Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder AP Elin Lunde Nestleder Erik Fløystad Vara Høegh Omdal Yngve Paulsen Ansatt rep Terje Eikin Medlem Kristoffer Lyngvi-Østerhus Medlem Nils Johannes Nilsen Medlem Frode A Filseth Vara medlem Arnesen Fra administrasjonen møtte: Navn Rune Hvass Magdalena Pawlik-Bak Anita Rønning Havnefogden Møtesekretær Rådmann side 1 av 17

2 SAKSLISTE Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Politiske saker 19/1 Eydehavn som stamnetthavn i den nasjonale strukturen 6 19/2 Vaskehall verksted Eydehavn Prosjekt endring investeringsramme. 7 Meldingssaker Havnegården forkjøpsrett båtplasser langs promenade Ny betalingsapp via Tempe. Forhåndsbestilling gjestehavn. Deltagelse prosjekt Sea Trade Cruise Global Langbrygga oppstart prosjekt Brovekt bruktkjøp Vindholmen fremtidig off. småbåthavn. Forhold til havnekapital / konkurranse på like vilkår Ny felles havneforening- Norske Havner etablert Del av KS bedrift havn Raet fremtidige anløpssteder/brygger Merdø (og Hove). Havsøybrygga utbedringer er ferdigstillt- trapper etablert. Ansettelse i stilling. (vedtatt org.plan 2017 hjemler 1 x-tra på kaia) Oppgradering Havnekran nesten sluttført / vi er svært avhengige av at kran går og er sertifisert. Ferger fra 2022: Info om prosess/status Samarbeid/ sammenslåing Kristiansand og Mandal havner. Referatsaker Orienteringssaker 1/19 HMS gjennomgang hendelser /19 Økonomi - foreløpig tall /19 Prosjekt gjennomgang og status 12 4/19 Info til styret vedr konflikt med Aust Agder Jernmalmgruber AS. Videreføring masseuttak Eydehavn 12 5/19 Masseuttak Eydehavn - videreføring av masseuttaket 13 side 2 av 17

3 6/19 Nytt kontorbygg 14 7/19 Endringer vederlag og regulativ Arendal havn KF 14 8/19 Eventuelt 15 Delegerte saker side 3 av 17

4 Godkjenning av innkalling Godkjent side 4 av 17

5 Godkjenning av sakskart Godkejent side 5 av 17

6 Politiske saker 19/1 Eydehavn som stamnetthavn i den nasjonale strukturen Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /1 Havnestyret anmoder Bystyret om å gjøre følgende vedtak, og søke Samferdselsdepartementet om at Eydehavn innlemmes som stamnetthavn i den nasjonale havnestrukturen. Det vises til enstemmige vedtak i kommunestyrene i Gjerstad, Risør, Åmli, Tvedestrand, Froland, Vegårshei, Grimstad og Arendal. Arendal bystyre søker Samferdselsdepartementet om å innføre Arendal havn, Eydehavn terminal som stamnetthavn i den nasjonale havnestrukturen. Havnen ble flyttet ut av sentrum og til Eydehavn i Årlig stor økning i godsmengde (til tonn i 2018) bidrar til nasjonale føringer om mer gods på sjø. Godsmengden forventes å øke kommende år. Lasten er diversifisert, primært bulkprodukter, og skiller seg således fra andre stamnetthavner i øst og vest som har fokus på containere og ferge. Vareeiere er mange, geografisk spredt med hovedtyngde i Agder og Telemark. Alle 8 kommuner i Østre Agder samarbeidet har gjennom formelle vedtak enstemmig innstilt på at Eydehavn er viktig for kommunen og regionen og bidrar til nasjonale mål om godsoverføring og derfor bør inngå som stamnetthavn i den nasjonale strukturen. Votering: Enstemmig vedtatt Havnestyret anmoder Bystyret om å gjøre følgende vedtak: side 6 av 17

7 Arendal bystyre søker Samferdselsdepartementet om å innføre Arendal havn, Eydehavn terminal som stamnetthavn i den nasjonale havnestrukturen. Havnen ble flyttet ut av sentrum og til Eydehavn i Årlig stor økning i godsmengde (til tonn i 2018) bidrar til nasjonale føringer om mer gods på sjø. Godsmengden forventes å øke kommende år. Lasten er diversifisert, primært bulkprodukter, og skiller seg således fra andre stamnetthavner i øst og vest som har fokus på containere og ferge. Vareeiere er mange, geografisk spredt med hovedtyngde i Agder og Telemark. Alle 8 kommuner i Østre Agder samarbeidet har gjennom formelle vedtak enstemmig innstilt på at Eydehavn er viktig for kommunen og regionen og bidrar til nasjonale mål om godsoverføring og derfor bør inngå som stamnetthavn i den nasjonale strukturen 19/2 Vaskehall verksted Eydehavn Prosjekt endring investeringsramme. Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /2 Havnefogdens forslag til nytt vedtak Arendal havnestyre vedtar å bygge vaskehall, uten tilleggsfunksjoner (som verksted, kjemikalie håndtering) slik dette opprinnelig var planlagt til en stipulert kostnad av inntil 1,6 mill kr. Bystyret bes godkjenne økning av lånerammen med 0,6 mill kr. Alternativt forslag til vedtak: Arendal havnestyre vedtar å bygge vaskehall, med tilleggsfunksjoner som verksted, kjemikalielager mm til en stipulert investeringskostnad på 2,6 mill kr Bystyret bes godkjenne økning av lånerammen med 1,6 mill kr Votering Enstemmig vedtatt side 7 av 17

8 Arendal havnestyre vedtar å bygge vaskehall, uten tilleggsfunksjoner (som verksted, kjemikalie håndtering) slik dette opprinnelig var planlagt til en stipulert kostnad av inntil 1,6 mill kr. Bystyret bes godkjenne økning av lånerammen med 0,6 mill kr side 8 av 17

9 Meldingssaker Havnegården forkjøpsrett båtplasser langs promenade Ny betalingsapp via Tempe. Forhåndsbestilling gjestehavn. Deltagelse prosjekt Sea Trade Cruise Global / OTC deltagelse avklart. Langbrygga oppstart prosjekt Brovekt bruktkjøp Vindholmen fremtidig off. småbåthavn. Forhold til havnekapital / konkurranse på like vilkår Ny felles havneforening- Norske Havner etablert Del av KS bedrift havn Raet fremtidige anløpssteder/brygger Merdø (og Hove). Havsøybrygga utbedringer er ferdigstilt- trapper etablert. Ansettelse i stilling. (vedtatt org.plan 2017 hjemler 1 x-tra på kaia) Oppgradering Havnekran nesten sluttført / vi er svært avhengige av at kran går og er sertifisert Ferger fra 2022: Info om prosess/status Samarbeid/ sammenslåing Kristiansand og Mandal havner. informasjon side 9 av 17

10 Referatsaker side 10 av 17

11 Orienteringssaker 1/19 HMS gjennomgang hendelser 2018 Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar redegjørelsen vedr HMS 2018 til orientering. Endelig rapport/gjennomgang gjøres ved avleggelse av årsrapport og årsberetning til Bystyret våren Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. 2/19 Økonomi - foreløpig tall 2018 Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. side 11 av 17

12 Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. 3/19 Prosjekt gjennomgang og status Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. Havnestyret er opptatt av at veien er forpliktet før 1/ Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. side 12 av 17

13 4/19 Info til styret vedr konflikt med Aust Agder Jernmalmgruber AS. Videreføring masseuttak Eydehavn Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 5/19 Masseuttak Eydehavn - videreføring av masseuttaket Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. side 13 av 17

14 Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 6/19 Nytt kontorbygg Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. side 14 av 17

15 7/19 Endringer vederlag og regulativ Arendal havn KF Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre vedtar HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2019 Slik dette fremkommer i vedlegget og i tråd med saksfremlegget. Havnestyret er positive til innføring av Environmental Port Index (EPI) fra 1 jan Administrasjonen bes aktivt følge utviklingen med tanke på innføring i Arendal Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre vedtar Avgifter og vederlag for Arendal havn 2019 i tråd med innstillingen. 8/19 Eventuelt Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 side 15 av 17

16 Votering side 16 av 17

17 Delegerte saker side 17 av 17

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 22.08.2018 Tid 00:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Ap Liv Heidi Arnesen

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 13.02.2019 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Jelena Høegh-Omdal

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 28.02.2018 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Elin Lunde Nestleder Terje Eikin

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 02.05.2018 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Kristoffer Lyngvy Østerhus Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 17.10.2018 Tid 16:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder AP Jelena Hoegh-Omdal

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havnevesen KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 24.05.2017 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Ap Erik Fløystad

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 19.09.2018 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Jelena Hoegh-Omdal Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 24.04.2019 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Liv H Arnesen Nils Johannes Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 06.12.2017 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl Steinar Odinsen Leder Erik Fløystad Nestleder Eirik

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 10.01.2018 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl Steinar Odinsen Leder Jelena Hoegh-Omdal Eirik Sørsdal

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 04.04.2018 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl Steinar Odinsen Leder Erik Fløystad Medlem Kristoffer

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 19.04.2017 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl Steinar Odinsen Terje Eikin Kristoffer Lyngvi Yngve

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 14.06.2017 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl Steinar Odinsen Leder Erik Fløystad Terje Eikin

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 15.03.2017 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl Steinar Odinsen Terje Eikin Jelena Høegh-Omdal Kristoffer

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 25.10.2017 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl Steinar Odinsen Leder Jelena Høegh Omdal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 20.03.2019 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Liv H Arnesen Nils

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 06.06.2018 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Ap Elin Lunde Nestleder V Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn Kf Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 12.06.2019 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder Elin Lunde Liv H

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 16.01.2019 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 14.11.2018 Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 14.06.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 13.02.2019 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 08.11.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12.

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12. Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 05.01.2017 kl. 12:00 15:55 Sted: Arendal Kultur- og rådhus, møterom 252 Barbu Arkivsak: 16/14184 Til stede: Møtende varamedlemmer: Per-Jakob Haakstad (leder),

Detaljer

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 19.04.2018 kl. 12:00-12:45 Sted: Kristiansand, Best Western Plus Hotel Norge Arkivsak: 18/00109 Til stede: Telemark fylkeskommune Bjørg K. Staaland Aust-Agder

Detaljer

1. ÅRSBERETNING 2016 ARENDAL HAVNEVESEN KF

1. ÅRSBERETNING 2016 ARENDAL HAVNEVESEN KF 1. ÅRSBERETNING ARENDAL HAVNEVESEN KF 1.1 Politisk og administrativ oversikt over virksomheten Firma: Arendal havn KF. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF) Adresse: Kristen Staknæsvei 63, 4810 Eydehavn

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 24.05.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Hagestrand Medlem H Steinar Pedersen Medlem H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Hagestrand Medlem H Steinar Pedersen Medlem H 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 24.11.2016 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Haldis Løite Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard. Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard. Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 12:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Med møte og talerett: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Saksliste:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Julie Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard, Erling Bangsund

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Julie Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard, Erling Bangsund Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 30.03.2017 Tid: 14:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Med møte og talerett: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Saksliste:

Detaljer

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:15-13:00 Sted: Bø Hotell, Bø i Telemark Arkivsak: 18/00109.

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:15-13:00 Sted: Bø Hotell, Bø i Telemark Arkivsak: 18/00109. Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 14.11.2018 kl. 12:15-13:00 Sted: Bø Hotell, Bø i Telemark Arkivsak: 18/00109 Til stede: Bjørg Kyrkjebø Staaland - Telemark fylkeskommune Erik Bystrøm Porsgrunn

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 12.02.2018 kl. 09:00-12:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 18/00069 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad

Møteprotokoll. Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad ARENDAL KOMMUNE Møteprotokoll Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad Dato: 24.10.2018 Tid 10:00-12:20 Sted: Heimat, Brokelandsheia Møtende medlemmer: Risør Per Kristian Lunden Ordfører Tvedestrand

Detaljer

Møteprotokoll. Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad

Møteprotokoll. Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad ARENDAL KOMMUNE Møteprotokoll Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad Dato: 28.09.2018 Tid 10:00 12:50 Sted: Heimat, Brokelandsheia Møtende medlemmer: Jan Dukene Inger Løite Terje Eikin Kjetil

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 24.04.2019 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havn. Tromsø Havnestyre. Møtested: Havnestyresalen Møtedato: Tid: 14:00-16:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havn. Tromsø Havnestyre. Møtested: Havnestyresalen Møtedato: Tid: 14:00-16:00. Til stede på møtet Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 14:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen,

Detaljer

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK

SAK 23/2008: FERGELEIET I KOLBJØRNSVIK Protokoll no 7 13 aug08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 13 august 2008. Møte no 7 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1700-1900 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik. Egil Lærum for Knut Anvik

Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik. Egil Lærum for Knut Anvik MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 29.10.2013 kl. 16:30 Sted: Havnegata 5 - Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Ingvild

Detaljer

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:00-13:00 Sted: Arendal, Clarion Hotel Tyholmen Arkivsak: 17/00205

Møteprotokoll. Temark Representantskapet. Dato: kl. 12:00-13:00 Sted: Arendal, Clarion Hotel Tyholmen Arkivsak: 17/00205 Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 08.11.2017 kl. 12:00-13:00 Sted: Arendal, Clarion Hotel Tyholmen Arkivsak: 17/00205 Til stede: Bjørg Kyrkjebø Staaland Telemark fylkeskommune Karin Follerås

Detaljer

Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu Arkivsak: 18/00131

Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu Arkivsak: 18/00131 Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 14.03.2018 kl. 9:00 14:30 Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu Arkivsak: 18/00131 Til stede: Møtende varamedlemmer: Per-Jakob Haakstad (leder),

Detaljer

Fra Larvik kommune møtte Terje Lund og Hilde Bøkestad. 9/19 19/ Overføring av eiendommer Larvik kommune 3

Fra Larvik kommune møtte Terje Lund og Hilde Bøkestad. 9/19 19/ Overføring av eiendommer Larvik kommune 3 MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 21.02.2019 kl. 17:00 Sted: Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle, Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll

MANDAL HAVN KF. Møteprotokoll MANDAL HAVN KF Møteprotokoll Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga Dato: 24/03/15 Tidspunkt: 12:00 14:35 Følgende medlemmer møtte ikke: Alf-Arne Nøsted. Varamedl. Edmund Berthelsen

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 02.02.2017 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Protokoll no 3 03mar2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1830-2130 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 31/19 19/40 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2018

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 31/19 19/40 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2018 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Kveita Møtedato: 20.06.2019 Tid: 12:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.10.2014 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E.

Detaljer

Kjell Skarheim (varamedlem) for Randi Gunsteinsen

Kjell Skarheim (varamedlem) for Randi Gunsteinsen Møteprotokoll Risør kontrollutvalg Dato: 27.10.2016 kl. 12:30 15:30 Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Per Anders Østerholt (leder), Rune

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 22.08.2011 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2011 Sak nr. Styre Møtedato 076-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arve Sigmundstad MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arve Sigmundstad MEDL AP Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Martin

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget kl. 16:00 18:15 Nes kommunehus, veslesalen 15/01242 Rune 0. IhIe. Avd. ing. Torunn Bekkeseth (sak 4/19)

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget kl. 16:00 18:15 Nes kommunehus, veslesalen 15/01242 Rune 0. IhIe. Avd. ing. Torunn Bekkeseth (sak 4/19) Nes Kommune P NES KOMMUNE 2 8 MM2019 Møteprotokoll Kommuneplanutvalget Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 22.05.2019 kl. 16:00 18:15 Nes kommunehus, veslesalen 15/01242 Rune 0. IhIe Møtende medlemmer: Rune

Detaljer

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Turid E. Haugstøyl (H), Ole Martin Retterholt (FRP)

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Turid E. Haugstøyl (H), Ole Martin Retterholt (FRP) Møteprotokoll Åmli kontrollutvalg Dato: 16.04.2018 kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 18/00069 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Tobias Wessel-Hansen Tangen (H),

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.august 2016 i Grimstad rådhus bystyresalen.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.august 2016 i Grimstad rådhus bystyresalen. Til Styremedlemmer i Østre Agder Arendal 29.august 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.august 2016 i Grimstad rådhus bystyresalen. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 29.09.2016 Tid: 12:00-14:10 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Julie Wilhelmsen, Tor Arne Morskogen,

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 19.03.2015 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Mo Færsnes MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Mo Færsnes MEDL H 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møtreom 2, Administrasjonsbygget Dato: 05.04.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Helen Myren Leder SP John Geir

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 23.januar 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Pedersen Medlem H May Yvonne Hjellvik Medlem H Halvard Skaaland Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Pedersen Medlem H May Yvonne Hjellvik Medlem H Halvard Skaaland Medlem FRP 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 26.01.2017 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Haldis Løite Ordfører

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Store møterom, Storgaten 7 (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Store møterom, Storgaten 7 (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgaten 7 (Wielgården) Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Kirsten Svensson (leder), Alf Magne Skeime (nestleder), Kjell Rune Klungland (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Kirsten Svensson (leder), Alf Magne Skeime (nestleder), Kjell Rune Klungland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Kirsten Svensson (leder), Alf

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gjerstad kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 26.09.2019 Tid 18:30 Sted: Almuestaua, kommunestyresalen Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Inger Haldis Løite Ordfører AP Knut Erik Ulltveit

Detaljer

Meeting Book: Gjerstad kontrollutvalg ( ) Gjerstad kontrollutvalg Date: T12:00:00 Location: Kommunehuset, møterom 1. etasje Note: F

Meeting Book: Gjerstad kontrollutvalg ( ) Gjerstad kontrollutvalg Date: T12:00:00 Location: Kommunehuset, møterom 1. etasje Note: F Meeting Book: Gjerstad kontrollutvalg (22.11.2017) Gjerstad kontrollutvalg Date: 2017-11-22T12:00:00 Location: Kommunehuset, møterom 1. etasje Note: Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.august 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Gjerstad - kommunestyresalen i Almuestaua Styremøtet fredag 25.august 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll

Alta Havn KF. Møteprotokoll Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Havnekontoret Møtedato: 22.03.2019 Kl. 09:30 12:00 Til stede på møte: A Lars Hapalahti SV Anita H. Pedersen A Bente Haug Mdg Frode E. Lindal ANS Ketil Iki

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 8/12 10/12. Ingen merknader til innkalling og saksliste.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 8/12 10/12. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Møtested Helsesenteret - møterom 2. etg. Møtedato: 23.11.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti

Detaljer

Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik

Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 22.04.2014 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 18.03.2019 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 26. mai 2010 Møtetid: Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: /10

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 26. mai 2010 Møtetid: Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: /10 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 26. mai 2010 Møtetid: 1315 1515 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 005 010/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Ronald Geving

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Protokoll møte no 3 17 april 2007.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen,, Nils Løge, Cato Normann, Eirik

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF ARENDAL KOMMUNE Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 20.09.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 17.februar 2012 i kommunehuset på Vegårshei.

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 17.februar 2012 i kommunehuset på Vegårshei. Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Arendal 20.fbruar 2012 Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 17.februar

Detaljer

Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad (medlem)

Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad (medlem) Møteprotokoll Gjerstad kontrollutvalg Dato: 20.09.2017 kl. 12:00 15:10 Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 17/00229 Til stede: Møtende varamedlemmer: Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder),

Detaljer

Medlem Medlem. Navn Møtte for Representerer Elise Aasbø Ragnhild Løvdal H Gro C. Eskeland Tone Vestøl Bråten SP Tanja Øverland Hans Martin Ulltveit

Medlem Medlem. Navn Møtte for Representerer Elise Aasbø Ragnhild Løvdal H Gro C. Eskeland Tone Vestøl Bråten SP Tanja Øverland Hans Martin Ulltveit 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 23.01.2014 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Samuel Arnt Larsen Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 28.09.2017 Tid: 12:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, May-Britt Ellingsen, Tor Arne

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll

Alta Havn KF. Møteprotokoll Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Radisson Blu Scandinavia Oslo Møtedato: 7.6.2016 Kl 08:30 10:30 Til stede på møte: A Lars Hapalahti FRP Odd Eilert Persen SV Anita H. Pedersen ANS Ketil

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 26.11.2012 kl. 09:00 10:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

HÆGEBOSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

HÆGEBOSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK HÆGEBOSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 05/18 Tid: 04.12.18, kl. 09.00 12.00. Sted: Kommunestyresalen Tilstede: Kirsten Svensson, leder Alf Magne Skeime, nestleder Sigurd Orthe, møtte for

Detaljer

Jorunn Larsen Glosli (leder), Reidar F. Quande (nestleder), Olaf Knai.

Jorunn Larsen Glosli (leder), Reidar F. Quande (nestleder), Olaf Knai. MØTEPROTOKOLL Hurdal kontrollutvalg Dato: 13.02.2018 kl. 08:00 Sted: Møterom 1A (1. etasje Rådhus A) Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Jorunn Larsen Glosli (leder), Reidar F. Quande (nestleder),

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand. Til Styremedlemmer i Østre Agder Arendal 24.oktober 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.09.2014 kl. 15:00 Sted: Møterom i 2.etasje i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen Møtedato: 14.3.2017 Varighet: 11.15 13.35 Møteleder: Sekretær: Elin Helene Andersen Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak:

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak for statsbudsjettet

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Kjærsti Ellingsen, Baard Ovik

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Kjærsti Ellingsen, Baard Ovik 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato: 13.2.2019 Tidspunkt: kl. 13.30 15.10 Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Kjærsti Ellingsen,

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14.

SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14. SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14.10 Møteleder: Sekretær: Robert Hansen Audun Haugan Faste

Detaljer

Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen. Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen. Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling. Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 11.02.2016 kl. 12:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braavig Arkivsak: 15/10170 Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Leif Oskar Hopland (AP), Terje

Detaljer

Svein Kjetil Stallemo (AP) for Leif Oskar Hopland (AP)

Svein Kjetil Stallemo (AP) for Leif Oskar Hopland (AP) Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 22.02.2018 kl. 12:00 Sted: Odderøya renseanlegg, Sjølystveien 31 Arkivsak: 18/00066 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Makvan Kasheikal (DEM),

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Geir Smeland MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Geir Smeland MEDL AP 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 22.01.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2015 Tid: 13:30 15:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Mia Hansen Medlem Medlem

Detaljer