Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 32, bnr. 28, Solknatten, Øvrebø. Søknad om deling av eiendom. Søker: Øyvind og Erik Kåbuland AS. Retur av tinglyst dokument for gnr. 32, bnr målebrev nr / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Bodil og Jarle Kleveland Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen. Gjelder gnr. 91, bnr. 52. Erverver: Bodil og Jarle Kleveland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Wangensteen, Wigemyr og Co. Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommene gnr. 79, bnr. 84, 125 og 126. Erverver: Aase Landbruk Eiendom AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Svein Martin Holtet Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 5, bnr. 292, 619, 752, 754, 759 og 804, Rakkestad. Privat reguleringsplan. Sak 09/62 i bygg/miljøutvalget - Areal merket friområde/snøopplag tilhører gnr. 5, bnr. 38, Rakkestad. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Oddbjørn Håland Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Adresse tildeling - diverse områder Klage på tildelt husnummer i Slettebrotan - 66A 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Thank Do - Ivar Omdal - Karl H. Gundersen - Jan Omdal Enhet for plan og utbygging - SAGODB

2 Gnr. 6, bnr. 231, Koldalsvegen 5. Bebyggelsesplan. Protesterer mot bebyggelsesplan for gnr. 6, bnr. 231, Koldalsvegen 5. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1, Flv. 13 Agder Politidistrikt Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Tilkallingsvikarer pleie, omsorg, helse - Politiattest Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1, Flv. 13 Agder Politidistrikt Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Tilkallingsvikarer pleie, omsorg, helse - Politiattest Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Endre Moseid Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 23, bnr. 4, Montjønntoppen. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Endre Moseid. Gnr. 23, bnr. 4, Montjønntoppen. Undertegnet protokoll for kartforretning - Endre Moseid. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Glenn og Roy Greibesland. Adresse tildeling Adresse tildeling Slettebrotan 88 A og B. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad FLG Eiendom A/S. Adresse tildeling Adresse tildeling Slettebrotan 95 Aog B. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Kenneth Lundevold Adresse tildeling Adresse tildeling Auravegen 22 B. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Odd Gunnar Jakobsen Adresse tildeling Adresse forandring Auravegen / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad

3 Christian Larsen Harald Hodnemyr Adresse tildeling Adresse tildeling av Åsvegen. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - AAREIR Tildelingsbrev landbrukspolitiske virkemidler. Dispensasjon fra vilkår i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for hogst av gran, tynning og gjerding i Paulen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - STIHER Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Røyknes Vann - Blues og Gospelfestival - ingen anmerkninger til søknaden. Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - STIHER Endringer vedr. styrer/stedfortreder av alkoholbevillinger Samlemappe. Uttalelse vedr. styrer/stedfortreder av alkoholbevillinger - ingen anmerkning vedr. vandel - Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - AAREIR Søknad om avløsertilskudd ved sykdom m.v. - Refundert tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. for perioden Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Jan Arnold Åsen Enhet for plan og utbygging - AAREIR Produksjonstilskudd pr samlemappe. Manglende utbetaling av produksjonstilskudd til enkeltbruk - klage på vedtak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Sør-Norge - Skien Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 23, bnr Søknad om rammetillatelse for tilbygg/paviljong på Moseidmoen skole. Tiltakshaver: Vennesla kommue v/ byggforvaltning Gnr. 23, bnr Søknad om rammetillatelse for tilbygg/paviljong på Moseidmoen skole. Retur av byggesak - manglende innbetaling av gebyr. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder Museet Setesdalsbanen Enhet for plan og utbygging - GREKJE

4 Søknad om tillatelse til oppsetting av nettinggjerde langs Setesdalsbanen Søknad om tillatelse til oppsetting av nettinggjerde langs - museet ønsker grundigere dokumentasjon. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Vegvesen Region Sør Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Parkering sentrum / skiltplan Vennesla sentrum Vedtak V-34 K-09 - trafikkregulering i Vennesla sentrum - skiltplan Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Art Prosjekter Gnr. 4, bnr Rakkestad - Prinsippsøknad om regulering for 3 - mannsbolig på tomten. Gnr. 4, bnr Rakkestad. -Prinsippsøknad om regulering for 3 - mannsbolig på tomten. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Odd Olaf Ofstad Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 4, bnr Rakkestad - Prinsippsøknad om regulering for 3 - mannsbolig på tomten. Korrespondanse på mail juni vedr. gnr. 4, bnr Rakkestad - Prinsippsøknad om regulering for 3 - mannsbolig på tomten. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse nr Tyveri ved Voksenopplæringa i 17. mai-helga. Anmeldelse nr Bekreftelse på anmeldt forhold - Tyveri ved Voksenopplæringa i 17. mai-helga. Saksansv: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse nr Tyveri ved Voksenopplæringa i 17. mai-helga. Anmeldelse nr Tyveri ved Voksenopplæringa - Forholdet henlagt. Saksansv: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Agderbygg A/S Gnr. 6, bnr. 1862, Hellåslia. Søknad om seksjonering. Søker: Agderbygg. Retur av tinglyst seksjonering Gnr.6 bnr / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Randi Skaar Gnr. 2, bnr Høylandsveien 97 A - Melding om tiltak - Bygging av platting oppå fjellet inntil grensen mot kommunal lekeplass. Tiltakshaver: Randi Skaar

5 inntil grensen mot kommunal lekeplass. Tiltakshaver: Randi Skaar Gnr.2 bnr.263 seksjon 2. Retur av tinglyst dokument. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for park og idrett - ORFJOR Vest- Agder bedriftidrettskrets v/ Sigmund Lode Søknad om å arrangere terrengsykkelritt fra Evje til Kristiansand. Søknad om å arrangere terrengsykkelritt fra Evje til Kristiansand. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for park og idrett - ORFJOR Vennesla hundeklubb v/ Marit Jortveit Søknad om lån av uteområdet ved Vikeland Hovedgård. Søker: Vennesla Hundeklubb v/ Marit Jortveit. Søknad om lån av uteområdet ved Vikeland Hovedgård. Søker: Vennesla Hundeklubb v/ Marit Jortveit. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Naturviterne, lokallag Vennesla - v/ Eirik Aarrestad - Rune Iveland Organisasjonsseksjonen - STETOR Naturforvalter/planlegger ved Enhet for plan og utbygging Vennesla kommune - st. ref Vedr. ansettelse av naturforvalter/planlegger - merknader til behandlingen. Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Vennesla Kommune - CASLUMAR NAV Vennesla - 50 % fast stillin som veileder - tiltredelse ca Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - NAV Vennesla - 50 % fast stilling som veileder - tiltredelse ca st. ref. ( ) - - Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Vennesla Kommune - CASLUMAR NAV Vennesla - 50 % fast stillin som veileder - tiltredelse ca Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - NAV Vennesla - 50 % fast stilling som veileder - tiltredelse ca Vennesla kommune - st. ref Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Vennesla Kommune - CASLUMAR NAV Vennesla - 45 % fast stilling som sekretær - tiltredelse ca Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - NAV Vennesla - 45 % fast stilling som sekretær - tiltredelse ca st. ref. ( ) - - Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato:

6 Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Vennesla Kommune - CASLUMAR NAV Vennesla - 45 % fast stilling som sekretær - tiltredelse ca Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - NAV Vennesla - 45 % fast stilling som sekretær - tiltredelse ca Vennesla kommune - st. ref Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Nav Vest- Agder Organisasjonsseksjonen - JORKAT Tilskudd tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet i Vennesla kommune - samlemp. Korrigert tilsagn om tilskudd - tidsbegrenset lønnstilskudd til Servicetorget - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 NAV Evje og Hornnes Organisasjonsseksjonen - JORKAT Tilskudd tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet i Vennesla kommune - samlemp. Tilsagn om tilskudd til tidsubestemt lønnstilskudd til byggforvaltning - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Nav Vest- Agder Organisasjonsseksjonen - JORKAT Tilskudd tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet i Vennesla kommune - samlemp. Melding om vedtak - arbeidspraksis i ordinær virksomhet i Vennesla kommune - - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for park og idrett - ORFJOR Statens Vegvesen Region Sør Parkeringsplass ved Tjåvann - søknad om avkjørselstillatelse fra RV 454. Søknad om avkjørselstillatelse fra Rv parkeringsplass ved Tjåvann Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Organisasjonsseksjonen - NICHAN Sonni Alice Lie Søknad om utvidelse av permisjon - Sonni Alice Lie. Søknad om utvidelse av permisjon fra Påskrift fra enhetsleder som støtter videre permisjon. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Norsk Byggservice AS Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 6, bnr. 4 - Granlibakken - Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig med hybel/sokkelleilighet. Søker: Norsk Byggservice. Gnr. 6, bnr. 4 - Granlibakken -nabovarsel. Søker: Norsk Byggservice.

7 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 6, bnr. 4 - Granlibakken - Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig med hybel/sokkelleilighet. Søker: Norsk Byggservice. Gnr. 6, bnr. 4 - Granlibakken - Vedr. nabovarsel-mail - saken om dispensasjon vil bli fremmet politisk / I Dok.dato: Jour.dato: Bjørner Ellingsberg Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 79, bnr. 198, Smiheia 40 - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig med hybel. Tiltakshaver: Harald Bransdal Gnr. 79, bnr. 198, Smiheia 40 - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig med hybel. Tiltakshaver: Harald Bransdal Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Ragnar Dalane Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 29, bnr. 12, Øvrebø - Søknad om grensejusteringer. Hjemmelshaver: Ragnar Dalane. Gnr. 29, bnr. 12, Øvrebø - Søknad om grensejusteringer. Hjemmelshaver: Ragnar Dalane. Tilleggsareal til Berit Dalane - Hussein Dia 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Ole Per Stredet Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 56, bnr. 1, Skarpengland - grensejusteringer. Hjemmelshaver: Ole Per Strædet. Gnr. 56, bnr. 1, Skarpengland - Søknad om grensejusteringer. Hjemmelshaver: Ole Per Strædet. Tilleggsareal/veigrunn til Tor Kr. Ellingsberg 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Svein Gustav og Anne Flystveit Skisland Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 79. bnr. 36, Hægeland - Søknad om deling av grunneiendom. Tilleggsareal til gnr. 79, bnr Hjemmelshavere: Svein Gustav og Anne Flystveit Skisland. Gnr. 79. bnr. 36, Hægeland - Søknad om deling av grunneiendom. Tilleggsareal til gnr. 79, bnr ØR Eiendomsutleie. Hjemmelshavere: Svein Gustav og Anne Flystveit Skisland. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Angelika Rock Kulturskolen - Ingunn B Abrahamsen Søknad om stipend til elev ved kulturskolen. Søknad om stipend til elev ved kulturskolen for fordypning i gitarundervisning. Saksansv: Kulturskolen / Ingunn B Abrahamsen Saksbeh: Kulturskolen / Ingunn B Abrahamsen

8 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Bjørner Ellingsberg Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 79, bnr. 196 og 197, Smiheia 46 og 44 - Søknad om enkle tiltak for utføring av sprenging og grunnarbeid. Tiltakshaver: Jan Erik Hægeland - 46 og Vegar Omestad Gnr. 79, bnr. 196 og 197, Smiheia 46 og 44 - Søknad om enkle tiltak for utføring av kun sprenging og grunnarbeid. Tiltakshaver: Jan Erik Hægeland - 46 og Vegar Omestad / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Bjørner Ellingsberg Gnr. 79, bnr. 196 og 197, Smiheia 46 og 44 - Søknad om enkle tiltak for utføring av sprenging og grunnarbeid. Tiltakshaver: Jan Erik Hægeland - 46 og Vegar Omestad Gnr. 79, bnr. 196 og Smiheia 46 og 44 - Søknad om enkle tiltak for utføring av kun sprenging og grunnarbeid. Tiltakshaver: Jan Erik Hægeland - 46 og Vegar Omestad / I Dok.dato: Jour.dato: Enova SF Enhet for byggforvaltning - MYKTEL Utskifting av vinduer på Hægelandsheimen - søknad om tilskudd av "Energibruk Bygg". Utskifting av vinduer på Hægelandsheimen - Tiltakspakke bygg. Nådde ikke opp i konkuransen for dette tiltaket. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / MYKTEL Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / MYKTEL 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - KARMET Statens kartverk Tinglysingen Sletting av pantobligasjon - Sletting av pantobligasjon for lån som nå er innfridd - Saksansv: Økonomiseksjonen / KARMET Saksbeh: Økonomiseksjonen / KARMET 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Økonomiseksjonen - KARMET Sletting av pantobligasjon - Retur av dokumenter - kan ikke tinglyses på grunn av mangler. Gjelder sletting av pantobligasjon - Saksansv: Økonomiseksjonen / KARMET Saksbeh: Økonomiseksjonen / KARMET 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Agder Politidistrikt Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Tilsetting som lærer/adjunkt. Politiattest Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

9 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Tormod Amundsen Organisasjonsseksjonen - STETOR Tilsetting som naturforvalter - planlegger. Tar imot stilling som naturforvalter - planlegger. Undertegnet arbeidsavtale. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR