EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008"

Transkript

1 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36

2 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk presidentvalg i USA med sin visjon om forandring og utvikling. Samtidig har hele høsten vært fullstendig mediadominert av negative signaler og meldinger om krise og ragnarokk. Vi har gått fra å være på toppen i en konjunkturoppgang med meget gode resultater og utvikling av nye terminaler og satsinger til lavkonjunktur og finanskrise. Hele verden opplever nå en negativ vekst, både i bruttonasjonalproduktet, finans- og kredittmarkedet, boligmarkedene og en rekke andre sentrale deler av næringslivet. Bygge- og anleggssektoren ser ut til å bli særlig hardt rammet, sammen med bl.a. bil- og båtbransjen. Når viktige bransjer rammes, får vi dominoeffekter i næringslivet. Aftenposten har på en god måte illustrert dette med artikkelen «En sofa, mange skjebner». En usolgt sofa i butikken i Oslo får dramatiske følger for dem som jobber hos trevareleverandøren i Måndalen, hos stoffprodusenten i Innvik og på ullmottaket på Tynset. En slik samlet nedgang i forbruk og omsetning hos industrikundene slår entydig inn i form av redusert behov for godstransport. Vi i Tollpost Globe har fulgt volumutviklingen meget nøye. Vi var derfor foreberedt på en lavkonjunktur tidlig i sommer, og innførte de første tiltakene i august. Vi har deretter jobbet målrettet med prosjekt Ny Tid, for å redusere kostnadene og sikre en grundig omstillings- og nedbemanningsprosess som ble avsluttet 1. desember. Dette gjør vi for å sikre både vår og våre kunders konkurransekraft i I vår bransje ser vi at mange bedrifter avventer utviklingen og resultatene før de gjennomfører tiltak, mens våre tiltak og handlinger gjennomføres på bakgrunn av våre analyser og prognoser for fremtiden. I dette nummeret tar vi en nærmere kikk på julehandelen, vi besøker KID og Black Design, i tillegg til små og store nyheter både i Tollpost Globe og i bransjen for øvrig. Ha en trivelig jul! Robin Olsen Adm.direktør «Det er ikke noe som er så vanskelig å utføre, har så liten sjanse til å lykkes, eller er så farlig å håndtere som innføringen av en ny tingenes tilstand.» (Niccolo Machiavelli)

3 MILJØMERKET Trykksak Innhold Wind of Change s 2 Trimmet for å møte kundenes behov s 4 Konferansen Transport og Logistikk 2008 s 7 Logistikkavdelingen i Tollpost Globe: s 11 Bindeleddet mellom transportør og kunde Black Design side 28 Luna Norge AS først ute s 14 25,25 meter langt vogntog til Alnabru Kundens beste venn s 16 KID Interiør på farten med Tollpost Globe: s 20 «Steikje fine nisser» Vestland, Vestland s 25 Luna Norge AS først ute side 14 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 3500 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Ole A. Hagen, Odd Ustad, Svein Thompson. Foto: Ole A. Hagen, Kjell Brustad, Scanpix, Odd Ustad, Black Design Black Design - s 28 Sort magi på Skogn! Næringslivets logistikkpris s 32 Opprinnelsesmerket strøm s 35 - et klimabidrag fra Tollpost Globe Miljøtre på 3,25 noen høyere? s 36 Julehandelen før og nå s 36 Odd K. Bjørndal, en typisk tollposter: s 38 Midt i smørøyet midt i Norge!

4 Trimmet for å møte kundenes behov Tollpost Globe har trimmet hele organisasjonen og er bedre rustet til å møte kundenes behov enn noen gang. Av Svein Thompson BNP-veksten faller overalt Robin Olsen Terje Stuve Kundene skal merke at vi er bedre enn noen gang. I en ny og tøffere hverdag er kostnadseffektiv logistikk mer viktig enn noen gang. Det er hele Tollpost-systemet giret for å levere, sier administrerende direktør Robin Olsen. I løpet av to hektiske måneder har Tollpost kuttet kostnader og gjort seg klare til å møte en ny virkelighet. Prosjektet er kalt Ny Tid, og målet er å kutte de årlige kostnader med 160 millioner kroner. Jeg er veldig fornøyd med måten dette har vært Fallende varekonsum (kilde: SSB) taklet på. Nå skal vi sammen sørge for at selskapet fortsetter å vinne markedsandeler og blir oppfattet som det beste alternativet med høyest kvalitet av våre kunder, sier Olsen. Lavere vekst siden februar Etter flere år med kraftig vekst har vi målt en reell nedgang i veksten. Kort sagt er det forbruket av varer som avgjør hvor mye gods som skal fraktes. Sammen med byggevirksomheten er det derfor privat forbruk som

5 Faksimile NRK Dagsrevyen 31. oktober avgjør hvor stort markedet for godstrafikk er i Norge. Vi så allerede i februar-mars på våre tall at den kraftige veksten ville gi seg. Etter hvert flatet veksten helt ut og fra i høst har vi observert lavere fraktvolumer enn på samme tid året før. Man regnet tidligere med at en lavkonjunktur hadde et tidsperspektiv på 3-5 år. Men endringstakten i samfunnet er vesentlig raskere nå enn tidligere. Vi håper alle at trenden vil snu så raskt som mulig, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen. I oktober var varekonsumet 3,2 prosent lavere enn i samme måned i Nedgangen fra september til oktober var på 1,0 prosent. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen har skutt fart siden sommeren. Til sammenligning hadde Norge en årsvekst i varekonsumet på hele ti prosent for ett år siden. Bransjeforeningen LTL forventer en nedgang på pst i volumene i 2009, vi gjennomfører Ny Tid for å sikre konkurransekraft for selskapet inn i fremtiden, sier Hagen. Faksimile NRK Dagsrevyen 31. oktober

6 Åpen kommunikasjon Mens andre aktører i bransjen lenge har sagt at det ikke er noen grunn til svartmaling, har Tollpost Globe lagt vekt på å kommunisere det selskapet mener er et kraftig skift i markedet. Vi har hele tiden lagt vekt på å ha en åpen kommunikasjon utad om hvor mye og hvorfor vi kutter kostnader nå. Prosjektet har vært omtalt både på NRK Dagsrevyen og i Dagens Næringsliv, sier Hagen. For oss er det naturlig å tilpasse kapasitet og tilbud når omverden endres seg. Bare på den måten kan vi fortsette å levere de beste logistikktjenestene, sier Hagen. Omstilling uten konflikt HR-direktør Terje Stuve i Tollpost Globe har sammen med linjelederne gjennomført sluttpakkesamtalene i forbindelse med Ny Tid-prosjektet. Det er totalt cirka 70 fast ansatte som har fått tilbud om sluttpakker. Stuve har vært opptatt av at dialogen med fagforeningen skal være god. Det var i et samarbeid med fagforeningene at ledelsen ble enige om kriteriene for hvem som ble overtallige og utforming av sluttpakkene. Status er at alle avtalte samtaler vedrørende sluttavtaler er gjennomført. Det er så langt ingen som ikke har akseptert avtalene om drøftelsesmøte. Det er ikke blitt oppsigelseskonflikter så langt, sier Stuve. Det har vært krevende og omfattende på mange måter. For de som er berørt har det vært svært vanskelig, men utfordrende også for de lederne som har utført samtaler med kolleger gjennom mange år og måttet tilby sluttavtaler, sier Stuve. Faksimile Dagens Næringsliv 19. november

7 Tollpost Globe markerte seg under Transport og Logistikk Konferansen Transport og Logistikk 2008: Større og bedre enn noen gang Årets Transport og Logistikk-konferanse er vel i havn, større enn noen gang. Etter fjorårets rekordkonferanse med 605 deltakere, var dette kanskje en vel ambisiøs målsetting. Men direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) kan nå i etterkant melde om hele 733 deltakere fra 18 land. Tollpost Globe var en aktiv bidragsyter i form av å være ordstyrer, hovedsponsor og prisutdeler.

8 Større og bedre enn noen gang med over 700 deltakere. Samarbeidet mellom transportbrukerne (TF) og transportnæringen (LTL) som begynte for et par år siden, har vist seg meget fruktbart. Det har gitt konferansen en bredere tilslutning og bidratt både faglig og sosialt. At organisasjonene også utad mot det politiske miljøet framstår som samlet, med innspill og krav når det gjelder infrastruktur og utbygging av veier, havner, jernbane og lufthavner, gir større tyngde. TF og LTL la i år beslag på hele Clarion Hotel Oslo Airport med 350 rom. For å huse alle deltakerne hadde man også sikret seg hotellplass på to hoteller til i området, Norlandia og Gardermoen Airport Hotel, begge et steinkast fra konferansehotellet. Årets konferanse ble arrangert 15. og 16. oktober og ble samkjørt med European Shipper Forum. Dermed fikk man en konferanse med høyt internasjonalt tilsnitt av utenlandske transportkjøpere. Konferansen skal hele tiden ha fokus på fornyelse, sier TFs direktør Jo Eirik Frøise. Arbeidet med neste års konferanse starter så å si umiddelbart etter at den forrige er vel i havn. Det må til for å sikre seg attraktive foredragsholdere med høyt faglig nivå. I år deltok hele 733 personer, noe som er ny rekord! Vi har nå gått gjennom evalueringsskjemaene fra konferansen. Gjennomsnittet av de 563 vurderingene vi fikk inn av foredragsholderne var på 3,08 på en skala fra 1 til 4, noe vi er svært fornøyde med, sier Frøise.

9 Den viktigste møteplassen Vi befester med dette konferansens stilling som den viktigste møteplassen for transport- og logistikknæringen. Vi vil sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Vi har også fått med oss Norsk Havneforening, Logistikkforeningen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene om et samarbeid for å utvikle konferansen, forteller Frøise. Innspillene fra fjorårets konferanse ga oss et nytt løft. TF og LTL har som kjent slått sine konferanser sammen for å danne en møteplass for alle som er interessert i betingelsene for næringslivets transporter, og som ønsker både et faglig og sosialt påfyll. Tollpost Globe markerte seg Med en synlig stand i vandreområdet var Tollpost Globe en av de som virkelig markerte seg under konferansen. Allerede på dag én hadde markedsavdelingens ideer resultert i at både samarbeidspartnere, arrangører og våre kunder ble samlet for å mingle til et godt glass vin. Tollpost Globe nærmest eide utstillingslokalet denne ettermiddagen. Under middagen var Tollpost Globe igjen i rampelyset for første gang ble næringslivets studentpris innen transport- og logistikk delt ut til tre dyktige studenter. Vår markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen geleidet utdelingen på en perfekt måte, som denne gangen foregikk på engelsk. Dag to var han også i ilden med å være ordstyrer for sesjonen om vilkårene for næringslivets arial-planlegging sammen med ordførere og ledere fra Bergen, Oslo og Trondheim. Vel blåst også for Tollposts innsatts under årets store transportkonferanse. Gode innspill Konferansen er som kjent en viktig arena for beslutningstagere innen næringsliv og offentlig forvaltning. Dette har lenge vært en viktig møteplass for transportbrukere og tilbydere, systemleverandører, myndigheter, forsknings- og utdanningsmiljøene, og andre med interesse for transport og logistikk. I år har vi virkelig lagt oss i selene for å få dette til, sier Frøise, som puster ut etter å ha oppfylt de store forventningene til årets konferanse. Siden konferansen, tradisjonen tro, holdes rett etter at statsbudsjettet er presentert, vil naturlig nok samferdselsbudsjettet bli debattert. I år kom det ikke én, men to ministere, og selvsagt stilte samferdselsministeren. Liv Signe Navarsete har vist at hun legger vekt på Transport og Logistikk-konferansen også tidligere. I år var det ekstra spennende siden det er siste budsjettet før ny Nasjonal transportplan er klar. Mange var spente på hvor store midler som settes av til å utbedre og bygge ny infrastruktur. Miljøvernminister Erik Solheim åpnet konferansen.

10 Tollpost Globe var en aktiv bidragsyter i form av å være ordstyrer, hovedsponsor og prisutdeler. Øverst til venstre: Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen. Midten til venstre: Advokat Kristin Mørkedal fra LTL. Stort bilde: Espen Haldorsen fra Tollpost Globe. 10 Erik Solheim positiv til næringslivets miljøarbeid Solheim la vekt på at det må jobbes både med organisering og med teknologiutvikling både på motor- og drivstoffronten. Jeg er imponert over miljøsatsingen til Logistikk- og Transportindustriens Landsforening som ble presentert her i dag. De bedriftene som ikke greier å bli miljøvennlige, vil mislykkes i et fremtidig marked. De som vil lykkes, er de som ser muligheter i miljøutfordringen. Styreleder i Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Petter Haas Brubakk, etterlyste et avgiftssystem som i langt større grad enn i dag kan tjene sitt miljømål og på samme tid ikke svekker konkurransekraften til norsk næringsliv. Når det gjaldt biodrivstoff, var Solheim opptatt av en gradvis innfasing der brukerne må føle seg trygge på at biodrivstoffet er fremstilt på en etisk forsvarlig måte. Statsråden var opptatt av samarbeid. Transportnæringen er en del av problemet, men det er også en del av løsningen. Ideen om at noen alene kan løse globale problem, er død. Dette må vi gjøre sammen. Vi samles igjen 19. og 20 oktober 2009 Datoene for Transport og Logistikk 2009 er allerede satt til 19. og 20. oktober. Konferansen vil igjen foregå på Clarion Hotel Oslo Airport, som da vil ha større plass til utstilling i sin nye «multiarena». Den vil ligge der badelandet lå før. Konferansen er 50 år neste år, noe som arrangørene og Tollpost Globe selvfølgelig vil markere.

11 Logistikkavdelingen i Tollpost Globe: Bindeleddet mellom transportør og kunde Hva betyr ordet logistikk? Kontroll på hele transportkjeden, svarer Jane Mette Quille, leder av Logistikkavdelingen i Tollpost Globe. Etter 27 år i selskapet vet hun selvsagt hva hun snakker om, og hun svarer like kjapt og effektivt som hun og hennes tre medarbeidere «leverer varen». Fakta Fire ansatte Avdelingen har eksistert i fem år Lokalisert på Alfaset i Oslo Driftsansvar for følgende kunder for tiden: COOP Norge Faghandel, Langhus Jernia AS, sentrallager Sofiemyr og Skjetten Motek AS, Oslo sentrallager Forlagssentralen Ans, Langhus Wittusen & Jensen AS, Oslo Würth AS, Hagan Maskegruppen, avdeling Vinterbro Abena Hygiene AS, Oslo Av Odd Ustad Etter en liten sjekk av svaret kan vi i alle fall slå fast at det elektroniske leksikonet Wikipedia bruker adskillig flere ord for å si det samme som Jane. Der defineres logistikk som «kunnskapen om ledelse av utforming og effektiv styring av varer, informasjon, energi og systemer fra opprinnelsespunktet til sluttpunktet». Heretter skal vi ringe Jane Mette Quille i stedet for å slå opp i leksikon når vi lurer på noe. Det er tydeligvis mer effektivt, og i alle fall langt mer hyggelig! I løpet av sine 27 år i Tollpost Globe har hun vært innom områdene utland, salg og partifrakt, og siden oppstarten for fem år siden har hun hatt ansvaret for Logistikkavdelingen på Alfaset. Her samarbeider hun tett og intenst med driftskoordinatorene Morten Albertsen, Christian Uzlastiran og Roger Hovde. I en travel hverdag har Jane Mette tatt seg tid til å markere det faktum at hun nettopp 11

12 vi for fullt inn i bildet, og sammen med de operativt driftsansvarlige utarbeider vi driftsavtalene. I det daglige er det vi som er det levende bindeleddet mellom kundene og Tollpost Globe, sier Jane Mette Quille. Og det er betydelige mengder gods det dreier seg om å ha kontroll på. For tiden har nemlig Logistikkavdelingen driftsansvaret for åtte store kunder. Dette er kunder Jane Mette og hennes menn har daglig og tett oppfølging av. I tillegg gjennomføres det faste driftsmøter hver 14. dag og månedlig. I løpet av driftsåret gjennomgår Logistikkavdelingen og kundene mange topper og sesonger, med vår og høst som de travleste årstidene. God relasjon til kundene er helt avgjørende for at Logistikkavdelingen skal bidra til at kundens kvalitetsmål blir nådd. Hele Logistikkavdelingen i Tollpost Globe består av medarbeidere med lang og praktisk erfaring fra blant annet terminalen, partifrakt, salg og sentral trafikkavdeling i selskapet. Denne jobben krever at vi har en stor kontaktflate internt i selskapet. Det betyr ikke at vi skal kjenne alle, men vi må vite hvordan vi til enhver tid skal finne alle de gode fagmedarbeiderne på tvers av alle varestrømmene, sier Jane Mette Quille, som legger til at de etter hvert har blitt vant med og gode til å løse avvik. Og trafikk- og føremeldingene på radio er favorittprogrammene for alle i avdelingen. Når jeg spør om hun har hørt om Løesberga på E6 ved Steinkjer, sukker hun tungt og svarer ja, dessverre! Jane Mette Quille har passert 45 år. Nesten to tredjedeler av livet har dreid seg om transport og logistikk, og ordet kvalitet har alltid vært hennes driver og motivasjon. Etter at KAM ene (Key Account Manager) har fått kontraktene med de store kundene i havn, kommer I tillegg til vei- og føremeldingene er selskapets dataverktøy uunnværlige hjelpemidler i hverdagen. Vi er fysisk plassert i Oslo, men har ansvaret for vareflyt og transportkjeden som går i alle Tollpost Globes varestrømmer. På mange måter er vi en overvåkningssentral, og som sådan helt avhengige av gode data- og sporingssystemer. Og det har vi i Tollpost Globe, sier Jane Mette med ettertrykk! 12

13 Bak: Morten Albertsen. Foran fra venstre: Jane Mette Quille, Christian Uzlastiran og Roger Hovde. 13

14 Luna Norge AS først ute 25,25 meter langt vogntog til Alnabru 1. juni rullet de første 25,25 meter lange vogntogene på norsk asfalt. Dagens maksimal- lengde for vogntog i Norge økte da fra 19,5 meter. Ved å øke lengden kan både miljø og penger spares, mener logistikksjef Stian Bye hos Luna Norge AS. 14

15 Hver eneste dag kjører vi et modulvogntog fra Ulricehamn i Sverige til Alnabru i Oslo. Nå kan vi redusere antall vanlige vogntog med ett hver dag. Det betyr færre biler totalt på veien og er forhåpentligvis en besparelse for oss, våre kunder og miljøet, sier Bye. Luna har vært en leverandør på verktøy til yrkeskunder i snart 90 år, og har god erfaring fra hvilke produkter det kan bli spørsmål etter. Over 80 % av all ordreinnkomst skjer elektronisk fra et forhandlernett som består av jernvare- og maskinforretninger over hele landet. Luna setter sammen produkter fra verdens ledende produsenter, og distribuerer alt gjennom et lokalt forhandlernett. Ved å bruke Lunas lokale forhandlere som leverandør av verktøy og industrirekvisita, kan industrien og håndverkeren redusere sine lager og innkjøpskostnader. Luna har daglige leveranser til de fleste av sine forhandlere. I store deler av landet kommer varene dagen etter at de er bestilt, forteller han. Transporten med modulvogntogene har nå fungert i fire uker, og vi vil ha vår første gjennomgang for å kartlegge erfaringene om kort tid. Luna Norge er en stor transportkjøper og kjører daglig 5 vogntog inn til Tollpost Globe sine terminaler på Alfaset og i Fredrikstad for videre distribusjon, sier Bye. Et begrenset utvalg veistrekninger Vi gjør dette som et prøveprosjekt i tre år og på et begrenset utvalg veistrekninger som tåler belastningen. Så måler vi effekten på miljø, trafikksikkerhet og om dette betyr noe for togtransporten før vi bestemmer om lange vogntog blir en varig ordning, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Logistikksjefen i Luna Norge, Stian Bye, forteller også at potensialet for besparelser er store om det åpnes for flere veistrekninger der modulvogntogene kan ferdes, samtidig med at en også ser på dagens begrensninger ved farlig gods på disse vogntogene. Dette er en sak som næringslivet har arbeidet med i lang tid. Man må huske at to 25,25 meter lange vogntog nå kan erstatte tre tradisjonelle vogntog. Næringslivet vil spare store summer med den nye vogntogtypen, og erfaringer fra andre land har vist at innføring av slike vogntog kan gi fine miljøgevinster, sier direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon Jo Eirik Frøise. Samferdselsdepartementet åpner følgende veistrekninger for 25,25-meterne i prøveprosjektet: E6 og E18 på strekningen Svinesund Oslo, inkludert terminalene på Alnabru i Oslo, Berger på Skedsmo og Rolvsøy i Fredrikstad. Mindre terminaler på den samme strekningen, som Karihaugen, Moss og Vestby, skal vurderes. Riksvei 2 på strekningen fra riksgrensa mot Sverige til Kongsvinger. E12 fra Sverige til Mo i Rana. E8 fra riksgrensa mot Finland til Skibotn. E6 fra grensa mot Finland til Kirkenes. 1

16 Hverdagen i styrehuset. Geir har vært fast sjåfør for Kid Interiør siden Tollpost Globe overtok som transportør i Kundens beste venn Kunden er viktig å ta godt vare på! Vi strekker oss så langt som vi kan for at vi skal nå fram i tide, uansett vær, føreforhold og kø, sier sjåfør Geir Leithe (37) hos Tollpost Globe. 16

17 En kald novembermorgen møter vi en av Tollpost Globes viktigste medarbeidere på parkeringsplassen utenfor Kid Interiør sitt lager i Drammen. Geir Leithe er en av 750 sjåfører som er tilknyttet Tollpost. Geir har vært fast sjåfør for Kid Interiør siden Tollpost Globe overtok som transportør i I hele 11 år har han vært en av «landevegens riddere», enten med egen bil eller som sjåfør hos noen av de andre store samlasterne. Nå er han formelt ansatt hos Andersen Transport A/S i Kongsberg, som kjører på kontrakt for Tollpost Globe. Store krav til leveringen Med et par plussgrader i luften og med sludd piskende mot frontruta er vi på veg mot dagens andre levering, Kid butikken på Strømsø, en kilometer fra Kids hovedlager i Drammen. Her skal seks paller med ulik julepynt leveres innen et gitt tidspunkt på dagen. Vi har store krav til å få varene levert i rett tid. Butikkene trenger å planlegge bemanning og utpakking, og da må vi være der i tide. Siden februar i år har vi hatt et såkalt «leveringsvindu» der vi skal levere til en gitt tid, men har en time slingring i hver retning, forteller han. Den erfarne Tollpost-sjåføren forteller at det av og til kan være vanskelig å nå fram i tide. Som du ser her i dag, er det gravearbeid som gjør at vi ikke kan kjøre direkte til varemottaket, men må ta varene inn gjennom hovedinngangen. Da må vi snike den 15 meter lange bilen vår blant stressede julegavekjøpende familiefedre. De parkerer ofte bilen uten tanke på sine medtrafikanter, og i hvert fall ikke med tanke på oss som har en både større og bredere bil. Ved enkelte shoppingsentre skulle man nesten tro at de ikke har hatt varelevering i tankene. Mens vi sniker oss forbi «små» privatbiler på parkeringsplassen, er allerede butikken på telefonen for å etterlyse oss. De står klare til å pakke ut både gardiner, julenisser og stearinlys som er med i dagens transport. Mens vi står godt og varmt inne i butikken, ser vi Geir ivrig losse pallene og kjøre dem på plass, for i løpet av noen hektiske minutter har værgudene også åpnet sine sluser. Vinterværet med regn og sludd gjør lossearbeidet både vått og kaldt. Men for Geir ser dette ut som noe han er vant med. Men slik er det ikke hele året. Vinterhalvåret er kanskje den mest utfordrende tiden for vareleveringer. Jentene som møter oss hos Kid er enestående og hjelpsomme. Av og til kommer man til butikken et- Lunsj. Uten oss blir det verken melk, brød eller julegaver til folket. 17

18 ter at snøen har lavet ned hele natten, både fortau og oppkjørsel er dekket med 30 cm nysnø ja, da er gode råd dyre. Men da stiller ofte jentene opp i storsko og vinterjakke og dytter pallene inn i butikken. Økende knapphet på kapasitet og økt bruk av tilfeldige sjåfører medførte at produsenter og grossister som handlet med tidskritiske varer, ønsket mer direkte kommunikasjon med sjåføren. Vi er opptatt av at våre sjåfører er de beste. Det arbeidet som Geir og hans kollegaer gjør, er viktig for vårt gode omdømme. Renommeet vårt står på spill, ikke minst i tilfeller der levering av varer til fastsatt tid er meget viktig for mottageren. Uten deres utrolige innsats dag og natt ville kundene ikke ha vært så trofaste som de nå er, forteller en stolt markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Andreas Hagen i Tollpost Globe. Doning til 2 millioner Sjåføryrket er mye mer enn å kjøre bil. Vi har stort ansvar. Først og fremst for en «doning», som gjerne koster rundt 1,2 millioner og en vogn på rundt kroner, som også er skikkelig avansert. Jeg er heldig som har en så ny og flott bil som jeg har, en jubileumsutgave av Volvo FH 12. En moderne lastebil har ofte mer avansert elektronikk og teknologi enn selv dyrere personbiler. For en førstereis journalist er trekkvognen nesten som en liten hybel med både seng, tv og kjøleskap. Og med 2 meter over bakken har du til og med utsikt Som sjåfør har man også ansvar for dokumenter, gods, lastsikring og trafikksikkerhet. Vi representerer bedriften overfor kunden, og kunden skal være fornøyd. Vi skal overholde en rekke lover og regler, og vi jobber mye. Status og omdømme Sjåføryrket er ikke akkurat høyest på rangstigen, konstaterer han. Men selvsagt varierer det. Jeg føler at dette er blitt bedre de siste årene. Statusen og omdømmet til yrket er noe som både bedriftene og samfunnet må ta på alvor. Å ta «lappen» for en tung lastebil koster opp mot kroner og er ikke gjort over natten. Dette bør også kompenseres med at vi får «ok» betalt for den jobben vi gjør. Spesielt innen kunderettet distribusjon er sjåførens lokalkunnskap, både om transportruten og om kundene, ansett som viktig av transportkjøperen. Det tar ofte mange måneder før en ny sjåfør fungerer optimalt på en rute. Hverdagen kan av og til føles litt ensom. Rutene som jeg kjører er fortrinnsvis i Østlands-området, men noen ganger i uka tar vi «Mjøs-runden» med fem stopp i løpet av en dag. Heldigvis har vi en ordning der vi kan ringe gratis mellom bilene. Dette er både nyttig i form av praktisk informasjon og for å ha det sosialt sammen med kollegene. Likevel er det mange som ser ned på oss. Det blir helt galt, for alle er jo avhengige av det vi gjør. Uten oss blir det verken melk, brød eller julegaver til barna. Folk kjøper og kjøper, og det blir det travle dager av for en sjåfør. Geir starter ofte hjemmefra allerede kl halv fem om morgenen og er sjelden hjemme igjen før langt på kveld. Hjemme har han samboer og tre barn som krever sitt. Med to gutter som er aktive med fotballen på Åssiden IL og en datter på håndball er det ikke mye tid til hvile. Både dårlige og gode sjåfører Som yrkessjåfør ser du mye rar kjøring,. Mange er gode, men det er også en del «cowboyer» som oppfører seg dårlig i trafikken. Vi er store og godt synlige for privatbilistene, men det de ikke tenker på, er at de er små og ikke så synlige i «blindfeltet» på en stor bil slik som min. Med en stor vogn på slep er det faktisk slik at privatbiler som kjører helt opp i støtfangerne på oss, ikke er synlig for oss i det hele tatt. Jeg skulle 18

19 God hjelp fra jentene på Kid. Av og til kommer man til butikken etter at snøen har lavet ned hele natten, både fortau og oppkjørsel er dekket med 30 cm nysnø ja, da er gode råd dyre. Men da stiller ofte jentene opp i storsko og vinterjakke og dytter pallene inn i butikken. ønske at alle som tar «lappen» for bil også måtte ta seg en tur opp i styrehuset på en lastebil. Da ville de skjønne at det ikke alltid er like lett å stoppe med et stort vogntog. Etter en liten kjøretur på regnvåte veir er vi igjen tilbake på Kid Interiør sitt hovedlager, og Geir er raskt i gang med å laste opp bilen for neste tur. Julegavene til tusener av kunder er på vei ut i Kid-butikkene på hele Østlandet, sannsynligvis er det Geir som har fraktet disse den siste veien fra produksjonslandene Kina, Pakistan og India. Når vi så setter oss inn i vår «lille» stasjonsvogn med kurs tilbake til Tollpost sitt hovedkontor på Alfaset, sitter vi igjen med en stor respekt for det arbeidet som Geir og hans sjåførkollegaer gjør hver dag hele året. Vi kan uten tvil si oss enige i klisjeen «uten transport stopper Norge». 19

20 Kundeprofil Kid Interiør på farten med Tollpost Globe: «Steikje fine nisser» Drammens-bedriften Kid Interiør har i løpet av de siste årene blitt et av de mest anerkjente merkenavn blant nordmenn. Med slagordet «Steikje fine gardine» har rollefiguren Hildegunn Moltubakk blitt selve symbolet på interiørkjeden. Mindre kjent er det at Tollpost Globe siden 2005 har vært en av interiørkjedens gode samarbeidspartnere på transportsiden. Dette har vært et fruktbart sam arbeid for begge parter, sier Robert Steen, logistikkdirektør i Kid Interiør. Fakta Kid er Norges ledende innen interiørtekstiler. Firmaet ble etablert i 1937, og har i dag 108 butikker, en omsetning på over 900 millioner og over 1000 ansatte. Kid Interiør AS er et landsdekkende aksjeselskap med omsetning pr på ca. 850 millioner kroner, og vokser stadig. Selskapets primære forretningsvirksomhet er salg av hjemmetekstiler som gardiner, sengetøy, duker med mer. Selskapet har omtrent 30 % av det norske interiørmarkedet. Pr. november 2008 har Kid Interiør AS ca ansatte og 108 butikker. Hovedaksjonær i Kid Interiør AS er IK Investment Partners. IK Investment Partners er et europeisk privat equity-selskap som styrer fond til en verdi av EUR 5,7 milliarder. Siden starten i 1989 har IK overtatt totalt 67 europeiske selskaper. IKs portefølje inneholder for tiden 20 selskaper med en total omsetning nærmere EUR 7 milliarder. På en hektisk formiddag under forberedelsene til årets julekampanje treffer vi en logistikkdirektør med mange jern i ilden. I løpet av en kort uke skal 1400 paller eller 75 vogntog med potensielle julegaver ut fra Kid Interiør sitt hovedlager i Drammen. Robert Steen tok over som ansvarlig for logistikken i Kid i Noe av det aller første han gjorde, var å knytte til seg Tollpost Globe som samarbeidspartner på transportsiden. Årlig mottar vi et tusentalls containere inn til Oslo havn som skal viderebehandles på hovedlageret og sendes ut til de 108 butikkene vi har over hele landet. Dette er en logistikk på høyt nivå. Fra januar neste år vil vi også starte merkingen, slik at pallene kan gå direkte fra Kina og til de ulike butikkene via Tollpost sine avdelinger rundt om i landet, sier en engasjert Steen. 0

21 «Steikje fine nisser» Logistikkdirektør i Kid Interiør Robert Steen håper på stor omsetning i butikkene i adventstiden frem mot jul. 21

22 En suksesshistorie Kid Interiør er en av norsk handels suksesshistorier. Det hele begynte med sko og filtsåler i Etter hvert ble det mer tekstilhandel, under navnene Fabrikkutsalget i Drammen og Stoffrestebua i Oslo. Filialen på Vestkanten het Stofresteboden. Det var ikke vekstfremmende navn. I 1994 ble det Kid Interiør, og alt ble mer profesjonelt. Kid Interiør feirer i år sitt 70-årsjubileum som leverandør av gardiner og andre tekstiler til norske hjem, og markerte begivenheten i begynnelsen av oktober ved å lage og henge opp verdens største gardin. Det helt spesielle rekordforsøket fant sted ved inngangspartiet til Oslo Plaza, Guinness rekordbok fra London var til stede for å overlevere en bekreftelse på rekorden. Administrerende direktør i Kid Interiør, Thomas Gudbjerg, er dansk, men har likevel ikke høydeskrekk. Han besiktiget selv gardinen ved å rappellere ned fra toppen av hotellet (117 moh.), som bare er 30 meter lavere enn det beryktede Himmelbjerget i Danmark. Gardiner i lange baner Gjennom interiørblader og livsstilsmagasiner kan man få inntrykk av at minimalismen er rådende og at det er gardinløse vinduer som gjelder. Men over 10 millioner solgte gardiner fra Kid Interiørs butikker siden 2005, eller litt over to gardiner per nordmann, tyder på noe annet. Legger man alle de gardinene kjeden har solgt siden 2005 etter hverandre i en lang rekke, tilsvarer det Norge på langs syv ganger, nesten kilometer, eller halvveis rundt jorden. I butikken. Kid Interiør ble kjent gjennom slagordet «Steikje fine gardine». På bildet er butikksjef Mona Heidi på Gulskogen Senter, Drammen, i ferd med å henge opp utstillingsgardinene. Nytt konsept Nå ønsker kjeden å videreutvikle seg, og vil i løpet av høsten oppgradere rundt halvparten av sine butikker. På den måten håper Kid å ta ytterligere markedsandeler og på sikt også utvide til Nord-Europa. Vi ønsker at alle som kommer inn i våre butikker skal bli inspirert og oppleve at vårt vareutvalg gjen- 22

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Åpner torsdag med kaffe, kaker, rød løper, musikkorps og masse gode tilbud Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015

Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015 Løsningsforslag til utsatt eksamen 2. desember 2015 Oppgave 1 (vekt 20 %) a) Løs ligningen 3x 2 7x + 2 = 0 ved å bruke formelen for løsning av andregradsligninger. Løsning. 3x 2 7x + 2 = 0 x = ( 7) ( 7)2

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 TØI-rapport 1040/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer, Michael Sørensen og Jardar Andersen Oslo 2009, 62 sider Sammendrag: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 Til nå er det

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler.

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. NÆRING OG SAMFUNN I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. Deling av historier og erfaringer er lærerikt og viktig. Mangfoldighet og positivitet er kulturdannende.

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Europris flytter inn i Øyrane Senter og blir større og «ny» med åpning tirsdag

Europris flytter inn i Øyrane Senter og blir større og «ny» med åpning tirsdag Europris flytter inn i Øyrane Senter og blir større og «ny» med åpning tirsdag Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene selger alt fra dagligvarer

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN INT. STUEN TIL. DAG INT. HUSET TIL. DAG Det banker på døren. åpner opp Du vet og gutta Ja hva med de? Jeg møtte på dem igår Ja og? De tilbød oss en jobb Jeg sier nei Du har ikke hørt oppdraget ennå Trenger

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer