DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2"

Transkript

1 Flybuss Ringerik ke Oslo Lufthavn Utgave: B Dato:

2 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn Utgave/dato: B / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Flybuss Ringerike - Hadeland - Gardermoen Utredning om flybuss mellom Ringerike og Oslo Lufthavn Furu Lars Erik Utredning Kollektivtrafikk Rapport / utredning Lars Erik Furu og Øyvind Dalen

3 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utrede flybusstilbudet mellom Ringerike/Hadeland og Oslo Lufthavn. Siv.ing. Øyvind Dalen har innhentet og bearbeidet underlaget for denne rapporten og utformet forslag til alternative ruteopplegg. Siviløkonom Lars Erik Furu har vært oppdragsleder. Sandvika, den Lars Erik Furu Oppdragsleder Faste Lynum Kvalitetssikrer

4 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Befolkningsunderlag Dagens rutetilbud Alternative rutetilbud Forslag til nytt ruteopplegg Økonomi Konklusjon... 13

5 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 1 1 INNLEDNING Oppland og Buskerud fylkeskommuner ga i mai 2008 i oppdrag å utrede behovet for en flybuss mellom Gardermoen og Ringerike/Hadeland. Utredningen var i første rekke forutsatt å avklare følgende: Behovet/grunnlaget for en flybussrute på strekningen Hvilken frekvens en eventuell rute bør ha En økonomisk konsekvensvurdering av ulike rutetilbud som foreslås Korrespondansemuligheter til buss og tog i retning Hallingdal, inkludert kostnader og rutinemessige konsekvenser dersom flybussen skal kjøre via Hønefoss stasjon Arbeidet er gjennomført med møter med oppdragsgiver og dagens operatør og annen kontakt med telefon og e-post samt ved innhenting og bearbeiding av informasjon om ruteopplegg for dagens flybussrute og andre ruter som går i eller kan gå i korrespondanse med flybussruten. Det er kommet innspill fra ordførere og interesserte næringsaktører i Hallingdal.

6 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 2 BAKGRUNN 2.1 Befolkningsunderlag Det er bosatt ca personer i Ringerike kommune. Vel halvparten bor i kommunesenteret Hønefoss. I kommunene Jevnaker og Lunner bor det henholdsvis og personer. Til sammen utgjør dette et befolkningsunderlag på ca personer. Bedrifter med et visst flyreiseomfang i regionen er Norske Skog, Statens Kartverk, Høgskolen i Buskerud, Ringerike sykehus, samt Tronrud Engineering (fortrinnsvis henting/levering av ekspresspakker). I tillegg kommer noen reiselivsbedrifter, herunder: Sundvolden Hotell, Sundvollen Klækken Hotell, Klekken i Haugsbygd Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker og General Hotell, Helgelandsmoen. Dette utgjør primærmarkedet for et flybusstilbud mellom Gardermoen og Ringerike/Hadeland. I tillegg har ruten overgangsreisende med andre buss- og togruter til og fra Land, Valdres og Hallingdal. Dette vil vi omtale som det sekundære markedet for flybussen. I kommunene Søndre og Nordre Land bor det til sammen ca 12o500 personer. I Valdresregionen (Oppland og Buskerud) bor det til sammen ca personer. I Hallingdal inklusive Flå kommune er det ca innbyggere. Det sekundære befolkningsunderlaget utgjør således ca 53_000 personer. Samlet er befolkningsunderlaget ca innbyggere. I disse tallene ligger også reiser fra andre land og landsdeler. Kursvirksomhet og turisme er viktige næringer i flere av regionene, hvor også fly tar en økende andel av reisevirksomheten. Den gjennomsnittlige reisehyppigheten med fly har økte mye de senere år. 1 Over Gardermoen og Torp lufthavner ankom eller reiste det i 2007 til sammen 15,83 mill. personer med fly innenlands og til og fra utlandet. I hele østlandsområdet bor det 2,36 mill. mennesker. For hver innbygger utføres det således i gjennomsnitt 6,7 flyreiser per år. (De fleste enkeltflyturer har både en avreise og en ankomst, derfor er antallet reiser per innbygger halvparten av dette. I tilbringersystemet utgjør imidlertid hver enkeltreise én potensiell tilbringerreise.) 1 Kilder: Avinors flyplass-statistikk, se også TØIs reisevaneundersøkelse på

7 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 3 Hvis innbyggerne i det primære og sekundære influensområdet ter seg som gjennomsnittet av østlendingene, genererer de således årlig ca tilbringerreiser. Kollektivandelen til Gardermoen i 2007 var 62 prosent totalt, hvor Flytoget alene utgjør 36 prosent og buss 18 prosent. Dersom Flybussen på Ringerike skulle oppnå 10 % av de samlede flyreisene til og fra regionen over Gardermoen, ville det gi et trafikkgrunnlag på ca reiser per år. Hvis gjennomsnittsinntekten settes til f.eks. 165 kroner, ville det gi inntekt på 10,26 mill.kr. per år. Ovenstående er bare et regneeksempel. En 10 prosents markedsandel kan være ambisiøst for Ringerike fordi busstilbudet er begrenset og at det er tale om områder med til dels svært spredt befolkning, hvor sannsynligheten for å reise i mer privat regi vil være stor. Det illustrerer likevel at det er et visst potensial for inntjening i dette markedet, forutsatt at tilbudet optimaliseres og strømlinjeformes på alle måter. 2.2 Dagens rutetilbud Askeladden Reiser og Transport har kjørt strekningen Sundvollen-Hønefoss-Lunner-Gardermoen siden 2004, etter at Nettbuss la ned sitt tilbud samme år. Gardermobussen har 8 daglige avganger tur/retur. Etter en tung start de første årene er man nå oppe i nærmere 100 passasjerer per dag (ca passasjerer per år). Dette inkluderer noe lokaltrafikk på strekningen Hønefoss-Lunner. Alle avgangene i ruten starter og ender på Sundvollen og kjører via Ringerike Sykehus til Busstasjonen i Hønefoss hvor de korresponderer med en del av avgangene i Valdresekspressens, videre via Klekken til Jevnaker, over til Lunner og derfra ny Rv. 35 over Romeriksåsen til Nannestad og Gardermoen. På Gardermoen er det satt av tid til avstigning, bytte av rampe og påstigning med noe forskjellig tid på den enkelte avgang. Bussene returnerer samme vei. Klækken Figur 1: Kart over rutetraseen

8 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 4 Hønefoss er et sentralt trafikknutepunkt for tog og buss. Reisetiden med buss fra Hønefoss til Gardermoen er drøyt 70 minutter (65 minutter med bil). Fra Hønefoss er det kommunikasjonsmuligheter videre til Hallingdal med tog og buss, og med buss i retning Fagernes/Beitostølen/Årdal. Ruteopplegget vises i følgende tabeller: Mot Gardermoen Sundvollen Ringerike sykehus Hønefoss Klekken Jevnaker Gardermoen Ventetid [tt:mm] Buss1 05:00 05:10 05:15 05:25 05:35 06:30 01:30 Buss2 07:15 07:25 07:30 07:40 07:50 08:45 00:45 Buss1 09:45 09:55 10:00 10:10 10:20 11:15 00:30 Buss2 11:45 11:55 12:00 12:10 12:20 13:15 00:30 Buss1 13:45 13:55 14:00 14:10 14:20 15:15 00:30 Buss2 15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 17:15 01:00 Buss1 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 20:15 00:30 Buss2 20:55 21:05 21:10 21:20 21:30 22:25 00:50 Fra Gardermoen Gardermoen Jevnaker Klekken Hønefoss Ringerike sh Sundvollen Ventetid [tt:mm] Buss1 08:00 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 00:15 Buss2 09:30 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 00:45 Buss1 11:45 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 00:30 Buss2 13:45 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 00:30 Buss1 15:45 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 01:30 Buss2 18:15 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 01:10 Buss1 20:45 21:35 21:45 21:55 22:05 22:15 Buss2 23:15 00:05 00:15 00:25 00:35 00:45 Figur 2: Rutetabell for Flybussen Ringerike-OSL gjeldende til Det kjøres 8 avganger daglig. Kjøretiden Hønefoss-Gardermoen er 70 minutter og Sundvollen-Gardermoen 85 min. Ruteopplegget kan betjenes med 2 busser, og det er god ventetid i begge ender av ruten. Tider i rødt angir korrespondanse mot Valdres-ekspressen og/eller Bergensbanen. Askeladdens rutetabell er delvis tilpasset Valdres-ekspressens rutetabell, og det er god korrespondanse for flere avganger i begge retninger. I tillegg er det mulighet for overgang fra Bergensbanen kl 16:00 og 21:10 i retning Gardermoen (henter på stasjon ved bestilling), men ingen i retning Hallingdal. Eneste alternativ er drøyt 30 min ventetid for 08:00-avgangen (09:38-toget), men hvor avgangen fra Gardermoen nok er i tidligste laget for å få med de viktigste morgenflyene. Vanligvis stopper bussen kun på rutebilstasjonen og kjører ikke innom togstasjonen. Fjord1 har en rute mellom Hemsedal og Oslo. Den kjører Krøderen-Vikersund og passerer ikke Hønefoss. Den er derfor ikke aktuell for mating til og fra Flybussen. Flypassasjerer som

9 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 5 bruker denne bussen, kan være med til Oslo Bussterminal for bytte til Flytoget eller de kan bytte på Asker stasjon, hvor det er kortere gangavstand mellom buss og tog, og v.v. I vintersesongen kjører Fjord1 direkte ruteavganger Hemsedal/Geilo Gardermoen fredag og søndag i forbindelse med forhåndsbestilte fly/hotellpakker. I Hallingdal er det særlig diverse kurs- og konferansevirksomhet på hotellene som trekker reisende via Gardermoen, i tillegg til skiturisme vinterstid. Det er et sterkt ønske fra både næringsdrivende og bosatte i Hallingdal om å få til en bedre kommunikasjon mot Gardermoen via Hønefoss og Bergensbanen. Reisetiden fra Hønefoss til Gol/Geilo er drøyt 50 minutter lengre med bil enn tog. Et strømlinjeformet tilbud med tog og flybuss via Hønefoss vil gi mer enn en time kortere reisetid enn alternativet om å reise via Oslo S. Også i Valdres er man opptatt av å få til gode kommunikasjonsmuligheter mot Gardermoen, gjerne via Hønefoss. Valdres-ekspressen med overgang til Flybussen på Hønefoss eller til Flytoget på Asker stasjon eller Oslo Bussterminal er de eneste kollektivtilbudene mot Gardermoen. I Fagernes har de ellers Valdres Lufthavn med to daglige flyforbindelser til Gardermoen. Denne har imidlertid et begrenset tilbud og lite trafikk (ca passasjer per år).

10 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 6 3 ALTERNATIVE RUTETILBUD Vi legger ved et innspill fra Roger Espeli, direktør ved Bardøla Høyfjellshotell, som har vært førende for arbeidet med utarbeidelse av alternative rutetilbud. Nyttige innspill har også kommet per telefon fra Sverre Bakke, daglig leder av KRM Kurssenter og ordfører i Hol kommune Erik Kaupang. Også Rolf Lie, daglig leder i Askeladden Reiser og Transport har bidratt med nyttig informasjon til dette arbeidet. Det er en utfordring å få til en strømlinjeformet korrespondanse både i forhold til Valdresekspressen og Bergensbanen, tilpasset begge hovedretninger. Bergensbanen og Valdresekspressen har forskjellige ankomsttider. Bergensbanen har følgende ankomst- og avgangstider i Hønefoss: Mot Gol/Geilo Fra Geilo/Gol 09:38 15:54 12:25 20:59 17:37 22:00 Valdresekspressens avgangs- og ankomsttider i Hønefoss: Mot Fagernes Fra Fagernes 09:25 07:45 10:40 09:55 14:25 13:53 17:14 16:49 18:04 18:54 22:02 21:08 Det må dessuten lages et ruteopplegg som er best mulig tilpasset reisevolumet og etterspørselen i Hønefossregionen, som er rutens primærmarked. Ideelt sett burde det kanskje vært timefrekvens med stive ruter (avganger og ankomster til samme minutt-tid hver time), jfr. TIMEkspressen. For å få til dette må man imidlertid ha minst 4 busser i drift. Økonomisk vurderes dette som lite realisk å få til, og er ikke belyst nærmere. 3.1 Forslag til nytt ruteopplegg Med utgangpunkt i dagens rutetabell har vi vurdert ulike løsninger som i størst mulig grad både tilpasser seg behovet i Ringerike/Hadelandsregionen og etterspørselen etter gode korrespondansemuligheter i retning Hallingdal og Valdres. Med et strømlinjet overgangstilbud tror vi potensialet på sikt er større i retning Hallingdal enn Valdres. Korrespondansemuligheter med Bergensbanen er således gitt prioritet fremfor Valdresbanen der det ikke har vært mulig å tilpasse seg begge rutene. Det forutsettes at bussen kjører innom Hønefoss jernbanestasjon på ruter som korresponderer med Bergensbanen. I tillegg bør busstasjonen være stoppested for alle rutene for å gi god overgang til og fra Valdresekspressen. Gardermobussens første avgang fra OSL går i dag kl Følgende fly lander på Gardermoen den første timen av dagen (for eksempel ; kilde

11 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 7 Trondheim 06:55 Stord 07:25 Bergen 07:55 Stavanger 07:00 Ørsta-Volda 07:25 Ålesund 07:55 Kristiansand 07:00 Kristiansund 07:25 Stavanger 07:55 Bergen 07:05 Førde 07:30 Hamburg 07:55 Ålesund 07:05 Bergen 07:35 Helsingfors 07:55 Haugesund 07:05 København 07:35 Trondheim 07:15 Molde 07:40 Riga 07:20 Stockholm 07:50 Det kan ofte ta mer enn halvtimen fra flyet er landet til den reisende er fremme ved neste transportmiddel, og særlig hvis de må vente ved bagasjebåndene. Dermed er det ikke forbindelse med morgenflyene hverken fra København, eller Stockholm. Det lander mange fly på Gardermoen mellom 07:40 og 08:00. Vi mener derfor at første avgang fra Gardermoen bør gå tidligst 08:15, fortrinnsvis 08:20. Det er imidlertid svært viktig da å rekke frem til Hønefoss tidsnok til å nå avgangen til Bergenstoget kl. 09:38. Det går også tog kl. 12:25. Valdresekspressen har ankomster til Hønefoss fra Fagernes kl. 07:45 og 09:55, hvor det er viktig å gi videre forbindelse til Gardermoen. Alle korrespondansehensyn samlet kan ikke møtes 100 % med et ruteopplegg som kan betjenes med 2 busser. Alternativet blir da enten å sette inn en ekstra buss, som eventuelt også kan brukes til å øke frekvensen noe utover dagen, eller å redusere rutetilbudet mellom Sundvollen og Hønefoss på 1 rundturer om formiddagen. (De reisende som berøres av dette, må for den ene avgangen kunne henvises til taxi). Med bare 2 busser i drift er det ikke mulig å øke frekvensen i det tidsrommet hvor etterspørselen er størst, selv om bussen kun hadde kjørt strekningen Hønefoss Gardermoen Hønefoss. Vi har laget 2 ulike forslag til reviderte ruteopplegg: Alternativ 1: 2 busser redusert tilbud mot Sundvollen på én formiddagsrundtur: Mot Gardermoen Sundvollen Ringerike sykehus Hønefoss Klekken Jevnaker Gardermoen Ventetid [tt:mm] Buss1 05:00 05:10 05:15 05:25 05:35 06:25 01:55 Buss2 07:35 07:45 07:50 08:00 08:10 09:00 00:25 Buss1 09:45 09:55 10:05 10:55 00:25 Buss2 11:15 11:25 11:30 11:40 11:50 12:40 00:30 Buss1 13:45 13:55 14:00 14:10 14:20 15:10 00:30 Buss2 15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 17:10 00:50 Buss1 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 20:10 01:10 Buss2 21:00 21:10 21:15 21:25 21:35 22:25 00:55

12 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 8 Fra Gardermoen Gardermoen Jevnaker Klekken Hønefoss Ringerike sykehus Sundvollen Ventetid [tt:mm] Buss1 08:20 09:10 09:20 09:30 00:15 Buss2 09:25 10:15 10:25 10:35 10:40 10:50 00:25 Buss1 11:10 12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 01:10 Buss2 13:10 14:00 14:10 14:20 14:25 14:35 01:10 Buss1 16:00 16:50 17:00 17:10 17:15 17:25 01:20 Buss2 18:20 19:10 19:20 19:30 19:35 19:45 01:15 Buss1 20:45 21:35 21:45 21:55 22:00 22:10 Buss2 23:20 00:10 00:20 00:30 00:35 00:45 Tider i rødt korresponderer med Bergensbanen og/eller Valdres-ekspressen Alternativ 2: 3 busser i drift økt frekvens Mot Ringerike Ventetid Gardermoen Sundvollen sykehus Hønefoss Klekken Jevnaker Gardermoen [tt:mm] Buss1 05:00 05:10 05:15 05:25 05:35 06:25 01:55 Buss2 07:35 07:45 07:50 08:00 08:10 09:00 00:25 Buss3 09:30 09:40 09:45 09:55 10:05 10:55 00:15 Buss1 09:55 10:05 10:10 10:20 10:30 11:20 00:45 Buss2 11:15 11:25 11:30 11:40 11:50 12:40 00:30 Buss3 13:00 13:10 13:15 13:25 13:35 14:25 00:25 Buss1 13:45 13:55 14:00 14:10 14:20 15:10 00:50 Buss2 15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 17:10 01:05 Buss3 16:45 16:55 17:00 17:10 17:20 18:10 01:05 Buss1 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 20:10 00:35 Buss2 21:00 21:10 21:15 21:25 21:35 22:25 00:55 Fra Gardermoen Gardermoen Jevnaker Klekken Hønefoss Ringerike sykehus Sundvollen Ventetid [tt:mm] Buss1 08:20 09:10 09:20 09:30 09:35 09:45 00:10 Buss2 09:25 10:15 10:25 10:35 10:40 10:50 00:25 Buss3 11:10 12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 00:25 Buss1 12:05 12:55 13:05 13:15 13:20 13:30 00:15 Buss2 13:10 14:00 14:10 14:20 14:25 14:35 01:10 Buss3 14:50 15:40 15:50 16:00 16:05 16:15 00:30 Buss1 16:00 16:50 17:00 17:10 17:15 17:25 01:20 Buss2 18:15 19:05 19:15 19:25 19:30 19:40 01:20 Buss3 19:15 20:05 20:15 20:25 20:30 20:40 Buss1 20:45 21:35 21:45 21:55 22:00 22:10 Buss2 23:20 00:10 00:20 00:30 00:35 00:45 Ruteopplegget i alternativ 1 (2 busser) illustreres av følgende grafiske fremstillinger, som i figur 3 viser hvordan bussene disponeres i ruten. Figur 4 vises korrespondanseforholdene i Hønefoss mot Bergensbanen og Valdresekspressen.

13 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 9 Figur 3: Justert ruteopplegg med 2 busser

14 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 10 Figur 4: Justert ruteopplegg med 2 busser korrespondanse med Bergensbanen og Valdresekspressen i Hønefoss Problemene med korrespondanse er knyttet til to avganger (merket med sirkel i diagrammet): Valdresekspressens avgang mot Fagernes kl. 09:25 er fem minutter før Flybussens ankomst kl. 09:30. Tilsvarende er flybussen 5 minutter for sent på Hønefoss for å nå avgang til Fagernes kl. 14:15. Vi mener dette bør kunne løses ved telefonkontakt mellom sjåførene der behovet for korrespondanse er til stede. Flybussen kan spare 5 minutter ved å kjøre direkte Jevnaker-Hønefoss og deretter levere på Klækken på vei til Sundvollen, og Valdresekspressen bør kunne vente de få minuttene som skal til for å få med passasjerene fra Gardermoen. Eventuelt kan Valdresekspressen kanskje justere sin rutetid.

15 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 11 For å øke belegget i retning Hallingdal og Valdres må rutetidene være stabile over tid slik at de får tid til å feste seg i folks bevissthet. Overgangsmulighetene må innlemmes i Bergensbanens og Valdres-ekspressens rutetabeller. Overgangsmulighetene må også fremkomme ved søk i reiseplanleggere som f.eks. Trafikanten og internettsidene til OSL, samt internettsider som retter seg mot besøkende til Hallingdal og Valdres (turistinformasjon, hoteller, ol). Det kan være nyttig å etablere en egen internettside for Gardermobussen (ikke via som i dag) hvor alle rutetider og korrespondansemuligheter kommer tydelig frem.

16 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 12 4 ØKONOMI Vi viser til beregningstablået nedenfor: Vi understreker at det er stor usikkerhet rundt disse beregningene, som hovedsakelig må ses på som regneeksempler kun til indikativ anvendelse. På basis av forutsetninger vedrørende trafikk som angitt og en kostnadsberegning i normtallsystemet BUSSKOST, indikerer de likevel at det skisserte rutealternativet kan drives i nærheten av lønnsomhet, hvor det kjøres noe mindre enn i dagens opplegg, men til bedre tider og med bedre korrespondansemuligheter for de reisende. Ønskene fra Hallingdalsdistriktet om bedre korrespondanse med Bergensbanen er ivaretatt. De som i dag kommer med et tidlig morgenfly men ikke rekker Askeladdens avgang mot Hønefoss kl. 08:00, sparer i underkant av 3 timer på å ta Flybussen til Hønefoss fordi de må reise fra Gardermoen til Oslo S for å gå på tog til Geilo der. Også for de fleste andre tidspunkter er tidsbesparelsen betydelig. Med de innspillene som er kommet fra regionen, bør dette skape grunnlag for mange nye reisende.

17 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 13 5 KONKLUSJON Vi mener det er både befolkningsgrunnlag og trafikkunderlag til å opprettholde og videreutvikle en flybusstjeneste på Ringerike. Vår kalkyle kan med alle forbehold indikere at det neppe er lønnsomt å sette inn en buss til deler av dagen. I alle fall er det et potensial på kort sikt for å øke trafikken og inntektene ved å legge første avgang fra Gardermoen om morgenen minutter senere, tilpasse rutene bedre til korresponderende trafikk i Hønefoss og styrke markedsføringen ved å bli mer synlig både i rutepublikasjoner og i søkemotorer på Internett og på andre måter. ooo000ooo

18 Notat mottatt fra Roger Espeli, daglig leder Bardøla Høyfjellshotell: Kommunikasjonsknutepunktet nasjonalt Oslo Lufthavn Gardermoen og Geilo. Matebuss Det åpne kursmarkedet. Påmeldingskurser. Landsmøter etc. Store markeder innenfor helse, organisasjoner, forskning, olje/gass osv. Markeder vi regjerte når Fornebu var flyplassen. Ta fly fra Trondheim, Kristiansand, København, Molde osv ca kl /07.00 og vær på Gardermoen en time etterpå. Stig på bussen kl fra Gardermoen og vær på Hønefoss en time etter det. Toget forlater Hønefoss stasjon kl og du er på Geilo kl (Alternativt går samme toget fra Oslo S kl og for å rekke dette må du være på Gardermoen 07.30?). Altså spares en time. Andre veien kan man ta toget en fredag fra Geilo kl og i stedet for å være på Oslo S kl så er du ved å ta flybussen fra Hønefoss på Gardermoen kl ! Også turistmarkedet, og også fra Hallingdal (for Hallinger som skal på tur). Korteste vei. Det er der vi kjører. Alle gjør det. Og ser du på kartet så er det helt naturlig. Hva gjør du når du skal til Syden tar bilen og kjører over heia. Hva gjør busser fra/til Gardermoen kjører over heia. Selvsagt. Etablere 100 % kommunikasjon med flybuss/matebuss. Fra Oslo Lufthavn Gardermoen og til OSL. Ikke bare fra/til Ringerike men med et videre nett Hallingdal. Korrespondanse! Hønefoss rutebilstasjon vs. Hønefoss stasjon. Matebuss. Tilgjengelighet på søkemotorer er kritisk!! Konsesjon? I dag er det Askeladden (askeladden.net). Litt enkelt og ikke tilgjengelig på alle søkemotorer. Og ikke 100 % korrespondert med NSB. MEDIA! Markedsføring. Kunnskap/kjennskap. For NSB er det ikke snakk om å selge billett over kortere strekning. Alternativet er å ikke selge billetter. Alternativet er nemlig buss/bil. Dersom gjestene velger flytog til Oslo S og Bergensbanen videre derfra så skal vi være oppmerksom på at Flytoget snart går til Drammen. Da blir salgsstrekningen til NSB fra Drammen til Hallingdal og da kun noe lenger enn fra Hønefoss som vil være alternativet vi ønsker. Fylket har igangsatt utreding om spørsmålet rundt denne flybussen som opererer. Den er liv laga og får stadig bedre belegg. Hallingdal må gi innspill til Asplan Viak om at den ikke bare må være en lokalrute for Ringerikeregionen, men koordinere med Hallingdal. Matebuss. Erik Kaupang, ordfører i Hol Kommune som ivrer for dette og jobber aktivt med sine partifrender i Fylket + alle ordførere i Hallingdal (Regionrådet). Jon-Andreas Kolderup på Fylkestinget og i samferdselsgruppe for Høyre. Regionrådet ved Knut Arne Gurigard. Tom Roll, Rasmus Sandnes, Torbjørn Rustberggaard.

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 Jernbanen i Oslo-området moderniseres Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 All togtrafikk til og fra Nationaltheatret og Oslo S stopper i perioden 26. juni 8. august og erstattes med alternativ

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 Akershus Fylkeskommune Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010?

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability)

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) INF 111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) 1 Fleksibelt billettbestillingssystem for flyreiser Dagens bestillingssystem for flybilletter er enkelt og svært greit å forholde

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 Ringerike Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Tog nr 802

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 InterCity-tog Busser til/fra Horten (Kontakt telefon 33 30 01 00 for nærmere informasjon) B Holmestrand-Horten-Horten-Tønsberg

Detaljer

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 31895/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 15.04.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

fordoble antall kollektivreiser?

fordoble antall kollektivreiser? Hvordan skal kollektivbransjen fordoble antall kollektivreiser? Bård Norheim Urbanet Analyse Positivt klima for endring Klimautfordringer og miljøproblemer kan ikke løses uten et attraktivt kollektivtilbud

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Notat Fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre Til Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon Bergen den 05.05.2014 Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Innhold 1 Innledning 2 Robusthet i togtrafikken

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 212-11-16 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD NOTAT Til: Knut Hellås m.fl. Fra: Lars Erik Furu Dato: 2010-09-28 Oppdrag: 523936 Fase 2A BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD Vi viser til møte i Bergen den 17.8. og vil i dette notatet illustrere

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett NVF Stipend Rapport Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett Jönköping, Sverige/16 19. september 2007 Are Kullerud og Jørn Arild Sæther Forord I vår prosjektoppgave, som inngår

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Behandling i Bystyrekomiteen og Bystyret i juni Ansvarsdeling for kollektivtilbudet Fylkeskommunen:

Detaljer

Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel. Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid

Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel. Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid Ekspressruter i og til/frå Sogn og Fjordane Ikkje kommersielle Fylkeskommunale

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Transportplansjef : 200800271 : E: N02 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08

Detaljer

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 NSB Persontog Modellering av Trønderbanen Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 Utfordring: Befolkningen og etterspørselen etter transport øker 30 % i Trønderbanens nedslagsfelt innen 2040

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

BUSS FOR TOG 2012 OBSERVASJONER, OPPLEVELSER OG ERFARINGER FRA DE TRE FØRSTE DAGENE SOMMEREN 2012

BUSS FOR TOG 2012 OBSERVASJONER, OPPLEVELSER OG ERFARINGER FRA DE TRE FØRSTE DAGENE SOMMEREN 2012 forbrukerrådet.no BUSS FOR TOG 2012 OBSERVASJONER, OPPLEVELSER OG ERFARINGER FRA DE TRE FØRSTE DAGENE SOMMEREN 2012 Innhold: (1) Fakta og metode (2) Funnene (3) Oppsummering (1) Fakta og metode Forbrukerrådet

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen Sammendrag: Konkurransetilsynet har på bakgrunn av en henvendelse fra Aurstad

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Nedre Eiker Kommune. Kollektivtransporten i Nedre Eiker Mulighetsstudie 2011. Utgave: D Dato: 2010-12-13

Nedre Eiker Kommune. Kollektivtransporten i Nedre Eiker Mulighetsstudie 2011. Utgave: D Dato: 2010-12-13 Kollektivtransporten i Nedre Eiker Mulighetsstudie 2011 Utgave: D Dato: 2010-12-13 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kollektivtransporten i Nedre Eiker Mulighetsstudie 2011 Utgave/dato:

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Transport Fredag. Dette er hentet fra Rutebok.no hvor dere finner mer info om evt. andre tider og transportalternativer. Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Lavik-Florø Lavik Rysjedalsvika Retning Sørbøvåg

Detaljer

Hemsedal - Transportprosjekt 2009-2012 Erstatter prosjektbeskrivelse av 22.06.09

Hemsedal - Transportprosjekt 2009-2012 Erstatter prosjektbeskrivelse av 22.06.09 Hemsedal - Transportprosjekt 2009-2012 Erstatter prosjektbeskrivelse av 22.06.09 0. Aktører lokalt i prosjektet Hemsedal Turisttrafikklag/Turistkontoret Hemsedal Skisenter/Skistar Hernsedal kommune Sogn

Detaljer

Utsira kommune. Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira. Utgave: 1 Dato: 2014-08-26

Utsira kommune. Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira. Utgave: 1 Dato: 2014-08-26 Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira Utgave: 1 Dato: 2014-08-26 Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvensanalyse for

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Liva Vågane TØI rapport 977/2008. Ekspressbuss mellom Kongsberg og Sandefjord

Liva Vågane TØI rapport 977/2008. Ekspressbuss mellom Kongsberg og Sandefjord Liva Vågane TØI rapport 977/2008 Ekspressbuss mellom Kongsberg og Sandefjord TØI rapport 977/2008 Ekspressbuss mellom Kongsberg og Sandefjord Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

UTVIKLING AV TOGTILBUDET MELLOM LANDSDELENE OG TIL SVERIGE PÅ KORT/MELLOMLANG SIKT

UTVIKLING AV TOGTILBUDET MELLOM LANDSDELENE OG TIL SVERIGE PÅ KORT/MELLOMLANG SIKT 29. september 2014 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO UTVIKLING AV TOGTILBUDET MELLOM LANDSDELENE OG TIL SVERIGE PÅ KORT/MELLOMLANG SIKT Oppsummering Langdistansetog mottar svært lave

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030)

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

Prosjekt: Ny E16 forbi Jevnaker. Reguleringsplan etter offentlig ettersyn. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike

Prosjekt: Ny E16 forbi Jevnaker. Reguleringsplan etter offentlig ettersyn. Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike Reguleringsplan etter offentlig ettersyn Statens vegvesen Prosjekt: Ny E16 forbi Jevnaker Parsell: Eggemoen - Olum Kommune: Jevnaker og Ringerike Region øst Prosjekt Vestoppland 18.2.2015 Denne rapporten

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol.

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol. 1 Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol 7700 Steinkjer Ytre Namdal, 5. oktober 2010 Innspill vedr. anbud på regionale

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455.

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455. 18-201 Sandnessjøen-Leland-Levang-Leirvika-Mo EXC DX67 SKAA FRIAA SKAA SKAA SK DX67 DX67 SK 5 6 7 Sandnessjøen bussterminal 6:45 7:40 7:40 9:15 14:50d 15:15 16:05 15:00 18:45 Leines 7:55 9:30 15:10 15:25

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: Onsdag 12. mars 2014 kl. 08.00-09.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Ny rutetermin Gyldighet: Utgitt av: Ruteplanlegger: Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 Jernbaneverket Ruteområde Øst Arne Hovland 2 Oversikt

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer