universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess"

Transkript

1 universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

2 IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning og yrke de skal velge... I denne brosjyren finner du gode råd for riktig skolevalg. Du finner også informasjon om høyere utdanning, høgskoler og universitet. Dessuten kan du lese om hvordan man søker, opptakskrav og poengberegning. DENNE BROSJYREN INNEHOLDER: Gode råd for riktig skolevalg 3 Høyere utdanning 4 Studiepoeng og karakterer 6 BRUK TID! SKAFF DEG INFORMASJON OM MULIGHETENE! Er du usikker på hva du skal velge? Vet du ikke hva du vil bli? Du er ikke alene... Tenk deg godt om. Mange endrer utdanningsretning underveis. Imidlertid så er det uansett lettere å føle seg sikker på valget sitt dersom man har brukt god tid på å finne ut hvilke muligheter som finnes og hva man har lyst til. Les om forskjellige yrker, finn ut hvordan de ulike utdanningene er bygget opp, sjekk hva slags jobber man kan søke etter fullført utdanning osv. Man finner mye informasjon på skolenes hjemmesider. I tillegg finnes egne nettsider med informasjon om forskjellige yrker, utdanninger osv. På slike nettsteder finnes det også intervjuer med tidligere elever. Dette kan gi et klarere inntrykk av hvordan yrket/utdanningen faktisk er. Snakk med studiekonsulent/rådgiver/tidligere elever på skolen/ høgskolen/universitetet som du vurderer å søke. Gå også på utdanningsmesser, "åpen dag" ved skolene osv. Gradsstrukturer 7 Andre typer skoler 8 Folkehøgskole 9 Opptak og poengberegning 10 Når skjer hva? 11 KJENN DEG SELV! Still deg selv spørsmål som: Trives jeg best med teorifag eller praksis? Vil jeg studere videre senere, eller vil jeg helst bli ferdig utdannet så raskt som mulig? Hvilke positive egenskaper har jeg og hva er jeg flink til? Har jeg noen fritidsinteresser som jeg vil gå videre med på skolen? Har jeg noen tanker om hvilket fagområde/bransje jeg ønsker å jobbe innenfor? Hvordan ser jeg for meg at jeg har det om 10 år? LYTT TIL TIPS OG ERFARINGER! Foreldre, venner og bekjente kan ofte bidra med råd, eller de kan dele egne erfaringer fra da de selv gikk på skole eller studerte. Kanskje kan slike tips hjelpe deg litt på vei. VELG DET DU HAR LYST...da er det mindre sjanse for at du angrer på valget ditt TIL OG SOM DU ER MEST senere. Alle har rett til å velge sin egen utdanning. Selv om MOTIVERT FOR! mennesker rundt deg kan gi mange velmenende råd, så er det uansett DU som må velge hvilken utdanning DU tror vil være riktig for akkurat DEG! 2 3

3 HVA OG HVOR VIL DU STUDERE? Hvis du har generell studiekompetanse, kan du søke studier ved høgskoler og universitet. Dine interesser og ferdigheter, hvordan du liker å studere, hvor du vil bo og hva slags karakterer du har fra videregående skole, bestemmer hvilken utdanning du kan ta. Du kan studere ved flere typer utdanningsinstitusjoner: universitet, vitenskaplige høgskoler, høgskoler og private skoler. Forskjellen på institusjonene er i stor grad hvilken type utdanning du finner der. UNIVERSITET Undervisningen ved universitetene blir ofte gitt i form av forelesninger og i seminargrupper. Du står forholdsvis fritt til å legge opp studiedagene slik du selv synes er best. De fleste studiene har obligatoriske oppgaveinnleveringer i løpet av semesteret, men måten du løser oppgavene og kommer deg gjennom pensum på er som regel helt opp til deg selv. Det er vanlig at flere studenter danner kollokvier (studiegrupper) på 3-5 personer som samarbeider om å hjelpe hverandre gjennom pensum. Dette er en effektiv og sosial måte å studere på. På universitetet er det stor frihet, men det kreves også stor selvdisiplin. Dette i og med at du får mye ansvar for selv å lære pensum. Med universitetsutdanning får du sjelden en konkret yrkestittel, men du får unik kompetanse på mange viktige felt. For det første får du konkret kunnskap om det du har lest. For det andre får du trent opp en analytisk tankegang og du får erfaring med å jobbe selvstendig og målrettet med et konkret prosjekt, enten alene eller sammen med andre. Noen universitetsutdanninger er imidlertid profesjonsrettede. Eksempler på dette er legestudiet (medisin) og psykologutdanningen. HØGSKOLER PRIVATE SKOLER ANNET ENKELTEMNE- STUDENT Studier ved høgskolene er ofte lagt opp som profesjonsutdanninger. Dette betyr at utdanningen fører fram til en bestemt yrkestittel. Du blir for eksempel ingeniør, fysioterapeut, lærer, sosionom, økonom eller sykepleier. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, oppgaveinnleveringer, prosjekter, praksisperioder og eksamener. Det er mer obligatorisk undervisning enn på universitetene. Studentene er som regel organisert i klasser og får tett oppfølging fra lærerne. Sånn sett ligner høgskoleundervisningen mer på klasseromsundervisningen du kjenner fra videregående. Det finnes både offentlige og private høgskoler. Ved de offentlige er undervisningen gratis. Pensumbøker og annet materiell må man kjøpe selv. På de private høgskolene må du som regel betale skolepenger i tillegg. Ønsker du å gå på en privat høgskole, er det viktig å kontakte den aktuelle høgskolen for å sjekke priser og hva slags utdanning du får for pengene. Det finnes også en rekke kunstskoler, IT-skoler, reiselivsskoler eller annen type yrkesrettede utdanninger. Studiene er ofte av kortere varighet enn et høgskole- eller universitetstudie. Velger du en slik utdanning så er det ekstra viktig at du sjekker hva slags utdanning du får for pengene og hvilke jobbmuligheter du vil ha etterpå. Dette innebærer at man får studierett til kun enkelte fagemner, i stedet for studieplass på en hel bachelorgrad. Det kan være greit hvis du bare vil prøve deg på et emne for å finne ut av om du liker faget eller ikke. Emnene man kan melde seg opp i er gjerne de som har ledige plasser etter at programstudentene har valgt hvilke fag de vil ha. Noen emner er også åpne for alle, eksempelvis ex.phil og ex.fac. 4 5

4 STUDIEPOENG Hvor mye du har studert regnes i studiepoeng. Ett års fulltidsstudie gir 60 studiepoeng. Ett halvt års studie gir 30 studiepoeng. Beregningen er 60 studiepoeng for et fullt studieår for heltidsstudenter. Dette tilsvarer beregningen i ECTS (European Credit Transfer System), med 60 credits for et studieår. ÅRSSTUDIUM: KANDIDATSTUDIER: PROFESJONSSTUDIER: Mange av disse kan inngå i en bachelorgrad. I tillegg kan noen av dem være grunnlag for å etterpå søke seg inn på en 5-årig mastergrad. 2-årige fulltidsstudier ved høgskole, gir tittelen høyskolekandidat. Disse har fastlagte fagplaner over flere år innenfor et spesielt fagområde. 3-årig studium gir en bachelor, 5-årige gir en mastergrad og 6- årige studier gir autorisasjon til et spesielt yrke. KARAKTERER Karaktersystemet ved universiteter og høgskoler består av karakterene A, B, C, D, E og til slutt F som er strykkarakter. BACHELORGRAD: Denne oppnås vanligvis etter 3 års studier eller 180 avlagte studiepoeng. Det heter seg at Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Denne skalaen er i tråd med ECTS (European Credit Transfer System) og er dermed lik skalaer som brukes i mange andre land. I noen fag/emner benyttes i stedet kun bestått/ikke bestått. STUDIEPROGRAM Alle definerte utdanningsløp som fører fram til avsluttende grad (årsstudium, høgskolekandidat, bachelor og master) får betegnelsen studieprogram. Det enkelte studieprogrammet vil ha et definert faginnhold og læringsmål (plikter og rettigheter) i forhold til den enkelte student. Se neste side for mer om forskjellige type studier og grader. MASTERGRAD: DOKTORGRAD: UTDANNING I UTLANDET: Dette er en 2-årig fordypning av bachelorgraden. Noen masterstudier er lagt opp som 5-årige profesjonsstudier med en fast oppbygning (integrerte masterstudier). Dette gjelder blant annet tannlegestudiet, jus, farmasi, teknologi og informatikk. Disse studiene gjennomføres innenfor rammene av et forskerutdanningsprogram, og skal etter innføring av kvalitetsreformen gi graden Ph.D. Doktorgradskandidater som ikke har fulgt et slik program, får graden dr.philos. Både bachelor- og mastergradsstudiene, samt karaktersystemet, har en internasjonal profil og det legges opp til at studenter kan ta deler av utdanningen sin i utlandet om de vil. Ta kontakt med din skole for å få vite hvilke samarbeidspartnere de har. Det er også mulig å ta hele utdanningen sin i utlandet. UngInfo har flere Ut i verden-brosjyrer om det å studere i utlandet og hvilke andre muligheter som finnes. ANSA Storgata 19 Telefon: Hvis du vil studere i utlandet kan det være lurt å ta kontakt med ANSA. De har en god oversikt over studier i utlandet, hvilke skole som er godkjent av Lånekassen og de kan gi deg gratis informasjon og veiledning. 6 7

5 ANDRE VEIER TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE.. PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Du kan oppnå generell studiekompetanse etter yrkesfag ved å fullføre og bestå det som heter Påbygging til generell studiekompetanse i Vg3. Før dette må du ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. 23/5-REGELEN 23/5-regelen gir deg som er litt eldre og ikke har videregående opplæring en mulighet til å søke høyere utdanning. Da må du være fylt 23 i løpet av opptaksåret, og ha fem års yrkespraksis og/eller utdanning. Yrkespraksis kan være: omsorgsarbeid (for eksempel om du er hjemme med barn) militær- eller siviltjeneste lønnet arbeid Utdanning kan være: fullførte kurs i videregående opplæring folkehøgskole Er du over 25 år? Har du grunnskole eller tilsvarende? Har du ikke fullført videregående skole? Fra og med det året du fyller 25 år, har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til videregående opplæring (voksenrett). Retten gjelder også deg som er innvandrer med oppholdstillatelse og som ikke har fullført tilsvarende videregående opplæring i hjemlandet. Dersom læreplanen fastsetter en opplæringstid på mer enn tre år, har du rett til den opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen. Kilde: Du har også rett til å få kartlagt din realkompetanse i forhold til ønsket sluttkompetanse. Du kan få starte videregående opplæring fra det nivået du er på. Voksne med rett til videregående opplæring skal primært tas inn til opplæring spesielt organisert for voksne. Har du spørsmål om voksenopplæring, kontakt Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Fyller du kravene over til yrkespraksis og/eller utdanning, er det nok med følgende fag for å få generell studiekompetanse: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Se for mer informasjon. OSLO VOKSENOPPLÆRING REALKOMPETANSE Er for deg som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret. Da kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse enkelte steder. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Hver enkelte skole vurdere hva som kvalifiserer som realkompetanse så kontakt det aktuelle lærestedet hvis du lurer på om du er kvalifisert som realkompetansesøker. Oslo Voksenopplæring Servicesenteret Karoline Kristiansens vei 8 (Fyrstikktorget på Helsfyr) Ta t-banen til Helsfyr Telefon: Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs som gir generell studiekompetanse, fag- eller svennebrev. Har du spørsmål om videregående skole for voksne eller hvilke rettigheter du har, kontakt Servicesenteret på telefon eller stikk innom for en veiledningssamtale.

6 HVA VIL DET SI Å VÆRE PRIVATIST? Som privatist kan du betale for eksamen i fag du melder deg opp til. Man kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året; fra 25. aug-15. sept, og 15. jan-1. feb. Oppmelding og mer informasjon finner du på Pr. fag betaler man en eksamensavgift. Prisen i år er på 378 kr pr. fag man tar for første gang. Hvis man skal ta opp fag fordi man vil forbedre karakteren man har i faget fra før, så er avgiften 775 kr pr. fag. Med denne avgiften betaler du bare for eksamen. Men det finnes muligheter for undervisning i fagene også: UNDERVISNING I FAGENE FØR PRIVATISTEKSAMEN? PRIVATSKOLER: Det finnes en rekke privatskoler hvor du kan betale for undervisning i enkeltfag eller ta hele videregående skole. Hva som tilbys, varierer fra skole til skole. Det lureste er å ta kontakt med skolen og undersøke selv. Husk å spørre om hva det koster. Fordelen med privatskoler er blant annet at du får undervisning og oppfølgning i de ulike fagene, i tillegg til å få rettet oppgaver. Tlf: (09-15 hverdager) Et år på folkehøgskole omtales ofte som ditt år. Folkehøgskoler har som regel ikke eksamen, men er ment som et år der du kan konsentrere seg om en eller flere av dine personlige interesser. Dette kan være for eksempel musikk, dans, forming, drama, religion, miljøvern, foto, friluftsliv, idrett, skrivekunst eller språk. På folkehøgskole er det vanlig å bo på internat ved skolen, og for mange er dette første gangen de flytter hjemmefra. Hybelen og måltidene er inkludert i skolepengene du betaler. Folkehøgskoler kan kalles en myk overgang til livet på egenhånd. Man får ingen studiepoeng eller lignende for å gå på folkehøgskole. Imidlertid får man 2 tilleggspoeng som regnes sammen med skolepoengene fra videregående, hvis man senere skal søke høyere utdanning ved høgskole/ universitet. Prisene for skoleåret vil variere etter hvilken skole du velger, men også hvilken linje du vil gå og eventuelle studieturer du er med på. Sjekk derfor den enkelte skole du er interessert i. Folkehøgskolene er godkjent av Lånekassen. Kontakt derfor Lånekassen for informasjon om økonomisk støtte. HOSPITERING: Det kan være vanskelig å lese alt pensum på egen hånd, akkurat som det kan vært dyrt å gå på privatskole. Hospitering er en løsning på dette. Ta kontakt med en offentlig videregående skole som tilbyr faget du skal lese. Hør om du kan få følge undervisningen. Kanskje får du ikke rettet prøver og oppgaver, men det vil jo hjelpe bare å få være til stede og følge med i timene. Folkehøyskoler i Sverige. Folkehøyskoler i Danmark. Folkehøyskoler på Færøyene. Folkehøyskoler i Finland. LESE SELV: Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget. Hvordan du forbereder deg fram til eksamen, er ellers opp til deg selv

7 BEREGNE POENG FRA VIDEREGÅENDE SKOLE: Karakterpoeng: (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng (til utvalgte studium) + Poeng for opptaksprøver (til utvalgte studium) = Skolepoeng i kvote for førstegangsvitnemål Kvote for førstegangsvitnemål vs. Ordinær kvote NYTTIGE NETTSIDER Skolepoeng (inkl. eventuelle forbedringer eller nye fag): + Alderspoeng + Tilleggspoeng (for førstegangstjeneste eller folkehøgskole eller høyere utdanning) = Konkurransepoeng i ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål er for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret og som etter vanlig videregående opplæring har fått vitnemål som gir generell studiekompetanse. Ordinær kvote er for alle andre. Hvis man tar opp fag eller tar nye fag som privatist etter at man har fullført videregående skole, så søker man altså i ordinær kvote. Her finner du informasjon om en rekke forskjellige yrker, samt utdanningsmuligheter i Norge. Du kan søke etter universiteter, høgskoler, folkehøgskoler og videregående skoler. I tillegg kan man lese yrkesintervjuer, artikler om rettigheter, studentaktiviteter ved institusjonene osv. Utdanning.no drives av Kunnskapsdepartementet. Samordna opptak er fellessiden hvor du søker på alle offentlige høgskoler og universiteter. Her finner du også oversikt over poenggrensene som var gjeldende for å komme inn på de forskjellige studiene ved forrige opptak. SØKERKALENDER 1. februar 1. mars 15. april 18. mai 1. juni 1. juli 10. juli 20. juli 26. juli 29. juli 4. august Nettsidene til Samordna Opptak åpner for registrering av nettsøknad Søknadsfrist for tidlig opptak, særskilt vurdering, utenlandsk utdanning, IB, realkompetanse, Politihøgskolen Ordinær Søknadsfrist Resultat av tidlig opptak Nå skal du ha mottatt omslagsark. Hvis ikke, kontakt Samordna Opptak! Omslagsark skal fylles ut og returneres til det lærestedet som er oppgitt på omslagsarket. Frist for ettersending og omprioritering Siste frist for adresseendring. På nett er fristen 15. juli Hovedopptak. Resultatet kommer på nett. Logg deg inn hos Samordna opptak for å se om du har kommet inn. Restetorget åpner. Svarfrist Lokale etterfyllingsopptak Nasjonalt etterfyllingsopptak. Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 4 august og utover. Hos Lånekassen kan du søke om stipend og studielån. Alt utbetales som lån, men hvis du består eksamen så blir deler av studielånet omgjort til stipend. Du søker om lån/stipend direkte på Lånekassens nettside. Du behøver kodene til MinID for å logge inn. Cirka 15. august Studiestart 12 13

8

9 Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. RETT INFORMASJON PÅ ETT STED UTDANNING JOBB BOLIG UT I VERDEN HELSE & SOSIAL JUS & ØKONOMI FRITID EGEN BEDRIFT NEW IN OSLO Vi informerer om alt mulig, delt opp i forskjellige tema. Brosjyrene finner du både på nettsiden og i senteret. Møllergata 3 (Bak Glasmagasinet) Her finner du UngInfo; et tilbud for deg mellom 13 og 26 år. Uansett hva du lurer på vil vi gjøre vårt beste for å gi deg et skikkelig svar. Vi gir informasjon på en uformell og forståelig måte. Alle våre tjenester er gratis. Dette er nettstedet vårt, der vi hele tiden legger ut ny og oppdatert informasjon. Du kan sende en e-post til oss om det du lurer på. Vi svarer! Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. Vi har åpent: Mandag fredag Lørdag Juli august: Mandag fredag Tirsdag Lørdag UngInfo Oslo, Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: Web: E-post: UngInfo drives av Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, og er et tilbud for all ungdom mellom 13 og 26 år. Brosjyren ble sist oppdatert 10. januar 2012.

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

tips og råd for deg som vil bli au pair

tips og råd for deg som vil bli au pair tips og råd for deg som vil bli au pair IKONER: Vil du lære om en annen kultur og praktisere eller lære deg et nytt språk? Om du synes rengjøring går som en lek, tåler ungeskrik og liker barn bli au pair!

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer