DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2"

Transkript

1 Flybuss Ringerik ke Oslo Lufthavn Utgave: B Dato:

2 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn Utgave/dato: B / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Flybuss Ringerike - Hadeland - Gardermoen Utredning om flybuss mellom Ringerike og Oslo Lufthavn Furu Lars Erik Utredning Kollektivtrafikk Rapport / utredning Lars Erik Furu og Øyvind Dalen

3 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utrede flybusstilbudet mellom Ringerike/Hadeland og Oslo Lufthavn. Siv.ing. Øyvind Dalen har innhentet og bearbeidet underlaget for denne rapporten og utformet forslag til alternative ruteopplegg. Siviløkonom Lars Erik Furu har vært oppdragsleder. Sandvika, den Lars Erik Furu Oppdragsleder Faste Lynum Kvalitetssikrer

4 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Befolkningsunderlag Dagens rutetilbud Alternative rutetilbud Forslag til nytt ruteopplegg Økonomi Konklusjon... 13

5 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 1 1 INNLEDNING Oppland og Buskerud fylkeskommuner ga i mai 2008 i oppdrag å utrede behovet for en flybuss mellom Gardermoen og Ringerike/Hadeland. Utredningen var i første rekke forutsatt å avklare følgende: Behovet/grunnlaget for en flybussrute på strekningen Hvilken frekvens en eventuell rute bør ha En økonomisk konsekvensvurdering av ulike rutetilbud som foreslås Korrespondansemuligheter til buss og tog i retning Hallingdal, inkludert kostnader og rutinemessige konsekvenser dersom flybussen skal kjøre via Hønefoss stasjon Arbeidet er gjennomført med møter med oppdragsgiver og dagens operatør og annen kontakt med telefon og e-post samt ved innhenting og bearbeiding av informasjon om ruteopplegg for dagens flybussrute og andre ruter som går i eller kan gå i korrespondanse med flybussruten. Det er kommet innspill fra ordførere og interesserte næringsaktører i Hallingdal.

6 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 2 BAKGRUNN 2.1 Befolkningsunderlag Det er bosatt ca personer i Ringerike kommune. Vel halvparten bor i kommunesenteret Hønefoss. I kommunene Jevnaker og Lunner bor det henholdsvis og personer. Til sammen utgjør dette et befolkningsunderlag på ca personer. Bedrifter med et visst flyreiseomfang i regionen er Norske Skog, Statens Kartverk, Høgskolen i Buskerud, Ringerike sykehus, samt Tronrud Engineering (fortrinnsvis henting/levering av ekspresspakker). I tillegg kommer noen reiselivsbedrifter, herunder: Sundvolden Hotell, Sundvollen Klækken Hotell, Klekken i Haugsbygd Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker og General Hotell, Helgelandsmoen. Dette utgjør primærmarkedet for et flybusstilbud mellom Gardermoen og Ringerike/Hadeland. I tillegg har ruten overgangsreisende med andre buss- og togruter til og fra Land, Valdres og Hallingdal. Dette vil vi omtale som det sekundære markedet for flybussen. I kommunene Søndre og Nordre Land bor det til sammen ca 12o500 personer. I Valdresregionen (Oppland og Buskerud) bor det til sammen ca personer. I Hallingdal inklusive Flå kommune er det ca innbyggere. Det sekundære befolkningsunderlaget utgjør således ca 53_000 personer. Samlet er befolkningsunderlaget ca innbyggere. I disse tallene ligger også reiser fra andre land og landsdeler. Kursvirksomhet og turisme er viktige næringer i flere av regionene, hvor også fly tar en økende andel av reisevirksomheten. Den gjennomsnittlige reisehyppigheten med fly har økte mye de senere år. 1 Over Gardermoen og Torp lufthavner ankom eller reiste det i 2007 til sammen 15,83 mill. personer med fly innenlands og til og fra utlandet. I hele østlandsområdet bor det 2,36 mill. mennesker. For hver innbygger utføres det således i gjennomsnitt 6,7 flyreiser per år. (De fleste enkeltflyturer har både en avreise og en ankomst, derfor er antallet reiser per innbygger halvparten av dette. I tilbringersystemet utgjør imidlertid hver enkeltreise én potensiell tilbringerreise.) 1 Kilder: Avinors flyplass-statistikk, se også TØIs reisevaneundersøkelse på

7 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 3 Hvis innbyggerne i det primære og sekundære influensområdet ter seg som gjennomsnittet av østlendingene, genererer de således årlig ca tilbringerreiser. Kollektivandelen til Gardermoen i 2007 var 62 prosent totalt, hvor Flytoget alene utgjør 36 prosent og buss 18 prosent. Dersom Flybussen på Ringerike skulle oppnå 10 % av de samlede flyreisene til og fra regionen over Gardermoen, ville det gi et trafikkgrunnlag på ca reiser per år. Hvis gjennomsnittsinntekten settes til f.eks. 165 kroner, ville det gi inntekt på 10,26 mill.kr. per år. Ovenstående er bare et regneeksempel. En 10 prosents markedsandel kan være ambisiøst for Ringerike fordi busstilbudet er begrenset og at det er tale om områder med til dels svært spredt befolkning, hvor sannsynligheten for å reise i mer privat regi vil være stor. Det illustrerer likevel at det er et visst potensial for inntjening i dette markedet, forutsatt at tilbudet optimaliseres og strømlinjeformes på alle måter. 2.2 Dagens rutetilbud Askeladden Reiser og Transport har kjørt strekningen Sundvollen-Hønefoss-Lunner-Gardermoen siden 2004, etter at Nettbuss la ned sitt tilbud samme år. Gardermobussen har 8 daglige avganger tur/retur. Etter en tung start de første årene er man nå oppe i nærmere 100 passasjerer per dag (ca passasjerer per år). Dette inkluderer noe lokaltrafikk på strekningen Hønefoss-Lunner. Alle avgangene i ruten starter og ender på Sundvollen og kjører via Ringerike Sykehus til Busstasjonen i Hønefoss hvor de korresponderer med en del av avgangene i Valdresekspressens, videre via Klekken til Jevnaker, over til Lunner og derfra ny Rv. 35 over Romeriksåsen til Nannestad og Gardermoen. På Gardermoen er det satt av tid til avstigning, bytte av rampe og påstigning med noe forskjellig tid på den enkelte avgang. Bussene returnerer samme vei. Klækken Figur 1: Kart over rutetraseen

8 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 4 Hønefoss er et sentralt trafikknutepunkt for tog og buss. Reisetiden med buss fra Hønefoss til Gardermoen er drøyt 70 minutter (65 minutter med bil). Fra Hønefoss er det kommunikasjonsmuligheter videre til Hallingdal med tog og buss, og med buss i retning Fagernes/Beitostølen/Årdal. Ruteopplegget vises i følgende tabeller: Mot Gardermoen Sundvollen Ringerike sykehus Hønefoss Klekken Jevnaker Gardermoen Ventetid [tt:mm] Buss1 05:00 05:10 05:15 05:25 05:35 06:30 01:30 Buss2 07:15 07:25 07:30 07:40 07:50 08:45 00:45 Buss1 09:45 09:55 10:00 10:10 10:20 11:15 00:30 Buss2 11:45 11:55 12:00 12:10 12:20 13:15 00:30 Buss1 13:45 13:55 14:00 14:10 14:20 15:15 00:30 Buss2 15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 17:15 01:00 Buss1 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 20:15 00:30 Buss2 20:55 21:05 21:10 21:20 21:30 22:25 00:50 Fra Gardermoen Gardermoen Jevnaker Klekken Hønefoss Ringerike sh Sundvollen Ventetid [tt:mm] Buss1 08:00 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 00:15 Buss2 09:30 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 00:45 Buss1 11:45 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 00:30 Buss2 13:45 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 00:30 Buss1 15:45 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 01:30 Buss2 18:15 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 01:10 Buss1 20:45 21:35 21:45 21:55 22:05 22:15 Buss2 23:15 00:05 00:15 00:25 00:35 00:45 Figur 2: Rutetabell for Flybussen Ringerike-OSL gjeldende til Det kjøres 8 avganger daglig. Kjøretiden Hønefoss-Gardermoen er 70 minutter og Sundvollen-Gardermoen 85 min. Ruteopplegget kan betjenes med 2 busser, og det er god ventetid i begge ender av ruten. Tider i rødt angir korrespondanse mot Valdres-ekspressen og/eller Bergensbanen. Askeladdens rutetabell er delvis tilpasset Valdres-ekspressens rutetabell, og det er god korrespondanse for flere avganger i begge retninger. I tillegg er det mulighet for overgang fra Bergensbanen kl 16:00 og 21:10 i retning Gardermoen (henter på stasjon ved bestilling), men ingen i retning Hallingdal. Eneste alternativ er drøyt 30 min ventetid for 08:00-avgangen (09:38-toget), men hvor avgangen fra Gardermoen nok er i tidligste laget for å få med de viktigste morgenflyene. Vanligvis stopper bussen kun på rutebilstasjonen og kjører ikke innom togstasjonen. Fjord1 har en rute mellom Hemsedal og Oslo. Den kjører Krøderen-Vikersund og passerer ikke Hønefoss. Den er derfor ikke aktuell for mating til og fra Flybussen. Flypassasjerer som

9 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 5 bruker denne bussen, kan være med til Oslo Bussterminal for bytte til Flytoget eller de kan bytte på Asker stasjon, hvor det er kortere gangavstand mellom buss og tog, og v.v. I vintersesongen kjører Fjord1 direkte ruteavganger Hemsedal/Geilo Gardermoen fredag og søndag i forbindelse med forhåndsbestilte fly/hotellpakker. I Hallingdal er det særlig diverse kurs- og konferansevirksomhet på hotellene som trekker reisende via Gardermoen, i tillegg til skiturisme vinterstid. Det er et sterkt ønske fra både næringsdrivende og bosatte i Hallingdal om å få til en bedre kommunikasjon mot Gardermoen via Hønefoss og Bergensbanen. Reisetiden fra Hønefoss til Gol/Geilo er drøyt 50 minutter lengre med bil enn tog. Et strømlinjeformet tilbud med tog og flybuss via Hønefoss vil gi mer enn en time kortere reisetid enn alternativet om å reise via Oslo S. Også i Valdres er man opptatt av å få til gode kommunikasjonsmuligheter mot Gardermoen, gjerne via Hønefoss. Valdres-ekspressen med overgang til Flybussen på Hønefoss eller til Flytoget på Asker stasjon eller Oslo Bussterminal er de eneste kollektivtilbudene mot Gardermoen. I Fagernes har de ellers Valdres Lufthavn med to daglige flyforbindelser til Gardermoen. Denne har imidlertid et begrenset tilbud og lite trafikk (ca passasjer per år).

10 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 6 3 ALTERNATIVE RUTETILBUD Vi legger ved et innspill fra Roger Espeli, direktør ved Bardøla Høyfjellshotell, som har vært førende for arbeidet med utarbeidelse av alternative rutetilbud. Nyttige innspill har også kommet per telefon fra Sverre Bakke, daglig leder av KRM Kurssenter og ordfører i Hol kommune Erik Kaupang. Også Rolf Lie, daglig leder i Askeladden Reiser og Transport har bidratt med nyttig informasjon til dette arbeidet. Det er en utfordring å få til en strømlinjeformet korrespondanse både i forhold til Valdresekspressen og Bergensbanen, tilpasset begge hovedretninger. Bergensbanen og Valdresekspressen har forskjellige ankomsttider. Bergensbanen har følgende ankomst- og avgangstider i Hønefoss: Mot Gol/Geilo Fra Geilo/Gol 09:38 15:54 12:25 20:59 17:37 22:00 Valdresekspressens avgangs- og ankomsttider i Hønefoss: Mot Fagernes Fra Fagernes 09:25 07:45 10:40 09:55 14:25 13:53 17:14 16:49 18:04 18:54 22:02 21:08 Det må dessuten lages et ruteopplegg som er best mulig tilpasset reisevolumet og etterspørselen i Hønefossregionen, som er rutens primærmarked. Ideelt sett burde det kanskje vært timefrekvens med stive ruter (avganger og ankomster til samme minutt-tid hver time), jfr. TIMEkspressen. For å få til dette må man imidlertid ha minst 4 busser i drift. Økonomisk vurderes dette som lite realisk å få til, og er ikke belyst nærmere. 3.1 Forslag til nytt ruteopplegg Med utgangpunkt i dagens rutetabell har vi vurdert ulike løsninger som i størst mulig grad både tilpasser seg behovet i Ringerike/Hadelandsregionen og etterspørselen etter gode korrespondansemuligheter i retning Hallingdal og Valdres. Med et strømlinjet overgangstilbud tror vi potensialet på sikt er større i retning Hallingdal enn Valdres. Korrespondansemuligheter med Bergensbanen er således gitt prioritet fremfor Valdresbanen der det ikke har vært mulig å tilpasse seg begge rutene. Det forutsettes at bussen kjører innom Hønefoss jernbanestasjon på ruter som korresponderer med Bergensbanen. I tillegg bør busstasjonen være stoppested for alle rutene for å gi god overgang til og fra Valdresekspressen. Gardermobussens første avgang fra OSL går i dag kl Følgende fly lander på Gardermoen den første timen av dagen (for eksempel ; kilde

11 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 7 Trondheim 06:55 Stord 07:25 Bergen 07:55 Stavanger 07:00 Ørsta-Volda 07:25 Ålesund 07:55 Kristiansand 07:00 Kristiansund 07:25 Stavanger 07:55 Bergen 07:05 Førde 07:30 Hamburg 07:55 Ålesund 07:05 Bergen 07:35 Helsingfors 07:55 Haugesund 07:05 København 07:35 Trondheim 07:15 Molde 07:40 Riga 07:20 Stockholm 07:50 Det kan ofte ta mer enn halvtimen fra flyet er landet til den reisende er fremme ved neste transportmiddel, og særlig hvis de må vente ved bagasjebåndene. Dermed er det ikke forbindelse med morgenflyene hverken fra København, eller Stockholm. Det lander mange fly på Gardermoen mellom 07:40 og 08:00. Vi mener derfor at første avgang fra Gardermoen bør gå tidligst 08:15, fortrinnsvis 08:20. Det er imidlertid svært viktig da å rekke frem til Hønefoss tidsnok til å nå avgangen til Bergenstoget kl. 09:38. Det går også tog kl. 12:25. Valdresekspressen har ankomster til Hønefoss fra Fagernes kl. 07:45 og 09:55, hvor det er viktig å gi videre forbindelse til Gardermoen. Alle korrespondansehensyn samlet kan ikke møtes 100 % med et ruteopplegg som kan betjenes med 2 busser. Alternativet blir da enten å sette inn en ekstra buss, som eventuelt også kan brukes til å øke frekvensen noe utover dagen, eller å redusere rutetilbudet mellom Sundvollen og Hønefoss på 1 rundturer om formiddagen. (De reisende som berøres av dette, må for den ene avgangen kunne henvises til taxi). Med bare 2 busser i drift er det ikke mulig å øke frekvensen i det tidsrommet hvor etterspørselen er størst, selv om bussen kun hadde kjørt strekningen Hønefoss Gardermoen Hønefoss. Vi har laget 2 ulike forslag til reviderte ruteopplegg: Alternativ 1: 2 busser redusert tilbud mot Sundvollen på én formiddagsrundtur: Mot Gardermoen Sundvollen Ringerike sykehus Hønefoss Klekken Jevnaker Gardermoen Ventetid [tt:mm] Buss1 05:00 05:10 05:15 05:25 05:35 06:25 01:55 Buss2 07:35 07:45 07:50 08:00 08:10 09:00 00:25 Buss1 09:45 09:55 10:05 10:55 00:25 Buss2 11:15 11:25 11:30 11:40 11:50 12:40 00:30 Buss1 13:45 13:55 14:00 14:10 14:20 15:10 00:30 Buss2 15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 17:10 00:50 Buss1 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 20:10 01:10 Buss2 21:00 21:10 21:15 21:25 21:35 22:25 00:55

12 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 8 Fra Gardermoen Gardermoen Jevnaker Klekken Hønefoss Ringerike sykehus Sundvollen Ventetid [tt:mm] Buss1 08:20 09:10 09:20 09:30 00:15 Buss2 09:25 10:15 10:25 10:35 10:40 10:50 00:25 Buss1 11:10 12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 01:10 Buss2 13:10 14:00 14:10 14:20 14:25 14:35 01:10 Buss1 16:00 16:50 17:00 17:10 17:15 17:25 01:20 Buss2 18:20 19:10 19:20 19:30 19:35 19:45 01:15 Buss1 20:45 21:35 21:45 21:55 22:00 22:10 Buss2 23:20 00:10 00:20 00:30 00:35 00:45 Tider i rødt korresponderer med Bergensbanen og/eller Valdres-ekspressen Alternativ 2: 3 busser i drift økt frekvens Mot Ringerike Ventetid Gardermoen Sundvollen sykehus Hønefoss Klekken Jevnaker Gardermoen [tt:mm] Buss1 05:00 05:10 05:15 05:25 05:35 06:25 01:55 Buss2 07:35 07:45 07:50 08:00 08:10 09:00 00:25 Buss3 09:30 09:40 09:45 09:55 10:05 10:55 00:15 Buss1 09:55 10:05 10:10 10:20 10:30 11:20 00:45 Buss2 11:15 11:25 11:30 11:40 11:50 12:40 00:30 Buss3 13:00 13:10 13:15 13:25 13:35 14:25 00:25 Buss1 13:45 13:55 14:00 14:10 14:20 15:10 00:50 Buss2 15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 17:10 01:05 Buss3 16:45 16:55 17:00 17:10 17:20 18:10 01:05 Buss1 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 20:10 00:35 Buss2 21:00 21:10 21:15 21:25 21:35 22:25 00:55 Fra Gardermoen Gardermoen Jevnaker Klekken Hønefoss Ringerike sykehus Sundvollen Ventetid [tt:mm] Buss1 08:20 09:10 09:20 09:30 09:35 09:45 00:10 Buss2 09:25 10:15 10:25 10:35 10:40 10:50 00:25 Buss3 11:10 12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 00:25 Buss1 12:05 12:55 13:05 13:15 13:20 13:30 00:15 Buss2 13:10 14:00 14:10 14:20 14:25 14:35 01:10 Buss3 14:50 15:40 15:50 16:00 16:05 16:15 00:30 Buss1 16:00 16:50 17:00 17:10 17:15 17:25 01:20 Buss2 18:15 19:05 19:15 19:25 19:30 19:40 01:20 Buss3 19:15 20:05 20:15 20:25 20:30 20:40 Buss1 20:45 21:35 21:45 21:55 22:00 22:10 Buss2 23:20 00:10 00:20 00:30 00:35 00:45 Ruteopplegget i alternativ 1 (2 busser) illustreres av følgende grafiske fremstillinger, som i figur 3 viser hvordan bussene disponeres i ruten. Figur 4 vises korrespondanseforholdene i Hønefoss mot Bergensbanen og Valdresekspressen.

13 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 9 Figur 3: Justert ruteopplegg med 2 busser

14 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 10 Figur 4: Justert ruteopplegg med 2 busser korrespondanse med Bergensbanen og Valdresekspressen i Hønefoss Problemene med korrespondanse er knyttet til to avganger (merket med sirkel i diagrammet): Valdresekspressens avgang mot Fagernes kl. 09:25 er fem minutter før Flybussens ankomst kl. 09:30. Tilsvarende er flybussen 5 minutter for sent på Hønefoss for å nå avgang til Fagernes kl. 14:15. Vi mener dette bør kunne løses ved telefonkontakt mellom sjåførene der behovet for korrespondanse er til stede. Flybussen kan spare 5 minutter ved å kjøre direkte Jevnaker-Hønefoss og deretter levere på Klækken på vei til Sundvollen, og Valdresekspressen bør kunne vente de få minuttene som skal til for å få med passasjerene fra Gardermoen. Eventuelt kan Valdresekspressen kanskje justere sin rutetid.

15 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 11 For å øke belegget i retning Hallingdal og Valdres må rutetidene være stabile over tid slik at de får tid til å feste seg i folks bevissthet. Overgangsmulighetene må innlemmes i Bergensbanens og Valdres-ekspressens rutetabeller. Overgangsmulighetene må også fremkomme ved søk i reiseplanleggere som f.eks. Trafikanten og internettsidene til OSL, samt internettsider som retter seg mot besøkende til Hallingdal og Valdres (turistinformasjon, hoteller, ol). Det kan være nyttig å etablere en egen internettside for Gardermobussen (ikke via som i dag) hvor alle rutetider og korrespondansemuligheter kommer tydelig frem.

16 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 12 4 ØKONOMI Vi viser til beregningstablået nedenfor: Vi understreker at det er stor usikkerhet rundt disse beregningene, som hovedsakelig må ses på som regneeksempler kun til indikativ anvendelse. På basis av forutsetninger vedrørende trafikk som angitt og en kostnadsberegning i normtallsystemet BUSSKOST, indikerer de likevel at det skisserte rutealternativet kan drives i nærheten av lønnsomhet, hvor det kjøres noe mindre enn i dagens opplegg, men til bedre tider og med bedre korrespondansemuligheter for de reisende. Ønskene fra Hallingdalsdistriktet om bedre korrespondanse med Bergensbanen er ivaretatt. De som i dag kommer med et tidlig morgenfly men ikke rekker Askeladdens avgang mot Hønefoss kl. 08:00, sparer i underkant av 3 timer på å ta Flybussen til Hønefoss fordi de må reise fra Gardermoen til Oslo S for å gå på tog til Geilo der. Også for de fleste andre tidspunkter er tidsbesparelsen betydelig. Med de innspillene som er kommet fra regionen, bør dette skape grunnlag for mange nye reisende.

17 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 13 5 KONKLUSJON Vi mener det er både befolkningsgrunnlag og trafikkunderlag til å opprettholde og videreutvikle en flybusstjeneste på Ringerike. Vår kalkyle kan med alle forbehold indikere at det neppe er lønnsomt å sette inn en buss til deler av dagen. I alle fall er det et potensial på kort sikt for å øke trafikken og inntektene ved å legge første avgang fra Gardermoen om morgenen minutter senere, tilpasse rutene bedre til korresponderende trafikk i Hønefoss og styrke markedsføringen ved å bli mer synlig både i rutepublikasjoner og i søkemotorer på Internett og på andre måter. ooo000ooo

18 Notat mottatt fra Roger Espeli, daglig leder Bardøla Høyfjellshotell: Kommunikasjonsknutepunktet nasjonalt Oslo Lufthavn Gardermoen og Geilo. Matebuss Det åpne kursmarkedet. Påmeldingskurser. Landsmøter etc. Store markeder innenfor helse, organisasjoner, forskning, olje/gass osv. Markeder vi regjerte når Fornebu var flyplassen. Ta fly fra Trondheim, Kristiansand, København, Molde osv ca kl /07.00 og vær på Gardermoen en time etterpå. Stig på bussen kl fra Gardermoen og vær på Hønefoss en time etter det. Toget forlater Hønefoss stasjon kl og du er på Geilo kl (Alternativt går samme toget fra Oslo S kl og for å rekke dette må du være på Gardermoen 07.30?). Altså spares en time. Andre veien kan man ta toget en fredag fra Geilo kl og i stedet for å være på Oslo S kl så er du ved å ta flybussen fra Hønefoss på Gardermoen kl ! Også turistmarkedet, og også fra Hallingdal (for Hallinger som skal på tur). Korteste vei. Det er der vi kjører. Alle gjør det. Og ser du på kartet så er det helt naturlig. Hva gjør du når du skal til Syden tar bilen og kjører over heia. Hva gjør busser fra/til Gardermoen kjører over heia. Selvsagt. Etablere 100 % kommunikasjon med flybuss/matebuss. Fra Oslo Lufthavn Gardermoen og til OSL. Ikke bare fra/til Ringerike men med et videre nett Hallingdal. Korrespondanse! Hønefoss rutebilstasjon vs. Hønefoss stasjon. Matebuss. Tilgjengelighet på søkemotorer er kritisk!! Konsesjon? I dag er det Askeladden (askeladden.net). Litt enkelt og ikke tilgjengelig på alle søkemotorer. Og ikke 100 % korrespondert med NSB. MEDIA! Markedsføring. Kunnskap/kjennskap. For NSB er det ikke snakk om å selge billett over kortere strekning. Alternativet er å ikke selge billetter. Alternativet er nemlig buss/bil. Dersom gjestene velger flytog til Oslo S og Bergensbanen videre derfra så skal vi være oppmerksom på at Flytoget snart går til Drammen. Da blir salgsstrekningen til NSB fra Drammen til Hallingdal og da kun noe lenger enn fra Hønefoss som vil være alternativet vi ønsker. Fylket har igangsatt utreding om spørsmålet rundt denne flybussen som opererer. Den er liv laga og får stadig bedre belegg. Hallingdal må gi innspill til Asplan Viak om at den ikke bare må være en lokalrute for Ringerikeregionen, men koordinere med Hallingdal. Matebuss. Erik Kaupang, ordfører i Hol Kommune som ivrer for dette og jobber aktivt med sine partifrender i Fylket + alle ordførere i Hallingdal (Regionrådet). Jon-Andreas Kolderup på Fylkestinget og i samferdselsgruppe for Høyre. Regionrådet ved Knut Arne Gurigard. Tom Roll, Rasmus Sandnes, Torbjørn Rustberggaard.

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1224/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Et kollektivt løft for Flesland

Et kollektivt løft for Flesland TØI rapport 1221/2012 Tom Erik Julsrud Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Liva Vågane Et kollektivt løft for Flesland Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Vinterstengning av veien over Hardangervidda virkninger for næringsliv og turisme

Vinterstengning av veien over Hardangervidda virkninger for næringsliv og turisme Sammendrag: TØI rapport 517/2001 Forfattere: Øystein Engebretsen og Karl-Erik Hagen Oslo 2001, 85 sider Vinterstengning av veien over Hardangervidda virkninger for næringsliv og turisme Konsekvensutredning

Detaljer

Nytt lokaltrafikktilbud for Bergen - Arna - Voss - Myrdal - Flåm.

Nytt lokaltrafikktilbud for Bergen - Arna - Voss - Myrdal - Flåm. Nytt lokaltrafikktilbud for Bergen - Arna - Voss - Myrdal - Flåm. Sammendragsra ~port Rapport fra August 1990 SB NSB Nytt lokaltrafikktilbud ~ for Bergen - Arna - Voss - Myrdal - Flåm NSB Dokumentasjonstjenesten

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer