Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Havnestyret Arendal Havn KF"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Arendal Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Arendal Havn KF Dato: Tid 17:00 Sted: Eydehavn Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Jarl S Odinsen Leder AP Elin Lunde Nestleder Erik Fløystad Vara Høegh Omdal Yngve Paulsen Ansatt rep Terje Eikin Medlem Kristoffer Lyngvi-Østerhus Medlem Nils Johannes Nilsen Medlem Frode A Filseth Vara medlem Arnesen Fra administrasjonen møtte: Navn Rune Hvass Magdalena Pawlik-Bak Anita Rønning Havnefogden Møtesekretær Rådmann side 1 av 17

2 SAKSLISTE Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Politiske saker 19/1 Eydehavn som stamnetthavn i den nasjonale strukturen 6 19/2 Vaskehall verksted Eydehavn Prosjekt endring investeringsramme. 7 Meldingssaker Havnegården forkjøpsrett båtplasser langs promenade Ny betalingsapp via Tempe. Forhåndsbestilling gjestehavn. Deltagelse prosjekt Sea Trade Cruise Global Langbrygga oppstart prosjekt Brovekt bruktkjøp Vindholmen fremtidig off. småbåthavn. Forhold til havnekapital / konkurranse på like vilkår Ny felles havneforening- Norske Havner etablert Del av KS bedrift havn Raet fremtidige anløpssteder/brygger Merdø (og Hove). Havsøybrygga utbedringer er ferdigstillt- trapper etablert. Ansettelse i stilling. (vedtatt org.plan 2017 hjemler 1 x-tra på kaia) Oppgradering Havnekran nesten sluttført / vi er svært avhengige av at kran går og er sertifisert. Ferger fra 2022: Info om prosess/status Samarbeid/ sammenslåing Kristiansand og Mandal havner. Referatsaker Orienteringssaker 1/19 HMS gjennomgang hendelser /19 Økonomi - foreløpig tall /19 Prosjekt gjennomgang og status 12 4/19 Info til styret vedr konflikt med Aust Agder Jernmalmgruber AS. Videreføring masseuttak Eydehavn 12 5/19 Masseuttak Eydehavn - videreføring av masseuttaket 13 side 2 av 17

3 6/19 Nytt kontorbygg 14 7/19 Endringer vederlag og regulativ Arendal havn KF 14 8/19 Eventuelt 15 Delegerte saker side 3 av 17

4 Godkjenning av innkalling Godkjent side 4 av 17

5 Godkjenning av sakskart Godkejent side 5 av 17

6 Politiske saker 19/1 Eydehavn som stamnetthavn i den nasjonale strukturen Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /1 Havnestyret anmoder Bystyret om å gjøre følgende vedtak, og søke Samferdselsdepartementet om at Eydehavn innlemmes som stamnetthavn i den nasjonale havnestrukturen. Det vises til enstemmige vedtak i kommunestyrene i Gjerstad, Risør, Åmli, Tvedestrand, Froland, Vegårshei, Grimstad og Arendal. Arendal bystyre søker Samferdselsdepartementet om å innføre Arendal havn, Eydehavn terminal som stamnetthavn i den nasjonale havnestrukturen. Havnen ble flyttet ut av sentrum og til Eydehavn i Årlig stor økning i godsmengde (til tonn i 2018) bidrar til nasjonale føringer om mer gods på sjø. Godsmengden forventes å øke kommende år. Lasten er diversifisert, primært bulkprodukter, og skiller seg således fra andre stamnetthavner i øst og vest som har fokus på containere og ferge. Vareeiere er mange, geografisk spredt med hovedtyngde i Agder og Telemark. Alle 8 kommuner i Østre Agder samarbeidet har gjennom formelle vedtak enstemmig innstilt på at Eydehavn er viktig for kommunen og regionen og bidrar til nasjonale mål om godsoverføring og derfor bør inngå som stamnetthavn i den nasjonale strukturen. Votering: Enstemmig vedtatt Havnestyret anmoder Bystyret om å gjøre følgende vedtak: side 6 av 17

7 Arendal bystyre søker Samferdselsdepartementet om å innføre Arendal havn, Eydehavn terminal som stamnetthavn i den nasjonale havnestrukturen. Havnen ble flyttet ut av sentrum og til Eydehavn i Årlig stor økning i godsmengde (til tonn i 2018) bidrar til nasjonale føringer om mer gods på sjø. Godsmengden forventes å øke kommende år. Lasten er diversifisert, primært bulkprodukter, og skiller seg således fra andre stamnetthavner i øst og vest som har fokus på containere og ferge. Vareeiere er mange, geografisk spredt med hovedtyngde i Agder og Telemark. Alle 8 kommuner i Østre Agder samarbeidet har gjennom formelle vedtak enstemmig innstilt på at Eydehavn er viktig for kommunen og regionen og bidrar til nasjonale mål om godsoverføring og derfor bør inngå som stamnetthavn i den nasjonale strukturen 19/2 Vaskehall verksted Eydehavn Prosjekt endring investeringsramme. Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /2 Havnefogdens forslag til nytt vedtak Arendal havnestyre vedtar å bygge vaskehall, uten tilleggsfunksjoner (som verksted, kjemikalie håndtering) slik dette opprinnelig var planlagt til en stipulert kostnad av inntil 1,6 mill kr. Bystyret bes godkjenne økning av lånerammen med 0,6 mill kr. Alternativt forslag til vedtak: Arendal havnestyre vedtar å bygge vaskehall, med tilleggsfunksjoner som verksted, kjemikalielager mm til en stipulert investeringskostnad på 2,6 mill kr Bystyret bes godkjenne økning av lånerammen med 1,6 mill kr Votering Enstemmig vedtatt side 7 av 17

8 Arendal havnestyre vedtar å bygge vaskehall, uten tilleggsfunksjoner (som verksted, kjemikalie håndtering) slik dette opprinnelig var planlagt til en stipulert kostnad av inntil 1,6 mill kr. Bystyret bes godkjenne økning av lånerammen med 0,6 mill kr side 8 av 17

9 Meldingssaker Havnegården forkjøpsrett båtplasser langs promenade Ny betalingsapp via Tempe. Forhåndsbestilling gjestehavn. Deltagelse prosjekt Sea Trade Cruise Global / OTC deltagelse avklart. Langbrygga oppstart prosjekt Brovekt bruktkjøp Vindholmen fremtidig off. småbåthavn. Forhold til havnekapital / konkurranse på like vilkår Ny felles havneforening- Norske Havner etablert Del av KS bedrift havn Raet fremtidige anløpssteder/brygger Merdø (og Hove). Havsøybrygga utbedringer er ferdigstilt- trapper etablert. Ansettelse i stilling. (vedtatt org.plan 2017 hjemler 1 x-tra på kaia) Oppgradering Havnekran nesten sluttført / vi er svært avhengige av at kran går og er sertifisert Ferger fra 2022: Info om prosess/status Samarbeid/ sammenslåing Kristiansand og Mandal havner. informasjon side 9 av 17

10 Referatsaker side 10 av 17

11 Orienteringssaker 1/19 HMS gjennomgang hendelser 2018 Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar redegjørelsen vedr HMS 2018 til orientering. Endelig rapport/gjennomgang gjøres ved avleggelse av årsrapport og årsberetning til Bystyret våren Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. 2/19 Økonomi - foreløpig tall 2018 Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. side 11 av 17

12 Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. 3/19 Prosjekt gjennomgang og status Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. Havnestyret er opptatt av at veien er forpliktet før 1/ Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. side 12 av 17

13 4/19 Info til styret vedr konflikt med Aust Agder Jernmalmgruber AS. Videreføring masseuttak Eydehavn Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 5/19 Masseuttak Eydehavn - videreføring av masseuttaket Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. side 13 av 17

14 Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 6/19 Nytt kontorbygg Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre tar orienteringen til etterretning. side 14 av 17

15 7/19 Endringer vederlag og regulativ Arendal havn KF Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 Arendal havnestyre vedtar HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2019 Slik dette fremkommer i vedlegget og i tråd med saksfremlegget. Havnestyret er positive til innføring av Environmental Port Index (EPI) fra 1 jan Administrasjonen bes aktivt følge utviklingen med tanke på innføring i Arendal Votering Enstemmig vedtatt Arendal havnestyre vedtar Avgifter og vederlag for Arendal havn 2019 i tråd med innstillingen. 8/19 Eventuelt Arkivsak-dok. 17/ Havnestyret Arendal Havn KF /19 side 15 av 17

16 Votering side 16 av 17

17 Delegerte saker side 17 av 17