Publikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjoner 1991 1999"

Transkript

1 Publikasjoner Arbeidsmiljø og arbeidsbetingelser BEDRIFTSINTERN ATTFØRING OG ARBEIDS- MILJØUTVIKLING. Omsorgsyrker i Trondheim kommune. L Andersen, U Forseth. STF82 A92003, 101s, kr 140. EN EVALUERING AV BEDRIFTERS TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET. Avtalen mellom NHO og LO om reduksjon i sykefraværet. Delrapport 1. L Andersen. STF82 A92007, 40s, kr 100. EN EVALUERING AV BEDRIFTERS TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET. En helhetlig forebyggende strategi. Delrapport 2. L Andersen. STF82 A92008, 65s, kr 130. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET NORD TELE- DISTRIKT. Kartlegging av arbeidsmiljø, helse, sykefravær og omstilling ved to teleområder i Nord Teledistrikt. PØ Saksvik. STF82 A92009, 76s, kr 130. MYNDIGHETENES PLANER, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER I ARBEIDET MED INNFØRING AV INTERNKONTROLL. Status våren S Skaar og S Sklet. STF82 A92012, 85s, kr 140. ARBEIDSMILJØUTVIKLING - EN UTFORDRING FOR BEDRIFTENE. Delrapport 3. PØ Saksvik. STF82 A93005, 48s, kr 100. INTERNKONTROLL SOM SUKSESSFAKTOR FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET? PØ Saksvik. STF82 A93006, 50s, kr 130. DEN RETTE INNFØRINGSPROSESSEN, FINNES DEN? - Erfaringer med innføring av internkontroll i virksomheter der organisatoriske arbeidsmiljøforhold står sentralt. S Skaar. STF82 A93008, 94s, kr 140. ARBEIDSFORHOLDENE FOR DE ANSATTE I TELEVERKET, REGION NORD. Endringer etter ett år med omstilling og med tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet i regi av "sykefraværsprosjektet". PØ Saksvik. STF82 A93009, 53s, kr 130. INTERNKONTROLL - ørkenvandring eller veien til det forjettede land? S Skaar m fl. STF82 A94002, 200s, kr 210. ET LÆRINGSPERSPEKTIV PÅ INTERNKONTROLL: Egenoppfatning om HMS som utgangspunkt for innføring av internkontroll. PØ Saksvik. STF82 A94004, 37s, kr 120. STIMULERINGSTILTAK I ARBEIDSMILJØET I TELEVERKET. "Diskusjonsforum" som et tiltak for å fremme et positivt arbeidsmiljø. PØ Saksvik, U Forseth. STF82 A94007, 31s, kr 120. KOMMUNIKASJON OG LEDELSE FOR ET BEDRE ARBEIDSMILJØ. M Thorseth. STF82 A94015, 58s, kr 150. UTVIKLING AV EN ARBEIDSMILJØINDEKS - et redskap for måling og læring på arbeidsplassen. K Nytrø, P Ø Saksvik, B Skage. STF82 A94018, 136s, kr 190. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET Erfaringer fra bransjer i LO/NHO-området. Kjemisk industri. L Andersen. STF82 A94023, 85s, kr 170. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET Erfaringer fra bransjer i LO/NHO-området. Kjøttindustrien. L Andersen. STF82 A94024, 85s, kr 170. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET Erfaringer fra bransjer i LO/NHO-området. Møbel- og innredningsindustrien. L Andersen. STF82 A94025, 85s, kr 170. SYKEFRAVÆR I KOMMUNESEKTOREN - HANDLING OG HOLDNING. C Dahl-Jørgensen. STF82 A94026, 58s, kr 150. MESTRING AV LANGE SYKEFRAVÆR. Attføringens organisering. L Andersen. STF82 A95003, 238 s, kr 220. ANSATTES SYN PÅ SYKEFRAVÆR. Eksplorerende analyser av landsrepresentative data. K Nytrø. STF82 A95008, 119 s, kr 200. INTERNKONTRALL AV HMS I NORSKE VIRKSOM- HETER. Status for arbeidet med å innføre internkontroll i PØ Saksvik. STF38 A96517, 16s, kr. 70. ARBEIDSTILSYNETS VIRKEMIDLER - hvor kommer de fra og hva blir de til? S Skaar og B Nicolaysen. STF38 A96524, 99s, kr 180. KARTLEGGING AV UNDERSØKELSER MED RELEVANS FOR ARBEIDSMILJØ. T Olsen, K Nytrø og PØ Saksvik. STF38 A97508, 140 s, kr SYKEFRAVÆR - ÅRSAKER OG MULIGHETER. En oversikt over årsaker til fravær og muligheter for forebygging. K Nytrø, STF38 A97510, 23s, kr HAR OMSTILLINGENE I HYDRO ARBEIDSMILJØ- MESSIGE KONSEKVENSER? - en forstudie. S Skaar, A Svarva, C Dahl-Jørgensen. STF38 A97519, 42s, kr. 130.

2 FAKTORER SOM FREMMER ELLER HINDRER INNFØRING AV IK-SYSTEMER I MINDRE BEDRIFTER. H Torvatn, STF38 A97521, 55s, kr BASISGRUPPER - et egnet verktøy for tidlig oppfølging av sykemeldte? En evaluering av basisgrupper. C Vedi og B Øverli, STF38 A98503, 105 s, kr 180. SAMSPILL ELLER SOLOSPILL? Virksomhetenes og Arbeidstilsynets spilleferdigheter. S Skaar, STF38 A98506, 112 s, kr 200. EVALUERING AV NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGLIG ETISKE RÅD. V Havn, STF38 A98507, 45s, kr 130. PÅ NYE VEIER. Om psykiatriske sykepleieres ansvarsområder, arbeidsoppgaver og kompetanse. V Havn og C Vedi, STF38 A98516, 76 s, kr 160 (120 for NSF medl.) EFFEKTER AV SYSTEMRETTET ATTFØRINGS OG SYKEFRAVÆRSARBEID en evaluering av Arbeidslivstjenesten. H Torvatn og T Annfelt. STF38 A99509, 221 s, kr 260. BÆRER ARBEIDET FRUKTER? - en evaluering av systematisk HMS-arbeid i norske virkomheter. SG Skaar, T Dahl i samarb. med H Torvatn. STF38 A99512, 113 s, kr 220. SYKEFRAVÆR UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER. L Andersen. 12s, nr 1/91. OM NÆRVÆRSFAKTORENES BETYDNING FOR FRAVÆR FRA ARBEIDET. A Svarva. 11s, nr 2/91. DAGENS OG MORGENDAGENS ARBEIDSMILJØ- PRAKSIS IKKE STYKKEVIS OG DELT, MEN HELT. S Skaar. 10s, nr 3/91. IFIMs FORSKNING OM SYKEFRAVÆR. L Andersen i samarbeid med P Ø Saksvik. 30s, nr 13/91. EN ANALYSE AV HMS-TILSTANDEN I KUNNSKAPSBEDRIFTEN "HØYBORG" Utgangspunkt for å lage et internkontrollsystem. B Nicolaysen. 27s, nr 2/92. EN ANALYSE AV HMS-TILSTANDEN I KUNNSKAPSBEDRIFTEN "TURBO" Utgangspunkt for å lage et internkontrollsystem. S Skaar. 25s, nr 3/92. INNFØRING AV INTERNKONTROLL I TO "PRØVE- AVDELINGER" I TO KUNNSKAPSBEDRIFTER. P Ø Saksvik. 29s, nr 4/92. SYKEFRAVÆRET GÅR NED! P Ø Saksvik. 13s, nr 10/92. INTERNKONTROLL OG SYKEFRAVÆR I METALLURGISK INDUSTRI. P Ø Saksvik. 22s, nr 11/92. INTERNKONTROLL ET REDSKAP FOR MILJØ- UTVIKLING? Erfaringer fra innføring av internkontroll i to kunnskapsbedrifter. S Skaar. 14s, nr 12/92. DET PROBLEMATISKE SYKEFRAVÆRET. Sykefravær som innfallsport til arbeidsmiljøarbeidet. P Ø Saksvik. 26s, nr 1/93. INTERNKONTROLL - store forventninger til myndighetene. Hva er erfaringene så langt? S Skaar. 17s, nr 18/93. "THE WORK ENVIRONMENT SHOULD SUPPLY COMMERSIAL POWER TO THE ENTERPRISE." Ideas on the connection between working conditions and productivity among a sample of managers in the service industry. U Forseth. 15p, no 14/94. SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET NIL/NNN. Om innsatsen til NIL/NNN i forbindelse med sykefraværsprosjektet. L Andersen. 5s, nr 15/94. HVA HAR INTERNKONTROLL GITT AV RESUL- TATER SÅ LANGT? S Skaar. 17s, nr 16/94. APPARAT SØKER OPPGAVER ELLER BEHOV SØKER LØSNING? Roller og oppgaver i HMSarbeidet i lys av arbeidslivets utvikling. S Skaar. 16s, nr 17/94. DEN GODE BEDRIFT I SKJÆRINGSPUNKTET MELLOM MARKEDETS KRAV OG HENSYNET TIL DE ANSATTE. U Forseth. 10s, nr 2/95. IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL (IC) OF HEALTH, ENVIRONMENT AND SAFETY (HES) IN NORWEGIAN ENTERPRISES. An Evaluation and a Model for Implementation. P Ø Saksvik, K Nytrø. 15p, no 7/95. ATTENDANCE PRESSURE DURING ORGANIZA- TIONAL CHANGE. P Ø Saksvik. 14p, no 9/95. INTERNKONTROLL - status for internkontrollarbeidet fire år etter reformen. P Ø Saksvik. 9s, nr 10/95. ORGANIZATIONAL PREREQUISIES FOR THE IMPLEMENTATION OF SYSTEMATIC HEALTH, ENVIRONMENT AND SAFETY WORK IN ENTERPRISES. K. Nytrø, P Ø Saksvik, H Torvatn, 12 s, nr 1/97. HVA KOSTER SMILENE? Emosjonell utmattelse i serviceyrker. U Forseth. 10s, nr 1/99. EMOSJONELT ARBEID OG EMOSJONELL SLITASJE I FRONTLINJEYRKENE. U Forseth, 10s, nr 1/00. Andre publikasjoner FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR I VIRKSOM- HETER. En strategi i tre trinn. L Andersen, K Nytrø. 84s, kr 200. MOT ET BEDRE ARBEIDSLIV. En IFIM-antologi. T. Nilssen (red.), 1998, kr 295.

3 Bedriftsutvikling, partsrelasjoner og globalisering BEDRIFTSUTVIKLING I GRAFISK (BUG). Evaluering av trinn I. A Svarva. STF82 A92010, 31s, kr 100. "DET E' ITJNÅ SOM KJEM TÅ SÆ SJØL". Om organisasjonsforandringer i den videregående skolen. B Berg og A Svarva i samarbeid med I Munkeby. STF82 A92011, 87s, kr 140. MEDBESTEMMELSE I SPENNINGSFELTET MELLOM NASJONAL OG LOKAL STYRING. En analyse av arbeidstakerinnflytelse i den videregående skolen. I Munkeby. STF82 A93003, 104s, kr 140. BEDRIFTSUTVIKLING I GRAFISK (BUG). Evaluering av trinn II og III. A Svarva. STF82 A93010, 56s, kr 130. SAMARBEID OM OMSTILLINGER. Resultater fra en landsomfattende undersøkelse om omstillinger i norsk arbeidsliv i perioden B Ingebrigtsen m fl. STF82 A93012, 169s, kr 200. KOMMUNEN SOM FORHANDLINGSARENA. Delrapport 1. B Ingebrigtsen. STF82 A94006, 194s, kr 200. EN KARTLEGGING AV NORSKE TILTAK FOR NÆRINGSLIVET. I Munkeby, H Torvatn. STF82 A94010, 53s, kr 150. BEDRIFTSUTVIKLING I AVISBRANSJEN - BUA I, Pilotprosjektet sett fra bransje- og bedriftsnivå. I Munkeby. STF82 A94011, 45s, kr 120. SKOLER I FORANDRING. Erfaringer med utviklingsarbeid ved to videregående skoler. B Berg, A Svarva. STF82 A94016, 91s, kr 150. KARTLEGGING AV FOU OM ARBEIDSGIVER- SPØRSMÅL I KOMMUNENE. V Havn, I Munkeby, H Torvatn. STF82 A94020, 193 s, kr 200. EVALUERING AV KURS I PROSESSMETALLURGI. A Svarva. STF82 A95007, 41 s, kr 130. BRUKERUNDERSØKELSE ANGÅENDE NILs VIRK- SOMHET INNEN HMS, KOMPETANSE- OG BEDRIFTSUTVIKLING. A Svarva. STF38 A96501, 57 s, kr 160. OVERTIDSARBEID INNEN 11 BRANSJER I LO/NHO- OMRÅDET. B Ingebrigtsen, PØ Saksvik, C Vedi m.fl. STF38 A96502, 71 s, kr 160. VIDEREUTDANNING BLANT SYKEPLEIERE, ERGOTERAPEUTER OG RADIOGRAFER. Vidar Havn i samarbeid med Bente Ingebrigtsen. STF38 A96508, 131 s, kr 200. LOKAL LØNN I KOMMUNAL SEKTOR. B Ingebrigtsen og C Dahl-Jørgensen. STF38 A96509, 117s, kr 200. AVDELINGSSYKEPLEIERES ARBEIDSOMRÅDE OG FUNKSJON. Vidar Havn. STF38 A96510, 29s, kr 105. EVALUERING AV LEDELSE 1 - GRUNNKURS I LEDELSE. Arne Svarva. STF38 A96519, 41 s, kr 130. THE RUNNING OF THE POLBUNT PROGRAMME IN THE GDAÑSK REGION. J Elvemo, N Daszkiewicz and J Wasilczuk. STF38 A96520, 36 s, kr EN ANALYSE AV UTVALGTE PROGRAMMERS BETYDNING FOR Å STIMULERE TIL ØKT PRODUKTUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER. H Torvatn, STF38 A96523, 101 s, kr 180. LEDERVILKÅRSAVTALEN - BRUK OG ERFARINGER. H Eggen Børve, STF38 A97503, 40s, kr 130. EVALUERING AV MATFORSKs PU-NETTVERK. H Torvatn, J Elvemo. STF38 A97506, 80 s, kr 180. BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Industri. L Andersen, STF38 A97512, 256s, kr 240. PARTSRELASJONER I OFFENTLIG SEKTOR I ET ENDRINGSPERSPEKTIV. I Munkeby. STF38 A97515, 33s, kr 130. PÅ DYPT VANN Om nyutdannede sykepleieres kompetanse i møtet med en somatisk sengepost. V Havn, C Vedi. STF38 A97516, 89 s, kr 180. BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Busselskaper. L Andersen, STF38 A97517, 260s, kr 240. KOMMUNALE ARBEIDSGIVERES VURDERINGER AV MEDBESTEMMELSESSYSTEMET. H. Børve, I Munkeby, STF38 A97520, 64s, kr ORGANISERING AV MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I KOMMUNESEKTOREN. H Eggen Børve, I Munkeby, STF38 A97523, 73s, kr 160. EVALUERING AV HF-B FOR AVTALEPERIODEN H Finne, A Iversen, A Svarva. STF38 A97524, 27s, kr 130. BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Hoteller. L Andersen, STF38 A97525, 220s, kr 240. ERFARINGER MED UTFORMINGEN AV PROSJEKTET KONTINUERLIG FORBEDRING VED LEIV VIDAR AS. Følgeforskningsrapport til BRAPRO II. A Svarva. STF38 A97526, 22 s, kr 105. ERFARINGER MED INNFØRING AV VENNE- PUNKTET I FELLESSLAKTERIET. Følgeforskningsrapport til BRAPRO II. A Svarva. STF38 A97527, 25 s, kr 105.

4 BEDRIFTSUTVIKLING reduksjon av stress og fravær. Refleksiv kommunikasjon. L Andersen, STF38 A98501, 92 s, kr 180. PÅ STRAM LINE EN UNDERSØKELSE BLANT SJEFSYKEPLEIERE I SOMATISKE SYKEHUS. T O Mo i samarbeid med V Havn. STF38 A98502, 46 s, kr 130. VEGEN BLIR TIL: P2005 FRA OPPSTART TIL SOMMEREN Kortrapport fra følgeforskerne. H Torvatn m.fl. STF38 A98508, 24 s, kr 105. KARTLEGGINGSRAPPORT FRA LEIV VIDAR, HØNEFOSS, I REGI AV BU2000-PROGRAMMET. A Svarva og E Borgen. STF38 A98510, 38 s, kr EVALUERING AV PROSJEKTET BEVISSTE UTDANNINGSVALG Delrapport I. V Havn i samarbeid med T Buland. STF38 A98512, 23 s, kr 105. TEKNISK RAPPORT: EVALUERING AV ARBEIDS- MILJØ OG HELSE FOR SELGERE I NÆRINGSMIDDEL-INDUSTRIEN. Frekvensfordeling, spørreundersøkelse H Torvatn. STF38 A s, kr 105. EVALUATION OF TWINNING AGREEMENT BETWEEN THE MUNICIPALITY OF TRONDHEIM AND SIAULIAI WATERS. H Torvatn. STFF38 A s, kr EVALUERING AV PROSJEKTET BEVISSTE UTDANNINGSVALG Delrapport II: Tidlig tiltaksfase. T Buland og V Havn. STF38 A s, kr 105. EVALUERING AV PROSJEKTET BEVISSTE UTDANNINGSVALG. Delrapport III. Fokus på arbeids-livet. T Buland og V Havn. STF38 A s, kr 120. BARE DET VIRKER.Konstruksjon av suksess og fiasko i TEFT-prosjekt. M Hubak og H Torvatn. STF38 A s, kr 180. FAGOPERATØREN I 90-ÅRENE. V Havn. 47s, nr 14/91. DIALOGUE VERSUS DESIGN. JI Karlsen. 9p, no 16/92. UTVIKLINGEN AV ARBEIDSLIVSRELASJONENE I OFFENTLIG SEKTOR innenfor rammene av den skandinaviske modellen. I Munkeby. 17s, nr 3/93. LINKING MORAL THEORIES TO RESEARCH ABOUT INDIVIDUAL ATTITUDES: - A MACRO- MICRO PROBLEM. B Ingebrigtsen. 15s, nr 16/93. DELTAKELSE OG INNFLYTELSE. Begreper for forskning om medvirkning på arbeidsplassen. B Ingebrigtsen. 15s, nr 19/93. MEDVIRKNING, OMSTILLING OG STREIK - en analyse av Tollport-Globe A/S. J I Karlsen. 12s, nr 20/93. TILPASNING ELLER OMSTILLING. En casebeskrivelse av Stentofon AS. J I Karlsen. 14s, nr 21/93. MEDVIRKNING I OMSTILLING. En casebeskrivelse av "Familiebedriften". A Svarva. 22s, nr 2/94. MEDVIRKNING I OMSTILLING. En casebeskrivelse av Malvik videregående skole. A Svarva og B Berg. 24s, nr 3/94. WAGE NEGOTIATIONS IN NORWEGIAN MUNICI- PALITIES. B Ingebrigtsen. 10p, no 5/94. DIFFERENT APPROACHES TO DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY STRATEGY. FC Müller. 13p, no 12/94. " OG VI VAR ALLE FRELST PÅ DEN NYE TEKNIKKEN". Servoentusiastene og visjonen om et moderne Norge. S Kvaal. 19s, nr 13/94. LOKALE FORHANDLINGER OG STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMER SETT I ET KVINNELØNNSPERSPEKTIV - Forskningsresultater. B Ingebrigtsen. 11s, nr 6/95. ERFARINGER FRA ELVERUM TRYKK. A Svarva, 9s, nr 4/96. KOMPETANSE I GRAFISK A Svarva, 10 s, nr 5/96. BNPC: FACILITATING BUSINESS, COMMUNITY AND LABOR PARTICIPATION IN BOTSWANA. O mano E Edigheji, 15 s, nr 2/99. HOW TO GET THROUGH: Communication challenges when innovative diversity works as the driving force in evaluation projects. A Norwegian trailing research study. M Rolfsen, H Torvatn, 12 s, nr 5/99. DET NYE ARBEIDSLIVET. Organisering av kunnskapsintensivt arbeid. Sammendragsrapport. L Andersen, 22s, nr 1/03.

5 Teknologi og samfunn INNOVASJON OG OMSTILLING. J I Karlsen (red.). STF82 A91001, 255 s, kr 180. KNOPPSKYTING PLANLAGT HAGEBRUK ELLER TILFELDIG FRØSPREDNING? En studie av knoppskytinger fra norsk data- og elektronikkmiljø. B Brandth, S Skaar. STF82 A91002, 73s, kr 130. FORSKNING OG INNOVASJON Om forskningssamarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitutter. H Gjøen. STF82 A91008, 106s, kr 140. NYSGJERRIGE BRUKERE. Beslutningsprosesser og førsteinntrykk i forbindelse med Minitel i husstander. Rapport fra fase I, Minitelprosjektet. A-J Berg i samarbeid med T Håpnes. STF82 A91009, 48s, kr 100. DEN TAPTE NYSGJERRIGHETEN om tvilende Minitelbrukere. A-J Berg i samarbeid med T Håpnes. STF82 A92005, 70s, kr 130. VITENSKAPELIG EVALUERING I SINTEF. Del II: Metodisk grunnlag. K Stenstadvold. STF82 A92006, 32s, kr 150. INDUSTRIFONDETS NETTVERKSPROGRAM. Rapport fra midveisevalueringens første del. V Havn og T Buland i samarbeid med H Gjøen. STF82 A93001, 109s, kr 140. TEKNOLOGISPREDNING OG VERTIKALE PRODUKSJONSKJEDER. Sluttevaluering av BUNTprogrammets enkeltprosjekter. H Finne, M Levin, T Nilssen. STF82 A93002, 136s, kr 160. STRATEGISK BEDRIFTSUTVIKLING PÅ NORSK. Sluttevaluering av BUNT-programmet. H Finne, M Levin, T Nilssen. STF82 A93004, 174s, kr 170. FOR Å FORSKE MÅ MAN KUNNE FORSKE. Analyse av effekt av DTS-programmet. E Falkum og H Torvatn. STF82 A93011, 80s, kr 140. TEKNOLOGISK KOMPETANSE - effektiv eller strategisk? V Havn, M Thorseth Huitfeldt. STF82 A94001, 150s, kr 200. EVALUERING AV FRAM-PROGRAMMET. Delrapport A: Analyse av programmets målsetninger. M Rolfsen. STF82 A94008, 78s, kr EVALUERING AV "BEDRIFTSUTVIKLING I SMÅBEDRIFTER" - SUM-PROSJEKTET. T Nilssen. STF82 A94013, 28s, kr 100. NYSKAPING OG DIALOG - med 12 norske eksempler. B Rønningsbakk. STF82 A94014, 190s, kr 200. EVALUERING AV FRAM-PROGRAMMET. Delrapport B: Analyse av programmets gjennomføring. M Rolfsen. STF82 A94017, 73s, kr 150. EVALUERING AV FoU FOR INDUSTRIVEKST. Delrapport: Analyse av fem programs evne til å nyrekruttere bedrifter til FoU-arbeid. H Torvatn. STF82 A94021, 79s, kr 150. EVALUERING AV NETTVERKSPROGRAMMET FOR KYST-NORGE. H Gjøen, V Havn. STF82 A94022, 93s, kr 170. OMSTILLING ELLER BEVARING? Det norske innovasjonssystemet. JI Karlsen m fl. STF82 A95002, 296s, kr 240. EOS OFFENTLIG EFFEKTIV SERVICE, ELLER STYRING? Rapport fra evaluering av prosjektet EOS i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Trond Buland i samarbeid med flere. STF82 A95005, 85s, kr 170. EVALUERING AV FRAM-PROGRAMMET. Delrapport C: Analyse av programmets resultater. M Rolfsen. STF82 A95011, 86 s, kr 180. EVALUERING AV TILTAKET "FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET" UNDER HANDLINGSPLANEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE V Havn og T Buland. STF38 A96504, 114s, kr 200. ENERGITEKNOLOGISKE DILEMMAER - Utvikling av gassbuss og elektrisk bil i Norge. H Gjøen, T Buland. STF38 A96505, 130s, kr 200. MED FOKUS PÅ TID OG KVALITET. Evaluering av teknologiindustriens produktivitetsprogram (TOPP). H Finne og F Thoresen i samarbeid med A Hervik og GD Rønnestad. STF38 A96507, 78s, kr 160. UTREDNING OM VIRKEMIDLER FOR Å UTVIKLE, TA I BRUK OG BIDRA TIL NY TEKNOLOGI. JI Karlsen, R Klev, M Rolfsen. STF38 A96513, 47s, kr EVALUATION OF MINT IN NORWAY. H Finne og H Torvatn. STF38 A96514, 47 s, kr 130. EVALUERING AV NHOs ARBEIDSMILJØFOND. H Torvatn, T Buland, B Bungum. STF38 A96521, 253s, kr EVALUERING AV NHOs ARBEIDSMILJØFOND: SAMMENDRAGSRAPPORT. H Torvatn, T Buland, B Bungum. STF38 A96522, 15s, kr. 70. ATTFØRINGSTILTAK i FunkWeb. Potensialer og problemer etter tiltakets første år. T Buland og T Dahl. STF38 A98509, 17 s, kr 105. INFORMASJONSTEKNOLOGI I DET NORSKE HUS Bærebjelke eller trussel? T Buland. STF38 A99510, 31s, kr 150. PÅ TERSKELEN TIL DET VIRTUELLE? Rapport fra første fase av prosjektet Ny kommunikasjonsteknologi og arbeidsmiljø nye utfordringer og muligheter. T Buland. STF38 A s, kr 120.

6 INFORMASJONSTEKNOLOGI OG ATTFØRING AV FUNKSJONSHEMMEDE. Ei evaluering av handikapprosjektet (HCP) i Telenor bedrift A/S. T Dahl. STF38 A s, kr 160. INN TIL BEINET. FunkArbeid fra turbulens til stabilitet. T Buland og T Dahl. STF38 A s, kr NY TEKNOLOGI RESSURSBESPARENDE ELLER RESSURSKREVENDE? M Hubak og T Løken. STF38 A99518, 29s, kr PROGRAMMES FOR BUSINESS DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY TRANSFER IN NORWAY WITH EMPHASIS ON BUNT. H Finne, H Torvatn. 19s, nr 5/91. EXCLUDING WOMEN FROM THE TECHNOLOGIES OF THE FUTURE? A case-study of the culture of computer science. B Rasmussen, T Håpnes. 15s, nr 10/91. EVALUERING AV PROGRAMMER VED NTNFs AVDELING FOR BEDRIFTSUTVIKLING. M Levin, T Nilssen. 10s, nr 15/91. FØLGEFORSKNINGENS BETYDNING FOR UTVIK- LING AV STATLIGE PROGRAMMER FOR TEKNO- LOGIOVERFØRING. En refleksjon over muligheter og begrensninger. M Levin, T Nilssen. 6s, nr 16/91. NORSKE TEKNOLOGIOVERFØRINGS- PROGRAMMER. Evalueringsmetodikk og resultater en oppsummering. H Torvatn, B Rønningsbakk. 42s, nr 17/91. "DETTE VET VI FRA FØR", SA DISPONENTEN. Om BUNT-konsulentenes arbeid i 22 bedrifter. H Finne. 12s, nr 18/91. "WE KNEW ABOUT THIS ALREADY", SAID THE MANAGER. On the work of BUNT consultants in 22 companies. H Finne. 13s, nr 19/91. ORGANIZATIONAL ADAPTATION TO CHANGING CONTINGENCIES. H Finne. 14s, nr 23/91. VISJONER OM EN TRYLLESTAV. Atomenergi og datamaskiner som drivkrefter for samfunnsforandring. T Buland. 10s, nr 1/92. STRATEGI? Et forsøk på begrepsavklaring. T Buland. 22s, nr 5/92. STRATEGISKE REVOLUSJONER ELLER SKRITTVIS ENDRING? JA TAKK, BEGGE DELER! En litteraturgjennomgang. T Buland. 16s, nr 6/92. JUST-IN-TIME: A NEW PARADIGM OF PRODUCTION. T Nilssen. 23s, nr 7/92. FROM TAYLORISM TO TOYOTISM IN THE NORWEGIAN TEXTILE INDUSTRY? E Skorstad. 17s, nr 9/92. PROSESSKOMPETANSE. H Finne, T Nilssen, M Levin. 15s, nr 14/92. REISERAPPORT FRA FAST-KONFERANSEN "TECHNOLOGY AND DEMOCRACY" (ECTA III). H Finne. 15s, nr 15/92 TECHNOLOGICAL FLEXIBILITY Bringing gender into technology (or was it the other way round? A-J Berg. 14p, no17/92. FORSKNING OM INNOVASJON OG BEDRIFTS- UTVIKLING VED IFIM OG ORAL H Finne. 38s, nr 2/93. SIVILINGENIØREN SOM INDUSTRIELL LEDER. T Buland. 25s, nr 4/93. HOW DOES STRATEGIC PLANNING INFLUENCE TECHNOLOGY STRATEGIES IN SMALL FIRMS? H Finne, 27p, no 13/93. ON RELATIONS BETWEEN PRESCRIPTIVE AND DESCRIPTIVE MODELS IN RESEARCH ON MANAGEMENT AND (NEW) TECHNOLOGY. H Finne. 7p, no 14/93. FRAMTIDEN ER ELEKTRISK? Aktørnettverk rundt elektrisk bil i Norge. T Buland. 31 s, nr 4/94. LEAN PRODUCTION, CONDITONS OF WORK AND WORKER COMMITMENT. E Skorstad. 23p, no 7/94. ENERGITEKNOLOGISKE DIALOGER: Om gassbussprosjektet i Trondheim. H Gjøen. 20s, nr 10/94. EVALUATING PROGRAM IMPACT OR EVA- LUATING FOR PROGRAM DEVELOPMENT should different evaluation goals lead to different evaluation designs. H Torvatn. 22p, no 11/94. DET NORSKE FORSKNINGSREGIMET T Buland. 35s, nr 1/95. TRAILING RESEARCH. A Model for Useful Program Evaluation. H Finne, M Levin, T Nilssen. 21p, no 4/95. CHAINS OF REASONING - AN EVALUATION TOOL. A discussion on construction and use of chains of reasoning. H Torvatn. 20p, no 5/95. TEFT-MODELLEN. Sammenlikning med andre modeller for teknologioverføring og samarbeid FoUinstitutter SMB. H Finne, 14s, nr 1/96. BRUA, DØDEN OG VIRKELIGHETEN virtuelle lokalsamfunn i cyberspace? T Buland, 19 s, nr 4/99.

7 Innvandring, arbeid, integrasjon FLYKTNINGEARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE. Forslag til omorganisering. B Ingebrigtsen. STF82 A91005, 32s, kr 60. BAKERST I KØEN. Om flyktningers deltakelse på arbeidsmarkedet. B Berg. STF82 A91007, 127s, kr 160. SYSTEMATISERING OG EVALUERING AV FoU- TILTAK INNEN FLYKTNING- OG INNVANDRER- ARBEIDET. M Thorseth Huitfeldt. STF82 A93007, 57s, kr 130. DEN VANSKELIGE INTEGRERINGSPROSESSEN. Om arbeidstilknytning og sosial kontakt blant vietnamesiske flyktninger i Moss. B Berg, A Svarva i samarbeid med R Sollund. STF82 A94009, 46s, kr 120. FRA HOLDNING TIL HANDLING. Om flyktningers arbeidsmuligheter og kvalifiseringsbehov. B Berg, C Vedi. STF82 A95001, 46s, kr 50. FLYKTNINGER I EN SØRLANDSKOMMUNE. Om hverdagsliv og arbeidstilknytning blant flyktninger i Kristiansand. B Berg, A Svarva i samarbeid med R Sollund. STF82 A95006, 64s, kr 50. KOMMUNALT FLYKTNINGARBEID I ENDRING. B Berg, M Thorseth. STF82 A95009, 134s, kr 100. NORSKOPPLÆRING SOM VIRKEMIDDEL I INTE- GRERINGSARBEIDET? En evaluering av dagens kvalifiseringsordninger for fremmedspråklige. M Thorseth (red). STF82 A95010, 200s, kr 100. KLAGESANG ELLER JUBELROP? Del II: Om innvandreres bruk av folkebiblioteket. C Vedi. STF82 A95012, 27s, kr 50. FRA OFFER TIL AKTØR. Om flyktningers situasjon i en bydel i Trondheim. C Vedi og K Myklebust i samarbeid med B Berg. STF38 A96503, 48 s, kr 50. NASJONAL DUGNADSÅND. En vurdering av bosettingen av flyktninger i C Vedi. STF38 A96515, 82s, kr 100. SLIPP OSS TIL! Om brukermedvirkning i arbeid med flyktninger. B Berg (red). STF38 A97505, 119s, kr 100. TOPPEN AV ISFJELLET? Beregning av kommunale helseutgifter for flyktninger i integreringsfasen. B Berg og K Lauritsen i samarbeid med V Halsteinsli og T Olsen. STF38 A97507, 76s, kr 100. EVALUERING AV TILBAKEVENDINGSTILTAK - resultater fra kommuneundersøkelsen. B Berg. STF38 A97513, 20s, kr 50. MANGFALD OG MENNESKEVERD - ei evaluering av Trondheim kommune sitt skoletilbod til vaksne flyktningar. K Lauritsen i samarbeid med B Berg. STF38 A97518, 80s, kr 100. EVALUERING AV REGIONALT RESSURSSENTER FOR RETURTILTAK. B Berg. STF38 A98504, 15s, kr 70. EVALUATION OF VOMEN S TALENT For the benefit of all Europe. I A Dahle, B Berg and C Vedi. STF38 A98514, 37s, kr 130. KVINNERS TALENT Evaluering av et prosjekt ved Quo Vadis? C Vedi, B Berg i samarbeid med I A Dahle. STF38 A98515, 42s, kr 130. NY VEV I GAMMEL RENNING. Samarbeid om kvalifisering for flyktninger og innvandrere. B Berg, T Annfelt, C Vedi. STF38 A98518, 130s, kr 200. MELLOM PLANOPTIMISME OG HVERDAGSLIV. Evaluering av handlingsplan for bedre bruk av innvandrernes kompetanse. T Håpnes, A Iversen, B Berg. STF38 A98521, 79s, kr 180. NÅR SITUASJONEN GJØR DET MULIG... Om bosniske flyktninger og tilbakevending. B Berg. STF38 A99507, 62s, kr 160. MELLOM HÅP OG LENGSEL å leve i asylmottak. K Lauritsen og B Berg. STF38 A99508, 157s, kr 220. KVALIFISERING OG INNTEKTSSIKRING FOR FLYKTNINGER - en kartlegging av situasjonen før igangsetting av forsøk. B Berg og C Vedi. STF38 A99513, 40s, kr 150. ESSAY CONCERNING ETHICS AND SOCIAL INTE- GRATION. MT Huitfeldt. 11p, no 13/92. IMMIGRANTS AND THE NORWEGIAN LABOUR MARKET: a meeting of different traditions and concepts of work. B Berg. 15p, no 5/93. MIKRO/MAKRO-RELASJONEN VED SOSIAL INTEGRASJON. MT Huitfeldt. 14s, nr 6/93. HVOR GÅR GRENSEN FOR Å AKSEPTERE ANDRES KULTURELLE NORMER I TVERRKULTURELLE KONFLIKTER? MT Huitfeldt. 12s, nr 7/93. DISCOURSE-ETHICAL DISCUSSION OF SOCIAL INTEGRATION: THE REFUGEE CASE. MT Huitfeldt. 12p, no 8/93. DISKURSETISK DRØFTING AV SOSIAL INTEGRA- SJON: TILFELLET FLYKTNINGER. MT Huitfeldt. 11s, nr 9/93. INNVANDRERE I NORSK ARBEIDSLIV - et møte mellom ulike arbeidstradisjoner og arbeidsbegreper. B Berg. 15s, nr 10/93.

8 SAMARBEID PÅ TVERS. Om erfaringer med tverretatlig arbeid overfor flyktninger og innvandrere. B Berg. 18s, nr 11/93. TING Å TENKE PÅ I PROSJEKTARBEID OG PLANLEGGING. B Berg. 12s, nr 12/93. ETHICAL ASPECTS CONCERNING THE SOCIAL INTEGRATION AND ASSIMILATION OF IMMIGRANTS. M Thorseth. 9p, no 6/94. REFUGEES IN NORWAY - POLICY AND PRACTICE. B Berg. 5p, no 8/94. SOSIAL INTEGRASJON: ET PATERNALISTISK PERSPEKTIV. M Thorseth. 13s, nr 3/95. KORTRAPPORT FRA PROSJEKTET "NORSKOPP- LÆRING SOM VIRKEMIDDEL I INTEGRERINGS- ARBEIDET?" N A Ree og M Thorseth. 23s, nr 8/95. EKSILETS REPRESENTASJONER OG FORSKERNES FORTOLKNINGER. Om metodiske og etiske dilemmaer i forskning om flyktninger. B Berg. 15s, nr 11/95. INNVANDRERE PÅ ARBEIDSMARKEDET: Høy terskel, lavt under taket! B Berg. 15s, nr 3/96. DET KOMMUNALE FLYKTNINGARBEIDET - i spenningsfeltet mellom politikk og forvaltning. B Berg. 24s, nr 6/96. "DET STÅR ET MENNESKESYN PÅ SPILL". Om innvandringsdebattens fronter og forskernes posisjoner. B Berg. 22s, nr 1/98. B SYMBOL LANGUAGE AND IDENTITY NEGOTIATIONS AMONG SOME BOSNIAN YOUTHS IN EXILE. K Lauritsen. 16s, nr 3/99. DESIRING DIVERSITY VERSUS EQUALITY. What is good practice to combat discrimination of ethnic minorities in employment? B Berg og T Håpnes. 25s, nr 2/03. Andre publikasjoner NÅR UNGDOM ENGASJERER SEG. Rapport fra innvandrerungdomsprosjektet i Oslo. K Secka, E Jakobsen. FLY-rapport nr 1, kr 50. NÅR KOMMUNIKASJONEN BRYTER SAMMEN. Om flyktningers erfaringer med det kommunale mottaksapparatet. C Vedi i samarbeid med R Lagos. FLY-rapport nr 2, kr 50. VI VIL OGSÅ HA EI FRAMTID I NORGE! Likestillingsperspektiv på arbeidet med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Oslo kommune, Grünerløkka/Sofienberg bydelsforvaltning. FLY-rapport nr 3, kr 50. KVALIFISERING FOR NORSK ARBEIDSLIV. Eksempler på kvalifiseringstiltak for flyktninger og innvandrere. B Berg og C Vedi (red.). 153s, kr 50. EKTESKAPET SOM ARENA FOR ENDRING. Forhandlingar og strategiar i nokre iranske flyktningfamiliar i Noreg. K Lauritsen. 138s, kr 100. OPPLEVELSE OG MESTRING AV EKSILTIL- VÆRELSEN. En kvalitativ undersøkelse om vietnamesiske og chilenske flyktninger. K Solheim Myklebust. 150s, kr 100. KVINNELIV I EKSIL. En undersøkelse om flyktningekvinners integrasjon i eksil, med fokus på arbeidslivstilknytning og arbeidsledighet. R Sollund. 150s, kr 100. MELLOM VILKÅR OG VILJE. Om ei gruppe unge kurderes skolestrategier. K Laupstad. 127s, kr 100. FLYKTNINGERS SITUASJON I SANDNES KOMMUNE. T Olsen i samarbeid med B Berg. 29s, kr 100. HØY TERSKEL - LAVT UNDER TAKET. Om næringslivets rekruttering av innvandrere med høy kompetanse. B Berg. 23s + 7 vedlegg, kr 50. JEG KAN ALLTID GÅ TIL FLYKTNING- KONSULENTEN... Bosniske flyktninger i Lenvik - feltrapport. K S Myklebust, S Utsigt. 38s, kr 70. TILBAKE - TIL EIN STAD DEI KALLAR LIVET Bosniske flyktningar på Hamar - feltrapport. K Lauritsen, C Dahl-Jørgensen. 68s, kr 70. VI BOR EGENTLIG IKKE HER... Flyktningers identitet - kontinuitet eller endring. S Utsigt. 129s, kr 70. DET VIKTIGASTE ÄR ATT DU ÄR MÄNNISKA Identitet och generationsrelationer bland bosnier i norsk exil. A Åberg-Eik. 128s, kr 70. REPATRIERINGENS NOSTALGI. A Holm Stefanson, 142s, kr 70. DET KOMMUNALE FLYKTNINGARBEIDET. Temahefte 1. B Berg, 36s, kr 25. BRUKERMEDVIRKNING I ARBEID MED FLYKTNINGER. Temahefte 2. B Berg, 37s, kr 25. INNVANDRERE PÅ ARBEIDSMARKEDET. Temahefte 3. B Berg, 39s, kr 25. KOMMET FOR Å BLI? Temahefte 4. B Berg, 37s, kr 25.

9 Kjønnskultur og arbeidsliv i endring HVA GJØR YRKESAKTIVE FORELDRE NÅR BARNA ER SYKE? En evaluering av permisjonsordningen i forbindelse med barns sykdom. S Skaar. STF82 A91006, 86s, kr 140. EVALUERING AV REGJERINGENS HANDLINGS- PROGRAM FOR LIKESTILLING I DEPARTE- MENTENE Rapport fra forprosjektet. T Buland, C Dahl-Jørgensen, B Nicolaysen, S Skaar. STF38 A96512, 50s, kr 130. FORSØK MED STILLINGSVURDERINGER I KOMMUNAL SEKTOR. B Ingebrigtsen og B Bungum. STF38 A96516, 67 s, kr 160. LIKELØNNSTILRÅING. H Eggen Børve, STF38 A97502, 17s, kr 70. SØKELYS PÅ FØRSKOLELÆRERMANGELEN I KOMMUNALE BARNEHAGER. C Vedi og H E Børve. STF38 A97504, 119s, kr 180. JAKTEN PÅ KJØNNSPERSPEKTIVET EN STUDIE AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV KJØNNSPERS-PEKTIV PÅ DEPARTEMENTENES ARBEIDSOMRÅDER. T Buland, S Skaar, STF38 A98513, 72 s, kr EVALUATION OF WOMEN'S TALENT For the benefit of all Europe. I A Dahle, B Berg, C Vedi STF38 A98514, 37 s, kr 130. "KVINNERS TALENT". Evaluering av et prosjekt ved "Quo Vadis?". C Vedi og B Berg i samarbeid med I A Dahle. STF38 A98515, 42 s, kr 130. FEMINISTISK TEORI OG MULTIKULTURALISME forståelser av forskjellighet og likhet. A.J. Berg og K Lauritsen i samarbeid med T Annfelt, B Berg og B Bungum. STF38 A98519, 18s, kr 105. DET NYE FORELDRESKAPET LIKEGJØRING ELLER SIDESTILLING SOM PREMISS? B Brandth, E Kvande. 10s, nr 4/91. TECHNOLOGY AS MASCULINITY. M Lie. 15s, nr 6/9 WHO CARES? Gender inequality and care leave in the Nordic countries. H Kaul. 15s, nr 7/91. NÅR LIKHET BLIR ULIKHET. Foreldres forhandlinger om barneomsorg. B Brandth, E Kvande. 24s, nr 9/91. PARENTAL LEAVE A NEW OPPORTUNITY FOR FATHERS. B Brandth, E Kvande. 16s, nr 11/91. FRAMTIDAS TEKNOLOGISKE HJEM om kjønn og innovasjon. A-J Berg. 26s, nr 20/91. THE SMART HOUSE AS A GENDERED SOCIO- TECHNICAL CONSTRUCTION. A-J Berg. 21s, nr 21/91. NÅR OMSORG BLIR FRAVÆR. Omsorgsyrker i Trondheim kommune. U Forseth. 27s, nr 8/92. WOMEN's FEAR OF TECHNOLOGY? Or: Soft Professions Challenged by Hard Procedures? M Lie. 15p, no 15/93. FLEKSIBILITET: ET NYTT ARBEIDSLIV ELLER GAMMELT NYTT? M Lie. 13s, nr 1/94. FLEKSIBILISERING OG ARBEIDSVILKÅR. H E Børve, 13 s, nr 2/96. TEKNOVITENSKAP OG FEMINISTISK TEORI: TEKNOLOGI I GRENSELANDET MELLOM DIKOTOMIER. A-J Berg. 36s, nr 1/01. Andre publikasjoner Boundless Work - Emotional Labour and Emotional Exhaustion in Interactive Service Work. Ulla Forseth, Dr.avhandling, 2000, kr 290. ARBEIDSLIVETS FEDRE OG KONTANTSTØTTEN. En kvalitativ studie av ulike arbeidsvilkår og kontantstøttens konsekvenser for farspraksis i to mannsdominerte bedrifter. Elin Tveten Engan, Hovedoppgave i sosiologi, kr 220. KONTANTSTØTTEN - ET VEISKILLE I NORSK FAMILIEPOLITIKK? En sammenligning av kontantstøtten til småbarnsforeldre og fødselspermisjonsordningene. Kari N Håland, Hovedoppgave i statsvitenskap, kr 220. KONTANTSTØTTE - BRUKER ELLER MOTTAKER? Hvordan tidskulturer i arbeidsorganisasjoner legger føringer for bruk av kontantstøtte. Tonje Lauritzen, Hovedoppgave i sosiologi, kr 220. FLEKSIBILITETENS DILEMMA. En kvalitativ studie av en kunnskapsbedrifts fleksibilitetsbehov kontra yrkesaktive småbarnsforeldres behov. Linda Storbukt, Hovedoppgave i sosiologi, kr 220. Priser på notater 1 14 sider kr 50, sider kr 120, sider kr 140, sider kr 160,- 80 sider og over kr 200,- HE, SHE AND I.T. Designing the technological home of the future. A-J Berg. 12s, nr 12/91.

INTET MENNESKE ER EN ØY

INTET MENNESKE ER EN ØY INTET MENNESKE ER EN ØY Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall Trond Buland og Vidar Havn i samarbeid med Liv Finbak og Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning

Detaljer

Utredning om omstilling

Utredning om omstilling Utredning om omstilling Av Anne Inga Hilsen, Trude Steinum og Elisabeth Gjerberg Notat 3/04 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer

Arbeidsmiljøregulering i de nordiske lande

Arbeidsmiljøregulering i de nordiske lande Preben Lindøe Arbeidsmiljøregulering i de nordiske lande et eksempel på refleksiv reguleringspraksis Den nordiske modellen for arbeidsmiljøregulering har påvirket reguleringen innen det europeiske fellesskapet.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Mangfoldsledelse på norsk: bare prat eller også praksis? En studie av adoptering

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen På seniorvis Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen Et prosjekt under programmet FARVE forsøksmidler i arbeid og velferd av Anne Inga Hilsen,

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet H E F T E 1 En erfaringsutveksling Arbeid med å integrere innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NÆRINGSLIVETS KOMPETANSENETT Integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NKN Essendropsgt

Detaljer

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien Omsorg og styring Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen Heidi Haukelien Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 2013 2 Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Gunhild R. Farstad Stipendiat ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). grf@nova.no

Detaljer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer Arbeidslivsforskning Forskningsprogrammer 3 22 Om arbeidslivsforskning Kontakt, programstyre Artikler 4 9 12 16 Et arbeidsliv for alle? Hva er nytt med «det nye arbeidslivet»? Finnes det en vei ut av tidsklemma?

Detaljer

Nytt verktøy i tradisjonell næring

Nytt verktøy i tradisjonell næring 6/2011 Nytt verktøy i tradisjonell næring Om likestillingsarbeid i tre kystnæringsbedrifter Marte Taylor Bye og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Nytt verktøy

Detaljer

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge 1/2012 Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge Foto: Marit Schrøder Elvik Av: Gunhild Thunem, KUN senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-norge

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer