OFX Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere."

Transkript

1 Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din Vennligst les instruksene nøye før utstyret tas i bruk, og ta vare på brukerinstruksene for senere referanse. Norsk Tillegg

2 VIKTIG INFORMASJON Oppgi alltid maskinens modell- og serienummer når du trenger informasjon, tilbehør eller service. Platen med modell- og serienummer finner du på maskinen som vist nedenfor. For letthets skyld er det satt av plass nedenfor til å registrere informasjon som du kan få behov for senere. Modell nr. Serie nr. Kjøpsdato Forhandler Adresse Telefonnummer ( ) Telefonnummer rekvisita ( ) Telefonnummer service ( ) Modell og serienummer Kopirettigheter 00 ved Matsushita Graphic Communication System, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og distribusjon uten tillatelse betraktes som lovstridig. Innholdet i denne bruksanvisningen kan forandres uten forutgående varsel.

3 Innholdsfortegnelse Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din Sikkerhetsinformasjon... 6 Funksjonstast... 9 Utvendig oversikt... 0 Betjeningspanel... Installere Maskinen Din Hovedenhet og tilbehør... Installere tilbehør... 4 Installere trommelenheten/tonerkassett... 5 Legge i mottakspapir... 7 Papirspesifikasjoner... 7 Kople til telefonledningen og strømledningen... 8 Stille inn ringemetoden (tone eller puls)... 0 Justere volum... Brukerparametere... Generell beskrivelse... Sette tid og dato... Legge inn din LOGO... Legge inn din TEGN ID... 4 Legge inn ditt ID nummer (fax telefonnummer)... 5 Legge inn tegn... 6 Programmere Maskinen Din Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre... 7 Legge inn ett-trykks/forkortede oppringningsnumre... 7 Redigere Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre... 9 Skrive ut ark for innholdsfortegnelse... Tilpasse maskinen din... Generell beskrivelse... Sette faxparametere... Fax parametertabell... Grunnleggende Bruk Legge i dokumenter... 7 Dokumenter som du kan sende... 7 Dokumenter som du ikke kan sende... 7 Hvordan legge i dokumenter... 8 Grunnleggende valg før sending... 9 Generell beskrivelse... 9 Kontrast... 9 Oppløsning... 9 Kvitteringsslipp (KOMM. JOURNAL) Grunnleggende Bruk

4 Innholdsfortegnelse Grunnleggende Bruk Sende dokumenter... 4 Generell beskrivelse... 4 Minneforsendelse... 4 Direkte forsendelse Sending med stemmekontakt... 5 Reservert sending... 5 Gjenoppringning Motta dokumenter Mottaksstillinger Telefonstilling Fax/Tel automatisk vekslestilling Faxstilling TS (telefonsvarer) tilkoblingsstilling... 6 Forminsket utskrift... 6 Motta dokumenter som er for store Midlertidig mottak til minnet Stilling for utskriftsrekkefølge Ta kopier Vanserte Funksjoner Tidsstyrt kommunikasjon Generell beskrivelse Forsinket forsendelse Polling Generell beskrivelse Sette polling passord Polle dokumenter fra en annen telefax Programtaster Generell beskrivelse Sette gruppeoppringning Sette forsinket forsendelse... 7 Sette polling... 7 Sette ett-trykkstaster... 7 Forandre eller slette programtaster Tilgangskode Generell beskrivelse Sette tilgangskoden Bruke maskinen med tilgangskode (Begrense all bruk) Bruke maskinen med tilgangskode (Bare begrense tilgang til faxparametere) 76 Fax videre Sette Fax videre

5 Innholdsfortegnelse Nettverksfunksjoner Underadressering Generell beskrivelse For å sette underadresse i ett-trykks/kortnumre For å sende dokumenter med underadresse Skrive Ut Rapporter Og Lister Journaler og lister... 8 Generell beskrivelse... 8 Transaksjonsjournal... 8 Kvitteringsslipp forsendelse (KVITTERINGSSLIPP)... 8 Kommunikasjonsjournal (KOMM. JOURNAL) Liste for ett-trykks/kortnumre og søking i innholdsfortegnelse Programliste Fax parameterliste... 9 Bestillingsskjemaer for fargepulverkassett og trommelenhet... 9 Rapport ved strømfeil... 9 Lose Problemer Feilsøking Informasjonskoder Oppheve krasj for mottakspapir Oppheve dokumentkrasj... 0 Rense dokumentleseren... 0 Rense skrivervalser... 0 Justere automatisk dokumentmater (ADM) Sjekke telefonlinjen Tillegg Spesifikasjoner Spesifikasjoner mottakspapir Ekstrautstyr og forbruksmateriell Reguleringsinformasjon... 0 Forklaring av uttrykk... ITU-T bilde nr Indeks

6 Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din Sikkerhetsinformasjon! ADVARSEL betyr at det kan oppstå mulig fare som kan medføre skade eller død. OR Å UNNGÅ BRANN ELLER STØT, UTSETT IKKE DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER ANNEN TYPE FUKTIGHET. FOR Å MINSKE FAREN FOR STØT ELLER SKADE PÅ MASKINEN, MÅ DEN JORDES. DETTE PRODUKTET BENYTTER EN LASER. KUN KVALIFISERT SERVICEPERSONELL MÅ FORETA SERVICE PÅ DENNE ENHETEN, GRUNNET FAREN FOR MULIGE ØYENSKADER. ADVARSEL - BRUK AV KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE AV ANDRE PROSEDYRER ENN ANGITT HER KAN RESULTERE I EKSPONERING FOR STRÅLINGSFARE. STIKKONTAKTEN TIL DETTE UTSTYRET MÅ TREKKES UT FOR Å KOPLE FRA STRØMMEN. VENNLIGST SØRG FOR AT VEGGUTTAKET ER MONTERT NÆR UTSTYRET OG AT DET ER LETT TILGJENGELIG. FORVISS DEG OM AT MASKINEN ER INSTALLERT I ET ROMSLIG OG GODT VENTILERT ROM, SLIK AT DET IKKE FOREKOMMER ØKNING I OZONMENGDEN I LUFTEN. FORDI OZON ER TYNGRE ENN LUFT, ANBEFALES DET GOD VENTILASJON PÅ GULVNIVÅ. 6

7 Sikkerhetsinformasjon Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din! FORSIKTIG betyr fare som kan medføre mindre ulykker eller skade på maskinen. FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT ELLER BRANN, BRUK BARE NR. 6 AWG ELLER STØRRE TELEFONKABEL. KOPLE FRA ALL STRØM TIL MASKINEN FØR DU FJERNER DEKSLER. SETT DEKSLENE TILBAKE PÅ PLASS FØR DU KOPLER STRØMMEN PÅ IGJEN.! Viktige Sikkerhets instrukser Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsreglene, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, inklusive følgende: BRUK IKKE DETTE PRODUKTET I NÆRHETEN AV VANN, FOR EKSEMPEL NÆR ET BADEKAR, VANNFAT, KJØKKENVASK ELLER VASKEBALJE, I EN FUKTIG KJELLER ELLER I NÆRHETEN AV ET SVØMMEBASSENG. UNNGÅ Å BRUKE TELEFONEN (BORTSETT FRA EN TRÅDLØS TELEFON) UNDER EN ELEKTRISK STORM. DET KAN VÆRE FARE FOR ELEKTRISK STØT FRA LYNNEDSLAG. IKKE BRUK TELEFONEN TIL Å VARSLE OM GASSLEKKASJE I NÆRHETEN AV LEKKASJEN. BRUK BARE DEN STRØMKABELEN SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN. 7

8 Sikkerhetsinformasjon! FORSIKTIG betyr fare som kan medføre mindre ulykker eller skade på maskinen. Maskinen må ikke installeres nær varmekilder eller klimaanlegg. Unngå at maskinen utsettes for direkte sollys. Installer maskinen på et flatt underlag. La det være minst 0 cm plass mellom maskinen og andre gjenstander. Ikke blokker ventilasjonsåpningene på maskinen. Ikke plasser tunge gjenstander eller søl flytende væske på maskinen (kaffekopper, brusflasker etc.). 8

9 Funksjonstast Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din En hver funksjon kan startes ved først å trykke FUNCTION og legge inn funksjonsnummer, eller trykke eller rulletastene gjentatte ganger inntil den ønskede funksjonen vises i displayet Forsinket kommunikasjon = SEND Polling = Polle Utskrift = Journal (Utskrift/Se på) = Direktevalgsliste = Programliste 4 = Fax parameterliste 5 = Ikke i bruk 6 = Kvitteringsslipp 7 = Innholdsfortegnelse Sette funksjon = Brukerparametere Dato og tid Firma / Navn Bokstav ID ID nummer (fax telefon nr.) = Direktevalgsnummere = Programtaster 4 = Faxparametere 5-7= Ikke i bruk 8 = Vedlikeh. Modus Rense Valse Trommelenhet Bestill. Skjema Velge funksjon = Kommunikasjonsjournal= AV/PÅ/UFULL -8 = Ikke i bruk 9 = Minne XMT = AV/PÅ 9

10 Utvendig oversikt Deksel til papirkassett Dokumentstøtte Papirkassett Betjeningspanel Returskuff dokumenter Mottaksskuff 0

11 Betjeningspanel Gjøre Deg Kjet Med Maskinen Din - Brukes for å stille maskinen i energisparemodus. (se side 5) - Brukes for å sette Normal, Lysere eller Mørkere (se side 9). - Brukes for å stille inn Standard, Fin, Superfin eller Halvtone. (se side 9) - Bruk denne knappen for a nullstille alle tidligere innstilte funksjoner. Ett-trykks taster (0-6) - Brukes til ett-trykks oppringning (se sidene 44 og 48) Programtaster (P-P) - Bruke til a legge inne lange oppringningsprosedyrer eller nummertaster for gruppesending (se sidene 70 til 74) UPPER/LOWER bokstaver - Brukes for a veksle mellom store og sma bokstaver. - Brukes til å legge inn en pause i et nummer som skal legges i minnet eller et telefonnummer som skal ringes opp. Brukes også til å gjenoppringe det siste innslåtte nummeret. - Brukes for å starte oppringning med kortvalg og legge inn ordmellomrom mellom innskrift av LOGO, tegn-id og stasjonsnavn. (se sidene 44 og 49) - Used to separate the Sub-Address from the telephone number - Brukes for å starte oppringning med røret på (se side 5).

12 Betjeningspanel LCD Display Viser dato og klokkeslett, eller aktuell status kan bekreftes ved hjelp av en av følgende farger. Grønn : Maskinen er aktiver for kommunikasjon, datautskrift eller dokumentskanning. Oransje: Dokument(er) er lagt i ADF. Maskinen er klar til å Akseptere eller Utføre en oppgave. Rød : Det har inntruffet en feil, eller maskinen trenger øyeblikkelig hjelp. - Trykk på denne knappen når du vil stanse telekommunikasjonen, registreringsvirksomheten eller den hørbare tonen. - Brukes til å ta kopier og stille inn operasjoner. (se side 66) - Brukes til å slå bekreftelsesstemplet PÅ eller AV. Lyser når bekreftelsesstemplet er stilt PÅ. Tastatur - Brukes til å slå manuelle numre, legge inn telefonnumre i minnet eller velge funksjoner. Tonetast - Brukes for å veksle oppringningsmodus midlertidig til tone når pulsoppringning er satt. Brukes til følgende: - Start eller velg funksjonen. - Søke etter et stasjonsnavn. (se side 45 til 50) - Justere monitor- og ringevolum (se side ). - Flytte markøren mens du legger inn tall og tegn. - Søke i innholdsfortegnelsen. - Bekrefte mottaker for kommunikasjon med flere mottakere. - Bekrefte kommunikasjonsmodus (f.eks. Sidenummer, ID, Oppringt telefonnummer, Filnummer) når enheten er ONLINE.

13 Installere Maskinen Din Hovedenhet og tilbehør Pakk opp kartongen og sjekk at alt vist utstyr følger med. Installere Maskinen Din Maskin Trommelenheten Fargepulverkassett Papirkassett Deksel til papirkassett Dokumentstøtte Returskuff dokumenter Telefonledning Strømledning Brukerinstrukser CD-ROM Merknad. Startpakken med toner gir omtrent.000 sider. (Basert på % Sort, ITU-T Bilde nr. Diagram). Formen på telefonledningen og strømkabelen kan variere, avhengig av hvert enkelt lands forskrifter eller spesifikasjoner.

14 Installere tilbehør A4 8 / Oversikt ferdig installert Deksel til papirkassett Dokumentstøtte Hekt fremspringene inn i hullene på maskinen. Papirkassett Hekt fremspringene inn i hullene på maskinen. Returskuff dokumenter Hekt fremspringene inn i hullene på maskinen. 4

15 Installere trommelenheten/tonerkassett Pakk ut tonerkassetten og rist den frem og tilbake 5 til 6 ganger for å fordele toneren som vist i figuren. Installere Maskinen Din Fjern beskyttelsesforseglingen. Note: Trekk forseglingen langsomt rett ut. Skyv fargepulverkassetten helt inn i trommelenheten og drei det grønne håndtaket oppover for å låse fargepulverkassetten på plass. Forsetter på neste side 5

16 Installere trommelenheten/tonerkassett 4 Åpne ADF-døren og skriverdekslet. Rett som vist inn pilen og utsparingen på 5 begge sider, og sett trommelenheten/ tonerkassetten inn i maskinen. () Lås trommelenheten/tonerkassetten på 6 plass ved å trykke håndtaket ned og så skyve mot baksiden av maskinen. () Lukk ADF-døren og skriverdekslet. Merknad. Hvis du bytter trommelenheten eller tonerkassett, anbefaler vi at du renser skivervalsen for å opprettholde god utskriftskvalitet. For å rense skrivervalsen, følg fremgangsmåten på side 0.. Når du bytter trommelenheten, trykk på FUNCTION 7 8 SET SET for å nullstille varslingsloggen. 6

17 Legge i mottakspapir Papirspesifikasjoner Normalt vil glatt papir gi bra resultater, men du kan også bruke vanlig kopipapir. Det finnes mange merker og typer på markedet. Vi anbefaler at du tester forskjellig typer papir for å få det resultatet du er på jakt etter. For anbefalte og detaljerte papirspesifikasjoner, se side 08. Hvordan legge i mottakspapir Installere Maskinen Din Fjern papirkassettens deksel. () Fyll papiret i papirmagasinet ved å skyve Papirfører for papirbredde utover mot klipsen. () Kontroller at arkene er plassert i rett vinkel og fast mellom papirbreddeførerne og høyre side av magasinet. Hvis ikke kan papiret bli matet feil inn i skriveren og forårsake papirstopp. Klip Maks. papirkapasitetsmerke Caution: Kontroller at papiret ikke overskrider merket for maksimum papirkapasitet. Du kan legge inn omtrent 50 ark (80g/m vekt). Sett dekslet tilbake på papirkassetten. Innstillingen for mottakspapirformatet i faxparameter nr. må passe med det papiret som er lagt inn i kassetten. Hvis du endrer formatet på mottakspapiret, må du endre innstillingen tilsvarende (se side 4). 7

18 Kople til telefonledningen og strømledningen Strømledning Sett den ene enden av strømkabelen inn i et vanlig vekselstrømsuttak og den andre enden inn i stikkontakten på baksiden av maskinen. Advarsel: Dette apparatet må jordes. Ikke foreta endringer i stikkontakten. Strømledning (vedlagt) Telefonledning Sett den ene enden av telefonkabelen inn i den telefonkontakten som leveres av telefonselskapet og den andre enden inn i kontakten merket LINE på baksiden av maskinen. Telefonledning (vedlagt) 8 Merknad. Maskinen bruker lite strøm og du bør la den være PÅ hele tiden. Hvis strømmen blir slått AV for lenge, kan innholdet i klokken gå tapt.. Formen på telefonledningen og strømkabelen kan variere, avhengig av hvert enkelt lands forskrifter eller spesifikasjoner.

19 Kople til telefonledningen og strømledningen Installere Maskinen Din 9

20 Stille inn ringemetoden (tone eller puls) Maskinen din kan fungere en med av to ringemetoder (tone eller puls), avhengig av hva slags telefonlinje du er knyttet til. Hvis du må endre ringemetoden til tone eller puls, følger du fremgangsmåten nedenfor. 7 SETT FUNK. (-8) NR.= (0-99) IKKE I NORGE? TONE<> 5 eller for "PULS" eller PULS<> TONE<> 6 for "TONE" 0 Merknad. I noen land er ikke denne egenskapen tilgjengelig, avhengig av landets forskrifter. Det kan være at displayet ikke viser denne egenskapen.

21 Justere volum Du kan justere monitorvolumet på maskinen din. Den innebygde høyttaleren gjør at du hører summetonen, oppringningssignalene og opptattonen. Justere høyttalervolum TAST TEL.NR. Installere Maskinen Din Du hører oppringningstonen gjennom høyttaleren. eller gjentatte ganger for å øke volumet. L [ ] H L [ ] H gjentatte ganger for å senke volumet. Sette ringevolum Klarstilling 0-DES 5:00 00% FAX (( )) FAX gjentatte ganger for å øke volumet. eller gjentatte ganger for å senke volumet. Merknad. Du kan også justere volumet for tastetonen og volumet på ringeren i fax parameter nr. 0 TASTE/RINGEVOLUM (se side ).

22 Brukerparametere Generell beskrivelse Faxmaskinen din har flere grunnleggende funksjoner (brukerparametere) for å hjelpe deg til og holde en oversikt over de dokumentene som du sender og mottar. F.eks. er det en innebygget klokke som gir nøyaktig tid og dato, LOGO og ID nummer hjelper deg til å finne ut av når du sendte og mottok dokumenter. Sette tid og dato I klarstilling viser displayet dato og tid. Displayet oppdateres automatisk i klarstilling. 7 SETT FUNK. (-8) 4 BRUKERPARAM.? DATO & TID? :00 5 Legg 6 inn ny dato og tid. Ex: 0 Dato : 0 Måned : 0 0 År : Tid : :00 PM Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren over det gale tallet og skriver over med et korrekt tall :00

23 Brukerparametere Legge inn din LOGO Når du skal sende et dokumentet, vil LOGO'en din skrives ut på toppen av den kopien som mottakeren får. LOGO'en hjelper andre som mottar dokumentene dine til å identifisere deg. 7 SETT FUNK. (-8) Installere Maskinen Din BRUKERPARAM.? 4 SATTE NAVN? NAVN: 5 Legg inn LOGO'en din (maks. 5 tegn eller sifre) ved å bruke tegntastene. NAVN:OLIVETTI Ex: O L I V E T T I 6 Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tegnet, trykker CLEAR og skriver så inn det riktige tegnet. Hvis du taster inn mer enn tegn, ruller tegnene til venstre bort fra displayet.

24 Brukerparametere Legge inn din TEGN ID Hvis maskinen som du sender til har TEGN ID vil din TEGN ID vises i displayet på mottakerens maskin, eller TEGN ID til den som sender til deg vises i displayet på maskinen din. 7 SETT FUNK. (-8) BRUKERPARAM.? 4 TEGN ID? ID: 5 Legg inn tegn-id'en din (maks. 6 tegn) ved å bruke tegntastene. ID:HEAD OFFICE Ex: H E A D SPACE O F F I C E 6 Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tegnet, trykker CLEAR og skriver så inn det riktige tegnet. 4 Merknad. Spesialtegnene Å, Ä, Ö, Ü, Æ, è og é kan ikke brukes i TEGN ID'en.

25 Brukerparametere Legge inn ditt ID nummer (fax telefonnummer) Hvis den maskinen som du sender til ikke har TEGN ID, men har et ID nummer, vises ID nummeret ditt i displayet på maskinen som mottar, og ID nummeret deres vises i displayet på maskinen din. Vi anbefaler at du bruker fax telefonnummeret ditt som ID nummer, men du kan bruke et hvilke som helst nummer opptil 0 sifre langt. 7 SETT FUNK. (-8) Installere Maskinen Din BRUKERPARAM.? 4 4 FAX TELNR.? TEL.: 5 Legg 6 inn din ID (maks. 0 siffer) ved hjelp av tastaturet og bruk SPACE tasten for å legge inn mellomrom mellom tallene. Ex: 0 SPACE SPACE Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tallet, trykker CLEAR og skriver så inn det nye tallet. TEL.:0 555 Merknad. Du kan bruke for å legge inn et "+" tegn i begynnelsen av ID nummeret for å vise etterfølgende siffer/sifre i landskoden din. Eks : for Norge for Japan 5

26 Legge inn tegn Tastaturet tjener også som innmatingstaster for tegn og symboler når du legger inn tegn-id og stasjonsnavn. Velg ønskede tegn i henhold til følgende tabell: Taster Tegntabell Antall ganger tasten trykkes ned Å Ä Ö Ü È É Æ Ñ ABC A B C a b c DEF D E F d e f GHI G H I g h i 4 JKL J K L j k l 5 MNO M N O m n o 6 PQRS P Q R S p q r s 7 TUV T U V t u v 8 WXYZ W X Y Z w x y z 9 - / ( )., : ; & + = 0 * # Taster Spesialbruk Legg inn et MELLOMROM. Flytte markøren til høyre og venstre. Slette et tegn. 6

27 Programmere Maskinen Din Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Legge inn ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Ett-trykks og kortnumre er to raske måter å slå fulle telefonnumre på. For å bruke disse oppringningsmetodene, må du først lagre telefonnumre etter følgende fremgangsmåte. For å legge inn ett-trykksnummer, følg anvisningene under. 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK Programmere Maskinen Din TRYKK ETT-TRYKKS 4 Ex: 5 Legg 6 (Se Merknad ) <0>TAST TEL NR. inn telefonnummeret (opptil 6 sifre inkludert pauser og mellomrom). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 <0> <0>TAST NAVN 7 Legg 8 inn navnet på mottakeren ved å bruke tegntastene (opptil 5 tegn). Ex: S A L E S SPACE D E P T <0>SALES DEPT TRYKK ETT-TRYKKS For å lagre et annet nummer, gjenta punktene 4 til 8. For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Bruk UPPER/LOWER for velge enten en øvre eller nedre Ett-trykks tast. 7

28 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Legge inn ett-trykks/forkortede oppringningsnumre For å legge inn forkortede oppringningsnumre, følg anvisningene under. 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK KORTNR.= 4 Ex: 5 Legg 6 []TAST TEL NR. (0 til 8) inn telefonnummeret (opptil 6 sifre inkludert pauser og mellomrom). Ex: 9 PAUSE SPACE 4 5 [] []TAST NAVN 7 Legg 8 inn mottakernavn ved å bruke tegntastene (opptil 5 tegn). Ex: A C C O U N T I N G []ACCOUNTING KORTNR.= For å lagre et annet nummer, gjenta punktene 4 til 8. For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Hvis du trenger å bruke tilgangsnummer for å få bylinje, legg inn dette nummeret først og trykk så PAUSE. En bindestrek "-" vises for pause.. Hvis du bruker pulsoppringning og vil bytte til toneoppringning midt i oppringningen, trykker du (vises med "/"). Oppringningsmetoden endres fra Puls til Tone etter at tegnet "/" er slått. Eks: 9 PAUSE * Du kan søke etter ubrukte ett-trykkstaster eller KORTNR. ved å trykke eller i punkt eller 4. 8

29 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Redigere Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Hvis du ønsker å forandre eller slette noen ett-trykks/forkortede oppringningsnumre etter følgende fremgangsmåte. For å forandre ett-trykks/kort NR. oppringningsnumre, følg anvisningene under. 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK Programmere Maskinen Din Velg for ett-trykksnumre Velg for KORT NR. TRYKK ETT-TRYKKS 4 Legg Ex: inn den mottakeren som du ønsker å forandre. Ex: <0> <0>TAST TEL NR. <0> legg så inn det nye telefonnummeret (se Merknad ). 6 Ex: 9 PAUSE SPACE <0>SALES DEPT 7 <0>TAST NAVN <0>PLANNING og legg inn det nye mottakernavnet (se Merknad ). 8 Ex: P L A N N I N G TRYKK ETT-TRYKKS For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tallet, trykker CLEAR og skriver så inn det nye tallet. 9

30 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Redigere Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre For å slette ett-trykks/kort NR. oppringningsnumre 7 SETT FUNK. (-8) :ETT-TR. :FORK Velg 4 Legg for ett-trykksnumre Velg for KORT NR. Ex: inn den mottakeren som du ønsker å slette. Ex: TRYKK ETT-TRYKKS <0> <0>TAST TEL NR. TRYKK ETT-TRYKKS For å gå tilbake til klarstilling, trykk STOP. Merknad. Hvis du gjør en feil, bruker du eller for å flytte markøren en plass forbi det gale tallet, trykker CLEAR og skriver så inn det nye tallet. 0

31 Ett-trykks/forkortede oppringningsnumre Skrive ut ark for innholdsfortegnelse Etter at du har programmert ett-trykksnumre, kan du få utskrift av innholdsfortegnelsen med de første tegnene i mottakernavnet på et ark. Klipp ut etter den prikkete linjen og legg det over ett-trykkstastene som ligger under plastdekselet. For å få utskrift av innholdsfortegnelsen følg fremgangsmåten under. 6 SKRIV LISTE (-7) 7 * UTSKRIFT * Programmere Maskinen Din ************* -INNHOLDSFORTEGNELSE- **************** DATO 0-DES-00 ***** TID 5:00 ***** SALES DEPT ACCOUNTING punktert linje - OLIVETTI - ********************************************* -HEAD OFFICE - ****** ******* Deksel innholdsfortegnelse

32 Tilpasse maskinen din Generell beskrivelse Faxmaskinen din har en rekke justerbare faxparametere. Disse parameterene er listet i parametertabellen, og er forhåndssatt slik at det ikke er nødvendig å endre dem. Hvis du likevel ønsker å gjøre endringer, må du lese tabellen nøye. En del parametere slik som oppløsning, kontrast og kvitteringsstempel, kan endres midlertidig ved ganske enkelt å trykke på en tast før sendingen starter. Når sendingen er ferdig, går disse parameterene tilbake til sine forhåndssatte verdier (hjemmeposisjon). Andre parametere kan kun endres ved å følge fremgangsmåten under. Sette faxparametere 7 SETT FUNK. (-8) 4 NR.= (0-99) Legg 4 inn faxparameternummer fra parametertabbellen. Ex: 0 for KONTRAST NR.= 0 (0-99) NORMAL<> 5 Legg 6 inn ny verdi eller trykk. Ex: for LYSERE LYSERE<> OPPLOSNING? For å sette et annet parameter trykker du CLEAR for å gå tilbake til steg, eller STOP for å gå tilbake til klarstilling. Merknad. For å rulle gjennom parameterene i punkt, trykk eller.. For å skrive ut faxparameterlisten, se side 9.

33 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 0 KONTRAST Normal Sette hjemmeposisjon for KONTRAST-tasten. Lysere Mørkere 0 OPPLØSNING Standard StandardSette hjemmeposisjon på OPPLØSNING tasten Fin S-Fin 4 Halvtone 04 STEMPEL Av Velge hjemmeposisjon på STEMPEL tasten. På For å velge stempelfunksjon når dokumentet er lagret i minnet (se faxparameter nr. 8). 05 MINNE Av Velger hjemmeposisjon på MINNE tasten. På 06 IKKE I NORGE Puls Velge ringemetode. Tone 07 OVERSKRIFT Innefor Velge posisjon på overskrift. Utenfor Innefor : Innenfor kopisendeområdet Utenfor : Utenfor kopisendeområdet Ikke utskr Ikke utskr : Ingen utskrift av overskrift 08 OVERSKRIFTS Logo ID nr. Velge overskiftsformat. FORMAT Fra til 09 MOTTAKSTID UTSKR Ugyldig Velge om maskinen skal skrive ut mottatt dato & tid, fjern- Gyldig ID, forminskningsprosent og sidenummer nederst på hver mottatt side. 0 TASTE/RINGEVOLUM Av Velge volum på taste/ringetone. Myk Hard KOMM. JOURNAL Av Velger hjemmeposisjon for utskriftsstilling av KOMM. På JOURNAL (kvitteringsslipp). Av : Ingen utskrift Ufullstendig På : Skrives alltid ut Ufullstendig : Skrives ut hvis det var feil på kommunikasjon AUTO JOURNAL Ugyldig Velge om maskinen skal skrive ut journalen automatisk Gyldig etter hver transaksjoner. 7 MOTTAKSSTI LLING TEL Stille inn mottaksmodus. FAX FAX/TEL 4 TS TILKOBL 8 OP TIDSSTYRT OPPRINGNING 0 sek. Velge hvor lenge din maskin skal ringe for en 0 sek. innkommende samtale i Fax/Tel automatisk vekslestilling (se side 59). 40 sek sek. Programmere Maskinen Din Forsetter på neste side

34 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 9 UGB LENGDE (TAM I/F) 0 LYDLØS DETEKT (TS I/F) MIDLERTIDIG MOTTAK FORMAT MOTTAKSPAPIR 4 FORMINKSET UTSKR. sek. Sette tidslengden på UGB en til din TS fra til sekunder. Maskinen starter først LYDLØS DETEKT når denne tiden har gått, etter å ha oppdaget en samtale i TSstilling sek. (Standard = 0 sek.) Ugyldig Velge innstillingen lydløs detekt. Gyldig Ugyldig Velge om maskinen skal motta til minnet når den slipper Gyldig opp for mottakspapir, toner, eller får papirstopp. A4 Velge formatet på det mottakspapiret som er lagt i Letter maskinen. Legal Fast Velger utskriftsforminskning. Auto Fast : Forminsker dokumentet i henhold til valg av parameter nr. 5. Auto : Forminsker dokumentet i henhold til lengden på det mottatte dokumentet. 5 FORMINSK % Velger et fast forminskningsforhold fra 70 til 00%. Dette FORHOLD parameteret virker kun når fast utskriftsforminskning er valgt i parameter nr % 6 POLLING PASSORD (----) Sette et 4-sifret passord for sikret polling. (se side 68) 8 STEMPEL Ugyldig Velge om maskinen skal stemple originaldokumentene når MINNESEND. dokumentene lagres i minnet. Gyldig (Avhengig av stempelinnstillingen på kontrollpanelet.) 0 DRD SERVICE Ugyldig Velge om maskinen er tilgjengelig for "DRD Service" eller Gyldig ikke. Hvis dette parameteret er satt på "Gyldig", påviser maskinen din det angitte ringemønsteret bare for å motta et dokument automatisk. KOPI FORMINSKNING Manuell Velge om maskinen skal utføre kopiforminskning Auto automatisk eller manuelt. Manuell : Maskinen ber om en forminskningsgrad (00% til 70%) når den lager kopier. Auto : Maskinen bestemmer automatisk forminskningsgraden i henhold til lengden på originaldokumentet. 4 Forsetter på neste side

35 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 4 ENERGISPARE STILLING Av Energisparing Sove For å redusere strømforbruket i klarstilling kan du velge mellom energisparing eller sovestilling og angi hvor lang tid ( til 0 minutter) det skal gå før maskinen går inn i valgt innstilling. Denne tidsinnstillingen er bare tilgjengelig i energisparing eller sovestilling. Av: Maskinen forblir i klarstilling og bruker mer strøm enn i energispareeller sovestilling. Energisparestilling: Sparer energi ved å forbruke mindre strøm enn i klarstilling, ved å slå av varmeenheten etter angitt tid. Sovestilling: Dette er det minste strømforbruket maskinen kan ha etter at den angitte tiden er gått, uten å slå maskinen helt av. 8 TILGANGSKODE (----) Legge inn en 4-sifret tilgangskode for å sikre maskinen mot uautorisert bruk (se side 75). 47 FJERNMOTTAK Ugyldig Velge om maskinen aksepterer kommando for fjernmottak eller Gyldig ikke (se side 58). 48 TELEFONLINJE BY Velge den type bylinje som maskinen er tilkoblet. PBX 49 BY TILGANGSKODE (----) Velger BY tilgangskode (maks. 4 sifre) for å få bylinje. 5 FJERNDIAGNOSE Ugyldig Velge om maskinen skal akseptere å oppdatere fastvaren Gyldig fra den fjerntstående stasjonen eller ikke. Kontakt din Olivetti forhandler for mer info. 5 DIAGNOSE PASSORD (----) Setter passord for fjerndiagnosestilling. Kontakt din Olivetti forhandler for mer info. 5 UNDERADR. PASSORD (----) Velger et 0-sifferet passord for sikker kommunikasjon med underadresser. 54 FAX VIDERE Ugyldig Velge om maskinen skal faxe videre til angitt mottaker (se Gyldig side 77). 57 LANDSKODE Å velge landskoden når du installerer maskinen. 58 SPRÅK Velg det språket som skal vises i displayet og på rapporter. Programmere Maskinen Din Forsetter på neste side 5

36 Tilpasse maskinen din Fax parametertabell Nr Parameter Valg nr. Valg Kommentar 6 PC-FAKS MOTT. MOD. 65 UTSKRIFTSREKKE- FOLGE 80 VEDL. KL. SLETT 00:00 - :00 (:00) Utskrift Velge hvordan maskinen skal behandle den mottatte telefaksdokumentetx Laste opp og Utskrift : Skrive ut det mottatte dokumentet skrive ut Laste opp og skrive ut : Skrive ut det mottatte dokumentet og Laste opp laste opp filen. Laste opp : Laste opp den mottatte dokumentfilen. Ugyldig Velge om maskinen skal skrive ut dokumentene i Gyldig rekkefølge. (se side 65) 99 MINNESTØRRELSE - - Viser minnestørrelsen. Stille inn tidspunktet for å aktivere vedlikeholdet av Leserullen. Leserullen roterer noen sekunder på det innstilte tidspunktet. Dette er for å holde jevn kontakt mellom Leserullen og glasset. 6 Merknad. Standard valg skrives ut på fax parameterlisten. For å få utskrift av fax parameterlisten, se side 9.. Innholdet i faxparametertabellen kan være forskjellig avhengig av reguleringer og spesifikasjoner i det enkelte land.

37 abcdefghi Grunnleggende Bruk Legge i dokumenter Dokumenter som du kan sende Maskinen vil vanligvis sende alle dokumenter som er trykket på papir i A4-format. Dokumentstørrelse Dokument tykkelse Maksimum størrelse 57 mm [Se Merknad] 000 mm Minimum størrelse 48 mm 8 mm Enkelt ark: 0,06 mm (45g/m ) til 0,5 mm (g/m ) Flerlagsark: 0,06 mm (45g/m ) til 0, mm (75g/m ) Retning Retning Merknad: Maksimum dokumentbredde som kan sendes gjennom maskinen er 57 mm. Effektiv lesebredde er imidlertid 08 mm. Grunnleggende Bruk Dokumenter som du ikke kan sende Du må aldri sende dokumenter som er; Våte Dekket av vått blekk eller limstift ABC For tynne (løvpapir, flypost, sider fra ukeblad osv. ) Skrukkete, krøllete eller foldet Belagt (glanset papir osv.) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg Kjemisk behandlet, trykkfølsomt papir, karbonbelagt, laget av stoff eller metall osv. abcd abcdefg ab abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg Skal du sende noen av disse dokumentene, ta en kopi først og send kopien i stedet. 7

Brukerinstrukser OFX 9200. Faks. (For telefaks) Norsk. Maskinen Din. Kjent Med. Gjøre Deg. Maskinen Din. Installere. Modell nr.

Brukerinstrukser OFX 9200. Faks. (For telefaks) Norsk. Maskinen Din. Kjent Med. Gjøre Deg. Maskinen Din. Installere. Modell nr. Gjøre Deg Kjent Med Maskinen Din Faks Brukerinstrukser Modell nr. (For telefaks) OFX 900 Tillegg Skrive Ut Rapporter Og Lister Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Nettverksfunksjoner Løse

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

TELEFONFORSTERKER UA-50

TELEFONFORSTERKER UA-50 TELEFONFORSTERKER UA-50 Forhandler: AurisMed AS Postboks 294-3201 Sandefjord Telefon:33 42 72 50 e-mail: aurismed@aurismed.no Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-9070 http://no.yourpdfguides.com/dref/1224487

Din bruksanvisning BROTHER MFC-9070 http://no.yourpdfguides.com/dref/1224487 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER MFC-9070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER MFC-9070 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer