PROGRAM-LINK FA-124 Ver Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning"

Transkript

1 Nr PROGRAM-LINK FA-124 Ver Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning CASIO UTDANNINGSFORUM R

2 Obs! Skjermbildene som er brukt i eksemplene i denne bruksanvisningen, er bare for illustrasjonsformål. Teksten og verdiene som vises på skjermen, kan avvike fra eksemplene i bruksanvisningen. VS-FlexGrid Pro 8.0J Copyright ComponentOne LLC.

3 Innledning Du kan bruke FA-124 til å lage programmer ved hjelp av de samme kommandoene som finnes på CASIO vitenskapelige graf-kalkulator. Du kan lagre programmene på datamaskinen, og bruke datakommunikasjonsmulighetene i FA-124 til å overføre dem til din kalkulator, når du trenger dem. Når du har etablert forbindelse til datamaskinen med USB-kabelen som følger med din kalkulator, kan du overføre data (programmer og variabeldata) mellom dem ved hjelp av lettfattelige fremgangsmåter som minner om de du bruker i Microsoft Windows Utforsker. Du kan overføre data ved å stille din kalkulator i standby-modus for kommunikasjon, og utføre alle etterfølgende operasjoner på den tilkoblede datamaskinen. FA-124 gir deg mulighet til å: Overføre data mellom en kalkulator og en datamaskin Lagre data fra en kalkulator Nr-1

4 Konvensjoner i håndboken Uttrykkene «FA-124» og «programmet» som er brukt i denne håndboken, refererer til FA-124 Ver programmet. Uttrykket «kalkulator» som er brukt i denne håndboken, refererer til CASIO vitenskapelige grafkalkulator. Håndboken behandler bare fremgangsmåter som er nødvendige for å bruke FA-124-programmet. Det forutsettes at du allerede er kjent med følgende begreper og fremgangsmåter på datamaskinen. Bruke rullegardinmenyer, klikke, dobbeltklikke og dra med musen Skrive inn tekst med tastaturet Bruke ikoner og vinduer Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen for fullstendig informasjon om disse emnene. Hva som faktisk vises på skjermen på datamaskinen din, kan avvike noe hvis du bruker et annet operativsystem. Menykommandoer i teksten i håndboken er skrevet med bindestrek mellom, nedover i menyhierarkiet fra venstre mot høyre. Eksempel: Å velge kommandoen Åpne i Fil-menyen blir skrevet på følgende måte: Velg [File] - [Open]. Meny Alle handlinger i denne håndboken som ikke er omtalt som verken en handling på datamaskinen eller kalkulatoren, bør antas å være handlinger på datamaskinen. Alle handlinger på kalkulatoren er tydelig omtalt som slike. Nr-2

5 CASIO vitenskapelige graf-kalkulatorer Dette programmet er utviklet for bruk sammen med følgende CASIO vitenskapelige grafkalkulatorer. fx-9860g-serien fx-9860g SD fx-9860gii SD fx-9860g fx-9860gii fx-9860g Slim fx-9750gii ALGEBRA FX-serien ALGEBRA FX 2.0 ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 FX 1.0 PLUS CFX-9850G-serien fx-9750ga PLUS CFX-9850G CFX-9950G fx-9750g CFX-9970G CFX-9850G PLUS CFX-9850Ga PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9950GB PLUS CFX-9850GC PLUS fx-7400g-serien fx-7450g fx-7400g PLUS fx-7400gii I tillegg kan følgende CASIO vitenskapelige graf-kalkulatorer utveksle data med de modellene som er nevnt ovenfor. fx-7700gb CFX-9800G fx-8700gb fx-7700ge fx-7700gh fx-9700ge fx-9700gh * Modell fx-9860g SD/ fx-9860g blir brukt for samtlige kalkulatoroperasjoner som vises i denne bruksanvisningen. Viktig! Installer FA-124 før du kobler kalkulatoren til en datamaskin. Tilkobling før du har installert FA- 124, kan føre til feilaktig funksjonering. Obs! Bruk kun USB-kabelen som følger med kalkulatoren når du kobler din kalkulator i fx-9860gserien til en datamaskin for å utveksle data mellom dem. Datautveksling med FA-124 vil ikke være mulig hvis du bruker en standard seriell-kabel. Nr-3

6 Systemkrav Operativsystem: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 * Drift på en datamaskin som kjører, Windows XP Professional x64 Edition er ikke støttet. * Kun 32-bitversjonen av Windows Vista er støttet. 64-bitversjonen er ikke støttet. Datamaskin: En datamaskin med forhåndsinstallert versjon av Windows. (Med unntak av datamaskiner med oppgradert operativsystem eller selvbygde datamaskiner.) Kontotype: Administrator Prosessor: Intel Pentium III 500 MHz eller kraftigere Diskplass: 50 MB for installering og avinstallering Minne: Mengden av RAM som kreves for driften av den aktuelle Windows -versjonen. Inkluderer ikke minne som kreves for drift av operativsystemet. Annet: USB-port for direktetilkobling. Bruk aldri en hub ved tilkoblingen. Videokort og skjerm som støtter skjermoppløsningen XGA ( ) eller bedre og 16-bit fargedybde eller bedre. Internet Explorer 6.0 eller nyere CD-ROM diskstasjon Adobe Reader 6.0 eller nyere Obs! Windows er et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Intel og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Selskaps- og produktnavn som brukes i håndboken, er varemerker for sine respektive eiere. Nr-4

7 Innhold 1. Installere programmet... Nr-6 Installere... Nr-6 Avinstallere... Nr Koble kalkulatoren til datamaskinen... Nr Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860gserien/fx-9750gii/fx-7400gii... Nr-24 Verktøylinjeknapper og ikoner... Nr-25 Menykommandoer og ikoner... Nr-27 Overføre data fra kalkulatoren til en datamaskin... Nr-29 Bruke FA Nr-30 Overføre filer satsvis... Nr-36 Legge til et flash-bilde eller minnebilde... Nr-37 Eksportere flash-bilder og minnebilder... Nr-37 Importere et flash-bilde eller minnebilde... Nr-39 Importere en fil... Nr Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i ALGEBRA FX-serien eller fx-7400g/cfx-9850g-serien... Nr-41 Konfigurere filer... Nr-41 Overføre filer... Nr-42 Overføre sikkerhetskopidata... Nr Redigere data... Nr-46 Opprette en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene)... Nr-46 Opprette et nytt element (program)... Nr-46 Vise, redigere og skrive ut elementer... Nr-47 Slette, kopiere og flytte grupper og elementer... Nr Konvertere data... Nr Ta et skjermbilde... Nr-54 Lagre et skjermbilde på datamaskinen... Nr-54 Vise og skrive ut et lagret skjermbilde... Nr Program Editor... Nr-57 Starte Program Editor... Nr-57 Lagre programmer... Nr Dataoverføring med en kalkulator av eldre modell... Nr Installere et tillegg... Nr-59 Nr-5

8 1. Installere programmet Installere Bruk fremgangsmåten i dette avsnittet når du installerer FA-124. Det anbefales på det sterkeste at du avslutter alle Windows-programmer før du kjører installasjonsveiviseren. k Installere FA Åpne mappen [FA-124]. 2. Dobbeltklikk «CASIO FA-124» eller «CASIO FA-124.exe». Dette bringer frem menyen for valg av språk. Valget som foretas her vil bestemme skjermspråket som brukes under installasjonsprosedyren. Skjermspråket for FA-124s program vil være engelsk uavhengig av hva som velges her. Innstillingen som velges vil bestemme hvilken språkversjon av bruksanvisningen for FA-124 som installeres. Nr-6

9 1. Installere programmet 3. Velg språk og klikk deretter [OK]-knappen. 4. Klikk [Next]-knappen. Dette bringer frem lisensavtalen for bruker (EULA). Valg av «English» (engelsk), «French» (fransk) eller «German» (tysk) i trinn 3 ovenfor, vil bringe frem lisensavtalen (EULA) på disse språkene. Valg av alle andre språk vil bringe frem lisensavtalen (EULA) på engelsk. Nr-7

10 1. Installere programmet 5. Les vilkårene i lisensavtalen (EULA) nøye. 6. Velg «I accept the terms...» hvis du aksepterer vilkårene i lisensavtalen og klikk deretter på [Next]. Klikk «I do not accept the terms...» og klikk deretter [Cancel] for å avbryte installeringen hvis du ikke aksepterer vilkårene i lisensavtalen. Nr-8

11 1. Installere programmet 7. Velg en av to følgende handlinger for å angi ønsket stasjon og mappe. Bruk av standardinnstillingene Klikk ganske enkelt [Next]-knappen. Velging av ønsket mappe Klikk [Change...]-knappen hvis du ønsker å velge en annen mappe og klikk [Next]. 8. Klikk [Install]-knappen for å begynne installasjonen. Nr-9

12 1. Installere programmet Hvis datamaskinen kjører Windows Vista /Windows 7 a. Dialogboksen som vises nedenfor vil bringes frem når installasjonen starter. Windows Vista : Klikk «Allow». Windows 7: Klikk «Yes». b. Dialogboksen som vises nedenfor vil bringes frem hvis USB-driveren ikke har blitt installert på din datamaskin. Klikk [Install]-knappen. 9. Klikk [Finish]-knappen når meldingen som forteller deg at installasjonen er fullført, vises. Med dette er installasjonen av programvaren på datamaskinen din fullført. Nr-10

13 1. Installere programmet Avinstallere Utfør følgende trinn hvis du noen gang får behov for å fjerne FA-124 fra datamaskinen. k Avinstallere 1. Åpne Windows Kontrollpanel. 2. Klikk [Legg til eller fjern programmer]. 3. Velg «CASIO FA-124» fra listen over programmer i dialogboksen som vises. 4. Klikk [Endre/fjern]-knappen for å starte en veiviser for programvedlikehold. 5. Klikk [Ja]-knappen. Dermed blir avinstallasjonen fullført. Nr-11

14 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen k Koble kalkulatoren til en datamaskin med USB-kabelen Viktig! Installer FA-124 før du kobler kalkulatoren til datamaskinen. Hvis du kobler til før du har installert FA-124, kan det hende det ikke virker. 1. Koble USB-kabelen som medfølger kalkulatoren eller FA-124 USB til datamaskinen. 2. Koble USB-kabelen til kalkulatoren. Det fører til at kalkulatoren automatisk slår seg på og går inn i standby-modus for datakommunikasjon. Hvis kalkulatoren ikke går i standby-modus for kommunikasjon, utfører du trinnene under «Overføre data fra kalkulatoren til en datamaskin» på side Nr-29. For Windows XP-brukere Se side Nr-13 når du har utført trinn 1 og 2 ovenfor. Nr-12

15 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen u Windows XP-brukere Etter at FA-124 har blitt installert må du installere USB-driveren på datamaskinen med følgende metode. 1. Når kalkulatoren kobles til en datamaskin som kjører Windows XP, vises skjermbildet nedenfor på dataskjermen. Velg «No, not at this time» (nei, ikke nå). 2. Velg «Install the software automatically (Recommended)», og klikk deretter [Next]. Nr-13

16 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen 3. Selv om det vises en melding om at programmet ikke har bestått «Windows Logo Test», er det ingen grunn til bekymring. Bare klikk [Continue Anyway], og gå videre med installasjonen. 4. Klikk [Finish]. k Koble til kalkulatoren med SB-88-kabelen Obs! Bruk SB-88-kabelen som medfølger FA-123 USB eller FA-124 USB. Dataoverføring med SB-88-kabelen støttes ikke av Windows 7 (64-biters). 1. Koble SB-88-kabelen til datamaskinen. 2. Koble SB-88-kabelen til kalkulatoren. Hva du bør gjøre i neste steg avhenger av hvilket operativsystem du kjører på din datamaskin. Nr-14

17 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen Windows XP 3. Kobling av kalkulatoren til datamaskinen vil føre til at skjermbildet nedenfor blir vist på datamaskinskjermen. 4. Velg «Install from a list or specific location (Advanced)» og klikke deretter [Next]. Nr-15

18 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen 5. Velg «Include this location in the search:» og før deretter inn «E:\USB2KXP» (antatt at CD- ROM er tildelt stasjonsnavnet E:). Du kan også klikke [Browse] og velge USB-driveren i dialogboksen som bringes frem. 6. Klikk [Next]. 7. Når det vises en dialogboks som forteller deg at programvaren ikke har bestått «Windows logo testing», klikker du [Continue Anyway] for å gå videre med installasjonen. 8. Klikk [Finish]. Nr-16

19 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen Windows Vista 3. Kobling av kalkulatoren til datamaskinen vil føre til at skjermbildet nedenfor blir vist på datamaskinskjermen. 4. Klikk «Locate and install driver software (recommended)». Nr-17

20 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen 5. Klikk «Don t search online». 6. Klikk «Browse my computer for driver software (advanced)». 7. Før inn «E:\USB2KXP» (antatt at CD-ROM er tildelt stasjonsnavnet E:). Du kan også klikke [Browse] og velge USB-driveren i dialogboksen som bringes frem. Nr-18

21 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen 8. Klikk [Next]. 9. Klikk «Install this driver software anyway». 10. Klikk [Close]. Nr-19

22 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen Windows 7 3. Gå til Start-menyen, høyreklikk på Datamaskin og velg deretter Egenskaper. Skjermbildet under vil nå dukke opp på datamaskinen din. 4. Klikk «Device Manager». Nr-20

23 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen 5. Høyreklikk «Unknown device» under «Other devices» og velg deretter «Properties». 6. Klikk [Update Driver]. Nr-21

24 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen 7. Klikk «Browse my computer for driver software». 8. Før inn «E:\USB2KXP» (antatt at CD-ROM er tildelt stasjonsnavnet E:). Du kan også klikke [Browse] og velge USB-driveren i dialogboksen som bringes frem. 9. Klikk [Next]. Nr-22

25 2. Koble kalkulatoren til datamaskinen 10. Klikk «Install this driver software anyway». 11. Klikk [Close]. Nr-23

26 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx- 7400GII 1. Dobbeltklikk «FA-124» på skrivebordet på datamaskinen. FA-124 starter. 2. Velg [Tool] - [Model Type] - [fx-9860g Series/fx-9750GII/fx-7400GII]. Du kan også velge [Tool] - [Model Type] - [GRAPH95/85/75/35+]. 3. Velg [Link] - [Communications]. Dialogboksen for valg av port vises. 4. Velg «USB», og klikk [OK]. Dette angir at kalkulatoren er koblet til USB-porten på datamaskinen. 5. Utfør de datautvekslingene og administrasjonsoppgavene du ønsker, i FA-124. Nr-24

27 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii Verktøylinjeknapper og ikoner Det følgende beskriver verktøylinjeknapper og ikoner i FA-124. Oppretter forbindelse mellom kalkulatoren og FA-124. Kobler ut kalkulatoren fra FA-124. Kopierer valgte mapper eller filer. Limer inn valgte mapper eller filer. Sletter valgte bilder, mapper eller filer. Oppretter en ny mappe. Viser variabler som er lagret i minnet. Viser mapper og filer som er lagret i lagringsminnet. Overfører alle data fra kalkulatoren til bildet som er angitt i FA-124-vinduet. Overfører alle filer i flash-bildet eller minnebildet som er valgt i FA-124-vinduet til kalkulatoren. Lagrer kalkulatorens skjermbilde. Nr-25

28 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii Ikon for mapper og filer i flash-bildet. (Kan kun bli valgt med modeller i fx-9860g-serien.) Ikon for datagrupper og filer i minnebildet. Ikon for en mappe. Ikon for filer eller variabler. Ikon for datagruppe. Nr-26

29 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii Menykommandoer og ikoner Følgende beskriver hurtigmenyer som vises når du høyreklikker med musen. k Høyreklikke [Brukernavn] (Calculator) Collapse/Expand Skjuler/viser datagrupper. Copy Kopierer valgte datagrupper, mapper eller filer. Paste Limer inn kopierte datagrupper, mapper eller filer. k Høyreklikke (Calculator) Collapse/Expand Skjuler/viser datagrupper. Copy Kopierer valgte datagrupper, mapper eller filer. Paste Limer inn kopierte datagrupper, mapper eller filer. Nr-27

30 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii k Høyreklikke (FA-124) Export Eksporterer filen i den valgte mappen til en ekstern fil. Import Importerer en ekstern fil til et bilde. Copy Kopierer mappen som er valgt. Paste Limer inn en kopiert fil. Delete Sletter mappen som er valgt. k Høyreklikke (Calculator) Copy Kopierer filen som er valgt. Paste Limer inn en kopiert fil. k Høyreklikke (FA-124) Export Eksporterer den valgte filen til en ekstern fil. Import Importerer en ekstern fil til et bilde. Copy Kopierer filen som er valgt. Paste Limer inn en kopiert fil. Delete Sletter filen som er valgt. Nr-28

31 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii k Høyreklikke FA-124 Expand/Collapse Viser/skjuler det valgte flash-bildet eller minnebildet. Add New Image Legger til nytt bilde. Insert Existing Image Setter inn et eksisterende bilde. k Høyreklikke eller Expand/Collapse Viser/skjuler mappestrukturen. Export Eksporterer det valgte bildet til en ekstern fil. Import Importerer en ekstern fil til et bilde. Remove Image Fjerner bildet som er valgt. Create New Folder Oppretter en ny mappe. (Gjelder kun lagringsminnet.) Copy Kopierer det valgte flash-bildet eller minnebildet. Paste Limer inn en datagruppe som er kopiert. Delete Sletter det valgte flash-bildet eller minnebildet. Overføre data fra kalkulatoren til en datamaskin k Konfigurere kalkulatoren for dataoverføring med USB-kabelen 1. Koble til USB-kabelen. Dette bringer frem en lokalmeny. 2. Trykk 1(Data Transfer). Hvis sammenkoblingen av en eller annen årsak er brutt trykker du 2(RECV) for å bringe frem skjermen «Receiving...». Nr-29

32 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii k Konfigurere kalkulatoren for dataoverføring med SB-88-kabelen 1. Tilkoble SB-88-kabelen. 2. Fra hovedmenyen starter du LINK-modus og velger deretter 2(RECV). Dette vil bringe frem skjermbildet «Receiving...». Bruke FA-124 Fremgangsmåtene nedenfor forklarer hvordan du utfører forskjellige former for dataoverføring og andre handlinger ved hjelp av FA-124. k Opprette forbindelse mellom kalkulatoren og FA Når du har klargjort kalkulatoren for datakommunikasjon (side Nr-12), starter du FA-124. Calculator-vinduet vil bli vist på venstre side og FA-124-vinduet på høyre side. 2. Klikk (Tilkoble)-knappen i verktøylinjen i Calculator-vinduet. (PC) Kalkulatorens skjerm vil nå vise følgende. Nr-30

33 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii 3. Når forbindelsen er opprettet, viser Calculator-vinduet datagrupper og data, mens FA-124- vinduet viser flash-bilder og minnebilder. I verktøylinjen i Calculator-vinduet, klikk for å vise dataene i hovedminnet, eller for å vise dataene i lagringsminnet. Hvis du dobbeltklikker en datagruppe i Calculator-vinduet, vises dataene som finnes i gruppen. Hvis du dobbeltklikker et flash-bilde eller minnebilde i FA-124-vinduet, vises datagruppen som bildet inneholder. Hvis du dobbeltklikker en datagruppe, vises filene i datagruppen. Nedenfor gjennomgås forskjellige former for dataoverføring som du kan utføre etter at du har opprettet forbindelse. Nr-31

34 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii k Overføre en datagruppe fra kalkulator til datamaskinen 1. Start opp FA-124 og opprett forbindelse med kalkulatoren. 2. I Calculator-vinduet velger du den datagruppen du ønsker å overføre. Du kan velge flere datagrupper ved å holde [Ctrl]-tasten på datamaskintastaturet nede mens du klikker hver enkelt gruppe. 3. Overfør den valgte datagruppen ved å dra den med musen over til minnebildet i FA-124- vinduet. 4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du vil overføre flere datagrupper. 5. Når du er ferdig, avslutter du forbindelsen mellom kalkulatoren og datamaskinen. k Overføre mapper fra kalkulatoren til datamaskinen 1. Start opp FA-124 og opprett forbindelse med kalkulatoren. 2. I Calculator-vinduet dobbeltklikker du datagruppen for å vise den. Nr-32

35 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii 3. Velg de dataene du skal overføre. Du kan velge flere dataelementer ved å holde [Ctrl]-tasten på datamaskintastaturet nede mens du klikker hvert enkelt element. 4. Overfør de valgte dataene ved å dra dem med musen over til minnebildet i FA-124-vinduet. Datagruppen som dataene tilhører blir opprettet i minnebildet, og dataene blir lagret i datagruppen. 5. Gjenta trinn 2 og 4 hvis du vil overføre flere data. 6. Når du er ferdig, avslutter du forbindelsen mellom kalkulatoren og datamaskinen. k Overføre en fil fra datamaskinen til kalkulatoren 1. Start opp FA-124 og opprett forbindelse med kalkulatoren. 2. Dobbeltklikk minnebildet i FA-124-vinduet for å vise det. Nr-33

36 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii 3. Dobbeltklikk datagruppen for å vise den. 4. Velg filen du skal overføre. Du kan velge flere filer ved å holde [Ctrl]-tasten på datamaskintastaturet nede mens du klikker hver enkelt fil. 5. Overfør de valgte filene ved å dra dem til ikonet for Calculator-vinduet med musen. Du kan også overføre en enkelt datagruppe ved å dra den over til Calculator-vinduet. Nr-34

37 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii 6. Gjenta trinn 3 og 5 hvis du vil overføre flere filer. 7. Når du er ferdig, avslutter du forbindelsen mellom kalkulatoren og datamaskinen. k Opprette en ny mappe 1. Klikk - knappen i verktøylinjen i Calculator-vinduet (gjelder kun lagringsminne) eller FA-124- vinduet. 2. Klikk (Ny mappe)-knappen. 3. I dialogboksen som vises, skriver du inn navnet du vil gi den nye mappen («FOLDER» i dette eksempelet), og deretter klikker du [OK]. k Slette et flash-bilde, et minnebilde, en mappe eller en fil 1. Velg flash-bildet, minnebildet, mappen eller filen du skal slette, i FA-124-vinduet. 2. Klikk (Slett)-knappen i verktøylinjen i FA-124-vinduet. Nr-35

38 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii 3. Klikk [OK] for å slette eller [Cancel] for å avbryte, i bekreftelsesmeldingen som vises. k Avslutte forbindelse mellom kalkulatoren og FA Når dataoverføringen er ferdig, klikker du (Frakoble) i verktøylinjen i Calculator-vinduet. Datamaskinskjermen vil vise følgende. Overføre filer satsvis Du kan bruke funksjonen for sikkerhetskopiering til å overføre alle data fra kalkulatoren til en datamaskin som en sikkerhetskopi. Du kan overføre dataene tilbake til kalkulatoren senere ved behov. k Kalkulator datamaskin 1. Koble kalkulatoren til datamaskinen. 2. Klikk Calculator i Calculator-vinduet. 3. Klikk ikonet for målbildet for overføringen i FA-124-vinduet. 4. Klikk -knappen i verktøylinjen i Calculator-vinduet for å sikkerhetskopiere alle data fra kalkulatoren til det angitte bildet. k Datamaskin kalkulator 1. Koble kalkulatoren til datamaskinen. 2. Klikk bildeikonet for dataene du skal overføre, i FA-124-vinduet. 3. Klikk Calculator i Calculator-vinduet. 4. Klikk -knappen i verktøylinjen i FA-124-vinduet for å overføre alle filene i det angitte bildet til kalkulatoren. Nr-36

39 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii Legge til et flash-bilde eller minnebilde Bruk fremgangsmåten nedenfor når du skal legge til et flash-bilde eller minnebilde i FA-124- vinduet. Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du legger til et flash-bilde. Fremgangsmåten for å legge til et minnebilde er så å si identisk. 1. Klikk -knappen i verktøylinjen i FA-124-vinduet. 2. Høyreklikk [FA-124] og velg deretter [Add New Image] fra lokalmenyen som vises. 3. Skriv inn navnet du vil gi bildet, og klikk deretter [OK]. Eksportere flash-bilder og minnebilder Et flash-bilde eller minnebilde kan lagres i en fil og lagres på harddisken i en datamaskin. 1. Klikk bildet du skal eksportere i FA-124-vinduet. Nr-37

40 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii 2. Høyreklikk med musen. 3. Velg [Export] i lokalmenyen som vises. Flash-bilde: Dialogboksen nedenfor vises. Velg målkatalog, og klikk deretter [OK]. Filen blir lagret under samme navn som flash-bildet. Minnebilde: Dialogboksen nedenfor vises. Skriv inn filnavnet, og klikk [Save]. Obs! Du kan også eksportere data ved å dra flash-bilder eller minnebilder til mappen på datamaskinen. Nr-38

41 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii Importere et flash-bilde eller minnebilde Bruk FA-124 til å importere et flash-bilde eller minnebilde som er lagret i en fil på harddisken i en datamaskin. 1. Høyreklikk med musen. 2. Velg [Insert Existing Image] i lokalmenyen som vises. 3. Velg bildet du skal importere, i dialogboksen som vises, og klikk deretter [Open]. Bildet blir importert til FA-124-vinduet og vist i det. Obs! Du kan også importere flash-bilder eller minnebilder fra en datamaskins mappe ved å dra det over til FA-124-vinduet. Importere en fil Bruk denne fremgangsmåten når du skal importere en fil fra harddisken i en datamaskin. Når du importerer en fil, blir dataene i den lagt til flash-bildet eller minnebildet. 1. Velg mål (flash-bilde eller minnebilde) i FA-124-vinduet. Nr-39

42 3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii 2. Høyreklikk med musen. 3. Velg [Import] i lokalmenyen som vises. 4. Velg bildet du skal importere, i dialogboksen for filer, og klikk deretter [Open]. Den importerte filen blir lagt til flash-bildet eller minnebildet. Obs! Du kan også importere en fil fra en datamaskins mappe ved å dra den over til FA-124-vinduet. Nr-40

43 4. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i ALGEBRA FX-serien eller fx-7400g/cfx-9850g-serien Viktig! For mer informasjon angående dataoverføringenr med modell fx-9750gii og fx-7400gii, se «3. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii». Konfigurere filer FA-124-filer kalles «katalogfiler» og kan være av følgende tre typer. Katalogfiler Tekstfiler Sikkerhetskopifil Bildefiler u Tekstfiler Denne filtypen består av to deler: en gruppe og elementene som er lagret i den. Med unntak av grafiske data kan alle elementer vises på skjermen til en datamaskin, og programmer kan redigeres på datamaskinen. Program Matrix List List File Y=Data Graph Memory V-Window Mem Picture DynaMem Equation F-Mem n CAS (A - Z,r, ) Algebra Programnavn MatA - MatZ List1 - List20 File1 - File6 Graffunksjon Rekursjonsfunksjon V-Window Right V-Window Graffaktor Tabellområde Rekursjonsområde G-Mem1 - G-Mem20 V-Win1 - V-Win6 Pict1 - Pict20 Simul-likning Poly-likning Alpha Memory (A - Z,r, ) f1 - f20 ANS Inndataavspilling Utdataavspilling ALGEBRA FXserien (A) CFX-9850G/ fx-7400gserien (B) (1-6) (1-6) (1-6) (1-6) Gruppe Element Visning Redigering Likning Data fra en eldre modell av CASIO vitenskapelige graf-kalkulator, konverteres til data i formatet for modellseriene CFX-9850G/fx-7400G. CSVkonvertering (A)-(B)- konvertering u Sikkerhetskopifil En sikkerhetskopifil inneholder dataene som opprettes når du tar sikkerhetskopi av alle filene i minnet på kalkulatoren. ugrafikkfiler Denne filtypen inneholder data som skapes når du bruker funksjonen for å ta bilder av skjermen for å lagre den som punktgrafikk, og lagre bildet på datamaskinen. Grafikkdata blir lagret i punktgrafikkformat (BMP). Nr-41

44 4. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i ALGEBRA FX-serien eller fx-7400g/cfx-9850g-serien Obs! Grafikkfiler som er lagret i ovennevnte grafikkformat, kan ikke åpnes i FA-124. Overføre filer Fremgangsmåtene som er beskrevet her, kan brukes til å laste opp data fra kalkulatoren til en datamaskin, og til å laste ned programmer og data fra datamaskinen til kalkulatoren. Obs! Se avsnittet «Datakommunikasjon» i bruksanvisningen til kalkulatoren for informasjon om hvordan du betjener kalkulatoren under filoverføring. k Overføringstyper Det er to måter å overføre elementer på. Overføre ett enkelt dataelement. Overførte data kan åpnes enkeltvis og manipuleres i katalogvinduet, og programmer kan redigeres på datamaskinen. Overføring av alle data for å sikkerhetskopiere innholdet i minnet på kalkulatoren. Data i sikkerhetskopier kan ikke vises eller redigeres på datamaskinen. k Før data overføres u Koble kalkulatoren til datamaskinen 1. Koble kalkulatoren til en av serieportene på datamaskinen (COM1 til COM9) med dataoverføringskabelen (SB-88). 2. Koble dataoverføringskabelen til kalkulatoren. u Angi tilkoblet type kalkulator 1. Velg [Model Type] i Tool-menyen i FA-124. En undermeny med navn på grafiske, vitenskapelige kalkulatorer vises. 2. Velg navnet på kalkulatoren du har koblet til datamaskinen. Obs! Når du starter FA-124, vises vinduet for den gjeldende grafiske vitenskapelige kalkulatoren. u Angi kommunikasjonsport 1. Velg [Communications] i Link-menyen i FA-124. Dialogboksen for valg av port vises. 2. Velg porten som kalkulatoren er koblet til (COM1 til COM9). 3. Klikk [OK]. Nr-42

45 4. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i ALGEBRA FX-serien eller fx-7400g/cfx-9850g-serien k Overføre filer fra kalkulatoren til datamaskinen 1. Velg [Link] - [Receive] på datamaskinskjermen. 2. Velg de kalulatordataene du ønsker, og send dem. Eksempel: Bruk følgende fremgangsmåte når du skal sende data fra ALGEBRA FX. Velg [Transmit] i LINK-modus. Velg [Select], og velg de dataelementene du skal sende. Velg [Tran], og velg deretter [YES]. Dataoverføringen starter, og forløpet vises i en dialogboks på dataskjermen. Eksempelskjermbilde Obs! Hvis datamaskinen ikke er klar til å motta data, vises meldingen «Transmit ERROR». 3. Når dataoverføringen er ferdig, vises et nytt katalogvindu på skjermen. Eksempelskjermbilde Nr-43

46 4. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i ALGEBRA FX-serien eller fx-7400g/cfx-9850g-serien 4. Lagre dataene som en fil. Velg [File] - [Save]. Angi et filnavn, og klikk [OK] for å lagre den som en katalogfil. Obs! Når du velger [File] - [Save], vises en dialogboks som du kan bruke til å angi filnavn, stasjon og mappe. Du kan også angi filformat i boksen «Save type». Dobbeltsjekk følgende punkter hvis dataoverføringen ikke går som den skal. Sjekk at kommunikasjonskabelen er koblet til riktig. Sjekk at den riktige porten ble valgt med [Link] - [Communications]. Sjekk at riktig kalkulator er valgt med [Tool] - [Model Type]. k Overføre filer fra datamaskinen til kalkulatoren 1. Velg [File] - [Open], og åpne katalogfilen som du skal bruke til overføringen. Obs! Når du velger [File] - [Open], vises en dialogboks. I denne dialogboksen kan du angi filnavn, stasjon og mappe. 2. Klikk en gruppe og et element for å velge det for overføring. Du kan velge alt innhold i katalogfilen med kommandoen [Edit] - [Select All]. Du kan velge alle elementene i en gruppe ved å dobbeltklikke gruppen. Du kan velge flere grupper og elementer ved å holde [Ctrl]-tasten på datamaskintastaturet nede mens du klikker. Hold [Skift]-tasten nede mens du klikker grupper eller elementer for å velge dem. 3. Klargjør kalkulatoren for å motta data. Eksempel: Bruk følgende fremgangsmåte når du skal motta data på ALGEBRA FX. Velg [Receive] i LINK-modus. Nr-44

47 4. Overføre data mellom en datamaskin og en kalkulator i ALGEBRA FX-serien eller fx-7400g/cfx-9850g-serien 4. Velg [Link] - [Transmit]. Dobbeltsjekk at begge enheter er klargjort riktig for dataoverføring, og klikk [OK]. Dataoverføringen starter, og forløpet vises i en dialogboks på dataskjermen. 5. Hvis en mottatt fil har samme navn som en fil som allerede er lagret i minnet på kalkulatoren, vises en dialogboks der du blir spurt om du vil overskrive den eksisterende filen. Svar [Yes] eller [No] på spørsmålet i dialogboksen. Obs! Hvis kalkulatoren ikke er klar til å motta data, vises meldingen «Transmit ERROR». 6. Når dataoverføringen er ferdig, lukkes dialogboksen. Obs! Dobbeltsjekk følgende punkter hvis dataoverføringen ikke går som den skal. Sjekk at kommunikasjonskabelen er koblet til riktig. Sjekk at den riktige porten ble valgt med [Link] - [Communications]. Sjekk at riktig kalkulator er valgt med [Tool] - [Model Type]. Overføre sikkerhetskopidata k Sikkerhetskopiere kalkulatordata 1. Velg [Link] - [Receive] på dataskjermen. 2. Velg [Backup] i LINK-modus på kalkulatoren. Eksempel: Bruk følgende fremgangsmåte når du skal sikkerhetskopiere data fra ALGEBRA FX. Velg [Transmit] i LINK-modus. Velg [Backup], og velg deretter [Yes]. 3. Fortsett med trinn 3 under «Overføre filer fra kalkulatoren til datamaskinen». k Overføre sikkerhetskopierte data til kalkulatoren 1. Velg [File] - [Open], og velg deretter filen som inneholder de sikkerhetskopierte dataene. 2. Fortsett med trinn 3 under «Overføre filer fra datamaskinen til kalkulatoren». Obs! Når det gjelder sikkerhetskopierte data, vises ingen bekreftelsesmelding der du blir spurt om du vil erstatte tidligere sikkerhetskopierte data med nye data, hvis du bruker et filnavn som allerede er brukt til å sikkerhetskopiere data i minnet. Nr-45

48 5. Redigere data Opprette en ny katalogfil (kun ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400gseriene) 1. Velg [File] - [New] - [Model Type], og deretter [Model Type] på enheten som skal sende. Eksempelskjermbilde 2. Skriv inn data for å opprette et nytt program, eller kopiere (eller flytte) data fra et annet katalogvindu. Se «Opprette et nytt element (program)» for informasjon om hvordan du oppretter et program. Se «Slette, kopiere og flytte grupper og elementer» for informasjon om hvordan du kopierer eller flytter data. 3. Velg [File] - [Save As] for å lagre dataene. Opprette et nytt element (program) Obs! Programmer er den eneste elementtypen du kan opprette nye av. 1. Velg [New] på Item-menyen. fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii: Velg minnebildet i FA-124-vinduet, og velg deretter [Item] - [New]. ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene: Åpne katalogfilen, og velg deretter [Item] - [New]. Skriv inn elementnavnet (programnavnet) i dialogboksen som vises på skjermen. Du kan bruke følgende tegn i et filnavn: A til Z, r, θ, mellomrom, [, ], {, },,, ~, 0 til 9,., +,,, Fremgangsmåten ovenfor oppretter en programgruppe og oppretter elementene i programgruppen (ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene). Obs! Hvis det allerede finnes en programgruppe, blir elementet opprettet i den eksisterende programgruppen (ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene). Nr-46

49 5. Redigere data 2. Dobbeltklikk elementet for å starte Program Editor. 3. Registrer innholdet i programmet. Se «8. Program Editor» for informasjon om hvordan du registrerer programinnhold. 4. Velg [File] - [Close] for å avslutte Program Editor. 5. Velg [File] - [Save] for å lagre katalogfilen. Obs! Programpassord blir oversett av dette programmet. Når et program med passord overføres fra kalkulatoren til datamaskinen, blir passordet ignorert. Du kan ikke redigere et BASE-program. Vise, redigere og skrive ut elementer k Vise og redigere et element 1. Velg [Item] - [Open] mens et element er valgt, for å vise innholdet i elementet. I tillegg til å bruke [Item] - [Open] kan du vise innholdet i et element ved å dobbeltklikke elementet. Hvis elementet er et program, kan du redigere innholdet i det med Program Editor. Obs! Du kan ikke vise innholdet i G-Mem-, Picture- eller Dyna-Mem-elementer. Du kan bare redigere RUN-programmer. Du kan ikke redigere BASE-programmer. Programpassord blir ignorert av dette programmet. k Skrive ut 1. Velg [File] - [Print] mens et element vises. 2. Angi skriver, utskriftsalternativer, antall kopier og forstørrelsesgrad, og start utskriften. Du kan bruke forhåndsvisningsfunksjonen til å vise et bilde av utskriften på skjermen. Obs! Du kan skrive ut cirka 70 tegn i bredden med skriftstørrelse 10 på et A4-ark. Hvis du vil skrive ut mer, må du velge en mindre skriftstørrelse. Nr-47

50 5. Redigere data Slette, kopiere og flytte grupper og elementer k Slette en gruppe og et element Velg gruppen og elementet som skal slettes, og velg deretter [Edit] - [Delete], eller trykk [Delete]-tasten. k Kopiere en gruppe og et element til en annen katalogfil 1. Velg gruppen og elementet som skal kopieres, og velg deretter [Edit] - [Copy]. 2. Åpne katalogfilen du skal kopiere til, og velg deretter [Edit] - [Paste]. Obs! Du kan også dra gruppen og elementet til målvinduet med musen. Kopiering av data mellom to katalogfiler som har forskjellige formater, kan føre til at noen av dataene går tapt. Hvilke formater som er tilgjengelige, avhenger av hvilken grafisk vitenskapelig kalkulatormodell det er. k Flytte en gruppe og et element til en annen katalogfil 1. Velg gruppen og elementet som skal flyttes, og velg deretter [Edit] - [Cut]. 2. Åpne katalogfilen du skal kopiere til, og velg deretter [Edit] - [Paste]. Obs! Du kan også dra gruppen og elementet til målvinduet med musen ved å holde [Ctrl]-tasten nede. Nr-48

51 6. Konvertere data På kalkulatorer i fx-9860g-serien kan du konvertere mellom liste-, fil-, matrise- og regnearkdata samt data i csv-format. På kalkulatorer i ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene kan du konvertere mellom liste-, fil- og matrisedata samt data i csv-format. Du kan også konvertere data mellom fx-9860g-seriens format og formatet som brukes på eldre modeller (ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene). k Konvertere kalkulatordata til csv-format 1. Velg de dataene du skal konvertere. 2. Velg [CSV] på File-menyen. Velg [Save as CSV] på undermenyen som vises. fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii: Velg filen du skal konvertere, i FA-124-vinduet (liste, fil, matrise, regneark). Regneark er kun støttet av kalkulatorer i fx-9860g-serien. ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene: Velg dataene du skal konvertere fra katalogfilen (liste-, fil- eller matriseformat). 3. Velg målkatalog i dialogboksen som vises. 4. Klikk [OK] for å konvertere dataene. Data som inneholder komplekse tall, kan ikke konverteres. Nr-49

52 6. Konvertere data k Konvertere csv-data til kalkulatordata 1. Velg [File] - [CSV-Load from CSV]. 2. Velg de csv-dataene du skal konvertere. 3. Velg den typen kalkulatordata du skal konvertere til. Når du konverterer til regnearkdata for fx-9860g-serien, kan du angi et filnavn på inntil åtte tegn. 4. Klikk [OK] for å starte datakonverteringen. 5. Når konverteringen er fullført, skjer ett av følgende. fx-9860g-serien/fx-9750gii/fx-7400gii: De konverterte dataene blir opprettet. ALGEBRA FX-, CFX-9850G- og fx-7400g-seriene: En ny katalogfil blir opprettet. Konverteringen blir ikke utført hvis formatet til den valgte csv-filen ikke er kompatibelt med dataformatet på den grafiske, vitenskapelige kalkulatoren. Nr-50

53 6. Konvertere data k Konvertere data mellom fx-9860g-serien-format og formatet på ALGEBRA FX-, CFX-9850G- eller fx-7400g-seriene u Konvertere fra fx-9860g serien/fx-9750gii/fx-7400gii til ALGEBRA FX- eller CFX-9850G/fx- 7400G-serien 1. Velg bildet som skal konverteres, i FA-124-vinduet. 2. Ved konvertering til ALGEBRA FX-serien: velg [Tool] - [Convert] - [fx-9860g ALGEBRA-FX conversion]. Ved konvertering til CFX-9850G/fx-7400G-serien: velg [Tool] - [Convert] - [fx-9860g CFX- 9850G conversion]. En dialogboks for innskriving av filnavn vises. 3. Skriv inn filnavnet, og klikk [OK]. Den konverterte katalogfilen (med filtypen cat) blir lagret i Mine dokumenter\casio\fa-124 på harddisken i datamaskinen. Nr-51

54 6. Konvertere data 4. Ved konvertering til ALGEBRA FX-serien: velg [Tool] - [Model Type] - [ALGEBRA FX series]. Ved konvertering til CFX-9850G/fx-7400G-serien: velg [Tool] - [Model Type] - [fx-7400g/ CFX-9850G series]. 5. Velg [File] - [Open], og åpne den konverterte katalogfilen. (Se «Overføre filer fra datamaskinen til kalkulatoren» på side Nr-44.) ukonvertere fra ALGEBRA FX-serien eller CFX-9850G/fx-7400G-serien til fx-9860g-serien/fx- 9750GII/fx-7400GII 1. Åpne katalogfilen du skal konvertere. 2. Ved konvertering fra ALGEBRA FX-serien: velg [Tool] - [Convert] - [fx-9860g ALGEBRA-FX conversion]. Ved konvertering fra CFX-9850G/fx-7400G-serien: velg [Tool] - [Convert] - [fx-9860g CFX- 9850G conversion]. En dialogboks for innskriving av filnavn vises. Nr-52

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Elementær bruk av PC. Kursansvarlig: Bjørn Roger Rasmussen

Elementær bruk av PC. Kursansvarlig: Bjørn Roger Rasmussen Elementær bruk av PC Innhold: Presentasjon av kursholder. Teori rundt datamaskinens oppbygning, virkemåte og historikk. Windows Windows Utforsker / filbehandling Word Internett Nettverk Kursansvarlig:

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer