Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Ettersending av dokument Klage på opptak Tilg.kode S 2014/ /2014 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Høringsbrev Høring - Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse 2014/ / Helse- og omsorgsdepartementet Høringsbrev Høring - Skolebruksplan frem mot / / Vest-Agder fylkeskommune nformasjon om ny ordning A-ordningen - nnrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger 2014/ / A-ordningen Side: 1 av 25

2 Kontrakt - gjesteforeleser - master spesialsykepleie Timelønnskontrakter for institutt for helse og sykepleievitenskap - Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2014 Tilg.kode P 2014/ /2014 Hjemmel: kke publisert ***** Kontrakt - gjesteforeleser - master spesialsykepleie Timelønnskontrakter for institutt for helse og sykepleievitenskap - Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2014 Tilg.kode P 2014/ /2014 Hjemmel: kke publisert ***** Kontrakt Leieavtaler Metochi kurssenter / / Regionalt kompetansesenter - SESAM Kontrakt om klagesensur i E-123 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 13387/ Tilg.kode P Hjemmel: kke publisert ***** Side: 2 av 25

3 Kontrakt om klagesensur i O-120 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 13386/ Tilg.kode P Hjemmel: kke publisert ***** Kontrakt om klagesensur i ST-103 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 13385/ Tilg.kode P Hjemmel: kke publisert ***** Kontrakt om klagesensur i VER204 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 13225/ Tilg.kode P Hjemmel: kke publisert ***** Kvittering for mottatt søknad - A school-based RCT with daily meals containing antioxidant rich leaves of the Moringa stenopetala tree in orth Ethiopia FR og RFF A søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fra / / Forskningsrådet Side: 3 av 25

4 Ledige stillinger for 3. kvartal Undersøkelse om ledige stillinger 2014 Tilg.kode U 2014/ /2014 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Retur av signerte leiekontrakter 3522 UiA Gimlemoen Leiekontrakt for Gimlemoen og / / Statsbygg Søknad om overflytting fra UiT - Pedagogikk bachelor Ekstern overflytting Tilg.kode S 2014/ /2014 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Tilsagn om tilskudd - akseptfrist utløpt Øke kompetansen om fortrinn og svakheter ved bygging og drift av passivhus i tre 2014/ / nnovasjon orge Side: 4 av 25

5 Underskrevet kontrakt Leieavtaler Metochi kurssenter / / Universitetspedagogikk PULS Undertegnet arbeidsavtale Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - lan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed 2013/ /2014 Andreas Wald Undertegnet arbeidsavtale Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - lan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed 2013/ /2014 Jokull Johannesson Undertegnet arbeidsavtale Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - lan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed 2013/ /2014 lan Alon Side: 5 av 25

6 Utarbeider utviklingsplan - ber om høringssvar Høring om ny rammeplan for kulturskolen 2014/ / Kristiansand Kommune - Kulturskole Årsberetning og balanse 2013 Samarbeidsavtale med KappAbel 2010/ / Stiftelsen KappAbel Doctoral thesis, Knut Berg Kaldestad, University of Agder ph.d student Knut Berg Kaldestad Mekatronikk 2011/ / Fagplan for faglærerutdanning i teater og søknad om navneendring Studieplan for Faglærerutdanning i drama bachelorprogram 2010/ / Tonje Kløkstad Side: 6 av 25

7 Godkjenning av programbeskrivelser og emnebeskrivelser for GLU for trinn 1-7 og GLU for trinn 5-10, 2-årig masterprogram Studieplan for Grunnskolelærerutdanning Bachelorprogram 2010/ / Atle Slotnes m.fl. Godkjenning av studieplan for Engelsk, bachelorprogram - revidert etter programevaluering Studieplan for Engelsk bachelorprogram 2010/ / Bjørg Tone Frøysnes nnspill fra fakultetene i forhold til fordeling av 7 stipendiater innenfor profesjonsfag Fordeling av 7 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag 2014/ / Tor A. Aagedal nnstilling fra bedømmelseskomite - Soffi Westin PhD kandidat Soffi Westin PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Øyvind ystøl Side: 7 av 25

8 Kurs Aalborg Writing and Reviewing Scientific Papers ph.d student Alireza Borhani KT 2011/ / Kvalitetssikringsrapport fra Studentservice 2013 Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring 2014/ / Greta Hilding Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100% midlertidig stilling som stipendiat ( Praksis Vel ) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ref 33/ / / Trygve Greibesland Porteføljegjennomgang - Avdeling for lærerutdanning - våren 2014 Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring 2014/ / Greta Hilding Side: 8 av 25

9 Porteføljegjennomgang Fakultet for humaniora og pedagogikk Gjennomgang av universitetets studieportefølje 2012/ / Greta Hilding Revidert fagplan for faglærerutdanning i musikk Studieplan for Faglærerutdanning i musikk bachelorprogram 2010/ / Tonje Kløkstad Sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk innen fremtidige læringsformer ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 9/14 - inni Marie Hogstad 2014/ / Richard Lislevand Signert prosjektbeskrivelse ph.d student Alireza Borhani KT 2011/ / Side: 9 av 25

10 Studieplan for Matematisk finans - revidert etter programevaluering. Søknad om navneendring: Fra Matematisk finans til Matematikk og økonomi Matematisk finans - revisjon av studieplan og søknad om navneendring 2014/ / Geir Øivind Kløkstad Studieplan for Religion, etikk og samfunn, masterprogram - revidert etter programevaluering Studieplan for Religion etikk og samfunn masterprogram 2010/ / Bjørg Tone Frøysnes Søknad om etablering av Filosofi, bachelor - revidert Studieplan for Filosofi bachelorprogram 2013/ / Anne Marie Sundberg Søknad om opptak til ph.d-programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, ref S-sak 68/13 PhD kandidat Ann Christin Eklund ilsen Fakultet for samfunnsvitenskap 2014/ / Øyvind ystøl Side: 10 av 25

11 Søknad om opptak til phd programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, ref S sak 68/13 - Siv Schrøder Søknad om opptak til phd programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, ref. S sak 68/ / / Øyvind ystøl Tilskudd til talentjakten 2014 Kartlegging av LMU-erfaringer ved universitet og høgskoler U 2013/ / Talentjakten Anmodning om utlysning av fast stilling Tilsetting i fast 100 % stilling som overingeniør i T-avdelingen Ref 57/14 Stein Arne Sordal 2014/ / Richard Lislevand Anmodning om utlysning av stilling Tilsetting i fast 100 % stilling som tekniker i T-avdelingen Ref 56/14 Bjørn Gjersvik 2014/ / Richard Lislevand Side: 11 av 25

12 Avtaledokument samordning av internkontroll med Statsbygg Avtaledokument om samordning av internkontroll mellom UiA og Statsbygg Sør 2008/ / Jan Egil Heinecke Avtaledokument samordning av internkontroll med Statsbygg 2010 Avtaledokument om samordning av internkontroll mellom UiA og Statsbygg Sør 2008/ / Jan Egil Heinecke Dekanfullmaktsak - Masterprogrammet i spesialsykepleie - Endring av eksamensform Masterprogram i spesialsykepleie 2011/ / Kerry Stephen Seiler Endring i kurskomponent Phd.kandidat Huihui Yang - KT / / Side: 12 av 25

13 Endring i kurskomponent phd-kandidat ndika Balapuwaduge, KT / / Fakultetsrapport 2013 del 2 om forskerutdanning og forskning fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring 2014/ / Simone Katharina Heinz Fakultetsrapport del 1 - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring 2014/ / Greta Hilding Fakultetsrapport del 1, 2 og 3 fra Fakultet for kunstfag Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring 2014/ / Simone Katharina Heinz m.fl. Side: 13 av 25

14 Forlengelse av kontrakt Phd.kandidat Huihui Yang - KT / / Godkjenning av avhandling for disputas og oppnevning av komite - 2. innlevering PhD kandidat Emmanuel Chao PhD programmet nternational Management 2010/ / Sigbjørn Reidar Sødal Godkjenning av studieplan for Engelsk, bachelorprogram - revidert etter programevaluering - fullmaktssak Studieplan for Engelsk bachelorprogram 2010/ / Marit Aamodt ielsen Godkjenning valgemne Profesjon, kjønn og etnisitet Frode Lysberg Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / Side: 14 av 25

15 Godkjent Prosjektbeskrivelse Ph.d. - Vimala unavath - spesialisering KT 2014/ / Godkjent prosjektbeskrivelse ph.d kandidat uan Zhang KT 2010/ / Godkjent prosjektbeskrivelse Ph.d. - kandidat Meisam aderi - KT 2013/ / Godkjent prosjektbeskrivelse Ph.d. - kandidat Mohamed Ali Saleh Abomhara - KT 2013/ / Side: 15 av 25

16 nhabilt medlem av SU Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi innen KT knyttet til CEM ved Fakultet for teknologi og realfag ref 14/ / / Lise Askbo Fylkesnes ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Mistanke om fusk ved eksamen ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilg.kode S 2013/ /2014 Hjemmel: Ofl. 13, Fvl. 13. ***** Kontraktforlengelse phd-kandidat ndika Balapuwaduge, KT / / Kurs Aalborg From Bits to Application ph.d student Alireza Borhani KT 2011/ / Side: 16 av 25

17 Managing Data and nformation Quality in Construction Engineering: a System DesignApproach. Soffi Westin 2014 Doktorgradsavhandlinger Økonomi og samfunnsvitenskap - ph.d.-program 2014/ / Grethe Østerhagen Fossnes Pensumliste KF Höst Pensumlister høst / / Pensumliste MU-145 Høst 2014 Pensumlister høst / / Pensumliste ORG høst Pensumlister høst / / Side: 17 av 25

18 Pensumliste PED Høst Pensumlister høst / / Prioritering av søknader om støtte til konferanser og seminar mai 2014 Søknader om konferansestøtte seminarstøtte Handelshøyskolen mai / / Sigbjørn Reidar Sødal m.fl. Prosjektbeskrivelse ph.d student Berglind Fjóla Smáradóttir - Berglind Smaradottir - KT 2010/ / Referat Samarbeidsrådet 2013/ / Side: 18 av 25

19 Referat Samarbeidsrådet 2013/ / Referat Samarbeidsrådet 2013/ / Referat Samarbeidsrådet 2013/ / Sakkyndig utvalg Tilsetting i to faste stillinger som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fellesfag knyttet til nstitutt for ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi og realfag ref 78/ / / Lise Askbo Fylkesnes Side: 19 av 25

20 Samarbeidsavtale Samarbeidsavtale mellom fakultet for teknologi og realfag ved UiA og Universitat Polytecnica De Catalunya 2014/ / Samarbeidsavtale mellom UiA, HiST og Universitetet i Madrid Samarbeid mellom UiA HiST og Universitetet i Madrid 2014/ / Samarbeidsavtale LS - UiA og UPC Spain LS Samarbeidsprosjekt TekReal og UPC Spania 2014/ / Heidi Kristensen Signert kontrakt Ph.d. - kandidat Mohamed Ali Saleh Abomhara - KT 2013/ / Side: 20 av 25

21 Studieutvalget protokoll Studieutvalget / / Studiumrapport Studieplan for Religion etikk og kultur bachelorprogram 2010/ / Årstein Justnes Styreprotokoll Studieutvalget / / Styreprotokoll Studieutvalget / / Side: 21 av 25

22 Svar på søknad om godkjenning av valgemne Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / Søknad 24. mai 2013 om godkjenning av valgemne Profesjon, kjønn og etnisitet Frode Lysberg Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2012/ / Søknad om gjestestipend for Gibson Munisi og eema Mori Gjestestipend / / Ellen Frivold Søknad om gjestestipend for Sandberg og Schiedermair Gjestestipend / / Side: 22 av 25

23 Søknad om opptak til phd programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, ref S sak 68/13 - Siv Schrøder Søknad om opptak til phd programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, ref. S sak 68/ / / Målfrid Tangedal m.fl. Tildeling av graden philosophiae doctor - ils Ulltveit-Moe Ph.d.-kandidat ils Ulltveit-Moe KT 2009/ / m.fl. Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Soffi Westin PhD kandidat Soffi Westin PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Målfrid Tangedal m.fl. Tildeling trykkestøtte til Tommy Haugen mars 2014 Reisestøtte, trykkestøtte og FoU-tildelinger 2014 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014/ / Side: 23 av 25

24 Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Universitetet i Agder Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Universitetet i Agder Ref 40/14 - Kari ordstoga Hanssen 2014/ / Richard Lislevand UK Karakterutskrift ph.d kandidat uan Zhang KT 2010/ / UK Karakterutskrift ph.d student Trinh Hoang guyen ( Trinh guyen ) KT 2011/ / Utility Affinity Traditions: Bureaucratic Decision - Making in the European Administrative Space Zuzana Murdoch 2014 Doktorgradsavhandlinger Økonomi og samfunnsvitenskap - ph.d.-program 2014/ / Grethe Østerhagen Fossnes Side: 24 av 25

25 Vitnemål - bachelor Ph.-d-kandidat Taimur Akhtar - Fornybar energi ( næringsph.d ) 2014/ / Vitnemål - master Ph.-d-kandidat Taimur Akhtar - Fornybar energi ( næringsph.d ) 2014/ / Side: 25 av 25

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 7

MØTEREFERAT. Side 1 av 7 MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 19.5.2008 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200706394-8/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer