BESLAGLISTE. Anbud ===========================================================

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESLAGLISTE. Anbud ==========================================================="

Transkript

1 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: SLLIST orheimsund nye barneskole nbud dresse: orheimsund Utarbeidet av: rnt augum TL: ato: Revidert dato: rkitekt: O rkitekter S Tlf: yggherre: Kvam erad Tlf: l. konsulent: Tlf: ntreprenør: Tlf: orhandler: Tlf: ørleverandører Tre innerdører: Tre ytterdører: Stål: luminium: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: eskyttelsesklasse: Sikkerhetsnivå: le Risikoklasse: 3 =========================================================== Side 1

2 RLL OPPLYSIR Kvalitet, funksjon og design på beslag er valgt av arkitekt. et er anledning til å gi pris på alternative produkter som må dokumenteres å ha tilsvarende funksjon, kvalitet og design som de beskrevne produkter. Ved endring av beslag, går ansvar for at løsningen fungerer over på den som utfører endringen. ventuelle endringer i beslagvalg, samt farger og overflater på beslag må godkjennes av arkitekt. et er entreprenørs ansvar at ajourført beslagliste og avklart grensesnitt blir medsendt til dørleverandør ved prisforespørsel og produksjon av dører. lle dører skal for øvrig leveres forberedt, forboret og klargjort for montering av beskrevet beslag. lle dører med godkjente låsenheter skal leveres fra dørprodusent med godkjent bakkantsikring montert. ørstoppere er medtatt der det synes praktisk. or innerdører forutsettes dørstopper montert på vegg i høyde med dørvrider. Spikerslag må legges inn i gipsvegger. Ytterdører som er beskrevet med dørlukker, må ha dørstopper montert for å forhindre at døren åpnes mer enn grader. isse dørstopperne må tilpasses omgivelsene ved døren og er derfor ikke med i denne beskrivelsen. or dører med dørautomatikk må det legges inn forsterkning over dør. ette må gjøres for å sikre tilstrekkelig feste for automatikken. ører med overlysfelt må ha minimum 120mm overkarm for montering av dørautomatikken. lle dører beskrevet med panikkbeslag / panikkskåte må være av en slik konstruksjon at begge dørblad lar seg åpne samtidig ved rømning. V-dokumentasjon skal inngå i beslagleveransen. ORSL TIL RSSITT OR LVRSR, MOTRI O TILKOLIR: ørleverandør Vær oppmerksom på krav til fri lysåpning i forbindelse med universell utforming, og i rømningsvei, for gjeldende byggtype og risikoklasse. Ved spørsmål eller uklarhet om krav til lysåpning, må arkitekt kontaktes. ørleverandør medtar alle faste innfreste beslag slik som hengsler, låskasser uten mikrobryter, mekaniske sluttstykker, innfelte skåter, karmoverføring og rørføring m/trekkertråd ferdig montert i dør/karm, skyvedørsautomatikker komplett m/nødåpning, el.mek.lås og radarimpulser iht. beslaglisten, klargjort for tilkobling av øvrige impulser som nøkkelbrytere, adg.kontroll m.m. lle nødvendige følgekabler for skyvedører skal leveres av dørleverandør.! ører med elektrisk avlåsing or å unngå skader på el. låser/el. sluttstykker under transport og lagring på byggeplass, og i byggeperioden, anbefales det at dører som er beskrevet med slikt utstyr leveres med mekanisk variant av lås/sluttstykke, for funksjon som byggelås. l. låser/el. sluttstykker leveres av beslagleverandør og monteres inn i dør på byggeplass når det er klart for tilkobling.! På tredører som er beskrevet med el. sluttstykke må dørprodusent ta hensyn til listetrykk ved utfresing for sluttstykket, og plassering av låskassen. ørprodusentene må ta hensyn til at dørene/karmene må ha tilstrekkelig tykkelse for utstyr beskrevet i beslaglisten. Side 2

3 eslagleverandør Medtar alle byggeplassmonterte beslag slik som dørvridere m/skilt, håndtak, motorlåser, el. låser, magnetlåser, el. sluttstykker, låskasser med mikrobryter, nødbrytere, nøkkelbrytere, magnetkontakter, utenpåliggende panikkbeslag m/betjening, nødutstyr, holdemagneter og testknapp, dørlukkere m/utstyr, slagdørsautomatikker m/utstyr, dørstoppere, systemsylindere og nøkler, hengelås og postkasser m/sylinder m.m. iht. beslaglisten. Kabler til elektromekanisk utstyr til dørmiljø skal medfølge. Låssystem: ytt låssystem/elektromekanisk låssystem leveres med patenterte nøkler. økler medtas med det antall som er oppgitt. nhetspris skal oppgis. Under utarbeidelse av låssystem må det tas høyde for at evt. isterende bygningsmasse skal inn på det nye systemet. Låssystemet kan også være en utvidelse av isterende system. ette må avklares med bruker. Vær OS på tillegg for gamle låssystem. ehov for nøkkelskap må avklares med bruker før bestilling. Montasje: Langskilt på metalldører bør festes med gjennomgående skruer og hylsemutter. ørvrider skal være festet til skilt med mutter eller seegerring. Vrider skal i tillegg festes til vriderpinne med settskrue. estemateriell som ikke inngår i forpakninger, må medtas separat av beslagleverandør. åndtak, beskrevet på dører som har krav om universell utforming, monteres diagonalt på karmside av dørbladet, om lag 200 mm fra hengselskanten og med en senterhøyde om lag 700 mm fra gulvet. åndtaket skal gjøre det lettere å lukke døren fra rullestol. eslagleverandøren kobler beslag han leverer i dør/karm. Oversikt over merking og nødvendige koblingsskjema overleveres oppdragsgiver. ette må koordineres med elektroinstallatør. lektroinstallatør Medtar all videre kabling, strømforsyninger (24V) med batteribackup, og tilkobling til brannvarslingsanlegg, samt leverer, kabler og monterer porttelefonanlegg komplett. Trekkrør i vegg fra dørautomatikk til impulsgivere, 230V driftsspenning + UPS legges av elektriker. UPS skal sikre at dørautomatikker fungerer også etter utløst brannalarm/strømbrudd. dskontroll kan inngå i beslagleveransen, eller det kan være eget anbud under elektro. rensesnitt for leveranser, kobling og kabling koordineres med beskrivelse fra elektrokonsulent. ødbryter år nødbryter MP4 monteres i nærheten av andre brytere, eller andre brytere monteres i nærheten av denne, må det være min 7 cm fri åpning under bryteren for å komme til med spesialnøkkel for test og reset. IVRS OROL: Ved uoverensstemmelse mellom arkitektens dørskjema/beskrivelse, og opplysninger i beslaglisten, gjelder arkitektens dokumentasjon. eslaglisten er laget ut i fra de opplysninger som var tilgjengelig for oss da vi ble tildelt oppdraget. ette er tidlig i prosjekteringsfasen, og det er ikke alltid vi har vært i direkte kontakt med bruker/byggherre. Vi kan derfor ikke garantere for at brukernes ønsker og krav om funksjon og flibilitet er ivaretatt. Vi anbefaler derfor en detaljert gjennom av beslaglisten med brukerne i god tid før bestilling av dører og beslag. Side 3

4 nmerkninger til beslagliste: nmerkning nr. 1 ørlukkere med holdemagneter innebygget i glideskinne må kobles til holdespenning fra brannvarslingsanlegg. ørene kan stå åpne, ved brannalarm skal dørene lukkes automatisk. Testknapp for lukking av dør bør monteres på vegg i ca 150 cm høyde. Tilfredstiller ikke kravet til åpningskraft i TK 'ledd punkt. nmerkning nr. 1 oldemagneter på vegg må kobles til holdespenning fra brannvarslingsanlegg. ørene kan stå åpne, ved brannalarm skal dørene være klare til å lukkes igjen. Testknapp for lukking av dør bør monteres på vegg i ca 150 cm høyde. nmerkning nr. 1 ør med dørlukker ivaretar dørens krav til selvlukking. Tilfredstiller ikke kravet til åpningskraft i TK 'ledd punkt. nmerkning nr. 2 lektriske sluttstykker / solenoidlås med omvendt funksjon og magnetlås, i den grad der er beskrevet, må kobles til brannvarslingsanlegg. Ved brannalarm/strømbrudd låses dørene automatisk opp og tillater fri rømning og tilbakerømning. ødbryter monteres på vegg ved siden av døren og fungerer som lokal utløser for døren, slik at rømning er mulig selv om brannalarm ikke er aktivert. or dører som ikke har lokal utløser på vegg skal mekanisk nødutstyr / knappvrider monteres. økkelbryter monteres på innside av dør for overstyring av magnetlås ved varetransport. or dører med adskontroll, kan magnetlåsen styres låst/ulåst av kortleseren. økkelbryter kan derfor utelates på dører med adskontroll. nmerkning nr. 2 Skyvedørsautomatikken må kobles til brannvarslingsanlegg. Ved brannalarm/strømbrudd skal dørene automatisk åpne opp og tillate fri rømning. ødbryter monteres på vegg ved siden av døren og fungerer som lokal utløser for døren, slik at rømning er mulig selv om brannalarm ikke er aktivert. automatikken aktiviseres av utvendig og innvendig radar. nmerkning nr. 3 ørene er utstyrt med magnetkontakt for overvåking av åpen eller lukket stilling, og mikrobryter for overvåking av låst eller ulåst stilling. nmerkning nr. 3 ørene er utstyrt med magnetkontakt, eventuelt grensebrytersats for automatiske skyvedører, for overvåking av åpen eller lukket stilling. er det i tillegg er låskasse med mikrobryter, eller sluttstykke med mikrobryter, skal denne kobles i serie med magnetkontakt for å gi låst overvåking. nmerkning nr. 4 øren er utstyrt med, eller forberedt for montering av kortleser. Kan også fjernstyres med f.. porttelefon eller annet utstyr etter eget ønske. nmerkning nr. 7 Mikrobryter i låskasse kobles opp mot dørautomatikkens sperrefunksjon. år døren er låst skal dørautomatikken være utkoblet. nmerkning nr. 7 ør med slagdørsdørautomatikk: lbuekontakt brukes for inn og utpassering. nmerkning nr. 7 Ytterdører med slagdørsautomatikk og adskontroll: år adskontroll styrer elektriske lås i ulåst stilling brukes albuekontakt for inn og utpassering. år adskontroll styrer elektriske lås i låst stilling skal det samtidig leveres et sperresignal fra adskontroll til dørautomatikk slik automatikken ikke starter og forsøker å åpne låst dør. Side 4

5 nmerkning nr. 8 ranndør utstyrt med dørautomatikk på felt, i ulåst posisjon styres automatikken av utvendig og innvendig trykknapp (albuekontakt). år døren er låst styres automatikken av innv.trykknapp og utvendig nøkkelbryter eller adskontroll. or brannkrav: Rettvendt el. sluttstykke monteres opp mot falle på låskasse , denne monteres i normal høyde for lås med dørvrider. Sluttstykket styres av dørautomatikk, slik at sluttstykke leppe frigjøres bare ved aktivering av automatikken. enne sammenkoblingen utføres av beslag leverandøren. nmerkning nr. 8 ranndør utstyrt med slagdørsautomatikk på felt og adskontroll: øren er utstyrt med tofunksjons elektrisk sluttstykke Step 281 som har to separate elektrisk styrte låslepper. en øvre leppen styres av adskontrollen, er omvendt koblet, og sikrer dørens låsing med låsens reile/hakereile. or denne funksjonen gjelder anmerkning nr. 2 en nedre leppen er rettvendt koblet og styres av dørautomatikken slik at den frigjøres bare ved aktivering av automatikken. et er låsens vriderfalle som er i inngrep i denne leppen og sikrer nødvendig fallehold ved brann. år adskontroll styrer øvre leppe i låst stilling skal det samtidig leveres et sperresignal fra adskontroll til dørautomatikk slik automatikken ikke starter og forsøker å åpne låst dør. Side 5

6 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Låskasse nt. Innhold Overfl. eskrivelse en-fallelås 50mm med sperrefalle, ikke oppstillbar, for nøduter med mer falle- og hakereilelås 50mm hakereilelås 50mm falle- og hakereilelås 50mm -godkjent M falle- og hakereilelås 50mm -godkjent med microbryter hakereilelås 50mm -godkjent falle- og reilelås falle- og reilelås for vrider og sylinder 3 811S/ motorlås hakereile -godkjent med kabel Sluttstykke nt. Innhold Overfl. eskrivelse 1 ST181/184 Step 18 omvendt sikkerhetssluttstykke med stolpe 184, 12 eller 24 V med kabel 3 ST181/185 Step 18 omvendt sikkerhetssluttstykke med stolpe 185, 12 eller 24 V med kabel 1 ST281/285 Step 28 omvendt sikkerhetssluttstykke med stolpe 285 for hake/reilelås og fallelås 12 eller 24 V med kabel 2 ST600/6503 Step 60 rettvendt kraftig elektrisk sluttstykke med stolpe 6503 for Wicona profil 12 eller 24V med kabel Sylinder nt. Innhold Overfl. eskrivelse fkrm sylinder oval enkel u/skilt m/bakkantfeste f/modul-lås, TRIOVI fkrm sylindersett enkel m/knapp u/skilt m/bakkantfeste f/modullås el 51-serien, TRIOVI fkrm sylindersett rund dobbel m/rundt skilt -godkjent m/bakkantfeste f/modul-lås & 51-serie, TRIOVI M fkrm sylindersett rund enkel m/magnetknapp & rundt skilt m/bakkantfeste f/modul-lås & 51-serie, TRIOVI Tilleggslås nt. Innhold Overfl. eskrivelse micro reilelås -godkjent med microbryter Syl. Tillegg. nt. Innhold Overfl. eskrivelse fkrm sylinder continental enkel m/39mm svingarm, TRIOVI fkrm sylindersett oval dobbel m/rundt skilt m/bakkantfeste f/modul-lås el 51-serien, TRIOVI Vrider nt. Innhold Overfl. eskrivelse /8659S rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt for rund sylinder, for modullås, par /8752 rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt for oval sylinder, for modullås, par /8755 rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt for blind, for modullås, par /8758 rst vrider Ø19mm i rst U-form med langskilt med signal, for modullås, par åndtak nt. Innhold Overfl. eskrivelse Ø19/200 (stk) rst håndtak rst Ø19mm c-c 200mm lang rett form, med rosett, stk Ø32/400 rst håndtak rst Ø32mm c-c 400mm lang, par Side 1

7 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Skåte nt. Innhold Overfl. eskrivelse sort/rst panikkbeslag for bredde mm og høyde opptil nedfelte sluttstykker sølvgrå innfelt to punkt espagnolett 1 fab stdr auto fabrikkens standard automatskåte 10 fab stdr kant fabrikkens standard kantskåte ørlukker nt. Innhold Overfl. eskrivelse sølv slagdørsautomatikk skyvende + dørlukker uten skinne + dreielager L147 sølv slagdørsautomatikk skyvende med arm sølv dørlukker med glideskinne klasse sølv dørlukker uten arm eller skinne sølv dørlukkere uten arm eller skinne sølv dørlukker med glideskinne klasse UniSlide 2fl sølv automatikk for tofløyed skyvedør, komplett, med nødmodul 3 UniSlide 2fl L sølv automatikk for tofløyed skyvedør, komplett, med nødmodul og elektromekanisk låseenheter Utstyr ørlukker I nt. Innhold Overfl. eskrivelse monteringsvinkel for glideskinne+monteringsplate for lukker 3 S-P impulsgiver for dørautomatikk, albuekontakt i aluminium glideskinne med holdemagnet glideskinne med koordinator glideskinne med to holdemagneter og koordinator Utstyr ørlukker II nt. Innhold Overfl. eskrivelse mekanisk dørholder 7 K impulsgiver for dørautomatikk, albuekontakt i plast oldemagnet nt. Innhold Overfl. eskrivelse T+60W50 ørholdemagnet og ankerplate 4 M32 magnetlås 12-24V med tilbakemelder/status, holdekraft 273 kg Karmoverføring nt. Innhold Overfl. eskrivelse karmoverføring 543mm Magnetkontakt nt. Innhold Overfl. eskrivelse magnetkontakt -godkjent ødutstyr nt. Innhold Overfl. eskrivelse ødutstyr for rund sylinder med plastkopp og sylinderring 10 MP4+PS200 ødbryter, grønn boks med dekklokk Side 2

8 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Kortleser Inn nt. Innhold Overfl. eskrivelse 4 L.sl.stk lektrisk sluttstykke åpner ved bortfall av spenning 3 kortleser kortleser iv. eslag I nt. Innhold Overfl. eskrivelse KWS 2001 dørstopper f/gulv /32 vinkel for magnetlås dørstopper for vegg med gummidemper 50 nøkler TrioVing standard system 8 RS16/1 Impulsbryter m/nøkkelsymbol 3 Spiralkabel Spiralkabel for skyv.aut. iv. eslag II nt. Innhold Overfl. eskrivelse 4 P1-1T() nøkkelbr f/magnetlås omvendt funksjon Side 3

9 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. nt. tasje Romtype I ørkonstruksjon ormat Slagr. Låskasse Sluttstykke Sylinder Tilleggslås Syl. Tillegg. Vrider åndtak Skåte ørlukker ang/trapp 04 I / Y 1 1 Kjeller 67 Y utv stål V M 5585M 8611/8659S Sprinkler 5 I / ang 06 I V / Y 1 1 Vindfang Y 1fl utv alum 1fl V ST181/ Ø32/ L147 S-P K Utstyr ørlukker I Utstyr ørlukker II oldemagnet tre V / K 04 I / Trearbeid/keramikk I-30-/30d 2fl fl /8752 fab stdr kant Maling/lakk 02 30d / Venterom 01 I-30-/30d V / elsesøster 21 40d V / korridor/trapp 5 I-30-2fl fl / / korridor/trapp I2 alum I-30 2fl fl V / ase 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / rupperom 1 30d / rupperom 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / rupperom 01 I-30-/30d V / rupperom 01 I-30-/30d / ktivitet 6 I-30-2fl fl V /8752 fab stdr kant 6026T+60W Lager 4 tre V / K 08 I V / Møterom 01 I-30-/30d V / Møterom 01 I-30-/30d V / Teamrom 01 I-30-/30d / Telefon 7 30d / / ang/trapp I1 alum I-30 2fl fl V ST600/ / K 2 125Y 1 1 ang/trapp Y2 utv alum 2fl fl ST181/ Ø32/ L147 S-P K M Teamrom 01 I-30-/30d V / Telefon 8 30d / Tavle 4 I-30-2fl fl /8752 fab stdr kant ang/garderobe 2 I-30-2fl fl V / ang/garderobe 2 I-30-2fl fl / tre V / tre / tre V / Y 1 1 arderobe/ut Y2 alum skyvedbl 2fl 2fl 811S/ UniSlide 2fl L 131.2Y 1 1 arderobe/ut Y3 utv alum 2fl fl V ST281/ /8659S L147 S-P K M tre V / tre V / Ø19/200 (stk) 134Y 1 1 Torg Y2 utv alum 2fl fl ST181/ /8659S M Multisal 9 40d 2fl fl / Instrumentlager 04 I / Y 1 1 Samlingsrom Y2 utv alum 2fl fl ST181/ /8659S M Musikkrom 21 40d V / Kontrollrom 20 30d / Kontrollrom 20 40d V / omkledning/øving 9 I-30-/30d V / omkledning/øving 9 I-30-/40d / Musikk 20 30d V /8752 el 1 Side 1

10 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Merknad ørnr. Karmoverføring Magnetkontakt ødutstyr Kortleser Inn iv. eslag I iv. eslag II Merknad eslag 001 lind+l 1 001Y Syl+L Syl 101 RS16/1 lind+l+m 1 101Y MP4+PS200 Syl Ledig/opptatt 103 Syl+L Syl 105 Syl 106 Syl 107 Syl 108 lind+l+m 1 108/128 lind+l+m Syl 111 Syl Syl Syl 114 Syl 115 Syl 116 Syl Syl 118 RS16/1 Syl Syl 120 Syl 121 Syl 122 Syl Syl 124 lind 125/ lind Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Syl lind 128 Syl lind lind Ledig/opptatt Ledig/opptatt Ledig/opptatt 131.1Y MP4+PS200 kortleser Spiralkabel dg.k Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Ledig/opptatt 132 Ledig/opptatt 134Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Syl Y 281 MP4+PS200 L.sl.stk 5065/32 P1-1T() Syl Syl Syl lind Syl lind 137 Syl Syl el 2 Side 1

11 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. nt. tasje Romtype I ørkonstruksjon ormat Slagr. Låskasse Sluttstykke Sylinder Tilleggslås Syl. Tillegg. Vrider åndtak Skåte ørlukker Musikk 20 40d / innspillingsrom 20 30d V / innspillingsrom 20 40d / ktivitetsrom I-30-/30d 2fl fl V / Y 1 1 ktivitetsrom Y4 utv alum V M 5585M 8611/8659S rupperom 02 30d V / ase 01 I-30-/30d V / Y 1 1 ase Y4 utv alum V M 5585M 8611/8659S ase 01 I-30-/30d / Y 1 1 ase Y4 utv alum V M 5585M 8611/8659S rupperom 09 I-30-/30d / rupperom 1 30d / rupperom 2 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d V / Y 1 1 ase Y4 utv alum M 5585M 8611/8659S ase 01 I-30-/30d / Y 1 1 ase Y4 utv alum M 5585M 8611/8659S Lager 04 I V / tre V / tre / SO I-30-/30d 2fl fl V /8752 fab stdr kant 152Y 1 1 SO Y4 utv alum M 5585M 8611/8659S ang 01 I-30-/30d / Mat og helse 02 30d V / Y 1 1 Mat og helse Y8 utv alum M 5585M 8611/8659S Serveringskjøkken 02 30d / IV5 1 1 Serveringe IV5 alum skyvedbl 1fl IV6 1 1 Serveringe IV6 alum skyvedbl 1fl Vindfang Y2 alum skyvedbl 2fl 2fl UniSlide 2fl Utstyr ørlukker I Utstyr ørlukker II oldemagnet 156Y 1 1 Vindfang Y5 alum skyvedbl 2fl 2fl 811S/ UniSlide 2fl L Torg/Idrett I ST600/ micro /8755 fab stdr auto K Idrettsbygg 3 tre 2fl fl /8752 fab stdr kant Tørrlager 05 tre V / Idrettsbygg 3 tre 2fl fl /8752 fab stdr kant oss 05 tre / Y 1 1 oss Y utv stål V M 8611/8659S Idrett V Y6 alum skyvedbl 2fl 2fl UniSlide 2fl 164Y 1 1 Vindfang Y5 alum skyvedbl 2fl 2fl 811S/ UniSlide 2fl L Tekn.rom 6 I-30-/30d / Korridor 97 8 I-30-2fl fl / K 08 I / Vil vite I-30-/30d 2fl fl V /8752 fab stdr kant Teikning/Ttil I-30-/30d 2fl fl /8752 fab stdr kant rupperom 01 I-30-/30d / Tr.romKorridor 97 8 I-30-2fl fl / / korridor/trapp I2 alum I-30 2fl fl V / ase 01 I-30-/30d / ase 01 I-30-/30d / rupperom 1 30d V / ktivitetsrom 6 I-30-2fl fl V /8752 fab stdr kant 6026T+60W rupperom 1 30d V / ase 01 I-30-/30d / ase 01 I-30-/30d V / Tavle 4 I-30-2fl fl /8752 fab stdr kant el 1 Side 2

12 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. Karmoverføring Magnetkontakt ødutstyr Kortleser Inn iv. eslag I iv. eslag II Merknad 137 lind lind 140 Syl 140Y Syl ødkopp Syl 142 Syl 142Y Syl ødkopp Syl 143Y Syl ødkopp Syl Syl Syl Syl 146Y Syl ødkopp Syl 147Y Syl ødkopp Syl 150 Ledig/opptatt 151 Ledig/opptatt Syl 152Y Syl ødkopp Syl Syl 154Y Syl ødkopp Syl 155IV5 155IV6 156 MP4+PS200 lind Y MP4+PS200 kortleser Spiralkabel dg.k Syl Syl Syl Syl 160Y 164 MP4+PS200 lind Y MP4+PS200 kortleser Spiralkabel dg.k Syl lind+l Syl 204 Syl 205 Syl 207 Syl 208 RS16/1 lind+l+m 1 208/214 RS16/1 lind+l+m Syl Syl Syl 211 RS16/1 Syl Syl Syl 214 Syl Syl Syl luke Syl luke Syl Syl+L Syl Merknad eslag el 2 Side 2

13 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: ørnr. nt. tasje Romtype I ørkonstruksjon ormat Slagr. Låskasse Sluttstykke Sylinder Tilleggslås Syl. Tillegg. Vrider åndtak Skåte ørlukker Utstyr ørlukker I 214/tr 1 2 ang/tr.rom I1 alum I-30 2fl fl / Lager 04 I / K 04 I / rupperom 02 30d V / ase 01 I-30-/30d V / ase 01 I-30-/30d / Korridor 2 I-30-2fl fl / tre / tre V / tre / tre V / Loftstrapp 3 I-30-/30d / Tekn.rom 6 I-30-/30d V / rupperom 01 I-30-/30d / rupperom 01 I-30-/30d V / Tekn.rom 6 I-30-/30d V / ibliotek I-30-/30d 2fl fl V / Korridor 2 I-30-2fl fl / Korridor 2 I-30-2fl fl / Spes.ped d / rbeids/hvilerom 21 40d V / tre / Ø19/200 (stk) Kontor 0 30d / Kontor 0 30d / Kontor 0 30d / Kontor 0 30d / Rekvisita 4 tre / Rektor 0 30d / rkiv/lager 04 I / Møterom 01 I-30-/30d / Pause 01 I-30-/30d / Teamrom 01 I-30-/30d / Teamrom 6 I-30-/30d / Telefon 8 30d / arderobe 05 tre V / tre V / usj 07 tre / arderobe 05 tre V / tre V / tre / usj 07 tre / tre / Spes.ped 01 I-30-/30d / Loftstrapp 3 I-30-/30d V / / Vrimmel I6 alum I-30 2fl fl V / iv 1 Sum: 152 ntall dører: 152 Utstyr ørlukker II oldemagnet el 1 Side 3

14 Prosjektnr: TY11020 Prosjektnavn: orheimsund nye barneskole rkitekt: O rkitekter S nsvarlig beslag: rnt augum nsvarlig dør: Merknad ørnr. Karmoverføring Magnetkontakt ødutstyr Kortleser Inn iv. eslag I iv. eslag II Merknad eslag 214/tr RS16/1 lind+l+m Syl 216 Syl 217 Syl Syl Syl 221 RS16/1 lind+l+m Ledig/opptatt Ledig/opptatt Ledig/opptatt Ledig/opptatt Syl+L Syl 224 Syl Syl 226 Syl Syl Syl Syl 231 Syl Syl Syl Syl Syl Syl 238 Syl Syl 240 Syl Syl Syl Syl Syl lind 244 Syl+L Ledig/opptatt 246 Ledig/opptatt 247 Syl+L Ledig/opptatt Ledig/opptatt 249 Ledig/opptatt 250 Ledig/opptatt Syl Syl 252/214 RS16/1 lind+l+m 1 iv nøkler 50 økler Sum: 152 ntall dører: 152 Syl el 2 Side 3

15 I V U 7' 6' 5' 4' 3' 1' 2' snitt tverr tek-rom idrettshall snitt tverr tek-rom idrettshall m² m² m² m² 148 vrimmel 27.1 m² 154 mat og helse 86.3 m² 155 serveringskjøkken 14.2 m² m² m² m² 149 lager 4.1 m² m² m² m² 152 SO 62.8 m² m² 135 samlingsrom m² 131 garderobe (80 plasser) 79.5 m² 126 teamrom 1.-2.klasse 58.6 m² 123 teamrom 3.-4.klasse 57.5 m² 121 møterom 11.3 m² 122 møterom 11.5 m² 119 lager 5.0 m² 129a 1.9 m² 129b 1.9 m² 129c 1.9 m² 129 garderobe (80 plasser) 46.1 m² m² 118 aktivitetsrom 51.5 m² 131a 1.8 m² m² m² m² m² m² m² m² m² 107 helsesøster 14.0 m² m² 104 trearbeid/keramikk 83.7 m² 101 vindfang 14.3 m² 102 R 7.8 m² 103 K 4.1 m² trafo 13.9 m² 161 lager 32.6 m² lle mål må kontrolleres på stedet. (Opptegnet etter oversiktstegninger) 162 tavle 9.6 m² 160 lager 63.4 m² limtre-dragere 16/70 UK trapp 23.7 m² 158 vaskesentral 14.8 m² 8' limtre-dragere 16/70 UK vestibyle m² limtre-dragere UK M I M vindfang idrett 12.2 m² hev-senk gruppe gruppe 2 gruppe 3 hev-senk 156 vindfang 12.6 m² 134 torg m² L K K 501 snitt musikkrom/bib 501 snitt musikkrom/bib teleskop-amfi innspillingsrom/bandrom 15.3 m² 2000 garderobeinnredning bygget 7-bygget snitt 97-bygget snitt 67-bygget garderobeinnredning skoskraperist skoskraperist 2500 I I 90 I 90 I 90 skoskraperist kjøkken skoskraperist garderobeinnredning garderobeinnredning garderobeinnredning 3750 skoskraperist a tørrlager 10.1 m² utslagsvask moppevaskemaskin stålvaskebenk gulvmaskin tilkobling for fylling av gulvmaskin undervisningsområde og spising spylekran 135a instrumentlager 20.2 m² 3748 skyveamfi balkong i 2.et = 2900 betongdrager og dekkekant i etasjen over K 2 lydtette vinduer 138 kontrollrom/datarom 12.6 m² 137 omkledning/øving 14.1 m² spylekran balkong i 2.et avfukting! dør stengt i daglig bruk tlf 2.9 m² tavle venterom 5.3 m² yttervegg en etasje over maling/lakk 14.4 m² betongdrager under etasjeskiller 1./2.etg betongdrager under etasjeskiller 1./2.etg R: tlf 1.4 m² 1800 tørkeskap tørkeskap tørkeskap tørkeskap I3 I4 avfukting! mulighet for vask ikke monteres! garderobe som i dag! snitt lengssnitt 67/97 bygget gget snitt 67-bygget snitt 87-bygget snitt lengssnitt 67/97 bygget snitt 87-bygget nitt 67 snitt 87-bygget snitt nybygg snitt 87-bygget snitt nybygg snitt lengssnitt nybygg til 67 Innervegger type lydklasse brannklasse tykkelse structure 48d I mm yproc XR 95/95 (600) 2-2 M45 0 i mm yproc XR 95/95 (600) 2-2 M0 48d I60 146mm yproc XR 95/95 (600) 2-2 M45 med tra for skjørt- 48d? 141mm yproc XR 95/95 (600) 2-1 M45 med tra embrit-plate?? 116mm yproc XR 70/70 (600) 1-1 M45 med tra embrit-plate/ Våtromplate?? 121mm yproc XR 70/70 (600) 1-1 M45 med tra Våtromplate/ Våtromplate?? 121mm yproc XR 70/70 (600) 2-1 M45 med tra Våtromplate?? 75mm påforing I?? 120mm sjakt, yproc XR 95/95 (600) 2-0 M0 J 48d I60 146mm yproc XR 95/95 (?) 2-2 M45, bøyde vegg K 60d I mm yproc 95/952 (600) 2-2 M200 L?? 270mm yproc XR 120/120 (600) 2-2 M45 M yproc XR 70/70 (600) 1-1 M45 med tra embrit-plate/ Våtromplate 100mm påforing ved vask, 2 lager gips+fliser O! vegg for telefonkabin O O I Y a b 129c 131a Y4 143 Y4 146 Y a boss 9.1 m² Y 160a 3 158a 5 158a Y6 164 Y Y a Y4 147 Y IV IV IV Y4 142 Y4 140 Y IV IV IV IV IV IV IV fasade nord 67/97, snitt ventilasjon musikkrom 58.3 m² fasade nord nybygg / snitt kjøkken fasade nord 67/97, snitt ventilasjon fasade nord nybygg / snitt kjøkken IV lydtette rom lydtette rom rommet under trapp OS: lending! sceneteppe hengende fra dobbel skinne i taket? sceneteppe hengende fra dobbel skinne i taket 2 lydtette vinduer pult 1500 I Y2 156 Y2 134 Y2 135 Y I I2 snitt skrueheis 125 /trapp 31.2 m² m² snitt skrueheis Y a IV6 IV5 IV aktivitetsrom 75.9 m² 140 IV K 1.9 m² YV J Section 12 IV Section 12 trapp 67/97 trapp 67/97 300

16 I forprosjekt fasade fasade nord 67/97, 67/97nord,snitt snitt ventilasjon ventilasjon V U 8' T 7' 237 kontor 14.3 m² 236 kontor 10.4 m² 235 kontor 10.8 m² 234 kontor 10.5 m² 240 arkiv / lager 14.0 m² 244 garderobe (24 pers.) 10.7 m² m² 247 garderobe (24 pers.) 10.9 m² 251 spes. ped 11.1 m² 6' rampe 5' m² 221 garderobe (120 plasser) 46.0 m² 7 rampe 211a grupperom 8.0 m² m² m² m² m² m² 205 teikning / ttil 59.3 m² m² 201 teknisk rom 19.8 m² 202 trapp 12.7 m² 203 K 2.6 m² 204 Vil vite 59.4 m² snitt mellom snitt mellom kjelleren kjelleren (betongdragere) 1 (betongdragere) 210a symaskin J' I' ' ' ' ' ' ' ' ' 4' 3' 1' 2' forprosjekt fasade fasade nord 67/97, 67/97nord,snitt snitt ventilasjon ventilasjon rekvisita 7.0 m² 239 rektor 17.5 m² 252 trapp 3.5 m² 228 bilbliotek m² 221a 1.9 m² 221b 1.9 m² 221c 1.8 m² 221d 1.9 m² m² 223 tek.rom 7.2 m² 226 tek.rom 6.9 m² 216 K 2.6 m² 222 trapp 3.4 m² 215 lager 4.0 m² m² m² 7722 tak over kjøkken glass-rekkverk m². sjakt, må måles m² 249 dusj 1.4 m² m² heis 241 pause 59.9 m² 242 møterom 20.9 m² 243 teamrom 5.-7.klasse 87.1 m² 252 vrimmel 21.8 m² glassrekkverk tavle 208 trapp 14.0 m² I I I L I L 501 snitt musikkrom/bib 501 snitt musikkrom/bib 200 Rampe 1/ Rampe 1/ snitt 67-bygget snitt 97-bygget snitt 97-bygget snitt 67-bygget kjøkken garderobeinnredning garderobeinnredning m² 224 gr.rom 12.4 m² 1800 P smartboard P 2 fastmonterte sitterekker fastmontert miksepult skyveamfi 233 forkontor 16.8 m² 232a /stellerom 6.4 m² 232 arbeids-/hvilerom 10.9 m² 231 spes. ped m² el. stellebord m² glassbaldakin dusj 1.4 m² 247a 1.7 m² m² a tlf 2.9 m² glasstak utslagsvask mulighet for vask ikke monteres! stålbenk stålbenk snitt 87-bygget snitt lengssnitt nybygg til 67 snitt 67-bygget symaskin snitt lengssnitt 67/97 bygget snitt 67-bygget snitt 87-bygget snitt 87-bygget snitt nybygg snitt 87-bygget snitt nybygg snitt lengssnitt nybygg til 67 snitt lengssnitt 67/97 bygget O 221a 221b 221c 221d a a a IV IV IV IV OS: lending! IV IV I2 snitt skrueheis I6 Section Section 6 snitt skrueheis I a 211 aktivitetsrom 21.2 m² 210a grupperom 9.8 m² Section 12 Section 12 trapp 67/97 trapp 67/

BESLAGLISTE Søråshøgda skole Tr 2 Anbud

BESLAGLISTE Søråshøgda skole Tr 2 Anbud BESLAGLISTE Søråshøgda skole Tr 2 Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: 29.11.2011 Sist revidert dato: Arkitekt: Rambøll Byggherre: Bergen Kommune El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører

Detaljer

BESLAGLISTE Lindås barneskule, btr. 3 Anbud

BESLAGLISTE Lindås barneskule, btr. 3 Anbud Ansvarlig beslag: BESLAGLISTE Lindås barneskule, btr. 3 Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: 28.11.2013 Sist revidert dato: Rev. TVA Arkitekt: Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører

Detaljer

BESLAGLISTE LILLESTRØM VGS Anbud

BESLAGLISTE LILLESTRØM VGS Anbud BESLAGLISTE LILLESTRØM VGS Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: 31.10.12 Sist revidert dato: Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen Tlf: Byggherre: Tlf: El. konsulent: Tlf: Entreprenør: Tlf: Forhandler:

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Lillestrøm hensetting

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Lillestrøm hensetting FORPROSJKTRING LÅS OG BSLAG Lillestrøm hensetting Ansvarlig beslag: Adresse: Utarbeidet av: Dato: 26.11.2012 Sist revidert dato: Rev. TVA Arkitekt: Norconsult Byggherre: l. konsulent: ntreprenør: Forhandler:

Detaljer

BESLAGLISTE Mjøsbrua kollektivterm. E6 Anbud

BESLAGLISTE Mjøsbrua kollektivterm. E6 Anbud BESLAGLISTE Mjøsbrua kollektivterm. E6 Anbud Prosjektnavn: MJØSBRUA, kollektivterminal E Adresse: Utarbeidet av: Dato: Sist revidert dato: Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører

Detaljer

Ikke for produksjon av dører

Ikke for produksjon av dører Forprosjektering Lås og Beslag TVT15015 Messebygg Kjevik. Adresse: Utarbeidet av: R. Henningsen Dato: 12. mars 2015 Sist revidert dato: Arkitekt: Eliassen og Lambertz-Nilssen Byggherre: Forsvarsbygg El.

Detaljer

BESLAGLISTE. Beskyttelsesklasse: Sikkerhetsnivå: Flex Risikoklasse:

BESLAGLISTE. Beskyttelsesklasse: Sikkerhetsnivå: Flex Risikoklasse: Ansvarlig beslag: BESLAGLISTE ENENVEGEN 20-28, MOLDE Anbud Adresse: Utarbeidet av: Dato: Sist revidert dato: Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører Tre innerdører: Tre ytterdører:

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Eid Rådhus

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Eid Rådhus FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG Eid Rådhus Adresse: Nordfjordeid Utarbeidet av: Gardit lås og sikkerheit AS Dato: 11.09.2015 Sist revidert dato: Arkitekt: Nordplan AS Byggherre: El. konsulent: Entreprenør:

Detaljer

BESLAGLISTE Gaupne barnehage Anbud

BESLAGLISTE Gaupne barnehage Anbud 05.02.2010 Arkitekt: ARKITEKTKONTORET ERLING H BESLAGLISTE Gaupne barnehage Anbud Utarbeidet av : ARNT HAUGUM Tlf: 916 11 132 Dato : 05.02.2010 Arkitekt : ARKITEKTKONT. E. Haugen AS Tlf: 57 66 19 02 Byggherre

Detaljer

BESLAGLISTE Kippermoen ungdomsskole ombygging av undervisningsarealer

BESLAGLISTE Kippermoen ungdomsskole ombygging av undervisningsarealer BESLAGLISTE Kippermoen ungdomsskole ombygging av undervisningsarealer Adresse: Utarbeidet av: Mosjøn Dato: 26.06.2015 Sist revidert dato: Arkitekt: Arkitektkontoret Kvadrat AS Byggherre: Vefsn kommune

Detaljer

BESLAGLISTE Støagata 11-13, Hokksund Anbud

BESLAGLISTE Støagata 11-13, Hokksund Anbud 067 - Oslo 2337339 BESLAGLISTE Støagata -3, Hokksund Anbud 2.05.202 Prosjektnr: TVM2039 Prosjektnavn: STØAGATA -3, HOKKSUND Arkitekt: CODE: arkitektur v/constantin B Adresse: Utarbeidet av: Dato: 2.05.202

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG MOVAR

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG MOVAR FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG MOVAR Ansvarlig beslag: Adresse: Utarbeidet av: Dato: 18.9.213 Sist revidert dato: Rev. TVB Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler: Dørleverandører Tre innerdører:

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG RAUFOSSTUN Ansvarlig beslag: Adresse: Utarbeidet av: Dato: 4.4.12 Sist revidert dato: Arkitekt: Sweco Norge AS TLF: Byggherre: TLF: El. konsulent: TLF: Entreprenør: TLF:

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG TVT12011 Samlokaliserte boliger PG 89, Moss

FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG TVT12011 Samlokaliserte boliger PG 89, Moss Prosjektnavn: SAMLOKALISERTE BOLIGER PG Ansvarlig beslag: FORPROSJEKTERING LÅS OG BESLAG TVT12011 Samlokaliserte boliger PG 89, Moss Adresse: Per Gynts vei 89 Utarbeidet av: Dato: 07. juni 2012 Sist revidert

Detaljer

BESLAGLISTE Hafslo barnehage Anbud

BESLAGLISTE Hafslo barnehage Anbud BESLAGLISTE Hafslo barnehage Anbud Adresse: Utarbeidet av: Arnt Haugum Dato: 18.02.2013 Sist revidert dato: Arkitekt: Arkitektfirma Jon Vikøren as 57698955 Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler:

Detaljer

BESLAGLISTE Helsehuset Askvoll Anbud

BESLAGLISTE Helsehuset Askvoll Anbud BESLAGLISTE Helsehuset Askvoll Anbud Adresse: Utarbeidet av: Arnt Haugum Tlf: 916 11 132 Dato: 20.08.2013 Sist revidert dato: Arkitekt: Arki Arkitekter AS Byggherre: El. konsulent: Entreprenør: Forhandler:

Detaljer

Tilleggslås Ant. Innhold Overfl. Beskrivelse lås en fallelås f/sylinder oppstilbar modullås

Tilleggslås Ant. Innhold Overfl. Beskrivelse lås en fallelås f/sylinder oppstilbar modullås Prosjektnavn: GLEMMEN VGS. NY IDRETTSHA Låskasse 1 5585 en-fallelås med oppstillingsnøkkel 6 562 to-fallelås med oppstillingsnøkkel 46 565 falle- og reilelås for vrider og sylinder 1 EL648+EA224 motorlås

Detaljer

Anmerkninger til beslagliste: Rev. TVA : Endring i mengder

Anmerkninger til beslagliste: Rev. TVA : Endring i mengder prosjekt.: Myre Barne- og ungd.skole prosjektnr.: TTB09014 Anmerkninger til beslagliste: Rev. TVA 09.09.09: Endring i mengder Anmerkning nr. 1A Holdemagneter på vegg må kobles til holdespenning fra brannvarslingsanlegg.

Detaljer

HELSE BERGEN, 0649 TRYKKAMMER DØROPPSTILLINGSLISTE, ARKITEKT, ANBUD 30.04.2007 Dørnr Ant Rev Etg ID Type Rom Dør- Dør Format V H Lås- Terskel Merknad Sy Slutt- Overfl System Vrider Skilt OverflateSkåte

Detaljer

Forprosjektering Lås og Beslag TBX14010 Gjernes skule

Forprosjektering Lås og Beslag TBX14010 Gjernes skule Forprosjektering Lås og Beslag TBX14010 Gjernes skule Adresse: Utarbeidet av: Tommi Skarstein Dato: 16.10.2014 Sist revidert dato: Arkitekt: Jon Vikøren AS TLF: Byggherre: TLF: El. konsulent: TLF: Entreprenør:

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST.

309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST. Side: 1 309/AVR. MESS. TILL.LÅS M/SK. U/SL.ST. 865,06 FAS1014000 Reilelås med 9 tilholdere. Gir full utlåsing av reilen 22mm ved 360 dreining av nøkkelen. Herdede lameller i reilen gjør det umulig å sage

Detaljer

1 26.02.2008. Hovedregistrering. dørblad hengselside ( utvendig) Dør egenskaper ihh til NS 3140. dørblad anslagside ( innvendig) 24.2.3.20 24.2.3.

1 26.02.2008. Hovedregistrering. dørblad hengselside ( utvendig) Dør egenskaper ihh til NS 3140. dørblad anslagside ( innvendig) 24.2.3.20 24.2.3. Låskasse Håndtak Vrider S Dør egenskaper ihh til NS 0 Type Slagretning Brann krav Lyd Krav Glass Type Glass utform. Jfr.Swedoor Glass sikker-het Spalt Terskel Type Jfr. Swe Merknader Lås og beslag dørblad

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

Dørnr Ant. Etasje Romtype ID Dørtype Konstruksjon I Konstruksjon II Format Slagr. Pakker Låskasse Sluttstykke Sylinder Overflate Syl Tilleggslås

Dørnr Ant. Etasje Romtype ID Dørtype Konstruksjon I Konstruksjon II Format Slagr. Pakker Låskasse Sluttstykke Sylinder Overflate Syl Tilleggslås 10.11.2015 Lås & Sikring AS Abel Meyers gate 7 Namsos Ola Viken ola.viken@laasogsikring.no Prosjektnavn Arkitekt Ansvarlig beslag Ansvarlig dør Revision Prosjektnr PLO Osen Sykehjem ARCON prosjekt as Kari

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for lås og beslag Saksnr.: 15/6377 1. Kravspesifikasjon Dette vedlegget inneholder krav til tilbyder for leveranse av lås/beslag, låssystemer, adgangskontrollanlegg

Detaljer

Bremanger kommune Hauge skule fase 4

Bremanger kommune Hauge skule fase 4 remanger kommune Hauge skule fase 4 Oppdragsgivar remanger kommune Oppdrag Hauge skule, Ombygging og rehabilitering fase 4 Rapport type okt Tegningshefte Prosjektnr. Dato.0.0 Teikningiste (G) - : RMANGR

Detaljer

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE KAPITTEL 15 EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE NOTATER: 309 RE-KAC 2 Nødbryter 1 stk. Industripk. Brukes som lokal nødåpningsbryter til elektrisk låste dører i rømningsvei. Ved å trykke på midten av glasset

Detaljer

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: 65 RE 2011 Falle - reilelås 1 stk. Selvvalg Industripk. Beregnet for brannklassifiserte dører B15 og B30. Slagretning endres ved å trekke ut fallen og vri den 180

Detaljer

BESLAGLISTE Nye Gand V.G.S. Bygg D Innerdører Anbud

BESLAGLISTE Nye Gand V.G.S. Bygg D Innerdører Anbud TBG-12037 REV TVB Prosjektnavn: NYE GAND V.G.S Bygg D ytterd. BESLAGLISTE Nye Gand V.G.S. Bygg D Innerdører Anbud Adresse: Utarbeidet av: Hans Magne Aadland Dato: 10.10.2012 Sist revidert dato: (TVB) Arkitekt:

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Elektrisk låsing skaper løsninger og økt trygghet Moderne bygg og sikkehets forskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line En serie dørvridere og beslag i børstet, rustfritt stål beregnet for bruk i offentlige og private næringsbygg.

Detaljer

Produktkatalog. Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter. Utdrag generert fra webkatalogen på

Produktkatalog. Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter. Utdrag generert fra webkatalogen på Produktkatalog Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter Utdrag generert fra webkatalogen på www.trioving.no ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innhold Elektriske lås 4-7 Elektriske

Detaljer

solem:arkitektur Generell beskrivelse av dører og vinduer: Utarbeides av leverandør i samarbeid med brukere

solem:arkitektur Generell beskrivelse av dører og vinduer: Utarbeides av leverandør i samarbeid med brukere ID 00 min. lysåpning 0M ID2 Type Dør nr. Bredde Høyde Slag Brannklasse Lydklasse Glass ID ID 00-08- V EI 30S 40dB F5373 Nocturne Wood Hev/senk ID 00-08-2 V EI 30S 40dB F5373 Nocturne Wood Hev/senk ID 00-08-3

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Prosjekt: Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Side 16-1

Prosjekt: Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Side 16-1 Prosjekt: Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Side 16-1 16.29.1 RH6A LÅS OG BESLAG HENVISNING Plantegninger. ORIENTERING

Detaljer

Tilleggslås Ant. Innhold Overfl. Beskrivelse C-50 motorlås hakereile FG-godkjent med kabel

Tilleggslås Ant. Innhold Overfl. Beskrivelse C-50 motorlås hakereile FG-godkjent med kabel TrioVing a.s 16.08.2012 Prosjektnr: TVF12013 Prosjektnavn: Kristianlyst skole, Stavanger Arkitekt: VAV Ansvarlig beslag: Sofia Dohmen Revisjon: TVA Låskasse 29 2000T Falle-reilelås m ledig/opptatt-signal

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål TrioVing Line Dørvridere og skilt i TrioVing Line - dørvriderserie i skandinavisk design Form og funksjon TrioVing Line er beregnet på innvendige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og holdbarhet.

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s.

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s. Innholdsfortegnelse Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3 Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5 Elektrisk sluttstykke 301-304M s. 6-7 Elektrisk sluttstykke 471-474 s. 8-9 Stolper for elektriske sluttstykker

Detaljer

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Kap.: 16 Låser og Beslag Side 16-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 16 Låser og Beslag Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LLL., der - KK er

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

Slik ser du om din lås er FG-godkjent

Slik ser du om din lås er FG-godkjent Leilighetsdører leveres med følgende beslag: Låskasse type 8765 Vrider type 8611 Sylindersett type 5596C SEC DP patentert nøkkelsystem Slik ser du om din lås er FG-godkjent Sjekk låsens artikkelnummer

Detaljer

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim FDV Dokumentasjon Fag: Lås og beslag Prosjekt: Nedre Humlehaugen Prosjektnr: 101819 Leverandør:, Avd Trondheim Ordrenr Fakturanr Vedrørende 209897 Nedre Hummlehaugen B3 Innhold: Kontaktpersoner Ettersyn

Detaljer

Pr Dør og vindusskjema - Åsliveien 1, Tønsberg

Pr Dør og vindusskjema - Åsliveien 1, Tønsberg Pr. 05.03.2015 Dør og vindusskjema - Åsliveien 1, Tønsberg Ja Begge sider Ja Ja LH D-101-Y B-E 10X21 H-UT - Ja D-102 B 8X21 V ja Nei Ja D-103 B 10X21 V EI30CS Ja Ja Ja Nei. D-104 B 9x21 V - Ja Nei Dør

Detaljer

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr.

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. / sted 0467 Oslo EMMIJ LÅS OG BESLAG AS, østensjøvelen 18, 0661 Oslo Telefon 22 72

Detaljer

Salhus Skole. Diverse tiltak Konkurranse med forhandlinger. Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider. April 2015.

Salhus Skole. Diverse tiltak Konkurranse med forhandlinger. Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider. April 2015. Salhus Skole Diverse tiltak 2015 Konkurranse med forhandlinger Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider April 2015 Side 1 av 42 Innholdsfortegnelse ORIENTERING... 3 Generelle opplysninger om

Detaljer

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual TV/ROR/Oslo Offset/100202.1000.EL648 Installasjon/montering Kabelstrekk Lås EL648 Kabel type ( PFK 0,14mm² ) La ca: 150mm kabel stikke utenfor

Detaljer

Sylindere. 204 Enkel ovalsylinder for gamle låskasser. 204C Dobbel ovalsylinder for gamle låskasser. 205 Enkel profilsylinder.

Sylindere. 204 Enkel ovalsylinder for gamle låskasser. 204C Dobbel ovalsylinder for gamle låskasser. 205 Enkel profilsylinder. 4 Enkel ovalsylinder for gamle låskasser 32,5 Trio Vings låskasser i den gamle 50-serien. 33 Leveres i: Ms.fkr. og ms m. Leveres i stk uten utstyr. 4C Dobbel ovalsylinder for gamle låskasser Trio Vings

Detaljer

ULEFOS BRUG A.S Branndører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier.

ULEFOS BRUG A.S Branndører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier. Drage brannklassifiserte dører. Lisensnr.: 271 Drage ståldører A30, A60, A90 og A120. Drage glassdører F30, A30 og A60. Innhold: Drage ståldører side 2 Drage glassdører «3 Karmløsninger «4 Gjeldende regler

Detaljer

Microbryter i sluttstykke (hovedlås og tilleggslås) Elektrisk sluttstykke (hovedlås og tilleggslås)

Microbryter i sluttstykke (hovedlås og tilleggslås) Elektrisk sluttstykke (hovedlås og tilleggslås) BESLAGLISTE FRØLICH HAGE prosjektnr. beskriver telefon mobil dato opprettet dato endret 02045 KRISTIAN BORUD 22759074 9365573 08..20 ROLLEFORDELING VED LEVERING AV LÅS OG BESLAG TIL NYE DØRER (SOM OGSÅ

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Denne beskrivelsen er basert på NS3420 database v

ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG DØRAUTOMATIKK Denne beskrivelsen er basert på NS3420 database v Beslag og Sikkerhetsrådgiveren AS Prosjekt: FØRDE TRAFIKKSTASJON Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG Bygningsdel: 29 Andre bygningstekniske deler Låser og beslag: Dato: 25.02.2016 Side 16-1 16.29.1 LÅS OG BESLAG

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør DA930 ASSA ABLOY DA930 Elektromekanisk dørautomatikk for slagdør Benyttes med glideskinne G193 eller G195 Passer for lettere innvendige dører, ikke for branndører

Detaljer

Låsesmedmester Hveding AS. Generelle krav til dører og lås og beslagleveranse, Sørbø Skole Sandnes.

Låsesmedmester Hveding AS. Generelle krav til dører og lås og beslagleveranse, Sørbø Skole Sandnes. Låsesmedmester Hveding AS Generelle krav til dører og lås og beslagleveranse, Sørbø Skole Sandnes. 1) Innledning: Dette er en kravspesifikasjon som skal ivareta et minimum av kvaliteter og funksjoner på

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Utskifting av låskasse

Utskifting av låskasse Utskifting av låskasse Vi trenger følgende informasjon for å kunne montere låskasse: Sett fra hengselside (hengsler er synlige). L R Er døren høyre- eller venstre hengslet (L / R)? Typebetegnelse på eksisterende

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

LAGERSORTIMENT. Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015

LAGERSORTIMENT. Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015 2014 LAGERSORTIMENT Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015 Dooria lagerførte innerdører ADDERA 8001 Massiv hvit dør for det moderne interiøret. Bredt ramtre og stabil konstruksjon. Finnes i modul 7-9x20-21

Detaljer

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere Møller Undall produserer egne dørvridere og fører et komplett utvalgt for privat og offentlig bruk. Dørvridere kategoriseres innledningsvis i grupper for utvendige

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

EM COMFORT. Standard magnetlås

EM COMFORT. Standard magnetlås EM COMFORT Standard magnetlås EM COMFORT LINE Smart og økonomisk sikkerhet EM Comfort Line (EMC) er en serie med magnelåser for dører som krever sikker rømning, kontrollert låsing og elektrisk overvåking.

Detaljer

KAPITTEL 1 SYLINDERE NOTATER:

KAPITTEL 1 SYLINDERE NOTATER: KAPITTEL 1 SYLINDERE NOTATER: 1 RENAG 5537 Oval sylinder 32mm 1 stk. Selvvalg Industripk. Utvendig sylinder med bakkantfaste. Standard sylinder for trioving 565, 8765 og resten av modulserie. Kan også

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien V5.0 NO 02.03.2015 Monteringsveiviser 101-serien Pakken inneholder Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Reile Falle 4 - Skruesett låskasse 7 - Skruesett sluttstykke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17

Detaljer

Låser, beslag og dørautomatikk. Funksjonsbeskrivelse totalentreprise.

Låser, beslag og dørautomatikk. Funksjonsbeskrivelse totalentreprise. 1 FIDESTUNET Fides AS. Låser, beslag og dørautomatikk. Funksjonsbeskrivelse totalentreprise. 2016-07-05 Låser, beslag og dørautomatikk Generelle krav Tilbud Tilbyder skal vedlegge tilbudet en samleliste

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:3 September 1994 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade FG-publikasjon 112:3 September 1994 Side 1 av 7 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: 159 MOBELLA M/S ORIGINAL Utenpåliggende båtlås 1 stk. Industripk. Leveres komplett med håndtak, skilt og sluttstykke. Art.nr. 6622 Høyre utadgående Nobbnr.: 27556265 Art.nr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

MøllerUndall. Sikrere dører. - beslagløsninger

MøllerUndall. Sikrere dører. - beslagløsninger Sikrere dører - beslagløsninger Innholdsregister Prosjektering og beslagsløsninger... 21 MU Beskriveravdeling... 22 Sikrere dører alternative lås og beslagløsninger... 23 Tabell for beslagløsninger...

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Låsesmedmester. Hveding AS. Generelle krav til dører og lås- og beslagleveranse, tilbygg, Riska BoAS.

Låsesmedmester. Hveding AS. Generelle krav til dører og lås- og beslagleveranse, tilbygg, Riska BoAS. Låsesmedmester Hveding AS Generelle krav til dører og lås- og beslagleveranse, tilbygg, Riska BoAS. 1) Innledning: Dette er en kravspesifikasjon som skal ivareta et minimum av kvaliteter og funksjoner

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Dørmiljø - Lås og beslag

Dørmiljø - Lås og beslag Dørmiljø - Lås og beslag Mob +47 907 77 028 Lås & Beslag Consult AS e-post: post@lbconsult.no Internet: www.lbconsult.no Tilbudsgrunnlag Kravspesifikasjon Prosjekt: Odvar Solbergsvei 78-81 - Oslo Dato:

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

Desember 2010. Veil. prisliste ekskl. mva.

Desember 2010. Veil. prisliste ekskl. mva. Desember 2010. Veil. prisliste ekskl. mva. Rett til endringer uten varsel forbeholdes. VI HAR LAGET DØRER SIDEN 1950 Hægeland Trevarefabrikk AS er en bedrift der håndverket er tatt vare på av en arbeidsstokk

Detaljer

Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget.

Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget. er FDV Forvaltning Administrativ styring av bygningen og de tekniske installasjoner for å opprettholde et ønsket nivå. Styringen skal være et verktøy for systematisk drift og vedlikehold, økonomisk planlegging

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

DELKATALOG DØRVRIDERE OG TILBEHØR

DELKATALOG DØRVRIDERE OG TILBEHØR over hverdagen Detaljer løsninger hevet og DELKATALOG DØRVRIDERE OG TILBEHØR Delkataloger NIBU AS ble etablert i 1972 av Nils Buch. Siden den gang har vi kontinuerlig utviklet produkter, produktområder

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 19.01.17 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

From Room: Name. Dør nr

From Room: Name. Dør nr To Room: Number From Room: Number Lydklasse Ant. Dørtype Dør nr To Room: Name From Room: Name Brannklasse Type Etasje Slagretning Låskasse 0201-01 201 Idrettshall - - 1 20x21M Idrettshall YD07 Dobbel Dør

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer