Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Streaming og DAB sending av bystyremøter. Kravspesifikasjon"

Transkript

1 Streaming og DA sending av bystyremøter Kravspesifikasjon

2 1 Konfigurasjonsstyring 1.1 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Rolle ystyrets kontor Roar Kristiansen Prosjekteier og leder av referansegruppe ystyrets kontor arte Holm edlem av referansegruppe Seksjon informasjon Ann-Kristin Loodtz edlem av referansegruppe Innkjøpseksjon Alf Albertsen Prosjektstøtte innkjøp IKT Konsern Kjetil Århus Leder arbeidsgruppe og medlem av referansegruppe IKT Konsern Liv ruland QA og medlem av arbeidsgruppe IKT Konsern Steinar Carlsen edlem av arbeidsgruppe Capgemini Eyvind Kjersem Prosjektleder 1.2 Endringslogg Versjon Dato Endret av eskrivelse Eyvind K. Første utkast til referansegruppe Eyvind K. Ikke-funksjonelle krav, samt mindre endringer i struktur for IKT drift Eyvind K. Endringer i funksjonelle krav etter innspill fra referansegruppen Eyvind K. Utkast til ystyrets kontor 1.3 Kvalitetskontroll Versjon Dato Kvalitetssikret av eskrivelse

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Konfigurasjonsstyring Distribusjonsliste Endringslogg Kvalitetskontroll Innholdsfortegnelse Introduksjon Formål ved anskaffelsen Om ergen kommune og bystyrets funksjon Kort beskrivelse av bruksområde og løsning Forutsetninger Oppbygging av dokument Ordliste Funksjonelle krav Presentasjon Distribusjon Produksjon Ikke-Funksjonelle krav Krav til implementasjon Krav til brukskvalitet (Usability) Krav til videostrømmer Sikkerhetskrav Krav til integrasjon Dokumentasjonskrav Øvrige krav Prosjekt Kravtabell Hvordan kravene skal forstås og besvares av leverandør Krav til løsning... 17

4 3 Introduksjon 3.1 Formål ved anskaffelsen ystyret i ergen kommune fattet 18. juni 2012 vedtak om å gjennomføre direkte overføring (streaming) av bystyremøtene på internett og radio (DA). Sendingene skal i etterkant gjøres tilgjengelig på internett. Formålet for vedtaket er å gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, og at man på den måten oppnår mer engasjement og oppmerksomhet rundt lokalpolitikk i ergen. 3.2 Om ergen kommune og bystyrets funksjon ergen er Norges nest største by med over innbyggere. ergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenligner vi med nasjonalt nivå, kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget. ystyret ledes av ordføreren og består av 67 folkevalgte representanter som velges hvert fjerde år av ergens innbyggere. yrådet i ergen ledes av byrådslederen. De øvrige byrådene leder hver sin byrådsavdeling og fungerer omtrent som statsråder i et departement. yrådslederen er dermed ergens statsminister. yrådet leder den kommunale administrasjonen og har ansvaret for alle kommunale tjenester. 3.3 Kort beskrivelse av bruksområde og løsning ystyret ønsker å gi tilgang til innbyggere, næringsliv, organisasjoner, media, politikere og ansatte tilgang til se direkte overføring og historiske opptak fra bystyremøtene på internett. Et bystyremøte varer mellom 3-12 timer og det er rundt 10 bystyremøter i året. Det vil vurderes å nytte løsningen for andre aktiviteter som for eksempel høringer, komitemøter og pressekonferanser. Overføringene og opptakene skal være av god kvalitet mht. bilde og lyd, og må gi en god opplevelse for dem som ser på. Relaterte dokumenter for de ulike møtene bør gjøres lett tilgjengelig, både for direkte overføring og opptak Direkte overføring ystyremøtene må dekkes av flere lyd- og bildekilder, ulike kameraer og mikrofoner, som dekker ulike områder deriblant ordfører, podium og sal. Lyd og bildene fra de ulike kildene mikses til en videostrøm som distribueres på internett Opptak rukere skal enkelt kunne søke etter bestemte klipp i tidligere opptak og ha enkel tilgang til relatert dokumenter for de ulike klippene. ystyret søker en bred distribusjon av opptakene og ønsker derfor å tilrettelegge for at brukerne av løsningen enkelt skal kunne dele hele eller deler av klipp gjennom sosiale media og andre kanaler. 3.4 Forutsetninger ystyret holder sine møter i det gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra

5 kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i det gamle rådhus ikke er tilfredsstillende. Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i det gamle rådhus. Det må forutsettes at representanter i bystyret aktivt vil bruke løsningen under bystyremøtene, noe som igjen vil generere mer trafikk på det trådløse nettet.

6 3.5 Oppbygging av dokument Hovedfunksjonalitet til løsningen er delt inn i henholdsvis produksjon, distribusjon og presentasjon av videostrømmer. I tillegg til krav rundt funksjonalitet inneholder dokumentet også ulike kvalitetskrav, samt krav til en eventuell implementering av en løsning. Kravene er listet opp og prioritert i egen en kravtabell. Prosjekt Prosjekt Presentasjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav - 5 Visning av direkte overføring eller opptak i nettleser eller dedikert avspiller Distribusjon Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav - 5 Streaming av videostrøm eller tilgang til nedlasting av mediafiler Produksjon Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav 5 iksing av lyd og bilde fra flere kilder til en videostrøm, samt redigering og merking.

7 3.6 Ordliste Administrator rukere Delstrøm Embed kode Leverandør Løsning Oppdragsgiver Opptak Overføring Overlay Representant Sak Tilhørighet Videostrøm Representant fra ergen kommune som skal administrere direkte overføring og publisering av opptak. Innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i ergen, samt politikere og ansatte tilknyttet ergen kommune. Ett segment av en videostrøm. En delstrøm kan deles opp i ytterligere delstrømmer. En delstrøm dekker typisk en sak i et møte, mens en ytterligere inndeling vil dekke en representants tale i en sak i et møte. En representant kan ha flere uttalelser i en sak, i så fall vil det håndteres av flere delstrømmer under delstrømmen som dekker hele saken. Ferdigdefinert HTL kode som definerer en visning av en spesifikk strøm, delstrøm eller understrøm. rukerne kan legge til HTL koden i egen nettside. Dette vil gjøre visning av aktuelle klipp tilgjengelig på aktuelle nettside. Aktør som tilbyr løsning for oppdragsgiver Det tekniske systemet og fasiliteter og tilhørende dokumentasjon og opplæring fra en leverandør som dekker behovene i kravspesifikasjonen. ystyrets kontor, ergen kommune Arkivert overføring av et bystyremøte som er tilgjengelig etter bystyremøtet er over. Direkte sending av et bystyremøte ( live ). Grafikk eller tekst som er lagt over et bilde. Typisk bruk av overlay i en løsning vil være å legge til aktuelle saksnavn, saksnummer, samt navn og tilhørighet på aktuelle representant som taler under en direktesending eller opptak. Folkevalgt politisk representant som sitter i bystyret, ergen kommunens øverste organ. Politisk sak som behandles av bystyret i ergen kommune. Hver enkelt sak har unik ident og kan i stor grad variere i kompleksitet og omfang. En representant er knyttet til et politisk parti eller er uavhengig. Denne tilknyttingen er definert som tilhørighet. En overføring av eller opptak av et helt møte med lyd og bilde. En videostrøm dekker typisk alle saker i et møte, mens en delstrøm dekker en sak eller deler av en sak.

8 4 Funksjonelle krav Funksjonelle krav er krav til løsningen som er direkte relatert til forretningslogikk, prosesser og behandlingsregler. Typisk vil et funksjonelt krav enten være tilfredstilt eller ikke. 4.1 Presentasjon ruker pause og spoling under direkte overføring rukerne skal kunne pause en direkte sending og starte den på nytt ved samme tidspunkt som sendingen ble stoppet ved. rukerne skal også kunne spole frem og tilbake i en direkte sending Visning av opptak ruker skal kunne pause og spole ved avspilling av et opptak. Under et bestemt opptak skal det vises en liste over delstrømmer med respektive saksnummer og -tittel, evt. liste med delstrømmer av representanter for en bestemt sak. En bruker skal lett kunne velge en bestemt delstrøm Tilgang til saksdokumenter ruker skal ha enkel tilgang til saksdokumenter for hver enkelt sak. For hver delstrøm er det ønskelig å få listet ned alle saksdokumentene med vedlegg direkte under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuelle sak i kommunens saksregister Tilgang til referat For opptak skal bruker ha enkel tilgang til referat. For hver delstrøm er det ønskelig å få direkte lenke til vedtak under visningen av videostrømmen. Som et minimum skal det være en lenke til aktuelle sak i kommunens saksregister Søke på delstrømmer rukerne skal kunne søke på delstrømmer med saksnummer, dato, ord i sakstittel, dato, måned, år, navn på representant, tilhørighet til representant, og andre metatagger som er brukt for å merke delstrømmer og understrømmer Laste ned opptak eller delstrøm rukere skal kunne laste ned opptak eller delstrøm for senere avspilling på egen enhet Dele opptak eller delstrøm rukerne skal kunne dele et opptak eller delstrøm med andre. Deling kan foregå direkte gjennom sosiale media som f.eks Twitter, Google+, Facebok, gjennom e-post, tilgang til lenke som definerer aktuelle strøm eller embed kode som brukeren kan nytte i egen nettside eller blogg. 4.2 Distribusjon Tilgang til videostrømmer Løsningen skal kunne tilby videostrømmer for direkte overføring og opptak i ergen kommunes portal. Andre nettsider skal kunne innkapsle videostrømmene ved hjelp av embed koder Tilgang til videofiler Løsningen skal kunne tilby videofiler for opptak eller deler av opptak (delstrømmer) i ergen kommunes portal.

9 4.2.3 Statistikk Løsningen må kunne logge bruk av løsningen for å sikre statistikk over antall brukere, samtidige brukere, hvor brukerne kommer fra, hvor lenge de bruker løsningen, etc. 4.3 Produksjon Publiser overføring Før sendingen må det kunne genereres en lenke til visning i ergen kommunes portal eller tilsvarende som kan nyttes i markedsføring av bystyremøtet Vise oppstartsbilde i forkant av overføring Før sendingen startet skal det være et oppstartsbilde og evt. lyd. Oppstartsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved oppstart Veksle mellom ulike kamera ergen bystyre ønsker kameraer som dekker ordfører, podium og bystyresal. På sikt kan det være at bystyret ønsker å utvide antallet ikse video- og lydsignaler fra flere kilder En direkte overføring består av å mikse lyd og video fra ulike kilder (mikrofoner og kamera) til en videostrøm. ed mindre det finnes en sikker automatisk løsning som sikrer korrekt miksing, må valg av kamera som mikses inn i videostrømmen håndteres manuelt. Løsning må i slikt tilfelle tilrettelegge for enkel håndtering av miksing Legge til grafikk og tekst over videostrøm (overlay) Det skal være mulig å legge til grafikk og tekst over videostrøm, eksempelvis logo til ergen kommune. Administrator skal kunne endre dette fra møte til møte Dele opp videostrømmer Hver sak skal kunne være direkte tilgjengelig som eget segment (delstrøm). En delstrøm deles inn i delstrømmer ved gitte tidspunkt, f.eks ny sak eller ny taler. Dette må således håndteres manuelt og løsningen må tilrettelegge for enkel håndtering. Det er også ønskelig å dele inn delstrømmer i ytterligere delsegmenter for å skille innlegg fra ulike folkevalgte, slik at man i etterkant kan søke på og velge segmenter basert på folkevalgte.

10 Overføring / Opptak ystyremøte, 19. september 2012 Delstrøm 188/12 189/12 190/12 237/12 Delstrøm erke delstrømmer med metadata Det skal være mulig å merke delstrømmer med aktuelle sak, representant som taler og evt. annen metainformasjon hentet fra en datakilde. Datakilden er avhengig av å ha oppdatert saker og representanter. Det er viktig at merking gjøres enkelt, f.eks ved bruk av drag-drop funksjonalitet slik at administrator med grafisk brukergrensesnitt lett kan flytte sak og representant over på videostrøm. Når en delstrøm merkes med sak og representant, skal nummer og tittel på sak og representants navn og tilhørighet legges over videostrømmen (overlay) på forhåndsdefinerte områder av bildet. Alle delstrømmer skal automatisk merkes med tidspunkt, dato, måned og år. Øvrig merking av metainformasjon som kommunal avdeling, bydel, etc bør kunne knyttes delstrømmen for å gjøre søk enklere i etterkant Koble saksdokumenter Det skal være mulig å koble aktuelle saksdokumenter til delstrømmen for den aktuelle saken, slik at brukerne lett kan få tilgang til aktuelle saksdokumenter like ved visningsbildet Vise pausebilder under pauser Under pauser skal det være mulig å ha et pausebilde med evt. lyd. Pausebilder og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra pause til pause. Det kan være et statisk bilde, men også videostrøm fra kamera som dekker bystyresalen med lyd, hvor det markeres med tekst i overlay at det er pause. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved pauser idlertidig stopp i overføring Administrator må kunne midlertidig stoppe en direkte overføring. Dette er påkrevd ved bestemte hendelser eller når bystyret skal behandle saker med lovbestemt taushetsplikt. Ved en midlertidig stoll på det vises et statisk stoppbilde uten lyd fra bystyresalen. Stoppbilde må kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte, og fra stopp til stopp Signal for overføring Løsningen må tydelig vise et signal eller tilsvarende til ystyret og ordfører hvorvidt det overføres lyd og bilde fra bystyresalen.

11 Vise avslutningsbilde etter møte er slutt Etter møtet er avsluttet skal det være et avslutningsbilde og evt. lyd. Avslutningsbildet og lyd må enkelt kunne endres av Oppdragsgiver fra møte til møte. Det er også ønskelig å bruke video eller en rullerende Powerpoint presentasjon ved avslutning Lagre opptak Etter en sending et ferdig skal det være mulig å lagre det til senere bruk, enten redigering eller publisering Redigere opptak Løsningen må gjøre det mulig og enkelt redigere et opptak, blant annet dele opp i delstrømmer, kutte delstrømmer, legge til video og bilder og legge til grafikk og tekst Publisere opptak Løsningen må gjøre det enkelt å gjøre opptak tilgjengelig på ergen kommunes portal. Ved publisering av opptak skal administrator kunne definere bilde som vises i videospiller før avspilling. ildet kan f. eks være et statisk bilde eller et klipp (frame) fra aktuelle videostrømmen definert med et bestemt tidspunkt.

12 5 Ikke-Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav er krav som definerer kvalitetsmål til løsning i motsetning til krav som definerer ønsket atferd og tilstand. 5.1 Krav til implementasjon Tilrettelegging i gamle rådhus ystyret holder sine møter i det gamle rådhus som er fredet. Det er visse restriksjoner vedrørende fast installasjon av utstyr og det forutsettes at løsningen ikke krever dispensasjon fra kulturminneloven. I hovedtrekk vil det bety at ikke-reversible tiltak i det gamle rådhus ikke er tilfredsstillende Opprettholde kapasitet i trådløst nett Løsningen må ikke redusere tilgang til eller kapasitet i eksisterende trådløst nett for representanter i det gamle rådhus. Fra erfaringer gjort av Oslo kommune kan det forventes at representantene vil bruke løsningen aktivt under bystyremøtene, og dette vil generere mer trafikk på det trådløse nettverket som dermed må håndteres Krav til oppdragsgiver Leverandøren må beskrive hva som er forventet og påkrevd av oppdragsgiver for henholdsvis opplæring, installasjon og akseptansetest Opplæring Leverandøren skal bistå i utarbeidelse og kursmateriell og opplæring tilpasset oppdragsgiver Installasjon Leverandøren skal beskrive hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. Leverandøren skal bistå ved oppstart av løsningen og bistå i konfigurering og oppsett av løsningen i henhold til oppdragsgivers mål, krav og behov Akseptansetest Leverandøren skal spesifisere hvilke akseptansetester som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført. 5.2 Krav til brukskvalitet (Usability) rukeropplevelse For å sikre en god brukeropplevelse er det viktig at løsningen presenteres på en så oversiktlig og logisk måte som mulig. Det er viktig at klikkbare elementer er tydelige visuelt, samt at elementenes funksjon er lett å forstå. Løsningen skal være enkel å finne frem til og lett å finne frem i. Det bør også være vanskelig å gjøre feil (klikke på feil element, ufrivillig stoppe/starte avspilling imens en interagerer med andre elementer i grensesnittet, osv.) og tilsvarende være lett å korrigere evt. feil.

13 5.2.2 Tilgjengelighet Løsningen skal være teknisk tilgjengelig for alle brukergrupper. Den må overholde tilgjengelighetskriteriene beskrevet i WCAG 2.0 og basere seg på etablerte webstandarder for å sikre tilgang for flest mulig, uavhengig av fysiske eller psykiske begrensninger. Det skal være enkelt å velge alternativer til videostrøm hvis det av ulike årsaker ikke er tilgjengelig for bruker rukergrensesnitt Løsningen skal ha et brukergrensesnitt som er tiltalende, enkelt, ryddig og tilpasset formål og målgruppe. Elementene som styrer selve avspillingen, samt de som muliggjør navigasjon mellom videostrømmene, må være tydelige og lette å manipulere uavhengig av avspillingsplattform og skjermstørrelse. Knapper og evt. klikkbare listeelementer må derfor kunne være lette å treffe både med "musepeker" og med fingertuppen (på telefon/nettbrett) Visuell utforming Løsningen må lett kunne integreres godt profilmessig til ergen kommunes portal slik at sidene med løsningen integrert fremstår som enhetlig. Nettsiden som presenterer videostrømmen(e) skal være knyttet til separate CSS-filer som ergen kommune selv skal ha tilgang til å kunne endre, slik at elementer i grensesnittet kan endre farge, størrelse og plassering, blant annet for å samsvare med kommunens øvrige nettsider, uavhengig av funksjonaliteten for øvrig. 5.3 Krav til videostrømmer Videoformat Løsningen må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia (DIFI) Støtte for HD Løsningen bør tilby oppløsning opp til og med 720p (Progressivt 1280x720) dersom tilgjengelig båndbredde hos bruker og løsning gjør det mulig Automatisk skalering av oppløsning For å sikre en best mulig brukeropplevelse må løsningen automatisk kunne skalere oppløsningen basert på tilgjengelig båndbredde hos bruker og i løsning. Ved begrensninger i båndbredde er det viktigere å prioritere progresjon i avspilling (unngå hakking i videostrøm) og kvalitet på lyd fremfor høy oppløsning Samtidige avspillinger Løsningen må kunne sende ut flere videostrømmer samtidig og på den måten støtte at hver enkelt bruker kan begynner overføringen hvor vedkommende ønsker det. Løsningen bør kunne avdekke når en bruker avslutter eller mister forbindelsen til nettet. I slike tilfeller skal videostrømmen avsluttes. Løsningen bør kunne håndtere topp (peak) trafikk rundt 1000 samtidige avspillinger for direkte og 100 samtidige avspillinger for opptak. Leverandøren bør vurdere hvorvidt ergen kommunes egen infrastruktur kan håndtere dette selv. Dersom ikke eksisterende infrastruktur kan håndtere forventet last bør det vurderes å leie eksterne kapasitet for dette formål som et alternativ å utbedre eksisterende infrastruktur grunnet noen få møter ila et år.

14 5.3.5 Støtte for ulike operativsystemer og nettlesere Løsningen skal uten større avvik kunne vise direkte overføring og opptak på de mest utbredte smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Operativsystemer som må støttes er ios (Apple ipad og iphone), Android (2, 3 og 4), Windows obile, OS X og Windows (XP, Vista, 7, 8). Nettlesere som må støttes er Internet Explorer (IE 8 eller høyere), Firefox (3 eller høyere), Safari (4 eller høyere), Opera (9 eller høyere) og Chrome Søkemotoroptimalisering Det er ønskelig at løsningen tilrettelegges slik at opptak fra bystyremøtene er søkeoptimalisert og dermed er enkle og nå ved søke på relevante søkeord i søkemotorer som Google og ing. 5.4 Sikkerhetskrav Tilgang Direkte overføring og opptak skal være fritt tilgjengelig for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og media i Norge. Dette gjelder også saksdokumenter som allerede er fritt tilgjengelig på ergen kommunes portal. Det er ikke tiltenkt at løsningen skal produsere eller distribuere noen form for sensitiv eller fortrolig informasjon, men det skal være mulig for administrator å stoppe direkte overføring eller ved det er behov (ref ) Tilgjengelighet på opptak Opptak og øvrig data knyttet til produksjon, distribusjon og presentasjon skal sikres med tilfredsstillende redundant lagring iht. norsk lovverk (tilgang til revisjon av aktør, etc) Sikring av integritet Videostrømmene, overføring og opptak, som tilgjengeliggjøres av ergen kommune skal ikke kunne endres av utenforstående Adgangskontroll for administrator Administratorfunksjonalitet som redigering og publisering av videostrømmer skal begrenses til dem som har fått tildelt tilgang. Det må gjennomføres tilfredsstillende autentisering av administratorer før vedkommende får tilgang. Tildeling av administratorfunksjonalitet skal tilsvarende være regulert. 5.5 Krav til integrasjon Integrasjon med publiseringsverktøy Løsningen skal integreres i ergen kommunes portal som er basert på publiseringsverktøyet Escenic Content Engine. Løsningen må derfor inkludere en videospiller som uten problemer og større kostnader kan integreres med Escenic Content Engine Integrasjon med saksbehandlingssystem Det er ønskelig å kunne få listet opp relevant saksdokumenter for den aktuelle sak som vises. Dette kan enten håndteres i publiseringsverktøy eller i løsning, men videostrømmene og saksdokumentene må enkelt kunne knyttes sammen. Saksdokumenter i ergen kommune er lagret i DocuLive som er et elektronisk saksbehandlingssystem.

15 5.5.3 Integrasjon med podiumsystem? 5.6 Dokumentasjonskrav Teknisk dokumentasjon Leverandøren må dokumentere teknisk løsning, både tekstlig og med figurer Tilpasset brukerdokumentasjon og rutiner Leverandøren skal bistå i utarbeidelse av produksjonsrutiner og brukerdokumentasjon tilpasset Oppdragsgiver. 5.7 Øvrige krav Etterlevelse av offentlige standarder Løsningen skal etterleve relevante IKT-standarder som er vedtatt obligatorisk eller anbefalt for offentlig sektor. Standardene er tilgjengelig hos Direktoratet for forvaltning og IKT (http://standard.difi.no). Relevante standarder for løsning er blant annet Publisering av multimediainnhold, Publisering av tekstdokumenter og Tilgjenge på nettsider Oppetid Servere og tjenester som distribuerer opptak skal ha minimum oppetid målt månedlig på 95%. Servere og tjenester som distribuerer overføring skal ha minimum oppetid målt per møte på 99% Skalering Løsningen bør kunne kostnadseffektivt skaleres opp dersom det viser seg at samtidige avspillinger, enten opptak eller direkte overføring, overstiger opprinnelige estimater Fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringer For å sikre en fortsatt attraktiv opplevelse for brukerne bør løsningen være fleksibel og kostnadseffektiv med hensyn til fremtidige endringer i brukerkrav og endringer knyttet til ny teknologi og sosiale plattformer Visningsrom Grunnet plassmangel i det gamle rådhus og sikkerhetsvurderinger ser ergen kommune på muligheten til å etablere mulig visningsrom i et egnet lokale i nærheten av det gamle rådhus med en eller flere storskjermer. For å sikre en best mulig opplevelse og at visningsrommet fremstår som ett kurant substitutt for fysisk tilstedeværelse i det gamle rådhus, bør det sikres eller prioriteres tilstrekkelig båndbredde til aktuelle visningsrom. 5.8 Krav til gjennomføring

16 6 Kravtabell 6.1 Hvordan kravene skal forstås og besvares av leverandør Tabellen nedenfor lister opp spesifikke, nummererte krav. Listen kan ikke sees som uttømmende i forhold til ovenstående beskrivelser, men som en utdyping av nødvendige, utvalgte områder. Hvert krav er identifisert med en unik ident (ID), er av en bestemt type fra tabellen nedenfor (Type) og har en tekst som beskriver kravet (eskrivelse). Kravene er delt inn i følgende typer: Obligatoriske krav () etingende krav () Opsjon (O) Info (I) Kravet Å tilfredstilles og skal være innkalkulert i prisen på leveransen Kravet ØR tilfredstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. Hvis punktet ikke inngår som en del av leverandørens standard leveranse, skal punktet prisesettes. Kravet Å eller ØR tilfredstilles, men det er opp til Oppdragsgiver å velge om kravet skal inkluderes i leveransen eller ikke. Oppdragsgiver skal også ha anledning til å bestille opsjonen i etterkant av inngåelse av kontrakt. Opsjonskrav skal prises som tillegg og ikke inngå i den totale prisen. Ikke krav til leveransen, men Leverandøren bes i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Alle kravene i kravtabellen (6.2) skal besvares. For hvert krav skal Leverandøren angi i hvilken grad løsningsforslaget sitt kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei eller Delvis). For krav som besvares med delvis, må det særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredstilles. For krav som tilfredstilles eller delvis tilfredstilles må Leverandøren gi utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredstilles. Leverandøren bes i innledningen til svarbeskrivelsen om å gi en overordnet beskrivelse av løsningen totalt, slik den tilbys og i samsvar med kravene i denne kravspesifikasjonen. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Leverandøren bes i innledningen til de enkelte underkapitler til svarbeskrivelsen om å gi en utfyllende beskrivelse av det aktuelle løsningsområdet. Leverandørens beskrivelse kan omfatte tekst, figurer og referanser til de enkelte kravelementer, der dette er naturlig. Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen tas inn enten rett under kravtabellen eller i eget undervedlegg. I så fall skal referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger oppgis i kravtabellen, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

17 6.2 Krav til løsning Kravene vil bli gruppert i hovedområder. Hvert krav vil bli angitt med en prioritering. Oppdragsgivers krav Leverandørens svar Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 1.1 ruker pause og spoling under direkte overføring, ref Visning av opptak, ref Visning av delstrøm, ref Tilgang til saksdokumenter, ref Tilgang til referat, ref Søke på delstrømmer, ref Laste ned opptak, ref Laste ned delstrøm, ref Dele opptak eller delstrøm på sosiale media som f.eks Facebook, Twitter, Google+, etc, ref Generere embed koder for opptak eller delstrømmer for eksterne nettsider, ref Distribusjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) 2.1 Tilgang til videostrømmer, ref Tilgang til videofiler, ref Statistikk over bruk, ref Produksjon ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Svar (Ja/Nei/Delvis) Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse Løsningsbeskrivelse

18 3.1 Publiser overføring, ref Vise oppstartsbilde i forkant av overføring, ref Vise video i forkant av overføring, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende i forkant av overføring, ref Veksle mellom ulike kamera, ref ikse video og lyd fra flere kilder, ref Legge til grafikk og tekst over videostrøm, ref Dele opp videostrømmer inn i delstrømmer, en delstrøm per sak, ref Dele opp delstrømmer inn i ytterligere delstrømmer, en ny delstrøm per representant, ref erke delstrømmer med saksnavn og nr, ref erke delstrømmer med representantnavn og tilhørighet, ref erke delstrømmer med andre metadata, ref Koble saksdokumenter, ref Vise pausebilder under pauser, ref Vise video under pauser, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende under pause, ref idlertidig stopp i overføring, ref

19 3.18 Signal for overføring, ref Vise avslutningsbilde etter møter er slutt, ref Vise video etter møter er slutt, ref Vise Powerpoint presentasjon eller tilsvarende etter møter er slutt, ref Lagre opptak, ref Redigere opptak, ref Publisere opptak, ref Ikke-funksjonelle krav ID eskrivelse av krav Kravtype (//O/I) Krav til implementasjon Svar (Ja/Nei/Delvis) Løsningsbeskrivelse 4.1 Tilrettelegging uten behov for dispensasjon iht. kulturminneloven, ref Opprettholde kapasitet i trådløst nett, ref eskrivelse av hva som er forventet og påkrevd av Oppdragsgiver for opplæring, installasjon og akseptansetest, ref I 4.4 Tilpasset opplæring, ref eskrivelse av hvilke installasjoner som må gjennomføres og hvordan de planlegges gjennomført, ref istand ved oppstart og oppsett av løsningen, ref eskrivelse av akseptansetester og hvordan de planlegges gjennomført, ref I I Krav til brukskvalitet

20 4.8 Oversiktlig løsning og lett å finne frem i, ref Tilfredsstillelse av tilgjengelighetskriteriene i WCAG 2.0, ref og Profilmessig integrering med ergen kommunes portal, ref Krav til videostrømmer 4.11 Videostrøm må tilfredsstille offentlig standard for publisering av multimedia (DIFI), ref Oppløsning opp til og med 720p, ref Automatisk skalering av videostrøm basert på tilgjenglig båndbredde, ref Samtidige avspillinger, ref Støtte for ulike operativsystemer, ref Større for ulike nettlesere, ref Søkemotoroptimalisering av publiserte videostrømmer og opptak, ref Sikkerhetskrav 4.18 Redundant lagring, ref Sikring av integritet, ref Adgangskontroll for administrator, ref Krav til integrasjon 4.21 Enkel integrasjon med Escenic Content Engine, ref Tilrettelegging for integrasjon med DocuLive, ref Integrasjon med podiumsystem, ref ?

Streaming av bystyremøter

Streaming av bystyremøter ilag 1 - Oppdragsgiverens spesifikasjon av Tjenesteytelsen Streaming av bystyremøter Kravspesifikasjon Parafer / Side 1 av 21 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Introduksjon... 3 2.1 Formål

Detaljer

Streamingløsning av Oslo bystyres møter

Streamingløsning av Oslo bystyres møter ilag 1 - Oppdragsgiverens spesifikasjon av Tjenesteytelsen Streamingløsning av Oslo bystyres møter Kravspesifikasjon 1 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Introduksjon 3 2.1 Formål ved anskaffelsen

Detaljer

EØS Streaming av bystyremøter, Bergen kommune

EØS Streaming av bystyremøter, Bergen kommune EØS 038-2016 Streaming av bystyremøter, Bergen kommune Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/59142399.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201622800 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Prosjektmandat Streaming og DAB sending fra bystyremøter

Prosjektmandat Streaming og DAB sending fra bystyremøter Opprettet: 17.09.2012 Ansvarlig: Roar Kristiansen Revidert: 05.10.2012 Revidert av: Eyvind Kjersem Godkjent av prosjekteier: Prosjekthåndboken, versjon 1.2 Prosjektmandat Streaming og DAB sending

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden. Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden. Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Kontrakt om medieovervåkning til Statens landbruksforvaltning 1 Anskaffelsen gjelder Statens landbruksforvaltning ønsker å inngå en avtale om

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon Side: 1 av 6 Vedlegg A - Teknisk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Om dokumentet... 1 1.2 Oppbygging av dokumentet... 2 2 Besvarelse av en... 2 3 Om anskaffelsen... 3 4 Krav til oppdraget...

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1. Rådgivning, kompetanse og utvikling innenfor spill

Kravspesifikasjon. Bilag 1. Rådgivning, kompetanse og utvikling innenfor spill Kravspesifikasjon Bilag 1 Rådgivning, kompetanse og utvikling innenfor spill Innhold 1. Innledning... 2 2. Formålet med anskaffelsen... 2 3. Generelle krav... 3 4. Rådgiving og kompetanseoverføring innenfor

Detaljer

3 Kravtabell De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag, jf. bilag 2.

3 Kravtabell De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag, jf. bilag 2. Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Konkurransetilsynet ønsker å inngå en avtale om medieovervåkningstjenester. Tjenestene skal omfatte løpende overvåking av papiraviser, nettaviser

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 %

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 % Rapport for helsenorge.no februar 2014 500000 400000 300000 200000 100000 0 224305 291487 289130 276413 Siste 12 måneder 309753 277094 232844 370563 430173 388259 461203 429617 Samme mnd Nøkkeltall Denne

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside: Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside:  Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 4 - revidert 08.08.2012 AESTON Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Kundens krav til leveranser

Kundens krav til leveranser Kundens krav til leveranser HiB Felles plattform for Høgskolens nettsider Parafer / Side 1 av 6 Innhold 1 FORMÅL MED ANSKAFFELSEN... 3 2 ANSKAFFELSENS INNHOLD OG OMFANG... 3 3 KRAV TIL LEVERANSEN... 5

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/ Til: Arrangører og klubber Fra: Norges Bilsportforbund Dato: 2015-04-20 Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport http://tv.bilsport.no/ Bakgrunn Mange av dere kjenner til SBFPlay (www.sbfplay.se).

Detaljer

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift www.kursproduksjon.no Bruksområder Nettkurs tilpasset din bedrift Produksjon av nettkurs Spesialtilpasset din virksomhet Vi bistår

Detaljer

Opptak av forelesning i KK S-392

Opptak av forelesning i KK S-392 Opptak av forelesning i KK S-392 Dette rommet inneholder utstyr som gjør det enkelt å gjøre opptak av en forelesning eller en presentasjon. Les i gjennom dette dokumentet for å komme i gang. Hurtigstartguide

Detaljer

Løsning for utgående EHFfaktura

Løsning for utgående EHFfaktura Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av konsulenttjenester DocuLive referanse nr 202036-38 Side av 7 Innledning... 3 2 Forklaring til kravspesifikasjonen...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

SSA V, Den store vedlikeholdsavtalen

SSA V, Den store vedlikeholdsavtalen SS V, Den store vedlikeholdsavtalen ilag 1: Kundens kravspesifikasjon Løsning for ny portal Rana kommune Innhold 1.1. Oppbygging av dokumentet 1.2. Mål og omfang 1.3. Juridiske rammebetingelser 1.4. Sikkerhet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON WEB-BASERT VERKTØY FOR SPØRREUNDERSØKELSER

KRAVSPESIFIKASJON WEB-BASERT VERKTØY FOR SPØRREUNDERSØKELSER KRVSPESIFIKSJON WEB-BSERT VERKTØY FOR SPØRREUNDERSØKELSER 1 Kravtabell Tilbyder skal beskrive, i tilbudet, hvordan samtlige punkter i kravspesifikasjonen vil bli ivaretatt. Tilbyder skal fylle ut kravtabellen

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1 ENKEL BRUKERMANUAL Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 4 2. Oppstart av CMA... 4 3. Konfigurasjon av CMA...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app

Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Kultur- og naturreise app Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilag 1. Dette

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16

B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16 B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16 Copyright 2016 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Kriterier for å få tilgang til sjekklister 4 3. Starte

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 %

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 % Rapport for helsenorge.no januar 2014 siste 12 måneder 500000 400000 300000 200000 212157 224305 291487 289130 276413 232844 277094 309753 430173 370563 388259 461203 100000 0 febr 13 mars13 april 13 mai

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Vedlegg 3 Versjon 1.0 Rammeavtale for konsulenttjenester Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksnummer: 14/00061 Vedlegg 3: Kravspesifikasjon

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Utforming av ny nettside for Renovasjon

Anskaffelse av Bistand til Utforming av ny nettside for Renovasjon Anskaffelse av Bistand til Utforming av ny nettside for Renovasjon Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 30.06.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/223 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

STREAMING OG LAGRING. Tjenesteansvarlig Stein Tore Øien

STREAMING OG LAGRING. Tjenesteansvarlig Stein Tore Øien STREAMING OG LAGRING Tjenesteansvarlig Stein Tore Øien GRUPPEN SOM JOBBER MED NY TJENESTE Ingvild Gangdal, Helse Vest IKT Terje Håland, Helse Vest IKT Ove Asbjørn Ålen, Helse Vest IKT Tord Strømme, Sykehuspartner

Detaljer

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 5 2. Oppstart av CMA... 5

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Rammeavtaler produksjon av Stortingets dokumenter. Bilag 1 Spesifikasjon av ytelsen

Rammeavtaler produksjon av Stortingets dokumenter. Bilag 1 Spesifikasjon av ytelsen Rammeavtaler produksjon av Stortingets dokumenter Bilag 1 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1 Innledning 3 2 Overordnet om ytelsen 4 3 Krav til tjenesten 5 4 Krav til leveringstid 10 5 Krav om offentlig

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Introduksjon til WordPress 2013

Introduksjon til WordPress 2013 Introduksjon til WordPress 2013 Opplæring i WordPress ved UiT Norges arktiske universitet 09.12.2013 Avdeling for IT Flickr: doug88888, ytwhitelight INNHOLDSFORTEGNELSE Kontakt... 1 1 Opprette en WordPress

Detaljer

VEILEDER KUNDEPORTALEN

VEILEDER KUNDEPORTALEN VEILEDER KUNDEPORTALEN INNLEDNING Denne veilederen beskriver hvordan man bruke de ulike funksjonene som tilhører fjernhjelp i Norsk Helsenett sin kundeportal. I kundeportalen kan du utføre følgende: -

Detaljer

Visma Anbud og Kontrakt. Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0

Visma Anbud og Kontrakt. Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0 Visma Anbud og Kontrakt Releasedokumentasjon Versjon 6.3.0 9. april 2010 1. VISMA ANBUD OG KONTRAKT (KGV) - RELEASEDOKUMENTASJON V6.3.0... 3 Kritiske momenter som er viktig for eksisterende brukere før

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Leveranse av kaker

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Leveranse av kaker ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0420-15 Leveranse av kaker SIST LAGRET DATO: 24. august 2015 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse ilag 1 Norsk Tippings kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier 905 36 325 www.nectarlearning.com Innlogginger på kveldene og i helgene - beste attesten vi kan få! Tenk deg en læringsplattform for elevear, lærere,

Detaljer

Kjøp av Crossbeamkomponenter. Bilag 1, kjøpsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0

Kjøp av Crossbeamkomponenter. Bilag 1, kjøpsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Kjøp av Crossbeamkomponenter Bilag 1, kjøpsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Kjøp av crossbeamkomponenter - DSS versjon 1.0 Kravspesifikasjon 04.12.2009 16:41:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Se masse nytt innhold på tv-en din

Se masse nytt innhold på tv-en din LITEN PINNE I TV-EN GIR STOR VALGFRIHET: Se masse nytt innhold på tv-en din Nå kan du endelig droppe dyre tv-pakker og stadige reklameavbrytelser: Med en til tv-en velger du selv hva du vil se og når.

Detaljer

Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon

Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon Kundens kravspesifikasjon Bilag til Kjøpsavtalen K Bilag Kundens kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 3 2 Kundens bakgrunn

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon 24.05.2017 Kravspesifikasjon Gruppe 10 BACHELORPROSJEKT 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON... 3 2 OM BAKGRUNNEN... 3 3 FORORD... 4 4 LESERVEILEDNING... 4 5 KORT SYSTEMBESKRIVELSE... 4 6 RAMMEKRAV...

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Guide for bruk av virtuelle møterom

Guide for bruk av virtuelle møterom Innhold PIN koder... 2 For å starte videokonferanse... 2 Ringe fra Lync / Skype for Business... 3 Ringe Skype møte... 4 Logge på møte fra nettleser... 5 Visning av presentasjon i nettleseren... 5 Presentere

Detaljer