Webtjenester. Securities

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Webtjenester. Securities"

Transkript

1 Webtjenester Securities

2 TILGANGER Våre webtjenester inngår i kundeforholdet med Pareto Securities og er helt gratis. Du logger inn fra: Her får du tilgang til: Handel i Norge og Sverige Rask og trygg handel via vår «Smart order router» Tilgang til handel av norske og svenske aksjer på Oslo Børs, Nasdaq OMX, CHI-X, Bats, Turquoise og en rekke Darkpools Mulighet for å legge stop-loss og Trailing Stop-loss ordre Oversikt over aktive ordre og gjennomførte ordre med oversikt over hvilke markedsplasser du har gjennomført dine handler på. Portefølje- og kontooversikt i realtid Oversikt over dine aksjer, saldo, porteføljeverdi og disponibel for handel i realtid (kurser på utenlandske aksjer oppdateres med minimum «end of day» kurser). Bonds portefølje oversikt over dine obligasjoner Oversikt over aktive verdipapirlån Oversikt over avkastning og historikk for sluttsedler og kontobevegelser Direkte tilgang til VPS Investortjenester via nettsiden Gratis markedsinformasjon med realtidskurser i Norge og Sverige Konsoliderte ordrebøker og handelsinformasjon i realtid sikrer full oversikt over det norske og svenske aksjemarkedet. Norske og utenlandske indekser og valuta Oversikt over vinnere og tapere, mest omsatt, meglerstatistikk Mulighet for å lage egne lister over aksjer du følger Detaljert obligasjonsinformasjon, analyser og våre indikative priser på de obligasjonene vi er aktive i Analyser og nyheter Selskapsanalyser og morgenrapport Modellporteføljen Våre analytikeres topp picks Nyheter fra Oslo Børs, Oslo Axess, NOTC, Nasdaq OMX og flere norske og utenlandske nettaviser: DN.no, Hegnar Online, E24, Stocklink, digi.no, Google Finance, MarketWatch, Aktietorget.se, di.se med mer. Finanskalender Webcast fra seminarer og selskapspresentasjoner

3 FORSIDE OG TOPPMENY Forsiden gir deg hurtig oversikt over våre morgenkommentarer, siste analyser, «Min liste», hovedindeksen på Oslo Børs og hvilke aksjer som er mest omsatt hos Pareto. Ved å trykke på valgene i toppmenyen vil du få opp en utvidet meny under tilknyttet valgte tema. Toppmenyen vil alltid vises på toppen av websiden for at du raskt og enkelt skal kunne navigere deg mellom de ulike sidene.

4 HANDEL Handel Aksjer handler du raskt og enkelt i våre webtjenester. Alle handler går gjennom vår smart order router som sikrer deg beste pris i markedet. Undermeny - Handel Handel - Velg marked, du kan velge mellom Norway, OTC Norway og Sweden. Skriv så inn «ticker» på aksjen du vil handle og trykk tab. Du får da opp konsolidert ordrebok i realtid. Skriv inn antall og pris og trykk «kjøp» eller «selg».

5 HANDEL Du har også muligheten til å legge mer avanserte ordre. Fill any - Standard ordremetode. Fill and Kill - Blir kun utført dersom hele eller deler av ordren kan eksekveres i det øyeblikket ordren blir lagt. Deler av ordren som ikke sluttes legges ikke inn som restordre, men blir fjernet. Fill or Kill - Blir kun utført dersom hele ordren kan eksekveres i det øyeblikket ordren blir lagt. Blir ikke hele ordren sluttet, slettes den umiddelbart. Stop-loss - En ordre som aktiveres når eller hvis kursen når oppgitt stop-loss trigger. Det er vanlig å ha en høyere trigger enn limit, for å sikre at ordren effektureres. Stop-loss ordrer vises ikke i markedet med mindre trigger nås. Åpent volum (skjult volum) - Hvor mye av den totale ordren som skal vises i ordrebøkene, det resterende volumet vil være skjult for markedet. Stop-loss og Trailing stop-loss - Disse kan i utgangspunktet oppfattes som ganske like da de begge har som funksjon å begrense ditt tap dersom en aksje skulle falle i verdi. En trailing stop-loss er mer fleksibel enn en vanlig stop-loss; der en vanlig stop-loss har en satt verdi man manuelt må justere, vil en trailing stop-loss automatisk følge bevegelsene i aksjekursen. Trailing stop-loss vil altså justere seg selv for å minimere tap og samtidig sikre deg fortjeneste når kursen stiger. Langtidsordre blir nå liggende på Oslo Børs over natten. Da vil du beholde din køplass i ordreboken. Det betyr at langtidsordre kun kan endres/slettes under børsens åpningstider. For norske aksjer gjelder dette i tidsperioden 08:15-16:25 og for svenske aksjer 08:15-17:30. Ordre som legges utenfor børsens åpningstider vil få status «offline_ordre». Ordrene sendes på børs neste børsdag 08:15. Du er selv ansvarlig for å undersøke at ordren har fått status «Exchange_ordre». Status: «Exchange_ordre» betyr at ordren er på børs. Offline ordre kan slettes/endres utenfor børsens åpningstider.

6 HANDEL Det finnes flere måter for å åpne handelsbildet til en aksje. De røde rundingene i bildet under viser flere måter du kan komme deg direkte fra en webside og over til handelsbildet. Velg Handel i toppmenyen som vist over Handleknapp Istedenfor å gå til «Handel» kan du trykke direkte på handleknappen som vises bak hver aksje. Da kommer du direkte inn på handelsbildet hvor «ticker» og «limit» er fylt inn. Angitt limit er lik sist omsatt kurs. Du fyller bare inn «antall» og eventuelt endrer «limit». Trykk på ønsket pris direkte i ordreboken Ved å trykke direkte på ønsket pris i ordreboken vil ønsket «pris» samt «ticker» fylles inn automatisk. Du trenger da bare å fylle inn «antall». Dersom du ønsker å handle og ikke har tilgang til nettet kan du selvsagt ringe oss på meglerbordet ( ) så handler vi for deg.

7 STOP-LOSS En stop-loss ordre aktiveres hvis kursen (sist omsatt) når oppgitt stop-loss trigger. Ved salg må triggerverdien være høyere eller lik din limit for å sikre at ordren effektueres. Ved kjøp vil triggerprisen være lavere enn limitprisen. Stop-loss ordrer vises ikke i markedet med mindre trigger nås. Når sist omsatt er lik triggerpris vil ordren bli aktivert og sendt på børs med limit lik limitpris. Limitpris ved salgsordre er laveste kurs du er villig til å selge aksjene for. Limitpris ved kjøpsordre er høyeste kurs du er villig til å kjøpe aksjene for.

8 TRAILING STOP-LOSS % Trail limit (%): Verdien legges inn fra 0,1 til 100. Kjøp: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% høyere enn den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. Salg: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% lavere enn den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. Triggerverdien justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 1% avstand fra aksjekursens høy/lav for perioden etter at ordren ble lagt inn. Deviation (%): Verdier legges inn fra 0,1 til 100. Deviation bestemmer hvor langt limitprisen blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 1% vil limitprisen bli 1 % lavere/høyere enn triggerprisen. Limitprisen justerer seg automatisk for å hele tiden reflektere 1% avstand fra triggerlimiten.

9 EKSEMPEL Eksempel på trailing stop (%) - salgsordre 1. Du eier 2000 SDRL Du legger inn en trailing stop (%) med volum 2000 når prisen er 247,40 (ref price) med trail limit 5% og deviation 1% Ved ordreinnlegging blir triggerpris (247,4 (247,4 * 5%) = 235,03 Forventet limitpris blir 235,03 (253,03 * 1%) = 232,68 2. SDRL stiger til 250 Triggerpris er da: (250 (250 * 5%) = 237,50 Forventet limitpris blir 237,50 (237,50 * 1%) = 235,10 3. Aksjen faller mer enn 5% Trailing stop-loss blir trigget når sist omsatt er lik 237, SDRL blir solgt, men ikke til lavere pris enn limitpris 235,10

10 TRAILING STOP-LOSS TICKS Trail limit (ticks): Verdien legges inn fra 1 og oppover. 1 = verdien av ticksize til aksjen. For eksempel er ticksizen i SDRL 0,10 - da vil 1 tick tilsvare verdien 0,10. Hvordan beregne kroneverdien til ticks: Antall kroner du ønsker i trail limit/ticksize til aksjen. Eksempel: SDRL har ticksize 10 øre, og du ønsker å legge en trail limit på 2 krone. Antall ticks er da (2/0,10) = 20 Kjøp: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigge når aksjen er 20 ticks høyere enn den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. Salg: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigges når aksjen er 20 ticks lavere enn den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. Deviation (ticks): Verdier legges inn fra 1 og oppover. Deviation bestemmer hvor langt limitprisen blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 2 vil limitprisen bli 2 ticks lavere/høyere enn triggerprisen. I SDRL vil 2 ticks tilsvare 0,20 kroner. Limitprisen justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 2 ticks avstand fra triggerlimiten.

11 MINE ORDRE Mine ordre Her har du full oversikt over aktive ordre, kansellerte ordre, gjennomførte ordre, handler og aggregerte ordre. Du kan endre og slette ordre ved å klikke på linkene til høyre for hver ordre. Dersom du ønsker å slette utvalgte ordre, huk av ordren og klikk på Delete selected orders. Dersom du ønsker å slette alle ordre, klikk på Delete all orders. Ved å klikke på plusstegnet +, får du opp mer informasjon om den aktuelle ordre.

12 MINE STOP-LOSS ORDRE Aktive stop-loss ordre viser en detaljert oversikt over dine stopp-loss. Klikk på + tegnet for å se ordredetaljene. For trailing stop-loss ordre (ticks og %) vil Trigger og Limit automatisk oppdatere seg dersom ref.price endrer seg. Ref price ved en salgsordre vil være den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. Under Handler ser du blant annet hvilken markedsplass ordren er utført på. Under Aggregerte ordre finner du dine kjøp og salg intradag, aggregert og vist som netto.

13 MIN KONTO Min Konto Ha full kontroll over verdipapirer, kontanter, avkastning, sluttsedler og overføringer. Nytt i porteføljeoversikten er at du nå ser dine obligasjoner og VP-lån.

14 MIN KONTO Undermeny Min konto Min portefølje Gir deg full oversikt over din aksjebeholdning, porteføljeavkastning, saldo, eventuell aksjekreditt, intradagskreditt og hva du til enhver tid har disponibelt for handel. Kontooversikt Viser deg alle transaksjoner på din aksjehandelskonto inklusive utbytte, renter, innskudd og uttak. Aggregert oversikt Viser dine bevegelser på aksjehandelskontoen på daglig basis. Avkastning Viser din avkastning både realisert og urealisert i de papirene du har handlet. Sluttsedler Full oversikt over alle dine sluttsedler. Simulert portefølje Her kan du gjøre simulerte handler. Porteføljens avkastning avregnes hele tiden med de faktiske endringene i markedet. Du kan da følge aksjens avkastning uten å være eksponert. Overføringer Her gjør du enkelt overføringer ut av din aksjehandelskonto Under Uttak angir du beløpet du ønsker å ta ut, samt bankkontonummer pengene skal overføres til. Uttak kun kan gjøres fra og til samme juridiske enhet. Vi vil verifisere bankkontonummeret du angir mot ditt navn. Alle kunder i Pareto Securities som benytter oppgjørskonto eller aksjekreditt har, gjennom vårt samarbeid med Pareto Bank, en egen konto med et eget kontonummer. Innskudd til denne kontoen skjer som en vanlig betaling/overføring. Under Innskudd finner du ditt bankkontonummer. Du kan flytte dine aksjer til Pareto Securities. Dette gjør du ved å fylle ut og sende oss en overføringsfullmakt. Under VP-overføringer finner du et skjema du kan benytte.

15 VPS INVESTORTJENESTER VPS Investortjenester er en internettjeneste som gir deg full oversikt over dine VPSregistrerte verdipapirer på tvers av kontoførere. Alle som har en verdipapirkonto kan få tilgang til VPS Investortjenester. Logg inn med Single Sign-On Via Pareto Securities kan du nå logge deg inn på VPS Investortjenester med Single Sign- On (SSO). SSO gir deg tilgang til våre nettsider og VPS investortjenester med én og samme innlogging. Dvs at når du er innlogget på våre nettsider, kan du gå videre til VPS Investortjenester uten å taste inn nytt brukernavn og passord. Pareto Securities og VPS håndterer identifiseringen av deg som bruker og dine tilganger på en sikker måte. Basistjenester Dette er tjenester som alle kunder har tilgang til uansett kontofører i VPS Investortjenester: Beholdningsoversikt - Gir deg oversikt over dine fondsandeler, aksjer, obligasjoner etc. på alle dine VPS-konti. Du kan se på en og en konto eller alle under ett. Det er også mulig å søke på beholdninger tilbake i tid. Postkasse - Din postkasse fungerer som et elektronisk arkiv. Dersom du ikke har reservert deg mot å motta meldinger fra VPS, vil du her finne alle endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år Konto- og personopplysninger - Oversikt over personlige opplysninger på VPS-konto som adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer, e-postadresse etc. Transaksjonsoversikt - Gir deg oversikt over alle dine transaksjoner. En transaksjon vises straks den er registrert. Gevinst / Tap beregning - Gir deg oversikt over gevinst / tap på dine beholdninger.

16 VPS INVESTORTJENESTER Selskapstjenester Dette er tjenester som aksjeselskap kan velge å tilby i VPS Investortjenester: Emisjoner - Du kan delta i emisjoner via VPS Investortjenester. Generalforsamling - Her finner du informasjon om generalforsamlinger i selskaper du er aksjonær i. Du har også mulighet for påmelding til generalforsamlingen, eller eventuelt avgi stemmefullmakt til en annen. Foretakshendelser (Corporate actions) - Lar deg se hvilke foretakshendelser som er foretatt i dine verdipapirer, f.eks. splitt, spleis, emisjoner, fusjoner, fisjoner etc.

17 MARKED Marked Gratis markedsdata i realtid. Undermeny - Marked Oversikt - Her finner du oversikt over indekser, vinnere og tapere, mest omsatt og nyheter. Lurer du på når selskaper skal fremlegge kvartalstall finner du dette i finanskalenderen.

18 MARKED Kurslister Her finner du alle aksjer på Oslo Børs og OTC listen. I valgte liste kan du rangere aksjene ved å trykke på en kolonne, eks: klikke på mest omsatt. I vår drop-down meny kan du hente frem norske og svenske aksjer, indekser, valuta råvarer og futures. Vinnere og tapere Se vinnere og tapere i ulike tidsintervall. Megleroversikt Hold oversikt over hvilke meglerhus som omsetter i de ulike verdipapirene. Nyheter Se de siste (selskaps-)nyhetene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og globalt. Du kan filtrere på forskjellige nyhetskilder. Min liste Lag egen liste over aksjer du følger tett. Denne listen vises også på forsiden og er dermed det første du ser ved innlogging. Obligasjoner Her ser du våre High Yield og Convertible obligasjoner. Klikk på en obligasjon og se priser, detaljer for obligasjonen og lånedokument.

19 SØK Søk opp enkeltaksjer - Dette gjør du ved å skrive inn ticker eller selskapsnavn i det hvite feltet oppe til høyre. Du får da opp all informasjon vi har direkte knyttet til dette selskapet. Eksempel Telenor:

20 SELSKAPSSIDE Undermeny enkeltaksje Oversikt Gir deg rask oversikt over hvor aksjen handler, siste analyser, grafisk og prosentvis utvikling, aksjens belåningsgrad og om aksjen er tilgjengelig for shorthandel. Graftjenesten er oppdatert og du kan nå bestemme hvilken periode du vil se ved å klikke på knappene eller ved å justere tidsperioden nederst i grafen. Hold musepeker over en bestemt dag og du vil se (slutt-)kursen. For å kunne sammenligne selskaper/ indekser, dobbeltklikk på grafen. Marked Full oversikt over aksjens markedsdata. Vi viser deg konsolidert ordrebok, konsoliderte handler, siste nyheter, megleromsetning i aksjen samt grafisk utvikling intradag. Analyse Gir deg oversikt over alle analyser vi har på selskapet. Siste analyser vises først. Estimater Her finner du aksjens årlige rapporterte resultatregnskap og balanse, samt Pareto sine estimater for fremtidige år. Meglerstatistikk Full oversikt over hvilke meglere som har handlet aksjen. Du velger selv tidsintervall. Nyheter Dette er siste nyheter fra Oslo Børs, Oslo Axess, OTC og et utvalg nettaviser som er direkte knyttet til selskapet du har valgt. Her finner du også aksjens finanskalender. Obligasjoner Dersom et selskap har utstedt obligasjoner som finnes i vårt system, vil disse automatisk vises her. Du kan klikke videre inn på en obligasjon for å finne priser, detaljer for obligasjonen og lånedokument.

21 ANALYSE Analyse Gir deg full oversikt over analyser fra våre analytikere.

22 ANALYSE Undermeny - Analyse Analyse - Her kan du søke i Pareto Securities sin analysedatabase. Nyeste analyser kommer direkte opp. Søkemotoren til høyre gir deg rask tilgang til de analysene du ønsker. Morgen Her kan du lese vår morgenrapport som oppsummerer gårsdagens viktigste hendelser i USA og Asia, lokale nyheter og dagens analysecase fra våre analytikere. Modellportefølje I starten av hver måned setter våre analytikere opp en portefølje bestående av 10 aksjer de har mest tro på for inneværende måned. Du får også lese begrunnelsen for hvorfor vi har tro på aksjen. Analytikere Oversikten viser våre aktive analytikere, deres kontaktopplysninger og deres siste rapporter. Ordforklaringer Her finner du en oversikt over hva de hyppigste brukte begrepene betyr.

23 EVENTS Events Hold oversikt over selskapspresentasjoner og arrangementer i regi av Pareto. Vi legger ut selskapspresentasjoner og webcast i etterkant av arrangementer.

24 INNSTILLINGER Innstillinger Her finner du flere valg for å tilpasse løsningen slik du vil ha den. Bruker/konto Her kan du endre personalia, brukernavn, passord samt passordvalidering ved handel. Du finner også oversikt over dine handelskontoer med tilhørende VPS- og bankkontonummer. Webinnstillinger Her velger du språk i webløsningen. Du kan velge mellom norsk, svensk og engelsk. Velge også standardmarked ved innlogging (Norge eller Sverige). Hvilke selskapsside du ønsker å få opp først ved tickersøk, samt hvilke konto du ønsker å få automatisk opp ved innlogging.

25 INNSTILLINGER Analysevarslinger - Du kan selv sette på varslinger på e-post eller SMS hver gang en analyse publiseres for valgte selskaper. Dette tillater deg å reagere svært hurtig på selskapshendelser.

26 TIPS Ytterligere tips til bruken av vår webløsning: Sammenlign selskaper grafisk Ved å trykke på en graf vil du få opp muligheter for å sammenligne selskapenes relative utvikling mot hverandre som vist under. Utvid lister og oversikter Ved å trykke på tegnene vist under vil du kunne utvide oversiktsbildet. Velg selv hvor hurtig du skal kunne legge ordre Gå til «innstillinger» og «Bruker/konto». Under «Dine kontoer» finner du en knapp helt til høyre hvor du kan velge sette validering. Du kan velge mellom: «Bekreft med PASSORD», «Bekreft med OK» eller «Ingen validering». Legg til aksjer i «Min liste» - Når du har søkt opp en enkeltaksje kan du legge aksjen til «Min liste» ved å merke stjernen blått. Merk stjernen grå for å fjerne aksjen igjen fra «Min liste». Vi vil hjelpe deg i gang og du er alltid velkommen til å kontakte oss på eller

27 Securities En investeringsbank i Pareto-gruppen Pareto Securities AS, Dronning Mauds gt. 3, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO ,

Trailing stop-loss. Securities

Trailing stop-loss. Securities Trailing stop-loss Securities OM STOP-LOSS Stop-loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår på en ordre. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke dersom man ikke har

Detaljer

Oppsett ParetoTrader. Securities

Oppsett ParetoTrader. Securities Oppsett ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet ParetoTrader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan

Detaljer

2015 Aksjehandel på nett

2015 Aksjehandel på nett 2015 Aksjehandel på nett Pareto Securities Ledende aktør med over 360 ansatte innen obligasjon-, aksje- og assetmegling, analyse og corporate finance. Lanserte i juni 2011 kanskje Norges mest komplette

Detaljer

ParetoTrader. Securities

ParetoTrader. Securities ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet Pareto Trader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan bygge din

Detaljer

Pareto Online Trader. Securities

Pareto Online Trader. Securities Pareto Online Trader Securities MARKEDETS BESTE Markedets beste handelsapplikasjon Pareto Online Trader er et komplett informasjons- og handelssystem med streaming i realtid som passer for deg som er aktiv

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER 2 INNHOLD 3 TILPASS PLATTFORMEN TIL DINE HANDELSBEHOV! 4 SLIK SETTER DU OPP DITT PERSONLIGE ARBEIDSOMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS-

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer