OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:"

Transkript

1 Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim foreslår Gro Harlem Brundland. Begrunnelsen: She s not much of an explorer, but her face might give passengers an incentive to turn off their mobile telephones and put out their sigarettes. Stort luftrom på Gardermoen Luftrommet heter det, Clarion Hotels nye konferansesal på Sør- Gardermoen, i følge Clarion landets største på 1008 kvm og med plass til 1300 mennesker. Ønsketurnus Ønsketurnus som brukes i helsevesenet og også i lufttrafikktjenesten i Sverige, ligger inne som en mulighet i GAT Turnus. Hørt på frekvensen Request descend already now. We are too heavy due to all this direct routing. Fra Avdelingen for logoer som ligner NORWAY FIR 27. november blir det bare én flygeinformasjonsregion over Norge, Norway FIR. I tillegg opprettholdes Bodø Oceanic FIR over havområdene vestover til 0-graden. De enkelte kontrollsentralers ansvarsområde skal benevnes AOR Area of Responsibility. SAS flytter til India 70 mill. danske kroner i året regner SAS med å spare på å legge billettavregningen til India. Dermed forsvinner 170 stillinger fra SAS i Danmark. Noe for Avinor også? RaADS på markedet Radarfremviserutstyret RaADS som er utviklet i Røyken, markedsføres nå av det danske firmaet Terma. RaADS selges i tre varianter TERADS TWR radarsystem for mindre og mellomstore tårn, TERADS BACKUP som backupsystem for kontrollsentraler og innflygingskontrollenheter og TERADS RADS som integrert radar- og ADS-fremvisersystem. Flyttingen av Tilsynet bør risikoanalyseres Flyttingen av Luftfartstilsynet til Bodø bør underlegges en risikoanalyse for å vise at flyttingen ikke vil senke prestasjonsnivået eller ødelegge tilsynssystemet, sier Eurocontrol etter et revisjonsbesøk som nylig er gjennomført. Ellers får Tilsynet ros for at det kort tid etter opprettelsen i 1999 fremstår som en robust og moden organisasjon. Sitatet Dette er ikke den beste av rapportene. Arnstein Hansen s vurdering av rapporten fra DP 07 i forhold til de seks tidligere utredninger om antall kontrollsentraler. OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

2 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION På tur med Tiger Moth side 4 FLYGELEDEREN Nr. 3 November 2003 Samling for tillitsvalgte side 7 Performance Review Commission side 8 Studiebesøk i Malmö, Langen og Swanwick side 10 Enmannsbetjening i Finland side 14 Solakonferansen 2003 side 16 Nytt nettsted side 20 Mobiltelefoner en akseptert sikkerhetsrisiko? side 21 Hillgaar: Lufttrafikktjenesten i det nye NATO side 22 Hillgaar: Landhandel side år siden Namsos-ulykken side 28

3 Tragikomedie Det har vært en trend i Europa med færre kontrollsentraler. Take-off-05-prosjektet viser til at ved å redusere antall kontrollsentraler vil man spare store investeringer når neste generasjon utstyr skal anskaffes, altså når Natcon skal skiftes ut. Felles for de land som gjennomfører endringer er at de bruker lang tid og planlegger nøye. Vi har mange verdensmestre her i landet, nå er ambisjonen åpenbart å bli verdensmester i rask nedleggelse av kontrollsentraler. Men man har et forklaringsproblem når man samtidig har en visjon om å være ledende på sikkerhet. Delprosjekt 7 "underveistjenesten", ble satt ned utelukkende bestående av personer uten bakgrunn fra det fagområdet gruppen ble satt til å vurdere. Prosjektgruppens første forslag til sektorisering fremkalte en god latter hos enkelte, men det er noe tragisk oppi det hele når det må brukes tid og krefter på å argumentere imot noe som personer med faglig innsikt umiddelbart ser ikke har livets rett. Først helt på tampen av arbeidet i gruppen, da man slik NFF hadde foreslått, sendte fire operative flygeledere til Brussel for i samarbeid med Eurocontrol å gjennomgå gruppens skrivebordsteorier, fikk man lagt død noen av gruppens mest utopiske ideer. Gruppens hypotese om å redusere antall sektorer fra 14 til 9 10 endte opp med et forslag om tolv. Det viser seg også at forslaget til ny sektorisering er påfallende likt dagens sektorinndelinger. Det er kanskje ikke så dumt det som har vært gjort opp gjennom årene. Betegnende nok fikk en av de nye sektorene benevnelsen sektor SOBER. Det er mye god erkjennelse i Eurocontrols rettesnor i strategien ATM 2000+, at evolusjon er bedre enn revolusjon. Spørsmålet fra NFF om å få se tallene fra analysefasen for å kontrollregne dem, ble avfeid med «Det er jeg som kontrollregner» fra prosjektleder Anne Grette. Det viser seg i ettertid at antall stillinger ved Oslo APP var regnet to ganger. Innsparingspotensialet på 84 flygelederstillinger ble til 37. Heller ikke denne gang ble bakgrunnsmaterialet lagt fram slik at det kan kontrollregnes. Det er en klassiker i omstillingsprosesser at vedtak blir forsøkt presset gjennom uten at ledelsen gir fra seg informasjon til de ansatte, noe som ofte skaper opprør blant de ansatte, blir det hevdet. Typisk for topptunge prosesser som take-off-05 er at de foregår svært raskt, et annet kjennetegn er at kvaliteten på gjennomføringen ikke er god. Ved gode omstillingsprosesser har man folk med seg. Omstillinger i et så sikkerhetskritisk område som lufttrafikktjenesten krever en viss grad av forståelse og deltakelse blant de ansatte. Det beste er å ha en deltakende prosess, der de ansatte selv er med i planleggingsfasen. Skal man ha troverdighet, må man spille på lag med organisasjonene. Å trumfe gjennom løsninger som av de ansatte omfattes som falskspill, vil møte stor motstand og bli vanskelig å gjennomføre. Antall kontrollsentraler har vært utredet seks ganger før. Prosjektleder Anne Grette uttalte at en har vært verdensmester i tilløp uten hopp. Skal man hoppe, gjelder det å treffe planken, og man bør forsikre seg om at det ikke er en avgrunn man hopper ut i. 2 Norsk Flygelederforening (NFF) Norwegian Air Traffic Controllers Association Postadresse: Postboks 141, 1330 FORNEBU Telefon: Telefaks: E-post: NFFs styre: Formann Rolf Skrede 1. viseformann Åge Røde 2. viseformann Thomas H. Overdale Sekretær Anette Folkestad Kasserer Tom-Snorre Skaret 1. styremedlem Stein Johnsen 2. styremedlem Bjarne Ljosland 1. vararepresentant Frode Nilssen Bøe 2. vararepresentant Jonny Johansen Faglig utvalg: Thomas Overdale, leder, HQ Jonny Johansen, Andøya Halvar Myrseth, Tromsø TWR/APP Johan Steinkjer, Værnes TWR/APP Fred Arild Norum, Gardermoen TWR Christian Berge, Stavanger ATCC FLYGELEDEREN Ansvarlig redaktør: Magne Jerpstad I redaksjonen: Terje Nonstad, John Raaness, Terje Dahlseng Eide, Truls Iversen, Robert Gjønnes. Tegner: Amund Hagen, Innlegg, tips om stoff og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: FLYGELEDEREN v/magne Jerpstad Torpbakken 31, 7563 Malvik E-postadresse: Trykk: Offset-Trykk Trondheim AS Redaksjonen avsluttet 10. november 2003 Forsidebilde fra simulatoren i nytt tårn og sikringsbygg på Værnes Foto: Terje Nonstad. ISSN For 10 år siden: Det virker ikke som om Luftfartsverkets ledelse er spesielt opptatt av forbedringstiltak. I stedet gjentas det, nærmest som en besvergelse, at sikkerhetsnivået er høyt. Samtidig fokuseres det sterkt på økonomi, i alle fall når det gjelder de ledd i organisasjonen som produserer det brukerne betaler for. Søkelyset er tydeligvis ikke like skarpt mot det utall av nye administrative ledd som er skapt, ikke minst i "miniregionene". ( ) Den overordnede ledelse burde være en pådriver i spørsmål som handler om sikkerhet, kvalitet og effektivitet. I stedet har man brukt mer av sin energi på å imøtegå faglig velfunderte argumenter, fremfor å gå inn i reelle diskusjoner og vurderinger av de presserende problemer lufttrafikktjenesten strir med. Leder i FLYGELEDEREN nr. 4, oktober 1993 FLYGELEDEREN 3/03

4 Formannen har ordet: AVINOR I ØKONOMISKE PROBLEMER HVA MED FLYSIKKERHETEN? Av Rolf Skrede Styret i Avinor vedtok den 18. september 2003 å etablere en flysikringsdivisjon som omfatter både TWR/APP og ACC. Vedtaket skjedde på grunnlag av en anbefaling fra administrasjonen med full støtte fra NFF. Alternativet var at TWR/APP fortsatt skulle tilhøre lufthavnene og således være med på å opprettholde eksistensgrunnlaget for dagens regionmodell. NFF har hele tiden vært kritisk til regionsinndelingen, og avviklingen oppfattes som et første skritt i riktig retning. Vedtaket om å etablere en flysikringsdivisjon innebærer blant annet at det legges til rette for en ny organisasjon med klare ansvarsforhold. Dette er meget viktig for NFFs medlemmer. FLYGELEDEREN 3/03 NFF har det siste året registrert en positiv utvikling når det gjelder forholdet til Avinors toppledelse, spesielt i spørsmål relatert til flysikkerhet. Dette har skapt et godt samarbeidsklima og et meget godt utgangspunkt for den videre prosess. Den 5. november ble rapporten fra Take-Off 05 offentliggjort. NFF oppfatter denne rapporten som et innspill i den viktige prosessen som har som utgangspunkt å forbedre Avinors økonomiske resultat, samtidig som flysikkerheten ivaretas noe som er en meget stor utfordring. I forhold til det utredningsarbeidet som så langt er gjennomført, har NFF valgt å prioritere og rette sine innspill mot delprosjekt 7 (DP07) og delprosjekt 8 (DP08); Underveistjenester og Avgang/Landing. Det har vært en forutsetning at konklusjonene fra DP07 og DP08 ikke blir gjenstand for styrevedtak i desember, men blir overlatt til flysikringsdivisjonen. En logisk plassering av ansvarsforhold er en forutsetning for de ansattes aksept og tillit til prosjektet. Et spesielt kontroversielt tema er prosjektets vurdering av antallet kontrollsentraler. Det er relativt åpenbart at den eksisterende lokalisering ikke ville blitt valgt dersom en startet med blanke ark. Viktige forhold både tekniske og operative tilsier likevel at dagens løsning slett ikke er til hinder for effektivisering og kostnadsreduksjoner uten at det går ut over flysikkerheten på kort eller lang sikt. NFF mener at et eventuelt vedtak om nedleggelse av kontrollsentraler ikke kan fattes før det er gjennomført særdeles grundige utredninger og omfattende konsekvensanalyser, inkludert relevante risikovurderinger. Prosjekt Take-Off 05 har dessverre ikke hatt tilstrekkelig tid og ressurser til å foreta slike grundige analyser. NFF registrerer at prosjekt Take- Off 05 ikke har vært i stand til å finne et komplett alternativ til dagens løsning. Prosjektet har valgt å foreslå en delvis utsettelse av avgjørelsen om antallet kontrollsentraler. Imidlertid har prosjekt Take-Off 05 levert et oppsiktsvekkende forslag vedrørende fremtidig organisering og lokalisering av kontrollansvar for Trondheim og Bodø FIR, basert på en svært risikabel teknisk løsning. For å unngå at viktige beslutninger som vil få direkte eller indirekte konsekvenser for flysikkerheten tas på sviktende grunnlag, vil NFF fremme følgende anbefaling for Avinors administrasjon: Oppfølging av rapporten fra Take- Off 05, delprosjekt 07 og 08, skal foretas i regi av flysikringsdivisjonen. Målsettingen er at flysikkerheten opprettholdes eller forbedres. En slik håndtering av DP07 og DP08 innebærer dessuten at samme ledelse vil bli tillagt ansvar for både å ta de vanskelige beslutningene og den etterfølgende implementering. En logisk plassering av ansvarsforhold er nemlig en forutsetning for de ansattes aksept og tillit til prosjektet. Og det er vel ikke uten betydning..? 3

5 Radiokommunikasjon i en Tiger Moth Bruk av radiotelefoni forutsetter naturlig nok at luftfartøy har nødvendig radioutstyr, at utstyret virker tilfredsstillende og at omgivelsene i cockpit er av en slik art at bruken av radiotelefoni ikke hemmes av støy og andre distraksjoner. Det siste var noe av det jeg var mest spent på da jeg i sommer skulle ut på flytur i en Tiger Moth. Av Kent Sviggum En ny forskrift om flytelefoniprosedyrer, publisert som BSL G 5-1, trådde i kraft 1. februar Forskriften erstatter, og er i hovedsak en videreføring av, tidligere forskrift om flytelefoniprosedyrer (BSL H 1-1). Den er i det vesentlige fastsatt på grunnlag av relevante deler av ICAO Annex 10, Volume II, og inneholder de fleste fremgangsmåter som er aktuelle ved luftfartsstasjoners og luftfartøystasjoners bruk av radiotelefoni. Nå tror dere kanskje at jeg skal foreta en gjennomgang av BSL G 5-1, men det er ikke temaet denne gangen. Åpen cockpit Det var en lørdag i første halvdel av juli. Jeg kjørte til Kjeller flyplass sammen med en kamerat av meg, Jarle Mauritzen. Formålet var en flytur, men ikke hvilken som helst flytur. Jeg skulle nemlig få fly i en Tiger Moth, og det mest spesielle med det var at det ville bli min første flytur i åpen cockpit. Spenningen var stor da vi ankom flyplassen. Kjeller flyplass Kjeller er landets eldste flyplass (etablert i 1912) og også landets største småflyplass. Plassen eies av Luftforsvaret ved Luftforsvarets Forsyningskommando, og det er her alle større ettersyn på F16 utføres. Derfor får man ofte "gleden" av å overvære mindre show i forbindelse med testflyging. Årsaken til at jeg skriver "gleden" i anførselstegn, er at mange av innbyggerne rundt Kjeller er motstandere av den støyen som aktiviteten ved flyplassen skaper. Dette er en av faktorene som kan komme til å påvirke utviklingen av flyaktiviteten på Kjeller. Flyplassen er militær, så alle besøkende trenger PPR (Prior Permission Required) for å lande og parkere. Dette kan avtales med tårnet, som normalt er bemannet alle hverdager mellom klokken 08 og 16. Kjeller er en ukontrollert flyplass; det vil si at det ikke ytes flygekontrolltjeneste, men såkalt flygeinformasjonstjeneste. Frekvensen som benyttes er MHz. Walk around. Pilot Jarle Mauritzen gjør "walk around" Rullebanen på Kjeller har asfaltdekke og er 1357 meter lang og 30 meter bred. Rullebaneretningen er 12/30. Flyplassen har ikke belysning, og det er kun tillatt å benytte den i dagslys. "Touch-and-go" er forbudt. Det finnes ikke navigasjonshjelpe-midler for instrumentinnflyging. De to største flyklubbene i Norge, Nedre Romerike flyklubb og Oslo flyveklubb, har tilhold på Kjeller. Strålende vær Den aktuelle julilørdagen var været strålende. Sola skinte fra en himmel med spredt skydekke, og temperaturen var mildt sagt upåklagelig. Vinden var ikke sterkere enn at den favoriserte en flytur i Tiger Moth. Det var som ventet aktivitet på flyplassen, både i luften og på bakken. Jeg la fort merke til det samme som jeg har registrert mange andre steder i landet; nemlig at flyklubbmiljøet består av langt mer enn bare selve flygingen. I klubbhuset til Nedre Romerike flyklubb var det yrende liv og stor stemning. Noen drev med planlegging av flyging, andre utvekslet erfaringer fra tidligere flyturer, mens en del ganske enkelt bare tok del i det gode sosiale samværet. Jarle tok meg med bort til drivstoffanlegget for å bestille slot-tider. Slot-tider på Kjeller Etter pålegg fra Luftfartstilsynet ble det innført en ordning med slot-tider på Kjeller fra 1. april Bakgrunnen for dette var at Luftfartstilsynet ønsket å legge restriksjoner på trafikken blant annet i påvente av innføring av spesielle rutiner for flyging i området rundt Kjeller. Slike rutiner er nå innført, og slot-systemet ble fjernet 15. september i år. Da jeg var på Kjeller i sommer, var systemet altså fortsatt i bruk. 4 FLYGELEDEREN 3/03

6 Etter å ha bestilt slot-tider gikk vi bort til det området på Kjeller der Veteranflygruppen holder til. Jarle er med i denne gruppen og syntes det var på sin plass med en liten omvisning. Veteranflygruppen Veteranflygruppen er en undergruppe av Nedre Romerike Flyklubb og har som formål å verne om veteranfly i Norge (da spesielt på Kjeller), samt bidra til at disse blir restaurert og holdt flygedyktige. I Nedre Romerike Flyklubb er ca. 50 av medlemme-ne engasjert i Veteranflygruppen, og mange av dem flyr også en eller flere av flyene som disponeres gjennom gruppen. Det finnes mange tilgjengelige veteranfly gjennom Veteranflygruppen, deriblant Army Cub (LN-ACL), Tiger Moth (LN-MAX) og Cornell (LN-BIF). Flyet som jeg skulle bli med i, var altså en Tiger Moth. Tiger Moth Korrekt typebetegnelse for denne flytypen er DH-82 Tiger Moth. Første eksemplar ble produsert så tidlig som i 1931, og per 2002 var det kun 2 flygedyktige igjen i Norge. Det ble i en periode på 1930-tallet faktisk produsert Tiger Moth på Kjeller, ved daværende Hærens flyvemaskinfabrikk. Et av disse flyene ble om morgenen 9. april 1940 fløyet ut fra Kjeller og over til Sverige. Dette flyet er nå kjøpt tilbake av Kjeller flyhistoriske forening (KFF) og er under restaurering. Målsetningen er å sette flyet tilbake i den stand det var da det ble bygget, og til dagens krav til luftdyktighet. FLYGELEDEREN 3/03 Tid for flytur Flyet som vi skulle ut med, var altså en Tiger Moth (produsert i 1941) med registreringsbokstaver LN-MAX. Det stod parkert ute på parkeringsplassen fordi det hadde vært fløyet tidligere på dagen. Det første jeg bare måtte legge merke til, var den åpne cockpiten. Ingen vinduer eller tak. Det var plass til to personer; flyger bak og passasjer foran. Så jeg skjønte at jeg ville få orkesterplassen. Det andre jeg merket meg var at flyet ikke hadde halehjul, men bare en slags fot der hjulet skulle vært. Jarle kunne raskt bekrefte at dette slett ikke var en mangel ved LN-MAX spesielt, men rett og slett slik flyet ble konstruert. Han la til at en naturlig følge av dette er at flyet kan være vanskelig å styre på bakken. Det skulle senere vise seg å være veldig riktig. Artikkelforfatteren på plass i "open cockpit" "Stilrett" skinnjakke Været var varmt den aktuelle julidagen, og Jarle fortalte at det ville være tilstrekkelig å ha på seg den flydressen jeg hadde fått låne. Selv om cockpiten på Tiger Moth er åpen, er det god skjerming for vinden så lenge man holder seg på plass i setet. Jeg valgte likevel å låne en "stilrett" skinnjakke i tillegg, men i følge Jarle måtte jeg i hvert fall ikke ta den på før vi hadde fylt drivstoff. På grunn av "mangel" på halehjul og dermed problemer med styring på bakken, var vi nemlig nødt til å løfte flyets bakpart og skyve det bort til drivstoffanlegget. Vel framme ved anlegget var jeg veldig glad for at jeg hadde latt skinnjakken "hvile". Klar for avgang Etter fylling av drivstoff og en liten inspeksjon av flyet, var vi omsider klar til å ta av. Igjen måtte vi løfte og skyve flyet, denne gang til en gunstig posisjon ved taksebanen som førte ut mot rullebanen. Vi satte oss i setene, Jarle bak og jeg foran. Jarle startet flyet og gjorde motorkjøringen ferdig. Jeg hadde fått på meg "headset" og ble nesten litt overrasket over hvor godt det skjermet motorduren, men vi hadde jo enda ikke tatt av. Så ting kunne absolutt forandre seg. Jarle hadde radioen innstilt på frekvens MHz, og siden det var lørdag og tårnet ikke var bemannet, planla han å sende blindt etter hvert som flygingen skred frem. Ut i gresset Jarle satte flyet i bevegelse, og vi hadde ikke flyttet oss mer enn ti meter før vi kjørte tilsynelatende kontrollert ut i gresset til venstre for taksebanen. Jarle prøvde å bruke motorkraft til å svinge flyet på rett vei igjen, men det lot seg ikke gjøre. Samtidig kom en del tilskuere løpende til for å hjelpe, og med litt ekstra "manpower" var vi straks etter tilbake på asfaltgrunn. Vi takset ut på rullebanen og påbegynte avgangen. Etter noen meter skrånet vi ut til venstre og havnet i gresset igjen. Atter en gang kom tilskuere løpende og tilbød "manpower". Ute på rullebanen startet avgangsforsøk nummer to, og like etter tok vi av på bane 30. "Tilfeldige" svinger Vi steg rett frem og flatet ut i 2000 fot. Jeg så det velkjente Olavsgård hotell under oss i det vi begynte sving mot Oslo. Motorduren var vesentlig sterkere nå, men jeg hørte radiosambandet overraskende bra. Likevel må det sies at følelsen av å være i friluft var meget tilstedeværende. Vi fulgte E6 til vi var rett øst for Stovner. Der gjorde Jarle "tilfeldigvis" noen 360 graders svinger over det som liknet mistenkelig på hans eget hjem. Ikke uventet kunne jeg faktisk observere min egen bil parkert utenfor. 5

7 På "base" for landing på Kjeller "Ukontrollert" over Oslo Ikke lenge etter passerte vi rapporteringspunktet Lutvann, og Jarle byttet til Oslo frekvens MHz, som brukes til flyging under kontrollert luftrom over Oslo. Oslo TMA har nedre grense på 2500 fot i det aktuelle området, og i motsetning til i de gamle "Fornebu-tidene" da Fornebu kontrollsone gikk fra bakken og oppover over Oslo sentrum, kan man i dag fly "ukontrollert" over Oslo i 2000 fot. Ekebergsletta som nødlandingsplass Vi fortsatte øst for E6 med kurs for Ekebergsletta. Flygehøyden var fortsatt 2000 fot. Jeg hørte stadig sendinger fra annen trafikk, og to ganger observerte jeg andre fly i nærheten av oss. "Se og bli sett" er i høyeste grad det som betyr noe i dette området. Snart lå Ekebergsletta under oss, og jeg kunne ikke unngå å tenke på Helge Storflor som bare noen uker tidligere fikk motorstopp med en Cornell over Oslo sentrum og måtte nødlande på det store gressbelagte området. Når uhellet først er ute, er det jo en hensiktsmessig nødlandingsplass, men det var nok mange tanker som raste gjennom hodet hans før han satte flyet ned der. Vind i ansiktet Vi satte kursen vestover og passerte midt over Oslo sentrum. Fornebu kunne skimtes ute til venstre. Jeg prøvde å stikke hånden ut av cockpit og deretter hodet, og det var litt av et vindtrykk. I prinsippet det samme som ut av vinduet på en bil i fart, men mange hakk råere, sett i lys av at farten var en del høyere enn normale fartsgrenser på veiene, samt ikke minst det faktum at jeg satt 600 meter over Oslo sentrum og ikke på en av veiene jeg kunne skimte langt der nede. Tilbake til Kjeller Vi svingte nordover, og Holmenkollen lå majestetisk ute til venstre. Kursen gikk mot rapporteringspunktet Ullevålsæter og deretter rett mot Kjeller. Frekvensen ble satt tilbake til MHz, og da vi nærmet oss rullebanen, tok Jarle flyet ned til 1500 fot, som er høyden for landingsrunden på Kjeller. Vi entret "left downwind" til bane 30 og gjorde en normal innflyging og landing. "Alle gode ting er tre" Da Jarle etter landing skulle snu for å takse tilbake på rullebanen, havnet vi ut i gresset igjen. I motsetning til før vi tok av, trengte vi denne gangen ikke noe ekstra "man-power". Ved hjelp av motorkraften klarte Jarle å snu flyet og takse ut på en av takse-banene. Der hoppet jeg ut av flyet og gikk ved siden for å trå til hvis taksingen skulle by på problemer, men Jarle manøvrerte fint tilbake til parkeringsplassen. Mine første 35 minutter i åpen cockpit var gjennomført. Oppsummering Foruten å ha vært med på en fantastisk fin flytur i strålende vær, vil jeg spesielt huske turen i Tiger Moth for to ting: Åpen cockpit og "mangel" på halehjul. Jeg har vært heldig å få oppleve flyturer i svært mange forskjellige luftfartøy, men aldri tidligere i ett med åpen cockpit. Det som jeg kanskje var mest spent på før turen, var hvordan radiotelefonien eventuelt ville bli hemmet av støy og andre distraksjoner i forbindelse med den åpne cockpiten. Jeg erfarte at dette ikke er noe stort problem i Tiger Moth, selv om det helt klart genereres mer støy enn i en "normal" cockpit. Det er likevel noe man må "ha i bakhodet", og man skal heller ikke undervurdere distraksjonsfaktoren det er å ha "vinden rett i ansiktet". Når det gjelder dette med "mangel" på halehjul, så var jeg faktisk ikke klar over at Tiger Moth hadde denne "mangelen" før den aktuelle julilørdagen. Denne faktoren gjorde i seg selv flyturen til en meget spesiell opplevelse. Det er jo ikke vanlig verken for flygeledere eller flygere å erfare at luftfartøy triller ut i gresset under operasjoner på bakken. Dette må man imidlertid absolutt "ha i bakhodet" når det opereres med Tiger Moth. Jeg har hørt rykter om at det går an å kjøpe en tur i Tiger Moth for eksempel i forbindelse med utdrikningslag. Så hvis nettopp du skal gifte deg i nærmeste framtid, så bør du håpe at dine gale venner er flyinteressert og velger "det rette". Mangel på halehjul i fokus 6 FLYGELEDEREN 3/03

8 Samling for tillitsvalgte oktober "Så ønsker vi alle velkommen til en hyggelig, interessant og særdeles viktig høstsamling for våre tillitsvalgte " Slik lød ordene i innkallingsbrevet fra formann Rolf Skrede, og slik ble det Av Frode Storbukås Årets samling for de tillitsvalgte ble holdt på Quality Airport Hotell Jessheim, like ved Gardermoen. Hotellet bød seg frem fra sin beste side da de tillitsvalgte og styret gjorde sin ankomst. Badet i nydelig solskinn og kald og klar høstluft var det ganske så deilig å legge jobben bak seg, og i stedet kunne se frem til en samling med bekjente og venner, god mat og sosialt samvær. I tillegg var det vel en del som så frem til å få en oppdatering og litt informasjon om hva som foregår i bedriften og i fagforeningen, og spesielt Take off 05 Åpning av samlingen Etter en rask presentasjon av de tilstedeværende åpnet vår etter hvert så kjente formann Rolf Skrede samlingen med en gjennomgang av programmet for oppholdet og en redegjøring for situasjonen i Avinor og NFF. Ikke uventet var det Take Off 05 som tok store deler av dette, spesielt ble det snakket en del om delprosjekt 1, styringsmodellen og flysikringsdivisjonen som vi lenge har jobbet for og har store forhåpninger til. Hvem som skal tiltre stillingen som direktør er en aktuell sak; skal vedkommende ha flygelederbakgrunn eller ikke? Anne Grette, et navn de fleste av oss hadde hørt i forbindelse med Take off 05, men aldri møtt, skulle senere på dagen informere spesielt om delprosjekt 1, styringsmodell for Avinor. Også delprosjekt 7, Avgang Landing og Delprosjekt 8 Underveistjenester samt arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere ble kort presentert for de tillitsvalgte. Rolf gjorde det klart at akkurat denne samlingen var en særdeles viktig samling for de tillitsvalgte, og at vi stod foran store utfordringer og store forandringer i den nærmeste fremtid. NFFs innstilling blant annet til delprosjekt 7 og 8 vil være å utsette begge prosjektene for å utrede disse nøye, og se om de lar seg gjennomføre. Middag og barbesøk Anne Grette (bildet) hadde i løpet av ettermiddagen gjort et veldig godt inntrykk på NFF og de tillitsvalgte gjennom sin redegjøring for FLYGELEDEREN 3/03 styringsmodellen og delprosjekt 1, men når klokka ble både halv åtte og kvart på åtte, og vi fortsatt løste gruppeoppgaver relatert til organiseringen av flysikringsdivisjonen så levde hun en stund farlig nær kanten. Middagen er noe av det viktigste på en NFF samling, man tuller ikke med den Heldigvis reddet hun seg trygt inn, alle kom tidsnok til middagen, noen rakk til og med et barbesøk før middagen. Anne Grette var selvfølgelig invitert til å delta under middagen, og vi satte stor pris på hennes besøk under samlingen. Etter middagen fortsetter selvfølgelig det sosiale samværet ut i de lange nattetimer. Dag 2 Dag nr.2 på NFFs samlinger er alltid interessant. Noen klarer å være "Helt om dagen, helt om kvelden" mens noen går på en smell og er litt mer " Opp som en løve, ned som en fell" Sistnevnte kategori gjemmer seg som regel på bakerste benk, men dessverre gikk det ikke an å få verken bilde eller kommentar fra noen av sistnevnte kategori. Først på dagsordenen var Knut Riis, opplæringsansvarlig på Gardermoen som redegjorde for prosjekt 6 i Take off 05; opplæring, deriblant Avinors nye fremtidsvisjon for opplæring og opprettelsen av en sentral kompetanseenhet. Etter pausen kom Frode Mo på banen med prosjekt 8 og underveistjenester, dette var en av sakene som skapte størst aktivitet i salen. Her ble det bl.a. diskutert forhold som vil påvirke antall sektorer i fremtiden, antall kontrollsentraler og beliggenheten av disse. Uten tvil har NFF en stor oppgave i å prøve å påvirke de beslutninger som vil bli tatt, slik at disse vil bli gjort til beste for flysikkerheten og til beste for medlemmene. Randis Time Uoffisielt omdøpt fra "Randis halvtime" ble en av de første timene etter lunch omdøpt til "Randis time" da vi fikk besøk av Administrerende Direktør Randi Flesland. Her ble det naturlig nok snakket masse om Take off 05 og de forskjellige delprosjektene. Blant annet sa Randi det at intensjonen med sparepakken er å ta i så det holder på første forsøk, slik at vi ikke havner i en situasjon der vi må kutte over flere omganger og dermed øke usikkerheten i bedriften for hver gang. Randi gikk også gjennom en pilotundersøkelse som viste hvor fornøyd brukerne var med tjenesten vår. Der kom ACC tjenesten ut best og AFIS dårligst. Avslutning og avreise Foredragsholdere på siste dagen har alltid den hardeste jobben, Ole Petter Giving hadde en tung start, men klarte etter hvert å vekke forsamlingen og holdt et veldig bra innlegg om overgangen fra forvaltningsbedrift til aksjeselskap. Etter Rolf og oppsummering er det kun avreise som gjenstår. Noen har vært heldige å få tidlig fly, andre må vente litt. Det har vært en bra samling i år også, eneste vi har grunn til å være misfornøyd med er det faktum at vi gikk glipp av "Boks-trikset" til Per Vatn fra Oslo ACC, men om det blir en samling i november så er jeg sikker på at han tar den "On Request".. F.v. nybakt medlem i det sentrale arbeidsmiljøutvalget Sverre I Elsbak, Thomas Hammerseth og Anette Folkestad. Ole Petter Giving og Per Vatn. 7

9 Ikke spesielt dyrt å fly i Norge Norge ligger under gjennomsnittet når det gjelder kostnader i underveisfasen, viser årsrapporten for 2002 fra Eurocontrols Performance Review Commission (PRC). Her sammenlignes de enkelte tjenesteleverandørene i de europeiske land. Av Magne Jerpstad Tjenesteleverandørenes ytelser måles på fire områder: sikkerhet, forsinkelser, kosteffektivitet og flygeeffektivitet (Flight Efficiency). Sikkerhet Tre ulykker de siste tre år der ATC var en faktor, har medført at flere tiltak er satt i verk, bl.a. AGAS og Action Plan for the Prevention of RWY Incursion. Eurocontrol har fastsatt at øvre grense for antall ulykker der ATM er en faktor, skal være på 0,623 ulykker per år. PRC sier dette nå bør revurderes, da det kan være vanskelig å fastholde en slik målsetting rent politisk. I tillegg til ulykker er rapporterte hendelser en indikator på sikkerheten. Antall rapporter bør være høyt for å få på bordet alle potensielle farer slik at risikoen kan reduseres. Antall AIRPROX (nærpasseringer, definert av ICAO) og antall brudd på atskillelsesminima er en indikator på utviklingen når det gjelder sikkerhet. Fortsatt har mange land en så utilfredsstillende rapportering at PRC mener det er umulig å si om sikkerheten er forbedret eller er blitt redusert. PRC etterlyser en raskere oppfylling av standarden i ESARR 2, deriblant en oppdatering av lovverket slik at et nonpunitivt rapporteringssystem skal kunne fungere. Forsinkelser Forsinkelsene har gått ned. Sommeren 2002 utgjorde forsinkelse på grunn av flytkontroll (ATFM) 1,8 minutter per flyging, mens målsettingen var 2,5 minutter. Forsinkelsene ble redusert med 42 % fra Mye av dette skyldes innføringen av redusert vertikalatskillelse (RVSM) over FL290. Trafikknedgangen på 1,9 % i antall flyginger og 1,4 % i fløyet distanse medvirket selvsagt også i samme retning. I 2002 medførte flyttingen av London ACC til Swanwick betydelige forsinkelser. Kosteffektivitet Kostnadene måles i unit rate. Kostbasen for underveisavgifter per tjenesteenhet (service unit). For å beregne en tje-nesteenhet går man ut fra storsirkeltrekket mellom avgangsplass og destinasjon fratrukket 20 km i hver ende delt på 100. Dette ganges med kvadratroten av maks takeoff-vekt i tonn delt på 50. F.eks. et fly på 50 tonn takeoff-vekt mellom Tromsø og Gardermoen bruker ca. 10,7 tjenesteenheter. Den totale underveisavgiften blir da ca kr. Avgiften innkreves i euro av CRCO i Brussel. Etter flere år med bedret kosteffektivitet i Europa, økte kostnadene i 2002 med 3 %, sett bort fra inflasjon. PRC mener tjenesteleverandørene bør planlegge underveisavgiftene på lengre sikt, ikke bare for neste år, og det bør foregå en tettere dialog mellom tjenesteleverandører og luftromsbrukere. PRC sammenligner de enkelte land når det gjelder kosteffektivitet i underveisfasen. Se tabell nedenfor. Flygeeffektivitet Innføring av RVSM har gitt et redusert drivstofforbruk på oppimot 2 %, som tilsvarer flyginger i europeisk luftrom. 43 % av drivstofforbruket foregår i stignings- og nedstigningsfasen. Det er derfor mye å hente på å lage kortest mulig ruter også her. Sammenligning med USA PRC har publisert en egen rapport med sammenligning av en del utvalgte kontrollsentraler i Europa og USA. Barcelona, London, Karlsruhe, Reims, Roma og Maastricht er sammenlignet med Indianapolis, Albuquerque og Cleveland. I følge rapporten er det ikke forskjell på sikkerhetsnivået i USA og Europa. Forsinkelser er det ikke mulig å sammenligne direkte, da USA ikke på samme måte som i Europa har et system der fly må vente på bakken. I USA er det slik at den enkelte flyging rerutes istedenfor å vente på bakken, det gir mer flytid, og en lavere kost- Tabell fra Performance Review Report for FLYGELEDEREN 3/03

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. desember 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk En flyging fra A til Å En studie i radiobruk Turen vi skal fly FPL-LNDAY-VG -C172/L-SD/C -ENDU1500 -N0100VFR SØRREISA TOVIK SKARSTAD TYSFJORD LEIRFJORDEN VÅGØY -ENBO0145 ENEV - ) (Slik ser en reiseplan

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Avgitt oktober 2016 RAPPORT SL 2016/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

RAPPORT. Flygeforhold: VMC

RAPPORT. Flygeforhold: VMC RAPPORT Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 RAP: 05/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 8. februar 2000 Luftfartøy -type og reg.: Brditschka HB-21-2400, SE-TUM og Piper Cherokee Archer II PA-28-181,

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN Nå er det tid for halehjul. Klubben har inngått leieavtale med Ola Nordgaard om leie av cuben hans (den gule som står i midtgangen i hangaren). Klubben har pr i dag en halehjuls

Detaljer

Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC

Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC NLF konferanse lørdag, den 9. november 2013 Behovsfase Konseptfase Design Implementering Driftetting Hvorfor gjør Avinor

Detaljer

Litt om Mikroflyging I utlandet

Litt om Mikroflyging I utlandet Litt om Mikroflyging I utlandet Av Finn Hugo Zahl LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED Det kreves radiokommunikasjonsutstyr, og flytelefonisertifikat uten begrensninger hvis du skal

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 16. JULI 2010, MED SAAB-SCANIA (EX) MFI 9, LN-TVI OG PIPER PA , LN-DAX

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 16. JULI 2010, MED SAAB-SCANIA (EX) MFI 9, LN-TVI OG PIPER PA , LN-DAX Avgitt september 2011 RAPPORT SL 2011/28 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 16. JULI 2010, MED SAAB-SCANIA (EX) MFI 9, LN-TVI OG PIPER PA-28-151, LN-DAX Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Avinor Norway ACC har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Luftromskrenkelser Airspace Infringement

Luftromskrenkelser Airspace Infringement Luftromskrenkelser Airspace Infringement 1 Luftromskrenkelser - Airspace Infringement 1.Hva er et safety initiative 2.Hva er Luftromskrenkelser? 3.Hvor skjer Luftromskrenkelser i vårt ansvarsområde? 4.Hva

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 41/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 25. oktober 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

IFR fraseologi S2 Tower

IFR fraseologi S2 Tower VATSIM Scandinavia Norway FIR IFR fraseologi S2 Tower Dokument laget for S2 studenter Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR January 2009, updated December 2013 FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 SL RAP: 1/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2004 Dette rapportutkastet er en foreløpig fremstilling av

Detaljer

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN:

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1 PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1. Bestemme rute for flyturen 2. Alternativ flyplass 3. Væreopplysninger for ruten, destinasjonen og alternativ flyplass 4. Sjekke NOTAM 5. Lage en operasjonell navigasjonsplan

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. november 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

Hvordan kommer de togreisende til og fra Hamar stasjon seg til og fra stasjonen på Hamar?

Hvordan kommer de togreisende til og fra Hamar stasjon seg til og fra stasjonen på Hamar? Sluttrapport Hvordan kommer de togreisende til og fra Hamar stasjon seg til og fra stasjonen på Hamar? Spørreundersøkelse PÅ tog til og fra Hamar stasjon 2. 11. desember 2016 Hamar stasjon onsdag 7. desember

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 5/2004 URL: Avgitt: 9.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 5/2004 URL:  Avgitt: 9. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 SL RAP: 5/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 9. februar 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB AVTALE VEDRØRENDE Aktiviteter ved ENJB MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN AS AVINOR TORP KONTROLLTÅRN Per Erik Bakke Flyplass-sjef ENTO Svein Helge Eliassen Sjefflygeleder OG Luftfartsaktøren:

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Avgitt november 2015 RAPPORT SL 2015/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1 INFORMASJON TIL OMBORDVÆRENDE PERSONER: Fartøysjefen skal sørge for at besetningsmedlemmer og passasjerer er gjort kjent med plassering og bruk av: Sikkerhetsbelter Nødutganger Redningsvester, hvis medføring

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET TYNSET.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET TYNSET. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET TYNSET. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Norway ACC Bodø (NACC Bodø) som har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2015

Periodisk Flygetrening 2015 Periodisk Flygetrening 2015 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 38/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 11. november 1999 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 172, LN-NFW -fabr. år: 1978 -motor: Lycoming 0-320-H2AD

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING 1 NORDISK SEILFLYDAG INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Forberedelser - Klubbens målsetting med dagen - Bemanning iht målsetting - Fordeling av oppgaver og ansvar 3. Markedsføring

Detaljer

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AS UNDERVEISTJENESTER 2 milliarder i omsetning FLYNAVIGASJONSTJENESTER Kommunikasjonstjenester, navigasjonstjenester, overvåkningstjenester

Detaljer

IRS-Integrert Rapporteringssystem

IRS-Integrert Rapporteringssystem IRS-Integrert Rapporteringssystem Sola Flyklubb har aktivert det integrerte hendelses rapporteringssystemet i MyWebLog. Dette er et system som gjør det enkelt å rapportere hendelser i Sola Flyklubb. Hendelsene

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen.

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen. Vage Vera Vage Vera: Vera er avdelingsleder ved sykehjemmet og leder for den etiske refleksjonsgruppen. Hun har «gått gradene» og jobbet seg opp fra assistent til sykepleier til leder. Vera synes det er

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon : 63 89 63 00 Faks : 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post:post@aibn.no Avgitt dato: 28.11.2005 SL Rapport: 42/2005 Denne

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Avgitt mai 2011 RAPPORT SL 2011/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør Droner, utfordringer og regelverk Bente Heggedal flyoperativ inspektør . AIC 19/15- Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner Det har vært rapportert inn gjentatte nærpasseringer mellom ubemannede

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge

Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge Workshop ved: Jan E. Mossin Erwin Langejan Arild Rasmussen Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

REMOTE TOWERS. Jan Østby, Avinor AVINOR AIR NAVIGATION SERVICES

REMOTE TOWERS. Jan Østby, Avinor AVINOR AIR NAVIGATION SERVICES REMOTE TOWERS Jan Østby, Avinor NØKKELTALL Ansvar for passasjerer reiser 50millioner gjennom våre lufthavner hvert år 831 000 flybevegelser hvert år 323 000 pasientreiser med rutefly hvert år NØKKELTALL

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2017

Periodisk Flygetrening 2017 Periodisk Flygetrening 2017 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr.

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr. KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING DEL 1 1 Del 1 Oppgave 1 20 Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr Oppgave 2 1 Du skal gå tur rundt et område

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

Risikohåndtering i norsk luftfart

Risikohåndtering i norsk luftfart Risikohåndtering i norsk luftfart Sjøoffiserkonferansen 2015 Aslak Kjølstad Sjefingeniør flysikring Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

Fant fly ved flymuseum

Fant fly ved flymuseum Fant fly ved flymuseum Av Kjetil S. Grønnestad 05.06.2012 14:07 Når det tyske sjøflyet Heinkel He-115 heves opp fra Hafrsfjord, får Flyhistorisk Museum på Sola verdens eneste gjenværende fly av sitt slag.

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Avgitt oktober 2009 RAPPORT SL 2009/24 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

BULLETIN IGA PROG 281200-282100 ENSV FIR COASTAL AND FJORD AREAS HARDANGERFJORDEN TO STAD: VMC

BULLETIN IGA PROG 281200-282100 ENSV FIR COASTAL AND FJORD AREAS HARDANGERFJORDEN TO STAD: VMC BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 23/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 14. september 1999 Luftfartøy -type og reg.: Piper PA-28RT-201, LN-BGZ -motor: Continental TSIO-360-FB Radiokallesignal:

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Avgitt september 2011 RAPPORT SL 2011/26 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 28. APRIL 2011 MED PIPER PA-28R-180, LN-LMR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf:

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Oslo Airport Hotell konferansetilbud. Tlf I I

Oslo Airport Hotell konferansetilbud. Tlf I I Oslo Airport Hotell konferansetilbud Tlf +47 63 94 95 00 I osloairport@bestwestern.no I www.osloairporthotell.no Sentralt på Gardermoen Kun 5 minutter unna flyplassen... Moderne, lyse møterom Gratis parkering

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE UNDER INNFLYGING TIL TROMSØ 5. FEBRUAR 2009 MED BOEING 737, LN-RRG OPERERT AV SAS NORGE

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE UNDER INNFLYGING TIL TROMSØ 5. FEBRUAR 2009 MED BOEING 737, LN-RRG OPERERT AV SAS NORGE Avgitt august 2009 RAPPORT SL 2009/17 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE UNDER INNFLYGING TIL TROMSØ 5. FEBRUAR 2009 MED BOEING 737, LN-RRG OPERERT AV SAS NORGE Statens havarikommisjon for transport Postboks 213,

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå!

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå! TEMA: Glatt Gress Grad og vekting av funksjonalitet er et av de heteste temaene når keepertrening blir diskutert når dagens og morgendagens keepere skal trenes og formes. Funksjonalitet betyr å gjøre øvelser

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer