Difi, september Yngvar Åsholt Jørn Torbergsen. Noen refleksjoner rundt digitalisering, sentralisering og spesialisering av telefontjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Difi, september 2012. Yngvar Åsholt Jørn Torbergsen. Noen refleksjoner rundt digitalisering, sentralisering og spesialisering av telefontjenester"

Transkript

1 Difi, september 2012 Yngvar Åsholt Jørn Torbergsen Noen refleksjoner rundt digitalisering, sentralisering og spesialisering av telefontjenester

2 NAV, Side 2

3 Store volum i NAV kompetanse- og servicebasert logistikk 7-8 millioner samtaler per år samtaler om dagen samtaler i timen 1000 e-post om dagen Spørretjenester Facebook Chat NAV, Side 3

4 Hvorfor har vi samlet kontaktsentrene i en nasjonal kø? Servicegrad Svar innen rimelig tid 70/30 God brukerservice Faglig førstelinje Like tjenester Svar ved første kontakt, ikke kasteball?! Like gode tjenester = uavhengig av bosted Køeffektivitet Færre køer gir lavere ressursbehov Kostnadseffektiv drift Avslutningsgrad Effektiv samtalebehandling Lavere ressursbehov i andrelinje Systemstøtte for raskere og bedre samtalebehandling Samordning av adm. og Stordriftsfordeler fellesfunksjoner NAV, Side 4

5 Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Styrke arbeidsmarkedskompetanse Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med bruker Øke kunnskap om hva som virker Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring Styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen Målrette kompetanseutvikling Legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukers eget ansvar Videreutvikle og formidle vår kunnskap om tilstanden på arbeids- og velferdsområdet Videreutvikle partnerskapet Tydeliggjøre roller og styrke samarbeidet med arbeidslivet, legene og skoleverket Løse forvaltningsoppgaver i robuste miljøer Forsterke den systemrettede brukermedvirkningen Bidra aktivt til politikkutvikling og forenkling av regelverk Sammen styrke NAV som lærende organisasjon Ha fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk Tilby flere tjenester via telefoni og nett Fortsette å øke effektivitet og utvikle evnen til endring Utvikle nye IKTløsninger og sikre implementering NAV, Side 5

6 Et stort moderniseringsprogram iverksettes Arbeids- og velferdsetaten skal bli bedre! Bedre for bruker Bedre for samfunnet Bedre for medarbeidere NAV, Side 6

7 Økende kanalkostnad Økende volum De vanskelige kanalvalgene Mulige kanaler mellom etat og bruker/samhandler Nav.no - generell informasjon Nav.no/Altinn/MinSide/DinPensjon selvbetjening On-line løsninger mot samarbeidspartnere Nav.no svartjeneste Sms Automatiske telefontjenester Facebook Betjente telefontjenester Chat og diskusjonsrom E-post Lønns- og trekkoppgaver, utbetalingsslipper etc Brosjyrer og standardbrev Annonser/reklame Fellesmøter/informasjonsmøter Individuelle brev Fysisk møte med veileder i skranke Fysisk møte/timeavtale med oppfølger Drivere: Kost/nytte Forventninger hos brukere og samfunn Politiske føringer NAV, Side 7

8 Et mangfoldig tjenestetilbud i NAV Inntektssikring Enslige forsørgere Forsikringer (selvstendig næringsdrivende) Individstønader (Ventestønad, arbeidspraksis) Info/veiledning og bistand til brukere u/ytelse Supplerende stønader Sykemeldinger sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon Ventelønn Ventestønad Yrkesskademelding Økonomiske sosialhjelp Introduksjonsstønad (med tiltaksportefølje) Kvalifiseringsstønad Dagpenger Arbeidsmarkedskunnskap Arbeidsgiverkontakt Formidling / rekruttering Ytelser innenfor Familie og omsorg Barnebidrag Barnetrygd Bidragsforskudd Farskap Foreldre- og svangerskapspenger Omsorgslønn (Kommunal) Hjelpestønad Kontantstøtte Omsorgspenger ved barns og barnepassers sykdom Helserefusjon av utgifter Stønad ved gravferd og båretransport NAV, Side 8 Grunnstønad

9 Et mangfoldig tjenestetilbud i NAV Pensjon (Bortfall av lønn - underholdssikring) AFP Alderspensjon Barnepensjon Gjenlevendepensjon Krigspensjon EØS/utland Identifisering av utenlandssaker Medlemskapsbestemmelser (Norge /utland) Førsteinstans klage og anke (S og K ytelse) Praktisk bistand og opplæring Sosialtjenester (kap 4) Brukerstyrt personlig assistanse Avlastningstiltak Støttekontakt Plass i institusjon eller bolig med hel døgns omsorgstjenester Hjelpemidler (Alt fra hjelpemiddelsentralen) Individuell plan/koordinator funksjon for brukere med sammensatte behov. Boveiledertjenester Stønad til bil (NAV stat) Forbyggende virksomhet Ungdomsarbeid Sykefravær Helse Informasjonsvirksomhet NAV, Side 9

10 Et mangfoldig tjenestetilbud i NAV Tiltak og virkemidler Lønnstilskudd Arbeidspraksis i ordinær og skjermet virksomhet Avklaring i arbeidsmarkedsbedrift Arbeidsplasshjelpemidler virksomhet/ hjelpemiddelsentralen. Arbeid med bistand Varig tilrettelagt arbeid i skjermet eller ordinær virksomhet (VTA) Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift Tilskudd til tiltaksarrangør Prosjekt tiltaksplan/fattigdomsprosjektet Tilretteleggingstilskudd Kjøp av helsetjenester IA-arbeid Reisetilskudd i stedet for sykepenger Tilretteleggingsgaranti Honorar til bedriftshelsetjenesten Arbeidsplassvurdering ved fysioterapi, ergoterapeut og bedriftshelsetjenesten Funksjonsvurdering Midlertidig sysselsetting Bedriftsintern opplæring Rådgivning og informasjon Økonomisk rådgivning Gjeldsrådgivning, herunder bistand til frivillig gjeldsordning Økonomisk styring (interimskonto el.) Bolig Midlertidig bolig Medvirkningsansvar for boliger til vanskelig stilte NAV, Side 10

11 Intelligent køstyring er en krevende øvelse NAV, Side 11

12 Våre tjenester KS Finnmark Sigurd Jacobsen KS Troms Geir Jakobsen KS Nordland Torill Sletteng Styringsenheten Karianne Jakobsen KS Nord-Trøndelag Lill S. Solvi NAV Servicesenter (NSS) Stig Magne Øie KS Sør-Trøndelag Linda Fjeldvær KS Hedmark Helge Ødegård En kø Brukerstøtte nav.no KS Sogn og Fjordane Vibeke Johnsen KS Møre og Romsdal Harald Lid KS Oppland Jan Rune Olsen INT Brukerstøtte Arena KS Hordaland Torgils Lutro KS Buskerud Kjell O. Arvesen AG EURES KS Rogaland Anita K. Gilje KS O/A Svein Marfi KS Østfold Eva Pehrsen FA PEN 800GJELD Automatisk servicetelefon KS Vest-Agder Nina Pedersen KS Vestfold Kari Solem ADM Stillings-/CVbase nav.no KS Aust-Agder Svein Jordal KS Telemark Mona Sølland Selvbetjening arbeidsgiver NAV, Side 12

13 Hjemmesnekret trafikkstyring med excel-formler gir noen utfordringer NAV, Side 13

14 Sosiale medier NAV, Side 14

15 Den fornøyde bruker er den som blir møtt med verdighet og et smil og får løst sitt behov i første kontaktpunkt. NAV, Side 15

16 Den beste service er ofte ingen service NAV, Side 16

17 Telefontjenester digitaliseres, sentraliseres og spesialiseres noen generelle betraktninger Virksomheter og samfunn i endring Bank og forsikring har ledet an en stille og intelligent revolusjon Det offentlige Norge kommer etter sent og litt famlende Fortsatt en mangeartet bransje med mangeartet status Profesjonalisering tar tid, men er avgjørende Enorme gevinster Vi mangler fortsatt god kunnskap om kanaldrivere, kanalkostnader og effektive samspill mellom kanaler Manglende felles kunnskapsmiljø i offentlig sektor, både organisatorisk og teknisk NAV, Side 17

18 NAV, Side 18

19 NAV, Side 19

20 Forventet effekter Københavns Kommune - Service og kanalstrategi Fordeling av henvendelser Fordeling av kostnader Fordeling av henvendelser Fordeling av kostnader Selvbetjening 19% Selvbetjening 1% Telefoniske Selvbetjening 37% henvendelser Telefoniske henvendelser 36% 22% Selvbetjening 3% Personlige Telefoniske henvendelser henvendelser Personlige henvendelser 18% 34% Telefoniske henvendelser 36% 35% Personlige henvendelser Skriftlige henvendelser 27% Skriftlige henvendelser 43% Personlige henvendelser 15% 29% Skriftlige Skriftlige henvendelser henvendelser 33% 12% NAV, Side 20

21 NAV, Side 21

22 God brukerservice er ikke alltid lett NAV, Side 22

23 Døgnåpen forvaltning? NAV, Side 23

24 NAV, Side 24

25 NAV, Side 25

26 Klart vi kan! NAV, Side 26

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012 Nettverkssamling Stiklestad Tommy Grav 12. desember 2012 Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer ble etablert i alle kommuner og mange bydeler, nå 456 Mer enn 100

Detaljer

18.10.2011 Bergen. Jobb i Europa

18.10.2011 Bergen. Jobb i Europa 18.10.2011 Bergen Jobb i Europa NAVs tjenester Inntektssikring Kvalifiseringsstønad Dagpenger Arbeidsmarkedskunnskap Arbeidsgiverkontakt Formidling / rekruttering EURES Ytelser innenfor Familie og omsorg

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Tom Christensen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 2-2011 Uni

Detaljer

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Kronisk utmattelselsessyndrom (CFS/ME) Dag Amdam ledende klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon Barneklinikken Rikshospitalet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer