Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen."

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 5. mars 2015, kl på Stormen bibliotek, Bodø Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Sak 2. OPPROP Opptelling av antall møtende medlemmer. Sak 3. ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014 DIS-Salten Slektshistorielag hadde i fjor et aktivt slektsforskningsår med mange tilbud til våre medlemmer. Antallet medlemmer minket i Ved utgangen av året hadde vi 649 betalende medlemmer. 58 medlemmer meldte seg inn i fjor, og vi har en netto avgang på 7 medlemmer. 41,4 % av medlemmene har postadresse Bodø, 10,5 % bor i Salten for øvrig, 39,1 % bor i resten av Nordland, 6,3 % bor i Sør-Norge, 14 medlemmer bor nord for fylkesgrensa, en i Sverige og en i Danmark. Styret har siden årsmøtet 7. mars 2014 bestått av Bodø ,4 % Salten 68 10,5 % Nordland for øvr ,1 % Sør-Norge 41 6,3 % Troms/Finnmark 14 2,2 % Utlandet 2 0,3 % ,0 % Innmeldt ,8 % Avgang ,0 % Netto avgang - 7 1,1 % Jan Hagenes Anne Grete Mensen Gerd Karin Lysholm Ole Martin Jarlodd Nils M. Nielsen Per-Olav Broback Rasch Ole-Henrik Iversen Jarl Christensen Torunn Oppegård Flæsen Leder Nestleder Sekretær Kasserer Redaktør og gravminnekoordinator Styremedlem Styremedlem Varamedlem Revisor

2 Styret har i perioden hatt fire styremøter. I tillegg til styremedlemmene innkalles ansvarlig for skifteregistreringa Magne Mæle. - Jan Hagenes, Anne Grete Mensen, Jarl Christensen, Nils M. Nielsen og Magne Mæle deltok på landsmøte på Gardermoen april. - Jan Hagenes deltok på lederkonferanse på Gardermoen i november. - Anne Grete Mensen deltok på samling for webansvarlige i Tønsberg i oktober. - Kirsti Arctander sitter i DIS-Norges gruppe for Gravminner i Norge. - Rolf B. Holte er DIStreff fadder for Nordland og medlem av gruppe for DIStreff. Medlemsmøter Det har vært avholdt ni medlemsmøter og en historisk tur i 2014, samt den årlige slektsforskerdagen i oktober, til sammen 11 arrangementer. 7. januar Torbjørn Seiring Torbjørn Seiring forteller om Ursin-slekta 6. februar Alf Ragnar Nielssen Sjøsamene i Salten - befolkningen som "forsvant" 6. mars Årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag Gerd Karin Lysholm oppslag i kirkebøker 3. april Johan I Borgos Ord og begreper fra gamle kilder 25. april Viggo Eide Kurs i Slektsforum 8. mai Jan Hagenes Enoch på Sjønstå - hvor ble hans etterkommere av? 24. mai Tove Wensell omviser Historisk tur til Sjønstå Gård 4. september Torbjørn Seiring Gotisk skrift/kirkeåret 2. oktober Knut Eide Historien om Vebjørn Tandberg 25. oktober Slektsforskerdagen 2014 Tema: Det skjedde i november Kirsten Limstrand Amerikabrev 4. desember Dagrun Grønbech Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer Tusenhjemmet Fylkeshuset Sjønstå Fylkeshuset Fylkeshuset Stormen bibliotek Stormen bibliotek DIS-Salten Slektshistorielag Årsmelding 2014

3 Oppmøtet på medlemsmøtene har vært godt, mellom 30 og 120 på ordinære møter. Etter at vi flyttet inn i Stormen bibliotek har vi hatt svært godt oppmøte. 120 i november og 70 i desember. Brukergruppa for «Legacy» har ikke hatt samlinger i Bind 3 av Bodø bys historie ble lansert 22. november i Stormen bibliotek. DIS-Salten sto for salg av boka til publikum, og solgte 91 bøker av bind 3 samt 14 bøker av bind 1 og 2. PR. Møtene kunngjøres med e-post til alle medlemmer og omtale på hjemmesida til DIS- Salten Slektshistorielag, på Origo.no under Bodø, på DIS-Saltens Facebook-side og på Det skjer i Avisa Nordland. Lagets møter og aktiviteter er ofte omtalt på redaksjonell plass i avisa. Fra vi flyttet inn i Stormen bibliotek er våre møter også lagt ut på Stormens hjemmeside. E-postlista for DIS-Salten når 98,8 % av medlemmene, gitt at registrert e-post er korrekt. 7 medlemmer har ikke oppgitt noen slik adresse. Lista brukes som enveis informasjonskanal fra styret til medlemmene. Det er vårt inntrykk at medlemmene er tilfreds med ordningen. Hjemmesida Har vært redigert av av Anne Grete Mensen og David Losvik. Vår nettadresse er Facebook Facebooksiden DIS-Salten Slektshistorielag ble opprettet i Antall Liker er fortsatt økende og kom opp i 360 i løpet av året. Siden brukes aktivt, statistikken viser at hvert innlegg leses av personer. Arrangementene som legges ut på siden, gir god respons av personer som Skal delta eller Kanskje skal delta. Siden ble i 2014 administrert av Anne Grete Mensen, Rolf B. Holte, Jan Hagenes, Viggo Eide og David Losvik Slektsforum er DIS-Norges sider for etterlysninger og slektsfaglige diskusjoner. Antall etterlysninger under Nordland på Slektsforum har økt 7 % til ca emner med ca svar eller innlegg. Gjennomsnittlig er det 7 innlegg pr emne. DIS-Salten Slektshistorielag Årsmelding 2014

4 DIStreff Rolf B. Holte er DIStreff fadder for Nordland. Kun 4 av våre medlemmer har levert hvert sitt bidrag siste år. Totalt har 70 (10,8%) av våre medlemmer 84 bidrag inne i databasen. Skifteregistreringa CD-en Skifter i Salten er ferdigregistrert. Databasen inneholder til sammen personer i skifter i tidsrommet CD-en Skifter i Lofoten og Vesterålen (2.7). inneholder personer i skifter. Skiftene dekker tidsrommet Lofoten og Vesterålen er også ferdigregistrert. Framtidig arbeid er ytterligere korrektur og kvalitetssikring. Database basert på Arvid Støvers nedtegnelser ( personer fra Gildeskål) samt begge skifte-cd er er ferdig konvertert til Windows 7/8/Vista. Registrering av mannskapsruller Første fase av mannskapsrullene ble lansert som en DVD på Slektsforskerdagen Denne utgjør to forskjellige år fra alle områder i Nordland for perioden , og inneholder ca personer. Fase to vil ta for seg to nye år fra hele fylke i perioden Per-Olav Broback Rasch er prosjektleder, Magne Mæle ansvarlig for programvare/utgivelse og Jarl Christensen ressursperson. For 2014 har flere medlemmer vært med i arbeidet med både skriving og korrekturlesing av mannskapsrullene. En stor takk til alle involverte. Registrering av andre kilder Det er ikke vært registrert andre kilder i Folketellingene 1845 og 1855 for Bodø ble lagt ut på Digitalarkivet i desember Registrering og fotografering av gravminner DIS-Norge har et prosjekt for fotografering av gravminner. Prosjektet gjennomføres ved at medlemmer fotograferer gravsteiner på kirkegårder over det ganske land. Informasjon fra gravsteinene overføres som tilleggsinformasjon til regneark med informasjon fra kirkevergenes kirkegårdsregistre. Regnearkene og de til en viss grad redigerte bildene legges ut på Gravminner i Norge på tilgjengelig for enhver som søker informasjon i sin slektsforskning. DIS-Salten Slektshistorielag deltar i denne aktiviteten. Det pågår arbeid ved en del av kirkegårdene i Salten, og også for de øvrige kirkegårdene innen DIS-Saltens nedslagsfelt i Nordland. For to kommuner mangler vi grunnlagsdata fra kirkevergene, hvilket vanskeliggjør utleggingen av bildene. DIS-Salten Slektshistorielag Årsmelding 2014

5 Det mangler oversikt fra Gildeskål og Tysfjord. Det er imidlertid noen få kirkegårder rundt om hvor vi ikke har fotografer. For Salten har vi nå kun noen få kirkegårder igjen å fotografere, de vil bli fotografert våren Så gjenstår arbeidet med å få alle bildene ordnet og lagt opp på nettet i løpet av året. Verneplan for kirkegårdene i Bodø DIS-Salten Slektshistorielag har samarbeidet med Kirkevergen i Bodø om å lage en verneplan for kirkegårdene i Bodø. Verneplangruppa har arbeidet med Kjerringøy, Saltstraumen og Seivåg i Skjerstad og Misvær er fotografert i 2013 og skal vurderes i Nybegynnerkurs i slektsforskning Det har vært holdt ett nybegynnerkurs i slektsforskning i Slektsforskerdagen 2014 Slektsforskerdagen 2014 ble arrangert på Mo, i Bodø og Narvik lørdag 25. oktober. Årets tema var "Det skjedde i 1814". I Bodø gjennomførte DIS-Salten slektshistorielag et stort og godt besøkt arrangement på fylkeshuset med søkehjelp i slektsforskning og et ekspertbord. Salg av slektsmateriell, årbøker og lokalhistoriske bøker. I år var DVD-er med mannskapsruller ferdig, og vi hadde et godt salg av dem. Saltstraumen Historielag hadde egen stand. Åpen kafé, hjelp til sjølhjelp. Åtte foredrag og kurs knyttet til slektsforskning og årets tema samlet mange besøkende - Slektsforsking på Internett Per-Olav Broback Rasch - Bodø Alan Hutchinson - Riksforsamlingen på Eidsvoll og nordlendingene i 1814 Viggo Eide - Handelsmann Eiric Blix, Kapstø valgmann fra Bodin i 1814 Odd Willy Hansen - Bruk av skanna kyrkjebøker Anne Grete Mensen - Kort innføring i "Brothers keeper" Anne Grete Mensen - Mannskapsrullene for Nordland på CD Magne Mæle og Jarl Christensen - Kort innføring i Legacy Jan Hagenes Sak 4. ØKONOMI Regnskapet for 2014 viser at laget har større inntekter og litt større utgifter enn budsjettert. Resultatet er et overskudd på ,95 kr. NB: Faktura fra forlag på kr for Bodø bys historie er betalt i DIS-Salten Slektshistorielag Årsmelding 2014

6 Et møte med Sparebank1 ga oss ei gunstigere rente på vår kapitalkonto. Utgiftene er beskjedne, ingen ekstravaganse eller sløsing med penger. Foredragsholdere snakker nesten alltid uten honorar, og tillitsvalgte mottar ingen godtgjørelse. Styret framlegger i tredje kolonne årets regnskap. Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Inntekter: Kontingent Kommunal støtte Salg Skifter etc Slektsforskerdagen Boksalg Diverse inntekter Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Admin./ møter Faglitteratur Utstyr/ vedlikehold Reiseutgifter Bøker for salg Produksjon Skifter etc Slektsforskerdagen Gebyrer/ andre utgifter Sum utgifter Resultat Endring Kasse 1 181, ,00 Bank , ,39 Sum likvider , , ,95 Bodø, den 12. februar 2015 Ole Martin Jarlodd Kasserer DIS-Salten Slektshistorielag Årsmelding 2014

7 Sak 5. REVISORS BERETNING Regnskap og bankkonti for DIS-Salten Slektshistorielag for 2014 er kontrollert. I følge regnskapet har foreningen et overskudd på kr ,95. På slutten av året kom det inn to fakturaer fra Fagbokforlaget vedr. innkjøpte bøker. Disse ble betalt i januar Det er fnr på kr 4 900,00 og fnr på kr ,00. Disse to til sammen er kr , 00, hvilket betyr at resultatet i 2014 reelt sett er kr ,95. Regnskapet er funnet i orden, og anbefales godkjent på årsmøtet. Sak 6. BUDSJETT FOR 2015 Bodø 11. februar 2015 sign Torunn Oppegård Flæsen revisor Styret framlegger i siste kolonne budsjett for Budsjettet balanserer på kr. Forutsetningene er: 1. Et medlemstall på 650 betalende medlemmer. 2. Videreføre registrering av mannskapsruller og gravminner. 3. Arrangere slektsforskerdagen 2015 lørdag 31. oktober. Sak 7. STYRETS ANSVARSFRIHET Styret har framlagt for årsmøtet årsberetning og regnskap og ber om ansvarsfrihet. DIS-Salten Slektshistorielag Årsmelding 2014

8 Sak 8. VALG Valgkomiteen 2014 har bestått av Magne Mæle (leder), Bjørg Ellingsen og Viggo Eide Valgkomiteens forslag til nytt styre: Signhild Meløy Johannessen Leder Velges for 1 år Anne Grete Mensen Nestleder Velges for 2 år Gerd Karin Lysholm Sekretær Velges for 2 år Ole Martin Jarlodd Kasserer Ikke på valg Jan Hagenes Styremedlem Velges for 2 år Per-Olav Broback Rasch Styremedlem Ikke på valg Magne Mæle Styremedlem Velges for 1 år Jarl Christensen Varamedlem På valg for 1 år Nils M. Nielsen Varamedlem Velges for 1 år Valgkomiteens forslag til revisor: Torunn Oppegård Flæsen velges for 1 år Valgkomite 2014: Bjørg Ellingsen (leder), Viggo Eide og Aud Davidsen velges for hhv 1, 2 og 3 år Bodø, den 12. februar 2015 Jan Hagenes Anne Grete Mensen Ole Martin Jarlodd Nils M. Nielsen Per-Olav Broback Rasch Gerd Karin Lysholm DIS-Salten Slektshistorielag Årsmelding 2014

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ Til medlemmene i DIS-Sør-Trøndelag INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-SØR-TRØNDELAG Torsdag

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007. 14. årgang ISSN 0808-9647

DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007. 14. årgang ISSN 0808-9647 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007 Tid for årsmøte! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Vinteren er en fabelaktig årstid! Da kan jeg sitte inne i slektsforskerhulen min uten at noen mener jeg

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08. Velkommen til

Databehandling i slektsforskning. Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08. Velkommen til DIS - Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 2010-02-08 Velkommen til Det 14. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Møtet avholdes på

Detaljer

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 Slektsforskerdagene 2007 27. og 28. oktober Finn dine røtter vi viser vei! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Jeg vil først begynne med å beklage at jeg

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Forfatteren

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2001. 7. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 13. februar 2001, kl. 18.30 i kantinen på Alcatel Space, Horten (Veibeskrivelse til Alcatel Space på side 9) Dagsorden:

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

OSLO NATURISTFORENING

OSLO NATURISTFORENING OSLO NATURISTFORENING Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Onsdag 5. mars 2014 kl. 18.30 Grorud menighetssenter Pastor Blaauws vei 3, 0962 Oslo Bak Grorud kirke. Dagsorden: 1. godkjenning av innkalling

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer

Nr 02-2012 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 17. ÅRGANG. Årsberetning. Navnetanker. Årsmøte 2012. Google translate. 1940 folketelling i USA

Nr 02-2012 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 17. ÅRGANG. Årsberetning. Navnetanker. Årsmøte 2012. Google translate. 1940 folketelling i USA DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 02-2012 17. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Årsberetning Navnetanker Årsmøte 2012 Google translate 1940 folketelling i USA Budsjetter og regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av:

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Årsmelding 2014 Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Marit Busendal (leder) Kjell Hovde (nestleder) Niels J. Knagenhjelm (styremedlem) Kasserer Nils Butenschøn (styremedlem) Heidi Wattum

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer