~~.~> Revisors beretning. Til arsrnetet i Norske Redningshunder, Trendelag distrikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~.~> Revisors beretning. Til arsrnetet i Norske Redningshunder, Trendelag distrikt"

Transkript

1 Til arsrnetet i Norske Redningshunder, Trendelag distrikt Revisors beretning Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet Norske Redningshunder, Vcernesregion lag som viser et overskudd pa kr 1413,62. Arsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap regnskapsaret avsluttet pr denne datoen og noteopplysninger. Styrets ansvar arsregnskapet Sty ret er ansvarlig a utarbeide arsregnskapet og at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god regnskapsskikk sma ideelle organisasjoner i Norge. Sty ret er og ansvarlig den interne kontroll som de finner nedvendig a mullggjere utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinmasjon som fetge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er a gi uttrykk en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomgatt hvordan regnskapet er f0rt samt kontrollert (evt. tatt stlkkprever av) regnskapsbilagene. Konklusjon Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med god regnskapsskikk srna ideelle organisasjoner. Det gir et rettvisende bilde av den ekonomlske stillingen til Norske Redningshunder Trondheim lag per 31. desember Vi mener ogsa at opplysningene i arsberetningen om arsregnskepet og utsetningen om tsatt drift samsvarer med arsregnskapet. Vi anbefaler arsmetet i Norske Redningshunder Trendelag distrikt a godkjenne a rsregnska pet. Trondheim, ~. feb[lar ~~.~> Fr0ydis Saltnes valgt revisor valgt revisor

2 Hovedbok Norske Redningshunder Vrernesregionen fag Side: 2 Periode 1 ar: 01/ /2014 Per Ter Dato Bilag Art Debet Kredit Saldo AK Merknad Avd Prosj Motkto 3240 Grasrotandel Norsk Tipping , ,64 cr , ,57 cr 4551, ,57 cr 3250 Merverdiavgifts kompensasjon ,00 557,00cr 557,00 557,00 cr 6570 Arbeidsklcer og arbeidsutstyr Knt IF deval Mme, kurs, oppdatering 0 I ,00 245,00 arsm0te 245,00 245, Sosiale tiltak Knt IF Trondheim Catering Interne samlinger/kurs samling vektarstua parkering Ystesosen Bank- og kortgebyr ,00 135,00 Knt IF Branneysuncreqlstere ,00 151, ,00 155, ,00 159,00 Sum peri ode ,00 159, Renteinntekt bankinnskudd ,51 14,51 14,51 cr 14,51 cr

3 Hovedbok Norske Redningshunder Vrernesregionen lag Side: 3 Periode 1 ar : 01/ /2014 Per Ter Dato Bilag Art Debet Kredit Saldo AK Merknad Avd Prosj Motkto Totalsummer 28052, ,83 Norske Redningshunder Vrernesregionen lag (NRH) :59

4 Reskontroliste Standard - t.everander Regnskapsar 2014 Periode : Norske Redningshunder Vcernesregionen lag Side: 1 Leverandemr.: Brenneysundregisterene Kj0phittil 135,00 Organisasjonsnr: Rest Faktura Bilag Dato Per. Bilagsart Fort.dato Debet Kredit Debet Kredit Kj0p: Kontantf0ri , Betalingleveranc ,00 Saldo. Knt IF Brenneysunr Bet.Brannaysundre Leverandemr.: Trondheim Catering Organisasjonsnr: Faktura Bilag Dato Per. Bilagsart Fort.dato Kj0p hittil Debet Kredit Debet Rest Kredit Kj0p: Kontantf0ri Betaling leveranc Knt IF Trondheim C Bet.T rondheim Catf Saldo. Leverandemr.: deval Organisasjonsnr: Faktura Bilag Dato Per. Bilagsart Fort.dato Kj0p hittil Debet Kredit Debet Rest Kredit Kj0p: Kontantteri Betaling leveranc Knt IF deval Bet.deVal Saldo. Totalsum :59 Norske Redningshunder Vrernesregionen lag (NRH)

5 Pr. dato: Reskontroliste Apne poster - t.everander Norske Redningshunder Vrernesregionen lag Side: Totalsum Norske Redningshunder Vrernesregionen lag (NRH) :59

6 Dato fra-til: Balanse Regnskapsi'lr: 2014 Periode: Norske Redningshunder Vaarnesregionen lag Side: Denne periode Hittil Nr. Kontonavn Regnskap i ar Regnskap i ijor Budsjett Regnskap i ar Regnskap i ijor Budsjett EIENDELER 1570 Andre kortsiktige d ringer Bankinnskudd selbu sp , , , ,24 Eiendeler , , , ,24 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Annen egenkapital 29539,24 cr 29539,24cr 29539,24cr 29539,24 cr Udisponert resu/tat (Ikke bokf0rt) 2029,83 cr 2029,83 cr 2400 Leverand0rgjeld Egenkapital og gjeld ,07 cr ,24cr ,07 cr ,24cr Norske Redningshunder Vaarnesregionen lag (NRH) :58

7 Data fra-til: Resultatregnskap Regnskapsar 2014 Periode Norske Redningshunder Vrernesregionen lag Side: Denne periode Hittil Nr. Kontonavn Regnskap i ar Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i ar Regnskap i fjor Budsjett Salgs- erg driftsinntekf 3210 Bmqostette 4980,75 cr 6402,66 cr 4980,75 cr 6402,66 cr 3230 St0tte fra firma landre 100 cr 1 50 cr 1 00 cr 1 50 cr 3240 Grasrotandel Norsk Tipping 4551,57 cr 3083,95 cr 4551,57 cr 3083,95 cr 3250 Merverdiavgifts 557,00 cr 557,00 cr kompensasjon Salgs- og driftsinntekt ,32 cr ,61 cr ,32 cr ,61 cr 0 Lsnnskostnad 5900 Gaver 757,00 757,00 Lsnnskostnad 757, ,00 0 Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6570 Arbeidsklrer og arbeidsutstyr 6800 Kontorrekvisita 562,00 562, M0te, kurs, oppdatering 0 I 245,00 639,00 245,00 639, Sosiale tiltak Driftskostn. og av- og 7 985, , , ,00 0 nedskrivninger Annen driftskostnad 7715 Interne samlinger/kurs , , Bank- og kortgebyr 159,00 28,00 159,00 28, Annen kostnad 135,00 135,00 Annen driftskostnad 1 089, , , ,00 0 Driftskostnader 9 074, , , , Renteinntekt bankinnskudd 14,51 cr 13,01 cr 14,51 cr 13,01 cr Arsresultat 2 029,83 cr 1 413,62 cr ,83 cr 1 413,62 cr Arsresultat 1 413, ,62 Norske Redningshunder Vrernesregionen lag (NRH) :58

8 Bilagsjournal Norske Redningshunder veernesreqtonen (ag Side: 1 Peri ode / ar: / 2014 Silag Dato Art Per Ter Debet Kredit Saldo AK Merknad Mengde Sign o o / J j J ~ a 7770 V \( / jg ~O v' JJ J1) Jt { A \/ \/ , , , ,00 135,00 16,00 245, ,97 4,00 4, , , ,78 557,00 14,51 Inngaende balanse Jnngaende bajanse Knt IF Trondheim Catering Bet.Trondheim Catering samling vektarstua parkering Ystesosen Knt IF Br0nn!1Jysundregistere Bet.Br!1Jnn!1Jysundregistere arsmete Knt IF deval Bet.deVal Sum Debet 57592,07 Sum Kredit T otalsummer 57592,07 cr Norske Redningshunder Vrernesregionen lag (NRH) :59

9 Periode / ar: 01 / /2014 Hovedbok Norske Redningshunder Vrernesregionen lag Side: 1 Per Ter Dato Bilag Art Debet Kredit Saldo AK Merknad Avd Prosj Motkto Bankinnskudd selbu sp a 29539, ,24 Inngaende balanse , , ,89 Bet.Trondheim Catering ,89 samling vektarstua ,89 parkering Ystesosen , ,89 Bet.Bremaysuncregistere , , , ,89 arsm0te , , , , , ,86 Bet.deVal , , , , , , , , , , , , , , , Annen egenkapital o 29539, ,24 cr Inngaende balanse 29539,24 cr 2400 Leverandergjeld , , , ,00 Automatpostert 3210 Bingostfiltte , , , ,97 cr 4980,75 cr 4980,75 cr 3230 Stette fra firma landre cr 1 00 cr 3240 Grasrotandel Norsk Tipping , ,65 cr Norske Redningshunder Vrernesregionen lag (NRH) :59

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold:

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold: MENTAL HELSE. Buskerud Regnskap 2013 for MENTAL HELSE, Buskerud lnnhold: Kort regnskapsrappod med kurve Resultat Balanse Noter til regnskapet Side 2 3 5 6 Side 1 MENTAL HELS E. Buskerud Kort reg nskapsrappo

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

OSPTLI BORETTSLAG- GF 2012 VEDLEGG 1. Revisors beretning

OSPTLI BORETTSLAG- GF 2012 VEDLEGG 1. Revisors beretning OSPTLI BORETTSLAG- GF 212 VEDLEGG 1 Revisors beretning KPMG AS Postboks 4 Nygårdstangen St. Jakobs plass 9 N-5838 Bergen Telephone +47 463 Fax +47 553271 2 lnternst www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2014 RESULTATREGNSKAP Noter 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 9 973 959 11 911 635 Tilskudd 2 13 189 850 13 451 217 Andre inntekter 3 10 835 476 10

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Økonomisk årsberetning 2005

Økonomisk årsberetning 2005 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 45 755 medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. L"anghelen borettslag

4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. Langhelen borettslag L"anghelen borettslag lnnkalling til generalforsamling i Langheien borettslag tirsdag den 12. april21'l kl 19. i kantinen, Spelhaugen 22 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer