Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning / N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N"

Transkript

1 Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning / N

2 SEW-EURODRIVE

3 Innhold 1 Viktige merknader Beskrivelse av komponentene Drift med slurekobling AR Drift med hydraulisk startkobling Drift på motorfundament MK Montering Montering av drift med slurekobling AR Montering av drift med hydraulisk startkobling Montering av drift på motorfundament MK I 0 4 Idriftsetting Idriftsetting av drift med slurekobling AR Idriftsetting av drift på motorfundament MK Drift og service Feil ved drift med slurekobling AR Feil ved drift med hydraulisk startkobling Feil ved drift på motorfundament MK Kontroll / vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR Kontroll / vedlikehold av drift med hydraulisk startkobling Kontroll / vedlikehold av drift på motorfundament MK Endringsindeks Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 3

4 1 Viktige merknader 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen Elektrisk fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på utrustning og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med enheten! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Kassering (Følg alltid de aktuelle bestemmelsene): Girhus-komponenter, tannhjul, aksler samt girets rullelager kasseres som stålskrot. Dette gjelder også for deler av grått støpejern, så sant det ikke skal sorteres for seg. Snekkehjulene er delvis av jernfritt metall og skal kasseres tilsvarende. Spillolje samles og kasseres i henhold til gjeldende bestemmelser. Spenningsførende og roterende komponenter ved elektriske maskiner kan forårsake alvorlige eller dødelige personskader. Montering, tilkobling, idriftsetting samt vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal bare utføres av fagarbeidere og i henhold til: Denne driftsveiledningen Alle andre driftsveiledninger / koblingsskjemaer som er aktuelle for driften Gjeldende nasjonale / regionale forskrifter 4 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

5 Drift med slurekobling AR 2 2 Beskrivelse av komponentene 2.1 Drift med slurekobling AR Drifter med slurekobling består av et standard gir/veksel og motor/turtallsregulert motor, og mellom disse er en adapter montert. I denne adapteren finnes slurekoblingen. Ved girmotorer med dobbelt gir kan slurekoblingen befinne seg mellom første og andre gir. Det motorsidige slurenavet (7) med tallerkenfjær (5) og rillemutter (6) tar med koblingstallerken med forbindelsesboltene på drivsiden via medbringerskivens (3) friksjonsbelegg (4). Sluremomentet er fra fabrikken stilt inn i henhold til det konkrete driftsforholdet. Turtallet til den drivsidige koblingstallerken registreres ved hjelp av en impulsgiver (2) og sendes videre til en overvåkningsenhet (8). Som overvåkningsenheter brukes turtallsvakt eller slurevakt. De kan sammen med beskyttelser, sikringsenheter osv. monteres på en normskinne 35 mm (etter DIN EN ) i koblingsskapet eller festes ved hjelp av to hull fig. 1: Drift med slurekobling og turtallsvakt W 02342AXX 1 Koblingskam 2 Impulsgiver (adapter) 3 Medbringerskive 4 Friksjonsbelegg 5 Tallerkenfjær 6 Rillemutter 7 Slurenav 8 Turtallsvakt Turtallsvakt W (fig. 1) Turtallsvakten (8) brukes ved girmotorer med konstant turtall og kobles til impulsgiveren (2) i adapteren. Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 5

6 2 Drift med slurekobling AR VU51/VU6 fig. 2: Adapter med slurekobling og slurevakt WS 02538AXX 1 Koblingskam 2 Impulsgiver (adapter) 3 Medbringerskive 4 Friksjonsbelegg 5 Tallerkenfjær 6 Rillemutter 7 Slurenav 8 Slurevakt 9 Vekselspenningsgiver GW 10 Impulsgiver IG (kun VU6) Slurevakt WS (fig. 2) Slurevakten (8) brukes ved variatorene VARIBLOC og kobles til impulsgiveren (2) i adapteren (inngang 1) så vel som til en impuls- (10) eller vekselspenningsgiver (9) på variatoren (inngang 2). For å registrere om driften slurer, sammenlignes inn- og utgående turtall. Slurevakten teller og sammenligner da impulsene som kommer fra inngang 1 og 2. Sluremeldingen skjer når differansen mellom impulsene overskrider den instilte verdien i løpet av en bestemt tidsperiode. 6 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

7 Drift med hydraulisk startkobling Drift med hydraulisk startkobling Hydrauliske startkoblinger er strømningskoblinger som arbeider etter Föttingerprinsippet. De består av to dreibart lagrede halvringrom med skåler, som står mot hverandre med en smal spalte. Det innledende dreiemomentet overføres ved hjelp av massekreftene på væskestrømningen. Denne væsken går i et lukket kretsløp mellom pumpehjulet (primærsiden, 5) på den drivende akselen (motorakselen) og turbinhjulet (sekundærsiden, 2) til den drivende akselen (inngående giraksel). En turtallsdifferanse (mellom skålene) er nødvendig for å opprettholde oljekretsløpet og dermed overføringen av dreiemomentet. Dersom hastighetsforskjellen blir null, kan den hydrauliske startkoblingen ikke overføre noe dreiemoment. Pass derfor på at den varmemengden, som oppstår ved effekttap, er mindre/lik den bortledbare varmemengden til det tilhørende turtallet. Temperaturen er hovedsakelig avhengig av driftsbetingelsene på stedet (starthyppighet, omgivelsestemperatur) og skal ikke overskride 90 C ved kontinuerlig drift Påfyllingsplugg 2 Turbinhjul 3 Koblingsskål 4 Driftsvæske (hydraulikkolje) 5 Pumpehjul 6 Elastisk forbindelseskobling 7 Overopphetingssikring - skrue 7 fig. 3: Hydraulisk startkobling 02820AXX Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 7

8 2 Drift med hydraulisk startkobling Drift med hydraulisk startkobling AT 1 Gir 2 Basisflens komplett 3 Tilbakeløpssperre (opsjon) 4 Mellomflens 5 Hydraulisk startkobling 6 Koblingshus komplett 7 Motor fig. 4: Oppbygging av drift med hydraulisk startkobling 02817AXX 8 1 Gir 2 Basisflens komplett 3 Bremselagerflens med montert brems komplett 4 Lagerflens 5 Hydraulisk startkobling 6 Koblingshus komplett 7 Motor 8 Koblingsboks for brems fig. 5: Oppbygging av drift med hydraulisk startkobling og brems BM (G) 02818AXX 8 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

9 Drift på motorfundament MK Drift på motorfundament MK Driftsenheter på motorfundament egner seg spesielt for anlegg med vanskelig oppstart / tung start. De består av en vinkeltannhjulsveksel, en hydraulisk startkobling og en elektromotor og er festet komplett på et vridningsstivt motorfundament. Roterende komponenter har et deksel og et oppsamlingskar som berøringsvern og som beskytter omgivelse og personell mot oljeutslipp på startkoblingen Gir 2 Motorfundament 3 Oppsamlingskar 4 Deksel 5 Hydraulisk startkobling 6 Termisk overvåkningsenhet (opsjon) 7 Elektromotor 8 Momentarm (opsjon) 9 Turtallsvakt (bare i forbindelse med overvåkningsenhet BTS) fig. 6: Drift med hydraulisk startkobling på motorfundament 03589AXX Termisk overvåkningsenhet Den hydrauliske startkoblingen har overopphetingssikring (skruer), som forsyner omgivelsene med hydraulikkolje ved overtemperatur (ved stor overbelastning, blokkering). Ved bruk av en termisk overvåkningsenhet (mekanisk eller berøringsfri) kan man forhindre oljeutslipp. Tross den eksisterende overvåkningsenheten er startkoblingen fortsatt utstyrt med overopphetingssikring (skruer) som reagerer vesentlig senere enn overvåkningsenheten. Mekanisk termisk overvåkningsenhet MTS En koblingsbolt, som er skrudd på koblingen, frigir en fjærbelastet koblingsstift ved overtemperatur. Denne koblingsstiften betjener en bryter som utløser et alarmsignal eller kobler ut anlegget. Girsiden Motorsiden fig. 7: Mekanisk termisk overvåkningsenhet MTS 03600ANO 1 Hydraulisk startkobling 2 Koblingsbolt 3 Bryter Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 9

10 2 Drift på motorfundament MK Termisk overvåkningsenhet BTS, berøringsfri Den består av tre komponenter. En koblingsbolt som er skrudd på koblingen og som endrer sin induktivitet ved overtemperatur. En bryter som registrerer induktivitetsendringen på koblingsbolten, samt en turtallsvakt som vurderer signalene til bryteren. Dessuten kan et alarmsignal utløses eller anlegget kobles ut via turtallsvakten. Girsiden Motorsiden fig. 8: Termisk overvåkningsenhet BTS, berøringsfri 03599ANO 1 Hydraulisk startkobling 2 Koblingsbolt 3 Bryter 4 Turtallsvakt 10 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

11 Montering av drift med slurekobling AR 3 3 Montering Omstilling til metriske kabelinnføringer De hittil brukte kabelinnføringene i størrelsene Pg 7 til Pg 48 erstattes nå med nye metriske gjenger M 12 x 1.5 til M 63 x 1.5. Passende adapter fra metrisk til Pg følger kostnadsfritt med leveransene våre i en overgangsfase. Pg M.. x 1,5 3.1 Montering av drift med slurekobling AR Montering av impulsgiver 1. Demonter viftedekslet på drivmotoren. 2. Drei motor- henholdsvis adapterakseltappen sakte til koblingskammen (= hodet på sylinderskruen) er synlig i gjengehullet 3. Skru på impulsgiveren til koblingskammen berøres 4. Drei impulsgiveren to omdreininger tilbake (tilsvarer en avstand på 2 mm) 5. Sikre impulsgiveren på utsiden av adapteren med en kontramutter 6. Kontroll: Drei motor- henholdsvis adapterakseltappen sakte Riktig montering: Koblingskammen skal ikke berøre impulsgiveren 7. Monter viftedekslet Tilkobling av overvåkningsenhet Den nominelle impulsfrekvensen på impulsgiveren er stilt inn fra fabrikken. Tilførselledningene skal ikke legges i flertrådede ledninger - for å unngå innkobling av støyspenninger. Maksimale ledningslengder er 500 m ved trådtverrsnitt på 1,5 mm 2. Bruk skjermede kabler ved fare for spredning via sterkstrøms-/styreledninger samt ved ledningslengder over 10 m. 1. Ved utførelse med turtallsvakt W Koble impulsgiveren på adapteren til turtallsvakten via 3-tråds ledning Ved utførelse med slurevakt WS Koble til på slurevakten Impulsgiveren til adapteren på klemmene 1, 2, 3 (inngang 1) via 3-tråds ledning Vekselspenningsgiver GW / impulsgiver IG på klemmene 4, 5 (inngang 2) via 2-tråds ledning 2. Koble til turtallsvakten henholdsvis slurevakten etter medfølgende koblingsskjema Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 11

12 3 Montering av drift med hydraulisk startkobling 3.2 Montering av drift med hydraulisk startkobling Smøremiddelforsyning av lager Ved adaptertypene AT311 - AT542 må drivenheten stanses én gang i uken for å sikre smøremiddelforsyningen av lagrene til den hydrauliske startkoblingen. Ved motorfundament MK../51 - MK../61 må drivenheten stanses én gang i måneden for å sikre smøremiddelforsyningen av lagrene til den hydrauliske startkoblingen. Tilkobling av brems Bremsen frigjøres elektrisk. Bremseforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet. OBS! Følg de gjeldende forskriftene til de aktuelle fagområdene med hensyn til fasefeilsikring og tilhørende kobling/koblingsendring! 1. Koble til bremsen etter medfølgende koblingsskjema Merk! Med hensyn til den tilkoblede likespenningen og den høye strømbelastningen, må enten spesielle bremsekontaktorer eller vekselstrømkontaktorer med kontakter i brukskategori AC-3 i henhold til EN brukes. 2. Skru om nødvendig på ved utførelse med håndløfter: Håndspak (ved håndløfter med automatisk retur) henholdsvis gjengestift (ved håndløfter uten automatisk retur) Tilkobling av bremsestyring Likestrømsskivebremsen mates av en bremselikeretter/styreenhet med montert beskyttelse (varistorer). Denne finnes i koblingsboksen eller må monteres i koblingsskapet (følg EMC-merknadene i driftsveiledningen " Vekselstrømmotorer / vekselstrømbremsmotorer" ). 1. Koble til bremsestyringen etter medfølgende koblingsskjema Merk! Kontroller ledningstverrsnittet bremsestrøm, se driftsveiledning Vekselstrømmotorer / vekselstrøm-bremsemotorer ( ) 12 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

13 Montering av drift på motorfundament MK Montering av drift på motorfundament MK Fotmontasje Drift på motorfundament skal bare stilles opp/monteres på en konstruksjon / et fundament uten spenninger. Festes motorfundamentet på fotflatene, er bare en koblingsdrift uten tverrkrefter tillatt. Montering av hulakselversjon ved hjelp av momentarm Girene kan brukes med utgående aksel eller i hulakselversjon. En momentarm leveres valgfritt ved hulakselversjon. 1. Monter momentarmen med medfølgende monteringsskruer på fotfestelistene til motorfundamentet 2. Sikre monteringsskruene med skruesikring slik at de ikke løsner. 3. Motorfundamentet skal ikke spennes med momentarmen Innstilling av koblingsavstander MTS/BTS Hvis drivenheten har en termisk overvåkningsenhet, skal koblingsavstandene på fig. 9 og fig. 10 mellom koblingsbolten og bryteren overholdes. Koblingsavstanden kan stilles inn ved å forskyve bryter og holdevinkel ±1 2 3 fig. 9: Koblingsavstand MTS 03590AXX 03592AXX fig. 10: Koblingsavstand BTS 1 Koblingsbolt 2 Bryter 3 Holdevinkel Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 13

14 3 Montering av drift på motorfundament MK Tilkobling av bryter MTS Bryteren kan valgfritt brukes som åpner eller lukker. 1. Koble til bryteren i henhold til koblingsskjema (fig. 11) 2. Kontroller koblingsavstanden etter tilkobling (se "Innstilling av koblings-avstander MTS/BTS" side 13) ϑ fig. 11: Koblingsskjema bryter MTS 03615AXX 14 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

15 Montering av drift på motorfundament MK 3 Tilkobling av turtallsvakt BTS 1. Monter turtallsvakten i et egnet koblingsskap og koble til i henhold til koblingsskjema (fig. 12). 2. Den totale motstanden ved en skjøteledning mellom bryter og turtallsvakt må være < 5 Ohm. Bruk skjermede ledninger ved store avstander V DC NAMUR + 9 L+ BN N 24 V DC 2 1 Trigger Input GND NAMUR - 8 L- BU Bryter BTS V DC 4 5 L+ (24 V DC ) L V AC L1 (230 V AC ) N V AC 17 L1 (115 V AC ) 12 COM LED Output NC NO fig. 12: Koblingsskjema turtallsvakt BTS/MTS 03593ANO 1 GND for triggerinngang 2 Triggerinngang for startforbindelse 3 Forsyningsspenning for triggerinngang, ved trigging ved hjelp av innkobling av forsyningsspenningen Forbindelse mellom klemme 3 og 2 4 Forsyningsspenning +24 V V DC 5 GND forsyningsspenning 6 Ingen tilkobling! 7 Ingen tilkobling! 8 Namur inngang L- 9 Namur inngang L+ 10 Utgangsrelé Lukkerkontakt NO 11 Utgangsrelé Åpnerkontakt NC 12 Utgangsrelé felles 13 Ingen tilkobling! 14 Ingen tilkobling! 15 Ingen tilkobling! 16 Forsyningsspenning 230 V AC, L1 17 Forsyningsspenning 115 V AC, L1 18 Forsyningsspenning, N Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 15

16 4 I 0 Idriftsetting av drift med slurekobling AR 4 Idriftsetting Kontroller før idriftsetting at alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført driften ikke er mekanisk blokkert ingen andre farekilder er til stede den innstilte omkoblingstiden fra stjerne til trekant er så kort som mulig (2...5 s) ved drifter i stjerne-trekantkobling ved hydraulisk startkobling oljemengden er korrekt etter lang lagringstid (nødvendig oljemengde er notert på koblingen) ved motorfundament dekslet er forskriftsmessig montert 4.1 Idriftsetting av drift med slurekobling AR Innstilling av turtallsvakt W Innstillinger Beskrivelse Innstillingstiltak / verdier Koblingsturtall (1) Muliggjør nøyaktig innstilling av ønsket Grovinnstilling med trinnbryter verdi Merk! (1, 10, 100) Fininnstilling med pot. (skala ) Hvis du stiller inn koblingsturtallet noe mindre enn det målte turtallet, oppnår du minimale sluretider ved blokkering av driften. Eksempel: Trinnbryter 100, potinnstilling 13 : Koblingsturtall = 100 x 13= 1300 Imp/min Koblingsfunksjon II (2) Definerer egenskapen til overvåkningsfunksjon II = turtallsunderskridelse (dioden lyser når releet er aktivert) Startforsinkelse (3) Feilmeldinger under motorstart kan forhindres ved hjelp av en justerbar forsinkelsestid Hysterese (4) Differansen mellom releets inn- og utkoblingstid. Overvåkning av turtallsunderskridelse: potinnstilling 5 % tabell 1: Innstillinger turtallsvakt I henhold til koblingsskjema _2 Innstilling på funksjon II V= 1 3 fig. 13: Turtallsvakt 02824AXX 16 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

17 Idriftsetting av drift med slurekobling AR I Still inn turtallsvakten i henhold til tabell 1 2. Funksjonskontroll still inn koblingsturtallet ved pot. til overvåkningselektronikken: Verdi > målt turtall Riktig: Relé i turtallsvakten er aktiv 3. Meldinger: LED1 lyser når releet er aktivert LED2 melder inngangsimpulser LED3 viser korrekt driftsspenning Funksjon I II III IV tabell 2: Reléstillinger Reléstilling ved turtall overskridelse underskridelse ved normaldrift og kontakt ved oppstart Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 17

18 4 I 0 Idriftsetting av drift med slurekobling AR Innstilling av slurevakt WS Lysdiode fig. 14: Slurevakt ANO Still inn slurevakten i henhold til tabell 3 Innstillinger Beskrivelse Innstillingstiltak / verdier Koblingsfunksjon II (1) Ømfintlighet (2) Takttid (3) Definerer egenskapen til overvåkningsfunksjon: Innstilling II = slureovervåkning Lysdioden lyser: Hvilestrøm, under startforsinkelse er releet aktivert Fastsetter ved hvilket differanseimpulstall enheten aktiveres I løpet av den innstilte takttiden telles impulser fra inngang 1 og 2, sammenlignes med hverandre og slettes deretter Innstillingsbar fra 2 20 sek. I henhold til koblingsskjema _5 Innstilling på funksjon II I henhold til koblingsskjema _5 Innstilling på trinn II: 4 differanseimpulser innstilt ømfintlighet Takttid = til. differanse 1 -- s kamtall Eksempel: Driftsturtall: /min maks. tillatt sluring 2 %: 30 1/min = 0,5 1/s (tillatte differanseimpulser/s) Kamtall: 4 4 impulser Takttid = , = 2 s s 4 Startforsinkelse (4) Hindrer feilmeldinger, for eksempel under startforløpet; er bare gyldig én gang etter tilkobling av nettspenningen tabell 3: Innstillinger slurevakt Tidsinnstilling 0 15 sek. 18 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

19 Idriftsetting av drift på motorfundament MK I Idriftsetting av drift på motorfundament MK Innstilling av turtallsvakt BTS Visning på enheten Driftsmodus - Temperatur ok - normal driftstilstand - Overtemperatur - turtall koblingselement < 60 rpm - Start brokobling aktiv - ingen temperaturovervåkning! fig. 15: Driftsmodusvisninger på enheten 03596ANO Innstillingsmodus - Innstilling av koblingstiden ved oppstart - Programvare - versjonnumm fig. 16: Innstillingsmodus-visninger på enheten 03597ANO Innstilling av turtallsvakt BTS 1. Kontroller tilkoblingen i henhold til koblingsskjema (se "Tilkobling av turtallsvakt BTS" side 15). Pass da spesielt på at forsyningsspenningen er riktig tilkoblet. 2. Koble til forsyningsspenningen på enheten, først uten å starte den hydrauliske startkoblingen. I tidsrommet der brokoblingen er aktiv ved oppstart, viser enheten. Utgangsreleet er aktivert og frontdioden lyser. 3. Etter endt brokoblingstid ved oppstart viser enheten. Utgangsreleet deaktiveres og frontdioden slukker. 4. Still om nødvendig inn brokoblingstiden (se "Innstilling av brokoblingstid ved oppstart" på side 20) Under brokoblingstiden ved oppstart blir en overtemperatur ved den hydrauliske startkoblingen ikke registrert! Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 19

20 4 I 0 Idriftsetting av drift på motorfundament MK 5. Ved ekstern trigging fjernes den fabrikkmonterte forbindelsen mellom klemme 2 og 3 på enheten. 6. Start BTS med hydraulisk startkobling på ordinær måte. Etter endt brokoblingstid ved oppstart må turtallet på den hydrauliske startkoblingen tydelig ha overskredet 60 omdr/min med koblingselementet. Enheten viser dersom det ikke foreligger noen overtemperatur. Utgangsreleet forblir aktivert og frontdioden lyser. 7. Slå av driften med hydraulisk startkobling, la BTS være i driftsklar tilstand. Underskrider turtallet på den hydrauliske startkoblingen 60 omdr/min med koblingselementet, viser enheten. Utgangsreleet deaktiveres og frontdioden slukker. 8. Driften kan tas i bruk. Innstilling av brokoblingstid ved oppstart Innstillingen utføres med trykktastene på frontsiden (fig. 17). Merk! Brokoblingstiden ved oppstart er stilt inn på 10 sek fra fabrikken. Brokoblingstiden begynner med trigging av brokoblingen. Under brokoblingstiden blir en overtemperatur ved den hydrauliske startkoblingen ikke registrert! Etter endt brokoblingstid skal turtallet til den hydrauliske startkoblingen tydelig ha overskredet 60 omdr/min med koblingselementet! Driftsmodus Mode Mode Mode Mode Innstillingsmodus Mode Mode Enter Enter + + Mode Mode Enter Enter Brokoblingstid ved oppstart i [s], 1s XXX 120s Enter Programvare - versjonnummer (ingen endringer mulig) fig. 17: Innstilling av brokoblingstiden ved oppstart 03598ANO 20 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

21 Feil ved drift med slurekobling AR 5 5 Drift og service Oppgi følgende opplysninger når du kontakter SEW kundeservice for hjelp: Motorskiltdata Feilens type og omfang Når og under hvilke omstendigheter er feilen oppstått Sannsynlig årsak 5.1 Feil ved drift med slurekobling AR Feil Mulig årsak Løsning Ingen visning Impulsgiveren til adapteren er defekt Mål inngangsimpulsene, om nødvendig Ved VARIBLOC med slurevakt: skiftes impulsgiveren til adapteren ut, se Impulsgiver IG / vekselspenningsgiver GW er defekt Skift ut impulsgiver IG / vekselspennings- "Utskifting av impulsgiver til adapter" side 25 giver GW Sluremomentet oppnås ikke Tallerkenfjærene er utglødet eller montert feil i forbindelse med vedlikehold Kontroller tallerkenfjærene, se "Kontroll/utskifting av friksjonsbelegg, etterjustering av sluremoment" side Feil ved drift med hydraulisk startkobling Feil Mulig årsak Løsning Driften starter ikke For lite eller for mye olje Kontroller oljenivået og korriger se "Kontroll / utskifting av olje" side 26 Koblinger blir for varm Olje renner ut Stor slitasje på elastikken til den hydrauliske startkoblingen Sluringen på koblingen er for stor på grunn av overbelastning For mye eller for lite olje Sikringen er defekt på grunn av overoppheting Koblingen er utett Feil ved oppretting mellom motor og hydraulisk startkobling ved montering eller på grunn av forspenning ved oppstilling. Kontroller motorstrømmen, reduser lasten om nødvendig Kontroller oljenivået og korriger se "Kontroll / utskifting av olje" side 26 Kontroller sikringen, skift eventuelt ut se "Utskifting av defekt overopp-hetingsskrue" side 27, fjern årsaken Stram skruene, følg tiltrekningsmomentene se "Tiltreknings-momenter for skruer" side 26 Kontroller opprettingen Still driften opp uten forspenning Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 21

22 5 Feil ved drift på motorfundament MK 5.3 Feil ved drift på motorfundament MK Feil Mulig årsak Løsning Termisk overvåkning MTS utløser Termisk overvåkning BTS utløser Turtallsvakt BTS har ingen visning Overoppheting av koblingen ved overbelastning Overoppheting av koblingen ved overbelastning Brokobling ved oppstart på turtallsvakten har for kort innstilling. Koblingselementet er defekt Koblingsavstand mellom bryter og koblingselement er for stor Forsyningsspenningen mangler Turtallsvakten er defekt Fastsett årsaken til overbelastningen. Reduser lasten. Skift ut koblingsbolten se "Utskifting av koblingsbolt MTS" side 30 Fastsett årsaken til overbelastningen, reduser lasten La koblingen avkjøles. Øk om nødvendig brokoblingstiden ved oppstart (turtall på koblingen> 60 omdr/min etter endt brokoblingstid) Kontroller koblingselementet, skift eventuelt ut Still inn koblingsavstand se "Innstilling av koblings-avstander MTS/BTS" side 13 Koble til forsyningsspenning i henhold til koblingsskjema Skift ut turtallsvakten 22 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

23 Kontroll og vedlikeholdsintervaller 6 6 Kontroll / vedlikehold 6.1 Kontroll og vedlikeholdsintervaller Enhet / enhetskomponent Hydraulisk startkobling Adapter med startkoblinger med brems BM(G) Adapter med slurekobling Tidsintervall Hva gjør man? Kapittel Hver 500 driftstime, senest etter 3 måneder Hver driftstime Slitasjetidene påvirkes av mange faktorer og kan være korte. Beregn de nødvendige kontroll- og vedlikeholdsintervallene individuelt i henhold til prosjekteringsunderlagene Minst hver driftstime Kontroller driften med hensyn til uregelmessigheter, slitasje på elastikken til tilkoblingskoblingen, skift ut om nødvendig. se "Utskifting av elastikk samt motor" side 29 Kontroller oljen, skift eventuelt ut se "Kontroll / utskifting av olje" side 26 Kontroller bremsen Arbeidsluftspalte Bremseskive Suge opp støv Kontrollere koblingselementene i koblingsskapet, skift ut om nødvendig (for eksempel ved utbrenning) Kontroller friksjonsbeleggene og tallerkenfjærene, skift ut om nødvendig, etterjuster sluremomentet se "Demontering av hydraulisk startkobling" side 28 og driftsveiledningen "Vekselstrømmotorer / vekselstrømbremsmotorer" se "Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR" side 24 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Standardverktøy Fastnøkkel Oljepresse På-/avtrekker (gjengespindel som diameter gir - inngående aksel) Momentnøkkel Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 23

24 6 Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR 6.2 Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR Kontroll/ utskifting av friksjonsbelegg, etterjustering av sluremoment En nøyaktig kontroll og etterjustering av sluremomentet er mulig når du bruker en momentnøkkel med passende forbindelsesstykke. Innstillingsverdier se tabell Koble driften spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Skill motor/mekanisk variator fra adapteren 3. Løsne sikringsskruen, trekk slurenavet fra akseltappen 4. Spenn slurenavet (7) opp i skrustikken (fig. 18) 5. Ved AR : Løsne sikringsplaten (3) Ved AR : Løsne klemskruen på rillemutteren (6) 6. Løsne rillemutteren slik at slurekoblingen kan stilles lett for hånd 7. Ved AR : Marker stillingen til rillemutteren (fig. 19) Ved AR : Marker medbringerskiven 8. Løsne rillemutteren komplett, fjern tallerkenfjærene (5) Merk! Legg merke til sjiktene på tallerkenfjærene! 9. Kontroller friksjonsbeleggene (4), skift ut dersom de er nedslitte Merk! Smøremidler får ikke komme i berøring med friksjonsflaten ødeleggelse! 10. Kontroller tallerkenfjærene: Skift ut ved utbrenning 11. Monter tallerkenfjærene igjen (sjikt som før) 12. Monter rillemutteren til markeringen 13. Måling/justering med momentnøkkel forbind momentnøkkelen med navhullet mål dreiemomentet (i begge dreieretninger), etterjuster eventuelt via rillemutteren Grovinnstilling uten momentnøkkel (fig. 19) Juster slurekoblingen med fastnøkkelen Sluremoment i henhold til verdien Z (tabell 4), regnet fra markeringen Ved AR : = antall kammer på sikringsplaten Ved AR : = antall riller på rillemutteren 14. Sikre rillemutteren med sikringsplaten henholdsvis klemskruen 15. Driften monteres i motsatt rekkefølge Markeringer 2 Sikringsplate (kam) 3 Rillemutter 4 Markeringer (medbringerskive) 5 Rillemutter 5 fig. 18: Kontroll / utskifting av friksjonsbelegg 02828AXX 03568AXX fig. 19: Grovinnstilling av dreiemoment (oppe: AR71 115, nede AR ) 24 Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK

25 Kontroll / vedlikehold av drift med slurekobling AR 6 Adaptertype AR71 AR80 AR85 AR90 AR95 AR100 AR105 AR112 AR115 AR132S/M AR132ML AR135 AR145 AR160 AR165 AR180 AR185 AR195 Tallerkenfjærer Juster- Kam- henholdsvis rilletall Z Tykkelsområdings- Sjikt Antall mm Fig. Nm Sluremoment M R i Nm ,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,95 2,0 0,6 2 2,1 4 2,1 2,6 3,0 3,5 3,7 4, ,1 6 3,9 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6, ,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,95 2,0 0,6 2 2,1 4 2,1 2,6 3,0 3,5 3,7 4, ,1 6 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6,0 4 0,9 2 6, , , , ,315,4 15,5 15, ,1 2,6 3,0 3,5 3,7 4,0 0, ,1 6 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6,0 4 0,9 2 6, ,7 12, , , ,315,4 15,5 15, , , , ,212,4 12,6 12, , , , , , , tabell 4: Sluremomenter AR Forklaring til tallerkenfjærsjikt Fig. 1: dobbelt vekselvis sjikt ()() Fig. 2: vekselvis sjikt () Fig. 3: sjikt i samme retning )) Utskifting av impulsgiver til adapter Koblingsutgangen til impulsgiveren er kontaktløs slik at levetiden ikke forkortes på grunn av hyppig kobling. Gå fram som følger dersom en utskifting likevel blir nødvendig: 1. Koble driften spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! 2. Fjern viftedekslet på drivmotoren 3. Fjern impulsgivertilkoblingen 4. Løsne kontramutteren på impulsgiveren, fjern den gamle impulsgiveren 5. Monter ny impulsgiver (se "Montering av impulsgiver" side 11) 6. Koble impulsgiveren på turtalls- /slurevakten 7. Monter viftedekslet Driftsveiledning Start- og slurekoblinger AR og AT, motorfundament MK 25

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Tectiv 220 Bruksanvisning

Tectiv 220 Bruksanvisning N Tectiv 220 Bruksanvisning Med Teach-in: Med ett tastetrykk bestemmer du når lyset skal slås på 1 SPå. Av. Helt av seg selv. Gira Tectiv 220 reagerer på bevegelse. Straks noen går inn i dekningsområdet

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt...

Detaljer