Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsinstrukser. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget."

Transkript

1 er FDV Forvaltning Administrativ styring av bygningen og de tekniske installasjoner for å opprettholde et ønsket nivå. Styringen skal være et verktøy for systematisk drift og vedlikehold, økonomisk planlegging og kontroll. Drift De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget. Vedlikehold De aktiviteter som opprettholder ønsket kvalitet, kapasitet og levetid for bygget. Kilde: RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening Firma: Ref.: Dato: Sign.:

2 Innhold Ark nr. 2 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Vedlagt dokumentasjon for denne låsinstallasjonen er krysset av nedenfor. 1. Innledning Krav til FDV-dokumentasjonen 2. Definisjoner Vedlikeholdssymboler Dørmiljø Slagretninmger 3. Produkter Hengsler Låskasser Mekaniske sluttstykker Sylindere CLIQ nøkkel Dørvridere og skilt Bøylehåndtak Dørlukker Dørautomatikk Magnetlås Elektriske sluttstykker for låsfalle Elektr. sluttstykker for hakereile og reile Solenoidlås Motorlås Karmoverføring Kortlås Kortlesere Berøringsfri leser (proximity) Leser for Dallas tag Strømforsyninger med batteri 4. Sammensatte løsninger Dørkoordinator Holdemagneter / Dørkoordinator Lås i branndører / Automatskåter Dør med nattlås tilkoblet belysning Rømningsdører med nødutstyr 5. Mekanisk VingCard Mekanisk VingCard 1040, 1050, Elektronisk VingCard Elektronisk VingCard 2100 og Bestillingsrutiner / informasjon Låssystem Låsplan - Informasjon Manuell nøkkeladministrasjon Elektronisk nøkkeladministrasjon Etterbestilling av systemnøkler Etterbestilling av systemsylindere Etterbestilling av nøkkelkort VingCard målskisser ANSI og EURO 9. Betjening / omkoding VingCard betjening Mekanisk VingCard - omkoding Elektronisk VingCard - skifte batterier 10. Feilsøking Mekanisk Motorlås / Solenoidlås Elektrisk Sluttstykke Dørlukkere Mekanisk VingCard TrioVing ACCESS Elektronisk VingCard 11. Vedlikeholdsprodukter 12. Vedlikeholdsplaner 13. Beslagliste 14. Adresser

3 Krav til FDV-dokumentasjonen Ark nr. 3 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Entreprenøren skal levere FDVdokumentasjon for de arbeider som inngår i entreprisen. FDV-dokumentasjonen skal følge FDVnormen som er utarbeidet av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening). Entreprenøren er også ansvarlig for at alle underentreprenører og leverandører leverer dokumentasjon ifølge de krav som er stilt. For enkelte entrepriser / arbeider kan det bli aktuelt, i tillegg til den rene dokumentasjonen, at entreprenøren bistår med opplæring av byggherrens drifts- og vedlikeholdspersonell. Entreprenørens FDV-ytelser er en del av den enkelte entreprise / leveranse og skal være likestilt med de øvrige arbeider og ytelser i avtalen. Ved entreprisens ferdigstillelse / overlevering skal: - all dokumentasjon foreligge - all nødvendig opplæring være gitt - forslag til serviceavtaler foreligge Dokumentasjonen skal leveres innsatt i ringperm(er) med 4 ringer. Permene kan danne grunnlaget for et overordnet FDV-system. Sortering og merking av dokumentasjonen skal utføres av entreprenøren. Dette skal skje i samarbeid med byggherren og de engasjerte rådgivere. Hver entreprise skal ha en hovedkatalog som inneholder alle spesifikasjonsskjemaer samt nødvendige tegninger og vedlegg hvis det er plass til dette. All dokumentasjon skal være på norsk. Brosjyrer kan være på engelsk. I brosjyrer inneholdende flere typer produkter enn det leverte, skal levert produkt klart avmerkes og angis. Dokumentasjonen skal være innlevert til byggherren i henhold til tidsplanen som avtales i forbindelse med kontraktsinngåelse. Entreprenøren skal levere en liste over entreprisene / kapitlene med tilhørende kontaktperson. Entreprenøren bør gi tilbud om opplæring på vedlikehold av spesielle leveranser. I skjema for drifts- og bygningsdelsinformasjon skal det oppgis dørnummer og / eller plassering av utstyret. Skjemaet skal også gi en kortfattet beskrivelse av utførelse og mengdeangivelse. I skjema for tilsyn og vedlikehold skal hver enkelt komponent angis med eget komponentnummer. Det skal gis en kortfattet, men utfyllende beskrivelse av tilsyns- og vedlikeholdsarbeide vedrørende komponenten, frekvens for vedlikehold og anslag av material- og tidsforbruk pr. komponent. renhold, eventuelt angivelse av anbefalte rengjøringasmidler. Dersom det eksisterer rengjøringsmidler eller stoffer som ikke må benyttes, skal dette angis. I skjema for forbruksmateriell og reservedeler angis mengde og type av komponenter som entreprenøren mener byggherren bør ha på eget lager. I skjema for materialspesifikasjon (beslagliste) gis en kort orientering om komponentens fabrikat, type, merkedata og mengder.

4 Vedlikeholdssymboler Ark nr. 4 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Vedlikeholdssymbolene skal gi et raskt overblikk over hva slags vedlikehold produktet trenger. Hvert ark som beskriver en vedlikeholdsinstruks i denne dokumentasjonen, er kun påført symboler som gjelder for dette produktet. Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsolje Smør lett med låsfett Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

5 Definisjoner Ark nr. 5 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Dørmiljø enfløyet dør Dørlukker Hengsel Bakkantbeslag Karmoverføring Låskasse Sluttstykke Sylinder Skilt Dørvrider Alle beslag må være riktig montert og justert og i god stand for at døren skal fungere problemfritt. Enkelte dører kan være utstyrt med andre typer beslag enn illustrasjonen viser: F.eks. dørautomatikk, karmoverføring, bakkantbeslag, o.l. Dørblad Dørkarm zstandar.ppt 6 Medbringerklaff Dørkoordinator Dørlukker Hengsel Låskasse Sluttstykke Sylinder Skilt Dørvrider Dørblad Dørkarm Kantskåte Terskel Dørmiljø tofløyet dør Alle beslag må være riktig montert og justert og i god stand for at døren skal fungere problemfritt. En tofløyet dør er utstyrt med kantskåter på det passive dørbladet. En tofløyet dør kan ha dørkoordinator som sikrer at dørbladene lukker i riktig rekkefølge. Enkelte dører kan være utstyrt med andre typer beslag enn illustrasjonen viser: F.eks. dørautomatikk, karmoverføring, bakkantbeslag, o.l. zstandar.ppt 7

6 Definisjoner Slagretning betegnes L eller R Avlåst side betegnes X eller O Ark nr. 6 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 LX L X Venstrehengslet dør Lås slagretning venstre Kortleser eller sylinder på karmside LO L O Venstrehengslet dør Lås slagretning venstre Kortleser eller sylinder på hengselside RX R X Høyrehengslet dør Lås slagretning høyre Kortleser eller sylinder på karmside RO R O Høyrehengslet dør Lås slagretning høyre Kortleser eller sylinder på hengselside zstandar.ppt 8 Tofløyede dører Kantskåter Midtpost Gangfløy bestemmer slagretning Skåtefløy L Høyrehengslet Venstrehengslet (R) L Venstrehengslet R zstandar.ppt 9

7 Produkter Ark nr. 7 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Bolt Smørehull Tapp Karmdel Hengselring Hengsler Dørdel Løftehengsel Festeplate Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Hengselringer. Litt låsolje i smørehull årlig eller ved behov. Evt. slitasjeavsetninger fjernes med kjemiske rensemidler. Innv.fjær Justering Lagerhengsel Snap-in hengsel Fjærhengsel zstandar.ppt 10 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Smør lett med låsolje Smør lett med låsfett Smør lett med låsspray Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

8 Produkter Ark nr. 8 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Låskasser Låskasse Sylinderfallrør Monteringsskruer Låsstolpe Låstypenummer Oppstillingsmekanisme Reile Falle TrioVing nnnn Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Deler til de fleste låskasser kan leveres. Slagretning oppgis ved utskifting. Litt smøring på falle og reile årlig eller etter behov. Hvis låskassen er utstyrt med : mikrobryter - sjekk funksjon oppstillingsmekanisme - sjekk at den fungerer Vriderfallrør zstandar.ppt 11 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsolje Smør lett med låsfett Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

9 Produkter Ark nr. 9 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Mekaniske sluttstykker Stolpe Leppe Justering Stolpe Monteringsskruer Justeringsskruer Sluttstykket justeres slik at døren holdes inntil karmen ved hjelp av fallen. Fallen skal hvile på leppen. Reilen skal ha ca. 1 mm klaring til leppen. Leppe bøyes med flat skrutrekker til riktig klaring. Justeringsskruer roteres til leppe har riktig klaring. Skråskruer Pianotråd Leppe Brønn zstandar.ppt 12 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

10 Produkter Ark nr. 10 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Sylindere Sylinderskilt Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sylinder smøres med litt låsspray i profilåpningen etter 5000 låsinger: ASSA låsspray art.nr ml Grafitt, olje eller fett må ikke brukes! Sylinder zstandar.ppt 13 Trekk til festeskruer Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

11 Produkter Ark nr. 11 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 CLIQ-nøkkel Batteri Verktøy Batterideksel Når nøkkelen gir fra seg 3 pip ved bruk, skal batteriet i nøkkelhodet skiftes. Dekselet skrus ut med verktøy (en ring) som følger nøkkelen Skru mot klokka (ca. 20 ) Snu nøkkelen slik at batteriet faller ut. Legg inn nytt batteri med minuspol mot nøkkelhodet uten å sette fingermerker på de rette flatene. Batterilokket monteres ved å dreie det ca. 20 med klokka Batteritype: CR2025 zstandar.ppt 14 Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

12 Produkter Ark nr. 12 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Dørvrider og skilt Langskilt Festeskrue Settskrue * Runde skilt Sjekk at festeskruer og settskruer ikke har løsnet. *) Noen vridere leveres uten settskrue. Festeskruer på ståldører bør ikke trekkes for hardt til. Stramming kan føre til at vrider / sylinder kan gå tregt. Hvis beslag har tendens til å løsne, bruk Loctite 270 (rød flaske) gjengesikring på skruene. Plastforinger på vridere skiftes etter behov. Overflater vaskes / renses med kjemiske rensemidler. Polerte messingoverflater som ikke er lakkert, behandles med messingpuss. zstandar.ppt 14 Trekk til festeskruer

13 Produkter Ark nr. 13 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Bøylehåndtak Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Flere festemetoder finnes. Rengjøres med kjemiske rensemidler Polert messing som ikke er lakkert, behandles med messingpuss. Håndtak Bolt Dørblad Settskrue eller mikropinne zstandar.ppt 15 Trekk til festeskruer

14 Produkter Ark nr. 14 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Lukkerhus Ventiler Arm Dørlukker Bildet viser normalmontering. Andre typer montering forekommer. Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Ved oljelekkasje byttes dørlukkeren. Justeringer (deksel fjernes): Lukkehastighet Lukkekraft * Endeslag * Åpningsbrems * Tidsforsinkelse * (* ikke utstyrt på alle lukkere) Se også leverandørens monteringsog justeringsveiledning. zstandar.ppt 16 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

15 Produkter Ark nr. 15 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Dørautomatikk Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at automatikken åpner på Arm impuls. Sjekk at åpningstiden er riktig. Sjekk at døren lukkes helt inntil karm. Ved feil: Kontroller at automatikken får elektrisk spenning. Kontroller at programvelgeren står i ønsket posisjon. Tilkall service hvis automatikken fortsatt ikke virker. Henvisning: Håndbok for dørautomatikken Serviceavtale zstandar.ppt 17 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsfett Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

16 Produkter Ark nr. 16 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Magnetlås Ankerplate Magnet Isolerte styrepinner Festeskrue med gummiforing Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at ankerplate er elektrisk isolert fra stål og aluminiumsdører. Sjekk bevegelighet i ankerplate (på dørblad). Sjekk at ankerplate ligger plant inntil magneten når døren er lukket. Sjekk at anleggsflatene er rene (fri for maling, tape e.l.). zstandar.ppt 18 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

17 Produkter Stolpe Brønn Mikrobryter Elektriske sluttstykker for låsfalle Leppe Ark nr. 17 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at fallen går lett i sluttstykket. Leppe skal gå lett ved elektrisk opplåsing. Avstand mellom låsstolpe og sluttstykkestolpe skal være 3±1 mm. Bevegelige deler pusses fri for støv og smuss. Mikrobryterarmen skal bevege seg lett. Test den ved å trykke på utløserarm i brønnen. Smør lett med WD40 eller CRC 5-56 ved behov. zstandar.ppt 19 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

18 Produkter Stolpe Brønn Mikrobryter Leppe Hull for vriderfalle Sidebeslag Elektriske sluttstykke for hakereile og reile Ark nr. 18 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Sjekk at sluttstykke og sidebeslag er forsvarlig festet. Sjekk at reilen går lett i sluttstykket. Leppe skal gå lett ved elektrisk opplåsing. Avstand mellom låsstolpe og sluttstykkestolpe skal være 3±1 mm. Bevegelige deler pusses fri for støv og smuss. Mikrobryterarmen skal bevege seg lett. Test den ved å trykke på utløserarm i brønnen. Smør lett med WD40 eller CRC 5-56 ved behov. zstandar.ppt 20 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

19 Produkter Ark nr. 19 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Låstypenummer Falle Sperrefalle 8180 Solenoidlås Deler til låskasser. Ved bestilling av ny låskasse må type og slagretning oppgis. Sjekk at den mekaniske funksjonen går lett ved opp- og igjenlåsing. Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Lett smøring på falle årlig eller ved behov: ASSA låsspray art.nr ml ASSA låsfett art.nr zstandar.ppt 21 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

20 Produkter Ark nr. 20 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Låstypenummer Reile Falle Magnetføler Magnet Sluttstykke 8154 Motorlås Deler til låskasser. Når ny låskasse bestilles, må slagretning oppgis. Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at den mekaniske funksjonen går lett ved opp- og igjenlåsing. Magnet skal stå rett overfor magnetføler. Lett smøring på falle og reile årlig eller ved behov: ASSA låsspray art.nr ml ASSA låsfett art.nr zstandar.ppt 22 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

21 Produkter Ark nr. 21 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Karmoverføring Kun korte maskinskruer Fjær Sjekk at fjæren: sitter godt festet i endepunktene er ubeskadiget trekker seg inn i brønnen når døren lukkes Brønn Avstand < 50mm: kort > 50mm: lang Problemer med fjær og kabel kan oppstå ved kort karmoverføring hvis døren åpnes mer enn 100 o. Bytt til lang karmoverføring Dører med hengselsenter langt ut fra dørblad skal alltid ha lang karmoverføring. zstandar.ppt 23 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon

22 Produkter Ark nr. 22 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Kortlås Indikator Tastatur Kortspalte Falle Reile Sylinder * 0 # Dørvrider Batterikasse Knappvrider. Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Litt smøring på falle og reile årlig eller ved behov : ASSA låsspray art.nr ml Rens kortspalte årlig eller ved behov. TrioVing rensesett art.nr Skift batteri ved indikasjon. Batteritype: se bruksanvisning. UTSIDE INNSIDE zstandar.ppt 24 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

23 Produkter Ark nr. 23 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Kortleser for magnetstripekort Kortslisse Overflaten rengjøres jevnlig. Rens kortspalte 2 ganger pr. år eller ved behov. TrioVing rensesett art.nr Rensevæske Tastatur Elektroniske feil: Leseren åpnes kun av autorisert servicepersonell. zstandar.ppt 25 Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

24 Produkter Ark nr. 24 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Berøringsfri leser Proximity Kort Overflate rengjøres jevnlig. Elektroniske feil må rettes av autorisert servicepersonell. Leser zstandar.ppt 26 Unngå overmaling

25 Produkter Ark nr. 25 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Leser for Dallas tag Berøringspunkt Tag Overflate og berøringspunkt rengjøres jevnlig. Elektroniske feil må rettes av autorisert servicepersonell. zstandar.ppt 27 Unngå overmaling

26 Produkter Ark nr. 26 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Strømforsyning med batteri Batteriene er vedlikeholdsfrie. Batterilader For å oppretteholde beregnet driftstid på batteri ved nettutkobling, må batteriene skiftes hvert annet år Dato for siste batteriskift noteres i skapet. Batterier Batteritype: se bruksanvisning. zstandar.ppt 28 Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

27 Sammensatte løsninger Ark nr. 27 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Dørkoordinator (Dørvelger) Dørkoordinator Automatskåter Medbringerklaff Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at det er montert medbringerklaff på skåtefløy. Klaffen skal sikre at dørene åpnes tilstrekkelig til at koordinatoren trer i funksjon. Sjekk at skåtefløy lukker før gangfløy ved å åpne dørene og slippe dem. Det finnes flere utførelser og typer av dørkoordinatorer. De kan også være integrert i dørlukkersystemet. Figuren viser ett eksempel. zstandar.ppt 29 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Smør lett med låsolje Smør lett med låsspray Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

28 Sammensatte løsninger Ark nr. 28 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Holdemagnet / Dørkoordinator (Dørvelger) Ankerplate Holdemagnet Medbringerklaff Automatskåter Dørkoordinator Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at det er montert medbringerklaff på skåtefløy. Klaffen skal sikre at dørene åpnes tilstrekkelig til at koordinatoren trer i funksjon. Sjekk at holdemagnetene slipper ved å trykke på utløserknapp. Sjekk at skåtefløy lukker før gangfløy ved å åpne dørene og slippe dem. Det finnes flere utførelser og typer av dørkoordinatorer og holdemagneter. De kan også være integrert i dørlukkersystemet. zstandar.ppt 30 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Smør lett med låsolje Smør lett med låsfett Smør lett med låsspray Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

29 Sammensatte løsninger Ark nr. 29 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Lås i branndør / Automatskåter Automatskåter Medbringerklaff Dørkoordinator Fallelås Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at automatskåtene og fallen på låskassen går i inngrep ved å åpne dørene og slippe dem eller trykke på utløserknapp for magnetholder. Sjekk spesielt hull i terskel for automatskåte og rens for partikler. Det finnes flere utførelser og typer av automatskåter. zstandar.ppt 31 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Smør lett med låsolje Smør lett med låsfett Smør lett med låsspray Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

30 Sammensatte løsninger Ark nr. 30 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Rømningsdør med nattlås tilkoblet belysning (lysvakt) eller annet FG Nattlås m/ mikrobryter Sjekk at tilkoblet utstyr reagerer på signal fra låsen. Eksempel: Rombelysning Låst dør - lys lar seg ikke tenne Ulåst dør - lys kan tennes Ved feil: Kontakt låsesmed / el.installatør Karmoverføring Litt smøring på reile årlig eller ved behov: ASSA låsspray art.nr ml ASSA låsfett art.nr zstandar.ppt 32 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

31 Sammensatte løsninger Ark nr. 31 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Rømningsdør med nødutstyr Nøddørlås Magnetlås Dørterminal Nødknapp m/plastkopp Sjekk at døren kan åpnes uten bruk av nøkkel når det er personer inne i bygget ved rømningssituasjon Sjekk at eventuelle brannalarmtilkoblinger fungerer Ødelagte plastkopper skiftes ut Litt smøring på falle og reile årlig eller ved behov: ASSA låsspray art.nr ml ASSA låsfett art.nr zstandar.ppt 33 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsolje Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

32 Sammensatte løsninger Ark nr. 32 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Rømningsdør med nødutstyr Panikkbeslag enfløyet dør Magnetlås Dørterminal Panikkbeslag Sjekk at døren kan åpnes uten bruk av nøkkel når det er personer inne i bygget ved rømningssituasjon. Sjekk at eventuelle brannalarmtilkoblinger fungerer. Ødelagt plastkopp på dørterminal skiftes ut. Litt smøring på falle årlig eller ved behov: ASSA låsspray art.nr ml ASSA låsfett art.nr zstandar.ppt 34 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsolje Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

33 Sammensatte løsninger Ark nr. 33 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Rømningsdør med nødutstyr Panikkbeslag tofløyet dør Dørterminal Magnetlås Panikkbeslag Skåtefløy Gangfløy Sjekk at dørene kan åpnes uten bruk av nøkkel når det er personer inne i bygget ved rømningssituasjon. Sjekk at eventuelle brannalarmtilkoblinger fungerer. Ødelagt plastkopp på dørterminal skiftes ut. Litt smøring på fallene årlig eller ved behov: ASSA låsspray art.nr ml ASSA låsfett art.nr zstandar.ppt 35 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsolje Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler

34 Mekanisk VingCard Ark nr. 34 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Mekanisk VingCard (generelt) Deler til låsene. Ved bestilling må slagretning og dørtykkelse oppgis. Sjekk at monteringsskruene er forsvarlig festet. Sjekk at den mekaniske funksjonen går lett ved opp- og igjenlåsing. Kodehus smøres med CRC5-56 eller WD40 Spray litt smøremiddel på et kort uten hull og skyv det inn i kortslissen noen ganger. Pass på at smøremiddelet ikke smitter over på brukerkortene. Litt smøring på falle og reile årlig eller ved behov: ASSA låsspray art.nr ml ASSA låsfett art.nr zstandar.ppt 36 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler Kortlåser er teknisk kompliserte og følsomme for støv og skitt, spesielt i kortspalte og sylinder.

35 Mekanisk VingCard Ark nr. 35 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Mekanisk VingCard 1040 Låskasse 5218 (SIS) Antifriksjonsfalle Sperrefalle Reile Frontfesteskruer Sylinder K Fremkodbar Vrider Skilt Kodehus 7746 Vrider Skilt Kodehus 7747 Vrider Skilt Kodehus 7748 zstandar.ppt 37 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler Kortlåser er teknisk kompliserte og følsomme for støv og skitt, spesielt i kortspalte og sylinder. 1: Kontrollér alle låsens funksjoner jevnlig og rett straks feil som rapporteres inn fra brukerne. 2: Årlig kontroll: Sjekk festeskruer i skilter, låskasse og sylinder. Festeskruene skal trekkes til, men ikke overspennes. Kontroller at sluttstykket står rett og at falle og reile går lett. Sluttstykket kan eventuelt justeres ved å flytte det på karmen. Smør bevegelige deler lett med låsespray eller tilsvarende. Kodehus behandles med : Art.nr VingCard Cleaning Set for Mechanical Code Unit NB! Kodehuset må ikke åpnes! Det leveres som komplett reservedel. 3: Etterleveringer av komplette låser, deler og tilleggsutstyr, oppgi : Låskasse type (se ovenfor) Vrider/Skilt/Kodehus type (se ovenfor) Overflate Slagretning (se definisjoner) Dørtykkelse Sammensetting av kortlåser anbefales utført av fagfolk. 6: Det anbefales å kontakte leverandøren, eventuelt en autorisert låsesmed ved større feil eller etterleveringer.

36 Mekanisk VingCard Ark nr. 36 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Mekanisk VingCard 1050 Låskasse EURO 6258/22 Låskasse ANSI 1058/28 Antifriksjonsfalle Sperrefalle Reile Sylinder 5536 KE K Fremkodbar E m/nødåpning Vrider Skilt Kodehus 7756 Vrider Skilt Kodehus 7757 Vrider Skilt Kodehus 7758 zstandar.ppt 38 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler Kortlåser er teknisk kompliserte og følsomme for støv og skitt, spesielt i kortspalte og sylinder. 1: Kontrollér alle låsens funksjoner jevnlig og rett straks feil som rapporteres inn fra brukerne. 2: Årlig kontroll: Sjekk festeskruer i skilter, låskasse og sylinder. Festeskruene skal trekkes til, men ikke overspennes. Kontroller at sluttstykket står rett og at falle og reile går lett. Sluttstykket kan eventuelt justeres ved å flytte det på karmen. Smør bevegelige deler lett med låsespray eller tilsvarende. Kodehus behandles med : Art.nr VingCard Cleaning Set for Mechanical Code Unit NB! Kodehuset må ikke åpnes! Det leveres som komplett reservedel. 3: Etterleveringer av komplette låser, deler og tilleggsutstyr, oppgi : Låskasse EURO eller ANSI type (se ovenfor) Vrider/Skilt/Kodehus type (se ovenfor) Overflate Slagretning (se definisjoner) Dørtykkelse Sammensetting av kortlåser anbefales utført av fagfolk. 6: Det anbefales å kontakte leverandøren, eventuelt en autorisert låsesmed ved større feil eller etterleveringer.

37 Mekanisk VingCard Ark nr. 37 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Mekanisk VingCard 1060 Tilfredsstiller krav om tilbakerømning Låskasse ANSI 1060/28 Antifriksjonsfalle Reile Sylinder 5536 Vrider Skilt Kodehus 7766 Vrider Skilt Kodehus 7767 Vrider Skilt Kodehus 7768 zstandar.ppt 39 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler Kortlåser er teknisk kompliserte og følsomme for støv og skitt, spesielt i kortspalte og sylinder. 1: Kontrollér alle låsens funksjoner jevnlig og rett straks feil som rapporteres inn fra brukerne. 2: Årlig kontroll: Sjekk festeskruer i skilter, låskasse og sylinder. Festeskruene skal trekkes til, men ikke overspennes. Kontroller at sluttstykket står rett og at falle og reile går lett. Sluttstykket kan eventuelt justeres ved å flytte det på karmen. Smør bevegelige deler lett med låsespray eller tilsvarende. Kodehus behandles med : Art.nr VingCard Cleaning Set for Mechanical Code Unit NB! Kodehuset må ikke åpnes! Det leveres som komplett reservedel. 3: Etterleveringer av komplette låser, deler og tilleggsutstyr, oppgi : Låskasse type (se ovenfor) Vrider/Skilt/Kodehus type (se ovenfor) Overflate Slagretning (se definisjoner) Dørtykkelse Sammensetting av kortlåser anbefales utført av fagfolk. 6: Det anbefales å kontakte leverandøren, eventuelt en autorisert låsesmed ved større feil eller etterleveringer.

38 Elektronisk VingCard Ark nr. 38 xfdvdok.ppt Rev.: 4/24/2007 Elektronisk VingCard 2100 Låskasse EURO 3003/22 Indikator Låskasse ANSI 3006/28 ANSI Stratos tilfredsstiller krav om tilbakerømning Antifriksjonsfalle Sperrefalle Reile Sylinder 5567K Fremkodbar Vrider Skilt Kodehus 2286 Vrider Skilt Kodehus 2287 Vrider Skilt Kodehus 2288 zstandar.ppt 40 Trekk til festeskruer Test - om nødvendig - justér funksjon Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger Smør lett med låsspray Unngå vannsprut og nedstøving Unngå overmaling Unngå metallspon og lignende partikler Kortlåser er teknisk kompliserte og følsomme for støv og skitt, spesielt i kortspalte og sylinder. 1: Kontrollér alle låsens funksjoner jevnlig og rett straks feil som rapporteres inn fra brukerne. Gul blinking i indikator varsler at batteri må byttes snarest. 2: Årlig kontroll: Sjekk festeskruer i skilter, låskasse og sylinder. Festeskruene skal trekkes til, men ikke overspennes. Kontroller at sluttstykket står rett og at falle og reile går lett. Sluttstykket kan eventuelt justeres ved å flytte det på karmen. Smør bevegelige deler lett med låsespray eller tilsvarende. Kortlesere behandles med : Art.nr VingCard Cleaning Set for Mag. stripe Reader NB! Kodehuset må ikke åpnes! Det leveres som komplett reservedel. 3: Etterleveringer av komplette låser, deler og tilleggsutstyr, oppgi : Låskasse EURO eller ANSI type (se ovenfor) Vrider/Skilt/Kodehus type (se ovenfor) Overflate Slagretning (se definisjoner) Dørtykkelse Sammensetting av kortlåser anbefales utført av fagfolk. 6: Det anbefales å kontakte leverandøren, eventuelt en autorisert låsesmed ved større feil eller etterleveringer.

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1 Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET optimeraproff.no 1 2 Innhold Optimera Vinduet Hvorfor velge Optimera Vinduet? Hvordan er Optimera Vinduet bygd opp? Optimera Vinduet - vindustyper Toppsving

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD. w w w. h - v i n d u e t. c o m

FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD. w w w. h - v i n d u e t. c o m FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD w w w. h - v i n d u e t. c o m H-vinduet Toppsving - produktfakta H-vinduet Toppsving er et utadslående, horisontalt glidehengslet vindu. Rammen kan svinges helt rundt uten

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG INNLEDNING...............................3 1 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS..............4 5 1.2 Adgangskontrollsystemer..........................6

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer