EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008"

Transkript

1 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36

2 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk presidentvalg i USA med sin visjon om forandring og utvikling. Samtidig har hele høsten vært fullstendig mediadominert av negative signaler og meldinger om krise og ragnarokk. Vi har gått fra å være på toppen i en konjunkturoppgang med meget gode resultater og utvikling av nye terminaler og satsinger til lavkonjunktur og finanskrise. Hele verden opplever nå en negativ vekst, både i bruttonasjonalproduktet, finans- og kredittmarkedet, boligmarkedene og en rekke andre sentrale deler av næringslivet. Bygge- og anleggssektoren ser ut til å bli særlig hardt rammet, sammen med bl.a. bil- og båtbransjen. Når viktige bransjer rammes, får vi dominoeffekter i næringslivet. Aftenposten har på en god måte illustrert dette med artikkelen «En sofa, mange skjebner». En usolgt sofa i butikken i Oslo får dramatiske følger for dem som jobber hos trevareleverandøren i Måndalen, hos stoffprodusenten i Innvik og på ullmottaket på Tynset. En slik samlet nedgang i forbruk og omsetning hos industrikundene slår entydig inn i form av redusert behov for godstransport. Vi i Tollpost Globe har fulgt volumutviklingen meget nøye. Vi var derfor foreberedt på en lavkonjunktur tidlig i sommer, og innførte de første tiltakene i august. Vi har deretter jobbet målrettet med prosjekt Ny Tid, for å redusere kostnadene og sikre en grundig omstillings- og nedbemanningsprosess som ble avsluttet 1. desember. Dette gjør vi for å sikre både vår og våre kunders konkurransekraft i I vår bransje ser vi at mange bedrifter avventer utviklingen og resultatene før de gjennomfører tiltak, mens våre tiltak og handlinger gjennomføres på bakgrunn av våre analyser og prognoser for fremtiden. I dette nummeret tar vi en nærmere kikk på julehandelen, vi besøker KID og Black Design, i tillegg til små og store nyheter både i Tollpost Globe og i bransjen for øvrig. Ha en trivelig jul! Robin Olsen Adm.direktør «Det er ikke noe som er så vanskelig å utføre, har så liten sjanse til å lykkes, eller er så farlig å håndtere som innføringen av en ny tingenes tilstand.» (Niccolo Machiavelli)

3 MILJØMERKET Trykksak Innhold Wind of Change s 2 Trimmet for å møte kundenes behov s 4 Konferansen Transport og Logistikk 2008 s 7 Logistikkavdelingen i Tollpost Globe: s 11 Bindeleddet mellom transportør og kunde Black Design side 28 Luna Norge AS først ute s 14 25,25 meter langt vogntog til Alnabru Kundens beste venn s 16 KID Interiør på farten med Tollpost Globe: s 20 «Steikje fine nisser» Vestland, Vestland s 25 Luna Norge AS først ute side 14 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 3500 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Ole A. Hagen, Odd Ustad, Svein Thompson. Foto: Ole A. Hagen, Kjell Brustad, Scanpix, Odd Ustad, Black Design Black Design - s 28 Sort magi på Skogn! Næringslivets logistikkpris s 32 Opprinnelsesmerket strøm s 35 - et klimabidrag fra Tollpost Globe Miljøtre på 3,25 noen høyere? s 36 Julehandelen før og nå s 36 Odd K. Bjørndal, en typisk tollposter: s 38 Midt i smørøyet midt i Norge!

4 Trimmet for å møte kundenes behov Tollpost Globe har trimmet hele organisasjonen og er bedre rustet til å møte kundenes behov enn noen gang. Av Svein Thompson BNP-veksten faller overalt Robin Olsen Terje Stuve Kundene skal merke at vi er bedre enn noen gang. I en ny og tøffere hverdag er kostnadseffektiv logistikk mer viktig enn noen gang. Det er hele Tollpost-systemet giret for å levere, sier administrerende direktør Robin Olsen. I løpet av to hektiske måneder har Tollpost kuttet kostnader og gjort seg klare til å møte en ny virkelighet. Prosjektet er kalt Ny Tid, og målet er å kutte de årlige kostnader med 160 millioner kroner. Jeg er veldig fornøyd med måten dette har vært Fallende varekonsum (kilde: SSB) taklet på. Nå skal vi sammen sørge for at selskapet fortsetter å vinne markedsandeler og blir oppfattet som det beste alternativet med høyest kvalitet av våre kunder, sier Olsen. Lavere vekst siden februar Etter flere år med kraftig vekst har vi målt en reell nedgang i veksten. Kort sagt er det forbruket av varer som avgjør hvor mye gods som skal fraktes. Sammen med byggevirksomheten er det derfor privat forbruk som

5 Faksimile NRK Dagsrevyen 31. oktober avgjør hvor stort markedet for godstrafikk er i Norge. Vi så allerede i februar-mars på våre tall at den kraftige veksten ville gi seg. Etter hvert flatet veksten helt ut og fra i høst har vi observert lavere fraktvolumer enn på samme tid året før. Man regnet tidligere med at en lavkonjunktur hadde et tidsperspektiv på 3-5 år. Men endringstakten i samfunnet er vesentlig raskere nå enn tidligere. Vi håper alle at trenden vil snu så raskt som mulig, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen. I oktober var varekonsumet 3,2 prosent lavere enn i samme måned i Nedgangen fra september til oktober var på 1,0 prosent. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen har skutt fart siden sommeren. Til sammenligning hadde Norge en årsvekst i varekonsumet på hele ti prosent for ett år siden. Bransjeforeningen LTL forventer en nedgang på pst i volumene i 2009, vi gjennomfører Ny Tid for å sikre konkurransekraft for selskapet inn i fremtiden, sier Hagen. Faksimile NRK Dagsrevyen 31. oktober

6 Åpen kommunikasjon Mens andre aktører i bransjen lenge har sagt at det ikke er noen grunn til svartmaling, har Tollpost Globe lagt vekt på å kommunisere det selskapet mener er et kraftig skift i markedet. Vi har hele tiden lagt vekt på å ha en åpen kommunikasjon utad om hvor mye og hvorfor vi kutter kostnader nå. Prosjektet har vært omtalt både på NRK Dagsrevyen og i Dagens Næringsliv, sier Hagen. For oss er det naturlig å tilpasse kapasitet og tilbud når omverden endres seg. Bare på den måten kan vi fortsette å levere de beste logistikktjenestene, sier Hagen. Omstilling uten konflikt HR-direktør Terje Stuve i Tollpost Globe har sammen med linjelederne gjennomført sluttpakkesamtalene i forbindelse med Ny Tid-prosjektet. Det er totalt cirka 70 fast ansatte som har fått tilbud om sluttpakker. Stuve har vært opptatt av at dialogen med fagforeningen skal være god. Det var i et samarbeid med fagforeningene at ledelsen ble enige om kriteriene for hvem som ble overtallige og utforming av sluttpakkene. Status er at alle avtalte samtaler vedrørende sluttavtaler er gjennomført. Det er så langt ingen som ikke har akseptert avtalene om drøftelsesmøte. Det er ikke blitt oppsigelseskonflikter så langt, sier Stuve. Det har vært krevende og omfattende på mange måter. For de som er berørt har det vært svært vanskelig, men utfordrende også for de lederne som har utført samtaler med kolleger gjennom mange år og måttet tilby sluttavtaler, sier Stuve. Faksimile Dagens Næringsliv 19. november

7 Tollpost Globe markerte seg under Transport og Logistikk Konferansen Transport og Logistikk 2008: Større og bedre enn noen gang Årets Transport og Logistikk-konferanse er vel i havn, større enn noen gang. Etter fjorårets rekordkonferanse med 605 deltakere, var dette kanskje en vel ambisiøs målsetting. Men direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) kan nå i etterkant melde om hele 733 deltakere fra 18 land. Tollpost Globe var en aktiv bidragsyter i form av å være ordstyrer, hovedsponsor og prisutdeler.

8 Større og bedre enn noen gang med over 700 deltakere. Samarbeidet mellom transportbrukerne (TF) og transportnæringen (LTL) som begynte for et par år siden, har vist seg meget fruktbart. Det har gitt konferansen en bredere tilslutning og bidratt både faglig og sosialt. At organisasjonene også utad mot det politiske miljøet framstår som samlet, med innspill og krav når det gjelder infrastruktur og utbygging av veier, havner, jernbane og lufthavner, gir større tyngde. TF og LTL la i år beslag på hele Clarion Hotel Oslo Airport med 350 rom. For å huse alle deltakerne hadde man også sikret seg hotellplass på to hoteller til i området, Norlandia og Gardermoen Airport Hotel, begge et steinkast fra konferansehotellet. Årets konferanse ble arrangert 15. og 16. oktober og ble samkjørt med European Shipper Forum. Dermed fikk man en konferanse med høyt internasjonalt tilsnitt av utenlandske transportkjøpere. Konferansen skal hele tiden ha fokus på fornyelse, sier TFs direktør Jo Eirik Frøise. Arbeidet med neste års konferanse starter så å si umiddelbart etter at den forrige er vel i havn. Det må til for å sikre seg attraktive foredragsholdere med høyt faglig nivå. I år deltok hele 733 personer, noe som er ny rekord! Vi har nå gått gjennom evalueringsskjemaene fra konferansen. Gjennomsnittet av de 563 vurderingene vi fikk inn av foredragsholderne var på 3,08 på en skala fra 1 til 4, noe vi er svært fornøyde med, sier Frøise.

9 Den viktigste møteplassen Vi befester med dette konferansens stilling som den viktigste møteplassen for transport- og logistikknæringen. Vi vil sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Vi har også fått med oss Norsk Havneforening, Logistikkforeningen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene om et samarbeid for å utvikle konferansen, forteller Frøise. Innspillene fra fjorårets konferanse ga oss et nytt løft. TF og LTL har som kjent slått sine konferanser sammen for å danne en møteplass for alle som er interessert i betingelsene for næringslivets transporter, og som ønsker både et faglig og sosialt påfyll. Tollpost Globe markerte seg Med en synlig stand i vandreområdet var Tollpost Globe en av de som virkelig markerte seg under konferansen. Allerede på dag én hadde markedsavdelingens ideer resultert i at både samarbeidspartnere, arrangører og våre kunder ble samlet for å mingle til et godt glass vin. Tollpost Globe nærmest eide utstillingslokalet denne ettermiddagen. Under middagen var Tollpost Globe igjen i rampelyset for første gang ble næringslivets studentpris innen transport- og logistikk delt ut til tre dyktige studenter. Vår markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen geleidet utdelingen på en perfekt måte, som denne gangen foregikk på engelsk. Dag to var han også i ilden med å være ordstyrer for sesjonen om vilkårene for næringslivets arial-planlegging sammen med ordførere og ledere fra Bergen, Oslo og Trondheim. Vel blåst også for Tollposts innsatts under årets store transportkonferanse. Gode innspill Konferansen er som kjent en viktig arena for beslutningstagere innen næringsliv og offentlig forvaltning. Dette har lenge vært en viktig møteplass for transportbrukere og tilbydere, systemleverandører, myndigheter, forsknings- og utdanningsmiljøene, og andre med interesse for transport og logistikk. I år har vi virkelig lagt oss i selene for å få dette til, sier Frøise, som puster ut etter å ha oppfylt de store forventningene til årets konferanse. Siden konferansen, tradisjonen tro, holdes rett etter at statsbudsjettet er presentert, vil naturlig nok samferdselsbudsjettet bli debattert. I år kom det ikke én, men to ministere, og selvsagt stilte samferdselsministeren. Liv Signe Navarsete har vist at hun legger vekt på Transport og Logistikk-konferansen også tidligere. I år var det ekstra spennende siden det er siste budsjettet før ny Nasjonal transportplan er klar. Mange var spente på hvor store midler som settes av til å utbedre og bygge ny infrastruktur. Miljøvernminister Erik Solheim åpnet konferansen.

10 Tollpost Globe var en aktiv bidragsyter i form av å være ordstyrer, hovedsponsor og prisutdeler. Øverst til venstre: Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen. Midten til venstre: Advokat Kristin Mørkedal fra LTL. Stort bilde: Espen Haldorsen fra Tollpost Globe. 10 Erik Solheim positiv til næringslivets miljøarbeid Solheim la vekt på at det må jobbes både med organisering og med teknologiutvikling både på motor- og drivstoffronten. Jeg er imponert over miljøsatsingen til Logistikk- og Transportindustriens Landsforening som ble presentert her i dag. De bedriftene som ikke greier å bli miljøvennlige, vil mislykkes i et fremtidig marked. De som vil lykkes, er de som ser muligheter i miljøutfordringen. Styreleder i Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Petter Haas Brubakk, etterlyste et avgiftssystem som i langt større grad enn i dag kan tjene sitt miljømål og på samme tid ikke svekker konkurransekraften til norsk næringsliv. Når det gjaldt biodrivstoff, var Solheim opptatt av en gradvis innfasing der brukerne må føle seg trygge på at biodrivstoffet er fremstilt på en etisk forsvarlig måte. Statsråden var opptatt av samarbeid. Transportnæringen er en del av problemet, men det er også en del av løsningen. Ideen om at noen alene kan løse globale problem, er død. Dette må vi gjøre sammen. Vi samles igjen 19. og 20 oktober 2009 Datoene for Transport og Logistikk 2009 er allerede satt til 19. og 20. oktober. Konferansen vil igjen foregå på Clarion Hotel Oslo Airport, som da vil ha større plass til utstilling i sin nye «multiarena». Den vil ligge der badelandet lå før. Konferansen er 50 år neste år, noe som arrangørene og Tollpost Globe selvfølgelig vil markere.

11 Logistikkavdelingen i Tollpost Globe: Bindeleddet mellom transportør og kunde Hva betyr ordet logistikk? Kontroll på hele transportkjeden, svarer Jane Mette Quille, leder av Logistikkavdelingen i Tollpost Globe. Etter 27 år i selskapet vet hun selvsagt hva hun snakker om, og hun svarer like kjapt og effektivt som hun og hennes tre medarbeidere «leverer varen». Fakta Fire ansatte Avdelingen har eksistert i fem år Lokalisert på Alfaset i Oslo Driftsansvar for følgende kunder for tiden: COOP Norge Faghandel, Langhus Jernia AS, sentrallager Sofiemyr og Skjetten Motek AS, Oslo sentrallager Forlagssentralen Ans, Langhus Wittusen & Jensen AS, Oslo Würth AS, Hagan Maskegruppen, avdeling Vinterbro Abena Hygiene AS, Oslo Av Odd Ustad Etter en liten sjekk av svaret kan vi i alle fall slå fast at det elektroniske leksikonet Wikipedia bruker adskillig flere ord for å si det samme som Jane. Der defineres logistikk som «kunnskapen om ledelse av utforming og effektiv styring av varer, informasjon, energi og systemer fra opprinnelsespunktet til sluttpunktet». Heretter skal vi ringe Jane Mette Quille i stedet for å slå opp i leksikon når vi lurer på noe. Det er tydeligvis mer effektivt, og i alle fall langt mer hyggelig! I løpet av sine 27 år i Tollpost Globe har hun vært innom områdene utland, salg og partifrakt, og siden oppstarten for fem år siden har hun hatt ansvaret for Logistikkavdelingen på Alfaset. Her samarbeider hun tett og intenst med driftskoordinatorene Morten Albertsen, Christian Uzlastiran og Roger Hovde. I en travel hverdag har Jane Mette tatt seg tid til å markere det faktum at hun nettopp 11

12 vi for fullt inn i bildet, og sammen med de operativt driftsansvarlige utarbeider vi driftsavtalene. I det daglige er det vi som er det levende bindeleddet mellom kundene og Tollpost Globe, sier Jane Mette Quille. Og det er betydelige mengder gods det dreier seg om å ha kontroll på. For tiden har nemlig Logistikkavdelingen driftsansvaret for åtte store kunder. Dette er kunder Jane Mette og hennes menn har daglig og tett oppfølging av. I tillegg gjennomføres det faste driftsmøter hver 14. dag og månedlig. I løpet av driftsåret gjennomgår Logistikkavdelingen og kundene mange topper og sesonger, med vår og høst som de travleste årstidene. God relasjon til kundene er helt avgjørende for at Logistikkavdelingen skal bidra til at kundens kvalitetsmål blir nådd. Hele Logistikkavdelingen i Tollpost Globe består av medarbeidere med lang og praktisk erfaring fra blant annet terminalen, partifrakt, salg og sentral trafikkavdeling i selskapet. Denne jobben krever at vi har en stor kontaktflate internt i selskapet. Det betyr ikke at vi skal kjenne alle, men vi må vite hvordan vi til enhver tid skal finne alle de gode fagmedarbeiderne på tvers av alle varestrømmene, sier Jane Mette Quille, som legger til at de etter hvert har blitt vant med og gode til å løse avvik. Og trafikk- og føremeldingene på radio er favorittprogrammene for alle i avdelingen. Når jeg spør om hun har hørt om Løesberga på E6 ved Steinkjer, sukker hun tungt og svarer ja, dessverre! Jane Mette Quille har passert 45 år. Nesten to tredjedeler av livet har dreid seg om transport og logistikk, og ordet kvalitet har alltid vært hennes driver og motivasjon. Etter at KAM ene (Key Account Manager) har fått kontraktene med de store kundene i havn, kommer I tillegg til vei- og føremeldingene er selskapets dataverktøy uunnværlige hjelpemidler i hverdagen. Vi er fysisk plassert i Oslo, men har ansvaret for vareflyt og transportkjeden som går i alle Tollpost Globes varestrømmer. På mange måter er vi en overvåkningssentral, og som sådan helt avhengige av gode data- og sporingssystemer. Og det har vi i Tollpost Globe, sier Jane Mette med ettertrykk! 12

13 Bak: Morten Albertsen. Foran fra venstre: Jane Mette Quille, Christian Uzlastiran og Roger Hovde. 13

14 Luna Norge AS først ute 25,25 meter langt vogntog til Alnabru 1. juni rullet de første 25,25 meter lange vogntogene på norsk asfalt. Dagens maksimal- lengde for vogntog i Norge økte da fra 19,5 meter. Ved å øke lengden kan både miljø og penger spares, mener logistikksjef Stian Bye hos Luna Norge AS. 14

15 Hver eneste dag kjører vi et modulvogntog fra Ulricehamn i Sverige til Alnabru i Oslo. Nå kan vi redusere antall vanlige vogntog med ett hver dag. Det betyr færre biler totalt på veien og er forhåpentligvis en besparelse for oss, våre kunder og miljøet, sier Bye. Luna har vært en leverandør på verktøy til yrkeskunder i snart 90 år, og har god erfaring fra hvilke produkter det kan bli spørsmål etter. Over 80 % av all ordreinnkomst skjer elektronisk fra et forhandlernett som består av jernvare- og maskinforretninger over hele landet. Luna setter sammen produkter fra verdens ledende produsenter, og distribuerer alt gjennom et lokalt forhandlernett. Ved å bruke Lunas lokale forhandlere som leverandør av verktøy og industrirekvisita, kan industrien og håndverkeren redusere sine lager og innkjøpskostnader. Luna har daglige leveranser til de fleste av sine forhandlere. I store deler av landet kommer varene dagen etter at de er bestilt, forteller han. Transporten med modulvogntogene har nå fungert i fire uker, og vi vil ha vår første gjennomgang for å kartlegge erfaringene om kort tid. Luna Norge er en stor transportkjøper og kjører daglig 5 vogntog inn til Tollpost Globe sine terminaler på Alfaset og i Fredrikstad for videre distribusjon, sier Bye. Et begrenset utvalg veistrekninger Vi gjør dette som et prøveprosjekt i tre år og på et begrenset utvalg veistrekninger som tåler belastningen. Så måler vi effekten på miljø, trafikksikkerhet og om dette betyr noe for togtransporten før vi bestemmer om lange vogntog blir en varig ordning, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Logistikksjefen i Luna Norge, Stian Bye, forteller også at potensialet for besparelser er store om det åpnes for flere veistrekninger der modulvogntogene kan ferdes, samtidig med at en også ser på dagens begrensninger ved farlig gods på disse vogntogene. Dette er en sak som næringslivet har arbeidet med i lang tid. Man må huske at to 25,25 meter lange vogntog nå kan erstatte tre tradisjonelle vogntog. Næringslivet vil spare store summer med den nye vogntogtypen, og erfaringer fra andre land har vist at innføring av slike vogntog kan gi fine miljøgevinster, sier direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon Jo Eirik Frøise. Samferdselsdepartementet åpner følgende veistrekninger for 25,25-meterne i prøveprosjektet: E6 og E18 på strekningen Svinesund Oslo, inkludert terminalene på Alnabru i Oslo, Berger på Skedsmo og Rolvsøy i Fredrikstad. Mindre terminaler på den samme strekningen, som Karihaugen, Moss og Vestby, skal vurderes. Riksvei 2 på strekningen fra riksgrensa mot Sverige til Kongsvinger. E12 fra Sverige til Mo i Rana. E8 fra riksgrensa mot Finland til Skibotn. E6 fra grensa mot Finland til Kirkenes. 1

16 Hverdagen i styrehuset. Geir har vært fast sjåfør for Kid Interiør siden Tollpost Globe overtok som transportør i Kundens beste venn Kunden er viktig å ta godt vare på! Vi strekker oss så langt som vi kan for at vi skal nå fram i tide, uansett vær, føreforhold og kø, sier sjåfør Geir Leithe (37) hos Tollpost Globe. 16

17 En kald novembermorgen møter vi en av Tollpost Globes viktigste medarbeidere på parkeringsplassen utenfor Kid Interiør sitt lager i Drammen. Geir Leithe er en av 750 sjåfører som er tilknyttet Tollpost. Geir har vært fast sjåfør for Kid Interiør siden Tollpost Globe overtok som transportør i I hele 11 år har han vært en av «landevegens riddere», enten med egen bil eller som sjåfør hos noen av de andre store samlasterne. Nå er han formelt ansatt hos Andersen Transport A/S i Kongsberg, som kjører på kontrakt for Tollpost Globe. Store krav til leveringen Med et par plussgrader i luften og med sludd piskende mot frontruta er vi på veg mot dagens andre levering, Kid butikken på Strømsø, en kilometer fra Kids hovedlager i Drammen. Her skal seks paller med ulik julepynt leveres innen et gitt tidspunkt på dagen. Vi har store krav til å få varene levert i rett tid. Butikkene trenger å planlegge bemanning og utpakking, og da må vi være der i tide. Siden februar i år har vi hatt et såkalt «leveringsvindu» der vi skal levere til en gitt tid, men har en time slingring i hver retning, forteller han. Den erfarne Tollpost-sjåføren forteller at det av og til kan være vanskelig å nå fram i tide. Som du ser her i dag, er det gravearbeid som gjør at vi ikke kan kjøre direkte til varemottaket, men må ta varene inn gjennom hovedinngangen. Da må vi snike den 15 meter lange bilen vår blant stressede julegavekjøpende familiefedre. De parkerer ofte bilen uten tanke på sine medtrafikanter, og i hvert fall ikke med tanke på oss som har en både større og bredere bil. Ved enkelte shoppingsentre skulle man nesten tro at de ikke har hatt varelevering i tankene. Mens vi sniker oss forbi «små» privatbiler på parkeringsplassen, er allerede butikken på telefonen for å etterlyse oss. De står klare til å pakke ut både gardiner, julenisser og stearinlys som er med i dagens transport. Mens vi står godt og varmt inne i butikken, ser vi Geir ivrig losse pallene og kjøre dem på plass, for i løpet av noen hektiske minutter har værgudene også åpnet sine sluser. Vinterværet med regn og sludd gjør lossearbeidet både vått og kaldt. Men for Geir ser dette ut som noe han er vant med. Men slik er det ikke hele året. Vinterhalvåret er kanskje den mest utfordrende tiden for vareleveringer. Jentene som møter oss hos Kid er enestående og hjelpsomme. Av og til kommer man til butikken et- Lunsj. Uten oss blir det verken melk, brød eller julegaver til folket. 17

18 ter at snøen har lavet ned hele natten, både fortau og oppkjørsel er dekket med 30 cm nysnø ja, da er gode råd dyre. Men da stiller ofte jentene opp i storsko og vinterjakke og dytter pallene inn i butikken. Økende knapphet på kapasitet og økt bruk av tilfeldige sjåfører medførte at produsenter og grossister som handlet med tidskritiske varer, ønsket mer direkte kommunikasjon med sjåføren. Vi er opptatt av at våre sjåfører er de beste. Det arbeidet som Geir og hans kollegaer gjør, er viktig for vårt gode omdømme. Renommeet vårt står på spill, ikke minst i tilfeller der levering av varer til fastsatt tid er meget viktig for mottageren. Uten deres utrolige innsats dag og natt ville kundene ikke ha vært så trofaste som de nå er, forteller en stolt markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Andreas Hagen i Tollpost Globe. Doning til 2 millioner Sjåføryrket er mye mer enn å kjøre bil. Vi har stort ansvar. Først og fremst for en «doning», som gjerne koster rundt 1,2 millioner og en vogn på rundt kroner, som også er skikkelig avansert. Jeg er heldig som har en så ny og flott bil som jeg har, en jubileumsutgave av Volvo FH 12. En moderne lastebil har ofte mer avansert elektronikk og teknologi enn selv dyrere personbiler. For en førstereis journalist er trekkvognen nesten som en liten hybel med både seng, tv og kjøleskap. Og med 2 meter over bakken har du til og med utsikt Som sjåfør har man også ansvar for dokumenter, gods, lastsikring og trafikksikkerhet. Vi representerer bedriften overfor kunden, og kunden skal være fornøyd. Vi skal overholde en rekke lover og regler, og vi jobber mye. Status og omdømme Sjåføryrket er ikke akkurat høyest på rangstigen, konstaterer han. Men selvsagt varierer det. Jeg føler at dette er blitt bedre de siste årene. Statusen og omdømmet til yrket er noe som både bedriftene og samfunnet må ta på alvor. Å ta «lappen» for en tung lastebil koster opp mot kroner og er ikke gjort over natten. Dette bør også kompenseres med at vi får «ok» betalt for den jobben vi gjør. Spesielt innen kunderettet distribusjon er sjåførens lokalkunnskap, både om transportruten og om kundene, ansett som viktig av transportkjøperen. Det tar ofte mange måneder før en ny sjåfør fungerer optimalt på en rute. Hverdagen kan av og til føles litt ensom. Rutene som jeg kjører er fortrinnsvis i Østlands-området, men noen ganger i uka tar vi «Mjøs-runden» med fem stopp i løpet av en dag. Heldigvis har vi en ordning der vi kan ringe gratis mellom bilene. Dette er både nyttig i form av praktisk informasjon og for å ha det sosialt sammen med kollegene. Likevel er det mange som ser ned på oss. Det blir helt galt, for alle er jo avhengige av det vi gjør. Uten oss blir det verken melk, brød eller julegaver til barna. Folk kjøper og kjøper, og det blir det travle dager av for en sjåfør. Geir starter ofte hjemmefra allerede kl halv fem om morgenen og er sjelden hjemme igjen før langt på kveld. Hjemme har han samboer og tre barn som krever sitt. Med to gutter som er aktive med fotballen på Åssiden IL og en datter på håndball er det ikke mye tid til hvile. Både dårlige og gode sjåfører Som yrkessjåfør ser du mye rar kjøring,. Mange er gode, men det er også en del «cowboyer» som oppfører seg dårlig i trafikken. Vi er store og godt synlige for privatbilistene, men det de ikke tenker på, er at de er små og ikke så synlige i «blindfeltet» på en stor bil slik som min. Med en stor vogn på slep er det faktisk slik at privatbiler som kjører helt opp i støtfangerne på oss, ikke er synlig for oss i det hele tatt. Jeg skulle 18

19 God hjelp fra jentene på Kid. Av og til kommer man til butikken etter at snøen har lavet ned hele natten, både fortau og oppkjørsel er dekket med 30 cm nysnø ja, da er gode råd dyre. Men da stiller ofte jentene opp i storsko og vinterjakke og dytter pallene inn i butikken. ønske at alle som tar «lappen» for bil også måtte ta seg en tur opp i styrehuset på en lastebil. Da ville de skjønne at det ikke alltid er like lett å stoppe med et stort vogntog. Etter en liten kjøretur på regnvåte veir er vi igjen tilbake på Kid Interiør sitt hovedlager, og Geir er raskt i gang med å laste opp bilen for neste tur. Julegavene til tusener av kunder er på vei ut i Kid-butikkene på hele Østlandet, sannsynligvis er det Geir som har fraktet disse den siste veien fra produksjonslandene Kina, Pakistan og India. Når vi så setter oss inn i vår «lille» stasjonsvogn med kurs tilbake til Tollpost sitt hovedkontor på Alfaset, sitter vi igjen med en stor respekt for det arbeidet som Geir og hans sjåførkollegaer gjør hver dag hele året. Vi kan uten tvil si oss enige i klisjeen «uten transport stopper Norge». 19

20 Kundeprofil Kid Interiør på farten med Tollpost Globe: «Steikje fine nisser» Drammens-bedriften Kid Interiør har i løpet av de siste årene blitt et av de mest anerkjente merkenavn blant nordmenn. Med slagordet «Steikje fine gardine» har rollefiguren Hildegunn Moltubakk blitt selve symbolet på interiørkjeden. Mindre kjent er det at Tollpost Globe siden 2005 har vært en av interiørkjedens gode samarbeidspartnere på transportsiden. Dette har vært et fruktbart sam arbeid for begge parter, sier Robert Steen, logistikkdirektør i Kid Interiør. Fakta Kid er Norges ledende innen interiørtekstiler. Firmaet ble etablert i 1937, og har i dag 108 butikker, en omsetning på over 900 millioner og over 1000 ansatte. Kid Interiør AS er et landsdekkende aksjeselskap med omsetning pr på ca. 850 millioner kroner, og vokser stadig. Selskapets primære forretningsvirksomhet er salg av hjemmetekstiler som gardiner, sengetøy, duker med mer. Selskapet har omtrent 30 % av det norske interiørmarkedet. Pr. november 2008 har Kid Interiør AS ca ansatte og 108 butikker. Hovedaksjonær i Kid Interiør AS er IK Investment Partners. IK Investment Partners er et europeisk privat equity-selskap som styrer fond til en verdi av EUR 5,7 milliarder. Siden starten i 1989 har IK overtatt totalt 67 europeiske selskaper. IKs portefølje inneholder for tiden 20 selskaper med en total omsetning nærmere EUR 7 milliarder. På en hektisk formiddag under forberedelsene til årets julekampanje treffer vi en logistikkdirektør med mange jern i ilden. I løpet av en kort uke skal 1400 paller eller 75 vogntog med potensielle julegaver ut fra Kid Interiør sitt hovedlager i Drammen. Robert Steen tok over som ansvarlig for logistikken i Kid i Noe av det aller første han gjorde, var å knytte til seg Tollpost Globe som samarbeidspartner på transportsiden. Årlig mottar vi et tusentalls containere inn til Oslo havn som skal viderebehandles på hovedlageret og sendes ut til de 108 butikkene vi har over hele landet. Dette er en logistikk på høyt nivå. Fra januar neste år vil vi også starte merkingen, slik at pallene kan gå direkte fra Kina og til de ulike butikkene via Tollpost sine avdelinger rundt om i landet, sier en engasjert Steen. 0

21 «Steikje fine nisser» Logistikkdirektør i Kid Interiør Robert Steen håper på stor omsetning i butikkene i adventstiden frem mot jul. 21

22 En suksesshistorie Kid Interiør er en av norsk handels suksesshistorier. Det hele begynte med sko og filtsåler i Etter hvert ble det mer tekstilhandel, under navnene Fabrikkutsalget i Drammen og Stoffrestebua i Oslo. Filialen på Vestkanten het Stofresteboden. Det var ikke vekstfremmende navn. I 1994 ble det Kid Interiør, og alt ble mer profesjonelt. Kid Interiør feirer i år sitt 70-årsjubileum som leverandør av gardiner og andre tekstiler til norske hjem, og markerte begivenheten i begynnelsen av oktober ved å lage og henge opp verdens største gardin. Det helt spesielle rekordforsøket fant sted ved inngangspartiet til Oslo Plaza, Guinness rekordbok fra London var til stede for å overlevere en bekreftelse på rekorden. Administrerende direktør i Kid Interiør, Thomas Gudbjerg, er dansk, men har likevel ikke høydeskrekk. Han besiktiget selv gardinen ved å rappellere ned fra toppen av hotellet (117 moh.), som bare er 30 meter lavere enn det beryktede Himmelbjerget i Danmark. Gardiner i lange baner Gjennom interiørblader og livsstilsmagasiner kan man få inntrykk av at minimalismen er rådende og at det er gardinløse vinduer som gjelder. Men over 10 millioner solgte gardiner fra Kid Interiørs butikker siden 2005, eller litt over to gardiner per nordmann, tyder på noe annet. Legger man alle de gardinene kjeden har solgt siden 2005 etter hverandre i en lang rekke, tilsvarer det Norge på langs syv ganger, nesten kilometer, eller halvveis rundt jorden. I butikken. Kid Interiør ble kjent gjennom slagordet «Steikje fine gardine». På bildet er butikksjef Mona Heidi på Gulskogen Senter, Drammen, i ferd med å henge opp utstillingsgardinene. Nytt konsept Nå ønsker kjeden å videreutvikle seg, og vil i løpet av høsten oppgradere rundt halvparten av sine butikker. På den måten håper Kid å ta ytterligere markedsandeler og på sikt også utvide til Nord-Europa. Vi ønsker at alle som kommer inn i våre butikker skal bli inspirert og oppleve at vårt vareutvalg gjen- 22

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 TØI-rapport 1040/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer, Michael Sørensen og Jardar Andersen Oslo 2009, 62 sider Sammendrag: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 Til nå er det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima. April 2016

TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima. April 2016 TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima April 2016 TINE Flytende produkter Faste produkter Spesialprodukter Sentrallagre/terminaler Solid resultatutvikling i 2015 Omsetning 22,2 milliarder kroner

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik.

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik. En tid for ettertanke Det nærmer seg jul og årets slutt, og det er tid for å gjøre opp status. Ennå har ikke alle tallene komme inn, men for de mange av trevareprodusentene ble nok ikke året helt slik

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og mer konkurransekraftige løsninger.

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter

Detaljer

Kjære forsamling Først vil jeg å rette en hjertelig takk til arrangørene for invitasjonen!

Kjære forsamling Først vil jeg å rette en hjertelig takk til arrangørene for invitasjonen! Tale til den offisiell åpning av den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur 2015 Av Rektor og sivilarkitekt Ole Gustavsen ved Arkitektur- og designhøgskolen AHO/Snøhetta Kjære forsamling Først vil

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Næringslivets behov for infrastruktur Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Mange utfordringer knyttet til infrastruktur Telenett, betales av brukerne Kraftnett, betales av brukerne og ved prisforskjeller

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp Test av AirPlay-spillere TV 2 30.08.2012 Kjelsås-lyden som erobret verden Nye toner fra Nokia Aften Aftenposten, Bergens Tidende og MSN.no

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 «Effektivitet og bærekraft kostnadsfokus i hele verdikjeden sett fra ASKO`s ståsted» Torbjørn Johannson ASKO/NorgesGruppen ASA 1 Transportkostnadenes betydning

Detaljer