HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata HARSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD"

Transkript

1 HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata HARSTAD Telefon: Telefax: Internett:

2 Kjære student! Velkommen til et nytt studieår. Vi håper du vil får et lærerikt og trivelig år ved Høgskolen i Harstad - Dette heftet inneholder viktig informasjon for deg som student. Her finner du: - praktisk informasjon om regelverk og rutiner ved høgskolen - lovverk som er viktig for at du skal kunne følge opp dine egne rettigheter og plikter som student. Oppdateringer av informasjon i dette heftet vil du finne på høgskolens hjemmesider. Viktig informasjon til studentene underveis i semesteret vil bli lagt ut fortløpende på Fronter, dette kan f.eks være endringer i regelverk. Fag- /studieplanen for studiet du følger, med pensumoversikt og andre detaljer, kan du laste ned fra høgskolens hjemmesider. Om du er gammel eller ny student er det derfor viktig at du tar deg tid til å sette deg inn i det som står her. Spør hvis det er noe du lurer på. Servicetorget og de andre i Studieadministrasjonen svarer gjerne på spørsmål eller viser deg videre til noen som kan svare. Vi holder til i 2. etasje i Havnegata 1. Stikk gjerne innom, eller kontakt våre folk i Servicetorget i hovedbygget. Ansatte i studieseksjonen vil i løpet av september måned gjennomføre en informasjonsrunde til alle nye kull/klasser. Vær spesielt oppmerksom på at høgskolen skal bytte studieadministrativt system, planlagt til oktober. Dette vil medføre en del overgangsordninger og nytt studentwebsystem som vil erstatte Arena Live (se s. 5). Dere vil få nærmere informasjon om dette etter hvert. All informasjon i dette heftet betraktes som gitt hver enkelt student personlig. Lykke til med studiene! Anne Riise Studiesjef

3 3 INNHOLD: Nyttig første informasjon Praktiske opplysninger 4 Kvalitetsreformen /HiH Kvalitetsutvikling 9 Skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningene 9 Organisasjonsstrukturen ved HiH 10 Studieledelse og koordinatorer 11 Bibliotek Data - Multimedia 13 Sjekk dette Eksamensavvikling 15 Har du husket? (Nyttig sjekkliste) 18 Praksis ved helse- og sosialfag-utdanningene 20 Lover - regler - retningslinjer Forskrift om avsluttende vurdering/eksamen ved Høgskolen i Harstad 22 Forskrift om tildeling av Bachelor-grad ved Høgskolen i Harstad med utfyllende regler 31 Lov om universiteter og høgskoler (UH-loven) 33 Instruks for eksamenskandidater 56 Oppdatering av HiH-studenten se nettversjonen! Arbeidet med denne papirversjonen av HiH-studenten ble avsluttet relativt tidlig. Vi må derfor ta forbehold om endringer. Nettversjonen av HiH-studenten blir imidlertid fortløpende oppdatert. Vi anbefaler derfor aktiv bruk av høgskolens hjemmeside

4 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER ÅPNINGSTIDER VED HØGSKOLEN Mandag-fredag: kl Nøkkelkort ma-fr: kl Nøkkelkort lø-sø: kl Studieseksjonen De fleste henvendelser om studieadministrative saker skal rettes til studieseksjonen. Studieseksjonen holder til i trivelige lokaler i 2. etasje i Havnegata 1. Bygget ligger nederst i Havnegata på bryggekanten, med inngang både fra Havnegata og fra brygga. Studieseksjonens oppgaver er bl.a. - opptak av nye studenter - eksamensavvikling - behandling av søknader om permisjoner, overflyttinger, fritak for fag, klager - gi veiledning om regelverk, lover og forskrifter mm Normal ekspedisjonstid i Studieseksjonen: Mandag fredag kl: 09:00-14:30 - eller etter nærmere avtale. Til daglig befinner de fleste studentene seg i hovedbygget i Havnegata 5. Der kan du ta kontakt med Servicetorget i 1. etasje, om du lurer på noe. Du vil få hjelp og vil bli veiledet til noen som kan gi råd eller svare på dine spørsmål. (Se nærmere omtale av Servicetorget under). Praksis: Tilrettelegging av praksis under studiet, administreres av instituttene. De har egne praksiskonsulenter. Hos disse får du nærmere informasjon. Informasjonskanaler I fellesområdet, i og rundt foajeen, finner du offisielle oppslagstavler med timeplaner og endringer. Du finner også bl.a. oppslag om romplassering ved skoleeksamener og gruppeinndeling ved muntlig eksamener. Ellers benyttes elektroniske informasjonskanaler i stadige større grad i kommunikasjonen mellom høgskole og student. De viktigste informasjonskanalene er webbaserte: - HiHs hjemmeside: her finner du blant annet detaljert fag- /studieplan for ditt studium, med pensumliste etc. Se nyttig info ved å gå videre til Studentportal. - Arena Live: passordbeskyttet tjeneste med opplysninger for deg se nærmere omtale under. - Fronter: nettbasert kommunikasjonsverktøy for klassen med bl.a. informasjon og meldinger fra studieadministrasjonen og instituttadministrasjonen, faglige meldinger fra lærere, forelesningsnotater, diskusjon og kommunikasjon mellom studenter osv. Nærmere informasjon om tilgang se s din tildelte HiH e-post adresse: bruk den aktivt og sjekk regelmessig for viktige beskjeder. - SMS: Dersom du registrerer mobilnummeret ditt på Arena, vil du motta viktige fellesmeldinger via en egen smstjeneste. NB! Meldingene kan ikke besvares. Alle studenter får nærmere veiledning om bruk av de viktigste informasjonskanalene på innføringskurs i IKT. Service-torget Servicetorget er en del av Studieseksjonen, og er høgskolens informasjonssenter for studenter, ansatte, og eksterne som tar kontakt med Høgskolen i Harstad. Her kan du få informasjon og studierelatert veiledning, enten direkte eller ved at du vises videre til andre som kan hjelpe deg. Det er salg av HIH-artikler, påfyll av kopier på studentkortet,og et enkelt utvalg av kontorrekvisita.

5 5 Du kan også få kopiert fra originaler og få kopiene bekreftet.i tillegg kan du få karakterutskrift og bekreftelse på at du er student og har betalt semesteravgift, samt hjelp hvis du har problemer med Fronter og Arena og hvordan benytte det trådløse nettverket. Informasjon/post m.m videreformidles til rette vedkommende/institutt, Hjemmeeksamener skal leveres her.. Det er også i Servicetorget du skal henvende deg for å få melding på infotavler, når du skal henge opp plakater, ha parkeringskort, har mistet/funnet noe eller har problemer med ditt studentkort. Åpningstid: 08:00-15:45 (til kl 15:00 i perioden ) Telefon: Telefax: Epost: Arena Live: Web-basert verktøy Arena Live er et web-basert verktøy for kommunikasjon med HiHs studieadministrative system. Via Arena skal du selv registrere og vedlikeholde dine adresseopplysninger, samt finne studieadministrativ informasjon med betydning for å gjennomføre ditt studium. Informasjonen er kryptert gjennom et såkalt sikkerhetssertifikat etter samme standard som for eksempel benyttes ved banktjenester over nett. Dette sikrer at andre ikke får innsyn i dine adresse- og karakteropplysninger via internett eller fra høgskolens eget nett. I Arena kan du bl.a: - melde deg opp til/av eksamen - finne sensur og statistikk for de ulike eksamener du har tatt - se opplysninger om godkjente praksisperioder og prosjektoppgaver - skrive ut karakterutskrift - finne lenker til nyttige skjemaer Gjør deg snarest mulig kjent med denne tjenesten. Påloggingen kan skje fra høgskolens maskiner eller fra ekstern datamaskin. Informasjonsbrev med brukernavn og passord deles ut av Studieseksjonen ved HiH til alle nye studenter ved studiestart, mot fremvising av legitimasjon. Utdanningsplaner Det skal alltid opprettes en avtale mellom høgskolen og den enkelte student på studier av omfang min 60 studiepoeng. Denne avtalen kalles en utdanningsplan. Utdanningsplanen i Arena gir en grafisk presentasjon av studieplanen med periodisering av emnene. Her kan du også plukke ut eventuelle valgfag som du vil ta. I tillegg ligger det lenker til informasjon om rettigheter og plikter for studenten og høgskolen. Sammen danner dette en avtale mellom student og skole med fokus på progresjon og mulighet for individuell tilpasning. Avtalen er justerbar. Når endringer oppstår som medfører at opprinnelig studieplan ikke lenger kan/skal følges, kan avtalen endres etter samtykke fra begge parter. Endringer kan være at man ikke ønsker å følge normal gjennomføringstid ved at enkelte emner flyttes til senere semester; får innpasning/fritak for emner på bakgrunn av tidligere utdanning; eller at man ikke gjennomfører hele studieprogrammet. Ta kontakt med Studieseksjonen dersom du ønsker å endre den standard studieplanen som er lagt ut ved semesterstart. I det elektroniske dokumentet på Arena finnes en knapp hvor du godtar utdanningsplanen for eget studium. Utdanningsplanen skal godtas av både student og høgskole ved hver semesterstart. Frist for å godta er De som ikke selv godtar, kobles mot en standard studieplan.

6 6 Studieopphold i utlandet? Hva med delstudier eller praksis i utlandet? Høgskolen er med i ulike nettverk med stipendordninger for studentene. Gode ordninger sikrer at du eksempelvis kan ta deler av ditt HiH-studium ved en utenlandsk institusjon. Lånekassen gir også ekstra støtte til studiepoenggivende studier i utlandet, og ANSA tilbyr nå halvårsmedlemskap med bl.a. gunstige forsikringsordninger. Nærmere informasjon om de ulike mulighetene vil bli gitt til hvert kull. Søknadsfrist for praksis/studier i utlandet i vårsemesteret er 1. oktober. Søknadsskjema er tilgjengelig på Fronter. Diploma Supplement Vitnemål og karakterutskrifter for fullførte studier blir tilsendt automatisk til studenter som fullfører studiene på normert studietid. Sammen med vitnemålet utstedes vitnemålstillegget Diploma Supplement som er tilgjengelig på engelsk. Dette er bare gyldig sammen med det originale vitnemålet. Formålet med Diploma Supplement er å gi informasjon om utdanningen til internasjonal bruk. Utstedelse av Diploma Supplement er gratis. For mer informasjon, se I engelsk versjon, se Grupperom Grupperom kan reserveres til fellesarbeid utenom timeplanfestet undervisning. Se nærmere informasjon og reserver rom på under studentportalen, infotorget) Studentskap HiH har et visst antall skap til disposisjon for studentene. Lås skaffes av studentene selv. Skapene skal være tømt ved slutten av hvert studieår senest 1. juli. Etter denne dato, vil evt låste skap bli åpnet, tømt og klargjort for bruk til studie-start. Evt spørsmål? Kontakt Servicetorget. Studentenes adresse - hjem- og studiested samt kontaktadresse Høgskolen må til enhver tid kjenne til studentenes adresser, av hensyn til viktige beskjeder. Ved endring av adresse: Legg straks inn oppdatering via Arena. Vitnemål sendes til den hjemmeadresse som er registrert i Arena ved fullført studium. Porto og konvolutter Ved utsendelse av materiell i forbindelse med semester- og prosjektoppgaver betaler studentene portoen selv. Nøytrale konvolutter (uten HiHs logo) benyttes til slike formål. Kopiering, utskrift, skanning og telefaks Høgskolens multifunksjonsmaskiner kan også brukes av studentene, med visse unntak. Disse maskinene kan både skrive ut, kopiere og skanne. Fargeutskrift og A3- format er også mulig. Telefaks kan sendes fra maskin i Servicetorget. Studentene bruker nøkkelkortet til å identifisere seg på maskinene, og sidene som skrives ut belastes en egen konto. Alle studenter får 500 gratis sider hvert studieår. Denne kontoen kan fylles ytterligere opp hos Servicetorget. Utskrift fra studentenes egne maskiner er også mulig via høgskolens trådløse nett, se egen veileidning. Skanning til egen konto eller e-post er gratis. Veiledning kan hentes i Servicetorget. Ved evt. feil på maskinene eller for påfylling av papir: ta kontakt med Servicetorget. Prosjekttelefon Studentene har tilgang på egne prosjekttelefoner som kan benyttes innen Høgskolens normale arbeidstid. Nærmere orientering om ordningen: sentralbordet.

7 7 Studenter med funksjonshemming Høgskolen skal yte et likeverdig tilbud til alle studenter, uavhengig av funksjonsnivå. Studenter med funksjonshemming har rett til spesiell tilretteling. Funksjonshemming inndeles gjerne i seks grupper: hørselshemming, bevegelseshemming, synshemming, lese- og skrivevansker, skjulte funksjonshemminger (f.eks astma, epilepsi, psykiske lidelser) og psykisk utviklingshemming. Kontaktperson for studenter med funksjonshemming som har behov for tilrettelegging, er Anita Johnsen i Studieseksjonen. el. Tlf Vedr. behov for særordning til eksamen, se s.17. Hjelp oss å rydde Studentene har ansvaret for å rydde etter seg i auditorier, på klasserom og grupperom etc. Kopper og fat som tas ut av kantina skal alltid bringes tilbake. Da vil ikke bare prisene holde seg lave, men det blir hyggeligere å være på skolen. Studentsamskipnaden i Harstad SiHa Tlf Studentsamskipnaden skal ivareta studentenes velferd. Styret har flertall av studenter. Deler av semesteravgiften går til drift av samskipnaden. Administrasjonen i samskipnaden holder til i den gule trebygningen vegg i vegg med høgskolens hovedbygg. Ta gjerne kontakt. Noen av studenttjenestene fra samskipnaden: - møblerte hybler og leiligheter av meget god standard med bredbånd - boligformidling i privat marked - studenthytte - refusjonsordninger for lege- og tannlege - studentlege/studenttannlege - sosial rådgivningstjeneste - barnehageplasser - jobbsøkerkurs - kurs i eksamensmestring - kantinedrift med frokost/lunsj/middag Sosialrådgiverens tjenester Rådgiveren tar imot alle typer henvendelser, fra trygdespørsmål til mer personlig relaterte spørsmål. Treffes hver onsdag kl 08:00 15:00 i 2. etasje i Samskipnadens bygg. Ta kontakt! Kan nås i treffetiden på tlf , e-post: evt. via SiHa for avtale på tlf Sosialrådgiveren har taushetsplikt. Søknadsskjema til bolig og barnehage finner du på Siha s hjemmeside. Galleriet Studenthus Tlf Galleriet studenthus eller studentkroa ligger vegg i vegg med skolen - møtested på dag- og kveldstid. Studentkroa tilbyr konserter og er hovedarena under arrangementene i fadderuka og uka. Her kan også klassen stelle i stand eget treff, om de ønsker det. Kroa har en daglig leder og drives for øvrig på frivillig basis av studenter. Du kan altså velge om du bare vil være gjest eller stå som vert bak disken. Ta kontakt hvis du lurer på noe, eller har lyst til å jobbe som frivillig. Studentparlamentet Tlf.: Studentparlamentet høgskolens øverste studentpolitiske organ og studentenes egen støttespiller når det gjelder saker som har med selve studiesituasjonen å gjøre. Parlamentet har en organisasjonssekretær som du kan treffe på kontoret. Se oppslag på kontordøra og på parlamentets hjemmesider. Lokalene ligger i etasjen over Kroa. Studentparlamentet: - Er det øverste studentpolitiske organ for studentene ved Høgskolen i Harstad.

8 8 - Hjelper deg med rettighetsspørsmål du måtte få i studiesammenheng. - Følger opp viktige studentpolitiske spørsmål lokalt og regionalt. - Sørger for at du som student har mulighet til å være med å påvirke studentpolitiske saker. - Fungerer som informasjonskanal via tillitsvalgte ut i klassene om viktige studentpolitiske saker. - Foreslår studentrepresentanter til viktige de råd og utvalg ved høgskolen Studentparlamentet på høgskolen er også medlem i Studentenes Landsforbund som kjemper for studentenes rettigheter på landsbasis. Studentparlamentets leder er p.t. Camilla Berg Rindahl, og organisasjonssekretær i 50% stilling er Sonja Pedersen. Oppstart vårsemesteret 2010 Høstsemesteret 2009 slutter 18. desember. Etter juleferien starter semesteret tirsdag 4. januar og går fram til 18. juni 2010.

9 9 KVALITETSUTVIKLING Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess som er forankret i høgskolens overordnede strategier og målsettinger og som involverer alle ansatte og studenter. For å kunne forbedre høgskolens studietilbud og studentenes studiehverdag er vi helt avhengige av dine tilbakemeldinger. Du vil få nærmere informasjon om kvalitetssystemet, hvordan du gir tilbakemeldinger på studiekvalitet og hvordan arbeidet følges opp. Se også informasjon på høgskolens hjemmeside Der finner du også en egen tilbakemeldingsordning for ris og ros: Fra mitt ståsted. Studiekvalitet er kvalitet slik den oppfattes av studentene; slik den tilfredsstiller anerkjente faglige mål; og slik den gir studiene ved høgskolen samfunnsmessig relevans i vid forstand. Kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlige forbedringer og utvikling av studiekvaliteten. Kvalitetsrutiner for studier og læringsmiljø er helt sentralt. Alle kvalitetsrutinene, slik beskrevet i kvalitetshåndboken, skal ivaretas løpende, og er høgskolens viktigste redskap for å oppnå tilfredsstillende kvalitet i utdanningene. Det er etablert et uavhengig akkrediteringsorgan for høyere utdanning, (NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som skal føre tilsyn med at studietilbudene ved de enkelte lærestedene holder høy kvalitet, og sikre at institusjonene har gode interne systemer for kvalitetssikring av sine tilbud. HiH fikk godkjent sitt Kvalitetssikringssystem i Dokumentasjon som gjelder høgskolens kvalitetssystem finner du på SKIKKETHETSVURDERING Ordningen med skikkethetsvurdering, jfr. UH-loven paragraf 4-10, sjette ledd, skal fra høsten 2006 også gjelde for helse- og sosialfagutdanningene (ved HiH: vernepleier-, sykepleier- og barnevernpedagogutdanningene). Dette betyr at høgskolene skal foreta en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell. Skikkethetsvurdering er et av flere virkemidler som kan brukes i denne helhetsvurderingen av om en student er skikket for yrket. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er skikket for yrket. Vedtak om at en student er uskikket for yrket, eventuelt med en utestenging av studenten fra utdanningen, vil bare være aktuelt i helt spesielle tilfeller. Muligheten til å vurdere en student som ikke-skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering bare må benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler er utprøvd og ikke har avhjulpet situasjonen. Løpende skikkethetsvurdering skal skje gjennom hele studiet for alle studenter, men ikke alle skal vurderes av skikkethetsnemnda. Den særskilte skikkethetsvurderingen kommer som et tillegg til (ikke erstatning for) andre vurderinger og virkemidler. Det vil bli gitt nærmere informasjon om skikkethetsvurdering til de studentene som omfattes av ordningen, ved studiestart. Forskriften finner du i rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet, se undskriv/ /dok-bn.html

10 10 ORGANISASJONS- STRUKTUREN VED HIH Det øverste styringsorganet ved HiH, er Høgskolestyret. Rektor er styreleder. Høgskolestyret har 11 medlemmer og ledes av rektor. Fire av medlemmene er eksterne representanter. Studentene er representert med to medlemmer. Direktøren innstiller i saker som behandles av styret, men er ikke medlem av styret. Rektor og prorektor er valgt av studenter og ansatte for en funksjonsperiode på 4 år, med mulighet for gjenvalg i en periode. Rektor (til 2011): Inger Aksberg Johansen. Prorektor (til 2011): Trond Hammervoll Direktør (i åremålsstilling): Hugo Thode Hansen. HiH er inndelt i to institutter. Disse har hver sin instituttleder som er instituttets faglige og administrative leder: Institutt for helse- og sosialfag. Instiuttet har fire seksjoner: - Seksjon for vernepleierutdanning - Seksjon for sykepleierutdanning - Seksjon for barnevernspedagogutdanning - Seksjon for etter- og videreutdanning Institutt for Økonomi- og samfunnsfag Instituttet har tre seksjoner: - Seksjon for LOS (ledelse, organisasjon, styring): Videreutdanning i ledelse - Seksjon for Tjenesteyting: Advanced Marketing og Handel, service og logistikk, Revisjon og Økonomi og ledelse. - Seksjon for Reiseliv og turisme: Produsentstudiet og Reiseliv og turisme, studiet. (Se neste kapittel for oversikt over seksjonsledere og kullansvarlige). Ved hvert av de to instituttene er det et instituttstyre. Studentene velger to representanter til styret. I tillegg består hvert instituttstyre av eksterne representanter og faglige ansatte. Styret velger selv sin leder. Instituttleder innstiller i saker til styret og deltar på møtene, men er ikke et formelt medlem av styret. Studentene er også representert i følgende utvalg/nemnder oppnevnt av Styret: Kvalitetsutvalget ledes p.t. av Instituttleder Bodil Olsvik og koordinerer høgskolens kvalitetsarbeid. Studieutvalget ledes p.t. av Seksjonsleder Bente Perander og behandler hovedsakelig fag-/studieplaner og regelverkssaker på vegne av eller rådgivende for Styret. Læringsmiljøutvalget ledes vekselvis av en student- eller ansattrepresentant. Utvalget arbeider med oppfølging av fysisk og psykisk arbeidsmiljø for studentene. Jfr. UH-loven paragraf 4-3 pkt. 4. Klagenemnda ledes av ekstern jurist og behandler klagesaker på vegne av Styret. Jfr. UH-loven paragraf 5 1 og 5-2. Skikkethetsnemnda ledes av instituttleder ved Institutt for helse- og sosialfag og har ansvar for skikkethetsvurdering. Se også s. 10 og jfr. UH-loven paragraf 4-10 og forskrift i F på rundskriv/ /dok-bn.html Studentrepresentantene i de ulike utvalg oppnevnes etter forslag fra Studentparlamentet. Hvert kull på samtlige studier har en kullkoordinator. Denne er studentenes nærmeste kontaktperson når det gjelder faglige og fagadministrative forhold ved

11 11 STUDIELEDELSE OG KOORDINATORER INST. FOR HELSE- OG SOSIALFAG Instituttleder: Marit Rustad Seksjon Barnevernspedagogutdanning: Seksjonsleder Kullkoordinatorer: Kull 09 Kull-08 Kull-07 Tromsø-kull-09 Tromsø-kull-07 Trude Løkholm Seksjon Sykepleierutdanning: Seksjonsleder Bente Perander Kullkoordinatorer: Første årsenhet: Heltid: Vera Johnsen Deltid: Elin Kristiansen Andre årsenhet: Heltid: Tone Glad Deltid: Gunn Stenhaug Tredje årsenhet: Heltid: Jostein Øyan Deltid: Bjørg Balteskard Randi Saasen Vivi-Ann Pedersen Sissel Neverdal Sissel Aspenes Sissel Aspenes utdanningen er organisert i 3 lærerteam ett for hvert studieår. Seksjon Etter- og videreutdanning: Seksjonsleder: Anne Marie Bakken Kullkoordinatorer: - Aldring og eldre: Trine Bruun Harberg - Barnehageped Greta Marie Skau - Psykisk helsearbeid: Anne Karin Arvola - Psykososialt arb. m. Barn og unge: Herdis Tobiassen - Spesialped. 1 Anne Marie Bakken - Spesped 2 & 4 Britt Eva Holdø - Videreutd. Om Vold Bente Kassah For øvrige etter- og videreutdanningstilbud blir det gitt informasjon om kullkoordinatorer/kontaktpersoner ved studiestart. Fjerde år - deltid Ragnhild Prestbakmo Seksjon Vernepleierutdanning: Seksjonsleder Kirsti Koppen Kullkoordinatorer: Kull-09 Kull-08 Kull-07 Devu 23 Devu 24 Devu 25 Devu 26 Devu 27 Devu 28 Rita Øymo Solbakk Leif Lysvik Kwesi Kassah Gunn Tove Minde Tine Klæboe Gjertsen Viktor Sommerbakk Nina Eriksen Turid Kayser Jan Meyer Undervisningspersonalet på vernepleier-

12 12 INST. FOR ØKONOMI- OG SAMFUNNSFAG Instituttleder: Seksjon LOS: (Videreutd. i Ledelse) Seksjonsleder Bodil Olsvik Trude Høgvold Olsen Kullkoordinatorer: - Videreutdanning i Ledelse 1. år - Videreutdanning i Ledelse 2. år Harald Torsteinsen Svein Tvedt Johansen Seksjon for Tjenesteyting: (Adv. Marketing, Handel-service-logistikk, Revisjon, Øk.adm) Seksjonsleder Viggo Andreassen Kullkoordinatorer: - Advanced Marketing Nils Magne Larsen - Handel, service og Logistikk (1./2. år) Hans Peter Stabbursvik - Handel, service og Logistikk (3. år) Trond Hammervoll - Øk. og ledelse 1. år Thomas Gressnes - Øk. og ledelse 2. år Roger Trøyte - Øk. og ledelse 3. år Odd Birger Hansen - Revisjon (3. år) Tine Kristiansen Seksjon Reiseliv og turisme: (Reiseliv og turisme, Produsentstudiet) Seksjonsleder Elin Sylte - Reiseliv/tur. 2.år Tore Einar Johansen - Reiseliv/tur. 3.år Hugo Skålsvik - Produsentstudiet Trude Pereander (Heidi Angell Berntsen) For etter- og videreutdanningstilbud, unntatt Ledelse, blir det gitt informasjon om kullkoordinatorer/kontaktpersoner ved studiestart.

13 13 BIBLIOTEK DATA - MULTIMEDIA Høgskolen i Harstad legger vekt på å yte optimal service innen IKT, multimedia og bibliotek. IKT-tjenesten Datalaben i tredje etasje har følgende åpningstider: Alle dager: kl. 07:00 24:00. Adgang kun med nøkkelkort. Egen inngang for rullestolbrukere fra baksiden. IT-vaktene på Datalaben yter brukerstøtte til studenter, hverdager kl. 12:30-14:30. Datalaben har 40 PC-er og 8 Mac-er. I tillegg kan studentene bruke IKT-kursrom ved biblioteket når dette er ledig. Her står 20 PC-er. Hver student får 200MB lagringsplass, pluss 500MB for e-post på høgskolens sentrale tjenermaskiner. Retningslinjer for bruk av Datalaben er kunngjort med oppslag på rommet og på Studentenes e-postadresse er: Postkassen kan nås utenfra her: https://epost.hih.no, eller internt ved å logge seg på en av maskinene på Datalaben. Alle filer og e-poster som studenten har lagret slettes når studenten avslutter studiet. Studenter har tilgang til det interne trådløse nettet ved HiH. Det dekker hele høgskolen. Veiledning fås i Servicetorget eller via våre nettsider Multimedia Høgskolen har egen multimediatjeneste med utlån av utstyr som: videokamera, digitale kamera, minidiskspillere/digitale diktafoner, prosjektører m.m. Se nærmere detaljer på Tjenesten disponerer også videokonferanseutstyr. Lyd- og bilderedigering kan gjøres på Mac-ene på Datalaben. For spørsmål eller reservasjon av multimediautstyr, send e- post til: Bibliotektjenesten Åpningstider: Fra midten av september: Mandag torsdag kl. 08:30 19:00 Fredag. kl. 08:30 15:00 Sommertid kl. 08:30 15:00. Telefon: Telefaks: E-post: Du finner mer informasjon på Brukeropplæring Biblioteket har obligatoriske kurs for nye studenter ved studiestart. Lånekort Studentbeviset fungerer som lånekort. Før du kan låne ved biblioteket, må du registreres som låner. Har du nasjonalt lånekort (http://www.lanekortet.no), kan du bruke det i stedet for studentbeviset. Lånekort vises ved alle lån fra biblioteket. Se utlånsregler nedenfor. Bibliotekets samling Viktigste hjelpemiddel for å finne fram i biblioteket, er BIBSYS-bibliotekbase, en felles base/katalog for universitets- og høgskolebibliotek i Norge. Du kan søke etter bøker, tidsskrifter, elektroniske ressurser eller multimedia via: ask.bibsys.no/ask/action/resources Bøker Bøkene er oppstilt etter emne. NB! Store bøker er merket q - plassert i egne hyller. Referansebøker er i egne hyller og er merket Ikke til hjemlån.

14 14 Pensumbøker Et begrenset antall pensumbøker blir kjøpt inn. De finnes sammen med øvrig faglitteratur. Ett eksemplar av hver bok er merket Dagslån. Tidsskrifter HiHs tidsskrifter er tilgjengelige i BIBSYS bibliotekbase. Nyeste utgaver er oppstilt alfabetisk. Tidligere nr. av årets og fjorårets tidsskrifter ligger bak hyllene. For eldre årganger: Spør personalet. Elektroniske ressurser Biblioteket abonnerer på flere elektroniske ressurser: e-bøker, elektroniske tidsskrifter og databaser. Disse er tilgjengelige på skolens PC-er, enten via BIBSYS bibliotekbase, ask.bibsys.no/ask/action/resources eller bibliotekets sider på Filmer Filmer (VHS, DVD) er tilgjengelige for utlån. Utlånsregler Lånetid Lånetida er 4 uker for bøker, med mulighet for forlengelse. Bøker innkalles etter to uker, dersom andre lånere venter. Tidsskrifter, offentlige publikasjoner, filmer lånes ut i 1 uke. Multimedia/datautstyr kan primært lånes 1 dag/1 uke. Annen lånetid avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. NB! Beskjeder fra biblioteket, samt 1.- og 2.-gangs innkalling sendes kun på e-post til den e-postadressen studentene har oppgitt til biblioteket. Reserverte/bestilte bøker må hentes i biblioteket innen 7 dager. Hentebeskjeder sendes enten på SMS eller e-post. Man kan bruke Mine lån i BIBSYS bibliotekbase til å fornye sine lån selv. Lånerens plikter Alt materiale som bringes ut av biblioteket, registreres i skranken som lån. Lånt materiale må ikke lånes videre til andre. Ved lån til gruppearbeid, står én personlig låner ansvarlig. Innlån Materiale biblioteket ikke har, kan bestilles fra andre bibliotek. Innlånt materiale følger eierbibliotekets låneregler. Purregebyr og erstatningskrav fra andre bibliotek betales av låner. Erstatningsansvar Lånere som ikke reagerer etter 3. innkalling, vil få tilsendt erstatningskrav på minimum kr Tap eller skade medfører også erstatningsansvar. Spesielt for multimedia/datautstyr Låntaker har selv ansvar for det utstyret han/hun har lånt fra det forlater utlånsstedet. Det innebærer at lånetaker må erstatte utstyret fullt ut i h. t. hva det koster å kjøpe nytt, tilsvarende utstyr. Utstyret er ikke forsikret. Låntaker plikter selv å ordne med dette på en tilfredsstillende måte. Ved reiser til utlandet er det låntakers ansvar å sørge for reiseforsikring som dekker utstyrets verdi ved tap. Uten forsikring godtar låntaker at han/hun personlig må erstatte utstyret. Låneretten blir inndratt, dersom utlånsreglene ikke overholdes.

15 15 EKSAMENSAVVIKLING Her finner du informasjon om en del vanlige spørsmål. Du må sette deg inn i Forskrift om avsluttende vurdering /eksamen ved Høgskolen i Harstad ogiinstruks for eksamenskandidater. Henvendelser - spørsmål Ved henvendelse til Servicetorget i hovedbygget, får du hjelp med karakterutskrift, bekreftelser etc. Dersom du lurer på fortolking av regler eller for eksempel har spørsmål vedr. eksamensavviklingen, bør du ta kontakt med Studieseksjonen i Havnegt. 1, 2. etasje. Eksamensplan Eksamensdatoer for høstsemesteret vil være fastsatt i første halvdel av september, og for vårsemesteret i januar. Eksamensplanen kunngjøres på Arena og på høgskolens hjemmeside. Eksamensforskrift Høgskolestyret har vedtatt Forskrift om avsluttende vurdering/eksamen ved Høgskolen i Harstad. Den finner du lenger bak i HiH-studenten. Sett deg godt inn i forskriften og instruks for eksamenskandidater, og gjør deg kjent med dine rettigheter og plikter. Oppmelding til eksamen Alle studenter melder seg opp til eksamen, enten via Arena eller ved hjelp av oppmeldingsskjema. Oppmelding forutsetter betalt semesteravgift. Fristen for å melde seg opp til eksamen: høstsemesteret 1. oktober vårsemesteret 1. mars. NB! Det er svært viktig å overholde oppmeldingsfristen i høst pga omlegging til nytt studieadministrativt system. Ny/utsatt eksamen Det er ikke automatisk oppmelding til ny/ utsatt eksamen på noe studium. Det er studentens eget ansvar å melde seg opp til ny/utsatt eksamen også når bestått eksamen er nødvendig for å fortsette studiet. Bestemmelser om dette går fram av gjeldende fag-/studieplan. Det arrangeres normalt kun en ny eksamen pr. fag i studieåret. Dersom kandidater ikke består ny eksamen må kandidaten vente til neste ordinære eksamen i faget. Ny utsatt prøve for eksamener som ble avviklet i vårsemesteret blir avholdt i eksamensperioden november/desember, og for eksamener i høstsemesteret i eksamensperioden mai/juni. Unntatt fra dette er eksamener som i følge fag- /studieplanen kreves bestått for at studenten skal kunne følge ordinær studieprogresjon. Kontroll av oppmelding Studenten er ansvarlig for å kontrollere at de er oppmeldt til eksamen i rett fag, emne, kurs. Dette kan kontrolleres i Arena. Fritak for eksamen eller prøve Det kan gis fritak for eksamener, prøver eller praksis hvis studenten kan dokumentere tilsvarende kunnskaper. Slik dokumentasjon kan være vitemål/ karakterutskrifter fra annen institusjon sammen med fag-/studieplaner som beskriver innholdet i det pensum som eksamen dekker. Fritak kan også gis på grunnlag av realkompetanse. Det er studentens ansvar å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon slik at søknaden kan behandles. Søknaden skal inneholde navn, studentnummer, adresse, hvilken eksamen det søkes fritak for og på hvilket grunnlag man mener å kunne få fritak, underskrift og dato. Søknaden fylles ut på eget skjema som du finner på Fronter. For rask behandling av søknaden må den være høgskolen i hende snarest mulig, og senest 4 uker etter studiestart.

16 16 Se også Forskrift om avsluttende vurdering/ eksamen ved Høgskolen i Harstad. Trekkfrist En student som vil trekke seg fra en eksamen, må gjøre det senest to uker før den dagen eksamen avvikles. Hvis man ikke møter på eksamen uten å ha trukket seg innen fristen, regnes det som om man har vært oppe til eksamen en gang. Antall ganger en kan avlegge eksamen i ett emne En student kan avlegge eksamen i et emne maksimum 3 ganger. Det må søkes spesielt for eventuelt å få avlegge eksamen en fjerde gang. Slike søknader behandles i Instituttstyret. Vær derfor tidlig ute med en eventuell begrunnet søknad. Søknader skal stiles til instituttstyret og leveres eller sendes høgskolen. Hvis du ikke møter til en eksamen uten å ha trukket deg på forhånd og ikke har gyldig grunn, regnes det som om du har tatt eksamen 1 gang. Sensur - sensurfrist Det er 3 ukers sensurfrist fra eksamensdato. Sensuren er tilgjengelig på Arena så snart den er registrert. Det sendes ut melding om sensurfall via SMS. Mobilnummeret registreres i eget felt under adr.opplysninger på Arena. Begrunnelse for sensurvedtak Studenten har anledning til å be om begrunnelse for sensurvedtak. Ved muntlige eksamener skal evt. ønske om begrunnelse fremsettes umiddelbart. For andre eksamener er fristen: senest en uke etter sensurfall. Krav om begrunnelse fremsettes skriftlig. Send eller levér brevet til Høgskolen i Harstad, 9480 Harstad. E-post-henvendelser sendes til Henvendelsen skal inneholde navn, studentnummer, adresse, hvilken eksamen det gjelder, eksamensdato og kandidatnummer, underskrift og dato. Det er sensor som avgjør om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Siden sensor kan velge å gi den muntlig, må studenten være tilgjengelig på telefon i tiden etter at studenten har bedt om begrunnelse. Oppgi gjerne i brevet hvordan du lettest kan nås. Se også Forskrift om avsluttende vurdering/ eksamen ved Høgskolen i Harstad. Klage på sensurvedtak Studenten kan klage på karakterfastsettingen etter regler fastsatt i Forskrift om avsluttende vurdering/eksamen ved Høgskolen i Harstad.. Fristen er 3 uker etter at sensuren har falt, evt. 3 uker etter mottak av begrunnelse. Klagen sendes Høgskolen i Harstad, 9480 Harstad, og skal inneholde navn, adresse, studentnummer, kandidatnummer, hvilken eksamen det gjelder, eksamensdato, underskrift og dato. E-post-henvendelser skal sendes til Besvarelsen blir da vurdert på nytt av nye sensorer, som normalt ikke får vite noe om din opprinnelige karakter. De får heller ikke tilgang til noe annen informasjon enn det de opprinnelige sensorene hadde. Dersom studenten ber om at begrunnet klage sendes ankesensorene, skal sensor få tilsendt både studentens klage, sensurvedtak og evt. begrunnelse fra første sensorpar. Ny sensur kan være både til gunst og ugunst for deg. Resultatet av ny sensur er endelig og kan ikke påklages. Se 20 i forskrift om avsluttende vurdering/ eksamen ved Høgskolen i Harstad, gjengitt lenger bak i HiHstudenten. Oppmøte eksamensdagen Skoleeksamener starter vanligvis kl oppmøte senest 15 min. før oppstart.

17 17 Evt. oppmøte senere enn 15 min. før oppstart innebærer at du må vente utenfor eksamenslokalet til du får beskjed om å komme inn. Legitimasjon Gyldig legitimasjon må forevises i eksamenslokalet Hjelpemiddelliste til eksamen Hjelpemiddellisten er klar i god tid før første eksamensdag. Den legges ut på websiden under Studentportal/eksamen: men.asp Egne eksamensbesvarelser Eksamensbesvarelsene (skoleeksamen) skrives på spesielle gjennomslagsark, i tre eksemplarer. Du får selv beholde et eksemplar, de to andre leveres inn. studentene selv betale eventuelle kostnader til den institusjonen der eksamen avvikles. Studenter fra andre institusjoner som ønsker å avlegge eksamen ved Høgskolen i Harstad, må betale et ekspedisjonsgebyr på kr. 700,-. I tillegg må studentene dekke faktiske kostnader, for eksempel lønn til eksamensvakter, dersom ikke HiH har egne eksamensavviklinger samme dag. Gebyr skal være betalt før avvikling av eksamen. Karakterutskrift Karakterutskrift utstedes på forespørsel, i Servicetorget. Hjemmeeksamener bør skrives på PC og skal leveres i 3 eksemplarer sammen med ett signert eksemplar av Erklæring om eksamensbesvarelse. Stift besvarelsen i øvre venstre hjørne. Pass på at du ikke har etterlatt navnet ditt i forord, topp-/ bunntekst, eller andre steder i oppgaven. De eksemplarene du leverer inn, er ikke tilgjengelig for deg senere. Ta vare på ditt eget eksemplar i tilfelle får bruk for det på et senere tidspunkt. Særordninger ved eksamen Søknadsfrist knyttet til særordninger (jfr. eksamensforskriften) ved eksamen: 1. mars/ 1. oktober. I akutte tilfeller (skader, eller lignende) kan søknad framsendes utenom disse fristene. NB! Husk dokumentasjon. Ekstern eksamensavvikling For ekstern eksamensavvikling gjelder følgende gebyrer: Studenter som ønsker å avlegge eksamen andre steder enn i Harstad, må betale et ekspedisjonsgebyr på kr. 700,-. I tillegg må

18 18 HAR DU HUSKET? Nyttig sjekkliste for studenter Innbetaling av semesteravgift. Frist: 5. september/21. januar Logg deg på Arena Live ved semesterstart og registrer deg som møtt til studiet. Bekreft/ evt. be om endringer for standard studieplan. Kontroller de registrerte opplysningene om deg selv og legg inn evt. endringer i adresse- og telefonopplysninger i Arena Live. Frist: 15. september Ønske om endringer i studieplan (individuell studieplan) mht. progresjon eller fag/emner: send søknad til HiH el. bruk e-post Frist: 4 uker etter studiestart (Bekreft evt. individuell studieplan senest to uker etter at endring er godkjent.) Evt. innpasning av fag du har tatt ved andre institusjoner: send søknad med dokumentasjon (karakterbekreftelse og fag- /studieplan) som grunnlag for fritak fra kurs/emner i studieprogram. Frist: 4 uker etter semesterstart Behov for særordning ved eksamen: Det kan søkes om utvidet tid, tekniske hjelpemidler eller alternative eksamensformer. Søknaden må dokumenteres. Frist: 1. mars/1. oktober Eksamensoppmelding: via Arena Live eller på eget skjema som leveres Studentekspedisjonen. Studenten har plikt til selv å kontrollere at oppmeldingen er riktig. Frist: 1. mars/1. oktober Evt avmelding fra eksamen du tidligere er oppmeldt til. Frist: Senest 14 dager før eksamen Ønske om fysisk å avvikle eksamen ved annen institusjon: HiH tar et ekspedisjonsgebyr på kr. 700,- pr. avvikling eksternt. I tillegg må studenten selv betale eventuelle kostnader til den institusjon der eksamen avvikles. Gebyret må være betalt og kvittering forevises før avvikling av eksamen. Frammøte til skriftlig/muntlig eksamen: senest 15 minutter før eksamensstart. Den enkelte skal kjenne til de lover og forskrifter som gjelder for eksamensavvikling ved HiH. Ta med gyldig legitimasjon/studentkort med semestermerke. Bruk av hjelpemidler som ikke er i henhold til hjelpemiddellisten, regnes som forsøk på fusk og resulterer i utestengelse fra eksamen. NB! Mobiltelefon som er påslått under eksamen regnes som forsøk på fusk. Oppgavetekst til innleveringsoppgaver: legges ut på Fronter eller kan hentes som papirkopi fra Studieseksjonen i Havnegt. 1. Det gis ikke forlenget innleveringsfrist ved for sen henting. Innlevering av besvarelser: husk fristen. Hjemmeoppgaver leveres i tre eksemplarer med signert Erklæring om eksamensbesvarelse (se kopi av egenerklæring i eksamens-forskriften bak). Prosjektoppgaver/hjemmeeksamener skal leveres i Servicetorget eller sendes pr. post. Postforsendelsen skal attesteres av postfunksjonær at oppgaven er levert innen fristen. Det er ikke anledning til å levere besvarelser pr. e-post. Frist: Kl innleveringsdagen for hjemmeoppgaver. Sykemelding: send den inn så snart som mulig. For innleverings-oppgaver kan det gis tilsvarende antall dager forlenget frist for innlevering. Frist: Senest to dager etter eksamensdag/legebesøk

19 19 Klage på formelle feil ved eksamensavvikling: Send begrunnet klage. Medhold i klage medfører at eksamensforsøket strykes. Ny prøve blir arrangert. Frist: Senest tre uker etter at begrunnelsen for klagen er, eller burde vært, kjent. Sensur: du er selv ansvarlig for å innhente sensur for dine besvarelser. Sensur kunngjøres på Arena Live. Sensurfrist: Tre uker etter innleveringsfrist. Evt. begrunnelse for karakter: send inn skriftlig ønske om begrunnelse til HiH evt. via e-post til Henvendelsen skal inneholde navn, studentnummer, adresse, hvilken eksamen det gjelder, eksamensdato, kandidatnummer, dato samt underskrift. Sensor kan velge å gi begrunnelsen skriftlig eller muntlig. Frist: Senest 1 uke etter at man ble kjent med karakteren, dog senest tre uker etter sensurfall. Evt. klage på karakterfastsetting: send inn skriftlig klagen med samme opplysninger som for begrunnelse (se pkt. over). Klagesensur gjennomføres av nye sensorer som ikke kjenner den opprinnelige karakter. Studenten kan be om at begrunnet klage sendes ankesensorene, i så fall sendes også sensors begrunnelse med. Resultatet av ny sensur er endelig og kan ikke påklages. Frist: Senest tre uker etter sensurfall eller senest tre uke etter mottak av begrunnelse. utstedelse av vitnemål/ Karakterutskrift. Studentskap: Har du disponert bokskap i studieåret? Husk å tømme det ved vårsemesterets slutt senest 1. juli. For å bli registrert som student ved HiH, er det tre aktiviteter som må være utført innen 15. september: betalt semesteravgift registrert som "møtt" til studiet på din Arena Live-side godkjent utdanningsplan i Arena Live Brukerveiledning for "Møtt"-registrering og godkjenning av utdanningsplan er sendt ut til alle nye studenter. Ta kontakt med Servicetorget om du ikke har mottatt denne. Du må være registrert student for å få tilgang til aktuelle klasserom i Fronter. Rommene gjøres tilgjengelige når du har godkjent din utdanningsplan. Ta kontakt med Studieseksjonen dersom du ønsker å endre utdanningsplanen eller det er andre rom i Fronter du ønsker tilgang til. Nærmere informasjon blir også gitt i obligatorisk innføringskurs ved IKT og i Studieseksjonens informasjon til nye kull. NB! Dersom ikke kriteriene er oppfylt innen fristen, vil adgangskort til Høgskolen, samt tilgang til Arena og Fronter automatisk bli sperret. Vitnemål for fullført og bestått gradsstudium (høgskolekandidat, bachelor, master) utstedes automatisk til alle som fullfører på normert tid. Det utstedes Karakterutskrift for øvrige fullførte og beståtte studier. Dersom studiet fullføres utenom ordinær periode, eller du ikke har fullført et ordinært studieløp ved HiH: be om

20 20 Praksis ved helse- og sosialfagutdanningene Disse retningslinjene for praksis i Sykepleierutdanning Vernepleierutdanning Barnevernspedagogutdanning Psykisk helsearbeid Praktisk tilrettelegging Høgskolen har ansvar for praksisundervisningens tilrettelegging, gjennomføring og evaluering. Høgskolen skaffer et tilstrekkelig antall praksisplasser. Innenfor disse faglig godkjente plassene blir studentene utplassert. Praksis legges fortrinnsvis til høgskolens nærområde og der det foreligger avtaler om veiledet praksis med kommuner. Praksisansvarlig planlegger og tilrettelegger den enkelte praksisperiode. Arbeidstid Arbeidstid knyttet til praksisstedet er 30 timer pr uke. Den fastsatte arbeidstiden i praksisperiodene er obligatorisk. Arbeidsplan (turnus) utarbeides i samarbeid mellom student og veileder så snart som mulig, og innen to uker etter at praksisen starter. Studenten følger den arbeidstid som er vanlig ved praksisstedet Fravær Sykemelding/egenmelding Fravær på inntil 3 dager skal meldes til praksissted. Fravær over 3 kalenderdager skal dokumenteres med sykemelding. Udokumentert fravær kan føre til at praksis ikke blir godkjent. Studentens rettigheter og ansvar på praksisstedet Studentens ansvar og rettigheter avklares på første møte mellom student og veileder på praksisstedet. Uklarheter, om f.eks. arbeidstid, tas opp med kontaktlærer. Taushetsplikt Studenten er underlagt de samme instruksene om taushetsplikt som de ansatte på praksisplassen. Studenten skal skrive under taushetsløfte på Høgskolen og praksisplassen når praksisperioden begynner. Studentens rolle på praksisstedet Studenten inngår ikke i praksisplassens faste personale og kan ikke engasjeres i arbeid som praksisstedet ellers måtte engasjere annen arbeidshjelp til. Studenten kan ikke ha lønnet vikararbeid eller lignende på praksisstedet. Tilgang til ulike opplysninger Studenten er i en læresituasjon og skal ha anledning til å samle, bearbeide og fordype seg i praksisplassens rapporter, observasjoner eller notater, og aktuell litteratur på praksisplassen. Praksisstedet må selv vurdere tilgang til konfidensielle opplysninger. Arbeidstøy Studenter som skal ha sine praksisstudier i sykehjem må påregne innkjøp av min. 2 sett med arbeidstøy. Alle studenter som har undervisning ved klinisk læringssenter må selv skaffe arbeidstøy. Høgskolen vil være behjelpelig med det praktiske rundt bestilling av arbeidstøy. Informasjon vedr. fordeling av praksisplasser HiH fordeler praksisplass, slik at det blir mulig for studenten å gjennomføre praksisperioden på vanlig måte. Dette kan innebære enten: A. Fordeling av praksisplass så nær høgskolen som mulig. B. Fordeling av praksisplass så nær hjemsted som mulig. Fordelingen skal i alle tilfeller ivareta ordinære krav til praksissted, veileder og progresjon i studiet. Særlige hensyn: Studenter som på grunn av omsorgsoppgaver eller av medisinske grunner, vanskelig kan bo borte fra hjemmet, kan etter gitte opplysninger få tilbud om praksisplasser som gjør det mulig for dem å gjennomføre praksis.

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO INTERNT PRAKSISREGLEMENT for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO Høgskolen i Gjøvik 2015/2016 Innhold SIMULERINGSENHET. RUTINER FOR BRUK 1 AD. STIKKSKADER I KLINIKKLABORATORIET VED

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer