Publikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjoner 1991 1999"

Transkript

1 Publikasjoner Arbeidsmiljø og arbeidsbetingelser BEDRIFTSINTERN ATTFØRING OG ARBEIDS- MILJØUTVIKLING. Omsorgsyrker i Trondheim kommune. L Andersen, U Forseth. STF82 A92003, 101s, kr 140. EN EVALUERING AV BEDRIFTERS TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET. Avtalen mellom NHO og LO om reduksjon i sykefraværet. Delrapport 1. L Andersen. STF82 A92007, 40s, kr 100. EN EVALUERING AV BEDRIFTERS TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET. En helhetlig forebyggende strategi. Delrapport 2. L Andersen. STF82 A92008, 65s, kr 130. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET NORD TELE- DISTRIKT. Kartlegging av arbeidsmiljø, helse, sykefravær og omstilling ved to teleområder i Nord Teledistrikt. PØ Saksvik. STF82 A92009, 76s, kr 130. MYNDIGHETENES PLANER, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER I ARBEIDET MED INNFØRING AV INTERNKONTROLL. Status våren S Skaar og S Sklet. STF82 A92012, 85s, kr 140. ARBEIDSMILJØUTVIKLING - EN UTFORDRING FOR BEDRIFTENE. Delrapport 3. PØ Saksvik. STF82 A93005, 48s, kr 100. INTERNKONTROLL SOM SUKSESSFAKTOR FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET? PØ Saksvik. STF82 A93006, 50s, kr 130. DEN RETTE INNFØRINGSPROSESSEN, FINNES DEN? - Erfaringer med innføring av internkontroll i virksomheter der organisatoriske arbeidsmiljøforhold står sentralt. S Skaar. STF82 A93008, 94s, kr 140. ARBEIDSFORHOLDENE FOR DE ANSATTE I TELEVERKET, REGION NORD. Endringer etter ett år med omstilling og med tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet i regi av "sykefraværsprosjektet". PØ Saksvik. STF82 A93009, 53s, kr 130. INTERNKONTROLL - ørkenvandring eller veien til det forjettede land? S Skaar m fl. STF82 A94002, 200s, kr 210. ET LÆRINGSPERSPEKTIV PÅ INTERNKONTROLL: Egenoppfatning om HMS som utgangspunkt for innføring av internkontroll. PØ Saksvik. STF82 A94004, 37s, kr 120. STIMULERINGSTILTAK I ARBEIDSMILJØET I TELEVERKET. "Diskusjonsforum" som et tiltak for å fremme et positivt arbeidsmiljø. PØ Saksvik, U Forseth. STF82 A94007, 31s, kr 120. KOMMUNIKASJON OG LEDELSE FOR ET BEDRE ARBEIDSMILJØ. M Thorseth. STF82 A94015, 58s, kr 150. UTVIKLING AV EN ARBEIDSMILJØINDEKS - et redskap for måling og læring på arbeidsplassen. K Nytrø, P Ø Saksvik, B Skage. STF82 A94018, 136s, kr 190. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET Erfaringer fra bransjer i LO/NHO-området. Kjemisk industri. L Andersen. STF82 A94023, 85s, kr 170. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET Erfaringer fra bransjer i LO/NHO-området. Kjøttindustrien. L Andersen. STF82 A94024, 85s, kr 170. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET Erfaringer fra bransjer i LO/NHO-området. Møbel- og innredningsindustrien. L Andersen. STF82 A94025, 85s, kr 170. SYKEFRAVÆR I KOMMUNESEKTOREN - HANDLING OG HOLDNING. C Dahl-Jørgensen. STF82 A94026, 58s, kr 150. MESTRING AV LANGE SYKEFRAVÆR. Attføringens organisering. L Andersen. STF82 A95003, 238 s, kr 220. ANSATTES SYN PÅ SYKEFRAVÆR. Eksplorerende analyser av landsrepresentative data. K Nytrø. STF82 A95008, 119 s, kr 200. INTERNKONTRALL AV HMS I NORSKE VIRKSOM- HETER. Status for arbeidet med å innføre internkontroll i PØ Saksvik. STF38 A96517, 16s, kr. 70. ARBEIDSTILSYNETS VIRKEMIDLER - hvor kommer de fra og hva blir de til? S Skaar og B Nicolaysen. STF38 A96524, 99s, kr 180. KARTLEGGING AV UNDERSØKELSER MED RELEVANS FOR ARBEIDSMILJØ. T Olsen, K Nytrø og PØ Saksvik. STF38 A97508, 140 s, kr SYKEFRAVÆR - ÅRSAKER OG MULIGHETER. En oversikt over årsaker til fravær og muligheter for forebygging. K Nytrø, STF38 A97510, 23s, kr HAR OMSTILLINGENE I HYDRO ARBEIDSMILJØ- MESSIGE KONSEKVENSER? - en forstudie. S Skaar, A Svarva, C Dahl-Jørgensen. STF38 A97519, 42s, kr. 130.

2 FAKTORER SOM FREMMER ELLER HINDRER INNFØRING AV IK-SYSTEMER I MINDRE BEDRIFTER. H Torvatn, STF38 A97521, 55s, kr BASISGRUPPER - et egnet verktøy for tidlig oppfølging av sykemeldte? En evaluering av basisgrupper. C Vedi og B Øverli, STF38 A98503, 105 s, kr 180. SAMSPILL ELLER SOLOSPILL? Virksomhetenes og Arbeidstilsynets spilleferdigheter. S Skaar, STF38 A98506, 112 s, kr 200. EVALUERING AV NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGLIG ETISKE RÅD. V Havn, STF38 A98507, 45s, kr 130. PÅ NYE VEIER. Om psykiatriske sykepleieres ansvarsområder, arbeidsoppgaver og kompetanse. V Havn og C Vedi, STF38 A98516, 76 s, kr 160 (120 for NSF medl.) EFFEKTER AV SYSTEMRETTET ATTFØRINGS OG SYKEFRAVÆRSARBEID en evaluering av Arbeidslivstjenesten. H Torvatn og T Annfelt. STF38 A99509, 221 s, kr 260. BÆRER ARBEIDET FRUKTER? - en evaluering av systematisk HMS-arbeid i norske virkomheter. SG Skaar, T Dahl i samarb. med H Torvatn. STF38 A99512, 113 s, kr 220. SYKEFRAVÆR UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER. L Andersen. 12s, nr 1/91. OM NÆRVÆRSFAKTORENES BETYDNING FOR FRAVÆR FRA ARBEIDET. A Svarva. 11s, nr 2/91. DAGENS OG MORGENDAGENS ARBEIDSMILJØ- PRAKSIS IKKE STYKKEVIS OG DELT, MEN HELT. S Skaar. 10s, nr 3/91. IFIMs FORSKNING OM SYKEFRAVÆR. L Andersen i samarbeid med P Ø Saksvik. 30s, nr 13/91. EN ANALYSE AV HMS-TILSTANDEN I KUNNSKAPSBEDRIFTEN "HØYBORG" Utgangspunkt for å lage et internkontrollsystem. B Nicolaysen. 27s, nr 2/92. EN ANALYSE AV HMS-TILSTANDEN I KUNNSKAPSBEDRIFTEN "TURBO" Utgangspunkt for å lage et internkontrollsystem. S Skaar. 25s, nr 3/92. INNFØRING AV INTERNKONTROLL I TO "PRØVE- AVDELINGER" I TO KUNNSKAPSBEDRIFTER. P Ø Saksvik. 29s, nr 4/92. SYKEFRAVÆRET GÅR NED! P Ø Saksvik. 13s, nr 10/92. INTERNKONTROLL OG SYKEFRAVÆR I METALLURGISK INDUSTRI. P Ø Saksvik. 22s, nr 11/92. INTERNKONTROLL ET REDSKAP FOR MILJØ- UTVIKLING? Erfaringer fra innføring av internkontroll i to kunnskapsbedrifter. S Skaar. 14s, nr 12/92. DET PROBLEMATISKE SYKEFRAVÆRET. Sykefravær som innfallsport til arbeidsmiljøarbeidet. P Ø Saksvik. 26s, nr 1/93. INTERNKONTROLL - store forventninger til myndighetene. Hva er erfaringene så langt? S Skaar. 17s, nr 18/93. "THE WORK ENVIRONMENT SHOULD SUPPLY COMMERSIAL POWER TO THE ENTERPRISE." Ideas on the connection between working conditions and productivity among a sample of managers in the service industry. U Forseth. 15p, no 14/94. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET NIL/NNN. Om innsatsen til NIL/NNN i forbindelse med sykefraværsprosjektet. L Andersen. 5s, nr 15/94. HVA HAR INTERNKONTROLL GITT AV RESUL- TATER SÅ LANGT? S Skaar. 17s, nr 16/94. APPARAT SØKER OPPGAVER ELLER BEHOV SØKER LØSNING? Roller og oppgaver i HMSarbeidet i lys av arbeidslivets utvikling. S Skaar. 16s, nr 17/94. DEN GODE BEDRIFT I SKJÆRINGSPUNKTET MELLOM MARKEDETS KRAV OG HENSYNET TIL DE ANSATTE. U Forseth. 10s, nr 2/95. IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL (IC) OF HEALTH, ENVIRONMENT AND SAFETY (HES) IN NORWEGIAN ENTERPRISES. An Evaluation and a Model for Implementation. P Ø Saksvik, K Nytrø. 15p, no 7/95. ATTENDANCE PRESSURE DURING ORGANIZA- TIONAL CHANGE. P Ø Saksvik. 14p, no 9/95. INTERNKONTROLL - status for internkontrollarbeidet fire år etter reformen. P Ø Saksvik. 9s, nr 10/95. ORGANIZATIONAL PREREQUISIES FOR THE IMPLEMENTATION OF SYSTEMATIC HEALTH, ENVIRONMENT AND SAFETY WORK IN ENTERPRISES. K. Nytrø, P Ø Saksvik, H Torvatn, 12 s, nr 1/97. HVA KOSTER SMILENE? Emosjonell utmattelse i serviceyrker. U Forseth. 10s, nr 1/99. EMOSJONELT ARBEID OG EMOSJONELL SLITASJE I FRONTLINJEYRKENE. U Forseth, 10s, nr 1/00. Andre publikasjoner FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR I VIRKSOM- HETER. En strategi i tre trinn. L Andersen, K Nytrø. 84s, kr 200. MOT ET BEDRE ARBEIDSLIV. En IFIM-antologi. T. Nilssen (red.), 1998, kr 295.

3 Bedriftsutvikling, partsrelasjoner og globalisering BEDRIFTSUTVIKLING I GRAFISK (BUG). Evaluering av trinn I. A Svarva. STF82 A92010, 31s, kr 100. "DET E' ITJNÅ SOM KJEM TÅ SÆ SJØL". Om organisasjonsforandringer i den videregående skolen. B Berg og A Svarva i samarbeid med I Munkeby. STF82 A92011, 87s, kr 140. MEDBESTEMMELSE I SPENNINGSFELTET MELLOM NASJONAL OG LOKAL STYRING. En analyse av arbeidstakerinnflytelse i den videregående skolen. I Munkeby. STF82 A93003, 104s, kr 140. BEDRIFTSUTVIKLING I GRAFISK (BUG). Evaluering av trinn II og III. A Svarva. STF82 A93010, 56s, kr 130. SAMARBEID OM OMSTILLINGER. Resultater fra en landsomfattende undersøkelse om omstillinger i norsk arbeidsliv i perioden B Ingebrigtsen m fl. STF82 A93012, 169s, kr 200. KOMMUNEN SOM FORHANDLINGSARENA. Delrapport 1. B Ingebrigtsen. STF82 A94006, 194s, kr 200. EN KARTLEGGING AV NORSKE TILTAK FOR NÆRINGSLIVET. I Munkeby, H Torvatn. STF82 A94010, 53s, kr 150. BEDRIFTSUTVIKLING I AVISBRANSJEN - BUA I, Pilotprosjektet sett fra bransje- og bedriftsnivå. I Munkeby. STF82 A94011, 45s, kr 120. SKOLER I FORANDRING. Erfaringer med utviklingsarbeid ved to videregående skoler. B Berg, A Svarva. STF82 A94016, 91s, kr 150. KARTLEGGING AV FOU OM ARBEIDSGIVER- SPØRSMÅL I KOMMUNENE. V Havn, I Munkeby, H Torvatn. STF82 A94020, 193 s, kr 200. EVALUERING AV KURS I PROSESSMETALLURGI. A Svarva. STF82 A95007, 41 s, kr 130. BRUKERUNDERSØKELSE ANGÅENDE NILs VIRK- SOMHET INNEN HMS, KOMPETANSE- OG BEDRIFTSUTVIKLING. A Svarva. STF38 A96501, 57 s, kr 160. OVERTIDSARBEID INNEN 11 BRANSJER I LO/NHO- OMRÅDET. B Ingebrigtsen, PØ Saksvik, C Vedi m.fl. STF38 A96502, 71 s, kr 160. VIDEREUTDANNING BLANT SYKEPLEIERE, ERGOTERAPEUTER OG RADIOGRAFER. Vidar Havn i samarbeid med Bente Ingebrigtsen. STF38 A96508, 131 s, kr 200. LOKAL LØNN I KOMMUNAL SEKTOR. B Ingebrigtsen og C Dahl-Jørgensen. STF38 A96509, 117s, kr 200. AVDELINGSSYKEPLEIERES ARBEIDSOMRÅDE OG FUNKSJON. Vidar Havn. STF38 A96510, 29s, kr 105. EVALUERING AV LEDELSE 1 - GRUNNKURS I LEDELSE. Arne Svarva. STF38 A96519, 41 s, kr 130. THE RUNNING OF THE POLBUNT PROGRAMME IN THE GDAÑSK REGION. J Elvemo, N Daszkiewicz and J Wasilczuk. STF38 A96520, 36 s, kr EN ANALYSE AV UTVALGTE PROGRAMMERS BETYDNING FOR Å STIMULERE TIL ØKT PRODUKTUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER. H Torvatn, STF38 A96523, 101 s, kr 180. LEDERVILKÅRSAVTALEN - BRUK OG ERFARINGER. H Eggen Børve, STF38 A97503, 40s, kr 130. EVALUERING AV MATFORSKs PU-NETTVERK. H Torvatn, J Elvemo. STF38 A97506, 80 s, kr 180. BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Industri. L Andersen, STF38 A97512, 256s, kr 240. PARTSRELASJONER I OFFENTLIG SEKTOR I ET ENDRINGSPERSPEKTIV. I Munkeby. STF38 A97515, 33s, kr 130. PÅ DYPT VANN Om nyutdannede sykepleieres kompetanse i møtet med en somatisk sengepost. V Havn, C Vedi. STF38 A97516, 89 s, kr 180. BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Busselskaper. L Andersen, STF38 A97517, 260s, kr 240. KOMMUNALE ARBEIDSGIVERES VURDERINGER AV MEDBESTEMMELSESSYSTEMET. H. Børve, I Munkeby, STF38 A97520, 64s, kr ORGANISERING AV MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I KOMMUNESEKTOREN. H Eggen Børve, I Munkeby, STF38 A97523, 73s, kr 160. EVALUERING AV HF-B FOR AVTALEPERIODEN H Finne, A Iversen, A Svarva. STF38 A97524, 27s, kr 130. BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Hoteller. L Andersen, STF38 A97525, 220s, kr 240. ERFARINGER MED UTFORMINGEN AV PROSJEKTET KONTINUERLIG FORBEDRING VED LEIV VIDAR AS. Følgeforskningsrapport til BRAPRO II. A Svarva. STF38 A97526, 22 s, kr 105. ERFARINGER MED INNFØRING AV VENNE- PUNKTET I FELLESSLAKTERIET. Følgeforskningsrapport til BRAPRO II. A Svarva. STF38 A97527, 25 s, kr 105.

4 BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Refleksiv kommunikasjon. L Andersen, STF38 A98501, 92 s, kr 180. PÅ STRAM LINE EN UNDERSØKELSE BLANT SJEFSYKEPLEIERE I SOMATISKE SYKEHUS. T O Mo i samarbeid med V Havn. STF38 A98502, 46 s, kr 130. VEGEN BLIR TIL: P2005 FRA OPPSTART TIL SOMMEREN Kortrapport fra følgeforskerne. H Torvatn m.fl. STF38 A98508, 24 s, kr 105. KARTLEGGINGSRAPPORT FRA LEIV VIDAR, HØNEFOSS, I REGI AV BU2000-PROGRAMMET. A Svarva og E Borgen. STF38 A98510, 38 s, kr EVALUERING AV PROSJEKTET BEVISSTE UTDANNINGSVALG Delrapport I. V Havn i samarbeid med T Buland. STF38 A98512, 23 s, kr 105. TEKNISK RAPPORT: EVALUERING AV ARBEIDS- MILJØ OG HELSE FOR SELGERE I NÆRINGSMIDDEL-INDUSTRIEN. Frekvensfordeling, spørreundersøkelse H Torvatn. STF38 A s, kr 105. EVALUATION OF TWINNING AGREEMENT BETWEEN THE MUNICIPALITY OF TRONDHEIM AND SIAULIAI WATERS. H Torvatn. STFF38 A s, kr EVALUERING AV PROSJEKTET BEVISSTE UTDANNINGSVALG Delrapport II: Tidlig tiltaksfase. T Buland og V Havn. STF38 A s, kr 105. EVALUERING AV PROSJEKTET BEVISSTE UTDANNINGSVALG. Delrapport III. Fokus på arbeids-livet. T Buland og V Havn. STF38 A s, kr 120. BARE DET VIRKER.Konstruksjon av suksess og fiasko i TEFT-prosjekt. M Hubak og H Torvatn. STF38 A s, kr 180. FAGOPERATØREN I 90-ÅRENE. V Havn. 47s, nr 14/91. DIALOGUE VERSUS DESIGN. JI Karlsen. 9p, no 16/92. UTVIKLINGEN AV ARBEIDSLIVSRELASJONENE I OFFENTLIG SEKTOR innenfor rammene av den skandinaviske modellen. I Munkeby. 17s, nr 3/93. LINKING MORAL THEORIES TO RESEARCH ABOUT INDIVIDUAL ATTITUDES: - A MACRO- MICRO PROBLEM. B Ingebrigtsen. 15s, nr 16/93. DELTAKELSE OG INNFLYTELSE. Begreper for forskning om medvirkning på arbeidsplassen. B Ingebrigtsen. 15s, nr 19/93. MEDVIRKNING, OMSTILLING OG STREIK - en analyse av Tollport-Globe A/S. J I Karlsen. 12s, nr 20/93. TILPASNING ELLER OMSTILLING. En casebeskrivelse av Stentofon AS. J I Karlsen. 14s, nr 21/93. MEDVIRKNING I OMSTILLING. En casebeskrivelse av "Familiebedriften". A Svarva. 22s, nr 2/94. MEDVIRKNING I OMSTILLING. En casebeskrivelse av Malvik videregående skole. A Svarva og B Berg. 24s, nr 3/94. WAGE NEGOTIATIONS IN NORWEGIAN MUNICI- PALITIES. B Ingebrigtsen. 10p, no 5/94. DIFFERENT APPROACHES TO DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY STRATEGY. FC Müller. 13p, no 12/94. " OG VI VAR ALLE FRELST PÅ DEN NYE TEKNIKKEN". Servoentusiastene og visjonen om et moderne Norge. S Kvaal. 19s, nr 13/94. LOKALE FORHANDLINGER OG STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMER SETT I ET KVINNELØNNSPERSPEKTIV - Forskningsresultater. B Ingebrigtsen. 11s, nr 6/95. ERFARINGER FRA ELVERUM TRYKK. A Svarva, 9s, nr 4/96. KOMPETANSE I GRAFISK A Svarva, 10 s, nr 5/96. BNPC: FACILITATING BUSINESS, COMMUNITY AND LABOR PARTICIPATION IN BOTSWANA. O mano E Edigheji, 15 s, nr 2/99. HOW TO GET THROUGH: Communication challenges when innovative diversity works as the driving force in evaluation projects. A Norwegian trailing research study. M Rolfsen, H Torvatn, 12 s, nr 5/99. DET NYE ARBEIDSLIVET. Organisering av kunnskapsintensivt arbeid. Sammendragsrapport. L Andersen, 22s, nr 1/03.

5 Teknologi og samfunn INNOVASJON OG OMSTILLING. J I Karlsen (red.). STF82 A91001, 255 s, kr 180. KNOPPSKYTING PLANLAGT HAGEBRUK ELLER TILFELDIG FRØSPREDNING? En studie av knoppskytinger fra norsk data- og elektronikkmiljø. B Brandth, S Skaar. STF82 A91002, 73s, kr 130. FORSKNING OG INNOVASJON Om forskningssamarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitutter. H Gjøen. STF82 A91008, 106s, kr 140. NYSGJERRIGE BRUKERE. Beslutningsprosesser og førsteinntrykk i forbindelse med Minitel i husstander. Rapport fra fase I, Minitelprosjektet. A-J Berg i samarbeid med T Håpnes. STF82 A91009, 48s, kr 100. DEN TAPTE NYSGJERRIGHETEN om tvilende Minitelbrukere. A-J Berg i samarbeid med T Håpnes. STF82 A92005, 70s, kr 130. VITENSKAPELIG EVALUERING I SINTEF. Del II: Metodisk grunnlag. K Stenstadvold. STF82 A92006, 32s, kr 150. INDUSTRIFONDETS NETTVERKSPROGRAM. Rapport fra midveisevalueringens første del. V Havn og T Buland i samarbeid med H Gjøen. STF82 A93001, 109s, kr 140. TEKNOLOGISPREDNING OG VERTIKALE PRODUKSJONSKJEDER. Sluttevaluering av BUNTprogrammets enkeltprosjekter. H Finne, M Levin, T Nilssen. STF82 A93002, 136s, kr 160. STRATEGISK BEDRIFTSUTVIKLING PÅ NORSK. Sluttevaluering av BUNT-programmet. H Finne, M Levin, T Nilssen. STF82 A93004, 174s, kr 170. FOR Å FORSKE MÅ MAN KUNNE FORSKE. Analyse av effekt av DTS-programmet. E Falkum og H Torvatn. STF82 A93011, 80s, kr 140. TEKNOLOGISK KOMPETANSE - effektiv eller strategisk? V Havn, M Thorseth Huitfeldt. STF82 A94001, 150s, kr 200. EVALUERING AV FRAM-PROGRAMMET. Delrapport A: Analyse av programmets målsetninger. M Rolfsen. STF82 A94008, 78s, kr EVALUERING AV "BEDRIFTSUTVIKLING I SMÅBEDRIFTER" - SUM-PROSJEKTET. T Nilssen. STF82 A94013, 28s, kr 100. NYSKAPING OG DIALOG - med 12 norske eksempler. B Rønningsbakk. STF82 A94014, 190s, kr 200. EVALUERING AV FRAM-PROGRAMMET. Delrapport B: Analyse av programmets gjennomføring. M Rolfsen. STF82 A94017, 73s, kr 150. EVALUERING AV FoU FOR INDUSTRIVEKST. Delrapport: Analyse av fem programs evne til å nyrekruttere bedrifter til FoU-arbeid. H Torvatn. STF82 A94021, 79s, kr 150. EVALUERING AV NETTVERKSPROGRAMMET FOR KYST-NORGE. H Gjøen, V Havn. STF82 A94022, 93s, kr 170. OMSTILLING ELLER BEVARING? Det norske innovasjonssystemet. JI Karlsen m fl. STF82 A95002, 296s, kr 240. EOS OFFENTLIG EFFEKTIV SERVICE, ELLER STYRING? Rapport fra evaluering av prosjektet EOS i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Trond Buland i samarbeid med flere. STF82 A95005, 85s, kr 170. EVALUERING AV FRAM-PROGRAMMET. Delrapport C: Analyse av programmets resultater. M Rolfsen. STF82 A95011, 86 s, kr 180. EVALUERING AV TILTAKET "FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET" UNDER HANDLINGSPLANEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE V Havn og T Buland. STF38 A96504, 114s, kr 200. ENERGITEKNOLOGISKE DILEMMAER - Utvikling av gassbuss og elektrisk bil i Norge. H Gjøen, T Buland. STF38 A96505, 130s, kr 200. MED FOKUS PÅ TID OG KVALITET. Evaluering av teknologiindustriens produktivitetsprogram (TOPP). H Finne og F Thoresen i samarbeid med A Hervik og GD Rønnestad. STF38 A96507, 78s, kr 160. UTREDNING OM VIRKEMIDLER FOR Å UTVIKLE, TA I BRUK OG BIDRA TIL NY TEKNOLOGI. JI Karlsen, R Klev, M Rolfsen. STF38 A96513, 47s, kr EVALUATION OF MINT IN NORWAY. H Finne og H Torvatn. STF38 A96514, 47 s, kr 130. EVALUERING AV NHOs ARBEIDSMILJØFOND. H Torvatn, T Buland, B Bungum. STF38 A96521, 253s, kr EVALUERING AV NHOs ARBEIDSMILJØFOND: SAMMENDRAGSRAPPORT. H Torvatn, T Buland, B Bungum. STF38 A96522, 15s, kr. 70. ATTFØRINGSTILTAK i FunkWeb. Potensialer og problemer etter tiltakets første år. T Buland og T Dahl. STF38 A98509, 17 s, kr 105. INFORMASJONSTEKNOLOGI I DET NORSKE HUS Bærebjelke eller trussel? T Buland. STF38 A99510, 31s, kr 150. PÅ TERSKELEN TIL DET VIRTUELLE? Rapport fra første fase av prosjektet Ny kommunikasjonsteknologi og arbeidsmiljø nye utfordringer og muligheter. T Buland. STF38 A s, kr 120.

6 INFORMASJONSTEKNOLOGI OG ATTFØRING AV FUNKSJONSHEMMEDE. Ei evaluering av handikapprosjektet (HCP) i Telenor bedrift A/S. T Dahl. STF38 A s, kr 160. INN TIL BEINET. FunkArbeid fra turbulens til stabilitet. T Buland og T Dahl. STF38 A s, kr NY TEKNOLOGI RESSURSBESPARENDE ELLER RESSURSKREVENDE? M Hubak og T Løken. STF38 A99518, 29s, kr PROGRAMMES FOR BUSINESS DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY TRANSFER IN NORWAY WITH EMPHASIS ON BUNT. H Finne, H Torvatn. 19s, nr 5/91. EXCLUDING WOMEN FROM THE TECHNOLOGIES OF THE FUTURE? A case-study of the culture of computer science. B Rasmussen, T Håpnes. 15s, nr 10/91. EVALUERING AV PROGRAMMER VED NTNFs AVDELING FOR BEDRIFTSUTVIKLING. M Levin, T Nilssen. 10s, nr 15/91. FØLGEFORSKNINGENS BETYDNING FOR UTVIK- LING AV STATLIGE PROGRAMMER FOR TEKNO- LOGIOVERFØRING. En refleksjon over muligheter og begrensninger. M Levin, T Nilssen. 6s, nr 16/91. NORSKE TEKNOLOGIOVERFØRINGS- PROGRAMMER. Evalueringsmetodikk og resultater en oppsummering. H Torvatn, B Rønningsbakk. 42s, nr 17/91. "DETTE VET VI FRA FØR", SA DISPONENTEN. Om BUNT-konsulentenes arbeid i 22 bedrifter. H Finne. 12s, nr 18/91. "WE KNEW ABOUT THIS ALREADY", SAID THE MANAGER. On the work of BUNT consultants in 22 companies. H Finne. 13s, nr 19/91. ORGANIZATIONAL ADAPTATION TO CHANGING CONTINGENCIES. H Finne. 14s, nr 23/91. VISJONER OM EN TRYLLESTAV. Atomenergi og datamaskiner som drivkrefter for samfunnsforandring. T Buland. 10s, nr 1/92. STRATEGI? Et forsøk på begrepsavklaring. T Buland. 22s, nr 5/92. STRATEGISKE REVOLUSJONER ELLER SKRITTVIS ENDRING? JA TAKK, BEGGE DELER! En litteraturgjennomgang. T Buland. 16s, nr 6/92. JUST-IN-TIME: A NEW PARADIGM OF PRODUCTION. T Nilssen. 23s, nr 7/92. FROM TAYLORISM TO TOYOTISM IN THE NORWEGIAN TEXTILE INDUSTRY? E Skorstad. 17s, nr 9/92. PROSESSKOMPETANSE. H Finne, T Nilssen, M Levin. 15s, nr 14/92. REISERAPPORT FRA FAST-KONFERANSEN "TECHNOLOGY AND DEMOCRACY" (ECTA III). H Finne. 15s, nr 15/92 TECHNOLOGICAL FLEXIBILITY Bringing gender into technology (or was it the other way round? A-J Berg. 14p, no17/92. FORSKNING OM INNOVASJON OG BEDRIFTS- UTVIKLING VED IFIM OG ORAL H Finne. 38s, nr 2/93. SIVILINGENIØREN SOM INDUSTRIELL LEDER. T Buland. 25s, nr 4/93. HOW DOES STRATEGIC PLANNING INFLUENCE TECHNOLOGY STRATEGIES IN SMALL FIRMS? H Finne, 27p, no 13/93. ON RELATIONS BETWEEN PRESCRIPTIVE AND DESCRIPTIVE MODELS IN RESEARCH ON MANAGEMENT AND (NEW) TECHNOLOGY. H Finne. 7p, no 14/93. FRAMTIDEN ER ELEKTRISK? Aktørnettverk rundt elektrisk bil i Norge. T Buland. 31 s, nr 4/94. LEAN PRODUCTION, CONDITONS OF WORK AND WORKER COMMITMENT. E Skorstad. 23p, no 7/94. ENERGITEKNOLOGISKE DIALOGER: Om gassbussprosjektet i Trondheim. H Gjøen. 20s, nr 10/94. EVALUATING PROGRAM IMPACT OR EVA- LUATING FOR PROGRAM DEVELOPMENT should different evaluation goals lead to different evaluation designs. H Torvatn. 22p, no 11/94. DET NORSKE FORSKNINGSREGIMET T Buland. 35s, nr 1/95. TRAILING RESEARCH. A Model for Useful Program Evaluation. H Finne, M Levin, T Nilssen. 21p, no 4/95. CHAINS OF REASONING - AN EVALUATION TOOL. A discussion on construction and use of chains of reasoning. H Torvatn. 20p, no 5/95. TEFT-MODELLEN. Sammenlikning med andre modeller for teknologioverføring og samarbeid FoUinstitutter SMB. H Finne, 14s, nr 1/96. BRUA, DØDEN OG VIRKELIGHETEN virtuelle lokalsamfunn i cyberspace? T Buland, 19 s, nr 4/99.

7 Innvandring, arbeid, integrasjon FLYKTNINGEARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE. Forslag til omorganisering. B Ingebrigtsen. STF82 A91005, 32s, kr 60. BAKERST I KØEN. Om flyktningers deltakelse på arbeidsmarkedet. B Berg. STF82 A91007, 127s, kr 160. SYSTEMATISERING OG EVALUERING AV FoU- TILTAK INNEN FLYKTNING- OG INNVANDRER- ARBEIDET. M Thorseth Huitfeldt. STF82 A93007, 57s, kr 130. DEN VANSKELIGE INTEGRERINGSPROSESSEN. Om arbeidstilknytning og sosial kontakt blant vietnamesiske flyktninger i Moss. B Berg, A Svarva i samarbeid med R Sollund. STF82 A94009, 46s, kr 120. FRA HOLDNING TIL HANDLING. Om flyktningers arbeidsmuligheter og kvalifiseringsbehov. B Berg, C Vedi. STF82 A95001, 46s, kr 50. FLYKTNINGER I EN SØRLANDSKOMMUNE. Om hverdagsliv og arbeidstilknytning blant flyktninger i Kristiansand. B Berg, A Svarva i samarbeid med R Sollund. STF82 A95006, 64s, kr 50. KOMMUNALT FLYKTNINGARBEID I ENDRING. B Berg, M Thorseth. STF82 A95009, 134s, kr 100. NORSKOPPLÆRING SOM VIRKEMIDDEL I INTE- GRERINGSARBEIDET? En evaluering av dagens kvalifiseringsordninger for fremmedspråklige. M Thorseth (red). STF82 A95010, 200s, kr 100. KLAGESANG ELLER JUBELROP? Del II: Om innvandreres bruk av folkebiblioteket. C Vedi. STF82 A95012, 27s, kr 50. FRA OFFER TIL AKTØR. Om flyktningers situasjon i en bydel i Trondheim. C Vedi og K Myklebust i samarbeid med B Berg. STF38 A96503, 48 s, kr 50. NASJONAL DUGNADSÅND. En vurdering av bosettingen av flyktninger i C Vedi. STF38 A96515, 82s, kr 100. SLIPP OSS TIL! Om brukermedvirkning i arbeid med flyktninger. B Berg (red). STF38 A97505, 119s, kr 100. TOPPEN AV ISFJELLET? Beregning av kommunale helseutgifter for flyktninger i integreringsfasen. B Berg og K Lauritsen i samarbeid med V Halsteinsli og T Olsen. STF38 A97507, 76s, kr 100. EVALUERING AV TILBAKEVENDINGSTILTAK - resultater fra kommuneundersøkelsen. B Berg. STF38 A97513, 20s, kr 50. MANGFALD OG MENNESKEVERD - ei evaluering av Trondheim kommune sitt skoletilbod til vaksne flyktningar. K Lauritsen i samarbeid med B Berg. STF38 A97518, 80s, kr 100. EVALUERING AV REGIONALT RESSURSSENTER FOR RETURTILTAK. B Berg. STF38 A98504, 15s, kr 70. EVALUATION OF VOMEN S TALENT For the benefit of all Europe. I A Dahle, B Berg and C Vedi. STF38 A98514, 37s, kr 130. KVINNERS TALENT Evaluering av et prosjekt ved Quo Vadis? C Vedi, B Berg i samarbeid med I A Dahle. STF38 A98515, 42s, kr 130. NY VEV I GAMMEL RENNING. Samarbeid om kvalifisering for flyktninger og innvandrere. B Berg, T Annfelt, C Vedi. STF38 A98518, 130s, kr 200. MELLOM PLANOPTIMISME OG HVERDAGSLIV. Evaluering av handlingsplan for bedre bruk av innvandrernes kompetanse. T Håpnes, A Iversen, B Berg. STF38 A98521, 79s, kr 180. NÅR SITUASJONEN GJØR DET MULIG... Om bosniske flyktninger og tilbakevending. B Berg. STF38 A99507, 62s, kr 160. MELLOM HÅP OG LENGSEL å leve i asylmottak. K Lauritsen og B Berg. STF38 A99508, 157s, kr 220. KVALIFISERING OG INNTEKTSSIKRING FOR FLYKTNINGER - en kartlegging av situasjonen før igangsetting av forsøk. B Berg og C Vedi. STF38 A99513, 40s, kr 150. ESSAY CONCERNING ETHICS AND SOCIAL INTE- GRATION. MT Huitfeldt. 11p, no 13/92. IMMIGRANTS AND THE NORWEGIAN LABOUR MARKET: a meeting of different traditions and concepts of work. B Berg. 15p, no 5/93. MIKRO/MAKRO-RELASJONEN VED SOSIAL INTEGRASJON. MT Huitfeldt. 14s, nr 6/93. HVOR GÅR GRENSEN FOR Å AKSEPTERE ANDRES KULTURELLE NORMER I TVERRKULTURELLE KONFLIKTER? MT Huitfeldt. 12s, nr 7/93. DISCOURSE-ETHICAL DISCUSSION OF SOCIAL INTEGRATION: THE REFUGEE CASE. MT Huitfeldt. 12p, no 8/93. DISKURSETISK DRØFTING AV SOSIAL INTEGRA- SJON: TILFELLET FLYKTNINGER. MT Huitfeldt. 11s, nr 9/93. INNVANDRERE I NORSK ARBEIDSLIV - et møte mellom ulike arbeidstradisjoner og arbeidsbegreper. B Berg. 15s, nr 10/93.

8 SAMARBEID PÅ TVERS. Om erfaringer med tverretatlig arbeid overfor flyktninger og innvandrere. B Berg. 18s, nr 11/93. TING Å TENKE PÅ I PROSJEKTARBEID OG PLANLEGGING. B Berg. 12s, nr 12/93. ETHICAL ASPECTS CONCERNING THE SOCIAL INTEGRATION AND ASSIMILATION OF IMMIGRANTS. M Thorseth. 9p, no 6/94. REFUGEES IN NORWAY - POLICY AND PRACTICE. B Berg. 5p, no 8/94. SOSIAL INTEGRASJON: ET PATERNALISTISK PERSPEKTIV. M Thorseth. 13s, nr 3/95. KORTRAPPORT FRA PROSJEKTET "NORSKOPP- LÆRING SOM VIRKEMIDDEL I INTEGRERINGS- ARBEIDET?" N A Ree og M Thorseth. 23s, nr 8/95. EKSILETS REPRESENTASJONER OG FORSKERNES FORTOLKNINGER. Om metodiske og etiske dilemmaer i forskning om flyktninger. B Berg. 15s, nr 11/95. INNVANDRERE PÅ ARBEIDSMARKEDET: Høy terskel, lavt under taket! B Berg. 15s, nr 3/96. DET KOMMUNALE FLYKTNINGARBEIDET - i spenningsfeltet mellom politikk og forvaltning. B Berg. 24s, nr 6/96. "DET STÅR ET MENNESKESYN PÅ SPILL". Om innvandringsdebattens fronter og forskernes posisjoner. B Berg. 22s, nr 1/98. B SYMBOL LANGUAGE AND IDENTITY NEGOTIATIONS AMONG SOME BOSNIAN YOUTHS IN EXILE. K Lauritsen. 16s, nr 3/99. DESIRING DIVERSITY VERSUS EQUALITY. What is good practice to combat discrimination of ethnic minorities in employment? B Berg og T Håpnes. 25s, nr 2/03. Andre publikasjoner NÅR UNGDOM ENGASJERER SEG. Rapport fra innvandrerungdomsprosjektet i Oslo. K Secka, E Jakobsen. FLY-rapport nr 1, kr 50. NÅR KOMMUNIKASJONEN BRYTER SAMMEN. Om flyktningers erfaringer med det kommunale mottaksapparatet. C Vedi i samarbeid med R Lagos. FLY-rapport nr 2, kr 50. VI VIL OGSÅ HA EI FRAMTID I NORGE! Likestillingsperspektiv på arbeidet med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Oslo kommune, Grünerløkka/Sofienberg bydelsforvaltning. FLY-rapport nr 3, kr 50. KVALIFISERING FOR NORSK ARBEIDSLIV. Eksempler på kvalifiseringstiltak for flyktninger og innvandrere. B Berg og C Vedi (red.). 153s, kr 50. EKTESKAPET SOM ARENA FOR ENDRING. Forhandlingar og strategiar i nokre iranske flyktningfamiliar i Noreg. K Lauritsen. 138s, kr 100. OPPLEVELSE OG MESTRING AV EKSILTIL- VÆRELSEN. En kvalitativ undersøkelse om vietnamesiske og chilenske flyktninger. K Solheim Myklebust. 150s, kr 100. KVINNELIV I EKSIL. En undersøkelse om flyktningekvinners integrasjon i eksil, med fokus på arbeidslivstilknytning og arbeidsledighet. R Sollund. 150s, kr 100. MELLOM VILKÅR OG VILJE. Om ei gruppe unge kurderes skolestrategier. K Laupstad. 127s, kr 100. FLYKTNINGERS SITUASJON I SANDNES KOMMUNE. T Olsen i samarbeid med B Berg. 29s, kr 100. HØY TERSKEL - LAVT UNDER TAKET. Om næringslivets rekruttering av innvandrere med høy kompetanse. B Berg. 23s + 7 vedlegg, kr 50. JEG KAN ALLTID GÅ TIL FLYKTNING- KONSULENTEN... Bosniske flyktninger i Lenvik - feltrapport. K S Myklebust, S Utsigt. 38s, kr 70. TILBAKE - TIL EIN STAD DEI KALLAR LIVET Bosniske flyktningar på Hamar - feltrapport. K Lauritsen, C Dahl-Jørgensen. 68s, kr 70. VI BOR EGENTLIG IKKE HER... Flyktningers identitet - kontinuitet eller endring. S Utsigt. 129s, kr 70. DET VIKTIGASTE ÄR ATT DU ÄR MÄNNISKA Identitet och generationsrelationer bland bosnier i norsk exil. A Åberg-Eik. 128s, kr 70. REPATRIERINGENS NOSTALGI. A Holm Stefanson, 142s, kr 70. DET KOMMUNALE FLYKTNINGARBEIDET. Temahefte 1. B Berg, 36s, kr 25. BRUKERMEDVIRKNING I ARBEID MED FLYKTNINGER. Temahefte 2. B Berg, 37s, kr 25. INNVANDRERE PÅ ARBEIDSMARKEDET. Temahefte 3. B Berg, 39s, kr 25. KOMMET FOR Å BLI? Temahefte 4. B Berg, 37s, kr 25.

9 Kjønnskultur og arbeidsliv i endring HVA GJØR YRKESAKTIVE FORELDRE NÅR BARNA ER SYKE? En evaluering av permisjonsordningen i forbindelse med barns sykdom. S Skaar. STF82 A91006, 86s, kr 140. EVALUERING AV REGJERINGENS HANDLINGS- PROGRAM FOR LIKESTILLING I DEPARTE- MENTENE Rapport fra forprosjektet. T Buland, C Dahl-Jørgensen, B Nicolaysen, S Skaar. STF38 A96512, 50s, kr 130. FORSØK MED STILLINGSVURDERINGER I KOMMUNAL SEKTOR. B Ingebrigtsen og B Bungum. STF38 A96516, 67 s, kr 160. LIKELØNNSTILRÅING. H Eggen Børve, STF38 A97502, 17s, kr 70. SØKELYS PÅ FØRSKOLELÆRERMANGELEN I KOMMUNALE BARNEHAGER. C Vedi og H E Børve. STF38 A97504, 119s, kr 180. JAKTEN PÅ KJØNNSPERSPEKTIVET EN STUDIE AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV KJØNNSPERS-PEKTIV PÅ DEPARTEMENTENES ARBEIDSOMRÅDER. T Buland, S Skaar, STF38 A98513, 72 s, kr EVALUATION OF WOMEN'S TALENT For the benefit of all Europe. I A Dahle, B Berg, C Vedi STF38 A98514, 37 s, kr 130. "KVINNERS TALENT". Evaluering av et prosjekt ved "Quo Vadis?". C Vedi og B Berg i samarbeid med I A Dahle. STF38 A98515, 42 s, kr 130. FEMINISTISK TEORI OG MULTIKULTURALISME forståelser av forskjellighet og likhet. A.J. Berg og K Lauritsen i samarbeid med T Annfelt, B Berg og B Bungum. STF38 A98519, 18s, kr 105. DET NYE FORELDRESKAPET LIKEGJØRING ELLER SIDESTILLING SOM PREMISS? B Brandth, E Kvande. 10s, nr 4/91. TECHNOLOGY AS MASCULINITY. M Lie. 15s, nr 6/9 WHO CARES? Gender inequality and care leave in the Nordic countries. H Kaul. 15s, nr 7/91. NÅR LIKHET BLIR ULIKHET. Foreldres forhandlinger om barneomsorg. B Brandth, E Kvande. 24s, nr 9/91. PARENTAL LEAVE A NEW OPPORTUNITY FOR FATHERS. B Brandth, E Kvande. 16s, nr 11/91. FRAMTIDAS TEKNOLOGISKE HJEM om kjønn og innovasjon. A-J Berg. 26s, nr 20/91. THE SMART HOUSE AS A GENDERED SOCIO- TECHNICAL CONSTRUCTION. A-J Berg. 21s, nr 21/91. NÅR OMSORG BLIR FRAVÆR. Omsorgsyrker i Trondheim kommune. U Forseth. 27s, nr 8/92. WOMEN's FEAR OF TECHNOLOGY? Or: Soft Professions Challenged by Hard Procedures? M Lie. 15p, no 15/93. FLEKSIBILITET: ET NYTT ARBEIDSLIV ELLER GAMMELT NYTT? M Lie. 13s, nr 1/94. FLEKSIBILISERING OG ARBEIDSVILKÅR. H E Børve, 13 s, nr 2/96. TEKNOVITENSKAP OG FEMINISTISK TEORI: TEKNOLOGI I GRENSELANDET MELLOM DIKOTOMIER. A-J Berg. 36s, nr 1/01. Andre publikasjoner Boundless Work - Emotional Labour and Emotional Exhaustion in Interactive Service Work. Ulla Forseth, Dr.avhandling, 2000, kr 290. ARBEIDSLIVETS FEDRE OG KONTANTSTØTTEN. En kvalitativ studie av ulike arbeidsvilkår og kontantstøttens konsekvenser for farspraksis i to mannsdominerte bedrifter. Elin Tveten Engan, Hovedoppgave i sosiologi, kr 220. KONTANTSTØTTEN - ET VEISKILLE I NORSK FAMILIEPOLITIKK? En sammenligning av kontantstøtten til småbarnsforeldre og fødselspermisjonsordningene. Kari N Håland, Hovedoppgave i statsvitenskap, kr 220. KONTANTSTØTTE - BRUKER ELLER MOTTAKER? Hvordan tidskulturer i arbeidsorganisasjoner legger føringer for bruk av kontantstøtte. Tonje Lauritzen, Hovedoppgave i sosiologi, kr 220. FLEKSIBILITETENS DILEMMA. En kvalitativ studie av en kunnskapsbedrifts fleksibilitetsbehov kontra yrkesaktive småbarnsforeldres behov. Linda Storbukt, Hovedoppgave i sosiologi, kr 220. Priser på notater 1 14 sider kr 50, sider kr 120, sider kr 140, sider kr 160,- 80 sider og over kr 200,- HE, SHE AND I.T. Designing the technological home of the future. A-J Berg. 12s, nr 12/91.

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Innledning Elin Kvande og Bente Rasmussen... 13

Innledning Elin Kvande og Bente Rasmussen... 13 Arbeidslivets klemmer bok.book Page 7 Tuesday, October 2, 2007 2:56 PM Innhold Innledning Elin Kvande og Bente Rasmussen... 13 Arbeidslivet i endring møter det doble likestillingsprosjektet... 14 Et paradoks...

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR

BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR Evalueringskonferansen Trondheim 29. september 2016 Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Evaluering

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001:2016 Occupational health and safety managment systems Requirements with guidance for use Overordnet mål: forebygge

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Morten Stene Forskningsformidler/forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling Innhold Bakgrunnen for møteplasstenkingen

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

Fjernarbeid 31.10.01 14:01 Side 5. Innhold KAPITTEL 1

Fjernarbeid 31.10.01 14:01 Side 5. Innhold KAPITTEL 1 Fjernarbeid 31.10.01 14:01 Side 5 Innhold KAPITTEL 1 Innledning... 11 Forestillinger om fjernarbeid... 12 En endring av arbeidslivet og av livet utenfor arbeidet... 13 Om innholdet i boken... 15 Litteratur...

Detaljer

Gruppetime INF3290. Onsdag 23. september

Gruppetime INF3290. Onsdag 23. september Gruppetime INF3290 Onsdag 23. september Dagens plan 1. Gå gjennom ukens artikler a. Reflexive integration in the development and implementation of an Electronic Patient Record system (Hanseth, Jacucci,

Detaljer

Lærerseminar. 13 august 2009. Dr. Espen Andersen Associate Professor Norwegian School of Management. Norwegian School of Management

Lærerseminar. 13 august 2009. Dr. Espen Andersen Associate Professor Norwegian School of Management. Norwegian School of Management Norwegian School of Management Forventninger, flyt, feedback Hvordan få dialog (og kontroll) i klasserommet Lærerseminar Bjerke videregående d skole 13 august 2009 www.espen.com self@espen.com Dr. Espen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Morten Stene Forskningsformidler/forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling Innhold Bakgrunnen for møteplasstenkingen

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Industri 4.0 -Mennesket og Fagarbeideren

Industri 4.0 -Mennesket og Fagarbeideren Industri 4.0 -Mennesket og Fagarbeideren Kompetansekonferansen 2016 Fremtidens industriarbeider Anthony Kallevig AK Consulting Hvem er jeg? Maritim bakgrunn Erfaring fra industri og offenlig sektor Tillitsvalgtskolering

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Ketil Lenert Hansen Cand. polit.

Ketil Lenert Hansen Cand. polit. What is ethnic discrimination, and how does it become healthdamaging? Theoretical assumptions in building a foundation for empirical studies aiming to explore the relation between ethnicity, discrimination

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing

Muliggjørende teknologier Teknologibad Manufacturing Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing Geir Ringen, Forskningssjef SINTEF Raufoss Manufacturing Technology for a better society 1 Megatrender Demografiske endringer (økende verdenspopulasjon,

Detaljer

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Disposisjon Sikkerhetskultur - bakgrunn Sikkerhetskultur som forskningsfelt Kultur

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

Risikovurderingens betydning ved omstilling. HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg

Risikovurderingens betydning ved omstilling. HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg Risikovurderingens betydning ved omstilling HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg Begrepet omstilling - Omstillingsbegrepet kan ha vid betydning som også omfatter mindre organisatoriske

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Kompetansekobling Mai 2014 Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Områder for prosjektutvikling. Innspill fra kommunene 1 1 a. Kommunereform Tema og områder

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler. Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler. Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kognitiv ergonomi Menneske Maskin systemet er det primære innenfor kognitiv ergonomi.

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Vannforvaltning som regional samordning

Vannforvaltning som regional samordning Vannforvaltning som regional samordning Komplisert samordning Nasjonal høringskonferanse for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Trondheim 28. 29. oktober

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget Arbeidstakernes mulighets arena? Roller og oppgaver, samarbeid og struktur Arne Bernhardsen Intensjonen med Bakgrunn AMU Erfaringer fra bedrifter med positiv bedriftsutvikling Lovgivers

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

IA-ledelse samling i Vegårshei kommune Fjellheim -24. februar 2011

IA-ledelse samling i Vegårshei kommune Fjellheim -24. februar 2011 Arbeidet har en start, men ikke en slutt IA-ledelse samling i Vegårshei kommune Fjellheim -24. februar 2011 Åsbjørn Vetti, KS konsulent Marit Tovsen, prosjektleder, KS Arbeidsgiverutvikling Ønsket resultat

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida?

Skolens rådgivning på vei mot framtida? Skolens rådgivning på vei mot framtida? Trond Buland SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning Lillehammer 16.11.2010 Teknologi og samfunn 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II

Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II Styringsutfordringer og utviklingstrekk - jakten på den nye kommunen: fra Public Administration - New Public Management - New Governance Del II Innledning Samplan Lillehammer 13. september 2016 Professor

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU Lean i Norge Monica Rolfsen IØT, NTNU Den norske modellen Stor grad av likhet i lønn og status Omfattende velferdsstat Industrielle relasjoner/parter i arbeidslivet og forholdet mellom disse Human-centered

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Anders Vege og Michael de Vibe Seksjon for kvalitetsutvikling. Dette gjør de som lykkes med vedvarende forbedring

Anders Vege og Michael de Vibe Seksjon for kvalitetsutvikling. Dette gjør de som lykkes med vedvarende forbedring Anders Vege og Michael de Vibe Seksjon for kvalitetsutvikling Dette gjør de som lykkes med vedvarende forbedring År til livet - eller liv til årene? Helse Terskel for hjelpebehov Tid med behov hjelp a

Detaljer

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER

NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER HARALD DALE-OLSEN (RED.) NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER UNIVEF;S!T^T53-LU: ri I' - ZcNTRALSi&LiO i i il K - 4 GYLDENDAL AKADEMISK Innhold FORORD 5 KAPITTEL 1 NORSK ARBEIDSLIV I TURBULENTE TIDER 13

Detaljer

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Hovedfunn 2009-2012 Innhold Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?...s. 3 Erfaringer fra tilsyn og veiledning...s. 5 Funn fra prosjektet...s. 8 Veien videre...s.

Detaljer

Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn. Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag

Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn. Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag Den norske arbeidslivsmodell Høy organisasjonsgrad Stort innslag av koordinert lønnsdannelse

Detaljer