ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget"

Transkript

1 ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR Lillestrøm VGS Nybygg (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud PROSJEKTFASE Anbud Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget Følgende fagområder inngår: - ARK - RIV - RIE Anbud - Rev. Dato Beskrivelse Godkjent - ITB-ANSVARLIG Roy H. Andersen KVALITETSANSVARLIG RHA

2 SIDE 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INTEGRERTE TEKNISKE BYGNINGSINSTALLASJONER AVVIK FRA PROSJEKTERINGSANVISNINGENE ANLEGG SOM INNGÅR I ITB FORENKLET FUNKSJONSBESKRIVELSE GRENSESNITT MOT OSD OMFANG OG GJENNOMFØRING AV TESTER FOR INTEGRASJON PRØVEDRIFTSPERIODE... 16

3 SIDE 3 av 16 1 INTEGRERTE TEKNISKE BYGNINGSINSTALLASJONER Revisjonskommentarer 0 Anbud Alle revisjoner i detaljfasen er implementert, og fremgår av dokumentet Detaljprosjekt ITB. Standarder Gjennomføring av ITB er basert på NS3935. Henvisninger Prosjekteringsanvisning overordnet SD-anlegg (OSD), rev. 1.1, utarbeidet av AFK 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, rev. 1.4, utarbeidet av AFK Detaljbeskrivelse automatiseringsanlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse varme og sanitærtekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse luftbehandlingsanlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse teletekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse elektrotekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse heistekniske anlegg, utarbeidet av ÅF Norge Detaljbeskrivelse bygningstekniske arbeider, utarbeidet av Ark. Lille Frøen Ved uoverensstemmelse mellom dokumentene, gjelder ovennevnte rekkefølge. Innledning Beskrivelsen av ITB er ment som et dokument for byggherre, arkitekt og rådgivere til hjelp i detaljprosjekteringen, og tilbydere i anbudsfasen for å sikre at funksjonsansvaret på de ulike områdene er entydig og riktig plassert. Dette prosjektet blir organisert som en generalentreprise og det er generalentreprenøren som har det endelige funksjonsansvaret. Dokumentet skal være en kontroll på at grensesnittene i de ulike beskrivelsene og prosjekteringsanvisningene er ivaretatt. Dokumentet omfatter også omfang og gjennomføring av tester for integrasjon og prøvedrift. Grensesnitt leveranser AFK har inngått rammeavtale med Johnson Controls Norden på Overordnet SD anlegg (OSD). Systemtype er Metasys MSEA. Dette medfører at det ikke skal være noe andre monitoreringsystem (toppsystem) enn Metasys sentralt og lokalt på bygget. Forhold knyttet til bilder, rapporter og funksjonaliteter på toppsystem (OSD) er ivaretatt av Johnson Controls. Det vil bli gitt tilgang til systemet i forbindelse med igangkjøring og testing. Grensesnitt lokalt automatiseringsanlegg og OSD Entreprenør står fritt til å velge leverandør av lokalt automatiseringsanlegg så fremst at kravene til kommunikasjon mellom systemene er ivaretatt. Dersom lokalt automatiseringsanlegg og OSD leveres av forskjellige leverandører skal standardisert kommunikasjonsformer benyttes. AFK ønsker å standardisere på følgende 3 kommunikasjonsformer og alle skal kunne kommunisere over IP / Ethernet. Se kap. 5.

4 SIDE 4 av 16 2 AVVIK FRA PROSJEKTERINGSANVISNINGENE.1 Overspenningsvern Henvisning: 7.17 Prosjekteringsanvisning elektrotekniske anlegg, kap.413 pkt. 1 Kommentar: I tillegg, overspenningsvern skal gi signal til OSD..2 Temperatur i fordelinger Henvisning: 7.17 Prosjekteringsanvisning elektrotekniske anlegg, kap.432 pkt. 5 Kommentar: I tillegg, temperatur i fordelingsrom og -kott skal overvåkes. Dette gjelder også teletekniske rom og kott..3 Adgangskontroll, styring av heiser Henvisning: 7.17 Prosjekteringsanvisning elektrotekniske anlegg, kap.543 pkt. 6 «Anlegget skal kunne styre heiser.» - Utgår Kommentar: Heisen skal styres med nøkkelbrytere..4 Lokal overstyring romkontroll Henvisning: 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, kap «Lokal overstyring fra rom» - Utgår Kommentar: Temperaturfølere skal ikke utstyres med hjul/ratt for å kunne overstyres lokalt..5 Rapportering av nødlys i OSD Status angis, samt måned- og årsrapporter genereres i OSD. Rapportene skal da settes opp med automatisk utskrift til fritt valgt skriver i det tekniske nettet slik at disse kan gås gjennom, signeres og arkiveres i henhold til gjeldende regelverk..6 Paramentrering av solskjerming fra OSD Henvisning: 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, kap. 572 Sonekontroll. «Anleggets parametere skal kunne settes fra OSD» - Kan utgå Kommentar: Denne funksjonen kan utgå hvis entreprenør baserer løsningen på et stand-alonesystem uten mulighet for denne funksjonen. Hvis det tilbys solskjerming basert på felt-bus (f.eks KNX) skal funksjonen tilbys. Uansett systemvalg, skal det være mulig å lese av status på solskjermingen på ulike sonene, lese feilmeldinger og kjøre anlegget manuelt fra OSD..7 Avbruddsfri kraft (UPS) Henvisning: 7.18 Prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg, kap. 610 avbruddsfri kraft (ups). Kommentar: UPS i dette prosjektet omfatter mindre enheter som det ikke vil være behov for overføring/kommunikasjon i så omfattende omfang som prosjekteringsanvisningen angir. Det skal medtas overføring av driftsfeil til OSD.

5 SIDE 5 av 16 3 ANLEGG SOM INNGÅR I ITB Bygning Vinduer, røykluke Dører, låser og beslag Solavskjerming VVS-tekniske anlegg Sanitær Varme Luftbehandling Automatikk Elektro- og teletekniske anlegg Hovedfordeling Elkraftfordelinger Belysningsutstyr Nødlys UPS Brannalarm Adgangskontroll og innbruddsalarm ITV-anlegg/kameraovervåkning Telefordelinger Andre anlegg Heis

6 SIDE 6 av 16 4 FORENKLET FUNKSJONSBESKRIVELSE Generelt Alle etterfølgende systemer inngår i ITB-løsningen. For detaljert funksjonsbeskrivelse henvises det til de ulike beskrivelsene utarbeidet av prosjekteringsgruppen. 140 Røykluke Det skal medtas røykluke i trapp i tak over trapperom for brannventilasjon. Luke og motor medtas av arkitekt, sentral, betjeningstablå, bryter og tilkopling medtas hos RIE. 150 Dører, låser og beslag Branndører i rømningsvei som står normalt åpen på holdemagnet skal lukkes ved brannalarm. Signalet til dørene seksjoneres slik at kun dørene i aktuelt område lukkes. Dørene utstyres med dørpumpe med integrert holdemagnet. Hovedinngangsdør skal være av type automatisk skyvedør med radar og batteribackup for nødåpning. Foldevegger mellom rom nr og tilkoples lysstyring for samkjøring når vegg er åpen. Rømningsdører skal kunne åpnes med nøkkel, uten at alarm aktiviseres. Åpning av dør uten bruk av nøkkel, innbrudd eller aktivisering av KAC skal gi innbruddsalarm. Nattlås kobles opp mot lys eller annen vital funksjon i bygget. Dette skal hindre brukerne i å ta bygget i bruk uten at nattlås låses opp. 240 Solavskjerming I yttervegger skal angitte glassfasader og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming skal kunne styres etter sol og vind fra værstasjon med mulighet for lokal manuell overstyringsbryter i undervisningsrom. Solavskjermingen skal inngå i romkontrollsystemet. 310 Sanitær Omfatter bl.a sirkulasjonspumper, pumpekummer for spillvann og overvann, trykkføler vanninnlegg, trykkfølere forbruksvann m.m. Det skal medtas taksluk med varmeelement i midtsone. Øvrig frostsikring med varmekabler av område rundt sluk, takrenner og nedløp, medtas av elektroentreprenør. 320 Varme Omfatter blant annet sirkulasjonspumper, trykk- og temperaturfølere i varmeanlegg m.m. Det skal monteres et vannbårent 2- rørs varmeanlegg med radiatorer i alle rom mot fasadevegg, regulert av motorstyrte ventiler. Ventiler plasseres i hovedsak i fordelingsskap. Det skal legges separate kurser for radiatorer og til varmebatterier i ventilasjonsaggregater. Vanntemperatur utekompenseres etter behov. Nattsenking medtas. Det er medregnet strupeventiler for innregulering av vannmengder på alle kurser. Det blir i tillegg stengeventiler på alle kurser og ved alt utstyr. Hovedpumpe og sirkulasjonspumper i radiatorkurser skal være frekvensstyrte for mengderegulering. Alle sirkulasjonspumper for ettervarmebatterier skal ha konstant vannmengde.

7 SIDE 7 av 16 På retur hovedstrekk i varmesentralen skal det monteres Microbobleutskiller med avstengningsventiler, automatisk og manuell utlufter. Før innregulering skal anlegget være ferdig utluftet og tvangskjørt med høy temperatur en kortere periode. Det skal foretas innregulering av alle reguleringskretser med utstyr s.s. radiatorer, strålevarmesystemer, gulvvarmesystemer og distribusjonssystem. Radiatorene skal forinnstilles. 360 Luftbehandling Det medregnes i alt 4 stk aggregater for normalventilasjon a 8500m³/h pr. aggregat (2 stk aggregat pr. loft/tekniske rom) og 2 stk aggregater for spesialventilasjon (1 stk pr loft/tekniske rom). Anleggene vil bli bygget opp med tanke på å utnytte uteluftens kjølekapasitet mest mulig. I ventilasjonsaggregatene vil luften oppvarmes til ca. 15 C. Det er medregnet inndeling i soner der ventilasjonen styres automatisk med motorstyrte spjeld (VAV). Det legges opp til regulering som styres av temp. føler og/eller CO₂-føler og/eller bevegelsesføler avhengige av bruken av sonen. Et overordnet Optimizer-system, eller tilsvarende, vil sørge for at aggregatet jobber mest mulig effektivt og bruker minst mulig energi på å levere de luftmengder som kreves. Kompensert tilluft fra utetemperatur overstyrt fra felles avtrekk. Min. og maks. begrensning av tilluft samt trykkregulering via Optimizer system eller tilsvarende. Spesiell oppstartsekvens medtas for å hindre frostproblematikk. Det er medregnet spesialventilasjon for følgende: - Avtrekksskap i naturfag-, geofag-, biologi- og kjemiklasserom - Avtrekksskap i alle forberedelsesrom - Arbeidsskap i kjemiklasserom Samme funksjoner som detektering av røyk i inntakskanal, skal inntre ved signal fra brannalarmanlegget, skal røykgassvifte starte og VAV-spjeld åpnes. 432 Hovedfordeling Hovedfordeling skal overvåkes med hensyn på temperatur. Det inngår overspenningsvern i fordeling som gir signal til OSD. 433 Elkraftfordelinger Underfordelinger skal overvåkes med hensyn på temperatur. Det inngår overspenningsvern i alle fordelinger som gir signal til OSD. 442 Belysningsutstyr All belysningen skal i hovedsak behov styres enten via bus-systemet eller lokal tilstedeværelsesdetektor. Det er hovedsakelig regnet med å montere lysrørarmaturer/armaturer med T5- og kompaktlysrør og minst mulig varianter av lyskilder. 443 Nødlys Det skal medtas et sentralt overvåket ledelys system basert på LED armaturer, og sentralisert batteribackup. Sentral for overvåkning må ha IP-grensesnitt og rapportgenerator for dokumentasjon av selvtest. Armaturene skal ha bus kommunikasjon og en sentralenhet med display

8 SIDE 8 av UPS I tavlekott 1. 2 og 3 etg skal det settes inn en UPS på 3kVA med 1 time batteribackup. UPS skal sikre motoriserte dører ved nettutfall. 542 Brannalarm Det forutsettes heldekkende brannalarm anlegg i nybygget med undersentral tilknyttet hovedsentralen i bygg 2. Nybygget vil bli tilknyttet alarmoverføring via hovedsentralen i bygg 2. Signalutvekslingen til OSD anlegget vil skje mellom undersentral for brann og US +04= i nybygget. Ved brannalarm skal en rekke funksjoner inntre, som f.eks melding til brannvesen, lyset i auditorium slås på og kurser til lydanlegg kobles ut, heis skal kjøres til plan 1, dører i rømningsvei på magnetholdere skal lukkes i aktuell sone, dører i rømningsvei som er låst elektrisk skal åpnes, solskjerming og avblending skal opphøre, signal til ventilasjonsanlegg. 543 Adgangskontroll og innbruddsalarm Det skal ikke medtas adgangskontrollanlegg med kortlesere. Nybygget skal ha et eget FG godkjent innbruddsalarmanlegget med alarmoverføring uavhengig av eksisterende bygg. Det nye anlegget skal legges til rette for utvidelse og sammenkobling med eventuell nytt oppdatert innbruddsalarmanlegg i eksisterende bygg. Anlegget skal dekke 1. etg, og glassflater i korridor og vinduer i øvrige sikres med glassbruddetektor. Vestibyle skal overvåkes med bevegelsesføler. Alle rømningsdører i akse skal sikres mot uautorisert åpning, nødåpningsutstyr og magnetkontakter i karm skal adresseres og tilkoples innbruddsalarmanlegget. 553 ITV-anlegg/kameraovervåkning For overvåking skal det installeres et ITV anlegg rettet mot bygningskroppen for fasadesikring. Systemet skal være IP basert slik at bildet kan hentes opp via nettforbindelsen. 515 Telefordelinger Telefordelinger skal overvåkes med hensyn på temperatur. 621 Heis Det skal installeres ny personheis i nybygget med 4 stopp. Heisen skal i hovedsak benyttes av elever med funksjonshemming. I hver etasje skal det monteres en nøkkelbryter med muligheter for å sperre heisen for tilkalling, nøkkelbryteren må ha tilbakegang, eller hindre at bryteren blir stående i opplåst stilling. I tillegg skal det i plan 1 monteres en nøkkelbryter for overstyring, dvs at man kan låse heisen opp slik at den fungerer uten nøkkel for tilkalling. I tillegg skal det monteres en nøkkelbryter for brannkjøring. Nøkkelbrytere felles inn i karm og det benyttes system-sylinder tilpasset byggets nøkkelsystem, og merkes godt synlig og vandalsikkert. Fra brannalarmsentral skal det legges et potensialfritt signal som ved utløst brannalarm styrer heisen til 1. etg og åpner dørene. I tillegg etableres det linje for alarm og 2-veis kommunikasjon fra kupe.

9 SIDE 9 av 16 5 GRENSESNITT MOT OSD Kommunikasjon mellom lokal automatiseringsanlegg og overordet SD (OSD). Kommunikasjonen mellom lokale automatiseringsanleggene og OSD vil foregå over teknisk nett (ADMnett) med 10Mbit/s linje. ADM-nett er et virtuelt LAN med egen virtuelt IP-subnett for eiendommene. OSD og lokale automatiseringsanlegg blir tildelt en fast lokal IP i teknisk nett. Dersom lokalt automatiseringsanlegg og OSD leveres av forskjellige leverandører skal standard kommunikasjonsformer benyttes. AFK ønsker å standardisere på følgende kommunikasjonsformer og alle skal kunne kommunisere over IP / Ethernett. OPC - Versjon og type oppgis til Byggherre før aksept av leveranse av OPC server Lon - Lon-merkede produkter med Lon kommunikasjon uten egenutviklede profiler, SNVT er BacNet ModBus RTU KNX 150 Dører, låser og beslag Branndører i rømningsvei som normalt står i åpen posisjon skal lukkes på signal fra brannalarmanlegg. Hovedinngangsdør skal være av type automatisk skyvedør. Feil på automatisk inngangsdør 240 Solavskjerming Utvendig solavskjerming skal kunne styres etter sol og vind fra værstasjon. Anleggets parametere skal kunne settes fra OSD. Det skal være mulighet for manuell overstyring i hvert rom. Sonekontroll skal inkludere behovsstyring av ventilasjon, varme, belysning og solavskjerming. I prinsippet blir alle undervisningsrom betraktet som egne soner og styres etter tilstedeværelse. Ved brannalarm skal solavskjerming opphøre.

10 SIDE 10 av Sanitæranlegg Signaler og kommunikasjon mot OSD omfatter bl.a sirkulasjonspumper, pumpekummer for spillvann og overvann, trykkføler vanninnlegg, trykkfølere forbruksvann m.m. Fra legionellasystem skal det medtas drift/feil signal til OSD. 320 Varmeanlegg Signaler og kommunikasjon mot OSD omfatter bl.a sirkulasjonspumper med frekvensomformere, måling av trykk og temperatur m.m. All kommunikasjon mot OSD skal ivaretas via automatikksentraler. 360 Luftbehandlingsanlegg Signaler og kommunikasjon mot OSD omfatter bl.a viftemotorer, varmegjenvinning, røykgasspjeld, strømningsregulatorer for VAV m.m. All kommunikasjon mot OSD skal ivaretas via automatikksentraler. 560 Automatikkanlegg Automatikkanleggene har en omfattende kommunikasjon mot OSD. For grensesnitt mot OSD henvises det til prosjekteringsanvisningene, tekniske beskrivelser og grensesnittmatriser. 432 Hovedfordeling For hovedfordeling skal det overføres alle målerverdiene fra nettanalysator plassert i fordelingen til OSD. Disse skal minimum inkludere verdiene: Strøm (alle faser) Spenning (alle faser) Cos phi Effekt (alle faser) Frekvens Støy (THD) Samlet effektangivelse for alle faser. Signal fra isolasjonsovervåkings- / jordfeilsovervåkningsutstyr skal tilknyttes automatiseringsanlegget. Isolasjonsovervåking / jordfeilovervåking skal for stigere fra hovedfordelinger angi målt verdi i M /feilstrøm i ma. Det skal også være mulig å sette alarmgrenser fra OSD. Hovedfordeling skal overvåkes med hensyn på temperatur. Isolasjonsovervåking angitt i M for alle overvåkende kurser Jordfeilstrømmer angitt i ma for alle overvåkende kurser. Temperatur Grenseverdi alarm Utløst overspenning 433 Elkraftfordelinger Underfordelinger skal overvåkes med hensyn på temperatur.

11 SIDE 11 av 16 Temperatur Grenseverdi alarm Utløst overspenning 442 Belysningsutstyr All belysningen skal i hovedsak behovsstyres via sonekontrollanlegget med et bus-system og tilstedeværelsesdeteksjon. I underordnede som toaletter, lager osv, kan det benyttes lokal tilstedeværelsesdetektor uten bustilkopling. For større områder / rom hvor det ikke er egnet med tilstedeværelsesdeteksjon skal det fortrinnsvis benyttes sentrale lysstyringspanel for av- og påslag av lys. I undervisningsrom vil lyset kunne styres manuelt for undervisningsformål. Funksjon: Bryter ved dør aktiveres for å slå på lyset. Lyset står på så lenge det registreres bevegelse i rommet. Bryter aktiveres hvis det ønskes avslått i forbindelse med bruk av prosjektor. Bryter aktiveres for å slå av lyset når man forlater rommet, glemmer man å slå av lyset vil det slås automatisk av når detektor ikke registrerer bevegelse. 443 Nødlysanlegg Fra nødlysanlegget med sentral overvåking skal det som et minimum overføres feil og driftssignal til OSD. Sentralenheten skal leveres med både med potensialfrie kontakter og kommunikasjonsgrensesnitt med SD anlegget på adressenivå slik at detaljerte statusrapporter kan genereres fra OSD. Status skal leveres på generell feil, batteri og lyskilde. Drift Feil Status med unik adresse pr armatur Svikt nettstrøm 460 UPS UPS er skal ha potensialfri kontakter for overføring av alarmer til SD anlegget og display for indikering av driftsform, feil etc. Drift Feil

12 SIDE 12 av Brannalarmanlegg Fra brannalarmanlegget skal teknisk feil, forvarsel/ liten alarm, brannalarm overføres til OSD med angivelse av unik adresse for aktuell eiendom, bygg, rom og detektor. Sentralenheten for brannalarm skal leveres med både med potensialfrie kontakter og kommunikasjonsgrensesnitt med SD anlegget på adressenivå. Teknisk feil Forvarsel (liten alarm) med unik adresse Utløst brannalarm med unik adresse pr detektor Svikt nettstrøm 543 Innbruddsalarmanlegg Spesielle funksjoner For innbruddsalarmanlegget skal det varsles teknisk feil og innbrudd i OSD, med angivelse av unik adresse for aktuell eiendom, bygg og innbruddsted. Sentralenheten for brannalarm skal leveres med både med potensialfrie kontakter og kommunikasjonsgrensesnitt med SD anlegget på adressenivå. Teknisk feil Utløst innbruddsalarm med unik adresse Svikt nettstrøm 553 ITV-anlegg/kameraovervåkning Fra ITV-anlegget skal det overføres feilsignal til OSD. Feil 515 Telefordelinger Teletekniske fordelinger i rom og kott skal overvåkes med hensyn på temperatur. Temperatur Grenseverdi alarm 621 Heisanlegg Det skal installeres en standard personheis med 4 stopp. Alarm fra kupéknapp (For statistikk), alarmen skal behandles av egen vaktsentral Fellesfeil på heisanlegg Feil på kommunikasjonslinjer

13 SIDE 13 av 16 6 OMFANG OG GJENNOMFØRING AV TESTER FOR INTEGRASJON Organisering Entreprenøren skal i sin organisasjon etablere en person med funksjonen systemkoordinator. Gjennom funksjonaliteten systemkoordinator, pålegges entreprenøren å utføre grundige tester mot alle tekniske bygningsinstallasjoner og koordinere testene mot alle systemer, også de som knyttetes opp mot OSD. Personen skal ha ansvaret for å utarbeide planer, prosedyrer, sjekklister og fremdriftsrapportering tekniske systemer. Planer En plan for gjennomføring av tester skal utarbeides i samarbeid med automasjonsentreprenøren og de øvrige entreprenørene. Planen skal utarbeides tidlig i byggefasen, og det skal fremkomme hvilke system som skal testes, hva som skal testes, og når testene skal gjennomføres. Entreprenøren skal, samtidig med fremdriftsplanen, fremlegge et forslag til byggherren om hvilke forhold som skal besiktiges og kontrolleres før de blir bygget inn. Tilsvarende skal entreprenøren fremlegge et forslag til plan for sine produkttester og systemtester, samt sin deltakelse i integrerte systemtester, og idriftsettelsestest. Byggherren vil ta stilling til den fremlagte plan og om nødvendig korrigere denne. Entreprenøren skal varsle skriftlig om avvik i fremdrift i forhold til disse planer på en slik måte at byggherren alltid får 3 dagers forberedelse til en planlagt kontroll. Unnlatelse av å sende slikt varsel, resulterer automatisk i en økning av avtalt tilbakeholdt beløp. Entreprenøren skal fremlegge en detaljert plan for tester minst 14 dager før tester skal påbegynnes, og byggherren skal gis anledning til å delta. Sammen med planen skal det fremlegges en detaljert sjekkliste med prosedyrer for hvilke anlegg og hvilke punkter som skal testes. Underlaget skal kontrolleres og godkjennes av byggherre. Entreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater, kommunikasjonsutstyr og alt materiell, samt nødvendig kyndig og tilstrekkelig antall mannskap, for å gjennomføre testing og funksjonsprøving.

14 SIDE 14 av 16 Dokumentasjon For produkttester (1.1) og systemtester (1.2) frem til utførelse av integrert funksjonskontroll (1.4) skal entreprenøren fremlegge dokumentasjon for utførte tester og kvalitetskontroll. Entreprenøren skal oversende protokoll og annen relevant dokumentasjon til byggherren minst 7 dager før befaring i forbindelse med at milepeler gjennomføres. Fristene forstås slik at melding og dokumentasjon skal være innkommet til byggherren innen fristens utløp. Idriftsettelse Idriftsettelse defineres som en sammenhengende kjede av de tester som man er pålagt gjennom NS 3420 og NS 3935, og som skal vise de ulike anleggenes egenskaper opp mot krav og beskrivelse gjennom byggefase og prøve-/garantiperiode. Når entreprenør melder skriftlig at idriftsettelsestesten (1.5) og ferdigbefaring (2) er fullført, vil en sluttevaluering utført av byggherre (ofte utført av ITB-koordinator og rådgivere for hvert fag) avgjøre om testen av anleggene har vist om de tilfredsstiller de forventninger som er beskrevet i kontrakten. Generelt for alle tester Entreprenørens systemkoordinator er ansvarlig for å innkalle til tester Gjennomføring og deltagere på tester avtales i fremdriftsmøte Testprotokoller utarbeides av entreprenør, eierskap og ansvar forblir hos entreprenør. Testprotokoller skal signeres av alle deltagere Tester av OSD-anlegg gjennom byggefase Alarmer, analogverdier og paramentrering testes for å sjekke at disse skjer i henhold til krav Alle skjermbilder skal kontrolleres mot avvik, avvik skal rapporteres og eventuelle endringer i skjermbilder foretas av JCN. Det vil bli gitt tilgang til OSD i utførelsesfasen for testing.

15 SIDE 15 av 16 Milepeler i forbindelse med idriftsettelse, testing og overtakelse Milepelene gjelder i tillegg til eventuelle overordnede fremdriftsplaner for dette kontraktsarbeidet. 1. Kontroll, testing og innregulering Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle om igangsetting, innregulering og lignende. Av varselet skal fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt. Ytelsene er beskrevet og prises i egen poster i de tekniske spesifikasjonene for hver type anlegg. 1.1 Fysisk montert Montere og kontroll av alle delprodukter, romnivå 1.2 System montert Koble og kontrollere alle delprodukter i system 1.3 System funksjonskontroll Igangkjøring, kontroll av funksjonalitet 1.4 Integrert funksjonskontroll Test av integrerte funksjoner mellom systemer 1.5 Idriftsettelsestest Totaltest i fullskala med testing av alle systemer og integrerte funksjoner på tvers av underliggende systemer og mot overordnet system. Etter at eventuelle vesentlige feil og mangler som er avdekket i idriftsettelsestest er utbedret, og etter skriftlig godkjenning fra byggherre, innkaller entreprenøren til ferdigbefaring. Oppdatert dokumentasjon fra forutgående testing og idriftsettelse skal vedlegges innkallingen til ferdigbefaring. Milepel for godkjent idriftsettelsestest vil bli dagmulktsbelagt, se bok Ferdigbefaring Etter godkjent ferdigbefaring skal entreprenøren innen rimelig tid melde klart for overtakelse og prøvedriftsperiode. Oppdatert dokumentasjon fra idriftsettelse og mangellister skal vedlegges meldingen om overtakelse. Godkjenning av ferdigbefaringen skjer skriftlig fra byggherre. 3. Overtakelse Etter godkjent ferdigbefaring vil kontraktarbeidene kunne overtas. Eventuelle mangellister skal vedlegges overtakelsesprotokoll. 4. Prøvedrift Etter gjennomført og godkjent ferdigbefaring, og signert overtakelsesprotokoll, starter prøveperioden.

16 SIDE 16 av 16 7 PRØVEDRIFTSPERIODE Prøveperiodens varighet, se bok 0. Dersom ikke annet er avtalt skal det foretas faste besøk på anlegget én gang pr uke første måneden av prøvedriftsperioden og deretter minst én gang pr. måned og ellers etter behov for at anlegget skal være operativt til enhver tid. Besøk på anlegget skal avtales med driftspersonale og være koordinert med UE der det er flere anlegg som har prøvedriftsperiode. Entreprenøren skal kontrollere anlegg som har gitt alarmer eller der driftsoperatør har gitt anmerkninger. Under prøvedriftsperioden skal entreprenøren utføre nødvendige tester og kontroller for å vise at anlegget fungerer etter forutsetningene. Det skal dokumenteres at anleggene virker sammen. Resultatene av innsamlede måledata under perioden gjennomgås med driftspersonell. Entreprenøren skal føre driftslogg i hele perioden hvor alle avvik, årsaker, feil, mangler og tiltak noteres. Etter hvert besøk på anlegget skal entreprenøren sende rapport til byggherren der det beskrives hva entreprenøren har utført. Det skal for VVS- og automatiseringsanlegg benyttes standardskjema (Teknisk prøvedrift RIF). Retting av feil og mangler, samt justeringer av settpunkter som framkommer i testprotokoll skal skje umiddelbart. Ved utløp av prøvedriftsperioden skal entreprenøren gi rapport med forslag til eventuelle (korrigerende) tiltak for anleggene. Entreprenøren holder alt nødvendig måleutstyr i prøvedriftsperioden. Entreprenørens kontaktperson skal yte bistand på telefon og evt. rykke ut ved behov dersom kritiske driftsproblemer oppstår. Spesielt for OSD-anlegg: (I tillegg gjelder ovennevnte krav) Entreprenøren skal kontrollere energiforbruket ukentlig og sammenligne dette med ET-kurven (ETkurven forteller hvor mye energi pr. uke bygget normalt bruker i forhold til utetemperaturen). I prøvedriftsperioden skal entreprenøren også dokumentere at tilfredsstillende inneklima er oppnådd i henhold til kontrakt. Entreprenøren skal utføre logging og registrering av de regulerte inneklimaparametere samt tilknyttede komponenter for 6 rom som byggherren vil plukke ut når bygget er ferdigstilt. I tillegg skal CO2 måles og registreres i hele prøvedriftsperioden mellom disse rommene.

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Versjon A Dato: 31.01.2014 Innhold Generelt... 2 Sanitæranlegg... 2 Varmtvann... 2 System =310.100... 2 System =310.200... 3 Varmeanlegg:... 4 Radiatorkurs... 4 Gulvvarme...

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

ITB/GRENSESNITTS NOTAT

ITB/GRENSESNITTS NOTAT 125442 ITB/GRENSESNITTS NOTAT PROSJEKT PROSJEKTNR. 125442 TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, vedlegg 1 13.3.217 OPPDRAGSGIVER: Rev: 1 Undervisningsbygg Oslo KF PROSJEKTFASE Anbud

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten?

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Kursdagene januar 2010: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Ahus, Radiumhospitalet og Posten: Erfaringer ved gjennom gang av

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør Leveres/monteres : a= Aut.., e= El.entr. v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n Generelt vedr. montering og levering komponenter n a e Alle komponenter levert automatikkentreprenør som skal monteres

Detaljer

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Hovedbeskrivelse for Bygningsautomatisering Ny ungdomskole i Stokke Dokumentnr.: K501-2 Revisjonsnr. : Dato: 04.04.2016 Hovedbeskrivelse for bygningsautomatisering Side 2 av 9 Hovedbeskrivelse bygningsautomatisering

Detaljer

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Faglig standard Arbeidene

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Overtakelse og igangsetting

Overtakelse og igangsetting Kursdagene januar 2009: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Overtakelse og igangsetting - Når er bygget ferdig? Krav må stilles! Erfaringer fra konkrete byggeprosjekter Hva er gjort feil av hvem?

Detaljer

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X Byggautomatisering... Mange standarder... mange systemer. BUS kommunikasjon eller trådløs kommunikasjon.. Brand Y DDE Modbus KNX/EIB xx drivere Brand X Behovet Å integrere alle typer av progammerbare enheter

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 2445138 Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 5 Kontrakt Generalentreprise / 20.8.2012 KVM gjennomføring 4 Endring vedr. prøvedriftsskjemaet 13.09.11

Detaljer

RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 01-1 Postnr Tekst 01 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Generelt Generalentreprenøren skal stå for alle ytelser til rigg og drift. Alle kostnader knyttet

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 5

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 5 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 6 Andre installasjoner... 4 62 Person- og varetransport... 4 621 Heiser... 4 Side 2 av 5 Innledning For effektiv bygging, drift og vedlikehold av bygningsmassen

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

Erfaringer fra overtakelse og funksjonsprøving av branntekniske sikkerhetssystemer

Erfaringer fra overtakelse og funksjonsprøving av branntekniske sikkerhetssystemer Erfaringer fra overtakelse og funksjonsprøving av branntekniske sikkerhetssystemer Brannvernkonferansen 2014 Runar Berget 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg AGENDA o o o o Belysning og elektrotekniske entrepriser Energisystem og VVS - tekniske entrepriser

Detaljer

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag)

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag) 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Gjennomsnittlig lengde er pr. undersentral Kabel mellom hovedsentral og og for hovedsentral. (antall= ant. US+1 434.nnn 520.001

Detaljer

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT NMU SOLSKJERMING KAPITTEL 1 OG 2 TEKNISK BESKRIVELSE SIDE 9 KAP. 1 RIGGING OG DRIFT Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET.

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon Innledning RK - (Ringsaker kommune) ønsker drift/styring/overvåkingsmuligheter av tekniske installasjoner fra ett toppsystem. Vår bygningsmasse er i dag utstyrt med tekniske installasjoner innenfor vvs,

Detaljer

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom.

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. SD anlegg Statens Hus Vadsø Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. Innholdsfortegnelse 1. Romkontroll... 2 2. Bestemme tiden for forhåndsvarming av rom... 3 3. Hvis et rom ikke har

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg. Prosjekt Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg. Prosjekt Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg Prosjekt 294355 Kontraktsnummer 2013007356 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Driftsforum - Drift av integrerte bygninger

Driftsforum - Drift av integrerte bygninger Driftsforum - Drift av integrerte bygninger Hvorfor blir det som det blir? Erfaring med overtagelse av nybygg et år etter. Hva ble bestilt? Hvorfor ble det ikke som bestilt? Grensesnitt mellom tekniske

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON - FORSIDE DOKUMENTBESKRIVELSE TELE OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER KABELLISTE TELEFORDELING =515.17 1706 MELLOMGANG PLAN 1 1 25.01.2013 ANBUDSTEGNING JOST HS HS UTARBEIDET KONTR.

Detaljer

Komponenttabell lokal automatikk

Komponenttabell lokal automatikk faser 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Kabel mellom hovedsentral og 434.nnn 520.001 KX1nn undersentraler 5 e e LIYCY 2x2 434.nnn 434.001 Underfordelinger 434 overspenningsvern

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE AUTOMATIKK/SD ANLEGG ENDRINGER/PRESISERINGER

NORGES IDRETTSHØGSKOLE AUTOMATIKK/SD ANLEGG ENDRINGER/PRESISERINGER NORGES IDRETTSHØGSKOLE AUTOMATIKK/SD ANLEGG ENDRINGER/PRESISERINGER Endringer i Automatikk. Post 8.1 Dette utgår: 02.15.5.61 Prefabrikkerte rom 3 stykk prefabrikkerte kjøle- og fryse skal knyttes opp mot

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side Dato: 05.03.2013 Side 56563-1 1 D563 AUTOMATIKK / SD ANLEGG / ROMREGULERING Det skal i Tonsenhagen skole i klasserom og flerbruksrom monteres inn utstyr for romregulering, basert på temperatur og CO 2.

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 2485201 REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER 420020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...3

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Integrasjon og nettverk

Integrasjon og nettverk Integrasjon og nettverk 1 Kommunikasjon 2 Driver - oversettelsesmaskin "Ånden er villig men kjødet er skrøpelig" "Spøkelset er parat, men kjøttet er seigt" 3 Standard protokoller 4 Buss systemer : Overføringsmedium

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Hovedbeskrivelse for Bygningsautomatisering Anleggsnavn Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: dd.mm.år Hovedbeskrivelse for bygningsautomatisering Side 2 av 7 Hovedbeskrivelse bygningsautomatisering Generelt

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utredning integrert sikringsanlegg Utdrag: Dette notatet omhandler et integrert sikringsanlegg bestående av adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm På forprosjektnivå

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON - FORSIDE DOKUMENTBESKRIVELSE TELE OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER KABELLISTE TELEFORDELING =515.17 1706 MELLOMGANG PLAN 1 1 25.01.2013 ANBUDSTEGNING JOST HS HS UTARBEIDET KONTR.

Detaljer

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh.

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh. Utemiljø Værstasjon Vindmåler X Temperatur X Uemiddeltemp. X Luftfutighet X Nedbør X Lux-verdi X CO2 ute X Pedagogi X X X ca. 4 000,- X X X X X X X Må beregnes i lient X X X X X X 2 000,- Kun registrering

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIE OPPDRAGSNUMMER 832923 OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth OPPRETTET AV Joakim Myren Svendsen DATO S-52 Strateginotat adgang og sikkerhet 54 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER. 542 Brannalarm.

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

PROSJEKT : BRUELAND BARNEHAGE NY KAPITTEL : Automatikkarbeider

PROSJEKT : BRUELAND BARNEHAGE NY KAPITTEL : Automatikkarbeider SIDE:1 56 AUTOMATISERING.01 Orientering. Det ønskes tilbud på komplett driftskontrollanlegg, siden kaldt SD-anlegg. Systemet skal være et påent system og skal som minimum kunne leveres med/tilknyttes protokoll/driver

Detaljer

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring iktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring VVS Dagene, 29.10.2008 Odd Drage Teknologisjef 1 Nøkkeldata - YIT Hovedkontor i Helsinki Ca 27 000 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 På beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab. lindab vi förenklar byggandet

VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab. lindab vi förenklar byggandet VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab lindab vi förenklar byggandet Behovstyrt ventilasjon CAV constant airflow volume, konstant luftmengde VAV Variable airflow volume, variabel luftmengde

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

Rambøll Norge AS STATENS VEGVESEN SNØSMELTEANLEGG HOLDEPLASS PRINSEN KINO FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rambøll Norge AS STATENS VEGVESEN SNØSMELTEANLEGG HOLDEPLASS PRINSEN KINO FUNKSJONSBESKRIVELSE Rambøll Norge AS STATENS VEGVESEN SNØSMELTEANLEGG HOLDEPLASS PRINSEN KINO FUNKSJONSBESKRIVELSE Statens Vegvesen Snøsmelteanlegg bussholdeplasser Prinsen Kino Funksjonsbeskrivelse Oppdragsnr.: 1350014267

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll.

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll. Side: 1 0. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning og generelt. 2. Struktur. 3. Kommunikasjonsnettverk. 4. Utstyr for betjening av anleggene. 5. Feilmeldinger og alarmer utenom arbeidstiden. 6. Funksjonskrav

Detaljer

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 21.09.2015 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn

Detaljer

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi «RIKTIG MED EN GANG» - konferansen - Grand Hotell Oslo 11. juni 2015 Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi Tom Christiansen, forretningsutvikler i Siemens AS Urbanisering Byer = bygninger

Detaljer

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud Styringssystemer i bygget gir optimal drift Tom Krogsrud TAC/ESMI TAC ESMI skaper merverdi for kunden gjennom fokus på innemiljø, sikkerhet og energi. Dette gjøres ved avansert teknologi og innovative

Detaljer

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud Bus kommunikasjon soner Tom Krogsrud TAC/ESMI Integrasjon Energi Byggautomasjon Brann Nødlys Adgangskontroll Innbruddsalarm ITV TAC Vista TAC I/NET Andover Continuum Satchwell Sigma ESMI 250 millioner

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer