EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008"

Transkript

1 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36

2 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk presidentvalg i USA med sin visjon om forandring og utvikling. Samtidig har hele høsten vært fullstendig mediadominert av negative signaler og meldinger om krise og ragnarokk. Vi har gått fra å være på toppen i en konjunkturoppgang med meget gode resultater og utvikling av nye terminaler og satsinger til lavkonjunktur og finanskrise. Hele verden opplever nå en negativ vekst, både i bruttonasjonalproduktet, finans- og kredittmarkedet, boligmarkedene og en rekke andre sentrale deler av næringslivet. Bygge- og anleggssektoren ser ut til å bli særlig hardt rammet, sammen med bl.a. bil- og båtbransjen. Når viktige bransjer rammes, får vi dominoeffekter i næringslivet. Aftenposten har på en god måte illustrert dette med artikkelen «En sofa, mange skjebner». En usolgt sofa i butikken i Oslo får dramatiske følger for dem som jobber hos trevareleverandøren i Måndalen, hos stoffprodusenten i Innvik og på ullmottaket på Tynset. En slik samlet nedgang i forbruk og omsetning hos industrikundene slår entydig inn i form av redusert behov for godstransport. Vi i Tollpost Globe har fulgt volumutviklingen meget nøye. Vi var derfor foreberedt på en lavkonjunktur tidlig i sommer, og innførte de første tiltakene i august. Vi har deretter jobbet målrettet med prosjekt Ny Tid, for å redusere kostnadene og sikre en grundig omstillings- og nedbemanningsprosess som ble avsluttet 1. desember. Dette gjør vi for å sikre både vår og våre kunders konkurransekraft i I vår bransje ser vi at mange bedrifter avventer utviklingen og resultatene før de gjennomfører tiltak, mens våre tiltak og handlinger gjennomføres på bakgrunn av våre analyser og prognoser for fremtiden. I dette nummeret tar vi en nærmere kikk på julehandelen, vi besøker KID og Black Design, i tillegg til små og store nyheter både i Tollpost Globe og i bransjen for øvrig. Ha en trivelig jul! Robin Olsen Adm.direktør «Det er ikke noe som er så vanskelig å utføre, har så liten sjanse til å lykkes, eller er så farlig å håndtere som innføringen av en ny tingenes tilstand.» (Niccolo Machiavelli)

3 MILJØMERKET Trykksak Innhold Wind of Change s 2 Trimmet for å møte kundenes behov s 4 Konferansen Transport og Logistikk 2008 s 7 Logistikkavdelingen i Tollpost Globe: s 11 Bindeleddet mellom transportør og kunde Black Design side 28 Luna Norge AS først ute s 14 25,25 meter langt vogntog til Alnabru Kundens beste venn s 16 KID Interiør på farten med Tollpost Globe: s 20 «Steikje fine nisser» Vestland, Vestland s 25 Luna Norge AS først ute side 14 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 3500 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Ole A. Hagen, Odd Ustad, Svein Thompson. Foto: Ole A. Hagen, Kjell Brustad, Scanpix, Odd Ustad, Black Design Black Design - s 28 Sort magi på Skogn! Næringslivets logistikkpris s 32 Opprinnelsesmerket strøm s 35 - et klimabidrag fra Tollpost Globe Miljøtre på 3,25 noen høyere? s 36 Julehandelen før og nå s 36 Odd K. Bjørndal, en typisk tollposter: s 38 Midt i smørøyet midt i Norge!

4 Trimmet for å møte kundenes behov Tollpost Globe har trimmet hele organisasjonen og er bedre rustet til å møte kundenes behov enn noen gang. Av Svein Thompson BNP-veksten faller overalt Robin Olsen Terje Stuve Kundene skal merke at vi er bedre enn noen gang. I en ny og tøffere hverdag er kostnadseffektiv logistikk mer viktig enn noen gang. Det er hele Tollpost-systemet giret for å levere, sier administrerende direktør Robin Olsen. I løpet av to hektiske måneder har Tollpost kuttet kostnader og gjort seg klare til å møte en ny virkelighet. Prosjektet er kalt Ny Tid, og målet er å kutte de årlige kostnader med 160 millioner kroner. Jeg er veldig fornøyd med måten dette har vært Fallende varekonsum (kilde: SSB) taklet på. Nå skal vi sammen sørge for at selskapet fortsetter å vinne markedsandeler og blir oppfattet som det beste alternativet med høyest kvalitet av våre kunder, sier Olsen. Lavere vekst siden februar Etter flere år med kraftig vekst har vi målt en reell nedgang i veksten. Kort sagt er det forbruket av varer som avgjør hvor mye gods som skal fraktes. Sammen med byggevirksomheten er det derfor privat forbruk som

5 Faksimile NRK Dagsrevyen 31. oktober avgjør hvor stort markedet for godstrafikk er i Norge. Vi så allerede i februar-mars på våre tall at den kraftige veksten ville gi seg. Etter hvert flatet veksten helt ut og fra i høst har vi observert lavere fraktvolumer enn på samme tid året før. Man regnet tidligere med at en lavkonjunktur hadde et tidsperspektiv på 3-5 år. Men endringstakten i samfunnet er vesentlig raskere nå enn tidligere. Vi håper alle at trenden vil snu så raskt som mulig, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen. I oktober var varekonsumet 3,2 prosent lavere enn i samme måned i Nedgangen fra september til oktober var på 1,0 prosent. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen har skutt fart siden sommeren. Til sammenligning hadde Norge en årsvekst i varekonsumet på hele ti prosent for ett år siden. Bransjeforeningen LTL forventer en nedgang på pst i volumene i 2009, vi gjennomfører Ny Tid for å sikre konkurransekraft for selskapet inn i fremtiden, sier Hagen. Faksimile NRK Dagsrevyen 31. oktober

6 Åpen kommunikasjon Mens andre aktører i bransjen lenge har sagt at det ikke er noen grunn til svartmaling, har Tollpost Globe lagt vekt på å kommunisere det selskapet mener er et kraftig skift i markedet. Vi har hele tiden lagt vekt på å ha en åpen kommunikasjon utad om hvor mye og hvorfor vi kutter kostnader nå. Prosjektet har vært omtalt både på NRK Dagsrevyen og i Dagens Næringsliv, sier Hagen. For oss er det naturlig å tilpasse kapasitet og tilbud når omverden endres seg. Bare på den måten kan vi fortsette å levere de beste logistikktjenestene, sier Hagen. Omstilling uten konflikt HR-direktør Terje Stuve i Tollpost Globe har sammen med linjelederne gjennomført sluttpakkesamtalene i forbindelse med Ny Tid-prosjektet. Det er totalt cirka 70 fast ansatte som har fått tilbud om sluttpakker. Stuve har vært opptatt av at dialogen med fagforeningen skal være god. Det var i et samarbeid med fagforeningene at ledelsen ble enige om kriteriene for hvem som ble overtallige og utforming av sluttpakkene. Status er at alle avtalte samtaler vedrørende sluttavtaler er gjennomført. Det er så langt ingen som ikke har akseptert avtalene om drøftelsesmøte. Det er ikke blitt oppsigelseskonflikter så langt, sier Stuve. Det har vært krevende og omfattende på mange måter. For de som er berørt har det vært svært vanskelig, men utfordrende også for de lederne som har utført samtaler med kolleger gjennom mange år og måttet tilby sluttavtaler, sier Stuve. Faksimile Dagens Næringsliv 19. november

7 Tollpost Globe markerte seg under Transport og Logistikk Konferansen Transport og Logistikk 2008: Større og bedre enn noen gang Årets Transport og Logistikk-konferanse er vel i havn, større enn noen gang. Etter fjorårets rekordkonferanse med 605 deltakere, var dette kanskje en vel ambisiøs målsetting. Men direktør Jo Eirik Frøise i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) kan nå i etterkant melde om hele 733 deltakere fra 18 land. Tollpost Globe var en aktiv bidragsyter i form av å være ordstyrer, hovedsponsor og prisutdeler.

8 Større og bedre enn noen gang med over 700 deltakere. Samarbeidet mellom transportbrukerne (TF) og transportnæringen (LTL) som begynte for et par år siden, har vist seg meget fruktbart. Det har gitt konferansen en bredere tilslutning og bidratt både faglig og sosialt. At organisasjonene også utad mot det politiske miljøet framstår som samlet, med innspill og krav når det gjelder infrastruktur og utbygging av veier, havner, jernbane og lufthavner, gir større tyngde. TF og LTL la i år beslag på hele Clarion Hotel Oslo Airport med 350 rom. For å huse alle deltakerne hadde man også sikret seg hotellplass på to hoteller til i området, Norlandia og Gardermoen Airport Hotel, begge et steinkast fra konferansehotellet. Årets konferanse ble arrangert 15. og 16. oktober og ble samkjørt med European Shipper Forum. Dermed fikk man en konferanse med høyt internasjonalt tilsnitt av utenlandske transportkjøpere. Konferansen skal hele tiden ha fokus på fornyelse, sier TFs direktør Jo Eirik Frøise. Arbeidet med neste års konferanse starter så å si umiddelbart etter at den forrige er vel i havn. Det må til for å sikre seg attraktive foredragsholdere med høyt faglig nivå. I år deltok hele 733 personer, noe som er ny rekord! Vi har nå gått gjennom evalueringsskjemaene fra konferansen. Gjennomsnittet av de 563 vurderingene vi fikk inn av foredragsholderne var på 3,08 på en skala fra 1 til 4, noe vi er svært fornøyde med, sier Frøise.

9 Den viktigste møteplassen Vi befester med dette konferansens stilling som den viktigste møteplassen for transport- og logistikknæringen. Vi vil sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Vi har også fått med oss Norsk Havneforening, Logistikkforeningen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene om et samarbeid for å utvikle konferansen, forteller Frøise. Innspillene fra fjorårets konferanse ga oss et nytt løft. TF og LTL har som kjent slått sine konferanser sammen for å danne en møteplass for alle som er interessert i betingelsene for næringslivets transporter, og som ønsker både et faglig og sosialt påfyll. Tollpost Globe markerte seg Med en synlig stand i vandreområdet var Tollpost Globe en av de som virkelig markerte seg under konferansen. Allerede på dag én hadde markedsavdelingens ideer resultert i at både samarbeidspartnere, arrangører og våre kunder ble samlet for å mingle til et godt glass vin. Tollpost Globe nærmest eide utstillingslokalet denne ettermiddagen. Under middagen var Tollpost Globe igjen i rampelyset for første gang ble næringslivets studentpris innen transport- og logistikk delt ut til tre dyktige studenter. Vår markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen geleidet utdelingen på en perfekt måte, som denne gangen foregikk på engelsk. Dag to var han også i ilden med å være ordstyrer for sesjonen om vilkårene for næringslivets arial-planlegging sammen med ordførere og ledere fra Bergen, Oslo og Trondheim. Vel blåst også for Tollposts innsatts under årets store transportkonferanse. Gode innspill Konferansen er som kjent en viktig arena for beslutningstagere innen næringsliv og offentlig forvaltning. Dette har lenge vært en viktig møteplass for transportbrukere og tilbydere, systemleverandører, myndigheter, forsknings- og utdanningsmiljøene, og andre med interesse for transport og logistikk. I år har vi virkelig lagt oss i selene for å få dette til, sier Frøise, som puster ut etter å ha oppfylt de store forventningene til årets konferanse. Siden konferansen, tradisjonen tro, holdes rett etter at statsbudsjettet er presentert, vil naturlig nok samferdselsbudsjettet bli debattert. I år kom det ikke én, men to ministere, og selvsagt stilte samferdselsministeren. Liv Signe Navarsete har vist at hun legger vekt på Transport og Logistikk-konferansen også tidligere. I år var det ekstra spennende siden det er siste budsjettet før ny Nasjonal transportplan er klar. Mange var spente på hvor store midler som settes av til å utbedre og bygge ny infrastruktur. Miljøvernminister Erik Solheim åpnet konferansen.

10 Tollpost Globe var en aktiv bidragsyter i form av å være ordstyrer, hovedsponsor og prisutdeler. Øverst til venstre: Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen. Midten til venstre: Advokat Kristin Mørkedal fra LTL. Stort bilde: Espen Haldorsen fra Tollpost Globe. 10 Erik Solheim positiv til næringslivets miljøarbeid Solheim la vekt på at det må jobbes både med organisering og med teknologiutvikling både på motor- og drivstoffronten. Jeg er imponert over miljøsatsingen til Logistikk- og Transportindustriens Landsforening som ble presentert her i dag. De bedriftene som ikke greier å bli miljøvennlige, vil mislykkes i et fremtidig marked. De som vil lykkes, er de som ser muligheter i miljøutfordringen. Styreleder i Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Petter Haas Brubakk, etterlyste et avgiftssystem som i langt større grad enn i dag kan tjene sitt miljømål og på samme tid ikke svekker konkurransekraften til norsk næringsliv. Når det gjaldt biodrivstoff, var Solheim opptatt av en gradvis innfasing der brukerne må føle seg trygge på at biodrivstoffet er fremstilt på en etisk forsvarlig måte. Statsråden var opptatt av samarbeid. Transportnæringen er en del av problemet, men det er også en del av løsningen. Ideen om at noen alene kan løse globale problem, er død. Dette må vi gjøre sammen. Vi samles igjen 19. og 20 oktober 2009 Datoene for Transport og Logistikk 2009 er allerede satt til 19. og 20. oktober. Konferansen vil igjen foregå på Clarion Hotel Oslo Airport, som da vil ha større plass til utstilling i sin nye «multiarena». Den vil ligge der badelandet lå før. Konferansen er 50 år neste år, noe som arrangørene og Tollpost Globe selvfølgelig vil markere.

11 Logistikkavdelingen i Tollpost Globe: Bindeleddet mellom transportør og kunde Hva betyr ordet logistikk? Kontroll på hele transportkjeden, svarer Jane Mette Quille, leder av Logistikkavdelingen i Tollpost Globe. Etter 27 år i selskapet vet hun selvsagt hva hun snakker om, og hun svarer like kjapt og effektivt som hun og hennes tre medarbeidere «leverer varen». Fakta Fire ansatte Avdelingen har eksistert i fem år Lokalisert på Alfaset i Oslo Driftsansvar for følgende kunder for tiden: COOP Norge Faghandel, Langhus Jernia AS, sentrallager Sofiemyr og Skjetten Motek AS, Oslo sentrallager Forlagssentralen Ans, Langhus Wittusen & Jensen AS, Oslo Würth AS, Hagan Maskegruppen, avdeling Vinterbro Abena Hygiene AS, Oslo Av Odd Ustad Etter en liten sjekk av svaret kan vi i alle fall slå fast at det elektroniske leksikonet Wikipedia bruker adskillig flere ord for å si det samme som Jane. Der defineres logistikk som «kunnskapen om ledelse av utforming og effektiv styring av varer, informasjon, energi og systemer fra opprinnelsespunktet til sluttpunktet». Heretter skal vi ringe Jane Mette Quille i stedet for å slå opp i leksikon når vi lurer på noe. Det er tydeligvis mer effektivt, og i alle fall langt mer hyggelig! I løpet av sine 27 år i Tollpost Globe har hun vært innom områdene utland, salg og partifrakt, og siden oppstarten for fem år siden har hun hatt ansvaret for Logistikkavdelingen på Alfaset. Her samarbeider hun tett og intenst med driftskoordinatorene Morten Albertsen, Christian Uzlastiran og Roger Hovde. I en travel hverdag har Jane Mette tatt seg tid til å markere det faktum at hun nettopp 11

12 vi for fullt inn i bildet, og sammen med de operativt driftsansvarlige utarbeider vi driftsavtalene. I det daglige er det vi som er det levende bindeleddet mellom kundene og Tollpost Globe, sier Jane Mette Quille. Og det er betydelige mengder gods det dreier seg om å ha kontroll på. For tiden har nemlig Logistikkavdelingen driftsansvaret for åtte store kunder. Dette er kunder Jane Mette og hennes menn har daglig og tett oppfølging av. I tillegg gjennomføres det faste driftsmøter hver 14. dag og månedlig. I løpet av driftsåret gjennomgår Logistikkavdelingen og kundene mange topper og sesonger, med vår og høst som de travleste årstidene. God relasjon til kundene er helt avgjørende for at Logistikkavdelingen skal bidra til at kundens kvalitetsmål blir nådd. Hele Logistikkavdelingen i Tollpost Globe består av medarbeidere med lang og praktisk erfaring fra blant annet terminalen, partifrakt, salg og sentral trafikkavdeling i selskapet. Denne jobben krever at vi har en stor kontaktflate internt i selskapet. Det betyr ikke at vi skal kjenne alle, men vi må vite hvordan vi til enhver tid skal finne alle de gode fagmedarbeiderne på tvers av alle varestrømmene, sier Jane Mette Quille, som legger til at de etter hvert har blitt vant med og gode til å løse avvik. Og trafikk- og føremeldingene på radio er favorittprogrammene for alle i avdelingen. Når jeg spør om hun har hørt om Løesberga på E6 ved Steinkjer, sukker hun tungt og svarer ja, dessverre! Jane Mette Quille har passert 45 år. Nesten to tredjedeler av livet har dreid seg om transport og logistikk, og ordet kvalitet har alltid vært hennes driver og motivasjon. Etter at KAM ene (Key Account Manager) har fått kontraktene med de store kundene i havn, kommer I tillegg til vei- og føremeldingene er selskapets dataverktøy uunnværlige hjelpemidler i hverdagen. Vi er fysisk plassert i Oslo, men har ansvaret for vareflyt og transportkjeden som går i alle Tollpost Globes varestrømmer. På mange måter er vi en overvåkningssentral, og som sådan helt avhengige av gode data- og sporingssystemer. Og det har vi i Tollpost Globe, sier Jane Mette med ettertrykk! 12

13 Bak: Morten Albertsen. Foran fra venstre: Jane Mette Quille, Christian Uzlastiran og Roger Hovde. 13

14 Luna Norge AS først ute 25,25 meter langt vogntog til Alnabru 1. juni rullet de første 25,25 meter lange vogntogene på norsk asfalt. Dagens maksimal- lengde for vogntog i Norge økte da fra 19,5 meter. Ved å øke lengden kan både miljø og penger spares, mener logistikksjef Stian Bye hos Luna Norge AS. 14

15 Hver eneste dag kjører vi et modulvogntog fra Ulricehamn i Sverige til Alnabru i Oslo. Nå kan vi redusere antall vanlige vogntog med ett hver dag. Det betyr færre biler totalt på veien og er forhåpentligvis en besparelse for oss, våre kunder og miljøet, sier Bye. Luna har vært en leverandør på verktøy til yrkeskunder i snart 90 år, og har god erfaring fra hvilke produkter det kan bli spørsmål etter. Over 80 % av all ordreinnkomst skjer elektronisk fra et forhandlernett som består av jernvare- og maskinforretninger over hele landet. Luna setter sammen produkter fra verdens ledende produsenter, og distribuerer alt gjennom et lokalt forhandlernett. Ved å bruke Lunas lokale forhandlere som leverandør av verktøy og industrirekvisita, kan industrien og håndverkeren redusere sine lager og innkjøpskostnader. Luna har daglige leveranser til de fleste av sine forhandlere. I store deler av landet kommer varene dagen etter at de er bestilt, forteller han. Transporten med modulvogntogene har nå fungert i fire uker, og vi vil ha vår første gjennomgang for å kartlegge erfaringene om kort tid. Luna Norge er en stor transportkjøper og kjører daglig 5 vogntog inn til Tollpost Globe sine terminaler på Alfaset og i Fredrikstad for videre distribusjon, sier Bye. Et begrenset utvalg veistrekninger Vi gjør dette som et prøveprosjekt i tre år og på et begrenset utvalg veistrekninger som tåler belastningen. Så måler vi effekten på miljø, trafikksikkerhet og om dette betyr noe for togtransporten før vi bestemmer om lange vogntog blir en varig ordning, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Logistikksjefen i Luna Norge, Stian Bye, forteller også at potensialet for besparelser er store om det åpnes for flere veistrekninger der modulvogntogene kan ferdes, samtidig med at en også ser på dagens begrensninger ved farlig gods på disse vogntogene. Dette er en sak som næringslivet har arbeidet med i lang tid. Man må huske at to 25,25 meter lange vogntog nå kan erstatte tre tradisjonelle vogntog. Næringslivet vil spare store summer med den nye vogntogtypen, og erfaringer fra andre land har vist at innføring av slike vogntog kan gi fine miljøgevinster, sier direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon Jo Eirik Frøise. Samferdselsdepartementet åpner følgende veistrekninger for 25,25-meterne i prøveprosjektet: E6 og E18 på strekningen Svinesund Oslo, inkludert terminalene på Alnabru i Oslo, Berger på Skedsmo og Rolvsøy i Fredrikstad. Mindre terminaler på den samme strekningen, som Karihaugen, Moss og Vestby, skal vurderes. Riksvei 2 på strekningen fra riksgrensa mot Sverige til Kongsvinger. E12 fra Sverige til Mo i Rana. E8 fra riksgrensa mot Finland til Skibotn. E6 fra grensa mot Finland til Kirkenes. 1

16 Hverdagen i styrehuset. Geir har vært fast sjåfør for Kid Interiør siden Tollpost Globe overtok som transportør i Kundens beste venn Kunden er viktig å ta godt vare på! Vi strekker oss så langt som vi kan for at vi skal nå fram i tide, uansett vær, føreforhold og kø, sier sjåfør Geir Leithe (37) hos Tollpost Globe. 16

17 En kald novembermorgen møter vi en av Tollpost Globes viktigste medarbeidere på parkeringsplassen utenfor Kid Interiør sitt lager i Drammen. Geir Leithe er en av 750 sjåfører som er tilknyttet Tollpost. Geir har vært fast sjåfør for Kid Interiør siden Tollpost Globe overtok som transportør i I hele 11 år har han vært en av «landevegens riddere», enten med egen bil eller som sjåfør hos noen av de andre store samlasterne. Nå er han formelt ansatt hos Andersen Transport A/S i Kongsberg, som kjører på kontrakt for Tollpost Globe. Store krav til leveringen Med et par plussgrader i luften og med sludd piskende mot frontruta er vi på veg mot dagens andre levering, Kid butikken på Strømsø, en kilometer fra Kids hovedlager i Drammen. Her skal seks paller med ulik julepynt leveres innen et gitt tidspunkt på dagen. Vi har store krav til å få varene levert i rett tid. Butikkene trenger å planlegge bemanning og utpakking, og da må vi være der i tide. Siden februar i år har vi hatt et såkalt «leveringsvindu» der vi skal levere til en gitt tid, men har en time slingring i hver retning, forteller han. Den erfarne Tollpost-sjåføren forteller at det av og til kan være vanskelig å nå fram i tide. Som du ser her i dag, er det gravearbeid som gjør at vi ikke kan kjøre direkte til varemottaket, men må ta varene inn gjennom hovedinngangen. Da må vi snike den 15 meter lange bilen vår blant stressede julegavekjøpende familiefedre. De parkerer ofte bilen uten tanke på sine medtrafikanter, og i hvert fall ikke med tanke på oss som har en både større og bredere bil. Ved enkelte shoppingsentre skulle man nesten tro at de ikke har hatt varelevering i tankene. Mens vi sniker oss forbi «små» privatbiler på parkeringsplassen, er allerede butikken på telefonen for å etterlyse oss. De står klare til å pakke ut både gardiner, julenisser og stearinlys som er med i dagens transport. Mens vi står godt og varmt inne i butikken, ser vi Geir ivrig losse pallene og kjøre dem på plass, for i løpet av noen hektiske minutter har værgudene også åpnet sine sluser. Vinterværet med regn og sludd gjør lossearbeidet både vått og kaldt. Men for Geir ser dette ut som noe han er vant med. Men slik er det ikke hele året. Vinterhalvåret er kanskje den mest utfordrende tiden for vareleveringer. Jentene som møter oss hos Kid er enestående og hjelpsomme. Av og til kommer man til butikken et- Lunsj. Uten oss blir det verken melk, brød eller julegaver til folket. 17

18 ter at snøen har lavet ned hele natten, både fortau og oppkjørsel er dekket med 30 cm nysnø ja, da er gode råd dyre. Men da stiller ofte jentene opp i storsko og vinterjakke og dytter pallene inn i butikken. Økende knapphet på kapasitet og økt bruk av tilfeldige sjåfører medførte at produsenter og grossister som handlet med tidskritiske varer, ønsket mer direkte kommunikasjon med sjåføren. Vi er opptatt av at våre sjåfører er de beste. Det arbeidet som Geir og hans kollegaer gjør, er viktig for vårt gode omdømme. Renommeet vårt står på spill, ikke minst i tilfeller der levering av varer til fastsatt tid er meget viktig for mottageren. Uten deres utrolige innsats dag og natt ville kundene ikke ha vært så trofaste som de nå er, forteller en stolt markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Andreas Hagen i Tollpost Globe. Doning til 2 millioner Sjåføryrket er mye mer enn å kjøre bil. Vi har stort ansvar. Først og fremst for en «doning», som gjerne koster rundt 1,2 millioner og en vogn på rundt kroner, som også er skikkelig avansert. Jeg er heldig som har en så ny og flott bil som jeg har, en jubileumsutgave av Volvo FH 12. En moderne lastebil har ofte mer avansert elektronikk og teknologi enn selv dyrere personbiler. For en førstereis journalist er trekkvognen nesten som en liten hybel med både seng, tv og kjøleskap. Og med 2 meter over bakken har du til og med utsikt Som sjåfør har man også ansvar for dokumenter, gods, lastsikring og trafikksikkerhet. Vi representerer bedriften overfor kunden, og kunden skal være fornøyd. Vi skal overholde en rekke lover og regler, og vi jobber mye. Status og omdømme Sjåføryrket er ikke akkurat høyest på rangstigen, konstaterer han. Men selvsagt varierer det. Jeg føler at dette er blitt bedre de siste årene. Statusen og omdømmet til yrket er noe som både bedriftene og samfunnet må ta på alvor. Å ta «lappen» for en tung lastebil koster opp mot kroner og er ikke gjort over natten. Dette bør også kompenseres med at vi får «ok» betalt for den jobben vi gjør. Spesielt innen kunderettet distribusjon er sjåførens lokalkunnskap, både om transportruten og om kundene, ansett som viktig av transportkjøperen. Det tar ofte mange måneder før en ny sjåfør fungerer optimalt på en rute. Hverdagen kan av og til føles litt ensom. Rutene som jeg kjører er fortrinnsvis i Østlands-området, men noen ganger i uka tar vi «Mjøs-runden» med fem stopp i løpet av en dag. Heldigvis har vi en ordning der vi kan ringe gratis mellom bilene. Dette er både nyttig i form av praktisk informasjon og for å ha det sosialt sammen med kollegene. Likevel er det mange som ser ned på oss. Det blir helt galt, for alle er jo avhengige av det vi gjør. Uten oss blir det verken melk, brød eller julegaver til barna. Folk kjøper og kjøper, og det blir det travle dager av for en sjåfør. Geir starter ofte hjemmefra allerede kl halv fem om morgenen og er sjelden hjemme igjen før langt på kveld. Hjemme har han samboer og tre barn som krever sitt. Med to gutter som er aktive med fotballen på Åssiden IL og en datter på håndball er det ikke mye tid til hvile. Både dårlige og gode sjåfører Som yrkessjåfør ser du mye rar kjøring,. Mange er gode, men det er også en del «cowboyer» som oppfører seg dårlig i trafikken. Vi er store og godt synlige for privatbilistene, men det de ikke tenker på, er at de er små og ikke så synlige i «blindfeltet» på en stor bil slik som min. Med en stor vogn på slep er det faktisk slik at privatbiler som kjører helt opp i støtfangerne på oss, ikke er synlig for oss i det hele tatt. Jeg skulle 18

19 God hjelp fra jentene på Kid. Av og til kommer man til butikken etter at snøen har lavet ned hele natten, både fortau og oppkjørsel er dekket med 30 cm nysnø ja, da er gode råd dyre. Men da stiller ofte jentene opp i storsko og vinterjakke og dytter pallene inn i butikken. ønske at alle som tar «lappen» for bil også måtte ta seg en tur opp i styrehuset på en lastebil. Da ville de skjønne at det ikke alltid er like lett å stoppe med et stort vogntog. Etter en liten kjøretur på regnvåte veir er vi igjen tilbake på Kid Interiør sitt hovedlager, og Geir er raskt i gang med å laste opp bilen for neste tur. Julegavene til tusener av kunder er på vei ut i Kid-butikkene på hele Østlandet, sannsynligvis er det Geir som har fraktet disse den siste veien fra produksjonslandene Kina, Pakistan og India. Når vi så setter oss inn i vår «lille» stasjonsvogn med kurs tilbake til Tollpost sitt hovedkontor på Alfaset, sitter vi igjen med en stor respekt for det arbeidet som Geir og hans sjåførkollegaer gjør hver dag hele året. Vi kan uten tvil si oss enige i klisjeen «uten transport stopper Norge». 19

20 Kundeprofil Kid Interiør på farten med Tollpost Globe: «Steikje fine nisser» Drammens-bedriften Kid Interiør har i løpet av de siste årene blitt et av de mest anerkjente merkenavn blant nordmenn. Med slagordet «Steikje fine gardine» har rollefiguren Hildegunn Moltubakk blitt selve symbolet på interiørkjeden. Mindre kjent er det at Tollpost Globe siden 2005 har vært en av interiørkjedens gode samarbeidspartnere på transportsiden. Dette har vært et fruktbart sam arbeid for begge parter, sier Robert Steen, logistikkdirektør i Kid Interiør. Fakta Kid er Norges ledende innen interiørtekstiler. Firmaet ble etablert i 1937, og har i dag 108 butikker, en omsetning på over 900 millioner og over 1000 ansatte. Kid Interiør AS er et landsdekkende aksjeselskap med omsetning pr på ca. 850 millioner kroner, og vokser stadig. Selskapets primære forretningsvirksomhet er salg av hjemmetekstiler som gardiner, sengetøy, duker med mer. Selskapet har omtrent 30 % av det norske interiørmarkedet. Pr. november 2008 har Kid Interiør AS ca ansatte og 108 butikker. Hovedaksjonær i Kid Interiør AS er IK Investment Partners. IK Investment Partners er et europeisk privat equity-selskap som styrer fond til en verdi av EUR 5,7 milliarder. Siden starten i 1989 har IK overtatt totalt 67 europeiske selskaper. IKs portefølje inneholder for tiden 20 selskaper med en total omsetning nærmere EUR 7 milliarder. På en hektisk formiddag under forberedelsene til årets julekampanje treffer vi en logistikkdirektør med mange jern i ilden. I løpet av en kort uke skal 1400 paller eller 75 vogntog med potensielle julegaver ut fra Kid Interiør sitt hovedlager i Drammen. Robert Steen tok over som ansvarlig for logistikken i Kid i Noe av det aller første han gjorde, var å knytte til seg Tollpost Globe som samarbeidspartner på transportsiden. Årlig mottar vi et tusentalls containere inn til Oslo havn som skal viderebehandles på hovedlageret og sendes ut til de 108 butikkene vi har over hele landet. Dette er en logistikk på høyt nivå. Fra januar neste år vil vi også starte merkingen, slik at pallene kan gå direkte fra Kina og til de ulike butikkene via Tollpost sine avdelinger rundt om i landet, sier en engasjert Steen. 0

21 «Steikje fine nisser» Logistikkdirektør i Kid Interiør Robert Steen håper på stor omsetning i butikkene i adventstiden frem mot jul. 21

22 En suksesshistorie Kid Interiør er en av norsk handels suksesshistorier. Det hele begynte med sko og filtsåler i Etter hvert ble det mer tekstilhandel, under navnene Fabrikkutsalget i Drammen og Stoffrestebua i Oslo. Filialen på Vestkanten het Stofresteboden. Det var ikke vekstfremmende navn. I 1994 ble det Kid Interiør, og alt ble mer profesjonelt. Kid Interiør feirer i år sitt 70-årsjubileum som leverandør av gardiner og andre tekstiler til norske hjem, og markerte begivenheten i begynnelsen av oktober ved å lage og henge opp verdens største gardin. Det helt spesielle rekordforsøket fant sted ved inngangspartiet til Oslo Plaza, Guinness rekordbok fra London var til stede for å overlevere en bekreftelse på rekorden. Administrerende direktør i Kid Interiør, Thomas Gudbjerg, er dansk, men har likevel ikke høydeskrekk. Han besiktiget selv gardinen ved å rappellere ned fra toppen av hotellet (117 moh.), som bare er 30 meter lavere enn det beryktede Himmelbjerget i Danmark. Gardiner i lange baner Gjennom interiørblader og livsstilsmagasiner kan man få inntrykk av at minimalismen er rådende og at det er gardinløse vinduer som gjelder. Men over 10 millioner solgte gardiner fra Kid Interiørs butikker siden 2005, eller litt over to gardiner per nordmann, tyder på noe annet. Legger man alle de gardinene kjeden har solgt siden 2005 etter hverandre i en lang rekke, tilsvarer det Norge på langs syv ganger, nesten kilometer, eller halvveis rundt jorden. I butikken. Kid Interiør ble kjent gjennom slagordet «Steikje fine gardine». På bildet er butikksjef Mona Heidi på Gulskogen Senter, Drammen, i ferd med å henge opp utstillingsgardinene. Nytt konsept Nå ønsker kjeden å videreutvikle seg, og vil i løpet av høsten oppgradere rundt halvparten av sine butikker. På den måten håper Kid å ta ytterligere markedsandeler og på sikt også utvide til Nord-Europa. Vi ønsker at alle som kommer inn i våre butikker skal bli inspirert og oppleve at vårt vareutvalg gjen- 22

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008

EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008 EMPO Et fantastisk bygg s 4 Kundemagasin Oktober 2008 Norsk torsk til verden s 22 Leder Finanskrise og budsjettvinner I forrige nummer viet jeg oppmerksomheten til usikkerheten knyttet til konjunkturutviklingen

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring Stor undersøkelse: Netthandelen i Norden slik vil vi handle på nettet tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2012 Klar, ferdig, gå! Best i test Tollpost Globe går til topps

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg.

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg. Aksel Lund Svindal Trenger vi strukturen? Småstoff Forbilde med full kontroll Storm om sikkerhet Mobilt bredbånd Skråblikk Mobil betaling Jon Bing: Er det grunn til engstelse? Smidig Nano-design Småstoff

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer