Du ser det ikke før du tror det handlingskompetanse og bevissthet rundt vold mot barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du ser det ikke før du tror det handlingskompetanse og bevissthet rundt vold mot barn og unge"

Transkript

1 Du ser det ikke før du tror det handlingskompetanse og bevissthet rundt vold mot barn og unge Psykolog Per Isdal Sandnes Psykolog Per Isdal

2 Psykolog Per Isdal

3

4 ATV Stavanger Oppdrag fra staten: Behandle mennesker som utøver vold mot partner eller barna. Rogaland. Oppdrag fra Stavanger kommune: Støtte og behandle kvinner og barn utsatt for vold i familien. 6 ansatte (ca. 450%): 3 psykologspesialister, 2 psykologer, 1 familieterapeut Adresse: Valberggaten 4 i Stavanger sentrum. Tlf Elisabeth Christie Ørke, Alternativ til Vold, Stavanger

5 Per Isdal - Alternativ til Vold

6 Per Isdal - Alternativ til vold

7 Per Isdal - Alternativ til Vold

8 Hjeltne & Steinsvåg UNIVERSITETSFORLAGET

9 Per Isdal - Alternativ til vold

10 Psykolog Per Isdal

11 MENINGEN MED VOLDEN: Jente 21 år DEN GODE MOR GRAVID VIL ADOPTERE BORT BARNET OG TA SITT LIV JEG ER OND (selvbildet) Store atferdsproblemer siden 12 års alder TORTURERER OG DREPER SIN KANIN AVMAKTEN OVER Å VÆRE VITNE TIL FARS VOLD Psykolog Per Isdal

12 Et synlig barn Denne jenta har vært synlig mange ganger siden hun var 11 - naboskap og nærmiljø, skole, barnevern, utekontakt, sykehus og lege, politi Eller: At hun har det vanskelig har mange sett! Summing: hva kunne hjulpet denne jenta før hun ble 21, hva hadde hun trengt? Psykolog Per Isdal

13 Ligninger med en ukjent Barn + x = problemer Hva er x Hva er den ukjente (Det er lett når vi sitter med fasit: Patrick Sjøberg)

14 Vold og Barn Dr. Murray Strauss (University of New Hampshire, Violence in American Families SAGE, - 94% av amerikanske barn utsatt for voldelig oppdragelse (corporal punishment) - Topppunkt mellom 2 og 4 år (83% av barn på 24 mnd) - ½-parten mer enn 3g. Pr uke - 27% med bruk av gjenstander - 23% fortsatt når 14 år Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

15 Hva opprettholder vold? Murray Strauss viser at det er to myter som opprettholder foreldres bruk av vold i oppdragelsen 1. Vold virker (bedre enn andre oppdragerformer) 2. Vold skader ikke barn Carl I. Hagen: jeg er glad for den volden jeg fikk, og den har ikke skadet meg (fritt konstruert sitat) Per Isdal 15

16 Forskning: Vold virker ikke Murray Strauss gjør kontrollerte eksprimenter med oppdragelsesformer 1 gruppe oppragervold, 1 gruppe rolig verbal irettesettelse, 1 gruppe ikke-reagere Hva er best, mest effektivt jfr. Endring i barnets atferd Helt klart at vold ikke er mer effektivt/kortvarig virkning på kontroll ikke generalisert læring Per Isdal 16

17 Forskning: Vold skader Følger opp barn: 4 grupper: null vold, litt vold, mer vold og mye vold. Studerer effekt. Klare resultater på gruppenivå 1. Sammenheng til mer aggressiv og problematisk atferd utenfor hjemmet 2. Sammenheng til senere voldsbruk og kriminell atferd 3. Sammenheng med rusbruk/rusproblemer 4. Sammenheng med kognitiv utvikling: dårligere skoleprestasjoner og lavere intelligens (5 IQ-poeng) = 5 IQ-poeng lavere snitt Per Isdal 17

18 VOLD MOT MOR ER VOLD MOT BARN - Rammer det viktigste i barnets liv - Det er kanskje verre å bevitne vold enn å bli dirrekte utsatt for volden - Læringseffekten (voldelig og utagerende atferd) er større - Skole i relasjoner og kjærlighet Per Isdal - Alternativ til Vold

19 Barn som har vært vitne til familievold BARN HAR FÅTT MED SEG 4 GANGER MER AV VOLDEN ENN DET BEGGE FORELDRE TROR/RAPPORTERER Barna erfarte volden alene Volden ble sjelden snakket om med søsken Følelser av skam og et behov for å skjule virkeligheten Det vanlige livet ble ikke avbrutt. Forventninger om å fremstå for omverdenen som om alt var i orden Ingen formell anerkjennelse av krigen. Holdt ut smerten i stillhet, isolert og alene. 40% UTVIKLER ALVORLIGE OG VARIGE PROBLEMER Per Isdal - Alternativ til Vold

20 Hans destruktive innflytelse på mor-barn relasjonen Lærer barna at mors fysiske integritet ikke trenger å respekteres Mors integritet og verdi som menneske blir svekket Mødre står frem i barnas øyne som hjelpeløse Krenker og gjør mor liten med barna til stede Mødre opplever ofte vansker med å knytte gode relasjoner til barna utrygg tilknytning Redsel kan skape endring i morsrolle når utøver er til stede Etter vold kan mødre bli tilbaketrekt, utålmodige og hissige, og emosjonelt ustabile Noen mødre bryter sammen- depresjon, suicidalitet etc. Psykolog Per Isdal - ATV

21 Symptomer blant de usynlige barna Adferd Fysiologisk Emosjonelt Kognitivt Aggresjon Søvnløshet Angst Dårlige skoleresultat Stille og innesluttet Motoriske problem Depresjon Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no) Språkproblem Utagering Spiseproblem Uro Taleproblem Lav impulskontroll Psykosomatiske symptom Lavt selvbilde Skriveproblem Skoleproblem Sengevæting Sinne Feilattribusjon Avvist av venner Lav aktiveringsterskel Subkulturtilhørighet Rus/krim. (PTSD-Symptom) Problemer med oppmerksomhet Tilknytningforstyrr elser

22 Fear Inhibits Exploration The threatened child explore rarely Children living in chronically threatening situations will be less likely to explore, discover, master or find pleasure in play SAFE environments and living groups facilitate cognitive growth and creativity Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

23 To utryggheter/traumer To forhold skaper utrygghet i barn/blir traumatiserende 1. En aggressiv, voldelig, skremmende eller truende omsorgsgiver 2. En redd, utrygg omsorgsgiver Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no) 23

24 Vold i Norge 10% vold mot partner 25% vold mot barn Bare en del av dette kan kalles alvorlig og systematisk mishandling Psykolog Per Isdal

25 Likestillingsloven: Vold i familien Voldelig mann Voldelig kvinne Par som begge bruker vold Voldelig mann ok kvinnens forsvarsvold Voldelig mann og far Voldelig mann og voldelig mor Søskenvold Når voldsrollene snur Lite, mye, ofte, sjelden, farlig, angst, ikke angst, fysisk, psykisk, seksuell, materiell osv. osv. Psykolog Per Isdal - ATV

26 HVA ER VOLD? VOLD ER EN MAKTHANDLING: VOLD ER EN HVER HANDLING SOM GJENNOM AT DEN SKREMMER, SMERTER, SKADER ELLER KRENKER SØKER Å PÅVIRKE ANDRE VIRKSOMT ELEMENT: SKREMMER, SMERTER, SKADER, KRENKER HENSIKT: PÅVIRKE ANDRE TIL Å GJØRE NOE MOT SIN VILJE ELLER SLUTTE Å GJØRE DET DE VIL Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no)

27 HVA ER VOLD? FYSISK VOLD PSYKISK VOLD SEKSUELL VOLD MATERIELL VOLD LATENT VOLD Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no)

28 Psykisk vold Direkte trussel Indirekte trussel Degraderende og ydmykende atferd Sykelig sjalusi Kontrollering Isolering Emosjonell vold Psykolog Per Isdal - ATV

29 ORDET VOLD Ordet vold er viktig Vold er et KLART ord og vold er GALT - mer kreativ - mer sensitiv - klokere

30 3 VOLDSROLLER OFFER VITNE UTØVER - VOLD PREGER OG SKADER - VOLD AVLER VOLD Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no)

31 TRE PARTER TRE BEHOV! KVINNEN: behov for hjelp til sikkerhet/beskyttelse, plassering av ansvar samt bearbeiding av traumer BARNA: behov for sikkerhet/beskyttelse, behov for informasjon, hjelp til å se at det ikke er deres skyld og at de ikke er alene MANNEN: behov for å ta ansvar for egen vold og å finne metoder til å kontrollere seg selv eller unngå vold ALLE TRENGER HJELP MEN FAMILIETERAPI ER FARLIG BEHOV FOR SAMARBEID/SAMORDNING!!!! Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no)

32 Voldens kompleksitet For å forstå familien må vi se volden! Vi må spørre om vold! Endring kan blokkeres av vold Problem; Stian (10) store atferdsproblemer i skolen, angrep på andre barn, tar ikke regler og korreksjoner

33 EVA JAN Psykolog Per Isdal - ATV

34 EVA JAN Psykolog Per Isdal - ATV

35 ANSVAR Vold er 100% utøverens ansvar - det er utøverens valg av handling (blant mange mulige alternativer), som er en reaksjon på utøverens opplevelse av situasjonen og for å dekke utøverens behov Alle kan være forvirret på ansvar utøveren skyver ansvar over på andre, den utsatte påtar seg ansvar og skyld, barn tror det kan være deres feil Per Isdal - Alternativ til vold

36 SKADE Vold er alltid skadelig! - vold dreper kjærlighet - vold skaper avstand - vold skaper utrygghet og angst Å være vitne til vold (barn) er mer skadelig enn å bli direkte utsatt for det Vold i familien er den viktigste årsak til all adferd som skaper sykdom og problemer Barn som oppdras i vold får 5 10 IQ-poeng lavere intelligens (prof. Murray Strauss, University of New Hampshire) Per Isdal - Alternativ til vold

37 Per Isdal - ATV

38 Barns symptomer er et uttrykk VOLD AVLER VOLD: VOLDEN KOMMER UT ET ANNET STED ENN DER DEN KOMMER INN Vold inn UTFORDRINGEN ER Å KLARE Å SE SAMMENHENGEN Barn tar ut sine reaksjoner der det ikke er farlig vold ut Per Isdal 38

39 Fokus på symptomet Barns uttrykk blir det vi kaller symptomet Symptomet skal ikke tas bort det skal brukes som barnets stemme Hva er det symptomet forteller, hva er det barnet prøver å uttrykke? Fra løsningsfokus til meningsfokus

40 MOTTGIFT MOT VOLD 1. KALLER VOLD FOR VOLD 2. PLASSERER ANSVAR RETT STED 3. BEARBEIDER OPPLEVELSEN Psykolog Per Isdal - ATV

41 ATV Stavanger har med midler fra Ekstra Stiftelsen utviklet en metode som skal forebygge vold mot barn og i familier gjennom å lage et tilbud direkte rettet mot høyrisikogruppe for familievold de voksne som selv har opplevd vold i egen barndom. Dette har resultert i metoden FORELDREFORBEREDELSE MOT VOLD som strekker seg over tolv timer fordelt på tre dager, der ulike tema blir jobbet med gjennom kunnskapsformidling, øvelser, deling av erfaringer og gode løsninger. Det er laget en egen manual for metoden. Vi inviterer til en nasjonal fagkonferanse der vi lærer bort metoden FORELDREFORBEREDELSE MOT VOLD. Vi vil gå gjennom metodens innhold og oppbygging, og dele våre erfaringer fra praksis. Deltagerne vil få manualen og bli sertifisert i bruk av denne metoden. Foredragsholdere: Per Isdal, psykolgspesialist og atv grunder, Elise Bøgh Søreide, klinisk sosionom/familieterapeut og Randi Mossefinn klinisk barnevernspedagog/ familieterapeut.

42 HVORDAN KAN MAN MOTVIRKE SKADEVIRKNINGER 1. SNAKKER MED BARNET ETTER VOLDEN OM VOLDEN 2. PÅTAR SEG ANSVAR OG MARKERER AT VOLD ER GALT 3. VISER OMSORG FOR BARNET OG DETS REAKSJONER Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

43 VOLD ER ET SYMPTOM VOLD ER ET SYMPTOM PÅ ET BARN SOM IKKE HAR DET GODT SYMPTOMET FORTELLER EN HISTORIE VOLDSUTØVELSE ER EN RISIKO FOR BARNET SELV Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

44 Jeg gjentar Aggresjon/vold er et symptom på et barn som ikke har det godt Per Isdal 44

45 HVA ER DET SOM IKKE ER GODT? AVMAKT: - GRUNNLEGGENDE BEHOV - KROPP - SANSER - KOMMUNIKASJON - SITUASJONER - BETINGELSER - TRAUMER - SORG

46 Hva trenger et barn som ikke har det godt Hvis ditt barn for eksempel er aggressiv og «vanskelig» fordi det blir mobbet på skolen? - KLOKE VOKSNE - Forståelse - Tålmodighet - Rolig korreksjon Per Isdal 46

47 Vold påvirker relasjonsutvikling Kjærlighet og nærhet vold angst = KJÆRLIGHET ER FARLIG - BARN LÆRER FORVENTNINGER TIL RELASJONER OG FORHOLDER SEG DERETTER - NOEN BARN HAR LÆRT UNDERKASTELSE TIL DEN AGGRESSIVE, DERFOR KAN DET NOEN GANGER SE UT SOM DETTE ER BARN SOM TRENGER Å BLI MØTT MED AGGRESJON - NOEN BARN PRØVER UT OM VERDEN ER FARLIG NÅR DE BLIR UTRYGGE - KORRIGERENDE ERFARINGER OVER TID KAN ENDRE BARNETS KJÆRLIGHETSKART Psykolog Per Isdal

48 Barn er konstruert for overlevelse Dvs. de er fantastiske til å tilpasse seg det miljø de vokser opp i Hva hvis miljøet er vold, rus, avvisning, eller omsorgssvikt? Kronisk i beredskap, hypersensitiv på tegn, stemninger eller følelser hos andre. Barn tar med seg denne tilpasningen ut i verden de reagerer hele tiden som om Barn vokst opp i vold blir som elefanter i porselensbutikker i når de kommer ut i en trygg verden Psykolog Per Isdal

49 SAMSPILL barn med volds- og aggresjonsproblemer kan komme inn i et kronisk og ensidig samspill med omgivelsene AGGRESJON STRAFF samspillet øker både barnets og omgivelsenes avmakt og øker risiko for ny vold HVORDAN KOMME UT AV FASTLÅSTE SAMSPILL? Psykolog Per Isdal

50 Voldens sosiale konsekvenser om å komme inn før volden blir en ressurs Samfunn Utstøting Fordømmelse Straff Skam og skyld Distanse Begrensning Eksklusjon Subgruppe Tilhørighet Respekt Status Stolthet / rettferdighet Nærhet Mulighet Inklusjon Psykolog Per Isdal

51 HENRIK 6 ÅR - ET VOLDELIG BARN - 50 VOLDSEPISODER PR. DAG - HVER GANG HAN SKAL SPISE MAT - BARNETS SYMPTOM FORTELLER EN HISTORIE - VOLD INN ET ANNET STED ENN VOLD UT - DEN GODE FAR OG DEN DÅRLIGE MOR Psykolog Per Isdal

52 DEN SÅRBARE HJERNEN BARN ER FØDT MED EN SVÆRT UFERDIG HJERNE, HJERNEN UTVIKLES GJENNOM ERFARING (STIMULERING) HJERNEN UTVIKLES PÅ DEN MÅTEN AT DE DELER SOM BRUKES/STIMULERES VIL VOKSE, DE SOM IKKE BRUKES VIL IKKE UTVIKLE SEG. Bruce Perry Child Trauma Academy (USE-DEPENDENT) HVORDAN BLIR HJERNEN TIL TRAUMATISERTE BARN (mennesker som har opplevd mye/sterk utrygghet og fare) Psykolog Per Isdal

53 Nervøs aktivering LIMBISK SYSTEM + FRONTAL- LAPP - Psykolog Per Isdal

54 EFFEKT AV STERKE/GJENTATTE TRAUMER: KRONISK FYRING OG OVERAKTIVITET I DET LIMBISKE SYSTEM PÅVIRKER OG SENKER AKTIVITET I FRONTAL CORTEX LIMBISK SYSTEM AKTIVERERIDEAKTIVERER OMRADER AV HJERNEN KNYTTET TIL FAREBEREDSKAP Psykolog Per Isdal

55 Effekt på hjernen (forts.) - VARIG UTSKILLELSE AV STRESSHORMONER SOM CORTISOL PÅVIRKER FUNKSJONSNIVÅ FOR EKSEMPEL I CORPUS CALLOSUM OG HIPPOCAMPUS - høy utskillelse av endogene opiater av betydning for funksjon og hjerneutvikling Psykolog Per Isdal

56 VOLDSPREGEDE BARN EN OPPVEKST I VOLD (OG OMSORGSSVIKT) PREGER BARNET OG BARNETS HJERNE BARN FUNGERER UT FRA SINE HJERNER VOLDSPREGEDE BARN VISER UTTRYKK (ATFERDSPROBLEMER, IMPULSIVITET, KONSETRASJONSPROBLEMER, LÆREVANSKER, URO, STRESSBARHET ETC.) SOM ER SÅRBARE FOR EN VISS TYPE DIAGNOSTISERING ADHD! RITALIN HAR OGSÅ EFFEKT PÅ VOLDSPREGEDE BARN (sentralstimulerende medikament som bl.a. øker aktivisering i synapsene i frontallappen) PROZAC SENKER LIMBISK AKTIVERING NÅR MEDISINEN VIRKER BEKREFTES DIAGNOSEN! Psykolog Per Isdal

57 Konklusjonen farger blikket 8-årig gutt drept av sin stefar etter flere år med brutal fysisk vold - En urolig gutt - ADHD som diagnose + medisinering - Alle senere tegn på vold blir fortolket i forhold til diagnosen, når barnet får mer symptomer blir dette sett på som et resultat av feildosering av medisinen - Diagnosen skapte en BLINDHET for det som faktisk skjedde i barnets liv Per Isdal 57

58 perspektivskift Fra Barn som KAN men ikke VIL Til Barn som VIL men ikke KAN Psykolog Per Isdal

59 Hva trenger barn AT VI TAR HENSYN TIL DEN VOLDSPREGEDE HJERNEN (hypersensitiv for aggresjon og utrygghet) = voksne med aggresjonskontroll 2. UTVIKLING AV DE STRUKTURER I HJERNEN SOM IKKE HAR BLITT STIMULERT = TANKER, SPRÅK OG KOMMUNIKASJON 3. DET MOTSATTE AV VOLD OVER TID = TRYGGHET OG KJÆRLIGHET Psykolog Per Isdal

60 HVORDAN MØTE BARN SOM ER PREGET AV VOLD FORSTÅ AT BARNET ER PREGET TYDELIGHET, INFORMASJON, STRUKTUR OG RUTINER PÅLITELIGHET OG FORUTSIGBARHET AT VI STYRER SINNE (AGGRESIV ATFERD, HØYE STEMMER, BANNING, TRUENDE ATFERD ETC.) HVIS SINNE ALLTID SNAKK OM DET ETTERPÅ, TA ANSVAR VÆR MODELLER FOR EMPATI, SYMPATI MED ANDRE, KJÆRLIGHET OG ROLIG KONFLIKTLØSNING (deres erfaringer?) Psykolog Per Isdal

61 HVORDAN SKAL BARN BLI TRYGGE? Henrik er et utrygt barn, han spør ofte: Er du sint nå? Lærer svarer for å roe Henrik: Nei Problemet er at Henrik er svært sensitiv og at han som oftest har rett når han spør! Henrik trenger en lærer som hjelper han til å skjønne: 1. At Henriks følelser (ofte) er riktige 2. At mennesker kan være sinte uten at de skader andre (at sinne ikke alltid er farlig) Ja nå er jeg sint Henrik, det har du rett i, men jeg kommer ikke til å eksplodere eller skade deg for det. Psykolog Per Isdal

62 stemplingsklokken I begynnelsen er frykten en redd mann En mann kan ikke være redd Hun er problemet Omfattende kontroll Stemplingsklokken Han skaper bekreftelse av sin usikkerhet Før var jeg en skogens mann (gråter) Han ser ikke seg selv bare henne. Han ser ikke at det han gjør er vold og at det er han og hans følelser er problemet. Han tar ikke ansvar for sine handlinger og for sine følelser Psykolog Per Isdal - ATV

63 mestring EKSTERNALISERING - Jeg mestrer mine følelser gjennom å gjøre noe med andre - Jeg gjenoppretter min verdighet gjennom å gjøre andres verdighet mindre - Jeg kaller deg fitte for at du skal bli mindre. Gjennom det blir jeg større - Jeg sårer deg når jeg er såret for da blir jeg sterk og du svak - Jeg skremmer deg når jeg er redd - Osv. Per Isdal - Alternativ til vold

64 HVA OPPRETTHOLDER VOLD - USYNLIGHET VOLD SKAM GLEMSEL volden er ikke noe problem EKSTERNALISERING: jeg ble provosert, det er hennes feil BENEKTING BAGATELLISERING/MINIMALISERING: - av handling - av ansvar - av konsekvens/virkning FRAGMENTERING - MIN RETTIGHET

65 hovedutfordring 1. Gjøre volden til et problem i mannens liv - JEG/VI HAR DET VANSKELIG 2. Gjøre volden til et problem som er hans/har med han å gjøre - DET ER JEG SOM ER PROBLEMET - SNU MOTIVASJONEN FRA EN YTRE MOTIVASJON TIL EN INDRE MOTIVASJON

66 JEG ER PSYKOLOG OG TROR PÅ DET Å SNAKKE OM!!

67 VOLD? slå sparke Skremme klype REDD ENSOM piske Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD

68 Volden har et bestemt mønster Spenningsfasen / oppbygningsfasen Eskalering Reparasjonsfasen Voldsfasen Per Isdal - Alternativ til vold

69 Volden som prosess Bestemt mønster, syklus i 3 faser: 1) Oppbyggingsfase, kvinnen føler på atmosfæren at det er noe som bygger seg opp hos han, kan prøve mange strategier for å roe han ned. 2) Volden skjer, kvinnen mister all kontroll. 3) Reperasjonsfase, vold skjer sjeldent her, mannen ber om unnskyldning, lover at det aldri skal skje igjen, kan være kjærlig og oppmerksom mot henne. * Volden blir mer og mer alvorlig for hver gang, volden er predikerbar. Per Isdal - Alternativ til vold

70 HVA ER EN GOD VOLDELIG FAR? Per Isdal - Alternativ til Vold

71 GOD FAR Stopper å bruke vold Innrømmer volden Tar ansvar for volden: volden handler om meg og den er feil og den er min skyld Viser det motsatte av vold; trygghet, forutsigbarhet, pålitelighet og omtanke Støtter mor Per Isdal - Alternativ til Vold