Vold i nære relasjoner. voldens psykologi. Per Isdal Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vold i nære relasjoner. voldens psykologi. Per Isdal Arendal 22.10.2013"

Transkript

1 Vold i nære relasjoner voldens psykologi Per Isdal Arendal

2 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

3 Täby Nacka Kalmar Jønkøping Roskilde Åland Reykjavik Oslo Asker/Bærum Skedsmo Drammen Tønsberg Porsgrunn Arendal Kristiansand Stavanger Bergen Tromsø

4 Hjeltne & Steinsvåg UNIVERSITETSFORLAGET

5 Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

6 MENINGEN MED VOLDEN: Jente 21 år DEN GODE MOR GRAVID VIL ADOPTERE BORT BARNET OG TA SITT LIV JEG ER OND (selvbildet) Store atferdsproblemer siden 12 års alder TORTURERER OG DREPER SIN KANIN AVMAKTEN OVER Å VÆRE VITNE TIL FARS VOLD Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

7 UTFORDRING Denne jenta har vært enormt synlig i kommunen. Mange steder og mange ganger - skole; skoleproblemer, skulking, beteendeproblemer, aggresjon og vold - Barnevern - Lege (kjønnssykdom) - Sykehus (pumping for alkoholforgiftn.) - Allmenlegen - Politi - Osv. Ingen har sett henne og volden. Hva slags kompetanse trenger kommunen for å se denne jenta tidligere?

8 Per Isdal - Alternativ til Vold

9 Per Isdal - Alternativ til vold

10 Per Isdal - Alternativ til Vold 1990

11 Psykologspesialist Per Isdal 2000

12 stemplingsklokken I begynnelsen er frykten en redd mann En mann kan ikke være redd Hun er problemet Omfattende kontroll Stemplingsklokken Han skaper bekreftelse av sin usikkerhet Før var jeg en skogens mann (gråter) Han ser ikke seg selv bare henne. Han ser ikke at det han gjør er vold og at det er han og hans følelser er problemet. Han tar ikke ansvar for sine handlinger og for sine følelser Psykolog Per Isdal - ATV

13 HVA ER VOLD? VOLD ER EN MAKTHANDLING: VOLD ER EN HVER HANDLING SOM GJENNOM AT DEN SKREMMER, SMERTER, SKADER ELLER KRENKER SØKER Å PÅVIRKE ANDRE VIRKSOMT ELEMENT: SKREMMER, SMERTER, SKADER, KRENKER HENSIKT: PÅVIRKE ANDRE TIL Å GJØRE NOE MOT SIN VILJE ELLER SLUTTE Å GJØRE DET DE VIL Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no)

14 HVA ER VOLD? FYSISK VOLD PSYKISK VOLD SEKSUELL VOLD MATERIELL VOLD LATENT VOLD Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no)

15 Psykisk vold Direkte trussel Indirekte trussel Degraderende og ydmykende atferd Sykelig sjalusi Kontrollering Isolering Emosjonell vold Psykolog Per Isdal - ATV

16 ORDET VOLD Ordet vold er viktig Vold er et KLART ord og vold er GALT - mer kreativ - mer sensitiv - klokere

17 35 land i verden forbyr vold mot barn

18 Per Isdal - ATV

19 Vold og Barn Dr. Murray Strauss (University of New Hampshire, Violence in American Families SAGE, - 94% av amerikanske barn utsatt for voldelig oppdragelse (corporal punishment) - Topppunkt mellom 2 og 4 år (83% av barn på 24 mnd) - ½-parten mer enn 3g. Pr uke - 27% med bruk av gjenstander - 23% fortsatt når 14 år Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

20 Hva opprettholder vold? Murray Strauss viser at det er to myter som opprettholder foreldres bruk av vold i oppdragelsen 1. Vold virker (bedre enn andre oppdragerformer) 2. Vold skader ikke barn Carl I. Hagen: jeg er glad for den volden jeg fikk, og den har ikke skadet meg (fritt konstruert sitat) Per Isdal 20

21 Forskning: Vold virker ikke Murray Strauss gjør kontrollerte eksprimenter med oppdragelsesformer 1 gruppe oppragervold, 1 gruppe rolig verbal irettesettelse, 1 gruppe ikke-reagere Hva er best, mest effektivt jfr. Endring i barnets atferd Helt klart at vold ikke er mer effektivt/kortvarig virkning på kontroll ikke generalisert læring Per Isdal 21

22 Forskning: Vold skader Følger opp barn: 4 grupper: null vold, litt vold, mer vold og mye vold. Studerer effekt. Klare resultater på gruppenivå 1. Sammenheng til mer aggressiv og problematisk atferd utenfor hjemmet 2. Sammenheng til senere voldsbruk og kriminell atferd 3. Sammenheng med rusbruk/rusproblemer 4. Sammenheng med kognitiv utvikling: dårligere skoleprestasjoner og lavere intelligens (5 IQ-poeng) = 5 IQ-poeng lavere snitt Per Isdal 22

23 VOLD MOT MOR ER VOLD MOT BARN - Rammer det viktigste i barnets liv - Det er kanskje verre å bevitne vold enn å bli dirrekte utsatt for volden - Læringseffekten (voldelig og utagerende atferd) er større - Skole i relasjoner og kjærlighet Per Isdal - Alternativ til Vold

24 To utryggheter/traumer To forhold skaper utrygghet i barn/blir traumatiserende 1. En aggressiv, voldelig, skremmende eller truende omsorgsgiver 2. En redd, utrygg omsorgsgiver Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no) 24

25 ATV Stavanger har med midler fra Ekstra Stiftelsen utviklet en metode som skal forebygge vold mot barn og i familier gjennom å lage et tilbud direkte rettet mot høyrisikogruppe for familievold de voksne som selv har opplevd vold i egen barndom. Dette har resultert i metoden FORELDREFORBEREDELSE MOT VOLD som strekker seg over tolv timer fordelt på tre dager, der ulike tema blir jobbet med gjennom kunnskapsformidling, øvelser, deling av erfaringer og gode løsninger. Det er laget en egen manual for metoden. Vi inviterer til en nasjonal fagkonferanse der vi lærer bort metoden FORELDREFORBEREDELSE MOT VOLD. Vi vil gå gjennom metodens innhold og oppbygging, og dele våre erfaringer fra praksis. Deltagerne vil få manualen og bli sertifisert i bruk av denne metoden. Foredragsholdere: Per Isdal, psykolgspesialist og atv grunder, Elise Bøgh Søreide, klinisk sosionom/familieterapeut og Randi Mossefinn klinisk barnevernspedagog/ familieterapeut.

26 MOTTGIFT MOT VOLD 1. KALLER VOLD FOR VOLD 2. PLASSERER ANSVAR RETT STED 3. BEARBEIDER OPPLEVELSEN Psykolog Per Isdal - ATV

27 HVORDAN KAN MAN MOTVIRKE SKADEVIRKNINGER 1. SNAKKER MED BARNET ETTER VOLDEN OM VOLDEN 2. PÅTAR SEG ANSVAR OG MARKERER AT VOLD ER GALT 3. VISER OMSORG FOR BARNET OG DETS REAKSJONER Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

28 Voldens kompleksitet For å forstå familien må vi se volden! Vi må spørre om vold! Endring kan blokkeres av vold Problem; Stian (10) store atferdsproblemer i skolen, angrep på andre barn, tar ikke regler og korreksjoner

29 EVA JAN Psykolog Per Isdal - ATV

30 EVA JAN Psykolog Per Isdal - ATV

31 VOLD? slå sparke Skremme klype REDD ENSOM piske Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

32 Barns symptomer er et uttrykk VOLD AVLER VOLD: VOLDEN KOMMER UT ET ANNET STED ENN DER DEN KOMMER INN Vold inn UTFORDRINGEN ER Å KLARE Å SE SAMMENHENGEN Barn tar ut sine reaksjoner der det ikke er farlig vold ut Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

33 Ligninger med en eller flere ukjent Barn + x = problemer Hva er x Hva er den ukjente (Det er lett når vi sitter med fasit: Patrick Sjøberg) Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

34 Fokus på symptomet Barns uttrykk blir det vi kaller symptomet Symptomet skal ikke tas bort det skal brukes som barnets stemme Hva er det symptomet forteller, hva er det barnet prøver å uttrykke? Fra løsningsfokus til meningsfokus Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

35 VOLD ER ET SYMPTOM VOLD ER ET SYMPTOM PÅ ET BARN SOM IKKE HAR DET GODT SYMPTOMET FORTELLER EN HISTORIE VOLDSUTØVELSE ER EN RISIKO FOR BARNET SELV = dårlig prognose = negativt samspill = ensomhet, aggresjon og avvisning = vold blir en mulig identitet = depresjon Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

36 Jeg gjentar Aggresjon/vold er et symptom på et barn som ikke har det godt Per Isdal 36

37 HVA ER DET SOM IKKE ER GODT? AVMAKT: - GRUNNLEGGENDE BEHOV - KROPP - SANSER - KOMMUNIKASJON - SITUASJONER - BETINGELSER - TRAUMER/Vold/overgrep - SORG

38 Hva trenger et barn som ikke har det godt Hvis ditt barn for eksempel er aggressiv og «vanskelig» fordi det blir mobbet på skolen? - KLOKE VOKSNE - Forståelse - Tålmodighet - Rolig korreksjon Per Isdal 38

39 Symptomer blant barn vitne til og/eller direkte utsatt for vold Adferd Fysiologisk Emosjonelt Kognitivt Aggresjon Søvnløshet Angst Dårlige skoleresultat Stille og innesluttet Endokrine utfall Depresjon Språkproblem Utagering Spiseproblem Uro Taleproblem Lav impulskontroll Psykosomatiske symptom Lavt selvbilde Alternativ til Vold (www.atvstiftelsen.no) Skriveproblem Skoleproblem Sengevæting Sinne Feilattribusjon Motoriske problemer Lav aktiveringsterskel Subkulturtilhørighet Vegetative symptomer (PTSD-Symptom) Problemer med oppmerksomhet Tilknytningsforsty rrelser Vansker med aktiv problemløsn Rus/krim. affektlabilitet Evaluere sit

40 HENRIK 6 ÅR - ET VOLDELIG BARN - 50 VOLDSEPISODER PR. DAG - HVER GANG HAN SKAL SPISE MAT - BARNETS SYMPTOM FORTELLER EN HISTORIE - VOLD INN ET ANNET STED ENN VOLD UT - DEN GODE FAR OG DEN DÅRLIGE MOR Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

41 DEN SÅRBARE HJERNEN BARN ER FØDT MED EN SVÆRT UFERDIG HJERNE, HJERNEN UTVIKLES GJENNOM ERFARING (STIMULERING) HJERNEN UTVIKLES PÅ DEN MÅTEN AT DE DELER SOM BRUKES/STIMULERES VIL VOKSE, DE SOM IKKE BRUKES VIL IKKE UTVIKLE SEG. Bruce Perry Child Trauma Academy (USE-DEPENDENT) HVORDAN BLIR HJERNEN TIL TRAUMATISERTE BARN (mennesker som har opplevd mye/sterk utrygghet og fare) Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

42 Nervøs aktivering LIMBISK SYSTEM + FRONTAL- LAPP - Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

43 EFFEKT AV STERKE/GJENTATTE TRAUMER: KRONISK FYRING OG OVERAKTIVITET I DET LIMBISKE SYSTEM PÅVIRKER OG SENKER AKTIVITET I FRONTAL CORTEX LIMBISK SYSTEM AKTIVERERIDEAKTIVERER OMRADER AV HJERNEN KNYTTET TIL FAREBEREDSKAP Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

44 Karakteristika ved traumatiserte barn (Bruce Perry/Leonore Terr) 1. Dokumentert historie på vold (den skjulte volden) 2. Økte symptomer ved re-exposure til trauma spesifikke stimuli 3. Hyperarousal i det autonome nervesystem (puls, blodtrykk, muskelspenning, fordøyelse, pupiler, oppmerksomhet osv.) Per Isdal 44

45 Effekt på hjernen (forts.) - VARIG UTSKILLELSE AV STRESSHORMONER SOM CORTISOL PÅVIRKER FUNKSJONSNIVÅ FOR EKSEMPEL I CORPUS CALLOSUM OG HIPPOCAMPUS - høy utskillelse av endogene opiater av betydning for funksjon og hjerneutvikling Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

46 Frykt hemmer utforsking The threatened child explore rarely Children living in chronically threatening situations will be less likely to explore, discover, master or find pleasure in play SAFE environments and living groups facilitate cognitive growth and creativity Per Isdal 46

47 Vold ADHD - tilknytning Julia J. Rucklidge, Deborah L. Brown, Susan Crawford and Bonnie J. Kaplan Retrospective Reports of Childhood Trauma in Adults With ADHD Journal of Attention Disorder 2006; 9; 631 Gjennomgår forskningen som klart viser sammenheng mellom vold og ADHDdiagnose Refererer også til forskning som viser at 70% av barn til ikke-voldsutsatte mødre viser trygg tilknytning (B) Mens 50% av barn av mødre som har blitt mishandlet viser disorganisert tilknytning (C) Per Isdal 47

48 VOLDSPREGEDE BARN En oppvekst i vold preger barnet og barnets HJERNE Barn fungerer ut fra sine hjerner Voldspregede barn viser UTTRYKK (atferdsproblemer, impulsivitet, konsentrasjonsproblemer, lærevansker, uro, stressbarhet ETC.) som er sårbare for en viss type diagnostisering : ADHD RITALIN kan også ha effekt på voldspregede barn (sentralstimulerende medikament som bl.a. øker aktivisering i synapsene i frontallappen) PROZAC SENKER LIMBISK AKTIVERING NÅR MEDISINEN VIRKER BEKREFTES DIAGNOSEN! Per Isdal 48

49 HVA ER EN GOD VOLDELIG FAR? Per Isdal - Alternativ til Vold

50 GOD FAR Stopper å bruke vold Innrømmer volden Tar ansvar for volden: volden handler om meg og den er feil og den er min skyld Viser det motsatte av vold; trygghet, forutsigbarhet, pålitelighet og omtanke Støtter mor Per Isdal - Alternativ til Vold