HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata HARSTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD"

Transkript

1 HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata HARSTAD Telefon: Telefax: Internett:

2 Kjære student! Velkommen til et nytt studieår. Vi håper du vil får et lærerikt og trivelig år ved Høgskolen i Harstad - Dette heftet inneholder viktig informasjon for deg som student. Her finner du: - praktisk informasjon om regelverk og rutiner ved høgskolen - lovverk som er viktig for at du skal kunne følge opp dine egne rettigheter og plikter som student. Oppdateringer av informasjon i dette heftet vil du finne på høgskolens hjemmesider. Viktig informasjon til studentene underveis i semesteret vil bli lagt ut fortløpende på Fronter, dette kan f.eks være endringer i regelverk. Fag- /studieplanen for studiet du følger, med pensumoversikt og andre detaljer, kan du laste ned fra høgskolens hjemmesider. Om du er gammel eller ny student er det derfor viktig at du tar deg tid til å sette deg inn i det som står her. Spør hvis det er noe du lurer på. Servicetorget og de andre i Studieadministrasjonen svarer gjerne på spørsmål eller viser deg videre til noen som kan svare. Vi holder til i 2. etasje i Havnegata 1. Stikk gjerne innom, eller kontakt våre folk i Servicetorget i hovedbygget. Ansatte i studieseksjonen vil i løpet av september måned gjennomføre en informasjonsrunde til alle nye kull/klasser. Vær spesielt oppmerksom på at høgskolen skal bytte studieadministrativt system, planlagt til oktober. Dette vil medføre en del overgangsordninger og nytt studentwebsystem som vil erstatte Arena Live (se s. 5). Dere vil få nærmere informasjon om dette etter hvert. All informasjon i dette heftet betraktes som gitt hver enkelt student personlig. Lykke til med studiene! Anne Riise Studiesjef

3 3 INNHOLD: Nyttig første informasjon Praktiske opplysninger 4 Kvalitetsreformen /HiH Kvalitetsutvikling 9 Skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningene 9 Organisasjonsstrukturen ved HiH 10 Studieledelse og koordinatorer 11 Bibliotek Data - Multimedia 13 Sjekk dette Eksamensavvikling 15 Har du husket? (Nyttig sjekkliste) 18 Praksis ved helse- og sosialfag-utdanningene 20 Lover - regler - retningslinjer Forskrift om avsluttende vurdering/eksamen ved Høgskolen i Harstad 22 Forskrift om tildeling av Bachelor-grad ved Høgskolen i Harstad med utfyllende regler 31 Lov om universiteter og høgskoler (UH-loven) 33 Instruks for eksamenskandidater 56 Oppdatering av HiH-studenten se nettversjonen! Arbeidet med denne papirversjonen av HiH-studenten ble avsluttet relativt tidlig. Vi må derfor ta forbehold om endringer. Nettversjonen av HiH-studenten blir imidlertid fortløpende oppdatert. Vi anbefaler derfor aktiv bruk av høgskolens hjemmeside

4 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER ÅPNINGSTIDER VED HØGSKOLEN Mandag-fredag: kl Nøkkelkort ma-fr: kl Nøkkelkort lø-sø: kl Studieseksjonen De fleste henvendelser om studieadministrative saker skal rettes til studieseksjonen. Studieseksjonen holder til i trivelige lokaler i 2. etasje i Havnegata 1. Bygget ligger nederst i Havnegata på bryggekanten, med inngang både fra Havnegata og fra brygga. Studieseksjonens oppgaver er bl.a. - opptak av nye studenter - eksamensavvikling - behandling av søknader om permisjoner, overflyttinger, fritak for fag, klager - gi veiledning om regelverk, lover og forskrifter mm Normal ekspedisjonstid i Studieseksjonen: Mandag fredag kl: 09:00-14:30 - eller etter nærmere avtale. Til daglig befinner de fleste studentene seg i hovedbygget i Havnegata 5. Der kan du ta kontakt med Servicetorget i 1. etasje, om du lurer på noe. Du vil få hjelp og vil bli veiledet til noen som kan gi råd eller svare på dine spørsmål. (Se nærmere omtale av Servicetorget under). Praksis: Tilrettelegging av praksis under studiet, administreres av instituttene. De har egne praksiskonsulenter. Hos disse får du nærmere informasjon. Informasjonskanaler I fellesområdet, i og rundt foajeen, finner du offisielle oppslagstavler med timeplaner og endringer. Du finner også bl.a. oppslag om romplassering ved skoleeksamener og gruppeinndeling ved muntlig eksamener. Ellers benyttes elektroniske informasjonskanaler i stadige større grad i kommunikasjonen mellom høgskole og student. De viktigste informasjonskanalene er webbaserte: - HiHs hjemmeside: her finner du blant annet detaljert fag- /studieplan for ditt studium, med pensumliste etc. Se nyttig info ved å gå videre til Studentportal. - Arena Live: passordbeskyttet tjeneste med opplysninger for deg se nærmere omtale under. - Fronter: nettbasert kommunikasjonsverktøy for klassen med bl.a. informasjon og meldinger fra studieadministrasjonen og instituttadministrasjonen, faglige meldinger fra lærere, forelesningsnotater, diskusjon og kommunikasjon mellom studenter osv. Nærmere informasjon om tilgang se s din tildelte HiH e-post adresse: bruk den aktivt og sjekk regelmessig for viktige beskjeder. - SMS: Dersom du registrerer mobilnummeret ditt på Arena, vil du motta viktige fellesmeldinger via en egen smstjeneste. NB! Meldingene kan ikke besvares. Alle studenter får nærmere veiledning om bruk av de viktigste informasjonskanalene på innføringskurs i IKT. Service-torget Servicetorget er en del av Studieseksjonen, og er høgskolens informasjonssenter for studenter, ansatte, og eksterne som tar kontakt med Høgskolen i Harstad. Her kan du få informasjon og studierelatert veiledning, enten direkte eller ved at du vises videre til andre som kan hjelpe deg. Det er salg av HIH-artikler, påfyll av kopier på studentkortet,og et enkelt utvalg av kontorrekvisita.

5 5 Du kan også få kopiert fra originaler og få kopiene bekreftet.i tillegg kan du få karakterutskrift og bekreftelse på at du er student og har betalt semesteravgift, samt hjelp hvis du har problemer med Fronter og Arena og hvordan benytte det trådløse nettverket. Informasjon/post m.m videreformidles til rette vedkommende/institutt, Hjemmeeksamener skal leveres her.. Det er også i Servicetorget du skal henvende deg for å få melding på infotavler, når du skal henge opp plakater, ha parkeringskort, har mistet/funnet noe eller har problemer med ditt studentkort. Åpningstid: 08:00-15:45 (til kl 15:00 i perioden ) Telefon: Telefax: Epost: Arena Live: Web-basert verktøy Arena Live er et web-basert verktøy for kommunikasjon med HiHs studieadministrative system. Via Arena skal du selv registrere og vedlikeholde dine adresseopplysninger, samt finne studieadministrativ informasjon med betydning for å gjennomføre ditt studium. Informasjonen er kryptert gjennom et såkalt sikkerhetssertifikat etter samme standard som for eksempel benyttes ved banktjenester over nett. Dette sikrer at andre ikke får innsyn i dine adresse- og karakteropplysninger via internett eller fra høgskolens eget nett. I Arena kan du bl.a: - melde deg opp til/av eksamen - finne sensur og statistikk for de ulike eksamener du har tatt - se opplysninger om godkjente praksisperioder og prosjektoppgaver - skrive ut karakterutskrift - finne lenker til nyttige skjemaer Gjør deg snarest mulig kjent med denne tjenesten. Påloggingen kan skje fra høgskolens maskiner eller fra ekstern datamaskin. Informasjonsbrev med brukernavn og passord deles ut av Studieseksjonen ved HiH til alle nye studenter ved studiestart, mot fremvising av legitimasjon. Utdanningsplaner Det skal alltid opprettes en avtale mellom høgskolen og den enkelte student på studier av omfang min 60 studiepoeng. Denne avtalen kalles en utdanningsplan. Utdanningsplanen i Arena gir en grafisk presentasjon av studieplanen med periodisering av emnene. Her kan du også plukke ut eventuelle valgfag som du vil ta. I tillegg ligger det lenker til informasjon om rettigheter og plikter for studenten og høgskolen. Sammen danner dette en avtale mellom student og skole med fokus på progresjon og mulighet for individuell tilpasning. Avtalen er justerbar. Når endringer oppstår som medfører at opprinnelig studieplan ikke lenger kan/skal følges, kan avtalen endres etter samtykke fra begge parter. Endringer kan være at man ikke ønsker å følge normal gjennomføringstid ved at enkelte emner flyttes til senere semester; får innpasning/fritak for emner på bakgrunn av tidligere utdanning; eller at man ikke gjennomfører hele studieprogrammet. Ta kontakt med Studieseksjonen dersom du ønsker å endre den standard studieplanen som er lagt ut ved semesterstart. I det elektroniske dokumentet på Arena finnes en knapp hvor du godtar utdanningsplanen for eget studium. Utdanningsplanen skal godtas av både student og høgskole ved hver semesterstart. Frist for å godta er De som ikke selv godtar, kobles mot en standard studieplan.

6 6 Studieopphold i utlandet? Hva med delstudier eller praksis i utlandet? Høgskolen er med i ulike nettverk med stipendordninger for studentene. Gode ordninger sikrer at du eksempelvis kan ta deler av ditt HiH-studium ved en utenlandsk institusjon. Lånekassen gir også ekstra støtte til studiepoenggivende studier i utlandet, og ANSA tilbyr nå halvårsmedlemskap med bl.a. gunstige forsikringsordninger. Nærmere informasjon om de ulike mulighetene vil bli gitt til hvert kull. Søknadsfrist for praksis/studier i utlandet i vårsemesteret er 1. oktober. Søknadsskjema er tilgjengelig på Fronter. Diploma Supplement Vitnemål og karakterutskrifter for fullførte studier blir tilsendt automatisk til studenter som fullfører studiene på normert studietid. Sammen med vitnemålet utstedes vitnemålstillegget Diploma Supplement som er tilgjengelig på engelsk. Dette er bare gyldig sammen med det originale vitnemålet. Formålet med Diploma Supplement er å gi informasjon om utdanningen til internasjonal bruk. Utstedelse av Diploma Supplement er gratis. For mer informasjon, se I engelsk versjon, se Grupperom Grupperom kan reserveres til fellesarbeid utenom timeplanfestet undervisning. Se nærmere informasjon og reserver rom på under studentportalen, infotorget) Studentskap HiH har et visst antall skap til disposisjon for studentene. Lås skaffes av studentene selv. Skapene skal være tømt ved slutten av hvert studieår senest 1. juli. Etter denne dato, vil evt låste skap bli åpnet, tømt og klargjort for bruk til studie-start. Evt spørsmål? Kontakt Servicetorget. Studentenes adresse - hjem- og studiested samt kontaktadresse Høgskolen må til enhver tid kjenne til studentenes adresser, av hensyn til viktige beskjeder. Ved endring av adresse: Legg straks inn oppdatering via Arena. Vitnemål sendes til den hjemmeadresse som er registrert i Arena ved fullført studium. Porto og konvolutter Ved utsendelse av materiell i forbindelse med semester- og prosjektoppgaver betaler studentene portoen selv. Nøytrale konvolutter (uten HiHs logo) benyttes til slike formål. Kopiering, utskrift, skanning og telefaks Høgskolens multifunksjonsmaskiner kan også brukes av studentene, med visse unntak. Disse maskinene kan både skrive ut, kopiere og skanne. Fargeutskrift og A3- format er også mulig. Telefaks kan sendes fra maskin i Servicetorget. Studentene bruker nøkkelkortet til å identifisere seg på maskinene, og sidene som skrives ut belastes en egen konto. Alle studenter får 500 gratis sider hvert studieår. Denne kontoen kan fylles ytterligere opp hos Servicetorget. Utskrift fra studentenes egne maskiner er også mulig via høgskolens trådløse nett, se egen veileidning. Skanning til egen konto eller e-post er gratis. Veiledning kan hentes i Servicetorget. Ved evt. feil på maskinene eller for påfylling av papir: ta kontakt med Servicetorget. Prosjekttelefon Studentene har tilgang på egne prosjekttelefoner som kan benyttes innen Høgskolens normale arbeidstid. Nærmere orientering om ordningen: sentralbordet.

7 7 Studenter med funksjonshemming Høgskolen skal yte et likeverdig tilbud til alle studenter, uavhengig av funksjonsnivå. Studenter med funksjonshemming har rett til spesiell tilretteling. Funksjonshemming inndeles gjerne i seks grupper: hørselshemming, bevegelseshemming, synshemming, lese- og skrivevansker, skjulte funksjonshemminger (f.eks astma, epilepsi, psykiske lidelser) og psykisk utviklingshemming. Kontaktperson for studenter med funksjonshemming som har behov for tilrettelegging, er Anita Johnsen i Studieseksjonen. el. Tlf Vedr. behov for særordning til eksamen, se s.17. Hjelp oss å rydde Studentene har ansvaret for å rydde etter seg i auditorier, på klasserom og grupperom etc. Kopper og fat som tas ut av kantina skal alltid bringes tilbake. Da vil ikke bare prisene holde seg lave, men det blir hyggeligere å være på skolen. Studentsamskipnaden i Harstad SiHa Tlf Studentsamskipnaden skal ivareta studentenes velferd. Styret har flertall av studenter. Deler av semesteravgiften går til drift av samskipnaden. Administrasjonen i samskipnaden holder til i den gule trebygningen vegg i vegg med høgskolens hovedbygg. Ta gjerne kontakt. Noen av studenttjenestene fra samskipnaden: - møblerte hybler og leiligheter av meget god standard med bredbånd - boligformidling i privat marked - studenthytte - refusjonsordninger for lege- og tannlege - studentlege/studenttannlege - sosial rådgivningstjeneste - barnehageplasser - jobbsøkerkurs - kurs i eksamensmestring - kantinedrift med frokost/lunsj/middag Sosialrådgiverens tjenester Rådgiveren tar imot alle typer henvendelser, fra trygdespørsmål til mer personlig relaterte spørsmål. Treffes hver onsdag kl 08:00 15:00 i 2. etasje i Samskipnadens bygg. Ta kontakt! Kan nås i treffetiden på tlf , e-post: evt. via SiHa for avtale på tlf Sosialrådgiveren har taushetsplikt. Søknadsskjema til bolig og barnehage finner du på Siha s hjemmeside. Galleriet Studenthus Tlf Galleriet studenthus eller studentkroa ligger vegg i vegg med skolen - møtested på dag- og kveldstid. Studentkroa tilbyr konserter og er hovedarena under arrangementene i fadderuka og uka. Her kan også klassen stelle i stand eget treff, om de ønsker det. Kroa har en daglig leder og drives for øvrig på frivillig basis av studenter. Du kan altså velge om du bare vil være gjest eller stå som vert bak disken. Ta kontakt hvis du lurer på noe, eller har lyst til å jobbe som frivillig. Studentparlamentet Tlf.: Studentparlamentet høgskolens øverste studentpolitiske organ og studentenes egen støttespiller når det gjelder saker som har med selve studiesituasjonen å gjøre. Parlamentet har en organisasjonssekretær som du kan treffe på kontoret. Se oppslag på kontordøra og på parlamentets hjemmesider. Lokalene ligger i etasjen over Kroa. Studentparlamentet: - Er det øverste studentpolitiske organ for studentene ved Høgskolen i Harstad.

8 8 - Hjelper deg med rettighetsspørsmål du måtte få i studiesammenheng. - Følger opp viktige studentpolitiske spørsmål lokalt og regionalt. - Sørger for at du som student har mulighet til å være med å påvirke studentpolitiske saker. - Fungerer som informasjonskanal via tillitsvalgte ut i klassene om viktige studentpolitiske saker. - Foreslår studentrepresentanter til viktige de råd og utvalg ved høgskolen Studentparlamentet på høgskolen er også medlem i Studentenes Landsforbund som kjemper for studentenes rettigheter på landsbasis. Studentparlamentets leder er p.t. Camilla Berg Rindahl, og organisasjonssekretær i 50% stilling er Sonja Pedersen. Oppstart vårsemesteret 2010 Høstsemesteret 2009 slutter 18. desember. Etter juleferien starter semesteret tirsdag 4. januar og går fram til 18. juni 2010.

9 9 KVALITETSUTVIKLING Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess som er forankret i høgskolens overordnede strategier og målsettinger og som involverer alle ansatte og studenter. For å kunne forbedre høgskolens studietilbud og studentenes studiehverdag er vi helt avhengige av dine tilbakemeldinger. Du vil få nærmere informasjon om kvalitetssystemet, hvordan du gir tilbakemeldinger på studiekvalitet og hvordan arbeidet følges opp. Se også informasjon på høgskolens hjemmeside Der finner du også en egen tilbakemeldingsordning for ris og ros: Fra mitt ståsted. Studiekvalitet er kvalitet slik den oppfattes av studentene; slik den tilfredsstiller anerkjente faglige mål; og slik den gir studiene ved høgskolen samfunnsmessig relevans i vid forstand. Kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlige forbedringer og utvikling av studiekvaliteten. Kvalitetsrutiner for studier og læringsmiljø er helt sentralt. Alle kvalitetsrutinene, slik beskrevet i kvalitetshåndboken, skal ivaretas løpende, og er høgskolens viktigste redskap for å oppnå tilfredsstillende kvalitet i utdanningene. Det er etablert et uavhengig akkrediteringsorgan for høyere utdanning, (NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som skal føre tilsyn med at studietilbudene ved de enkelte lærestedene holder høy kvalitet, og sikre at institusjonene har gode interne systemer for kvalitetssikring av sine tilbud. HiH fikk godkjent sitt Kvalitetssikringssystem i Dokumentasjon som gjelder høgskolens kvalitetssystem finner du på SKIKKETHETSVURDERING Ordningen med skikkethetsvurdering, jfr. UH-loven paragraf 4-10, sjette ledd, skal fra høsten 2006 også gjelde for helse- og sosialfagutdanningene (ved HiH: vernepleier-, sykepleier- og barnevernpedagogutdanningene). Dette betyr at høgskolene skal foreta en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell. Skikkethetsvurdering er et av flere virkemidler som kan brukes i denne helhetsvurderingen av om en student er skikket for yrket. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er skikket for yrket. Vedtak om at en student er uskikket for yrket, eventuelt med en utestenging av studenten fra utdanningen, vil bare være aktuelt i helt spesielle tilfeller. Muligheten til å vurdere en student som ikke-skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering bare må benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler er utprøvd og ikke har avhjulpet situasjonen. Løpende skikkethetsvurdering skal skje gjennom hele studiet for alle studenter, men ikke alle skal vurderes av skikkethetsnemnda. Den særskilte skikkethetsvurderingen kommer som et tillegg til (ikke erstatning for) andre vurderinger og virkemidler. Det vil bli gitt nærmere informasjon om skikkethetsvurdering til de studentene som omfattes av ordningen, ved studiestart. Forskriften finner du i rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet, se undskriv/ /dok-bn.html

10 10 ORGANISASJONS- STRUKTUREN VED HIH Det øverste styringsorganet ved HiH, er Høgskolestyret. Rektor er styreleder. Høgskolestyret har 11 medlemmer og ledes av rektor. Fire av medlemmene er eksterne representanter. Studentene er representert med to medlemmer. Direktøren innstiller i saker som behandles av styret, men er ikke medlem av styret. Rektor og prorektor er valgt av studenter og ansatte for en funksjonsperiode på 4 år, med mulighet for gjenvalg i en periode. Rektor (til 2011): Inger Aksberg Johansen. Prorektor (til 2011): Trond Hammervoll Direktør (i åremålsstilling): Hugo Thode Hansen. HiH er inndelt i to institutter. Disse har hver sin instituttleder som er instituttets faglige og administrative leder: Institutt for helse- og sosialfag. Instiuttet har fire seksjoner: - Seksjon for vernepleierutdanning - Seksjon for sykepleierutdanning - Seksjon for barnevernspedagogutdanning - Seksjon for etter- og videreutdanning Institutt for Økonomi- og samfunnsfag Instituttet har tre seksjoner: - Seksjon for LOS (ledelse, organisasjon, styring): Videreutdanning i ledelse - Seksjon for Tjenesteyting: Advanced Marketing og Handel, service og logistikk, Revisjon og Økonomi og ledelse. - Seksjon for Reiseliv og turisme: Produsentstudiet og Reiseliv og turisme, studiet. (Se neste kapittel for oversikt over seksjonsledere og kullansvarlige). Ved hvert av de to instituttene er det et instituttstyre. Studentene velger to representanter til styret. I tillegg består hvert instituttstyre av eksterne representanter og faglige ansatte. Styret velger selv sin leder. Instituttleder innstiller i saker til styret og deltar på møtene, men er ikke et formelt medlem av styret. Studentene er også representert i følgende utvalg/nemnder oppnevnt av Styret: Kvalitetsutvalget ledes p.t. av Instituttleder Bodil Olsvik og koordinerer høgskolens kvalitetsarbeid. Studieutvalget ledes p.t. av Seksjonsleder Bente Perander og behandler hovedsakelig fag-/studieplaner og regelverkssaker på vegne av eller rådgivende for Styret. Læringsmiljøutvalget ledes vekselvis av en student- eller ansattrepresentant. Utvalget arbeider med oppfølging av fysisk og psykisk arbeidsmiljø for studentene. Jfr. UH-loven paragraf 4-3 pkt. 4. Klagenemnda ledes av ekstern jurist og behandler klagesaker på vegne av Styret. Jfr. UH-loven paragraf 5 1 og 5-2. Skikkethetsnemnda ledes av instituttleder ved Institutt for helse- og sosialfag og har ansvar for skikkethetsvurdering. Se også s. 10 og jfr. UH-loven paragraf 4-10 og forskrift i F på rundskriv/ /dok-bn.html Studentrepresentantene i de ulike utvalg oppnevnes etter forslag fra Studentparlamentet. Hvert kull på samtlige studier har en kullkoordinator. Denne er studentenes nærmeste kontaktperson når det gjelder faglige og fagadministrative forhold ved

11 11 STUDIELEDELSE OG KOORDINATORER INST. FOR HELSE- OG SOSIALFAG Instituttleder: Marit Rustad Seksjon Barnevernspedagogutdanning: Seksjonsleder Kullkoordinatorer: Kull 09 Kull-08 Kull-07 Tromsø-kull-09 Tromsø-kull-07 Trude Løkholm Seksjon Sykepleierutdanning: Seksjonsleder Bente Perander Kullkoordinatorer: Første årsenhet: Heltid: Vera Johnsen Deltid: Elin Kristiansen Andre årsenhet: Heltid: Tone Glad Deltid: Gunn Stenhaug Tredje årsenhet: Heltid: Jostein Øyan Deltid: Bjørg Balteskard Randi Saasen Vivi-Ann Pedersen Sissel Neverdal Sissel Aspenes Sissel Aspenes utdanningen er organisert i 3 lærerteam ett for hvert studieår. Seksjon Etter- og videreutdanning: Seksjonsleder: Anne Marie Bakken Kullkoordinatorer: - Aldring og eldre: Trine Bruun Harberg - Barnehageped Greta Marie Skau - Psykisk helsearbeid: Anne Karin Arvola - Psykososialt arb. m. Barn og unge: Herdis Tobiassen - Spesialped. 1 Anne Marie Bakken - Spesped 2 & 4 Britt Eva Holdø - Videreutd. Om Vold Bente Kassah For øvrige etter- og videreutdanningstilbud blir det gitt informasjon om kullkoordinatorer/kontaktpersoner ved studiestart. Fjerde år - deltid Ragnhild Prestbakmo Seksjon Vernepleierutdanning: Seksjonsleder Kirsti Koppen Kullkoordinatorer: Kull-09 Kull-08 Kull-07 Devu 23 Devu 24 Devu 25 Devu 26 Devu 27 Devu 28 Rita Øymo Solbakk Leif Lysvik Kwesi Kassah Gunn Tove Minde Tine Klæboe Gjertsen Viktor Sommerbakk Nina Eriksen Turid Kayser Jan Meyer Undervisningspersonalet på vernepleier-

12 12 INST. FOR ØKONOMI- OG SAMFUNNSFAG Instituttleder: Seksjon LOS: (Videreutd. i Ledelse) Seksjonsleder Bodil Olsvik Trude Høgvold Olsen Kullkoordinatorer: - Videreutdanning i Ledelse 1. år - Videreutdanning i Ledelse 2. år Harald Torsteinsen Svein Tvedt Johansen Seksjon for Tjenesteyting: (Adv. Marketing, Handel-service-logistikk, Revisjon, Øk.adm) Seksjonsleder Viggo Andreassen Kullkoordinatorer: - Advanced Marketing Nils Magne Larsen - Handel, service og Logistikk (1./2. år) Hans Peter Stabbursvik - Handel, service og Logistikk (3. år) Trond Hammervoll - Øk. og ledelse 1. år Thomas Gressnes - Øk. og ledelse 2. år Roger Trøyte - Øk. og ledelse 3. år Odd Birger Hansen - Revisjon (3. år) Tine Kristiansen Seksjon Reiseliv og turisme: (Reiseliv og turisme, Produsentstudiet) Seksjonsleder Elin Sylte - Reiseliv/tur. 2.år Tore Einar Johansen - Reiseliv/tur. 3.år Hugo Skålsvik - Produsentstudiet Trude Pereander (Heidi Angell Berntsen) For etter- og videreutdanningstilbud, unntatt Ledelse, blir det gitt informasjon om kullkoordinatorer/kontaktpersoner ved studiestart.

13 13 BIBLIOTEK DATA - MULTIMEDIA Høgskolen i Harstad legger vekt på å yte optimal service innen IKT, multimedia og bibliotek. IKT-tjenesten Datalaben i tredje etasje har følgende åpningstider: Alle dager: kl. 07:00 24:00. Adgang kun med nøkkelkort. Egen inngang for rullestolbrukere fra baksiden. IT-vaktene på Datalaben yter brukerstøtte til studenter, hverdager kl. 12:30-14:30. Datalaben har 40 PC-er og 8 Mac-er. I tillegg kan studentene bruke IKT-kursrom ved biblioteket når dette er ledig. Her står 20 PC-er. Hver student får 200MB lagringsplass, pluss 500MB for e-post på høgskolens sentrale tjenermaskiner. Retningslinjer for bruk av Datalaben er kunngjort med oppslag på rommet og på Studentenes e-postadresse er: Postkassen kan nås utenfra her: https://epost.hih.no, eller internt ved å logge seg på en av maskinene på Datalaben. Alle filer og e-poster som studenten har lagret slettes når studenten avslutter studiet. Studenter har tilgang til det interne trådløse nettet ved HiH. Det dekker hele høgskolen. Veiledning fås i Servicetorget eller via våre nettsider Multimedia Høgskolen har egen multimediatjeneste med utlån av utstyr som: videokamera, digitale kamera, minidiskspillere/digitale diktafoner, prosjektører m.m. Se nærmere detaljer på Tjenesten disponerer også videokonferanseutstyr. Lyd- og bilderedigering kan gjøres på Mac-ene på Datalaben. For spørsmål eller reservasjon av multimediautstyr, send e- post til: Bibliotektjenesten Åpningstider: Fra midten av september: Mandag torsdag kl. 08:30 19:00 Fredag. kl. 08:30 15:00 Sommertid kl. 08:30 15:00. Telefon: Telefaks: E-post: Du finner mer informasjon på Brukeropplæring Biblioteket har obligatoriske kurs for nye studenter ved studiestart. Lånekort Studentbeviset fungerer som lånekort. Før du kan låne ved biblioteket, må du registreres som låner. Har du nasjonalt lånekort (http://www.lanekortet.no), kan du bruke det i stedet for studentbeviset. Lånekort vises ved alle lån fra biblioteket. Se utlånsregler nedenfor. Bibliotekets samling Viktigste hjelpemiddel for å finne fram i biblioteket, er BIBSYS-bibliotekbase, en felles base/katalog for universitets- og høgskolebibliotek i Norge. Du kan søke etter bøker, tidsskrifter, elektroniske ressurser eller multimedia via: ask.bibsys.no/ask/action/resources Bøker Bøkene er oppstilt etter emne. NB! Store bøker er merket q - plassert i egne hyller. Referansebøker er i egne hyller og er merket Ikke til hjemlån.

14 14 Pensumbøker Et begrenset antall pensumbøker blir kjøpt inn. De finnes sammen med øvrig faglitteratur. Ett eksemplar av hver bok er merket Dagslån. Tidsskrifter HiHs tidsskrifter er tilgjengelige i BIBSYS bibliotekbase. Nyeste utgaver er oppstilt alfabetisk. Tidligere nr. av årets og fjorårets tidsskrifter ligger bak hyllene. For eldre årganger: Spør personalet. Elektroniske ressurser Biblioteket abonnerer på flere elektroniske ressurser: e-bøker, elektroniske tidsskrifter og databaser. Disse er tilgjengelige på skolens PC-er, enten via BIBSYS bibliotekbase, ask.bibsys.no/ask/action/resources eller bibliotekets sider på Filmer Filmer (VHS, DVD) er tilgjengelige for utlån. Utlånsregler Lånetid Lånetida er 4 uker for bøker, med mulighet for forlengelse. Bøker innkalles etter to uker, dersom andre lånere venter. Tidsskrifter, offentlige publikasjoner, filmer lånes ut i 1 uke. Multimedia/datautstyr kan primært lånes 1 dag/1 uke. Annen lånetid avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. NB! Beskjeder fra biblioteket, samt 1.- og 2.-gangs innkalling sendes kun på e-post til den e-postadressen studentene har oppgitt til biblioteket. Reserverte/bestilte bøker må hentes i biblioteket innen 7 dager. Hentebeskjeder sendes enten på SMS eller e-post. Man kan bruke Mine lån i BIBSYS bibliotekbase til å fornye sine lån selv. Lånerens plikter Alt materiale som bringes ut av biblioteket, registreres i skranken som lån. Lånt materiale må ikke lånes videre til andre. Ved lån til gruppearbeid, står én personlig låner ansvarlig. Innlån Materiale biblioteket ikke har, kan bestilles fra andre bibliotek. Innlånt materiale følger eierbibliotekets låneregler. Purregebyr og erstatningskrav fra andre bibliotek betales av låner. Erstatningsansvar Lånere som ikke reagerer etter 3. innkalling, vil få tilsendt erstatningskrav på minimum kr Tap eller skade medfører også erstatningsansvar. Spesielt for multimedia/datautstyr Låntaker har selv ansvar for det utstyret han/hun har lånt fra det forlater utlånsstedet. Det innebærer at lånetaker må erstatte utstyret fullt ut i h. t. hva det koster å kjøpe nytt, tilsvarende utstyr. Utstyret er ikke forsikret. Låntaker plikter selv å ordne med dette på en tilfredsstillende måte. Ved reiser til utlandet er det låntakers ansvar å sørge for reiseforsikring som dekker utstyrets verdi ved tap. Uten forsikring godtar låntaker at han/hun personlig må erstatte utstyret. Låneretten blir inndratt, dersom utlånsreglene ikke overholdes.

15 15 EKSAMENSAVVIKLING Her finner du informasjon om en del vanlige spørsmål. Du må sette deg inn i Forskrift om avsluttende vurdering /eksamen ved Høgskolen i Harstad ogiinstruks for eksamenskandidater. Henvendelser - spørsmål Ved henvendelse til Servicetorget i hovedbygget, får du hjelp med karakterutskrift, bekreftelser etc. Dersom du lurer på fortolking av regler eller for eksempel har spørsmål vedr. eksamensavviklingen, bør du ta kontakt med Studieseksjonen i Havnegt. 1, 2. etasje. Eksamensplan Eksamensdatoer for høstsemesteret vil være fastsatt i første halvdel av september, og for vårsemesteret i januar. Eksamensplanen kunngjøres på Arena og på høgskolens hjemmeside. Eksamensforskrift Høgskolestyret har vedtatt Forskrift om avsluttende vurdering/eksamen ved Høgskolen i Harstad. Den finner du lenger bak i HiH-studenten. Sett deg godt inn i forskriften og instruks for eksamenskandidater, og gjør deg kjent med dine rettigheter og plikter. Oppmelding til eksamen Alle studenter melder seg opp til eksamen, enten via Arena eller ved hjelp av oppmeldingsskjema. Oppmelding forutsetter betalt semesteravgift. Fristen for å melde seg opp til eksamen: høstsemesteret 1. oktober vårsemesteret 1. mars. NB! Det er svært viktig å overholde oppmeldingsfristen i høst pga omlegging til nytt studieadministrativt system. Ny/utsatt eksamen Det er ikke automatisk oppmelding til ny/ utsatt eksamen på noe studium. Det er studentens eget ansvar å melde seg opp til ny/utsatt eksamen også når bestått eksamen er nødvendig for å fortsette studiet. Bestemmelser om dette går fram av gjeldende fag-/studieplan. Det arrangeres normalt kun en ny eksamen pr. fag i studieåret. Dersom kandidater ikke består ny eksamen må kandidaten vente til neste ordinære eksamen i faget. Ny utsatt prøve for eksamener som ble avviklet i vårsemesteret blir avholdt i eksamensperioden november/desember, og for eksamener i høstsemesteret i eksamensperioden mai/juni. Unntatt fra dette er eksamener som i følge fag- /studieplanen kreves bestått for at studenten skal kunne følge ordinær studieprogresjon. Kontroll av oppmelding Studenten er ansvarlig for å kontrollere at de er oppmeldt til eksamen i rett fag, emne, kurs. Dette kan kontrolleres i Arena. Fritak for eksamen eller prøve Det kan gis fritak for eksamener, prøver eller praksis hvis studenten kan dokumentere tilsvarende kunnskaper. Slik dokumentasjon kan være vitemål/ karakterutskrifter fra annen institusjon sammen med fag-/studieplaner som beskriver innholdet i det pensum som eksamen dekker. Fritak kan også gis på grunnlag av realkompetanse. Det er studentens ansvar å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon slik at søknaden kan behandles. Søknaden skal inneholde navn, studentnummer, adresse, hvilken eksamen det søkes fritak for og på hvilket grunnlag man mener å kunne få fritak, underskrift og dato. Søknaden fylles ut på eget skjema som du finner på Fronter. For rask behandling av søknaden må den være høgskolen i hende snarest mulig, og senest 4 uker etter studiestart.

16 16 Se også Forskrift om avsluttende vurdering/ eksamen ved Høgskolen i Harstad. Trekkfrist En student som vil trekke seg fra en eksamen, må gjøre det senest to uker før den dagen eksamen avvikles. Hvis man ikke møter på eksamen uten å ha trukket seg innen fristen, regnes det som om man har vært oppe til eksamen en gang. Antall ganger en kan avlegge eksamen i ett emne En student kan avlegge eksamen i et emne maksimum 3 ganger. Det må søkes spesielt for eventuelt å få avlegge eksamen en fjerde gang. Slike søknader behandles i Instituttstyret. Vær derfor tidlig ute med en eventuell begrunnet søknad. Søknader skal stiles til instituttstyret og leveres eller sendes høgskolen. Hvis du ikke møter til en eksamen uten å ha trukket deg på forhånd og ikke har gyldig grunn, regnes det som om du har tatt eksamen 1 gang. Sensur - sensurfrist Det er 3 ukers sensurfrist fra eksamensdato. Sensuren er tilgjengelig på Arena så snart den er registrert. Det sendes ut melding om sensurfall via SMS. Mobilnummeret registreres i eget felt under adr.opplysninger på Arena. Begrunnelse for sensurvedtak Studenten har anledning til å be om begrunnelse for sensurvedtak. Ved muntlige eksamener skal evt. ønske om begrunnelse fremsettes umiddelbart. For andre eksamener er fristen: senest en uke etter sensurfall. Krav om begrunnelse fremsettes skriftlig. Send eller levér brevet til Høgskolen i Harstad, 9480 Harstad. E-post-henvendelser sendes til Henvendelsen skal inneholde navn, studentnummer, adresse, hvilken eksamen det gjelder, eksamensdato og kandidatnummer, underskrift og dato. Det er sensor som avgjør om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Siden sensor kan velge å gi den muntlig, må studenten være tilgjengelig på telefon i tiden etter at studenten har bedt om begrunnelse. Oppgi gjerne i brevet hvordan du lettest kan nås. Se også Forskrift om avsluttende vurdering/ eksamen ved Høgskolen i Harstad. Klage på sensurvedtak Studenten kan klage på karakterfastsettingen etter regler fastsatt i Forskrift om avsluttende vurdering/eksamen ved Høgskolen i Harstad.. Fristen er 3 uker etter at sensuren har falt, evt. 3 uker etter mottak av begrunnelse. Klagen sendes Høgskolen i Harstad, 9480 Harstad, og skal inneholde navn, adresse, studentnummer, kandidatnummer, hvilken eksamen det gjelder, eksamensdato, underskrift og dato. E-post-henvendelser skal sendes til Besvarelsen blir da vurdert på nytt av nye sensorer, som normalt ikke får vite noe om din opprinnelige karakter. De får heller ikke tilgang til noe annen informasjon enn det de opprinnelige sensorene hadde. Dersom studenten ber om at begrunnet klage sendes ankesensorene, skal sensor få tilsendt både studentens klage, sensurvedtak og evt. begrunnelse fra første sensorpar. Ny sensur kan være både til gunst og ugunst for deg. Resultatet av ny sensur er endelig og kan ikke påklages. Se 20 i forskrift om avsluttende vurdering/ eksamen ved Høgskolen i Harstad, gjengitt lenger bak i HiHstudenten. Oppmøte eksamensdagen Skoleeksamener starter vanligvis kl oppmøte senest 15 min. før oppstart.

17 17 Evt. oppmøte senere enn 15 min. før oppstart innebærer at du må vente utenfor eksamenslokalet til du får beskjed om å komme inn. Legitimasjon Gyldig legitimasjon må forevises i eksamenslokalet Hjelpemiddelliste til eksamen Hjelpemiddellisten er klar i god tid før første eksamensdag. Den legges ut på websiden under Studentportal/eksamen: men.asp Egne eksamensbesvarelser Eksamensbesvarelsene (skoleeksamen) skrives på spesielle gjennomslagsark, i tre eksemplarer. Du får selv beholde et eksemplar, de to andre leveres inn. studentene selv betale eventuelle kostnader til den institusjonen der eksamen avvikles. Studenter fra andre institusjoner som ønsker å avlegge eksamen ved Høgskolen i Harstad, må betale et ekspedisjonsgebyr på kr. 700,-. I tillegg må studentene dekke faktiske kostnader, for eksempel lønn til eksamensvakter, dersom ikke HiH har egne eksamensavviklinger samme dag. Gebyr skal være betalt før avvikling av eksamen. Karakterutskrift Karakterutskrift utstedes på forespørsel, i Servicetorget. Hjemmeeksamener bør skrives på PC og skal leveres i 3 eksemplarer sammen med ett signert eksemplar av Erklæring om eksamensbesvarelse. Stift besvarelsen i øvre venstre hjørne. Pass på at du ikke har etterlatt navnet ditt i forord, topp-/ bunntekst, eller andre steder i oppgaven. De eksemplarene du leverer inn, er ikke tilgjengelig for deg senere. Ta vare på ditt eget eksemplar i tilfelle får bruk for det på et senere tidspunkt. Særordninger ved eksamen Søknadsfrist knyttet til særordninger (jfr. eksamensforskriften) ved eksamen: 1. mars/ 1. oktober. I akutte tilfeller (skader, eller lignende) kan søknad framsendes utenom disse fristene. NB! Husk dokumentasjon. Ekstern eksamensavvikling For ekstern eksamensavvikling gjelder følgende gebyrer: Studenter som ønsker å avlegge eksamen andre steder enn i Harstad, må betale et ekspedisjonsgebyr på kr. 700,-. I tillegg må

18 18 HAR DU HUSKET? Nyttig sjekkliste for studenter Innbetaling av semesteravgift. Frist: 5. september/21. januar Logg deg på Arena Live ved semesterstart og registrer deg som møtt til studiet. Bekreft/ evt. be om endringer for standard studieplan. Kontroller de registrerte opplysningene om deg selv og legg inn evt. endringer i adresse- og telefonopplysninger i Arena Live. Frist: 15. september Ønske om endringer i studieplan (individuell studieplan) mht. progresjon eller fag/emner: send søknad til HiH el. bruk e-post Frist: 4 uker etter studiestart (Bekreft evt. individuell studieplan senest to uker etter at endring er godkjent.) Evt. innpasning av fag du har tatt ved andre institusjoner: send søknad med dokumentasjon (karakterbekreftelse og fag- /studieplan) som grunnlag for fritak fra kurs/emner i studieprogram. Frist: 4 uker etter semesterstart Behov for særordning ved eksamen: Det kan søkes om utvidet tid, tekniske hjelpemidler eller alternative eksamensformer. Søknaden må dokumenteres. Frist: 1. mars/1. oktober Eksamensoppmelding: via Arena Live eller på eget skjema som leveres Studentekspedisjonen. Studenten har plikt til selv å kontrollere at oppmeldingen er riktig. Frist: 1. mars/1. oktober Evt avmelding fra eksamen du tidligere er oppmeldt til. Frist: Senest 14 dager før eksamen Ønske om fysisk å avvikle eksamen ved annen institusjon: HiH tar et ekspedisjonsgebyr på kr. 700,- pr. avvikling eksternt. I tillegg må studenten selv betale eventuelle kostnader til den institusjon der eksamen avvikles. Gebyret må være betalt og kvittering forevises før avvikling av eksamen. Frammøte til skriftlig/muntlig eksamen: senest 15 minutter før eksamensstart. Den enkelte skal kjenne til de lover og forskrifter som gjelder for eksamensavvikling ved HiH. Ta med gyldig legitimasjon/studentkort med semestermerke. Bruk av hjelpemidler som ikke er i henhold til hjelpemiddellisten, regnes som forsøk på fusk og resulterer i utestengelse fra eksamen. NB! Mobiltelefon som er påslått under eksamen regnes som forsøk på fusk. Oppgavetekst til innleveringsoppgaver: legges ut på Fronter eller kan hentes som papirkopi fra Studieseksjonen i Havnegt. 1. Det gis ikke forlenget innleveringsfrist ved for sen henting. Innlevering av besvarelser: husk fristen. Hjemmeoppgaver leveres i tre eksemplarer med signert Erklæring om eksamensbesvarelse (se kopi av egenerklæring i eksamens-forskriften bak). Prosjektoppgaver/hjemmeeksamener skal leveres i Servicetorget eller sendes pr. post. Postforsendelsen skal attesteres av postfunksjonær at oppgaven er levert innen fristen. Det er ikke anledning til å levere besvarelser pr. e-post. Frist: Kl innleveringsdagen for hjemmeoppgaver. Sykemelding: send den inn så snart som mulig. For innleverings-oppgaver kan det gis tilsvarende antall dager forlenget frist for innlevering. Frist: Senest to dager etter eksamensdag/legebesøk

19 19 Klage på formelle feil ved eksamensavvikling: Send begrunnet klage. Medhold i klage medfører at eksamensforsøket strykes. Ny prøve blir arrangert. Frist: Senest tre uker etter at begrunnelsen for klagen er, eller burde vært, kjent. Sensur: du er selv ansvarlig for å innhente sensur for dine besvarelser. Sensur kunngjøres på Arena Live. Sensurfrist: Tre uker etter innleveringsfrist. Evt. begrunnelse for karakter: send inn skriftlig ønske om begrunnelse til HiH evt. via e-post til Henvendelsen skal inneholde navn, studentnummer, adresse, hvilken eksamen det gjelder, eksamensdato, kandidatnummer, dato samt underskrift. Sensor kan velge å gi begrunnelsen skriftlig eller muntlig. Frist: Senest 1 uke etter at man ble kjent med karakteren, dog senest tre uker etter sensurfall. Evt. klage på karakterfastsetting: send inn skriftlig klagen med samme opplysninger som for begrunnelse (se pkt. over). Klagesensur gjennomføres av nye sensorer som ikke kjenner den opprinnelige karakter. Studenten kan be om at begrunnet klage sendes ankesensorene, i så fall sendes også sensors begrunnelse med. Resultatet av ny sensur er endelig og kan ikke påklages. Frist: Senest tre uker etter sensurfall eller senest tre uke etter mottak av begrunnelse. utstedelse av vitnemål/ Karakterutskrift. Studentskap: Har du disponert bokskap i studieåret? Husk å tømme det ved vårsemesterets slutt senest 1. juli. For å bli registrert som student ved HiH, er det tre aktiviteter som må være utført innen 15. september: betalt semesteravgift registrert som "møtt" til studiet på din Arena Live-side godkjent utdanningsplan i Arena Live Brukerveiledning for "Møtt"-registrering og godkjenning av utdanningsplan er sendt ut til alle nye studenter. Ta kontakt med Servicetorget om du ikke har mottatt denne. Du må være registrert student for å få tilgang til aktuelle klasserom i Fronter. Rommene gjøres tilgjengelige når du har godkjent din utdanningsplan. Ta kontakt med Studieseksjonen dersom du ønsker å endre utdanningsplanen eller det er andre rom i Fronter du ønsker tilgang til. Nærmere informasjon blir også gitt i obligatorisk innføringskurs ved IKT og i Studieseksjonens informasjon til nye kull. NB! Dersom ikke kriteriene er oppfylt innen fristen, vil adgangskort til Høgskolen, samt tilgang til Arena og Fronter automatisk bli sperret. Vitnemål for fullført og bestått gradsstudium (høgskolekandidat, bachelor, master) utstedes automatisk til alle som fullfører på normert tid. Det utstedes Karakterutskrift for øvrige fullførte og beståtte studier. Dersom studiet fullføres utenom ordinær periode, eller du ikke har fullført et ordinært studieløp ved HiH: be om

20 20 Praksis ved helse- og sosialfagutdanningene Disse retningslinjene for praksis i Sykepleierutdanning Vernepleierutdanning Barnevernspedagogutdanning Psykisk helsearbeid Praktisk tilrettelegging Høgskolen har ansvar for praksisundervisningens tilrettelegging, gjennomføring og evaluering. Høgskolen skaffer et tilstrekkelig antall praksisplasser. Innenfor disse faglig godkjente plassene blir studentene utplassert. Praksis legges fortrinnsvis til høgskolens nærområde og der det foreligger avtaler om veiledet praksis med kommuner. Praksisansvarlig planlegger og tilrettelegger den enkelte praksisperiode. Arbeidstid Arbeidstid knyttet til praksisstedet er 30 timer pr uke. Den fastsatte arbeidstiden i praksisperiodene er obligatorisk. Arbeidsplan (turnus) utarbeides i samarbeid mellom student og veileder så snart som mulig, og innen to uker etter at praksisen starter. Studenten følger den arbeidstid som er vanlig ved praksisstedet Fravær Sykemelding/egenmelding Fravær på inntil 3 dager skal meldes til praksissted. Fravær over 3 kalenderdager skal dokumenteres med sykemelding. Udokumentert fravær kan føre til at praksis ikke blir godkjent. Studentens rettigheter og ansvar på praksisstedet Studentens ansvar og rettigheter avklares på første møte mellom student og veileder på praksisstedet. Uklarheter, om f.eks. arbeidstid, tas opp med kontaktlærer. Taushetsplikt Studenten er underlagt de samme instruksene om taushetsplikt som de ansatte på praksisplassen. Studenten skal skrive under taushetsløfte på Høgskolen og praksisplassen når praksisperioden begynner. Studentens rolle på praksisstedet Studenten inngår ikke i praksisplassens faste personale og kan ikke engasjeres i arbeid som praksisstedet ellers måtte engasjere annen arbeidshjelp til. Studenten kan ikke ha lønnet vikararbeid eller lignende på praksisstedet. Tilgang til ulike opplysninger Studenten er i en læresituasjon og skal ha anledning til å samle, bearbeide og fordype seg i praksisplassens rapporter, observasjoner eller notater, og aktuell litteratur på praksisplassen. Praksisstedet må selv vurdere tilgang til konfidensielle opplysninger. Arbeidstøy Studenter som skal ha sine praksisstudier i sykehjem må påregne innkjøp av min. 2 sett med arbeidstøy. Alle studenter som har undervisning ved klinisk læringssenter må selv skaffe arbeidstøy. Høgskolen vil være behjelpelig med det praktiske rundt bestilling av arbeidstøy. Informasjon vedr. fordeling av praksisplasser HiH fordeler praksisplass, slik at det blir mulig for studenten å gjennomføre praksisperioden på vanlig måte. Dette kan innebære enten: A. Fordeling av praksisplass så nær høgskolen som mulig. B. Fordeling av praksisplass så nær hjemsted som mulig. Fordelingen skal i alle tilfeller ivareta ordinære krav til praksissted, veileder og progresjon i studiet. Særlige hensyn: Studenter som på grunn av omsorgsoppgaver eller av medisinske grunner, vanskelig kan bo borte fra hjemmet, kan etter gitte opplysninger få tilbud om praksisplasser som gjør det mulig for dem å gjennomføre praksis.

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER STUDENTSAKER Revidert 1.1.2015 JORNALFØRNGSREGLER STDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 13 nntak

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET 2016-17 Side 1 av 6 Innhold EKSAMENSREGLEMENT OG ORDENSREGLEMENT... 3 NÅR FÅR DU BESKJED OM SKRIFTLIG

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofysikk og klima, Geologi og geografi Våre splitter nye bachelorprogram i geofag! Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng

Detaljer

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen 1 Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial- /spesialistutdanning

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole Informa sjon Til alle elever i Vg3 Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Innlevering av bøker og utstyr Alle lærebøker, ordbøker og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer