Monterings- og driftsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og driftsveiledning"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Merknader til opphavsrett Sikkerhetsmerknader Merk! Generelt Målgruppe Korrekt bruk Tilleggsdokumentasjon Transport Langtidslagring Oppstilling/montering Idriftsettelse/drift Ettersyn/vedlikehold Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av tannhjulsgir Prinsipiell oppbygging av tappgir Prinsipiell oppbygging av vinkeltannhjulsgir Prinsipiell oppbygging av snekkegir Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W10-W Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W37-W Merkeplate/typebetegnelse Mekanisk installasjon Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Forutsetninger for montering Oppstilling av gir Gir med massiv aksel Momentarmer for akselmonterte gir Akselmontert gir med kilespor eller kilefortanning Akselmontert gir med krympeskive Akselmontert gir med TorqLOC Montering av beskyttelsesdeksel Kobling av adapter AM Kobling av adapter AQ Deksel AD på inngående side Idriftsetting Oljenivåkontroll Snekkegir og SPIROPLAN W-gir Tannhjulsgir/tappgir/vinkeltannhjulsgir Gir med tilbakeløpssperre Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 3

4 Innhold 6 Ettersyn/vedlikehold Klargjøring i forbindelse med kontroll og vedlikehold på giret Kontrollintervaller/vedlikeholdsintervaller Skiftintervaller for smøremidler Ettersyn/vedlikehold på adapter AL / AM / AQ Ettersyn/vedlikehold på deksel på inngående side AD Ettersyn/vedlikehold på giret Monteringsposisjoner Beskrivelse av monteringsposisjoner Spruttap Forklaring Tannhjulsgirmotorer R Tannhjulsgirmotorer RX Tappgirmotorer F Vinkeltannhjulsgirmotorer K Snekkegirmotorer S SPIROPLAN W-girmotorer Tekniske data Langtidslagring Smøremidler Driftsfeil/service Gir Adapter AM / AQ. / AL Deksel AD på inngående side Kundeservice Avfallshåndtering Adresser Indeks Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

5 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen 1 1 Generell informasjon 1.1 Bruk av dokumentasjonen Dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service på produktet. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Henvend deg til SEW-EURO- DRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Lettere håndteringen av drivsystemet Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 5

6 1 Generell informasjon Garantikrav 1.3 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du starter å arbeide med enheten! 1.4 Ansvarsfraskrivelse For at girene i modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal oppnås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.5 Merknader til opphavsrett Alle rettigheter forbeholdt 2010 SEW-EURODRIVE. Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk også utdragsvis er forbudt. 6 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

7 Sikkerhetsmerknader Merk! 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har som mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE dersom det finnes uklarheter eller du ønsker mer informasjon. 2.1 Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder først og fremst bruk av gir. Ved bruk av girmotorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene for motorer i de respektive driftsveiledningene følges. Følg også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. 2.2 Generelt FARE! Under drift kan motorer, girmotorer og bremser, avhengig av kapsling, ha spenningsførende, blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater. Livsfare eller alvorlige personskader. Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montering, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved overholdelse av: Tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er). Advarsler og sikkerhetsmerknader på motoren/girmotoren. I henhold til alle andre prosjekteringsunderlag, veiledninger for idriftsetting og koblingsskjemaer som er aktuelle for driften. Anleggsspesifikke bestemmelser og krav. Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker. Produkter med skader må aldri installeres. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, usakkyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening kan føre til alvorlige person- og materialskader. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen. Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbeid skal kun utføres av personell. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med mekanisk installasjon, oppbygging og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til driftsveiledningen Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker. Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektriker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til driftsveiledningen Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må kun utføres av personer med nødvendig opplæring. Fagpersonell må bruke passende verneutstyr. 2.4 Korrekt bruk Disse girene er til bruk i industriellesanlegg og må bare brukes i samsvar med angivelsene i den tekniske dokumentasjon til SEW-EURODRIVE og angivelsene på merkeskiltet. De er i samsvar med gyldige normer og forskrifter. Girene er i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF komponenter for bruk i maskiner og anlegg. I gyldighetsområdet til direktivet skal maskinen ikke settes i drift før det er kontrollert at sluttproduktet er i overensstemmelse med maskindirektiv 2006/42/EF. Det er forbudt å bruke dem i Ex- området, med mindre de uttrykkelig er konstruert til det. 2.5 Tilleggsdokumentasjon I tillegg må følgende dokumenter følges: Driftsveiledningen Vekselstrømsmotorer DR , 315, ved girmotorer Driftsveiledningene til eventuelt monterte alternativer Katalog "Girmotorer" hhv. Katalog "Girmotorer" 8 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

9 Sikkerhetsmerknader Transport Transport Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Enheten må ikke under noen omstendigheter startes opp. Stram påskrudde transportkroker godt. De er kun beregnet for vekten av girmotoren/ giret. Det er ikke tillatt å tilføye ytterligere last. De innebygde ringboltene er i samsvar med DIN 580. Overhold prinsipielt de lastene og forskriftene som er oppført i denne normen. Dersom det er montert to bærekroker eller ringskruer på girmotoren, må den festes i begge bærekrokene under transport. Trekkkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45. Bruk om nødvendig egnet og tilmålt transportmiddel. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. 2.7 Langtidslagring Følg informasjonen i kapitlet Langtidslagring ( side 109). 2.8 Oppstilling/montering Følg informasjonen i kapitlet Mekanisk installasjon ( side 17)! 2.9 Idriftsettelse/drift Kontroller før oppstart oljenivået i henhold til kapitlet Ettersyn/Vedlikehold ( side 63). Kontroller i frakoblet tilstand at dreieretningen er korrekt. Legg merke til om det oppstår uvanlige skrapelyder ved dreiing. Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøring settes ut av drift. Ved endringer utover normal drift (for eksempel høye temperaturer, lyder, svingninger) må girmotoren kobles ut i tvilstilfeller. Finn årsaken og ta eventuelt kontakt med SEW- EURODRIVE Ettersyn/vedlikehold Følg informasjonen i kapitlet Ettersyn/vedlikehold ( side 63)! Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 9

10 3 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av tannhjulsgir 3 Giroppbygging MERK Bildene under er blokkdiagrammer. De brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordningen til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av girstørrelse og type! 3.1 Prinsipiell oppbygging av tannhjulsgir [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Tannhjulsaksel Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Rullelager Låsering Avstandsrør [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Kile Lufteventil Girhus Ringskrue Rullelager Rullelager Kile Avstandsrør Rullelager Rullelager Låsering Låsering [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Rullelager Kile Rullelager Låsering Låseplugg Låsering Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsehette Låsehette Passkive [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 10 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

11 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av tappgir Prinsipiell oppbygging av tappgir [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Tannhjulsaksel Hjul Hulaksel Akseltetningsring Rullelager Sekskantskrue Utgående flens Avstandsrør Kile Lufteventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Girhus Rullelager Rullelager Kile Avstandsrør Rullelager Låsering Låsering Rullelager Kile Rullelager Låseplugg Nilosring Låsering [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Låsering Skive Fjærring Sekskantskrue Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsehette Tetteplugg Låsehette Tetteplugg Låsehette Akseltetningsring [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 11

12 3 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av vinkeltannhjulsgir 3.3 Prinsipiell oppbygging av vinkeltannhjulsgir [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [521] [88] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Tannhjulsaksel Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Rullelager Låsering Avstandsrør Kile Lufteventil Girhus [25] Rullelager [30] Rullelager [31] Kile [37] Rullelager [39] Låsering [42] Rullelager [43] Kile [45] Rullelager [59] Låseplugg [83] Nilosring [84] Nilosring [88] Låsering [89] Låsehette [100] Girdeksel [101] Sekskantskrue [102] Tetning [113] Rillemutter [114] Låseplate [116] Gjengesikring [119] Avstandsrør [131] Låsehette [132] Låsering [133] Støtteskive [135] Nilosring [161] Låsehette [506] Passkive [507] Passkive [508] Passkive [521] Passkive [521] Passkive [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 12 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

13 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av snekkegir Prinsipiell oppbygging av snekkegir [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Tannhjul Hjul Snekke Snekkehjul Utgående aksel Akseltetningsring Rullelager Låsering Kile [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Lufteventil Girhus Rullelager Rullelager Rullelager Låsering Kile Låseplugg Låsering [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Låsering Låsehette Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsehette Støtteskive Passkive Passkive [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 13

14 3 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W10-W Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Tannhjul Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Rullelager Låsering Avstandsrør [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Kile Girhus Rullelager Akseltetningsring Rullelager Støtteskive Låsering Støtteskive [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Låsering Låsehette Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsering Akseltetningsring Låsering [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Låsering Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 14 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

15 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W37-W Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Kulelager Låsering Kile [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Girhus Transportkrok Kulelager Hus 1. trinn Kulelager Kile Avstandsrør Låsering Sekskantskrue Kulelager [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-ring Låseplugg Låsering Låsering Låsering Kile Låsering Låsehette Pinneskrue Passkive [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Sekskantmutter Akseltetningsring Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 15

16 3 Giroppbygging Merkeplate/typebetegnelse 3.7 Merkeplate/typebetegnelse Merkeskilt Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på et merkeskilt for vinkeltannhjulsgir med Adapter AQ: Bruchsal / Germany K57 AQH140/ IM M3B na pk r/min 232 ne pk r/min 4500 CLP HC 220 Synth.Öl / 2,4L Ma pk i 19,34 IP 65 Nm 665 kg 32 Made in Germany i Girutveksling IM Byggformangivelse IP Kapsling n epk [o/min] maks. tillatt inngående turtall n apk [o/min] maks. tillatt utgående turtall M apk [Nm] Maks. tillatt utgående dreiemoment Typebetegnelse MERK Du finner en utførlig oversikt over typebetegnelsene samt nærmere informasjon i følgende dokumentasjon: Katalog "Girmotorer" hhv. Katalog "Girmotorer" Eksempel: Vinkeltannhjulsgir Et vinkeltannhjulsgir med adapter har for eksempel følgende typebetegnelse: K 37 /R AQA 80 /1 Varianter Kodetall flens Betegnelse adapter: for eksempel for servomotorer - AQA: Adapter med kilespor - AQH: Adapter med spennringnav Opsjon: for eksempel for servogir redusert klaring Girstørrelse: for eksempel 37 Girtype: for eksempel K 16 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

17 Mekanisk installasjon Nødvendig verktøy/hjelpemiddel 4 4 Mekanisk installasjon 4.1 Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Fastnøkkelsett Momentnøkkel for: Krympeskiver Motoradapter Deksel med sentrering på drivsiden Påtrekksverktøy Eventuelle utligningselementer (skiver, avstandsringer) Festemateriale for transmisjonselementer Glidemiddel (f.eks. NOCO -Fluid) Middel for skruesikring (ved deksel med sentrering på drivsiden), f.eks. Loctite 243 Standarddeler er ikke en del av leveransen Toleranser ved monteringsarbeid Akseltapp Diametertoleranse i henhold til DIN 748 ISO k6 ved massive aksler med Ø 50 mm ISO m6 ved massive aksler med Ø > 50 mm ISO H7 ved hulaksler Sentreringshull i henhold til DIN 332, form DR Flenser Sentrertoleranse i henhold til DIN ISO j6 ved b1 230 mm ISO h6 ved b1 > 230 mm Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 17

18 4 Mekanisk installasjon Forutsetninger for montering 4.2 Forutsetninger for montering Kontroller at punktene nedenfor er oppfylt: Spesifikasjonene på merkeskiltet til girmotoren stemmer overens med spenningsnettet. Drivenheten er ikke blitt skadet under transport og lagring. Forviss deg om at følgende forutsetninger er til stede: Ved standardgir: Omgivelsestemperatur i samsvar med kapitlene Teknisk dokumentasjon, merkeskilt og smøremiddeltabell i kapitlet Smøremidler ( side 111). Ingen farlig olje, syre, gass, damp, stråling osv. i omgivelsene. Ved spesialutførelse: Drivenheten er konstruert i henhold til omgivelsesbetingelsene. Følg angivelsene på merkeskiltet. Ved snekkegir/spiroplan W-gir: Det må ikke kunne oppstå store eksterne massetreghetsmomenter som kan belaste giret bakover. [Ved η (tilbakevirkende) = 2 1/η < 0,5 selvlåsing] Utgående aksler og flensflater må rengjøres nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss eller lignende. Bruk vanlig løsemiddel. Pass på at tetningsleppene på akselens tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet materialskader! Ved abrasive omgivelsesforhold må akseltetningsringene på den utgående siden beskyttes mot slitasje. 18 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

19 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Oppstilling av gir FORSIKTIG! Ukyndig montering kan medføre skader på giret eller girmotoren. Mulige materielle skader! Anvisningene i dette kapitlet må følges nøye. Du må bare utføre arbeid på giret når det står helt stille. Sikre drivaggregatet mot utilsiktet innkobling. Beskytt giret mot direkte kaldluftstrømninger. Kondensasjon kan føre til vannansamlinger i oljen. Giret eller girmotoren skal kun settes opp/monteres i angitt byggform. Følg angivelsene på merkeskiltet. SPIROPLAN -gir i byggstørrelsene W10-W30 er byggformuavhengige. Underlaget må ha følgende egenskaper: Jevnt/plant Vibrasjonsdempende Vridningsstivt Maksimalt tillatt jevnhetsavvik for fot- og flensfeste (veiledende verdier i henhold til DIN ISO 1101): Girstørrelse 67: maks. 0,4 mm Girstørrelse : maks. 0,5 mm Girstørrelse : maks. 0,7 mm Girstørrelse : maks. 0,8 mm Husføtter og påbyggingsflenser må ikke være i spenn. Tillatte tverr- og aksialkrefter skal overholdes! Se kapitlet "Prosjektering" i gir- eller girmotorkatalogen for beregning av tillatte tverr- og aksialkrefter. Fest girmotorene med skruer i kvalitet 8.8. Fest følgende girmotorer med skruer i kvalitet 10.9: RF37, R37F med flens-ø 120 mm RF47, R47F med flens-ø 140 mm RF57, R57F med flens-ø 160 mm samt RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 MERK Ved oppstilling av giret må du påse at oljekontroll- og tappepluggene samt lufteventilene er tilgjengelige! Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 19

20 4 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Kontroller samtidig at oljepåflyllingen er i samsvar med angivelsene og byggform (se kapitlet Smøremiddelmengder ( side 113) eller angivelsene på merkeskiltet). Fra fabrikken er girene fylt med påkrevet oljemengde. Mindre avvik på oljenivåpluggen kan forekomme som følge av byggformen, og er tillatt innenfor produksjonstoleransens ramme. Ved endring av byggform skal smøremiddelmengdene og lufteventilens plassering endres tilsvarende. Se i denne sammenheng kapitlet Smøremiddelmengder ( side 113) og kapitlet Byggformer ( side 82). Ta kontakt med SEW-kundeservice ved endringer av byggform ved K-gir i M5 eller M6 eller innenfor disse byggformene. Ta kontakt med SEW-kundeservice ved endringer av byggform ved S-gir i byggstørrelsene S47... S97 i byggform M2 og M3. Ved fare for elektrokjemisk korrosjon mellom gir og arbeidsmaskin må det benyttes mellomlegg av plast med tykkelse mm. Plastmaterialet må ha en elektrisk avledningsmotstand < 10 9 Ω. Elektrokjemisk korrosjon kan oppstå mellom ulike metaller, som for eksempel støpejern og rustfritt stål. Bruk også underlagsskiver i plast til skruene! Huset må i tillegg jordes bruk jordingsskruene på motoren. 20 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

21 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Tiltrekkingsmomenter for monteringsskruer Trekk til girmotorene med følgende tiltrekkingsmomenter: Tiltrekkingsmoment skrue/mutter Skrue/mutter Kvalitetsklasse 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Trekk til angitte tannhjulsgirmotorer med flensutførelse med følgende, økte tiltrekkingsmomenter: Tiltrekkingsmoment skrue/mutter Skrue/mutter Flens Gir Kvalitetsklasse 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 21

22 4 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Girmontering Gir i fotutførelse Tabellen under viser gjengestørrelsene for gir med fotutførelse, avhengig av girtype og byggstørrelse: Skrue R / R..F RX F / FH..B / FA..B Girtype K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 S W Gir med B14 flensutførelse og/eller hulaksel Gir med B5 flensutførelse Tabellen under viser gjengestørrelsene for gir med B14 flens og/eller hulaksel, avhengig av girtype og byggstørrelse: Girtype Skrue RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M Tabellen under viser gjengestørrelsene for gir med B5 flens, avhengig av girtype, byggstørrelse og flensdiameter: Girtype Ø-flens Skrue RF / FF / KF / KAF / SF / WF / WAF [mm] R..F / RM FAF / FHF KHF / KVF SAF / SHF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

23 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Oppstilling i våtrom eller utendørs Drivenheter i korrosjonsbeskyttet utførelse leveres med beskyttende overflatelakk for bruk i fuktige omgivelser eller utendørs. Utbedre eventuelle lakkskader (f.eks. på lufteventilen eller på transportkrokene). Ved montering av motorer på adapter AM, AQ og start- og slurekoblinger AR, AT skal flensflatene tettes med egnet tettemiddel, for eksempel Loctite 574. Ved utendørs oppstilling er direkte sollys ikke tillatt. Monter egnede verneinnretninger, f.eks. deksler, tak o.l. Unngå varmeakkumulering. Operatøren må sørge for at ingen fremmedlegemer kan påvirke girets funksjon (f.eks. gjenstander som faller ned eller beholdere som renner over) Girlufting Ved følgende gir kreves ikke lufting: R07 i byggformene M1, M2, M3, M5 og M6 R17, R27 og F27 i byggformene M1, M3, M5 og M6 SPIROPLAN W10-, W20-, W30-gir SPIROPLAN W37-, W47-gir i byggformene M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE leverer alle andre gir med lufteventil som er byggformtilpasset montert og aktivert. Unntak: 1. SEW leverer følgende gir med låseplugg på luftehullet. Svingbare byggformer, hvis mulig Gir for skrå montering Lufteventilen er i motorens koblingsboks. Før oppstart må den låsepluggen som ligger høyest, skiftes ut med lufteventilen som følger med. 2. Ved monterte gir som skal luftes på inngående side, leverer SEW en lufteventil i plastpose. 3. SEW leverer gir i lukket utførelse uten lufteventil. Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 23

24 4 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Aktivering av lufteventilen Kontroller at lufteventilen er aktivert. Hvis lufteventilen ikke er aktivert, skal transportsikringene til lufteventilen fjernes før giret settes i drift! 1. Lufteventil med transportsikring Fjern transportsikringen 3. Aktiver lufteventilen Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

25 Mekanisk installasjon Gir med massiv aksel Lakkering av gir FORSIKTIG! Lufteventiler og akseltetningsringer kan ta skade ved lakkering eller lakkering i ettertid. Mulige materielle skader. Før lakkeringen påbegynnes, må lufteventilene og akseltetningsringenes beskyttelsesleppe dekkes til omhyggelig. Fjern maskeringstapen når lakkeringen er avsluttet. 4.4 Gir med massiv aksel Montering av inn- og utgående drivelementer FORSIKTIG! Hvis monteringen ikke utføres korrekt, kan det oppstå skader på lager, hus eller aksel. Mulige materielle skader! Inn- og utgående elementer skal kun monteres med påtrekksverktøy. Bruk da senteringshullet med gjenger som finnes på akseltappen. Slå aldri remskiver, koblinger, små tannhjul eller lignende på akseltappen med en hammer for å feste dem. Pass på at remmen er korrekt strammet ved montering av remskiver. Følg produsentens spesifikasjoner. Monterte transmisjonselementer skal være avbalansert, og må ikke skape radialeller aksialkrefter utover det som er tillatt (tillatte verdier se katalog "Girmotorer" eller "Eksplosjonsbeskyttede drivenheter"). Bruk av påtrekksverktøy Bildet under viser et påtrekksverktøy for montering av koblinger eller nav på gir- og motorakseltapper. Hvis skruen kan trekkes til uten problemer, er aksiallageret på påtrekksverktøyet eventuelt ikke nødvendig. [1] [2] [3] [1] Girakseltapp [2] Aksiallager [3] Koblingsnav Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 25

26 4 Mekanisk installasjon Gir med massiv aksel Unngå høye tverrkrefter For å unngå for høye tverrkrefter: Monter tann- eller kjedehjul i størst mulig grad i henhold til bilde B. [1] [1] [A] [B] [1] Nav [A] ugunstig [B] korrekt MERK Montering av koblinger Monteringen går lettere hvis transmisjonselementet smøres med glidemiddel eller varmes opp en kort stund på forhånd (til C). FORSIKTIG! Transmisjonselementer som remskiver, koblinger og så videre beveger seg raskt under drift. Fare for fastklemming. Dekk til inn- og utgående elementer med berøringsvern. Foreta følgende utjevning i henhold til koblingsprodusentens angivelser når koblinger skal monteres. a) Maksimal- og minsteavstand b) Aksialavvik c) Vinkelavvik a) b) c) Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftlektronikk \ Automatisering \ Service Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Utgave 05/2004 1122 6927 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Utgave 06/2006 11359838 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader til driftsveiledningen...

Detaljer

Utgave. Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. 12/2002. Driftsveiledning 10553029 / NO

Utgave. Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. 12/2002. Driftsveiledning 10553029 / NO Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. Utgave 12/2002 Driftsveiledning 10553029 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Langtidslagring... 7 2.2 Rust- og overflatebeskyttelse...

Detaljer

Driftsveiledning. Industrigir modellserie M.. Vertikalgir M.PV../M.RV.. Utgave 08/2004 D6.C00 11280913 / NO

Driftsveiledning. Industrigir modellserie M.. Vertikalgir M.PV../M.RV.. Utgave 08/2004 D6.C00 11280913 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Industrigir modellserie M.. Vertikalgir M.PV../M.RV.. D6.C00 Utgave 08/2004 11280913 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Driftsveiledning. Industrigir Modellserie MC.. Utgave 11/2005 GD110000 11357738 / NO

Driftsveiledning. Industrigir Modellserie MC.. Utgave 11/2005 GD110000 11357738 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Industrigir Modellserie MC.. GD110000 Utgave 11/2005 11357738 / NO Driftsveiledning Innhold 1 Viktige merknader vedrørende driftsveiledningen...

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Driftsveiledning. Industrigir: Tannhjuls- og vinkeltannhjulsgir Serie X.. Horisontalgir. Utgave 05/2007 11513527 / NO

Driftsveiledning. Industrigir: Tannhjuls- og vinkeltannhjulsgir Serie X.. Horisontalgir. Utgave 05/2007 11513527 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Industrigir: Tannhjuls- og vinkeltannhjulsgir Serie X.. Horisontalgir Utgave 05/2007 11513527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104 Versjon TR-003-0104 NS-EN ISO 9001 sertifisert Innhold Tetningens andel av kostnader 4 Tetningsring typer 5 Innbygging hus 6 Innbygging aksel 7 Smøring 8 Periferihastighet 9 Tetningsringer for trykk 10

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Lagerskader - feilsøking og diagnoser

Lagerskader - feilsøking og diagnoser Lagerskader - feilsøking og diagnoser Håndbok for bedømming av feil på hjullager Personbiler Innledning Innhold Anmerkninger Innledning 2-5 Analyse og fastsettelse av lagerskader 6-9 Monteringsanvisninger

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Kompetanse fra leverandøren av originaldeler

Kompetanse fra leverandøren av originaldeler Verkstedtips Kompetanse fra leverandøren av originaldeler GKN Driveline er verdens ledende leverandør av drivlinjekomponenter og drivlinjeløsninger til bilindustrien. Vår globale markedsledelse bygger

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX20/0/40/50/60 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE TRANSPORTØRER

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE TRANSPORTØRER VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE TRANSPORTØRER Innhold Takk for at du har valgt Skandia Elevator Transportørsystemet må monteres på korrekt måte og vedlikeholdes grundig for at det skal fungere på

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer