Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER"

Transkript

1 Eksportdokumenter Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

2 Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Enterprise Europe Network. Innovasjon Norge 2008 Telefon Telefaks Telefon Telefaks

3 Forord Det er med glede vi presenterer utgave nummer fem av Veileder i bruk av eksportdokumenter. Det er grunnleggende å forstå at eksportdokumenter, foruten bærere av informasjon, også har en viktig juridisk rolle, som kontraktsgrunnlag, bevismateriale for utførte handlinger, som underlag for å beregne toll og avgifter osv. For å unngå stopp i vare- og pengeflyten over grenser må du kunne presentere riktige handelsdokumenter i rett form og til riktig tid. Kapittel 1 og 2 kan med like stor fordel leses av daglig leder og logistikksjef som skipnings- og økonomiansvarlige. Det er mye penger og tid å spare i mange bedrifter ved å forenkle egne rutiner og bevisst bruke informasjonsteknologien som hjelpemiddel. I kapittel 3 gir vi en veiledning om hvordan du bruker de øvrige dokumentkapitlene. Stikkordsmessig omhandler disse kapitlene: 4. Handelsfaktura, andre typer fakturaer og pakkliste 5. Tolldeklarering ved eksport, transitt og statistikkmelding (EU) 6. Opprinnelsesbevis, for å få tollfordeler eller av formelle hensyn 7. Produktkontroll sertifikater med utvalgte eksempler 8 Transportdokumenter som instruksjon og etter transportform 9. Forsikringsdokumenter 10. Adresseliste til dokumentleverandører samt hjemmesider Hos oss som jobber med internasjonale handelsbetingelser i Innovasjon Norge har jobben med veilederen vært et typisk lagarbeid. Turid Dypedal, Sjur Klætte, Kathrine Kofstad og Maria C. Lundstad har alle bidratt på hver sine felt, og vært i kontakt med vårt nettverk som tilretteleggere av dokumentasjonen. Sist, men ikke minst har vi vært så heldige å kunne trekke veksler på en rekke ressurspersoner i Norstella, Mattilsynet, DnB NOR, Pronom, SGS, Kavli, Kuehne Nagel, if Skadeforsikring med flere. Vi håper veilederen blir et godt grunnlag for å jobbe med egen dokumentasjonsflyt. Med vennlig hilsen Innovasjon Norge, handelsteknisk avdeling VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 3

4 Innhold 1. Eksportdokumenter hva og hvorfor? Hvorfor har vi eksportdokumenter? Internasjonal handel mange parter med delvis ulike roller Dokumenter krav til form, innhold og håndtering Informasjonen som kreves i vanlige handelsdokumenter Elektroniske eksportdokumenter Arbeidet for enklere handelsprosedyrer Fordeler ved bruk av elektronisk dokumentasjon i internasjonal handel Hvordan bruke veilederen? Innledning Gjennomgående dokumentomtale Særskilte tilleggskrav? Handelsfaktura og pakkliste Innledning Handelsfaktura/Proformafaktura Sjekkliste Handelsfaktura Tollfaktura Pakkliste Tolldeklarering ved eksport Innledning Enhetsdokument (Single Administrative Document) Søknad om utførselslisens ATA-Carnet TIR-Carnet INTRASTAT for bedrifter registrert i EU VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

5 Innhold 6. Opprinnelsesbevis Innledning Certificate of Origin Generelt opprinnelsesbevis Opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler Fakturaerklæring Fakturaerklæring EUR-MED GSP fakturaerklæring Varesertifikat EUR Varesertifikat EUR-MED GSP Erstatningssertifikat Form A Nasjonale leverandørerklæringer Opprinnelsesbevis nasjonale Produktkontroll sertifikater Innledning Samsvarserklæring Erklæring om overensstemmelse nærmere om innhold Certificate of Conformity Clean Report of Findings Forhåndsinspeksjon av varer Plantesunnhetssertifikat (Phytosanitary Certificate) Sunnhetssertifikat for fisk nasjonalt eksempel Certificate of Health (Free Sale Certificate) Transportdokumenter Innledning Shipping instruction/transport advice Internasjonalt veifraktbrev CMR Bill of lading (B/L) Konnossement Sjøfraktbrev Sea Waybill Flyfraktbrev Air Waybill (AWB) Internasjonalt jernbanefraktbrev CIM Farlig gods Forsikringsdokumenter transportforsikring Innledning Forsikringssertifikat Forsikringsbevis (polise) Adresseliste VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 5

6 1. Eksportdokumenter hva og hvorfor? 1.1 HVORFOR HAR VI EKSPORTDOKUMENTER? Begrepene eksportdokumenter og handelsdokumenter brukes ofte om hverandre. Ved forsendelse av varer over grenser er eksportdokumenter en nødvendighet. For å forstå meningen med handelsdokumenter er det viktig å skjønne at disse dokumentene ikke bare er bærere av informasjon. De har også en juridisk betydning. Handelsdokumenter brukes: for at varer lovlig skal krysse grenser som et kontraktsgrunnlag mellom eksportøren og ulike tjenesteytere som bevismateriale, i tilfelle konflikt mellom ulike parter i forsyningskjeden De vanligste eksportdokumentene er handelsfakturaen, pakklisten, utførselsdeklarasjonen og fraktdokumentet. Et uklart eller et feilutfylt eksportdokument kan skape misforståelser. Da kan enten varene stoppe opp på grensen eller et annet sted under transporten, og i verste fall får du ikke betalt fordi underlaget for utbetaling er utilstrekkelig. Økt fokus på sikkerhet og krav om forhåndsvarsling av vareforsendelser, har ytterligere understreket betydningen av å presentere riktige handelsdokumenter i rett form og til rett tid. Det er viktig å være klar over at selv om eksportøren velger å sette bort dokumenthåndteringen, for eksempel til en speditør, er det som regel likevel eksportøren som i siste omgang har det formelle ansvaret for feilaktige og utilstrekkelige opplysninger. 1.2 INTERNASJONAL HANDEL MANGE PARTER MED DELVIS ULIKE ROLLER FNs økonomiske kommisjon for Europa, UNECE, har lagt ned et stort arbeid i å standardisere og forenkle internasjonal handelsdokumentasjon, i tillegg til å legge til rette for elektronisk dokumentoverføring. De har regnet på at en eksportør og en importør ved et varekjøp ofte ender opp med totalt: 18 forskjellige parter 40 ulike handelsdokumenter 360 kopier Norske eksportører, særlig på våre nærmarkeder i EØS, opplever stort sett en enklere virkelighet. Faktum er ikke desto mindre at når varer krysser grenser blir partene flere. 6 VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

7 Typiske parter i et internasjonalt varesalg er, foruten eksportør og importør: Tollvesen i eksport- og importlandet Andre kontrollmyndigheter i eksportlandet Andre kontrollmyndigheter i importlandet Myndigheter i transittlandet Eksportørs og/eller importørs transportør med tilhørende nettverk Havner, flyplasser, transport- og lagerterminaler under transporten Eksportørs og/eller importørs bank Eksportørs og/eller importørs forsikringsselskap De ulike partene kan ha forskjellige krav til samme dokument. For eksempel kan importlandets tollmyndigheter og kjøpers bank ha forskjellig syn på hvordan en riktig faktura skal se ut. Dette fører til at et internasjonalt handelsdokument blir mer innholdsrikt enn et nasjonalt. De enkelte parter kan også forlange forskjellig typer dokumenter, både for at vareforsendelsen skal komme fram og bli betalt. For sikkerhets skyld ender ofte eksportøren opp med å produsere en større antall handelsdokumenter der for eksempel to eksemplarer er til tollmyndigheter, tre til kjøper, fire til speditøren, to til banken og så videre. Du kan forenkle denne prosessen betraktelig ved å: bruke elektroniske systemer der du overfører informasjonen fra ordrebekreftelse/ kontraktstidspunkt over i handelsdokumentasjonen begrense antall handelsdokumenter til de viktigste (se neste side) prøve å bli enig med flest mulig parter i forsyningskjeden om å utveksle dokumentasjonen elektronisk I kapittel 2 går vi nærmere inn på hvordan du kan forenkle arbeidet med eksportdokumenter. 1.3 DOKUMENTER KRAV TIL FORM, INNHOLD OG HÅNDTERING For at et eksportdokument skal godtas av aktuelle parter stilles det ofte krav til form, innhold og håndtering. Under har vi listet opp en del viktige spørsmål du må kunne besvare for å sikre deg at dokumentflyten ikke stopper opp: Godtas standardblanketter og eventuelt hvilke? Hvem kan/kan ikke fylle ut dokumentet? Godtas elektroniske versjoner? Krav til språk? Hvor mange eksemplarer av dokumentet kreves og av hvem? Krav om original? Krav om tilleggsinformasjon utover det som er vanlig? Krav om tilleggserklæringer? Krav om undertegning og fra hvem? Krav om stempling og fra hvem? Krav om datering? Kan jeg gjøre endringer/overstrykninger i dokumentet? Krav om innholdsmessig samsvar med andre dokumenter? VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 7

8 1.4 INFORMASJONEN SOM KREVES I VANLIGE HANDELSDOKUMENTER VED EKSPORT Når du har fullført handelsfakturaen har du ofte prosent av den informasjonen du trenger for de andre eksportdokumentene. Da er det viktig å ha systemer som kan dra med seg denne informasjon over til andre dokumenter. Du sparer da både tid og unngår senere problemer på grunn av manglende overensstemmelse mellom de forskjellige dokumentene. Tabellen under er ment som et innspill til hvordan du kan jobbe for å forenkle din egen dokumentasjonsflyt. I tabellen fokuserer vi på den type handelsdokumentasjon som normalt alltid må være med når varer krysser grenser; fakturaen, utførselsdeklarasjonen, transportdokumentet og pakklisten. For innholdsmessig enkle vareforsendelser kan pakklisten i en del tilfelle erstattes av fakturaen. Noter: 1. Informasjonstyper muligheter: R = hentet fra register VA = informasjon hvor verdien varierer, men som kan automatiseres, for eksempel vektmål. 2. Isteden for at eksportøren fyller ut transportdokument kan han/hun ha en mal for skipningsinstruksjon til transportøren, i form av en Shipping Instruction eller Transport Advice. (Se Kap. 8). x informasjon som vanligvis kreves. (x) betinget nødvendig informasjon. Info.element Type Handels- Pakkliste Utførsels- Transportinfo 1) faktura deklarasjon dokument 2) Selgers fakturaadresse R x x (x) Selgers henteadresse R (x) x x Kjøpers fakturaadresse R x x x (x) Kjøpers leveringsadresse R x x x Ikke egen rubrikk Varemottaker ikke kjøper? (x) x Vareeier? (x) Notify-adresse VA x x (x) Evt. to order adresse R (x) (x) Datering utstedelse VA x x x x Datering forfall VA x Ordrenummer VA x TVINN-nr. (x) Annet referansenummer selger/kjøper VA x (x) Varebeskrivelse R x Detaljer x x Farlig gods? VA x x x HS-nummer R x Detaljer X + nasj.sifre (x) Pris VA x x Transport: Evt. rabatter VA x (x) Evt. tillegg VA x (x) Kolli, type VA x x x x Kolli, antall VA x x x x Vekt, netto VA x x x (x) Vekt, brutto VA x x x x Volummål (lastemeter, kubikkmeter mv.) VA x x Leveringsbetingelse VA x x x Frankatur- CMR Betalingsbetingelse VA x Freight prepaid/collect Etter krav CMR Navn på transportør R (x) x Deklarant = x Representant Transportform VA (x) (x) x x Navn/reg.nr. transportmiddel VA (x) (x) x x Opprinnelsesland R x x x (x) Evt. erklæring VA x Evt. referanse til norm eller standard R x Ref. person R x x x x Underskrift kvitteringer (x) (x) x Stempling av dokumentet (x) (x) x Rembursnummer/referanse (x) (x) Sted og dato for overtakelse av godset x Ønsket vedlegg angitt (x) (x) (x) 8 VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

9 2. Elektroniske eksportdokumenter 2.1 ARBEIDET FOR ENKLERE HANDELSPROSEDYRER Et betydelig arbeid er nedlagt både nasjonalt og internasjonalt for å forenkle prosedyrer i forbindelse med eksport av varer. Det internasjonale arbeidet skjer i dag i regi av FN-organet ECE (Economic Commission for Europe). For blant annet å ta seg av dette arbeidet har UN/ECE etablert organisasjonen UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business). EDI ( Electronic Data Interchange) oppsto på 1960-tallet i transportbransjen, som på den tiden prøvde å finne en løsning på det overveldende papirarbeidet. EDI ble utviklet ut fra behovet for effektiv kommunikasjon innen næringslivet ved hjelp av foreliggende informasjonsteknologi. EDI og elektronisk handel har blitt stadig mer utbredt som betegnelse på de teknologier og metoder som benyttes for å utveksle ulike typer forretningsinformasjon mellom handelspartnere. EDI defineres ofte som: Utveksling av strukturert informasjon mellom selvstendige datasystemer i form av standardiserte meldinger." De viktigste kommunikasjonsformene i elektronisk handel kan illustreres som følger: Kommunikasjon mellom mennesker. Eksempel: E-post. Kommunikasjon mellom mennesker og maskiner: Eksempel: Databaser. Kommunikasjon mellom maskiner: Eksempel: EDIFACT / XML, etc. Dataene i en strukturert melding (for eksempel en ordre) blir formatert i henhold til en avtalt standard, som letter den elektroniske overførselen fra ett datasystem til et annet. Dette blir gjerne kalt applikasjon-til-applikasjon kommunikasjon mellom datasystemer. Hensikten er å få til direkte utveksling av forretningsinformasjon mellom handelspartnere. VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 9

10 2.2 FORDELER VED BRUK AV ELEKTRONISK DOKUMENTASJON I INTERNASJONAL HANDEL Internasjonal handel stiller til dels kompliserte krav til handelsdokumenter. Bedrifter som handler internasjonalt må ikke bare forholde seg til handelspartneren, men også til transportfirmaer, speditører, meglere, banker, forsikringsselskaper, tollmyndigheter og andre statlige organer. Den informasjonen som oppgis av hovedpartneren i handelen er vanligvis påkrevd av alle andre parter som er involvert. Elektronisk dokumentoverføring gir alle partene mulighet til å motta opprinnelig informasjon uten manuell kopiering eller gjentatt registrering av samme data. Dette medfører tidsbesparelse og mindre feil. Figuren under gir eksempel på dokumenter som kan sendes elektronisk innen handel, transport og betalingsformidling: Overføring Bet. oppdrag Kundens bank Bet. advis Tilbudsforespørsel Tilbud Handelsordre Ordrebekreftelse Pakkseddel Faktura Leverandørens bank Godskriv advis Kunde Fraktbrev Bestilling av transport Leverandør Lasterapport/ Fraktbrev Bekreftelse Fraktbrev Tolldeklarasjon Svar fra toll Tolldeklarasjon Svar fra toll Transportør/Speditør Overføring Toll, kundens land Toll, leverandørens land Eksempelvis er det gjort beregninger som viser at for én enkelt forsendelse er inntil 28 forskjellige organisasjoner involvert. Over 40 ulike transaksjoner må settes i gang for å dokumentere prosessen: fraktbrev, kredittbrev fra banken til eksportøren, lastefortegnelse, osv. Det er blitt anslått at administrasjonskostnadene kan utgjøre så mye som 8-10 % av de totale kostnadene for en internasjonal varesending. Dette har ført til at fokus i økende grad er blitt rettet mot forretningsprosessene knyttet til behandlingen av de ulike meldingene, herunder hvordan disse kan effektiviseres og (eventuelt) standardiseres. Feil er også en viktig faktor i regnestykket. Dokumenter kan inneholde skrivefeil, skriften tolkes feil, eller det tastes feil når data skal overføres fra papir inn i et nytt datasystem. Hvis det er feil i handelsdokumentene kan forsendelsen bli forsinket. Økte lagerkostnader påføres og forsinkelsen virker negativt inn på produksjons-, distribusjons- og salgsleddene. 10 VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

11 Kortsiktige gevinster De kortsiktige gevinstene ved å ta i bruk elektronisk dokumentutveksling kan oppsummeres slik: Mindre arbeidsinnsats. De fleste av dagens dokumenter er produsert av ITsystemer. Undersøkelser viser at 70 % av alt som registreres inn i et datasystem, har vært registrert i ett eller flere andre datasystemer før. Ved bruk av elektroniske standarder blir data tatt vare på og videreformidlet elektronisk til aktuelle mottakere. På denne måten registreres data kun en gang. Deretter kan man i de øvrige ledd i prosessen basere seg på gjenbruk av de samme data (forutsatt at dataene er entydig definert). På denne måten reduseres ressursforbruket vesentlig. Reduksjon av feil. For eksempel feil ved inntasting av data. Når data kun registreres en gang og deretter blir benyttet ved all senere behandling, reduseres mulighetene for feil betydelig. Rask oversendelse. En sammenligning av vanlig brevporto med kostnader for datakommunikasjon slår fordelaktig ut for datakommunikasjonen. I sum snakker vi om økt kvalitet og effektivitet i form av færre feil og lavere arbeidskostnader pga. sparte timeverk og en kommunikasjon som kan måles i sekunder og ikke i timer. Langsiktige gevinster De mer langsiktige gevinstene ved bruk av elektronisk dokumentoverføring er: Færre handelshindringer. Mangel på kunnskaper om hvilke dokumenter det er nødvendig å benytte i samhandel med andre land er i seg selv en handelshindring. Dette er viktig å understreke fordi intet IT-system for elektronisk utveksling av handelsdokumentasjon kan erstatte mangelfull kunnskap om internasjonale dokumentasjonskrav. Ensartede elektroniske standarder vil på den andre siden kunne hjelpe til med å forenkle prosedyrene knyttet til internasjonal handel. I tillegg reduseres språkproblemene fordi standard kodene som benyttes i de elektroniske dokumentene er språkuavhengige. Raskere behandling og økt servicegrad. Dette som følge av at det ikke lenger er nødvendig å taste dataene inn på nytt hos mottaker. Dataene er kvalitetsmessig bedre (dvs. tilnærmet uten feil) og de overføres hurtig. Mindre kapital- og varebinding. Prinsipper for styring av lagerbeholdninger, som Just-In-Time (JIT), direkte vareforsyning og lignende fører til økt omløphastighet. Bruk av EDI og andre former for elektronisk dokumentoverføring kan ytterligere bidra til dette gjennom tids- og arbeidsinnsparing og mindre kapitalbinding. I sum er mulige langsiktige gevinster ved bruk av elektronisk dokumentutveksling bedre kundeservice, bedre lagerstyring og generelt bedre styring med vareflyten i forsyningskjeden. VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 11

12 I Norge er stiftelsen NorStella nasjonalt kontaktpunkt og kompetansesenter for elektronisk handel og forretningsdrift. For mer informasjon, ta kontakt med: NorStella C.J. Hambros pl. 2c 0164 Oslo Tlf.: Faks: VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

13 notater VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 13

14 3. Hvordan bruke veilederen? 3.1 INNLEDNING Med denne veilederen ønsker vi å vise hvordan forskjellige eksportdokumenter ser ut og hvilke funksjoner disse har. En rekke av papirdokumentene består av blankettsett med flere gjennomslag som, avhengig av situasjon og bakenforliggende regler, skal sendes ulike adressater, som varemottaker, tollmyndigheter, speditør, bank og så videre. I denne veilederen er kun første side av blankett eller det utfylte dokumentet gjengitt. 3.2 GJENNOMGÅENDE DOKUMENTOMTALE Nedenfor ser du hvilken systematikk som ligger til grunn for gjennomgangen av dokumentene: Formålet med dokumentet: En kort forklaring på hvorfor dokumentet utstedes og hva det skal brukes til. Standardisering: En stikkordsmessig beskrivelse av dokumentets utseende og eventuelle vedlegg. En del dokumenter er basert på internasjonale avtaler, og har en fast mal eller grunnvariant. Noen av dokumentene er forslag til internasjonale standarder, for eksempel fra FN, men må ses som anbefalinger snarere enn krav. Andre dokumenter er spesifikt nasjonale. Fordelene med standardisering er først og fremst at dokument malen er gjenkjennelig og gjør forfalskninger vanskeligere. Dessuten gir blankettoppsettet en anvisning på hvilke typer informasjon som skal tas med. Fylles ut av: Hvem som kan fylle ut dokumentet; eksportør, speditør, bank, offentlig myndighet eller andre. For en rekke dokumenter er det eksportøren, som i tilfelle tvistemål, sitter med det juridiske ansvaret for at opplysningene i dokumentet er tilstrekkelige og riktige. Visering / legalisering: Felles for visering og legalisering er kravet om at et dokument først er gyldig når en uavhengig tredjepart har godkjent det i form av stempel og underskrift. Ved krav om visering, må norsk handelskammer stemple dokumentet. Legalisering innebærer at en utenlandsk myndighet, dvs. konsulatavdelingen i en ambassade eller konsulatet, må godkjenne dokumentet. Vær oppmerksom på at ikke alle land har representasjon i Norge. For nærmere opplysninger om krav til visering og legalisering i de enkelte land (særlig en del u-land), viser vi til Operasjonen med å visere og legalisere dokumenter kan ta atskillig tid og bli en betydelig utgiftspost. Det er derfor viktig å forsøke å begrense slike krav til de tilfeller der det er et absolutt, lovfestet krav fra importlandet, hvor det kreves i en remburs eller når importøren insisterer på dette. 14 VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

15 Sendes til: Adressaten mottaker av dokumentet. Regler for utfylling: Regler for utfylling av en rekke dokumenter er gitt gjennom internasjonale avtaler En del dokumenter er likevel spesifikt nasjonale eller kan være underkastet særskilte krav. Se avsnitt 3.3. Reglene for riktig utfylling av eksportdokumenter er særdeles viktig å overholde når remburs brukes som betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Remburs er, enkelt sagt, betaling mot dokumenter. For at eksportøren skal få sin betaling må selgeren framskaffer de nødvendige dokumenter i tide, og innholdet må stemme med kravene i rembursen og regelverket. Opplysningene i dette avsnittet viser til gjeldende internasjonale rembursregler - UCP nærmere bestemt de artiklene i rembursreglene som eventuelt refererer til det aktuelle dokumentet. De fleste dokumentene du finner gjengitt i veilederen er relativt selvforklarende. Dersom du ønsker hjelp til ufylling kan du få veiledning av dokumentutsteder, erfarne speditører, dokumentavdelingene i de større forretningsbankene, importøren eller Innovasjon Norge. Dokumentet fås hos: Den norske eller den utenlandske instansen som utsteder dokumentet. Nærmere adresseopplysninger finner du i kapittel 10. Flere og flere dokumenter foreligger i dag som elektroniske maler. Elektronisk-versjon: Under denne rubrikken ser du hvilke elektroniske meldinger som per i dag foreligger i form av EDIFACT-meldinger. Vi har her avgrenset oss til å nevne EDI-meldinger da internasjonal standardisering her har kommet klart lengst. I praksis utveksles i dag eksportdokumenter elektronisk i en rekke formater, slik som EDI, XML, PDF, i Wordformat og så videre. Det er alltid viktig å undersøke i forkant om den du sender dokumentasjonen til aksepterer og kan motta din elektroniske versjon. Andre opplysninger: Vi gir her noen stikkordsmessige opplysninger for eventuelle særegenheter ved det aktuelle dokumentet, og forhold én bør være særlig oppmerksom på. 3.3 SÆRSKILTE TILLEGGSKRAV? Vi har i denne veilederen hovedsakelig begrenset oss til å vise eksempler på hvordan de enkelte eksportdokumentene ser ut i blankettform. Du vil likevel finne noen eksempler på ferdigutfylte dokumenter. Det er viktig å være oppmerksom på at hva som skal fylles ut i det enkelte dokument, vil avhenge av forhold som: Eventuelt eksportlisenskrav Importørens krav Varens beskaffenhet og holdbarhet Om varen defineres som farlig gods Nasjonale krav til spesielle erklæringer, stempler osv. på dokumentet VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 15

16 4. Handelsfaktura og pakkliste 4.1 INNLEDNING Ved eksport av varer utferdiges normalt en Handelsfaktura (Commercial Invoice), med opplysninger om levert varemengde, pris osv, på grunnlag av kontrakten mellom selger og kjøper. I punkt 4.3 gjengir vi en sjekkliste for hva en handelsfaktura normalt bør inneholde og en ordliste med vanlige fakturabegrep på engelsk, tysk og fransk. Vær oppmerksom på at ulike land i tillegg kan ha mer eller mindre detaljerte krav til utformingen av og opplysningene i fakturaen. Vi viser her til som nevner slike krav for de respektive land. Handelsfaktura Fakturaen, som bør sendes til importøren i god tid før forsendelsen, er et viktig grunnlag for tollmyndighetene i importlandet, blant annet for å: klassifisere varene riktig i henhold til landet eller tollunionens tolltariff slik at eventuelle toll- og importavgifter beregnes korrekt, og kontrollere om varene er underlagt importrestriksjoner I forbindelse med krav om tollfrihet eller tollpreferanser kan eksportører bruke faste tekster på fakturaen, såkalte fakturaerklæringer. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6. Opplysningene i handelsfakturaen utgjør erfaringsmessig ofte prosent av datagrunnlaget for de fleste andre handelsdokumenter. En rekke bedrifter bruker i dag elektroniske systemer som overfører informasjonen automatisk fra handelsfakturaen til andre handelsdokumenter. Se kapittel 1 og 2. Proformafaktura Ved eksport av varer som ikke er for salg (vareprøver og lignende) utferdiges ofte en Proformafaktura (Pro Forma Invoice). Som det ligger i begrepet er dette en faktura som kun utstedes for formens skyld. Proformafaktura utferdiges ofte i forbindelse med: søknad om importlisens åpning av remburs midlertidig innførsel forsendelser uten spesiell handelsverdi, slik som vareprøver, private eiendeler, gaver og lignende Selv om en pro forma faktura er ment for tollmyndighetene i importlandet, er den ikke en tollfaktura i betydningen nevnt under. 16 VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

17 Tollfaktura Tollmyndighetene i visse land krever en Tollfaktura (Customs Invoice), som skal skrives ut på en spesiell fortrykt blankett. VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 17

18 4.2 HANDELSFAKTURA/PROFORMAFAKTURA Formålet med dokumentet: En registrering av handelstransaksjonen mellom selger kjøper og en anmodning om å betale for de varene som omfattes av fakturaen. Underlag for tollbehandlingen i eksport- og importlandet. Grunnlagsdokument for banker ved overføring av penger og for forsikringsselskap ved beregning av forsikringsverdi. (Se kapittel 9). Hvis fakturaen er proforma, angis dette ved å føre opp betegnelsen proformafaktura (Pro Forma Invoice) i stedet for faktura øverst. I mange tilfelle lages en pakkliste som supplement til handelsfakturaen. Se avnitt 4.6. Standardisering: I utgangspunktet individuell utforming. Vanligvis A4 format. Fakturaen kan baseres på UN Invoice Layout Key. Se eksempel på neste side. Fylles ut av: Eksportøren. Visering/Legalisering: Ja, ved eksport til visse land. Det gjelder i hovedsak land i Midtøsten, Afrika og Latin- Amerika. Sendes til: Kjøperen. Regler for utfylling: Ja. Rembursreglene (UCP 600), artikkel 18. I kapittel 1 og på etterfølgende sider finner du sjekklister for hva en handelsfaktura normalt skal inneholde. Selv om det er hensiktsmessig å standardisere eget fakturaoppsett må en ikke glemme å ta høyde for og avsette plass til å imøtekomme eventuelle nasjonale særkrav. Et eksempel på dette er erklæringer enkelte lands myndigheter krever tatt med i fakturaen. Blanketten fås hos: Eksportøren utformer sin egen blankett som kan baseres på nevnte FN-standard. Elektronisk melding: Ja. Funksjonen dekkes av blant annet av EDI-meldingen EDIFACT/INVOICE. EU-direktivet om elektroniske signaturer (Direktiv 1999/93EC: On a community framwork for electronic signatures) åpner for bruk av elektroniske fakturaer innen EØS. Vær oppmerksom på at det kan komme endringer til direktivet. Andre opplysninger: Se vedlagte sjekkliste og fakturaordliste. Du finner et eksempel på koblingen av opplysningene fra fakturaen til tolldeklarasjon under avsnitt 5.2. Ved salg mellom EU-land skal selgers og kjøpers momsregistreringsnummer framgå av handelsfakturaen. Se også omtale av Intrastat- blanketten under punkt VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

19 0.0 VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER 19

20 4.3 SJEKKLISTE HANDELSFAKTURA Handelsfaktura Selgers / leverandørs navn og adresse. Kjøpers /varemottakers navn og adresse. Sted og dato for utstedelse. Ordrenummer el. referanse. Bestillingsdato / kjøpsdato. Kollienes antall, art, vekt, merker og nummer. Nøyaktig spesifikasjon av sendingens innhold, herunder opplysninger om vareslag (design, kvalitet, artikkelnummer) og nettomengde for hvert vareslag (stykktall, vekt eller mål etter bransjemessig sedvane). Den avtalte prisen for hver vareenhet og den myntenhet, varen er solgt i. Alle øvrige betingelser som er knyttet til betaling, salg, overtakelse og levering, herunder opplysninger om innrømmede rabatter eller prisnedsettelser med angivelse av deres karakter (art). I tillegg til de krav som er nevnt ovenfor er det ønskelig at fakturaen også inneholder opplysninger om varens opprinnelsesland, eventuell sammensetning (for eksempel for tekstiler) og varens tolltariffnummer (vanligvis etter HS-nomenklaturen). The commercial invoice Name and address of both seller and supplier. Name and address of both buyer and consignee. Place and date of issue. Order number or similar reference. Date of ordering / purchase. Quantity of package, as well as their type, weight, and any marks or numbers. Exact specification of contents of consignment, including information as to description of goods (design, quality, number of articles or similar) and net amount of each description of goods (number of pieces, weight or measurement according to usual practice in the business sector concerned). The agreed price for each product unit and type of currency in which the goods are sold. Any other conditions associated with payment, sale, transfer or delivery, including information concerning agreed rebate or price reductions with details as to their nature. In addition to the requirements specified above, it is desirable that the invoice should also contain information information about country of origin, and, where appropriate, the composition (for instance for textiles) of the goods, as well as their customs tariff number (normally by the Harmonized System). 20 VEILEDER I BRUK AV EKSPORTDOKUMENTER

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Eksportdokumenter Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre Innovasjon Norge 2004 Telefon

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm

Detaljer

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis Innhold 1 Innledning... 3 2 Frihandelsavtaler... 4 2.1 Hva er en frihandelsavtale? 2.2 Hva er preferansetollbehandling?

Detaljer

Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra?

Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra? Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra? Sjur Klætte Handelsteknikk Tyskland Betalingssikring Kontrakter/avtaler Handelsdokumenter Transport/logistikk Handelsavtaler Toll og avgifter Norge

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED. Trykkingsinstrukser

VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED. Trykkingsinstrukser VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm i lengden.

Detaljer

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Tolldirektoratet Toll- og vareførselavdelingen Notat Type/tema: Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Til: Høringsinstansene Fra: Tariff- og opprinnelsesseksjonen

Detaljer

Tollbrosjyre. Veiledning ved import og eksport av varer. Posten og Bring ønsker å være de mest kompetente logistikkpartnere for din bedrift.

Tollbrosjyre. Veiledning ved import og eksport av varer. Posten og Bring ønsker å være de mest kompetente logistikkpartnere for din bedrift. Bring, eid av Posten Norge AS, er en samling spesialister innen post og logistikk i Norden Tollbrosjyre Veiledning ved import og eksport av varer Les mer på bring.no/toll Posten og Bring ønsker å være

Detaljer

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Chile

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Chile TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 01.12.04 2002/2900 756.0 Chile Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Sjur Klætte Tlf.: 22 86 04 57 Faks: 22 86 02

Detaljer

TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert skjema skal være 210 x 297mm. Det tillates likevel en toleranse på høyst minus 5 mm

Detaljer

VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED. Trykkingsinstruks

VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED. Trykkingsinstruks VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss

Detaljer

VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstrukser

VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstrukser VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 29.08.2002 2002/289 756.0 Jordan Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Tone Olavsen Tlf.: 22 86 08 25 Faks: 22 86

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Colombia. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Colombia. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 14/55652 Ark. nr.: 754 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 22.08.14 Deres dato: Tariff- og opprinnelsesseksjonen Deres ref: RUNDSKRIV TIL TOLLVESENET

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED. Trykkinginstrukser

VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED. Trykkinginstrukser VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED Trykkinginstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst

Detaljer

Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD OPPRINNELSESPRODUKTER

Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD OPPRINNELSESPRODUKTER Tillegg I Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER - ARTIKKEL 1 Definisjoner AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET

Detaljer

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir muligheter

Detaljer

VEDLEGG II VARERS TOLLMESSIGE STATUS SOM EU-VARER OG BESTEMMELSER OM EUROEN AVSNITT I. Varers tollmessige status som EU-varer.

VEDLEGG II VARERS TOLLMESSIGE STATUS SOM EU-VARER OG BESTEMMELSER OM EUROEN AVSNITT I. Varers tollmessige status som EU-varer. VEDLEGG II VARERS TOLLMESSIGE STATUS SOM EU-VARER OG BESTEMMELSER OM EUROEN Artikkel 1 Dette vedlegg fastsetter reglene for gjennomføring av bestemmelsene om tollmessig status som EU-varer og bruk av Euroen

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING - 2 - VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Singapore

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Singapore TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 13.01.2003 2001/3897 756.0 Singapore Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Leif-Ottar Pettersen Tlf.: 22 86 07 90

Detaljer

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei Søknad om universalgaranti Søker Søkerens navn Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer.

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL

DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL LOGG DEG INN PÅ DHL ONLINE SHIPPING 2 LAG NY FORSENDELSE 3 Adresseinformasjon Address Details 3 Forsendelsedetaljer Shipment Details 4 Velg produkt og ekstraservice Service

Detaljer

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008 Veileder Innhold i et forhåndsvarsel Tollvesenet September 2008 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Forhåndsvarsling per transporttype... 4 2.1 Hvordan bruke tabellen... 5 2.2 Definisjon av X, Y, og Z... 6 2.3

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 12.12.2006 2003/01203 756.1 Libanon Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Susann Nilsen Tlf.: 22 86 07 25 Faks:

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Albania. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Albania. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 01.08.11 Deres dato: Saksbehandler: Silje Gjerp Solstad Vår ref: 2010/29550 Deres ref: t: 22 86 08 24 f: 22 86 02

Detaljer

Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE

Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE Vedlegg 3 - OPPRINNELSESREGLENE FORSKRIFT OM VARERS OPPRINNELSE MV VED BRUK AV TOLLPREFERANSESYSTEMET FOR UTVIKLINGSLAND (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES - GSP) Finans- og tolldepartementet har 20. februar

Detaljer

SPESIELLE BESTEMMELSER SOM AVVIKER FRA BESTEMMELSENE FASTSATT I TILLEGG I INNHOLD. Spesielle bestemmelser for bilateral handel

SPESIELLE BESTEMMELSER SOM AVVIKER FRA BESTEMMELSENE FASTSATT I TILLEGG I INNHOLD. Spesielle bestemmelser for bilateral handel SPESIELLE BESTEMMELSER SOM AVVIKER FRA BESTEMMELSENE FASTSATT I TILLEGG I INNHOLD Tillegg II Artikkel 1 Artikkel 2 VEDLEGG I VEDLEGG II VEDLEGG III VEDLEGG IV VEDLEGG V VEDLEGG VI VEDLEGG VII Spesielle

Detaljer

Iverksetting av frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) M a r o k k o. herunder iverksetting av

Iverksetting av frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) M a r o k k o. herunder iverksetting av TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Toll- og avgiftsavdelingen Vår dato Vår referanse Ark.nr 14.12.1999 96/3653 756/2-Marokko Saksbehandler Deres dato Deres referanse Per E. Ask Johannessen. Tlf.: 22860411. Faks:

Detaljer

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Hong Kong, Kina. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Hong Kong, Kina. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 22.10.2012 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2010/00589 Deres ref: t: 22 86 04 27 f: 22 86 02

Detaljer

av 15. august 2005 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987.

av 15. august 2005 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. EN EN VEDTAK NR 4/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 15. august 2005 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Alminnelige formål og prinsipper 1. For å forenkle handelen mellom EFTA-statene og

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Montenegro. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Montenegro. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 10.10.12 Deres dato: Saksbehandler: Leif-O. Pettersen Vår ref: 2011/46459 Deres ref: t: 22 86 07 90 f: 22 86 02 24

Detaljer

REX Registrert Eksportør System

REX Registrert Eksportør System Tolldagen 14. november 2016 REX Registrert Eksportør System Helene Hval - Tariff- og opprinnelsesseksjonen, Tolldirektoratet REX-Prosjektet - REX Registrert Eksportør System - Bakgrunn: GSP - ordningen

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) Costa Rica og Panama

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) Costa Rica og Panama Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 12.08.2014 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2013/01015 Deres ref: t: 22 86 04 27 f: 22 86 02

Detaljer

PROTOKOLL B. Referert til i artikkel 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B. Referert til i artikkel 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B Referert til i artikkel 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT

Detaljer

Bransjens spesialkompetanse Norske Flyspeditørers Forening

Bransjens spesialkompetanse Norske Flyspeditørers Forening Bransjens spesialkompetanse Norske Flyspeditørers Forening Informasjonsmøte 1. juni 2010 SAS Radisson Blu Airport Hotel Mona Juell styreleder i LTL region Øst Foreningens hovedfokus Spesialkompetanse i

Detaljer

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 5 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel

Detaljer

Spedisjonstariff Bring Cargo AS

Spedisjonstariff Bring Cargo AS Spedisjonstariff Bring Cargo AS Gjeldende for Internasjonal godstransport; Bil Utland, Flyfrakt, Oversjø og Offshore & Energy Del 1 - Terminaltjenester Terminalhåndtering; Offshore Pr. 100 kg Vekt i Kg

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Kontroll ved mottagelse av remburs og utstedelse av dokumenter

Kontroll ved mottagelse av remburs og utstedelse av dokumenter Kontroll ved mottagelse av remburs og utstedelse av dokumenter Innledning Gjennom denne folderen søker vi å gi en god forståelse av hvordan rembursens betingelser skal tolkes, slik at dokumentene som skal

Detaljer

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkeinstruksjoner

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkeinstruksjoner TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1 Trykkeinstruksjoner 1. Hvert formular skal være 210 x 297mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5mm eller pluss

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Tunisia

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Tunisia TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 21.09.2005 2003/3639 756.1 Tunisia Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Tone Olavsen/Ulf Hoberg Tlf.: 22 86 04

Detaljer

VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING

VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII OMTALT I ARTIKKEL 2.4 VEDRØRENDE HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Internasjonale konvensjoner, rekommandasjoner og standarder

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet Tollregion Nord-Norge v/ Atle Joakimsen s oppbygging er en etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert med et sentralt direktorat, og en lokalforvaltning med seks tollregioner med underliggende

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Digitale anskaffelser. EHF Standardformat

Digitale anskaffelser. EHF Standardformat Digitale anskaffelser Standardformat Hvorfor er det lurt å standardisere Gjenbruk av data i hele den digitale anskaffelsesprosessen både for leverandør og oppdragsgiver. Gjennom elektroniske standardprosesser

Detaljer

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- INNHOLD AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Artikkel 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON

Detaljer

Bestillingsskjema ATA-carnet

Bestillingsskjema ATA-carnet Bestillingsskjema ATA-carnet CARNETINNEHAVER Navn Norges Motorsportforbund Orgnr 983 197 809 Adresse Nedre Storgate 42 Postnr 3015 Poststed Drammen CARNETETS REPRESENTANT (her skal du fylle inn) Navn Telefon

Detaljer

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B REFERERT TIL I ARTIKKEL 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT

Detaljer

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser 16. april 2008. Liv Kristin Rundberget rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships Hovedpunkter:

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

Hvem kan få carnet og hvilke varer kan ha et carnet?

Hvem kan få carnet og hvilke varer kan ha et carnet? Hva er et ATA-carnet? Hvem kan få carnet og hvilke varer kan ha et carnet? Forutsetninger for å få et carnet ATA-carnet regler Unntak for enkelte land Søke om carnet Carnet-sammensetning Stempling av carnet

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Gjennom EØS-avtalen. Også en del av EU

Gjennom EØS-avtalen. Også en del av EU Gjennom EØS-avtalen Også en del av EU Opprettet i 2006 Europakommisjonen EØS ) BLD ( Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet ) Grant Agreementmellom Forbrukerrådet og EU-kommisjonen ved EAHC

Detaljer

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale)

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) AS Vinmonopolet Oppdatert 29.11.2013 Side 1 av 6 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produksjonssetting av nye meldingstyper... 3

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 136/2005 av 21. oktober 2005 om endring av protokoll 4 til EØS-avtalen om opprinnelsesregler... 1

EØS-komiteens beslutning nr. 136/2005 av 21. oktober 2005 om endring av protokoll 4 til EØS-avtalen om opprinnelsesregler... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 63 12. årgang 8.12.2005 2005/EØS/63/01 EØS-komiteens beslutning nr. 136/2005 av

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6 Fortsetter om salgsforretningsprosessen I dag Spørsmål om øv. 5, oppg. 2 Om Innkjøpsforretningsprosessen Oppgave 2. Forklar hvordan de enkelte statusfeltene

Detaljer

Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID Vedlegg V OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret Omberegningssøknader Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, tollinspektør Lene Løken og tolloverinspektør Trond Johansen

Detaljer

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 PROTOKOLL B DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 PROTOKOLL B¹ DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID --------

Detaljer

Utvalg for internasjonal handelsforenkling

Utvalg for internasjonal handelsforenkling Ref-utvalg-281113-V02 Referat Utvalg for internasjonal handelsforenkling Møte 28.11.2013 Utvalgsmedlemmer og observatører til stede: Jan Hilleren Trude Feirud Arne Foss Iren Hofseth Sjur Klætte Hanne Grande

Detaljer

VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 1 VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID 2 VEDLEGG 3 DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID --------

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

REMBURSHANDEL REMBURS SOM OPPGJØRSFORM I INTERNASJONAL VAREHANDEL

REMBURSHANDEL REMBURS SOM OPPGJØRSFORM I INTERNASJONAL VAREHANDEL REMBURSHANDEL REMBURS SOM OPPGJØRSFORM I INTERNASJONAL VAREHANDEL Dette er ment å være en kort innføring i hvordan remburs som oppgjørsform fungerer, hvordan rembursinstrumentet er bygget opp, og ikke

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Peru. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Peru. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 22.06.2012 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2010/26517 Deres ref: t: 22 86 04 27 f: 22 86 02

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Verdt å vite om leveringsbetingelser

Verdt å vite om leveringsbetingelser Verdt å vite om leveringsbetingelser Transportforsikring av varer Incoterms 2010 gjensidige.no/bedrift Leveringsbetingelser Incoterms 2010 Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

TMV Utvikling Ekspressfortolling landevei

TMV Utvikling Ekspressfortolling landevei Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel TMV Utvikling Ekspressfortolling landevei Møte Norstella 23. april 2015 TMV Utvikling Bakgrunn Mandat TMV Utvikling Basert på utredninger gjort i inn- og

Detaljer

Agenda. Tema Prosjekteier Pål Hellesylt ønsker velkommen

Agenda. Tema Prosjekteier Pål Hellesylt ønsker velkommen www.toll.no Side 1 Agenda Tema 09.00 Prosjekteier Pål Hellesylt ønsker velkommen 09.45 Etatens virksomhetsstrategi og ekspressfortolling v/ tolldirektør Øystein Børmer 09.45 10.00 Pause 10.00 11.30 Presentasjon

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Ukraina. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Ukraina. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 21.05.2012 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2010/07943 Deres ref: t: 22 86 04 73 f: 22 86 04

Detaljer

PROTOKOLL 4. om opprinnelsesregler. Innhold AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET "OPPRINNELSESPRODUKTER"

PROTOKOLL 4. om opprinnelsesregler. Innhold AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER PROTOKOLL 4 om opprinnelsesregler Innhold - Artikkel 1 Definisjoner AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET "OPPRINNELSESPRODUKTER" - Artikkel 2 Generelle vilkår - Artikkel

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) E g y p t

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) E g y p t TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 27.07.2007 2003/00152 756.1 Egypt Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Leif-O. Pettersen Tlf.: 22 86 07 90 Faks:

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer