ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget"

Transkript

1 ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR Lillestrøm VGS Nybygg (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud PROSJEKTFASE Anbud Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget Følgende fagområder inngår: - ARK - RIV - RIE Anbud - Rev. Dato Beskrivelse Godkjent - ITB-ANSVARLIG Roy H. Andersen KVALITETSANSVARLIG RHA

2 SIDE 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INTEGRERTE TEKNISKE BYGNINGSINSTALLASJONER AVVIK FRA PROSJEKTERINGSANVISNINGENE ANLEGG SOM INNGÅR I ITB FORENKLET FUNKSJONSBESKRIVELSE GRENSESNITT MOT OSD OMFANG OG GJENNOMFØRING AV TESTER FOR INTEGRASJON PRØVEDRIFTSPERIODE... 16

3 SIDE 3 av 16 1 INTEGRERTE TEKNISKE BYGNINGSINSTALLASJONER Revisjonskommentarer 0 Anbud Alle revisjoner i detaljfasen er implementert, og fremgår av dokumentet Detaljprosjekt ITB. Standarder Gjennomføring av ITB er basert på NS3935. Henvisninger Prosjekteringsanvisning overordnet SD-anlegg (OSD), rev. 1.1, utarbeidet av AFK 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, rev. 1.4, utarbeidet av AFK Detaljbeskrivelse automatiseringsanlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse varme og sanitærtekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse luftbehandlingsanlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse teletekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse elektrotekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse heistekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse bygningstekniske arbeider, utarbeidet av Ark. Lille Frøen Ved uoverensstemmelse mellom dokumentene, gjelder ovennevnte rekkefølge. Innledning Beskrivelsen av ITB er ment som et dokument for byggherre, arkitekt og rådgivere til hjelp i detaljprosjekteringen, og tilbydere i anbudsfasen for å sikre at funksjonsansvaret på de ulike områdene er entydig og riktig plassert. Dette prosjektet blir organisert som en generalentreprise og det er generalentreprenøren som har det endelige funksjonsansvaret. Dokumentet skal være en kontroll på at grensesnittene i de ulike beskrivelsene og prosjekteringsanvisningene er ivaretatt. Dokumentet omfatter også omfang og gjennomføring av tester for integrasjon og prøvedrift. Grensesnitt leveranser AFK har inngått rammeavtale med Johnson Controls Norden på Overordnet SD anlegg (OSD). Systemtype er Metasys MSEA. Dette medfører at det ikke skal være noe andre monitoreringsystem (toppsystem) enn Metasys sentralt og lokalt på bygget. Forhold knyttet til bilder, rapporter og funksjonaliteter på toppsystem (OSD) er ivaretatt av Johnson Controls. Det vil bli gitt tilgang til systemet i forbindelse med igangkjøring og testing. Grensesnitt lokalt automatiseringsanlegg og OSD Entreprenør står fritt til å velge leverandør av lokalt automatiseringsanlegg så fremst at kravene til kommunikasjon mellom systemene er ivaretatt. Dersom lokalt automatiseringsanlegg og OSD leveres av forskjellige leverandører skal standardisert kommunikasjonsformer benyttes. AFK ønsker å standardisere på følgende 3 kommunikasjonsformer og alle skal kunne kommunisere over IP / Ethernet. Se kap. 5.

4 SIDE 4 av 16 2 AVVIK FRA PROSJEKTERINGSANVISNINGENE.1 Overspenningsvern Henvisning: 7.17 Prosjekteringsanvisning elektrotekniske anlegg, kap.413 pkt. 1 Kommentar: I tillegg, overspenningsvern skal gi signal til OSD..2 Temperatur i fordelinger Henvisning: 7.17 Prosjekteringsanvisning elektrotekniske anlegg, kap.432 pkt. 5 Kommentar: I tillegg, temperatur i fordelingsrom og -kott skal overvåkes. Dette gjelder også teletekniske rom og kott..3 Adgangskontroll, styring av heiser Henvisning: 7.17 Prosjekteringsanvisning elektrotekniske anlegg, kap.543 pkt. 6 «Anlegget skal kunne styre heiser.» - Utgår Kommentar: Heisen skal styres med nøkkelbrytere..4 Lokal overstyring romkontroll Henvisning: 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, kap «Lokal overstyring fra rom» - Utgår Kommentar: Temperaturfølere skal ikke utstyres med hjul/ratt for å kunne overstyres lokalt..5 Rapportering av nødlys i OSD Status angis, samt måned- og årsrapporter genereres i OSD. Rapportene skal da settes opp med automatisk utskrift til fritt valgt skriver i det tekniske nettet slik at disse kan gås gjennom, signeres og arkiveres i henhold til gjeldende regelverk..6 Paramentrering av solskjerming fra OSD Henvisning: 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, kap. 572 Sonekontroll. «Anleggets parametere skal kunne settes fra OSD» - Kan utgå Kommentar: Denne funksjonen kan utgå hvis entreprenør baserer løsningen på et stand-alonesystem uten mulighet for denne funksjonen. Hvis det tilbys solskjerming basert på felt-bus (f.eks KNX) skal funksjonen tilbys. Uansett systemvalg, skal det være mulig å lese av status på solskjermingen på ulike sonene, lese feilmeldinger og kjøre anlegget manuelt fra OSD..7 Avbruddsfri kraft (UPS) Henvisning: 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, kap. 610 avbruddsfri kraft (ups). Kommentar: UPS i dette prosjektet omfatter mindre enheter som det ikke vil være behov for overføring/kommunikasjon i så omfattende omfang som prosjekteringsanvisningen angir. Det skal medtas overføring av driftsfeil til OSD.

5 SIDE 5 av 16 3 ANLEGG SOM INNGÅR I ITB Bygning Vinduer, røykluke Dører, låser og beslag Solavskjerming VVS-tekniske anlegg Sanitær Varme Luftbehandling Automatikk Elektro- og teletekniske anlegg Hovedfordeling Elkraftfordelinger Belysningsutstyr Nødlys UPS Brannalarm Adgangskontroll og innbruddsalarm ITV-anlegg/kameraovervåkning Telefordelinger Andre anlegg Heis

6 SIDE 6 av 16 4 FORENKLET FUNKSJONSBESKRIVELSE Generelt Alle etterfølgende systemer inngår i ITB-løsningen. For detaljert funksjonsbeskrivelse henvises det til de ulike beskrivelsene utarbeidet av prosjekteringsgruppen. 140 Røykluke Det skal medtas røykluke i trapp i tak over trapperom for brannventilasjon. Luke og motor medtas av arkitekt, sentral, betjeningstablå, bryter og tilkopling medtas hos RIE. 150 Dører, låser og beslag Branndører i rømningsvei som står normalt åpen på holdemagnet skal lukkes ved brannalarm. Signalet til dørene seksjoneres slik at kun dørene i aktuelt område lukkes. Dørene utstyres med dørpumpe med integrert holdemagnet. Hovedinngangsdør skal være av type automatisk skyvedør med radar og batteribackup for nødåpning. Foldevegger mellom rom nr og tilkoples lysstyring for samkjøring når vegg er åpen. Rømningsdører skal kunne åpnes med nøkkel, uten at alarm aktiviseres. Åpning av dør uten bruk av nøkkel, innbrudd eller aktivisering av KAC skal gi innbruddsalarm. Nattlås kobles opp mot lys eller annen vital funksjon i bygget. Dette skal hindre brukerne i å ta bygget i bruk uten at nattlås låses opp. 240 Solavskjerming I yttervegger skal angitte glassfasader og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming skal kunne styres etter sol og vind fra værstasjon med mulighet for lokal manuell overstyringsbryter i undervisningsrom. Solavskjermingen skal inngå i romkontrollsystemet. 310 Sanitær Omfatter bl.a sirkulasjonspumper, pumpekummer for spillvann og overvann, trykkføler vanninnlegg, trykkfølere forbruksvann m.m. Det skal medtas taksluk med varmeelement i midtsone. Øvrig frostsikring med varmekabler av område rundt sluk, takrenner og nedløp, medtas av elektroentreprenør. 320 Varme Omfatter blant annet sirkulasjonspumper, trykk- og temperaturfølere i varmeanlegg m.m. Det skal monteres et vannbårent 2- rørs varmeanlegg med radiatorer i alle rom mot fasadevegg, regulert av motorstyrte ventiler. Ventiler plasseres i hovedsak i fordelingsskap. Det skal legges separate kurser for radiatorer og til varmebatterier i ventilasjonsaggregater. Vanntemperatur utekompenseres etter behov. Nattsenking medtas. Det er medregnet strupeventiler for innregulering av vannmengder på alle kurser. Det blir i tillegg stengeventiler på alle kurser og ved alt utstyr. Hovedpumpe og sirkulasjonspumper i radiatorkurser skal være frekvensstyrte for mengderegulering. Alle sirkulasjonspumper for ettervarmebatterier skal ha konstant vannmengde.

7 SIDE 7 av 16 På retur hovedstrekk i varmesentralen skal det monteres Microbobleutskiller med avstengningsventiler, automatisk og manuell utlufter. Før innregulering skal anlegget være ferdig utluftet og tvangskjørt med høy temperatur en kortere periode. Det skal foretas innregulering av alle reguleringskretser med utstyr s.s. radiatorer, strålevarmesystemer, gulvvarmesystemer og distribusjonssystem. Radiatorene skal forinnstilles. 360 Luftbehandling Det medregnes i alt 4 stk aggregater for normalventilasjon a 8500m³/h pr. aggregat (2 stk aggregat pr. loft/tekniske rom) og 2 stk aggregater for spesialventilasjon (1 stk pr loft/tekniske rom). Anleggene vil bli bygget opp med tanke på å utnytte uteluftens kjølekapasitet mest mulig. I ventilasjonsaggregatene vil luften oppvarmes til ca. 15 C. Det er medregnet inndeling i soner der ventilasjonen styres automatisk med motorstyrte spjeld (VAV). Det legges opp til regulering som styres av temp. føler og/eller CO₂-føler og/eller bevegelsesføler avhengige av bruken av sonen. Et overordnet Optimizer-system, eller tilsvarende, vil sørge for at aggregatet jobber mest mulig effektivt og bruker minst mulig energi på å levere de luftmengder som kreves. Kompensert tilluft fra utetemperatur overstyrt fra felles avtrekk. Min. og maks. begrensning av tilluft samt trykkregulering via Optimizer system eller tilsvarende. Spesiell oppstartsekvens medtas for å hindre frostproblematikk. Det er medregnet spesialventilasjon for følgende: - Avtrekksskap i naturfag-, geofag-, biologi- og kjemiklasserom - Avtrekksskap i alle forberedelsesrom - Arbeidsskap i kjemiklasserom Samme funksjoner som detektering av røyk i inntakskanal, skal inntre ved signal fra brannalarmanlegget, skal røykgassvifte starte og VAV-spjeld åpnes. 432 Hovedfordeling Hovedfordeling skal overvåkes med hensyn på temperatur. Det inngår overspenningsvern i fordeling som gir signal til OSD. 433 Elkraftfordelinger Underfordelinger skal overvåkes med hensyn på temperatur. Det inngår overspenningsvern i alle fordelinger som gir signal til OSD. 442 Belysningsutstyr All belysningen skal i hovedsak behov styres enten via bus-systemet eller lokal tilstedeværelsesdetektor. Det er hovedsakelig regnet med å montere lysrørarmaturer/armaturer med T5- og kompaktlysrør og minst mulig varianter av lyskilder. 443 Nødlys Det skal medtas et sentralt overvåket ledelys system basert på LED armaturer, og sentralisert batteribackup. Sentral for overvåkning må ha IP-grensesnitt og rapportgenerator for dokumentasjon av selvtest. Armaturene skal ha bus kommunikasjon og en sentralenhet med display

8 SIDE 8 av UPS I tavlekott 1. 2 og 3 etg skal det settes inn en UPS på 3kVA med 1 time batteribackup. UPS skal sikre motoriserte dører ved nettutfall. 542 Brannalarm Det forutsettes heldekkende brannalarm anlegg i nybygget med undersentral tilknyttet hovedsentralen i bygg 2. Nybygget vil bli tilknyttet alarmoverføring via hovedsentralen i bygg 2. Signalutvekslingen til OSD anlegget vil skje mellom undersentral for brann og US +04= i nybygget. Ved brannalarm skal en rekke funksjoner inntre, som f.eks melding til brannvesen, lyset i auditorium slås på og kurser til lydanlegg kobles ut, heis skal kjøres til plan 1, dører i rømningsvei på magnetholdere skal lukkes i aktuell sone, dører i rømningsvei som er låst elektrisk skal åpnes, solskjerming og avblending skal opphøre, signal til ventilasjonsanlegg. 543 Adgangskontroll og innbruddsalarm Det skal ikke medtas adgangskontrollanlegg med kortlesere. Nybygget skal ha et eget FG godkjent innbruddsalarmanlegget med alarmoverføring uavhengig av eksisterende bygg. Det nye anlegget skal legges til rette for utvidelse og sammenkobling med eventuell nytt oppdatert innbruddsalarmanlegg i eksisterende bygg. Anlegget skal dekke 1. etg, og glassflater i korridor og vinduer i øvrige sikres med glassbruddetektor. Vestibyle skal overvåkes med bevegelsesføler. Alle rømningsdører i akse skal sikres mot uautorisert åpning, nødåpningsutstyr og magnetkontakter i karm skal adresseres og tilkoples innbruddsalarmanlegget. 553 ITV-anlegg/kameraovervåkning For overvåking skal det installeres et ITV anlegg rettet mot bygningskroppen for fasadesikring. Systemet skal være IP basert slik at bildet kan hentes opp via nettforbindelsen. 515 Telefordelinger Telefordelinger skal overvåkes med hensyn på temperatur. 621 Heis Det skal installeres ny personheis i nybygget med 4 stopp. Heisen skal i hovedsak benyttes av elever med funksjonshemming. I hver etasje skal det monteres en nøkkelbryter med muligheter for å sperre heisen for tilkalling, nøkkelbryteren må ha tilbakegang, eller hindre at bryteren blir stående i opplåst stilling. I tillegg skal det i plan 1 monteres en nøkkelbryter for overstyring, dvs at man kan låse heisen opp slik at den fungerer uten nøkkel for tilkalling. I tillegg skal det monteres en nøkkelbryter for brannkjøring. Nøkkelbrytere felles inn i karm og det benyttes system-sylinder tilpasset byggets nøkkelsystem, og merkes godt synlig og vandalsikkert. Fra brannalarmsentral skal det legges et potensialfritt signal som ved utløst brannalarm styrer heisen til 1. etg og åpner dørene. I tillegg etableres det linje for alarm og 2-veis kommunikasjon fra kupe.

9 SIDE 9 av 16 5 GRENSESNITT MOT OSD Kommunikasjon mellom lokal automatiseringsanlegg og overordet SD (OSD). Kommunikasjonen mellom lokale automatiseringsanleggene og OSD vil foregå over teknisk nett (ADMnett) med 10Mbit/s linje. ADM-nett er et virtuelt LAN med egen virtuelt IP-subnett for eiendommene. OSD og lokale automatiseringsanlegg blir tildelt en fast lokal IP i teknisk nett. Dersom lokalt automatiseringsanlegg og OSD leveres av forskjellige leverandører skal standard kommunikasjonsformer benyttes. AFK ønsker å standardisere på følgende kommunikasjonsformer og alle skal kunne kommunisere over IP / Ethernett. OPC - Versjon og type oppgis til Byggherre før aksept av leveranse av OPC server Lon - Lon-merkede produkter med Lon kommunikasjon uten egenutviklede profiler, SNVT er BacNet ModBus RTU KNX 150 Dører, låser og beslag Branndører i rømningsvei som normalt står i åpen posisjon skal lukkes på signal fra brannalarmanlegg. Hovedinngangsdør skal være av type automatisk skyvedør. Feil på automatisk inngangsdør 240 Solavskjerming Utvendig solavskjerming skal kunne styres etter sol og vind fra værstasjon. Anleggets parametere skal kunne settes fra OSD. Det skal være mulighet for manuell overstyring i hvert rom. Sonekontroll skal inkludere behovsstyring av ventilasjon, varme, belysning og solavskjerming. I prinsippet blir alle undervisningsrom betraktet som egne soner og styres etter tilstedeværelse. Ved brannalarm skal solavskjerming opphøre.

10 SIDE 10 av Sanitæranlegg Signaler og kommunikasjon mot OSD omfatter bl.a sirkulasjonspumper, pumpekummer for spillvann og overvann, trykkføler vanninnlegg, trykkfølere forbruksvann m.m. Fra legionellasystem skal det medtas drift/feil signal til OSD. 320 Varmeanlegg Signaler og kommunikasjon mot OSD omfatter bl.a sirkulasjonspumper med frekvensomformere, måling av trykk og temperatur m.m. All kommunikasjon mot OSD skal ivaretas via automatikksentraler. 360 Luftbehandlingsanlegg Signaler og kommunikasjon mot OSD omfatter bl.a viftemotorer, varmegjenvinning, røykgasspjeld, strømningsregulatorer for VAV m.m. All kommunikasjon mot OSD skal ivaretas via automatikksentraler. 560 Automatikkanlegg Automatikkanleggene har en omfattende kommunikasjon mot OSD. For grensesnitt mot OSD henvises det til prosjekteringsanvisningene, tekniske beskrivelser og grensesnittmatriser. 432 Hovedfordeling For hovedfordeling skal det overføres alle målerverdiene fra nettanalysator plassert i fordelingen til OSD. Disse skal minimum inkludere verdiene: Strøm (alle faser) Spenning (alle faser) Cos phi Effekt (alle faser) Frekvens Støy (THD) Samlet effektangivelse for alle faser. Signal fra isolasjonsovervåkings- / jordfeilsovervåkningsutstyr skal tilknyttes automatiseringsanlegget. Isolasjonsovervåking / jordfeilovervåking skal for stigere fra hovedfordelinger angi målt verdi i M /feilstrøm i ma. Det skal også være mulig å sette alarmgrenser fra OSD. Hovedfordeling skal overvåkes med hensyn på temperatur. Isolasjonsovervåking angitt i M for alle overvåkende kurser Jordfeilstrømmer angitt i ma for alle overvåkende kurser. Temperatur Grenseverdi alarm Utløst overspenning 433 Elkraftfordelinger Underfordelinger skal overvåkes med hensyn på temperatur.

11 SIDE 11 av 16 Temperatur Grenseverdi alarm Utløst overspenning 442 Belysningsutstyr All belysningen skal i hovedsak behovsstyres via sonekontrollanlegget med et bus-system og tilstedeværelsesdeteksjon. I underordnede som toaletter, lager osv, kan det benyttes lokal tilstedeværelsesdetektor uten bustilkopling. For større områder / rom hvor det ikke er egnet med tilstedeværelsesdeteksjon skal det fortrinnsvis benyttes sentrale lysstyringspanel for av- og påslag av lys. I undervisningsrom vil lyset kunne styres manuelt for undervisningsformål. Funksjon: Bryter ved dør aktiveres for å slå på lyset. Lyset står på så lenge det registreres bevegelse i rommet. Bryter aktiveres hvis det ønskes avslått i forbindelse med bruk av prosjektor. Bryter aktiveres for å slå av lyset når man forlater rommet, glemmer man å slå av lyset vil det slås automatisk av når detektor ikke registrerer bevegelse. 443 Nødlysanlegg Fra nødlysanlegget med sentral overvåking skal det som et minimum overføres feil og driftssignal til OSD. Sentralenheten skal leveres med både med potensialfrie kontakter og kommunikasjonsgrensesnitt med SD anlegget på adressenivå slik at detaljerte statusrapporter kan genereres fra OSD. Status skal leveres på generell feil, batteri og lyskilde. Drift Feil Status med unik adresse pr armatur Svikt nettstrøm 460 UPS UPS er skal ha potensialfri kontakter for overføring av alarmer til SD anlegget og display for indikering av driftsform, feil etc. Drift Feil

12 SIDE 12 av Brannalarmanlegg Fra brannalarmanlegget skal teknisk feil, forvarsel/ liten alarm, brannalarm overføres til OSD med angivelse av unik adresse for aktuell eiendom, bygg, rom og detektor. Sentralenheten for brannalarm skal leveres med både med potensialfrie kontakter og kommunikasjonsgrensesnitt med SD anlegget på adressenivå. Teknisk feil Forvarsel (liten alarm) med unik adresse Utløst brannalarm med unik adresse pr detektor Svikt nettstrøm 543 Innbruddsalarmanlegg Spesielle funksjoner For innbruddsalarmanlegget skal det varsles teknisk feil og innbrudd i OSD, med angivelse av unik adresse for aktuell eiendom, bygg og innbruddsted. Sentralenheten for brannalarm skal leveres med både med potensialfrie kontakter og kommunikasjonsgrensesnitt med SD anlegget på adressenivå. Teknisk feil Utløst innbruddsalarm med unik adresse Svikt nettstrøm 553 ITV-anlegg/kameraovervåkning Fra ITV-anlegget skal det overføres feilsignal til OSD. Feil 515 Telefordelinger Teletekniske fordelinger i rom og kott skal overvåkes med hensyn på temperatur. Temperatur Grenseverdi alarm 621 Heisanlegg Det skal installeres en standard personheis med 4 stopp. Alarm fra kupéknapp (For statistikk), alarmen skal behandles av egen vaktsentral Fellesfeil på heisanlegg Feil på kommunikasjonslinjer

13 SIDE 13 av 16 6 OMFANG OG GJENNOMFØRING AV TESTER FOR INTEGRASJON Organisering Entreprenøren skal i sin organisasjon etablere en person med funksjonen systemkoordinator. Gjennom funksjonaliteten systemkoordinator, pålegges entreprenøren å utføre grundige tester mot alle tekniske bygningsinstallasjoner og koordinere testene mot alle systemer, også de som knyttetes opp mot OSD. Personen skal ha ansvaret for å utarbeide planer, prosedyrer, sjekklister og fremdriftsrapportering tekniske systemer. Planer En plan for gjennomføring av tester skal utarbeides i samarbeid med automasjonsentreprenøren og de øvrige entreprenørene. Planen skal utarbeides tidlig i byggefasen, og det skal fremkomme hvilke system som skal testes, hva som skal testes, og når testene skal gjennomføres. Entreprenøren skal, samtidig med fremdriftsplanen, fremlegge et forslag til byggherren om hvilke forhold som skal besiktiges og kontrolleres før de blir bygget inn. Tilsvarende skal entreprenøren fremlegge et forslag til plan for sine produkttester og systemtester, samt sin deltakelse i integrerte systemtester, og idriftsettelsestest. Byggherren vil ta stilling til den fremlagte plan og om nødvendig korrigere denne. Entreprenøren skal varsle skriftlig om avvik i fremdrift i forhold til disse planer på en slik måte at byggherren alltid får 3 dagers forberedelse til en planlagt kontroll. Unnlatelse av å sende slikt varsel, resulterer automatisk i en økning av avtalt tilbakeholdt beløp. Entreprenøren skal fremlegge en detaljert plan for tester minst 14 dager før tester skal påbegynnes, og byggherren skal gis anledning til å delta. Sammen med planen skal det fremlegges en detaljert sjekkliste med prosedyrer for hvilke anlegg og hvilke punkter som skal testes. Underlaget skal kontrolleres og godkjennes av byggherre. Entreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater, kommunikasjonsutstyr og alt materiell, samt nødvendig kyndig og tilstrekkelig antall mannskap, for å gjennomføre testing og funksjonsprøving.

14 SIDE 14 av 16 Dokumentasjon For produkttester (1.1) og systemtester (1.2) frem til utførelse av integrert funksjonskontroll (1.4) skal entreprenøren fremlegge dokumentasjon for utførte tester og kvalitetskontroll. Entreprenøren skal oversende protokoll og annen relevant dokumentasjon til byggherren minst 7 dager før befaring i forbindelse med at milepeler gjennomføres. Fristene forstås slik at melding og dokumentasjon skal være innkommet til byggherren innen fristens utløp. Idriftsettelse Idriftsettelse defineres som en sammenhengende kjede av de tester som man er pålagt gjennom NS 3420 og NS 3935, og som skal vise de ulike anleggenes egenskaper opp mot krav og beskrivelse gjennom byggefase og prøve-/garantiperiode. Når entreprenør melder skriftlig at idriftsettelsestesten (1.5) og ferdigbefaring (2) er fullført, vil en sluttevaluering utført av byggherre (ofte utført av ITB-koordinator og rådgivere for hvert fag) avgjøre om testen av anleggene har vist om de tilfredsstiller de forventninger som er beskrevet i kontrakten. Generelt for alle tester Entreprenørens systemkoordinator er ansvarlig for å innkalle til tester Gjennomføring og deltagere på tester avtales i fremdriftsmøte Testprotokoller utarbeides av entreprenør, eierskap og ansvar forblir hos entreprenør. Testprotokoller skal signeres av alle deltagere Tester av OSD-anlegg gjennom byggefase Alarmer, analogverdier og paramentrering testes for å sjekke at disse skjer i henhold til krav Alle skjermbilder skal kontrolleres mot avvik, avvik skal rapporteres og eventuelle endringer i skjermbilder foretas av JCN. Det vil bli gitt tilgang til OSD i utførelsesfasen for testing.

15 SIDE 15 av 16 Milepeler i forbindelse med idriftsettelse, testing og overtakelse Milepelene gjelder i tillegg til eventuelle overordnede fremdriftsplaner for dette kontraktsarbeidet. 1. Kontroll, testing og innregulering Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle om igangsetting, innregulering og lignende. Av varselet skal fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt. Ytelsene er beskrevet og prises i egen poster i de tekniske spesifikasjonene for hver type anlegg. 1.1 Fysisk montert Montere og kontroll av alle delprodukter, romnivå 1.2 System montert Koble og kontrollere alle delprodukter i system 1.3 System funksjonskontroll Igangkjøring, kontroll av funksjonalitet 1.4 Integrert funksjonskontroll Test av integrerte funksjoner mellom systemer 1.5 Idriftsettelsestest Totaltest i fullskala med testing av alle systemer og integrerte funksjoner på tvers av underliggende systemer og mot overordnet system. Etter at eventuelle vesentlige feil og mangler som er avdekket i idriftsettelsestest er utbedret, og etter skriftlig godkjenning fra byggherre, innkaller entreprenøren til ferdigbefaring. Oppdatert dokumentasjon fra forutgående testing og idriftsettelse skal vedlegges innkallingen til ferdigbefaring. Milepel for godkjent idriftsettelsestest vil bli dagmulktsbelagt, se bok Ferdigbefaring Etter godkjent ferdigbefaring skal entreprenøren innen rimelig tid melde klart for overtakelse og prøvedriftsperiode. Oppdatert dokumentasjon fra idriftsettelse og mangellister skal vedlegges meldingen om overtakelse. Godkjenning av ferdigbefaringen skjer skriftlig fra byggherre. 3. Overtakelse Etter godkjent ferdigbefaring vil kontraktarbeidene kunne overtas. Eventuelle mangellister skal vedlegges overtakelsesprotokoll. 4. Prøvedrift Etter gjennomført og godkjent ferdigbefaring, og signert overtakelsesprotokoll, starter prøveperioden.

16 SIDE 16 av 16 7 PRØVEDRIFTSPERIODE Prøveperiodens varighet, se bok 0. Dersom ikke annet er avtalt skal det foretas faste besøk på anlegget én gang pr uke første måneden av prøvedriftsperioden og deretter minst én gang pr. måned og ellers etter behov for at anlegget skal være operativt til enhver tid. Besøk på anlegget skal avtales med driftspersonale og være koordinert med UE der det er flere anlegg som har prøvedriftsperiode. Entreprenøren skal kontrollere anlegg som har gitt alarmer eller der driftsoperatør har gitt anmerkninger. Under prøvedriftsperioden skal entreprenøren utføre nødvendige tester og kontroller for å vise at anlegget fungerer etter forutsetningene. Det skal dokumenteres at anleggene virker sammen. Resultatene av innsamlede måledata under perioden gjennomgås med driftspersonell. Entreprenøren skal føre driftslogg i hele perioden hvor alle avvik, årsaker, feil, mangler og tiltak noteres. Etter hvert besøk på anlegget skal entreprenøren sende rapport til byggherren der det beskrives hva entreprenøren har utført. Det skal for VVS- og automatiseringsanlegg benyttes standardskjema (Teknisk prøvedrift RIF). Retting av feil og mangler, samt justeringer av settpunkter som framkommer i testprotokoll skal skje umiddelbart. Ved utløp av prøvedriftsperioden skal entreprenøren gi rapport med forslag til eventuelle (korrigerende) tiltak for anleggene. Entreprenøren holder alt nødvendig måleutstyr i prøvedriftsperioden. Entreprenørens kontaktperson skal yte bistand på telefon og evt. rykke ut ved behov dersom kritiske driftsproblemer oppstår. Spesielt for OSD-anlegg: (I tillegg gjelder ovennevnte krav) Entreprenøren skal kontrollere energiforbruket ukentlig og sammenligne dette med ET-kurven (ETkurven forteller hvor mye energi pr. uke bygget normalt bruker i forhold til utetemperaturen). I prøvedriftsperioden skal entreprenøren også dokumentere at tilfredsstillende inneklima er oppnådd i henhold til kontrakt. Entreprenøren skal utføre logging og registrering av de regulerte inneklimaparametere samt tilknyttede komponenter for 6 rom som byggherren vil plukke ut når bygget er ferdigstilt. I tillegg skal CO2 måles og registreres i hele prøvedriftsperioden mellom disse rommene.

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør Leveres/monteres : a= Aut.., e= El.entr. v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n Generelt vedr. montering og levering komponenter n a e Alle komponenter levert automatikkentreprenør som skal monteres

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten?

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Kursdagene januar 2010: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Ahus, Radiumhospitalet og Posten: Erfaringer ved gjennom gang av

Detaljer

RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 01-1 Postnr Tekst 01 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Generelt Generalentreprenøren skal stå for alle ytelser til rigg og drift. Alle kostnader knyttet

Detaljer

Overtakelse og igangsetting

Overtakelse og igangsetting Kursdagene januar 2009: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Overtakelse og igangsetting - Når er bygget ferdig? Krav må stilles! Erfaringer fra konkrete byggeprosjekter Hva er gjort feil av hvem?

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X Byggautomatisering... Mange standarder... mange systemer. BUS kommunikasjon eller trådløs kommunikasjon.. Brand Y DDE Modbus KNX/EIB xx drivere Brand X Behovet Å integrere alle typer av progammerbare enheter

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag)

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag) 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Gjennomsnittlig lengde er pr. undersentral Kabel mellom hovedsentral og og for hovedsentral. (antall= ant. US+1 434.nnn 520.001

Detaljer

Erfaringer fra overtakelse og funksjonsprøving av branntekniske sikkerhetssystemer

Erfaringer fra overtakelse og funksjonsprøving av branntekniske sikkerhetssystemer Erfaringer fra overtakelse og funksjonsprøving av branntekniske sikkerhetssystemer Brannvernkonferansen 2014 Runar Berget 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg AGENDA o o o o Belysning og elektrotekniske entrepriser Energisystem og VVS - tekniske entrepriser

Detaljer

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon Innledning RK - (Ringsaker kommune) ønsker drift/styring/overvåkingsmuligheter av tekniske installasjoner fra ett toppsystem. Vår bygningsmasse er i dag utstyrt med tekniske installasjoner innenfor vvs,

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIE OPPDRAGSNUMMER 832923 OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth OPPRETTET AV Joakim Myren Svendsen DATO S-52 Strateginotat adgang og sikkerhet 54 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER. 542 Brannalarm.

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 2 INNLEDNING... 3 KORT OM VENTILASJONSANLEGG... 4 Entreprisegrenser mm... 4 Generelt for ventilasjonsaggregat... 4 Temperaturfølere...

Detaljer

Integrasjon og nettverk

Integrasjon og nettverk Integrasjon og nettverk 1 Kommunikasjon 2 Driver - oversettelsesmaskin "Ånden er villig men kjødet er skrøpelig" "Spøkelset er parat, men kjøttet er seigt" 3 Standard protokoller 4 Buss systemer : Overføringsmedium

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi «RIKTIG MED EN GANG» - konferansen - Grand Hotell Oslo 11. juni 2015 Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi Tom Christiansen, forretningsutvikler i Siemens AS Urbanisering Byer = bygninger

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utredning integrert sikringsanlegg Utdrag: Dette notatet omhandler et integrert sikringsanlegg bestående av adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm På forprosjektnivå

Detaljer

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring iktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring VVS Dagene, 29.10.2008 Odd Drage Teknologisjef 1 Nøkkeldata - YIT Hovedkontor i Helsinki Ca 27 000 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud Styringssystemer i bygget gir optimal drift Tom Krogsrud TAC/ESMI TAC ESMI skaper merverdi for kunden gjennom fokus på innemiljø, sikkerhet og energi. Dette gjøres ved avansert teknologi og innovative

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Strategiplan for tekniske installasjoner bygningsmasse hos Ringsaker Kommune, Resultatenhet Bygg og Eiendom (RK)

Strategiplan for tekniske installasjoner bygningsmasse hos Ringsaker Kommune, Resultatenhet Bygg og Eiendom (RK) Strategiplan for tekniske installasjoner bygningsmasse hos Ringsaker Kommune, Resultatenhet Bygg og Eiendom (RK) Innledning... 2 Lov om offentlige anskaffelser,... 2 NS 3935 ITB... 2 Åpne løsninger og

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Tverrfaglig integrasjon I byggeprosjekter

Tverrfaglig integrasjon I byggeprosjekter Tverrfaglig integrasjon I byggeprosjekter Hva gjør moderne bygg avanserte? Hvordan løse utfordringene? Ingebjørg Foss Siemens AS Frokostseminar Faveo 27.11.2014 SIEMENS Building Technology Hva gjør vi?

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015 8.50. 1 50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT Alle punkter under kap. 40.1 til 40.5 gjelder også for anleggsdeler under bygningsdel 5. Teletekniske installasjoner skal prosjekteres, leveres og monteres/utføres

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 21.09.2015 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet i Bergen sentrum 30. aug. 2011 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tankene bak et intelligent bygg.

Tankene bak et intelligent bygg. Tankene bak et intelligent bygg. Automasjon i Tromsø kommune sine bygg før og nå Svein Karoliussen Utbyggingstrådgiver Eiendom - Tromsø kommune 1 INNHOLD Et kort tilbakeblikk på kommunen sin ENØK - historie

Detaljer

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh.

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh. Utemiljø Værstasjon Vindmåler X Temperatur X Uemiddeltemp. X Luftfutighet X Nedbør X Lux-verdi X CO2 ute X Pedagogi X X X ca. 4 000,- X X X X X X X Må beregnes i lient X X X X X X 2 000,- Kun registrering

Detaljer

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015 7.56. 1 1.01PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 12

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 12 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1 Hensikt... 4 1.1 Håndtering av avvik fra anvisningen... 4 2 Orientering og generelle krav... 5 2.1 Orientering... 5 2.2 Eksisterende bygningsmasse...

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland 2. september 2015 Når teknikken svikter Mandatet "Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg i og på bygninger, med tilhørende

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Innregulering og overlevering av behovsstyrt ventilasjon

Innregulering og overlevering av behovsstyrt ventilasjon Innregulering og overlevering av behovsstyrt ventilasjon 2013-11-19 Peter G. Schild Seniorforsker, SINTEF Postdoc, HiOA Vi må ta hensyn til mangfoldet av løsninger Ulike VAV-enheter Ulike former for styring

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

PA 561 Prosjekteringsanvisning automasjon

PA 561 Prosjekteringsanvisning automasjon PA 561 Prosjekteringsanvisning automasjon Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver

Detaljer

MØTEREFERAT. Merknader til forrige referat: Ingen.

MØTEREFERAT. Merknader til forrige referat: Ingen. MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 01.11.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 6 Referent Halvor Vassbø Neste møte Dette var siste byggemøte Deltakere Ole Hallandvik

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud Bus kommunikasjon soner Tom Krogsrud TAC/ESMI Integrasjon Energi Byggautomasjon Brann Nødlys Adgangskontroll Innbruddsalarm ITV TAC Vista TAC I/NET Andover Continuum Satchwell Sigma ESMI 250 millioner

Detaljer

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse - Ytelsesbeskrivelse Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1 2 Tilgjengelige ressurser 1 3 Driftsavtale: 2 3.1 Generelt 2 3.2 Tilleggskostnader 2 3.3 Gjennomføring 2 3.4 Driftsstabilitet 3 3.5 Prisbærende

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Mangelliste Næringsforhold

Mangelliste Næringsforhold : Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 10.09.2012 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise

Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise Prosjekt: 33506 LILLESTRØM VGS - NYBYGG Side 1 33506 LILLESTRØM VGS - NYBYGG Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise Beskrivelse av heis anlegg 61.0 Generell del 61.1 DETTE KAPITTEL Heis 61.2 PRISGRUNNLAG,

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning 0.6.11.1 PROSJEKTERINGSANVISNING, SD-ANLEGG Fylke dato: Filnavn: Automatiseringsanlegg FEF dato: Side: 1 av 45 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG (SD-anlegg) 1.4 14.12.2009 Revidert kap. 4.3,

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK

EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK 21-09-2015 NILS LARSEN EIENDOMASVDELINGEN I SIO Eiendom, organisasjon Hovedstyret Konsernledelse/stab Eiendomsavd Urban Boligutleie

Detaljer

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Forretningsidé GK skal levere teknologi og tjenester for innklima og tilhørende

Detaljer