Sak 91. Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Lars Rønningen 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 91. Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-01-31 Lars Rønningen 13"

Transkript

1 GJELDER Sak 91 NOTAT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: (Oslo og Trondheim) Telefaks: (Oslo) (Trondheim) Ny DRG-løsning for HDG 2 Øyesykdommer GÅR TIL Medisinsk ekspertgruppe x BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Foretaksregisteret: NO MVA ARKIVKODE GRADERING ELEKTRONISK ARKIVKODE Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Lars Rønningen 13 1 Innledning SINTEF Helse har gjennom et prosjekt, kalt Kvalitetsprosjektet, etablert kontakt og dialog med mange spesialforeninger knyttet til Den Norske Lægeforening. Dette samarbeidet har både fokusert på forbedringer ift registrerte medisinske data (bl a kodeveiledninger) og på forbedringer ift grupperingslogikk. Allerede i de første møtene med DRG-utvalget i Øyeforeningen ble det påpekt fra foreningens representanter at dagens DRG-inndeling og DRG-logikk i HDG 2 Øyesykdommer var utdatert og delvis inkonsistent. Etter det vi har forstått har det også på nordisk nivå vært nevnt behovet for å revidere DRG-løsningen i HDG 2. I det videre samarbeidet med DRG-utvalget i Øyeforeningen ble det derfor arbeidet med å utarbeide forslag til ny DRG-løsning for HDG 2. Etter at det var enighet om å utarbeide forslag til ny DRG-løsning for øye, ble det lagt opp til en prosess hvor det først ble sett nærmere på løsningen for øye i andre DRG-system, i all hovedsak den danske løsningen. Deretter ble det diskutert om det var mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den nordiske eller den danske løsningen ved utarbeidelse av nytt forslag, eller om man skulle starte med blanke ark. Det endte opp med en begge deler løsning, da øyelegene mente at den danske løsning var et godt utgangspunkt for dagkirurgiske og innlagte pasienter, mens den svenske SK-OP løsningen var et godt utgangspunkt for de mer rene polikliniske pasientene. Arbeidet etter dette har i hovedsak bestått i å gjennomgå den danske DRG-logikken og justere denne. Det er foretatt en rekke endringer i det forslaget som her foreligger for dagkirurgiske og innlagte pasienter, sammenlignet med den danske løsningen (som var utgangspunktet). Når det gjelder de rene polikliniske DRG-ene, har det kun blitt foretatt vurderinger av hvilke NCMPkoder som bør grupperes til hvilke DRG-er. Her har det ikke vært tilgjengelig en detaljert spesifikasjon av hvilke prosedyrekoder som grupperes hvor. Derfor kun fokuset på NCMP-koder. Forslaget for poliklinikkdrger må vurderes i arbeidet til Norpol. Alt i alt kan man si at forslaget som her foreligger er en nordisk løsning, ved at det er tatt utgangspunkt i danske og svenske løsninger, som så er justert i forhold til norske behov. Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse.

2 2 2 Forslag til ny DRG-logikk for HDG 2 Øyesykdommer I den danske løsningen er det fem kirugiske DRG-par og en medisinsk DRG. De kirurgiske DRGparene skiller mellom inngrep/behandling utført med eller uten generell anestesi. Også DRGutvalget i den norske øyeforeningen mente det var hensiktsmessig og ressursmessig fornuftig å opprettholde et slikt skille. Innføringen av NCMP-koder har også muliggjort et slikt skille ved at det er inkludert kode(r) for generell anestesi. Dette skillet mellom med/uten generell anestesi er derfor foreslått i forslaget som her foreligger. Det foreslås følgende DRG-er for innlagte/dagkirurgi i HDG 2. For de fem første DRG-ene gjøres det et skille mellom med/uten generell anestesi: 1. Hornhinnetransplantasjoner, operasjoner på netthinne/glasslegeme, kirurgi i øyehulen, større plastiske operasjoner, samt operasjoner ved store skader. Med/uten generell anestesi. 2. Glaukomoperasjoner, større skjeleoperasjoner, større tåreveisoperasjoner, fjernelse av øye med implantat m.m. Med/uten generell anestesi. 3. Operasjoner på linsen. Med/uten generell anestesi. 4. Operasjoner på øyelokk eller øyeomgivelser, enkle skjeleoperasjoner m.m. Med/uten generell anestesi. 5. Laserbehandling og mindre kirurgiske inngrep på øye m.m. Med/uten generell anestesi. 6. Behandling/observasjon for øyesykdommer med liggetid >1 dag 7. Behandling/observasjon for øyesykdommer med liggetid =1 dag Rekkefølgen på DRG-ene angir også hierarkiet i forhold til ressursbehov, ved at DRG-paret for Hornhinnetransplantasjoner inneholder de mest ressurskrevende operasjonene, mens DRGparet Laserbehandling og mindre kirurgiske inngrep inkluderer de ressursmessig enkle inngrepene. Hvorvidt det er behov for to ikke-kirurgiske DRG-er hvor skillet er mellom 1 og 2 dager kan gjerne diskuteres. Dette ble valgt fordi signalene ift en DRG-O løsning var at man der ville skille mellom 0-1 dags- ift 2 eller flerdagsliggere. Det forslaget som her foreligger må derfor vurderes ift dette og generelt hvordan man skal håndtere overgangen fra polikliniske konsultasjoner uten signifikante prosedyrer til dag- og døgnbehandling uten signifikante prosedyrer. Et sted må man sette skillet mellom korttidsbehandling/kontroll og mer langvarig ikke-kirurgisk behandling/observasjon. I de følgende avsnittene presenteres hvilke prosedyrekoder (NCSP) som bør grupperes til hvilke DRG-er. Til slutt i kapittel. 3 vises det hvor mange opphold som vil grupperes til de nye DRG-ene, samt volumet i dagens gamle DRG-er.

3 3 2.1 Grupperingslogikk for kirurgiske koder (NCSP) Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Hornhinnetransplantasjoner, operasjoner på netthinne/glasslegeme, kirurgi i øyehulen, større plastiske operasjoner, samt operasjoner ved store skader : CAB00 CAB10 CAB40 CAB50 CAC00 CAC10 CAC20 CAC30 CAC40 CAC50 CAD00 CAE20 CBB50 CBD10 CBF40 CDB00 CDB10 CDB99 CGD20 CGF20 CGF25 CGF50 CGF55 CGG20 CGG30 CGG40 CGG45 CGG50 CJD30 CKC60 CKC70 CKD30 CKD40 CKD45 CKD50 CKD65 CKD70 CKD75 CKD80 CKD85 CKD90 CKE00 CKE15 CKE30 CKE45 Fremre orbitotomi med ekstirpasjon av lesjon Lateral orbitotomi med ekstirpasjon av lesjon Transkraniell orbitotomi med ekstirpasjon av lesjon Orbitotomi med fjerning av fremmedlegeme Rekonstruksjon av orbitas beinvegg Rekonstr av orbitas benvegg med bentransplantat eller skinn Dekompressiv lateral orbitotomi Dekompressiv orbitotomi til bihule Transkranial dekompr av orbitas tak eller canalis opticus Korreksjon av medfødt misdannelse av orbitas beinvegg Eksenterasjon av orbita med transplantat eller lapp Revisjon av konjunktivalhule med transplantat Ekstirp av lesjon øyelokk & rekonstr m/transplantat el lapp Rekonstruksjon av øyelokk med transplantat eller lapp Rekonstruksjon av øyelokk ved arrektropion Åpen fjerning av intrabulbært fremmedlegeme Fjerning av intrabulbært fremmedlegeme med magnet Annen fjerning av intrabulbært fremmedlegeme Keratomileuse Sutur av sår i cornea med dekking av conjunctiva Sutur av sår i cornea med fjerning av prolabert uvealvev Sutur av sår i sclera med dekking av conjunctiva Sutur av sår i sclera med fjerning av prolabert uvealvev Epikeratofaki eller keratofaki Lamellær corneatransplantasjon Gjennomgående autotransplantasjon av cornea Gjennomgående homotransplantasjon av cornea Implantasjon av keratoprotese Pars plana-lensektomi Lokal innbukning av sclera med plombe Sirkulær innbukning av sclera Intern drenasje av subretinal væske Endofotokoagulasjon av retina Endokryokirurgi av retina Endodiatermi av retina Pars plana- eller pars plicata-vitrektomi Eksisjon av preretinal eller epiretinal membran Retinotomi Retinektomi Fjerning av subretinal membran eller streng Fjerning av subretinal blødning Ekstirpasjon av lesjon i choroidea Endofotokoagulasjon av lesjon i choroidea Ekstirpasjon av lesjon i retina Endofotokoagulasjon av lesjon i retina

4 4 CKE60 CAA20 CAC42 CAC44 Brakyterapi av choroidea og retina Eksplorativ lateral orbitotomi Dekompresjon av orbita med koronal tilgang Kombinert dekompresjon av orbita Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Glaukomoperasjoner, større skjeleoperasjoner, større tåreveisoperasjoner, fjernelse av øye med implantat m.m CBJ10 CBJ30 CBJ40 CCB00 CCB10 CCB99 CCD10 CCD20 CCD30 CCD40 CCD50 CCD60 CCD70 CCD99 CDC10 CDC20 CDC40 CDC50 CEC10 CEC20 CEC40 CFD10 CGD10 CGE55 CGG60 CGG99 CHB50 CHD10 CHD15 CHD20 CHD25 CHD40 CHD50 CHD60 CHD65 CHE10 CHF00 CJA00 CJA10 CGF10 CGF45 CAA10 Løfting av øyelokk med fasciestripe Rekonstruksjon av levatoraponevrose i øyelokk Reseksjon av levatormuskel i øyelokk Partiell dacryoadenektomi Total dacryoadenektomi Annen operasjon på tårekjertel Sutur av tårekanalikkel Sutur og intubasjon av tårekanalikkel Rekonstruksjon av tårekanalikkel Perkutan dacryocystorhinostomi Dacryocystorhinostomi med intubasjon Transnasal dacryocystorhinostomi Conjunctivocystorhinostomi med intubasjon Annet rekonstruksjonsinngrep på tåreveier Enukleasjon av øye med innlegging av protese Enukleasjon av øye med transplantat Eviscerasjon av øye med innlegging av protese Eviscerasjon av øye med transplantat Tilbakelegging og reseksjon av øyemuskel Tilbakelegging og fremlegging av øyemuskler Reseksjon og fremlegging av øyemuskel Rekonstruksjon av conjunctiva med transplantat Laserkeratoplastikk for refraksjonsanomali Eksisjon av pterygium med transplantasjon av conjunctiva Forsterkning av sclera med transplantat Annet rekonstruksjonsinngrep på cornea eller sclera Trabekulotomi Trabekulektomi Trabekulektomi og iridektomi Trepanasjon av sclera Trepanasjon av sclera med iridektomi Iridencleise Implantasjon av kateter til fremre kammer Dyp sclerektomi uten implantat Dyp sclerektomi med implantat Ekstirpasjon av lesjon i iris Ekstirpasjon av lesjon i corpus ciliare Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i fremre kammer Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i bakre kammer Sutur av sår i cornea Sutur av sår i sclera Eksplorativ fremre orbitotomi

5 5 Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Operasjoner på linsen CJB00 CJB20 CJB30 CJB99 CJC00 CJC05 CJC10 CJC15 CJC20 CJC25 CJC99 CJD00 CJD05 CJD10 CJD15 CJD20 CJD25 CJD99 CJE00 CJE05 CJE10 CJE15 CJE20 CJE25 CJE99 CJF00 CJF10 CJF20 CJF30 CJF40 CJF45 CJF50 CJF55 CJF99 CJG00 CJG05 CJG10 CJG15 CJG20 CJG25 CJW99 CJG99 Discisjon av sekundær katarakt Skylling og polering av sekundær katarakt Eksisjon av sekundær katarakt Annen operasjon for sekundær katarakt Intrakapsulær kataraktekstraksjon Intrakapsulær kataraktekstraksjon m/iridektomi el iridotomi Intrakaps kataraktekstr m/impl av kunstig linse i camera an Intrkaps ktrktxtr m/impl linse cam ant & iridekt/iridotomi Intrakaps kataraktekstr m/impl kunstig linse i camera post Intrkaps ktrktxtr m/impl linse cam post & iridekt/iridotomi Annen intrakapsulær kataraktoperasjon Ekstrakapsulær kataraktekstraksjon Ekstrakaps kataraktekstr med iridektomi eller iridotomi Ekstrakaps kataraktekstr m/impl kunstig linse i camera ant Xtrakps ktrktxtr m/impl linse i cam ant & iridekt/iridotomi Ekstrakaps kataraktekstr m/impl kunstig linse i camera post Ekskaps katekstr m/impl linse i cam post & iridekt/iridotom Annen ekstrakapsulær kataraktoperasjon Fakoemulsifikasjon Fakoemulsifikasjon med iridektomi eller iridotomi Fakoemuls med implantasjon av kunstig linse i fremre kammer Fakoemuls m/impl kunstig linse i cam ant & iridekt/iridotom Fakoemuls med implantasjon av kunstig linse i bakre kammer Fakoemuls m/impl kunst linse i cam post & iridekt/iridotomi Annen ekstrakapsulær kataraktoperasjon med emulsifikasjon Sekundær implantasjon av kunstig linse i fremre kammer Sekundær implantasjon av kunstig linse i bakre kammer Fjerning av kunstig linse Reposisjon av kunstig linse Utskifting av kunstig linse i fremre kammer Utskift av kunstig linse i fremre kammer m/iridekt/iridotom Utskifting av kunstig linse i bakre kammer Utskift av kunstig linse i bakre kammer m/iridekt/iridotomi Annen operasjon ved kunstig linse Ekstraksjon av luksert linse Ekstraksjon av luksert linse med iridektomi eller iridotomi Ekstr av luksert linse m/impl av kunstig linse i camera ant Xtr lux linse m/impl linse i camera ant & iridekt/iridotomi Ekstr av luksert linse m/impl av kunstig linse i camera pos Xtr lux linse m/impl linse i camera post & iridekt/iridotom Annen operasjon på linse Annen operasjon ved linseluksasjon

6 6 Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Operasjoner på øyelokk eller øyeomgivelser, enkle skjeleoperasjoner m.m CBB10 CBB15 CBB20 CBB30 CBD00 CBE10 CBE20 CBE30 CBE40 CBF20 CBF30 CBG20 CBH05 CBH50 CBJ20 CBJ50 CBK00 CCA00 CCA10 CCA20 CCA30 CCA40 CCC50 CDC00 CDC30 CEA00 CEB00 CEB10 CEB20 CEB30 CEC00 CEC30 CEC50 CEC60 CEC70 CEC80 CEC90 CED00 CEE10 CEF00 CEF10 CEW99 CFC00 CFC30 CFD00 CGC20 CGC30 CGC40 CGD00 CGD99 Eksisjon av løs hud i øyelokk Reseksjon av fetthernie i øyelokk Eksisjon av løs hud og reseksjon av fetthernie i øyelokk Ekstirpasjon av lesjon i øyelokk Rekonstruksjon av øyelokk med sutur Flytting og stramming av orbicularis oculi ved entropion Stramming av øyelokksretraktorer for entropion Horisontal stramming for entropion Kombinert korreksjon av entropion Reseksjon av tarsus for ektropion Reseksjon av tarsus og hud for ektropion Rekonstruksjon av øyelokkskant ved trichiasis Canthopeksi Rekonstruksjon ved epicanthus Tarsomyektomi på øyelokk Operasjon for ptose av øyebryn Myotomi ved øyelokksretraksjon Incisjon av tårekjertel Biopsi av tårekjertel Incisjon av tårepunkt eller tårekanalikkel Incisjon av tåresekk Biopsi av tåreveier Dacryocystektomi Enukleasjon av øye Eviscerasjon av øye Biopsi av øyemuskel Myektomi av øyemuskel Partiell myotomi av øyemuskel Total myotomi av øyemuskel Tenotomi av øyemuskel Tilbakelegging av øyemuskel Reseksjon av øyemuskel Fremlegging av øyemuskel Flytting av øyemuskel med justerbar sutur Flytting av øyemuskler ved nystagmus Partiell transposisjon av øyemuskel Total transposisjon av øyemuskel Folding av øyemuskel Fiksasjon av øyemuskel med ankersutur Løsning av fastloddet øyemuskel Sutur av skadet øyemuskel eller Tenons kapsel Annen operasjon på øyemuskel Ekstirpasjon av lesjon i conjunctiva Eksisjon av trakomfollikler Rekonstruksjon av conjunctiva uten transplantat Fjerning av fremmedlegeme fra cornea med magnet Fjerning av fremmedlegeme fra sclera Fjerning av fremmedlegeme fra sclera med magnet Keratotomi for refraksjonsanomali Annen operasjon for refraksjonsanomali

7 7 CGE10 CGE30 CGE50 CGF00 CGF30 CGF40 CGG00 CHB20 CHB30 CHB40 CHB60 CHB65 CHD30 CHD99 CHF30 CAE10 CBD99 CGF99 CKA00 CKA10 CKA20 CKB00 CKB10 CKB99 CKC30 CKC40 CKC65 CKC75 CKC99 CKD99 CAA30 TCK10 TCK30 CHA10 CHA20 CKE50 CWA00 CWB00 CWC00 CWD00 CWE00 CWF00 CWW99 TCC30 CGD40 Keratektomi Sklerektomi Eksisjon av pterygium Lukking av sår i cornea med vevslim Dekking av cornea med conjunctiva Lukking av sår i sclera med vevslim Tatovering av cornea Goniopunktur Goniotomi Goniosynekiolyse Fremre synekiolyse Bakre synekiolyse Lasertrabekulektomi Annen filtrasjonsoperasjon Cyclodialyse Revisjon av konjunktivalhule Annen rekonstruksjon av øyelokk Annen op på kornea eller sklera for perforerende skade Biopsi av choroidea Biopsi av corpus vitreum Biopsi av retina Punksjon og aspirasjon av corpus vitreum Punksjon, aspirasjon av corpus vitreum og inj av substitutt Annen operasjon ved chorioidalløsning Cryopeksi av avløst retina Elektrokoagulasjon av retina Fjerning av plombe fra sclera Fjerning av cerclage fra sclera Annen ekstraokulær operasjon på corpus vitreum eller retina Annen intraokulær operasjon på corpus vitreum eller retina Biopsi fra orbita Nålebiopsi av choroidea Nålebiopsi av retina Biopsi av iris Biopsi av corpus ciliare Kryokirurgi av lesjon i retina Reoperasjon for sårruptur i øye eller øyeregion Reoperasjon for overfladisk infeksjon i øye eller øyeregion Reoperasjon for dyp infeksjon i øye eller øyeregion Reoperasjon for overfladisk blødning i øye eller øyeregion Reoperasjon for dyp blødning i øye eller øyeregion Reop for insuffisiens av anastomose el sutur i øye el øyere Annen reoperasjon på øye eller øyeregion Intubasjon av tårekanalikkel eller tårekanal til nesen Implantasjon av intracorneale ringsegmenter

8 8 Følgende prosedyrekoder grupperes til DRG Laserbehandling og mindre kirurgiske inngrep på øye m.m. CBA00 CBA10 CBB00 CBB35 CBB40 CBC00 CBC10 CBC99 CBE00 CBF00 CBF10 CBG00 CBG10 CBH00 CBH20 CBH30 CBH40 CBJ00 CBK10 CBL00 CCC00 CCD00 CFA00 CFA10 CFA20 CFB00 CFB10 CFC10 CFC20 CGC10 CGE15 CGE20 CGE25 CGE35 CGE40 CGG10 CHB00 CHB10 CHB15 CHC00 CHC05 CHC10 CHC20 CHC30 CHD00 CHE00 CHE05 CHE20 CHF05 CHF10 Incisjon av øyelokk Biopsi av øyelokk Eksisjon av chalazion Kryokirurgi av lesjon i øyelokk Elektrokoagulasjon av lesjon i øyelokk Sutur av øyelokk Fjerning av fremmedlegeme fra øyelokk Annen operasjon for skade av øyelokk Sutur av øyelokk for entropion Elektrokoagulasjon for ektropion Stramming av ligament i canthus for ektropion Elektrolyseepilasjon av cilier Kryokirurgi for trichiasis Canthotomi Sentral tarsorafi Lateral eller medial tarsorafi Oppklipping av tarsorafi Løfting av øyelokk med sutur Operasjon for lagoftalmus Myektomi eller nevrotomi for blefarospasme Okklusjon av tårepunkt eller tårekanalikkel Lukking av tårefistel Incisjon av conjunctiva Peritomi av conjunctiva Biopsi av conjunctiva Sutur av conjunctiva Fjerning av fremmedlegeme fra conjunctiva Laserterapi av lesjon i conjunctiva Kryokirurgi av lesjon i conjunctiva Fjerning av fremmedlegeme fra cornea Laserterapi av cornea Termokauterisering av lesjon i cornea Kryokirurgi av cornea Laserterapi av sclera Termokauterisering av lesjon i sclera Korreksjon av keratokonus ved termokauterisering Lasersynekiolyse Kammerpunksjon med irrigasjon Kammerpunksjon med erstatning av kammervann Iridotomi Laseriridotomi Basal iridektomi Sektoriridektomi Sentral iridektomi Lasertrabekuloplastikk Pupillotomi Laserpupillotomi Laserterapi av lesjon i iris Transskleral laserkoagulasjon av corpus ciliare Transpupillær laserkoagulasjon av corpus ciliare

9 9 CHF15 CHF20 CHW99 CJB10 CKC00 CKC10 CKC15 CKC20 CKC50 CKD05 CKE10 CKE20 CKE40 CAA00 PAW23 TCA15 TCA20 TCB20 TCC10 TCH10 TCK20 TCW99 CAE00 CAW99 CKE99 CKW99 CBK99 CCW99 CHE99 TCH20 TCH30 CKD60 CBB99 CBE99 CBF99 CBG99 CBH99 CBJ99 CBL99 CBW99 CCC99 CFW99 CGA00 CGA10 CGB00 CGB10 CGE99 CGW99 CHB99 CHF99 CKE65 TCA00 TCA10 TCC00 Kryokirurgi av corpus ciliare Elektrokoagulasjon av corpus ciliare Annen op fremre kammer, kammervinkel, iris el corp ciliare Laserdiscisjon av sekundær katarakt Fotoruptur av corpus vitreum Lokal fotokoagulasjon av retina Panretinal fotokoagulasjon Cryopeksi av tilliggende retina Transskleral laserterapi av retina Injeksjon av medikament i corpus vitreum Transpupillær fotokoagulasjon av lesjon i choroidea Kryokirurgi av lesjon i choroidea Transpupillær fotokoagulasjon av lesjon i retina Punksjon av abscess i orbita Temporalisbiopsi Retrobulbær terapeutisk injeksjon i orbita Peribulbær terapeutisk injeksjon i orbita Terapeutisk injeksjon i øyelokk Sondering av tårekanalikkel eller tårekanal til nesen Nåleaspirasjon av kammervann Nålebiopsi av corpus vitreum Annet mindre inngrep på øyet eller øyeregionen Fjerning av implantat fra orbita Annen operasjon på orbita Annen operasjon for lesjon i choroidea eller retina Annen operasjon på choroidea, corpus vitreum eller retina Annen operasjon for øyelokksretraksjon eller lagoftalmus Annen operasjon på tåreapparatet Annen operasjon for lesjon i iris Nålebiopsi av iris Nålebiopsi av corpus ciliare Fremre vitrektomi Annet inngrep ved lokal forandring i øyelokk Annen operasjon for entropion Annen operasjon for ektropion Annen operasjon for trichiasis Annen operasjon på canthus Annen operasjon for ptose i øyeregionen Annen operasjon for blefarospasme Annen operasjon på øyelokk Annen operasjon på tåreveier Annen operasjon på conjunctiva Biopsi av cornea Biopsi av sclera Keratotomi Sklerotomi Annen operasjon for lesjon i cornea eller sclera Annen operasjon på cornea eller sclera Annen operasjon på fremre kammer eller kammervinkelen Annen operasjon på corpus ciliare Fjerning av brakyterapeutisk plate fra øye Nålebiopsi fra orbita Finnålsaspirasjon fra orbita Nålebiopsi av tårekjertel

10 10 CDW99 TCB00 TCE00 CBH10 CKD00 CKD10 CKD15 CKD20 CKD25 Annen operasjon på øyeeplet Nålebiopsi av øyelokk Terapeutisk injeksjon i øyemuskel Rekonstruksjon av canthus Dekompressiv punktur av corpus vitreum Insufflasjon av corpus vitreum Injeksjon av substitutt i corpus vitreum Fjerning av corpus vitreum-substitutt Ekstern drenasje av subretinal væske Prosedyrekoder uten kirurgisk egenskap Følgende prosedyrekoder har ikke kirurgisk egenskap og grupperes derfor ikke til de kirurgisk DRG-ene. CEE00 Fiksasjonssutur i øyemuskel TCB10 Enkel epilasjon av cilier TCF00 Subkonjunktival terapeutisk injeksjon TCG10 Fjerning av suturer i cornea TCB30 Fjerning av ptosesutur fra øyelokk TCG00 Dekking av cornea og sclera med myk linse TCG20 Lasersuturløsning i cornea eller sclera XCC00 Diagnostisk irrigasjon av tåreveiene XCD00 Klinisk øyeundersøkelse i narkose XCD10 Elektrofysiologisk øyeundersøkelse XCD20 Fotoangiografi av øye XCK00 Perimetri XCK10 Fundusfotografi XCW99 Annen øyeundersøkelse YCA00 Uttak av cornea for transplantasjon ZSC00 Inngrep knyttet til tidligere inngrep tilhørende kapittel C Ett spørsmål ift ovennevnte liste er om koden XCD00 Klinisk øyeundersøkelse i narkose bør grupperes til en kirurgisk DRG, eller om den blir overflødig ved innføring av NCMP-koder for resten av pasientbehandlingen på sykehus. Særskilt problemstilling. Når det gjelder koden TCK00 Fotosensitivering av choroidea og retina har det vært litt diskusjon ift hvordan denne skulle håndteres. Koden brukes normalt (aldri?) alene, men sammen med andre prosedyrekoder. Koden brukes ved injeksjon av et pr i dag dyrt preparat. Alene burde denne koden derfor ikke grupperes til en kirurgisk DRG. Men når denne koden registreres sammen med en del andre prosedyrekoder, representerer det en mer ressurskrevende behandling enn hvis de andre prosedyrekodene registreres alene, jf eksisterende prisregel i DRG 36. Øyelegene i DRG-utvalget mente koden burde erstattes av en ny kode for Fotodynamisk behandling av choroidea og retina, siden det er det som er behandlingen.

11 11 3 Opphold i gamle og nye DRG-er Oversiktene under er basert på data for 1. og 2. tertial Først presenteres en oversikt som viser endringer i grupperingslogikk fra dagens gamle DRG-er til de nye DRG-ene som er foreslått. I den etterfølgende tabellen vises det antall opphold i de nye DRG-ene for hver institusjon med mer en 9 opphold. Tabell 3.1 Oversikt over til hvilke nye DRG-er opphold i gamle DRG-er grupperes til. Pasientdata for 1. og 2. tertial Til ny DRG Ikke kirurgisk Hornhinne mm Fjerne øye mm Grå stær Øyelokk mm Laser og Fra gml DRG mindre ting DRG Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Totalt Endringene fra DRG 40 og 42 (til sammen 23 opphold) til ny ikke-kirurgisk DRG skyldes i hovedsak prosedyrekodene ZZS00 Rotasjonslapp, ZZS10 Transposisjonslapp, ZZR00 Hudlapp og ZZA50 Fullhudstransplantat, som vi ikke har gitt noen egenskap i denne analysen. Dagens HDG2-egenskaper til disse prosedyrekodene må også vurderes ift ny DRGløsning for HDG 2. Endringen fra DRG 36 (til sammen 11 opphold) til ny DRG Grå stær skyldes at kodene CJE20 Fakoemuls med implantasjon av kunstig linse i bakre kammer, CJB00 Discisjon av sekundær katarakt og CJF20 Fjerning av kunstig linse, som alle er knyttet til grå stær, i den nye løsningen korrekt grupperes til Grå stær DRG. Endringene fra DRG (til sammen 66 opphold) til ny DRG Øyelokk med mer skyldes at koden TCC30 Intubasjon av tårekanalikkel eller tårekanal til nesen er gitt kirurgisk egenskap og plassert i DRG for Øyelokk med mer.

12 12 Tabell 3.2 Opphold i nye DRG-er per institusjon. Pasientdata for 1. og 2. tertial Med DRG Hornhinne Fjerne øye Grå stær Øyelokk Laser og mindre ting Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Dag Døgn Ullevål univ.sh Omnia sykehuset Ssh i Rogaland St. Olavs hospital Haukeland univ.sh Sykehuset Buskerud Betanien hospital Sørlandet sh, Arend Innlandet, Elv.-Ham Sh Østfold, Fr.stad Innlandet, Lilleh SiV, Tønsberg Univ.i Nord-Norge Molde sjukehus Ålesund sjukehus Førde ssh Nordlandssh, Bodø Haugesund sh Sykehuset Namsos Medi 3, Ålesund Helgelandsh, Mosjøen Sørlandet sh, Kristiansand Colosseum kl., Oslo Helse Finnmark, Kirkenes Sykehuset Telemark Innlandet, Kongsvinger Moxness klinikken Rikshospitalet Tr.heim spes.legesenter Hålogalandsh, Harstad Mjøs-kirurgene 9 61 Ringvoll klinikken 44 Akershus univ.sh 9 25 Klinikk Stokkan, Tr.heim 25 Colosseum kl., Stavanger 22 Innlandet, Tynset 3 18 Aker univ.sh Sykehuset Levanger 2 15 Axess sykehus og spes.kl. 15 Ringerike sykehus 10 Nordlandssh, Lofoten 4 6

13 13

ENDRINGSDOKUMENTASJON NCSP N 2009 2010. Originaltekst NCSP N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar

ENDRINGSDOKUMENTASJON NCSP N 2009 2010. Originaltekst NCSP N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar ENDRINGSDOKUMENTASJON NCSP N 2009 2010 AAP Rekonstruktive inngrep for AAP Rekonstruktive inngrep for Lagt til facialisparese facialisparese Operasjon for ptose av øyebyn alene,se: CBJ 50 CB Øyelokk CB

Detaljer

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

Originaltekst NCSP-N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar Rekonstruktive inngrep for facialisparese

Originaltekst NCSP-N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar Rekonstruktive inngrep for facialisparese 1 NORSK REFERANSEGRUPPE ICD-10, NCSP/NCMP Endringer fra NCSP-N 2009 AAP Rekonstruktive inngrep for facialisparese AAP Rekonstruktive inngrep for facialisparese Operasjon for ptose av øyebyn alene,se: CBJ

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 KITH/OFM/30.08.2010 CBB 12 Reseksjon av m. orbicularis oculi CFA Incisjon, biopsi og reseksjon av conjunctiva Lagt til reseksjon i teksten CFA 30

Detaljer

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 KITH/TF/19.11.2010 CBB 12 Reseksjon av m. orbicularis oculi CFA Incisjon, biopsi og reseksjon av conjunctiva Lagt til reseksjon i teksten CFA 30 Reseksjon

Detaljer

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010 Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999- Gjelder for bokutgave og elektronisk søkeverktøy. Endringstabell sortert på år i fallende rekkefølge dernest på kode i stigende rekkefølge, for dokumentasjon

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Endringsdokumentasjon for NCSP koderegistre

Endringsdokumentasjon for NCSP koderegistre Endringsdokumentasjon for NCSP koderegistre 2008-2009 Koder med endret tekst og nye koder, med gyldighet fra 1. januar 2009. Midlertidige nasjonale særkoder som ble satt inn igjen i koderegistrene for

Detaljer

Endringer i koderegistre for NCSP fra 2006 til 2007

Endringer i koderegistre for NCSP fra 2006 til 2007 Endringer i koderegistre for NCSP fra 2006 til 2007 1: Nye koder AAA50 Intrakraniell endoskopi Intrakraniell endoskopi AAH80 Transposisjon av hjernenerve Transposisjon av hjernenerve AAK80 Partiell eksisjon

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

IS -2 414 NCMP, NCSP OG NCRP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2016

IS -2 414 NCMP, NCSP OG NCRP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2016 IS-2414 NCMP, NCSP OG NCRP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2016 Publikasjonens tittel: NCMP, NCSP og NCRP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2016 Utgitt: 01/2016 Bestillingsnummer: IS-2414

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Endringsdokumentasjon for full tekst koderegister

Endringsdokumentasjon for full tekst koderegister Endringsdokumentasjon for full tekst koderegister 1. Nye koder 2006 Kode ABC21 Fremre dekompresjon i cervikalkolumna med diskektomi og interkorporalt fiksasjonsimplantat ABC28 Innsetting av ekspanderende

Detaljer

Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010

Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010 Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999- Gjelder for bokutgave og elektronisk søkeverktøy. Endringstabell sortert på kode i stigende rekkefølge dernest på år i stigende rekkefølge, for dokumentasjon

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet 1 Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet tidligere kalt diagnosekvalitetsprosjektet Konferanse om DRG 29. og 30. mars 2006, Soria Moria i Oslo Bakgrunn og metode Datautvikling Presentasjon av

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Endringsdokumentasjon for 60 tegns koderegister

Endringsdokumentasjon for 60 tegns koderegister Endringsdokumentasjon for 60 tegns koderegister 1. Nye koder 2006 Kode ABC21 Fremr dekompr cervkol m/ diskektomi og interkorp fiksasjimpl ABC28 Innsetting av ekspanderende interspinøst implantat DHB45

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 19.4.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Folke Sundelin,

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006 Journalgjennomganger SINTEF 2005-2006 Øyvind B Hope Seniorrådgiver SINTEF PaFi 1 Todelt prosjekt Utvikling av metodehåndbok for gjennomganger Gjennomgang av journaler hos et utvalg private sykehus 2 1

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

NCMP, NCSP OG NCRP: KLASSIFIKASJON IE-1001 AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2017

NCMP, NCSP OG NCRP: KLASSIFIKASJON IE-1001 AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2017 IE-1001 NCMP, NCSP OG NCRP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2017 Kolofon Publikasjonens tittel: NCMP, NCSP OG NCRP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2017 Utgitt: 01/2017 Publikasjonsnummer:

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 13.5.2011 Referent: Lotte Strandjord/Robert Wiik Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Mikal Gjellan, Kathan Al-Azawy, Johan

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00 SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014 MEDISINSKE BEHANDLINGER pris i NOK Konsultasjon 350,00 1 BRYSTOPERASJON Bryst augmentation/implantater, silikon 26.900,00 31.400,00 Korrigering

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Avdeling for Telefaks: +47 72575765 Til 31.01.2010 Medisinsk fagdirektør ved HMN Kopi: seniorrådgiver Reidar Tessem Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Regionalt fagnettverk i, har hatt sitt første

Detaljer

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen.

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen. Korreksjoner i årsavregningen 2012 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 24 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2012. Korreksjon 11 består av to saker. I brev til kommunene og i excel-arket

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

OKULOPLASTIKK. Marketa Jenssen

OKULOPLASTIKK. Marketa Jenssen OKULOPLASTIKK Marketa Jenssen PRESENTASJONENS INNHOLD Øyelokkets stilling Øyelokkstumor Tåreveier Enukleasjon, eviscerasjon, protesetilpassing Endokrin orbitopati ØYELOKKETS STILLING Dermatochalase Ptose

Detaljer

Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?

Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF? Arbeidsgruppe 7 Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF? Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2013

Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Gardermoen 4. november 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget ble opprettet i 2000 av Stoltenberg I-Regjeringen med Tore Tønne som helseminister Avregningsutvalget

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 21. juni 2013, kl , Clarion Airport Hotel Bergen, Flesland

Referat fra møte i Avregningsutvalget 21. juni 2013, kl , Clarion Airport Hotel Bergen, Flesland Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 21.6.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Tore Haukvik,

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge? Hva er det største problemet til helsenorge? Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2010 Norsk Dagkirurgisk Forum 8. januar 2010 Kvalitet, medvirkning, prioritering Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bård

Detaljer

Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015

Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015 Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015 En analyse utarbeidet av Lise Balteskard, UNN og Bård Uleberg, SKDE på oppdrag av direktør Tor Ingebrigtsen Datakilde og metode Datakilde;

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

NCMP/NCSP og koding. Roar Juul, MD PhD St.Olavs Hospital,Trondheim

NCMP/NCSP og koding. Roar Juul, MD PhD St.Olavs Hospital,Trondheim NCMP/NCSP og koding. Roar Juul, MD PhD St.Olavs Hospital,Trondheim Årsaker til uheldige hendelser (3000) i vestlig sykehusmiljø: 1-Organisasjonskultur. 2-Planlegging av terapi, 3-kontinuering av terapi

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Behandlingsstedets besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, 0369 OSLO Organisasjonsnummer: 914 607 493 Godkjenningsdato: 10.12.15

Behandlingsstedets besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, 0369 OSLO Organisasjonsnummer: 914 607 493 Godkjenningsdato: 10.12.15 Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør under ordningen fritt behandlingsvalg Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av HELFO for å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Eventyrlige Muligheter (med)

Eventyrlige Muligheter (med) Eventyrlige Muligheter (med) Arnt Lockert Systemutvikler arnt.lockert@nirvaco.no http://www.nirvaco.no Tromsø 25.-26. september 2006 Nirvaco AS Hovedkontor i Oslo Lokalkontorer i Tromsø og Bergen Et lite

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr egisterets

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.11.2015

Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.11.2015 Prisfastsettelse for tjenester omfattet av ordningen Fritt behandlingsvalg per 1.11.2015 Følgende tjenester gir godkjente virksomheter rett til betaling fra staten: 1. Døgnbehandling innen psykisk helsevern

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet.

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. 1 Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. De kan inngå i et sanseorgan eller ligge mer spredt rundt i kroppen. er

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer Ønskes utlevert; Sett kryss FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy

Detaljer

Når ting (nesten.) går galt Hva kan vi lære? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling, FOU Januar 2016

Når ting (nesten.) går galt Hva kan vi lære? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling, FOU Januar 2016 Når ting (nesten.) går galt Hva kan vi lære? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling, FOU Januar 2016 Forutsetningen for å ta lærdom av feil Komplikasjoner forekommer for

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008 Innsatsstyrt finansiering 2008 Nirvaco seminar 18. januar 2008 ISF Poliklinikk Overordnede aspekter ISF poliklinikk. Hvordan? 2008 2009 ISF Dag/døgn ISF poliklinikk ISF dag, døgn og poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

Endringsdokumentasjon for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2006 (NCSP-N)

Endringsdokumentasjon for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2006 (NCSP-N) Endringsdokumentasjon for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2006 (NCSP-N) I nedenstående tabell er oppført endringer for 2006 i forhold til 2005-utgaven av boken. Endringene følger årets revisjon av

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes Møte om: Avregningsutvalget (AU) Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 10.04.2014 Referent: KVI/LLEIV Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Halfdan Aass, August Bakke, Kahtan Al-Azawy Arne Seternes,

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3957-11.11.2015 Spørsmål nr 160 til skriftlig besvarelse - Hvilke vurderinger og utregninger ligger bak hver prissetting

Detaljer