Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste"

Transkript

1 Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk Sweex Wireless 300N-ruteren i ekstremt fuktige eller støvete omgivelser. Beskytt produktet mot harde støt og fall for å unngå å skade den innvendige elektronikken. Du må aldri forsøke å åpne enheten selv. Det finnes ingen deler som kan repareres av brukere. Hvis du åpner enheten, gjelder ikke garantien lenger. Pakkens innhold I denne pakken finner du: Wireless 300N-ruter Strømadapter Nettverkskabel CD-ROM med denne håndboken Hvis du oppdager at det mangler noe i pakken, må du returnere hele pakken til stedet der du kjøpte den. Ordliste Denne håndboken inneholder en rekke tekniske begreper. Det er viktig at du forstår hva de betyr før du begynner å installere og konfigurere ruteren. Ruter: Dette er produktet du nettopp har kjøpt. En ruter fungerer som et bindeledd mellom to nettverk, WAN og LAN. Nettverkskabel. En nettverkskabel brukes for å koble til nettverksenheter som datamaskiner, modemer og rutere. Det kan hende du allerede har en slik kabel. Den som følger med i pakken er ment for å koble ruteren til modemet ditt. ISP: Forkortelse for Internet Service Provider - Internett-tjenesteleverandør. Dette er selskapet som leverer Internett-forbindelsen din. Bredbåndsmodem: Heretter bare modem. Modemet er enheten som du allerede har eller som har blitt levert av ISP-en som leverer Internett-forbindelsen din. De to mest vanlige modemtypene er kabelmodemer og ADSL-modemer, men det finnes også andre typer. LAN: LAN står for Local Area Network - lokalt nettverk. Når det gjelder denne ruteren består LAN-et av de fire gule kontaktene og det trådløse nettverket. Med ruteren vil alle datamaskinene bli del av ett enkelt LAN. WAN:WAN står for Wide Area Network - eksternt nettverk. I de fleste tilfellene betyr dette Internett. Trådløssikkerhet: Som standard er ikke ruterens trådløse nettverk sikret. Dette betyr at alle som er innenfor rekkevidde (inkludert naboene dine) kan koble til nettverket og bruke Internett-forbindelsen. Trådløs sikkerhet beskytter nettverket ditt slik at kun autoriserte enheter får tilgang. Sweex anbefaler alle brukere å sikre deres trådløse nettverk rett etter installasjonen ved hjelp av enten WPA- eller WPS-metodene beskrevet senere i kapitlet Sikre det trådløse nettverket i denne håndboken. 4

2 Norks versjon Productbeskrivelse Front Strømlampe: Denne lampen indikerer at ruteren mottar strøm. 2. Klar-lampe: Konstant blinking av SYS-lampen indikerer at ruteren fungerer som den skal. 3. WPS-lampe: Når denne lampen blinker, er det mulig å koble ruteren til en WPS-kompatibel enhet. For mer informasjon, se kapitlet: Sikre det trådløse nettverket. 4. Trådløs-lampe: Denne lampen indikerer at det trådløse nettverket er aktiv. En blinkende lampe indikerer trådløs aktivitet. 5. Lampe for LAN-port 1-4: Denne lampen indikerer en aktiv tilkobling på den tilhørende LAN-porten. En blinkende lampe indikerer aktivitet i nettverket. 6. Lampe for WAN-port: Denne lampen indikerer en aktiv tilkobling på WAN-porten. En blinkende lampe indikerer WAN-aktivitet. 7. WPS-knapp: Denne knappen aktiverer trådløs WPS-sikkerhet. For mer informasjon om WPS, se kapitlet Sikre det trådløse nettverket. Denne knappen fungerer også som en tilbakestillingsknapp. For mer informasjon om tilbakestillingsprosedyren, se i feilsøkingsdelen i denne håndboken. 5

3 Norks Versjon Tilbake 1. AC-strøminngang: Koble til den medfølgende strømadapteren til denne inngangen. Hvis du mister adapteren, kan den erstattes med en lignende modell med 9 V AC ut og 1,2 A strøm. 2. Strømknapp: Trykk knappen inn for å slå på ruteren, og trykk på den på nytt for å slå den av. 3. WAN-port: Koble til nettverkskabelen fra ISP-modemet til denne porten. Ved en vellykket WAN-tilkobling, vil WAN-lampen foran på ruteren lyse. Dette er nødvendig for å få tilgang til Internett. 4. LAN-port 1-4: Du kan koble en nettverkskabel fra en datamaskin til denne porten. Når datamaskinen slås på, vil tilsvarende lampe på fronten av ruteren lyse opp. Installere ruteren Det finnes to måter du kan installere ruteren på: Enkelt oppsett som beskrives i denne håndboken Avansert oppsett som også beskrives i denne håndboken. Veiviseren og det enkle oppsettet går ut i fra standardinnstillinger og vil fungere for de fleste brukere. Hvis du er en avansert bruker eller du vet hva slags oppsettsmetode ISP-en bruker, kan du gå direkte til det avanserte oppsettet. 6

4 Norks versjon Enkelt oppsett Enkelt oppsett utføres i 7 trinn: 1. Koble fra strømmen til modemet.. Hvis én eller flere datamaskiner var tilkoblet til modemet ved hjelp av en nettverkskabel, må du koble dem fra. 2. Bruk den inkluderte nettverkskabelen til å koble modemet til den blå WAN-porten på ruteren. Du må ikke koble til noen datamaskiner enda! 3. Koble til strømmen til modemet og vent til lampene på det angir normal drift 4. Koble til strømmen til ruteren og trykk på strømknappen, og vent i ett minutt slik at ruteren får tid til å starte opp og konfigurere seg selv. Dette er viktig! 5. Hvis du har noen datamaskiner eller andre enheter som var tilkoblet ved hjelp av en nettverkskabel, kan du nå koble dem til de gule LAN-portene på ruteren. 6. Vent ett minutt til. Ruteren er nå installert! Datamaskiner tilkoblet med kabel vil nå ha Internett-tilgang. For trådløse forbindelser er det nødvendig med ett ekstra trinn. Følg fremgangsmåten nedenfor for Windows-versjonen du bruker. 7

5 Norks Versjon Tilkobling til et trådløst nettverk Windows XP: Høyreklikk på ikonet for den trådløse nettverksadapteren nederst til høyre på skjermen og klikk Vis tilgjengelige trådløse nettverk ( View available wireless networks ). Et vindu med tittelen Velg et trådløst nettverk ( Choose a wireless network ) vises. I dette vinduet velger du oppføringen Sweex LW320/321 og klikker Koble til -knappen ( Connect ) og følger anvisningene på skjermen: WindowsVista: Høyreklikk på ikonet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) nederst til høyre på skjermen og klikk Koble til et nettverk ( Connect to a network ): Et vindu med tittelen Koble til et nettverk ( Connect to a network ) vises. I dette vinduet velger du oppføringen Sweex LW320/321 og klikker Koble til -knappen ( Connect ) og følger anvisningene på skjermen: 8

6 Norks versjon Merk:Hvis du ser et rødt kryss ved nettverket og teksten: Nettverksinnstillingene som er lagret på denne datamaskinen samsvarer ikke med kravene for nettverket ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), se i avsnittet om feilsøking i denne håndboken. Hvis du har Windows Vista med Service Pack 2 eller Feature Pack for Wireless installert og du kobler til ruteren for første gang, vil Vista gjøre det enkelt for deg å konfigurere og sikre det trådløse nettverket via WPS-metoden. Etter at du har koblet til, vil du se følgende skjermbilde. Tast inn PIN-koden på etiketten på undersiden av ruteren og klikk Neste ( Next ): Følgende skjermbilde vil vises. Tast inn det ønskede navnet for det trådløse nettverket og en sikkerhetsnøkkel, og klikk deretter Neste ( Next ) for å starte å konfigurere ruteren: Merk: Det er veldig viktig at du skriver ned sikkerhetsnøkkelen og oppbevarer den på et sikkert sted, fordi den er nødvendig for å legge til eldre enheter som ikke støtter WPS til nettverket (som for eksempel en datamaskin med Windows XP). Fordi nettverket nå allerede er konfigurert og sikret, kan du hoppe over kapitlene Konfigurasjon av trådløst nettverk og Sikring av det trådløse nettverket i denne håndboken. 9

7 Norks Versjon Windows 7: Windows 7 vil indikere om trådløse nettverk er tilgjengelig. Du kan gjenkjenne dette ved følgende ikon nederst til høyre på skjermen: Merk: Hvis du ser et lite rødt kryss gjennom ikonet, er ingen nettverk innenfor rekkevidde av datamaskinen. Se i avsnittet om feilsøking i denne håndboken hvis dette skulle skje. Klikk på ikonet og en liste med trådløse nettverk vil vises, velg nettverket Sweex LW320/321, kryss av for Koble til automatisk ( Connect Automatically ), klikk Koble til ( Connect ) og følg anvisningene på skjermen: Første gang du kobler til, vil Windows 7 gjøre det enkelt for deg å konfigurere og sikre det trådløse nettverket via WPS-metoden. Etter at du har koblet til, vil du se følgende skjermbilde. Etter at du klikker OK vil du bli bedt om PIN-koden for ruteren. Koden finner du på etiketten på undersiden av ruteren. Tast inn koden og trykk på Neste ( Next ): 10

8 Norks versjon Følgende skjermbilde vil vises. Tast inn det ønskede navnet for det trådløse nettverket, og klikk deretter Neste ( Next ) for å starte å konfigurere ruteren: Merk: Standard sikkerhetsmetode med denne oppsettsprosedyren er WPA2. Hvis en enhet i nettverket ikke støtter WPA2, kan du endre sikkerhetsmetoden ved å klikke på Avansert ( Advanced )-knappen. Når ruteren er konfigurert vil du se følgende skjermbilde: Merk: Det er veldig viktig at du skriver ned sikkerhetsnøkkelen og oppbevarer den på et sikkert sted, fordi den er nødvendig for å legge til eldre enheter som ikke støtter WPS til nettverket (som for eksempel en datamaskin med Windows XP). Fordi nettverket nå allerede er konfigurert og sikret, kan du hoppe over kapitlene Konfigurasjon av trådløst nettverk og Sikre det trådløse nettverket i denne håndboken. 11

9 Norks Versjon Avansert oppsett Avansert oppsett kan utføres når du vet nøyaktig hvilke innstillinger ISP-en krever eller når det enkle oppsettet mislyktes. Det finnes 4 mulige konfigurasjoner. Vi har laget en liste med dem sammen med instruksjoner om hvordan du konfigurerer dem. For å vite hvilken innstilling som stemmer med det ISP-en krever, se i listen med leverandører senere i denne håndboken. Listen inneholder ISP-er og deres tjenester. Bak hver tjeneste står de nødvendige innstillingene. Merk: Hvis noen av innstillingene nedenfor ikke virker med én gang, anbefaler vi at du slår av strømmen til modemet, venter et par minutter og deretter kobler til strømmen til modemet igjen Logge på ruteren: For avansert oppsett må du logge på ruteren slik at du manuelt kan konfigurere den for Internett-forbindelsen din. For å logge på ruteren, start Internet Explorer, tøm adresselinjen og tast inn : og trykk deretter på Enter. Følgende vindu skal vises: Bruk sweex som brukernavn og mysweex som passord og klikk deretter på OK. Hvis du ikke kan logge på, se i feilsøkingskapitlet i denne håndboken. Følgende skjermbilde skal vises. Klikk Next for å starte det avanserte oppsettet. Hvis du ser et annet skjermbilde, klikk på QuickSetup i menyen til venstre: 12

10 Norks versjon Du skal da se veiviseren for Internett-konfigurasjonen: Du kan nå gå videre med det avanserte oppsettet ved å bruke én av konfigurasjonene som beskrives senere. Kontrollere om ruteren er koblet til Internett For alle konfigurasjoner er det mulig å kontrollere i ruteren om Internett-forbindelsen virker. Etter at du har tatt i bruk konfigurasjonen, vil ruteren forsøke å behandle endringene og ta deg med til System Status -siden. Hvis dette ikke skjer, kan du klikke på Status i menyen til venstre. Statussiden ser slik ut: Konfigurasjon1:Automatiskgjenkjenning Dette alternativet vil forsøke å kjenne igjen Internett-tilkoblingstypen automatisk for ISP-en. Hvis tilkoblingen ikke kan gjenkjennes, må du manuelt konfigurere tilkoblingstypen. 13

11 Norks Versjon Konfigurasjon2:PPPoE Hvis ISP-en krever tilkoblingstypen PPPoE, klikk på PPPoE -knappen. Følgende skjermbilde vil vises: Tast inn kontonavnet (brukernavnet) som du har fått fra ISP-en i User Name -feltet og tilhørende passord i Password -feltet. Når du er ferdig, klikk på Next -knappen og deretter Finish. Konfigurasjon3:DynamiskIP Klikk på Dynamic IP -knappen. Vanligvis brukes dette for kabelmodemer og ruteren vil hente en IP-adresse fra DHCP-serveren til ISP-en. Klikk på Clone MAC Address -knappen. Du skal da se at MAC-adressen endres. Klikk deretter på Next -knappen og så Finish Konfigurasjon4:StatiskIP For å konfigurere ruterens WAN-port for en statisk IP-adresse, klikk på Static IP -knappen. Følgende skjermbilde vil vises: 14

12 Norks versjon Fyll ut alle feltene ettersom de kreves av ISP-en og klikk deretter på Finish. Under alle valgene vil du ha mulighet for å konfigurere Basic trådløse innstillinger for ruteren. Følgende skjermbilde vises for hver valg: Fyll ut alle feltene slik du vil. Se avsnittet Konfigurasjon av trådløst nettverk for mer informasjon om alternativene som vises. Enkelte ISP-er krever at MAC-adressen klones. Dette kan gjøres i Network -innstillingene ved å velge alternativet MAC Clone Når du velger MAC Clone -alternativet vises følgende skjermbilde: Velg alternativet Clone MAC Address for å klone MAC-adressen. Merk:Kloni ng av MAC-adressen må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet modemet, og denne datamaskinen må være koblet til ruteren ved hjelp av en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresse virker normalt ikke over trådløse tilkoblinger. 15

13 Norks Versjon Konfigurasjon av trådløst nettverk Vi anbefaler at du bare justerer trådløse innstillinger fra en datamaskin som er tilkoblet ruteren med en nettverkskabel, spesielt når du endrer innstillinger for trådløs sikkerhet. Dette vil forhindre at forbindelsen går ned hvis du tar i bruk feil innstillinger ved en feiltakelse. Hvis du vil endre den trådløse nettverkskonfigurasjonen, må du først logge på ruteren som beskrevet i kapitlet Avansert oppsett og deretter klikke Wireless i menyen på venstre side. Følgende skjermbilde vil vises: SSID Den viktigste innstillingen på dette skjermbildet er SSID-en. Dette er navnet på nettverket og brukes for identifikasjonsformål. Når kringkasting av SSID er aktivert, vil du og alle andre innenfor rekkevidde av nettverket se navnet i listen med tilgjengelige trådløse nettverk. Vi anbefaler at du endrer SSID-en, siden standard-ssid-en Sweex LW320/321 kan skape konflikter hvis flere rutere med samme modell er innenfor rekkevidde av hverandre. Når du endrer SSID-en, må du koble til det trådløse nettverket på nytt som beskrevet i Koble til et trådløst nettverk. Region Lover for trådløs konfigurasjon varierer avhengig av region. Velg den regionen der du er fra nedtrekksmenyen. Channel Channel-innstillingen kontrollerer frekvensen som ruteren bruker til å sende det trådløse signalet. Med standardalternativet, AutoSelect, vil ruteren skanne alle kanaler når den slås på og automatisk velge den kanalen som har best signalforhold. Vi anbefaler at du bare endrer kanal hvis du opplever dårlig trådløs ytelse ved bruk av ruteren. Mode Trådløs standard kan velges her. Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen. 16

14 Norks versjon Channel Width I denne delen er mulig å manuelt velge kanalbredden (20/40MHz). Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen. Max Tx Rate Sendingshastigheten kan velges i denne delen. Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen. Etter at du har endret innstillingene, klikk på Save -knappen for å ta i bruk endringene. Sikre det trådløse nettverket Trådløs sikkerhet beskytter det trådløse nettverket ditt slik at kun autoriserte enheter får tilgang. Sweex anbefaler at alle brukere beskytter det trådløse nettverket. Sikring av nettverket skal bare gjøres først etter at Internett-tilkoblingen gjennom ruteren har blitt konfigurert. Det finnes fire metoder for å beskytte det trådløse nettverket: WPA/WPA2 (Enterprise/Personal) er en manuell metode for å beskytte nettverket. Du konfigurerer en sikkerhetsnøkkel og bare enheter med denne nøkkelen kan få tilgang til nettverket. Du må manuelt taste inn nøkkelen for hver enhet som du vil gi tilgang til. WPA støttes av Windows XP Service Pack 2 og nyere og av de fleste andre enheter. Det er den metoden vi anbefaler for å beskytte det trådløse nettverket. WPA2 er en oppgradering av WPA og krever minst Windows XP Service Pack 3. For å koble til en WPA/WPA2 Enterprise-tilkobling, kreves det en RADIUS server-ip og et passord. WPS er bygget på toppen av WPA og gjør det mulig med automatisk konfigurering og utveksling av WPA-nøkler gjennom en PIN-kode eller ved ett enkelt trykk på en knapp. WPS støttes av Windows Vista Service Pack 2 og Windows 7. I Windows XP, er WPS-støtte avhengig av programvare eller verktøy levert av produsenten av den trådløse nettverksadapteren. Enkelte eldre enheter fra 2005 eller før og i enkelt tilfeller Windows 98, ME, 2000 og eldre Windows XP-versjoner (før Service Pack 2) støtter ikke WPA. I slike tilfeller må du falle tilbake på den eldre WEP-metoden for trådløs sikkerhet. WEP anbefales ikke for normal bruk siden den ikke lenger regnes som sikker sammenlignet med dagens standarder. Du får tilgang til siden for sikkerhetsinnstillinger ved å trykke på Wireless Wireless Security i menyen på venstre side. 17

15 Norks Versjon Metode 1: WEP Sikring av nettverket ved hjelp av WEP blir gjort i 3 trinn: 1. Velg følgende innstillinger: Type: Automatic (Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingen) WEPKeyFormat: Hexadecimal eller ASCII KeySelected: Tast inn ønsket WEP key og definer Key type 2. Når du er ferdig, trykk på Save -knappen. Hvis du var tilkoblet trådløst, vil du nå legge merke til at du har mistet forbindelsen. Følg fremgangsmåten i Koble til et trådløst nettverk i håndboken for å koble til igjen (nå beskyttet). Metode 2: WPA Sikring av nettverket ved hjelp av WPA blir gjort i 2 trinn: 1. Velg følgende innstillinger: SecurityMode: Mixed WPA/WPA2 WPAAlgorithms: TKIP (kun for Enterprise) & AES PassPhrase: Her taster du inn sikkerhetsnøkkelen (passordet) for det trådløse nettverket. Dette skal være et ord eller frase som er vanskelig å gjette. Minimumslengden for passordfrasen er 8 tegn. Vi anbefaler at du skriver passordfrasen ned og lagrer den i nærheten av ruteren. Hvis du mister passordfrasen, se i feilsøkingskapitlet i denne håndboken. 2. Når du er ferdig, trykk på Save -knappen. Hvis du var tilkoblet trådløst, vil du nå legge merke til at du har mistet forbindelsen. Følg fremgangsmåten i Koble til et trådløst nettverk i håndboken for å koble til igjen (nå beskyttet). Metode 3: WPS For denne metoden er det ikke nødvendig med noen ekstra innstillinger. Det er bare å trykke på WPS-knappen foran på ruteren. Etter et par sekunder, vil WPS-lampen foran på ruteren starte å blinke. Så lenge lampen blinker vil du kunne koble til WPS-kompatible enheter til ruteren. Etter en vellykket tilkobling vil WPS-lampen slutte å blinke. Hvis du vil koble til en annen WPS-kompatibel enhet, er det bare å trykke på knappen igjen før du kobler til. 18

16 Norks versjon Etter en WPS-beskyttet tilkobling har blitt konfigurert for første gang, vil alle tidligere tilkoblede enheter miste forbindelsen. Du må koble dem til på nytt ved hjelp av WPS-metoden eller ved å manuelt taste inn WPA-nøkkelen som beskrevet nedenfor. For å koble til en enhet som ikke støtter WPS til en WPS-beskyttet ruter, klikk på WPS i menyen på venstre side. WPS Key (ASCII) er WPAnøkkelen du kan bruke for å koble til enheter som ikke er WPS-kompatible. Avanserte funksjoner I dette kapitlet vil vi beskrive noen av de avanserte funksjonene i ruteren. Følgende avsnitt forutsetter grunnleggende kunnskaper om terminologi og teknologi for datamaskiner og nettverk. Statisk DHCP Som standard tildeler ruteren dynamisk IP-adresser til alle tilkoblede enheter ved hjelp av DHCP-protokollen. Dette er den mest brukervennlige metoden for nettverkskonfigurasjon, men den kan også føre til IP-adresser som endres over tid eller når en enhet kobler til på nytt. I enkelte tilfeller er dette ikke ønsket, som for eksempel når du bruker portviderekobling må IP-adressen for enheten være konstant. Én mulig løsning er å konfigurere en statisk IP-adresse på selve enheten, men dette kan føre til problemer når du også bruker enheten på andre nettverk. En annen løsning er å fortelle ruteren at den alltid skal tildele samme IP-adresse til enheten. Dette kalles for statisk DHCP eller DHCP address reservation (adressereserverasjon). For å konfigurere statisk DHCP for en enhet, logg på ruteren som beskrevet i Avansert oppsett og klikk på DHCP Address Reservation i menyen til venstre. Følgende skjermbilde vil vises: 19

17 Norks Versjon For å konfigurere en enhet for statisk DHCP-adresse, fyll ut enhetens MAC-adresse i delen MAC Address og fyll ut ønsket IP i Reserved IP Address, og deretter klikker du på Save -knappen. Se i DHCP Clients List for å se IP- og MAC-adressene til alle enheter som er automatisk konfigurert og aktive på nettverket. Merk: Du må ikke tildele statiske DHCP-adresser i området til ! Dette området brukes allerede for dynamisk tildelte adresser. Adressene (selve ruteren) og (kringkastingsadressen) kan heller ikke brukes. Portviderekobling (virtuell server) og oppsett av DMZ For enkelte applikasjoner, enheter og servere kan det være nødvendig å sette opp portviderekobling for at de skal fungere skikkelig bak ruterens brannmur. Dette er fordi som standard blokkerer brannmuren all innkommende trafikk og tillater bare utgående forbindelser. Av tekniske grunner er den innebygde brannmuren en del av rutingsfunksjonaliteten og kan ikke deaktiveres helt. Portviderekobling gir ruteren beskjed om å akseptere en innkommende forbindelse på en bestemt port og videresende den til IP-adressen til en enhet på det lokale nettverket. Merk at bruken av port i dette kapitlet refererer til TCP- eller UDP-porter og har ingenting med de fysiske WANog LAN-portene bak på ruteren. DMZ er en spesiell type portviderekobling der ruteren får beskjed om å videresende alle innkommende forbindelser til den angitte adressen. For å konfigurere portviderekobling, logg på ruteren som beskrevet i Avansert oppsett og klikk på Forwarding Virtual Servers i menyen til venstre. Følgende skjermbilde vil vises: 20

18 Norks versjon For et DMZ, klikk på DMZ i menyen til venstre, tast inn IP-adressen for enheten, kryss av for Enable og klikk på Save -knappen. Båndbreddekontroll Båndbreddekontroll kalles også båndbreddeadministrasjon. Det gjør det mulig for deg å begrense kunstig båndbredde for én eller flere enheter på nettverket. Dette kan være nyttig når du f.eks. trenger å reservere båndbredde for en IP-telefon eller du vil begrense båndbredden tilgjengelig for fildelingsprogrammer. For å konfigurere båndbreddekontroll, logg på ruteren som beskrevet i Avansert oppsett, klikk på Bandwidth Control Rules List i menyen til venstre og kryss av for Enable. Følgende skjermbilde vil vises: Tast først inn opplastings- og nedlastingsbåndbredden for WAN-et i kbps. En tommelfingerregel er at du tar hastigheten oppgitt av ISP-en og reduserer dem med 10 % eller bruker en hastighetstest på en webside for å måle båndbredden, og deretter reduserer resultatene med 5%. Deretter kan du starte å lage regler. Tast inn ønskede porter og protokoller som reglen skal gjelde for, eller velg en forhåndsdefinert tjeneste og angi IP-adressen til enheten din eller et IP-område for flere enheter og angi ønsket garantert eller maksimal båndbredde. Så klikker du på Save -knappen. Merk: Når du tar i bruk regler trafikkontroll for en bestemt enhet, er det en god idé å gi den en statisk DHCP IP-adresse først. Ellers kan enheten endre IP-adresse og reglen vil ikke lenger gjelde, eller vil gjelde for en helt annen datamaskin i stedet. 21

19 Norks Versjon Feilsøking Dette avsnittet i håndboken forklarer en rekke vanlige problemer som du kan støte på, og hvordan du kan løse disse. Jegkanikkeloggepåruterenminpå Dette problemet kan oppstå hvis innstillingene for IP-adresse er feil på datamaskinen. Du kan kontrollere og justere innstillingene på denne måten: Windows XP 1. Klikk på startknappen nederst til venstre på skjermen og klikk på Kontrollpanel ( Control Panel ) 2. I kontrollpanelet klikker du Nettverks- og Internett-tilkoblinger ( Network and Internet Connections ) og åpner ikonet for Nettverkstilkoblinger ( Network Connections ). Hvis kontrollpanelet er i Klassisk visning (Classic View), kan du åpne Nettverkstilkoblinger ( Network Connections )-ikonet med én gang. 22

20 Norks versjon 3. Høyreklikk på første tilkoblede LAN eller Høyhastighets Internett-tilkobling, i dette eksemplet Lokal tilkobling ( Local Area Connection ), og klikk på Egenskaper ( Properties ) på hurtigmenyen. Hvis du har flere tilkoblede tilkoblinger, gjenta trinn 3 til 6 for hver tilkobling. 4. Tilkoblingens egenskapsvindu vises. Velg Internett-protokoll ( Internet Protocol ) i dette vinduet fra listen med elementer og klikk på Egenskaper ( Properties )-knappen: 23

21 Norks Versjon 5. Internett-protokollens egenskapsvindu vises. Sørg for at begge innstillingene i dette vinduet er angitt til Motta automatisk ( Obtain automatically ): 6. Bekreft innstillingene ved å trykke på OK. Nettverksinnstillingene for XP er nå korrekt konfigurert for ruteren din. Windows Vista 1. Klikk på startknappen nederst til venstre på skjermen og klikk på Kontrollpanel ( Control Panel ) 24

22 Norks versjon 2. I kontrollpanelet klikker du på Vis nettverksstatus og -oppgaver ( View network status and tasks ). Hvis kontrollpanelet er i klassisk visning, åpne ikonet Nettverks- og delingssenter ( Network and Sharing Center ): 3. Vinduet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) skal nå være åpnet. I Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) klikk på Administrer nettverkstilkoblinger ( Manage network connections ) i linjen på venstre side: 25

23 Norks Versjon 4. Høyreklikk på første tilkoblede LAN eller Høyhastighets Internett-tilkobling, i dette eksemplet Lokal tilkobling ( Local Area Connection ), og klikk på Egenskaper ( Properties ) på hurtigmenyen. Hvis du har flere tilkoblede tilkoblinger, gjenta trinn 4 til 7 for hver tilkobling. 5. Tilkoblingens egenskapsvindu vises. Velg Internet Protocol versjon 4 ( Internet Protocol Version 4 ) i dette vinduet fra listen med elementer og klikk på Egenskaper ( Properties )-knappen: 26

24 Norks versjon 6. Egenskapsvinduet for Internett-protokoll versjon 4 vises. Sørg for at begge innstillingene i dette vinduet er angitt til Motta automatisk ( Obtain automatically ): 7. Bekreft innstillingene ved å trykke på OK. Nettverksinnstillingene for Vista er nå korrekt konfigurert for ruteren din. Windows 7 1. Klikk på startknappen nederst til venstre på skjermen og klikk på Kontrollpanel ( Control Panel ) 27

25 Norks Versjon 2. I kontrollpanelet klikker du på Vis nettverksstatus og -oppgaver ( View network status and tasks ). Hvis kontrollpanelet er i ikonvisning, åpne ikonet Nettverks- og delingssenter ( Network and Sharing Center ): 3. Vinduet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) skal nå være åpnet. I Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) klikk på Endre innstillinger for nettverkskort ( Change adapter settings ) i linjen på venstre side: 28

26 Norks versjon 4. Høyreklikk på første aktive tilkobling, i dette eksemplet Lokal tilkobling ( Local Area Connection ), og klikk på Egenskaper ( Properties ) på hurtigmenyen. Hvis du har flere tilkoblede tilkoblinger, gjenta trinn 4 til 7 for hver tilkobling. 5. Tilkoblingens egenskapsvindu vises. Velg Internet Protocol versjon 4 ( Internet Protocol Version 4 ) i dette vinduet fra listen med elementer og klikk på Egenskaper ( Properties )-knappen: 29

27 Norks Versjon 6. Egenskapsvinduet for Internett-protokoll versjon 4 vises. Sørg for at begge innstillingene i dette vinduet er angitt til Motta automatisk ( Obtain automatically ): 7. Bekreft innstillingene ved å trykke på OK. Nettverksinnstillingene for Windows 7 er nå korrekt konfigurert for ruteren din. Det ser ut til at jeg er tilkoblet, men Internet Explorer viser fremdeles feilmeldingen Dette webområdet kan ikke vises i Internet Explorer ( Internet Explorer cannot display the webpage ) eller lignende. Dette problemet kan oppstå på grunn av feil innstillinger for proxy-server. Disse innstillingene kan du justere på denne måten: 1. I Internet Explorer klikk på Verktøy ( Tools )-menyen eller ikonet og velg Alternativer for Internett ( Internet Options ). 2. Vinduet Alternativer for Internett ( Internet Options ) åpnes. 30

28 Norks versjon 3. Klikk på Tilkoblinger ( Connections )-fanen og LAN-innstillinger ( LAN Settings )-knappen i dette vinduet. 4. Vinduet LAN-innstillinger ( LAN Settings ) vil åpnes. Kontroller at det ikke er krysset av for noen avmerkingsbokser og bekreft innstillingene ved å klikke på OK 31

29 Norks Versjon Datamaskinenindikereratdenikkeerkoblettilnoenettverk. Dette problemet løses vanligvis ved en grundig sjekk av alle tilkoblinger og indikatorlamper. For en datamaskin som er tilkoblet med en nettverkskabel, følg kabelen til baksiden av ruteren. Den må være koblet til en av de gule LAN-portene. De gule portene har også nummer, og for hver LAN-port finnes det en korresponderende lampe foran på ruteren. Denne lampen skal lyse hvis forbindelsen virker. Hvis lampen ikke lyser, sett i kabelen på nytt eller prøv en annen kabel. For en datamaskin som er tilkoblet ved hjelp av trådløs nettverk, kontroller statusen for den trådløse tilkoblingen nederst til høyre på skjermen - det skal ikke være et rødt kryss der. Hvis du ser et rødt kryss, følg fremgangsmåten beskrevet i Koble til et trådløst nettverk i denne håndboken. JegharWindowsVistaogfårfeilmeldingen Nettverksinnstillingenesomerlagretpådennedatamaskinensamsvarerikkemed kravenefornettverket ( thesettingssavedonthiscomputerforthenetworkdonotmatchtherequirementsofthenetwork )når jegprøveråkobletiltrådløst. Problemet kan løses på følgende måte: 1. I kontrollpanelet klikker du på Vis nettverksstatus og -oppgaver ( View network status and tasks ). Hvis kontrollpanelet er i klassisk visning, åpne ikonet Nettverks- og delingssenter ( Network and Sharing Center ): 2. Vinduet Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) skal nå være åpnet. I Nettverks- og delingssenter (Network and Sharing Center) klikk på Administrer trådløse nettverk ( Manage wireless networks ) i linjen på venstre side: 32

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning SWEEX LW150 http://no.yourpdfguides.com/dref/2351750

Din bruksanvisning SWEEX LW150 http://no.yourpdfguides.com/dref/2351750 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LW150 Sweex Trådløs 150N ruter

LW150 Sweex Trådløs 150N ruter LW150 Sweex Trådløs 150N ruter Introduksjon Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren,

Detaljer

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren, steg for

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Front eller grunnriss av modemet. MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A

Norsk versjon. Innledning. Front eller grunnriss av modemet. MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A Innledning Ikke utsett Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

2 Test Internett uten ruter først!

2 Test Internett uten ruter først! Produktinformasjon I H G F J A: Strømlampe B: Statuslampe C: Tilkopling/aktivitet Internett Installering A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Tilkopling/aktivitet datamaskin F: Knapp for tilbakestilling til

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA) Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0

871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 Xplorer 871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 GB N The features described in this manual are published with reservation to modifications. Funksjoner beskrevet i denne manualen

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen Lynx 7000 som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppsett av din Jensen ruter, som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv., samt nyttig

Detaljer