BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015"

Transkript

1 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon

2 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget Din auksjonsprofil Krav til datautstyr Hvordan virker NR Auksjon Auksjonsoversikt Nettauksjon Regional auksjon/manuell auksjon Ettbudsauksjon Gi bud Autobud Auksjonsavslutning Dine kjøp/dine salg Auksjonsresultat Kontrakter (elektronisk) Ord og uttrykk Versjon

3 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget Fartøyene melder inn fangst til Norges Råfisklag. Auksjonarius deler fangsten opp i forskjellige pakker og registrerer dem i auksjonssystemet. Etter avtale mellom reder og auksjonarius legges pakken ut på NR Auksjon. Med en gang pakkene er lagt ut er auksjonen i gang. Når budfristen er nådd avgjøres salget, avhengig av reders akseptpris, og resultatet overføres til historiske auksjonsresultater. 2. Din auksjonsprofil For å kunne legge inn bud på NR Auksjon må du logge deg på med godkjent brukernavn og passord. Hvis du ikke har tilgang må du søke Norges Råfisklag om det. Besøk velg Dine sider og følg oppskriften om hvordan du får tildelt brukernavn og passord. Versjon

4 På siden «Din auksjonsprofil» kan du sette opp dine ønsker for informasjonsinnhold og type meldinger som er ønskelig å motta fra NR Auksjon, samt spesifisere aktuelle vareslag for auksjonsoversikten. 3. Krav til datautstyr Nyere nettleser og bredbåndstilgang til internett. I tillegg må nettleseren akseptere cookies for å kunne delta i budrundene på auksjonspakkene. Nettsidene er ikke tilrettelagt spesielt for nettbrett og andre mobile enheter, men vil i de fleste tilfeller fungere like godt her som på en PC. Norges Råfisklag har testet systemet mot de vanligste nettleserne på PC, herunder siste versjon av Internet Explorer, Mozilla Firefox og Google Chrome. Vi har også testet systemet med bruk av standard nettleser fra nettbrett av typen Samsung og ipad. Vi kan ikke garantere at andre nettlesere eller eldre og fremtidige versjoner av de nevnte nettleserne vil fungere, men vil gjøre det vi kan for at eventuelle feil som blir meddelt oss blir forsøkt utbedret. 4. Hvordan virker NR Auksjon Fra hjemmesiden til Norges Råfisklag velger du NR Auksjon. Er du innlogget vil du komme til side for kontaktinfo og generell info om NR Auksjon. Etter innlogging vil du finne flere valgbare fanekort som «Auksjonsoversikt», «Ettbudsauksjon», «Auksjonsresultat», «Dine kjøp» og «Din profil». Under «Auksjonsoversikt» finner du en liste over aktive auksjoner, og en link (referansenummer) for å gå inn på ønsket pakke. Etter hvert som pakkene blir avsluttet forsvinner de fra «Auksjonsoversikten» og blir å finne under «Auksjonsresultat», eventuelt «Dine kjøp» dersom du får tilslaget på pakken. I «Auksjonsoversikten» og i budbildet kan du være passiv deltaker og se alle oppdateringer av priser automatisk, ettersom budene kommer inn. 4.1 Auksjonsoversikt Under «Auksjonsoversikt» finner du en liste over aktive auksjoner, og en link (referansenummer) for å gå inn på ønsket pakke. Etter hvert som pakkene blir avsluttet forsvinner de fra «Auksjonsoversikten» og blir å finne under «Auksjonsresultat», eventuelt «Dine kjøp» dersom du får tilslaget på pakken. I «Auksjonsoversikten» og i budbildet kan du være passiv deltaker og se alle oppdateringer av priser automatisk, ettersom budene kommer inn. Versjon

5 4.2 Nettauksjon For å gå inn på auksjonspakkene fra «Auksjonsoversikten», må du klikke på ref.nr. Første gangen du klikker på denne linken etter ny innlogging, må du bekrefte at du har lest og forstått auksjonsreglene til Norges Råfisklag. Når du har funnet de aktuelle auksjonspakkene, vil du i oversikten kunne overvåke alle oppdateringer som skjer på prisene i de ulike auksjonspakkene. Bilde vil oppdatere prisen etter hvert som budene blir bekreftet. Dersom du har deltatt med bud, vil fargen enten være grønn eller rød, henholdsvis at du har høyeste bud eller ikke. Når auksjonen er over vil hele pakken vises med grønn eller rød tekst, avhengig om at du har tilslaget på pakken eller ikke. Når alle pakkene i en salgssak er avsluttet vil de forsvinne fra auksjonsoversikten. Resultatene overføres til fanekortet «Auksjonsresultat» eventuelt «Dine Kjøp» dersom du har tilslaget på pakken Nederst på siden i auksjonsoversikten vises forklaring for de ulike statusene for auksjonen. Versjon

6 4.3 Regional auksjon/manuell auksjon Fangster med leveringsplikt legges ut som en regional auksjon. Under auksjonstype i auksjonsoversikten vil det da stå Regional, trykker du her vil du se utbudsområdet. Regionale auksjoner er manuelle auksjoner. Det betyr i praksis at pakkene blir auksjonert ved hjelp av telefon. Under ref.nr vil utbudet ligge som et dokument bak PDF- ikonet. Ved å klikke på Kontaktinfo vil du få opp navn og telefonnummer på den som er auksjonarius. 4.4 Ettbudsauksjon Ettbudsauksjon er auksjonspakker som selges til fastsatt pris til første kjøper som bekrefter pakken. Se under fanekortet «ettbudsauksjon». Ettbudsauksjon er forbeholdt mindre kvantum/partier, og ligger ute for en avtalt tidsperiode. Versjon

7 5. Gi bud Etter å ha bekreftet auksjonsregelverket, kommer du inn i budbildet. Her får du detaljene for pakken du har valgt. I budbildet kan du simulere bud og prisøkninger for å se hva dette betyr for totalverdien på pakken uten at andre ser det. Du kan foreta to ulike typer bud som er normalbud eller autobud. Les mer om autobud i punkt 5.1. I budbildet er det to rader med prisknapper. På øverste linje finnes budpris og verdi for normalbudet, og knappene tilhørende dette. Ønsker du å øke budprisen med 75 øre trykker du en gang på «+0,50» og en gang på «+0,25». På linjen under finnes makspris og verdi for autobudet, og prisknappene tilhørende autobud. Versjon

8 Når du bruker knappene for prisøkning, legger systemet på prisen med de antall øre som knappen viser. Prisen det tas utgangspunkt i er i første omgang nåværende pris på pakken. Dersom det ikke er bud på pakken, vil det tas utgangspunkt i startprisen på pakken. Trykk på «BEKREFT OG SEND TIL RÅFISKLAGET» for å gi bud lik startprisen. Dersom du har økt budprisen for mye, kan du angre deg ved å trykke «NULLSTILL», for så å by opp prisen på nytt før du til slutt bekrefter budet. Det samme kan og gjøres ved autobud. Når du er fornøyd med din budpris må du trykke «BEKREFT Å SEND TIL RÅFISKLAGET» for at budet skal bli registret i systemet. Når budet først er bekreftet er det bindende og kan ikke trekkes tilbake. Det er forskjellige farger på prisene for å indikere status på ditt bud. Prisene er rød mens du øker prisen og ikke har bekreftet. Når budet er bekreftet, og ditt bud er høyest er prisene angitt med grønn farge. Informasjonslinja som forteller status på ditt bud, følger samme farger. Hvis ditt bud overbys, vil prisene bli nullet ut, og informasjonslinjen vises med rød tekst med hvit bakgrunn. 5.1 Autobud Bruk autobud når du vil sette en øvre grense for hva du ønsker å by på pakken. På den måten vil ditt bud automatisk bli høynet med minst tillatt økning på 5 øre hver gang noen byr over ditt gjeldende bud. Ved autobud fungerer systemet som en agent som byr for deg inntil din makspris er nådd. Du bestemmer ditt autobud (makspris) ved å klikke på prisknappene på den nederste linja hvor det står «Autobud- makspris», deretter registrer du budet ved å klikke «BEKREFT Å SEND TIL Versjon

9 RÅFISKLAGET» Ved autobud fra flere kjøpere med samme makspris vil det første registrerte autobud bli stående som høyeste bud. Du kan når som helst øke eller stoppe ditt autobud. Det gjøres ved å legge inn et nytt autobud med en høyere makspris. Det opprinnelige autobudet vil da bli slettet. Ønsker du å stoppe autobudet, trykker du på knappen hvor det står «STOPP AUTOBUDET». 6. Auksjonsavslutning Øverst i budbildet teller en klokke ned mot budfrist. Når det er mindre enn 20 sekunder igjen av budfristen, vil et nytt bud automatisk sette ny budfrist til 20 sekunder fra budtidspunktet. Denne prosessen vil fortsette, helt til siste bud er mottatt. For hvert påbegynte tilleggsminutt, vil etterfølgende pakker i samme salgsomgang få utvidet sin budfrist med 1 minutt. Kjøpere som får tilslaget på en pakke vil motta en bekreftelse på SMS eller E- post. Andre som har deltatt med bud og som har valgt å motta auksjonsresultat i «Din auksjonsprofil» vil også motta SMS eller E- post. Se Punkt Dine kjøp/dine salg Under fanekortet «Dine Kjøp» (kjøper), «Dine Salg» (fartøy/reder) vises dine kjøp eller salg som er gjort gjennom NR Auksjon. Du kan velge å overstyre perioden og eventuelt kjøpernummer/fartøynummer om du har tilgang på flere. Ved å søke i «Dine kjøp» vil du finne salgsbekreftelser, sluttsedler og faktura. Ved å søke i «Dine salg» vil du finne salgsbekreftelser, sluttsedler og avregninger. Du kan se om kjøpet eller salget er gjort via lager nettauksjon, kontrakt eller manuell auksjon. Du vil også se om de ulike partiene er frigitt og fakturert av Norges Råfisklag. Versjon

10 8. Auksjonsresultat Under fanekortet «Auksjonsresultat» vises solgte og usolgte pakker. Ved solgte pakker vises kjøper og pris. Hvis du ønsker å spesifisere søket ditt kan du trykke på knappen «Vis detaljert søk», du vil da få mulighet til å velge auksjonstype, produkt, åpen/regional, redskap eller størrelse. 9. Kontrakter (elektronisk) For å signere elektroniske kontrakter må du først søke opp kontrakten under fanekortet «Dine salg» eller fanekortet «Dine kjøp» avhengig av om det er rederi/fartøy eller kjøper som skal signere. Kontrakten må godkjennes av begge parter. Versjon

11 Når kontrakten er søkt opp (se bilde ovenfor) må den leses før den kan godkjennes. Trykk da på PDFikonet for å få opp kontraktsformularet i en ny fane. Etter kontrakten er lest må du lukke kontraktsformularet. Da vil det stå med blå skrift under PDF- ikonet «Må godkjennes» trykk på den blå teksten for å velge om du vil godkjenne eller avslå kontrakten. Hvis kontrakten inneholder feil eller mangler og avslås, ta kontakt med NR Auksjon. 10. Ord og uttrykk Akseptpris - laveste pris som selger kan akseptere. Auksjonspakke - den enkelte pakke i en salgssak. Autobud - et bud med en registrert maksimalpris. Systemet byr automatisk opp minstebeløpet på 5 øre hver gang noen byr over ditt gjeldende bud, inntil den gitte maksprisen er nådd. Et autobud kan stoppes før ditt maksbud er oppnådd. Brukerident - brukernavn som sammen med passord brukes for å identifisere seg til Råfisklagets websider. Budfrist - tidspunkt for auksjonsavslutning. Dersom bud mottas i løpet av de siste 20 sekunder før budfristen går ut, vil et nytt bud automatisk sette ny budfrist til 20 sekunder fra budtidspunktet. Denne prosessen vil fortsette, helt til siste bud er mottatt. Budpris - prisen på et enkelt bud. Budtype - normalbud eller autobud. Se respektive forklaringer. Din budpris - prisen på ditt bud. Fargene på din budpris viser til om budet ditt er bekreftet. Ettbudsauksjon - auksjonspakke som selges til fastsatt pris til første kjøper som bekrefter bud på pakken. Fast pris - brukt ifm ettbudsauksjon eller som beregningsmetode i auksjonspakke. Dersom en varelinje er lagt i en pakke med fastlåst pris, uavhengig av budøkninger på pakken forøvrig, er metoden for varelinja beskrevet som fast pris. Intervall - den tid det er lagt inn mellom hver budfrist på auksjonspakkene i en og samme salgssak/salgsomgang Versjon

12 Kjølauksjon - auksjon av fangst som ennå ikke er landet. Lagerauksjon - auksjon av fisk som er landet på nøytralt fryselager. Makspris - den maksimale prisen som er gitt ifm et autobud. Metode - beregningsmetode. Der er tre metoder; prosentpris, snittpris og fastpris. Se respektive forklaringer. Normalbud - bud med ordinær prisøkning uten bruk av maksimalpris. Prisøkning - den økninga som gjøres på nåværende pris. Vi har følgende faste prisøkninger: 5 øre, 10 øre, 25 øre, 50 øre og 1 krone. Disse vises som knapper i hver auksjonspakke. En kan klikke flere ganger på hver prisøkning, og på forskjellige prisøkninger, før en eventuelt bekrefter budet. Prosentpris Beregningsmetode for en auksjonspakke med flere varelinjer der prisen på den enkelte varelinje fremkommer som prosent av den første varelinjen. Referanse - auksjonspakkens nummer. Satt sammen av salgssakens referansenummer, og pakkens rekkefølge i salgssaken. Regional auksjon - en auksjon der en byr ut pakker i et begrenset geografisk område. Snittpris Er en beregningsmetode som brukes når det er ulike start og akseptpriser i samme pakke. Systemet regner da ut en snittpris for startprisen, og akseptprisen. Salgsomgang - Består av en eller flere salgssaker. Salgssak En salgssak består av flere auksjonspakker. Hver salgssak får sitt eget nummer. Startpris - den prisen som auksjonspakken starter på. Versjon

Veiledning Surofi Nettauksjon

Veiledning Surofi Nettauksjon Veiledning Surofi Nettauksjon FOR KJØPERE SIDE 1 Innhold Forutsetninger... 3 Innlogging... 3 Skjermbilder og bruk... 3 Auksjonslisten... 4 Filter... 4 Farger... 5 Budskjemaet... 5 Auksjonens gang... 6

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 Brukermanual for kunder Norge Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 3. STARTSIDE OG MENYER...4 4. BESTILLING...6 5. SENDE ORDRE...9 6. HURTIG-BESTILLING AV

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE. Med kinesisk presisjon. www.proteketonline.no PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139

BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE. Med kinesisk presisjon. www.proteketonline.no PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139 PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139 PMS warm grey 5 C:0 M:5 Y:10 K:29 R:191 G:182 B:173 BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE Med kinesisk presisjon HVIT www.proteketonline.no Innhold Innlogging

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer