Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!"

Transkript

1 1 av :45 Ny nettside [ / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig. De 10 sist nyhetene på DIS-Norges nettsted: De nye sidene bruker publiseringssystemet Drupal som er den nye plattformen til lagene tilsluttet DIS-Norge. Dette medfører et nytt utseende og annen organisering av stoffet og vi håper at den nye siden faller i smak. Mvh Webmaster Januar møtet [ / djl ] Norske folketellinger fra 1769 til januar 2011 Manntall og folketellinger er kveldens tema i DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 6. januar kl 20. Denne gang vil Viggo Eide snakke om den nylig publiserte 1910-folketellinga som ble lagt ut på digitalarkivet.no i desember. Dessuten vil han orientere om tidligere folketellinger og manntall i Norge, helt tilbake til "Hvem tror DU at du er?" Hvordan kan jeg finne mine røtter? Hvor bodde våre oldeforeldre? En av mange metoder for å finne slekta på nettet er bruk av digitaliserte folketellinger. Ei folketelling kan sammenlignes med et fotografi. En bestemt dag, ett bestemt år telles alle i Norge. Tellinga blir et vindu inn i fortiden. Vi møter ektepar og enslige, med eller uten barn, andre familiemedlemmer og tilfeldige gjester. Fotoet forteller hvem som er der i dag, men sier ikke noe om tvillingene som blir født neste sommer. Fotoet kan fortelle at noen allerede er død, oldemor er oppført som enke. Opplysningene sier noe om hvordan de levde. Hvor mange rom bodde tolv mennesker på, hvor stor var gården eller leiligheta, var de fattig eller rik, var de innfødte eller tilflytta, hvem var i hustjeneste eller gardsgutt osb. Digitale folketellinger er et nyttig verktøy for alle slektsforskere, spesielt for nybegynnere. Gjennom avskrift er det mulig å søke opp navn og steder, uten å kunne lese gammeldags skrift. Dog er det ikke problemfritt å søke etter slekt. Skrivemåter og navneendringer, usikre årstall og alder, feilkildene er mange. Tips og råd om hvordan gå fram kan være godt å ta med seg til din egen slektsjakt. DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 6. januar kl 20. Vel møtt alle som kan. Ta gjerne med venner og historisk interesserte. Åpent for alle interesserte. Pga TV-serien "Hvem tror DU at du er?" kan det komme mange på torsdag. Møt i god tid for å få plass. Lærbøker om slektsforskning selges, kr 250 for medlemmer, kr 300 for andre. Husk medlemsmøtet [ / djl ] Tid: Torsdag 06. januar 2011 Kl.: 20:00 Sted: Bodø bibliotek Tema: Norske folketellinger fra 1769 til 1910 Foredragsholder: Viggo Eide "Hvem tror du at du er?" Hvordan kan jeg finne mine røtter? Hvor bodde våre oldeforeldre? En av mange metoder for å finne slekta på nettet er bruk av digitaliserte folketellinger. I desember ble ei ny folketelling fra 1910 tilgjengelig for alle. Dette er et nyttig verktøy for alle slektsforskere, spesielt for nybegynnere. GOD JUL [ / djl ] Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! Slektsforskning blir mer og mer populært. Og det vil fortsette i Vi gjør spesielt oppmerksom på TV-programserien «Hvem tror du at du er», som kommer på NRK etter nyttår. Interessen blant folk i å finne ut mer om sine røtter vil øke. Sendestart er 2. januar.

2 2 av :45 Av interesse for dem som jobber med emigrasjon vil programmet «Huset på prærien» 4. juledag være interessant. Vel møtt til slektsforskning i 2011, både på møter, internett og over kirkebøker og protokoller. vennlig hilsen Viggo Eide leder i DIS-Salten Slektshistorielag PS. Anbefalt lesestoff i jula er folketellingen fra lenke.. Verneplan for gravminnene i Bodø kommune [ / djl ] Våren 2009 tok kirkevergen i Bodø kontakt med DIS-Salten Slektshistorielag med en interessant forespørsel. Kunne slektshistorikerne tenke seg å delta i ei prosjektgruppe som skulle lage en verneplan for gravminnene i Bodø kommune? Svaret var naturligvis JA. Fra september 2009 har ei arbeidsgruppe på sju medlemmer oppnevnt av Bodø kirkelige Fellesråd, Riksantikvaren/Nordland fylkeskommune og DIS-Salten Slekts historielag iherdig og grundig arbeidet fram et forslag til verneplan. Fellesrådet fikk overlevert delplan 1 den 16. desember 2010, og vedtok å sende den ut på høring. Planutkastet kan du laste ned på bl.a. DIS-Salten Slektshistorielags hjemmeside. Få kommuner har gjort tilsvarende arbeid. Plangruppa tok utgangspunkt i verne planen for Modum kommune, og deres klassifisering av gravminner. Inndeling i ulike typer gjør det lettere å organisere registreringa og ivareta kirkegårdenes visuelle og kulturelle preg. Grav minnene i Bodø er inndelt i 15 ulike hovedtyper (A-O) og 2 ulike samle typer (X-Z). Plangruppa har i delplan 1 lagt fram både generelle mål, kriterier og prioriteringer, samt vurdert ca gravminner på fem kirkegårder. Fem gravminner er automatisk fredet ved lov. Gruppa foreslår at minimum 345 gravminner vernes, ut fra et sett kriterier knytte til historiske, kulturelle og materielle verdier. Samtidig tilrår gruppa at ca 500 gravminner bør gjenbrukes. Gjenbruk kan skje på mange ulike måter. Noen steiner kan nedslipes og påføres nye navn uten at gravminnets karakter ødelegges. Andre kan gjenbrukes ved å benytte baksiden av steinen. Bodin er den eldste, største og har et presserende behov for både nye arealer og gjen bruk/sletting av gamle graver. Gravplassen på Pelle Molins plass framstår i dag som en ruin, uverdig for Bodø. Gruppa foreslår tre alternative løsninger for den gamle kirkegården. Bliksvær, Helligvær og Landegode - gravplassene i Væran - har mange ukjente kultur minner. Her er det ikke plass problemer og gruppa ber om at flest mulig gravminner får stå på sin plass, sjøl om de ikke er foreslått vernet. Realisering av verneplan og -målene krever en aktiv kirkegårdsforvaltning. Bevaring av mange gravminner er ikke mulig uten bevisst gjenbruk av andre graver og

3 3 av :45 minner. Både Fellesrådet og festerne har sammenfallende interesse i en moderne kirkegårds drift som ivaretar tradisjoner og kulturminner, samt videreutvikler en moderne gravplass. I planen er alle fargefotoene tatt av Svein-Erik Davidsen. Han har også tatt alle bildene fra Bodin og Væran i registrerings skjemaene. Andre bilder krediteres fotograf der opphavet er kjent. I tillegg til planens del 1 følger det seks ringpermer med utfylte registrerings skjemaer og foto av gravminnene. Plangruppa har samarbeidet godt, utfylt hverandres kompetanse og samlet seg om felles mål og prioriteringer underveis. Verneplanen er et resultat av mange hundre timer meningsfylt virksomhet, men det hadde ikke vært mulig uten mange tusen timer frivillig innsats med DIS-Norges Gravminner i Norge i forkant av møter og befaringer. Gravminner er både slektsforskning, lokalhistorie og kulturminnevern. Gravminner må forvaltes med omhu og planlegging. Planen har vi her. Presentasjon av planen har vi her. Ny årbokomtale, Fauskeboka 2010 [ / djl ] Fauskeboka er kjedelig lesning for alle andre enn fauskeværingene. Kanskje også for dem? 80 gjennomillustrerte sider med nyheter fra dagligliv i 2010 er i alle fall ikke ei lokalhistorisk årbok...lenke... Ny årbokomtale [ / djl ] Saltstraumbokas tredje utgave er ei solid lokalhistorisk årbok, en fornøyelse å lese. 28 små artikler på 90 nettosider gir leseren et bredt inntrykk både i tid og rom her inne rundt verdens kraftigste malstraum...lenke... Saltstraumboka 2010 Omtalt av Viggo Eide Neste medlemsmøte [ / djl ] Neste møte: Tid: Torsdag 2. desember 2010 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek Tema: Vebjørn Tandbergs Bodørøtter Foredragsholder: Oscar Berg NRK om Tandberg: Foto lånt hos NRK Wikipedia om Tandberg:

4 4 av :45 Vebjørn Tandbergs bodørøtter Personalhistorie fra Bodø er kveldens tema i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 2. desember kl 20. Denne gang vil historiker Oscar Berg kåsere om Vebjørn Tandbergs røtter. Noe han har god kjennskap til gjennom sin egen slekt. Vebjørn Otto Tandberg ble født høsten 1904 i Bodø. Faren Vebjørn Olsen Tandberg ( ) var manufakturhandler og familien bodde i Tandberggården i Storgata. En vakker bygård med tårn ved Bodøs torg. Huset er avbildet på svært mange foto og postkort fra før bombingen i Her laget Vebjørn sine første radioapparater. Seinere dro han NTH i Trondhjem og ble elektro ingeniør. Før han hadde fylt 30 år grunnla han Tandbergs Radiofabrikk i Oslo. Her bodde han til sin død i Tandberg skapte radio- og industrihistorie i Norge. Etter kåseriet vil Erik Tømte orientere om Tandbergerne - ei nystarta forening som ønsker å bevare historien til Bodø-mannen Vebjørn Tandberg og Tandberg Radiofabrikk A/S. Tandbergerne ble etablert for et halvt år siden og har knapt 30 medlemmer. Etter at avisene og NRK-Nordland omtalte foreninga i vår, har det strømmet inn med gamle radioer og annet staselig, utstyr. Foreningens samling nærmer seg nå 250 apparater. Til møtet i DIS-Salten Slektshistorielag vil Tømte ha med et radioapparat de fikk i gave på årets slektsforskerdagen. Et lekkert, lite krystallapparatet bygd av Vebjørn Tandberg mens han ennå bodde i Bodø. Tradisjonen tro serverer vi gløgg og pepperkaker på desember møtet. DIS-Salten Slektshistorielag på torsdag 2. desember kl 20. Vel møtt alle som kan. Ta gjerne med venner og historisk interesserte. Åpent for alle interesserte. Husk medlemsmøtet [ / djl ] Neste møte: Tid:Torsdag 4. november 2010 Kl.: 20:00 Sted:Bodø bibliotek, Bodø Tema:Slekt i Steigen i DIS-Salten Slektshistorielag Foredragsholder:Johs. Hansen Hammer SLEKTSFORSKERDAGEN 2010 I BODØ [ / djl ] Vinnere av gratislotteriet ved SFD Ett års medlemskap i DIS-Norge - Sigurd Sivertsen, 8007 Bodø 2. Håndbok i slektsgranskning - Astrid Brunes, 8003 Bodø 3. Håndbok i slektsgranskning - Tove Olsen, 8007 Bodø SLEKTSFORSKERDAGEN 2010 I BODØ [ / djl ] Vi gratulerer de heldige vinnere

5 5 av :45 SLEKTSFORSKERDAGEN 2010 I BODØ [ / djl ] SLEKTSFORSKERDAGEN 2010 SLEKTSFORSKERDAGEN 2010 I BODØ Slektsforskerdagen 2010 arrangeres over hele landet og seks steder i Nordland. Lørdag 30. oktober samles slekts- og lokalhistorisk interesserte til felles slektsforskerdag mange steder. I vårt fylke er det arrangementer i Bodø, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo, Narvik og Leknes, men obs i Vestvågøy foregår arrangementet torsdag 28. oktober. Det er lokale slektshistorielag som står bak denne nasjonale dugnaden. MIGRASJON Fellestema i år er På flyttefot, migrasjon til og fra. I Bodø inviterer DIS-Salten Slektshistorielag til stor markering på fylkeshuset fra kl 10 til 15. Årets arrangement er det største her i byen. Ca 35 frivillige står klar til å ta imot kanskje 200 besøkende, på jakt etter sine røtter, for å finne sine formødre og fedre. Det er lett, det er gøy og ikke minst spennende å lete i sin egen fortid, og knepene lærer du her. Emigrasjon til Amerika er en av de største flyttebevegelsene i historisk tid. Nærmere en million nordmenn emigrerte, og vi har fått en av landets beste slektsforskere på søk etter slekt i USA og Canada til Bodø. På slektsforskerdagen vil Torill Johnsen ha informasjonstand og hjelpe folk på direkten før hun holder foredrag kl 13 om det samme emnet: Hvordan søke etter slekt i Amerika. KILDENE ER PÅ NETT Det er mange måter å søke på. Internett har gjort kildene mer tilgjengelige og arkivene kappes om å digitalisere sitt materiale og legge det på nett. Både for å unngå slitasje på gamle dokumenter, men også for å tilfredstille etterspørselen fra en hurtig voksende hobby. Nå er de fleste kirkebøkene lagt på nett, du kan finne bestefars fødsel og oldemors konfirmasjon slik presten førte dem inn med penn og blekk. Og er du interessert i bilder vil Nordlandsmuseet vise hva som finnes i deres rikholdige arkiv med over 150 tusen fotos. SETTE I SYSTEM Men innsamlet materiale må også systematiseres, I år er det hele fem slektsdataprogram med norsk tekst som demonstreres. Brothers Keeper og Legacy er kanskje mest kjent, i tillegg har vi Disgen, Gramps og Reunion (den siste for mac-brukere). Data er viktig, likevel er det greitt å lære seg noe grunnleggende. Kl 11 vil Torbjørn

6 6 av :45 Seiring som har slektsforsket i snart 50 år foredra en kort innføring i slektsgransking. Dette er nyttig kunnskap, dataen er dog bare et redskap for hånd & hode. I tillegg selger vi to suverene lærebøker, klassikeren Våre røtter av Stoa & Sandberg, samt årets nyhet: Håndbok i Slektsgransking av Liv Marit Haakenstad med meget instruktiv veiledning, også i databruk. LEGG HISTORIENE UT PÅ NETT Ei anna nyttig bok er DIS-Norges Lag slektsbok. Ei slektsbok i dag er ikke bare på papir, nå er multimedia og internett aktuelle alternativer, t.d. i hjemmesider og blogger. Hvorfor ikke starte med de små historier? På nettstedet Digitalt fortalt kan du formidle stort og smått: Kl 12 vil Solveig Lindback Jensen snakke om digitale fortellinger. Hvorfor ikke starte i det små med å skrive litt om bestemors fang eller bestefars klokke? Smale tema fenger ofte bredt i slekta. HJELP TIL SJØLHJELP En slektsforsker er gjerne ekspert på bestemte kommuner eller regioner. Derfor har vi samlet noen rundt et ekspertbord der du får faglig hjelp til prosessen, tips om alternative vinklinger og hjelp til å bla i slektsbøkene. TILBUD TIL BARNA Barn bruker fantasi og bilder for å forestille seg hvordan ting var i "gamle dager". Ved hjelp av vårt flotte slektstre kan barna fargelegge og skrive inn navn på de to foregående generasjonene. Her kan de også bruke bilder som illustrasjon på treet. Mange barn liker å tegne og derfor er det en god idé for foreldre eller besteforeldre å sitte sammen med barna og fortelle historier fra da de var små og så kan ungene samtidig tegne et bilde fra historien. LITT AV HVERT Når du har lyst til å lete etter slekt på egenhånd står ni PC er til disposisjon for søk på egenhånd eller med veiledning fra andre. Ellers kan du lære om skanning av tekst til fil og utveksling av slektsdata med andre slektsforskere via DIStreff. Og vil du snakke med hjelpsomme slektsforskere andre steder i landet er DISchat en utmerket kanal. TRE GJESTEUTSTILLERE I år stiller tre andre organisasjoner med egen stand og forteller om sitt tilbud. Slektshistorie er også lokalhistorie: 1. Arkiv i Nordland vil orientere om hva de jobber med og gi noen smakebiter fra ulike arkiv, med fokus på slektsforskning. Arkivet vil finne fram arkiv/protokoller som kan være av interesse for slektsforskere, samt gamle bilder, reklamer og andre kuriositeter. 2. Fortidsminneforeningen i Nordland arbeider for å beskytte og verne bygninger, fartøyer, veier, broer og andre former for kulturminner og kulturmiljøer. Noen bygninger og anlegg betyr mer for oss enn andre. Det er bygningene som uttrykker vår nasjonale kulturarv. Det er alt fra middelalderens steinkirker til 1800-tallets fjellgårder, sjøhus og fyr. Slike bygninger, som ligger vakkert og trygt forankret til i landskapet, visualiserer Norges egenart. 3. Tandbergerne er ei nystartet forening som ønsker å bevare historien til Bodø-mannen Vebjørn Tandberg og Tandberg Radiofabrikk A/S. I likhet med slektsforskning er medlemmene opptatt av å forske på og dokumentere slektshistoren til de verdenskjente radiomerkene Huldra og Sølvsuper, for ikke å snakke om de utallige utgavene av lydbåndopptakere, TV-apparater og høytalere. Foreninga vil ha ei egen utstilling med gamle reiseradioer, og kl 14 vil historiker Oscar Berg kåsere om Vebjørn Tandbergs røtter. Noe han har god kjennskap til gjennom sin egen slekt. Tandbergerne trenger all mulig hjelp for å nå målet om et eget Tandbergmuseum i hjembyen til oppfinneren, bedriftlederen og mennesket Vebjørn Tandberg. Slektsforskerdagen 2010 finner sted lørdag 30. oktober på fylkeshuset i Prinsens gate 100 fra kl 10 til 15. Utstillinger, slektstorg og datahjelp er i kantina, 1. etasje, mens foredragene er i et stort møterom i 6. etasje. Kl 11 - Kort innføring i slektsgransking - Torbjørn Seiring Kl 12 - Digitale fortellinger - Solveig Lindback Jensen Kl 13 - Hvordan søke etter slekt i Amerika - Torill Johnsen

7 7 av :45 Kl 14 - Vebjørn Tandbergs røtter - Oscar Berg hilsen Viggo Eide leder i DIS-Salten Bli medlem du og, meld deg inn her Slektsforskerdagen 2010 [ / djl ] Leting etter slekt i Amerika Før utreise og om utreise: Digitalarkivet: ; Foketellinger, kirkebøker, utflyttet mmmm Emigrantlister på DA Litt om overfarten: Engelske folketellinger/kirkebøker (ancestry.com eller se på genealogiske ressurser) Norway Heritage Ankomst USA: Immigrasjon Castle Garden Immigrasjon til Ellis Island Søk I Amerika: Ancestry Rootsweb SSDI Mormonerne Google Hvor er det hen Minnesota: Minnesota Historical Society: MGS Andre: Vesterheim NAHA NAGC Andre tips: Spør på Slektsforum se Sjekk Genealogiske ressurser se Nekrologer Cyndis liste: Snart tid for slektsforskerdagen. [ / djl ] Slektsforskerdagen arrangeres over hele landet. I Bodø går arrengementet av stabelen lørdag 30. oktober. Mer informasjon kommer, følg med. Husk medlemsmøtet [ / djl ]

8 8 av :45 Tid: Torsdag 07. oktober 2010 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek Tema: Slektstreff - før, under og etter Foredragsholder: Inge Strand Hvordan arrangere slektstreff? Forberedelser, PR, informasjon, transport og opphold. Gjennomføring og etterarbeid. Lillejord-slekta fra Beiarn møttes i juni til stort slektstreff. Inge Strand orienter om hvordan de fikk det til. Kulturhistorisk vandring på Bodin Kirkegård med omvisning på Salten Krematorium [ / djl ] DIS-Salten arrangerte en kulturhistorisk vandring på Bodin kirkegård 3. juni i år. Nå gjentas turen onsdag 15. september kl Arrangøren er "Kjenn Bodø" - et kommunalt tiltak for kommunens innbyggere. Nærmere omtale finner du på bloggen til Viggo Eide her. Vær oppmerksom på at du må melde deg på på forhånd her Husk medlemsmøtet 2. september [ / djl ] Slektshistorie i gamle Skjerstad er tema torsdag 2. september kl 20:00. Terje Gudbrandson vil kåsere om møtet mellom tradisjon og skriftlige kilder og om det å se at noe uvanlig skjer i gårdshistoria. Han vil også ta opp problematikk omkring den samiske folkegruppa. Det vil bli anledning til å stille generelle spørsmål. Gudbrandson begynte svært tidlig som profesjonell arkivforsker og kom etter hvert også til å skrive slektsbøker. Men hovedarbeidet skulle bli gårds- og slektshistorien for Bodin et 9-binds verk på vel 6000 trykksider. DIS-Salten Slektshistorielag, torsdag 2. september kl 20:00 på Bodø bibliotek. Vel møtt alle som kan. Ta gjerne med venner & historisk interesserte. Åpent for alle interesserte. Nytt fra arkivverket [ / djl ]

9 9 av :45 Aktuelt fra arkivverket: DIS-Salten Slektshistorielag og DIS-Buskerud har bidratt med register over vigde i Buksnes prestegjeld i Nordland samt eit register over dødsfall meldt til lensmannen i Buksnes Digitalarkivet er Arkivverket sitt tilbod av digitaliserte, søkbare kjelder.tenesta er gratis og kan nyttast av alle Møter i juni [ / djl ] Samisk uke i DIS-Salten Slektshistorielag Torsdag 10. juni og lørdag 12. juni er gamle samiske bosettinger i Bodin tema for to historiske turer. Kart Soløymarka Kart Vatn-Vatnet Torsdag kl 18 går turen til Bagglia i Soløymarka. Bagg Andersson var same og dreiv på 1700-tallet et gårdsbruk rett øst for Kålhus. I kirkeboka for 1782 står det at 21. april ble Bagge Andersson af Hundstadlien begravlagt i en alder av 116 år. Hundstadlia var et eldre navn på denne delen av utmarka. Navnet gikk ut av bruk seinere, ettersom Bagglia ble brukt i dagligtalen. Bagg tok opp gården rundt 1726 og var en markant person. Gården gikk ut av slekta i I dag eies den av Jon Martin Strand. Vår historiske guide denne kvelden er Alan Hutchinson - ekspert på de mange samiske bosetningene i Soløymarka. Alan er medforfatter av bind 1 i den nye Bodøhistorien, og av fire bind gårdshistorie fra Saltdal. Veibeskrivelse: Kjør Soløyvannsveien fra Bertnes forbi Futelva, bueskytterbanen og parker ved den store parkeringsplassen i Arlia. Derfra er det ca 1500 meter å gå til Bagglia, retning Tussvatnet. Skilt viser vei. Møt presis og ta med kaffe & matbit. Alle velkommen, gratis adgang. Bind 1 i den nye Bodøhistorien vil være til salgs for medlemspris kr Kart friluftsliv for alle Lørdag kl 10 går turen fra Vatn-Vatnet til Sørfjorden, en sidefjord til Mistfjorden. Alester Hansen viser oss gamle samiske bosettinger og fine historiske naturopplevelser. Allerede i 1720 tok samen Anders Andersson fra Misvær opp garden i Storvika, inst i Sørfjorden. Her var det samisk bosetting helt til de siste sjøsamene forlot bygda på slutten av 1950-tallet. Søknene Petter ( ) og Kristine Nilsen ( ) ligger i dag på Bodin kirkegård. Underveis ser vi på merket i Steigtind etter Sabreflystyrten i Turen går i lett terreng og tar ca 2 timer hver vei. Det kan være vått enkelte steder. Ta med mat og drikke. Veibeskrivelse: Ta av fra RV 80 i Hopen til Vatn-Vetnet. Passer begge vatnan og Storøya, kjør opp mot

10 10 av :45 skytefeltet før Heggmoen. Parkering er merket. Møt presis og ta med kaffe & matbit. Alle velkommen, gratis adgang. Værforbehold. Bind 1 i den nye Bodøhistorien vil være til salgs for medlemspris kr Bagglia, forsmak på turen torsdag [ / djl ] Gammelt vegfar fra slåttemarka. Foto Viggo Eide Alan H og Jon Martin Strand diskuterer gamle tufter. Foto Viggo Eide Husk medlemsmøtet [ / djl ] Tid: Torsdag 03. juni 2010 Kl.: 18:oo Sted: Bodin Kirkegård, Bodø Tema: Kulturhistorisk vandring på Bodin Kirkegård Foredragsholder: Flere DIS-Salten Slektshistorielag - Kulturhistorisk vandring på Bodin kirkegård torsdag 3. juni kl 18 Kirkegårder og gravplasser er som åpne historiebøker. Vår nære fortid er hugget i stein, her kan vi få vite mer om historiske personer, dramatiske hendelser og slektsforhold. Samtidig forteller gravminnene oss også om håndverkere, steinhuggere, smeder og arbeidsfolkene som laget støttene, de eldste er nesten 200 år gamle. Bodin kirkegård er byens eldste gravplass, den har vært i bruk siden middelalderen, ja helt siden kristendommen kom til håløygene i nord. Kirkevergen i Bodø, Riksantikvaren og DIS-Salten Slektshistorielag utarbeider nå en verneplan for gravminnene i Bodø kommune. Hva skal bevares? Hva bør gjenbrukes? Og hva kan en trykt slette når festetiden er gått ut? Blant det som bør bevares nevnes: - Historiske gravminner - Unike og særs gamle gravminner - Tidstypiske gravminner og felt Bodin kirkegård har et spennende visuelt preg med alt fra gamle trekors til store obelisker, relieffer og søyler, naturstein og skulpturer. Under den kulturhistorisk vandringa på Bodin kirkegård skal vi besøke både ridder og prest, kjøpmann og arbeider, gårdbruker og sjøsame. Hver og en, en representant for sin tid. DIS-Salten Slektshistorielag, oppmøte ved Bodin kirke torsdag 3. juni kl 18. Alle velkommen, gratis adgang. By-vandring [ / djl ]

11 11 av :45 Nordlandsmuseet inviterer på en helt spesiell byvandring! 27. mai er det 70 år siden Bodø by ble bombet. I forbindelse med markeringen av dette har vi satt sammen en spennende by-vandring, hvor du får møte flere stemmer med sterke historier fra denne skjebnesvangre mai-dagen. Byvandringen starter torsdag 27. mai kl på Nordlandsmuseet i Prinsensgt. 116 Maks 50 stk. med mulighet for ekstra runde kl hvis første vandring er full. Påmelding innen onsdag 26. mai. tlf / Pris: Voksne kr 75,- studenter kr 35,- Husk medlemsmøtet [ / djl ] Tid: Torsdag 6. mai 2010 Kl.: 20:00 Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Rana Slektshistorielag Foredragsholder: Rana Slektshistorielag Stoff til hjemmesiden [ / djl ] Gravminner. [ / djl ] Webmaster ønsker bidrag til hjemmesiden fra styremedlemmer, medlemmer og andre interesserte. Send inn tips og bidrag som kan være av interesse for slektsforskere og historie-interesserte til webmaster. Epost: Alle tips mottas med takk og webmaster vil legge ut bidrag som vurderes som interessante. Nye og gamle medlemmer oppfordres til å være med på DIS-Norges prosjekt Gravminner i Norge. Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge siden april Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger(f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige. Liste over kommuner og sokn i Nordland der vi mangler fotos finnes her. Bildet er lånt hos Wikipedia Les om prosjektet her. Ønsker du å bli medlem så kan du melde deg inn her. Dersom du vil være med på DIS-Norges dugnad og ta bilder av gravminner skal du ta kontakt med DIS-Saltens gravminnekoordinator Nils M Nielsen. Epost: Av Nils får du retningslinjer og tips for det videre arbeidet. MEN ingen må starte registrering før du har fått klarsignal fra oss at du har fått reservert kirkegården!

12 12 av :45 Regionhistorie [ / djl ] Gjev pris til Bodø [ / djl ] Nordland fylkeskommune inviterer til et nytt ispirasjonsseminar om Nordlands Historie. Seminaret er et samarbeide mellom Nordland fylkeskommune, Høgskolen i Bodø, Salten Museum og Den norske historiske forening, Nordland. Seminaret har Regionhistorie som tema og blir arrangert på Rica Hotel Bodø og Høgskolen i Bodø mai Påmeldingsfristen er: Seminaravgift: kr 300 OBS: DIS-Salten kan dekke denne for medlemmene, men kost og eventuell reise og ovenatting må deltakerne dekke selv. Nærmere informasjon og påmelding: Nordland Fylkeskommune Gjev pris til Bodø. Bjørn-Tore Olsen har tipset webmaster om følgende gladnyhet: Slektforsker Birgitte E. Akershaugen fra Rygge og Anne Grete Mensen fra Bodø fikk delt førsteplass i DIS-Norges familiehistoriekonkurranse i forbindelse med Kulturminneåret 2009 Digitalt fortalt. Prisen ble utdelt på DIS-Norges landsmøte helgen april DIS Salten gratulerer begge. Les pressemeldingen her Bodøgutt innvalgt i slektsforskerstyret [ / djl ]

13 13 av :45 Norges største forening for slektsforskere - DIS-Norge - avholdt landsmøte i helga på Gardermoen. Bodøgutten Per-Olav Broback Rasch fra DIS-Salten Slektshistorielag ble innvalgt i hovedstyret. Sjøl om Per-Olav bare er 20 år er han en erfaren slektsforsker med solide faglige kunnskaper og gode pedagogiske evner. Nå studerer han historie ved Universitetet i Trondheim, og har på si flere tillitsverv innen kilderegistrering og arkivkunnskap. Det er første gang en fra DIS-Salten Slektshistorielag er innvalgt i hovedstyret, som forøvrig er det yngste styret noen sinne. Per-Olav sitter til venste i grønn skjorte. Bak ham står gjenvalgt leder Torill Johnsen fra DIS-Oslo/Akershus. Antall medlemmer i DIS-Norge er nå ca 9.000, av disse sogner 650 til DIS-Salten. De øvrige styremedlemmer er, fra venstre bak: Tormod Engebu, DIS-Vest-Agder, Jon Anders Strand, DIS-Hedmark, leder Torill Johnsen, Nina Hanssen, DIS-Oslo/Akershus, Torill Aasegg, DIS-Sør-Trøndelag, Britt Iren Neergård, DIS-Møre og Romsdal, Bernt Bull, DIS-Oslo/Akershus Foran sitter: Per-Olav Broback Rasch, Simen Øvrebø, DIS-Sør-Trøndelag, Jarle Hannisdal, DIS-Hordaland. Hilsen Viggo Eide, leder i DIS-Salten Slektshistorielag Husk medlemsmøtet 8. april [ ] Tid: Torsdag 8. april 2010 Kl.: 20:00 Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Bodø i krig Foredragsholder: Knut Støre Etter 126 år med fred, ble Norge 9. april 1940 invadert av en fremmed makt. Motstanden ble langsomt slått ned gjennom et to måneder langt felttog, og landet sto foran en fem år lang okkupasjon. Bilde: Bodø ble nærmest utslettet etter et to timer langt flyangrep 27. mai. Også her i byen i skjedde det høyst spesielle ting i okkupasjons årene. Okkupasjonsmaktens forskjellige sider, befolkningens forhold til situasjonen, via holdningskamp og motstand. NS som eneste lovlige parti. Og endelig fred - og oppgjør. Bodøs krigshistoriker Knut Støre kåserer på aprilmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag om den dramatiske historien, og belyser viktige sider gjennom utvalgte bilder og sammenbindende tekst. For byen representerte utvilsomt disse årene den mest dramatiske periode i dens moderne historie. DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 8. april kl 20. Alle velkommen, gratis adgang. Begrenset plass. Møt i god tid, krigshistoriske foredrag trekker alltid mye folk. Påske [ / djl ]

14 14 av :45 DIS-Salten Slektshistorielag ønsker alle en god påske. Tips! En spennende aktivitet i påsken kan være slektsforskning. Bilde lånt hos: Nye versjoner av skiftebasene er ute. [ / djl ] Nye versjoner av skiftebasene er ute. DIS Salten er nå kommet i mål med skifteregistreringen for Lofoten/Vesterålen og vi har oppdatert Salten/Ofoten med nye skifter fra søndre Gildeskål. Skiftedatabasen fra Lofoten/Vesterålen er nå komplett. Versjon 2.6 inneholder personer i 9113 skifter Samtidig har vi oppdatert Salten/Ofoten med 703 personer i 125 skifter fra de søndre gårdene i Gildeskål som før 1825 tilhørte sorenskriveren på Helgeland og som også er utelatt i den registreringen Svein Edvardsen har gjennomført for Helgeland. Disse gårdene er Novik, Sør-Femris, Grødset, Valla, Finnes, Fore, Storvik, Mevik, Grimstad og Sør-Fugløy. Dette blir versjon 2.5. som inneholder 92,362 personer i skifter Ny årbokomtale er lagt ut [ ] 2009-utgaven av Leddiken har som forgjengerne et hovedtema. I år er det tro: overtru folketru religiøs tro i Vesterålen generelt og Øksnes spesielt. Les omtalen her Ny årbokomtale er lagt ut. [ / djl ] Kystkultur preger årboka fra Bø i Vesterålen. Les omtalen her. Årbokomtaler [ ] Første omtale av årbøker for 2010 er nå lagt ut. Les omtalen her

15 15 av :45 Historisk forening inviterer. [ / djl ] HIFO i Bodø inviterer alle interesserte til å overvære møtet ondag 17. mars kl. 19:00 Dødsboskifter [ / djl ] Magne Mæles foredrag på årsmøtet om dødsboskifter er nå lagt ut her. Bokomtale [ / djl ] En familie og et gruvesamfunn Familien Sivertsen fra Sulis Bjarne Sivertsen på Lillestrøm er medlem av DIS-Salten Slektshistorielag og har i 2009 utgitt ei flott slektshistorie på 112 sider. Denne lille boka kom i posten til DIS-Salten for at vi kunne få del i min bok om en familie og gruvesamfunnet Sulitjelma, slik Sivertsen ordlegger seg i et følgebrev. Vi har lest boka, les bokmeldinga her Husk medlemøtet 4. mars [ / djl ] Tid: Torsdag 4. mars 2010 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Årsmøte og søk i dødsboskifter. Søk både i databaser og i skanna originalkilder. Foredragsholder: Magne Mæle Innkalling til årmøtet kan lastes ned her. Historiedag [ / djl ] Torsdag 18. februar arrangerer historieseksjonen ved Høgskolen i Bodø fagdag i historie med demokrati som hovedtema. Innkalling til årsmøtet 04. mars 2010 [ / djl ] Innkalling til årsmøtet 04. mars 2010 kan lastes ned her som pdf fil Husk medlemsmøte torsdag 4. februar [ / djl ] Astri Riddervold Foto: Cappelen Damm Norske mat og drikketradisjoner Tid: Torsdag 4. februar 2010 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Tradisjonsmat og drikkeskikker i Norge gjennom tidene. Foredragsholder: Astri Riddervold

16 Nyheter fra DIS-Salten slektshistorielag 16 av 37 Nye kirkebokbaser på nett [ / djl ] Det er i dag lagt ut t to kirkebokbaser på Digitalarkivet registrert av DIS-Salten. Begravede i Buksnes prestegjeld Viede i Buksnes prestegjeld Skifter i Lofoten og Vesterålen [ / djl ] Ny versjon av Skifter i Lofoten og Vesterålen Versjon 2.5 er nå ute: personer i 8501 skifter. Skiftene dekker nå tidsrommet Årbokomtaler [ ] Årets første årbokomtaler er lagt ut. Årbøker 2009 Husk møte 7. januar [ / djl ] Slektsforum Tid: Torsdag 7. januar 2010 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Slektsforum DIS-Norges nettsted for etterlysninger og debatt. Hvordan legge ut en etterlysning og svare på andres innlegg. Søking i skanna kirkebøker på nett. Hvordan finne fram til kirkebøker, søke, lete og lese i prestenes og klokkernes nedtegnelser. Ny versjon av Skifter i Lofoten og Vesterålen [ / djl ] Ny versjon av Skifter i Salten og Ofoten Etter flere år har vi endelig kommet med en ny versjon som nå også inneholder ekstrakt av skifter fra perioden Det er stort sett avdøde som er tatt med, men i enkelte tilfeller er myndige arvinger med ektefeller til avdøde er ikke med. Til tross for dette: en viktig kilde fra perioden før de ordinære protokollene er bevart. 161 skifter med 426 personer. Vi har også oppgradert til en plattform tilpasset Vista/Windows 7. (ver. 2.4) Ny versjon av Skifter i Lofoten og Vesterålen I sommer kom en oppdatering på skiftene i Lofoten og Vesterålen. Vi har nå personer i 8028 skifter for tidsrommet (ver. 2.4) Pris for hver CD: kr. 300,- (medlemmer av DIS-Salten Slektshistorielag: kr. 150,-). Oppdateringer henholdsvis kr. 100,- og kr. 50,-. Husk medlemsmøte [ / djl ] Gobonen og andre underjordiske Tid: Torsdag 3. desember 2009 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Gobonen og andre underjordiske Foredragsholder: Kjellrun Trohaug :45

17 17 av :45 Kulturminner og digitalt fortalt [ / djl ] Del din fortelling knyttet til et kulturminne på digitalt fortalt - kulturminner på nett. Husk møte torsdag 05. november [ / djl ] Arkeologisk fotografering Tid: Torsdag 5. november 2009 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Arkeologisk fotografering Foredragsholder: Ernst Furuhatt Bildet tilhører Tromsø Museum Slektsforskerdagen 2009 [ / djl ] Velkommen til slektsforskerdagene 2009 Tid: Lørdag 31. oktober 2009 Kl.: 10:oo - 15:oo Sted: Fylkeshuset, Bodø Tema: Slektsforskerdagen 2009 Arbeidsmøte 14. oktober [ / djl ] Lag din egen slektsside på nett. Tid: Onsdag 14 oktober 2009 Kl. 19:00 Sted: Fylkeshuset, Bodø Tema: Slektsider på nett Foredragsholdere: Bjørn Gjervik og Bjørn-Tore Olsen Møt i god tid! Ny webansvarlig [ / djl ] Ny webansvarlig overtar etter Svein-Erik Davidsen. Svein-Erik Davidsen har sluttet som webansvarlig, og vi takker for innsatsen. Ny webansvarlig er David Losvik. David Losvik kommer opprinnelig fra Rødøy og flyttet til Bodø i Han jobber til daglig på byggesakskontoret i Bodø kommune. Oktobermøte. Navn i stein på Esøya [ / sed ] Nå er det klart for et nytt medlemsmøte. Tid: Torsdag 1. oktober 2009 kl 20:00 Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Navn i stein -Sjøfarende folk på Esøya gjennom århundrene. Foredragsholder: Heinz Kusch Møtet er åpent for alle interesserte. Møt i god tid! Bildet:

18 18 av :45 Viser teksten på minnestøtta etter rasulykken på Klungseth i Septembermøte 2, lag din egen blogg. [ / sed ] Vi fortsetter som i fjor med et "datamøte" en gang i måneden. Det første blir en oppfølger etter siste medlemsmøte. Kurs i å lage din egen slektsblogg Tid: Onsdag 9. september 2009 Kl.: 19:oo Sted: Fylkeshuset, Bodø Tema: Lær å lag din egen blogg på nettet. Opprette nettsted, velge mal og lage innlegg. Legg inn bilder, lenker og tekst om slekt, historie eller hva du vil blogge om. Foredragsholder: Viggo Eide (Bilde) NB! Møtested, Fylkeshuset, Bodø, Klokka 19:oo!! Møtet er åpent for alle interesserte. Ta gjerne med din egen bærbare pc om du har en slik. Møt i god tid. Septembermøte [ / sed ] Nå er sommeren over, og vi starter opp en ny sesong med møtevirksomhet. Møtene blir som tidligere holdt på Bodø bibliotek den første torsdag i hver måned. Første møte denne sesongen blir: Tid: Torsdag 3. september 2009 Kl.: 20:oo Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: Kulturminneåret Presentasjon av nettstedet digitaltfortalt.no Blogging er in, hva finnes av "slektsblogger" og hvordan lager du din egen. Foredragsholder: Viggo Eide Møtet er åpent for alle interesserte. Møt i god tid! Ny registrering fra DIS-Salten Slektshistorielag på Digitalarkivet [ / POBR ] I dag ble avskrift nr. to fra foreningen ferdig: Dødslister fra prester i Buksnes Det er 5 personer som har deltatt i prosjektet, 4 fra DIS-Salten Slektshistroeilag og en fra DIS-Oslo/Akershus. Hovedarbeidet ble gjort for noen år siden, mens korrektur og kontroll gjort mot digitale bilder er foretatt i perioden november juni Totalt 831 personer er med i 643 ulike handlinger. Sommerferie [ / sed ] Da er møteaktivitetene over for denne "sesongen", og vi takker alle som har deltatt for den interessen dere har vist for vår felles hobby. Vi ønsker dere alle en riktig fin sommer og vel møtt igjen til høstens program! Foto: Kokegrop, 2008 Historisk tur til Løp Gård, Bodø [ / sed ] Vår neste tur med foreningen går til: Sted: Gamle Løp Gård Tid: Torsdag 11. juni 2009 kl: 18:oo Foredragsholder: Hans H. Nordhus Det er mulig å få kjøpt kaffe og noe og bite i på stedet. Alle er velkommen. Møt i god tid! "På nordsida av Bodøhalvøya, vel en mils vei (RV 834) fra Bodø sentrum, ligger idylliske Løp Gård. Deler av bygningen er flere hundre år gammel og har en lang og interessant historie som embetsmannsgård og

19 19 av :45 skippergård. Bygningen er gjennomrestaurert og har de originale møblene bevart. Du kan vandre gjennom stuer og kammers på din egen oppdagelsesferd, eller følge med på en omvisning. På kjøkkenet kan du kjøpe gårdens egen sitronkake og en god kopp kaffe, som du tar med deg ut i hagen." Bilde og tekst er hentet fra: Historisk tur til Kalvhagen, Bertnes [ / sed ] Nå er det tid for den første av to turer ute før sommerferien. Tid: Torsdag 4. juni kl 18:oo Sted: Kalvhagen på Bertnes. (Innstrandveien 84) Dette er gården til Ole Martin Jarlodd. Trykk på kartet til venstre for å finne fram. Enten kjører du av Rv 80 ved Hunstadsenteret, passerer Plantasjen og kjører østover, Eller du tar av i rundkjøringa på Bertnes og kjører sør- og vestover. Ta med kaffe og noe å bite i sjøl, eventuelt klappstol om du har. Alle er velkommen! Nye slekter i Fauske Sentrum [ / sed ] I forbindelse med Fauskemessa juni lanserer Fauske kommune, bygdeboknemnda, sjuende bind av Fauskes slektsbøker. Det er "Nye slekter i Fauske sentrum " som tematiseres i dette bindet. Boka inneholder i alt over 3000 familier, som alle har det til felles at de har vokst opp og hatt sitt virke i Fauske sentrum i tiden fra rundt 1900 og fram til i dag. Dette er en flott gave til venner og familie. [LES MER] Utsalgspris vil være kr 500,-. Tekst og bilde er hentet fra Fauske kommunes hjemmeside. "Vår" side på Slektsforum [ / sed ] DIS-Salten Slektshistorielag har nå i to år hatt sin egen plass på slektsforum. Dette er en side som du må være medlem for å få tilgang til. På denne siden kan du komme med idéer, forslag, stille spørsmål om vår forening etc.. For å komme inn MÅ du først logge deg inn på Slektsforum med ditt brukernavn og passord som du finner på baksiden av medlemsbladet "Slekt og Data". Nå vil du finne lenke til DIS-Salten slektshistorielag under "Fora forbeholdt DIS-Norges medlemmer". Bruk denne siden dersom du har noe på hjertet som angår vår forening. Krigen i Nordland mai 1940 [ / sed ] Nå er det tid for det siste innemøte før sommerferien. Torsdag 7. mai 2009 kl 20:oo Sted: Bodø bibliotek, Bodø Tema: "Fra Snåsa til Faukeeidet". Krigen i Nordland mai 1940 Foredragsholder: Ole H. Iversen Ole-Henrik Iversen skal snakke om krigen i Nordland våren Iversen er pensjonert yrkesoffiser fra Nordland og sogner til Sør-Hålogaland Landforsvar (SHLF). Vel møtt alle som kan. Ta gjerne med venner og historisk interesserte. Åpent for alle interesserte. PS: Møt i god tid!! Medlemstilbud [ / sed ] Første bind i firebindsverket Bodøs historie lanseres 20. mai Vi har fått en avtale med forlaget om å kunne tilby boka til våre medlemmer for kr 400,- dersom vi distribuerer den ut. Det betyr at alle medlemmene i DIS-Salten Slektshistorielag som ønsker å kjøpe boka, og som kan hente den her i Bodø, kan få kjøpe boka for kr 400,- Det er anledning til å kjøpe flere eksemplarer av boka. Tilbudet forutsetter at du forhåndsbetaler kr 400,- pr bok til vår bankkonto i god tid før 20. mai. Husk å oppgi navn og e-postadresse. Medlemmer som ikke kan hente boka i Bodø anbefaler vi å bestille direkte fra forlaget. Da blir prisen kr 450,- men dere får fri frakt/porto. Vi klarer ikke å sende ut boka billigere enn det. Bestill fra: Forlaget krever forhåndsbetaling via Visa el.l. Bildet er hentet fra tapir akademiske forlags brosjyre om boken og viser: Redskaper fra skiferplass på Kirkhaugen. Omtale av årbøker [ / sed ]

20 Nyheter fra DIS-Salten slektshistorielag 20 av 37 Følger du med på våre omtaler av årbøker? Nå er det kommet 14 omtaler av bøker fra fylket. Ta en "titt" innom! Du finner dem under "Årbøker" i menyen til venstre. Skip med navn "Bodø" [ / sed ] Opp gjennom tidene har det vært mange skip med navnet "Bodø". På vært kommende medlemsmøte skal vi få se bilder og høre historier om noen av disse. Tid: Torsdag 2. april kl 20:oo Sted: Biblioteket i Bodø Tema: Historiene bak skipene som har hatt navnet "Bodø" Foredragsholder: Jan Oscar Bodøgaard (Bildet) Møtet er åpent for alle historieinteresserte. Møt i god tid! NB! Minner om brukergruppemøte for Legacy. Se forrige nyhet! Brukergruppemøte - Legacy [ / sed ] Nå er det tid for det andre møtet i brukergruppen. Tid: Torsdag 2.april 2009 kl 1800 Sted: Lesesalen på biblioteket som sist Er det noe spesielt du lurer på ang. Legacyèn, noe som du vil jeg skal ta opp? send meg en mail så kan jeg lage meg en agenda for dette, og være litt forberedt. Har satt opp noen punkter som jeg tenkte vi kunne se gjennom, men som sist lar vi ordet rulle fritt og tar opp ting fortløpende. Så til neste gang: lev vell og bruk Legacyèn for det den er verdt. Bjørn-Tore Skoleelever på slektsforskningskurs. [ / sed ] Vi har fått følgende rapport fra Kim Unstad etter at LukaS 2009 var avsluttet: Slektsforskning i Vestvågøy: Nybegynnere alle aldre får starthjelp Kurs ved Vest-Lofoten videregående skole Nylig deltok 10 av de ansatte i kurs i slektsgranskning. Kurset ble gjennomført som en sosial begivenhet og gikk over fire timer på ettermiddagstid. Kursdeltagerne der alt fra ledelse til merkantilt personale var representert, fikk en innføring i registrering og kilder. Underveis i kurset var vi innom DIS-chat og hilste på blant annet Per-Olav Broback Rasch. Det var også innlagt kaffepause og praten gikk varmt. Tid for data - Firefox + ChatZilla [ / sed ] Nå er det tid for vårt tredje "datamøte". Denne gang er det Nils M. Nielsen som skal ta for seg nettleserprogrammet Firefox og "prateprogrammet" ChatZilla. Begge disse programmene er gratis og kan lastes ned fra nettet. Sted: Fylkeshuset i Bodø Tid: Onsdag 18. mars 2009 kl 19:oo Møtet er åpent for alle interesserte. Møt i god tid! Velkommen!! Lillejordfamiliens reunion 2010 [ / sed ] Er du i slekt med Hans Petter Lillejord, Beiarn? Da må du krysse av datoene 27. og 28. juni 2010 i kalenderen! :45

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA. Medlemsblad for DIS-Norge. Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak

Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA. Medlemsblad for DIS-Norge. Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak Medlemsblad for DIS-Norge. Utkommer med 4 nummer pr år Abonnement for bibliotek og liknende institusjoner

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen DIS - Hordaland Årgang 7 Nr. 4 Desember 2003 Opplag: 750 ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Nedleggelse av Byantikvarens kontor 3 På

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

La ikke minnene visne

La ikke minnene visne Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 4 - september 2011 La ikke minnene visne SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har hatt et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp

Detaljer

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD DIS-Nytt DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9-10 Side 11 Side 12 Side 13 Innhold DIS-Sangen Medlemsmøter Leder n har ordet «Veien går

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza Museumsnytt Nr.1 2009 - Årgang 57 Kystverkmusea fra museumsnettverk til nettverksmuseum På informasjonsjakt museumsnettsider Ødeleggelser av kulturminner i Gaza 4 2 Leder Nytt år, nye gode formål Mangfoldsåret

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

SLEKT OG DATA. Kåre Willoch: - Slekt gir perspektiver Det norske Australia TMG legges ned

SLEKT OG DATA. Kåre Willoch: - Slekt gir perspektiver Det norske Australia TMG legges ned SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge, Slekt og Data Årgang 25 nr. 3 2014 Kåre Willoch: - Slekt gir perspektiver Det norske Australia TMG legges ned Leder Medlemsblad for DIS- Norge, Slekt og Data. Utkommer

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Artiklene i boken med kort omtale

Artiklene i boken med kort omtale Navn på kapittel kommer her også 13 Artiklene i boken med kort omtale Av Arne Langeland Fra slektsforsker til forfatter Denne innledende artikkelen prøver å ta tak i de vanligste unnskyldningene du kanskje

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Historielag. Årsskrift 2010

Historielag. Årsskrift 2010 Bb Klæbu Historielag Årsskrift 2010 Styrets sammensetning i 2010 Lars Braa, leder Gunhild Hovind, nestleder Per Inge Løvold, sekretær Ann-Mari Haugness, kasserer Arne Eggan, styremedlem Varamedlemmer:

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 2 mars 2009 trives i rømskog Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Kjøkkensjefen på Zen Resort & Spa, Wolfgang Løwenherz, trives godt som nybakt rømsjing. Side 6 og 7 bil og Lakk

Detaljer

DIS - Hordaland. Navlestrengen. Telavåg - Mer en 2. verdenskrig? Les mer på side: 10

DIS - Hordaland. Navlestrengen. Telavåg - Mer en 2. verdenskrig? Les mer på side: 10 DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 2 Juni 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 Navlestrengen Les meir om prosjektet på side: 7 Telavåg - Mer en 2. verdenskrig? Les mer på side: 10 DIS-Hordaland var på sin

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer