periode , , , ,95 IF Hafslund Strøm AS , ,95 IF Hafslund Strøm AS , ,45 IF Hafslund Strøm AS , ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS Sum periode , , ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS Sum periode , ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS ,45 IF Hafslund Strøm AS Sum periode ,45 NIN Wessel Vel (666) :01

15 Hovedbok Wessel Vel Side: 2 Periode / år : / 2007 Per Ter Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto Sum periode , Leie maskiner / rydding / brøyting IF Hans-Kristian Finsta Sum periode IF Hans-Kristian Finsta Sum periode , ,50 IF Hans Petter Hovland Sum periode , , ,50 IF Hans-Kristian Finsta Sum periode , Annen leiekostnad / postboks IF Posten Norge AS Sum periode IF Vestby Kommune Økono Sum periode Reparasjon og vedlikehold IF Vestby Elektro-Servi Sum periode Vedlikehold Wessel Vel IF Finstad Anleggsdrift Sum periode Regnskapshonorar , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont , IF Vestby Regnskapskont Sum periode , , ,00 IF Vestby Regnskapskont , ,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode , ,00 NIN Wessel Vel (666) :01

16 Hovedbok Wessel Vel Side: 3 Periode / år : / 2007 Per Ter 6940 Porto Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto ,00 109,00 IF Vestby Regnskapskont Sum periode ,00 109, Kontingenter , ,00 IF Norges Velbund Sum periode , , Gave / oppmerksomhet mm ,50 248,50 blomst til Wessel Sum periode ,50 248, Bank- og kortgebyr ,00 62, Sum periode ,00 62, ,00 98, , Sum periode , ,00 604, , Sum periode ,00 742, Sum periode ,00 742, ,00 796, ,00 848, , Sum periode , , , , , , Sum periode , , Annen kostnad - utbetalt grend herremandens vei madsvei/johansvei tømmersvendens vei slagterens vei Sum periode Renteinntekt bankinnskudd ,23 427,23 cr ,85 733,08 cr 1920 Sum periode ,08 733,08 cr 8155 Rentekostnad leverandørgjeld Bet.Norges Velbund NIN Wessel Vel (666) :01

17 Hovedbok Wessel Vel Side: 4 Periode / år : / 2007 Per Ter Dato Bilag Art Saldo AK Merknad Mengde Avd Prosj Motkto Sum periode Avbet. gjeldssanering HKO , ,00 cr ,00 cr ,00 cr 1920 Sum periode , ,00 cr ,00 cr , cr 1920 Sum periode , cr cr , ,00 cr 1920 Sum periode , ,00 cr , cr 1920 Sum periode , cr , ,00 cr 1920 Sum periode , ,00 cr 8850 Årsresultat , , Sum periode , ,63 Totalsummer , ,08 NIN Wessel Vel (666) :01

18 Bilag 1.iv: Økonomi: Balanse og Resultat 2007 [1+2]

19 Dato fra-til: - Regnskapsår: 2007 Periode: Balanse Wessel Vel Side: 1 Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Hittil Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 1500 Kundedringer Andre skuddsbetalte driftskostnader 1920 Bedriftskonto , , , , Vedlikehold , , , ,63 Omløpsmidler , , , ,49 0 Eiendeler , , , ,49 0 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Annen egenkapital ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr Opptjent egenkapital ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr 0 Egenkapital ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr Leverandørgjeld 1 151,00 cr 3 748, ,00 cr 3 748,00 Kortsiktig gjeld 1 151,00 cr 3 748, ,00 cr 3 748,00 0 Gjeld 1 151,00 cr 3 748, ,00 cr 3 748,00 0 Egenkapital og gjeld ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr 0 Beregnet resultat 0 0 Sum beregnet egenkapital og gjeld ,12 cr ,49 cr ,12 cr ,49 cr 0 NIN Wessel Vel (666) :59

20 Dato fra-til: - Regnskapsår Nr Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 3100 Salgsinntekt handelsvarer, cr ,00 cr cr ,00 cr avgiftsfri Salgs- og driftsinntekt cr ,00 cr cr ,00 cr 0 Dekningsbidrag cr ,00 cr cr ,00 cr 0 Lønnskostnad 5330 Styrehonorar Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 1 885, , , , Lys, varme , , , , Leie maskiner / rydding / , , brøyting 6490 Annen leiekostnad / postboks , , Reparasjon og vedlikehold , , Vedlikehold Wessel Vel Regnskapshonorar , , , , Kontorrekvisita 214,00 214, Porto 109, ,54 109, ,54 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad , , , , Kontingenter 1 058, , , , Gave / oppmerksomhet mm 248, , Gave / støtte Bank- og kortgebyr 1 287, , , , Annen kostnad - utbetalt grend Annen driftskostnad , , , ,00 0 Driftskostnader , , , ,99 0 Driftsresultat ,55 cr , ,55 cr , Renteinntekt bankinnskudd 733,08 cr 376,06 cr 733,08 cr 376,06 cr 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 5 5 Ordinært resultat før skattekostnad Resultatregnskap Periode Wessel Vel ,63 cr , ,63 cr ,93 0 Ordinært resultat ,63 cr , ,63 cr , Avbet. gjeldssanering HKO ,00 cr 6 42 cr ,00 cr 6 42 cr Årsresultat ,63 cr , ,63 cr , Årsresultat , ,93 cr , ,93 cr Side: 1 NIN Wessel Vel (666) :59

21 Bilag 1.v: Økonomi: Resultat kontrolliste Standard 2007 [1+30]

22 Reskontroliste Standard - Kunde Regnskapsår: 2007 Periode : Wessel Vel Side: 1 Kundenr.: Skjerden Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjerden Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjerden Kundenr.: Samsing Brutto omsetning hittil 1 50 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Betaling Kunder 75 Bet.Samsing Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Samsing 1 50 Kundenr.: Andreassen Brutto omsetning hittil 1 50 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Betaling Kunder 75 Bet.Andreassen Bokført Utg. Faktura Kundenr.: Loulous Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Loulous Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Loulous Kundenr.: Hellerud Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Hellerud Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Hellerud

23 Regnskapsår: Periode : Reskontroliste Standard - Kunde Kundenr.: Andersen Brutto omsetning hittil 1 50 Wessel Vel Side: Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andersen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andersen Kundenr.: Torp Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Torp Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Torp Kundenr.: Angelsen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Angelsen Bokført Utg. Faktura Kundenr.: Rodrigues/Scavenius Brutto omsetning hittil IB Betaling Kunder 75 Bet.Rodrigues/Scavenius Kundenr.: Skjelfjord Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjelfjord Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Skjelfjord Kundenr.: Jacobsen/Karlsrud Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Jacobsen/Karlsrud Bokført Utg. Faktura

24 Regnskapsår: Periode : Reskontroliste Standard - Kunde Kundenr.: Jacobsen/Karlsrud Brutto omsetning hittil 1 50 Wessel Vel Side: Betaling Kunder 75 Bet.Jacobsen/Karlsrud Kundenr.: Burås Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Burås Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Burås Kundenr.: Mathiesen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Mathiesen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Mathiesen Kundenr.: Andresassen/Steen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andresassen/Steen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Andresassen/Steen Kundenr.: Dikkanen/Karlsen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Dikkanen/Karlsen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Dikkanen/Karlsen Kundenr.: Frøhaug Brutto omsetning hittil 75 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Bokført Utg. Faktura

25 Regnskapsår: Periode : Reskontroliste Standard - Kunde Kundenr.: Frøhaug Brutto omsetning hittil 75 Wessel Vel Side: Bokført Utg. nota Fak.jrn. 5,Ref. faktura Kundenr.: Donberg Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Donberg Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Donberg Kundenr.: Hansen Brutto omsetning hittil 1 50 IB Bokført Utg. Faktura Fak.jrn. nr Bokført Utg. Faktura Kundenr.: Øllgaard Hansen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Øllgaard Hansen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Øllgaard Hansen Kundenr.: Ottesen Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Ottesen Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Ottesen Kundenr.: Grønnevik Brutto omsetning hittil Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Grønnevik Bokført Utg. Faktura Betaling Kunder 75 Bet.Grønnevik

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2010 4. Meddelelse av ansvarsfrihet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer