LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LW310V2 Sweex Wireless 300N Router"

Transkript

1 LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren, steg for steg. Utsett ikke Sweex Trådløs 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Sweex Trådløs 300N-ruteren i ekstremt fuktige eller skitne omgivelser. Beskytt enheten mot kraftige støt og fall den interne elektronikken kan skades. Prøv aldri å åpne enheten selv, det er ingen reparerbare deler inne i den. Dersom enheten åpnes vil garantien ikke lenger være gyldig. Pakkeinnhold I denne pakken finner du: Trådløs 300N-ruter Strømadapter Nettverkskabel CD-ROM med driver, programvare og denne veiledningen Dersom noe mangler i pakken, vennligst returner den til utsalgsstedet. Liste over terminologi Denne brukerveiledningen inneholder en del tekniske begreper. Det er viktig at du vet hva disse betyr før du begynner å installere og konfigurere ruteren. Ruter: Dette er produktet du nettopp har kjøpt. En ruter fungerer som en grense mellom to nettverk, WAN og LAN. Nettverkskabel. Heretter: nettverkskabelen. En nettverkskabel benyttes for å binde sammen nettverksenheter som datamaskiner, modemer og rutere. Det kan være at du allerede har en slik kabel, kabelen i pakken er ment å koble sammen ruteren med modemet ditt. ISP: Forkortelse for Internet Service Provider, dette er selskapet som leverer internettforbindelsen din. Bredbåndsmodem: Heretter: modem. Modemet ditt er enheten som du allerede har eller som har blitt levert av ISP-en som leverer internettforbindelsen din. De to vanligste modemtypene er kabelmodem og ADSL-modem, men det finnes også andre typer modem. LAN: LAN står for Local Area Network. I dette tilfellet består LAN av de fire gule portene og det trådløse nettverket. Med ruteren vil alle datamaskinene dine utgjøre et enkelt LAN. WAN: WAN står for Wide Area Network, som regel internettet. Trådløs sikkerhet: Som standard er ruterens trådløse nettverk ikke sikret. Dette betyr at alle innenfor rekkevidde (inkludert naboer) kan koble seg på nettverket og bruke din internettforbindelse. Trådløs sikkerhet beskytter nettverket ditt, slik at bare autoriserte enheter får tilgang. Sweex anbefaler alle brukere å beskytte sine trådløse nettverk etter installasjon med bruk av enten WPA eller WPS-metoden beskrevet senere i denne brukerveiledningen. Sweex anbefaler alle brukere å sikre sine trådløse nettverk med enten WPA eller WPS etter installasjon, dette forklares videre i kapittelet Sikre ditt trådløse nettverk i denne veiledningen. 322

2 Produktbeskrivelse Front 1. Strømlampe: Dette lyser indikerer at ruteren får strøm. 2. SYS-lampe: Et konstant blinkende SYS-lys indikerer at ruteren fungerer korrekt. 3. WPS LED: Når dette lyset blinker er det mulig å koble til ruteren med en WPS-kompatibel enhet. For mer informasjon, se kapittelet: Sikre ditt trådløse nettverk. 4. WLAN-lampe: Dette lyset indikerer at det trådløse nettverket er aktivt. Et blinkende lys indikerer nettverksaktivitet. 5. LAN Port 4-1-lampe: Dette lyset indikerer en aktiv forbindelse på den korresponderende LAN-porten. Et blinkende lys indikerer nettverksaktivitet. 6. WAN Port-lampe: Dette lyset indikerer en aktiv forbindelse på WAN-porten.. Et blinkende lys indikerer WAN-aktivitet. Bak 1. AC-strøminntak: Koble det medfølgende strømadapter til dette inntaket. Dersom adapteret mistes kan det byttes med en tilsvarende modell med 9V AC ut, og en spenningsrate på 1.2 A. 2. WAN-port: Koble nettverkskabelen fra ditt ISP-modem til denne porten. Ved vellykket WAN-forbindelse vil WAN-lyset foran på ruteren lyse opp. Dette er nødvendig for internettilgang. 3. LAN-port 1-4: Du kan koble en nettverkskabel fra en datamaskin til denne porten. Når datamaskinen skrus på vil det tilsvarende lyset foran på ruteren lyse opp. 4. WPS-bryter: Denne bryteren aktiverer WPS trådløs sikkerhet. For mer informasjon om WPS, se kapittelet Sikre ditt trådløse nettverk. Bryteren fungerer også som reset-bryter. For mer informasjon om reset-prosedyren, se feilsøk-kapittelet i denne veiledningen. Installasjon av ruteren Det er tre måter å installere ruteren på: Installasjonsveilederen som følger med på CD-platen Den enkle installasjonen beskrevet i denne brukerveiledningen Den avanserte installasjonen som også beskrives i denne brukerveiledningen Installasjonsveiviseren og den enkle installasjonen benytter vanlige innstillinger og vil fungere for de fleste brukere. Dersom du er en profesjonell bruker eller dersom du vet hvilken installasjonsmetode din ISP krever kan du gå videre til avansert installasjon umiddelbart. 323

3 Enkel installasjon Enkel installasjon gjøres i 7 steg: 1. Koble strømmen fra modemet ditt. Dersom en eller flere datamaskiner var koblet til modemet ditt med en nettverkskobel, koble dem fra. 2. Bruk den medfølgende nettverkskabelen for å koble modemet ditt til den blå WAN-porten på ruteren. Koble ikke til noen datamaskiner enda! 3. Koble strøm til modemet ditt og vent til lys indikerer at den fungerer som vanlig 4. Koble strøm til ruteren, og vent 1 minutt for å gi ruteren tid til å starte opp og konfigurere seg selv. Dette er viktig! 5. Dersom du har datamaskiner eller andre enheter som allerede var tilkoblet med en nettverkskabel kan du nå koble disse kablene til de gule LANportene på ruteren. 6. Vent enda et minutt. Ruteren din er nå installert! Trådede datamaskiner har nå internettilgang. For trådløse datamaskiner er et ytterligere steg nødvendig, følge instruksjonene nedenfor avhengig av hvilken Windows-versjon du har. Koble til et trådløst nettverk Windows XP: Høyreklikk på ikonet for ditt trådløse adapter nede til høyre på skjermen og klikk View Available Wireless Network (Vis tilgjengelige nettverk): 324

4 Et vindu kalt Choose a wireless network (Velg et trådløst nettverk) vil bli vist. I dette vinduet velger du Sweex LW310V2, og deretter klikker du Connect (Koble til). Følg så instruksjonene på skjermen: Windows Vista: Høyreklikk på Nettverk- og delingsikonet nederst til høyre på skjermen din, og klikk Connect to a network (Koble til et nettverk): Et vindu kalt Connect to a network (Koble til et nettverk) vil vises. I dette vinduet velger du Sweex LW310V2, og deretter klikker du Connect (Koble til). Følg så instruksjonene på skjermen: Legg merke til: Dersom du ser et rødt kryss nær nettverket og teksten: Innstillingene for nettverket på denne datamaskinen passer ikke overens med nettverkets krav må du konferere feilsøk-delen av denne brukerveiledningen. 325

5 Dersom du har Windows Vista med Service Pack 2 eller Feature Pack for Wireless installert og du kobler til ruteren for første gang vil Vista enkelt la deg sette opp og sikre ditt trådløse nettverk med WPS-metoden. Etter tilkobling vil du se følgende skjerm. Skriv inn PIN-koden på merkelappen på ruterens underside og klikk Next ( Neste ): Den følgende skjermen vil vises, skriv inn ønsket navn for ditt trådløse nettverk, gi opp en sikkerhetsnøkkel og klikk Next ( Neste ) for å starte konfigurasjon av ruteren: Legg merke til: Det er svært viktig at du skriver ned sikkerhetsnøkkelen og oppbevarer denne på et trygt sted, den er nødvendig for å kunne legge til eldre, ikke WPS-kompatible enheter (f.eks. en Windows XP-datamaskin) i nettverket. Fordi nettverket ditt nå allerede er satt opp og sikret kan du hoppe over kapitlene Konfigurasjon av det trådløse nettverket og Sikre ditt trådløse nettverk i denne veiledningen. 326

6 Windows 7: Windows 7 vil angi når trådløse nettverk er tilgjengelige. Du kan finne dette ved å se etter følgende ikon nede til høyre på skjermen din: Legg merke til: Dersom du ser et lite rødt kryss gjennom ikonet, er ingen nettverk innenfor datamaskinens rekkevidde. Dersom dette er tilfelle, se feilsøk-kapittelet i denne veiledningen. Klikk ikonet for å få opp en liste over trådløse nettverk, velg Sweex LW310V2 -nettverket, kryss av i boksen for Connect Automatically ( Koble til automatisk ), klikk Connect ( Koble til ) og følg instruksjonene på skjermen: Når du kobler til for første gang vil Windows 7 enkelt la deg sette opp og sikre ditt trådløse nettverk med WPS-metoden. Etter tilkobling vil du se følgende skjerm: Etter å ha klikket OK vil du bli bedt om ruterens PIN-kode. Du finner denne koden på merkelappen på ruterens underside. Skriv inn koden og trykk Next ( Neste ): 327

7 Den følgende skjermen vises, skriv her inn ønsket navn for ditt trådløse nettverk, og klikk Next ( Neste ) for å starte konfigurasjon av din ruter: Standard sikkerhetsmetode med denne installasjonsprosedyren er WPA2. Dersom en enhet i nettverket ditt ikke støtter WPA2, kan du endre sikkerhetsmetode ved å trykke på Advanced ( Avansert )-knappen. Når ruteren er konfigurert, vil du se følgende skjerm: Legg merke til: Det er svært viktig at du skriver ned sikkerhetsnøkkelen og oppbevarer denne på et trygt sted, den er nødvendig for å kunne legge til eldre, ikke WPS-kompatible enheter (f.eks. en Windows XP-datamaskin) i nettverket. Fordi nettverket ditt nå allerede er satt opp og sikret kan du hoppe over kapitlene Konfigurasjon av det trådløse nettverket og Sikre ditt trådløse nettverk i denne veiledningen. 328

8 Avansert installasjon Avansert installasjon kan gjennomføres når du vet akkurat hvilke innstillinger din ISP krever eller når den enkle installasjonen ikke lykkes. Det er 6 mulige konfigurasjoner. Vi har listet dem opp med instrukser om hvordan de konfigureres. For å vite hvilken innstilling som passer til innstillingene din ISP krever, se listen over leverandør senere i denne brukerveiledningen. Denne listen viser ISP-er og deres tjenester. Bak hver tjeneste er de nødvendige innstillingene listet opp. Legg merke til: Dersom en av innstillingene ikke umiddelbart virker anbefales det å skru av strømmen på modemet ditt, vente noen minutter og så koble strøm på modemet igjen. Innlogging i ruteren For avansert installasjon er det nødvendig at du logger på ruteren for å manuelt konfigurere den for din internettforbindelse. For å logge inn på ruteren, start Internet Explorer, tøm addresselinjen og skriv inn: trykk deretter Enter. Følgende vindu skal vises: Skriv inn sweex som brukernavn og mysweex som passord og trykk deretter OK. Se delen om feilsøk i denne brukerveiledningen dersom du ikke kan logge inn. Følgende vindu skal vises: Klikk next (neste) for å starte den avanserte installasjonen. Dersom du ser en annen skjerm, klikk Internet Configuration (Konfigurasjoner for internett) i menyen til venstre: Du skal få opp en skjerm med Internet Configuration Wizard (veiviser for internettkonfigurasjon): 329

9 Du kan nå fortsette den avanserte installasjonen gjennom å bruke en av konfigurasjonen beskrevet nedenfor. Kontrollere om ruteren er vellykket tilkoblet internett For konfigurasjonene 1 4 er det mulig å kontrollere i ruteren om du har en fungerende internettilkobling. Etter å ha tatt i bruk konfigurasjon vil ruteren behandle endringene og ta deg tilbake til System Status -siden. Dersom dette ikke skjer kan du klikke System Status i menyen på venstresiden. Statussiden ser slik ut: Når ruteren er riktig tilkoblet internett vil den vise Internet Connection: Connected (Internett-tilkobling: tilkoblet) Konfigurasjon 1: DHCP med MAC-adresseklone Enkelte ISP-er krever at en spesifikk MAC-adresse kobles til deres modem. Dersom dette er tilfellet for din ISP, er det mulig å klone MAC-adressen fra din datamaskin til ruterens WAN-port, slik at ISP aksepterer ruteren på sitt nettverk. Legg merke til: Kloning av MAC-adressen må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet modemet ditt, og denne datamaskinen må være tilkoblet ruteren med en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresser virker normalt ikke på trådløse forbindelser. Klikk Dynamic IP / DCHP -knappen (Dynamisk IP / DCHP). Du vil få opp denne skjermen: 330

10 Klikk Dynamic IP / DCHP -knappen (Dynamisk IP / DCHP). Du vil få opp denne skjermen: Klikk Clone MAC Address (Klon MAC-adresse)-knappen. MAC-adressen skal nå endres. Klikk Next (Neste) og deretter Apply (Ta i bruk) Konfigurasjon 2: PPPoE Dersom din ISP krever PPPoE-tilkobling, klikk PPPoE -knappen. Du vil se denne skjermen: Skriv inn brukerkontoen (brukernavnet) du har fått opplyst fra din ISP i Account -feltet (Brukernavn) og det tilsvarende passordet i Password - feltet (Passord). Klon MAC-adressen din bare dersom dette er påkrevd av din ISP. Legg merke til: Kloning av MAC-adresse må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet ditt modem, og denne datamaskinen må være koblet til ruteren med en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresser virker normalt ikke på trådløse forbindelser. Når du er ferdig, klikk Next (Neste) og deretter Apply (Ta i bruk) 331

11 Konfigurasjon 3: PPTP Dersom din ISP krever PPTP-tilkobling, klikk PPTP -knappen. Du vil se denne skjermen: Fyll ut alle feltene som kreves av din ISP, klikk Next (Neste) og deretter Apply (Ta i bruk). Konfigurasjon 4: L2TP L2TP er svært lik PPTP. Dersom din ISP krever L2TP-tilkobling, klikk L2TP -knappen. Du vil se denne skjermen: Fyll ut alle feltene som kreves av din ISP, klikk Next (Neste) og deretter Apply (Ta i bruk). 332

12 Konfigurasjon 5: Statisk IP For å sette opp ruterens WAN-port med en statisk IP-adresse, klikk Static IP -knappen. Du vil se denne skjermen: Fyll ut alle felt som kreves av din ISP, klon bare MAC-adressen din dersom din ISP krever dette. Legg merke til: Kloning av MAC-adresse må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet ditt modem, og denne datamaskinen må kobles til ruteren med en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresser virker normalt ikke på trådløse forbindelser. Når du er ferdig, klikk Next (Neste) og deretter Apply (Ta i bruk) Konfigurasjon 6: 802.1x For å konfigurere ruterens WAN-port for en 802.1x-basert autorisert tilkobling, klikk 801.2X -knappen. Du vil se følgende skjerm: Fyll ut alle felt som nødvendig. Når du er ferdig, klikker du Next ( Neste )-knappen og deretter Apply ( Utfør ). 333

13 Konfigurasjon av det trådløse nettverket Det anbefales at innstillingene for det trådløse nettet bare settes fra en datamaskin koblet til ruteren med nettverkskabel, spesielt når innstillinger for sikkerhet på det trådløse nettet endres. Dette vil hindre at tilkoblingen brytes dersom du ved et feiltak tar i bruk feilaktige innstillinger. For å justere konfigurasjonen for det trådløse nettverket, logger du først inn på ruteren som beskrevet i kapittelet Avansert installasjon. Deretter klikker du Wireless Network (Trådløst nettverk) i menyen på venstresiden. Du vil se denne skjermen: SSID Den viktigste innstillingen på denne skjermen er SSID, dette er navnet på ditt trådløse nettverk, som benyttes til identifisering. Når SSID-sending er aktivert, kan du og alle andre innenfor rekkevidde av ditt nettverk se navnet i listen over tilgjengelige trådløse nettverk. Det anbefales at du endrer SSID, standard SSID-en Sweex LW310V2 kan skape konflikter dersom flere rutere av denne modellen er innenfor rekkevidde av hverandre. Når SSID endres, må du koble til ditt trådløse nettverk på ny, som beskrevet i kapittelet Koble til et trådløst nettverk. Kanal Kanal-innstillingen kontrollerer frekvensen ruteren sender ut sitt trådløse signal på. Med standardvalget, AutoSelect (Autovelg), vil ruteren skanne alle kanaler når den slås på og deretter vil den velge kanalen med best signalforhold automatisk. Endring av kanal anbefales bare når du opplever dårlig trådløsytelse fra ruteren. 334

14 Andre innstillinger Disse innstillingene er bare ment for eksperter og trenger normalt ikke å endres. Standardinnstillingene gir en optimal miks av ytelse og kompatibilitet. Dette gjelder også siden for avanserte innstillinger som er tilgjengelig via menyen til venstre. Etter at noen av innstillingene er endret må du klikke Apply (Ta i bruk) før endringene taes i bruk. Slik sikrer du ditt trådløse nettverk Trådløs sikkerhet beskytter nettverket ditt, slik at bare autoriserte enheter får tilgang. Sweex anbefaler alle brukere å sikre sine trådløse nettverk. Sikring av nettverket bør bare gjøres etter at internett-tilgang via ruteren er riktig satt opp. Det finnes tre metoder for sikring av ditt trådløse nettverk: WPA/WPA2 er en manuell metode for sikring av nettverket ditt. Du setter opp en sikkerhetsnøkkel og bare enheter med denne nøkkelen får tilgang på nettet. Du må gi opp nøkkelen manuelt på hver enhet som du ønsker å gi tilgang. WPA støttes av Windows XP Service Pack 2 og nyere, samt av de fleste andre enheter. Det er for tiden den anbefalte metoden for sikring av trådløse nettverk. WPA2 er en oppdatering for WPA og krever minst Windows XP Service Pack 3. WPS er bygget på topp av WPA og gjør automatisk konfigurasjon og deling av WPA-nøkler mulig gjennom bruk av en PIN-kode eller et enkelt trykk på en bryter. WPS støttes av Windows Vista Service Pack 2 og Windows 7. Under Windows XP, er WPS-støtte avhengig av programvare eller verktøy levert av produsenten av ditt trådløsnettverk-adapter. Det kan være at eldre enheter, fra 2005 eller tidligere og i noen tilfeller Windows 98, ME, 2000 og eldre Windows XP-versjoner (før Service Pack 2) ikke støtter WPA. I et slikt tilfelle må du ta i bruk den eldre WEP-metoden for trådløs sikkerhet. WEP anbefales ikke for vanlig bruk, siden den ikke lenger regnes som fullt ut sikker etter dagens standarder. Siden for sikkerhetsinnstillinger kan åpnes gjennom å klikke Wireless Network (Trådløst nettverk) - Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger) i menyen til venstre. 335

15 Metode 1: WPA Sikring av nettverket med WPA gjøres i 2 steg: 1. 1.Velg følgende innstillinger: Security Mode (Sikkerhetsmodus): Mixed WPA/WPA2 Personal WPA Algorithms (WPA-algoritmer): TKIP & AES Pass Phrase (Passord): Her må du sette sikkerhetsnøkkelen (passordet) for ditt trådløse nettverk. Dette må være et ord eller en setning som er vanskelig å gjette. Minimumlengden for passordet er 8 tegn. Vi anbefaler også at du skriver ned passordet og at du oppbevarer det nær ruteren. Dersom du har mistet passordet, vennligst se Feilsøk-kapittelet i denne veiledningen. 2. Når du er ferdig, klikk Apply (Ta i bruk). Dersom du hadde en trådløs tilkobling vil du se at du nå har mistet denne. Følg stegene i kapittelet Koble til et trådløst nettverk i denne brukerveiledningen for å få tilgang på (det nå sikre) nettverket. Metode 2: WPS For denne metoden trenger du ingen ytterligere innstillinger, trykk ganske enkelt WPS-bryteren bak på ruteren. Etter noen få sekunder vil WPS-lyset foran på ruteren begynne å blinke. Så lenge lyset blinker, kan du koble til WPS-enheter til ruteren. Etter en vellykket tilkobling vil WPS-lyset slutte å blinke. For å koble til en ytterligere WPS-enhet skyver du ganske enkelt bryteren igjen før tilkobling. Etter at en WPS-sikret tilkobling for første gang er satt opp ville alle tidligere tilkoblete enheter miste sin tilkobling. Du vil måtte koble dem til gjennom å bruke den samme WPS-metoden eller gjennom å manuelt gi opp WPA-nøkkelen som beskrevet nedenfor. For å koble til en ikke-wps-enhet til en WPS-sikret ruter, klikk Wireless Network (Trådløst nettverk) - WPS Settings (WPS-innstillinger) i menyen til venstre. WPS Key (ASCII) (WPS-nøkkel) er WPA-nøkkelen du kan bruke for å koble ikke-wps-enheter til. 336

16 Metode 3: WEP Sikring av nettverket med WEP gjøres i 2 steg: 1. 1.Velg følgende innstillinger: Security Mode (Sikkerhetsmodus): Mixed WEP Default Key (Standardnøkkel): Key 1 WEP Key 1 (WEP-nøkkel 1): Her må du stille inn sikkerhetsnøkkelen (passordet) for ditt trådløse nettverk. Dette bør være en bokstavkombinasjon på 5 tegn som er vanskelig å gjette, eller dersom du endrer nøkkelmodus fra ASCII til HEX en kode på ti tall. Vi anbefaler også at du skriver WEPnøkkelen ned og oppbevarer denne nær ruteren. Dersom du har mistet nøkkelen, se Feilsøk-kapittelet i denne veiledningen. 2. Når du er ferdig, klikk Apply (Ta i bruk). Dersom du hadde en trådløs tilkobling vil du se at du nå har mistet denne. Følg stegene i kapittelet Koble til et trådløst nettverk i denne brukerveiledningen for å få tilgang på (det nå sikre) nettverket. Avanserte funksjoner I dette kapittelet vil vi beskrive noen av ruterens avanserte funksjoner. De følgende avsnittene forutsetter grunnleggende kjennskap til datanettverksteknologi og -terminologi. Statisk DHCP Som standard vil ruteren dynamisk dele ut IP-adresser til alle tilkoblede enheter gjennom DHCP-protokollen. Dette er den mest brukervennlige metoden for nettverkskonfigurasjon, men det kan også gi IP-adresser som endres over tid eller når en enhet kobles til på ny. I noen tilfeller er dette ikke ønskelig, for eksempel ved bruk av port forwarding, der det er nødvendig at enhetens IP-adressen forblir konstant. En mulig løsning er å konfigurere en statisk IP-adresse i selve enheten, men dette kan skape problemer om du også bruker enheten på andre nettverk. En annen løsning er å instruere ruteren om at den samme IP-adressen alltid skal gies til enheten. Dette kalles statisk DHCP eller DHCP-adressereservasjon. For å sette opp statisk DHCP for en enhet, logg inn på ruteren som beskrivet i kapittelet Avansert installasjon og klikk DHCP Server (DHCPserver) DHCP List & Binding (DHCP-liste og kobling) i menyen til venstre. Du vil se denne skjermen: 337

17 For å sette opp en enhet med en statisk DHCP-adresse, fyll ut ønsket adresse og enhetens korresponderende MAC-adresse i Static IP-seksjonen, klikk deretter Add (Legg til) og Apply (Ta i bruk). Se på listen for å se IP og MAC-adressene til alle automatisk konfigurerte enheter som er aktive på nettverket. Legg merke til: Gi ikke statiske DHCP-adresser i rekkevidden til ! Denne rekkevidden benyttes for dynamisk utdelte adresser. Adressene (ruteren selv) og (broadcast-adresse) må heller ikke benyttes. Port forwarding (virtuell server) og DMZ-innstilling For enkelte applikasjoner, enheter og servere kan det være nødvendig å sette opp port forwarding slik at de fungerer ordentlig bak ruterens brannmur. Dette fordi brannmuren som standard blokkerer alle inngående tilkoblinger og bare tillater utgående tilkoblinger. Av tekniske årsaker er den innebygde brannmuren en del av ruterfunksjonen og den kan ikke deaktiveres fullstendig. Port forwarding instruerer ruteren til å akseptere en inngående forbindelse på en bestemt port og sende den videre til IP-adressen til en enhet på ditt lokale nettverk. Legg merke til at begrepet port i dette kapittelet er en referanse til TCP eller UDP-porter og ikke til de fysiske WAN- og LAN-portene på ruterens bakside. DMZ er en spesiell type port forwarding der ruteren instrueres til å sende videre alle innkommende tilkoblinger til den spesifiserte adressen. For å sette opp port forwarding, logg inn på ruteren som beskrevet i kapittelet Avansert installasjon og klikk Virtual Server (Virtuell server) - Port Range Forwarding i menyen til venstre. Du vil se denne skjermen: For å sende videre en bestemt port, skriv inn det ønskede portnummeret to ganger i den første ledige raden, skriv inn IP-adressen porten skal sendes videre til og velg ønsket protokoll. Kryss av Enable -boksen (Aktiver) og klikk Apply (Ta i bruk). For å sende videre flere porter ved siden av hverandre på en gang, skriv inn den første porten i Start Port -feltet (startport) og den siste i End Port -feltet (sisteport). Det er ikke mulig å videresender mer enn 10 portrekker. For en DMZ, klikk DMZ i menyen til venstre, skriv inn enhetens IP-adresse, kryss i Enable -boksen (Aktiver) og klikk Apply (Ta i bruk). 338

18 Traffikkontroll Traffikkontroll er også kjent som båndbreddestyring, og lar deg kunstig begrense båndbredden som benyttes for en eller flere enheter på nettverket ditt. Dette kan f.eks. være nyttig om du trenger å reservere båndbredde for en IP-telefon eller om du ønsker å begrense båndbredden som er tilgjengelig for peer-to-peer-programmer. For å sette opp Trafikkontroll, logger du inn på ruteren som beskrevet i kapittelet Avansert installasjon. Deretter klikker du Traffic Control ( Trafikkontroll ) i menyen til venstre og krysser av i Enable ( Aktiver )-boksen. Du vil se følgende skjerm: Skriv først inn opplastningsbåndbredden og nedlastningsbåndbredden for WAN i kbps. Som en tommelfingerregel kan du ta hastighetene din leverandør angir og redusere dem med 10% eller bruke en fartstestnettside for å måle båndbredden din og redusere resultatet med 5%. Deretter kan du begynne å sette opp regler. Angi ønsket/ønskede port(er) og protokoll(er) regelen skal gjelde for eller velg en forhåndsdefinert tjeneste og still inn IP-adressen for din enhet eller en IP-rekke for flere enheter, still deretter inn ønsket garantert og maks båndbredde. Klikk deretter Apply ( Ta i bruk )-boksen og klikk Add ( Legg til )-knappen for å legge til denne regelen. Når du er ferdig med å legge til regler, klikker du Apply ( Ta i bruk )-knappen. Legg merke til: Når trafikkontrollregler tas i bruk for en bestemt enhet er det å anbefale at denne gis en statisk DHCP IP-adresse først. Ellers kan enheten forandre IP-adresse og regelen vil ikke lenger gjelde, eller komme til å gjelde en annen datamaskin i stedet. Klientfiltrering Klientfiltrering lar deg skru av internettilgangen for enheter basert på en timeplan. 339

19 For å sette opp klientfilteret, logger du inn på ruteren som beskrevet i kapittelet Avansert installasjon. Deretter trykker du Security Setting ( Sikkerhetinnstillinger ) i meynen til venstre og krysser av i Enable ( Aktiver )-boksen. Du vil se følgende skjerm: I eksempelet over er all tilgang på nettet blokkert fra klokken 22 til klokken 07 om morgenen. Maksimalt 10 tilgangsregler kan settes opp. Legg merke til: Når klientfiltrering tas i bruk for en bestemt enhet er det å anbefale at denne gis en statisk DHCP IP-adresse først. Ellers kan enheten forandre IP-adresse og regelen vil ikke lenge gjelde, eller komme til å gjelde en annet datamaskin i stedet. Feilsøk Dette kapittelet i brukerveiledninger forklarer en del vanlige problemer du kan støte på og mulige løsninger. CD-veiviseren kan ikke koble til ruteren og jeg får ikke tilgang til ruteren på Windows indikerer at nettverkstilkoblingen fungerer. Dette problemet kan oppstå på grunn av feil IP-innstillinger på din datamaskin. Du kan sjekke og korrigere innstillingene dine på følgende måte: Windows XP 1. Klikk startknappen nede til venstre på skjermen din og klikk Control Panel (Kontrollpanel) 340

20 2. Klikk Network and Internet Connections (Nettverks- og internettforbindelser) på kontrollpanelet, og åpne Network Connections (Nettverksforbindelser)-ikonet. Dersom kontrollpanelet er i klassisk visning, kan du åpne Network Connections (Nettverksforbindelser)-ikonet direkte. 3. Høyreklikk den første tilkoblede LAN eller høyhastighets internettforbindelsen, i dette eksempelet Local Area Connection, og klikk Properties (Egenskaper) i kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser, gjenta steg 3 til 6 for hver forbindelse: 4. Forbindelsens egenskaper-vindu vises. I dette vinduet velger du Internet Protocol på listen, klikk deretter Properties (Egenskaper)-knappen: 341

21 5. Internettprotokollens egenskaper-vindu vises. I dette vinduet kontrollerer du at begge innstillingene er satt til Obtain automatically (Motta automatisk): 6. Bekreft innstillingene gjennom å klikke OK. Nettverksinnstillingene for XP er nå riktig satt opp for din ruter. Windows Vista 1. Klikk startknappen nede til venstre på skjermen din og klikk Control Panel (Kontrollpanel) 2. I kontrollpanelet, klikk View network status and tasks (Vis nettverksstatus og -oppgaver). Dersom kontrollpanelet vises i klassisk visning, åpne Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenteret): 3. Nettverks- og delingssenter skal nå åpnes i et vindu. 342

22 I nettverks- og delingssenteret klikker du Manage network connections (Administrer nettverksforbindelser) i raden til venstre: Norsk versjon 4. Høyreklikk den første tilkoblede LAN eller høyhastighets internettforbindelsen, i dette eksempelet Local Area Connection, og klikk Properties (Egenskaper) i kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser, gjenta steg 4 til 7 for hver forbindelse: 5. Forbindelsens egenskaper-vindu vises. I dette vinduet velger du Internet Protocol versjon 4 på listen, klikk deretter Properties (Egenskaper)-knappen: 343

23 6. Egenskaper-vinduet for Internet Protocol version 4 (Internet Protocol versjon 4) vises. I dette vinduet kontrollerer du at begge innstillingene er satt til Obtain automatically (Motta automatisk) 7. Bekreft innstillingene gjennom å klikke OK. Nettverksinnstillingene for Vista er nå riktig satt opp for din ruter. Windows 7 1. Klikk startknappen nede til høyre på skjermen din og klikk Control Panel ( Kontrollpanel ) 2. I kontrollpanelet, klikk View network status and tasks ( Vis nettverksstatus og -oppgaver ). Dersom kontrollpanelet ditt er i ikonvisning, åpne ikonet Network and Sharing Center ( Nettverks- og delingssenter ): 3. Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)-vinduet åpnes. 344

24 I nettverks- og delingssenteret, klikker du Change adapter settings ( Endre adapterinnstillinger ) i kolonnen til venstre: Norsk versjon 4. Høyreklikk den første tilkoblede forbindelsen, i dette tilfellet Local Area Connection ( Lokalnettverk ), og klikk Properties ( Egenskaper ) i kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser, gjenta steg 4 til 7 for hver forbindelse: 5. Forbindelsens vindu for egenskaper vises. I dette vinduet velger du Internet Protocol Version 4 fra listen. Deretter klikker du Properties ( Egenskaper )-kanppen: 345

25 6. Vinduet med egenskaper for Internet Protocol Version 4 vises. Kontroller at begge innstillingene er satt til Obtain automatically ( Hente automatisk ): 7. Bekreft innstillingene gjennom å trykke OK. Nettverksinnstillingene for Windows 7 er nå satt riktig opp for din ruter. Det ser ut som jeg har forbindelse, men Internet Explorer viser likevel feilmeldingen Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer kan ikke vise nettsiden) eller lignende. Dette problemet kan være forårsaket av feil innstillinger for proxyserver. Du kan justere disse innstillingene slik: 1. Klikk Tools (Verktøy)-menyen eller -ikonet i Internet Explorer og velg Internet Options (Alternativer for internett). 2. Vinduet Internet Options (Alternativer for Internett) åpnes. 3. Velg fanen Connections (Tilkoblinger) i dette vinduet, og knappen LAN Settings (LAN-innstillinger). 346

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem Brukerhåndbok Linksys X-Series Trådløs ruter med ADSL2+-modem Contents User Guide Contents Produktoversikt X1000..................................... 1 Overside 1 Bakside 2 Veggmontert plassering 2 X3500.....................................

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning My Net Net N900 Central-ruter Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Trådløs basestation 11g

Trådløs basestation 11g Trådløs basestation 11g CPWBS054 Bruksanvisning Versjon 1.0 2 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Bruksanvisning. SL50i

Bruksanvisning. SL50i Bruksanvisning SL50i A) Sett forfra B) Sett bakfra Helpline België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701 Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000 Danmark 35 25 87 61 Deutschland 0696 698 4712 España 9 17 45 62 46 France

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO NPD4429-00 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Product Features (Produktfunksjoner)... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte WiFi Internet Radio med musikkspiller Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9 Stream 105 internettradio, funksjoner... 2 Før du kan bruke dette produktet...

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer