Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og"

Transkript

1 Presentasjon av produkter og resultater innen industrien.

2 Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens

3 Pentex rens Pentex(r) alle typer rensesystem. Pentex AS er et norsk selskap, etablert I 1976, som arbeider innen rens av vann og miljøbesparende teknikk. I tillegg til å produsere og levere vannrensesystemer, har vi utviklet en spesiell rensemetode og rensevæske. På denne måten kan vi behandle alle typer vannbårne anlegg. Metoden, som vi kaller Pentex rens, er delt opp i flere forskjellige prosesser for å oppnå det beste resultatet.

4 Pentex Rens Vi er ledende I bransjen med lang erfaring og god kunnskap vedrørende rekondisjonering. Vårt servicnett dekker hele Norge. Vi arbeider både på hverdager og helgedager. Det betyr at unødvendige stopp kan ungås. Du kan velge en passendetid for service. Vårt konsept inkluderer komplett renseprosess samt konsultasjon, trening av eget personell og salg av utstyr og rensevæske. Som det fremgår, er vårt selskap meget fleksibelt og vi lover at den beste økonomiske løsningen blir valgt.

5 Pentex Rens Hvordan er det mulig å spare energi, spare penger, unngå tekniske problemer, øke sikkerheten og øke kapasiteten? Pentex AS har løsningen. Vår bedrift har spesialisert seg på rensing av systemer der vann er benyttet som medium for oppvarming og kjøling. Våre produkter er unike. Pentex rensevæaske, PXR 10, er en miljøvennlig rensevæake er utviklet for å løse alle mulige belegg i vannbårne systemer. PXR10 kan etter at renseoperasjonene er avsluttet, nøytraliseres. Deretter kan væasken spyles ut I avløp sammen med mye vann.

6 Pentex rens Hvorfor er det viktig å rens vannbårne anlegg? Når ubehandlet bh vann blir fylt flinn i et lukket lkk system og varmet opp for å transportere varme, oppstår det problemer. Forurensningen i vannet utskilles sakte men sikkert og bygger opp et belegg på innsiden av rørsystem, kjeler, varmevekslere o.s.v. Dette belegget består for det meste av: Kalk (kalcium karbonat), næringssalt, rust, humus og ( ), g,, g bakterier.

7 Pentex rens Alle typer vannbårne anlegg vil før eller senere ha problemer med forurensning/groing. Dette betyr at levetiden og effektiviteten blir redusert. Vi er av den oppfatning at rens er nødvendig for å beholde kavliteten i et system. Det finnes ikke 100% rent vann, og når ubehandlet vann blir fylt lukket system og benyttet til å forflytte varme, må vannet naturligvis varmes opp og dette fører til problemer. Forurensningen i vannet vil sakte men sikkert skille seg fra vannet og danne et belegg.

8 Pentex rens Ofte omdanner belegget seg til et hardt skall, og blir til en isolasjon inne I systemet, med det resultat at varmen eller kjølingen ikke blir effektivt t overført. For å kompensere dette må temperaturen t I vannet øles/minskes mer enn nødvendig. Dette medfører et betydelig høyere energiforbruk/kostnad. Eksempler der Pentex rens er effektiv: Alle typer varmevekslere, varmtvannsberedere, kjeler, varmepumper, Alle typer varmevekslere, varmtvannsberedere, kjeler, varmepumper, luftavkjølere, kjølekompressorer, kjøletårn, kjøletak og radiatorsystemer.

9 Pentex rens Vi har også erfaring med å fjerne olje fra anlegg. PXR 10 er også en godt etablert rensevæske. Den er med stor suksess benyttet t på mange områder. Når det gjelder våre miljøvennlige produkter, kan datablad oversendes hvis ønskelig.

10 Pentex rens Beskytt ditt vannbårne anlegg. Rensesystemer for rens av innen industri og eiendom, varme og kjøleanlegg.

11 Pentex rens Pentex inndoseringssystemer er basert på et konsept for rens, desinfisering og justering av vannkvaliteten. Når det gjelder rens av vannbårne anlegg, inkluderer det blant annet fjerning av isolerende belegg på innsiden av rør, radiatorer og utstyr. I tillegg forebygges problemer I tiden som kommer. "Pentex rens" programmet reduserer dine invensteringer, sparer energi, minsker vedlikeholds og arbeidskostnader. I tillegg forlenges levetiden på det installerte utstyret. En undersøkelse viser at energiforbruket øker med 15 % ved et belegg på 1/16 (ca. 1,5 mm.

12 Pentex rens Eksempler på deler av vannbårne systemer der Pentex rens vil gjøre godt og gi gode resultater: varmevekslere, el/olje/gassdrevne kjeler, varmepumper, radiatorer, kjølekompressorer o.s.v. Bildene viser en ventil før, under og etter rens.

13 "Pentex rens" Pentex rens Renseprosessen for industri og eiendommererdelt I 2 faser. 1. Renseprosessen. Ved å benytte "Pentex rens" vil anlegget bli renset uten at forandringer eller demontering er nødvendig. Pentex PXR10 er et unikt prosukt, som blir inndosert i anlegget. PXR10 ødelegger dl ikkematerialet i radiatorer, varmevekslere, kl pakninger, pumper, shuntventiler o.s.v. Dette gjør at Pentex PXR10 er unik i markedet. Pentex PXR10 er biologisk nedbrytbar, som betyr at væsken blandet med vann kan spyles direkte ut I avløp. Vårt konsept har en stor fordel sammenlignet med syrevask av anlegg, der væsken må samles opp I tanker og behandlet som spesialavfall.

14 Pentex rens Pentex AS er også leverandør av etterbehandlingutstyr som monteres etter rens med Pentex PXR10. Vannbehandlere kontrollerer dannelsen av kalk og korrosjon og forhindrer at det fester seg i rør eller flater for overføring av varme.

15 EWC (elektronisk vannbehandler) Pentex etterbehandlingsutstyr Filterstasjon

16 Hvordan Pentex EWC arbeider. Bildet viser belegget i vannet før og etter at det har passert magnetfeltet. t Bildet til venstre viser en forstørrelse på x28. Bildet til høye viser en forstørrelse på x56.

17 Pentex rens Høy eller lav ph verdi resulterer i korrosjon i rør og utstsyr. Dette forhindres ved å installere utstyr som kontrollerer ph verdien. Pentex bag filter og mekanisk vannbehandlingssystem, bh innstallert på linjen for vannforsyning, kontrollerer partikler ned til 1 MY. Dette betyr at man alltid forsyner systemet med rent vann.

18 Pentex rens Rensesystemer for å rense anlegg for varme innen industri og andre eiendommers varmeforsyning- og kjøleanlegg.

19 Pentex rens Pentex rens benyttes for å oppnå en bedre og mer effektiv bruk av energien i vannbårne varmeanlegg. Pentex rens (navnet på metoden) inneholder flere faser, som fjerning av isolerende belegg i kjeler, rør, radiatorer og varmevekslere. Videre rens og vedlikehold av en høy kvalitet på vannet som sirkulerer i systemet. Man oppnår og opprettholder en umiddelbar energibesparing g i tillegg til lavere vedlikeholdskostnader og lengre levetid på utstyret.

20 Pentex rens Bildene viser varmeveksle r før og etter rens.

21 Pentex rens Løsningen. Pentex rens er et unikt produkt som består av en kjemisk rensevæske. Denne blir indosert i anlegget ved hjelp av en pumpe. Som et resultat av denne prosessen vil anlegget bli komplett fritt for kalk. Rensevæasken består for det meste av fosforsyre, sitronsyre og tencidier. Disse syrene er biologiske, akseptert av de forskjellige elementene, og er også ganske vennlige! Tencidiene balanserer det hele, og som et resultat av det beskadiges ingen deler i det vannbårne anlegget. Rørmaterialer, radiatorer, varmtvannsberedere, varmevekslere, alle typer pakninger o.s.v. blir ikke skadet av rensevæasken. Alt dette gjør produktet unikt på markedet.

22 Pentex rens NB! Metoden ved bruk av Pentex rens kan ikke sammenlignes med syrerens som betyr stor risiko både for vannet i varmeanlegget og miljøet. Pentex rensevæske er miljøvennlig og kan spyles rett I avløp etter at den er nøytrakisert og blandet med vann. Pentex rensemetode inkluderer også forskjellige faser med behandling for å holde systemet fritt for kalk og vedlikeholde en høy kvalitet på siskulasjonsvannet.

23 Pentex rens Hva vil du tjene på å benytte Pentex rens? Etter å ha gjennomført prosessen med Pentex rens vil du få en inntjening på 3 områder: 1. Mindre bruk av energi. 2. Det vannbårne anlegget får lenger levetid og lavere vedlikeholdskostnader. 3. Fornøyde medarbeidere/brukere og kunder.

24 Rens av kjølesystem Ragasco, Raufoss.

25 Rens av kjølesystem Ragasco, Raufoss.

26 Rens av kjølesystem Ragasco, Raufoss.

27 Rens av kjølesystem Ragasco, Raufoss.

28 ARLA FOODS Göteborg, Rens av pakkemaskin for melk.

29 ARLA FOODS Göteborg, Rens av pakkemaskin for melk.

30 Borg Bryggerier, Sarpsborg Rens statisk mikser.

31 Referanser, industri i Norge Kværner Mesna Lillehammer.

32 Referanser, industri i Norge November Varme- og kjøleaggregat. Før rens var aggregatet helt gjengrodd med belegg og kapasiteten var betydelig redusert. Etter rens var kapasiteten 100 %. Så godt Rieber & Søn AS, Halden som nytt. Rens av varme og Rens av varme- og kjøleaggregat.

33 Referanser, industri i Norge Kneteren er varmet opp med hetolje. Før rens var kanalene tette av brent olje noe som gjorde at plastifiseringen gikk tregere i oppstartningsfasen. Produksjonen ble mye dyrere også på grunn av mer vrak. Rieber og Søn AS Rens av kneter for plastifisering i av PVCpulver. Etter rens fungerte kneteren optimalt.

34 Referanser, industri i Norge Det er utført flere oppdrag for store industriselskap de siste årene. På grunn av deres policy kan vi ikke oppgi dem som referanser. Imidlertid kan vi vise på de 2 neste sidene noen detaljbilder som viser virkningen av vårt vannbehandlingsutstyr som er montert i en av disse bedriftene.

35 Referanser, industri i Norge Bildet til venstre viser kjølelinje uten Pentex vannbehandlingsutstyr Bildet til høyre viser tilsvarende linje med Pentex vannbehandlingsutstyr montert i 10 måneder.

36 Referanser, industri i Norge Bildet til venstre viser sil i kjølelinje uten Pentex vannbehandlingsutstyr Bildet til høyre viser tilsvarende sil med Pentex vannbehandlingsutstyr montert i 10 måneder.

37 Takk for vist interesse Har du spørsmål, ta kontakt k på mail eller telefon. Mailadresse Telefoner lf , Vi har også mange interessante sider på Internett. Adresse til våre hjemmeside er

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

viegajournal Maraton og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier?

viegajournal Maraton og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier? Maraton og markedsføring viegajournal 1/09 Når et Excel-ark fylt med handlingsplaner blir til konkrete prosjekter, da er Susanne fornøyd. Hun gleder seg til å lansere Viegas neste PR- og markedsføringsaktiviteter.

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

En ny het forbindelse

En ny het forbindelse En ny het forbindelse en komplett bilvarmeløsning Calix motorvarmere - svensk kvalitet for nordiske vintere! KGK har markedsført elektrisk bilvarme i over 30 år, og det skal vi selvsagt fortsette med.

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

PURE Water. Horeca. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth

PURE Water. Horeca. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth PURE Water Horeca Er PURE en ideell løsning for ditt hotell eller restaurant? For mange hoteller og restauranter har det blitt vanskelig å følge med i den stadig sterkere konkurransen. Man er alltid på

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Den Nye Trykkluft Guiden

Den Nye Trykkluft Guiden Guiden 2 INSTRUKSJON Den Nye Trykkluft Guiden Norsk Trykkluft AS er idag en ekspanderende bedrift som selger til det norske markedet. Vårt mål er å ta hånd om det viktigste vi har, nemlig kundene. Vi på

Detaljer

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL:

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL: VEIEN TIL FREMGANG VEHCO VISER VEIEN Vehcos reise startet for over ti år siden på Chalmers Entreprenörskola, da en entreprenør og tre entusiastiske studenter slo sine ideer sammen. Sammen hadde de en idé

Detaljer

Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997

Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997 Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997 NYHET! Gule sider (leverandørregister) Du trodde du fikk friskt vann? Og luft? "Himmel hav"! Vannkvalitet i Norge Hygieneaspekter

Detaljer