COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h."

Transkript

1 COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h l/s ma i håndbok

2 Denne håndboka beskriver en ganske ny varme-/kjølesentral hvor energieffektivitet står i fokus. Alt er ferdigbygget fra fabrikk, og kommer til byggeplassen som en unit. Hele innreguleringsarbeidet er spart - det er foretatt på fabrikken. * Alle ønsker å ha en så god økonomi i byggeprosjektet som mulig. Har du regnet med all dødtid som medgår ute på byggeplassen? Har du regnet på hvilke administrasjonskostnader som medgår? Og hva med feilforsendelser og annet som oppstår? I sannhet ligger her betydelige besparingsmuligheter.

3 Innholdsfortegnelse Innhold Side COVAmaXi brosjyre...3 Systemoppbygging... 9 Fjernvarme...10 Varmepumpe væske/vann...11 Varmepumpe luft/vann...11 Bio-kjel...12 Gass-kjel...12 Kjøleanlegg...13 Funksjons-moduler...13 Eksempel på systemskjema...17 Installasjon, måldata...19 Innreguleringsmåter...21 Hurtigvalg av Frese-ventiler...23 Frese-ventiler for COVAmaXi...24 Ingen innregulering på anleggstedet...27 Teknisk info Frese-ventiler...29 Teknisk info Grundfos MAGNA3 pumper...93 Filterstrategi for COVAmaxi...123

4 COVAmaXi er et totalsystem Du får varme-/kjøleanlegget prefabrikkert med; COVAmaXi i teknisk rom Gulvvarmeskap Kombiskap for leiligheter og boliger Trykkuavhengige ventiler ute i anlegget Shuntgrupper osv. * COVA er en kunnskapsbedrift * COVA er Norges største leverandør av prefabrikasjon innen vannbårne energianlegg

5 OVERSIKT Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Maksimal energi-sparing COVAmaXi er designet for å oppnå maksimal energibesparelse. Derfor benyttes det kun såkalt mengdestyring. Væskemengden transporteres av en pumpe i hovedfordelings-nettet, og endrer seg etter energibehovet. I alle mengdestyrte systemer forsøker en å holde vann-temperaturen konstant, og så reguleres væskemengden i stedet. COVAmaXi har hovedpumpe med innebygget energimåler. Maksimal anleggs-tilpassing COVAmaXi blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon. Men produksjonen er modulbasert, dvs. den består av valgbare funksjons-moduler som settes sammen til et totalsystem. Det gir utrolig stor fleksibilitet, og god styring gjennom hele produ - sjonsprosessen. Det betyr at kunden kan få COVAma- Xi helt tilpasset til sitt anlegg, slik kunden måtte ønske uten merkostnader. Maksimal ytelse Hovedpumpa kan innstilles etter i alt seks forskjellige parameter. Det betyr at at en kan innstille pumpa for optimal ytelse i det enkelte anlegg. Korrekte innstillinger reduserer energibehovet og gir stor gevinst, både i drift og i miljø. Maksimal driftsikkerhet COVAmaXi er en ny varme-/kjølesentral hvor driftsikkerheten er blitt gitt høg prioritet. Alle komponenter som anvendes kommer fra anerkjente leverandører med godt ry på sine produkter. Hver enkelt komponent utstyres med vedheftet driftsinstruks på selve sentralen. Instruksen er således lett tilgjengelig om behovet melder seg. I tillegg leveres fullstendig FDV dokumentasjon for hele leveransen. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf: Maksimal prefabrikasjon COVAmaXi er uslåelig når det gjelder tilpassing til det enkelte anleggs-stedet, det være seg trange og vanskelige tekniske rom. COVA har allerede opparbeidet seg betydelig kompetanse innenfor dette området. Det har vist seg gjennom en rekke tilfeller at det er mulig med prefabrikasjon selv i de aller trangeste tekniske rom. Faktisk er det enklere med prefabrikasjon, men i trange rom kreves det riktignok betre planlegging.

6 Energieffektivitet står i fokus Energieffektive pumper i verdensklasse Som kjent er sirkulasjons-pumpene det største engisluket i ethvert anlegg. Alle pumper som anvendes i COVAmaXi er våtløps-pumper og tilfredsstiller energimerking A eller betre. De valgte pumpene klarer alle økodesignkrav som EU stiller fra COVAmaXi er således bygget for framtiden. Sentralene har også en gjennomtenkt konstruksjon med over alt lave gjennomstrømnings-forhold, det reduserer anleggs-motstanden til et minimum. Reguleringsventiler med stort sparepotensial Over alt brukes det trykk-uavhengige regulerings-ventiler. Disse er dynamiske og beskytter 100% mot overflow i alle kretse, uansett belastnings-forholdene og -variasjoner i systemet. Slike ventiler sammen med trykkstyrte pumper gir optimal energibesparelse på anlegget, og dermed penger spart! Grundfos-pumper Grundfos MAGNA3 benyttes alltid som hovedpumpe, i enkeleller tvillingutførelse Grundfos MAGNA benyttes overalt ellers i COVAmaXi-sentralen Ingen innregulering på anleggstedet Alle ventiler er forhåndsinnstilt COVAmaXi vil alltid være en del av en pakkeløsning. Trykk-uavhengige regulerings-ventiler som hører til i samme systemet monteres direkte på sentralen eller ute i anlegget. Det er anleggsstrukturen som er avgjørende for ventilplasseringen, samt hensyn til servicemuligheter, nærhet til el.opplegg osv. Uansett plassering blir alltid ventilene forhåndsinnstilt til dimensjonert flow; de merkes ventil ID, type og størrelse og er blitt klargjort for gjennomskylling (flushing). For ventiler ute i anlegget gjenstår for rørlegger kun å montere ventilen (pass på pilens retning) og anlegget er klart for oppstart uten noen form for innregulering. Frese-ventiler Rett ventil på rett plass COVAmaXi er en varme-/kjølesentral som er optimalisert på alle måter; gjennom systemvalg, valg av pumper, regulerings-ventiler, øvrige komponenter osv. Men det er også tenkt på logistikken på byggeplassen. Således er alle ventiler eller øvrige komponenter som skal monteres ute i anlegget (utenfor COVAmaXi-uniten) merket med anleggets ID-merking. Det sikrer at alle komponenter plasseres på riktige steder omkring i bygget. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

7 Allment, COVAmaXi Anvendelse COVAmaXi har et meget stort anvendelseområde og passer perfekt i varme-/kjølesystem til alle større bygg f.eks. skoler, sykehjem, kontorbygg, næringsbygg av alle slag osv. Hovedpumpa har løftehøyde opptil 18 m, og flow opptil l/h, men ved flerpumpefunksjo opptil l/h. Denne pumpeserien omfatter hele 29 størrelser, slik at man hele tiden kan velge den mest optimale pumpestørrelsen. COVAmaXi leveres i 7 forskjellige størrelser, med dimensjoner fra DN 50 til DN 200 på hovedkursen. For alle energikilder COVAmaXi lages i mange varianter, tilpasset de ulike energikilder. Det være seg varmepumpe, fjernvarme, biokjel osv. Ved valg av COVAmaXi får du alltid den optimale løsningen tilpasset ditt behov. Oppbygging Alle COVAmaXi-sentraler er bygget opp på en fast fi - kantet stålramme. Denne har slett underflate slik at det letter transporten; løftes med truck, heises eller rulles på rør. Når sentralen er på plass i teknisk rom, løftes den opp (f.eks. med jekktralle) og medleverte justerbare bein festes til stålrammen. Vanligvis arrangeres rørene slik at hovedrørene ligger horisontalt, mens forgreiningsrørene står vertikalt. Men det er ingen begrensning, det tilpasses i hver enkelt tilfelle. Komplement og tilbehør COVAmaXi kan leveres med vannbehandlingsanlegg. Dette utstyret inngår da som en integrert del av leveransen. I slike tilfeller sløyfes både hovedfilter og mikrobobleutskiller penger spart! COVAmaXi kan og leveres med varmepumpe integrert. Da plasseres varmepumpa på den faste underliggende stålrammen og alt røropplegg er ferdig koblet, klargjort for gjennomskylling, før anlegget settes igang. I slike tilfeller tilsendes den aktuelle varmepumpa til COVA, som sørger for hele innbyggingen masse arbeid spart! Se nærmere info i egen brosjyre; «oversikt COVA-vp». COVAmaXi kan også leveres innbygget i container for plassering utomhus. Da inngår dessuten alt el.opplegg; hovedtavle og automatikk-skap (levert fra automatikkleverandør). Container utstyres med arbeidslys og øvrig tilbehør som trykkekspansjonskar, akumulatortank etc. Energimåling er svært viktig i alle vannbårne energianlegg. Dessverre er det en kjensgjerning at mange slike anlegg går uten å ha kontroll med energiforbruket. COVAmaXi leveres med anerkjente energi-målere og med alternative oppkoblinger i den grad dette ønskes på gjeldene anlegg. COVAmaXi er utstyrt med målenippler for innmontasje av overvåkingsutstyr fra automatikken, slik som avlesing av både trykk og temperatur. Dessuten er alle hovedkurser utstyrt med termometer for både tur- og returkurs, og termometer på returkurs på alle delkurser. Det gir god overvåking ute på anlegget. Alle COVAmaXi sentraler blir trykktestet før levering. Av praktiske hensyn (avstenging ved trykktest) er alle stengeventil plassert som avslutning på hver enkel kurs. Isolasjon Alle varmesentraler leveres med mineralull-isolasjon og aluminiums-overflate. Utvendig blir det tvinnet en rustfri tråd for ytterligere beskyttelse. Alle kjølesentraler males først med rusthindrende maling, og kles deretter med pore-isolasjon. COVAmaXi tilpasses alle behov! COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

8 Oversikt vannmengder, COVAmaXi COVAmaXi størrelser 1 m³/h l/s Pumpestørrelser Kapasitetsoversikt COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

9 Noen COVA-leveranser opp gjennom årene COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

10 Systemskjema COVA har jobbet med systemskjema gjennom mange år. Sant og si, så har vi sett litt av hvert. * I det følgende finner du et utvalg systemskjema. Alle disse er gjennomtestet og brukt mange steder i verden. Hold deg til disse. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

11 Systemoppbygging Start med varme-/kjølesentralen, og bestem hvilke funksjoner som skal inngå. Du finner skjema som viser sammenbygningen av selve sentralen. Vær oppmerksom på at alle COVAmaXisentraler er basert på innreguleringsfrie system og bruk av trykk-uavhengige ventiler (ikke statiske innregulerings-ventiler). Derved brukes det færre ventiler og hele anlegget blir vesentlig forenklet, og med mindre motstand i anlegget. Og med redusert energiforbruk. Det brukes kun pumper med optimal energibesparelse (opptil 75% sammenlignet med en standard sirkulasjonspumpe). Med COVAmaXi fås ett anlegg hvor energi-sparing er satt i system. COVAmaXi er basert på helt nye prinsipper at hele anlegget i størst mulig grad skal bygges ferdig på fabrikken (prefabrikasjon). Det gir kortere byggetid, sikrere leveranser, og enda betre; optimal styring og økonomi i byggeprosjektet. Vær oppmerksom på at alle systemer som er vist her er vesentlig forenklet i forhold til mange tradisjonelle systemer som er basert på statiske ventiler. Symboler Pumpe Varmeveksler Bio-kjel Ekspansj.- kar Varmepumpe Trykkuavhen. motorventil Trykkuavhen. reguler ventil El. kjel Akkumulator-tank Stengeventil Vannbehandling Tre-veis ventil GASS Gass-kjel Påfylling Enveisventil Filtrert / behandlet vann Temp. føler Mikrobobleutskiller Sikkerhets ventil 9 COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

12 Hvordan du bygger opp et systemskjema COVAmaXi er modulbasert, dvs at det settes sammen av valgbare funksjons-moduler til et totalsystem. Dette gjelder hele systemet fra teknisk rom til distribusjonsnettet ute i anlegget. Det har ingen betydning om hvor utstyret plasseres det er totalsystem som er avgjørende. Alt skal virke sammen på en optimal måte. Derfor er systemene som er vist her bygget opp i moduler. Du tar fram hoved-modul først, og har valg mellom «Fjernvarme», «Varmepumpe væske», «Varmepumpe luft» «Bio-kjel» «Gasskjel» eller «Kjøleanlegg». Deretter tar du fram de funksjonsmodulene du ønsker å benytte ute i anlegget. Stort enklere kan det neppe være å bygge opp et systemskjema. Husk på filtrert /behandlet vann! Symbol ovenfor betyr at det skal være filtrert /behandlet vann som kommer inn, og ikke nødvendigvis at et filter skal plasseres her. Filtrering kan være et grovfilter, og at det i tillegg nyttes mikrobobleutskiller. Vær også oppmerksom på at når det nyttes vannbehandling med vedlikeholdsavtale med byggherren f.eks. etter «Niprox-metoden» så kan grovfiler og mikroboble-utskiller sløyfes. Når varmesentralen er montert SKAL det foretas en systematisk gjennomskylling. Sentralen er forberedt for denne gjennomskyllingen med egne uttak på fordelermodulen. Fjernvarme Varmesentral kan leveres komplett med fjernvarmemodul-pumpemodul-fordelermodul, eller at varmesentralen leveres med bare pumpemodul og fordelermodul. Vannbehandling COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

13 Varmepumpe væske Varmesentral kan leveres komplett med brønnmodul-varmepumpemodul-pumpemodulfordelermodul. Ønsker du komplett leveranse med brønnmodul og varmepumpemodul, tilsendes den aktuelle varmepumpa og COVA sørger for hele innbyggingen og du har spart masse arbeid. Her er vist el. kjel Varmepumpe luft Her plasseres varmepumpa ute i det fri. Selve varmepumpa inngår ikke i leveransen. Varmesentral kan leveres komplett med varmepumpemodul-pumpemodul-fordelermodul. Her er vist oljekjel COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

14 Bio-kjel Varmesentral kan leveres komplett med pumpemodul-fordelermodul. Gass-kjel Varmesentral kan leveres komplett med pumpemodul-fordelermodul. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

15 Kjøleanlegg Kjølesentral kan leveres komplett med kjølemodul-pumpemodul-fordelermodul. Tørrkjøler er plassert i det fri og inngår ikke i leveransen. Funksjons-moduler Hele varme-/kjøleanlegget bygges opp av funksjons-moduler som tilknyttes sentralen. Du har et bredt utvalg moduler å velge mellom. Sett sammen det komplette systemskjema ved å ta fram de modulene du ønsker å ha i anlegget stort enklere kan det neppe gjøres. Varmebatteri med frostsikring i vannet Varmebatteri med frostsikring via roterende varmegjenvinner COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

16 Kjølebatteri Radiatorer med termostater Radiatorer med termostater og støysikret Radiatorer uten termostater COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

17 Gulvvarme mange kurser med termostater Gulvvarme enkel kurs Takpaneler varme /kulde Strålevarme COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

18 Kjøletak med regulerte soner Airtempere Tappevann oppvarming med bereder Tappevann oppvarming med veksler COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

19 Blandesløyfe Eksempel på systemskjema Her er vist et eksempel på et varmeanlegg med fjernvarme. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

20 «Plug and play» Med COVAmaXi varme-/kjølesentaler tar COVA et banebrytende steg innen vannbårne anlegg. * COVAmaXi er kompakt bygget, har små mål og kan tilpasses nærmest ethvert anlegg. Det gjenstår kun rørtilkoblinger ute i anlegget, samt el. tilkobling, og anlegget er i drift. Og ikke minst; store bygge-kostnader spart i teknisk rom. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

21 H COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

22 Ingen innregulering på anleggstedet Tradisjonell innregulering er historie. * COVAmaXi leveres med trykk-uavhengige reguleringsventiler, på sentralen eller ute i anlegget. * Det eneste rørlegger har å gjøre ute i anlegget, er å montere ventilene og passe på at strømningsretningen er riktig (pil på ventil). * Etter gjennomskylling startes anlegget. Det leverer nå den prosjekterte vannmengden, uten noen innregulering. Alt er forhåndsinnstilt fra fabrikken før leveranse. * Fullstendig dokumentasjon for alle innstillinger følger leveransen. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

23 Innreguleringsmåter Ved bruk av dynamisk regulerte ventiler kan man uten å måle, innstille ventilen til det ønskede flow. Dette gjøres hos COVA før leveransen. Og husk; der skjer ingen endringer av det innstilte flow selv om der skjer endringer av trykk og flow andre steder i systemet. Etter installasjonen kan systemet endres, utvides og/eller tilbakeføres uansett endringer av reguleringen i den opprinnelige del av anlegget. Ved et tilsvarende statisk anlegg skulle hele systemet redimensjoneres. Tradisjonell innregulering (statisk anlegg) Statiske innregulerings-ventiler (strupeventiler) plassert omkring i anlegget på tradisjonelt vis. Ingen innregulering på anleggstedet (dynamisk anlegg) Dynamiske (trykkuavhengige) ventiler plassert ute i anlegget sikrer optimal regulering under alle flow og trykkforhold. Legg merke med at alle statiske ventiler nå er fjernet = kostnadsbesparelse. Se også video; «Dynamiske ventiler» på COVA nettsiden: COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

24 22

25 Hurtigvalg av Frese ventiler 10 l/h DN 15 DN 20 Eks: Min. *) Anbefalt max DN 25 DN 32 ALPHA gjenger DN 40 DN 50 DN 15 LP DN 20 LP DN 25 LP DN 32 HP S DN 40 HP DN 50 HP DN 15 L 2,5 DN 15 L 5 DN 15 H 2,5 DN 25 DN 32 OPTIMA Compact DN 20 H 4 DN 20 H 5 DN 40 DN 50 OPTIMA gjenger l/s 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1, l/h DN 65 DN 80 Innreguleringsfritt anlegg fra COVA ALPHA fl ens OPTIMA fl ens DN 65 LF DN 65 HF DN 80 DN 100 DN 125 l/s 1 1, LF DN 80 HF DN 150 COVA selger kun Frese ventiler i forbindelse med våre prosjekter Ventilene leveres merket med COVA-logo, ventil-id iht. systemskjema, innstilt vannmengde, ventiltype og ventilstørrelse. *) Vannmengde som gir trykktap 150 Pa pr. meter rør. Rør tilsvarende ventildim. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

26 Frese-ventiler for COVAmaXi Nedenfor er angitt Fresenr. og side hvor teknisk info finnes. Frese ALPHA gjenger Ventilhus med reguleringsinnsats, med to 32 mm trykkuttak Fresenr. Dimensjon DN Velg innsats Side ALPHA ALPHA ALPHA ALPHA ALPHA ALPHA Technote for innsats angir flow Fresenr. 50-xxxxx Innsats type 1 / 3 Side 39/40 Frese ALPHA flens Flensventil med reguleringsinnsats, med to 110 mm trykkuttak, men uten motflens og bolter. Fresenr. Dimensjon DN Antall innsats Velg innsats Side ALPHA ALPHA ALPHA ALPHA ALPHA Husk: Technote angir flow pr innsats. Fresenr. 52-xxxxx Innsats type 5 Side 41 COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

27 Frese S Ventil med to trykkuttak Fresenr. Dimensjon DN Side Frese OPTIMA Compact Ventil med trykkuttak og med termo /elektrisk modulerende aktuator. Fresenr. DN Slaglengde Termo on/off Termo 0-10V El. mod. Side L 2,5 x x L 5 x H 2,5 x x H 4 x x x H 5 x ,5 x ,5 x Termo aktuatorer Fresenr. Beskrivelse Slaglengde Side V AC-DC (on/off) 2, V AC (on/off) 2, V AC (0-10V DC) V AC (0-10V DC) 2,5 58 Elektrisk modulerende aktuator V AC-DC (0-10V DC) 24V AC (3 punkts) 230V AC (3 punkts) 24V AC-DC (0-10V DC) , COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

28 Frese OPTIMA gjenger Ventil med trykkuttak og med elektrisk modulerende aktuator Fresenr. Dimensjon DN Side Elektrisk modulerende aktuator Fresenr. Beskrivelse Side V AC (0-10V DC) V AC (3 punkts) V AC (3 punkts) 69 Frese OPTIMA flens Ventil med trykkuttak og med elektrisk modulerende aktuator Fresenr. Dimensjon DN Side LF HF LF HF 87 Elektrisk modulerende aktuator Fresenr. Beskrivelse Side V AC (0-10V DC) V AC (3 punkts) V AC (3 punkts) 87 COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

29 Ingen innregulering på anleggstedet COVA leverer dynamiske (trykk-uavhengige) ventiler fra Frese. Alle ventiler er forhåndsinnstilt fra COVA. Gulvvarme = Frese-ventil FUNKSJONS- UTSTYR UTE I ANLEGGET Radiatorer Varmebatteri Legg merke med at det IKKE er anvendt noen statiske regulerings-ventiler i forsynings-rør, stige-sjakter eller fordelingsrør. COVA VARMESENTRAL I TEKNISK ROM Tradisjonell innregulering er historie Ved bruk av Frese dynamisk regulerte ventiler kan man uten å måle, innstille ventilen til det ønskede flow. Dette gjøres hos COVA før leveransen. Og husk; der skjer ingen endringer av det innstilte flow selv om der skjer endringer av trykk og flow andre steder i systemet. Etter installasjonen kan systemet endres, utvides og/eller tilbakeføres uansett endringer av reguleringen i den opprinnelige del av anlegget. Ved et tilsvarende statisk anlegg skulle hele systemet redimensjoneres. Statiske innregulerings-ventiler skal IKKE brukes Legg merke med at alle statiske regulerings-ventiler er fjernet. Disse skal IKKE benyttes i mengdestyrte anlegg, hverken i forsynings-rør, stigesjakter eller fordelings-rør. Bruk KUN trykkuavhengige ventiler som vist i eksempelet ovenfor, dvs for det utstyret som skal reguleres. Energi-sparing Med Frese dynamiske ventiler unngår man overflow og sparer ventiler. Overflow i anlegg gir nemlig både støy, ødelegger ΔT og øker energi-forbruket. Nå kan man trimme den frekvensstyrte pumpen til det minste trykk som den kritiske ventil krever, og alle de øvrige ventiler vil ha trykk nok, og herved også det flow som kreves. På denne måten kan man alltid kjøre med lavest mulig trykk og får derved stor energibesparelse. Alle Frese-ventiler fra COVA leveres med trykkmåle-uttak derfor lett å finne den kritiske ventil. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

30 Frese dynamiske ventiler - teknisk info Frese er førende på verdensmarkedet med sine trykkuavhengige ventiler. * Frese har et stort utvalg av slike ventiler som dekker alle applikasjoner, både innen varme og innen kjøling. * I COVAmaXi benyttes kun disse ventiler. Flowberegning COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 37

40 38

41 39

42 40

43 41

44 42

45 43

46 44

47 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 50

53 51

54 52

55 53

56 54

57 55

58 56

59 57

60 58

61 59

62 60

63 61

64 62

65 63

66 64

67 65

68 66

69 67

70 68

71 69

72 70

73 71

74 72

75 73

76 74

77 75

78 76

79 77

80 78

81 79

82 80

83 81

84 82

85 83

86 84

87 85

88 86

89 87

90 88

91 89

92 90

93 Hovedleverandør Grundfos Grundfos er verdens største leverandør av sirkulasjons-pumper. * COVA har benyttet Grundfos gjennom mange år. MAGNA3 er en ny sirkulasjonspumpe fra Grundfos. * I COVAmaXi nyttes MAGNA3 som hovedpumpe Innstilling av hovedpumpa MAGNA3 kan innstilles på konstanttrykk eller proporsjonaltrykk. Når det nyttes mindre enn ca 100 stk Frese-ventiler i systemet (mindre anlegg) skal pumpa innstilles på konstanttrykk. Dersom det nyttes mer enn ca 100 stk Frese-ventiler skal pumpa innstilles på proporsjonaltrykk. På de følgende sider finner du alle pumpediagrammer for begge disse innstillinger. For å sikre korrekt drift er det viktig at anleggets dimensjonerings-område faller innenfor pumpens driftsområde. MAGNA1 MAGNA1 er en forenklet utgave av MAGNA3. Kapasiteter og byggemål er de samme. Det samme er pumpens effektivitet (EEI). I motsetning til MAGNA3 har ikke denne noen kommunikasjonsmulighet med SD Anlegg. MAGNA1 har enklere styring og har ikke AutoAdapt og heller ikke display. Den eigner seg også godt til hovedpumpe. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

94 92

95 93

96 94

97 95

98 96

99 97

100 98

101 99

102 100

103 101

104 102

105 103

106 104

107 105

108 106

109 107

110 108

111 109

112 110

113 111

114 112

115 113

116 114

117 115

118 116

119 117

120 118

121 119

122 120

123 121

124 122

125 Filterstrategi for COVAmaXi Gulvvarme FUNKSJONS- UTSTYR UTE I ANLEGGET Radiatorer Varmebatteri 1 4 1=Mikrobobleutskiller *) 2=Hovedfilter **) 3=Alternativ til 1 og 2: Vannbehandling med regelmessig service, f.eks. Niprox. 4=Event. filter på rørstrekk hvor det finnes god service-mulighet. 2 COVA VARMESENTRAL I TEKNISK ROM *) Kombinert mikrobobleutskiller /slamskiller med drenering. **) Hovedfilter med maskeåpning 0,6 mm eller mindre. 3 Filter Filter brukes til å fjerne partikler i mediet fra byggeperioden (avskjær, sveiseperler, slagg etc.) Og under drift (magnetitt etc). Filter erstatter ikke normal rengjøring av rør før sammensveising /oppfylling. Filter plasseres i hoved-strekket, eller på rørstrekk før spesielt ømfintlig utstyr. Etter gjennomskylling av anlegget skal filter renses. Frese-ventiler kan ikke innstilles til et mindre hull enn der er i filtrene, dvs. partiklene fanges opp i filteret og ikke i Frese-ventilene. Vannbehandling Vannbehandling er nødvendig for å oppnå god væskekjemi, unngå korrosjon, uheldige beleggdannelse i væskevekslere og sedimentering i rørsystemer og tanker. Det er nødvendig med kontroll på væsken i anlegget for å opprettholde stabil drift, ivareta verdier og sikre god økonomi. Vannbehandlingsutstyret skal ALLTID ha regelmessig service, og kontroll med vannkvaliteten. 123 COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

126 Prefabrikasjon av varme-/kjølesentraler av alle slag. Alle varme-/kjølesentraler blir trykktestet på fabrikk før leveransen. * Det gjenstår kun trykktesting av rør-nettet på byggeplassen. COVA AS N 4387 Bjerkreim tlf:

127 Husk! 1. Anlegget skal ha maksimal energiutnyttelse - Gjennom valg av pumper - Plassering av pumpesensor (store anlegg) - Husk energioppfølging av varmepumper 2. Anlegget skal være mest mulig driftsikkert - Ha gjennomtenkt filterstrategi - Vannbehandling kun med regelmessig ettersyn - Hele anlegget skal gjennomskylles før det tas i bruk 3. Bruk kun trykkuavhengige regulerings-ventiler - Skal leveres innstilt med dimensjonert vannmengde - Leveres med merket Ventil-ID som systemtegning - Plasseres hvor servicemuligheten er best 4. Anlegget skal være helt innreguleringsfritt - Ingen innregulering på anleggstedet - Tradisjonelle strupe-ventiler skal ikke forekomme - Tradisjonelle sone-ventiler skal ikke forekomme 5. Få anlegget prefabrikkert i størst mulig grad - Kostnadsbesparende - Kortere byggetid - Forbedrer logistikken - Gode tekniske løsninger Tenk COVAmaXi neste gang!

128 Alt inkludert N 4387 Bjerkreim tlf Besøksadresse: Bjerkreimsvegen 1351

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Maksimal energi-sparing COVAmaXi er designet for å oppnå maksimal energibesparelse. Derfor benyttes det kun såkalt mengdestyring. Væskemengden transporteres av en

Detaljer

OPTIMALE KJØLEANLEGG

OPTIMALE KJØLEANLEGG OPTIMALE OPTIMALE VARME MÅLSETTING: Når dette kurset er gjennomgått skal du selv kunne bygge det optimale varme eller kjøleanlegget Paul Tengesdal VARME- KJØLEANLEGG KJØLEANLEGG Velkommen til dette selvstudiekurset

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer