PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09"

Transkript

1 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som skal benyttes på de enkelte dører skal utarbeides og godkjennes av byggherre / beslagrådgiver etter antatt tilbud. Løsningene skal presenteres og godkjennes av bruker i et eget møte med byggherre / bruker / rådgiver. Entreprenøren vil få funksjonsansvaret for dører tilknyttet 230 V AC, brannalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og innbruddsalarmanlegg. Leverandøren skal gjennomføre funksjonskontroll av dører tilkoblet nevnte anlegg. Adgangskontroll, låser, beslag og dørautomatikk som skal integreres med 230 V AC, brannalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og innbruddsalarmanlegg er vist på tegninger som inngår i tilbudsmaterialet. Entreprenøren skal vedlegge tilbudet en samleliste som viser alt tilbudt utstyr med enhetspriser inklusive montering, test og idriftsettelse. Rund sum for montering vil ikke bli godtatt. Elektrisk sluttstykke: Skal leveres med mikrobryter Ytterdører: o krav til bruddstyrke på vridefalle > 10kN Innvendig dør rømning: o skal kun benyttes der det ikke er mulig å benytte solenoidlås o tilpasset rømningsdør o krav til bruddstyrke på vridefalle > 6kN Elektrisk sluttstykke på brannklassifisert dør skal være godkjent i henhold til dørleverandørens krav. Eventuelle avvik skal godkjennes skriftlig av brannteknisk rådgiver. Festemateriell: Dørautomatikk: Alt synlig festemateriell skal være i samme overflate, farge og kvalitet som levert produkt. Alt synlig og usynlig festemateriell til alle aktuelle dør tykkelser skal være kalkulert i prisen Automatisk skyvedør åpner skal tilpasses aktuelle dørblad. Skal ha: o Mikroprosessor styrt drivmodul o Funksjonsvelger AV AUTO ÅPEN UTGANG VINTER o Lukkekraft, åpningshastighet og lukkehastighet skal være justerbare o Nød åpningsmodul inkl minimum 1 t batteri backup o Automatisk reversering ved hindring o Elektromekanisk låsesperre o Innfelt magnetlås o Hel dekkende kappe o Dørfester med løpehjul og oppheng samt eventuell styreskinne

2 PA Lås, beslag og adgangskontroll o Uttak for strømforsyning av elektromekanisk lås o Eventuell karmoverføring for å kunne tilfredsstille spesifiserte krav Skal leveres i fritt valgt RAL farge. Farge skal avklares med beslagrådgiver og arkitekt før bestilling. Dørlukkere: Dør stopper: Skal ha glideskinne Skal være av samme fabrikat. Skal leveres i sølv farge. Dørlukkere som monteres på brannklassifiserte dører skal være godkjent iht. NS 3420-R Fri sving dørlukkere vurderes i hvert enkelt tilfelle Dørlukkere på ytterdører monteres innvendig (karmside) Dører med krav til selvlukking er avmerket på branntegninger. Det skal medtas dørstoppere montert på vegg for dører der døren vil slå mot vegg eller fastmontert utstyr. Monteres For kontorer skal det medtas stopper med kles krok. Dørvrider: Form som vist Anbyder skal tilby vrider og langskilt Kravet er 99 % ikke heng i første driftsår etter overtakelse. Dersom kravet ikke oppnås kan byggherre forlange utskifting av samtlige dørvridere på entreprenørens regning. Håndtak: Form som vist for ytterdører som er beskrevet med håndtak Overflate i børstet rustfritt stål, ANSI 304 Ø 18 mm mm Vriderpinne for alle dørtykkelser Overflate i børstet rustfritt stål. Ø = minimum 20 mm. Godstykkelsen må være slik at håndtaket ikke bøyer seg ved bruk L = tilnærmet 600 mm avstanden fra dørblad til håndtak min 40 mm Impulsbryter Kabling: Impulsbryter skal ha TYDELIG åpnesymbol. Åpnesymbol skal dekke min 80 % av bryteren. Impulsbryter skal være robust og sabotasjesikker. Impulsbryter felles inn i vegg. Behovet for impulsbryter må sees i sammenheng med valg av elektrisk lås. Brytere skal ha kontrastfarge til vegg. Ved bruk av elektrisk sluttstykke på kortleserstyrt dør skal det benyttes impulsbryter. Alt utstyr som skal tilknyttes 230 V AC, brannalarmanlegg, adgangskontrollanlegg eller innbruddsalarmanlegg skal inkludere inntil 10 m kabel inklusive koblingsboks over dør. Kabel mellom kortleser, undersentral og sentralutstyr i adgangskontrollanlegget skal være inkludert.

3 Kabel skal føres frem til koblingsboks. Merkesystem for kabel skal overleveres elektroentreprenør, som foretar sammenkobling med brannalarm. Kortleser Skal være av samme type som eksisterende. Låskasser: Alle låskasser skal leveres i henhold til Svensk Standard Beslagleverandør er ansvarlig for å levere og beskrive låskasser i henhold til ovennevnte. Avvik skal avklares med prosjektets beslagrådgiver.. Gjelder også låskasser i eventuelle spanskvegger/toalett/dusj båser. Magnetlås: Magnetlås innfelt: Panikk beslag: Skal ha tilbakemeldingssignal. o Magnetlås på 2 fløyet dør, sammen med panikkbeslag på skåtefløy, monteres på skåtefløy. o Magnetlås på 2 fløyet dør, sammen med panikkbeslag på begge fløyer, monteres slik at gangfløy avlåser skåtefløy. Skal leveres i sølv farge. Skal ha tilbakemeldingssignal. o Holdekraft > 7kN. Bør leveres med dekk kappe over skåter. Dekk kappe skal tåle tøff bruk. Skåter/dekk kappe skal leveres i fritt valgt RAL farge det vil si samme farge som dørblad. Farge skal avklares med beslagrådgiver før bestilling. Det skal fortrinnsvis ikke benyttes automatskåter i rømningsdører. Rømningsveikontroll: Rømningsveikontroll skal leveres med justerbar sirene og integrert systemsylinder i en enhet for to-fløyet dør. For en-fløyet dør kan det leveres rømningsveikontroll uten sylinder men med justerbar sirene Skilt. Solenoidlås: Sylinder: Bør monteres med gjennomgående skruer og hylsemutter på alle dører. Skal leveres som langskilt. Generelt: Skal være av samme fabrikat og kvalitet som dørvrider slik at nyanse forskjeller i overflater unngås Det skal benyttes solenoidlås i innvendige dører som skal være elektrisk låst dersom dette ikke strider mot brannklassifiseringen av døren. Skal leveres som systemsylinder tilpasset låsesystem 2TV1641

4 Beslag løsning: Alle dører skal bestykkes med dørvrider og langskilt dersom annet ikke er beskrevet nedenfor. Slag ytterdører skal bestykkes med FG godkjent låse enhet med reile låskasse med mikrobryter og magnetkontakt for indikering av lukket låst. I tillegg skal det etableres FG godkjent enkel sylinder sylinder skal være i samme låssystem som virksomheten har i fra før, håndtak samt dørlukker. Alle dørlukkere skal monteres innvendig. Indikering av lukket låst. Sylinder etableres på alle dører til kontor, lager, bøttekott, tekniske rom, el sjakter, ventilasjonsrom osv Dører til forrom til WC bestykkes uten låskasse men med håndtak og dørlukker dersom det ikke er i konflikt med brannkrav. Toalett/dusj bestykkes med WC skilt. Dører til garderober skal ha dørlukker. Dørlukker, panikkbeslag, rømningsveikontroll, karmoverføring osv medtas i henhold til brann og rømningsplaner og gjeldende krav samt etter behov. Alle adgangskontrollerte dører skal ha dørlukker og magnetkontakt. Beslagpakker vil være aktuelle på dører som skal tilknyttes brannalarm, adgangskontroll eller innbruddsalarm eller andre anlegg. Aktuelle dører er avmerket med beslagpakker på tegninger som inngår i anbudsmaterialet. Beslagpakkebeskrivelse kan avvike fra ovennevnte generelle beskrivelse. Adgangskontroll / kortleser inngår i beslagpakker. Eksisterende adgangskontrollanlegg skal utvides til å omfatte beskrevne dører. Entreprenøren skal medta alt nødvendig utstyr for denne utvidelsen. Alle adgangskontrollerte dører som ikke har dørautomatikk skal forberedes for dørautomatikk

5 Eksempel på beskrivelse: (Nummerering henvises til tilsvarende nummerering på tegning) Beslagpakke A01: Beslagpakke A02: Beslagpakke A03: Beslagpakke A04: Beslagpakke A05: Beslagpakke A06: Beslagpakke A07: Beslagpakke A08: Beslagpakke A09: Beslagpakke B01: Beslagpakke B02: Beslagpakke B03: Beslagpakke B04: Beslagpakke B05: Ytterdør i rømningsvei. Eksisterende kortleser, impulsbryter og elektrisk lås skal flyttes fra dør F-eksist 2 til F-eksist 3. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt flyttes også. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll. F-eksist 2, ikke rømningsdør skal reetableres med mekanisk lås og dobbel sylinder og manuelle skåter samt nødvendig tilpassningsutstyr. Ytterdør rømning. Kortleser, impulsbryter, elektrisk sluttstykke, rømningsveikontroll og dobbel sylinder. Magnetlås og panikkbeslag på eventuelt skåtefelt.. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll anlegg. Ytterdør rømning. Elektrisk sluttstykke, dobbel sylinder og rømningsveikontroll. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll / innbruddsalarm. Ytterdør. Hake- reile låskasse med mikrobryter, magnetkontakt, håndtak og dobbel sylinder. Tilkobles adgangskontroll / innbruddsalarm. Ytterdør. Kortleser, impulsbryter, elektrisk sluttstykke og dobbel sylinder. Magnetlås og skåte på eventuelt skåtefelt.. Tilkobles adgangskontroll anlegg. Ytterdør rømning. Kortleser, dørautomatikk og radar begge sider Tilkobles brannalarm og adgangskontroll. Ytterdør rømning. Panikkbeslag, rømningsveikontroll og magnetlås. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll / innbruddsalarm. Ytterdør. Dørautomatikk. Impulsbryter begge sider. Mikrobryter i låskasse styrer dørautomatikk. Tilkobles adgangskontroll / innbruddsalarm. Ytterdør rømning. Kortleser, impulsbryter, elektrisk sluttstykke, dørautomatikk, rømningsveikontroll og dobbel sylinder. Magnetlås og panikkbeslag på eventuelt skåtefelt.. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll anlegg. Innerdør. Kortleser, impulsbryter og elektrisk lås. Tilkobles adgangskontroll. Innerdør rømning. Kortleser, impulsbryter, elektrisk lås, dørautomatikk, og dobbel sylinder. Rømningsveikontroll. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll. Innerdør rømning. Holdemagnet i dørlukker. Tilkobles brannalarm. Innerdør. Låskasse med mikrobryter, dørautomatikk og impulsbryter begge sider. Mikrobryter skal styre dørautomatikk Innerdør rømning. Kortleser, impulsbryter, elektrisk lås og dobbel sylinder. Rømningsveikontroll. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt Tilkobles brannalarm og adgangskontroll.

6 PA Lås, beslag og adgangskontroll Beslagpakke B06: Beslagpakke B07: Beslagpakke B08: Beslagpakke B09: Beslagpakke B10: Beslagpakke B11: Innerdør. Låskasse med mikrobryter, magnetkontakt, håndtak og dobbel sylinder. Tilkobles adgangskontroll / innbruddsalarm Innerdør rømning. Låskasse med mikrobryter, elektrisk lås, dørautomatikk og impulsbryter begge sider og dobbel sylinder. Rømningsveikontroll. Mikrobryter skal styre dørautomatikk. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt. Tilkobles brannalarm. Innerdør rømning. Holdemagnet på vegg. Tilkobles brannalarm. Innerdør rømning. Kortleser, impulsbryter, elektrisk lås, holdemagnet på vegg og dobbel sylinder. Rømningsveikontroll. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt Tilkobles brannalarm og adgangskontroll. Innerdør rømning. Kortleser, elektrisk lås, dørautomatikk med holdemagnetfunksjon, impulsbryter og dobbel sylinder. Rømningsveikontroll. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll. Innerdør rømning. Dørautomatikk med holdemagnetfunksjon, impulsbryter begge sider, Rømningsveikontroll. Panikkbeslag og magnetlås på eventuelt skåtefelt. Tilkobles brannalarm og adgangskontroll.

7 PA Lås, beslag og adgangskontroll 1 Preakseptert løsning 2 fl dør i rømningsvei SKOLE - dør med adgangskontroll - personal og leietakerinngang ytterdør GL DØ ML GL D Ytterdør sett innenfra T R TR H M S E L L M P Gangfløy Min 10 M Skåtefløy Min 10M Midtstolpe min 50 mm max 80 mm bredde Ytterdør K Å F DE VF N Innerderør Å Rømningsvei Ytterdør: Gangfløy: Skåtefløy: DØ dørautomatikk (D - dørlukker) D dørlukker EL elektrisk sluttstykke med omvendt funksjon og mikrobryter GL glideskinne GL glideskinne M magnetkontakt H håndtak ML magnetlås med K kortleser med tastatur som styrer E og evt DØ tilbakemeldingssignal L FG-godkjent låskasse P panikkbeslag M magnetkontakt S FG-godkjent dobbel sylinder VF: TR trekkrør DE Innbruddsalarmdetektor Å åpneknapp (utvendig kun aktiv dagtid) F låsbar funksjonsvelger for DØ N nødboks som styrer E og ML Innerdører: EL og ML tilkobles brannalarmanlegg Å åpneknapp som styrer DØ og E for åpning ved alarm ulåst håndtak EL, M, ML og mikrobryter tilkobles addørlukker og eventuell dørautomatikk gangskontroll- / innbruddsalarm anlegg

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for lås og beslag Saksnr.: 15/6377 1. Kravspesifikasjon Dette vedlegget inneholder krav til tilbyder for leveranse av lås/beslag, låssystemer, adgangskontrollanlegg

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Låser, beslag og dørautomatikk. Funksjonsbeskrivelse totalentreprise.

Låser, beslag og dørautomatikk. Funksjonsbeskrivelse totalentreprise. 1 FIDESTUNET Fides AS. Låser, beslag og dørautomatikk. Funksjonsbeskrivelse totalentreprise. 2016-07-05 Låser, beslag og dørautomatikk Generelle krav Tilbud Tilbyder skal vedlegge tilbudet en samleliste

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Lillestrøm hensetting

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Lillestrøm hensetting FORPROSJKTRING LÅS OG BSLAG Lillestrøm hensetting Ansvarlig beslag: Adresse: Utarbeidet av: Dato: 26.11.2012 Sist revidert dato: Rev. TVA Arkitekt: Norconsult Byggherre: l. konsulent: ntreprenør: Forhandler:

Detaljer

BESLAGLISTE LILLESTRØM VGS Anbud

BESLAGLISTE LILLESTRØM VGS Anbud BESLAGLISTE LILLESTRØM VGS Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: 31.10.12 Sist revidert dato: Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen Tlf: Byggherre: Tlf: El. konsulent: Tlf: Entreprenør: Tlf: Forhandler:

Detaljer

BESLAGLISTE Søråshøgda skole Tr 2 Anbud

BESLAGLISTE Søråshøgda skole Tr 2 Anbud BESLAGLISTE Søråshøgda skole Tr 2 Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: 29.11.2011 Sist revidert dato: Arkitekt: Rambøll Byggherre: Bergen Kommune El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

1 26.02.2008. Hovedregistrering. dørblad hengselside ( utvendig) Dør egenskaper ihh til NS 3140. dørblad anslagside ( innvendig) 24.2.3.20 24.2.3.

1 26.02.2008. Hovedregistrering. dørblad hengselside ( utvendig) Dør egenskaper ihh til NS 3140. dørblad anslagside ( innvendig) 24.2.3.20 24.2.3. Låskasse Håndtak Vrider S Dør egenskaper ihh til NS 0 Type Slagretning Brann krav Lyd Krav Glass Type Glass utform. Jfr.Swedoor Glass sikker-het Spalt Terskel Type Jfr. Swe Merknader Lås og beslag dørblad

Detaljer

Prosjekt: Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Side 16-1

Prosjekt: Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Side 16-1 Prosjekt: Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Side 16-1 16.29.1 RH6A LÅS OG BESLAG HENVISNING Plantegninger. ORIENTERING

Detaljer

BESLAGLISTE Lindås barneskule, btr. 3 Anbud

BESLAGLISTE Lindås barneskule, btr. 3 Anbud Ansvarlig beslag: BESLAGLISTE Lindås barneskule, btr. 3 Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: 28.11.2013 Sist revidert dato: Rev. TVA Arkitekt: Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører

Detaljer

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE KAPITTEL 15 EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE NOTATER: 309 RE-KAC 2 Nødbryter 1 stk. Industripk. Brukes som lokal nødåpningsbryter til elektrisk låste dører i rømningsvei. Ved å trykke på midten av glasset

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Ikke for produksjon av dører

Ikke for produksjon av dører Forprosjektering Lås og Beslag TVT15015 Messebygg Kjevik. Adresse: Utarbeidet av: R. Henningsen Dato: 12. mars 2015 Sist revidert dato: Arkitekt: Eliassen og Lambertz-Nilssen Byggherre: Forsvarsbygg El.

Detaljer

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Denne beskrivelsen er basert på NS3420 database v

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Denne beskrivelsen er basert på NS3420 database v Beslag og Sikkerhetsrådgiveren AS Prosjekt: FØRDE TRAFIKKSTASJON Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Dato: 25.02.2016 Side 16-1 16.29.1 LÅS OG BESLAG

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG RAUFOSSTUN Ansvarlig beslag: Adresse: Utarbeidet av: Dato: 4.4.12 Sist revidert dato: Arkitekt: Sweco Norge AS TLF: Byggherre: TLF: El. konsulent: TLF: Entreprenør: TLF:

Detaljer

BESLAGLISTE Mjøsbrua kollektivterm. E6 Anbud

BESLAGLISTE Mjøsbrua kollektivterm. E6 Anbud BESLAGLISTE Mjøsbrua kollektivterm. E6 Anbud Prosjektnavn: MJØSBRUA, kollektivterminal E Adresse: Utarbeidet av: Dato: Sist revidert dato: Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG MOVAR

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG MOVAR FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG MOVAR Ansvarlig beslag: Adresse: Utarbeidet av: Dato: 18.9.213 Sist revidert dato: Rev. TVB Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører Tre innerdører:

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG TVT12011 Samlokaliserte boliger PG 89, Moss

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG TVT12011 Samlokaliserte boliger PG 89, Moss Prosjektnavn: SAMLOKALISERTE BOLIGER PG Ansvarlig beslag: FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG TVT12011 Samlokaliserte boliger PG 89, Moss Adresse: Per Gynts vei 89 Utarbeidet av: Dato: 07. juni 2012 Sist revidert

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

Microbryter i sluttstykke (hovedlås og tilleggslås) Elektrisk sluttstykke (hovedlås og tilleggslås)

Microbryter i sluttstykke (hovedlås og tilleggslås) Elektrisk sluttstykke (hovedlås og tilleggslås) BESLAGLISTE FRØLICH HAGE prosjektnr. beskriver telefon mobil dato opprettet dato endret 02045 KRISTIAN BORUD 22759074 9365573 08..20 ROLLEFORDELING VED LEVERING AV LÅS OG BESLAG TIL NYE DØRER (SOM OGSÅ

Detaljer

BESLAGLISTE Kippermoen ungdomsskole ombygging av undervisningsarealer

BESLAGLISTE Kippermoen ungdomsskole ombygging av undervisningsarealer BESLAGLISTE Kippermoen ungdomsskole ombygging av undervisningsarealer Adresse: Utarbeidet av: Mosjøn Dato: 26.06.2015 Sist revidert dato: Arkitekt: Arkitektkontoret Kvadrat AS Byggherre: Vefsn kommune

Detaljer

HENVISNING Plantegninger og funksjonstegninger for dørmiljø. ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK

HENVISNING Plantegninger og funksjonstegninger for dørmiljø. ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Prosjekt: Solbakken skole Kapittel: 14 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Dato: Side 14-1 14.29.1 LÅS OG BESLAG HENVISNING Plantegninger og funksjonstegninger

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Eid Rådhus

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Eid Rådhus FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Eid Rådhus Adresse: Nordfjordeid Utarbeidet av: Gardit lås og sikkerheit AS Dato: 11.09.2015 Sist revidert dato: Arkitekt: Nordplan AS Byggherre: El. konsulent: Entreprenør:

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Elektrisk låsing skaper løsninger og økt trygghet Moderne bygg og sikkehets forskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet

Detaljer

Anmerkninger til beslagliste: Rev. TVA : Endring i mengder

Anmerkninger til beslagliste: Rev. TVA : Endring i mengder prosjekt.: Myre Barne- og ungd.skole prosjektnr.: TTB09014 Anmerkninger til beslagliste: Rev. TVA 09.09.09: Endring i mengder Anmerkning nr. 1A Holdemagneter på vegg må kobles til holdespenning fra brannvarslingsanlegg.

Detaljer

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Prosjekt: Stavanger Forum Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Dato: 29.03.2012 Side 16-1 16.29.1 LÅS OG BESLAG HENVISNING Plantegninger. ORIENTERING

Detaljer

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Denne beskrivelsen er basert på NS3420 database v

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Denne beskrivelsen er basert på NS3420 database v Prosjekt: NYE BODØ RÅDHUS K201.2 Kapittel: 16 Lås og beslag Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Dato: 12.12.2016 Side 16-1 16.29.1 LÅS OG BESLAG HENVISNING Plantegninger. ORIENTERING

Detaljer

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr.

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. / sted 0467 Oslo EMMIJ LÅS OG BESLAG AS, østensjøvelen 18, 0661 Oslo Telefon 22 72

Detaljer

BESLAGLISTE. Beskyttelsesklasse: Sikkerhetsnivå: Flex Risikoklasse:

BESLAGLISTE. Beskyttelsesklasse: Sikkerhetsnivå: Flex Risikoklasse: Ansvarlig beslag: BESLAGLISTE ENENVEGEN 20-28, MOLDE Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: Sist revidert dato: Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører Tre innerdører: Tre ytterdører:

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

solem:arkitektur Generell beskrivelse av dører og vinduer: Utarbeides av leverandør i samarbeid med brukere

solem:arkitektur Generell beskrivelse av dører og vinduer: Utarbeides av leverandør i samarbeid med brukere ID 00 min. lysåpning 0M ID2 Type Dør nr. Bredde Høyde Slag Brannklasse Lydklasse Glass ID ID 00-08- V EI 30S 40dB F5373 Nocturne Wood Hev/senk ID 00-08-2 V EI 30S 40dB F5373 Nocturne Wood Hev/senk ID 00-08-3

Detaljer

Pr Dør og vindusskjema - Åsliveien 1, Tønsberg

Pr Dør og vindusskjema - Åsliveien 1, Tønsberg Pr. 05.03.2015 Dør og vindusskjema - Åsliveien 1, Tønsberg Ja Begge sider Ja Ja LH D-101-Y B-E 10X21 H-UT - Ja D-102 B 8X21 V ja Nei Ja D-103 B 10X21 V EI30CS Ja Ja Ja Nei. D-104 B 9x21 V - Ja Nei Dør

Detaljer

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør DA930 ASSA ABLOY DA930 Elektromekanisk dørautomatikk for slagdør Benyttes med glideskinne G193 eller G195 Passer for lettere innvendige dører, ikke for branndører

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK. Prosjektmøtene skal ivareta at alle dører blir levert riktig utfrest og forberedt i

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK. Prosjektmøtene skal ivareta at alle dører blir levert riktig utfrest og forberedt i Prosjekt: Grensestasjonen NORD beslagbeskrivelse Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Dato: 11.11.2013 Side 16-1 16.29.1 LÅS OG BESLAG HENVISNING Plantegninger.

Detaljer

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Kap.: 16 Låser og Beslag Side 16-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 16 Låser og Beslag Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LLL., der - KK er

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

BESLAGLISTE Gaupne barnehage Anbud

BESLAGLISTE Gaupne barnehage Anbud 05.02.2010 Arkitekt: ARKITEKTKONTORET ERLING H BESLAGLISTE Gaupne barnehage Anbud Utarbeidet av : ARNT HAUGUM Tlf: 916 11 132 Dato : 05.02.2010 Arkitekt : ARKITEKTKONT. E. Haugen AS Tlf: 57 66 19 02 Byggherre

Detaljer

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Prosjekt: Vitenfabrikken BT2 Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Dato: Side 16-1 16.29.1 LÅS OG BESLAG HENVISNING Plantegninger. ORIENTERING OM LÅS,

Detaljer

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line En serie dørvridere og beslag i børstet, rustfritt stål beregnet for bruk i offentlige og private næringsbygg.

Detaljer

309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST.

309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST. Side: 1 309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST. 865,06 FAS1014000 Reilelås med 9 tilholdere. Gir full utlåsing av reilen 22mm ved 360 dreining av nøkkelen. Herdede lameller i reilen gjør det umulig å sage

Detaljer

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: 65 RE 2011 Falle - reilelås 1 stk. Selvvalg Industripk. Beregnet for brannklassifiserte dører B15 og B30. Slagretning endres ved å trekke ut fallen og vri den 180

Detaljer

Beskrivelse elektroarbeider.

Beskrivelse elektroarbeider. Forriglet brannal. Tegning Dørautomatikk Kortleser Åpneknapp KAC Magnetlås ML Nøkkelbr. ML Magnetkontakt. Løvenstadtunet Utskifting av dører Beskrivelse elektroarbeider. Generelt. Denne beskrivelsen skal

Detaljer

Tilleggslås Ant. Innhold Overfl. Beskrivelse lås en fallelås f/sylinder oppstilbar modullås

Tilleggslås Ant. Innhold Overfl. Beskrivelse lås en fallelås f/sylinder oppstilbar modullås Prosjektnavn: GLEMMEN VGS. NY IDRETTSHA Låskasse 1 5585 en-fallelås med oppstillingsnøkkel 6 562 to-fallelås med oppstillingsnøkkel 46 565 falle- og reilelås for vrider og sylinder 1 EL648+EA224 motorlås

Detaljer

DØRLUKKERGUIDE. TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) TS 2000 V (str. 2/3/4) TS 3000 V (str. 1-4) Oppstillingsarmer Dorma TS 82, TS 83, TS 73, TS 70.

DØRLUKKERGUIDE. TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) TS 2000 V (str. 2/3/4) TS 3000 V (str. 1-4) Oppstillingsarmer Dorma TS 82, TS 83, TS 73, TS 70. DØRLUKKERGUIDE Standardarmlukkere Glideskinnelukkere TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) Ytterdører opp til 1400 mm. Ytterdører opp til 1400 mm. Justerbar lukkekraft, Justerbar lukkekraft, optisk størrelseindikator

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utredning integrert sikringsanlegg Utdrag: Dette notatet omhandler et integrert sikringsanlegg bestående av adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm På forprosjektnivå

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual TV/ROR/Oslo Offset/100202.1000.EL648 Installasjon/montering Kabelstrekk Lås EL648 Kabel type ( PFK 0,14mm² ) La ca: 150mm kabel stikke utenfor

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Produktkatalog. Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter. Utdrag generert fra webkatalogen på

Produktkatalog. Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter. Utdrag generert fra webkatalogen på Produktkatalog Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter Utdrag generert fra webkatalogen på www.trioving.no ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innhold Elektriske lås 4-7 Elektriske

Detaljer

BESLAGLISTE. Anbud ===========================================================

BESLAGLISTE. Anbud =========================================================== 24.02.2011 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: SLLIST orheimsund nye barneskole nbud dresse: orheimsund Utarbeidet

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: 159 MOBELLA M/S ORIGINAL Utenpåliggende båtlås 1 stk. Industripk. Leveres komplett med håndtak, skilt og sluttstykke. Art.nr. 6622 Høyre utadgående Nobbnr.: 27556265 Art.nr.

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

DORMA. Elektromagnetiske Låser

DORMA. Elektromagnetiske Låser Serie 1800 N Compact Serie 3000 N Narrow Serie 3000 N Standard Serie 5300 N Safety Serie 5300 N Intruder alarm Serie 7500 N Waterproof Serie 7500 N Swing door Serie 15000 N Swing door DORMA Elektromagnetiske

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

HELSE BERGEN, 0649 TRYKKAMMER DØROPPSTILLINGSLISTE, ARKITEKT, ANBUD 30.04.2007 Dørnr Ant Rev Etg ID Type Rom Dør- Dør Format V H Lås- Terskel Merknad Sy Slutt- Overfl System Vrider Skilt OverflateSkåte

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

SPESIFIKASJON. Orientering

SPESIFIKASJON. Orientering SPESIFIKASJON Orientering I forbindelse med brannteknisk oppgradering ved Grong videregående skole, utlyses anbudskonkurranse på utskifting av brann klassifiserte dører og vinduer, samt diverse andre utbedringer

Detaljer

Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget.

Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget. er FDV Forvaltning Administrativ styring av bygningen og de tekniske installasjoner for å opprettholde et ønsket nivå. Styringen skal være et verktøy for systematisk drift og vedlikehold, økonomisk planlegging

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

BESLAGLISTE Støagata 11-13, Hokksund Anbud

BESLAGLISTE Støagata 11-13, Hokksund Anbud 067 - Oslo 2337339 BESLAGLISTE Støagata -3, Hokksund Anbud 2.05.202 Prosjektnr: TVM2039 Prosjektnavn: STØAGATA -3, HOKKSUND Arkitekt: CODE: arkitektur v/constantin B Adresse: Utarbeidet av: Dato: 2.05.202

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:3 September 1994 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade FG-publikasjon 112:3 September 1994 Side 1 av 7 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BESLAGLISTE Helsehuset Askvoll Anbud

BESLAGLISTE Helsehuset Askvoll Anbud BESLAGLISTE Helsehuset Askvoll Anbud Adresse: Utarbeidet av: Arnt Haugum Tlf: 916 11 132 Dato: 20.08.2013 Sist revidert dato: Arkitekt: Arki Arkitekter AS Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler:

Detaljer

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim FDV Dokumentasjon Fag: Lås og beslag Prosjekt: Nedre Humlehaugen Prosjektnr: 101819 Leverandør:, Avd Trondheim Ordrenr Fakturanr Vedrørende 209897 Nedre Hummlehaugen B3 Innhold: Kontaktpersoner Ettersyn

Detaljer

MøllerUndall. Sikrere dører. - beslagløsninger

MøllerUndall. Sikrere dører. - beslagløsninger Sikrere dører - beslagløsninger Innholdsregister Prosjektering og beslagsløsninger... 21 MU Beskriveravdeling... 22 Sikrere dører alternative lås og beslagløsninger... 23 Tabell for beslagløsninger...

Detaljer

CONTINENTAL. Eksklusive innvendige dører i individuell stil. Veiledende priser pr. 1. april 2015.

CONTINENTAL. Eksklusive innvendige dører i individuell stil. Veiledende priser pr. 1. april 2015. CONTINENTAL Eksklusive innvendige dører i individuell stil Veiledende priser pr. 1. april 2015. INNHOLD DØRER... s 0 BESLAGS- OVERSIKT...s 12-1 TILLEGG TIL DØRPRISER...s 15 SCANFLEX CONTINENTAL er en dørserie

Detaljer

ULEFOS BRUG A.S Branndører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier.

ULEFOS BRUG A.S Branndører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier. Drage brannklassifiserte dører. Lisensnr.: 271 Drage ståldører A30, A60, A90 og A120. Drage glassdører F30, A30 og A60. Innhold: Drage ståldører side 2 Drage glassdører «3 Karmløsninger «4 Gjeldende regler

Detaljer

Låsesmedmester Hveding AS. Generelle krav til dører og lås og beslagleveranse, Sørbø Skole Sandnes.

Låsesmedmester Hveding AS. Generelle krav til dører og lås og beslagleveranse, Sørbø Skole Sandnes. Låsesmedmester Hveding AS Generelle krav til dører og lås og beslagleveranse, Sørbø Skole Sandnes. 1) Innledning: Dette er en kravspesifikasjon som skal ivareta et minimum av kvaliteter og funksjoner på

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

PAVA Kattem helse- og velferdssenter

PAVA Kattem helse- og velferdssenter PAVA Kattem helse- og velferdssenter 0 GENERELL DEL Side 1 0 GENERELL DEL 1.10 INNLEDNING På bestilling fra Trondheim kommune, ved Trondheim Eiendom er det utarbeidet konkurransegrunnlag for Kattem helse

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

KAPITTEL 12 DØRLUKKERE NOTATER:

KAPITTEL 12 DØRLUKKERE NOTATER: KAPITTEL 12 DØRLUKKERE NOTATER: 261 GEZE TS 1000 Dørlukker 1 stk. Industripk. GEZE dørlukker TS 1000 er en dørlukker beregnet på privat markedet. Den har justerbar lukkehastighet og endeslag via armen.

Detaljer

Dører SFB 2074 isolerte

Dører SFB 2074 isolerte Dører SFB 2074 isolerte Oppbyggingen av vårt byggsystem SFB 2074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid i å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til energiøkonomisering

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

BESLAGLISTE Hafslo barnehage Anbud

BESLAGLISTE Hafslo barnehage Anbud BESLAGLISTE Hafslo barnehage Anbud Adresse: Utarbeidet av: Arnt Haugum Dato: 18.02.2013 Sist revidert dato: Arkitekt: Arkitektfirma Jon Vikøren as 57698955 Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler:

Detaljer

Forprosjektering Lås og Beslag TBX14010 Gjernes skule

Forprosjektering Lås og Beslag TBX14010 Gjernes skule Forprosjektering Lås og Beslag TBX14010 Gjernes skule Adresse: Utarbeidet av: Tommi Skarstein Dato: 16.10.2014 Sist revidert dato: Arkitekt: Jon Vikøren AS TLF: Byggherre: TLF: El. konsulent: TLF: Entreprenør:

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 15 Dører Side 52 15 Dører 15.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:4 November 2001 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

Dører til Regionalnett

Dører til Regionalnett Dører til Regionalnett Dør spesifikasjon s.1 Endres i topp-/bunntekst Generelle kvalitetskrav til dører 1. Utvendige dører skal være i galvanisert stål med rustfri terskel og bakkant-forrigling. 2. Dører

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Teknisk beskrivelse: Dørautomatikk Bergen Tinghus

Teknisk beskrivelse: Dørautomatikk Bergen Tinghus Teknisk beskrivelse: Dørautomatikk Bergen Tinghus Generell orientering Statsbygg Vest har bygget om inngang mot Markeveien til Bergen Tinghus. Inngangen skal tilpasses universell utforming med utvendig

Detaljer

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

TLB Brannskyveport. Produktdokumentasjon TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120

TLB Brannskyveport. Produktdokumentasjon TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120 TLB Brannskyveport Produktdokumentasjon TLB Brannskyveport TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120 TLB Brannskyveport Funksjonsbeskrivelse / bruksområder Funksjon: Brannskyveport TLB blir brukt for

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Knallpriser på. får du veiledning og riktig pris. Det lønner seg å prate med fagfolk!

Knallpriser på. får du veiledning og riktig pris. Det lønner seg å prate med fagfolk! DIN FAGMANN PÅ BYGGEVARER Kampanjen gjelder t.o.m. 9. mai 2015 4990,- Tun ytterdør 353, hvit med klart glass. Standard størrelser. Veil. 8 238,- Knallpriser på DØRER, GARDEROBER, VINDUER OG GARASJEPORTER

Detaljer

CONTINENTAL. Eksklusive innvendige dører i individuell stil. Veiledende priser pr. 1. januar 2011.

CONTINENTAL. Eksklusive innvendige dører i individuell stil. Veiledende priser pr. 1. januar 2011. CONTINENTAL Eksklusive innvendige dører i individuell stil Veiledende priser pr. 1. januar 2011. INNHOLD DØRER... s 03 BESLAGS- OVERSIKT...s 12-13 TILLEGG TIL DØRPRISER...s 15 SCANFLEX CONTINENTAL er en

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål TrioVing Line Dørvridere og skilt i TrioVing Line - dørvriderserie i skandinavisk design Form og funksjon TrioVing Line er beregnet på innvendige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og holdbarhet.

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere Møller Undall produserer egne dørvridere og fører et komplett utvalgt for privat og offentlig bruk. Dørvridere kategoriseres innledningsvis i grupper for utvendige

Detaljer

TS 92. Glideskinnedørlukker. i Contur Design

TS 92. Glideskinnedørlukker. i Contur Design TS 92 Glideskinnedørlukker i Contur Design DORMA TS 92 Glideskinnedørlukker Universell dørlukker for innedører Dørlukkerne DORMA TS 92 Contur Design er utviklet spesielt for innvendige dører og for å komplettere

Detaljer