Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?"

Transkript

1 Arbeidsgruppe 7 Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?

2 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

3 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

4 Uker til behandling Utvikling i avviklet ventetid totalt for Øyeseksjon Arendal Øye seksjon SSA Rett til helsehjelp Ja Nei Linear (Ja) 2 Median avviklet ventetid for 213 Kilde: Dips-rapport S Gjennomsn_ventetid avviklet pr_avdeling

5 Uker til behandling Utvikling i avviklet ventetid totalt for Øyeseksjon Kristiansand Øye seksjon SSK Rett til helsehjelp Ja Nei Linear (Ja) 2 1 Median avviklet ventetid for 213 Kilde: Dips-rapport S Gjennomsn_ventetid avviklet pr_avdeling

6 Antall pasienter som skulle hatt kontroll ved øyepoliklinikken i Arendal men som fortsatt venter er stigende à jour i Kristiansand Antall pasienter som skulle vært inne til kontroll måned for måned, men som fortsatt ikke har fått kontroll 2 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tall for Arendal. Kilde: Ventelister øyeavdeling DIPS per

7 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

8 ØYE VOLUM PROSEDYRER (UTVIKLING OVER TID)

9 Antall dagkirurgiske inngrep SSA Utvikling i antall inngrep som inkluderer prosedyrekoden CJE2 (Grå stær) Antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CJE2, Fakoemulsifikasjon med implantasjon av kunstig linse i bakre kammer Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CJE2 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

10 Antall polikliniske konsultasjoner SSA Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKD5 (injeksjon) Antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKD5, Injeksjon av medikament i corpus vitreum Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner (eksl. ind. pasientkontakt og ekskl. dagkir. inngrep) som inkluderer prosedyrekoden CKD5 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

11 Antall polikliniske konsultasjoner SSA Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKC12 (laser) Antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKC12, Transpupillær laserbehandling av retina Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner (eksl. ind. pasientkontakt og ekskl. dagkir. inngrep) som inkluderer prosedyrekoden CKC12 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

12 Antall dagkirurgiske inngrep SSK Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKD5 (injeksjon) Antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKD5, Injeksjon av medikament i corpus vitreum Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKD5 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

13 Antall dagkirurgiske inngrep SSK Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKC12 (laser) Antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKC12, Transpupillær laserbehandling av retina Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKC12 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

14 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

15 KAPASITET ØYEPOLIKLINIKKEN I ARENDAL

16 SSA Gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner i løpet av uken Elektivt Ø-hjelp Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

17 Antall konsultasjoner Antall konsultasjoner SSA Når pasientene ankommer øyepoliklinikken i løpet av døgnet 4 Mandag 4 Tirsdag 4 Onsdag Torsdag 4 Fredag 5 Lørdag/Søndag Inntid for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Alle polikliniske konsultasjoner inkl. dagkirurgi (indirekte pasientkonsultasjoner er utelatt)

18 Gjennomsnittlig antall pasienter Antall pasienter i løpet av året Hele SSA Gjennomsnittlig antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken og når inngrepene gjøres på mandag ,3 Antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken** 8, Ankomsttider for pasienter der det injiseres medikament i corpus vitreum (mandag) Median 11: Snitt 11: , , 3, Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Inkluderer alle konsultasjonstyper med prosedyrekode CKD5 18

19 Gjennomsnittlig antall pasienter November-desember SSA Gjennomsnittlig antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken 2 19,6 Antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken* ,3 5 3,6 5,8,9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 *Antall per dag er regnet ut vha totalt antall konsultasjoner med prosedyrekode CKD5 fra 1. november til 2. desember 213 fordelt på ukedag, delt på antall ukedager for perioden (7 for man-tor, 8 fre). 19

20 KAPASITET ØYEPOLIKLINIKKEN I KRISTIANSAND

21 SSK Gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner i løpet av uken Elektivt Ø-hjelp Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

22 Antall konsultasjoner Antall konsultasjoner SSK Når pasientene ankommer øyepoliklinikken i løpet av døgnet* 12 Mandag 12 Tirsdag 12 Onsdag Torsdag 12 Fredag Inntid for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 *Det ble registrert i alt 9 konsultasjoner på lørdag og søndag ved øyepoliklinikken i Kristiansand. Samtlige fant sted mellom kl 12 og kl 17.

23 Gjennomsnittlig antall pasienter Antall pasienter i løpet av året SSK Gjennomsnittlig antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken og når inngrepene gjøres på mandag 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken 3,3 3,2 2, Ankomsttider for pasienter der det injiseres medikament i corpus vitreum (mandag) Median 1:2 Snitt 1:45 1, ,5, Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

24 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

25 SSA KARTLEGGING AV OPERASJONSAKTIVITET ØYE

26 SSA Gjennomsnittlig antall dagkirurgiske inngrep i løpet av uken Dagkirurgi Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

27 Gjennomsnittlig antall pasienter Antall pasienter i løpet av året SSA Gjennomsnittlig antall operasjoner på grå stær (CJE2) i løpet av uken og når inngrepene gjøres på onsdager Antall operasjoner på grå stær (CJE2) i løpet av uken 6,6 5,7 5,1 4, Ankomsttider for pasienter der det utføres operasjon for grå stær (onsdag) Median 9:15 Snitt 9: , Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

28 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Torsdag 6. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 9:5 5 min 3 min 8 min 5 min Avslutning 13:57 Stue 1 8: 65 min 35 min 13 min 31 min 21 min 81 min 13 min Diodelaser 4 min 93 min 15:3 31 % 15 min 11 min 5 min 1 min Første operasjonsstart 8:4 Avslutning 14: 7 min 7 min 5 min 18 min 17 min Fjerne Stue 2 8: 4 min kul 79 min hh.sutur 9 min 15:3 29 % 29 min Fjerne 3 min 36 min 38 min 12 min Øyelokksoperasjon 65 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

29 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Fredag 7. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 9:7 12 min 14 min 5 min 8 min Avslutning 14:26 Stue 1 8: 67 min 15 min 15 min 19 min 15 min 49 min 15 min 81 min Dermato 4 min 64 min 15:3 26 % 4 min 5 min 14 min Første operasjonsstart 1:3 Avslutning 1:45 Rev. trab. 15 min Stue 2 8: 15 min 285 min 15:3 3 % Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

30 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Mandag 17. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Stue 1 Første operasjonsstart 8:35 Fjerne 3-sn Trab. Rev. trab. Tarsorrafi 8: 82 min sutur plastikk 36 min 15:3 17 min 32 min 13 min 13 min 15 min 17 min 4 min 1 min 35 min 2 min 33 min 5 min 4 min 9 min 12 min 2 min 32 min 12 min 9 min 7 min 12 min 7 min Avslutning 14:54 3 min 27 % Første operasjonsstart 8:17 Avslutning 14:7 12 min 7 min 3 min 11 min 14 min 36 min 11 min Dermato 4 min Stue 2 8: 86 min plastikk 83 min 15:3 29 % 17 min 23 min 46 min 15 min 13 min 8 min 3-sn 17 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

31 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Tirsdag 18. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 8:36 12 min 1 min Avslutning 14:25 Stue 1 Chalazion Enucleasjon 8: 137 min 23 min 1 min 65 min 15:3 1 min 2 min 85 min 26 % 36 min 15 min 27 min Første operasjonsstart 8:17 Avslutning 14:5 5 min 11 min 3 min 5 min 9 min 4 min 1 min 15 min 8 min 13 min 16 min 22 min 15 min 14 min 9 min Rev. trab. 16 min Stue 2 8: 74 min 4 min 15:3 36 % 2 min Dermato 38 min 17 min 8 min 6 min 21 min 1 min 15 min 12 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

32 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Onsdag 19. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 8:18 Stue 1 8: 1 min 18 min 13 min 12 min 7 min 6 min 12 min 11 min 28 min 4 min 11 min 19 min 13 min 6 min 5 min 6 min 11 min 19 min 18 min 1 min 35 min 16 min Avslutning 14:46 Diodelaser 11 min 44 min 15:3 26 % Første operasjonsstart 8:3 Avslutning 14:55 11 min 13 min 7 min 1 min 5 min Pterygium 3 min Pterygium 24 min Pterygium 28 min Kilereseksjon 34 min Pterygium 22 min Pterygium Chalazion 23 min 3 min Stue 2 8: 3 min 55 min 35 min 15:3 42 % 1 min 27 min 11 min 22 min 7 min 5 min 5 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

33 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

34 Poliklinikk Ikke tilstrekkelig antall undersøkelsesrom Kommer for sent i gang om morgenen

35 Injeksjon Stadig vekst i antall pasienter Usikkert hvor ofte det er behov for forundersøkelse

36 Operasjon Operatører deltar på fagmøte fredag morgen fra kl 8-9, dette stjeler kapasitet fra operasjonsstuene Legene er både på operasjonsstue og poliklinikk de samme dagene Sykepleiere bruker tid på å lete etter legene og ringe til legen som er på vakt Uklart behov for etterkontroller etter grå stær-operasjon Uklare kriterier for hvem som skal opereres Potensial for effektivisering av klargjøring på forstue

37 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

38 Tiltaksgruppe 1: (1/2) - Hvordan operere flere med grå stær? Bakgrunn: - SSHF sin avvikling av Agder Øyekirurgi (ca. 5 inngrep per år) har bidratt til å redusere antall årlige inngrep utført ved SSA ØYE - Samtidig øker antall ventende ved avdelingen som skulle ha vært inne til kontroll. I desember 213 stod 138 i kø for å få kontrolltime ved ØYE SSA, mot i mai Utredning av mulige tiltak før lunsj: 1) Kan sykepleier på vaskerommet og de to hjelperne på stuene endre noe på arbeidsformen for å lette på trykket? - De mener de ikke klarer mer enn ni pasienter før lunsj 2) Seks kirurger opererer pasienter. Kan noen av kirurgene operere flere? - Ja, men ni er likevel totalantallet før lunsj på to stuer 3) Torsdager endres fra en kirurg på to stuer til to kirurger. Går antallet før lunsj opp fra seks til ni pasienter? - Ja, det er mulig. Legen må da hentes fra Poliklinikken hvor virksomheten blir mindre 4) Fredag opereres det fra kl. 9.. Kan man starte kl. 8.1 i stedet? - Ja, det er mulig. De to inngrep oppnås ved at overlegene har en morgenstafett på 1 time 5) Kan operasjonssykepleierne endre sin arbeidsplan slik at to sykepleiere arbeider til kl og f.eks. begynner.5t senere? Dette vil bidra til at 1-2 flere operasjoner kan gjennomføres på Stue 2 hver dag (stuen uten narkose). Stue 2 blir «åpen» til kl mot i dag kl Det er per i dag ikke «stemning» blant operasjonssykepleierne for å gjennomføre et slik tiltak Utredning av mulige tiltak etter lunsj: 6) Kan man noen av ukedagene brukes utelukkende til -operasjoner i stedet for andre operasjoner? - Det er mulig, men vil redusere LIS-legens mulighet til å lære kirurgi. Det er totalt 4 aktuelle dager til dette Foreslåtte tiltak: Før lunsj: To kirurger opererer samtidig på torsdag på to stuer før lunsj. Oppstart kl. 8.1 på fredager i stedet for kl. 9. Etter lunsj: opereres enkelte dager i stedet for andre inngrep

39 Tiltaksgruppe 1: (2/2) - Hvordan operere flere med grå stær? Potensial ved å gjennomføre tre foreslåtte tiltak: 1) Ved å la to kirurger operere før lunsj på torsdag vil man gjennomføre tre ekstra inngrep/uke 2) Ved å starte opp kl 8.1 fredag (under morgenmøtene) vil man gjennomføre to ekstra inngrep/uke 3) Ved å gjennomføre flere -operasjoner etter lunsj ila uken på bekostning av mindre inngrep og LIS-legenes kirurgi kan vi gjennomføre opptil fire ekstra inngrep/uke Totalt potensial per år før og etter lunsj ved å gjennomføre tre foreslåtte tiltak: 9 ekstra pasienter per/uke = operasjoner/år

40 Tiltaksgruppe 2: Injeksjoner (1/2) - Hvor er det vi sløser? Bruk av mal som tilfredstiller god kvalitet på inj.-behandlingen: - Nyhenvist pasient: Visus + OCT + FFA + lege + injeksjon - 2. og 3. kontroll med 4 ukers intervall: Sykepl.+ lege + injeksjon - 4. kontroll: Visus/OCT + lege og videre i dette mønster for kontroll 5, 6 og 7.. Erfaring og kunnskap utnyttes Kunnskap og erfaring Overproduksjon Viktig at det skrives tydelig i journal: - Hvilket øye pasient får behandling i (hø/ve/begge) - Hvilket legemiddel som settes - Videre behandling/når Sykepl. må lete etter legen (se pkt 2). Ellers er alt på én plass Bevegelse Venting Sykepleierne opplever noe venting på legen når: - Legen har vakt samtidig med injeksjonsdag - Legen blir kalt inn til opr.stue/må hjelpe ass.lege - Ved dobbeltbooking av andre pol.pasienter Sykepleier må ta utskrift av OCT og gi dette til legen som vurderer og videre går disse papirene til merkantilt som skanner disse i DIPS! (hadde vært enklere dersom legen kunne vurdere OCT fra pc) Kø ved OCT maskin Leger opplever en konstant trussel om å måtte arbeide på SSK Pga. manglende kapasitet får vi en del pas. overflyttet fra SSK Transport Overadministrering Pasient får med seg info og brosjyre Sykepl. fyller ut kodelapp/hvilket prep. som blir satt. Dette leveres til merkantilt som fyller ut i DIPS, tar betaling og ordner det praktiske med taxi osv. En del pas. ringer og purrer på timen Andre pas. avbestiller og ombestiller En del «spreke» pensjonister vil ha injeksjonene skreddersydd etter sine reisevaner. Dette «lager krøll» i opplegget og skaper ujevne intervaller i behandlingen Lager Feilretting/ dobbeltarbeid Lege fører «neste behandling» i timelisten Sykepl. fører «neste behandling» i timelisten Merkantilt får inn legelistene og sjekker journalene Merkantilt setter opp bestilling til «neste behandling» ANBJ mottar info, gir timen og sender ut brev Side 4

41 Tiltaksgruppe 2: Injeksjoner (2/2) - Hvordan løse dagens problemer/utfordringer mtp injeksjoner? Forslag til tiltak: 1. Gi god informasjon om behandling til pasienten og dokumentere dette i journal 2. Gi pasienten god informasjon om tilstanden, vedvarende behandling osv. 3. Bedre romløsning Nåværende rom er ikke egnet for sterilbehandling (dårlig ventilasjon, små rom ikke plass til pårørende) Rommene er laget for kontor ikke behandlingsrom En egen injeksjonsavdeling i øyeavdelingen vil frigi nåværende rom til f.eks. legekontor, fungere mer effektivt og kan også benyttes til små inngrep som å fjerne sting, fjerne chalazion, føflekker/klumper og lignende. Inj.avd innehar i dag 2 øyesykepleiere som i sin utdanning også kan assistere ved slike småinngrep. Ved å få en egen inj.avd. kan den også benyttes til Botoxinjeksjoner for strab./skjele-pasienter (Denne avd. trenger ikke ligge i den nåværende øyepol) 4. Frigjøre en sykepleier til å utføre bl.a OCT, angio på pas. som kommer til pol.utredning (der det ikke på forhånd er satt av tid) 5. OCT må kunne overføres til legenes data (Med.tekn. jobber med saken) 6. Bærbar-telefon til samtlige leger for å redusere tid brukt til leting

42 Tiltaksgruppe 3: Poliklinikk (1/3) - Hvordan bedre utnytte kapasiteten på poliklinikk? Seks hovedpoeng ved poliklinikken: 1) Mindre venting på hverandre 2) Få til at mer gjøres på forhånd før pasient skal inn til legen 3) Luke ut/redusere kontroller som heller kan gjøres privat 4) Mer systematisk timeoppsett 5) Behov for flere rom i avdelingen 6) Opprettholde og utvikle vår funksjon som utdannelsesavdeling

43 Tiltaksgruppe 3: Poliklinikk (2/3) - Mulige tiltak for å bedre utnytte kapasiteten på poliklinikk 1. Er det noe vi kan gjøre mindre av? Kataraktkontroller: Første post-operative kontroll her eller ute fra 1-7 dager post-op 2. post-operative kontroll kun ved behov, ikke på alle. Bruke optiker ute Glaukom: Sende brev til primærleger og optikere om å henvise til privat spesialist Gå gjennom lista og se om det er kontroller som kan sendes ut Ha prosjekt for å ta unna slik at man kommer à jour YAG kapsulotomi: Sende til Solberg, Fischer og Egeberg 2. Hva kan vi gjøre annerledes som forkorter tiden per pasient? Diabetes: Pasientene innkalles til foto, visus og trykk. OCT ved behov Sykepl. tar us, bruker ca. 4 min pr pasient og legene godkjenner Forslag: Kontroll type 1: Kun foto og/evt OCT. Kan redusere til ca 2 min/pas Kontroll type 2: Foto, visus, OCT og trykk: Reduser til ca 4 min/pas Vi kan da ta kontroll type 2 hver 2. eller 3. gang. Trykk hver andre gang etter 45 år. Ny optiker: Kan utføre forundersøkelse katarakt - må da ha rom til dette Frigjør sykepleiere slik at legene kan få mer klargjort på forhånd Sykepleiere: 1 sykepl gå løs for å kunne gjøre visus og trykk, OCT, SF på flere pasienter. Også på ØH pasienter Anskaffe en autorefrator med visusmål og icare til sykepleierne slik at mange flere pasienter får visus og trykk før de skal inn til legen. Dette vil gjøre at det går raskere å undersøke hos legen 3. Hva kan vi gjøre med timeoppsettet slik at det blir jevnere fordeling av pasientene? Hovedpoeng med timeoppsettet: Lett for merkantil å finne timer De som trenger timen mest får den Forutsigbare dager for legene Forslag 1: Kategorisere i tre grupper på når time er tilgjengelig: Rød: åpen -1 uke før, Gul: åpen 1-4 uker før, Grønn: åpen 4-52 uker før Vi vil da kunne alltid ha noen tilgjengelige timer til kontroller som må tas. Dette vil gjøre det lettere for merkantil å finne timer og mer forutsigbart for legene. Forslag 2: Tilpasse timer mer til diagnoser og timebruk f.eks. 2-3 min timer (lengde avh. av legens erfaring og ønsker) Eks: post-operative kontroller til katarakt, trab, AMD pasienter som er i systemet og skal vurderes for videre beh., andre korte timer 3-45min timer (lengde avh av legens erfaring og ønsker) Eks: Nye pasienter.vurdering til kataraktoperasjon, multifokal linse +++, glaukom-utredning, Utredning mtp AMD/ injeksjonsbehandling, barn som skal undersøkes og andre lange timer Tilpasset den enkelte lege og erfaringsnivå. Nye leger trenger lange timer og andre leger vil ha mange korte timer. Man kan for eksempel ta utgangspunkt i antall pasienter man har i dag på en vanlig dag og tilpasse. Forslag 3: Oppstart på dagen: Første poliklinikktime kl 8.3 for pasienter som ikke trenger gå innom sykepleier først. Dermed unngår man at legene må vente på sykepl. Første time man kl 9 og fre kl 915, da vi har undervisning først. Morgenmøte man kl 83-9, tir og tor kl Forslag 4: Forvakt: Ledige timelister for å kunne ta inn det som kommer den dagen (buffer)

44 Tiltaksgruppe 3: Poliklinikk (3/3) - Mulige tiltak for å bedre utnytte kapasiteten på poliklinikk 4. Hva kan vi gjøre for at vi skal vente mindre på hverandre? Hovedpoeng mtp venting: Alle legene bør ha trådløs telefon slik at sykepleiere og merkantil ikke bruker unødig tid på å lete etter legene eller venting Sykepleierne bør ha en trådløs telefon som følger funksjon, f.eks en til injeksjon, en til foto/angio, en til OCT og 1 til visus og trykk. Her kan man gå gjennom funksjonene og se på hva som vil kunne fungere best Hovedpoeng mtp merkantil Økningen i antall pasienter merkes godt i denne gruppen Det er mer å gjøre på alle funksjoner. I dag er LUKE, TELFON, OPERASJONSTILDELING og TIMETILDELING i samme rom. Dette gjør det lett å snakke sammen og finne løsninger, men det gir meget urolig arbeidsmiljø og vansker med å fullføre oppgaver. Loftet ligger i en annen gang. Dette fungerer bra som et sted til arbeidsro for å gå gjennom henvisninger og annet arbeid Funksjon LUKE Før time: mottak/ registrere, drypping, henvise Etter time: giro, finne ny time, drosje, ++ Funksjon: TELEFON Alle henvendelser Dele inn i ØH telefon Andre henvendelser, lapper til legen Vurdere automatisk køsystem på telefonen Ønsker: 1 person til luke 1 person til luke + ØH telefon 1 person til telefon 5. Hvordan kan vi løse romproblemet? Det er for få rom på øyeavdelingen i dag. Det er mangel på behandlingsrom, rom til utstyr, rom til merkantil og rom til injeksjonsbehandling. Det bør være ett rom pr behandler. Vi er 14 behandlere på 1 rom p.t. Vi kommer til å få mer venting når vi ikke har et kontor til hver lege. Det vil bli perioder hvor man gå og venter på andre. Det er ofte kø på laserrommet. Her det flere maskiner av ulike typer på samme rom. Det gjør at man må vente selv om det er ulike maskiner man skal bruke. Slik er det med flere maskinrom. Dette er maskiner som må stå innelåst pga lagret persondata og kostbare maskiner. Behov for flere smårom til dette. Merkantil sitter for trangt og urolig. Har egentlig behov for et rom tettere på lukene i stedet for loftet. Merkantil trenger mer plass for å avlaste, bedre forholdene rundt lukefunksjonen Vi trenger to nye injeksjonsstuer/enkle operasjonsstuer. Dette vil kunne gjøre injeksjonene mer effektivt og gjøre mer av andre oculoplastikk/ mindre operasjoner. Man kan da øke katarakter på dagens operasjonsstuer. Vi kan ta loftet og dele i to rom på midten og ha en ny dør fra motsatt gang. Dette kan enten bli to behandlingskontor eller 2 injeksjonsstuer/oculoplastikk operasjoner. Pr i dag er det ikke nok personer til å dekke disse funksjonene. Bruke mer DIPS til gule lapper til legene slik at man slipper å løpe inn til legene for en beskjed. Det er også ønskelig å samlokalisere merkantilfunksjonene, men det er for liten plass og for mye uro. Det er behov for en gjennomgang for å se på merkantil funksjonene og hvordan lokaliseringen er best og mest effektiv, samt et bedre arbeidsmiljø for å kunne jobbe mer uavbrutt, men samtidig være tilgjengelig.