Balanse. for Hegra Idrettslag. Anleggsmidler , , , ,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balanse. for Hegra Idrettslag. Anleggsmidler , , , ,00"

Transkript

1 Dato fra-til: - Regnskapsår: 211 Periode: 1-1 Balanse 1 Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Hittil Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 12 Tråkkemaskin 121 Lysløype - Armatur Løypemaskin Kassbohrer PB 15D 125 Fotballmål A-andeler Ljosheim BA 1, 1, 1, 1, Anleggsmidler 15 21, 28 81, 15 21, 28 81, 15 Kundedringer cr , cr , Andre kortsiktige dringer , , Kontanter Kasse Fotball , ,5 193 Kasse Håndball Kasse Trim 871, , Kasse Idrettsskola 43, 2 225, 43, 2 225, 196 Kasse Friidrett Hovedlaget , , , ,97 Oppdragskonto Fotball 18 72, , , , Handball , , , , Trim , , , , Idrettsskolen , , , , Friidrett 76 41, , , , Tursti Hovedlaget , , , ,77 Plasseringskto Fotball , , , ,28 Plasseringskonto Håndball , , , , Trim Plasseringskto 26 13, , , , Idrettsskola , , , ,94 Plasseringskt Friidrett , , , , Hovedlag åpen hall 3 435, , Friidrett 26,71 25,6 26,71 25,6 Omløpsmidler , , , ,36 Eiendeler , , , ,36 EGENKAPITAL OG GJELD 22 Egenkapital Innskutt egenkapital 25 Annen egenkapital ,15 cr ,36 cr ,15 cr ,36 cr Opptjent egenkapital ,15 cr ,36 cr ,15 cr ,36 cr Egenkapital ,15 cr ,36 cr ,15 cr ,36 cr 24 Leverandørgjeld ,93 cr ,88 cr ,93 cr ,88 cr 26 Forskuddstrekk 2 35 cr 4 458, cr 2 35 cr 4 458, cr AHE (235) :31

2 Dato fra-til: - Regnskapsår: 211 Periode: 1-1 Balanse 2 Denne periode Hittil Nr. 26 Kontonavn Forskuddstrekk Regnskap i år 2 35 cr Regnskap i fjor 4 458, cr Budsjett Regnskap i år 2 35 cr Regnskap i fjor 4 458, cr Budsjett 293 Skyldig lønn 296 Påløpt kostnad og skuddsbet ,5 cr ,12 cr 49 78,5 cr ,12 cr inntekt 298 Avsetn. pl. tilskudd skøyteis 15 cr 15 cr 15 cr 15 cr Kortsiktig gjeld ,43 cr , cr ,43 cr , cr Gjeld ,43 cr , cr ,43 cr , cr Egenkapital og gjeld ,58 cr ,36 cr ,58 cr ,36 cr Beregnet resultat Sum beregnet egenkapital og gjeld ,58 cr ,36 cr ,58 cr ,36 cr AHE (235) :31

3 Dato fra-til: - Regnskapsår Nr. 211 Periode 1-1 Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 35 Inntekt Hallvakt , cr , cr , cr , cr 312 Sponsorinntekter/Samarbeid 58 cr 93 2 cr 58 cr 93 2 cr savtaler 313 Inntekter kiosksalg 6 593, cr , cr 6 593, cr , cr 314 Stevneinntekter, egne , cr , cr , cr , cr arrangementer 315 Egenandel andres stevner 39 1 cr , cr 39 1 cr , cr 316 Inntekter tilstelninger 54 14,5 cr 61 76, cr 54 14,5 cr 61 76, cr 317 Inntekter speielle tiltak 15 5 cr 12 5 cr 15 5 cr 12 5 cr 3175 Inntekter Åpen Hall 3 44 cr 3 44 cr 32 Salgsinntekt 14 17,5 cr ,5 cr 14 17,5 cr ,5 cr blomster/kjeks/lodd/ved 34 Tilskudd fra kommune 26 cr 1 cr 26 cr 1 cr 341 Tilskudd fra Norges 15 5 cr , cr 15 5 cr , cr Idrettsbund 344 Interne overføringer fra ,77 cr cr ,77 cr cr hovedstyret 3441 Grasrotandel ,99 cr ,29 cr ,99 cr ,29 cr 36 Inntekter utleie bane/anlegg , cr 4 5 cr , cr 4 5 cr 361 Bassenginntekt 1 733,5 cr ,5 cr 1 733,5 cr ,5 cr 385 Salgssum anleggsmidler 41 cr 41 cr avg.fr. salg 389 Motkonto, balanseverdi , , solgte anl.midl. 39 Medlemsinntekter , cr , cr , cr , cr 392 Trenings- og cr , cr cr , cr Instruksjonsinntekter 396 Inntekter lotteri (Idrettsbingo) cr , cr cr , cr 397 Inntekter dugnadsvirksomhet 23 3 cr 12 5 cr 23 3 cr 12 5 cr Salgs- og driftsinntekt ,26 cr ,29 cr ,26 cr ,29 cr Varekostnad. 426 Kostnader, lotteri, bingo Innkjøp varer videresalg, 4 127, 4 127, høy sats 432 innkj. varer videresalg 26 15, , 7 sponsorer 433 Salgskostnader kiosksalg 3 34, , , , Innkj. av varer videresalg 5 51, , Kostnader Åpen Hall 9 3,8 9 3,8 436 Kostnader tilstelning , , , ,83 Varekostnad , , , ,76 Dekningsbidrag ,8 cr ,53 cr ,8 cr ,53 cr Lønnskostnad Resultatregnskap 51 Lønn til ansatte , , , , 592 Yrkesskadesikring 3 853, 3 853, 599 Annen personalkostnad Lønnskostnad , , , , Driftskostn. og av- og nedskrivninger 61 Avskr. transportm., maskiner , , AHE (235) :31 1

4 Dato fra-til: - Regnskapsår 211 Denne periode Hittil Nr. 61 Kontonavn Regnskap i år 13 6 Regnskap i fjor 2 267, Budsjett Regnskap i år 13 6 Regnskap i fjor 2 267, Budsjett og inventar 615 Avskrivning på maskiner 63 Bane- og halleie , , , , 632 Renovasjon, vann, avløp o l , , , ,6 634 Lys, varme , , , , Renhold 574,3 267,1 574,3 267,1 639 Div kostnad lokaler , , 649 Leie postboks 2 625, 1 832, 2 625, 1 832, 65 Motordrevet 24 81, ,7 verktøy/maskiner 655 Driftsmateriale 191,2 1 12,73 191,2 1 12, Trenings- og , , , , konkurranseutstyr 6585 Medisins/fysikalsk utstyr , , 66 Vedlikehold bane/anlegg , 26 2, , 26 2, Garasje - anlegg 17 28, ,5 661 Reparasjon og vedlikehold 2 398, 3 323, , 3 323,83 utstyr 662 Vedlikehold av hus og 59 75, 4 858, , 4 858,88 lokaler 675 Regnskapshonorar , 69 3, , 69 3, 673 Leie idrettsfaglig bistand Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita 1 95,2 858, 1 95,2 858, 686 Møte, kurs, oppdatering o l 8 13, , , , Utdanning, trenere,ledere og dommere 6865 Kostnader til avslutninger 24 11, , Data-/internettkostnader 1 35, 2 779, 1 35, 2 779, 694 Porto 977,5 629,5 977,5 629,5 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Resultatregnskap Periode , , , ,52 7 Forsikring andre driftsmidler , , 73 Drivstoff andre driftsmidler 6 86, , , ,23 74 Vedlikehold andre , , , ,25 driftsmidler 71 Bilgodtgjørelse, 4 77, 9 97, 4 77, 9 97, oppgavepliktig 711 Passasjertillegg Reisekostnad, 1 77, 1 442, 1 77, 1 442, oppgavepliktig 714 Reisekostnad, ikke , , oppgavepliktig 732 Reklamekostnad avg.pl , 994, 5 231, 994, 741 Medlemskontingenter til 38 45, , 38 45, , bund etc Deltakelse i stevner , , , , 7417 Dommergebyr, lisensbøter Premier 2 639, 8 295, 2 639, 8 295, 7455 Tilskudd til avdelingene , , Forsikringspremie 44 41, , 44 41, , AHE (235) :31 2

5 Dato fra-til: - Regnskapsår Nr. 211 Resultatregnskap Periode 1-1 Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 777 Bank- og kortgebyr 1 389, 1 189, 1 389, 1 189, 779 Annen kostnad, fradragberettiget 3 82, ,9 3 82, ,9 Annen driftskostnad , , , ,38 Driftskostnader , , , ,66 Driftsresultat 1 546,11 cr ,63 cr 1 546,11 cr ,63 cr 851 Renteinntekt bankinnskudd 8 488,68 cr 6 255,96 cr 8 488,68 cr 6 255,96 cr 871 Aksjeutbytte fra norsk 2 659, cr 1 87 cr 2 659, cr 1 87 cr etak 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 11, 47, 11, 47, Ordinært resultat før skattekostnad ,79 cr ,59 cr ,79 cr ,59 cr Ordinært resultat ,79 cr ,59 cr ,79 cr ,59 cr Årsresultat ,79 cr ,59 cr ,79 cr ,59 cr 896 Overføringer annen , , , ,59 egenkapital 3 AHE (235) :31

6 Saldobalanse 1 Dato fra-til: - Periode/år : 1-1 / 211 Konto Kontotekst 121 Lysløype - Armatur Fotballmål A-andeler Ljosheim BA 1, 1, 1, 15 Kundedringer , , , cr , Andre kortsiktige dringer , , Kontanter 3 665, , Kasse Fotball , , ,5 193 Kasse Håndball , , Kasse Trim , 8 867,5 871, Kasse Idrettsskola 2 225, 43, 2 225, 43, 2 225, 196 Kasse Friidrett 5 545, 5 545, Hovedlaget Oppdragskonto 113 2, , , , , Fotball , , , , , Handball , , , , , Trim 15 65, , , , , Idrettsskolen 59 92, , , , , Friidrett , , , , , Hovedlaget Plasseringskto 41 45,77 221, , , Fotball Plasseringskonto , , , , Håndball , , , , , Trim Plasseringskto ,84 14, , , Idrettsskola Plasseringskt , , , , Friidrett , , , , Hovedlag åpen hall 3 435, , Friidrett 25,6 1,11 26,71 25,6 Eiendeler , , , , ,36 25 Annen egenkapital ,36 cr 55 9, , ,15 cr ,36 cr 24 Leverandørgjeld ,88 cr , , ,93 cr ,88 cr 26 Forskuddstrekk 4 458, cr 8 722, 6 614, 2 35 cr 4 458, cr 293 Skyldig lønn 26 42, ,5 296 Påløpt kostnad og skuddsbet. inntekt ,12 cr , , ,5 cr ,12 cr 298 Avsetn. pl. tilskudd skøyteis 15 cr 15 cr 15 cr Egenkapital og gjeld ,36 cr , , ,58 cr ,36 cr 35 Inntekt Hallvakt , , cr , cr 312 Sponsorinntekter/Samarbeidsavtaler cr 93 2 cr 313 Inntekter kiosksalg 4 54, , , cr , cr 314 Stevneinntekter, egne arrangementer , , cr , cr 315 Egenandel andres stevner cr , cr 316 Inntekter tilstelninger 54 14, ,5 cr 61 76, cr 317 Inntekter speielle tiltak cr 12 5 cr 3175 Inntekter Åpen Hall cr Saldo periodestart Bevegelser i perioden Saldo ett år tilbake 32 Salgsinntekt blomster/kjeks/lodd/ved , ,5 cr ,5 cr Saldo periodeslutt AHE (235) :31

7 Saldobalanse 2 Dato fra-til: - Periode/år : 1-1 / 211 Konto Kontotekst periodestart periodeslutt år tilbake 34 Tilskudd fra kommune cr 1 cr 341 Tilskudd fra Norges Idrettsbund cr , cr 344 Interne overføringer fra hovedstyret , ,77 cr cr 3441 Grasrotandel , ,99 cr ,29 cr 36 Inntekter utleie bane/anlegg , , cr 4 5 cr 361 Bassenginntekt 1, , 1 733,5 cr ,5 cr 385 Salgssum anleggsmidler avg.fr. salg 41 cr 389 Motkonto, balanseverdi solgte anl.midl , 39 Medlemsinntekter , , cr , cr 392 Trenings- og Instruksjonsinntekter cr , cr 396 Inntekter lotteri (Idrettsbingo) cr , cr 397 Inntekter dugnadsvirksomhet cr 12 5 cr Salgs- og driftsinntekt , , ,26 cr ,29 cr 426 Kostnader, lotteri, bingo Innkjøp varer videresalg, høy sats 4 127, 4 127, 432 innkj. varer videresalg sponsorer , , Salgskostnader kiosksalg 36 98, ,7 3 34, , Innkj. av varer videresalg 5 51, , Kostnader Åpen Hall 9 3,8 9 3,8 436 Kostnader tilstelning , 2 667, , ,83 Varekostnad , , , ,76 51 Lønn til ansatte , , , 592 Yrkesskadesikring 3 853, 599 Annen personalkostnad 12 Lønnskostnad , , , 61 Avskr. transportm., maskiner og inventar , 615 Avskrivning på maskiner Bane- og halleie 8 94, 6 665, , , 632 Renovasjon, vann, avløp o l , , ,6 634 Lys, varme 26 25, , , , Renhold 574,3 574,3 267,1 639 Div kostnad lokaler , 649 Leie postboks 2 625, 2 625, 1 832, 65 Motordrevet verktøy/maskiner 24 81,7 655 Driftsmateriale 191,2 191,2 1 12, Trenings- og konkurranseutstyr 15 71,75 427, , , 6585 Medisins/fysikalsk utstyr , 66 Vedlikehold bane/anlegg , , 26 2, Garasje - anlegg 17 28, ,5 Saldo Bevegelser i perioden Saldo ett 661 Reparasjon og vedlikehold utstyr 2 398, 2 398, 3 323, Vedlikehold av hus og lokaler 59 75, 59 75, 4 858, Regnskapshonorar 151 4, , , 69 3, Saldo AHE (235) :31

8 Saldobalanse 3 Dato fra-til: - Periode/år : 1-1 / 211 Saldo Bevegelser i perioden Saldo ett Konto Kontotekst periodestart periodeslutt år tilbake 673 Leie idrettsfaglig bistand Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita 1 95,2 1 95,2 858, 686 Møte, kurs, oppdatering o l , , 8 13, , Utdanning, trenere,ledere og dommere Kostnader til avslutninger 24 11, , Data-/internettkostnader 1 35, 1 35, 2 779, 694 Porto 1 827, ,5 629,5 Driftskostn. og av- og nedskrivninger , , , ,52 7 Forsikring andre driftsmidler , 73 Drivstoff andre driftsmidler 7 48, 961,5 6 86, ,23 74 Vedlikehold andre driftsmidler , , ,25 71 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 77, 4 77, 9 97, 711 Passasjertillegg Reisekostnad, oppgavepliktig 1 77, 1 77, 1 442, 714 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , 732 Reklamekostnad avg.pl , 5 231, 994, 741 Medlemskontingenter til bund etc , 38 45, , 7416 Deltakelse i stevner , , , 7417 Dommergebyr, lisensbøter Premier 2 639, 2 639, 8 295, 7455 Tilskudd til avdelingene , , Forsikringspremie 44 41, 44 41, , 777 Bank- og kortgebyr 1 389, 1 389, 1 189, 779 Annen kostnad, fradragberettiget 4 538,9 718,6 3 82, ,9 Annen driftskostnad , , , , Renteinntekt bankinnskudd 8 488, ,68 cr 6 255,96 cr 871 Aksjeutbytte fra norsk etak 2 659, 2 659, cr 1 87 cr 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 11, 11, 47, 896 Overføringer annen egenkapital 7 585, , , ,59 Finans., ekst.ord., skatt, årsresultat 7 686, , , ,63 Saldo Totalsummer , ,96 AHE (235) :31

9 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Kunde 1 Kundenr.: 13 HIL Håndball Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Kundenr.: 15 HIL Idrettsskola Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Utg.Faktura UF HIL Idrettsskola 15 5 Kundenr.: 18 HIL Hovedlaget Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Kundenr.: 138 Stjørdal Tannlegekontor AS Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Utg.Faktura UF Stjørdal Tannlegekon 2 Kundenr.: 139 Hegramo Kafe Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Utg.Faktura UF Hegramo Kafe 2 Totalsum AHE (235) :31

10 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør 1 Leverandørnr.: 2 Hegra Regnskapskontor as Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , , IF Hegra Regnskapskonto , Leverandørnr.: 21 Hegra Varesenter Al Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura ,43 146,43 IF Hegra Varesenter, A Inng.nota ,9 1 37,9 IK Hegra Varesenter, A Nøytral postering 91, 91, Inng.Faktura , ,3 IF Hegra Varesenter, A ,83 Leverandørnr.: 24 HIL Trim Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF HIL Trim 15 5 Leverandørnr.: 25 HIL Idrettsskola Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Betaling Leverand 5 5 Bet.HIL Idrettsskola Leverandørnr.: 26 HIL Friidrett Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Leverandørnr.: 21 Stjørdal kommune Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , 116, IF Stjørdal kommune Betaling Leverand 1 466, 1 46, Bet.Stjørdal kommune Inng.Faktura , 116, IF Stjørdal kommune 1 174, Leverandørnr.: 22 Ljosheim samfunnshuset BA Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Ljosheim samfunnshus AHE (235) :31

11 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør Leverandørnr.: 223 Folkets Hus Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Folkets Hus Inng.Faktura , ,6 IF Folkets Hus 3 327,6 Leverandørnr.: 224 Stjørdalens Blad Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , ,5 IF Stjørdalens Blad 1 712,5 Leverandørnr.: 226 Hegramo Kafe Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , 1 612, IF Hegramo Kafe Inng.Faktura IF Hegramo Kafe 7 82, Leverandørnr.: 231 NHF - Region Midt Norge Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF NHF - Region Midt No Inng.Faktura IF NHF - Region Midt No 2 5 Leverandørnr.: 26 Gjensidige Forsikring Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Betaling Leverand 791, 791, Bet.Gjensidige Forsikrin Inng.Faktura , 98, IF Gjensidige Forsikrin 1 699, Leverandørnr.: 277 Viva Napoli Pizza %. as Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Viva Napoli Pizza % 1 87 Leverandørnr.: 29 Idrettsbutikken Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Betaling Leverand 1 637, 1 637, Bet.Idrettsbutikken AHE (235) :31

12 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør 3 Leverandørnr.: 29 Idrettsbutikken Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.nota , 427, IK Idrettsbutikken Betaling Leverand 646, 646, Bet.Idrettsbutikken Betaling Leverand 61, 61, Bet.Idrettsbutikken 2 649, Leverandørnr.: 292 IL Fram Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Fram, IL 3 3 Leverandørnr.: 2117 Brendbo Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Brendbo 5 Leverandørnr.: 2121 Gerda Vik Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Leverandørnr.: 2133 GUNNAR BØRSETH Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , 99, IF BØRSETH, GUNNAR Betaling Leverand 36, 36, Bet.BØRSETH, GUNNAR Inng.Faktura IF BØRSETH, GUNNAR 87, Leverandørnr.: 2158 Zumbalife v/gina Kjelvik Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Zumbalife v/gina Kje Inng.Faktura IF Zumbalife v/gina Kje 1 7 Leverandørnr.: 2165 Ingeborg IT's Dance Trelstad Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Ingeborg IT's Dance AHE (235) :31

13 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør 4 4 Totalsum ,93 AHE (235) :31

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Dato til: Enkel resultatrapport Regnskapsår 25 Periode - 2 Nr. Hittil i år Hittil i fjor Kontonavn Beløp Beløp Salgs- og driftsinntekt 33 Tilskudd SV sentralt 53 59 5 32 Andre inntekter (FT-gruppe) 54

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Årsregnskap 2016 Hammer Turn

Årsregnskap 2016 Hammer Turn Årsregnskap 2016 Hammer Turn Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 980 796 809 RESULTATREGNSKAP HAMMER TURN DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Salgsinntekt 3 1 506 437 1

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING Premieutdeling for Friidrettskarusellen 2015

ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING Premieutdeling for Friidrettskarusellen 2015 1 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2015 Premieutdeling for Friidrettskarusellen 2015 2 ÅRSMELDING 2015 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2015 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og kasserer: Sekretær

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap og budsjett for Stadsbygd

Regnskap og budsjett for Stadsbygd Regnskap og budsjett for Stadsbygd Hovedlag Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 Medlemskontigent 75 000 81 550 80 000 81 301 90 000 89 700 90 000 Sponsorinntekter 150

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 12.03.2017 22:51 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 SALGSINNT.AVG.PL. 237 801,20 327 306,00 3010 SALGSINNT.MATERIELL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb

Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb Organisasjonsnr. 976270436 Utarbeidet av: Accountor, Komplett Regnskap Hammerfest Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 1120 9616 HAMMERFEST Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Årsregnskap. Stegaberg Idrettslag. Org.nr.:

Årsregnskap. Stegaberg Idrettslag. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Stegaberg Idrettslag Org.nr.:875 564 722 Til årsmøtet i Stegaberg Idrettslag VALGT REVISORS BERETNING FOR 2015 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stegaberg Idrettslag

Detaljer

Resultat pr. avdeling

Resultat pr. avdeling 216 Periode 1-1 1 HOVEDLAGET 1 3 SALG SKJERF 5 67, cr 3 1, cr 5 67, cr 3 1, cr 321 Medlemskontingent 75 45, cr 65 25, cr 75 45, cr 65 25, cr 3265 Sponsorinntekt 6, cr 6, cr 3275 Salg kiosk 4,47 cr 1 415,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Os IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2012 for. Os IL. Foretaksnr Årsregnskap 2012 for Os IL Foretaksnr. 975555089 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 844 713 2 364 343 Annen driftsinntekt 6 1 678 856 913 201

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Gjerdrum Idrettslag Resultat 2010

Gjerdrum Idrettslag Resultat 2010 Resultat 2010 100 Hovedlag 200 Fotball 300 Håndball 410 Langrenn 420 Skiskyting 440 Alpint/Hopp 510 Trim 520 Svømming 600 Idrettsskolen 710 Innebandy 700 Volleyball RBU GIL Samlet 31.12.2010 Bud2010 31.12.2010

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer