BESLAGLISTE. Anbud ===========================================================

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESLAGLISTE. Anbud ==========================================================="

Transkript

1 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: SLLIST orheimsund nye barneskole nbud dresse: orheimsund Utarbeidet av: rnt augum TL: ato: Revidert dato: rkitekt: O rkitekter S Tlf: yggherre: Kvam erad Tlf: l. konsulent: Tlf: ntreprenør: Tlf: orhandler: Tlf: ørleverandører Tre innerdører: Tre ytterdører: Stål: luminium: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: eskyttelsesklasse: Sikkerhetsnivå: le Risikoklasse: 3 =========================================================== Side 1

2 RLL OPPLYSIR Kvalitet, funksjon og design på beslag er valgt av arkitekt. et er anledning til å gi pris på alternative produkter som må dokumenteres å ha tilsvarende funksjon, kvalitet og design som de beskrevne produkter. Ved endring av beslag, går ansvar for at løsningen fungerer over på den som utfører endringen. ventuelle endringer i beslagvalg, samt farger og overflater på beslag må godkjennes av arkitekt. et er entreprenørs ansvar at ajourført beslagliste og avklart grensesnitt blir medsendt til dørleverandør ved prisforespørsel og produksjon av dører. lle dører skal for øvrig leveres forberedt, forboret og klargjort for montering av beskrevet beslag. lle dører med godkjente låsenheter skal leveres fra dørprodusent med godkjent bakkantsikring montert. ørstoppere er medtatt der det synes praktisk. or innerdører forutsettes dørstopper montert på vegg i høyde med dørvrider. Spikerslag må legges inn i gipsvegger. Ytterdører som er beskrevet med dørlukker, må ha dørstopper montert for å forhindre at døren åpnes mer enn grader. isse dørstopperne må tilpasses omgivelsene ved døren og er derfor ikke med i denne beskrivelsen. or dører med dørautomatikk må det legges inn forsterkning over dør. ette må gjøres for å sikre tilstrekkelig feste for automatikken. ører med overlysfelt må ha minimum 120mm overkarm for montering av dørautomatikken. lle dører beskrevet med panikkbeslag / panikkskåte må være av en slik konstruksjon at begge dørblad lar seg åpne samtidig ved rømning. V-dokumentasjon skal inngå i beslagleveransen. ORSL TIL RSSITT OR LVRSR, MOTRI O TILKOLIR: ørleverandør Vær oppmerksom på krav til fri lysåpning i forbindelse med universell utforming, og i rømningsvei, for gjeldende byggtype og risikoklasse. Ved spørsmål eller uklarhet om krav til lysåpning, må arkitekt kontaktes. ørleverandør medtar alle faste innfreste beslag slik som hengsler, låskasser uten mikrobryter, mekaniske sluttstykker, innfelte skåter, karmoverføring og rørføring m/trekkertråd ferdig montert i dør/karm, skyvedørsautomatikker komplett m/nødåpning, el.mek.lås og radarimpulser iht. beslaglisten, klargjort for tilkobling av øvrige impulser som nøkkelbrytere, adg.kontroll m.m. lle nødvendige følgekabler for skyvedører skal leveres av dørleverandør.! ører med elektrisk avlåsing or å unngå skader på el. låser/el. sluttstykker under transport og lagring på byggeplass, og i byggeperioden, anbefales det at dører som er beskrevet med slikt utstyr leveres med mekanisk variant av lås/sluttstykke, for funksjon som byggelås. l. låser/el. sluttstykker leveres av beslagleverandør og monteres inn i dør på byggeplass når det er klart for tilkobling.! På tredører som er beskrevet med el. sluttstykke må dørprodusent ta hensyn til listetrykk ved utfresing for sluttstykket, og plassering av låskassen. ørprodusentene må ta hensyn til at dørene/karmene må ha tilstrekkelig tykkelse for utstyr beskrevet i beslaglisten. Side 2

3 eslagleverandør Medtar alle byggeplassmonterte beslag slik som dørvridere m/skilt, håndtak, motorlåser, el. låser, magnetlåser, el. sluttstykker, låskasser med mikrobryter, nødbrytere, nøkkelbrytere, magnetkontakter, utenpåliggende panikkbeslag m/betjening, nødutstyr, holdemagneter og testknapp, dørlukkere m/utstyr, slagdørsautomatikker m/utstyr, dørstoppere, systemsylindere og nøkler, hengelås og postkasser m/sylinder m.m. iht. beslaglisten. Kabler til elektromekanisk utstyr til dørmiljø skal medfølge. Låssystem: ytt låssystem/elektromekanisk låssystem leveres med patenterte nøkler. økler medtas med det antall som er oppgitt. nhetspris skal oppgis. Under utarbeidelse av låssystem må det tas høyde for at evt. isterende bygningsmasse skal inn på det nye systemet. Låssystemet kan også være en utvidelse av isterende system. ette må avklares med bruker. Vær OS på tillegg for gamle låssystem. ehov for nøkkelskap må avklares med bruker før bestilling. Montasje: Langskilt på metalldører bør festes med gjennomgående skruer og hylsemutter. ørvrider skal være festet til skilt med mutter eller seegerring. Vrider skal i tillegg festes til vriderpinne med settskrue. estemateriell som ikke inngår i forpakninger, må medtas separat av beslagleverandør. åndtak, beskrevet på dører som har krav om universell utforming, monteres diagonalt på karmside av dørbladet, om lag 200 mm fra hengselskanten og med en senterhøyde om lag 700 mm fra gulvet. åndtaket skal gjøre det lettere å lukke døren fra rullestol. eslagleverandøren kobler beslag han leverer i dør/karm. Oversikt over merking og nødvendige koblingsskjema overleveres oppdragsgiver. ette må koordineres med elektroinstallatør. lektroinstallatør Medtar all videre kabling, strømforsyninger (24V) med batteribackup, og tilkobling til brannvarslingsanlegg, samt leverer, kabler og monterer porttelefonanlegg komplett. Trekkrør i vegg fra dørautomatikk til impulsgivere, 230V driftsspenning + UPS legges av elektriker. UPS skal sikre at dørautomatikker fungerer også etter utløst brannalarm/strømbrudd. dskontroll kan inngå i beslagleveransen, eller det kan være eget anbud under elektro. rensesnitt for leveranser, kobling og kabling koordineres med beskrivelse fra elektrokonsulent. ødbryter år nødbryter MP4 monteres i nærheten av andre brytere, eller andre brytere monteres i nærheten av denne, må det være min 7 cm fri åpning under bryteren for å komme til med spesialnøkkel for test og reset. IVRS OROL: Ved uoverensstemmelse mellom arkitektens dørskjema/beskrivelse, og opplysninger i beslaglisten, gjelder arkitektens dokumentasjon. eslaglisten er laget ut i fra de opplysninger som var tilgjengelig for oss da vi ble tildelt oppdraget. ette er tidlig i prosjekteringsfasen, og det er ikke alltid vi har vært i direkte kontakt med bruker/byggherre. Vi kan derfor ikke garantere for at brukernes ønsker og krav om funksjon og flibilitet er ivaretatt. Vi anbefaler derfor en detaljert gjennom av beslaglisten med brukerne i god tid før bestilling av dører og beslag. Side 3

4 nmerkninger til beslagliste: nmerkning nr. 1 ørlukkere med holdemagneter innebygget i glideskinne må kobles til holdespenning fra brannvarslingsanlegg. ørene kan stå åpne, ved brannalarm skal dørene lukkes automatisk. Testknapp for lukking av dør bør monteres på vegg i ca 150 cm høyde. Tilfredstiller ikke kravet til åpningskraft i TK 'ledd punkt. nmerkning nr. 1 oldemagneter på vegg må kobles til holdespenning fra brannvarslingsanlegg. ørene kan stå åpne, ved brannalarm skal dørene være klare til å lukkes igjen. Testknapp for lukking av dør bør monteres på vegg i ca 150 cm høyde. nmerkning nr. 1 ør med dørlukker ivaretar dørens krav til selvlukking. Tilfredstiller ikke kravet til åpningskraft i TK 'ledd punkt. nmerkning nr. 2 lektriske sluttstykker / solenoidlås med omvendt funksjon og magnetlås, i den grad der er beskrevet, må kobles til brannvarslingsanlegg. Ved brannalarm/strømbrudd låses dørene automatisk opp og tillater fri rømning og tilbakerømning. ødbryter monteres på vegg ved siden av døren og fungerer som lokal utløser for døren, slik at rømning er mulig selv om brannalarm ikke er aktivert. or dører som ikke har lokal utløser på vegg skal mekanisk nødutstyr / knappvrider monteres. økkelbryter monteres på innside av dør for overstyring av magnetlås ved varetransport. or dører med adskontroll, kan magnetlåsen styres låst/ulåst av kortleseren. økkelbryter kan derfor utelates på dører med adskontroll. nmerkning nr. 2 Skyvedørsautomatikken må kobles til brannvarslingsanlegg. Ved brannalarm/strømbrudd skal dørene automatisk åpne opp og tillate fri rømning. ødbryter monteres på vegg ved siden av døren og fungerer som lokal utløser for døren, slik at rømning er mulig selv om brannalarm ikke er aktivert. automatikken aktiviseres av utvendig og innvendig radar. nmerkning nr. 3 ørene er utstyrt med magnetkontakt for overvåking av åpen eller lukket stilling, og mikrobryter for overvåking av låst eller ulåst stilling. nmerkning nr. 3 ørene er utstyrt med magnetkontakt, eventuelt grensebrytersats for automatiske skyvedører, for overvåking av åpen eller lukket stilling. er det i tillegg er låskasse med mikrobryter, eller sluttstykke med mikrobryter, skal denne kobles i serie med magnetkontakt for å gi låst overvåking. nmerkning nr. 4 øren er utstyrt med, eller forberedt for montering av kortleser. Kan også fjernstyres med f.. porttelefon eller annet utstyr etter eget ønske. nmerkning nr. 7 Mikrobryter i låskasse kobles opp mot dørautomatikkens sperrefunksjon. år døren er låst skal dørautomatikken være utkoblet. nmerkning nr. 7 ør med slagdørsdørautomatikk: lbuekontakt brukes for inn og utpassering. nmerkning nr. 7 Ytterdører med slagdørsautomatikk og adskontroll: år adskontroll styrer elektriske lås i ulåst stilling brukes albuekontakt for inn og utpassering. år adskontroll styrer elektriske lås i låst stilling skal det samtidig leveres et sperresignal fra adskontroll til dørautomatikk slik automatikken ikke starter og forsøker å åpne låst dør. Side 4

5 nmerkning nr. 8 ranndør utstyrt med dørautomatikk på felt, i ulåst posisjon styres automatikken av utvendig og innvendig trykknapp (albuekontakt). år døren er låst styres automatikken av innv.trykknapp og utvendig nøkkelbryter eller adskontroll. or brannkrav: Rettvendt el. sluttstykke monteres opp mot falle på låskasse , denne monteres i normal høyde for lås med dørvrider. Sluttstykket styres av dørautomatikk, slik at sluttstykke leppe frigjøres bare ved aktivering av automatikken. enne sammenkoblingen utføres av beslag leverandøren. nmerkning nr. 8 ranndør utstyrt med slagdørsautomatikk på felt og adskontroll: øren er utstyrt med tofunksjons elektrisk sluttstykke Step 281 som har to separate elektrisk styrte låslepper. en øvre leppen styres av adskontrollen, er omvendt koblet, og sikrer dørens låsing med låsens reile/hakereile. or denne funksjonen gjelder anmerkning nr. 2 en nedre leppen er rettvendt koblet og styres av dørautomatikken slik at den frigjøres bare ved aktivering av automatikken. et er låsens vriderfalle som er i inngrep i denne leppen og sikrer nødvendig fallehold ved brann. år adskontroll styrer øvre leppe i låst stilling skal det samtidig leveres et sperresignal fra adskontroll til dørautomatikk slik automatikken ikke starter og forsøker å åpne låst dør. Side 5

6 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Låskasse nt. Innhold Overfl. eskrivelse en-fallelås 50mm med sperrefalle, ikke oppstillbar, for nøduter med mer falle- og hakereilelås 50mm hakereilelås 50mm falle- og hakereilelås 50mm -godkjent M falle- og hakereilelås 50mm -godkjent med microbryter hakereilelås 50mm -godkjent falle- og reilelås falle- og reilelås for vrider og sylinder 3 811S/ motorlås hakereile -godkjent med kabel Sluttstykke nt. Innhold Overfl. eskrivelse 1 ST181/184 Step 18 omvendt sikkerhetssluttstykke med stolpe 184, 12 eller 24 V med kabel 3 ST181/185 Step 18 omvendt sikkerhetssluttstykke med stolpe 185, 12 eller 24 V med kabel 1 ST281/285 Step 28 omvendt sikkerhetssluttstykke med stolpe 285 for hake/reilelås og fallelås 12 eller 24 V med kabel 2 ST600/6503 Step 60 rettvendt kraftig elektrisk sluttstykke med stolpe 6503 for Wicona profil 12 eller 24V med kabel Sylinder nt. Innhold Overfl. eskrivelse fkrm sylinder oval enkel u/skilt m/bakkantfeste f/modul-lås, TRIOVI fkrm sylindersett enkel m/knapp u/skilt m/bakkantfeste f/modullås el 51-serien, TRIOVI fkrm sylindersett rund dobbel m/rundt skilt -godkjent m/bakkantfeste f/modul-lås & 51-serie, TRIOVI M fkrm sylindersett rund enkel m/magnetknapp & rundt skilt m/bakkantfeste f/modul-lås & 51-serie, TRIOVI Tilleggslås nt. Innhold Overfl. eskrivelse micro reilelås -godkjent med microbryter Syl. Tillegg. nt. Innhold Overfl. eskrivelse fkrm sylinder continental enkel m/39mm svingarm, TRIOVI fkrm sylindersett oval dobbel m/rundt skilt m/bakkantfeste f/modul-lås el 51-serien, TRIOVI Vrider nt. Innhold Overfl. eskrivelse /8659S rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt for rund sylinder, for modullås, par /8752 rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt for oval sylinder, for modullås, par /8755 rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt for blind, for modullås, par /8758 rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt med signal, for modullås, par åndtak nt. Innhold Overfl. eskrivelse Ø19/200 (stk) rst håndtak rst Ø19mm c-c 200mm lang rett form, med rosett, stk Ø32/400 rst håndtak rst Ø32mm c-c 400mm lang, par Side 1

7 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Skåte nt. Innhold Overfl. eskrivelse sort/rst panikkbeslag for bredde mm og høyde opptil nedfelte sluttstykker sølvgrå innfelt to punkt espagnolett 1 fab stdr auto fabrikkens standard automatskåte 10 fab stdr kant fabrikkens standard kantskåte ørlukker nt. Innhold Overfl. eskrivelse sølv slagdørsautomatikk skyvende + dørlukker uten skinne + dreielager L147 sølv slagdørsautomatikk skyvende med arm sølv dørlukker med glideskinne klasse sølv dørlukker uten arm eller skinne sølv dørlukkere uten arm eller skinne sølv dørlukker med glideskinne klasse UniSlide 2fl sølv automatikk for tofløyed skyvedør, komplett, med nødmodul 3 UniSlide 2fl L sølv automatikk for tofløyed skyvedør, komplett, med nødmodul og elektromekanisk låseenheter Utstyr ørlukker I nt. Innhold Overfl. eskrivelse monteringsvinkel for glideskinne+monteringsplate for lukker 3 S-P impulsgiver for dørautomatikk, albuekontakt i aluminium glideskinne med holdemagnet glideskinne med koordinator glideskinne med to holdemagneter og koordinator Utstyr ørlukker II nt. Innhold Overfl. eskrivelse mekanisk dørholder 7 K impulsgiver for dørautomatikk, albuekontakt i plast oldemagnet nt. Innhold Overfl. eskrivelse T+60W50 ørholdemagnet og ankerplate 4 M32 magnetlås 12-24V med tilbakemelder/status, holdekraft 273 kg Karmoverføring nt. Innhold Overfl. eskrivelse karmoverføring 543mm Magnetkontakt nt. Innhold Overfl. eskrivelse magnetkontakt -godkjent ødutstyr nt. Innhold Overfl. eskrivelse ødutstyr for rund sylinder med plastkopp og sylinderring 10 MP4+PS200 ødbryter, grønn boks med dekklokk Side 2

8 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Kortleser Inn nt. Innhold Overfl. eskrivelse 4 L.sl.stk lektrisk sluttstykke åpner ved bortfall av spenning 3 kortleser kortleser iv. eslag I nt. Innhold Overfl. eskrivelse KWS 2001 dørstopper f/gulv /32 vinkel for magnetlås dørstopper for vegg med gummidemper 50 nøkler TrioVing standard system 8 RS16/1 Impulsbryter m/nøkkelsymbol 3 Spiralkabel Spiralkabel for skyv.aut. iv. eslag II nt. Innhold Overfl. eskrivelse 4 P1-1T() nøkkelbr f/magnetlås omvendt funksjon Side 3

9 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. nt. tasje Romtype I ørkonstruksjon ormat Slagr. Låskasse Sluttstykke Sylinder Tilleggslås Syl. Tillegg. Vrider åndtak Skåte ørlukker ang/trapp 04 I / Y 1 1 Kjeller 67 Y utv stål V M 5585M 8611/8659S Sprinkler 5 I / ang 06 I V / Y 1 1 Vindfang Y 1fl utv alum 1fl V ST181/ Ø32/ L147 S-P K Utstyr ørlukker I Utstyr ørlukker II oldemagnet tre V / K 04 I / Trearbeid/keramikk I-30-/30d 2fl fl /8752 fab stdr kant Maling/lakk 02 30d / Venterom 01 I-30-/30d V / elsesøster 21 40d V / korridor/trapp 5 I-30-2fl fl / / korridor/trapp I2 alum I-30 2fl fl V / ase 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / rupperom 1 30d / rupperom 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / rupperom 01 I-30-/30d V / rupperom 01 I-30-/30d / ktivitet 6 I-30-2fl fl V /8752 fab stdr kant 6026T+60W Lager 4 tre V / K 08 I V / Møterom 01 I-30-/30d V / Møterom 01 I-30-/30d V / Teamrom 01 I-30-/30d / Telefon 7 30d / / ang/trapp I1 alum I-30 2fl fl V ST600/ / K 2 125Y 1 1 ang/trapp Y2 utv alum 2fl fl ST181/ Ø32/ L147 S-P K M Teamrom 01 I-30-/30d V / Telefon 8 30d / Tavle 4 I-30-2fl fl /8752 fab stdr kant ang/garderobe 2 I-30-2fl fl V / ang/garderobe 2 I-30-2fl fl / tre V / tre / tre V / Y 1 1 arderobe/ut Y2 alum skyvedbl 2fl 2fl 811S/ UniSlide 2fl L 131.2Y 1 1 arderobe/ut Y3 utv alum 2fl fl V ST281/ /8659S L147 S-P K M tre V / tre V / Ø19/200 (stk) 134Y 1 1 Torg Y2 utv alum 2fl fl ST181/ /8659S M Multisal 9 40d 2fl fl / Instrumentlager 04 I / Y 1 1 Samlingsrom Y2 utv alum 2fl fl ST181/ /8659S M Musikkrom 21 40d V / Kontrollrom 20 30d / Kontrollrom 20 40d V / omkledning/øving 9 I-30-/30d V / omkledning/øving 9 I-30-/40d / Musikk 20 30d V /8752 el 1 Side 1

10 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Merknad ørnr. Karmoverføring Magnetkontakt ødutstyr Kortleser Inn iv. eslag I iv. eslag II Merknad eslag 001 lind+l 1 001Y Syl+L Syl 101 RS16/1 lind+l+m 1 101Y MP4+PS200 Syl Ledig/opptatt 103 Syl+L Syl 105 Syl 106 Syl 107 Syl 108 lind+l+m 1 108/128 lind+l+m Syl 111 Syl Syl Syl 114 Syl 115 Syl 116 Syl Syl 118 RS16/1 Syl Syl 120 Syl 121 Syl 122 Syl Syl 124 lind 125/ lind Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Syl lind 128 Syl lind lind Ledig/opptatt Ledig/opptatt Ledig/opptatt 131.1Y MP4+PS200 kortleser Spiralkabel dg.k Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Ledig/opptatt 132 Ledig/opptatt 134Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Syl Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Syl Syl lind Syl lind 137 Syl Syl el 2 Side 1

11 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. nt. tasje Romtype I ørkonstruksjon ormat Slagr. Låskasse Sluttstykke Sylinder Tilleggslås Syl. Tillegg. Vrider åndtak Skåte ørlukker Musikk 20 40d / innspillingsrom 20 30d V / innspillingsrom 20 40d / ktivitetsrom I-30-/30d 2fl fl V / Y 1 1 ktivitetsrom Y4 utv alum V M 5585M 8611/8659S rupperom 02 30d V / ase 01 I-30-/30d V / Y 1 1 ase Y4 utv alum V M 5585M 8611/8659S ase 01 I-30-/30d / Y 1 1 ase Y4 utv alum V M 5585M 8611/8659S rupperom 09 I-30-/30d / rupperom 1 30d / rupperom 2 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / Y 1 1 ase Y4 utv alum M 5585M 8611/8659S ase 01 I-30-/30d / Y 1 1 ase Y4 utv alum M 5585M 8611/8659S Lager 04 I V / tre V / tre / SO I-30-/30d 2fl fl V /8752 fab stdr kant 152Y 1 1 SO Y4 utv alum M 5585M 8611/8659S ang 01 I-30-/30d / Mat og helse 02 30d V / Y 1 1 Mat og helse Y8 utv alum M 5585M 8611/8659S Serveringskjøkken 02 30d / IV5 1 1 Serveringe IV5 alum skyvedbl 1fl IV6 1 1 Serveringe IV6 alum skyvedbl 1fl Vindfang Y2 alum skyvedbl 2fl 2fl UniSlide 2fl Utstyr ørlukker I Utstyr ørlukker II oldemagnet 156Y 1 1 Vindfang Y5 alum skyvedbl 2fl 2fl 811S/ UniSlide 2fl L Torg/Idrett I ST600/ micro /8755 fab stdr auto K Idrettsbygg 3 tre 2fl fl /8752 fab stdr kant Tørrlager 05 tre V / Idrettsbygg 3 tre 2fl fl /8752 fab stdr kant oss 05 tre / Y 1 1 oss Y utv stål V M 8611/8659S Idrett V Y6 alum skyvedbl 2fl 2fl UniSlide 2fl 164Y 1 1 Vindfang Y5 alum skyvedbl 2fl 2fl 811S/ UniSlide 2fl L Tekn.rom 6 I-30-/30d / Korridor 97 8 I-30-2fl fl / K 08 I / Vil vite I-30-/30d 2fl fl V /8752 fab stdr kant Teikning/Ttil I-30-/30d 2fl fl /8752 fab stdr kant rupperom 01 I-30-/30d / Tr.romKorridor 97 8 I-30-2fl fl / / korridor/trapp I2 alum I-30 2fl fl V / ase 01 I-30-/30d / ase 01 I-30-/30d / rupperom 1 30d V / ktivitetsrom 6 I-30-2fl fl V /8752 fab stdr kant 6026T+60W rupperom 1 30d V / ase 01 I-30-/30d / ase 01 I-30-/30d V / Tavle 4 I-30-2fl fl /8752 fab stdr kant el 1 Side 2

12 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. Karmoverføring Magnetkontakt ødutstyr Kortleser Inn iv. eslag I iv. eslag II Merknad 137 lind lind 140 Syl 140Y Syl ødkopp Syl 142 Syl 142Y Syl ødkopp Syl 143Y Syl ødkopp Syl Syl Syl Syl 146Y Syl ødkopp Syl 147Y Syl ødkopp Syl 150 Ledig/opptatt 151 Ledig/opptatt Syl 152Y Syl ødkopp Syl Syl 154Y Syl ødkopp Syl 155IV5 155IV6 156 MP4+PS200 lind Y MP4+PS200 kortleser Spiralkabel dg.k Syl Syl Syl Syl 160Y 164 MP4+PS200 lind Y MP4+PS200 kortleser Spiralkabel dg.k Syl lind+l Syl 204 Syl 205 Syl 207 Syl 208 RS16/1 lind+l+m 1 208/214 RS16/1 lind+l+m Syl Syl Syl 211 RS16/1 Syl Syl Syl 214 Syl Syl Syl luke Syl luke Syl Syl+L Syl Merknad eslag el 2 Side 2

13 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. nt. tasje Romtype I ørkonstruksjon ormat Slagr. Låskasse Sluttstykke Sylinder Tilleggslås Syl. Tillegg. Vrider åndtak Skåte ørlukker Utstyr ørlukker I 214/tr 1 2 ang/tr.rom I1 alum I-30 2fl fl / Lager 04 I / K 04 I / rupperom 02 30d V / ase 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d / Korridor 2 I-30-2fl fl / tre / tre V / tre / tre V / Loftstrapp 3 I-30-/30d / Tekn.rom 6 I-30-/30d V / rupperom 01 I-30-/30d / rupperom 01 I-30-/30d V / Tekn.rom 6 I-30-/30d V / ibliotek I-30-/30d 2fl fl V / Korridor 2 I-30-2fl fl / Korridor 2 I-30-2fl fl / Spes.ped d / rbeids/hvilerom 21 40d V / tre / Ø19/200 (stk) Kontor 0 30d / Kontor 0 30d / Kontor 0 30d / Kontor 0 30d / Rekvisita 4 tre / Rektor 0 30d / rkiv/lager 04 I / Møterom 01 I-30-/30d / Pause 01 I-30-/30d / Teamrom 01 I-30-/30d / Teamrom 6 I-30-/30d / Telefon 8 30d / arderobe 05 tre V / tre V / usj 07 tre / arderobe 05 tre V / tre V / tre / usj 07 tre / tre / Spes.ped 01 I-30-/30d / Loftstrapp 3 I-30-/30d V / / Vrimmel I6 alum I-30 2fl fl V / iv 1 Sum: 152 ntall dører: 152 Utstyr ørlukker II oldemagnet el 1 Side 3

14 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Merknad ørnr. Karmoverføring Magnetkontakt ødutstyr Kortleser Inn iv. eslag I iv. eslag II Merknad eslag 214/tr RS16/1 lind+l+m Syl 216 Syl 217 Syl Syl Syl 221 RS16/1 lind+l+m Ledig/opptatt Ledig/opptatt Ledig/opptatt Ledig/opptatt Syl+L Syl 224 Syl Syl 226 Syl Syl Syl Syl 231 Syl Syl Syl Syl Syl Syl 238 Syl Syl 240 Syl Syl Syl Syl Syl lind 244 Syl+L Ledig/opptatt 246 Ledig/opptatt 247 Syl+L Ledig/opptatt Ledig/opptatt 249 Ledig/opptatt 250 Ledig/opptatt Syl Syl 252/214 RS16/1 lind+l+m 1 iv nøkler 50 økler Sum: 152 ntall dører: 152 Syl el 2 Side 3

15 I V U 7' 6' 5' 4' 3' 1' 2' snitt tverr tek-rom idrettshall snitt tverr tek-rom idrettshall m² m² m² m² 148 vrimmel 27.1 m² 154 mat og helse 86.3 m² 155 serveringskjøkken 14.2 m² m² m² m² 149 lager 4.1 m² m² m² m² 152 SO 62.8 m² m² 135 samlingsrom m² 131 garderobe (80 plasser) 79.5 m² 126 teamrom 1.-2.klasse 58.6 m² 123 teamrom 3.-4.klasse 57.5 m² 121 møterom 11.3 m² 122 møterom 11.5 m² 119 lager 5.0 m² 129a 1.9 m² 129b 1.9 m² 129c 1.9 m² 129 garderobe (80 plasser) 46.1 m² m² 118 aktivitetsrom 51.5 m² 131a 1.8 m² m² m² m² m² m² m² m² m² 107 helsesøster 14.0 m² m² 104 trearbeid/keramikk 83.7 m² 101 vindfang 14.3 m² 102 R 7.8 m² 103 K 4.1 m² trafo 13.9 m² 161 lager 32.6 m² lle mål må kontrolleres på stedet. (Opptegnet etter oversiktstegninger) 162 tavle 9.6 m² 160 lager 63.4 m² limtre-dragere 16/70 UK trapp 23.7 m² 158 vaskesentral 14.8 m² 8' limtre-dragere 16/70 UK vestibyle m² limtre-dragere UK M I M vindfang idrett 12.2 m² hev-senk gruppe gruppe 2 gruppe 3 hev-senk 156 vindfang 12.6 m² 134 torg m² L K K 501 snitt musikkrom/bib 501 snitt musikkrom/bib teleskop-amfi innspillingsrom/bandrom 15.3 m² 2000 garderobeinnredning bygget 7-bygget snitt 97-bygget snitt 67-bygget garderobeinnredning skoskraperist skoskraperist 2500 I I 90 I 90 I 90 skoskraperist kjøkken skoskraperist garderobeinnredning garderobeinnredning garderobeinnredning 3750 skoskraperist a tørrlager 10.1 m² utslagsvask moppevaskemaskin stålvaskebenk gulvmaskin tilkobling for fylling av gulvmaskin undervisningsområde og spising spylekran 135a instrumentlager 20.2 m² 3748 skyveamfi balkong i 2.et = 2900 betongdrager og dekkekant i etasjen over K 2 lydtette vinduer 138 kontrollrom/datarom 12.6 m² 137 omkledning/øving 14.1 m² spylekran balkong i 2.et avfukting! dør stengt i daglig bruk tlf 2.9 m² tavle venterom 5.3 m² yttervegg en etasje over maling/lakk 14.4 m² betongdrager under etasjeskiller 1./2.etg betongdrager under etasjeskiller 1./2.etg R: tlf 1.4 m² 1800 tørkeskap tørkeskap tørkeskap tørkeskap I3 I4 avfukting! mulighet for vask ikke monteres! garderobe som i dag! snitt lengssnitt 67/97 bygget gget snitt 67-bygget snitt 87-bygget snitt lengssnitt 67/97 bygget snitt 87-bygget nitt 67 snitt 87-bygget snitt nybygg snitt 87-bygget snitt nybygg snitt lengssnitt nybygg til 67 Innervegger type lydklasse brannklasse tykkelse structure 48d I mm yproc XR 95/95 (600) 2-2 M45 0 i mm yproc XR 95/95 (600) 2-2 M0 48d I60 146mm yproc XR 95/95 (600) 2-2 M45 med tra for skjørt- 48d? 141mm yproc XR 95/95 (600) 2-1 M45 med tra embrit-plate?? 116mm yproc XR 70/70 (600) 1-1 M45 med tra embrit-plate/ Våtromplate?? 121mm yproc XR 70/70 (600) 1-1 M45 med tra Våtromplate/ Våtromplate?? 121mm yproc XR 70/70 (600) 2-1 M45 med tra Våtromplate?? 75mm påforing I?? 120mm sjakt, yproc XR 95/95 (600) 2-0 M0 J 48d I60 146mm yproc XR 95/95 (?) 2-2 M45, bøyde vegg K 60d I mm yproc 95/952 (600) 2-2 M200 L?? 270mm yproc XR 120/120 (600) 2-2 M45 M yproc XR 70/70 (600) 1-1 M45 med tra embrit-plate/ Våtromplate 100mm påforing ved vask, 2 lager gips+fliser O! vegg for telefonkabin O O I Y a b 129c 131a Y4 143 Y4 146 Y a boss 9.1 m² Y 160a 3 158a 5 158a Y6 164 Y Y a Y4 147 Y IV IV IV Y4 142 Y4 140 Y IV IV IV IV IV IV IV fasade nord 67/97, snitt ventilasjon musikkrom 58.3 m² fasade nord nybygg / snitt kjøkken fasade nord 67/97, snitt ventilasjon fasade nord nybygg / snitt kjøkken IV lydtette rom lydtette rom rommet under trapp OS: lending! sceneteppe hengende fra dobbel skinne i taket? sceneteppe hengende fra dobbel skinne i taket 2 lydtette vinduer pult 1500 I Y2 156 Y2 134 Y2 135 Y I I2 snitt skrueheis 125 /trapp 31.2 m² m² snitt skrueheis Y a IV6 IV5 IV aktivitetsrom 75.9 m² 140 IV K 1.9 m² YV J Section 12 IV Section 12 trapp 67/97 trapp 67/97 300

16 I forprosjekt fasade fasade nord 67/97, 67/97nord,snitt snitt ventilasjon ventilasjon V U 8' T 7' 237 kontor 14.3 m² 236 kontor 10.4 m² 235 kontor 10.8 m² 234 kontor 10.5 m² 240 arkiv / lager 14.0 m² 244 garderobe (24 pers.) 10.7 m² m² 247 garderobe (24 pers.) 10.9 m² 251 spes. ped 11.1 m² 6' rampe 5' m² 221 garderobe (120 plasser) 46.0 m² 7 rampe 211a grupperom 8.0 m² m² m² m² m² m² 205 teikning / ttil 59.3 m² m² 201 teknisk rom 19.8 m² 202 trapp 12.7 m² 203 K 2.6 m² 204 Vil vite 59.4 m² snitt mellom snitt mellom kjelleren kjelleren (betongdragere) 1 (betongdragere) 210a symaskin J' I' ' ' ' ' ' ' ' ' 4' 3' 1' 2' forprosjekt fasade fasade nord 67/97, 67/97nord,snitt snitt ventilasjon ventilasjon rekvisita 7.0 m² 239 rektor 17.5 m² 252 trapp 3.5 m² 228 bilbliotek m² 221a 1.9 m² 221b 1.9 m² 221c 1.8 m² 221d 1.9 m² m² 223 tek.rom 7.2 m² 226 tek.rom 6.9 m² 216 K 2.6 m² 222 trapp 3.4 m² 215 lager 4.0 m² m² m² 7722 tak over kjøkken glass-rekkverk m². sjakt, må måles m² 249 dusj 1.4 m² m² heis 241 pause 59.9 m² 242 møterom 20.9 m² 243 teamrom 5.-7.klasse 87.1 m² 252 vrimmel 21.8 m² glassrekkverk tavle 208 trapp 14.0 m² I I I L I L 501 snitt musikkrom/bib 501 snitt musikkrom/bib 200 Rampe 1/ Rampe 1/ snitt 67-bygget snitt 97-bygget snitt 97-bygget snitt 67-bygget kjøkken garderobeinnredning garderobeinnredning m² 224 gr.rom 12.4 m² 1800 P smartboard P 2 fastmonterte sitterekker fastmontert miksepult skyveamfi 233 forkontor 16.8 m² 232a /stellerom 6.4 m² 232 arbeids-/hvilerom 10.9 m² 231 spes. ped m² el. stellebord m² glassbaldakin dusj 1.4 m² 247a 1.7 m² m² a tlf 2.9 m² glasstak utslagsvask mulighet for vask ikke monteres! stålbenk stålbenk snitt 87-bygget snitt lengssnitt nybygg til 67 snitt 67-bygget symaskin snitt lengssnitt 67/97 bygget snitt 67-bygget snitt 87-bygget snitt 87-bygget snitt nybygg snitt 87-bygget snitt nybygg snitt lengssnitt nybygg til 67 snitt lengssnitt 67/97 bygget O 221a 221b 221c 221d a a a IV IV IV IV OS: lending! IV IV I2 snitt skrueheis I6 Section Section 6 snitt skrueheis I a 211 aktivitetsrom 21.2 m² 210a grupperom 9.8 m² Section 12 Section 12 trapp 67/97 trapp 67/

Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget.

Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget. er FDV Forvaltning Administrativ styring av bygningen og de tekniske installasjoner for å opprettholde et ønsket nivå. Styringen skal være et verktøy for systematisk drift og vedlikehold, økonomisk planlegging

Detaljer

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr.

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. / sted 0467 Oslo EMMIJ LÅS OG BESLAG AS, østensjøvelen 18, 0661 Oslo Telefon 22 72

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

INNERDØRER TIL BOLIG

INNERDØRER TIL BOLIG INNERDØRER TIL BOLIG Side 2 Historien Starten Ragnar Knudsen startet sitt enkeltmannsforetak i 1946. De første årene ble det produsert møbler som senger og settbord. Produksjonslokalene var Den røde mølle

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

ARX. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet.

ARX. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet. En ytterdør skal tilfredsstille mange krav og ønskede funksjoner. TrioVing a.s Moss,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

INNERDØRER TIL YRKESBYGG

INNERDØRER TIL YRKESBYGG INNERDØRER TIL YRKESBYGG Side 2 Historien Starten Ragnar Knudsen startet sitt enkeltmannsforetak i 1946. De første årene ble det produsert møbler som senger og settbord. Produksjonslokalene var Den røde

Detaljer

Hvitmalte massive dører. Karmen er av typen funkis fulldybde av fuktbestandig MDF. Vrider Randi 7021.04. Dørene er uten nøkkelhull.

Hvitmalte massive dører. Karmen er av typen funkis fulldybde av fuktbestandig MDF. Vrider Randi 7021.04. Dørene er uten nøkkelhull. INNERDØRER Hvitmalte massive dører. Karmen er av typen funkis fulldybde av fuktbestandig MDF. Vrider Randi 7021.04. Dørene er uten nøkkelhull. Side 3 Innhold Side Ulike dører 4 Overflater 5 Karmer 6 Funkiskarm

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER SIO Hasleveien 9-13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER Side 2 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG...

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO TRIMVEIEN 6 Avrop 284 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG...

Detaljer

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Branngardiner Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Flammatex Branngardin E60/EW60 Flammatex Branngardin E120/EW60 Flammatex Branngardin EI60/EI120* Flammatex Røykgardin Funksjonsbeskrivelse / bruksområder

Detaljer

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Branngardiner Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Flammatex Branngardin E60/EW60 Flammatex Branngardin E120/EW60 Flammatex Branngardin EI60/EI120* Flammatex Røykgardin Funksjonsbeskrivelse / bruksområder

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

PROFFKATALOG DØRER 1-2015. - sats på vårt dør og vindusutvalg - PROFFMARKED DØRUTVALG APRIL 2015 - LG QUICK-LAGER - WWW.LGA.NO YTTERDØRER BODDØRER

PROFFKATALOG DØRER 1-2015. - sats på vårt dør og vindusutvalg - PROFFMARKED DØRUTVALG APRIL 2015 - LG QUICK-LAGER - WWW.LGA.NO YTTERDØRER BODDØRER - sats på vårt dør og vindusutvalg - YTTERDØRER BODDØRER INNERDØRER BALKONGDØRER STÅLDØRER KOTT, OVERFALLSDØR OG LOFTSTRAPPER PVC & ALUMINIUM DØRER/VINDUER PROFFKATALOG DØRER 1-2015 PROFFMARKED DØRUTVALG

Detaljer

Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c. Materialkrav og tekniske løsninger

Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c. Materialkrav og tekniske løsninger Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c Vedlegg til LP 5.2.4 Byggprosjektering Sist endret: mai 2011. Antall sider: 23 Krav til materialbruk og funksjoner, systematisert

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

[Installasjonsmanual] Esmi Access. Sikkerhetssystem. Quick Guide for installasjon. 2014 v2

[Installasjonsmanual] Esmi Access. Sikkerhetssystem. Quick Guide for installasjon. 2014 v2 [Installasjonsmanual] Esmi Access Sikkerhetssystem Quick Guide for installasjon 2014 v2 2 Innhold Generell informasjon... 4 Installasjon og kabling...4 Instruksjoner for tilkobling til Krone LSA-PLUS kontakter...5

Detaljer