INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?"

Transkript

1 INFO 2 Nr TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere må trenes til å tenke kommersielt s s s s

2 Nr.2 April 2005 LEDER: Kunnskap i Bergen. for fremtiden INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 25. januar Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. For alle som er opptatt av ledende internasjonal kunnskap og av fremtiden for Bergen, var vårt medlemsmøte på Institutt for Biomedisin før påske av meget stor interesse. Her fikk vi et konsentrert innblikk i en forskningsbasert kunnskap som er ledende internasjonalt innenfor spesialiserte områder. Denne kunnskapen kan også settes sammen innenfor helse og life science med andre deler av universitetets kunnskapsmiljøer. Kreativiteten utfordres. Konseptet i det avanserte BB-bygget (Bygg for Biologiske basalfag) er unikt i sitt tverrfaglige samarbeid. Her bryter forskningen nye grenser, blant annet ved bruk av en avansert dyrestall og gjennom samspillet med den kliniske behandlingen ved Haukeland Universitetssjukehus. Og den meget avanserte teknologiplattformen og kunnskapen har direkte nytteverdier for blant annet offshorevirksomhet, for havbruksbedrifter Kreativiteten utfordres igjen. Det er meget fortjenstfullt at ledelsen ved Universitetet og i Helse Bergen så sterkt fokuserer på å utvikle de kommersielle mulighetene. De uttaler et klart ønske om et sterkt samspill med næringslivet i regionen. Det er også meget prisverdig at Universitetet i Bergen de siste årene har organisert en sterk randsone mot næringslivet, blant annet gjennom utviklingen av Unifob, Innovest og Sarsia Innovation. Det siste året har også BTO (Bergen Teknologioverføring AS), kommet til. Ved CMR (Christian Michelsen Research) har man lange tradisjoner for interaksjon med næringslivet. Parallelt har Bergen Næringsråd i økende grad tatt en rolle i å synliggjøre disse viktige og ledende internasjonale kunnskapsmiljøene for det øvrige næringsliv, ved å bidra med møte- og koplingsarenaer der forskningsmiljøene er aktive samarbeidspartnere. Vi vektlegger at bedriftsmiljøene i Bergensregionen har strategiske fordeler ved sin personlige og geografiske nærhet til forskningsmiljøene. Dette fortrinnet bør utnyttes! De bør derfor utfordres og få bistand; de mange forskere, studenter og andre som kan Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2005: 18.02, 25.04, 10.06, 02.09, 27.10, stimuleres til å gå med en gründer i magen. De må få hjelp til å skape nye bedrifter, gjerne i nyskapende, tverrfaglige konsepter. Den utfordringen gjelder også andre kreative bedriftsmiljøer. Hva kan de som sitter med fast eiendom bidra med for at utløpere fra disse kunnskapsmiljøene kan bli Morgendagens Leietakere? Og hva kan kapital- og kapitalforvaltningsmiljøene dra nytte av gjennom kontakt med forskningsmiljøene? Både med den langsiktige nytten gjennom gavekapital (slik Trond Mohn forbilledlig gjør), men ikke minst gjennom å utnytte sin kommersielle kapital og kunnskap i hele verdiskapingskjeden. I denne sammenheng noteres de forutsetninger og ambisjoner den nye lederen for investeringsselskapet Borea, Harald Troye, gir uttykk for i intervjuet i denne utgaven av INFO. Nyhetsbrevet Mandag Morgen satte i fjor søkelys på temaet: Norsk næringsliv har kapret en forsvinnende liten del av helsemarkedet, og ligger langt bak svensker og dansker. Nasjonale og lokale nettverk spiller en nøkkelrolle for helseinnovasjon. Handlingslammede politikere hindrer knoppskyting. Regjeringens nylig fremlagte forskningsmelding er i denne sammenheng oppmuntrende. Der er det formulert betydelig høyere ambisjoner knyttet til de utfordringer vi her har påpekt.. Med sterkere strategisk satsing innenfor prioriterte forskningsområder, kan norsk næringsliv gjøre seg enda sterkere gjeldende internasjonalt. Vi vil arbeide for at Kristin Clemets høye ambisjoner slår rot i Finansdepartementet og i Stortinget. Vi vil arbeide for at vi i Bergensregionen evner å presentere konkurransedyktige konsepter for utvikling av ny og spennende verdiskaping. Det blir ikke siste gang vi setter søkelys på ledende kunnskapsmiljøer i vår region. Bergens-regionen har et unikt kunnskapsmangfold i stor bredde som vi må evne å dra nytte av. Nå - og fremover mot Det blir 5+, det! Helge S. Dyrnes Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: Bill Schjelderup startet med misjonsturné Norge rundt, og er nå Europas største frie kraftmegler. Kremmerånd og timing har på 14 år gjort Bergen Energi til en suksesshistorie. Fra hår i suppen til fullvoksen kraftplugg TEMA:,, Bergen Energi ble etablert i 1991, samtidig med at Norge som første land i verden liberaliserte sitt energimarked. Dette ga gode forretningsmuligheter som Bergen Energi har utnyttet. Gründer og administrerende direktør Bill Schjelderup legger ikke skjul på at den viktigste grunnen til at Bergen Energi har lykkes, er den frie rollen som energimegler. - Det har vært nybrottsarbeid hele veien. Både kunder, myndigheter og leverandører har hatt mye å lære i omstillingen til et fritt marked. Bergen Energi var heldige og fikk innspill og faglig påfyll fra tidligere konkurransedirektør og Energilovens grand old man, Einar Hope, når det gjaldt å bygge opp dette nye markedet. Hva gjør vi først? Hvordan går vi frem? Disse viktige spørsmålene satte kursen, forteller Schjelderup. 2 ENERGI...fortsetter på neste side Med gassen gikk Bergen Energi fra å være kraftmegler til å være energimegler 2 INFO 2-05 INFO

3 TEMA: ENERGI Best Practice i pannen Bygd på erfaring fra best practice innen andre markeder, rigget Bergen Energi dette for energimarkedet. Børsen for det felles nordiske kraftmarkedet, Nord Pool, åpnet for at industri og andre sluttbrukere kunne handle direkte på børsen i Her har Bergen Energi en markedsandel på ca. 70 % av sluttbrukermarkedet. Meglerne i Bergen Energi konkurrerer om å treffe riktig og måles over tid på sine resultater. I løpet av sine 14 år har de opparbeidet seg en meget stabil kundemasse. Kunder som vet at Bergen Energi hjelper dem med å spare penger. Internasjonal satsing I 1996 åpnet også Sverige sitt kraftmarked. Den første handelen mellom to nordiske landene stod Bergen Energi for. Det var SAS Arlanda som kjøpte fra Vest-Agder Energiverk. En stor svensk energiaktør forsøkte med alle midler å forhindre dette, sågar Tollverket ble involvert. Åtte år senere fungerer imidlertid det svenske markedet godt, og i volum er Sverige i ferd med å gå forbi Norge. Det skyldes mye en annen bedriftskultur. Bergen Energi har for eksempel kjørt en rekke kurs i Norge. Dette har ikke vært nødvendig i Sverige. Der har bedriftene et mer bevisst forhold til mulige gevinster i kraftmarkedet. I dag har Bergen Energi i overkant av 100 ansatte, og er etablert med egne kontorer i Danmark, Finland, Nederland, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, i tillegg til Sverige. Selskapet har også et avdelingskontor i Oslo. Hovedkontoret er lokalisert på Storetveit i Bergen. Omsetningen i 2004 var 112 millioner kroner, og driftsresultatet ble 5,3 millioner kroner. Englevinger Flere faktorer har vært avgjørende for at Bergen Energi har fått det til. Datateknologi generelt har vært avgjørende, så vel internt som eksternt ute hos kundene og mot børs. Ikke minst har internett gjort alt ufattelig mye enklere. Internett eksisterte ikke da Bergen Energi startet opp. - Det hadde rett og slett ikke vært mulig å drive Bergen Energi slik vi ser det i dag, uten internett. Tidligere stod vi hele natten og stappet faksen, sier Schjelderup. Dernest har liberaliseringen av EUs gassmarked i 1998 og 2003 vært viktig. Dette er et marginalt marked i Norge, men stort i Europa. Gassmarkedet gav Bergen Energis internasjonale satsing et umiddelbart løft. Med gassen gikk Bergen Energi fra å være kraftmegler til å være energimegler. På innkjøpssiden har det skjedd en vridning mot konserninnkjøp. Ansvaret for kraftavtalene er flyttet fra vaktmesteren, og opp til mer overordnet nivå som også har fokus på finanssiden. Dette har vært en viktig englevinge for Bergen Energi. Vil bli global aktør Bill Schjelderup har mange jern i ilden. Han sliter blant annet korridorer i Brussel i forbindelse med EUs regelrevisjon. Der utredes nå muligheten for en overordnet regulator for hele EUs energimarked. Dette ønskes innført for å øke tempoet i liberaliseringen, og slik sikre forbrukernes rettigheter. Neste skritt vil være å knytte til seg globale partnere slik at Bergen Energi kan tilby sine tjenester over hele verden. For å gjennomføre et slikt løft, trengs imidlertid mer kapital. Bergen Energi utvikler nå en børs for handel med laks. - Lakseoppdrett har alle muligheter til å fylle gapet når oljeinntektene for alvor faller. Dette skal bli en ny maurtue, sier Bill Schjelderup. Bergen Energi kommer imidlertid til å bli en minoritetseier i den laksebørsen som nå er under etablering. På sikt drømmer Schjelderup om å selge strøm på Rema Det vil kreve at kraftmarkedet omstiller seg slik telemarkedet har gjort, og at vi får en systemintegrasjon som tjener forbrukerne. - Slik vi i dag kan kjøpe kontantkort for mobil i butikkene, bør vi også kunne kjøpe strøm i fremtiden, sier Bill Schjelderup. Bergen Energis produktområder BERGEN OSLO fra 359,- Megling av bilaterale avtaler Europas største frie meglerhus innen omsetning av kraft til sluttbrukere gjennom bilaterale kontrakter. Bergen Energis meglerkunder i det nordiske sluttbrukermarkedet for elektrisk kraft hadde i 2003 en gjennomsnittlig pris på 21 øre/kwh. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen på Nord Pools spotmarked 29 øre/kwh. Formidling av energi i spotmarkedet Bedrifter, offentlige etater og byggeiere som kjøper store mengder elektrisk kraft, kan spare mye på å handle direkte på børsen. I 2003 handlet Bergen Energi kraft i spotmarkedet på vegne av 65 nordiske kunder med et samlet forbruk på 4,5 TWh. De fleste oppdragsgiverne kombinerte handel i spotmarkedet med kjøp og salg av finansielle kontrakter for å oppnå en lavest mulig porteføljepris. Forvaltning av finansielle kontrakter Handel med standardiserte finansielle kontrakter gir mulighet for å kjøpe og selge kontraktene fritt, i motsetning til tradisjonelle bilaterale leveringskontrakter som binder partene gjennom hele løpetiden. Bergen Energis markedsandel på Nord Pool var ved utgangen av 2003 på 33 % av totalt antall registrerte nordiske børskunder. Markedsandel målt etter antall sluttbrukere på børs er 75 %. Cost Management Cost Management (CM) innebærer at kunden outsourcer fakturahåndtering knyttet til energihandel til Bergen Energi. I 2003 hadde Bergen Energi totalt 120 CM-kunder i 9 europeiske land. CM bidrar til økt effektivitet, bedret kontroll og, ikke minst, økonomisk gevinst for kundene. Bergen Energi avdekket i 2003 feil for 75 millioner kroner. 55 ukentlige avganger fra Bergen til Oslo PRISEN GJELDER ÉN VEI INKL. SKATTER OG AVGIFTER. Prisen er inkl skatter og avgifter og gjelder én vei ved bestilling på eller SMS. Ved bestilling på telefon , hos ditt reisebyrå eller hos Narvesen, tilkommer et servicehonorar. Spesielle betingelser gjelder. Antall plasser er begrenset. Medfølgende barn t.o.m. 15 år får rabatt. Forbehold om pris-, regel-, avgifts- og valutaendringer. 4 INFO 2-05

4 Ny HOG-leder med store planer Den nye lederen for HOG har hatt en finger med i mye. Som relativt nyutdannet sivilingeniør ble Storaas involvert i riggdesign for de legendariske H3-riggene. Han stod på lekteren da Alexander Kielland-plattformen ble snudd. Han har vært med å designe og bygge store mobile havbruksanlegg i stål og verdens største flytende betongunderstell Trollplattformen og fundamentene til Heidrun. Og han har bred erfaring med omstillingsprosesser og forretningsutvikling. Nå skal han fokusere på prosjektutvikling som sikrer at Hordaland befester sin posisjon som frontfylke på verdiskaping knyttet til olje og gass. Dette vil blant annet involvere økt satsing på samarbeid med andre aktører i Norge for å øke nasjonale midler til infrastruktur for gass. - Utredningsarbeidet for en eventuell fremtidig gassrørledning fra Kårstø til Grenlands-området kommer ikke til å gå på bekostning av andre prosjekter for utnyttelse av naturgass i Norge, heller ikke i Hordaland. Målet er å øke de totale midlene til bygging av infrastruktur for gass. Da må alle aktørene opptre samlet, mener Storaas.,, Vestlandet har gode forutsetninger for å bli en sterk gassregion Økt kapasitet i nytt gassrør Statoil planlegger å bygge om energiforsyningen til Mongstad. Et ledd i planene er et gassrør fra Kollsnes til Mongstad. Røret kan gi grunnlag for nye arbeidsplasser dersom kapasiteten økes. Hordaland Olje og Gass arbeider for at dette gassrøret skal få en dimensjon som gir ledig transportkapasitet i røret. En økt investering i røret på rundt 10 % gir en kapasitetsøkning nær 60 %. Dermed vil Kollsnes og Mongstad med sine attraktive industriarealer sammen fremstå som en industriklynge med potensial for ny industriell virksomhet knyttet til naturgass, kondensat, olje, el og varme. Samtidig kan Mongstad bli brohode for naturgassen inn mot planene om å utnytte mineralressurser i Sogn og Fjordane. - HOG har tatt på seg oppgaven med å skaffe tilveie de nødvendige midler til å øke dimensjonene på gassrøret, forteller Sjur Storaas. TEMA: ENERGI - Vestlandet har gode forutsetninger for å bli en sterk gassregion, mener Sjur Storaas. Vi har god regional tilgang på råstoff på Kollsnes, Kårstø og i Risavika. Regional infrastruktur for gassdistribusjon er under rask utvikling, og det planlegges flere LNG-mottak og LNG-skip. I mellomtiden vokser gassbussprosjektet i Bergen. Bergen blir nå den nest største gassbuss-byen i Skandinavia, etter Skåneområdet i Sør-Sverige. Hordaland Olje og Gass skal være premissleverandør i spørsmål knyttet til olje og gass, og sette agendaen for regionale tiltak. - For at vi skal få størst mulig gjennomslag skal aktivitetene frontes gjennom alle aktørene i nettverket som HOGs medlemmer utgjør, sier Storaas. Ytterligere synliggjøring blir avgjørende for at HOG skal lykkes med sin ambisiøse målsetting. Sjur Storaas (51) tar over som ny daglig leder for Hordaland Olje og Gass (HOG). Dette er en mann med olje i blodet. Men hjertet banker fremdeles for Bitten som han traff som ung student Kaldere for kråkene bedre for miljøet Statoil planlegger å erstatte flere oljekjeler på Mongstad med et nytt energiverk. Selskapet vurderer å bygge et kombinert verk for varmeproduksjon og elektrisitet. Verket skal dimensjoneres slik at all varmen fra verket kan nyttes i raffineriet på Mongstad, mens el-kraften kan forsyne både raffineriet, Kollsnes og Troll A-plattformen. Brensel til energiverket blir dels lette fraksjoner fra raffineriet og dels naturgass fra Kollsnes. Dermed får energiverket en virkningsgrad på oppunder 80 % samtidig som CO2- utslippet per produsert energienhet går vesentlig ned. I dag er virkningsgraden rundt 50 %. Dette er et av de viktigste industriprosjektene i Norge på lang tid. Ved siden av å sikre mer enn 1000 arbeidsplasser, vil dette prosjektet være av stor strategisk betydning for Norge. Det er viktig at oljenasjonen Norge har et raffineri som kan konkurrere i det internasjonale markedet, sier Sjur Storaas. 6 INFO 2-05 INFO

5 V I I N N F R I R D I N E F O R V E N T N I N G E R Festlige Festspill! Vorspiel Festspill - Nachspiel Vårmenyer Buffeter A la Carte Bergen på sitt beste og alltid tilgjengelig Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Med Bergen for dine føtter Innholdsrikt og nyskapende kjøkken med respekt for tradisjon På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX: E-post: newhouse arne storhaug - foto øystein klakegg Effektive telefonløsninger for bedrifter Hvem er du? Hvordan viser du det? Har din bedrift effektive betalingsløsninger? Vi tilbyr en total gjennomgang av telefonsystemet ditt. Betaler du mer enn du bør? Hva med trådløse systemer? Kjenner du fordelene med IP-telefon... Med betalingskort og kredittkort er kjøp av varer og tjenester enkelt og trygt både for bedriften og de ansatte. Ønsker du å disponere midler fra bedriftens konto på en enkel måte, er Visa Bedrift løsningen. For de som reiser og representerer bedriften i Norge eller i utlandet, er kredittkortet Visa Business et godt alternativ. Ønsker din bedrift mer effektive betalingsløsninger? Ta kontakt med din bedriftsrådgiver i banken eller ring Kundeservice Bedrift tlf , valg 2. Telavie installerer komplette tekniske løsninger og kan bl.a. tilby telefonsentralløsninger fra kun kr ,- eks. mva Vi gir deg en gratis uforbindtlig samtale for å få prosessen i gang Tlf Nøstegaten 78, 5011 Bergen Tlf E-post:. REKLAMEBYRÅET AG1 REKLAMEBYRÅET AG2 DESIGN INNHOLD RÅDGIVNING

6 Nytt Rica Partner Hotel byens beste beliggenhet gratis aftensbuffet nye kurs- og konferanse fasiliteter kapasitet til 60 personer opptjening på SAS Eurobonus/ Rica-kortet SØLV V E R D I E N E R I O P P L E V E L S E N V E R D I E N E R I O P P L E V E L S E N Rose ble gitt i gave fra det norske folk til Kong Haakon VII i Designet bærer med stolthet sine røtter fra 1800-tallet, og hver eneste del blir også i dag omsorgsfullt bearbeidet av våre dyktige håndverkere i Bergen. Flat Rose finnes i over 40 ulike bestikkdeler, og vi garanterer levering også for fremtidige generasjoner. Er din bedrift KRISELEDELSE forberedt?,, Man får sjelden to sjanser i en krisesituasjon Strandkaien 2/4, 5013 Bergen tlf.: faks: FOR NÆRMESTE FORHANDLER, RING OSS PÅ TELEFON Nutec Bergen jobber med sikkerhets- og beredskapsopplæring. De merker at det er et økt fokus på beredskap og kriseledelse blant bedriftene i regionen. - I lys av hendelsene den siste tiden tror jeg mange bedriftsledere spør seg selv om dette også kan ramme dem, og om de vil klare å håndtere det på en god måte, sier Marit Warncke, direktør i Nutec Bergen og nestleder i Bergen Næringsråds styre. If 4901 Inhouse NO 10/1/05 Gjør arbeidet med bedriftens forsikringer dobbelt så raskt og mye enklere. If Login. Jobber du med bedriftens forsikringer? Nå kan du bruke nettet til å ordne med forsikringene på samme måte som du kanskje allerede bruker nettbank. Med If Login får du oversikt over forsikringene på en helt ny måte. Logg deg på og gjør jobben litt enklere for deg selv. Flodbølgekatastrofen har aktualisert debatten rundt krisehåndtering både i bedrifter, forvaltning og organisasjoner. Det har også vært flere lokale hendelser de siste årene der bedrifter har måttet håndtere ulike typer kriser. - Det er som regel først når krisen rammer en bedrift som er sammenlignbar med dem selv at folk begynner å tenke. Man får sjelden to sjanser i en krisesituasjon. Har man ikke planlagt noe, er sannsynligheten stor for at en kommer på etterskudd eller begår feil det er vanskelig å rette opp igjen. Bare det å ha gjort seg noen enkle refleksjoner om hvilke typer risiko en har i bedriften, og hvilke ressurser en har til å møte dette, gjør at en står langt bedre rustet, sier Warncke. - En krise rammer alltid uventet. Alt for ofte ser vi sjokkerte ledere stå frem i mediene med uttalelser som dette er uvirkelig - jeg kan ikke fatte at dette kunne skje. Alle vet at bygninger kan brenne, at skip kan forlise, og at kolleger kan komme ut for trafikkulykker, men vi tror likevel ikke at dette kan ramme oss selv. Da gjør vi følgelig også lite for å bygge opp en tilfredsstillende beredskap. Bergens-bedrifter blir flinkere Til tross for økt oppmerksomhet om faren for kriser, varierer det i hvilken grad lokale bedrifter har konkrete beredskapsplaner, eller planer om mer omfattende opplæring og kursing. - For landbaserte bedrifter er det kun industrivernbedrifter som er pålagt ved lov å ha sikkerhet og beredskapsopplæring, sier Warncke. Hun påpeker likevel at det gjøres mye godt arbeid på området i mange av byens bedrifter. - Flere av våre kunder ønsker å ruste seg for å kunne møte det uforutsette, og jobber systematisk for å bygge opp krisekompetansen i virksomheten, uavhengig av hva de er nødt til i følge loven. Kriseledelse er et aspekt ved krisehåndtering som blir stadig viktigere. Det handler om hvordan bedriftsledere og operative ledere håndterer en krise, både internt i bedriften og eksternt mot mediene og publikum. I dag forventes det av ledere at de er forberedt. I en krise må de kunne stå frem med handlekraft, empati og virke samlende i forhold til ansatte, pårørende og andre involverte. Kommunikasjon under krisen Direktør Ragnar Værnes i Nutec Beredskap og Kriseledelse AS (NBK) jobber spesielt med kommunikasjon under en krise. NBK tilbyr trening og rådgivning for bedriftsledere, i tillegg til at de assisterer i reelle krisesituasjoner. - Man kan ikke saksbehandle seg ut av en krise. I en krise er man ikke kreativ, og det er lett å havne på defensiven hvis man ikke har krise- og beredskapsplaner som fungerer, sier Værnes. Et viktig poeng når krisen er et faktum er i følge Værnes at det er sammenheng mellom den operative håndteringen av krisen og hvordan den blir kommunisert. - Man kan si at det alltid vil være to kriser, den egentlige krisen og kommunikasjonskrisen. Hvis kommunikasjonskrisen ikke håndteres godt, vil det heller ikke virke som om man klarer å håndtere den egentlige krisen riktig. Marit Warncke, direktør i Nutec Bergen Rolig, vi hjelper deg. INFO

7 KRISELEDELSE,, Gaia er det første busselskapet som har opprettet et kontinuerlig skoletilbud Gaia Trafikk har et bevisst forhold til krise- og beredskapsarbeid. - Vi lever på mange måter av sikkerhet og omdømme. Det er derfor avgjørende for oss å bruke tid og ressurser på dette feltet, sier assisterende konsernsjef Geir Olav Mandt. Fra en beredskapsøvelse i Gaia Trafikk med assisterende konsernsjef Geir Olav Mandt som foreleser. - Vi lever av god sikkerhet og omdømme Assisterende konsernsjef i Gaia Trafikk, Geir Olav Mandt. Sjåfør Rune Bognø instrueres i defensiv kjøring av Arne Hopsdal. Gaia Trafikk frakter hver dag passasjerer. 14 personer ble skadet, fire av dem alvorlig, etter at en buss og en lastebil kolliderte i Fyllingsdalen 14. september (Foto: Magnus Knutsen Bjørke, Bergens Tidende) Høsten 2004 kolliderte en buss fra Gaia Trafikk med en lastebil i Fyllingsdalen. Det ble rapportert om personskader. Flere i ledergruppen var bortreist denne dagen, konsernsjefen var på reise og Mandt hadde ferie. - Da ulykken skjedde fungerte apparatet vårt slik det skulle, selv om deler av konsernledergruppen var fraværende. Heldigvis viste det seg at ingen var alvorlig skadet, men fem personer ble innlagt på sykehus og situasjonen var på et tidspunkt svært uoversiktlig, forteller Mandt. - Administrerende direktør i Gaia Buss AS, Idar Sylta ledet kriseberedskapsarbeidet på en utmerket måte. Han har hele tiden vært sentral i dette arbeidet, spesielt i forbindelse med øvelser og arbeidet med beredskapsplanene i Gaia. Etter at akuttfasen var over, var det først og fremst viktig å håndtere de pårørende, deretter å sørge for at de ansatte klarte seg fint. Så gikk fokuset over på kommunikasjon med mediene. Det var viktig at folk ble riktig informert om det som hadde hendt, sier Mandt. Omfattende kursvirksomhet Gaia Trafikk jobber med beredskap og krisehåndtering i alle deler av konsernet. Flere i ledelsen har gjennomgått kriseledelseskurs, det kjøres større beredskapsøvelser beregnet på hele organisasjonen omtrent en gang i året, og nye sjåfører gjennomgår obligatoriske kurs der beredskap inngår som en viktig del. Selskapet er det første busselskapet som har opprettet et kontinuerlig skoletilbud for sine sjåfører. - Først får de tre ukers grunnopplæring. Deretter er de utplassert i en til to uker. Så gis sjåførene seks måneders prøvetid og blir deretter innkalt på oppfølgingskurs, sier Leif Jørgen Ulvatne som jobber med Gaias opplæringstilbud. - Gaia-skolen startet med generell undervisning i sikker kjøring. Deretter følger glattkjøringskurs, førstehjelpskurs og brannøvelser. Vi fokuserer blant annet på brann i tunneler, som er et reelt krisescenario for oss. I den sammenhengen tar vi også med sjåførene på befaring i tunneler, slik at de forstår det potensielle omfanget av en tunnelbrann, sier Ulvatne. Holdninger viktig I tillegg til disse praktiske kursene arrangerer Gaia også holdningskurs for sjåførene. Gaia-konsernet har ca. 900 sjåfører, så det er en omfattende jobb å gi alle en skikkelig beredskapsopplæring, sier Ulvatne. Han påpeker at hittil har ingen av kursene vært lovpålagt, men det er kommet pålegg om dette fra Vi er positive til lovendringer for å styrke bransjen som helhet. I Gaia gir gjennomførte kurs det vi kaller et kompetansebevis. Målsettingen vår er at dette beviset skal utvikle seg til en standard som blir kompatibel med EU-direktivet rundt opplæring i transportbransjen. Dette vil komme i 2008, og vi samarbeider i bransjen om å få dette til.,, Hver dag er 300 Gaia-busser på veien. 12 INFO 2-05 INFO

8 ,, Det er når markedene faller vi virkelig får vist hva vi duger til Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Harald Troye (45) hoppet i fjor høst av som toppsjef i DnB NOR Kapitalforvaltning. 1. februar begynte han som daglig leder og partner i investeringsselskapet Borea. For 18 år siden startet jeg på en lang ferd som brakte meg fra Vesta til Skandia og videre til DnB NOR. Det har vært utrolig spennende og lærerike år, men en reise som også kunne bli både slitsom og lang, med mye fravær fra familien i Bergen. Nå har jeg fått en jobb som gjør at jeg slipper å leve i en koffert og kan konsentrere meg om det jeg liker aller mest; å investere og få kapital til å vokse. Børs, private equity og valuta Borea ble etablert i 2003 med Bjarne Rieber Gruppen, Trond Mohn, Helge Møgster og Morten Ulstein som industrielle partnere. Disse har skutt inn til sammen 300 millioner kroner i virksomheten. I managementgruppen, som gjør investeringer og følger opp disse, er Fritz Rieber og Helge Lundefaret partnere sammen med Troye. Totalt har Borea syv ansatte. Vi fokuserer på tre ulike områder; børsnoterte verdipapirer, private equity-investeringer og valuta. Britt Mjellem har ansvaret for Boreas valutavirksomhet, mens resten av oss jobber med verdipapirer og private equity. Resultatene i 2004 ble meget gode, med blant annet en børs-avkastning på 35 %. Så langt i 2005 har vi også hatt en veldig fin utvikling på våre plasseringer. Men ingen trær vokser inn i himmelen; det er når markedene faller vi virkelig får vist hva vi duger til, påpeker Troye. Konkurrerer globalt På Bergen Næringsråds 5+-konferanse i november i fjor ble mange i det bergenske finansmiljøet provosert av Argentum-sjefen Jørgen Kjærnes. Han fremholdt at forvalterne i Bergen så langt ikke har vist seg gode nok til at det statlige investeringsselskapet har våget å plassere penger i lokale fond og prosjekter. Bredbåndspakke med betalingsterminal: Betaling med dyrisk hastighet uten linjeleie Betalingsterminal, telefoni og bredbånd i én og samme pakke. Vet du hva du kan spare? AG BYRÅENE / AG1 - Livet har lært meg at det ikke er så lurt å snakke med store bokstaver om hva man har tenkt å gjøre, men heller vente til en kan vise hva man har fått til. Men ambisjonen i Borea er å levere ordentlig avkastning og bidra til utvikling av et enda sterkere miljø for kapitalforvaltning i Bergen. - Jeg er på generelt grunnlag enig med Kjærnes i at kompetanse er helt avgjørende for å lykkes med kapitalforvaltning. Vi konkurrerer ikke om å være best i Bergen eller på Vestlandet. I prinsippet er dette en global bransje, der kapitalen trekkes til de miljøene som dokumenterer størst dyktighet, uavhengig av om disse befinner seg i Hong Kong, London, Stavanger eller Bergen. Men jeg mener det er mye god kompetanse på forvaltning i Bergen. Det jeg ser som et problem er at kompetansen ikke alltid er godt nok organisert. Jeg tror vi har mye å tjene på å bygge større og sterkere miljøer. Det er noe jeg håper vi kan bidra til, sier Troye. Fra forskning til børs Borea får mange henvendelser fra gründere og entreprenører som ønsker kapital for å få realisert gode idéer og prosjekter. I våre private equity-investeringer har vi fokus på mer modne prosjekter, det vil si prosjekter som har passert det initielle stadiet, og som har et dokumentert potensiale for å lykkes i kommersialiseringsfasen. Derfor må vi skuffe de fleste som kommer til oss. Men jeg tror likevel vi i Bergen har gode forutsetninger for å etablere og utvikle mange flere forskningsbaserte virksomheter, som det i sin tur også kan bli aktuelt for Borea å investere i. Mitt inntrykk er at det i de mange sterke fagmiljøene på og rundt Universitetet i Bergen satses mye på å skape nye virksomheter, og at aktørene er blitt flinkere til å samarbeide. Det er nødvendig for at hele verdikjeden fra forskning til børs skal henge sammen. Bredbånd med dyrisk hastighet kan være nøkkelen til store besparelser i regnskapet ditt. Nå lanserer vi bredbånd, betalingsterminal og telefoni i én og samme bredbåndspakke som gir deg ubegrenset bruk av: 1. Bredbåndsbasert betalingsterminal: 1 ingen linjeleie, samme lave månedpris uansett antall transaksjoner 1 unngå overbelastning, reserveløsning og kø på linjen 2. Bredbåndstelefoni: 1 ingen tellerskritt til fasttelefoner i Norge (Norgestakst) 1 lavere priser til mobil og utland 1 behold nåværende telefonnummer, ring som før 3. Bredbånd med dyrisk hastighet: 1 samme lave månedspris uavhengig av antall ansatte og bruk Vil du vite mer? Ring Daglig leder i Borea, Harald Troye setter pris på å være tilbake i Bergen. Nå skal han konsentrere seg om det han liker aller mest; å investere og få kapital til å vokse. Totalleverandør av bredbånd, kabel-tv og bredbåndstelefoni 14 INFO 2-05

9 ,, Vi er her for å levere internasjonal kvalitet Kort om Unifob Unifob AS er et aksjeselskap heleid av UiB og stiftelsen Unifob, og er UiBs hovedredskap for eksternt finansiert forskning og annet faglig arbeid. Arbeidet skjer vanligvis som en del av universitetets egne miljøer og dekker alle UiBs fagområder. Gjennom Unifob får oppdragsgiver dermed tilgang til UiBs totale faglige kompetanse. Unifob har en desentral organisering og består av avdelinger bygd opp rundt brede faglige tema som er etterspurt i samfunnet. Unifob har i dag disse avdelingene: Aksis - Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi Avdeling for beregningsvitenskap Avdeling for petroleumsforskning HALOS - Avdeling for helse, arbeid, livsstil, oppvekst og samfunn Rokkansenteret - Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Bjerknessenteret - Senter for klimaforskning Sars-senteret - Internasjonalt senter for molekylær marinbiologi Avdeling for basalmedisinsk forskning Avdeling for helse Avdeling for naturvitenskap Unifob har ca 550 medarbeidere og omsetningen i 2004 var ca 430 millioner kroner. Skal styrke kulturen for kommersialisering Forskere måtrenes til å tenke kommersielt - Vi trenger å bygge et næringsliv som er forskningsbasert, og i Bergen har vi meget gode forutsetninger for å få dette til, sier prorektor Rune Nilsen ved Universitetet i Bergen (UiB). Bergen Teknologioverføring AS (BTO) er opprettet av syv forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Målet er verdiskaping til beste for forskerne, forskningsmiljøene og samfunnet. Vi skal styrke kommersialiseringskulturen, sier Monica Saksvik. Staben i BTO består av fem personer, med blant annet to idéutviklere, begge med forskerbakgrunn. Saksvik er en av disse og har erfaring fra flere prosjekter, hovedsakelig innen fiskehelse. Hun har vært ansatt i farmasøytisk industri i syv år. BTO vurderer alle nye idéer og prosjekter ut fra seks fastsatte kriterier. Målsettingen er å sikre at kommersialiserbare idéer får tilgang til de ressurser som kreves for å lykkes i markedet. Sammen med forskerne utarbeider BTO en plan for utvikling av idéen frem til kommersielt produkt. Prorektor Rune Nilsen ved Universitetet i Bergen. Bergen har en rekke vitenskapelige miljøer som utmerker seg både med hensyn til grunnforskning og anvendt forskning. Som del av arbeidet med Bergenscenarier 2020 har Bergen Næringsråd tatt initiativ til å synliggjøre kunnskapsmiljøene i forhold til næringslivet lokalt og nasjonalt. Både UiB og Helse Bergen er engasjert i scenarieprosjektet, og arbeider aktivt for spre kunnskap og forståelse både internt og eksternt om behovet for enda større grad av kommersialisering av den forskningen som utføres i Bergen. - Vi er her for å levere internasjonal kvalitet, men også for å levere hoder til miljøene rundt oss, påpeker Nilsen. - Vi er opptatt av å få til et forskningsfaglig samarbeid over de tradisjonelle faggrensene. Det som bidrar til dette er den organisasjonsformen som er valgt for forskningsinnsatsen blant annet gjennom Unifob, CMR og lokalisering i forskningsparkene på Haukeland Universitetssjukehus og Marineholmen. Flere bør gjøre som Trond Mohn Nilsen fremholder at gavene fra Trond Mohn, blant annet 280 millioner kroner til en ny stiftelse for forskning og forskningsfremmende tiltak i Bergen, er en kraftig stimulans. Vi har et ansvar for den neste generasjonen. Men det må først såes før der kan høstes. Derfor tror jeg forskning er både riktig og viktig, sa Mohn under overrekkelsen like før jul. Jeg får si som i Bibelen; gå hen og gjør likeså, kommenterer Rune Nilsen. I den nylig fremlagte forskningsmeldingen er bønnen blitt hørt av Kristin Clemet, som foreslår at staten skal legge til 25 % på alle private gaver kroner til universiteter og forskningsinstitusjoner. - Vi må trene våre vitenskapelige ansatte til å tenke kommersielt. Dette har ikke fått godt nok innpass i sjelen til den enkelte. Noen gulrøtter må til, sier professor Rolf Bjerkvig, som er styrer for Institutt for Biomedisin. Dette er det største instituttet ved det medisinske fakultetet med ca 200 ansatte. Sentrale forskningsområder er kreft og kreftbehandling, søvn og søvnforstyrrelser, smerte, hukommelse, psykiatri, sirkulasjonslidelser/brannskader og biomedisinsk innovasjon. Instituttet holder til i det to år gamle BB-bygget (Bygg for Biologiske Basalfag) på Haukeland. Bygget kostet 1 milliard kroner, og i tillegg er det investert for 200 millioner kroner i utstyr. Tverrfaglig samarbeid To av de nasjonale FUGE-plattformene (Functional genomics) ved UiB drives av institutt for biomedisin i samarbeid med Unifob, som er UiBs viktigste redskap for eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Her tilbys tjenester innen avansert mikroskopi og proteinanalyser, og begge samarbeider med tilsvarende miljøer både i og utenfor Bergen. Begge plattformer kan yte service til andre anvendte problemstillinger, blant annet innen oppdrett og til oljeindustrien. For Hydro er det eksempelvis aktuelt å benytte MR-skanneren i BBbygget til undersøkelser av borekjerner fra oljereservoarene, fordi disse instrumentene er mer presise enn de Hydro selv disponerer. Innovest bidrar med ressurser Innovest AS eies på 50/50-basis mellom Helse Bergen og Unifob. Selskapet har siden starten i 1997 bistått med å tilføre de medisinske forskningsmiljøer og industriell nyskapning betydelige ressurser. Omsetningen i 2004 var ca 60 millioner kroner, og forventes å øke i årene som kommer. Formålet med selskapet er blant annet å styrke den medisinske kompetansen i de miljøene Innovest betjener gjennom å tilrettelegge for og markedsføre utprøving og dokumentasjon av nye medisiner og nytt utstyr. Innovest fungerer som et bindeledd mellom forskere ved Haukeland Universitetssjukehus, samarbeidende institusjoner og norsk og internasjonal industri innen farmasi og medisinsk teknikk. Vi bistår med service, administrasjon og økonomi i forbindelse med gjennomføring av forskningsprosjekter. Vi hjelper også medisinskfaglig personell til å bygge opp nødvendige forskningsressurser til ny og fremtidsrettet virksomhet, forteller Jens Reigstad, manager for kommersialisering og forretningsutvikling. 16 INFO 2-05 INFO

10 ,, I dag omsetter norsk e-innholdsbransje for 5.3 milliarder kroner -Gjør deg klar for konferansen ematch mai, oppfordrer Bent H. Gjendem og Bård Krogshus. DIGITAL BERGENSBØLGE Globale innovasjonskanoner kommer til Bergen i mai. Drømmer du om å utvikle nye produkter sammen med internasjonale innovatører? På arrangementet ematch.no som går av stabelen mai, får lokale bedrifter en unik mulighet til speed-dating med globale giganter. Nøkkelpersoner fra innovasjonsmiljøene i Nokia og Microsoft kommer til Bergen, og de har prosjektidéer med i kofferten. Markedet for produkter og tjenester innen digital lyd- og bildebehandling er i ferd med å eksplodere. ematch.no skal være en koblingsmulighet for medie- og IT-bedrifter som ønsker å delta i internasjonale innovasjonsprosesser. Verdens fremste utviklingsmiljøer innen elektroniske medier, Nokia og Microsoft, kommer for å informere om sine nye teknologiplattformer. De inviterer til konkret samarbeid med små- og mellomstore bedrifter om å utvikle nye e-innholdsløsninger for et internasjonalt marked. Globale giganter til lille Bergen - Takket være det offentlige virkemiddelapparatet blir denne koblingsarenaen mulig, sier Bent H. Gjendem og Bård Krogshus. Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU og Eureka legger grunnlaget for nærings- og kompetanseutvikling, og sørger for at arrangementet kan gå av stabelen. Bergen Næringsråds ressursgruppe IKT har tatt initiativet til arrangementet ematch.no. Som representanter for ressursgruppen, har Bård Krogshus (InfoSector) og Bent H. Gjendem (Karabin) tatt det operative ansvaret for arrangementet. ematch.no er en del av konferansen Nordiske Mediedager i Bergen mai. - En helt ny rapport om den norske e-innholdsbransjen vil blant annet bli presentert på Nordiske Mediedager, lover festivalsjef for Nordiske Mediedager, Irmelin Nordahl. Bergen har et boblende kultur- og mediemiljø Norge har mange dyktige og innovative, men relativt ukjente bedrifter innen elektronisk innhold. Noen av disse gjør seg sterkt bemerket internasjonalt. For eksempel har Vestlandet fostret Artpages International, IntraHouse, CellVision og Vizrt, som alle ser og utnytter internasjonale muligheter. I dag omsetter norsk e-innholdsbransje for rundt 5,3 milliarder kroner. Ny digital infrastruktur gir uante muligheter, og dette markedet vil bare øke. Nå har bergensmiljøene anledning til å utvikle nye produkter sammen med verdensledende utiklingsmiljøer. - Dette er en helt unik mulighet, og vi utfordrer de 30 viktigste bedriftene innen IT og de 30 viktigste innen media til å benytte muligheten til prosjektutvikling, sier Bård Krogshus og Bent H. Gjendem. De bedriftene som har forutsetninger for å lykkes, er de som har internasjonale ambisjoner og tro på seg selv og sine prosjekter. Arrangørene bak ematch.no ematch arrangeres i regi av Bergen Næringsråd, og støttes av First Tuesday Bergen, Den Norske Dataforening, IKT Norge, Innovasjon Norge, CONNECT Vest-Norge, IT-Vest, BITRING, Norges Forskningsråd, European Multimedia Forum og Eureka. Fortunen 1 Rosenkrantzgate 3 Eiendommen ligger i begynnelsen av Strandgaten, vis à vis Kløverhuset. Alle servicefasiliteter i umiddelbar nærhet, herunder Tinghuset og Torgalmenningen. Generelt meget god standard med ventilasjon, kjøling, sentralvarme, flott spiserom, rullearkiv, 2 dusjer og datarom. Gjennomgående busser til alle bydeler i umiddelbar nærhet. Nærmeste p-hus (CityPark) er ca. 100 m unna. Kontakt Bente J. Sørensen Sentral beliggenhet like ved Kjøttbasaren, Fisketorget og Bryggen. God tilgjengelighet både med bil og off. kommunikasjon. 50 m til nærmeste p-hus. Lokalene er interiørmessig av god kvalitet og er utformet både med åpen løsning og cellekontor. Byggets særpregede arkitektur er ivaretatt. Egen møteavdeling i 1. etasje med rom av ulik størrelse. Gjennomgående meget gode kvaliteter, ventilasjon, sentralvarme. Kontakt Bente J. Sørensen et helt spesielt sted for selskaper, events og møter USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter: Bergens største og mest omfattende kunstarena. Men USF Verftet er ikke bare et sted der det produseres og formidles kunst. Det er også en møteplass. Kafé Kippers er midtpunktet, der rekrutter knytter kontakt med profesjonelle kunstnere, der en finner den fine samtalen, og der gode kolleger møtes til mat og drikke etter jobben. Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Eller hva med å ha styremiddag midt i kunsten i Visningsrommet USF? Våre lokaler har lydanlegg og annet nødvendig møteromsutstyr. USF Kafédrift tilbyr en smakfull internasjonal meny, og vi får entusiastiske tilbakemeldinger på maten. USF Kafédrift driver Kafé Kippers, Dikkedokken Fiskerestaurant om sommeren, og en stor selskapsavdeling. Vi leverer også tapas, fingermat eller det du måtte ønske hjem til deg, eller til jobben. Ta kontakt for å få informasjon om priser og menyer. USF Kafédrift USF Verftet Revisorer, konsulenter og Advokater Tillit. Integritet. Kvalitet Dette er grunnsteiner for å skape verdi for våre klienter. Hos Deloitte handler det ikke kun om tall. Det handler vel så mye om menneskene bak, både hos kundene og hos oss selv. Det handler også om bransjekunnskap, lokal markedsforståelse, globalt nettverk, verdier, kultur og personlighet. Kompetanse er nøkkelord for vår bransje. Du finner den i vårt multidisiplinære kunnskapshus med 700 ansatte. Vi er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Advokatfirma DA og Deloitte Consulting AS. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Agnes Mowinckelsgate 6, Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen Tlf: Fax: , Type lokaler Kontor Areal 690 kvm Parkering Nærliggende P-hus Overtakelse iht avtale Type lokaler Cellekontor og åpen løsning Areal kvm Parkering Nærliggende P-hus Overtakelse iht avtale Vital Eiendom AS forvalter ca kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NORkonsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Mer informasjon på Servicesenter INFO 2-05

11 På torget Bergen kommune og Bergenscenarier 2020 Bergen kommune har deltatt i Bergenscenarier 2020 siden prosjektets start sommeren Som INFOleserne allerede er kjent med, er prosjektet et unikt samarbeid mellom en stor gruppe private og offentlige aktører. Hvilken betydning har så Bergenscenarier 2020 for Bergen kommune? I den første fasen av prosjektet ble det utledet to scenarier som beskriver to ulike fremtidsbilder av Bergens-regionen i år Det ene beskriver en tannløs region, full av fordommer og faenskap, preget av svinnergi der 2+2=3. Det andre beskriver en spenstig region full av livskraft og opplevelse der 2+2 blir 5+. Bergenscenariene er altså funderte spekulasjoner om hva som kan skje i Bergens-regionen frem mot Scenariene gir et verdifullt grunnlag for strategiutvikling og planarbeid i intern organisasjon, og er et godt sivilt supplement til Bergen kommunes egne prosesser. Bergenscenarier 2020 har nå gått over i en ny fase fra scenarier til strategi og handling. Intensjonen er å øke sannsynligheten for at Bergens-regionen skal bevege seg i retning av 5+-scenariet og minske sannsynligheten for et 3-scenario. Målsetningen for denne fasen er å komme frem til et knippe felles prosjekter som skal lede Bergensregionen i riktig retning. Bergen kommune er en sentral aktør i denne prosessen, og vi har derfor engasjert oss sterkt i scenarieprosjektet. Når Bergen kommune nå skal lage ny strategisk 5+ på Karrieredagen Bergen Næringsråd var tilstede med fokus på 5+ da Karrieresenteret for fjerde gang arrangerte Karrieredagen den 10. mars. Vel studenter fikk informasjon om arbeidsmarkedet og tips til jobbsøking. De fikk også muligheten til å treffe potensielle arbeidsgivere. Næringsrådet ga informasjon om Bergenscenarier 2020 og Studentene er en viktig målgruppe for prosjektet siden de utgjør en stor del av byens befolkning studenter bor i Bergen, og forhåpentligvis vil mange av dem være neste generasjons næringsdrivende i Bergen, sier prosjektmedarbeider Inga Moen Danielsen. Prosjektmedarbeider i Bergen Næringsråd, Inga Moen Danielsen (til høyre) informerer om 5+ og Bergenscenarier På Torget er en møteplass for meninger og debatt. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, eller telefon næringsplan har vi derfor knyttet næringsplanprosessen opp mot Bergenscenarier Scenariene og vårens prosess for å få opp en portefølje med fellesprosjekter vil legge grunnlaget for næringsplanen som Bergen kommune skal ferdigstille i Disse to prosessene kobles også mot prosjektet Innovasjon 2010 som er initiert av kommunalminister Erna Solberg. Intensjonen med Innovasjon 2010 er å komme opp med prosjekter som kan fjerne hindringer for innovasjon. I Bergenscenarier 2020 er mennesker og våre handlingsmiljøer i fokus som grunnlag for næringsutvikling og samfunnsutvikling i Bergens-regionen. Bergen kommunes rolle som tjenesteprodusent og forvalter er derfor sentral i prosjektet. Vi utarbeider nå en samfunnsdel av kommuneplanen, kalt Visjon 2020, som vil være overordnede visjoner for planarbeidet i Bergen kommune. Dette arbeidet er også koblet mot Bergenscenarier 2020 som er et supplement til våre interne prosesser. Bergenscenarier 2020 har altså fått et godt fotfeste i Bergen kommune, og et samlet byråd går inn for å realisere visjonen om en 5+ region. Vi ser frem til vårens prosess og de resultater dette prosjektet ender opp i. Henning Warloe Byråd for finans, kultur og næring Næringsrådet utfordret studentene med en minispørreundersøkelse der de sa sin mening om ulike prosjekter. Svarene ga de i form av 5+ eller 3. Nærmere hundre studenter mener Kvalitetsreformen og jobbmulighetene i Bergen svarer til 3. Det nye Studentsenteret, utvidelse av Det Akademiske Kvarter og Karrieredagen er vurdert som 5+prosjekter. Bybanen viser en deling mellom kvinner og menn. Kvinnene gir det 5+ mens mannlige studenter er mindre positive og gir karakteren 3. Møter i Bergen Næringsråd Frokostmøte - Bedriftsbesøk hos Vesta Konsert med The Brazz Brothers en helaften med afrikansk musikk Seminar Musikalsk foredrag om samspill. Kultur og næring Kjapt og nyttig Flytting av arbeidstakere over landegrensene Kveldsmøte på Troldhaugen i regi av Ressursgruppe Kultur Sjømat for Alle og IKT-konferanse: ematch Speed Dating with the Future Sommermiddag med foredrag av vinkjenner Frithjof Nicolaysen Mer om møter, tid og sted: www. bergen--chamber.no Hordaland Eksportpris 2005 til Vizrt Vizrt, Peak Broadcast systems AS, fikk Hordaland Eksportpris 2005 under internasjonal dag 7. april. Vizrt er verdens ledende leverandør av programvarer innen design, styring og avspilling av kringkastingsgrafikk. Kundene er blant andre NRK, TV2, SVT, Danmarks Radio og CNN. Fredrik Gunnestad, Director of Operations i Vizrt (bildet), mottok prisen. Den økonomiske utviklingen har vært meget bra. Omsetningen for 2004 er estimert til 200 millioner kroner med et resultat på nærmere 35 millioner. Nytt styre i Bergen Næringsråd Fem av styrets representanter: Jørgen Nicolay Wiig, Reidun Brekke, Elin Bolann, Egil Herman Sjursen og Marit Warncke. Kristijane Cook Bulukin og Per Johan Helland var ikke tilstede da bildet ble tatt. Styret i Bergen Næringsråd Adm.dir. Egil Herman Sjursen (styreleder) Nordea Investment Management Folke Bernadottesvei FYLLINGSDALEN Adm. dir. Marit Warncke (nestleder) Nutec Bergen AS Postboks 6 Y. Laksevåg 5848 BERGEN Byggmester Per Johan Helland Helland AS Nedre Nøttveit RÅDAL Nye medlemmer Aktiv Helse Bergen A/S Bergen Banking AS Bergen Event Bygg AS Byggmester Skaatun AS Bergen Off. Bibliotek Carlsen Trading A/S Cecilie Lycke Bedriftsrådgivning FLO/TV-Maritim Hjelp24 Bedriftshelsetjeneste AS Inka Management AS Kleiveland A/S Ur og Gullsmed Leading Lights Regiondir. Reidun Brekke Adecco Norge AS Postboks BERGEN Kristijane Cook Bulukin Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Direktør Jørgen Nicolay Wiig Rieber & Søn ASA Toro Postboks 987 Sentrum 5808 BERGEN Liquiline AS Logen Teater Marihønen Gullsmie ANS Norsk Møteforum AS PSWinCom AS Solemdal Eiendom AS Stena Drilling AS TechSource TikTak AS Umoe IKT AS Uni Micro as Vitali AS Windfjord AS 20 INFO 2-05 Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr er fredag 12. mai. Bruk På Bergen Næringsråds hjemmeside finner du aktuelle saker, møteinvitasjoner, nyheter fra medlemsbedriftene og service- og nettverksinformasjon. Bruk INFO

12 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2004: PENTAGON - BERGEN TOMTESELSKAP, ØYSTEIN KLAKEGG, EILIF BJØRGE, OLAF KNARVIK Hva skiller Adecco fra konkurrentene? BERGENS STØRSTE TILBYDER OG UTVIKLER AV NYE NÆRINGSAREALER - nå og i årene som kommer PÅDRIVER FOR UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER I 30 ÅR Tomteselskapet har tilrettelagt for at et betydelig antall bedrifter i regionen skal kunne vokse og utvikle seg. BERGENSSPESIALIST OG ERFAREN MEDSPILLER Kjøp av tomt er en strategisk beslutning for bedriften. I denne prosessen kan Tomteselskapet være en nyttig samtalepartner og bidra med praktisk informasjon og inngående kunnskap om Bergensregionen. Vi tør garantere kunder og medarbeidere et høyt service-nivå. Innfrir vi ikke, får det konsekvenser for oss. 12 garantier. Se adecco.no VELLYKKETE NÆRINGSOMRÅDER SKAPER NYE SENTRA Våre utbyggingsområder er lokalisert utenfor de mest sentrale strøk, med meget gode tilpasningsmuligheter for store og små tomter til bedrifter i alle bransjer. People make the difference På kan du følge med hvor vi utvikler nye næringstomter

13 Tankens kraft og ordets makt SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Professor Frank Aarebrot er landets mest siterte akademiker. Ikke rart, han er bergenser, det er ikke den debatt Franken ikke har glede av. Han har aldri satt sine bein i en rakett eller sett en hockeykamp, men snakker gjerne om både puck og tennis. Vi har hørt ham forklare hvorfor oslofolk ikke bruker telefonen like mye som trøndere og bergensere: det er fordi oslomiljøet er så lite at det meste ordnes over en cappuccino på Aker Brygge! Hvorfor bergensere ikke ordner sine møter over en hel eller halv Hansa på Torget, skjønner vi når vi ser hva turistsjef Ole Warberg synes om en av byens turistattraksjoner: " Torget slik det fremstår nå, med boss på land, skrot i sjøen, for ikke å snakke om kloakkutslipp rett under kaikanten, feilparkerte biler, pølse- og kebabboder, bosscontainere som lukter, billige plastmøbler, ølbokser, støv og rusk, og til slutt fisk i kummene som er full av sår.." Vi tar poenget og skjønner hvorfor bergenske beslutningstakere holder seg innendørs med Friele i stedet for cappucino på Torget. Dessuten regner det av og til i Bergen. Fra skoletiden husker vi den gamle regel om at kommafeil kan være dødelige. Det er stor forskjell på innholdet i en setning som: "Heng ham ikke, vent til jeg kommer!", meningen blir ganske dødelig hvis kommaet flyttes et ord frem.. I Bergens Tidende sto det å lese at Hardangerbrua kom til å utløse bompengeinnkreving i 175 år. Først to dager etter fattet avisen selv mistanke om at det var en feil et eller annet sted, og ganske riktig, det skulle være 17,5 år. Nå ja, meningen forblir den samme. Den som tror at politikere og veimyndigheter akter å holde sine løfter om å slutte med bompenger slik de lovet da prosjektene ble startet, bør snarest finne seg et nytt fedreland. I Norge lover man og lyger hvert fjerde år, men virkningen av brageløftene i valget varer evig, veit du. Dette fikk tidligere ordfører Ingmar Ljones bittert erfare, han lovet å arbeide for halvering av busstakstene og bedre kollektivtrafikk i Bergen. I stedet fikk vi bybane, dyrere bompenger og samferdselspakker vi greide oss godt uten. Det er ikke det at våre folkevalgte lyger, langt ifra. Det er bare noen kommafeil her og der. Tanten i Krinkelkroken, også kalt BT, bommet bare med 157,5 år. Det er innenfor rimelig feilmargin i de kretser. Vi hoppet i stolen da avisene kunne fortelle at en liten brikke leser tankene. I fremtiden kan den avsløre hva du tenker. Den vitenskapelige sensasjonen har satt amerikanske Matthew Nagle i stand til å styre tv-apparatet og lese e-post ved hjelp av tankene. Han er den første pasienten i verden som har fått operert inn den lille brikken med navnet «BrainGate», som er utviklet ved Brown University, Rhode Island. Brikken består av 100 hårtynne elektroder og er satt en millimeter inn i den delen av hjernen som kontrollerer bevegelsene. Dette kan bli hjernens Auto-Pass og oppfinnelsen åpner virkelig nifse perspektiver for innsyn: Tenk (!) om man kan avdekke hva folk egentlig tenker. I noen sammenhenger ville nok Bystyret oppleves som et stort tomt tankerom. Mens et møte i Næringsrådet der 2+2 alt er blitt 5+ vil vil avdekke at tanken i alle fall er fri fra fakta og hemninger. Personlig venter vi bare på den store oppfinnelsen som vil være et instrument som gjør det mulig for oss å finne frem til en kvinnes tanker bare ved å lytte til hva hun sier. Skråtass A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, sentrum 5807 Bergen Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Bergen kommune Henning Warloe, byråd for kultur, næring og idrett Byrådsavdeling kultur, næring

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Veivalg 21 Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge Veivalg 21 Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Kjære alle bidragsytere og deltagere på konferansen.

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT BAKGRUNN ARENA FOR NYSKAPING Hvordan ser fremtidens arena for nyskaping ut? Hvilken verdi skal arenaen tilby - for hvem? Hva er relevant innhold i arenaen? Oppgave:

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer