Norsk versjon. Innledning. Front eller grunnriss av modemet. MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk versjon. Innledning. Front eller grunnriss av modemet. MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A"

Transkript

1 MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A Innledning Ikke utsett Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller direkte i nærhet av varmeelementer. Ikke bruk Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A I ekstremt støvete eller fuktige omgivelser. Beskytt utstyret mot kraftige støt eller slag da det kan skade den innvendige elektronikken. Ikke forsøk å åpne utstyret selv det vil forårsake at garantien utløper. Front eller grunnriss av modemet. LED INDIKATORER Status Betydning PWR Lys Indikerer at modemet er slått på. 1-4 Lys Indikerer at datamaskinen er koblet til den relevante porten. 1-4 Blinker Indikerer aktivitet mellom den relevante datamaskinen og modemet. WL / ACT Lys Indikerer at den trådløse modemtilkoblingen er aktivert. WL / ACT Blinker Indikerer aktivitet mellom den trådløse datamaskinen og modemet. ADSL Lys Tilkoblingen med ADSL linjen er ok. ADSL Regelmessig blinking Modemet er opptatt med å sette opp en riktig kobling eller det er ingen ADSL koblet til RJ11 porten. ADSL Lyser og blinker hurtig Indikerer aktivitet mellom den trådløse datamaskinen og internett. PPP Lys Indikerer bruk av en PPP tilkobling. 38

2 Bakriss av modemet Starter på venstre side, og de påfølgende tilkoblingene finner du på baksiden av modemet. ADSL port for tilkobling med ADSL linje med telefonkabel RJ11. UTP Ethernett porter 1, 2, 3 og 4 for å koble til datamaskiner med en Ethernett nettverkskabel RJ45. Strømport for å koble til strømadapteren. Antenne konnektortype SMA Sideriss Resett-knappen er plassert på siden av modemet. Bruk en tynn gjenstand og trykk på knappen. Trykk og hold knappen i 15 sekunder. Merk! Etter dette, trenger alle innstillingene som er tildelt tilkoblingen og nettverket omkonfigureres. Splitter For å skille ADSL signalet fra det normale telefonsignalet, trenger du en splitter. Dette gir deg mulighet til å gjøre samtaler og surfe på internett samtidig med den samme telefonledningen. Signalet kommer fra veggkontakten eller måleskapet og går inn i splitteren. Det er tilkoblet to telefonledninger til uttaket til spiltteren. En av den går til modemet og den andre til telefonen. Merk! The Det følger ikke med splitter til modemet. Det kan skaffes fra flere DIY butikker. Koble til Sweex ADSL 2 modemet 1. Koble til strømadapteren (følger med) bak på modemet og hovedstikkontakten. Lyset under PWR lyser. I tilfelle LED ikke lyser, kontroller koblingene på strømadapteren til ADSL modemet og hovedstikkontakten. 2. Koble til telefonledningen (RJ11) som bærer ADSL signalet til ADSL porten på baksiden av modemet. LED under ADSL vil nå starte å blinke. Etter ca 30 sekunder, vil LED lyse konstant. Hvis ikke LED lyser, kontroller hvorvidt spillteren er riktig tilkoblet og/eller hvorvidt ADSL linjen er ok. 3. Slå på datamaskinen og koble den til baksiden av modemet med en nettverkskabel (UTP RJ45). Du kan velge en av portene 1, 2, 3 og 4. Det korresponderende LED på fronten av modemet vil lyse. I tilfelle LED ikke lyser, kontroller hvorvidt nettverkskabelen er riktig koblet til datamaskinen og modemet. 39

3 Konfigurere datamaskinen til å tilkobles modemet Windows Vista Nederst til venstre på skjermen, og til Start (Start) Kontrollpanel (Control Panel). Klikk på Vis nettverksstatus og oppgaver (View network status and tasks). Til venstre i kolonnen, klikk Håndtere nettverkstilkoblinger (Manage network connections). 40

4 Høyreklikk på LAN tilkobling (LAN Connection) eller Trådløs nettverksforbindelse (Wireless Network connection) og velg Egenskaper (Properties). Følgende skjermbilde vil dukke opp: Velg nå Internettprotokoll versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk Egenskaper (Properties). 41

5 Velg alternativene Skaff en IP-adresse automatisk (Obtain an IP address automatically) og Skaff DNS serveradresse automatisk (Obtain DNS server address automatically). Bekreft innstillingen ved å trykke på OK. Nettverksinnstillingene er nå riktig konfigurert for Vista. De riktige innstillingene for internettleseren vil bli diskutert senere i denne manualen. Windows XP Gå til Start (Start) Control Panel (Kontrollpanel). Gå deretter til Network and Internet Connections (Nettverk og internettilkoblinger). Åpne Network Connections (Nettverkstilkoblinger). Eller, hvis det brukes Windows klassisk stil: Start (Start) Innstillinger Network Connections (Nettverkstilkoblinger). Høyreklikk på LAN tilkobling (LAN Connection) eller Trådløs nettverksforbindelse (Wireless Network connection) og velg Egenskaper (Properties). Følgende skjermbilde vil dukke opp: Under fanen General (Generelt) velg TCP/IP og klikk Properties (Egenskaper). 42

6 Velg alternativene Skaff en IP-adresse automatisk (Obtain an IP address automatically) og Skaff DNS serveradresse automatisk (Obtain DNS server address automatically). Bekreft innstillingen ved å trykke på OK (OK). Nettverksinnstillingene for Windows XP er nå riktig konfigurert. De riktige innstillingene for internettleseren vil bli diskutert senere i denne manualen. Windows 2000 Gå til Start (Start) Control Panel (Kontrollpanel). Gå deretter til Network and Internet Connections (Nettverk og internettilkoblinger). Åpne Network Connections (Nettverkstilkoblinger). Eller, hvis det brukes Windows klassisk stil: Start (Start) Innstillinger Åpne Network Connections (Nettverkstilkoblinger). Høyreklikk på LAN tilkobling (LAN Connection) eller Trådløs nettverksforbindelse (Wireless Network connection) og velg Egenskaper (Properties). Følgende skjermbilde vil dukke opp: Velg nå Internet Protocol (TCP/IP) og klikk Properties (Egenskaper). 43

7 Velg alternativene Skaff en IP-adresse automatisk (Obtain an IP address automatically) og Skaff DNS serveradresse automatisk (Obtain DNS server address automatically). Klikk OK (OK) to ganger. Nettverksinnstillingene for Windows 2000 er nå riktig konfigurert. De riktige innstillingene for internettleseren vil bli diskutert senere i denne manualen. Windows 98SE Gå til Start (Start), Setting (Innstillinger), Control Panel (KOntrollpanel) og klikk Network (Nettverk). Under fanen Configurartion (Konfigurasjon), velg linjen TCP/IP som korresponderer med nettverkskortet ditt og klikk Properties (Egenskaper). 44

8 Under fanen IP Address (IP-adresse), velg alternativet Obtain an IP address automatically (Skaff en IP-adresse automatisk). Under fanen Gateway, må listen med Installed gateways (Installerte porter) være tom. Hvis det kreves, velg hver port og klikk på Remove (Fjern). Under fanen DNS Configuration, velg alternativet Disable DNS (Deaktiver DNS). Klikk OK (OK) to ganger. 45

9 Nettverksinnstillingene for Windows 98SE er nå riktig konfigurert. Riktige innstillinger for internettleseren vil bli diskutert under. Innstillinger for nettlesere til Windows 98SE, 2000 og XP 1. For å få riktig tilgang til modemetmå nettleserinnstillingene være riktig. Dette er enkelt å kontrollere ved å starte opp Internet Explorer og ved å velge Tools (Verktøy) fra menylinjen og deretter velger alternativet Internet Options (Alternativer for internett). 2. I dette vinduet, går du til Connections (Tilkoblinger) og velg Never dial a connection (Ring aldri en tilkobling) eller fjern alle tilkoblinger som er listet i feltet over. 3. Klikk LAN Settings (LAN innstillinger) på bunnen, fjern alle hakene og klikk på OK (OK). 4. Start datamaskinen på nytt. Sette opp det trådløse nettverket Hvordan fungerer dette? For å opprette et trådløst nettverk trenger du en trådløs ruter, trådløst modem eller WiFi tilgangspunkt. Den trådløse ruteren, modemet eller tilgangspunktet overfører det trådløse nettverket. Navnet på dette nettverket, som også kalles SSID, er avhengig av den trådløse ruteren din, modemet eller tilgangspunktet og er forskjellig per type eller merke. Du kan ofte bestemme navnet selv og derfor kjenne igjen ditt eget trådløse nettverk. Beskyttelse Du kan sammenligne et trådløst nettverk med radiosignaler. Rekkevidden på et trådløst nettverk er imidlertid ikke så stort. Rekkevidden til ditt hjemmenettverk har ofte en rekkevidde på 20 til 30 meter. Dette betyr at naboer og forbipasserende også kan bruke nettverket ditt. Som et resultat av dette kan de komme unna med å surfe på din internettilkobling, og de kan få tilgang til dine delte mapper og filer på nettverket ditt. Det er derfor det ofte anbefales å sikre det trådløse nettverket ditt. Denne beskyttelsen settes opp på utstyret som formidler nettverket. I de fleste tilfellene er dette den trådløse ruteren, modemet eller tilgangspunktet. Ved å legge til en WEP eller WPA beskyttelseskode kan du sikre nettverket. Denne koden refereres til en nettverksnøkkel. Skriv inn denne koden hver gang datamaskinen ønsker å koble til det sikrede nettverket. Du kan kun være en del av det nettverket hvis du skriver inn denne koden. Hvis du ikke skriver inn nettverksnøkkelen i ruteren eller modemet selv, spør montøren, produsenten, leverandøren eller leverer denne koden. Koble datamaskinen til det trådløse nettverket. Nederst til venstre på skjermen, og til Start (Start) Control Panel (Kontrollpanel Gå deretter til Network and Internet Connections (Nettverk og internettilkoblinger). Åpne Network Connections (Nettverkstilkoblinger). Eller, hvis det brukes Windows klassisk stil: Start (Start) Settings (Innstillinger) Network Connections (Nettverkstilkoblinger).). Høyreklikk LAN Connection (LAN tilkobling) eller Wireless Network connection (Trådløs nettverkstilkobling) og velg View Available Wireless Networks (Vis tilgjengelige trådløse nettverk). 46

10 Klikk alltid Refresh network list (Gjenoppfrisk nettverksliste) øverst til venstre i dette vinduet først, for å skaffe den nyeste listen. Velg navnet (også referert som SSID) Sweex MO251V2 ved å klikke på den en gang. Klikk nå Connect (Koble til). Hvis det er tilkoblet til det trådløse nettverket, kommer meldingen Connected (Tilkoblet) til syne etter noen sekunder.. Du har nå et et aktivt trådløst nettverk. Hvis du mottar en melding som sier at den trådløse tilkoblingen ikke kan konfigureres fordi det håndteres av et annet program, deaktiver programmet og start igjen. Vi anbefaler at du sikrer den trådløse delen av modemet. Hvordan du gjør dette er beskrevet lenger ned i denne manualen. Når det er sikret, vil nettverket vises som Sweex MO251V2 med en melding under som forteller Security-enabled wireless network (Sikkerhetsaktivert trådløst nettverk). Når man er tilkoblet dette sikrede nettverket, vil du bli påminnet om Network key (Nettverksnøkkel). Hvis nettverksnøkkelen du skriver inn er feil, vises en kommer en melding som sier Begrenset eller ingen nettverksforbindelse til syne etter noen sekunder. Det trådløse nettverket ditt er ikke tilfredsstillende. Koble til igjen det trådløse nettverket og kontroller nettverksnøkkelen. Hvis du endrer noe i de trådløse innstillingene til modemet som forårsaker at du mister den trådløse tilkoblingen, skal du fullføre disse trinnene igjen. Modemtilgang (Log inn) Åpne nettleseren din. I dette eksemplet bruker vi Internet Explorer. Standard IP-adresse til modemet er: En IP-adresse er et unikt nummer som kreves for hvert enkelt nettverksutstyr, inkludert en datamaskin eller modem, for å kunne være aktiv i det nettverket. Uten en IP-adresse kan du ikke gjøre tilkoblinger med et nettverk.. Skriv inn rmodemets IP-adresse i nettleserens adresselinje. Du får nå tilgang til modemet. 47

11 Modemets innloggingsskjermbilde vil vises. Skriv inn innloggingsnavn og det korresponderende passordet. Standard innlogging er sweex og det korresponderende passordet er mysweex. Hvis innloggingsskjermbildet ikke vises, kontroller igjen innstillingene til internettleseren som beskrevet over. Kontroller også IP-adressen til datamaskinen. I denne IP-adressen, avviker kun sifrene etter det siste punktet fra IP-adressen til modemet (dvs.: xxx). Dette gjøres som følger: Win2000/WinXP: Klikk Start (Start) Kjør (Run) skriv cmd - trykk ENTER- I det sorte vinduet, skriver du ipconfig - trykk Enter og IP-adressen din vises. Win98/Me: Start (Start) - Kjør (Run) - Skriv inn winipcfg - trykk ENTER. Velg din nettverksadapter i vinduet. (Vanligvis IKKE ppp adapter) og IP-adressen din vises. Når du er innlogget, vises hovedskjermbildet til modemet. Dette skjermbildet viser den aktuelle internattilkoblingen og et mangfold av systeminformasjon.. 48

12 Stille inn internettleverandør (ISP) For å forenkle installasjonsprosessen, ordner Sweex ADSL 2/2+ Modem/Ruter Annex A en forhåndsprogrammert liste med leverandørinnstilinger. På slutten går du til Internettilkobling. Følgende skjermbilde vil dukke opp: Under Land velger du det riktige landet og under ISP, velger den korresponderende internettleverandøren. Modemet vil nå automatisk fullføre innstillingen. Klikk deretter Neste. Etter detter krever noen internettleverandører at du skriver inn et brukernavn og passord. Kontroller dette med listen over leverandører lengre ned i denne manualen Eller med detaljene du har mottatt fra internettleverandøren. Alternativ kan du kontakte internettleverandøren.. Klikk Legg til for å lagre og aktivere innstillingen. For å kontrollere hvorvidt innstillingene for din leverandør er skrivet inn riktig, klikk Hjem. I Tilkoblingsstatus i linjen under, kan du kontrollere Status på internettilkoblingen. Tilkoblet indikerer at tilkoblingen med din leverandør er vellykket oppsatt. Du kan nå surft på internett. I tilfelle din leverandør ikke er på listen, kan du skrive inn alternative innstillinger via Config valget. For å skaffe disse alternative innstillingene, kontakt din internettleverandør. Klikk Legg til og deretter Lagre alle for å lagre innstillingene. Klikk deretter Legg til i det neste vinduet en gang til. Trådløs innstilling og sikkerhet Vi anbefaler alltid å stille inn modemet med en datamaskin som fysisk er tilkoblet med modemet med en kabel. Detter er fordi du vil miste den trådløse tilkoblingen med modemet når men lagrer disse innstillingene. Klikk på Avansert og deretter Trådløs i hovedmenyen. 49

13 Du kan aktivere eller deaktivere den trådløse delen med Aktivere AP. Denne funksjonen er aktivert som standard. AP (Tilgangspunkt) henvises til den trådløse delen av modemet. Standard SSID er Sweex MO251V2. Du kan endre dette under SSID. Vi anbefaler at du ikke endrer dette slik at du alltid kan kjenne igjen modemet. Her vkan du også finne alternativer som Kanal og Modus. Vi anbefaler igjen at du opprettholder standardverdiene. Sikring av det trådløse nettverket. Klikk Sikkerhet når du er i vinduet Trådløs. Modemet er nå sikret. Koble på nytt den trådløse ruteren din. Fullfør følgende trinn for å aktivere WPA sikkerhet: 50

14 1. Du kan nå kun se en enkel linje med alternativer. Velg WPA. 2. Velg WPA eller WPA2 under. Dette avhenger av hvilken type som støttes av det trådløse nettverkskortet i datamaskinen din. Ikke alle trådløse adaptere støtter WPA2. 3. Velg Forhåndsdelt nøkkel 4. Skriv inn nettverkskode under PSK Streng. Du kan nå opprette din egen nettverksnøkkel som kan inneholde 8 til 63 tegn (tall eller bokstaver). 5. Klikk Legg til for å lagre innstilingene. 6. Restart Restart for å aktivere innstillingene. 7. Klikk Legg til for å restarte modemet. Modemet er nå sikret. Koble på nytt den trådløse datamaskinen din. Åpner portene i modemet (Port fremsending og DMZ) Den innebygde brannmuren i dette modemet kan ikke deaktiveres. Portene kan imidlertid åpnes for programmer og spill som krever dette. Gå til Avansert -> Firewall Port fremsending for å endre portinnstillingene. 51

15 Sweex ADSL 2 modemet tilbyr en forhåndsprogrammert liste med vanlige programmer og spill. 1. Huk av Aktiver 2. Velg nå programmet eller spillet fra listen under Velg spill. 3. Under IP-adresse, skal man skrive inn IP-adressen til den datamaskinen du ønsker å åpne porttene for. 4. Klikk på Legg til, deretter på Lagre alle for å aktivere innstillingene. Hvis programmet eller spillet ikke er listet opp, kan portene også åpnes manuelt. 1. Huk av Aktiver 2. Skriv inn et unikt tilfeldig navn under Navn. 3. Under IP-adresse, skal man skrive inn IP-adressen til den datamaskinen du ønsker å åpne porttene for. 4. Under TCP Port og/eller UDP Port, skriver du inn den relavante porten. Du kan også åpne flere porter (dvs.: ). Når du er i tvil, skriv både TCP og UDP. 5. Klikk på Legg til, deretter på Lagre alle for å aktivere innstillingene. I noen eksempler, eller når en spillkonsoll brukes, kan du velge å plassere en datamaskin eller spillkonsoll helt på utsiden av brannmuren. Dette kan gjøres i det såkalte demineralisert sone ( DMZ ). Dette alternativet er plassert i hovedskjermen til portinnstillingene ( Port fremsending under Avansert.) Merk deg at ikke lengre kan dra nytte av beskyttelsen til tilbys av brannmuren til ruteren. Alle portene til datamaskinen som er plassert i DMZ er åpne. Det kan kun plasseres en enkel datamaskin i DMZ. 52

16 1. Klikk på DMZ. 2. Merk alternativet Aktiver DMZ. 3. Under DMZ vert IP-adresse, skal man skrive inn IP-adressen til den datamaskinen du ønsker å åpne porttene for. 4. Klikk på Legg inn og Lagre alle. Hvor man finner IP-adressen til datamaskinen Win2000/WinXP: klikk Start Kjør Skriv inn cmd ptrykk ENTER I det sorte vinduet, skriver du ipconfig - trykk Enter og IP-adressen din vises. Win98/Me: Klikk Start Kjør TSkriv winipcfg trykk ENTER. Velg din nettverksadapter i vinduet. (Vanligvis IKKE ppp adapter) og IP-adressen din vises. LAN innstillinger Nettverksinnstillingene (LAN) kan endres som følger: Gå til Avansert i hovedvinduet. Alternativet LAN vises ved siden av det. Velg dette alternativet. Alle innstillingene du vil endre under Ethernet legges til både kablet og trådløse datamaskiner. 53

17 Endre passord (Password) Standard innlogging til Sweex ADSL 2 kan endres som følger: velg Verktøy og gå til Passord i hovedvinduet. Her, under Brukernavn, kan du velge et annet innloggingsnavn og under Passord det korresponderende passordet. Repeter dette passordet under Bekreft passord. Merk! Hvis du ønsker å motta standard innlogging, må modemet resettes til standard fabrikkinnstilinger. Klikk Legg til og deretter Lagre alle for å lagre innstillingene. Klikk deretter Legg til i det neste vinduet en gang til. Oppgradere fastvare til modemet (Oppdater Fastvare) For å skaffe oppgraderinger til modemet trenger de såkalte fastvare (Firmware) oppdatering. Du kan også gjøre dette ved å gå til menyen, og deretter velge Verktøy og velge Oppdater fastvare. 54

18 Her kan fastvaren til modemet oppdateres. Ny fastvare kan lastes ned fra Sweex sin hjemmeside under Service og support. Hvis fastvarefilen er pakket, sørg for at du velger og pakker ut filen først på stedet på datamaskinen der du enkelt kan motta den. Klikk nå Søk og velg den utpakkede fastvarefilen. I mange tilfeller vil navnet på denne filen ende med firmware.update.img. Klikk Oppdater fastvane for å starte oppdateringen av fastvaren. Ikke avbryt denne prosedyren. Dette kan skade modemet. Vent til oppgraderingen er fullført. Linjen blir fylt opp og tilkoblingen mellom datamaskinen og modemet vil bli avbrutt med en gang.. Resett modemet. Logg deretter inn på modemet for å kontrollere den nye Fastvareversjonen i vinduet Hjem. Resette modemet til fabrikkinnstillinger Sweex ADSL 2 Modem kan resettes til fabrikkinnstillinger på to forskjellige måter. Merk! Etter dette, trenger alle innstillingene som er tildelt tilkoblingen og nettverket omkonfigureres. Etter tilbakestillingen vil modemet restarte. I løpet av oppstarten, blir fabrikkinnstillingene lastes ned igjen og datamaskinen vil miste forbindelsen med modemet i ca 30 sekunder. Etter dette kan modemetn få tilgang via standard IP-adresse ( ). Resett knappen er plassert på siden av modemet. Bruk en tynn gjenstand og trykk på knappen. Trykk og hold knappen i 15 sekunder. Gå til Verktøy i modemmenyen. Klikk på Omstart. Klikk Resett til standard og OK for å bekrefte. Garanti Alle produkter under Sweex merket har en garantiperiode på tre år. Vi tildeler ingen support eller garantier for noen programvare og/eller (oppladningsbar) batterier. Garantioppgjør vil kun foretas via forhandleren der du har kjøpt produktet det gjelder. Alle merkenavn og relaterte rettigheter nevnt i denne håndboken er og blir eiendommen til den rettmessige eieren GPL kildekode Dette Swex produktet inkluderer en programkode som er utviklet av en tredjepart, inkludert en programkode som er underlagt GNU General Public License ( GPL ) eller GNU Lesser General Public License ( LGPL ). De fleste brukere trenger ikke en GPL kildekode. Det kreves kun under programmering for å endre kode. Kildekoden til GLP er listet på vår hjemmeside. 55

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Front eller grunnriss av modemet. Trådløs ADSL 2/2 modem/ruter 300 Mbps Annex A

Norsk versjon. Innledning. Front eller grunnriss av modemet. Trådløs ADSL 2/2 modem/ruter 300 Mbps Annex A Trådløs ADSL 2/2 modem/ruter 300 Mbps Annex A Innledning Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SWEEX LW150 http://no.yourpdfguides.com/dref/2351750

Din bruksanvisning SWEEX LW150 http://no.yourpdfguides.com/dref/2351750 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING GRATULERER MED NYTT TRÅDLØST MODEM! Ditt nye trådløse modem er klart til bruk og kobles enkelt opp. Det har støtte for både 2,4 og 5 Ghz som gir deg en god trådløs opplevelse.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

LW150 Sweex Trådløs 150N ruter

LW150 Sweex Trådløs 150N ruter LW150 Sweex Trådløs 150N ruter Introduksjon Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren,

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort Innledning Ikke utsett PU012 for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk PU012 i ekstremt støvete

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router

BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 5100(W) ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen Lynx 7000 som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Hurtigstartguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Hurtigstartguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Hurtigstartguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL2+ VPN Firewall Router, vennligst

Detaljer

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

2 Test Internett uten ruter først!

2 Test Internett uten ruter først! Produktinformasjon I H G F J A: Strømlampe B: Statuslampe C: Tilkopling/aktivitet Internett Installering A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Tilkopling/aktivitet datamaskin F: Knapp for tilbakestilling til

Detaljer

Norsk Internett Brukermanual. Sist oppdatert Side 1/37

Norsk Internett Brukermanual. Sist oppdatert Side 1/37 Norsk Internett Brukermanual Sist oppdatert 27.10.2017. Side 1/37 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Ofte spurte spørsmål...3 Kontoinformasjon...4 Bruk av VPN tilkobling...4

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2601HN ADSL2+ Modem Oppdatert 09.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Aktivere/deaktivere trådløs tilkobling... 3 Kode - til trådløst

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS?

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? Eduroam Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? 1 Innhold Microsoft Windows XP, Vista og 7 Apple Mac OsX iphone/ipad Android Mulige problemer 2 Windows Åpne en nettleser og skriv inn www3.uis.no/eduroam

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer