Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning / N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N"

Transkript

1 Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning / N

2 SEW-EURODRIVE

3 Innhold 1 Viktige merknader Beskrivelse av komponentene Drift med slurekobling AR Drift med hydraulisk startkobling Drift på motorfundament MK Montering Montering av drift med slurekobling AR Montering av drift med hydraulisk startkobling Montering av drift på motorfundament MK I 0 4 Idriftsetting Idriftsetting av drift med slurekobling AR Idriftsetting av drift på motorfundament MK Drift og service Feil ved drift med slurekobling AR Feil ved drift med hydraulisk startkobling Feil ved drift på motorfundament MK Kontroll / vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR Kontroll / vedlikehold av drift med hydraulisk startkobling Kontroll / vedlikehold av drift på motorfundament MK Endringsindeks Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 3

4 1 Viktige merknader 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen Elektrisk fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på utrustning og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med enheten! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Kassering (Følg alltid de aktuelle bestemmelsene): Girhus-komponenter, tannhjul, aksler samt girets rullelager kasseres som stålskrot. Dette gjelder også for deler av grått støpejern, så sant det ikke skal sorteres for seg. Snekkehjulene er delvis av jernfritt metall og skal kasseres tilsvarende. Spillolje samles og kasseres i henhold til gjeldende bestemmelser. Spenningsførende og roterende komponenter ved elektriske maskiner kan forårsake alvorlige eller dødelige personskader. Montering, tilkobling, idriftsetting samt vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal bare utføres av fagarbeidere og i henhold til: Denne driftsveiledningen Alle andre driftsveiledninger / koblingsskjemaer som er aktuelle for driften Gjeldende nasjonale / regionale forskrifter 4 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

5 Drift med slurekobling AR 2 2 Beskrivelse av komponentene 2.1 Drift med slurekobling AR Drifter med slurekobling består av et standard gir/veksel og motor/turtallsregulert motor, og mellom disse er en adapter montert. I denne adapteren finnes slurekoblingen. Ved girmotorer med dobbelt gir kan slurekoblingen befinne seg mellom første og andre gir. Det motorsidige slurenavet (7) med tallerkenfjær (5) og rillemutter (6) tar med koblingstallerken med forbindelsesboltene på drivsiden via medbringerskivens (3) friksjonsbelegg (4). Sluremomentet er fra fabrikken stilt inn i henhold til det konkrete driftsforholdet. Turtallet til den drivsidige koblingstallerken registreres ved hjelp av en impulsgiver (2) og sendes videre til en overvåkningsenhet (8). Som overvåkningsenheter brukes turtallsvakt eller slurevakt. De kan sammen med beskyttelser, sikringsenheter osv. monteres på en normskinne 35 mm (etter DIN EN ) i koblingsskapet eller festes ved hjelp av to hull fig. 1: Drift med slurekobling og turtallsvakt W 02342AXX 1 Koblingskam 2 Impulsgiver (adapter) 3 Medbringerskive 4 Friksjonsbelegg 5 Tallerkenfjær 6 Rillemutter 7 Slurenav 8 Turtallsvakt Turtallsvakt W (fig. 1) Turtallsvakten (8) brukes ved girmotorer med konstant turtall og kobles til impulsgiveren (2) i adapteren. Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 5

6 2 Drift med slurekobling AR VU51/VU6 fig. 2: Adapter med slurekobling og slurevakt WS 02538AXX 1 Koblingskam 2 Impulsgiver (adapter) 3 Medbringerskive 4 Friksjonsbelegg 5 Tallerkenfjær 6 Rillemutter 7 Slurenav 8 Slurevakt 9 Vekselspenningsgiver GW 10 Impulsgiver IG (kun VU6) Slurevakt WS (fig. 2) Slurevakten (8) brukes ved variatorene VARIBLOC og kobles til impulsgiveren (2) i adapteren (inngang 1) så vel som til en impuls- (10) eller vekselspenningsgiver (9) på variatoren (inngang 2). For å registrere om driften slurer, sammenlignes inn- og utgående turtall. Slurevakten teller og sammenligner da impulsene som kommer fra inngang 1 og 2. Sluremeldingen skjer når differansen mellom impulsene overskrider den instilte verdien i løpet av en bestemt tidsperiode. 6 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

7 Drift med hydraulisk startkobling Drift med hydraulisk startkobling Hydrauliske startkoblinger er strømningskoblinger som arbeider etter Föttingerprinsippet. De består av to dreibart lagrede halvringrom med skåler, som står mot hverandre med en smal spalte. Det innledende dreiemomentet overføres ved hjelp av massekreftene på væskestrømningen. Denne væsken går i et lukket kretsløp mellom pumpehjulet (primærsiden, 5) på den drivende akselen (motorakselen) og turbinhjulet (sekundærsiden, 2) til den drivende akselen (inngående giraksel). En turtallsdifferanse (mellom skålene) er nødvendig for å opprettholde oljekretsløpet og dermed overføringen av dreiemomentet. Dersom hastighetsforskjellen blir null, kan den hydrauliske startkoblingen ikke overføre noe dreiemoment. Pass derfor på at den varmemengden, som oppstår ved effekttap, er mindre/lik den bortledbare varmemengden til det tilhørende turtallet. Temperaturen er hovedsakelig avhengig av driftsbetingelsene på stedet (starthyppighet, omgivelsestemperatur) og skal ikke overskride 90 C ved kontinuerlig drift Påfyllingsplugg 2 Turbinhjul 3 Koblingsskål 4 Driftsvæske (hydraulikkolje) 5 Pumpehjul 6 Elastisk forbindelseskobling 7 Overopphetingssikring - skrue 7 fig. 3: Hydraulisk startkobling 02820AXX Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 7

8 2 Drift med hydraulisk startkobling Drift med hydraulisk startkobling AT 1 Gir 2 Basisflens komplett 3 Tilbakeløpssperre (opsjon) 4 Mellomflens 5 Hydraulisk startkobling 6 Koblingshus komplett 7 Motor fig. 4: Oppbygging av drift med hydraulisk startkobling 02817AXX 8 1 Gir 2 Basisflens komplett 3 Bremselagerflens med montert brems komplett 4 Lagerflens 5 Hydraulisk startkobling 6 Koblingshus komplett 7 Motor 8 Koblingsboks for brems fig. 5: Oppbygging av drift med hydraulisk startkobling og brems BM (G) 02818AXX 8 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

9 Drift på motorfundament MK Drift på motorfundament MK Driftsenheter på motorfundament egner seg spesielt for anlegg med vanskelig oppstart / tung start. De består av en vinkeltannhjulsveksel, en hydraulisk startkobling og en elektromotor og er festet komplett på et vridningsstivt motorfundament. Roterende komponenter har et deksel og et oppsamlingskar som berøringsvern og som beskytter omgivelse og personell mot oljeutslipp på startkoblingen Gir 2 Motorfundament 3 Oppsamlingskar 4 Deksel 5 Hydraulisk startkobling 6 Termisk overvåkningsenhet (opsjon) 7 Elektromotor 8 Momentarm (opsjon) 9 Turtallsvakt (bare i forbindelse med overvåkningsenhet BTS) fig. 6: Drift med hydraulisk startkobling på motorfundament 03589AXX Termisk overvåkningsenhet Den hydrauliske startkoblingen har overopphetingssikring (skruer), som forsyner omgivelsene med hydraulikkolje ved overtemperatur (ved stor overbelastning, blokkering). Ved bruk av en termisk overvåkningsenhet (mekanisk eller berøringsfri) kan man forhindre oljeutslipp. Tross den eksisterende overvåkningsenheten er startkoblingen fortsatt utstyrt med overopphetingssikring (skruer) som reagerer vesentlig senere enn overvåkningsenheten. Mekanisk termisk overvåkningsenhet MTS En koblingsbolt, som er skrudd på koblingen, frigir en fjærbelastet koblingsstift ved overtemperatur. Denne koblingsstiften betjener en bryter som utløser et alarmsignal eller kobler ut anlegget. Girsiden Motorsiden fig. 7: Mekanisk termisk overvåkningsenhet MTS 03600ANO 1 Hydraulisk startkobling 2 Koblingsbolt 3 Bryter Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 9

10 2 Drift på motorfundament MK Termisk overvåkningsenhet BTS, berøringsfri Den består av tre komponenter. En koblingsbolt som er skrudd på koblingen og som endrer sin induktivitet ved overtemperatur. En bryter som registrerer induktivitetsendringen på koblingsbolten, samt en turtallsvakt som vurderer signalene til bryteren. Dessuten kan et alarmsignal utløses eller anlegget kobles ut via turtallsvakten. Girsiden Motorsiden fig. 8: Termisk overvåkningsenhet BTS, berøringsfri 03599ANO 1 Hydraulisk startkobling 2 Koblingsbolt 3 Bryter 4 Turtallsvakt 10 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

11 Montering av drift med slurekobling AR 3 3 Montering Omstilling til metriske kabelinnføringer De hittil brukte kabelinnføringene i størrelsene Pg 7 til Pg 48 erstattes nå med nye metriske gjenger M 12 x 1.5 til M 63 x 1.5. Passende adapter fra metrisk til Pg følger kostnadsfritt med leveransene våre i en overgangsfase. Pg M.. x 1,5 3.1 Montering av drift med slurekobling AR Montering av impulsgiver 1. Demonter viftedekslet på drivmotoren. 2. Drei motor- henholdsvis adapterakseltappen sakte til koblingskammen (= hodet på sylinderskruen) er synlig i gjengehullet 3. Skru på impulsgiveren til koblingskammen berøres 4. Drei impulsgiveren to omdreininger tilbake (tilsvarer en avstand på 2 mm) 5. Sikre impulsgiveren på utsiden av adapteren med en kontramutter 6. Kontroll: Drei motor- henholdsvis adapterakseltappen sakte Riktig montering: Koblingskammen skal ikke berøre impulsgiveren 7. Monter viftedekslet Tilkobling av overvåkningsenhet Den nominelle impulsfrekvensen på impulsgiveren er stilt inn fra fabrikken. Tilførselledningene skal ikke legges i flertrådede ledninger - for å unngå innkobling av støyspenninger. Maksimale ledningslengder er 500 m ved trådtverrsnitt på 1,5 mm 2. Bruk skjermede kabler ved fare for spredning via sterkstrøms-/styreledninger samt ved ledningslengder over 10 m. 1. Ved utførelse med turtallsvakt W Koble impulsgiveren på adapteren til turtallsvakten via 3-tråds ledning Ved utførelse med slurevakt WS Koble til på slurevakten Impulsgiveren til adapteren på klemmene 1, 2, 3 (inngang 1) via 3-tråds ledning Vekselspenningsgiver GW / impulsgiver IG på klemmene 4, 5 (inngang 2) via 2-tråds ledning 2. Koble til turtallsvakten henholdsvis slurevakten etter medfølgende koblingsskjema Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 11

12 3 Montering av drift med hydraulisk startkobling 3.2 Montering av drift med hydraulisk startkobling Smøremiddelforsyning av lager Ved adaptertypene AT311 - AT542 må drivenheten stanses én gang i uken for å sikre smøremiddelforsyningen av lagrene til den hydrauliske startkoblingen. Ved motorfundament MK../51 - MK../61 må drivenheten stanses én gang i måneden for å sikre smøremiddelforsyningen av lagrene til den hydrauliske startkoblingen. Tilkobling av brems Bremsen frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. OBS! Følg de gjeldende forskriftene til de aktuelle fagområdene med hensyn til fasefeilsikring og tilhørende kobling/koblingsendring! 1. Koble til bremsen etter medfølgende koblingsskjema Merk! Med hensyn til den tilkoblede likespenningen og den høye strømbelastningen, må enten spesielle bremsekontaktorer eller vekselstrømkontaktorer med kontakter i brukskategori AC-3 i henhold til EN brukes. 2. Skru om nødvendig på ved utførelse med håndløfter: Håndspak (ved håndløfter med automatisk retur) henholdsvis gjengestift (ved håndløfter uten automatisk retur) Tilkobling av bremsestyring Likestrømsskivebremsen mates av en bremselikeretter/styreenhet med montert beskyttelse (varistorer). Denne finnes i koblingsboksen eller må monteres i koblingsskapet (følg EMC-merknadene i driftsveiledningen " Vekselstrømmotorer / vekselstrømbremsmotorer" ). 1. Koble til bremsestyringen etter medfølgende koblingsskjema Merk! Kontroller ledningstverrsnittet bremsestrøm, se driftsveiledning Vekselstrømmotorer / vekselstrøm-bremsemotorer ( ) 12 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

13 Montering av drift på motorfundament MK Montering av drift på motorfundament MK Fotmontasje Drift på motorfundament skal bare stilles opp/monteres på en konstruksjon / et fundament uten spenninger. Festes motorfundamentet på fotflatene, er bare en koblingsdrift uten tverrkrefter tillatt. Montering av hulakselversjon ved hjelp av momentarm Girene kan brukes med utgående aksel eller i hulakselversjon. En momentarm leveres valgfritt ved hulakselversjon. 1. Monter momentarmen med medfølgende monteringsskruer på fotfestelistene til motorfundamentet 2. Sikre monteringsskruene med skruesikring slik at de ikke løsner. 3. Motorfundamentet skal ikke spennes med momentarmen Innstilling av koblingsavstander MTS/BTS Hvis drivenheten har en termisk overvåkningsenhet, skal koblingsavstandene på fig. 9 og fig. 10 mellom koblingsbolten og bryteren overholdes. Koblingsavstanden kan stilles inn ved å forskyve bryter og holdevinkel ±1 2 3 fig. 9: Koblingsavstand MTS 03590AXX 03592AXX fig. 10: Koblingsavstand BTS 1 Koblingsbolt 2 Bryter 3 Holdevinkel Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 13

14 3 Montering av drift på motorfundament MK Tilkobling av bryter MTS Bryteren kan valgfritt brukes som åpner eller lukker. 1. Koble til bryteren i henhold til koblingsskjema (fig. 11) 2. Kontroller koblingsavstanden etter tilkobling (se "Innstilling av koblings-avstander MTS/BTS" side 13) ϑ fig. 11: Koblingsskjema bryter MTS 03615AXX 14 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

15 Montering av drift på motorfundament MK 3 Tilkobling av turtallsvakt BTS 1. Monter turtallsvakten i et egnet koblingsskap og koble til i henhold til koblingsskjema (fig. 12). 2. Den totale motstanden ved en skjøteledning mellom bryter og turtallsvakt må være < 5 Ohm. Bruk skjermede ledninger ved store avstander V DC NAMUR + 9 L+ BN N 24 V DC 2 1 Trigger Input GND NAMUR - 8 L- BU Bryter BTS V DC 4 5 L+ (24 V DC ) L V AC L1 (230 V AC ) N V AC 17 L1 (115 V AC ) 12 COM LED Output NC NO fig. 12: Koblingsskjema turtallsvakt BTS/MTS 03593ANO 1 GND for triggerinngang 2 Triggerinngang for startforbindelse 3 Forsyningsspenning for triggerinngang, ved trigging ved hjelp av innkobling av forsyningsspenningen Forbindelse mellom klemme 3 og 2 4 Forsyningsspenning +24 V V DC 5 GND forsyningsspenning 6 Ingen tilkobling! 7 Ingen tilkobling! 8 Namur inngang L- 9 Namur inngang L+ 10 Utgangsrelé Lukkerkontakt NO 11 Utgangsrelé Åpnerkontakt NC 12 Utgangsrelé felles 13 Ingen tilkobling! 14 Ingen tilkobling! 15 Ingen tilkobling! 16 Forsyningsspenning 230 V AC, L1 17 Forsyningsspenning 115 V AC, L1 18 Forsyningsspenning, N Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 15

16 4 I 0 Idriftsetting av drift med slurekobling AR 4 Idriftsetting Kontroller før idriftsetting at alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført driften ikke er mekanisk blokkert ingen andre farekilder er til stede den innstilte omkoblingstiden fra stjerne til trekant er så kort som mulig (2...5 s) ved drifter i stjerne-trekantkobling ved hydraulisk startkobling oljemengden er korrekt etter lang lagringstid (nødvendig oljemengde er notert på koblingen) ved motorfundament dekslet er forskriftsmessig montert 4.1 Idriftsetting av drift med slurekobling AR Innstilling av turtallsvakt W Innstillinger Beskrivelse Innstillingstiltak / verdier Koblingsturtall (1) Muliggjør nøyaktig innstilling av ønsket Grovinnstilling med trinnbryter verdi Merk! (1, 10, 100) Fininnstilling med pot. (skala ) Hvis du stiller inn koblingsturtallet noe mindre enn det målte turtallet, oppnår du minimale sluretider ved blokkering av driften. Eksempel: Trinnbryter 100, potinnstilling 13 : Koblingsturtall = 100 x 13= 1300 Imp/min Koblingsfunksjon II (2) Definerer egenskapen til overvåkningsfunksjon II = turtallsunderskridelse (dioden lyser når releet er aktivert) Startforsinkelse (3) Feilmeldinger under motorstart kan forhindres ved hjelp av en justerbar forsinkelsestid Hysterese (4) Differansen mellom releets inn- og utkoblingstid. Overvåkning av turtallsunderskridelse: potinnstilling 5 % tabell 1: Innstillinger turtallsvakt I henhold til koblingsskjema _2 Innstilling på funksjon II V= 1 3 fig. 13: Turtallsvakt 02824AXX 16 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

17 Idriftsetting av drift med slurekobling AR I Still inn turtallsvakten i henhold til tabell 1 2. Funksjonskontroll still inn koblingsturtallet ved pot. til overvåkningselektronikken: Verdi > målt turtall Riktig: Relé i turtallsvakten er aktiv 3. Meldinger: LED1 lyser når releet er aktivert LED2 melder inngangsimpulser LED3 viser korrekt driftsspenning Funksjon I II III IV tabell 2: Reléstillinger Reléstilling ved turtall overskridelse underskridelse ved normaldrift og kontakt ved oppstart Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 17

18 4 I 0 Idriftsetting av drift med slurekobling AR Innstilling av slurevakt WS Lysdiode fig. 14: Slurevakt ANO Still inn slurevakten i henhold til tabell 3 Innstillinger Beskrivelse Innstillingstiltak / verdier Koblingsfunksjon II (1) Ømfintlighet (2) Takttid (3) Definerer egenskapen til overvåkningsfunksjon: Innstilling II = slureovervåkning Lysdioden lyser: Hvilestrøm, under startforsinkelse er releet aktivert Fastsetter ved hvilket differanseimpulstall enheten aktiveres I løpet av den innstilte takttiden telles impulser fra inngang 1 og 2, sammenlignes med hverandre og slettes deretter Innstillingsbar fra 2 20 sek. I henhold til koblingsskjema _5 Innstilling på funksjon II I henhold til koblingsskjema _5 Innstilling på trinn II: 4 differanseimpulser innstilt ømfintlighet Takttid = til. differanse 1 -- s kamtall Eksempel: Driftsturtall: /min maks. tillatt sluring 2 %: 30 1/min = 0,5 1/s (tillatte differanseimpulser/s) Kamtall: 4 4 impulser Takttid = , = 2 s s 4 Startforsinkelse (4) Hindrer feilmeldinger, for eksempel under startforløpet; er bare gyldig én gang etter tilkobling av nettspenningen tabell 3: Innstillinger slurevakt Tidsinnstilling 0 15 sek. 18 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

19 Idriftsetting av drift på motorfundament MK I Idriftsetting av drift på motorfundament MK Innstilling av turtallsvakt BTS Visning på enheten Driftsmodus - Temperatur ok - normal driftstilstand - Overtemperatur - turtall koblingselement < 60 rpm - Start brokobling aktiv - ingen temperaturovervåkning! fig. 15: Driftsmodusvisninger på enheten 03596ANO Innstillingsmodus - Innstilling av koblingstiden ved oppstart - Programvare - versjonnumm fig. 16: Innstillingsmodus-visninger på enheten 03597ANO Innstilling av turtallsvakt BTS 1. Kontroller tilkoblingen i henhold til koblingsskjema (se "Tilkobling av turtallsvakt BTS" side 15). Pass da spesielt på at forsyningsspenningen er riktig tilkoblet. 2. Koble til forsyningsspenningen på enheten, først uten å starte den hydrauliske startkoblingen. I tidsrommet der brokoblingen er aktiv ved oppstart, viser enheten. Utgangsreleet er aktivert og frontdioden lyser. 3. Etter endt brokoblingstid ved oppstart viser enheten. Utgangsreleet deaktiveres og frontdioden slukker. 4. Still om nødvendig inn brokoblingstiden (se "Innstilling av brokoblingstid ved oppstart" på side 20) Under brokoblingstiden ved oppstart blir en overtemperatur ved den hydrauliske startkoblingen ikke registrert! Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 19

20 4 I 0 Idriftsetting av drift på motorfundament MK 5. Ved ekstern trigging fjernes den fabrikkmonterte forbindelsen mellom klemme 2 og 3 på enheten. 6. Start BTS med hydraulisk startkobling på ordinær måte. Etter endt brokoblingstid ved oppstart må turtallet på den hydrauliske startkoblingen tydelig ha overskredet 60 omdr/min med koblingselementet. Enheten viser dersom det ikke foreligger noen overtemperatur. Utgangsreleet forblir aktivert og frontdioden lyser. 7. Slå av driften med hydraulisk startkobling, la BTS være i driftsklar tilstand. Underskrider turtallet på den hydrauliske startkoblingen 60 omdr/min med koblingselementet, viser enheten. Utgangsreleet deaktiveres og frontdioden slukker. 8. Driften kan tas i bruk. Innstilling av brokoblingstid ved oppstart Innstillingen utføres med trykktastene på frontsiden (fig. 17). Merk! Brokoblingstiden ved oppstart er stilt inn på 10 sek fra fabrikken. Brokoblingstiden begynner med trigging av brokoblingen. Under brokoblingstiden blir en overtemperatur ved den hydrauliske startkoblingen ikke registrert! Etter endt brokoblingstid skal turtallet til den hydrauliske startkoblingen tydelig ha overskredet 60 omdr/min med koblingselementet! Driftsmodus Mode Mode Mode Mode Innstillingsmodus Mode Mode Enter Enter + + Mode Mode Enter Enter Brokoblingstid ved oppstart i [s], 1s XXX 120s Enter Programvare - versjonnummer (ingen endringer mulig) fig. 17: Innstilling av brokoblingstiden ved oppstart 03598ANO 20 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

21 Feil ved drift med slurekobling AR 5 5 Drift og service Oppgi følgende opplysninger når du kontakter SEW kundeservice for hjelp: Motorskiltdata Feilens type og omfang Når og under hvilke omstendigheter er feilen oppstått Sannsynlig årsak 5.1 Feil ved drift med slurekobling AR Feil Mulig årsak Løsning Ingen visning Impulsgiveren til adapteren er defekt Mål inngangsimpulsene, om nødvendig Ved VARIBLOC med slurevakt: skiftes impulsgiveren til adapteren ut, se Impulsgiver IG / vekselspenningsgiver GW er defekt Skift ut impulsgiver IG / vekselspennings- "Utskifting av impulsgiver til adapter" side 25 giver GW Sluremomentet oppnås ikke Tallerkenfjærene er utglødet eller montert feil i forbindelse med vedlikehold Kontroller tallerkenfjærene, se "Kontroll/utskifting av friksjonsbelegg, etterjustering av sluremoment" side Feil ved drift med hydraulisk startkobling Feil Mulig årsak Løsning Driften starter ikke For lite eller for mye olje Kontroller oljenivået og korriger se "Kontroll / utskifting av olje" side 26 Koblinger blir for varm Olje renner ut Stor slitasje på elastikken til den hydrauliske startkoblingen Sluringen på koblingen er for stor på grunn av overbelastning For mye eller for lite olje Sikringen er defekt på grunn av overoppheting Koblingen er utett Feil ved oppretting mellom motor og hydraulisk startkobling ved montering eller på grunn av forspenning ved oppstilling. Kontroller motorstrømmen, reduser lasten om nødvendig Kontroller oljenivået og korriger se "Kontroll / utskifting av olje" side 26 Kontroller sikringen, skift eventuelt ut se "Utskifting av defekt overopp-hetingsskrue" side 27, fjern årsaken Stram skruene, følg tiltrekningsmomentene se "Tiltreknings-momenter for skruer" side 26 Kontroller opprettingen Still driften opp uten forspenning Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 21

22 5 Feil ved drift på motorfundament MK 5.3 Feil ved drift på motorfundament MK Feil Mulig årsak Løsning Termisk overvåkning MTS utløser Termisk overvåkning BTS utløser Turtallsvakt BTS har ingen visning Overoppheting av koblingen ved overbelastning Overoppheting av koblingen ved overbelastning Brokobling ved oppstart på turtallsvakten har for kort innstilling. Koblingselementet er defekt Koblingsavstand mellom bryter og koblingselement er for stor Forsyningsspenningen mangler Turtallsvakten er defekt Fastsett årsaken til overbelastningen. Reduser lasten. Skift ut koblingsbolten se "Utskifting av koblingsbolt MTS" side 30 Fastsett årsaken til overbelastningen, reduser lasten La koblingen avkjøles. Øk om nødvendig brokoblingstiden ved oppstart (turtall på koblingen> 60 omdr/min etter endt brokoblingstid) Kontroller koblingselementet, skift eventuelt ut Still inn koblingsavstand se "Innstilling av koblings-avstander MTS/BTS" side 13 Koble til forsyningsspenning i henhold til koblingsskjema Skift ut turtallsvakten 22 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

23 Kontroll og vedlikeholdsintervaller 6 6 Kontroll / vedlikehold 6.1 Kontroll og vedlikeholdsintervaller Enhet / enhetskomponent Hydraulisk startkobling Adapter med startkoblinger med brems BM(G) Adapter med slurekobling Tidsintervall Hva gjør man? Kapittel Hver 500 driftstime, senest etter 3 måneder Hver driftstime Slitasjetidene påvirkes av mange faktorer og kan være korte. Beregn de nødvendige kontroll- og vedlikeholdsintervallene individuelt i henhold til prosjekteringsunderlagene Minst hver driftstime Kontroller driften med hensyn til uregelmessigheter, slitasje på elastikken til tilkoblingskoblingen, skift ut om nødvendig. se "Utskifting av elastikk samt motor" side 29 Kontroller oljen, skift eventuelt ut se "Kontroll / utskifting av olje" side 26 Kontroller bremsen Arbeidsluftspalte Bremseskive Suge opp støv Kontrollere koblingselementene i koblingsskapet, skift ut om nødvendig (for eksempel ved utbrenning) Kontroller friksjonsbeleggene og tallerkenfjærene, skift ut om nødvendig, etterjuster sluremomentet se "Demontering av hydraulisk startkobling" side 28 og driftsveiledningen "Vekselstrømmotorer / vekselstrømbremsmotorer" se "Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR" side 24 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Standardverktøy Fastnøkkel Oljepresse På-/avtrekker (gjengespindel som diameter gir - inngående aksel) Momentnøkkel Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 23

24 6 Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR 6.2 Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR Kontroll/ utskifting av friksjonsbelegg, etterjustering av sluremoment En nøyaktig kontroll og etterjustering av sluremomentet er mulig når du bruker en momentnøkkel med passende forbindelsesstykke. Innstillingsverdier se tabell Koble driften spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Skill motor/mekanisk variator fra adapteren 3. Løsne sikringsskruen, trekk slurenavet fra akseltappen 4. Spenn slurenavet (7) opp i skrustikken (fig. 18) 5. Ved AR : Løsne sikringsplaten (3) Ved AR : Løsne klemskruen på rillemutteren (6) 6. Løsne rillemutteren slik at slurekoblingen kan stilles lett for hånd 7. Ved AR : Marker stillingen til rillemutteren (fig. 19) Ved AR : Marker medbringerskiven 8. Løsne rillemutteren komplett, fjern tallerkenfjærene (5) Merk! Legg merke til sjiktene på tallerkenfjærene! 9. Kontroller friksjonsbeleggene (4), skift ut dersom de er nedslitte Merk! Smøremidler får ikke komme i berøring med friksjonsflaten ødeleggelse! 10. Kontroller tallerkenfjærene: Skift ut ved utbrenning 11. Monter tallerkenfjærene igjen (sjikt som før) 12. Monter rillemutteren til markeringen 13. Måling/justering med momentnøkkel forbind momentnøkkelen med navhullet mål dreiemomentet (i begge dreieretninger), etterjuster eventuelt via rillemutteren Grovinnstilling uten momentnøkkel (fig. 19) Juster slurekoblingen med fastnøkkelen Sluremoment i henhold til verdien Z (tabell 4), regnet fra markeringen Ved AR : = antall kammer på sikringsplaten Ved AR : = antall riller på rillemutteren 14. Sikre rillemutteren med sikringsplaten henholdsvis klemskruen 15. Driften monteres i motsatt rekkefølge Markeringer 2 Sikringsplate (kam) 3 Rillemutter 4 Markeringer (medbringerskive) 5 Rillemutter 5 fig. 18: Kontroll / utskifting av friksjonsbelegg 02828AXX 03568AXX fig. 19: Grovinnstilling av dreiemoment (oppe: AR71 115, nede AR ) 24 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

25 Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR 6 Adaptertype AR71 AR80 AR85 AR90 AR95 AR100 AR105 AR112 AR115 AR132S/M AR132ML AR135 AR145 AR160 AR165 AR180 AR185 AR195 Tallerkenfjærer Juster- Kam- henholdsvis rilletall Z Tykkelsområdings- Sjikt Antall mm Fig. Nm Sluremoment M R i Nm ,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,95 2,0 0,6 2 2,1 4 2,1 2,6 3,0 3,5 3,7 4, ,1 6 3,9 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6, ,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,95 2,0 0,6 2 2,1 4 2,1 2,6 3,0 3,5 3,7 4, ,1 6 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6,0 4 0,9 2 6, , , , ,315,4 15,5 15, ,1 2,6 3,0 3,5 3,7 4,0 0, ,1 6 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6,0 4 0,9 2 6, ,7 12, , , ,315,4 15,5 15, , , , ,212,4 12,6 12, , , , , , , tabell 4: Sluremomenter AR Forklaring til tallerkenfjærsjikt Fig. 1: dobbelt vekselvis sjikt ()() Fig. 2: vekselvis sjikt () Fig. 3: sjikt i samme retning )) Utskifting av impulsgiver til adapter Koblingsutgangen til impulsgiveren er kontaktløs slik at levetiden ikke forkortes på grunn av hyppig kobling. Gå fram som følger dersom en utskifting likevel blir nødvendig: 1. Koble driften spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Fjern viftedekslet på drivmotoren 3. Fjern impulsgivertilkoblingen 4. Løsne kontramutteren på impulsgiveren, fjern den gamle impulsgiveren 5. Monter ny impulsgiver (se "Montering av impulsgiver" side 11) 6. Koble impulsgiveren på turtalls- /slurevakten 7. Monter viftedekslet Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 25

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO Begerverksdrifter Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1054 4321 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Enhetens oppbygging... 6 3.1 Oppbygging begerverksgir... 6 3.2

Detaljer

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N Planetgir med redusert glapp Utgave 03/2001 Driftsveiledning 10514120/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling og montering... 6 3.1 Før du begynner...

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Utgave 01/2002 Tillegg til systemhåndboken 1052 6528 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetskonsept... 5

Detaljer

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 05/2003. Driftsveiledning /NO

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 05/2003. Driftsveiledning /NO Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 05/2003 Driftsveiledning 11214325/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44 Indeks A Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9 B Bæreplate 13 Basis fabrikkinnstilling MME 150 Bussavslutningsmotstand: 92, 125 Bussdiagnose via MQP-diagnosegrensesnitt 182 Bussmonitor 185 Bussvikt 151 D

Detaljer

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning 1051 5429/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler... 4 1 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Utgave 07/2000 Driftsveiledning 1050 432x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling... 6 3.1

Detaljer

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning 0922 1956 / N SEW-EURODRIVE 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppbygging av VARIBLOC... 6 3.1 Typebetegnelse... 6 3.2 Oppbygging

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO MOVI-SWITCH Utgave 10/001 Driftsveiledning 105 601 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 5 Oppbygging MOVI-SWITCH... 6.1 Eksempel merkeskilt, typebetegnelse...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør Utgave 05/2003 Driftsveiledning 11214023/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Sikkerhetsmerknader ved

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A GC430000 Utgave 09/2004 11307021 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 06/2005 11361336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser C5.B41 Utgave 06/2004 11296224 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK 02 EXCELON PRO INTRODUKSJON AV DEN NYE EXCELON PRO DEN NYE FRL ER BÅDE FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK DU SPURTE, VI LYTTET Konstruert som direkte svar på

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO BRUKERVEILEDNING 122 VIKTIGE SIKKEHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Veggmontert luksusoverflateskimmer Advarsler...39 Liste over

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys LED-signallys Best.nr. : 1171 00 LED-orienteringslys Best.nr. : 1169 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftlektronikk \ Automatisering \ Service Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Utgave 05/2004 1122 6927 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Komfort-dørlukker DORMA TS 83

Komfort-dørlukker DORMA TS 83 Komfort-dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Komfort-dørlukker Komfort dørlukker med selvregulerende åpningsbrems Rask montering og enda raskere innstilling. En dørlukker for nesten alle dørdimensjoner og

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Dimmer trykkopling glødelampe Best.nr. : 1184 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 07/2006 11445513 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer