Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste"

Transkript

1 Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk Sweex Wireless 300N-ruteren i ekstremt fuktige eller støvete omgivelser. Beskytt produktet mot harde støt og fall for å unngå å skade den innvendige elektronikken. Du må aldri forsøke å åpne enheten selv. Det finnes ingen deler som kan repareres av brukere. Hvis du åpner enheten, gjelder ikke garantien lenger. Pakkens innhold I denne pakken finner du: Wireless 300N-ruter Strømadapter Nettverkskabel CD-ROM med denne håndboken Hvis du oppdager at det mangler noe i pakken, må du returnere hele pakken til stedet der du kjøpte den. Ordliste Denne håndboken inneholder en rekke tekniske begreper. Det er viktig at du forstår hva de betyr før du begynner å installere og konfigurere ruteren. Ruter: Dette er produktet du nettopp har kjøpt. En ruter fungerer som et bindeledd mellom to nettverk, WAN og LAN. Nettverkskabel. En nettverkskabel brukes for å koble til nettverksenheter som datamaskiner, modemer og rutere. Det kan hende du allerede har en slik kabel. Den som følger med i pakken er ment for å koble ruteren til modemet ditt. ISP: Forkortelse for Internet Service Provider - Internett-tjenesteleverandør. Dette er selskapet som leverer Internett-forbindelsen din. Bredbåndsmodem: Heretter bare modem. Modemet er enheten som du allerede har eller som har blitt levert av ISP-en som leverer Internett-forbindelsen din. De to mest vanlige modemtypene er kabelmodemer og ADSL-modemer, men det finnes også andre typer. LAN: LAN står for Local Area Network - lokalt nettverk. Når det gjelder denne ruteren består LAN-et av de fire gule kontaktene og det trådløse nettverket. Med ruteren vil alle datamaskinene bli del av ett enkelt LAN. WAN:WAN står for Wide Area Network - eksternt nettverk. I de fleste tilfellene betyr dette Internett. Trådløssikkerhet: Som standard er ikke ruterens trådløse nettverk sikret. Dette betyr at alle som er innenfor rekkevidde (inkludert naboene dine) kan koble til nettverket og bruke Internett-forbindelsen. Trådløs sikkerhet beskytter nettverket ditt slik at kun autoriserte enheter får tilgang. Sweex anbefaler alle brukere å sikre deres trådløse nettverk rett etter installasjonen ved hjelp av enten WPA- eller WPS-metodene beskrevet senere i kapitlet Sikre det trådløse nettverket i denne håndboken. 4

2 Norks versjon Productbeskrivelse Front Strømlampe: Denne lampen indikerer at ruteren mottar strøm. 2. Klar-lampe: Konstant blinking av SYS-lampen indikerer at ruteren fungerer som den skal. 3. WPS-lampe: Når denne lampen blinker, er det mulig å koble ruteren til en WPS-kompatibel enhet. For mer informasjon, se kapitlet: Sikre det trådløse nettverket. 4. Trådløs-lampe: Denne lampen indikerer at det trådløse nettverket er aktiv. En blinkende lampe indikerer trådløs aktivitet. 5. Lampe for LAN-port 1-4: Denne lampen indikerer en aktiv tilkobling på den tilhørende LAN-porten. En blinkende lampe indikerer aktivitet i nettverket. 6. Lampe for WAN-port: Denne lampen indikerer en aktiv tilkobling på WAN-porten. En blinkende lampe indikerer WAN-aktivitet. 7. WPS-knapp: Denne knappen aktiverer trådløs WPS-sikkerhet. For mer informasjon om WPS, se kapitlet Sikre det trådløse nettverket. Denne knappen fungerer også som en tilbakestillingsknapp. For mer informasjon om tilbakestillingsprosedyren, se i feilsøkingsdelen i denne håndboken. 5

3 Norks Versjon Tilbake 1. AC-strøminngang: Koble til den medfølgende strømadapteren til denne inngangen. Hvis du mister adapteren, kan den erstattes med en lignende modell med 9 V AC ut og 1,2 A strøm. 2. Strømknapp: Trykk knappen inn for å slå på ruteren, og trykk på den på nytt for å slå den av. 3. WAN-port: Koble til nettverkskabelen fra ISP-modemet til denne porten. Ved en vellykket WAN-tilkobling, vil WAN-lampen foran på ruteren lyse. Dette er nødvendig for å få tilgang til Internett. 4. LAN-port 1-4: Du kan koble en nettverkskabel fra en datamaskin til denne porten. Når datamaskinen slås på, vil tilsvarende lampe på fronten av ruteren lyse opp. Installere ruteren Det finnes to måter du kan installere ruteren på: Enkelt oppsett som beskrives i denne håndboken Avansert oppsett som også beskrives i denne håndboken. Veiviseren og det enkle oppsettet går ut i fra standardinnstillinger og vil fungere for de fleste brukere. Hvis du er en avansert bruker eller du vet hva slags oppsettsmetode ISP-en bruker, kan du gå direkte til det avanserte oppsettet. 6

4 Norks versjon Enkelt oppsett Enkelt oppsett utføres i 7 trinn: 1. Koble fra strømmen til modemet.. Hvis én eller flere datamaskiner var tilkoblet til modemet ved hjelp av en nettverkskabel, må du koble dem fra. 2. Bruk den inkluderte nettverkskabelen til å koble modemet til den blå WAN-porten på ruteren. Du må ikke koble til noen datamaskiner enda! 3. Koble til strømmen til modemet og vent til lampene på det angir normal drift 4. Koble til strømmen til ruteren og trykk på strømknappen, og vent i ett minutt slik at ruteren får tid til å starte opp og konfigurere seg selv. Dette er viktig! 5. Hvis du har noen datamaskiner eller andre enheter som var tilkoblet ved hjelp av en nettverkskabel, kan du nå koble dem til de gule LAN-portene på ruteren. 6. Vent ett minutt til. Ruteren er nå installert! Datamaskiner tilkoblet med kabel vil nå ha Internett-tilgang. For trådløse forbindelser er det nødvendig med ett ekstra trinn. Følg fremgangsmåten nedenfor for Windows-versjonen du bruker. 7

5 Norks Versjon Tilkobling til et trådløst nettverk Windows XP: Høyreklikk på ikonet for den trådløse nettverksadapteren nederst til høyre på skjermen og klikk Vis tilgjengelige trådløse nettverk ( View available wireless networks ). Et vindu med tittelen Velg et trådløst nettverk ( Choose a wireless network ) vises. I dette vinduet velger du oppføringen Sweex LW320/321 og klikker Koble til -knappen ( Connect ) og følger anvisningene på skjermen: WindowsVista: Høyreklikk på ikonet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) nederst til høyre på skjermen og klikk Koble til et nettverk ( Connect to a network ): Et vindu med tittelen Koble til et nettverk ( Connect to a network ) vises. I dette vinduet velger du oppføringen Sweex LW320/321 og klikker Koble til -knappen ( Connect ) og følger anvisningene på skjermen: 8

6 Norks versjon Merk:Hvis du ser et rødt kryss ved nettverket og teksten: Nettverksinnstillingene som er lagret på denne datamaskinen samsvarer ikke med kravene for nettverket ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), se i avsnittet om feilsøking i denne håndboken. Hvis du har Windows Vista med Service Pack 2 eller Feature Pack for Wireless installert og du kobler til ruteren for første gang, vil Vista gjøre det enkelt for deg å konfigurere og sikre det trådløse nettverket via WPS-metoden. Etter at du har koblet til, vil du se følgende skjermbilde. Tast inn PIN-koden på etiketten på undersiden av ruteren og klikk Neste ( Next ): Følgende skjermbilde vil vises. Tast inn det ønskede navnet for det trådløse nettverket og en sikkerhetsnøkkel, og klikk deretter Neste ( Next ) for å starte å konfigurere ruteren: Merk: Det er veldig viktig at du skriver ned sikkerhetsnøkkelen og oppbevarer den på et sikkert sted, fordi den er nødvendig for å legge til eldre enheter som ikke støtter WPS til nettverket (som for eksempel en datamaskin med Windows XP). Fordi nettverket nå allerede er konfigurert og sikret, kan du hoppe over kapitlene Konfigurasjon av trådløst nettverk og Sikring av det trådløse nettverket i denne håndboken. 9

7 Norks Versjon Windows 7: Windows 7 vil indikere om trådløse nettverk er tilgjengelig. Du kan gjenkjenne dette ved følgende ikon nederst til høyre på skjermen: Merk: Hvis du ser et lite rødt kryss gjennom ikonet, er ingen nettverk innenfor rekkevidde av datamaskinen. Se i avsnittet om feilsøking i denne håndboken hvis dette skulle skje. Klikk på ikonet og en liste med trådløse nettverk vil vises, velg nettverket Sweex LW320/321, kryss av for Koble til automatisk ( Connect Automatically ), klikk Koble til ( Connect ) og følg anvisningene på skjermen: Første gang du kobler til, vil Windows 7 gjøre det enkelt for deg å konfigurere og sikre det trådløse nettverket via WPS-metoden. Etter at du har koblet til, vil du se følgende skjermbilde. Etter at du klikker OK vil du bli bedt om PIN-koden for ruteren. Koden finner du på etiketten på undersiden av ruteren. Tast inn koden og trykk på Neste ( Next ): 10

8 Norks versjon Følgende skjermbilde vil vises. Tast inn det ønskede navnet for det trådløse nettverket, og klikk deretter Neste ( Next ) for å starte å konfigurere ruteren: Merk: Standard sikkerhetsmetode med denne oppsettsprosedyren er WPA2. Hvis en enhet i nettverket ikke støtter WPA2, kan du endre sikkerhetsmetoden ved å klikke på Avansert ( Advanced )-knappen. Når ruteren er konfigurert vil du se følgende skjermbilde: Merk: Det er veldig viktig at du skriver ned sikkerhetsnøkkelen og oppbevarer den på et sikkert sted, fordi den er nødvendig for å legge til eldre enheter som ikke støtter WPS til nettverket (som for eksempel en datamaskin med Windows XP). Fordi nettverket nå allerede er konfigurert og sikret, kan du hoppe over kapitlene Konfigurasjon av trådløst nettverk og Sikre det trådløse nettverket i denne håndboken. 11

9 Norks Versjon Avansert oppsett Avansert oppsett kan utføres når du vet nøyaktig hvilke innstillinger ISP-en krever eller når det enkle oppsettet mislyktes. Det finnes 4 mulige konfigurasjoner. Vi har laget en liste med dem sammen med instruksjoner om hvordan du konfigurerer dem. For å vite hvilken innstilling som stemmer med det ISP-en krever, se i listen med leverandører senere i denne håndboken. Listen inneholder ISP-er og deres tjenester. Bak hver tjeneste står de nødvendige innstillingene. Merk: Hvis noen av innstillingene nedenfor ikke virker med én gang, anbefaler vi at du slår av strømmen til modemet, venter et par minutter og deretter kobler til strømmen til modemet igjen Logge på ruteren: For avansert oppsett må du logge på ruteren slik at du manuelt kan konfigurere den for Internett-forbindelsen din. For å logge på ruteren, start Internet Explorer, tøm adresselinjen og tast inn : og trykk deretter på Enter. Følgende vindu skal vises: Bruk sweex som brukernavn og mysweex som passord og klikk deretter på OK. Hvis du ikke kan logge på, se i feilsøkingskapitlet i denne håndboken. Følgende skjermbilde skal vises. Klikk Next for å starte det avanserte oppsettet. Hvis du ser et annet skjermbilde, klikk på QuickSetup i menyen til venstre: 12

10 Norks versjon Du skal da se veiviseren for Internett-konfigurasjonen: Du kan nå gå videre med det avanserte oppsettet ved å bruke én av konfigurasjonene som beskrives senere. Kontrollere om ruteren er koblet til Internett For alle konfigurasjoner er det mulig å kontrollere i ruteren om Internett-forbindelsen virker. Etter at du har tatt i bruk konfigurasjonen, vil ruteren forsøke å behandle endringene og ta deg med til System Status -siden. Hvis dette ikke skjer, kan du klikke på Status i menyen til venstre. Statussiden ser slik ut: Konfigurasjon1:Automatiskgjenkjenning Dette alternativet vil forsøke å kjenne igjen Internett-tilkoblingstypen automatisk for ISP-en. Hvis tilkoblingen ikke kan gjenkjennes, må du manuelt konfigurere tilkoblingstypen. 13

11 Norks Versjon Konfigurasjon2:PPPoE Hvis ISP-en krever tilkoblingstypen PPPoE, klikk på PPPoE -knappen. Følgende skjermbilde vil vises: Tast inn kontonavnet (brukernavnet) som du har fått fra ISP-en i User Name -feltet og tilhørende passord i Password -feltet. Når du er ferdig, klikk på Next -knappen og deretter Finish. Konfigurasjon3:DynamiskIP Klikk på Dynamic IP -knappen. Vanligvis brukes dette for kabelmodemer og ruteren vil hente en IP-adresse fra DHCP-serveren til ISP-en. Klikk på Clone MAC Address -knappen. Du skal da se at MAC-adressen endres. Klikk deretter på Next -knappen og så Finish Konfigurasjon4:StatiskIP For å konfigurere ruterens WAN-port for en statisk IP-adresse, klikk på Static IP -knappen. Følgende skjermbilde vil vises: 14

12 Norks versjon Fyll ut alle feltene ettersom de kreves av ISP-en og klikk deretter på Finish. Under alle valgene vil du ha mulighet for å konfigurere Basic trådløse innstillinger for ruteren. Følgende skjermbilde vises for hver valg: Fyll ut alle feltene slik du vil. Se avsnittet Konfigurasjon av trådløst nettverk for mer informasjon om alternativene som vises. Enkelte ISP-er krever at MAC-adressen klones. Dette kan gjøres i Network -innstillingene ved å velge alternativet MAC Clone Når du velger MAC Clone -alternativet vises følgende skjermbilde: Velg alternativet Clone MAC Address for å klone MAC-adressen. Merk:Kloni ng av MAC-adressen må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet modemet, og denne datamaskinen må være koblet til ruteren ved hjelp av en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresse virker normalt ikke over trådløse tilkoblinger. 15

13 Norks Versjon Konfigurasjon av trådløst nettverk Vi anbefaler at du bare justerer trådløse innstillinger fra en datamaskin som er tilkoblet ruteren med en nettverkskabel, spesielt når du endrer innstillinger for trådløs sikkerhet. Dette vil forhindre at forbindelsen går ned hvis du tar i bruk feil innstillinger ved en feiltakelse. Hvis du vil endre den trådløse nettverkskonfigurasjonen, må du først logge på ruteren som beskrevet i kapitlet Avansert oppsett og deretter klikke Wireless i menyen på venstre side. Følgende skjermbilde vil vises: SSID Den viktigste innstillingen på dette skjermbildet er SSID-en. Dette er navnet på nettverket og brukes for identifikasjonsformål. Når kringkasting av SSID er aktivert, vil du og alle andre innenfor rekkevidde av nettverket se navnet i listen med tilgjengelige trådløse nettverk. Vi anbefaler at du endrer SSID-en, siden standard-ssid-en Sweex LW320/321 kan skape konflikter hvis flere rutere med samme modell er innenfor rekkevidde av hverandre. Når du endrer SSID-en, må du koble til det trådløse nettverket på nytt som beskrevet i Koble til et trådløst nettverk. Region Lover for trådløs konfigurasjon varierer avhengig av region. Velg den regionen der du er fra nedtrekksmenyen. Channel Channel-innstillingen kontrollerer frekvensen som ruteren bruker til å sende det trådløse signalet. Med standardalternativet, AutoSelect, vil ruteren skanne alle kanaler når den slås på og automatisk velge den kanalen som har best signalforhold. Vi anbefaler at du bare endrer kanal hvis du opplever dårlig trådløs ytelse ved bruk av ruteren. Mode Trådløs standard kan velges her. Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen. 16

14 Norks versjon Channel Width I denne delen er mulig å manuelt velge kanalbredden (20/40MHz). Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen. Max Tx Rate Sendingshastigheten kan velges i denne delen. Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen. Etter at du har endret innstillingene, klikk på Save -knappen for å ta i bruk endringene. Sikre det trådløse nettverket Trådløs sikkerhet beskytter det trådløse nettverket ditt slik at kun autoriserte enheter får tilgang. Sweex anbefaler at alle brukere beskytter det trådløse nettverket. Sikring av nettverket skal bare gjøres først etter at Internett-tilkoblingen gjennom ruteren har blitt konfigurert. Det finnes fire metoder for å beskytte det trådløse nettverket: WPA/WPA2 (Enterprise/Personal) er en manuell metode for å beskytte nettverket. Du konfigurerer en sikkerhetsnøkkel og bare enheter med denne nøkkelen kan få tilgang til nettverket. Du må manuelt taste inn nøkkelen for hver enhet som du vil gi tilgang til. WPA støttes av Windows XP Service Pack 2 og nyere og av de fleste andre enheter. Det er den metoden vi anbefaler for å beskytte det trådløse nettverket. WPA2 er en oppgradering av WPA og krever minst Windows XP Service Pack 3. For å koble til en WPA/WPA2 Enterprise-tilkobling, kreves det en RADIUS server-ip og et passord. WPS er bygget på toppen av WPA og gjør det mulig med automatisk konfigurering og utveksling av WPA-nøkler gjennom en PIN-kode eller ved ett enkelt trykk på en knapp. WPS støttes av Windows Vista Service Pack 2 og Windows 7. I Windows XP, er WPS-støtte avhengig av programvare eller verktøy levert av produsenten av den trådløse nettverksadapteren. Enkelte eldre enheter fra 2005 eller før og i enkelt tilfeller Windows 98, ME, 2000 og eldre Windows XP-versjoner (før Service Pack 2) støtter ikke WPA. I slike tilfeller må du falle tilbake på den eldre WEP-metoden for trådløs sikkerhet. WEP anbefales ikke for normal bruk siden den ikke lenger regnes som sikker sammenlignet med dagens standarder. Du får tilgang til siden for sikkerhetsinnstillinger ved å trykke på Wireless Wireless Security i menyen på venstre side. 17

15 Norks Versjon Metode 1: WEP Sikring av nettverket ved hjelp av WEP blir gjort i 3 trinn: 1. Velg følgende innstillinger: Type: Automatic (Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen) WEPKeyFormat: Hexadecimal eller ASCII KeySelected: Tast inn ønsket WEP key og definer Key type 2. Når du er ferdig, trykk på Save -knappen. Hvis du var tilkoblet trådløst, vil du nå legge merke til at du har mistet forbindelsen. Følg fremgangsmåten i Koble til et trådløst nettverk i håndboken for å koble til igjen (nå beskyttet). Metode 2: WPA Sikring av nettverket ved hjelp av WPA blir gjort i 2 trinn: 1. Velg følgende innstillinger: SecurityMode: Mixed WPA/WPA2 WPAAlgorithms: TKIP (kun for Enterprise) & AES PassPhrase: Her taster du inn sikkerhetsnøkkelen (passordet) for det trådløse nettverket. Dette skal være et ord eller frase som er vanskelig å gjette. Minimumslengden for passordfrasen er 8 tegn. Vi anbefaler at du skriver passordfrasen ned og lagrer den i nærheten av ruteren. Hvis du mister passordfrasen, se i feilsøkingskapitlet i denne håndboken. 2. Når du er ferdig, trykk på Save -knappen. Hvis du var tilkoblet trådløst, vil du nå legge merke til at du har mistet forbindelsen. Følg fremgangsmåten i Koble til et trådløst nettverk i håndboken for å koble til igjen (nå beskyttet). Metode 3: WPS For denne metoden er det ikke nødvendig med noen ekstra innstillinger. Det er bare å trykke på WPS-knappen foran på ruteren. Etter et par sekunder, vil WPS-lampen foran på ruteren starte å blinke. Så lenge lampen blinker vil du kunne koble til WPS-kompatible enheter til ruteren. Etter en vellykket tilkobling vil WPS-lampen slutte å blinke. Hvis du vil koble til en annen WPS-kompatibel enhet, er det bare å trykke på knappen igjen før du kobler til. 18

16 Norks versjon Etter en WPS-beskyttet tilkobling har blitt konfigurert for første gang, vil alle tidligere tilkoblede enheter miste forbindelsen. Du må koble dem til på nytt ved hjelp av WPS-metoden eller ved å manuelt taste inn WPA-nøkkelen som beskrevet nedenfor. For å koble til en enhet som ikke støtter WPS til en WPS-beskyttet ruter, klikk på WPS i menyen på venstre side. WPS Key (ASCII) er WPAnøkkelen du kan bruke for å koble til enheter som ikke er WPS-kompatible. Avanserte funksjoner I dette kapitlet vil vi beskrive noen av de avanserte funksjonene i ruteren. Følgende avsnitt forutsetter grunnleggende kunnskaper om terminologi og teknologi for datamaskiner og nettverk. Statisk DHCP Som standard tildeler ruteren dynamisk IP-adresser til alle tilkoblede enheter ved hjelp av DHCP-protokollen. Dette er den mest brukervennlige metoden for nettverkskonfigurasjon, men den kan også føre til IP-adresser som endres over tid eller når en enhet kobler til på nytt. I enkelte tilfeller er dette ikke ønsket, som for eksempel når du bruker portviderekobling må IP-adressen for enheten være konstant. Én mulig løsning er å konfigurere en statisk IP-adresse på selve enheten, men dette kan føre til problemer når du også bruker enheten på andre nettverk. En annen løsning er å fortelle ruteren at den alltid skal tildele samme IP-adresse til enheten. Dette kalles for statisk DHCP eller DHCP address reservation (adressereserverasjon). For å konfigurere statisk DHCP for en enhet, logg på ruteren som beskrevet i Avansert oppsett og klikk på DHCP Address Reservation i menyen til venstre. Følgende skjermbilde vil vises: 19

17 Norks Versjon For å konfigurere en enhet for statisk DHCP-adresse, fyll ut enhetens MAC-adresse i delen MAC Address og fyll ut ønsket IP i Reserved IP Address, og deretter klikker du på Save -knappen. Se i DHCP Clients List for å se IP- og MAC-adressene til alle enheter som er automatisk konfigurert og aktive på nettverket. Merk: Du må ikke tildele statiske DHCP-adresser i området til ! Dette området brukes allerede for dynamisk tildelte adresser. Adressene (selve ruteren) og (kringkastingsadressen) kan heller ikke brukes. Portviderekobling (virtuell server) og oppsett av DMZ For enkelte applikasjoner, enheter og servere kan det være nødvendig å sette opp portviderekobling for at de skal fungere skikkelig bak ruterens brannmur. Dette er fordi som standard blokkerer brannmuren all innkommende trafikk og tillater bare utgående forbindelser. Av tekniske grunner er den innebygde brannmuren en del av rutingsfunksjonaliteten og kan ikke deaktiveres helt. Portviderekobling gir ruteren beskjed om å akseptere en innkommende forbindelse på en bestemt port og videresende den til IP-adressen til en enhet på det lokale nettverket. Merk at bruken av port i dette kapitlet refererer til TCP- eller UDP-porter og har ingenting med de fysiske WANog LAN-portene bak på ruteren. DMZ er en spesiell type portviderekobling der ruteren får beskjed om å videresende alle innkommende forbindelser til den angitte adressen. For å konfigurere portviderekobling, logg på ruteren som beskrevet i Avansert oppsett og klikk på Forwarding Virtual Servers i menyen til venstre. Følgende skjermbilde vil vises: 20

18 Norks versjon For et DMZ, klikk på DMZ i menyen til venstre, tast inn IP-adressen for enheten, kryss av for Enable og klikk på Save -knappen. Båndbreddekontroll Båndbreddekontroll kalles også båndbreddeadministrasjon. Det gjør det mulig for deg å begrense kunstig båndbredde for én eller flere enheter på nettverket. Dette kan være nyttig når du f.eks. trenger å reservere båndbredde for en IP-telefon eller du vil begrense båndbredden tilgjengelig for fildelingsprogrammer. For å konfigurere båndbreddekontroll, logg på ruteren som beskrevet i Avansert oppsett, klikk på Bandwidth Control Rules List i menyen til venstre og kryss av for Enable. Følgende skjermbilde vil vises: Tast først inn opplastings- og nedlastingsbåndbredden for WAN-et i kbps. En tommelfingerregel er at du tar hastigheten oppgitt av ISP-en og reduserer dem med 10 % eller bruker en hastighetstest på en webside for å måle båndbredden, og deretter reduserer resultatene med 5%. Deretter kan du starte å lage regler. Tast inn ønskede porter og protokoller som reglen skal gjelde for, eller velg en forhåndsdefinert tjeneste og angi IP-adressen til enheten din eller et IP-område for flere enheter og angi ønsket garantert eller maksimal båndbredde. Så klikker du på Save -knappen. Merk: Når du tar i bruk regler trafikkontroll for en bestemt enhet, er det en god idé å gi den en statisk DHCP IP-adresse først. Ellers kan enheten endre IP-adresse og reglen vil ikke lenger gjelde, eller vil gjelde for en helt annen datamaskin i stedet. 21

19 Norks Versjon Feilsøking Dette avsnittet i håndboken forklarer en rekke vanlige problemer som du kan støte på, og hvordan du kan løse disse. Jegkanikkeloggepåruterenminpåhttp:// /.Windowsviseratjegharennettverkstilkoblingsomfungerer. Dette problemet kan oppstå hvis innstillingene for IP-adresse er feil på datamaskinen. Du kan kontrollere og justere innstillingene på denne måten: Windows XP 1. Klikk på startknappen nederst til venstre på skjermen og klikk på Kontrollpanel ( Control Panel ) 2. I kontrollpanelet klikker du Nettverks- og Internett-tilkoblinger ( Network and Internet Connections ) og åpner ikonet for Nettverkstilkoblinger ( Network Connections ). Hvis kontrollpanelet er i Klassisk visning (Classic View), kan du åpne Nettverkstilkoblinger ( Network Connections )-ikonet med én gang. 22

20 Norks versjon 3. Høyreklikk på første tilkoblede LAN eller Høyhastighets Internett-tilkobling, i dette eksemplet Lokal tilkobling ( Local Area Connection ), og klikk på Egenskaper ( Properties ) på hurtigmenyen. Hvis du har flere tilkoblede tilkoblinger, gjenta trinn 3 til 6 for hver tilkobling. 4. Tilkoblingens egenskapsvindu vises. Velg Internett-protokoll ( Internet Protocol ) i dette vinduet fra listen med elementer og klikk på Egenskaper ( Properties )-knappen: 23

21 Norks Versjon 5. Internett-protokollens egenskapsvindu vises. Sørg for at begge innstillingene i dette vinduet er angitt til Motta automatisk ( Obtain automatically ): 6. Bekreft innstillingene ved å trykke på OK. Nettverksinnstillingene for XP er nå korrekt konfigurert for ruteren din. Windows Vista 1. Klikk på startknappen nederst til venstre på skjermen og klikk på Kontrollpanel ( Control Panel ) 24

22 Norks versjon 2. I kontrollpanelet klikker du på Vis nettverksstatus og -oppgaver ( View network status and tasks ). Hvis kontrollpanelet er i klassisk visning, åpne ikonet Nettverks- og delingssenter ( Network and Sharing Center ): 3. Vinduet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) skal nå være åpnet. I Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) klikk på Administrer nettverkstilkoblinger ( Manage network connections ) i linjen på venstre side: 25

23 Norks Versjon 4. Høyreklikk på første tilkoblede LAN eller Høyhastighets Internett-tilkobling, i dette eksemplet Lokal tilkobling ( Local Area Connection ), og klikk på Egenskaper ( Properties ) på hurtigmenyen. Hvis du har flere tilkoblede tilkoblinger, gjenta trinn 4 til 7 for hver tilkobling. 5. Tilkoblingens egenskapsvindu vises. Velg Internet Protocol versjon 4 ( Internet Protocol Version 4 ) i dette vinduet fra listen med elementer og klikk på Egenskaper ( Properties )-knappen: 26

24 Norks versjon 6. Egenskapsvinduet for Internett-protokoll versjon 4 vises. Sørg for at begge innstillingene i dette vinduet er angitt til Motta automatisk ( Obtain automatically ): 7. Bekreft innstillingene ved å trykke på OK. Nettverksinnstillingene for Vista er nå korrekt konfigurert for ruteren din. Windows 7 1. Klikk på startknappen nederst til venstre på skjermen og klikk på Kontrollpanel ( Control Panel ) 27

25 Norks Versjon 2. I kontrollpanelet klikker du på Vis nettverksstatus og -oppgaver ( View network status and tasks ). Hvis kontrollpanelet er i ikonvisning, åpne ikonet Nettverks- og delingssenter ( Network and Sharing Center ): 3. Vinduet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) skal nå være åpnet. I Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) klikk på Endre innstillinger for nettverkskort ( Change adapter settings ) i linjen på venstre side: 28

26 Norks versjon 4. Høyreklikk på første aktive tilkobling, i dette eksemplet Lokal tilkobling ( Local Area Connection ), og klikk på Egenskaper ( Properties ) på hurtigmenyen. Hvis du har flere tilkoblede tilkoblinger, gjenta trinn 4 til 7 for hver tilkobling. 5. Tilkoblingens egenskapsvindu vises. Velg Internet Protocol versjon 4 ( Internet Protocol Version 4 ) i dette vinduet fra listen med elementer og klikk på Egenskaper ( Properties )-knappen: 29

27 Norks Versjon 6. Egenskapsvinduet for Internett-protokoll versjon 4 vises. Sørg for at begge innstillingene i dette vinduet er angitt til Motta automatisk ( Obtain automatically ): 7. Bekreft innstillingene ved å trykke på OK. Nettverksinnstillingene for Windows 7 er nå korrekt konfigurert for ruteren din. Det ser ut til at jeg er tilkoblet, men Internet Explorer viser fremdeles feilmeldingen Dette webområdet kan ikke vises i Internet Explorer ( Internet Explorer cannot display the webpage ) eller lignende. Dette problemet kan oppstå på grunn av feil innstillinger for proxy-server. Disse innstillingene kan du justere på denne måten: 1. I Internet Explorer klikk på Verktøy ( Tools )-menyen eller ikonet og velg Alternativer for Internett ( Internet Options ). 2. Vinduet Alternativer for Internett ( Internet Options ) åpnes. 30

28 Norks versjon 3. Klikk på Tilkoblinger ( Connections )-fanen og LAN-innstillinger ( LAN Settings )-knappen i dette vinduet. 4. Vinduet LAN-innstillinger ( LAN Settings ) vil åpnes. Kontroller at det ikke er krysset av for noen avmerkingsbokser og bekreft innstillingene ved å klikke på OK 31

29 Norks Versjon Datamaskinenindikereratdenikkeerkoblettilnoenettverk. Dette problemet løses vanligvis ved en grundig sjekk av alle tilkoblinger og indikatorlamper. For en datamaskin som er tilkoblet med en nettverkskabel, følg kabelen til baksiden av ruteren. Den må være koblet til en av de gule LAN-portene. De gule portene har også nummer, og for hver LAN-port finnes det en korresponderende lampe foran på ruteren. Denne lampen skal lyse hvis forbindelsen virker. Hvis lampen ikke lyser, sett i kabelen på nytt eller prøv en annen kabel. For en datamaskin som er tilkoblet ved hjelp av trådløs nettverk, kontroller statusen for den trådløse tilkoblingen nederst til høyre på skjermen - det skal ikke være et rødt kryss der. Hvis du ser et rødt kryss, følg fremgangsmåten beskrevet i Koble til et trådløst nettverk i denne håndboken. JegharWindowsVistaogfårfeilmeldingen Nettverksinnstillingenesomerlagretpådennedatamaskinensamsvarerikkemed kravenefornettverket ( thesettingssavedonthiscomputerforthenetworkdonotmatchtherequirementsofthenetwork )når jegprøveråkobletiltrådløst. Problemet kan løses på følgende måte: 1. I kontrollpanelet klikker du på Vis nettverksstatus og -oppgaver ( View network status and tasks ). Hvis kontrollpanelet er i klassisk visning, åpne ikonet Nettverks- og delingssenter ( Network and Sharing Center ): 2. Vinduet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) skal nå være åpnet. I Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) klikk på Administrer trådløse nettverk ( Manage wireless networks ) i linjen på venstre side: 32

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik... 1 1 Innledning... 2 1.1 Hva skal jeg med dette?... 2 1.2 Hva blir sikret?... 2 1.3 Hva fungerer ikke?... 2 2 Hvorfor to løsninger?... 3 3 Hvordan begynner jeg

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning My Passport Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Wireless WD Service og Kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DM4-1050EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DM4-1050EA i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer