NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører."

Transkript

1 NorStella Det er i dag inngått følgende avtale mellom Distributører av ehandelsmeldinger og NorStella om felles samtrafikkavtale (se vedlegg) Avtalen forvaltes av NorStella gjennom forumet b2bconnect.no Basware einvoices OY EDB IT Drift AS ErgoGroup AS EuroNova AS Integrasjonssystemer AS Itella AS Logiq AS Posten Norge AS Visma Software AS Avtalen omfatter følgende distributører. Avtalen gjelder fra og for ett år av gangen. Oppsigelse av avtalen kan skje med 3 måneders varsel. Avtalen fornyes for ett år av gangen.

2 Forpliktende underskrift For Basware einvoices OY: _ For EDB IT Drift AS: For ErgoGroup AS: _ For EuroNova AS: For Integrasjonssystemer AS: _ For Itella AS: For Logiq AS: _ For Posten Norge AS: For Visma Software AS: _ For NorStella:

3 1. Generelt AVTALE MELLOM DELTAGERE I SAMTRAFIKK-GRUPPEN OG NORSTELLA Avtalen gjelder deltagelse i Samtrafikk-gruppen, b2bconnect. Deltagelsen i Samtrafikkgruppen omfatter distributører av ehandelsmeldinger. Deltagerne må oppfylle et minimum av det tekniske og operative krav som beskrives i Samtrafikkavtalen. Det stilles ingen krav til distributørenes økonomiske eller finansielle stilling. 2. Formål og verdi Det primære målet er å øke trafikken og utbredelse for ehandelsmeldinger i avtalen, basert på internasjonale formater. En forutsetning for dette vil være en samordning av betingelser, de verktøy som benyttes (utvekslingsavtale, sikkerhetskrav ved utveksling, identifisering av utvekslingsmotpartene, formater, konvoluttering, kommersielle vilkår). 2.1 Verdi for Distributørene Skape økt verdi for eksisterende kundemasse Oppnå økte trafikkinntekter og avkastning på eksisterende kundemasse Redusere kostnader ved oppkobling mot andre utvekslere Øke andel elektronisk utveksling på bekostning av papirpost (øke kaken) Lettere påvirke e2b formatgruppen i e2b Forum Sterkere ifm. internasjonal samhandling 2.2 Verdi for Utstedere/Mottakere av handelsmeldinger Lav terskel for å knytte seg opp mot andre utstedere/mottakere Større volum i markedet gir investeringsgrunnlag Forutsigbarhet mhp.forsendelse og adressering Mulighet for effektiv utveksling også av andre dokumenttyper Viktig for formatgruppen å få innspill fra en samlet utvekslingsgruppe

4 3. Rolle - avklaring Avtalen mellom distributørene, Samtrafikk- avtalen, finnes i eget vedlegg 3.1 Konseptuell modell en til en relasjon Prinsippet er at en distributør har egne forretningsmessige avtaler med sin avsender/mottaker o Deltagerne i Samtrafikk-gruppen forplikter seg til å følge den felles samtrafikksavtalen og de anbefalinger deltagerne kommer frem til i fellesskap. Deltagerne må signere på denne fellesavtalen, men om det er andre avtaler, tillegg mellom to aktører, etc. henvises de til et endringsbilag mellom aktørene. Etter hvert som nye meldingsaktører slutter seg til Samtrafikk-gruppen skal oppdateringer av avtalen sendes ut til medlemmene. o Den enkelte distributør har bare ansvaret for trafikken til neste ledd (annen distributør/kunde). (Distributøren trenger bare å vite hvem neste ledd er, og om aktøren er tilknyttet nettverket og dens avtaler).

5 o Hovedprisnippet er at det er fri (gratis) utveksling mellom distributørene. Dersom dette vil virke urimelig for en av partene kan det inngås egne merkantile betingelser. Transaksjonskostnader mellom distributør og kunder avtales separat (forretningsavtaler). o Det skal være lav terskel for deltagelse i Samtrafikkgruppen, hvor aktørene oppmuntres til å følge de anbefalinger gruppen kommer frem til. Terskelen skal likevel ikke være så lav at det ikke er noe verdi å være med i klubben. Terskelen skal heller ikke være så høy at noen faller utenfor i første omgang (skal være inkluderende)

6 3.2 Avtalen for deltagere i Samtrafikk-gruppen b2bconnect Deltagere i samtrafikkgruppen, b2bconnect Administrator Samtrafikk-administrator administrerer samtrafikk-avtalen og Samtrafikk-gruppen Nettverk o NorStella som Samtrafikk-administrator opererer på vegne av Samtrafikkgruppen og har sekretariatsansvaret mht. møteinnkalling, referat, arrangerer frokostmøter, studietur til Finland, presentasjon av vellykkede eksempler, søker offentlig støtte etc. Samtrafikk-gruppen ledes av en representant av distributørene. o NorStella skal utvikle, administrerere og bidra til videreutvikling av de elementer som inngår i samtrafikk-avtalen på basis av erfaringer og innspill fra deltagerne. Denne avtalen skal være et levende dokument og vedlikeholdes jevnlig. o Aktiv markedsføring av samtrafikk-gruppen gjennom egen web-side (www.b2bconnect.no), med nyhetsbrev, pressemelding etc. o Etablering av nettverksregister over deltagere i samtrafikk gruppen, avsender, mottaker etc. Registeret skal minimum inneholde kontakt-informasjon, men etter hvert, avhengig av deltagernes ambisjonsnivå, også kjøreregler for hvordan man utveksler informasjon (for eksempel adressering), formater, statistikk over samlet volumdata for deltagerne, etc. Målet er å effektivisere prosessen for både kunder og for deltagere i samtrafikk-gruppen. o Innspill og påvirkning i den internasjonale utviklingen av standardisering av ehandelsmeldinger basert på samarbeidet mellom UBL og UN/CEFACT i NESprosjektet o Utarbeide guidelines for overgang til nye meldingsformater o Utarbeide mappingsregler mellom ulike formater

7 4. Handlingsplan/prioritetsplan for 2007 Ferdigstiller samtrafikkavtalen Små ting gjenstår, en forside og litt rettelse Oversetter til engelsk Det koster 5000 kr og det tar noe tid, 1 til 2 uker Egen hjemmeside Har hentet inn informasjon fra Custom Publish. Hjemmesiden blir publisert ca 2-4 uker etter signering av kontrakt. Etter signering får man tildelt brukernavn og passord og kan straks starte med å lage innhold til hjemmesiden. Custom Publish på sin side skal jobbe parallelt med å lage logo og design. Design av logo koster kr. Malen til hjemmeside koster Oppstart/implementering koster Lisensleie/drift/support koster 2300 per mnd. Har sendt søknad om domene navnet b2bconnect og det koster 500kr i engangsetablering, og 50kr per år. Er vi raskt ute kan hjemmesiden stå klar til 1. April. Løpende oppdatering av informasjon fra NES-samarbeidet NorStella deltar sammen ehandelssekretariatet i NES-samarbeid i Samtrafikk-gruppen får løpende oppdatering av dette arbeidet gjennom NorStella. Nettverksregister Nettverkregister settes opp når hjemmesiden er ferdig. Det er estimert 1 uke. Første uken i april er påske, så den 16. April bør en slik register være klar. Frokostmøte Når hjemmesiden og nettverkregister t arrangeres et åpen frokost seminar for å lansere samtrafikk-gruppen og Samtrafikk-avtalen. Møtet arrangeres en gang i mai. I tillegg tas det sikte på ytterlige to åpne frokostmøter i løpet av høsten. Hvert frokostmøte vil koste ca. kr ,-. Studietur til Finland Arrangeres en gang i juni eller etter sommerferien. Målet er å se hvordan det fungerer for Tieke som har samtrafikk- og ERP- i tillegg til bankene grupperes under seg. Det er nyttig å lære av erfaringer som er opparbeidet i Finland. Finansiering. Dette betyr at de direkte oppstartskostnadene i form av Samtrafikk-avtalen, oversettelse til engelsk, samt etablering og drift av hjemmesiden vil være ca ,- Kostnader i forbindelse med frokostmøter er lik ca ,-. I tillegg kommer egeninnsats til selvkost 300 kr. pr. time, anslått til 200 timer = ,-. Det betyr at kostnadene, inkludert etableringskostnader, blir for Det gir en kostnad pr. deltager på kr. Det er 9 deltagere i Samtrafikk-gruppen pt. Det gir en månedlig avgift på kr. 1900,- pr. mnd., dvs. kr ,- pr. år pr. deltager. Kostnadene for år 2 avtales når handlingsplan for 2008/9 vedtas av Forumet. Avtalen gjelder fra og til

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL 25. september 2008 HØRINGSNOTAT FRA b2bconnect-gruppen AGFA vurdering og anbefalinger om elektronisk faktura i staten. INNLEDNING Vi vil med dette oversende vårt høringssvar fra b2bconnect-gruppen. B2bConnect

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN Warmlandsregionen i Sverige har hatt en mer vellykket innføring av efaktura til bedrifter og kommuner enn i Norge. Hvorfor? Et EU-finansiert

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Versjon 1.0 25. mars 2008 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER Kredittilsynet Side 1 av 35 INNLEDNING Høsten 2006 laget Kredittilsynet en veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften spesielt rettet

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer