Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Bistand til UHR-kartlegging - kartleggingsskjema Kvalitet i praksisstudier - UHR-kartlegging av praksisstudier i helse- og sosialfaglige videreutdanninger og mastergradsprogram I 2014/ / Universitets- og høgskolerådet Finansieringsavtale - Erasmus pluss O01-KA Erasmus mobilitet I 2014/ /2014 Senter for internasjonalisering av utdanning Forslag til kommunedelplan - offentlig ettersyn Høring - Kommunedelplan helse og omsorg Grimstad kommune I 2014/ / Grimstad Kommune Høringsbrev Høring - Strategiplan for Sørlandet sykehus HF I 2014/ / Sørlandets sykehus HF Side: 1 av 119

2 Innledende revisjonsbrev Revisjon av regnskapet 2014 I U 2014/ /2014 Ofl. 18 Invitasjon til dialogmøte - frist for tilbakemelding Dialogmøte for musikk - dans - drama I 2014/ / Utdanningsdirektoratet Invitasjon til dialogmøte i Utdanningsdirektoratet Dialogmøte for musikk - dans - drama I 2014/ / Utdanningsdirektoratet Kontrakt om klagesensur i MAS100 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 I 2014/ / I Ikke publisert Side: 2 av 119

3 Kontrakt om klagesensur i ME-502 Kontrakter om sensur og klagesensur - Våren 2014 I 2014/ /2014 I Ikke publisert Kvittering - søknad registrert rojekt - Off-shore - On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks I 2014/ / Forskningsrådet Kvittering på mottatt søknad FR søknad Mergers in Higher Education - UBL Romulo inheiro Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag I 2014/ / Forskningsrådet Kvittering til søker rosjekt - Bio - Hydraulikk - Olje I 2014/ / Forskningsrådet Side: 3 av 119

4 asjonal dugnad for informasjonssikkerhet asjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan I 2013/ / Kunnskapsdepartementet Oppdragsbekreftelse og oppdragsvilkår Forprosjekt med Advokatfirmaet Kjær - ivareta UiAs immaterielle rettigheter I 2014/ /2014 Advokatfirmaet Kjær Oppsigelse av samarbeidsavtale - Saksframlegg Rammeavtale mellom Senter for likestilling ved UiA og Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune I 2014/ / Aust Agder Fylkeskommune Overføring av ledelse og sekretariat for det norske konsortiet til UiB for eder Sather Senter I 2012/ / Universitetet i Oslo Side: 4 av 119

5 lan for kompetanseutvikling - ber om kontaktpersoner Kompetanse for mangfold - kompetanseutvikling i lærerutdanningene I 2014/ / Høgskolen i Bergen raksislærerfunksjoner artneravtaler om praksisopplæring /15 - Barnehager I 2014/ / Møllestua barnehage åmelding til privatisteksamen åmelding til privatisteksamen - eksterne søkere /2015 I S 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl åminnelse - mulig å søke om stipend Kreftforeningens utenlandsstipend - Extrastiftelsen helse- og rehabilitering I 2014/ / Kreftforeningen Side: 5 av 119

6 Tilskuddsbrev for Svar på søknad om delfinansiering Søknad om tilskudd til delfinansiering av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder i 2014 I 2014/ / Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anmodning om utlysning Tilsetting i fast 66,7 % stilling som konsulent ved Servicetorget - Ref xx/ / / Richard Lislevand Besvarelse fra UiA utført av Dmytro Yakovenko og Bjørn Monstad EUA Trends in European Higher Education 2014 Questionnaire 2014/ / Bjørn Jan Monstad En oppdatert besvarelse fra UiA, utført av Dmytro Yakovenko og Bjørn Monstad EUA Trends in European Higher Education 2014 Questionnaire 2014/ / Bjørn Jan Monstad Side: 6 av 119

7 Endring av utfyllende regler for opptak til Religion, etikk og samfunn, masterprogram - Studieutvalgets vedtak Studieplan for Religion etikk og samfunn masterprogram 2010/ / Bjørg Tone Frøysnes Etablering av fakultetsvise ph.d.-program og godkjenning av utfyllende regler Etablering av phd program SV og HH og godkjenning av Utfyllende regler 2014/ / Målfrid Tangedal Fakultetsrapport - Avdeling for lærerutdanning - del 1 og 3 - april 2014 Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring 2014/ / Greta Hilding Fakultetsrapport del 3 - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultetsrapporter - rapport fra avdeling og enheter kvalitetssikring 2014/ / Greta Hilding Side: 7 av 119

8 Forslag til utlysningstekst 2 renholdsstillinger Grimstad Tilsetting i 2 faste stillinger som renholder i Driftsavdelingen Ref 91/ / / Richard Lislevand Forslag til utlysningstekst 2 x 100 % renholdsstillinger Tilsetting i 4 faste stillinger som renholder i driftsavdelingen 2014/ / Richard Lislevand Forslag til utlysningstekst for tilsetting i 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver FS, Studentservice Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver FS Studentservice 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Forslag til utlysningstekst for tilsetting i 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådigver ved opptak, Studentservice Utlysning av 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved opptak - Studentservice 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Side: 8 av 119

9 Forslag til utlysningstekst for tilsetting i fast 80 % stilling som konsulent/1.konsulent ved eksamen, Studentservice Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent/førstekonsulent ved Studentservice: Ref 76/14 Anne Augland 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Forslag til utlysningsteksten, vikariat, rådgiver Internasjonal avdeling Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling. Ref 62/14. Krisztina Czinki 2014/ / Richard Lislevand Følgebrev til utlysningsteksten Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling. Ref 62/14. Krisztina Czinki 2014/ / Richard Lislevand Høringsuttalelse fra STA Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter 2011/ / Greta Hilding Side: 9 av 119

10 IKT712 hd.-kandidat Admar Ajith Kumar Somappa IKT - ehelse / / Emma Elizabeth Horneman Innberetning til Styret h.d kandidat Anne Helgeland - Religion etikk og samfunn 2012/ / Øyvind ystøl Innberetning til styret - UiA - vedr. beståtte doktorgradsprøver for ph.d-kandidat Morten Kollerup Bak ph.d kandidat Morten K. Bak Mekatronikk 2010/ / Øyvind ystøl Innstilling fra bedømmelseskomite - ikke verdig for forsvar hd kandidat Anthony Lester Andall hd programmet International Management 2011/ / Sigbjørn Reidar Sødal Side: 10 av 119

11 Innstilling i midlertidig (vikariat) 100% stilling som rådgiver ved Internasjonal avdelin, ref. 62/14 Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling. Ref 62/14. Krisztina Czinki 2014/ / Innstilling til 100 % vikariat som konsulent/1.konsulent ved opptak, Studentservice Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som konsulent / førstekonsulent ved Studentservice. Ref 38/14. Mette Venheim 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Innstilling til eksamenskonsulent i Grimstad - ref.nr 76/14 Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent/førstekonsulent ved Studentservice: Ref 76/14 Anne Augland 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Instilling - rådgiver/seniorrådgiver i forskningssekretariatet Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Universitetet i Agder Ref 40/14 - Kari ordstoga Hanssen 2014/ / Richard Lislevand Side: 11 av 119

12 trekker søknad Tilsetting i fast stilling som ph.d. rådgiver ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Kvalitetssikring publiseringsstøtte for 2013 for Fakultet for humaniora og pedagogikk ubliseringsstøtte / / Wenche Flaten Mistanke om fusk ved eksamen i S 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Oppdatert innstilling ph.d student Knut Berg Kaldestad Mekatronikk 2011/ / Emma Elizabeth Horneman Side: 12 av 119

13 Oppnevnelse av sakkyndig utvalg til 100 % stilling som doktorgradsstipendiat for en periode på tre år ved Institutt for rytmisk musikk, ref. 51/14 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som stipendiat i verdensmusikk med vekt på rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag Ref. 2014/ / er Anders ygaard Oppnevnelse av sakkyndig utvalg til 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen rytmisk populærmusikk for en periode på tre år ved Institutt for rytmisk musikk, ref. 50/14 Tilsetting i 100 % stilling som stipendiat i rytmisk populærmusikk ved Fakultet for kunstfag Ref. 2014/ / er Anders ygaard Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 67/ / / Trygve Greibesland Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling i doktorgradsstipendiat i ernæring ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 68/ / / Trygve Greibesland Side: 13 av 119

14 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved Senter for omsorgsforskning Sør ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 41/ / / Trygve Greibesland Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i helsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 27/ / / Trygve Greibesland Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i biostatistikk ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 28/ / / Trygve Greibesland Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i helse- og sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 29/ / / Trygve Greibesland Side: 14 av 119

15 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i informasjonssystemer ved Fakultet for samfunnsvitenskap ref 47/ / / Trygve Greibesland Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i statsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap ref 45/ / / Trygve Greibesland Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i postdoktorstilling finansiert gjennom "Uglandgaven" 2013/ /2014 Ofl. 13, Fvl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100% stilling i engelsk språkvitenskap knyttet til lærerutdanningene ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 31/ / /2014 Ofl. 13, Fvl Side: 15 av 119

16 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagpgikk knyttet til lærerutdanningene Ref. 16/ / /2014 Ofl. 13, Fvl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 20/ / /2014 Ofl. 13, Fvl Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i digital vurdering i høyere utdanning ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Ref. 6/ / /2014 Ofl. 13, Fvl Side: 16 av 119

17 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 4/ / /2014 Ofl. 13, Fvl ubliseringsstøtte 2013 Avdeling for lærerutdanning ubliseringsstøtte / / Tim Hope ubliseringsstøtte 2013 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ubliseringsstøtte / / Veslemøy Rabe m.fl. ubliseringsstøtte 2013 Fakultet for humaniora og pedagogikk ubliseringsstøtte / / Terje Tellefsen m.fl. Side: 17 av 119

18 ubliseringsstøtte 2013 Fakultet for kunstfag ubliseringsstøtte / / Jan Oddvar Skisland m.fl. Rangerte søknader om støtte til konferanser og seminar fra Fakultet for samfunnsvitenskap Søknader om konferansestøtte seminarstøtte Fakultet for samfunnsvitenskap mai / / Wenche Flaten Revisjon av forskrift om studier og eksamen - Høringsuttalelse fra Eksamenskontoret Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder - revisjon / / Greta Hilding Revisjon av forskrift om studier og eksamen - Høringsuttalelse fra Fakultet for humaniora og pedagogikk Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder - revisjon / / Turid Høgetveit Side: 18 av 119

19 Sakkyndig utvalg Tilsetting i to ledige midertidige stillinger som stipendiater ved Institutt for matematiske fag ved Fakultet for teknologi og realfag ref 61/ / / Richard Lislevand Sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig 20 % stilling som universitetslektor innen fornybar energi ref 60/ / / Richard Lislevand Sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i datateknikk multimedia ved Fakultet for teknologi og realfag ref 43/ / / Richard Lislevand Sakkyndig utvalg Tilsetting i ledige midlertidige stillinger som stipendiater innen IKT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 58/ / / Richard Lislevand Side: 19 av 119

20 Sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor universtetslektor i naturfag innen fysikk og eller kjemi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 42/ / / Richard Lislevand Sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i IKT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 44/ / / Richard Lislevand Sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 20 % stilling som professor førsteamanuensis i mekatronikk innen robotteknologi ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 55/13. David Alireza Anisi 2013/ / sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stiling som postdoktor i matematikkdidaktikk knyttet til SFU MatRIC ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 23/14 - Olov Viirman 2014/ / Richard Lislevand Side: 20 av 119

21 Sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling som universitetlektor innen elektronikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 30/ / / Richard Lislevand Sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 20 % stilling som professor førsteamanuensis i mekatronikk innen robotteknologi ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 55/13. David Alireza Anisi 2013/ / Søknad om opptak til ph.d-programmet ved Handelshøyskolen ved UiA, ref. S-sak 68/13 hd kandidat Carla Susana Agudelo Assuad Handelshøyskolen 2014/ / Øyvind ystøl Søknad om opptak til ph.d-spesialisering Informasjonsystemer - fakultetsvurdering hd kandidat Geir Thore Berge Informasjonssystemer Fakultet for samfunnsvitenskap 2014/ / Fakultet for samfunnsvitenskap Side: 21 av 119

22 Søknader om støtte til konferanser seminar fra Handelshøyskolen ved UiA mai 2014 Søknader om konferansestøtte seminarstøtte Handelshøyskolen mai / / Wenche Flaten TA Innstilling til stilling som raksiskonsulent ved Avdeling for lærerutdanning - 80/13 Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent - U - ved Avdeling for lærerutdanning Ref 80/13 - Leif Jensen 2013/ /2014 Ofl. 13, Fvl Til TA Utlysing av 100 % fast stilling som økonomirådgiver (controller) ved Avdeling for lærerutdanning Utlysing av 100 % fast stilling som økonomirådgiver ( controller ) ved Avdeling for lærerutdanning 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl til TU - Innstilling til stilling som studieleder 8-13 / U ved Avdeling for lærerutdanning 32/14 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som Studieleder (U) ved Avdeling for Lærerutdanning. Ref Ingvild Ruhaven 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Side: 22 av 119

23 Til TU utlysning av vikariat mmed mulig forlengelse Studieleder U/lektor/8-13 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som Studieleder (U) ved Avdeling for Lærerutdanning. Ref Ingvild Ruhaven 2014/ /2014 Ofl. 13, Fvl Tildeling av graden philosophiae doctor ( ph.d. ) - Morten Kollerup Bak ph.d kandidat Morten K. Bak Mekatronikk 2010/ / Magne Aasheim Knudsen Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Christoph Merschbrock hd kandidat Christoph Merschbrock hd programmet informasjonssystemer - Information Systems 2010/ / er Sigurd Sørensen Tildelingsbrev publiseringsstøtte 2013 Fakultet for humaniora og pedagogikk ubliseringsstøtte / / Terje Tellefsen Side: 23 av 119

24 Tildelingsbrev støtte til konferanser og seminarer - andre tildeling 2014 Støtte til faglige konferanser og seminarer / / Jan Oddvar Skisland m.fl. Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som ost-doktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - Innstilling Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 99/ / / Trekk av ex.phil. og ex.fac. på Lesbos Ex.phil. og ex.fac. på Lesbos 2014/ / Bjørn Jan Monstad Trekk av ex.phil. og ex.fac. på Lesbos - vedtak Ex.phil. og ex.fac. på Lesbos 2014/ / Ronny Løkås m.fl. Side: 24 av 119

25 Trekk av Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram - vedtak Studieplan for Kunstfag med fordypning i musikk bachelorprogram 2010/ / Ronny Løkås m.fl. Trukket søknad - markedsføring Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed 2013/ / Trukket søknad markedsføring Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed 2013/ / Utkast til utlysingstekst for direktørstilling UB Utlysing av direktørstilling på Universitetsbiblioteket 2014/ / Richard Lislevand Side: 25 av 119

26 trekker sin søknad Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektorstilling innen engelsk språkvitenskap Ref 96/ / /2014 Ofl. 13, Fvl Vurdering av opptak på ph.d-program - Espen Solheim-Kile hd kandidat Espen Solheim-Kile Handelshøyskolen UiA 2014/ / Øyvind ystøl Ber om sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stiling som postdoktor i matematikkdidaktikk knyttet til SFU MatRIC ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 23/14 - Olov Viirman U 2014/ / Elna Svege m.fl. Ber om utlysning i Euraxess Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk innen fremtidige læringsformer ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 9/14 - inni Marie Hogstad U 2014/ / Allan R. Folkestad Side: 26 av 119

27 Endringer i retningslinjer for dekning av utgifter for studenter i forbindelse med praksis - høring Retningslinjer for dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis for studenter U 2011/ / STA Innhenting av informasjon Rammeavtaler om betalings og kontoholdstjenester for statlige virksomheter U 2009/ / Alliansesamarbeidet SpareBank1 Innhenting av informasjon Rammeavtaler om betalings og kontoholdstjenester for statlige virksomheter U 2009/ / DB Bank ASA Innhenting av informasjon Rammeavtaler om betalings og kontoholdstjenester for statlige virksomheter U 2009/ / ordea Bank orge ASA Side: 27 av 119

28 Melding om tilsetting Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Søkere til stillingen Melding om tilsetting Tilsetting i fast 100 % stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i mekatronikk innen hydraulikk ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 90/13. Ilya Tyapin U 2013/ / Lise Askbo Fylkesnes Melding om tilsetting Tilsetting i ledig fast stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor etc i mekatronikk innen automasjon ved Fakultet for teknologi og realfag ref 66/13 - Mohammed Chadli U 2013/ / m.fl. Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent/førstekonsulent ved Studentservice: Ref 76/14 Anne Augland U 2014/ / søkere Side: 28 av 119

29 Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling. Ref 62/14. Krisztina Czinki U 2014/ / søkere Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som konsulent / førstekonsulent ved Studentservice. Ref 38/14. Mette Venheim U 2014/ / søkere Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 39/14. Karoline Viken U 2014/ / søkere Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som seniorrådgiver i Forskningssekretariatet. Ref 24/14. Erik Höglund U 2014/ / søkere Side: 29 av 119

30 Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som tekniker i IT-avdelingen Ref 56/14 Bjørn Gjersvik U 2014/ / søkere Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Universitetet i Agder Ref 40/14 - Kari ordstoga Hanssen U 2014/ / søkere Melding om tilsetting i stilling til søkere Tilsetting i fast 100 % stilling som overingeniør i IT-avdelingen Ref 57/14 Stein Arne Sordal U 2014/ / søkere Melding om tilsetting til søkere Tilsetting i ledig midlertidig stiling som postdoktor i matematikkdidaktikk knyttet til SFU MatRIC ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 23/14 - Olov Viirman U 2014/ / søkere Side: 30 av 119

31 Offer of full-time permanent position as Associate rofessor in Marketing at the School of Business and Law - TAKKET EI Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Rita Faullant Offer of full-time permanent position as rofessor at the Faculty of Engineering and Science Tilsetting i ledig fast hel stilling som professor i IKT krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag ref 97/13 - Baltasar Beferull-Lozano U 2013/ / Baltasar Beferull-Lozano Offer of full-time permanent position as rofessor at the Faculty of Engineering and Science Tilsetting i ledig fast hel stilling som professor i IKT krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag ref 97/13 - Baltasar Beferull-Lozano U 2013/ / Baltasar Beferull-Lozano Offer of full-time permanent position as rofessor in Marketing at the School of Business and Law - TAKKET EI Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Carlos M.. Sousa Side: 31 av 119

32 Offer of full-time permanent position as rofessor in Strategy at the School of Business and Law Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Andreas Wald Tilbud om fast 20 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i fast 20 % stilling som professor førsteamanuensis i mekatronikk innen robotteknologi ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 55/13. David Alireza Anisi U 2013/ / David Alireza Anisi Tilbud om tilsetting i fast hel stilling som førsteamanuensis i mekatronikk innen hydraulikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 90/13 Tilsetting i fast 100 % stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i mekatronikk innen hydraulikk ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 90/13. Ilya Tyapin U 2013/ / Ilya Tyapin Tilbud om tilsetting som professor ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i ledig fast stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor etc i mekatronikk innen automasjon ved Fakultet for teknologi og realfag ref 66/13 - Mohammed Chadli U 2013/ / Mohammed Chadli Side: 32 av 119

33 Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent/førstekonsulent ved Studentservice: Ref 76/14 Anne Augland U 2014/ / Anne Augland Tilsetting i fast 100 % stilling som overingeniør i IT-avdelingen Tilsetting i fast 100 % stilling som overingeniør i IT-avdelingen Ref 57/14 Stein Arne Sordal U 2014/ / Stein Arne Sordal Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i strategi ved Handelshøyskolen Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Jokull Johannesson Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i strategi ved Handelshøyskolen Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Andreas Wald Side: 33 av 119

34 Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i strategi ved Handelshøyskolen Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Ilan Alon Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i strategi ved Handelshøyskolen Tilsetting i inntil fem faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis i markedsføring, strategi / internasjonal strategi og Supply Chain Management ref 49/13 - Jokull Johannesson - Ilan Alon - Andreas Wald - atalia Mæhle - aima Saeed U 2013/ / Ilan Alon Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver ved Forskningssekretariatet Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Universitetet i Agder Ref 40/14 - Kari ordstoga Hanssen U 2014/ / Kari ordstoga Hanssen Tilsetting i fast 100 % stilling som tekniker i IT-avdelingen Tilsetting i fast 100 % stilling som tekniker i IT-avdelingen Ref 56/14 Bjørn Gjersvik U 2014/ / Bjørn Gjersvik Side: 34 av 119

35 Tilsetting i fast 20 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i fast 20 % stilling som professor førsteamanuensis i mekatronikk innen robotteknologi ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 55/13. David Alireza Anisi U 2013/ / David Alireza Anisi Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 39/14. Karoline Viken U 2014/ / Karoline Viken Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Tilsetting i midlertidig (vikariat) 100 % stilling som konsulent / førstekonsulent ved Studentservice. Ref 38/14. Mette Venheim U 2014/ / Mette Venheim Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i ledig midlertidig stiling som postdoktor i matematikkdidaktikk knyttet til SFU MatRIC ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 23/14 - Olov Viirman U 2014/ / Olov Viirman Side: 35 av 119

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer