Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09"

Transkript

1 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09

2 introduksjon Finale Systemer as feirer i årsjubileum. Vi gleder oss over fortsatt å være Norges ledende årsoppgjørsleverandør! Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Ikke bare er dette en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare og lovverk. Vår erfaring er at kursdeltakerne også synes at verdien av å møte andre fagfolk og utvide sitt nettverk er like viktig som det rent faglige. Derfor settes det av tid i mellom øktene der kursdeltakerne får anledning til å knytte nye kontakter og treffe gamle kjente. Når du har gått gjennom Finale-kursene, garanterer vi at du får en mer effektiv arbeidsflyt. For at hver enkelt skal få belyst sine spørsmål og problemstillinger, kjører vi kurs med maksimalt 12 kursdeltakere. Kursene holdes dessuten i lyse og trivelige lokaler rundt omkring i hele landet. Kurslederne har alle god utdanning og bred erfaring med programvaren og fagom rådet det undervises i. Det foreligger ingen krav til at etterutdanningskurs krever forhåndsgodkjenning av Kredittilsynet for registrerte regnskapsførere, registrerte og statsautoriserte revisorer. Les mer om dette på våre hjemmesider, Vi gjør spesielt oppmerksom på at deltagerne må ha generell kunnskap om Windows for å gå på brukerkursene. Ta kontakt med oss på telefon dersom du ønsker mer informasjon eller veiledning ved valg av kurs. Vi sees på kurs! Knut Lofsberg Kursansvarlig 2

3 Innhold Introduksjon side 2 Brukerkurs Dag 1 og 2 FINALE Årsoppgjør side 4-7 Fordypningskurs side 8-9 FINALE BrukerForum side FINALE Årsoppgjør side Bedriftsintern opplæring side 14 Priser side 14 Godkjenning av kurs...side 15 Presentasjon av kursledere...side 16 Påmeldingskjema side 17 Informasjon om påmelding side 20 For mer informasjon om bedriftsintern opplæring, se 3

4 Brukerkurs 2008/09 Velkommen på brukerkurs! Som fersk Finalist er brukerkursene din raskeste vei til kunnskap om FINALE Årsoppgjør. Dessuten vil du møte andre kollegaer fra din region. Brukerkursene er begynnerkurs i FINALE Årsoppgjør. På Brukerkurs Dag 1 og Dag 2 får du en grundig og effektiv innføring i elementære ferdigheter innen FINALE Årsoppgjør. Kurset passer for deg som skal bruke programmet for første gang, eller som vil ha en grundig oppdatering i bruken av FINALE Årsoppgjør. Det passer også godt for deg som har byttet til FINALE Årsoppgjør fra et annet årsoppgjørssystem. Brukerkurs Dag 1 og 2 var nyttig for oss siden vi var førstegangsbrukere av FINALE Årsoppgjør. Kombinasjonen av kursmateriell og praktisk utprøving var avgjørende for å lære seg programmet. Gunnar Paulshus, Vestby Regnskapskontor 4

5 Brukerkurs 2008/09 Brukerkurs Dag 1 - FINALE Årsoppgjør Kursinnhold: Vi starter med hvordan FINALE Årsoppgjør er bygget opp. Vi ser på firmaopp lysninger og på oppbyggingen av kontoplanen, som er selve «ryggraden» i FINALE Årsoppgjør. Vi foretar årsoppgjøret for to enkle selskaper, et aksjeselskap og en selvstendig næringsdrivende. 1. Oppbygging av menyer og funksjonstaster 2. Klientinformasjon 3. Kontoplan standardkontoer lenkinger merking av kontoer 4. Registrering av startverdier innlesing av saldotall fra regnskapssystem skattemessige verdier 5. Avslutning beholdningsvurderinger/tidsavgrensninger regnskapsmessige avskrivninger/ driftsmiddelkartoteket saldoavskrivninger opplysninger til ligningspapirene skatteberegning/disponering 6. Rapporter 7. Eksportfunksjoner 8. FINALE Skatt Snart ekspert... 5

6 Brukerkurs 2008/09 Brukerkurs Dag 2 - FINALE Årsoppgjør Målgruppe: Brukerkurs Dag 2 passer for de som allerede har gjennomgått Dag 1, eller som har minimum tilsvarende kjennskap til programmet. På dette kurset vil det ikke bli gjennomgått arbeidsgang i programmet, dette gjennomgås på Brukerkurs Dag 1 og på oppfriskningskurs. Også denne kursdagen egner seg meget godt for de som har brukt et annet årsoppgjørssystem tidligere, og som nå skal begynne å bruke FINALE Årsoppgjør. Kursinnhold: Her tar vi for oss avslutningen av et omfattende aksjeselskap og eierregisteret i et ansvarlig selskap. Det vil også bli gjennomgått hvordan man skal håndtere spesielle problemstillinger i FINALE Årsoppgjør, som f.eks. fremføring og utligning av skattemessig underskudd, aksjeutbytte og midlertidige forskjeller/utsatt skatt. Vi vil også se på presentasjonen av det offentlige regnskapet og på hvordan man lager og redigerer noter. 1. Klientinformasjon 2. Standard kontoplan 3. Registrering av startverdier 4. Avslutning beholdningsvurderinger tidsavgrensninger avskrivninger/driftsmiddelkartotek saldoavskrivninger avsetning tap på fordringer skattemessig underskudd aksjeutbytte/konsernbidrag midlertidige forskjeller/utsatt skatt aktive eiere/personinntekt skatteberegning/disponering 5. Rapporter og skjemaer 6. Redigering av offentlig regnskap og noter 6

7 Brukerkurs 2008/09 Undervisningsform og kursdokumentasjon: Undervisningen foregår i lokaler med datamaskin til hver deltaker, slik at hver enkelt kan lære ved å prøve seg frem med rettledning fra kursleder. Under visningen foregår med en del plenumsgjennomgang og demonstrasjon av program og funksjoner av kursleder, men meste parten av tiden medgår til praktisk bruk av programmet og utførelse av oppgaver under instruksjon fra kursleder. Deltakerne får utdelt fyldig kursdokumentasjon med oppgaver og løsninger. Kursbevis vil bli utdelt som dokumentasjon på gjennomført oppdatering. Kursdager vinteren BRUKERKURS DAG 1 Oslo: 28.10, 18.11, 02.12, 16.12, 13.01, 03.02, 17.02, Tromsø: Molde: Trondheim: 09.12, Bergen: Kristiansand: Stavanger: BRUKERKURS DAG 2 Oslo: 29.10, 19.11, 03.12, 17.12, 14.01, 04.02, 18.02, Tromsø: Molde: Trondheim: 10.12, Bergen: Kristiansand: Stavanger:

8 fordypningskurs 2008/09 Fordypningskurs for erfarne Finalister Fordypningskurset er for erfarne Finalister. Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som er viderekommen bruker av FINALE Årsoppgjør, og som ønsker en praktisk oppdatering og fordypning i bruken av programmet. Kurset egner seg ikke for de som nett opp har gått brukerkurs Dag 1 og eller Dag 2. Kursinnhold: Vi starter med hvordan FINALE Årsoppgjør er bygd opp, og tar for oss nye og endrede funksjoner i programmet og hvordan man effektivt bruker disse. Vi vil også se på aksjonærregist eret i aksjeselskap og eierregisteret i personlig selskap/ ANS. Vi tar for oss drifts middel karto teket i FINALE Årsoppgjør og ser på kjøp og salg av driftsmidler. Det blir en grundig gjennom gang av presentasjonen av det offent lige regn skapet og på hvordan man enkelt lager og redigerer noter. Vi vil også vektlegge nyheter i programmet og aktuelle problemstillinger du som bruker måtte ha. 1. Oppbygging av menyer og funksjonstaster 2. Nyheter i programmet 3. Kontoplan oppretting og redigering av filter og skillekort eksportfunksjonen 4. Registrering av saldotall 5. Praktisk bruk av aksjonærregisteret 6. Korrekt og effektiv bruk av eierregisteret 7. Avslutning effektiv bruk av driftsmiddelkartoteket midlertidige forskjeller (kontospesifisert forskjellsskjema skatteberegning utbytte konsernbidrag 8. Utskrifter 9. Rapporter og ligningsskjemaer 10. Redigering av offentlig regnskap innhenting og redigering av standardnoter lage og hente inn egne standardnoter 8

9 fordypningskurs 2008/09 Undervisningsform og kursdokumentasjon: Undervisningen foregår i lokaler med datamaskin til hver deltaker, slik at hver enkelt kan lære ved å prøve seg frem med rettledning fra kursleder. Undervisningen foregår med plen ums gjennom gang og demonstrasjon av program og funksjoner av kursleder, men mesteparten av tiden går med til løsning av praktiske oppgaver og veiledning i bruk av programmet under instruksjon fra kursleder. Deltakerne får delt ut en fyldig kurs perm, som inneholder oppgaver og løsninger. - Nyttige tips og triks! fordypningskurs Et fordypningskurs gir stort utbytte når man har brukt programmet noen år. Man lærer å utnytte programmets muligheter bedre, og får tips om spesielle funksjoner man ofte ikke får tid til å studere på egen hånd i en hektisk årsoppgjørsperiode. Anne Sofie Kristiansen, Snøhetta Regnskap Tromsø: Molde: Oslo: 04.12, 15.01, 05.02, Bergen: Trondheim: Stavanger:

10 BRUKERFORUM 2008 Velkommen! I år feirer FINALE 20 år, noe som er en respektabel alder i vår bransje. Det er vi stolte av! På FINALE BrukerForum kan du oppdatere deg faglig, og få med deg de siste endringene i program og lovverk, noe som også gir verdifulle poeng til autorisasjonsoppdateringen. Vår erfaring er at deltakerne synes at verdien av å møte kollegaer og utvide sitt nettverk er minst like viktig. Vårt 20-års jubileum vil bli behørig markert, og vi vil gjøre vårt beste for at dette skal bli «det beste BrukerForum ever!» Så da sees vi? Godkjenning av kurs: Vi vurderer denne konferansen til å telle som 7 timers faglig oppdatering. Kursbevis vil bli utdelt som dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte revisor og regnskapsfører som selv skal vurdere kursets relevans innenfor kravet til etterutdanning. Tid og sted: Torsdag 6. og fredag 7. november på Rica Ishavshotel, Tromsø Midt i Tromsø sentrum helt ytterst på kaikanten med sundet, Ishavskatedralen og Tromsøbrua som maleriske naboer. 10

11 BRUKERFORUM 2008 Program Stikkord for FINALE BrukerForum 2008: Nyheter i FINALE Årsoppgjør versjon 21 Avtale mellom NARF og Finale Systemer vedr. avstemming Altinn 2 medfører store endringer, vi gir deg det siste nye Per Morten Hoff fra IKT-Norge skal snakke om framtidas EDBbruk Mulighet for å melde seg på korte kurssekvenser innen ulike emner... og mye mer! Vår gave til deg er en konsert med Halvdan Sivertsen - «Mellom oss». Torsdag kveld inviterer vi til en privat konsert med Bodøs store sønn Halvdan Sivertsen. Vår folkekjære scenepersonlighet med godt humør, tekster til ettertanke og musikalsk spenst, feirer jubileumet sammen med oss i Tromsø. Deretter følger en bedre middag med overraskelser av ymse slag - men nå sier vi ikke mer. Bli med da vel så får du se selv! FINALE BrukerForum starter torsdag 6. november kl , og avsluttes fredag kl

12 finale årsoppgjør Årsoppgjøret 2008 med FINALE Målgruppe: Vårt tradisjonsrike kurs «Årsoppgjøret med Finale» passer for alle erfarne FINALEbrukere, som ønsker en ajourføring av årets endringer, både faglig og programmessig. har deltatt på Eivind Simonsens årsoppgjørskurs hvert år siden 1992, med ett unntak. Kursene har jeg veldig sans for. I løpet av en dag gir han en god oversikt over hva som skjer i FINALE Årsoppgjør og forklarer nye ting i programmet. Kurset er en god start på årsoppgjørsesongen Gunnar Moldskred, Moldskred Regnskapskontor AS Vi Kursinnhold: Kurset tar for seg endringene i årets årsoppgjør, herunder endringer i lovverk, forskrifter og regnskapsstandarder. Det vil bli gjennomgått hvordan årets endringer skal håndteres i FINALE. Kurset foregår i plenum med forelesning og diskusjon. Programmet er ikke endelig fastsatt, men egen invitasjon vil bli sendt ut til alle våre kunder i god tid. Men noe av det vi skal gjennomgå er: 1. nyheter i FINALE 2. Nye regnskaps- og skatteregler 3. Nye forskrifter, anbefalinger og standarder 4. Aktuelle regnskaps- og skattespørsmål 5. Endringer i årets lignings skjemaer Forelesningsform og kursdokumentasjon: Foreleseren benytter PC med fremviser i plenumsal med gode muligheter for deltakerne til å stille spørsmål og ta opp egne problemstillinger underveis. Deltakerne får delt ut en fyldig kursperm, som også inneholder utskrifter av de framviste plansjer som er vist, i tillegg til annen aktuell dokumentasjon. Kursbevis vil bli utdelt som dokumentasjon på gjennomført oppdatering. 12

13 FinALE ÅrsoPPGjør /temakurs ÅrsoPPGjørEt 2008 MEd FinALE tromsø: oslo: 18.12, Alta: Ålesund: trondheim: Harstad:20.01 stavanger: et must! Vi kan tilby følgende nye temakurs! innføring i FinALE rapportering innføring i FinALE Avstemming innføring i FinALE konsolidering innføring i driftsmidler innføring i FinALE Analyse driftsmidler/forskjellsskjema Ans- Eierregister Flere næringer, dimensjonsbegreper/ beregningsenheter skatt og Alt-ut/Alt-inn Effektiv bruk av offentlig regnskap og notefunksjonen i FinALE rapportgenerator Analyse og tilleggsvariabler Aksjonærdatabasen og aksjeboka Hvordan legge inn tilleggsvariabler til kontantstrømsoppstillingen Hvordan sette opp regnskapsintegrasjon i FinALE Varighet ½ -4 timer avhengig av tema og ønsker. Pris: Ved bruk av telefon og Co-pilot er prisen kr pr påbegynt kvarter. Ved oppmøte eller kurs i våre lokaler er det vanlig timespris, minimum 1 time + eventuelt reise opphold lunsj osv. 13

14 Bedriftsintern opplæring Bedriftsintern opplæring Alt for mange fra firmaet som vil delta på kurs eller passer datoene dårlig? Da kan løsningen være bedriftsintern opplæring. En representant fra Finale Systemer kommer til din bedrift og holder kurs, eller dere kommer til oss i våre trivelige kurslokaler på Trollåsen, 12 min med tog sør for Oslo sentrum. Mange synes dette er en god måte å lære på. Det kan dessuten lønne seg økonomisk hvis man er flere som skal ha opplæring i FINALE-produktene. På et bedriftsinternt kurs kan man selv velge tema. Enten det er spesielle deler av programmene man ønsker opplæring i, eller det er en faglig oppdatering man ønsker, avtales dette direkte med oss på forhånd. Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt med oss på tlf for nærmere informasjon. Priser Brukerkurs dag 1 og dag 2, Fordypningskurs og Årsoppgjøret med FINALE: 2.950,- Bedriftsintern opplæring koster ,- pr. dag + reise- og oppholdsutgifter for kurslederen. Denne prisen dekker inntil 5 kursdeltagere. Dersom flere enn 5 deltagere, er prisen pr ekstra deltaker. 14

15 Godkjenning Godkjenning av kurs For autoriserte regnskapsførere Følgende er uttalt i brev av fra Kredittilsynet vedrørende våre kurs (også BrukerForum) som oppdatering for autoriserte regnskapsførere: «Når det gjelder godkjenning som oppdateringskurs for autoriserte regnskaps førere vises det til ny forskrift. I ny forskrift som trådte i kraft 1. mai 2001 gjelder fortsatt krav om faglig oppdatering av regnskapsførere. Regnskapsfører må ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon kunne påvise at oppdatering er gjennomført. I ny forskrift er 4-4 opphevet slik at kursarrangør ikke skal søke Kredittilsynet om godkjenning.» Ut fra dette framgår det at den enkelte regnskapsfører selv må vurdere hvilken relevans de enkelte kurs har for egen yrkesutøvelse i forhold til kravene i forskriften. For registrerte og statsautoriserte revisorer. Kredittilsynet foretok tidligere den formelle godkjenningen av etterutdanningskurs. Finansdepartementet har 19. desember 2002 gitt forskrift om endring i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer. Forskriftsendringen trådte i kraft 1. april Forskriftendringen innebærer at etterutdanningskurs ikke lenger kreves forhåndsgodkjent av Kredittilsynet. Utover dette foreligger ingen andre endringer i etterutdanningskravet. Revisor skal etter 1. april 2003 selv vurdere om kursets faglige innhold er i henhold til revisorforskriften 2-1. Vi vurderer alle våre kurs å telle som 7 timers faglig oppdatering for autoriserte regnskapsførere og for registrerte og statsautoriserte revisorer. Alle som deltar på kurs vil få utdelt kursbevis som dokumentasjon på gjennomført oppdatering. 15

16 kursledere 2008/09 Kurslederne Knut Lofsberg er utdannet ved skatteetatskolen i Oslo, og han er utdannet Bedriftsøkonom. Gjennom 12 års praksis som ligningsrevisor/ saksbehandler ved Oslo Ligningskontor, har han en bred erfaring innen regnskapskontroll og ligningsarbeid. Knut er kursansvarlig i Finale Systemer AS og foreleser på kursene: Brukerkurs Dag 1, Dag 2, Fordypningskurs, Finale og «Årsoppgjøret med FINALE» Eivind Simonsen har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI. Han har i mange år drevet eget regnskapskontor i Tromsø og har ledet utviklingen av FINALE produktene helt fra starten. Eivind er administrerende direktør i Finale Systemer as og foreleser på kursene: Brukerforum, Årsoppgjøret med Finale og enkelte andre kurs. Hermod Gundersen er utdannet registrert revisor og har 11 års praksis innen revisjon og rådgivning. Hermod har jobbet som økonomisjef i en av de største nordnorske oppdrettsbedrifter. Han har jobbet i PriceWaterhouseCoopers, og han har skrevet lærebok i regnskap/skatt og mva for fiskeflåten. Hermod arbeider nå som fagansvarlig ved hovedkontoret i Tromsø, og foreleser på kursene: Brukerforum, Årsoppgjøret med Finale og enkelte andre kurs. 16

17 Påmelding Firmanavn:... Adresse:... postnr./sted: TELEfon:... telefaks:... Deltaker:... kurs:... sted/dato:... dato:

18 Finale Systemer as Svarsending Oslo

19 ANALYSE ANALYSE ANALYSE RAPPORT- GENERATOR AVSTEMMING AKSJEBOK KRAFT RAPPORT- GENERATOR AVSTEMMING DIMENSJONER RAPPORT- GENERATOR REGNSKAPS - INTEGRASJON Høyt skattet Norges mest brukte programmer for regnskaps avslutning, regnskapsanalyse, skatte beregning og lignings dokumenter. Våre programmers brukervennlige løs ninger og avanserte teknologi har gjort FINALE til markedsleder på sitt område. FINALE Årsoppgjør som er midtpunktet i FINALEs programvarefamilie benyttes hvert år til mer enn norske regnskapsavslutninger. Spesielt for FINALE-systemet er at de enkelte moduler hver for seg utgjør selvstendige programmer, samtidig som de sammen fungerer tett integrert og gir brukeren avanserte verktøy. FINALE tilbyr også et omfattende service program, som bl.a. består av program vedlikehold, konsulent bistand og kurs. Gjennom avtaler sikres brukerne kontinu erlig brukerstøtte og telefonsupport. For mer informasjon om hvorfor så mange velger FINALE, se Hovedkontor Tromsø: Tlf.: , faks: Avd. kontor Oslo: Tlf.: , faks: E-post:

20 KRYSSPRESS AS - TROMSØ Meld deg på nå! Meld deg på enkelt ved å fylle ut elektronisk skjema på Du kan også melde deg på pr. e-post : eller kontakt oss på telefon Eventuelt kan du benytte skjemaet på side 17. Finale Systemer as Telefon: Telefax: Postboks 2207, 9268 Tromsø Finale Systemer as Telefon: Telefax: Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2013 2014 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2013/14 INNHOLD 2013/14 Vi går inn i vår 26. sesong og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Finale Systemer

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2004 Store visjoner Regnskapskontorkjeden Consis er i sterk vekst etter at de ble kjøpt opp av ØkonomiFOKUS, og består nå av 40 kontorer. Målet er

Detaljer

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard. FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg.

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8 Innholdsfortegnelse...3 1 1.1 Innledning 3 1.2 Om FINALE-mappen og FINALE-boken 3 1.3 Om Finale Systemer as 3 1.4 Produkter 3 3 1.4.1 FINALE Årsoppgjør 3 1.4.2 FINALE Skatt 4 1.4.3 FINALE Rapportering

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

PRODUKTKATALOG Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter

PRODUKTKATALOG Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter PRODUKTKATALOG Norges mest brukte programmer for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter 2 Finale Systemer as Flest årsoppgjør i Norge Finale Systemer AS er markedsleder innen programvare

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Returadresse: NARF Ekstra AS Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Kurskatalogen 2007 Påmeldingsskjema til NARF kurs Vennligst benytt ett skjema per kursnr./fagdagsted. Fyll ut opplysningene nedenfor og send skjemaet

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Program Årsoppgjørskurs 2014

Program Årsoppgjørskurs 2014 Program Årsoppgjørskurs 2014 1. Kort presentasjon av Finale Systemer as 2. Erfaringer fra Årsoppgjøret 2013 3. Innberetning av grunnlagsdata 4. Endringer i noen skatteregler fra 2013 til 2014 5. Begrensning

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

10 rimelige regnskapsprogrammer

10 rimelige regnskapsprogrammer Særtrykk fra PC World Norge nr 10-2005 R e g n s k a p s p r o g r a m m e r f o r s m å b e d r i f t e r Stortest: 10 rimelige regnskapsprogrammer Programvare for regnskap og økonomistyring kan fort

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

HÅRFINT FINALISTEN. samarbeid. Byr på massasje og eget kontor. Fikk fjernet kjeltringene. Vokser ut i verden

HÅRFINT FINALISTEN. samarbeid. Byr på massasje og eget kontor. Fikk fjernet kjeltringene. Vokser ut i verden FINALISTEN Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2006 Frisørkjeden Nikita ville konsentrere seg om å tjene pengene, derfor hyret de Økonor til å telle dem. SIDE 12-15 HÅRFINT samarbeid Byr på massasje

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2010

KURSKATALOG VÅREN 2010 KURSKATALOG VÅREN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJONSBREV TIL DEG... 3 GENERELL INFO,... 4 KURS FOR BEDRIFTER... 5 MOBILT KLASSEROM... 6 REFERANSER BEDRIFTSINTERNE KURS... 7 KURS, KOMBINASJONER OG SAMLEPAKKER...

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

Gylden sjanse. Tittel. Designer nye skjema Side 18-19. Thon satser i Nord-Norge Side7. Knytter bånd som coachere Side 10-11

Gylden sjanse. Tittel. Designer nye skjema Side 18-19. Thon satser i Nord-Norge Side7. Knytter bånd som coachere Side 10-11 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2007 Tittel Gylden sjanse Hver fjerde regnskapfører her til lands blir snart pensjonist. Og det står svært få klare til å fylle opp hullene etter dem. Det

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Høst 2013 Økonomi Jus Effektiv Hverdag www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Velkommen til Prokurs...3 Kursområder og servicetilbud...4 Våre samarbeidspartnere...5 Økonomi Praktisk årsavslutning...6

Detaljer