OPTIMALE KJØLEANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPTIMALE KJØLEANLEGG"

Transkript

1 OPTIMALE OPTIMALE VARME MÅLSETTING: Når dette kurset er gjennomgått skal du selv kunne bygge det optimale varme eller kjøleanlegget Paul Tengesdal VARME- KJØLEANLEGG KJØLEANLEGG Velkommen til dette selvstudiekurset der du vil lære å bygge optimale varme og kjøleanlegg Du vil lære det grunnleggende i dynamisk regulering, ventiler til dette formålet, systemløsninger, energisparing og til sist kan du gå gjennom noen øvelsesoppger Optimal energisparing satt i system

2 OPTIMALE VARME KJØLEANLEGG Velkommen til dette selvstudiekurset der du vil lære å bygge optimale varme og kjøleanlegg Du vil lære det grunnleggende i dynamisk regulering, ventiler til dette formålet, systemløsninger, energisparing og til sist kan du gå gjennom noen øvelsesoppger MÅLSETTING: Når dette kurset er gjennomgått skal du selv kunne bygge det optimale varme eller kjøleanlegget Paul Tengesdal

3 Introduksjon et nytt produkt: Frese OPTIMA flens COVA shuntgrupper COVAskap for leiligheter COVAmaXi er et innreguleringsfritt totalsystem COVA sentraler COVA gulvvarmeskap Frese ALPHA flens COVAmaXi Frese ALPHA Frese S Frese OPTIMA Compact COVAkit for varme- /kjøleba fler COVAmaXi levert med reguleringsventiler Frese OPTIMA Compact

4 Mange systemer å velge mellom - og alltid levert innreguleringsfritt Målsetting Alt blir ferdigbygget på fabrikk og kommer til byggeplassen som en unit. Du sparer adminstrasjonsutgifter Og reduserer feilforsendelser Og sparer anleggskostnader osv.

5 Kundens ønsker: Større effektivitet på byggeplassen Å redusere sine kostnader Få mer ferdigprodusert til bygget Forbedre logistikken Oppnå forbedret driftoverskudd COVAmaXi tilfredstiller kundens behov Alt kunde-tilpasses 100% Kort montasjetid på byggeplassen Alt utstyr og tilkoblinger er godt merket COVA bruker kun utstyr fra anerkjente fabrikanter

6 En mange oppbygginger Ingen begrensninger på utførelse

7 Ingen innregulering på anleggstedet Tradisjonell innregulering er historie. Ingen innregulering * COVAmaXi leveres på anleggstedet med trykk-uhengige reguleringsventiler, på sentralen eller ute i anlegget. Tradisjonell innregulering * er historie. Det eneste rørlegger har å gjøre ute i anlegget, er å montere * ventilene COVAmaXi leveres og med passe trykk-uhengige på at reguleringsventiler, på sentralen er eller riktig ute (pil i anlegget. på strømningsretningen ventil). * Etter Det gjennomskylling eneste rørlegger startes har anlegget. å gjøre ute Det i anlegget, leverer nå den prosjekterte vannmengden, er å montere uten ventilene noen innregulering. Alt er forhåndsinnstilt og fra passe fabrikken på at før leveranse. strømningsretningen Alt er forhåndsinnstilt er riktig (pil på ventil). * Fullstendig dokumentasjon * Etter gjennomskylling for alle innstillinger startes følger anlegget. leveransen. Det leverer nå den prosjekterte vannmengden, uten noen innregulering. Alt er forhåndsinnstilt fra fabrikken før leveranse. * Fullstendig dokumentasjon 20 for alle innstillinger følger leveransen. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf: Løpende produktutvikling kan medføre endringer uten meddelelse på forhånd COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf: Løpende produktutvikling kan medføre endringer uten meddelelse på forhånd 20

8 Du finner denne katalogen på COVA nettsiden: Her finner du mye teknisk info om COVAmaXi. ideo

9 Varme- /kjøleanlegg: Det grunnleggende i dynamisk regulering NOEN DEFINISJONER: 1 Mengdestyring med variabel vannmengde (temperaturen er konstant) 2 Temperaturstyring med konstant vannmengde (temperaturen er variabel)

10 Mengdestyring har vært kjent i millionvis år... SE PÅ DIN EGEN KROPP: Du har ett hjerte som forsyner hele kroppen med blod......blodmengden reguleres frem til den enkelte muskel alt etter energibehovet......uten at blodmengden til de øvrige muskler endrer seg......og blodtemperaturen er den samme... HELT FANTASTISK! MEN DET SAMME MÅ VI KUNNE KLARE I ET VANNBÅRENT SYSTEM - MED DAGENS TEKNIKK!! OG DET KLARER VI... Mengdestyring har vi arbeidet med siden Se vår nettside: Her finner du «alt» om mengdestyring bl.a. lærebok i emnet

11 En ganske vanlig anleggsutførelse...dessverre! = Innjusteringsventiler 4 NB! Ventil gir tilsammen betydelig trykkøkning i anlegget (dersom dim. kurs) MED INNREGULERINGSVENTILER (STRUPEVENTILER) I «BØTTER OG SPANN» Bruk innreguleringsventiler INNREGULERINGSVENTILER (STRUPEVETILER) BRUKES TIL Å FORDELE VANNMENGDEN I SYSTEMET. UNNGÅ DISSE I ET MENGDESTYRT ANLEGG PÅ GRUNN AV TRYKKØKNINGEN

12 Mengdestyring (slik dagens anlegg skal utformes) Unngå innreguleringsventiler (krever økt pumpetrykk) Bruk så få reguleringsventiler som mulig Bruk turtallsregulerte pumper (på grunn energisparingen) Anleggsutførelser vi skal se på eksempler... Anleggseksempel 1: VARMEBATTERI RADIATORKURS VARMEKURS 1 VARMEKURS 2 KONSULENTENS SYSTEMTEGNING = Innreguleringsventiler

13 Anleggseksempel 3: VARMEBATTERI RADIATORKURS VARMEKURS 1 VARMEKURS 2 = Pumper KONSULENTENS SYSTEMTEGNING Anleggseksempel 5: VARMEBATTERI RADIATORKURS VARMEKURS 1 VARMEKURS 2 KONSULENTENS SYSTEMTEGNING = Innreguleringsventiler

14 Du kan lese mer om dynamiske reg.ventiler i COVAmaXi håndboka (ligger på nettet) Les om: - Frese ALPHA - Frese SIGMA Compact - Frese OPTIMA Compact

15 Tradisjonell innregulering (statisk anlegg) Slik har det vært vanlig å bygge opp anlegget innreguleringsventiler I bøtter og spann

16 Ingen innregulering på anleggstedet (dynamisk anlegg) Så enkelt kan det gjøres ingen innreguleringsventiler (strupeventiler) og selvfølgelig hele innreguleringsarbeidet spart

17

18 ideo: Hydraulisk innregulering kontra statisk

19 HVORFOR MÅLENIPLER? MÅLENIPLER BRUKES FOR Å STILLE INN HOVEDPUMPA

20 Hovedpumpa skal levere; vannmengde lik summen alle forbrukerne og samtidig trykk mot den kritiske kurs Den kritiske kurs er kursen med størst trykkfall, vanligvis den lengste kursen (til forbruker som ligger lengst borte)

21 På den kritiske kurs finnes den kritiske ventil (en Frese-ventil) Den kritiske ventil trenger et min. trykk for å fungere (se ventildata)

22 Still ned trykket på pumpa slik at; den kritiske ventil får nok trykk til å fungere. Alle andre ventiler har nok trykk til disposisjon (disse utsettes for større pumpetrykk)

23 Dermed har du stilt ned pumpetrykket til det absolutt minste trykket for ditt anlegg REDUSERT PUMPETRYKK ER ENERGISPARING!

24 Husk energisparing: «pumpa SKAL ALLTID gå med lest mulig turtall» Redusert turtall reduserer også støy i anlegget og behov for differansetrykk regulatorer

25 COVA leverer alle Freseventiler med målenipler derfor lett å finne den kritiske ventil. Men ventilene kan også bestilles uten målenipler (reduserte kostnader) Målenipler for COVAkit som er ytterst på strengen i hver etasje, de øvrige COVAkit uten målenipler (spart kostnad)

26 HVORFOR BRUKES MÅLENIPLER? Svaret er: FOR Å INNSTILLE HOVEDPUMPA!

27 Energibesparelse i optimerte varme- /kjøleanlegg: Grundfos og Frese, Danmark De har utført felles studie for å finne ut hvilke energibesparelser det kan være tale om. Det skal vi se nærmere på. Her er faktisk mye å spare...

28

29 Grundfos og Frese kommer med følgende konklusjoner for energisparing:

30 Samspillet mellom trykkstyrte pumper og Frese dynamiske ventiler: PUMPESTYRING I mindre anlegg anbefaler vi konstant-trykkstyrt pumpe De fleste mindre anlegg har en flat anleggskarakteristikk Den store energibesparelsen ligger i å anvende trykkstyrte pumper Energibesparelsen på proporsjonal-trykkstyrt pumpe kontra konstant-trykkstyrt pumpe er mindre omfang Alt dette holdt opp mot hvor lett det er å måle trykket det kri- tiske sted i anlegget, gjør at vi anbefaler konstant-trykkstyrt pumpe i mindre anlegg mindre enn ca. 100 Freseventiler I større anlegg anbefaler vi fjernsensor

31 Systemoppbygging Fra produksjonen i COVA Systemoppbygging: Her skal vi se på hvordan vi bygger opp enkle, funksjonelle og driftsikre systemer

32

33 Frese S COVAskap COVAshuntgruppe Frese OPTIMA Compact

34 COVAkit Frese OPTIMA Compact Frese, Danmark har flere systemløsninger de anbefaler Vi skal se nærmere på disse...

35

36

37 I COVAmaXi håndboka kan du lese om systemoppbygging. Denne håndboka finner du på nettstedet; Systemene gjennomgås her...

38 Eksempel på systemskjema GULVVARME RADIATORER Bruk hovedregel at dynamiske ventiler plasseres på retur. VARMEBATTERI NÆRVARME TILKNYTTING Fjernvarme tilknyttet kundesentral DELKURSER KUNDESENTRAL FRA ENERGIVERK Eksp. kar COVAmaXi varmesentral Vannbehandling i stedet for mikrobobleutskiller

39 Nærvarmeanlegg DELKURSER Eksp. kar Vannbehandling i stedet for mikrobobleutskiller COVAmaXi varmesentral Varmepumpeanlegg - luft El. kjel DELKURSER Utvendige rør isolert m. 100 mm Rockwool og med varmekabel COVAmaXi varmesentral Akkum. tank Eksp. kar Vannbehandling i stedet for mikrobobleutskiller

40 Varmepumpeanlegg luft varme /kjøling DELKURSER El. kjel Utvendige rør isolert m. 100 mm Rockwool og med varmekabel Akkum. tank Eksp. kar Vannbehandling i stedet for mikrobobleutskiller COVAmaXi varmesentral Varmepumpeanlegg - væske El. kjel DELKURSER Eksp. kar Varmepumpa sendes COVA for innmontasje Akkum. tank Eksp. kar Vannbehandling i stedet for mikrobobleutskiller BM fylles med glykolblanding COVAmaXi varmesentral

41 Varmepumpeanlegg væske varme /kjøling DELKURSER El. kjel Eksp. kar Varmepumpa sendes COVA for innmontasje Akkum. tank Eksp. kar Vannbehandling i stedet for mikrobobleutskiller BM fylles med glykolblanding COVAmaXi varmesentral Kjøleanlegg DELKURSER KM fylles med glykolblanding Eksp. kar COVAmaXi kjølesentral Akkum. tank Eksp. kar Vannbehandling i stedet for mikrobobleutskiller

42 Med temperaturlesing på tur på hovedkursen og på retur på alle delkurser. Med trykklesning på retur på hovedkursen. Med COVAshuntgruppe påmontert varme- /kjølesentralen om det passer slik. Med automatikk-komponenter, energimålere osv. tilpasset det enkelte anlegg. Med reguleringsutstyr ute i anlegget se videre... Varmebatteri med frostsikring i vannet Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

43 Varmebatteri med frostsikring via roterende varmegjenvinner Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget Kjølebatteri Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

44 Radiatorer med termostater Symboltegning radiator Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget Radiatorer med termostat og støysikret Symboltegning radiator Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

45 Radiatorer uten termostat Symboltegning radiator Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget Gulvvarme mange kurser med termostater Hovedregel: Dynamiske ventiler på retur Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

46 Gulvvarme enkel kurs Hovedregel: Dynamiske ventiler på retur Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget Takpaneler varme/kulde Hovedregel: Dynamiske ventiler på retur Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

47 Strålevarme Hovedregel: Dynamiske ventiler på retur Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget Kjøletak med regulerte soner Hovedregel: Dynamiske ventiler på retur Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

48 Airtempere Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget Tappevann oppvarming med bereder Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

49 Tappevann oppvarming med veksler Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget Blandesløyfe Med Frese reguleringsutstyr ute i anlegget

50 Eksempel på COVA anlegg Eksempel på COVA anlegg

51 Eksempel på COVA anlegg Produksjon COVAskap

52 Er du litt skeptisk? ØVELSEOPPGAVER Øvelseoppger: (øvelse gjør mester) Hvordan bygger vi optimale varme- /kjøleanlegg?

53 De mest brukte Frese-ventiler Frese ALPHA Frese OPTIMA Oppge 1

54 MÅLSETTING var: Når kurset er gjennomgått skal du selv kunne bygge det optimale varme- eller kjøle-anlegget SETT I GANG Å BYGGE DET OPTIMALE VARME- ELLER KJØLEANLEGGET Januar 2015 Paul Tengesdal

55 Her har du hjelpemidlene Se COVAmaXi-brosjyren

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Vårens store aktivitetskonkurranse!

Vårens store aktivitetskonkurranse! DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DYTT.NO Friskere og Gladere medarbeidere Hardanger/ Eidfjord Haugastøl/ Rallarvegen Finse Flåm Kaupanger Jostedalsbreen Stryn Aurlandsvangen Geirangerfjorden Trollstigen

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

is becoming Sanntidsovervåkning og proaktive beslutninger PÅLITELIG VARME TIL MER ENN 100 MILLIONER HJEM Termis FULL KONTROLL!

is becoming Sanntidsovervåkning og proaktive beslutninger PÅLITELIG VARME TIL MER ENN 100 MILLIONER HJEM Termis FULL KONTROLL! FJERNVARMEOPTIMALISERING Sanntidsovervåkning og proaktive beslutninger PÅLITELIG VARME TIL MER ENN 100 MILLIONER HJEM is becoming Termis GIR DEG FULL KONTROLL! Fremtidens utfordringer Uten sanntidsinformasjon

Detaljer

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn?

INFORMASJON. Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? INFORMASJON Kan sondeernæring være et alternativ for mitt barn? Vanlige spørsmål fra foreldre Etter å ha diskutert muligheten for sondeernæring med barnets lege eller klinisk ernæringsfysiolog, har du

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer