Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgruppe 7. Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter. Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?"

Transkript

1 Arbeidsgruppe 7 Undergruppe 4 Øye Arbeidsdokumenter Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF?

2 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

3 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

4 Uker til behandling Utvikling i avviklet ventetid totalt for Øyeseksjon Arendal Øye seksjon SSA Rett til helsehjelp Ja Nei Linear (Ja) 2 Median avviklet ventetid for 213 Kilde: Dips-rapport S Gjennomsn_ventetid avviklet pr_avdeling

5 Uker til behandling Utvikling i avviklet ventetid totalt for Øyeseksjon Kristiansand Øye seksjon SSK Rett til helsehjelp Ja Nei Linear (Ja) 2 1 Median avviklet ventetid for 213 Kilde: Dips-rapport S Gjennomsn_ventetid avviklet pr_avdeling

6 Antall pasienter som skulle hatt kontroll ved øyepoliklinikken i Arendal men som fortsatt venter er stigende à jour i Kristiansand Antall pasienter som skulle vært inne til kontroll måned for måned, men som fortsatt ikke har fått kontroll 2 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tall for Arendal. Kilde: Ventelister øyeavdeling DIPS per

7 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

8 ØYE VOLUM PROSEDYRER (UTVIKLING OVER TID)

9 Antall dagkirurgiske inngrep SSA Utvikling i antall inngrep som inkluderer prosedyrekoden CJE2 (Grå stær) Antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CJE2, Fakoemulsifikasjon med implantasjon av kunstig linse i bakre kammer Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CJE2 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

10 Antall polikliniske konsultasjoner SSA Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKD5 (injeksjon) Antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKD5, Injeksjon av medikament i corpus vitreum Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner (eksl. ind. pasientkontakt og ekskl. dagkir. inngrep) som inkluderer prosedyrekoden CKD5 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

11 Antall polikliniske konsultasjoner SSA Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKC12 (laser) Antall polikliniske konsultasjoner som inkluderer prosedyrekoden CKC12, Transpupillær laserbehandling av retina Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner (eksl. ind. pasientkontakt og ekskl. dagkir. inngrep) som inkluderer prosedyrekoden CKC12 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

12 Antall dagkirurgiske inngrep SSK Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKD5 (injeksjon) Antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKD5, Injeksjon av medikament i corpus vitreum Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKD5 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

13 Antall dagkirurgiske inngrep SSK Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKC12 (laser) Antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKC12, Transpupillær laserbehandling av retina Utvikling i antall dagkirurgiske inngrep som inkluderer prosedyrekoden CKC12 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213

14 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

15 KAPASITET ØYEPOLIKLINIKKEN I ARENDAL

16 SSA Gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner i løpet av uken Elektivt Ø-hjelp Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

17 Antall konsultasjoner Antall konsultasjoner SSA Når pasientene ankommer øyepoliklinikken i løpet av døgnet 4 Mandag 4 Tirsdag 4 Onsdag Torsdag 4 Fredag 5 Lørdag/Søndag Inntid for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Alle polikliniske konsultasjoner inkl. dagkirurgi (indirekte pasientkonsultasjoner er utelatt)

18 Gjennomsnittlig antall pasienter Antall pasienter i løpet av året Hele SSA Gjennomsnittlig antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken og når inngrepene gjøres på mandag ,3 Antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken** 8, Ankomsttider for pasienter der det injiseres medikament i corpus vitreum (mandag) Median 11: Snitt 11: , , 3, Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Inkluderer alle konsultasjonstyper med prosedyrekode CKD5 18

19 Gjennomsnittlig antall pasienter November-desember SSA Gjennomsnittlig antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken 2 19,6 Antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken* ,3 5 3,6 5,8,9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 *Antall per dag er regnet ut vha totalt antall konsultasjoner med prosedyrekode CKD5 fra 1. november til 2. desember 213 fordelt på ukedag, delt på antall ukedager for perioden (7 for man-tor, 8 fre). 19

20 KAPASITET ØYEPOLIKLINIKKEN I KRISTIANSAND

21 SSK Gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner i løpet av uken Elektivt Ø-hjelp Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

22 Antall konsultasjoner Antall konsultasjoner SSK Når pasientene ankommer øyepoliklinikken i løpet av døgnet* 12 Mandag 12 Tirsdag 12 Onsdag Torsdag 12 Fredag Inntid for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 *Det ble registrert i alt 9 konsultasjoner på lørdag og søndag ved øyepoliklinikken i Kristiansand. Samtlige fant sted mellom kl 12 og kl 17.

23 Gjennomsnittlig antall pasienter Antall pasienter i løpet av året SSK Gjennomsnittlig antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken og når inngrepene gjøres på mandag 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Antall injeksjoner av medikament i corpus vitreum (CKD5) i løpet av uken 3,3 3,2 2, Ankomsttider for pasienter der det injiseres medikament i corpus vitreum (mandag) Median 1:2 Snitt 1:45 1, ,5, Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

24 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

25 SSA KARTLEGGING AV OPERASJONSAKTIVITET ØYE

26 SSA Gjennomsnittlig antall dagkirurgiske inngrep i løpet av uken Dagkirurgi Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk 213 * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

27 Gjennomsnittlig antall pasienter Antall pasienter i løpet av året SSA Gjennomsnittlig antall operasjoner på grå stær (CJE2) i løpet av uken og når inngrepene gjøres på onsdager Antall operasjoner på grå stær (CJE2) i løpet av uken 6,6 5,7 5,1 4, Ankomsttider for pasienter der det utføres operasjon for grå stær (onsdag) Median 9:15 Snitt 9: , Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukedag for polikliniske besøk 213 Kilde: Dips-rapport D-6817 Oversikt over polikliniske besøk * Antall per dag er regnet ut vha antall konsultasjoner per år fordelt på ukedag/52 ** Med polikliniske konsultasjoner menes alle konsultasjoner på poliklinikk med unntak av dagkirurgi og indirekte pasientkonsultasjoner (eks. telefoner)

28 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Torsdag 6. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 9:5 5 min 3 min 8 min 5 min Avslutning 13:57 Stue 1 8: 65 min 35 min 13 min 31 min 21 min 81 min 13 min Diodelaser 4 min 93 min 15:3 31 % 15 min 11 min 5 min 1 min Første operasjonsstart 8:4 Avslutning 14: 7 min 7 min 5 min 18 min 17 min Fjerne Stue 2 8: 4 min kul 79 min hh.sutur 9 min 15:3 29 % 29 min Fjerne 3 min 36 min 38 min 12 min Øyelokksoperasjon 65 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

29 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Fredag 7. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 9:7 12 min 14 min 5 min 8 min Avslutning 14:26 Stue 1 8: 67 min 15 min 15 min 19 min 15 min 49 min 15 min 81 min Dermato 4 min 64 min 15:3 26 % 4 min 5 min 14 min Første operasjonsstart 1:3 Avslutning 1:45 Rev. trab. 15 min Stue 2 8: 15 min 285 min 15:3 3 % Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

30 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Mandag 17. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Stue 1 Første operasjonsstart 8:35 Fjerne 3-sn Trab. Rev. trab. Tarsorrafi 8: 82 min sutur plastikk 36 min 15:3 17 min 32 min 13 min 13 min 15 min 17 min 4 min 1 min 35 min 2 min 33 min 5 min 4 min 9 min 12 min 2 min 32 min 12 min 9 min 7 min 12 min 7 min Avslutning 14:54 3 min 27 % Første operasjonsstart 8:17 Avslutning 14:7 12 min 7 min 3 min 11 min 14 min 36 min 11 min Dermato 4 min Stue 2 8: 86 min plastikk 83 min 15:3 29 % 17 min 23 min 46 min 15 min 13 min 8 min 3-sn 17 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

31 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Tirsdag 18. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 8:36 12 min 1 min Avslutning 14:25 Stue 1 Chalazion Enucleasjon 8: 137 min 23 min 1 min 65 min 15:3 1 min 2 min 85 min 26 % 36 min 15 min 27 min Første operasjonsstart 8:17 Avslutning 14:5 5 min 11 min 3 min 5 min 9 min 4 min 1 min 15 min 8 min 13 min 16 min 22 min 15 min 14 min 9 min Rev. trab. 16 min Stue 2 8: 74 min 4 min 15:3 36 % 2 min Dermato 38 min 17 min 8 min 6 min 21 min 1 min 15 min 12 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

32 Operasjonsaktivitet SSA ØYE: Onsdag 19. februar Oppstartstid Knivtid Stuetid etter operasjon Skiftetid (tom stue) Stuetid før operasjon Avsluttet for dagen Σ Knivtid Første operasjonsstart 8:18 Stue 1 8: 1 min 18 min 13 min 12 min 7 min 6 min 12 min 11 min 28 min 4 min 11 min 19 min 13 min 6 min 5 min 6 min 11 min 19 min 18 min 1 min 35 min 16 min Avslutning 14:46 Diodelaser 11 min 44 min 15:3 26 % Første operasjonsstart 8:3 Avslutning 14:55 11 min 13 min 7 min 1 min 5 min Pterygium 3 min Pterygium 24 min Pterygium 28 min Kilereseksjon 34 min Pterygium 22 min Pterygium Chalazion 23 min 3 min Stue 2 8: 3 min 55 min 35 min 15:3 42 % 1 min 27 min 11 min 22 min 7 min 5 min 5 min Alle tall regnet som median. %-Knivtid bergenet som sum knivtid per dag / tid fra åpning til avslutning. Kilde: S D6946 ekskl. strykninger Operasjonsaktivitet 213, Data for perioden

33 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

34 Poliklinikk Ikke tilstrekkelig antall undersøkelsesrom Kommer for sent i gang om morgenen

35 Injeksjon Stadig vekst i antall pasienter Usikkert hvor ofte det er behov for forundersøkelse

36 Operasjon Operatører deltar på fagmøte fredag morgen fra kl 8-9, dette stjeler kapasitet fra operasjonsstuene Legene er både på operasjonsstue og poliklinikk de samme dagene Sykepleiere bruker tid på å lete etter legene og ringe til legen som er på vakt Uklart behov for etterkontroller etter grå stær-operasjon Uklare kriterier for hvem som skal opereres Potensial for effektivisering av klargjøring på forstue

37 Innhold Dagens situasjon Ventetider Volum Kapasitetsutnyttelse Kartlegging av operasjonsaktivitet Viktigste problemer og rotårsaker Tiltak

38 Tiltaksgruppe 1: (1/2) - Hvordan operere flere med grå stær? Bakgrunn: - SSHF sin avvikling av Agder Øyekirurgi (ca. 5 inngrep per år) har bidratt til å redusere antall årlige inngrep utført ved SSA ØYE - Samtidig øker antall ventende ved avdelingen som skulle ha vært inne til kontroll. I desember 213 stod 138 i kø for å få kontrolltime ved ØYE SSA, mot i mai Utredning av mulige tiltak før lunsj: 1) Kan sykepleier på vaskerommet og de to hjelperne på stuene endre noe på arbeidsformen for å lette på trykket? - De mener de ikke klarer mer enn ni pasienter før lunsj 2) Seks kirurger opererer pasienter. Kan noen av kirurgene operere flere? - Ja, men ni er likevel totalantallet før lunsj på to stuer 3) Torsdager endres fra en kirurg på to stuer til to kirurger. Går antallet før lunsj opp fra seks til ni pasienter? - Ja, det er mulig. Legen må da hentes fra Poliklinikken hvor virksomheten blir mindre 4) Fredag opereres det fra kl. 9.. Kan man starte kl. 8.1 i stedet? - Ja, det er mulig. De to inngrep oppnås ved at overlegene har en morgenstafett på 1 time 5) Kan operasjonssykepleierne endre sin arbeidsplan slik at to sykepleiere arbeider til kl og f.eks. begynner.5t senere? Dette vil bidra til at 1-2 flere operasjoner kan gjennomføres på Stue 2 hver dag (stuen uten narkose). Stue 2 blir «åpen» til kl mot i dag kl Det er per i dag ikke «stemning» blant operasjonssykepleierne for å gjennomføre et slik tiltak Utredning av mulige tiltak etter lunsj: 6) Kan man noen av ukedagene brukes utelukkende til -operasjoner i stedet for andre operasjoner? - Det er mulig, men vil redusere LIS-legens mulighet til å lære kirurgi. Det er totalt 4 aktuelle dager til dette Foreslåtte tiltak: Før lunsj: To kirurger opererer samtidig på torsdag på to stuer før lunsj. Oppstart kl. 8.1 på fredager i stedet for kl. 9. Etter lunsj: opereres enkelte dager i stedet for andre inngrep

39 Tiltaksgruppe 1: (2/2) - Hvordan operere flere med grå stær? Potensial ved å gjennomføre tre foreslåtte tiltak: 1) Ved å la to kirurger operere før lunsj på torsdag vil man gjennomføre tre ekstra inngrep/uke 2) Ved å starte opp kl 8.1 fredag (under morgenmøtene) vil man gjennomføre to ekstra inngrep/uke 3) Ved å gjennomføre flere -operasjoner etter lunsj ila uken på bekostning av mindre inngrep og LIS-legenes kirurgi kan vi gjennomføre opptil fire ekstra inngrep/uke Totalt potensial per år før og etter lunsj ved å gjennomføre tre foreslåtte tiltak: 9 ekstra pasienter per/uke = operasjoner/år

40 Tiltaksgruppe 2: Injeksjoner (1/2) - Hvor er det vi sløser? Bruk av mal som tilfredstiller god kvalitet på inj.-behandlingen: - Nyhenvist pasient: Visus + OCT + FFA + lege + injeksjon - 2. og 3. kontroll med 4 ukers intervall: Sykepl.+ lege + injeksjon - 4. kontroll: Visus/OCT + lege og videre i dette mønster for kontroll 5, 6 og 7.. Erfaring og kunnskap utnyttes Kunnskap og erfaring Overproduksjon Viktig at det skrives tydelig i journal: - Hvilket øye pasient får behandling i (hø/ve/begge) - Hvilket legemiddel som settes - Videre behandling/når Sykepl. må lete etter legen (se pkt 2). Ellers er alt på én plass Bevegelse Venting Sykepleierne opplever noe venting på legen når: - Legen har vakt samtidig med injeksjonsdag - Legen blir kalt inn til opr.stue/må hjelpe ass.lege - Ved dobbeltbooking av andre pol.pasienter Sykepleier må ta utskrift av OCT og gi dette til legen som vurderer og videre går disse papirene til merkantilt som skanner disse i DIPS! (hadde vært enklere dersom legen kunne vurdere OCT fra pc) Kø ved OCT maskin Leger opplever en konstant trussel om å måtte arbeide på SSK Pga. manglende kapasitet får vi en del pas. overflyttet fra SSK Transport Overadministrering Pasient får med seg info og brosjyre Sykepl. fyller ut kodelapp/hvilket prep. som blir satt. Dette leveres til merkantilt som fyller ut i DIPS, tar betaling og ordner det praktiske med taxi osv. En del pas. ringer og purrer på timen Andre pas. avbestiller og ombestiller En del «spreke» pensjonister vil ha injeksjonene skreddersydd etter sine reisevaner. Dette «lager krøll» i opplegget og skaper ujevne intervaller i behandlingen Lager Feilretting/ dobbeltarbeid Lege fører «neste behandling» i timelisten Sykepl. fører «neste behandling» i timelisten Merkantilt får inn legelistene og sjekker journalene Merkantilt setter opp bestilling til «neste behandling» ANBJ mottar info, gir timen og sender ut brev Side 4

41 Tiltaksgruppe 2: Injeksjoner (2/2) - Hvordan løse dagens problemer/utfordringer mtp injeksjoner? Forslag til tiltak: 1. Gi god informasjon om behandling til pasienten og dokumentere dette i journal 2. Gi pasienten god informasjon om tilstanden, vedvarende behandling osv. 3. Bedre romløsning Nåværende rom er ikke egnet for sterilbehandling (dårlig ventilasjon, små rom ikke plass til pårørende) Rommene er laget for kontor ikke behandlingsrom En egen injeksjonsavdeling i øyeavdelingen vil frigi nåværende rom til f.eks. legekontor, fungere mer effektivt og kan også benyttes til små inngrep som å fjerne sting, fjerne chalazion, føflekker/klumper og lignende. Inj.avd innehar i dag 2 øyesykepleiere som i sin utdanning også kan assistere ved slike småinngrep. Ved å få en egen inj.avd. kan den også benyttes til Botoxinjeksjoner for strab./skjele-pasienter (Denne avd. trenger ikke ligge i den nåværende øyepol) 4. Frigjøre en sykepleier til å utføre bl.a OCT, angio på pas. som kommer til pol.utredning (der det ikke på forhånd er satt av tid) 5. OCT må kunne overføres til legenes data (Med.tekn. jobber med saken) 6. Bærbar-telefon til samtlige leger for å redusere tid brukt til leting

42 Tiltaksgruppe 3: Poliklinikk (1/3) - Hvordan bedre utnytte kapasiteten på poliklinikk? Seks hovedpoeng ved poliklinikken: 1) Mindre venting på hverandre 2) Få til at mer gjøres på forhånd før pasient skal inn til legen 3) Luke ut/redusere kontroller som heller kan gjøres privat 4) Mer systematisk timeoppsett 5) Behov for flere rom i avdelingen 6) Opprettholde og utvikle vår funksjon som utdannelsesavdeling

43 Tiltaksgruppe 3: Poliklinikk (2/3) - Mulige tiltak for å bedre utnytte kapasiteten på poliklinikk 1. Er det noe vi kan gjøre mindre av? Kataraktkontroller: Første post-operative kontroll her eller ute fra 1-7 dager post-op 2. post-operative kontroll kun ved behov, ikke på alle. Bruke optiker ute Glaukom: Sende brev til primærleger og optikere om å henvise til privat spesialist Gå gjennom lista og se om det er kontroller som kan sendes ut Ha prosjekt for å ta unna slik at man kommer à jour YAG kapsulotomi: Sende til Solberg, Fischer og Egeberg 2. Hva kan vi gjøre annerledes som forkorter tiden per pasient? Diabetes: Pasientene innkalles til foto, visus og trykk. OCT ved behov Sykepl. tar us, bruker ca. 4 min pr pasient og legene godkjenner Forslag: Kontroll type 1: Kun foto og/evt OCT. Kan redusere til ca 2 min/pas Kontroll type 2: Foto, visus, OCT og trykk: Reduser til ca 4 min/pas Vi kan da ta kontroll type 2 hver 2. eller 3. gang. Trykk hver andre gang etter 45 år. Ny optiker: Kan utføre forundersøkelse katarakt - må da ha rom til dette Frigjør sykepleiere slik at legene kan få mer klargjort på forhånd Sykepleiere: 1 sykepl gå løs for å kunne gjøre visus og trykk, OCT, SF på flere pasienter. Også på ØH pasienter Anskaffe en autorefrator med visusmål og icare til sykepleierne slik at mange flere pasienter får visus og trykk før de skal inn til legen. Dette vil gjøre at det går raskere å undersøke hos legen 3. Hva kan vi gjøre med timeoppsettet slik at det blir jevnere fordeling av pasientene? Hovedpoeng med timeoppsettet: Lett for merkantil å finne timer De som trenger timen mest får den Forutsigbare dager for legene Forslag 1: Kategorisere i tre grupper på når time er tilgjengelig: Rød: åpen -1 uke før, Gul: åpen 1-4 uker før, Grønn: åpen 4-52 uker før Vi vil da kunne alltid ha noen tilgjengelige timer til kontroller som må tas. Dette vil gjøre det lettere for merkantil å finne timer og mer forutsigbart for legene. Forslag 2: Tilpasse timer mer til diagnoser og timebruk f.eks. 2-3 min timer (lengde avh. av legens erfaring og ønsker) Eks: post-operative kontroller til katarakt, trab, AMD pasienter som er i systemet og skal vurderes for videre beh., andre korte timer 3-45min timer (lengde avh av legens erfaring og ønsker) Eks: Nye pasienter.vurdering til kataraktoperasjon, multifokal linse +++, glaukom-utredning, Utredning mtp AMD/ injeksjonsbehandling, barn som skal undersøkes og andre lange timer Tilpasset den enkelte lege og erfaringsnivå. Nye leger trenger lange timer og andre leger vil ha mange korte timer. Man kan for eksempel ta utgangspunkt i antall pasienter man har i dag på en vanlig dag og tilpasse. Forslag 3: Oppstart på dagen: Første poliklinikktime kl 8.3 for pasienter som ikke trenger gå innom sykepleier først. Dermed unngår man at legene må vente på sykepl. Første time man kl 9 og fre kl 915, da vi har undervisning først. Morgenmøte man kl 83-9, tir og tor kl Forslag 4: Forvakt: Ledige timelister for å kunne ta inn det som kommer den dagen (buffer)

44 Tiltaksgruppe 3: Poliklinikk (3/3) - Mulige tiltak for å bedre utnytte kapasiteten på poliklinikk 4. Hva kan vi gjøre for at vi skal vente mindre på hverandre? Hovedpoeng mtp venting: Alle legene bør ha trådløs telefon slik at sykepleiere og merkantil ikke bruker unødig tid på å lete etter legene eller venting Sykepleierne bør ha en trådløs telefon som følger funksjon, f.eks en til injeksjon, en til foto/angio, en til OCT og 1 til visus og trykk. Her kan man gå gjennom funksjonene og se på hva som vil kunne fungere best Hovedpoeng mtp merkantil Økningen i antall pasienter merkes godt i denne gruppen Det er mer å gjøre på alle funksjoner. I dag er LUKE, TELFON, OPERASJONSTILDELING og TIMETILDELING i samme rom. Dette gjør det lett å snakke sammen og finne løsninger, men det gir meget urolig arbeidsmiljø og vansker med å fullføre oppgaver. Loftet ligger i en annen gang. Dette fungerer bra som et sted til arbeidsro for å gå gjennom henvisninger og annet arbeid Funksjon LUKE Før time: mottak/ registrere, drypping, henvise Etter time: giro, finne ny time, drosje, ++ Funksjon: TELEFON Alle henvendelser Dele inn i ØH telefon Andre henvendelser, lapper til legen Vurdere automatisk køsystem på telefonen Ønsker: 1 person til luke 1 person til luke + ØH telefon 1 person til telefon 5. Hvordan kan vi løse romproblemet? Det er for få rom på øyeavdelingen i dag. Det er mangel på behandlingsrom, rom til utstyr, rom til merkantil og rom til injeksjonsbehandling. Det bør være ett rom pr behandler. Vi er 14 behandlere på 1 rom p.t. Vi kommer til å få mer venting når vi ikke har et kontor til hver lege. Det vil bli perioder hvor man gå og venter på andre. Det er ofte kø på laserrommet. Her det flere maskiner av ulike typer på samme rom. Det gjør at man må vente selv om det er ulike maskiner man skal bruke. Slik er det med flere maskinrom. Dette er maskiner som må stå innelåst pga lagret persondata og kostbare maskiner. Behov for flere smårom til dette. Merkantil sitter for trangt og urolig. Har egentlig behov for et rom tettere på lukene i stedet for loftet. Merkantil trenger mer plass for å avlaste, bedre forholdene rundt lukefunksjonen Vi trenger to nye injeksjonsstuer/enkle operasjonsstuer. Dette vil kunne gjøre injeksjonene mer effektivt og gjøre mer av andre oculoplastikk/ mindre operasjoner. Man kan da øke katarakter på dagens operasjonsstuer. Vi kan ta loftet og dele i to rom på midten og ha en ny dør fra motsatt gang. Dette kan enten bli to behandlingskontor eller 2 injeksjonsstuer/oculoplastikk operasjoner. Pr i dag er det ikke nok personer til å dekke disse funksjonene. Bruke mer DIPS til gule lapper til legene slik at man slipper å løpe inn til legene for en beskjed. Det er også ønskelig å samlokalisere merkantilfunksjonene, men det er for liten plass og for mye uro. Det er behov for en gjennomgang for å se på merkantil funksjonene og hvordan lokaliseringen er best og mest effektiv, samt et bedre arbeidsmiljø for å kunne jobbe mer uavbrutt, men samtidig være tilgjengelig.

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Flaskehalser bit for bit Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Tematikk Hva Hvorfor - Hvordan Viktige forhold i et makro perspektiv Eksempler fra vårt arbeid fra

Detaljer

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Avdeling for Telefaks: +47 72575765 Til 31.01.2010 Medisinsk fagdirektør ved HMN Kopi: seniorrådgiver Reidar Tessem Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Regionalt fagnettverk i, har hatt sitt første

Detaljer

God ressursstyring Erfaringer! Hjertepoliklinikken Avdeling for Hjertesykdommer Ahus. Avdeling for Hjertesykdommer Hjertepoliklinikken

God ressursstyring Erfaringer! Hjertepoliklinikken Avdeling for Hjertesykdommer Ahus. Avdeling for Hjertesykdommer Hjertepoliklinikken God ressursstyring Erfaringer! Avdeling for Hjertesykdommer Hjertepoliklinikken Hjertepoliklinikken Avdeling for Hjertesykdommer Ahus Konstituert avdelingssjef Gry Christel Knutzen Vi har lært: UTFORDRINGENE

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk Brukerveiledning Henvisningsforløp somatikk Revidert 19.09. 2013 Sykehuset Østfold Oppfølging og kontroll av venteliste Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORDAN REGISTRERE EN HENVISNING?...3 1.1 Fremgangsmåte

Detaljer

Kompetanse og logistikk på skadepoliklinikken Prosjektgruppas sammensetning:

Kompetanse og logistikk på skadepoliklinikken Prosjektgruppas sammensetning: Kompetanse og logistikk på skadepoliklinikken Prosjektgruppas sammensetning: Mette Grundetjern, sykepleier akuttmottak, prosjektleder Ingar Boge, seksjonsoverlege akuttmottak Erik M. Pettersen, ass.lege

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Først: Calling, posthylle og epikrisehylle. Dette ordnes med Bente Mathisen (kontor i korridor mellom fløy C og D, plan 7). Turnusvaktcallingen(70015)

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

LGG Handlingsplan ifb ROSanalyse. Foretak

LGG Handlingsplan ifb ROSanalyse. Foretak LGG Handlingsplan ifb ROSanalyse 1.tertial 2015 Foretak Mål Målbeskrivelse Tiltak Måltall Ansvarlig Frist Kommentar/status måloppnåelse 1 Gjennomsnittlig ventetid alle pasienter < 65 dager < 65 Høy risiko:

Detaljer

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015 Sykehuset Innlandet Utfordringsbildet Gjennomførte tiltak Langtidsventende 2013-14 Kontakt med ventende for avklaring Oppfylling ledige

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Inntaksplanlegging i DIPS Arena

Inntaksplanlegging i DIPS Arena Inntaksplanlegging i DIPS Arena 5. Mai 2014 Lars Ilebrekke Produkteier Telefon: 40201500 Epost: lil@dips.no DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø Telefon: 75 59 20 00 www.dips.no Mål for 2014 DIPS Arena skal

Detaljer

Målinger i lokalt forbedringsarbeid

Målinger i lokalt forbedringsarbeid Målinger i lokalt forbedringsarbeid PMU 2014 Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Salmer fra kjøkkenet Regi: Bent Hamer 2003 Raymond G.Carey: Lære av egne data: De som behandler pasienter må følge med i og forsøke

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Triage. Akuttdagene Tromsø 17.10.2007. Ole Christian Langlo

Triage. Akuttdagene Tromsø 17.10.2007. Ole Christian Langlo Triage Akuttdagene Tromsø 17.10.2007 Ole Christian Langlo Utgangspunkt Antallet pasienthenvendelser i akuttmottakene øker hvert år. Det kommer, og oppholder seg flere pasienter i akuttmottak, enn vi klarer

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling Helse-Bergen Logistikk henviste pasienter med kliniske funn/symptomer

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 Sykehuset Telemark HF Sengeposter 69 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,68 4,23 4,61 4,38 4,76 4,52 Rommet

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

State of the Union adress. Styremøte 26/3

State of the Union adress. Styremøte 26/3 State of the Union adress Styremøte 26/3 Bemanning Gyn/føde i Arendal har 7 overleger,3 LIS 1 har disputert 3 doktorgrader er på god vei 33 stillingshjemler for Jordmor/ Barnepleier Kirurgi Gjør ALLE typer

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK)

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Vedlegg styresak 036-2013 Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Dr. Halvor Gude 1 Medisinskfaglig rådgiver for direktøren,

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

TALEGJENKJENNING Prosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal

TALEGJENKJENNING Prosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 8.- 10. MAI 2006 DATAVERKTØY OG FREMTIDEN TALEGJENKJENNING Inger Wenche Nilsen, avdelingsleder Sørlandet sykehus HF? SSA SSF

Detaljer

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom)

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Informasjonsskriv til foreldre Hva er Glaukom (grønn stær)? Glaukom (grønn stær) er en livslang øyesykdom som er vanligst hos voksne over 65 år, men som også forekommer

Detaljer

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver?

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? Aage Bjertnæs spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin Risvollan legesenter, Trondheim abjertna@online.no Bedre tilgjengelighet hos fastlegen

Detaljer

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen JOINT CARE Joint Care har sin opprinnelse i USA som nytt behandlingskonsept. Det har senere spredd seg til Europa med utgangspunkt

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk Nasjonalt topplederprogram Hege Rolstad Skjæveland Sandnes, 26.1.2016 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Ifølge Nasjonal helse-

Detaljer

Turnustjeneste ved urologisk og endokrin kirurgisk avdeling.

Turnustjeneste ved urologisk og endokrin kirurgisk avdeling. Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Calling og posthylle ordnes ved sekretær Inger Johanne Østgaard Jacobsen. IT-avdelingen ordner tilgang til avdelingens domene. Dette koordineres

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft m1 LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft Ulf Aasebø,, avd leder lunge avd og Prof.II Merete Postmyr, klinikkrådgiver og prosjektleder Lysbilde 1 m1 meduaa; 03.10.2011 Hva er Lean? Betyr

Detaljer

Lean i offentlig sektor -en oversettelse. AFI, 27. mars 2012

Lean i offentlig sektor -en oversettelse. AFI, 27. mars 2012 Lean i offentlig sektor -en oversettelse AFI, 27. mars 12 Lean og prosessorientering har liten tradisjon når det gjelder omstilling innen offentlige virksomheter -kvalitetsreformer har vært mye snakk og

Detaljer

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS Barn som pårørende - DIPS registrering (v. 1.0) Utarbeidet ved: Ahus/Foretaksstab/Enhet for utvikling Godkjent av: Gunnlaugsdottir, Hulda (Administrerende direktør) Dokumentet angår: Alle ansatte ved denne

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Av Stig Bratlie Sykepleier på ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus HF Utfordringer ved behandling av den narkomane pasient Medisinsk behandling

Detaljer

Om pasientforløp og logistikk

Om pasientforløp og logistikk Om pasientforløp og logistikk PLANLEGGING, ANALYSE OG FORBEDRINGSTILTAK HANNE KLAUSEN, KLINIKKDIREKTØR KIRURGISK SERVICEKLINIKK HELSE BERGEN Kirurgi i Helse Bergen Makroperspektiv Operativ aktivitet registrert

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram.

Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram. Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram May-Liss Johansen Tromsø 4. april 2014 Bakgrunn for prosjektet: Ortopedi-

Detaljer

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Mitt hovedbudskap Nytenkning er helt avgjørende i norsk helsevesen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus. Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier

Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus. Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier Revmatologisk avdeling Eneste revmatologiske avdeling i M&R fylke Sengepost (6 senger på med avd) Dagavdeling

Detaljer

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger Astrid Buvik, overlege Avdeling for ortopedi og plastisk kirurgi, nevro-og ortopediklinikken Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Mål for prosjektet Hovedmål: Redusere antall reinnleggelserfor pasienter innlagt med hjertesvikt Hvordan: Iverksette konkrete tiltak på sykehus og i

Detaljer

Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok Operasjon Side 1 av 64. Kapittel 10. Innhold

Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok Operasjon Side 1 av 64. Kapittel 10. Innhold Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok Operasjon Side 1 av 64 Kapittel 10 Operasjon Innhold 1.1 BESTILLE OPERASJON... 3 1.3.1 Bestille ø-hjelp operasjon på innlagt pasient... 3 1.1.2 Bestill elektiv operasjon

Detaljer

Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman

Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman Raskere tilbake et etisk dilemma? Dersom vi kan tilby virksom behandling.. Til sykmeldte

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025.

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025. Senter for fag, forskning og samhandling Helse Nord RHF Att. Hamran Unn Sjøgata 10 8038 Bodø Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/611-4 Hammerfest, 29.5.2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Lesernes ringblad. Torsdag 07/07. Lørdag 09/07. 4. jul 4. aug 2016. Mandag 04/07. Onsdag 06/07. Fredag 08/07. Tirsdag 05/07.

Lesernes ringblad. Torsdag 07/07. Lørdag 09/07. 4. jul 4. aug 2016. Mandag 04/07. Onsdag 06/07. Fredag 08/07. Tirsdag 05/07. Lesernes ringblad 4. jul 4. aug 2016 Mandag 04/07 Hadeland Hadeland Tirsdag 05/07 Hadeland Hadeland Onsdag 06/07 Hadeland Torsdag 07/07 Hadeland Fredag 08/07 Hadeland Lørdag 09/07 Hadeland Søndag 10/07

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Versjon: 1.0 av Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Anbefalt: Dato: 5. desember 2011 Godkjent: Dato: INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn for risikovurderingen...3 Omfang...3 Sammendrag...3

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF

Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF Sørlandet sykehus HF Rapport Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppe SSHF Bestiller: Klinikksjef Kirurgi SSHF, Geir Bøhler Prosjektleder: Avdelingsleder øyeavdelingen

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Kontroll av pasienter på riktig omsorgsnivå

Kontroll av pasienter på riktig omsorgsnivå Turid Loka, prosjektleder Valborg Sund, prosjektsjef Jobbglidningsseminar 24.09.2013 Bakgrunn for prosjektet Kontrollpasienter utgjør betydelig antall pasienter på poliklinikkene Lange ventetider for utredning

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Bente Irene Olsen Spesialsykepleier i lunge

Bente Irene Olsen Spesialsykepleier i lunge Hvordan kvalitetssikre sykepleiernes opplæring av inhalasjonsteknikk til voksne lungepasienter? Bente Irene Olsen Spesialsykepleier i lunge Bakgrunn for valg av problemstilling 10 % av den norske befolkningen

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Operasjonsforløp i kirurgisk divisjon : Sykehuset Østfold - forprosjekt. Kommentarutgave

Operasjonsforløp i kirurgisk divisjon : Sykehuset Østfold - forprosjekt. Kommentarutgave Berit Irene Helgheim Operasjonsforløp i kirurgisk divisjon : Sykehuset Østfold - forprosjekt Kommentarutgave Arbeidsnotat / Working Paper 2012:3 Høgskolen i Molde Molde University College Vitenskapelig

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Sommerleir 2014! Program! Landslag!

Sommerleir 2014! Program! Landslag! Sommerleir 2014 Program Landslag Fredag 19.00-22.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule Lørdag 08.30-09.00 Frokost (lag matpakke) 10.00-12.00 Landslagssamling (Idrettshallen) Hele laget trener sparring 14.00-16.00

Detaljer

Sommerleir 2014! Program! 1. gup-2!

Sommerleir 2014! Program! 1. gup-2! Sommerleir 2014 Program 1. gup-2 Lørdag 14.00-22.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule Søndag 09.00 Frokost 10.00-13.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule 14.00-16.00 Fellestrening i idrettshallen (møt i god

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer