OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:"

Transkript

1 Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim foreslår Gro Harlem Brundland. Begrunnelsen: She s not much of an explorer, but her face might give passengers an incentive to turn off their mobile telephones and put out their sigarettes. Stort luftrom på Gardermoen Luftrommet heter det, Clarion Hotels nye konferansesal på Sør- Gardermoen, i følge Clarion landets største på 1008 kvm og med plass til 1300 mennesker. Ønsketurnus Ønsketurnus som brukes i helsevesenet og også i lufttrafikktjenesten i Sverige, ligger inne som en mulighet i GAT Turnus. Hørt på frekvensen Request descend already now. We are too heavy due to all this direct routing. Fra Avdelingen for logoer som ligner NORWAY FIR 27. november blir det bare én flygeinformasjonsregion over Norge, Norway FIR. I tillegg opprettholdes Bodø Oceanic FIR over havområdene vestover til 0-graden. De enkelte kontrollsentralers ansvarsområde skal benevnes AOR Area of Responsibility. SAS flytter til India 70 mill. danske kroner i året regner SAS med å spare på å legge billettavregningen til India. Dermed forsvinner 170 stillinger fra SAS i Danmark. Noe for Avinor også? RaADS på markedet Radarfremviserutstyret RaADS som er utviklet i Røyken, markedsføres nå av det danske firmaet Terma. RaADS selges i tre varianter TERADS TWR radarsystem for mindre og mellomstore tårn, TERADS BACKUP som backupsystem for kontrollsentraler og innflygingskontrollenheter og TERADS RADS som integrert radar- og ADS-fremvisersystem. Flyttingen av Tilsynet bør risikoanalyseres Flyttingen av Luftfartstilsynet til Bodø bør underlegges en risikoanalyse for å vise at flyttingen ikke vil senke prestasjonsnivået eller ødelegge tilsynssystemet, sier Eurocontrol etter et revisjonsbesøk som nylig er gjennomført. Ellers får Tilsynet ros for at det kort tid etter opprettelsen i 1999 fremstår som en robust og moden organisasjon. Sitatet Dette er ikke den beste av rapportene. Arnstein Hansen s vurdering av rapporten fra DP 07 i forhold til de seks tidligere utredninger om antall kontrollsentraler. OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

2 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION På tur med Tiger Moth side 4 FLYGELEDEREN Nr. 3 November 2003 Samling for tillitsvalgte side 7 Performance Review Commission side 8 Studiebesøk i Malmö, Langen og Swanwick side 10 Enmannsbetjening i Finland side 14 Solakonferansen 2003 side 16 Nytt nettsted side 20 Mobiltelefoner en akseptert sikkerhetsrisiko? side 21 Hillgaar: Lufttrafikktjenesten i det nye NATO side 22 Hillgaar: Landhandel side år siden Namsos-ulykken side 28

3 Tragikomedie Det har vært en trend i Europa med færre kontrollsentraler. Take-off-05-prosjektet viser til at ved å redusere antall kontrollsentraler vil man spare store investeringer når neste generasjon utstyr skal anskaffes, altså når Natcon skal skiftes ut. Felles for de land som gjennomfører endringer er at de bruker lang tid og planlegger nøye. Vi har mange verdensmestre her i landet, nå er ambisjonen åpenbart å bli verdensmester i rask nedleggelse av kontrollsentraler. Men man har et forklaringsproblem når man samtidig har en visjon om å være ledende på sikkerhet. Delprosjekt 7 "underveistjenesten", ble satt ned utelukkende bestående av personer uten bakgrunn fra det fagområdet gruppen ble satt til å vurdere. Prosjektgruppens første forslag til sektorisering fremkalte en god latter hos enkelte, men det er noe tragisk oppi det hele når det må brukes tid og krefter på å argumentere imot noe som personer med faglig innsikt umiddelbart ser ikke har livets rett. Først helt på tampen av arbeidet i gruppen, da man slik NFF hadde foreslått, sendte fire operative flygeledere til Brussel for i samarbeid med Eurocontrol å gjennomgå gruppens skrivebordsteorier, fikk man lagt død noen av gruppens mest utopiske ideer. Gruppens hypotese om å redusere antall sektorer fra 14 til 9 10 endte opp med et forslag om tolv. Det viser seg også at forslaget til ny sektorisering er påfallende likt dagens sektorinndelinger. Det er kanskje ikke så dumt det som har vært gjort opp gjennom årene. Betegnende nok fikk en av de nye sektorene benevnelsen sektor SOBER. Det er mye god erkjennelse i Eurocontrols rettesnor i strategien ATM 2000+, at evolusjon er bedre enn revolusjon. Spørsmålet fra NFF om å få se tallene fra analysefasen for å kontrollregne dem, ble avfeid med «Det er jeg som kontrollregner» fra prosjektleder Anne Grette. Det viser seg i ettertid at antall stillinger ved Oslo APP var regnet to ganger. Innsparingspotensialet på 84 flygelederstillinger ble til 37. Heller ikke denne gang ble bakgrunnsmaterialet lagt fram slik at det kan kontrollregnes. Det er en klassiker i omstillingsprosesser at vedtak blir forsøkt presset gjennom uten at ledelsen gir fra seg informasjon til de ansatte, noe som ofte skaper opprør blant de ansatte, blir det hevdet. Typisk for topptunge prosesser som take-off-05 er at de foregår svært raskt, et annet kjennetegn er at kvaliteten på gjennomføringen ikke er god. Ved gode omstillingsprosesser har man folk med seg. Omstillinger i et så sikkerhetskritisk område som lufttrafikktjenesten krever en viss grad av forståelse og deltakelse blant de ansatte. Det beste er å ha en deltakende prosess, der de ansatte selv er med i planleggingsfasen. Skal man ha troverdighet, må man spille på lag med organisasjonene. Å trumfe gjennom løsninger som av de ansatte omfattes som falskspill, vil møte stor motstand og bli vanskelig å gjennomføre. Antall kontrollsentraler har vært utredet seks ganger før. Prosjektleder Anne Grette uttalte at en har vært verdensmester i tilløp uten hopp. Skal man hoppe, gjelder det å treffe planken, og man bør forsikre seg om at det ikke er en avgrunn man hopper ut i. 2 Norsk Flygelederforening (NFF) Norwegian Air Traffic Controllers Association Postadresse: Postboks 141, 1330 FORNEBU Telefon: Telefaks: E-post: NFFs styre: Formann Rolf Skrede 1. viseformann Åge Røde 2. viseformann Thomas H. Overdale Sekretær Anette Folkestad Kasserer Tom-Snorre Skaret 1. styremedlem Stein Johnsen 2. styremedlem Bjarne Ljosland 1. vararepresentant Frode Nilssen Bøe 2. vararepresentant Jonny Johansen Faglig utvalg: Thomas Overdale, leder, HQ Jonny Johansen, Andøya Halvar Myrseth, Tromsø TWR/APP Johan Steinkjer, Værnes TWR/APP Fred Arild Norum, Gardermoen TWR Christian Berge, Stavanger ATCC FLYGELEDEREN Ansvarlig redaktør: Magne Jerpstad I redaksjonen: Terje Nonstad, John Raaness, Terje Dahlseng Eide, Truls Iversen, Robert Gjønnes. Tegner: Amund Hagen, Innlegg, tips om stoff og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: FLYGELEDEREN v/magne Jerpstad Torpbakken 31, 7563 Malvik E-postadresse: Trykk: Offset-Trykk Trondheim AS Redaksjonen avsluttet 10. november 2003 Forsidebilde fra simulatoren i nytt tårn og sikringsbygg på Værnes Foto: Terje Nonstad. ISSN For 10 år siden: Det virker ikke som om Luftfartsverkets ledelse er spesielt opptatt av forbedringstiltak. I stedet gjentas det, nærmest som en besvergelse, at sikkerhetsnivået er høyt. Samtidig fokuseres det sterkt på økonomi, i alle fall når det gjelder de ledd i organisasjonen som produserer det brukerne betaler for. Søkelyset er tydeligvis ikke like skarpt mot det utall av nye administrative ledd som er skapt, ikke minst i "miniregionene". ( ) Den overordnede ledelse burde være en pådriver i spørsmål som handler om sikkerhet, kvalitet og effektivitet. I stedet har man brukt mer av sin energi på å imøtegå faglig velfunderte argumenter, fremfor å gå inn i reelle diskusjoner og vurderinger av de presserende problemer lufttrafikktjenesten strir med. Leder i FLYGELEDEREN nr. 4, oktober 1993 FLYGELEDEREN 3/03

4 Formannen har ordet: AVINOR I ØKONOMISKE PROBLEMER HVA MED FLYSIKKERHETEN? Av Rolf Skrede Styret i Avinor vedtok den 18. september 2003 å etablere en flysikringsdivisjon som omfatter både TWR/APP og ACC. Vedtaket skjedde på grunnlag av en anbefaling fra administrasjonen med full støtte fra NFF. Alternativet var at TWR/APP fortsatt skulle tilhøre lufthavnene og således være med på å opprettholde eksistensgrunnlaget for dagens regionmodell. NFF har hele tiden vært kritisk til regionsinndelingen, og avviklingen oppfattes som et første skritt i riktig retning. Vedtaket om å etablere en flysikringsdivisjon innebærer blant annet at det legges til rette for en ny organisasjon med klare ansvarsforhold. Dette er meget viktig for NFFs medlemmer. FLYGELEDEREN 3/03 NFF har det siste året registrert en positiv utvikling når det gjelder forholdet til Avinors toppledelse, spesielt i spørsmål relatert til flysikkerhet. Dette har skapt et godt samarbeidsklima og et meget godt utgangspunkt for den videre prosess. Den 5. november ble rapporten fra Take-Off 05 offentliggjort. NFF oppfatter denne rapporten som et innspill i den viktige prosessen som har som utgangspunkt å forbedre Avinors økonomiske resultat, samtidig som flysikkerheten ivaretas noe som er en meget stor utfordring. I forhold til det utredningsarbeidet som så langt er gjennomført, har NFF valgt å prioritere og rette sine innspill mot delprosjekt 7 (DP07) og delprosjekt 8 (DP08); Underveistjenester og Avgang/Landing. Det har vært en forutsetning at konklusjonene fra DP07 og DP08 ikke blir gjenstand for styrevedtak i desember, men blir overlatt til flysikringsdivisjonen. En logisk plassering av ansvarsforhold er en forutsetning for de ansattes aksept og tillit til prosjektet. Et spesielt kontroversielt tema er prosjektets vurdering av antallet kontrollsentraler. Det er relativt åpenbart at den eksisterende lokalisering ikke ville blitt valgt dersom en startet med blanke ark. Viktige forhold både tekniske og operative tilsier likevel at dagens løsning slett ikke er til hinder for effektivisering og kostnadsreduksjoner uten at det går ut over flysikkerheten på kort eller lang sikt. NFF mener at et eventuelt vedtak om nedleggelse av kontrollsentraler ikke kan fattes før det er gjennomført særdeles grundige utredninger og omfattende konsekvensanalyser, inkludert relevante risikovurderinger. Prosjekt Take-Off 05 har dessverre ikke hatt tilstrekkelig tid og ressurser til å foreta slike grundige analyser. NFF registrerer at prosjekt Take- Off 05 ikke har vært i stand til å finne et komplett alternativ til dagens løsning. Prosjektet har valgt å foreslå en delvis utsettelse av avgjørelsen om antallet kontrollsentraler. Imidlertid har prosjekt Take-Off 05 levert et oppsiktsvekkende forslag vedrørende fremtidig organisering og lokalisering av kontrollansvar for Trondheim og Bodø FIR, basert på en svært risikabel teknisk løsning. For å unngå at viktige beslutninger som vil få direkte eller indirekte konsekvenser for flysikkerheten tas på sviktende grunnlag, vil NFF fremme følgende anbefaling for Avinors administrasjon: Oppfølging av rapporten fra Take- Off 05, delprosjekt 07 og 08, skal foretas i regi av flysikringsdivisjonen. Målsettingen er at flysikkerheten opprettholdes eller forbedres. En slik håndtering av DP07 og DP08 innebærer dessuten at samme ledelse vil bli tillagt ansvar for både å ta de vanskelige beslutningene og den etterfølgende implementering. En logisk plassering av ansvarsforhold er nemlig en forutsetning for de ansattes aksept og tillit til prosjektet. Og det er vel ikke uten betydning..? 3

5 Radiokommunikasjon i en Tiger Moth Bruk av radiotelefoni forutsetter naturlig nok at luftfartøy har nødvendig radioutstyr, at utstyret virker tilfredsstillende og at omgivelsene i cockpit er av en slik art at bruken av radiotelefoni ikke hemmes av støy og andre distraksjoner. Det siste var noe av det jeg var mest spent på da jeg i sommer skulle ut på flytur i en Tiger Moth. Av Kent Sviggum En ny forskrift om flytelefoniprosedyrer, publisert som BSL G 5-1, trådde i kraft 1. februar Forskriften erstatter, og er i hovedsak en videreføring av, tidligere forskrift om flytelefoniprosedyrer (BSL H 1-1). Den er i det vesentlige fastsatt på grunnlag av relevante deler av ICAO Annex 10, Volume II, og inneholder de fleste fremgangsmåter som er aktuelle ved luftfartsstasjoners og luftfartøystasjoners bruk av radiotelefoni. Nå tror dere kanskje at jeg skal foreta en gjennomgang av BSL G 5-1, men det er ikke temaet denne gangen. Åpen cockpit Det var en lørdag i første halvdel av juli. Jeg kjørte til Kjeller flyplass sammen med en kamerat av meg, Jarle Mauritzen. Formålet var en flytur, men ikke hvilken som helst flytur. Jeg skulle nemlig få fly i en Tiger Moth, og det mest spesielle med det var at det ville bli min første flytur i åpen cockpit. Spenningen var stor da vi ankom flyplassen. Kjeller flyplass Kjeller er landets eldste flyplass (etablert i 1912) og også landets største småflyplass. Plassen eies av Luftforsvaret ved Luftforsvarets Forsyningskommando, og det er her alle større ettersyn på F16 utføres. Derfor får man ofte "gleden" av å overvære mindre show i forbindelse med testflyging. Årsaken til at jeg skriver "gleden" i anførselstegn, er at mange av innbyggerne rundt Kjeller er motstandere av den støyen som aktiviteten ved flyplassen skaper. Dette er en av faktorene som kan komme til å påvirke utviklingen av flyaktiviteten på Kjeller. Flyplassen er militær, så alle besøkende trenger PPR (Prior Permission Required) for å lande og parkere. Dette kan avtales med tårnet, som normalt er bemannet alle hverdager mellom klokken 08 og 16. Kjeller er en ukontrollert flyplass; det vil si at det ikke ytes flygekontrolltjeneste, men såkalt flygeinformasjonstjeneste. Frekvensen som benyttes er MHz. Walk around. Pilot Jarle Mauritzen gjør "walk around" Rullebanen på Kjeller har asfaltdekke og er 1357 meter lang og 30 meter bred. Rullebaneretningen er 12/30. Flyplassen har ikke belysning, og det er kun tillatt å benytte den i dagslys. "Touch-and-go" er forbudt. Det finnes ikke navigasjonshjelpe-midler for instrumentinnflyging. De to største flyklubbene i Norge, Nedre Romerike flyklubb og Oslo flyveklubb, har tilhold på Kjeller. Strålende vær Den aktuelle julilørdagen var været strålende. Sola skinte fra en himmel med spredt skydekke, og temperaturen var mildt sagt upåklagelig. Vinden var ikke sterkere enn at den favoriserte en flytur i Tiger Moth. Det var som ventet aktivitet på flyplassen, både i luften og på bakken. Jeg la fort merke til det samme som jeg har registrert mange andre steder i landet; nemlig at flyklubbmiljøet består av langt mer enn bare selve flygingen. I klubbhuset til Nedre Romerike flyklubb var det yrende liv og stor stemning. Noen drev med planlegging av flyging, andre utvekslet erfaringer fra tidligere flyturer, mens en del ganske enkelt bare tok del i det gode sosiale samværet. Jarle tok meg med bort til drivstoffanlegget for å bestille slot-tider. Slot-tider på Kjeller Etter pålegg fra Luftfartstilsynet ble det innført en ordning med slot-tider på Kjeller fra 1. april Bakgrunnen for dette var at Luftfartstilsynet ønsket å legge restriksjoner på trafikken blant annet i påvente av innføring av spesielle rutiner for flyging i området rundt Kjeller. Slike rutiner er nå innført, og slot-systemet ble fjernet 15. september i år. Da jeg var på Kjeller i sommer, var systemet altså fortsatt i bruk. 4 FLYGELEDEREN 3/03

6 Etter å ha bestilt slot-tider gikk vi bort til det området på Kjeller der Veteranflygruppen holder til. Jarle er med i denne gruppen og syntes det var på sin plass med en liten omvisning. Veteranflygruppen Veteranflygruppen er en undergruppe av Nedre Romerike Flyklubb og har som formål å verne om veteranfly i Norge (da spesielt på Kjeller), samt bidra til at disse blir restaurert og holdt flygedyktige. I Nedre Romerike Flyklubb er ca. 50 av medlemme-ne engasjert i Veteranflygruppen, og mange av dem flyr også en eller flere av flyene som disponeres gjennom gruppen. Det finnes mange tilgjengelige veteranfly gjennom Veteranflygruppen, deriblant Army Cub (LN-ACL), Tiger Moth (LN-MAX) og Cornell (LN-BIF). Flyet som jeg skulle bli med i, var altså en Tiger Moth. Tiger Moth Korrekt typebetegnelse for denne flytypen er DH-82 Tiger Moth. Første eksemplar ble produsert så tidlig som i 1931, og per 2002 var det kun 2 flygedyktige igjen i Norge. Det ble i en periode på 1930-tallet faktisk produsert Tiger Moth på Kjeller, ved daværende Hærens flyvemaskinfabrikk. Et av disse flyene ble om morgenen 9. april 1940 fløyet ut fra Kjeller og over til Sverige. Dette flyet er nå kjøpt tilbake av Kjeller flyhistoriske forening (KFF) og er under restaurering. Målsetningen er å sette flyet tilbake i den stand det var da det ble bygget, og til dagens krav til luftdyktighet. FLYGELEDEREN 3/03 Tid for flytur Flyet som vi skulle ut med, var altså en Tiger Moth (produsert i 1941) med registreringsbokstaver LN-MAX. Det stod parkert ute på parkeringsplassen fordi det hadde vært fløyet tidligere på dagen. Det første jeg bare måtte legge merke til, var den åpne cockpiten. Ingen vinduer eller tak. Det var plass til to personer; flyger bak og passasjer foran. Så jeg skjønte at jeg ville få orkesterplassen. Det andre jeg merket meg var at flyet ikke hadde halehjul, men bare en slags fot der hjulet skulle vært. Jarle kunne raskt bekrefte at dette slett ikke var en mangel ved LN-MAX spesielt, men rett og slett slik flyet ble konstruert. Han la til at en naturlig følge av dette er at flyet kan være vanskelig å styre på bakken. Det skulle senere vise seg å være veldig riktig. Artikkelforfatteren på plass i "open cockpit" "Stilrett" skinnjakke Været var varmt den aktuelle julidagen, og Jarle fortalte at det ville være tilstrekkelig å ha på seg den flydressen jeg hadde fått låne. Selv om cockpiten på Tiger Moth er åpen, er det god skjerming for vinden så lenge man holder seg på plass i setet. Jeg valgte likevel å låne en "stilrett" skinnjakke i tillegg, men i følge Jarle måtte jeg i hvert fall ikke ta den på før vi hadde fylt drivstoff. På grunn av "mangel" på halehjul og dermed problemer med styring på bakken, var vi nemlig nødt til å løfte flyets bakpart og skyve det bort til drivstoffanlegget. Vel framme ved anlegget var jeg veldig glad for at jeg hadde latt skinnjakken "hvile". Klar for avgang Etter fylling av drivstoff og en liten inspeksjon av flyet, var vi omsider klar til å ta av. Igjen måtte vi løfte og skyve flyet, denne gang til en gunstig posisjon ved taksebanen som førte ut mot rullebanen. Vi satte oss i setene, Jarle bak og jeg foran. Jarle startet flyet og gjorde motorkjøringen ferdig. Jeg hadde fått på meg "headset" og ble nesten litt overrasket over hvor godt det skjermet motorduren, men vi hadde jo enda ikke tatt av. Så ting kunne absolutt forandre seg. Jarle hadde radioen innstilt på frekvens MHz, og siden det var lørdag og tårnet ikke var bemannet, planla han å sende blindt etter hvert som flygingen skred frem. Ut i gresset Jarle satte flyet i bevegelse, og vi hadde ikke flyttet oss mer enn ti meter før vi kjørte tilsynelatende kontrollert ut i gresset til venstre for taksebanen. Jarle prøvde å bruke motorkraft til å svinge flyet på rett vei igjen, men det lot seg ikke gjøre. Samtidig kom en del tilskuere løpende til for å hjelpe, og med litt ekstra "manpower" var vi straks etter tilbake på asfaltgrunn. Vi takset ut på rullebanen og påbegynte avgangen. Etter noen meter skrånet vi ut til venstre og havnet i gresset igjen. Atter en gang kom tilskuere løpende og tilbød "manpower". Ute på rullebanen startet avgangsforsøk nummer to, og like etter tok vi av på bane 30. "Tilfeldige" svinger Vi steg rett frem og flatet ut i 2000 fot. Jeg så det velkjente Olavsgård hotell under oss i det vi begynte sving mot Oslo. Motorduren var vesentlig sterkere nå, men jeg hørte radiosambandet overraskende bra. Likevel må det sies at følelsen av å være i friluft var meget tilstedeværende. Vi fulgte E6 til vi var rett øst for Stovner. Der gjorde Jarle "tilfeldigvis" noen 360 graders svinger over det som liknet mistenkelig på hans eget hjem. Ikke uventet kunne jeg faktisk observere min egen bil parkert utenfor. 5

7 På "base" for landing på Kjeller "Ukontrollert" over Oslo Ikke lenge etter passerte vi rapporteringspunktet Lutvann, og Jarle byttet til Oslo frekvens MHz, som brukes til flyging under kontrollert luftrom over Oslo. Oslo TMA har nedre grense på 2500 fot i det aktuelle området, og i motsetning til i de gamle "Fornebu-tidene" da Fornebu kontrollsone gikk fra bakken og oppover over Oslo sentrum, kan man i dag fly "ukontrollert" over Oslo i 2000 fot. Ekebergsletta som nødlandingsplass Vi fortsatte øst for E6 med kurs for Ekebergsletta. Flygehøyden var fortsatt 2000 fot. Jeg hørte stadig sendinger fra annen trafikk, og to ganger observerte jeg andre fly i nærheten av oss. "Se og bli sett" er i høyeste grad det som betyr noe i dette området. Snart lå Ekebergsletta under oss, og jeg kunne ikke unngå å tenke på Helge Storflor som bare noen uker tidligere fikk motorstopp med en Cornell over Oslo sentrum og måtte nødlande på det store gressbelagte området. Når uhellet først er ute, er det jo en hensiktsmessig nødlandingsplass, men det var nok mange tanker som raste gjennom hodet hans før han satte flyet ned der. Vind i ansiktet Vi satte kursen vestover og passerte midt over Oslo sentrum. Fornebu kunne skimtes ute til venstre. Jeg prøvde å stikke hånden ut av cockpit og deretter hodet, og det var litt av et vindtrykk. I prinsippet det samme som ut av vinduet på en bil i fart, men mange hakk råere, sett i lys av at farten var en del høyere enn normale fartsgrenser på veiene, samt ikke minst det faktum at jeg satt 600 meter over Oslo sentrum og ikke på en av veiene jeg kunne skimte langt der nede. Tilbake til Kjeller Vi svingte nordover, og Holmenkollen lå majestetisk ute til venstre. Kursen gikk mot rapporteringspunktet Ullevålsæter og deretter rett mot Kjeller. Frekvensen ble satt tilbake til MHz, og da vi nærmet oss rullebanen, tok Jarle flyet ned til 1500 fot, som er høyden for landingsrunden på Kjeller. Vi entret "left downwind" til bane 30 og gjorde en normal innflyging og landing. "Alle gode ting er tre" Da Jarle etter landing skulle snu for å takse tilbake på rullebanen, havnet vi ut i gresset igjen. I motsetning til før vi tok av, trengte vi denne gangen ikke noe ekstra "man-power". Ved hjelp av motorkraften klarte Jarle å snu flyet og takse ut på en av takse-banene. Der hoppet jeg ut av flyet og gikk ved siden for å trå til hvis taksingen skulle by på problemer, men Jarle manøvrerte fint tilbake til parkeringsplassen. Mine første 35 minutter i åpen cockpit var gjennomført. Oppsummering Foruten å ha vært med på en fantastisk fin flytur i strålende vær, vil jeg spesielt huske turen i Tiger Moth for to ting: Åpen cockpit og "mangel" på halehjul. Jeg har vært heldig å få oppleve flyturer i svært mange forskjellige luftfartøy, men aldri tidligere i ett med åpen cockpit. Det som jeg kanskje var mest spent på før turen, var hvordan radiotelefonien eventuelt ville bli hemmet av støy og andre distraksjoner i forbindelse med den åpne cockpiten. Jeg erfarte at dette ikke er noe stort problem i Tiger Moth, selv om det helt klart genereres mer støy enn i en "normal" cockpit. Det er likevel noe man må "ha i bakhodet", og man skal heller ikke undervurdere distraksjonsfaktoren det er å ha "vinden rett i ansiktet". Når det gjelder dette med "mangel" på halehjul, så var jeg faktisk ikke klar over at Tiger Moth hadde denne "mangelen" før den aktuelle julilørdagen. Denne faktoren gjorde i seg selv flyturen til en meget spesiell opplevelse. Det er jo ikke vanlig verken for flygeledere eller flygere å erfare at luftfartøy triller ut i gresset under operasjoner på bakken. Dette må man imidlertid absolutt "ha i bakhodet" når det opereres med Tiger Moth. Jeg har hørt rykter om at det går an å kjøpe en tur i Tiger Moth for eksempel i forbindelse med utdrikningslag. Så hvis nettopp du skal gifte deg i nærmeste framtid, så bør du håpe at dine gale venner er flyinteressert og velger "det rette". Mangel på halehjul i fokus 6 FLYGELEDEREN 3/03

8 Samling for tillitsvalgte oktober "Så ønsker vi alle velkommen til en hyggelig, interessant og særdeles viktig høstsamling for våre tillitsvalgte " Slik lød ordene i innkallingsbrevet fra formann Rolf Skrede, og slik ble det Av Frode Storbukås Årets samling for de tillitsvalgte ble holdt på Quality Airport Hotell Jessheim, like ved Gardermoen. Hotellet bød seg frem fra sin beste side da de tillitsvalgte og styret gjorde sin ankomst. Badet i nydelig solskinn og kald og klar høstluft var det ganske så deilig å legge jobben bak seg, og i stedet kunne se frem til en samling med bekjente og venner, god mat og sosialt samvær. I tillegg var det vel en del som så frem til å få en oppdatering og litt informasjon om hva som foregår i bedriften og i fagforeningen, og spesielt Take off 05 Åpning av samlingen Etter en rask presentasjon av de tilstedeværende åpnet vår etter hvert så kjente formann Rolf Skrede samlingen med en gjennomgang av programmet for oppholdet og en redegjøring for situasjonen i Avinor og NFF. Ikke uventet var det Take Off 05 som tok store deler av dette, spesielt ble det snakket en del om delprosjekt 1, styringsmodellen og flysikringsdivisjonen som vi lenge har jobbet for og har store forhåpninger til. Hvem som skal tiltre stillingen som direktør er en aktuell sak; skal vedkommende ha flygelederbakgrunn eller ikke? Anne Grette, et navn de fleste av oss hadde hørt i forbindelse med Take off 05, men aldri møtt, skulle senere på dagen informere spesielt om delprosjekt 1, styringsmodell for Avinor. Også delprosjekt 7, Avgang Landing og Delprosjekt 8 Underveistjenester samt arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere ble kort presentert for de tillitsvalgte. Rolf gjorde det klart at akkurat denne samlingen var en særdeles viktig samling for de tillitsvalgte, og at vi stod foran store utfordringer og store forandringer i den nærmeste fremtid. NFFs innstilling blant annet til delprosjekt 7 og 8 vil være å utsette begge prosjektene for å utrede disse nøye, og se om de lar seg gjennomføre. Middag og barbesøk Anne Grette (bildet) hadde i løpet av ettermiddagen gjort et veldig godt inntrykk på NFF og de tillitsvalgte gjennom sin redegjøring for FLYGELEDEREN 3/03 styringsmodellen og delprosjekt 1, men når klokka ble både halv åtte og kvart på åtte, og vi fortsatt løste gruppeoppgaver relatert til organiseringen av flysikringsdivisjonen så levde hun en stund farlig nær kanten. Middagen er noe av det viktigste på en NFF samling, man tuller ikke med den Heldigvis reddet hun seg trygt inn, alle kom tidsnok til middagen, noen rakk til og med et barbesøk før middagen. Anne Grette var selvfølgelig invitert til å delta under middagen, og vi satte stor pris på hennes besøk under samlingen. Etter middagen fortsetter selvfølgelig det sosiale samværet ut i de lange nattetimer. Dag 2 Dag nr.2 på NFFs samlinger er alltid interessant. Noen klarer å være "Helt om dagen, helt om kvelden" mens noen går på en smell og er litt mer " Opp som en løve, ned som en fell" Sistnevnte kategori gjemmer seg som regel på bakerste benk, men dessverre gikk det ikke an å få verken bilde eller kommentar fra noen av sistnevnte kategori. Først på dagsordenen var Knut Riis, opplæringsansvarlig på Gardermoen som redegjorde for prosjekt 6 i Take off 05; opplæring, deriblant Avinors nye fremtidsvisjon for opplæring og opprettelsen av en sentral kompetanseenhet. Etter pausen kom Frode Mo på banen med prosjekt 8 og underveistjenester, dette var en av sakene som skapte størst aktivitet i salen. Her ble det bl.a. diskutert forhold som vil påvirke antall sektorer i fremtiden, antall kontrollsentraler og beliggenheten av disse. Uten tvil har NFF en stor oppgave i å prøve å påvirke de beslutninger som vil bli tatt, slik at disse vil bli gjort til beste for flysikkerheten og til beste for medlemmene. Randis Time Uoffisielt omdøpt fra "Randis halvtime" ble en av de første timene etter lunch omdøpt til "Randis time" da vi fikk besøk av Administrerende Direktør Randi Flesland. Her ble det naturlig nok snakket masse om Take off 05 og de forskjellige delprosjektene. Blant annet sa Randi det at intensjonen med sparepakken er å ta i så det holder på første forsøk, slik at vi ikke havner i en situasjon der vi må kutte over flere omganger og dermed øke usikkerheten i bedriften for hver gang. Randi gikk også gjennom en pilotundersøkelse som viste hvor fornøyd brukerne var med tjenesten vår. Der kom ACC tjenesten ut best og AFIS dårligst. Avslutning og avreise Foredragsholdere på siste dagen har alltid den hardeste jobben, Ole Petter Giving hadde en tung start, men klarte etter hvert å vekke forsamlingen og holdt et veldig bra innlegg om overgangen fra forvaltningsbedrift til aksjeselskap. Etter Rolf og oppsummering er det kun avreise som gjenstår. Noen har vært heldige å få tidlig fly, andre må vente litt. Det har vært en bra samling i år også, eneste vi har grunn til å være misfornøyd med er det faktum at vi gikk glipp av "Boks-trikset" til Per Vatn fra Oslo ACC, men om det blir en samling i november så er jeg sikker på at han tar den "On Request".. F.v. nybakt medlem i det sentrale arbeidsmiljøutvalget Sverre I Elsbak, Thomas Hammerseth og Anette Folkestad. Ole Petter Giving og Per Vatn. 7

9 Ikke spesielt dyrt å fly i Norge Norge ligger under gjennomsnittet når det gjelder kostnader i underveisfasen, viser årsrapporten for 2002 fra Eurocontrols Performance Review Commission (PRC). Her sammenlignes de enkelte tjenesteleverandørene i de europeiske land. Av Magne Jerpstad Tjenesteleverandørenes ytelser måles på fire områder: sikkerhet, forsinkelser, kosteffektivitet og flygeeffektivitet (Flight Efficiency). Sikkerhet Tre ulykker de siste tre år der ATC var en faktor, har medført at flere tiltak er satt i verk, bl.a. AGAS og Action Plan for the Prevention of RWY Incursion. Eurocontrol har fastsatt at øvre grense for antall ulykker der ATM er en faktor, skal være på 0,623 ulykker per år. PRC sier dette nå bør revurderes, da det kan være vanskelig å fastholde en slik målsetting rent politisk. I tillegg til ulykker er rapporterte hendelser en indikator på sikkerheten. Antall rapporter bør være høyt for å få på bordet alle potensielle farer slik at risikoen kan reduseres. Antall AIRPROX (nærpasseringer, definert av ICAO) og antall brudd på atskillelsesminima er en indikator på utviklingen når det gjelder sikkerhet. Fortsatt har mange land en så utilfredsstillende rapportering at PRC mener det er umulig å si om sikkerheten er forbedret eller er blitt redusert. PRC etterlyser en raskere oppfylling av standarden i ESARR 2, deriblant en oppdatering av lovverket slik at et nonpunitivt rapporteringssystem skal kunne fungere. Forsinkelser Forsinkelsene har gått ned. Sommeren 2002 utgjorde forsinkelse på grunn av flytkontroll (ATFM) 1,8 minutter per flyging, mens målsettingen var 2,5 minutter. Forsinkelsene ble redusert med 42 % fra Mye av dette skyldes innføringen av redusert vertikalatskillelse (RVSM) over FL290. Trafikknedgangen på 1,9 % i antall flyginger og 1,4 % i fløyet distanse medvirket selvsagt også i samme retning. I 2002 medførte flyttingen av London ACC til Swanwick betydelige forsinkelser. Kosteffektivitet Kostnadene måles i unit rate. Kostbasen for underveisavgifter per tjenesteenhet (service unit). For å beregne en tje-nesteenhet går man ut fra storsirkeltrekket mellom avgangsplass og destinasjon fratrukket 20 km i hver ende delt på 100. Dette ganges med kvadratroten av maks takeoff-vekt i tonn delt på 50. F.eks. et fly på 50 tonn takeoff-vekt mellom Tromsø og Gardermoen bruker ca. 10,7 tjenesteenheter. Den totale underveisavgiften blir da ca kr. Avgiften innkreves i euro av CRCO i Brussel. Etter flere år med bedret kosteffektivitet i Europa, økte kostnadene i 2002 med 3 %, sett bort fra inflasjon. PRC mener tjenesteleverandørene bør planlegge underveisavgiftene på lengre sikt, ikke bare for neste år, og det bør foregå en tettere dialog mellom tjenesteleverandører og luftromsbrukere. PRC sammenligner de enkelte land når det gjelder kosteffektivitet i underveisfasen. Se tabell nedenfor. Flygeeffektivitet Innføring av RVSM har gitt et redusert drivstofforbruk på oppimot 2 %, som tilsvarer flyginger i europeisk luftrom. 43 % av drivstofforbruket foregår i stignings- og nedstigningsfasen. Det er derfor mye å hente på å lage kortest mulig ruter også her. Sammenligning med USA PRC har publisert en egen rapport med sammenligning av en del utvalgte kontrollsentraler i Europa og USA. Barcelona, London, Karlsruhe, Reims, Roma og Maastricht er sammenlignet med Indianapolis, Albuquerque og Cleveland. I følge rapporten er det ikke forskjell på sikkerhetsnivået i USA og Europa. Forsinkelser er det ikke mulig å sammenligne direkte, da USA ikke på samme måte som i Europa har et system der fly må vente på bakken. I USA er det slik at den enkelte flyging rerutes istedenfor å vente på bakken, det gir mer flytid, og en lavere kost- Tabell fra Performance Review Report for FLYGELEDEREN 3/03

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. desember 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk En flyging fra A til Å En studie i radiobruk Turen vi skal fly FPL-LNDAY-VG -C172/L-SD/C -ENDU1500 -N0100VFR SØRREISA TOVIK SKARSTAD TYSFJORD LEIRFJORDEN VÅGØY -ENBO0145 ENEV - ) (Slik ser en reiseplan

Detaljer

RAPPORT. Flygeforhold: VMC

RAPPORT. Flygeforhold: VMC RAPPORT Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 RAP: 05/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 8. februar 2000 Luftfartøy -type og reg.: Brditschka HB-21-2400, SE-TUM og Piper Cherokee Archer II PA-28-181,

Detaljer

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN Nå er det tid for halehjul. Klubben har inngått leieavtale med Ola Nordgaard om leie av cuben hans (den gule som står i midtgangen i hangaren). Klubben har pr i dag en halehjuls

Detaljer

Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC

Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC NLF konferanse lørdag, den 9. november 2013 Behovsfase Konseptfase Design Implementering Driftetting Hvorfor gjør Avinor

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 SL RAP: 1/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2004 Dette rapportutkastet er en foreløpig fremstilling av

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB AVTALE VEDRØRENDE Aktiviteter ved ENJB MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN AS AVINOR TORP KONTROLLTÅRN Per Erik Bakke Flyplass-sjef ENTO Svein Helge Eliassen Sjefflygeleder OG Luftfartsaktøren:

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. november 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 38/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 11. november 1999 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 172, LN-NFW -fabr. år: 1978 -motor: Lycoming 0-320-H2AD

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

IFR fraseologi S2 Tower

IFR fraseologi S2 Tower VATSIM Scandinavia Norway FIR IFR fraseologi S2 Tower Dokument laget for S2 studenter Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR January 2009, updated December 2013 FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Avgitt mai 2011 RAPPORT SL 2011/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Litt om Mikroflyging I utlandet

Litt om Mikroflyging I utlandet Litt om Mikroflyging I utlandet Av Finn Hugo Zahl LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED Det kreves radiokommunikasjonsutstyr, og flytelefonisertifikat uten begrensninger hvis du skal

Detaljer

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1 INFORMASJON TIL OMBORDVÆRENDE PERSONER: Fartøysjefen skal sørge for at besetningsmedlemmer og passasjerer er gjort kjent med plassering og bruk av: Sikkerhetsbelter Nødutganger Redningsvester, hvis medføring

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon : 63 89 63 00 Faks : 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post:post@aibn.no Avgitt dato: 28.11.2005 SL Rapport: 42/2005 Denne

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

BULLETIN IGA PROG 281200-282100 ENSV FIR COASTAL AND FJORD AREAS HARDANGERFJORDEN TO STAD: VMC

BULLETIN IGA PROG 281200-282100 ENSV FIR COASTAL AND FJORD AREAS HARDANGERFJORDEN TO STAD: VMC BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 23/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 14. september 1999 Luftfartøy -type og reg.: Piper PA-28RT-201, LN-BGZ -motor: Continental TSIO-360-FB Radiokallesignal:

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

REMOTE TOWERS. Jan Østby, Avinor AVINOR AIR NAVIGATION SERVICES

REMOTE TOWERS. Jan Østby, Avinor AVINOR AIR NAVIGATION SERVICES REMOTE TOWERS Jan Østby, Avinor NØKKELTALL Ansvar for passasjerer reiser 50millioner gjennom våre lufthavner hvert år 831 000 flybevegelser hvert år 323 000 pasientreiser med rutefly hvert år NØKKELTALL

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Avgitt oktober 2009 RAPPORT SL 2009/24 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør Droner, utfordringer og regelverk Bente Heggedal flyoperativ inspektør . AIC 19/15- Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner Det har vært rapportert inn gjentatte nærpasseringer mellom ubemannede

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200

Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200 Hvem er jeg? Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200 timer Formann Møre Flyklubb Flygesjef Sandefjord

Detaljer

Risikohåndtering i norsk luftfart

Risikohåndtering i norsk luftfart Risikohåndtering i norsk luftfart Sjøoffiserkonferansen 2015 Aslak Kjølstad Sjefingeniør flysikring Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge

Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge Workshop ved: Jan E. Mossin Erwin Langejan Arild Rasmussen Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2015

Periodisk Flygetrening 2015 Periodisk Flygetrening 2015 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN:

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1 PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1. Bestemme rute for flyturen 2. Alternativ flyplass 3. Væreopplysninger for ruten, destinasjonen og alternativ flyplass 4. Sjekke NOTAM 5. Lage en operasjonell navigasjonsplan

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge 1. Formål Disse bestemmelsene er fastsatt med grunnlag i konsesjonsvilkårenes 6 i konsesjon gitt 19.11.2004 og Samferdselsdepartementets vedtak

Detaljer

RAPPORT FAKTISKE OPPLYSNINGER. SL Rapport: 2007/21

RAPPORT FAKTISKE OPPLYSNINGER. SL Rapport: 2007/21 RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 22.05.2007 SL Rapport: 2007/21 Denne

Detaljer

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM). RAPPORT Postboks 213, 2001 LILLESTRØM Telefon: 64 84 57 60 RAP: 40/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 07.08.2000 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 177RG, LN-ALR -fabr. år: 1977 -motor: Textron Lycoming

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

Fant fly ved flymuseum

Fant fly ved flymuseum Fant fly ved flymuseum Av Kjetil S. Grønnestad 05.06.2012 14:07 Når det tyske sjøflyet Heinkel He-115 heves opp fra Hafrsfjord, får Flyhistorisk Museum på Sola verdens eneste gjenværende fly av sitt slag.

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24. september 2003 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC

Detaljer

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 30.08.2007 SL Rapport: 2007/27 Denne

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

VFR Manual for S2 - TWR Norsk versjon Made by: Sebastian Rekdal Chief of Training Norway Updated: 2015-01-01 January 01, 2014

VFR Manual for S2 - TWR Norsk versjon Made by: Sebastian Rekdal Chief of Training Norway Updated: 2015-01-01 January 01, 2014 VFR Manual for S2 - TWR Norsk versjon Made by: Sebastian Rekdal Chief of Training Norway Updated: 2015-01-01 January 01, 2014 Side 1 av 14 Innhold 1 Kapittel 1. Generelt... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Takk til...

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 37/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 23.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 37/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 23. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 37/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 23. august 2005 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

Norske flysikkerhetsresultater

Norske flysikkerhetsresultater Norske flysikkerhetsresultater - og sikkerhetsmål i et SSP Eirik Svare Analyseavdelingen Luftfartstilsynet T: +7 75 58 50 00 F: +7 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 8001 BODØ Besøksadresse:

Detaljer

Moderne kremasjoner i Norge

Moderne kremasjoner i Norge Moderne kremasjoner i Norge Krematoriedrift i Norge Bergen Ligbrændeforening ble stiftet i 1898. Det første krematoriet i Norge ble bygget i 1907 på Møllendal i Bergen. Det var få kremeringer i Bergen

Detaljer

Luftromskrenkelser Airspace Infringement

Luftromskrenkelser Airspace Infringement Luftromskrenkelser Airspace Infringement 1 Luftromskrenkelser - Airspace Infringement 1.Hva er et safety initiative 2.Hva er Luftromskrenkelser? 3.Hvor skjer Luftromskrenkelser i vårt ansvarsområde? 4.Hva

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS - Utkast ny forskrift for regulering av flygning

Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS - Utkast ny forskrift for regulering av flygning Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 15/01232-6 11.04.2015 Deres ref. Deres dato: 21.01.2015 Vår saksbehandler: Leif Johansen Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS -

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luftrom Luftromsendring og Luftromskrenkelser flynytt 1 2010 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luftrom Luftromsendring og Luftromskrenkelser flynytt 1 2010 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luftrom Luftromsendring og Luftromskrenkelser flynytt 1 2010 1 Dette bilaget til Flynytt er en oppfølging av bilaget til Flynytt nr 2/2010, «Flyging i kontrollert luftrom.» Som flyger

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

S/U-BULLETENG 2 15 Teorikunnskap rett hjem til deg. Flyvettreglene Alt om reiseplan

S/U-BULLETENG 2 15 Teorikunnskap rett hjem til deg. Flyvettreglene Alt om reiseplan S/U-BULLETENG 2 15 Teorikunnskap rett hjem til deg Flyvettreglene Alt om reiseplan Sikkerhets- og utdanningskomiteen Motorflyseksjonen Hei igjen, og vel overstått påske! Flysesongen er endelig over oss

Detaljer

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY!

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! V F R VFR INNLEDNING Når man sitter online som tårnflygeleder på VATSIM

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Avinor Norway ACC har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY!

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg vil i dette dokumentet komme med noen eksempler for IFR fraseologi

Detaljer

VFR Manual for Gardermoen

VFR Manual for Gardermoen VFR Manual for Gardermoen Made by Sebastian Rekdal, Chief of Training Norway Published August 2014 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! INTRO INNLEDNING Jeg vil i dette dokumentet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Flyplasshåndbok Lunde Flyplass, Nome ENLU

Flyplasshåndbok Lunde Flyplass, Nome ENLU Side 1 Flyplasshåndbok Lunde Flyplass, Nome ENLU Lunde Flyplass, Nome (ENLU) er en gresstripe som ligger i Lunde ved Telemarkskanalen i Nome kommune, ca. 15NM vest-nordvest for Skien Flyplass. Dette dokumentet

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2002 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK Trafikksikkerhetseffekter av streknings-atk (SATK) Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK 3-4 juni 2015 Arild Ragnøy, Vegdirektoratet, Norge Streknings-ATK. Slik virker det 02.06.2015 19. Trafikksikkerhetseffekter

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Vilkår og betingelser Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registrert ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE NORDØST AV STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN 08. JUNI 2005 MED LUFTTRANSPORT LTR31 OG WIDERØES WIF845

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE NORDØST AV STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN 08. JUNI 2005 MED LUFTTRANSPORT LTR31 OG WIDERØES WIF845 Avgitt mars 2009 RAPPORT SL 2009/05 RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE NORDØST AV STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN 08. JUNI 2005 MED LUFTTRANSPORT LTR31 OG WIDERØES WIF845 Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

Øving 4 Brukergrensesnitt

Øving 4 Brukergrensesnitt Øving 4 Brukergrensesnitt 1. Fleksible flybillettbestillingssystem Dagens flybillettbestillingssystem på nett gjør det enkelt for det gjennomsnittlige mennesket å bestille reiser selv. Slike systemet fungerer

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2005 ÅRGANG 33. Mangler 70 SIDE 10-11. Flesland feiret SIDE 21-26. Siste stikk fra Hillgaar SIDE 40-41. Nedtur for Avinor SIDE 4-8

NR. 3 OKTOBER 2005 ÅRGANG 33. Mangler 70 SIDE 10-11. Flesland feiret SIDE 21-26. Siste stikk fra Hillgaar SIDE 40-41. Nedtur for Avinor SIDE 4-8 NR. 3 OKTOBER 2005 ÅRGANG 33 Mangler 70 SIDE 10-11 Flesland feiret SIDE 21-26 Siste stikk fra Hillgaar SIDE 40-41 Nedtur for Avinor SIDE 4-8 SIDE 10-11 SIDE 21-26 SIDE 40-41 NR. OKTOBER 2005 ÅRGANG 33

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Avgitt juni 2009 RAPPORT SL 2009/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET HEFTE NR. 7 Junker Ju 52 Olve Dybvig Innhold Innledning Junker Ju 52 i Luftforsvaret Farger - Merking - Koder Profiler Liste over fly Bilder Kilder Forsidebilde: Ju

Detaljer

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr.

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr. KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING DEL 1 1 Del 1 Oppgave 1 20 Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr Oppgave 2 1 Du skal gå tur rundt et område

Detaljer

Dag 1, fredag 20. april 2007

Dag 1, fredag 20. april 2007 20. - 23. april 2007 Etter vel tre og en halv times flytur får vi den gode følelsen av å plante våre ben på sydelige breddegrader - Marbella! Spanias svar på Frankrikes St. Tropez. I Marbella er det varmere

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer