REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8

2 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største nettselskap Starten på dette året har vært rolig med mye fint vintervær og en relativ fin sommer, noe som igjen gir oss gode driftsforhold for nettvirksomheten til HelgelandsKraft. Fra nyttår overtok vi det som har vært Statnetts regionalnett på Helgeland og vi fikk dermed den kraftintensive industrien og Statkraft som direkte kunder. Dette har medført at vi i overført energimengde nå er Norges femte største nettselskap. Det har gitt vår organisasjon utfordringer som det har vært jobbet intenst for å løse. Etter første halvår har vi nå en leveringssikkerhet totalt som er bedre enn landsgjennomsnittet, og det er vi stolte av. Fokuset i vår og sommer på at Sør-Norge har hatt billigere strøm enn oss i Midt- og Nord- Norge har ikke gått oss hus forbi. Det er imidlertid lite vi på Helgeland kan gjøre med at linjekapasiteten mellom Sør- og Midt-Norge er begrenset. Når det oppstår slike store prisforskjeller mellom landsdeler, skyldes det begrensninger i hovednettet som Statnett har ansvaret for, kombinert med høy kraftproduksjon lokalt, grunnet stor snøsmelting. Statnett og andre nettselskaper opplever dessverre motstand mot det som kan avhjelpe situasjonen, nemlig bygge nye linjer. Vårt fokus de senere år er å skaffe Sør- Helgeland en bedre reserveforsyning og vi fikk ny konsesjon av NVE i juli Prosjektet går kort og greit ut på å bygge ca. 15 km ny linje med sjøkabel over Velfjorden fra Visten til Tilrem og rive 33 km fra Visten til Langfjord, med andre ord et miljøprosjekt der vår gamle linje som går gjennom verneområdet fjernes. Likevel ble konsesjonen anket og i slutten av august kommer folk fra departementet på befaring og møter med interessenter for å sluttbehandle saken i høst. Tida går og i mellomtida opplever vi et forsterket fokus fra myndighetene på vår leveringssikkerhet noe som for oss oppleves som et paradoks. Vernearbeidet og vårt omtankefokus på medarbeidernes liv og helse bærer fortsatt frukter og HelgelandsKraft framstår i dag som en av de beste i energibransjen på forebyggende arbeid og reduksjon i skader. Vi er like stolte av dette som at vi per første halvår i år har en total leveringssikkerhet bedre enn landssnittet. For å opprettholde denne posisjonen vet vi at det kun er systematisk og grundig jobbing som hjelper å «hvile på laurbærene» er det farligste vi kan gjøre. Når strømprisen er lavere i Oslo Strømmarkedet i Norge er delt inn i tre ulike soner og strømprisene bestemmes i stor grad av tilbud og etterspørsel innenfor hver enkelt sone. Derfor oppleves det fra tid til annen at strømprisene er ulike rundt om i landet. Grovt sett deles landet inn i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Når det i år har vært store forskjeller mellom strømprisen i Oslo og Nord- Norge, skyldes dette spesielle omstendigheter i sør, i følge Statnett. I år har kraftprodusentene i sør hatt problemer med å få solgt strøm til Sverige og Danmark, derfor har prisene blitt lave i Sør-Norge, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett. Brudd i overføringsnettet I perioder med mye nedbør eksporteres ofte en del av strømmen til Sverige og Danmark. I år har det imidlertid vært feil på to overføringskabler over Oslofjorden til Sverige. Dessuten var en av kablene til Danmark ute av drift fram til juli. Det har redusert overføringsmulighetene og ført til stort tilbud i forhold til etterspørsel, og dermed gitt lavere strømpriser til forbrukerne. Denne strømmen kunne heller ikke selges nordover fordi det ikke er nok kapasitet på linjenettet i dag, sier Meldal. Resten av landet har hatt priser om lag som de andre nordiske landene. Når det er tilstrekkelig linjekapasitet i forhold til det markedet etterspør, vil det bli lik kraftpris i hele Norden. Har vært omvendt I perioder har situasjonen også vært omvendt. Når det har vært gode muligheter til å produsere strøm i nord har prisene vært lavere i nord enn på Østlandet, sier hun. Ser man Nordland under ett, er det bra balanse mellom produksjon og etterspørsel. Strømprisen har samme mekanismen som torskeprisene. Fordi torsken er lettere tilgjengelig på kaia på Træna enn i Oslo, er den også billigere på Træna. De store prisforskjellene vi har opplevd mellom sør og nord skyldes problemer i Sør-Norge, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett. Foto: Statnett På samme måte er det tilbud og etterspørsel på kraftbørsen som bestemmer strømprisen. Utbyggingsplaner Dersom linjekapasiteten mellom nord og sør hadde vært bedre, kunne strømkundene i resten av Norden fått tilgang til mer av produksjonen fra Sør-Norge. Det ville gitt høyere priser i sør. Men det er et samfunnsøkonomisk spørsmål å bygge ut nettet, mener Meldal. Det må lønne seg å investere og drifte et nett. Nytten av en ny ledning må være større enn ulempene for at Statnett får konsesjon til å bygge. På grunn av naturinngrepet en ny overføringslinje representerer, er det en del motstand mot å bygge nye overføringslinjer, sier Meldal. I løpet av høsten regner Meldal med at forholdene normaliserer seg noe når problemene med overføringslinjene ut av landet er løst. I uke 31 var prisforskjellen mellom nord og sør mellom 8 og 9 øre/kwh. Statnett har også søkt konsesjon på en ny ledning mellom Sogn og Sunnmøre. Dette vil øke overføringsmulighetene betraktelig, og dermed gi mer like priser på lengre sikt. 2

3 Tore-Morten Valamo er prosjektleder for ombygging av om lag 900 transformatorer i HelgelandsKraft. Foto: HelgelandsKraft Sikrere transformatorer HelgelandsKraft er i gang med å skifte eller modernisere i alt 900 nettstasjoner som i dag er plassert i høyspentmaster. Utskiftingene gjør at anleggene våre blir sikrere både for kundene og oss selv, sier prosjektleder Tore Morten Valåmo. For å gjøre høyspenning om til 230 volt trengs det transformatorer som reduserer spenningen. Fram til nå har det vært vanlig å plassere disse transformatorene oppe i høyspentmaster og det er disse trafoene som skal bygges om. Nye forskrifter For å bedre sikkerheten kom det nye forskrifter for slike trafoer og arbeidet med å bygge om anleggene er allerede godt i gang. Tradisjonelt ble disse trafoene bygget øverst i mastene, med en plattform for å betjene sikringer og drive vedlikehold. Det er denne plattformen som ikke lenger vil bli tillatt og derfor må vi bygge om trafoarrangementene, sier Valåmo. Forskriftene har tilbakevirkende kraft og ombyggingene skal være utført innen Ned på bakken Forskriftene krever at sikringene skal kunne skiftes ved at montøren står på bakken. Det er to måter utbedringene kan gjøres på. For å betjene sikringene benytter montøren en stang når sikringene må skiftes. Den andre måten er å flytte trafoen ned på bakken, ved å plassere den i en såkalt mastefotkiosk. Enten plasserer vi den mellom stolpene eller et lite stykke unna selve høyspentmasten, sier Valåmo. Disse trafoene er miniutgaver av de tradisjonelle trafokioskene som står rundt om i bebyggelsen, sier han. Overvåker jordfeil I tillegg til å bedre sikkerheten for montørene, bygges det inn en automatisk jordfeilvarsler i de nye trafoene. Dersom det oppstår jordfeil, blir det sendt automatisk varsling til HelgelandsKraft. Vi kan da lettere søke etter feilen, enten den ligger i trafoen eller i et bolighus som er knyttet opp mot denne trafoen. På denne måten blir den personlige sikkerheten bedre for alle, avslutter Valåmo. 3

4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Nye web-sider Lett å bruke og full oversikt over ditt kundeforhold. Det er hovedtanken bak satsingen når HelgelandsKraft nå lanserer ny nettside. De nye sidene er en bevisst satsing for å gjøre det lettere for våre kunder, sier markedssjef Arild Markussen. Hver enkelt kunde får nå en total oversikt over hele kundeforholdet. Vi har alle dataene om kundeforholdene i ulike databaser som nå kobles slik at alle opplysningene blir tilgjengelige. Det er en selvfølge at kundene våre får tilgang på de opplysningene som ligger inne, sier Markussen. Tusenvis av kunder HelgelandsKraft har om lag kunder. Nå skal måleravlesing, skjemaer, registreringer, prisoversikter og bestillinger kunne utføres via hjemmesidene. Vi ser at en del av kundene våre allerede i dag benytter hjemmesiden og antallet er stigende, sier Markussen. Derfor er dette en naturlig og viktig satsing for oss. I dag er det slik at bedriftskundene er de som er oftest på nettet og Markussen tror det Vinn gratis strøm Registrer din neste måleravlesning på vår hjemmeside Vi trekker ut tre vinnere som får gratis strøm for kr It-sjef Are Andreassen og markedssjef Arild Markussen med ny hjemmeside for HelgelandsKraft. Foto: nnkom.no skyldes at de har mer å spare på å overvåke strømforbruket sitt enn tradisjonelle husholdninger. Ditt kundeforhold Alle kundene får sitt eget område hvor det er mulig å hente ut ulike opplysninger. Når man logger seg inn, kommer man rett inn i kundeinformasjonssystemet. Her ligger oversikt over forbruket, ulike anlegg, økonomiske rapporter, fakturaoversikt og hvilke avtaler kunden har med oss, sier Markussen. Papirløst Med de nye hjemmesidene blir det mulig å ha et papirløst forhold til HelgelandsKraft Alle søknader, for eksempel byggestrøm, kan fylles ut elektronisk og sendes direkte til HelgelandsKraft, måleravlesing kan legges rett inn, sier Markussen. Hvis kunden i tillegg velger efaktura klarer vi å ha et papirløst kundeforhold. På den måten blir vi mer miljøvennlig og får en mer effektiv saksbehandling, sier han. Chat med kundesenteret I tillegg til e-post og telefon blir det nå mulig å kommunisere direkte med kundesenteret via chat. Våre folk på kundesenteret er online innenfor normal arbeidstid, slik at kundene kan få svar på sine spørsmål med en gang, sier Markussen. Dersom det er enkle henvendelser blir disse som oftest løst der og da, men i mer kompliserte saker må man koble inn tekniske saksbehandlere, sier han. Vinn gratis strøm Som en liten gulrot i oppstarten trekkes det ut tre premier blant de som registrerer neste måleravlesning på nettet. Vi deler ut gratis strøm for kroner til tre av kundene, sier Markussen, som i tillegg ser fram til å gi kundene en brukervennlig og nyttig nettside. 4

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Jeg jobber i HK Navn: Anne Elisabet Kvien Funksjon i HK: Energiingeniør driftssentralen Alder: 44 Bosted: Marka, Mosjøen Hva er du opptatt av nå? Barna mine Det blir mye reising og mange skytterstevner for Ståle, her med vinnerpokalen fra Vildmannasmällen. Foto: nnkom.no Suksess på skytebanen Høstjakta nærmer seg, men i Rana Jeger- og Fiskeforening er det likevel en annen aktivitet som vies mye oppmerksomhet. Her er det leirdueskyting det snakkes om. Årsaken til dette heter Ståle Sjøgren. Den 18 år gamle juniorskytteren høster nemlig stor suksess på skytebanen. Senest i juni i år stakk Sjøgren likegodt av med seieren i sin klasse da han deltok på skytestevnet Vildmannasmällen i Sverige. Der var han eneste nordmann i finalen og fikk 117 av 125 treff noe som er det beste han har gjort hittil. Store ambisjoner - Jeg har tenkt å fortsette. Det er så klart som du får det, sier Sjøgren bestemt. Ambisjonen er å komme på landslaget. Det er utrolig gøy å tenke tilbake på at det hele startet med at jeg for tre år siden bare var litt nysgjerrig og ville se hva dette var, til at jeg i dag har kommet opp på norgesnivå, sier Sjøgren. Viktig sponsor Det er midler fra HelgelandsKraft som bidrar til satsningen på leirdueskyting. Med midlene fra HK kan foreningen sponse tre gutter, Ståle Sjøgren, Ståle Hovind Våtvik og Emil Hagh. Jeg er meget takknemlig for at jeg blir sponset av HelgelandsKraft. Det gjør det mye lettere å holde på med dette. Ikke glem å skrive det, sier Sjøgren. Leder i Rana Jeger- og Fiskeforening, Torbjørg Myhre håper gode resultater også vil bidra til rekrutteringen. - Ungdommen har mange tilbud å velge mellom, så satsningen på leirdueskytingen er viktig for oss. Vi ønsker å sponse guttene til å bli gode skyttere i et godt miljø, sier hun. Hva er det beste med å jobbe i HK? Stort spekter av arbeidsoppgaver og trivelige kollegaer Hva gjør du i fritida? Familie, hest/ridning og litt lesing Hvilken kjent person inviterer du på middag? Forfatter Marianne Mjåland Hva serverer du? Elghamburger Hvilken bok vil du anbefale? Biografi om jornalisten Lise Lindbæk skrevet av Sigrun Slapgård. Lise Lindbæk rapporterte bl.a fra fronten på den Spanske Borgerkrigen Hva er du villig til å demonstrere for? At jentene skal få hoppe på ski på lik linje med gutta :-) 5

6 Viktig eierskap Vega kommune er en av eierkommunene til HelgelandsKraft og det er ingen tvil om at dette er et eierskap som har stor verdi for kommunen. I året som har gått kunne Vege kommune ta ut mellom 3,5 og 4 millioner kroner i utbytte og ansvarlig lån. Pengene fra utbyttet har gått til kommunal drift og uten disse midlene hadde vi måttet redusere driften enda mer enn vi allerede må, så det er klart dette er av betydning. Midlene fra det ansvarlige lånet har gått til nedbetaling av renter og avdrag på lån, forklarer ordfører Andre Møller. Dessuten er det viktig med lokal kraftleverandør, både på kraft og nett, sier Møller. Ordfører på Vega Andre Møller Foto: Sigfrid Hagerup Det aller viktigste er det at man klarer å få til en dialog med det lokale kraftselskapet, der vi bygger opp gjensidig tillitt. Dette hadde vi kanskje ikke hatt mulighet til med en større leverandør, fortsetter han. Og så mye kan jeg si, at det vil aldri bli aktuelt å selge vår eierandel i HelgelandsKraft, legger ordføreren til. Kundesenteret svarer En sve Midt i landbrukskommunen Sømna, helt sør i Nordland, ligger en liten og særdeles lønnsom bedrift, PLAST-sveis AS. De sveiser plast eller polyetylen og det gjør de så bra at de er ledende i landet på sine områder, først og fremst settefiskanlegg. Gunder Stømberg, daglig leder i PLAST-sveis, sa opp jobben som valutamekler i New York og tok med seg kona og fire unger og flyttet tilbake til Sømna. Et verdivalg, sier Stømberg. Fra Wall Streeet Gunder Strømberg viser stolt journalist i Regn Med Oss rundt i bedriften han driver. Selv om spranget var langt fra tilværelsen som valutamekler i New York til å være den første fast ansatte i PLAST-sveis i Sømna, stortrives han. Han mener det er mye action og energi begge steder på forskjellige måter. Jeg trenger mer lys i stua nå når høsten kommer. Hvordan kan jeg unngå et høyere forbruk, men samtidig få mer lys? Du kan bytte ut vanlige lyspærer med sparelyspærer og få samme lysstyrke som før. En vanlig lyspære tilsvarer ca. 4-5 sparelyspærer i energiforbruk. Dere har sikkert store lån på utbygginger. Påvirkes strømprisen når rentene stiger? Strømprisen kan deles inn i kraftpris og nettleiepris. Kraftprisen påvirkes ikke av store lån på investeringer som HK har. Men nettleieprisen derimot, blir påvirket av store investeringer som blir gjort på strømnettet vi har. HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Laila Sandvik, Rigmor Lande, Inger Lise Abrahamsen, Linda Wikkelsmo og Mona Nicolaisen. Foto: HelgelandsKraft Trekker det gamle ledningsnettet i huset mitt mer strøm enn et nytt anlegg med nytt sikringsskap? Nei. Strømforbruket er kun avhenging av hvor mye strøm utstyret som er tilkoblet anlegget, trekker. Men hvis man bytter gammelt elektrisk anlegg med et nytt og får det bygget slik at det lettere kan styre elektrisk utstyr, f.eks. egne varmekurser, så vil man spare strøm. Det finnes mye fint utstyr som man kan spare strøm med, f.eks. panelovner med elektroniske termostater, noen av disse har også nattsenking. Dette sparer man like mye strøm med om anlegget er nytt eller gammelt. Hobbybedrift PLAST-sveis ble grunnlagt nærmest som en «hobbybedrift» allerede i 1988, av en sjømann, en oljearbeider og en oppdretter. Det fleipes om at de måtte ha noe å gjøre mens de var på land. Bedriften skulle levere utstyr, i første omgang merder, til havbruksnæringa og også sveise polyetylen-rør. Ved utgangen av 1998 var arbeidsstokken økt til tre fast ansatte inkludert Strømberg, og i 2001 økte tallet på ansatte til 15 i løpet av noen hektiske måneder. Om å ha trua Sommeren 2003 kom den store nedturen, og det ble bråstopp. Oppdrettsselskapene hadde verken investerings-vilje eller evne, forklarer Gunder. I 2004 var PLAST-sveis teknisk konkurs men da gikk nesten samtlige ansatte inn i bedriften og berga den med frisk kapital. Vi visste at markedet ville komme tilbake, og vi hadde så stor tro på bedriften og kompetansen vi innehar at vi satsa. Vi ønska å bli ledende spesielt på settefiskanlegg og det har vi klart. Da markedet kom tilbake sein- 6

7 isen bedrift høsten 2004, var vi på plass. Oppdrettsnæringa hadde behov både for nye anlegg og vedlikehold av de gamle, forklarer daglig leder stolt. I dag har PLAST-sveis en markedsandel på over 50 %. I tillegg både prosjekterer, tegner og bygger PLASTsveis anleggene selv. Vil bli større Ambisjonene strekker seg også utenfor landegrensene. I fjor hadde de sin første leveranse til utlandet, til Scottish Seafarms, og erfarte at de var konkurransedyktig både på pris og kompetanse. Det gir absolutt mersmak. PLAST-sveis har 15 lokale eiere, noe som etter Gunder sin mening er en «flott samvirkemodell». 26 mennesker hever lønna der og de vil gjerne bli flere. PLAST-sveis er ute etter de som har kompetanse og som også trigges av å reise. Reiseturnusen er 12 dager på og 9 dager fri. Markedsarbeid viktig Omsetningen har gått en vei oppover. Fra katastrofeåret 2004 til 2007 er omsetningen seksdoblet, til om lag 44 millioner kroner. Tallet på ansatte økte også til det mangedoblete. Alle de store oppdrettselskapene er på kundelista og de fleste små. Grunnen til at vi har hatt så stor suksess, er at vi har jobba steinhardt med markedsarbeidet, slår Gunder kontant fast. PLAST-sveis var tidlig ute med et profesjonelt salgsstøttesystem og har jobba kontinuerlig og strukturert med dette hele tida. Humor på arbeidsplassen gir positivt utslag på bunnlinja sier daglig leder i PLAST-sveis AS, Gunder Strømberg. Foto: nnkom.no Nøkkelferdige settefiskanlegg? Det er lett å nedprioritere markedsarbeidet når ordrebøkene er fulle og bare ha fokus på leveransene, men det er livsfarlig, understreker Strømberg. Han tror på flere år med høy aktivitet framover, selv om bransjen svinger voldsomt. Stømberg vet at PLAST-sveis ikke kan hvile på laurbærene, men kontinuerlig jobbe med å bli bedre både i administrasjon og produksjon. Målet er å kunne levere nøkkelferdige settefiskanlegg. Tilbake i spiserommet etter omvisning. På døra henger et ark med de fem hersketeknikkene. Hvorfor? Det er viktig å være bevisst på hvordan vi er mot hverandre. Vi må sørge for å ha det bra i lag. Har vi det artig på jobb, vises det på bunnlinja, og det er ikke tull engang, slår daglig leder i PLAST-sveis, Gunder Strømberg fast. Med et stort smil. 7

8 Fiberkabel til Toft Gjennom et spleiselag mellom lokalt næringsliv og HelgelandsKraft, er det nå sikret fiberkabel til næringshagen i Brønnøysund. F.v. Astrid Bjørkan og Børge Saltermark. Foto: nnkom.no Hvis du var en av de som gikk forbi Tørrfiskbrygga i Brønnøysund i mars i år, la du kanskje merke til HelgelandsKraft som var i full sving med å legge fiberkabel til Toft. 6 kilometer kabel ble rullet ut og lagt ned. Prosjektleder Øystein Løite i HelgelandsKraft, forteller at kabelen består av 48 fibre og den er 6 kilometer lang. For de av oss som ikke helt vet hva det vil si, forklarer han gjerne hva dette innebærer. - Fiberkabelen vil dekke det behov som måtte komme på Toft. Med 48 fibre har denne kabelen så stor kapasitet at det egentlig ville være nok til hele Brønnøysund, sier han. Toft Utvikling Men arbeidet med å få lagt fiberkabel til Toft startet ikke på Tørrfiskbrygga, men nettopp på Toft for over et år siden. Det var selskapet Toft Utvikling, ved Børge Saltermark, som tok initiativet til utbyggingen i samarbeid med HelgelandsKraft. Torgar Næringshage Vi så et behov for skikkelig datakommunikasjon her på Toft, sier Saltermark. Det syder nemlig av næringsaktivitet på Toft. Her ligger Torgar Næringshage som huser 20 bedrifter, sysselsetter 45 personer og har et utstrakt undervisningstilbud. Her er også Norsk Havbrukssenter under oppføring, et visningsanlegg for havbruksnæringen. Tilbud til næringslivet I dag er fiberkabelen lagt, og bedriftene på Toft kan glede seg over god elektronisk tilkobling til resten av verden. Bredbåndskapasiteten til næringshagen har ikke vært god nok. Så det er klart dette er et tilbud alle firmaer i næringshagen vil dra nytte av, sier Astrid Bjørkan, daglig leder i Torgar Næringshage. Hun legger til at fiberkabelen også vil ha stor betydning for Havbrukssenteret når det står klart. Nytte for lokalbefolkningen Saltermark er svært fornøyd med resultatet, og håper det kan komme aktører på banen som også kan ta tak i de videre mulighetene fiberkabelen gir og mener kabelen vil ha stor verdi også for nærmiljøet på Toft. Vi er veldig glad vi fikk det til, og jeg håper det etter hvert kan ha lagt til rette for at den allmenne husstand på Toft kan koble seg til fiberkabelen også, sier han. Adresse: Industrivn Mosjøen Redaktør: Tekst, foto, layout: Trykk: Opplag: SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Arild Inge Markussen NNK, Mediebyraaet Grafisk Trykk AS stk REGN MED OSS

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

Våt sommer = Lave kraftpriser

Våt sommer = Lave kraftpriser Nr. 3 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Våt sommer = Lave kraftpriser Våt sommer = Lave kraftpriser Besøk våre nye hjemmesider! Din side gir deg god oversikt over ditt forbruk og kundeforhold Ditt bilde

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje)

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Ulike løsninger Ulik løsninger via plattform Ulik løsninger som er bakkebetjent.

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Nettutvikling - Forventninger til kapasitet. Astri Gillund Nettseksjonen

Nettutvikling - Forventninger til kapasitet. Astri Gillund Nettseksjonen Nettutvikling - Forventninger til kapasitet Astri Gillund Nettseksjonen Innhold Kraftsystemutredninger Forventede investeringer i regional og sentralnett Fremtidig nettilgang 31.03.2014 Kraftsystemets

Detaljer

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne?

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no AMS: Hvis bransjen lykkes vil dette kunne skape et voldsomt løft i kraftbransjens omdømme Utsnitt

Detaljer

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Håkon Borgen Konserndirektør Statnett «Vi bygger landet» Forsyningssikkerhet Øst-Finnmark Forsyningssikkerhet Lofoten Økt trafokapasitet Nord-Norge Ofoten- Hammerfest

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille

BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille Advokat/partner Kristin Ourom tlf. 91 55 07 99 / ko@kvale.no "Erik Villum

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker - Vi skal ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn,

Detaljer

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los.

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los. Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND www.los.no LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR Sommerværet ble aldri det helt store,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Nyhetsbrev fra Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Fortum Distribution Nett-Nytt

Nyhetsbrev fra Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Fortum Distribution Nett-Nytt G Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2007 Pilot Marius Akerholt og observatør Eddy Dale under helikopterbefaringen. Helikopterbefaring av høyspenningslinjene Fortum Distribution bruker

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Forbundsleder Hans O. Felix EL & IT Forbundet Lysbilde nr.: 1 EL & IT Forbundet har medlemmer innen følgende områder: Ansatte innen elektroinstallasjon

Detaljer

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Tromsø 19. august 29 Gunnar G. Løvås Konserndirektør Divisjon Utvikling og Investering Agenda Drivkreftene De nære løsningene Visjonene som muliggjør enda mer vindkraft

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower Side 4-5 Nettleia Side 6 Leverer til Wasco Side 8-9 OL-gull Side 10 Spruter fiber Side 12 Girlpower OL-gull gir markedskraft Et informasjonsmagasin fra Helgelandskraft Nr 2-2014 LEDER En kraftfull fremtid

Detaljer

Sikkerhetshåndbok. Kontakt. Hei. Aktiviteter nær kraftledninger og kabler.

Sikkerhetshåndbok. Kontakt. Hei. Aktiviteter nær kraftledninger og kabler. Hei Kontakt Ta kontakt med kundeservice for: - Melding om feil/skader - Utlevering av kart og bestilling av kabelpåvisning - Andre henvendelser AgdeneS FrøyA HitrA Klæbu MeldAl MelHuS OSen roan SKAun trondheim

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

«Juniorpolitikk» i energibransjen -sett fra ståsted EB Entreprenør

«Juniorpolitikk» i energibransjen -sett fra ståsted EB Entreprenør «Juniorpolitikk» i energibransjen -sett fra ståsted EB Entreprenør Tema: Like viktig å utvikle og beholde de unge, som de eldre Tar vi godt nok vare på de unge i bransjen i et HMS-perspektiv? Nye rammevilkår

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer